zus limity wynagrodzeń

Aneta Dudek

Limity stosowane w składkach ubezpieczeniowych

Limity stosowane w składkach ubezpieczeniowych

Prawidłowe wyliczenie za ubezpieczonych składek ZUS to dla wielu pracodawców spora odpowiedzialność. Staje się ona jeszcze większa, gdy ubezpieczony uzyskuje dosyć wysokie wynagrodzenie. Płatnik składek powinien wtedy pamiętać o limitach niektórych podstaw wymiaru składek.

Czy emeryt może dorabiać [PORADNIK]

Emeryci i renciści mogą pracować. Jeśli ich zarobki przekroczą limity wyznaczone przez ZUS, emerytura, renta czy świadczenie przedemerytalne może być zmniejszone albo nawet zabrane.

Będą podwyżki dla 46 tys pracowników ZUS. Koniec czteroletniego sporu zbiorowego

Koniec sporu zbiorowego w ZUS. Każdy z pracowników dostanie 60 zł brutto podwyżki. - dowiedziała się "Wyborcza".

Górnicy dostaną z ZUS trzy razy więcej pieniędzy niż inni Polacy

Górnicy dostaną z ZUS trzy razy więcej pieniędzy niż inni Polacy

przedemerytalnych limity występują. I jeżeli dorobimy za dużo świadczenie przedemerytalne możemy stracić. Dopuszczalna kwota przychodu to 25 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Gdy jednak nasz miesięczny przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to ZUS zawiesi wypłatę świadczenia

PIT-y 2014: ulga odsetkowa, rehabilitacyjne i za oszczędzanie w IKZE

PIT-y 2014: ulga odsetkowa, rehabilitacyjne i za oszczędzanie w IKZE

filar) i okrojonego otwartego funduszu emerytalnego (drugi filar). Pieniądze wpłacone na IKZE można odliczyć od dochodu PIT - limit odpisu to 4 proc. wynagrodzenia (ściślej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne) za 2014 r., nie więcej jednak niż 4495,20 zł (ciut więcej niż przed rokiem

Wszyscy będziemy otrzymywać emeryturę 700 zł, 900, 1200? [PODSŁUCHY WPROST]

Wszyscy będziemy otrzymywać emeryturę 700 zł, 900, 1200? [PODSŁUCHY WPROST]

limit? 30-krotność miesięcznego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym. Zatem jeśli ktoś zarobi więcej, to jego pracodawca nie będzie już odprowadzał składki na ubezpieczenia społeczne. ZUS ma zbankrutować? Czy Gawłowski i Wawrzynowicz rozważali również

Mrożenie kwoty wolnej od podatku zaboli. Ukoją nas wyższe ulgi na dzieci

Mrożenie kwoty wolnej od podatku zaboli. Ukoją nas wyższe ulgi na dzieci

przyszłym roku różne limity z ustawy o PIT, gdyby zamrożenia nie było. Założyła, że powinny wzrosnąć o tyle, o ile ustawowy próg wyłączający konieczność zapłaty składek na ZUS. Ten próg wzrośnie w przyszłym roku o 5,69 proc. Gdyby tak samo podwyższono kwotę wolną od podatku, to wzrosłaby ona z dzisiejszych

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

2014 r. to 2726,80 zł brutto) Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura będzie mu zmniejszana. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od czerwca 2014 r. to 5063,90 zł brutto), ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury. Emerytura pomostowa Przeliczać można też emerytury pomostowe

Ile emeryci mogą dorobić? Wyborcza.biz ma najnowsze limity!

limit dorabiania zostanie przekroczony o 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - od 1 marca będzie to 4216,70 zł brutto - ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury. Nie dostaniemy więc ani złotówki. O przekroczenie limitów nie muszą się za to bać emeryci, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny - 60 (kobiety

Jaki wpływ na emerytury ma zaangażowanie OFE na giełdzie

Jaki wpływ na emerytury ma zaangażowanie OFE na giełdzie

do 8,3 mld zł, na co wpływ miało również rosnące bezrobocie. Od stycznia 2013 roku limit składki wzrósł do 2,8 proc., czyli o 0,5 proc. - Biorąc pod uwagę dane za 2012 rok oraz wzrost wynagrodzeń, można szacować, że w 2013 roku do OFE może wpłynąć od 10 do 11 mld zł. Rząd planował, że składka będzie

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

funduszu emerytalnego (drugi). Poradnik: Co wybrać: ZUS czy OFE? Pieniądze wpłacone na IKZE można odliczyć od dochodu - limit odpisu to do 4 proc. wynagrodzenia (ściślej: podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne) za 2013 r., nie więcej jednak niż 4231,20 zł). Ale uwaga! W momencie podejmowania

Renta wyższa od emerytury? [PORADNIK]

Renta wyższa od emerytury? [PORADNIK]

proponowali, aby znieść te limity. Chcieli, aby jak "ustawowi" emeryci renciści mogli dorabiać bez ograniczeń. Nie zgodził się na to minister finansów. CZY RENTĘ MOŻNA ZMNIEJSZYĆ? Wielu Polaków do niedawna się skarżyło, że ZUS przyznaną już rentę zmniejszał, a nawet odbierał. ZUS tłumaczył, że

Jak możesz zwiększyć swoją emeryturę

Jak możesz zwiększyć swoją emeryturę

emeryturze Jeżeli jesteś ustawowym emerytem, możesz dorabiać, ile chcesz. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Na wcześniejszej emeryturze można zarobić, ale tylko do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 marca 2014 r. to 2676,40 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu

Bardzo drogie pomysły emerytalne polityków

Bardzo drogie pomysły emerytalne polityków

przestaje płacić składki od wynagrodzenia. Kwota odprowadzanych składek jest limitowana, aby państwo nie musiało wypłacać zbyt wysokich emerytur. Jaki jest limit? 30-krotność miesięcznego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Zatem, jeżeli ktoś zarobi więcej, jego pracodawca nie odprowadza

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

). Razem z indywidualnym kontem emerytalnym (IKE) to ostatni z trzech filarów naszej przyszłej emerytury obok części pochodzącej z ZUS (pierwszy filar) i otwartego funduszu emerytalnego (drugi). Pieniądze wpłacona na IKZE można odliczyć od dochodu PIT - limit odpisu to do 4 proc. wynagrodzenia (ściślej

Związkowiec i bezwstydni krezusi

Związkowiec i bezwstydni krezusi

, ale od obniżenia dochodów prezesa Klesyka najbiedniejszym nie będzie łatwiej żyć. Podnosząc płacę minimalną - i owszem. Szkoda, że akurat związkowiec o tym zapomina. Szumlewicz wraca do pomysłu OPZZ - najwyższa płaca w firmie ma być najwyżej 8-krotnością najniższej. To pomysł absurdalny, ten limit nie

Ile możesz dorobić na wcześniejszej emeryturze?

Osoby na wcześniejszej emeryturze, a także na rencie z tytułu niezdolności do pracy oraz rencie rodzinnej nie mogą zbyt wiele dorobić. Jeżeli bowiem przekroczą ustalony limit, stracą część lub nawet całe świadczenie. Bezkarnie można dorobić do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Od

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela [PORADNIK]

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela [PORADNIK]

. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 grudnia 2013 r. to 2556,20 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, świadczenie zostanie mu zmniejszone. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od grudnia 2013 r. to 4747,30 zł brutto), ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia Uwaga! Osoba

Uszyj sobie lepszą emeryturę [PORADNIK]

Uszyj sobie lepszą emeryturę [PORADNIK]

(limit określany jest na każdy rok). To ok. 936 zł miesięcznie. Jeśli wykorzystywałbyś prawie cały limit przez 30 lat (zakładamy, że limit się nie zmienia, składka 900 zł, a roczny zysk 3 proc.), uzbierałbyś w ten sposób 680 tys. zł! To 3,8 tys. zł miesięcznego dodatku do 15-letniej emerytury. W IKZE

Polacy muszą zacząć oszczędzać. Może nam w tym pomóc... budżet państwa

Polacy muszą zacząć oszczędzać. Może nam w tym pomóc... budżet państwa

maksymalnie 11 238 zł (limit określany jest na każdy rok przez resort pracy). W 2015 r. limit wyniesie 11 877 zł. Na IKZE, czyli na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, można inwestować w te same produkty co na IKE. Inne są ulgi. W tym roku na IKZE można wpłacić nie więcej niż 4495 zł, w 2015 r

Szczurek: koszt działań z expose maksymalnie 3,2-3,6 mld zł

kwartale przyszłego roku. "Chcemy, żeby projekty ustaw były przyjęte przez rząd po pierwszym kwartale przyszłego roku, kiedy będziemy lepiej znali stan gospodarki i nasze możliwości finansowe" - poinformował. "Ustawa o finansach publicznych daje limit wydatków, ale to premier akcentuje

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej [PORADNIK]

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej [PORADNIK]

). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, renta zostanie mu zmniejszona. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od 1 września 2014 r to 4862 zł brutto), ZUS wstrzyma wypłatę renty. Więcej kobiet dostanie rentę rodzinną Jeszcze do niedawna ZUS wypłacał rentę rodzinną dla wdów tylko tym

Informacje przekazywane płatnikowi przez ubezpieczonego

oświadczeniu zleceniobiorca powinien zadeklarować (bądź nie) ewentualną chęć przystąpienia do dobrowolnych ubezpieczeń.Roczny limit składekGeneralnie obowiązek kontrolowania rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych ciąży na płatniku. Jednak w przypadku, gdy do opłacania tych składek za

Emerytura nowoczesnego Polaka. IKZE daje dużą ulgę

r. zasiliły swoje konto IKZE - w zależności od wysokości dokonanych wpłat - będą mogły odliczyć od podatku do blisko 302,40 zł. Wysokość odliczenia wpłat określona przez limit indywidualny wzrasta z poziomem wynagrodzenia, przy czym zgodnie z obowiązującym limitem ustawowym, w 2012 r. kwota

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 czerwca 2014 r. to 2726,80 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszona. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od 1 czerwca 2014 r. to 5063,90 brutto), ZUS wstrzymuje wypłatę

Szczurek: Koszt działań z exposé to maksymalnie 3,2-3,6 mld zł

limit wydatków, ale to premier akcentuje priorytety w ramach tego limitu" - dodał. Pieniądze dzięki niższej obsłudze długu Minister poinformował również, że finansowanie zmian ogłoszonych w exposé będzie możliwe dzięki spodziewanym niższym kosztom obsługi długu. "Sfinansowanie działań z

Zarabiaj na giełdzie bez podatku, czyli III filar w biurze maklerskim

10,7 tys. kont. Ale jeśli spojrzymy na średnią wartość wpłat na IKE w 2011 r., biura maklerskie zostawiają wszystkich w tyle. Co roku można wpłacić na IKE nie więcej, niż wynosi ustawowy limit. W 2009 i 2010 r. limit te wynosił blisko 9,6 tys. zł, w 2011 r. już 10,1 tys. zł, w 2012 r. można odłożyć na

Renta z ZUS: komu się należy i jak się o nią starać

zł - z renty rodzinnej dla jednej osoby. Ale uwaga! Jeśli limit dorabiania zostanie przekroczony o 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2012 r. to 4563,30 zł brutto), ZUS wstrzyma wypłatę renty. Uwaga! Nie zmniejsza się ani nie zawiesza, niezależnie od wysokości dodatkowego przychodu

Rząd ogłosił propozycje zmian w OFE. Dowolność i umorzenie części aktywów

przygotuje również ustawę o wypłatach emerytur z nowego systemu. - Wypłatą emerytur z funduszy emerytalnych zajmie się ZUS - poinformował premier Donald Tusk. Ich waloryzacja będzie się odbywać na obecnych zasadach, czyli o inflację i jedną piątą wzrostu wynagrodzeń. Aby zminimalizować ryzyko związane z

Mniej niż 2 proc. Polaków odkłada pieniądze w IKE lub IKZE

(roczny limit wpłat wynosi ok. 11 tys. zł), zaś te na IKZE dają ulgę od podatku dochodowego. Niestety, ulgowy limit wpłat wynosi tylko 4 proc. rocznego wynagrodzenia, więc i ulga jest niewielka. Przy wypłacie z konta IKZE trzeba będzie za to zapłacić podatek dochodowy. Martwe konta IKZE To właśnie ta

Trudniej dostać rentę. Jak się o nią starać? Ile można dorobić?

niezdolności do pracy, 448,83 zł - z renty rodzinnej dla jednej osoby. Ale uwaga! Jeśli limit dorabiania zostanie przekroczony o 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 września 2012 r. to 4545,90 zł brutto), ZUS wstrzyma wypłatę renty. Uwaga! Nie zmniejsza się ani nie zawiesza, niezależnie od wysokości

Co się zmieni w OFE według propozycji rządu? Odpowiadamy na pytania

proc. zostanie w OFE. Będą to wyłącznie pieniądze zainwestowane w akcje. Jaka część naszych emerytur jest stawką w tej grze? Kto wybierze OFE, będzie wpłacał do OFE niecałe 3 proc. wynagrodzenia. Niewiele, biorąc pod uwagę, że do ZUS trafia 16,5 proc. A więc mówimy o uzależnieniu od OFE stosunkowo

Jak oszczędzać na emeryturę? I czy w ogóle warto? [Pieniądze Ekstra]

wynagrodzenia. Kwota odprowadzanych składek jest limitowana, aby państwo nie musiało wypłacać zbyt wysokich emerytur. Jaki jest ten limit? 30-krotność miesięcznego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym. Zatem jeśli ktoś zarobi więcej, to jego pracodawca nie będzie

Logika ZUS: Rencista-przedsiębiorca traci rentę

jako sprzątaczka. Na podstawowe wydatki starczało. Nie narzekała. Kilka miesięcy temu dostała jednak pismo z ZUS, że musi oddać część renty - ponad 7 tys. zł. Dlaczego? Zdaniem Zakładu za wiele przez ostatnie dwa lata dorobiła. Dziś zgodnie z prawem obowiązują limity. Na rencie lub wcześniejszej

OFE legną w gruzach?

mogli dokonać tego wyboru na rzecz ZUS. Przyszli emeryci dostaną tylko trzy miesiące na podjęcie decyzji, czy chcą pozostać w otwartych funduszach emerytalnych, czy wolą całość składek wpłacać tylko do ZUS - ogłosił premier. Ale uwaga: kto nie zrobi nic, automatycznie przejdzie do ZUS. Także osoby

OFE czy ZUS? Co lepsze? Będziemy musieli wybrać

szło do ZUS, a 7,3 proc. do OFE. Jednak w 2011 r. rząd zmniejszył część składki, która płynie do funduszy. W 2013 r. odkładamy do OFE tylko 2,8 proc. wynagrodzenia brutto. Składka miała rosnąć do 3,5 proc. w 2017 r. Ale jeśli parlament przyjmie zapowiedziane zmiany, a później ustawę podpisze prezydent

Sposoby na wyższą emeryturę

na limity w dorabianiu (jak przekroczą 130 proc. średniej krajowej, emerytura jest zawieszana), Polacy na ustawowej emeryturze (60-letnie kobiety i 65-letni mężczyźni) mogą dorabiać, ile chcą. I druga dobra wiadomość dla osób na zwykłej emeryturze. One również mogą (jeśli dorabiają) wystąpić o

Trudny zawód inspektora pracy

nich osobno reprezentować przez cały proces. Takie jest prawo. A nawet gdybym się uparł, że to zrobię, to i tak nie zdążę, bo mam narzucony limit kontroli. I dostanę w łeb, że nie wyrobiłem normy, a norma jest najważniejsza: sześć kontroli miesięcznie to świętość. Żaden inspektor, który chce pracować

Jak się zmienią renty

tytułu częściowej niezdolności do pracy. Ale uwaga! Jeśli limit dorabiania zostanie przekroczony o 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2011 r. to 4 440,80 zł brutto), ZUS wstrzymuje wypłatę renty. Uwaga! Nie zmniejsza się ani nie zawiesza następujących świadczeń: - rent inwalidy

Kto zyska na zmianach w emeryturach? Doradcy finansowi

do ludzi. Doradcom finansowym nie opłaca się ich sprzedawać. Do dodatkowego oszczędzania na emeryturę Polaków ma zachęcić prosty, kwotowy limit wpłat, które możemy sobie odpisać od podstawy opodatkowania, oraz niższa, znana z góry stawka podatku, jakim objęte będą wypłaty oszczędności. Teraz

Nie chcemy oszczędzać na emeryturę. Będzie ulga podatkowa?

fiskusowi więcej, niż zyskaliśmy, odliczając wpłaty od podatku PIT. Agenci postulują też zastąpienie procentowego rocznego limitu wpłat na IKZE (uzależnionego od zarobków oszczędzającego) limitem kwotowym. Teraz każdy co roku może odłożyć na IKZE do 4 proc. swojego wynagrodzenia brutto. Czyli np. osoba

Test kont z premią. Na których da się zarobić?

za opłacanie rachunków za pośrednictwem Konta 1 2 3, a BOŚ za korzystanie z kredytów, robienie przelewów czy doładowanie telefonów. Policz zysk... Ile można zarobić? Banki płacą od 1 do 5 proc. wartości transakcji dokonanej kartą. To całkiem sporo, tyle że obowiązują limity miesięczne. Zwykle bank

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo. Emerytura mundurowa

wyliczeniach Jeremiego Mordasewicza z PKPP Lewiatan. Ten zaproponował porównanie dwóch osób: normalnego pracownika, którego wynagrodzenie jest objęte składkami ZUS, i policjanta (nie płaci żadnych składek, a jego emerytura wypłacana jest z budżetu). Obaj idą do pracy w wieku 25 lat, pracują 25 lat. Zaczynają z

To nie jest kraj dla młodych ludzi

się zmieścić w limitach i podbić sprzedaż, ale spycha ją do garażu, sprzedając miejsce parkingowe za 60 tys. zł. Mieszkania czynszowe powstają w żółwim tempie. Trudno się zdecydować na powiększenie rodziny, gdy się wynajmuje pokój w mieszkaniu studenckim. Kolejne zmiany dotyczą dostępności kredytów

Wraca awantura o OFE. W tej sprawie nie ma łatwych odpowiedzi

uzyskać na rynku.Stopniowo powinien też rosnąć limit inwestycji OFE w giełdę. Teraz mogą tam lokować 47,5 proc. aktywów. A do 2020 roku ten limit ma wzrosnąć do 62 proc. Być może OFE powinny blisko 100 proc. lokować na giełdzie. Być może w ostateczności warto się zastanowić nad zatrzymaniem wzrostu

Jabłka dla pracowników. Oryginalny pomysł na rosyjskie embargo

podatkowe. "Dzisiaj taki zakup wiązałby się z koniecznością wyliczania, ile pojedynczy pracownik skonsumował jabłek, a wartość tę trzeba by było doliczać do wynagrodzenia tego pracownika i odprowadzać obowiązkowe składki ZUS oraz podatek dochodowy. W praktyce jest to niemożliwe do realizacji"

Jak zarobić na emeryturę pod palmami? Oto najlepsze sposoby

również ludzi zamożnych. Powód? Jeśli ktoś zarabia bardzo dużo, to w pewnym momencie przestaje płacić składki od wynagrodzenia. Kwota odprowadzanych składek jest limitowana, aby państwo nie musiało wypłacać zbyt wysokich emerytur. Jaki jest ten limit? 30-krotność miesięcznego prognozowanego przeciętnego

Jak zachęcić do dodatkowego oszczędzania? Nowy pomysł u prezydenta

zwolnione z opodatkowania, podatek płacony byłby dopiero od świadczenia. Na konto emerytalne można by było wpłacić maksymalnie 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Część tej składki byłaby odliczana od podatku - mniej zamożni mogliby odliczyć sobie 25 proc. tej kwoty, najbogatsi

Rewolucja w emeryturach. Co dalej z naszymi składkami, co z OFE, IKE, ZUS...?

się zmieniały tak, żeby w 2017 r. do ZUS szło 3,8 proc., a do OFE 3,5 proc. naszych wynagrodzeń. Nowe zasady będą dotyczyć wszystkich członków OFE. Obowiązkowo musiał się do nich zapisać każdy, kto urodził się po 1968 r., i każdy, kto zaczyna pracę. Osoby urodzone między 1949 a 1968 r. mogły wybrać

Jak zreformować OFE? Każdy ma swój pomysł

przenieść całość składki emerytalnej do ZUS. Ci, którzy nie złożą deklaracji, zostaną automatycznie przeniesieni do ZUS. - Tzw. dobrowolność plus. Jeśli przyszły emeryt chce oszczędzać w OFE, to będzie musiał do funduszy przekazywać jeszcze dodatkową część swojego wynagrodzenia. Przy takim wyborze składka

Indywidualne konto emerytalne czy pracowniczy program emerytalny - co wybrać?

się tak np. w firmach, w których wynagrodzenia pracowników przekraczają 100 tys. zł rocznie (ze względu na limit składki na ZUS ich pracownicy i tak nie zapłacą składek ZUS od PPE). Z drugiej strony ulga w podatku Belki wydaje się być absolutnie niewystarczająca dla pracowników. Odważne decyzje są

Co dalej z emeryturami?

do OFE 3,5 proc. naszych wynagrodzeń. Nowe zasady dotyczą wszystkich członków OFE. Obowiązkowo musiał się do nich zapisać każdy, kto urodził się po 1 stycznia 1969 r., i każdy, kto zaczyna pracę. Osoby urodzone między 1949 a 1968 rokiem mogły wybrać, czy chcą podzielić składkę emerytalną między ZUS i

Jak mieć wyższą emeryturę

! Osobie uprawnionej do wcześniejszej emerytury - emeryturę powszechną (a więc przyznawaną po ukończeniu 60/65 lat - kobieta/mężczyzna) ZUS przyznaje tylko na jej wniosek złożony w ZUS. Przelicz zwykłą emeryturę Podczas gdy wcześniejsi emeryci muszą uważać na limity w dorabianiu (jak przekroczą 130 proc

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

. Pisemnie i na dodatek najszybciej, jak to tylko możliwe. W przeciwnym razie może mieć kłopoty. ZUS w końcu dowie się o dodatkowym dochodzie i jeżeli okaże się, że limity zostały przekroczone, a ZUS nie dostał deklaracji od osoby pobierającej rentę, będzie ona musiała oddać całość (lub część) wypłacanej

Jakie zmiany w emeryturach proponuje rząd?

. naszych wynagrodzeń. - Nowe subkonto w ZUS będzie co roku waloryzowane o wysokość wzrostu gospodarczego i inflację z poprzedniego roku. - W grę wchodziła jeszcze waloryzacja o wysokość oprocentowania obligacji skarbowych, ale byłoby to zbyt skomplikowane - mówi nasze źródło w rządzie. Powód? Obligacje są

Poselskie sposoby na wydanie 150 tys. zł rocznie

tys. zł miesięcznie. W tej kwocie mieści się podatek, składka ZUS - jeśli mówimy o umowie o pracę, oraz wynagrodzenie, które na konto dostaje załoga. Najbardziej skąpy jest tu Sławomir Neumann, poseł PO ze Starogardu Gdańskiego. Zatrudnia 26-letnią asystentkę, której płaci 1600 zł netto. Przyznał jej

Nowy Rok, nowe przepisy - zobacz co się zmienia

każde kolejne dziecko w rodzinie limit ulgi pójdzie w górę o 100 proc. To oznacza, że rodzina z czwórką dzieci będzie miała do odpisu po 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko (tak samo jak do tej pory), 1668,06 zł na trzecie i 2224,08 zł na czwarte. Rodzina z jednym dzieckiem i z łącznymi dochodami

Polskie podatki mało atrakcyjne w UE, a kwota wolna wyjątkowo mizerna

dochody, które w innych krajach podpadają pod niższe stawki. Ale my jesteśmy biedniejsi. W Polsce wyższą stawkę płaci ok. 2,5 proc. podatników. Ulgi podatkowe i składki na ZUS Słabo jest też z ulgami podatkowymi. Bronią się nasze rozwiązania prorodzinne: ulga na dzieci, wspólne rozliczenie małżonków oraz

Rząd szykuje rewolucję w emeryturach

koncie w ZUS i wydawane na świadczenia obecnych emerytów. Konto w ZUS co roku waloryzowane jest o tzw. tempo wzrostu przypisu składek emerytalnych ZUS. Co to takiego? To wskaźnik, który zależy od liczby pracujących i wysokości ich wynagrodzeń. W dłuższym okresie jego wysokość odpowiada praktycznie tempu

Roczny limit w składkach emerytalnej i rentowych

kalendarzowy. Stanowi tak art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2010 r. limit ten wynosi 94.380 zł (Mon. Pol. z 2009 r. nr 80, poz. 997).Do osiągnięcia kwoty

Kto może krócej pracować

do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 września 2011 r. do 1 grudnia 2011 r. to 2356,30 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszana. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od 1 września 2011 r. do 1 grudnia 2011 r. to 4

ZUS dalej będzie zmniejszał świadczenia emerytów

emerytury i renty, jeśli kwota dodatkowego przychodu przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 marca 2029,90 zł). Jeśli przekroczy 130 proc. średniej płacy (3769,80 zł), ZUS zawiesza wypłatę emerytury. Z kolei osoby otrzymujące zasiłki i świadczenia przedemerytalne mogą dorobić, bez groźby

Rozmowy telefoniczne w firmie

, że dla pracowników pracujących w terenie firma zakupuje telefony komórkowe, które mają im służyć do celów służbowych. Jednocześnie pracodawca przyznaje tym pracownikom (i opłaca) miesięczne kwotowe limity rozmów.Jeśli w ramach przyznanego limitu pracownicy przeprowadzają wyłącznie rozmowy służbowe

Na warszawskim parkiecie bez OFE może hulać wiatr?

limitów inwestycji w instrumenty finansowe na rynkach zagranicznych może znacząco zmniejszyć wartość obrotów na instrumentach notowanych na GPW - czytamy w raporcie. BDM przewiduje, że przyszły rok pod względem obrotów na GPW może być trudniejszy niż obecny. Przyjmuje, że mogą spaść o 3 proc. (rok do roku

Była wiceminister finansów krytykuje polski system podatkowy

zamrożenia skali i limitów podatkowych w podatku od dochodów osobistych, ale też na skutek rozszerzania bazy podatkowej. - Ot, choćby w podatku od dochodów osób prawnych (CIT) fiskus domaga się, by płacące go spółki doliczały do swoich dochodów wartość wynagrodzenia członków zarządu, którego ci z różnych

Waloryzacja rent i emerytur

** 350,34 zł - z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy ** 397,05 zł - z renty rodzinnej dla jednej osobyAle uwaga! Jeśli limit dorabiania zostanie przekroczony o 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 4048,10 zł brutto), ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury. Nie dostaniemy więc ani złotówki. O

Studia humanistyczne i co dalej? "Jesteśmy błędem systemu"

. Limity przyjęć są ogromne. Każda uczelnia zarabia na studencie, a nie na przykład na liczbie kierunków czy jakości kształcenia, więc im więcej studentów, tym więcej pieniędzy. Dlatego owi magistrzy są niewykwalifikowani, bo idzie się na masę, a nie na jakość! To celowy błąd w kwestii policzalności. Bo

Prezydent podpisał ustawę tnącą OFE. Apele nie pomogły

zmieniały tak, żeby w 2017 r. do ZUS szło 3,8 proc., a do OFE 3,5 proc. naszych wynagrodzeń. - Pozostałe 5 proc. naszych składek, zamiast trafić do OFE, zostanie zapisane na specjalnie utworzonym subkoncie w ZUS i wydane na obecnych emerytów (dzięki temu państwo nie będzie musiało pożyczać 11 mld zł w tym

Służbowe wyjazdy zleceniobiorcy

odbywa niekiedy zagraniczne podróże służbowe celem nawiązania współpracy z firmami spoza kraju. Oprócz wypłacanego menedżerowi wynagrodzenia, firma zwraca mu też wydatki poniesione z tytułu tych wyjazdów (m.in. na bilety lotnicze, wyżywienie). Czy od kwoty zwrotu powinniśmy naliczyć mu składki ZUS?Dla

Monologi na temat OFE

ZUS-owskich. 7. OFE będą działały efektywniej, gdyż rząd pozwoli im więcej inwestować na giełdzie. Proponowana przez rząd "reforma" nie zmienia zasad funkcjonowania funduszy, lecz jedynie obniża im składkę i zmienia limity inwestowania. Jednak OFE już dziś mogą

Koniec przywilejów emerytalnych

mundurowa to 75 proc. ostatniej pensji. Aby ją dostać, trzeba przepracować 28,5 roku. Policjanci mogą pracować na emeryturze, ale są tu limity: - jeśli dorobią do 70 proc. średniej pensji, nie stracą z emerytury ani złotówki. - jeżeli przekroczą 70 proc. średniej pensji, świadczenie będzie zmniejszone. O

Czy od rocznych nagród trzeba płacić składki do ZUS?

- Na początku stycznia 2009 r. firma, w której jestem zatrudniony, będzie wypłacała roczne nagrody pieniężne za 2008 r. Jednak od 1 stycznia 2009 r. nie będę już pracował w tej firmie. Czy od wypłaconej nagrody zostaną mi potrącone składki ZUS?Tak. Wypłacone byłemu pracownikowi roczne wynagrodzenie

Poradnik: Skąd się bierze emerytura, co ją obniża, co powiększa, jak odkładać

odprowadzanych składek jest limitowana, aby państwo nie musiało wypłacać zbyt wysokich emerytur. Jaki jest ten limit? 30-krotność miesięcznego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym. I tak jeśli ktoś w roku bieżącym zarobi więcej niż 100 tys. 770 zł brutto, to jego

Pyskówka nad budżetem. "Zawłaszczacie emerytury, podnosicie podatki..."

znacząco poniżej 3 proc. PKB. Wydatki państwa będą mogły rosnąć w danym roku o nie więcej niż specjalnie wyliczony wskaźnik. Przy jego wyznaczaniu pod uwagę brany będzie średni wzrost PKB z 8 lat: sześciu historycznych, bieżącego (szacunek) i tego, dla którego ów limit jest wyliczany (prognoza). Tak

Czy trzeba się martwić reformą OFE?

Niedawna zapowiedź zmian w systemie emerytalnym wywołała burzę medialną oraz zawirowania na rynkach finansowych. Premier podczas konferencji prasowej zapowiedział transfer do ZUS i następnie umorzenie obligacyjnej części portfeli PTE (około 120 mld zł., 51,5% aktywów OFE ), co ograniczy wskaźnik

Emerytura? Weź sprawy w swoje ręce

kosztuje? Rząd wbrew wcześniejszym deklaracjom nie ograniczył wysokości opłat pobieranych przez firmy, które będą prowadzić IKZE, choć takie limity obowiązują OFE. Tłumaczono, że ograniczenie prowizji grozi tym, że nikt takich programów nie będzie chciał tworzyć. Przestrzegała przed tym Izba

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

ulgach podatkowych. PIT-y po liftingu Do rozliczeń za 2013 r. Ministerstwo Finansów przygotowało taki sam zestaw PIT jak w kilku ostatnich latach. Mamy więc nadal dwa podstawowe druki rocznych zeznań podatkowych: PIT-36 (działalność gospodarcza) i PIT-37 (wynagrodzenie za pracę, emerytury itp.). Do tego

Czego rząd nam nie zrobi? Zrobiliśmy przegląd obietnic i zapowiedzi

2014 r. Nie wrócił. Wyższy VAT ma nam towarzyszyć przez kolejne trzy lata. Budżet zyskuje na tym 5-6 mld zł rocznie. Odmrożenie skali podatkowej Tu sprawa wygląda podobnie jak z VAT. Wprawdzie wielkich obietnic odmrożenia kwoty wolnej od podatku dochodowego i innych limitów PIT nie było, ale podatnicy

Roczny limit składek emerytalnej i rentowych

podstawy wymiaru tych składek w 2009 r. wynosiła będzie 95.790 zł, natomiast jeszcze do końca 2008 r. limit tej podstawy wynosi 85.290 zł. Ograniczenie, o którym mowa, ma zastosowanie wyłącznie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Zatem składki na pozostałe ubezpieczenia

Jak nie skrzywdzić emerytów i nie zrujnować budżetu? [ANALIZA]

przede wszystkim za emeryturę minimalną (dziś 800 zł brutto). Jak wynika z raportu Instytutu Statystyki i Demografii SGH, emerytura minimalna stanowi dziś 22 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli taka relacja pensji do emerytury utrzyma się w przyszłości, to za 30 lat najniższe świadczenie będzie

U progu 2013 r. Co zdrożeje? Co stanieje? Co się zmieni?

lata z ulgi będą mogli korzystać podatnicy, którzy nie odliczali jej w swoich PIT-ach w latach wcześniejszych. Limit jak dotychczas - 760 zł rocznie do odpisania od dochodu. Druga bardzo poważna zmiana związana jest z najpopularniejszą z ulg - na dzieci. W 2013 r. straciły ją rodziny dobrze zarabiające

Zamiast likwidować OFE, pomyślmy o ich modernizacji

do nich nie przyznaje. Analizując sytuację "oczami" rządu, widać, że przyjęte założenia budżetowe na rok 2013 są nierealne i zostaną przekroczone o 10-20 mld zł, co może doprowadzić do przekroczenia limitu deficytu budżetowego. W reakcji na przekroczenie powyższego limitu rząd będzie musiał

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

wynagrodzenia za 2-3 lata zaczną znowu rosnąć. O ile jednak nie zostaną wdrożone w Polsce poważne reformy strukturalne podnoszące aktywność zawodową najstarszych i najmłodszych grup wiekowych liczba pracujących zacznie nieuchronnie spadać. W rezultacie stopa zwrotu z kont w ZUS będzie dużo niższa niż

My, emeryci

Co miesiąc oddaję państwu jedną piątą tego, co zarabiam. Część idzie na konto w ZUS (12,2 proc. wynagrodzenia brutto), część na nowe subkonto w ZUS (5 proc.), a reszta do OFE (2,3 proc.). Tak jest od maja. Wcześniej dwie trzecie trafiało do ZUS, jedna trzecia do OFE. Skąd zmiana? Rząd uznał, że

Podatkowy manewr PR-owy

przeznaczyć na ratowanie budżetu, ale mógłby też wprowadzić podatek liniowy. Po usunięciu limitu składek pojawiłyby się bowiem dochody publiczne, a to pozwoliłoby usunąć drugi próg podatkowy. Ponieważ limit płacenia składek i próg, powyżej którego płaci się 32 proc. podatku PIT, dotyczą zbliżonej grupy

Pierwsi pracownicy odchodzą z Amazona. "Nie da się tak zapieprzać"

do tego, że firma wypowie ci umowę. Zgodnie z prawem, bo ma twarde dowody, że się z niej nie wywiązałeś. A nawet jeśli się wywiążesz, być może i tak nie dostaniesz pieniędzy. Panuje duży bałagan z wypłatami. Amazon zlecił to zewnętrznej firmie, która źle liczy składniki wynagrodzenia, nie płaci ZUS-u

Boni: Dlaczego zmieniamy OFE?

(z limitami wynagrodzeń), a może byliby i chętniej zatrudniani przez pracodawców, gdyby nie płacili składki rentowej, bo przecież mając emeryturę, w żaden sposób i tak nie mogą z renty skorzystać. Nie patrzmy tylko na OFE Tak, nakreśliłem właśnie kompleksowy, ewolucyjny pakiet reformatorski. Bo

PIT-y 2010: Bez PIT-11 lub PIT-40A ani rusz

prawidłową kwotę kosztów. Musi jednak pamiętać, że podane powyżej kwoty to limity roczne i jeśli pracował np. tylko przez osiem mie-sięcy, to do odliczenia ma 8/12 limitu. Ważne! Ci, którzy na dojazdy do pracy wydali w 2010 r. więcej, niż przewidują limity kosztów, w rozliczeniu rocznym mogą (tak jak w

Jacek Rostowski: Nikomu nic nie zabieramy

Agata Nowakowska, Dominika Wielowieyska: Gdzie będzie pan pobierał emeryturę? Jacek Rostowski: Część emerytury będę pobierał w Polsce, bo od trzech lat jestem rezydentem. Jest pan w OFE? - Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak. Niekoniecznie, mógł pan zostać tylko w ZUS. - Szczerze mówiąc

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

limit takiego należnego podatku ogłasza raz do roku minister rolnictwa i rozwoju wsi). Na przykład za rok podatkowy 2011 rolnik przedsiębiorca nie może przekroczyć granicznego podatku 2929 zł. Jeżeli przekroczy tę kwotę, to albo po 31 maja 2012 r. zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, albo

IFS Applications Płace - elastyczne narzędzie wspierajace procesy płacowe

tworzenie raportów do kontroli stanu zadłużenia pracowników - Elektroniczne przesłanie dokumentów do ZUS - Wydruk wymaganych raportów (odcinki płacowe, PIT-y) - Obliczanie wypłat i wynagrodzeń - Rejestracja czasu pracy i nieobecności - Obsługa wyposażenia pracownika i jego miejsca pracy - zarządzanie

Expose: 700-800 mld zł na inwestycje, wzrost gospodarczy, pracowników i matki [KOMENTARZE]

zakontraktowanymi podmiotami leczniczymi. NFZ nie będzie zatem skłonny do negocjacji i ugód w zakresie świadczeń wykraczających ponad limit, czy też naliczanych kar umownych, a może nawet restrykcyjnie przyglądał się będzie refundacji leków. Cały ciężar walki o te środki przerzucony będzie na szpitale i inne

Jakie zmiany w przepisach czekają nas w 2012 roku?

w praktyce nieosiągalne. Dodajmy, że w ustawie są nie tylko limity cenowe, ale też powierzchniowe. Dla rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci taki limit wynosi 75 m kw. dla mieszkania i 140 m kw. dla domu, przy czym dopłata do odsetek obejmuje odpowiednio 50 i 70 m kw. Z kolei single za kredyt

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

. ostatniej pensji. Aby ją dostać, trzeba przepracować 28,5 roku. Policjanci mogą pracować na emeryturze, ale muszą uważać na limity: Jeśli dorobią do 70 proc. średniej pensji, nie stracą z emerytury ani złotówki. Jeżeli przekroczą 70 proc. średniej pensji (od 1 marca 2011 r. do końca maja 2011 r. to

Rozliczenie składek i podatku: Pracownik na "dodatkowym" etacie

Zgłoszenie w ZUS drugiego etatuW przypadku zatrudnienia w jednym podmiocie na podstawie kilku umów o pracę nie ma potrzeby zgłaszania pracownika na dodatkowym druku ZUS ZUA z tytułu zawartej z nim kolejnej umowy o pracę. Ale tylko wtedy, gdy dodatkowe zatrudnienie nie

PIT 2009: Jak wypełnić PIT-37, PIT-36 i PIT/O

dochodu, najpopularniejsza jest ulga za wydatki na dostęp do internetu. Podatnik ma tu odpis w wysokości do 760 zł. Taki sam limit dla małżonka. Tu także podatnicy odpisują wydatki objęte ulgą rehabilitacyjną. I darowizny. Uwaga! Oddzielnie wykazuje się "zwykłe" darowizny, a oddzielnie kościelne

Emerytura od firmy, czyli jak na stare lata nie biedować

limit ustalony przez Ministerstwo Pracy (teraz 14,4 tys. zł). Tworzenie programów nie jest obowiązkowe. Zatem, jeśli nawet wszyscy zatrudnieni w firmie pracownicy wystąpią do pracodawcy z wnioskiem o utworzenie PPE, może się okazać, że nic z tego nie wyjdzie. Jak stworzyć PPE? Z inicjatywą założenia

PIT-y 2010: "Ręczne" rozliczanie - jak wypełnić PIT-y

podatku. W części B załącznika, która obejmuje ulgi odpisywane od dochodu, najpopularniejsza jest ulga za wydatki na dostęp do Internetu. Podatnik ma tu odpis w wysokości do 760 zł. Taki sam limit dla małżonka. Tu także podatnicy odpisują wydatki objęte ulgą rehabilitacyjną. I darowizny.Uwaga! Oddzielnie

Firmy grzęzną w sądach

komorników nie ruszy palcem w bucie bez dodatkowego wynagrodzenia, bo każdą czynność traktują jako poszukiwanie majątku (nawet zapytanie do ZUS/US o płatnika składek dłużnika). Obciążają przedsiębiorców opłatami, bo stosują wygodną dla siebie interpretację przepisów. Wtedy przedsiębiorcy skarżą się do sądu

OFE trzeba zreperować

Rządowe kłótnie o emerytury trwają już drugi rok. Licytację jeszcze w czasie kryzysu finansowego rozpoczęli minister finansów Jacek Rostowski i szefowa resortu pracy Jolanta Fedak. Zaproponowali obniżkę składki do funduszy emerytalnych z 7,3 do 3 proc. naszego wynagrodzenia. Reszta miałaby trafiać

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery