zus druk zua

Marcin Czyżewski

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

Obywatele UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), Szwajcarii i Wielkiej Brytanii mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę. Obywatele innych państw - pod warunkiem że przedsiębiorca, który chce ich zatrudnić, uzyska dla nich zezwolenie u wojewody. Ale jest wiele wyjątków, gdy zezwolenie nie jest konieczne.

Pomoc społeczna, NFZ, prywatne opiekunki. Jak zapewnić seniorowi opiekę w czasie pandemii?

Gdy bliska osoba z wiekiem traci zdrowie i sprawność, rodzina musi pomyśleć o zapewnieniu jej opieki. Najchętniej, jeśli jest to tylko możliwe, decydujemy się na zorganizowanie wsparcia w warunkach domowych.

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Pracujesz dorywczo i chcesz odkładać pieniądze na emeryturę lub mieć ubezpieczenie zdrowotne? Zobacz, jak możesz samodzielnie odprowadzać składki.

Niższy ZUS dla wybranych. Czas na decyzję do 8 stycznia

Niższy ZUS dla wybranych. Czas na decyzję do 8 stycznia

stycznia zgłosić do ZUS. Po co? Aby wyrejestrować się z ubezpieczeń (wypełnić trzeba druk ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10 lub  05 12. Następnie musimy się zgłosić do ubezpieczenia społecznego (wypełnić druk ZUS ZUA) z kodem tytułu ubezpieczenia

Własna firma. Od czego zacząć?

Własna firma. Od czego zacząć?

. zarejestrowanie działalności gospodarczej w urzędzie oznacza także zgłoszenie przedsiębiorcy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Będzie to: ZUS ZUA – jeżeli biznesmen ma podlegać pełnemu ubezpieczeniu (gdy prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń), ZUS ZZA – jeżeli ma podlegać

Opiekunka do starszej osoby. Ile kosztuje pomoc i czy trzeba płacić składki i podatki?

Opiekunka do starszej osoby. Ile kosztuje pomoc i czy trzeba płacić składki i podatki?

dotyczące zatrudnienia niani do dziecka. Z tą różnicą, że państwo dopłaca do legalnie zatrudnionej niani, a do opiekunki starszej, niedołężnej osoby – już nie. Krewny osoby wymagającej opieki powinien się zgłosić do placówki ZUS i wypełnić druk ZUS ZFA. (Jeśli prowadzi działalność gospodarczą i

Jak legalnie zatrudnić nianię

Jak legalnie zatrudnić nianię

rodzic jako płatnik składek i wypełnić druk ZUS ZFA. (Jeśli prowadzi działalność gospodarczą i składał już taki formularz, nie musi tego robić ponownie). Krok 2. Następnie rodzic powinien zgłosić nianię jako osobę ubezpieczoną. Jeśli niania podlega: ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – należy

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca do opieki nad starszą osobą

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca do opieki nad starszą osobą

ZUS i wypełnić druk ZUS ZFA (jeśli prowadzi działalność gospodarczą i składał już taki formularz, nie musi tego robić ponownie). Jeśli opiekunka będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, zgłaszający powinien wypełnić formularz ZUS ZUA. Jeśli będzie odprowadzana tylko składka zdrowotna

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

na zwolnieniu lekarskim. Został mi wypłacony tylko zasiłek za 33 dni przez pracodawcę. Kiedy zgłosiłam się z zapytaniem do ZUS, dlaczego nie dostałam zasiłku za pozostałe miesiące, dostałam odpowiedź, że pracodawca nie złożył druku Z3. Skontaktowałam się z pracodawcą i poprosiłam o złożenie takiego

Nowe przepisy dla rencistów

). Następnie ponownie ją zarejestrować do ubezpieczenia zdrowotnego i nowego - społecznego (druk ZUS ZUA). To ostatnie obejmuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Dodatkowo można wykupić (dobrowolnie) ubezpieczenie chorobowe. Dodatkowe 108 zł Policzmy: Przed 1 stycznia renciści biznesmeni w ogóle

Teraz możesz zatrudnić nianię legalnie

Teraz możesz zatrudnić nianię legalnie

w ciągu siedmiu dni od podpisania umowy z nianią. Służą do tego druki: - ZUS ZFA - jeżeli nie jesteś jeszcze zgłoszony do ZUS jako płatnik, - ZUS ZUA - jeżeli dla twojej niani jest to jedyne miejsce pracy albo gdzieś indziej pracuje i zarabia mniej niż minimalne wynagrodzenie lub jeżeli twoja

Najczęściej zadawane pytania

pracuje na pełny etat za wynagrodzenie co najmniej 936 zł brutto miesięcznie, to zamiast ZUA wypełnia ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego). Wzory druków są dostępne na stronie www.zus.pl, ale składać można tylko oryginalne formularze pobrane w placówce ZUS lub formularze wydrukowane z