zus pl renty emerytury

Leszek Kostrzewski

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Najgorszym miesiącem przejścia na emeryturę jest czerwiec. Każdy kto się na to zdecyduje, może stracić nawet 300-400 zł. A jaki miesiąc jest najlepszy?

Pracowałeś w Polsce i za granicą? Przysługuje ci emerytura z ZUS

Osoby, które pracowały w Polsce, a później wyjechały za granicę, mogą domagać się od polskiego ZUS emerytury lub renty. Ich rodziny mogą natomiast dostać od Polski rentę wdowią i zasiłek pogrzebowy.

Na emeryturę nigdy nie idź w czerwcu, bo stracisz nawet kilkaset złotych

Każdy Polak, który odejdzie na emeryturę w czerwcu, straci nawet 200-300 zł. Wszystko przez niekorzystną waloryzację składek. Kiedy więc najlepiej przejść na emeryturę?

Podwyższ sobie emeryturę z ZUS o kilkaset złotych. Ile można dorobić? Jak wyliczyć kapitał początkowy? Kiedy przejść na emeryturę?

Podwyższ sobie emeryturę z ZUS o kilkaset złotych. Ile można dorobić? Jak wyliczyć kapitał początkowy? Kiedy przejść na emeryturę?

dla jednej osoby. Jeśli dorabiając, przekroczymy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS wstrzyma wypłatę renty. Okresy zerowe - wystąp z wnioskiem o pensję minimalną W przypadku osób pobierających emeryturę na starych zasadach i uprawionych do niej przed 2009 r. jest jeszcze jedna możliwość

Polaku, nie przechodź na emeryturę w czerwcu!

Polaku, nie przechodź na emeryturę w czerwcu!

zaznacza, że niektóre osoby z góry są skazane na mniejsze świadczenie. Dlaczego? Bo według obecnych przepisów muszą dostać emeryturę w czerwcu. Tak jest z rencistami. Jeśli urodzili się w czerwcu, automatycznie przenoszeni są w tym miesiącu przez ZUS (po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego) z renty

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

Kto dostanie zagraniczną emeryturę Podstawowy warunek - trzeba osiągnąć wiek emerytalny obowiązujący w danym państwie. Wszystkie formalności możemy załatwić w Polsce, zgłaszając się do ZUS. Pod warunkiem jednak, że pracowaliśmy w: (państwach członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

formalności? Formalności załatwia się tak jak w przypadku wszystkich innych chorób. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje tylko ubezpieczonym (czyli z ich wynagrodzenia muszą być odprowadzane składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). ZUS musi uznać taką osobę za niezdolną do pracy. Trzeba też

Bank Światowy: budżet róbcie inaczej

wcześniejszą emeryturę. Są to reformy bardzo trudne do przeprowadzenia ze względów społecznych i politycznych... - Ale niezbędne! Bez tego nie będzie pieniędzy w budżecie na zwiększone inwestycje strukturalne i zmniejszenie podatków. Bez wątpienia obecna polityka rządu umożliwiająca powrót z OFE do ZUS

Gospodarka - zwalniająca lokomotywa

waloryzacji rent i emerytur, niestety wprowadzona na krótko, po czym zostały przywrócone poprzednie zasady), uelastycznienia rynku pracy, uszczelnienia systemu rentowego, wyłączenia KRUS z Ministerstwa Rolnictwa. Z drugiej strony, trafiliśmy na bardzo korzystną fazę cyklu w gospodarce światowej. Dzięki temu