zus rp 6 wzór wypełnienia

Katarzyna Klukowska

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca do opieki nad starszą osobą

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca do opieki nad starszą osobą

Legalne zatrudnienie opiekunki do niedołężnego rodzica to biurokratyczna mordęga. Zatrudnienie zgodnie z przepisami opiekunki z zagranicy to jeszcze trudniejsze zadanie. Jakie formalności trzeba załatwić?

Sprawdź, jak możesz dostać rentę i czy masz do niej prawo

Podwyższając wiek emerytalny do 67 lat, rząd zmienił - w tej samej ustawie - zapisy dotyczące rent. Jak będzie wyliczana renta? Kto straci, a kto zyska do niej prawo?

Jak się zmienią renty

Rząd chce przeprowadzić reformę w wyliczaniu rent. Ich wysokość ma być uzależniona od zebranych składek. Będą więc niższe, bo skończą się duże dopłaty z budżetu państwa. Politycy spierają się o to, czy nowym prawie renciści powinni dorabiać bez ograniczeń.

Jest szansa na wyższe emerytury, czyli jak podnieść swój kapitał początkowy

). Podajemy tu m.in.: dane identyfikacyjne wnioskodawcy, nazwisko, imię, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania i do korespondencji wypełniony kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6). Podajemy m.in.: początek i koniec każdego okresu składkowego i nieskładkowego

Co trzeba wiedzieć o kapitale początkowym

kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6). Podajemy m.in.: początek i koniec każdego okresu składkowego i nieskładkowego (dzień, miesiąc, rok), nazwy zakładów pracy lub nazwiska i adresy pracodawców, okres pozostawania bez pracy, pobierania zasiłku dla bezrobotnych