zobowiązania podatkowego

PAP

Senat zajmie się przedawnieniami zobowiązań podatkowych

Senat zajmie się przedawnieniami zobowiązań podatkowych

Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką będą przedawniać się na takich samych zasadach jak pozostałe zobowiązania podatkowe, czyli po 5 latach od terminu ich płatności - zakłada nowela Ordynacji podatkowej, którą zajmie się Senat na najbliższym posiedzeniu.

Portugalia. Fiskus zebrał w ub.r. o 13 proc. więcej z zobowiązań podatkowych

Portugalskie urzędy skarbowe zebrały w ub.r. o 13 proc. więcej z zobowiązań podatkowych niż w 2012 r. Dobry wynik jest według ministerstwa finansów efektem licznych kontroli skarbowych i wzrostu podatków.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przepisy ordynacji podatkowej określają przypadki, kiedy zobowiązanie podatkowe w ogóle nie powstaje lub wygasa wskutek upływu określonego czasu. Zdarzeniem tym jest przedawnienie zobowiązań podatkowych, które organy podatkowe powinny z urzędu brać pod uwagę podczas prowadzenia postępowania. Jednak nie zawsze tak bywa. Dlatego, aby skuteczniej chronić swoje prawa, warto zapoznać się z zasadami i przesłankami przedawnienia.

Fiskus nie będzie ścigał za podatki aż przez 10 lat

Fiskus nie będzie ścigał za podatki aż przez 10 lat

Sejm zajmie się senackim projektem zmian w Ordynacji podatkowej

Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przepisy przewidują również, że w niektórych przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje

Przedawnienie po dawnemu. Fiskus rezygnuje z kontrowersyjnego pomysłu

Przedawnienie po dawnemu. Fiskus rezygnuje z kontrowersyjnego pomysłu

zakresie krótszego niż wprowadzony nowymi przepisami terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych - napisało RCL. W tej sytuacji resort finansów odpuścił. - Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów podjętą na posiedzeniu 2 grudnia 2014 r., termin przedawnienia w projektowanym art. 68 par. 4 Ordynacji

Posłowie za dalszymi pracami nad senacką nowela Ordynacji podatkowej

przepisów podatkowych z 1997 r. Trybunał orzekł, że część z nich jest niezgodna z konstytucją. Chodzi o to, że przedawnienie zobowiązania podatkowego nie występuje, gdy takie zobowiązanie zabezpieczone jest hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie pięciu lat zaległość podatkowa może być

Senat proponuje zmiany w Ordynacji podatkowej

podatkowych z 1997 r. TK orzekł, że część z nich jest niezgodna z konstytucją. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przepisy przewidują również

Senat pracuje nad zmianami w podatkach. Szybsze przedawnienie

Senat pracuje nad zmianami w podatkach. Szybsze przedawnienie

zostały już zmienione, to nadal mogą być podstawą orzeczeń i decyzji. Niekonstytucyjny zapis do usunięcia Nowelizowana Ordynacja przewiduje bowiem, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przepisy przewidują

VAT solidarny, czyli siła kompromisu

VAT solidarny, czyli siła kompromisu

ryzyko nieodprowadzenia podatku. Nowelizacja wprowadza też instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy w transakcjach "towarami wrażliwymi", jednak w mniejszym zakresie, niż planowano pierwotnie. Zaproponowano także skrócenie do miesiąca rozliczeń

Ministerstwo Finansów ściga przedsiębiorstwa za opcje walutowe

Ministerstwo Finansów ściga przedsiębiorstwa za opcje walutowe

mija termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2008 r. Właśnie wtedy firmy rozliczały większość umów dotyczących opcji walutowych. - Obecnie, tuż przed upływem terminu przedawnienia, urzędy skarbowe kwestionują koszty, które firmy poniosły z tytułu zamknięcia umów opcyjnych

Eksperci: fiskus kontroluje i kwestionuje wydatki na opcje walutowe

. Ireneusz Krawczyk, radca prawny i partner w kancelarii podatkowej Irena Ożóg poinformował PAP, że w tym roku mija termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2008 r. Właśnie wtedy firmy rozliczały większość umów dotyczących opcji walutowych. "Obecnie, tuż przed upływem

Premier w expose: stworzymy nową ordynację podatkową

przedstawienia na początku przyszłego roku założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej, a ministra gospodarki do założeń nowego prawa działalności gospodarczej. To, co planowano osiągnąć w trzy lata, ten rząd zrobi w 12 miesięcy" - mówiła premier, czemu towarzyszyły oklaski z ław rządowych i posłów

Sejm przyjął zasady tzw. odpowiedzialności solidarnej za VAT

. Planowane zmiany w płaceniu VAT Nowelizacja wprowadza też instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy, w transakcjach "towarami wrażliwymi". Rozwiązanie to polega na tym, że jeśli sprzedawca towaru nie odprowadzi należnego podatku VAT, to będzie go

Wielka Brytania: Urząd podatkowy opublikował "czarną listę" oszustów

Wielka Brytania: Urząd podatkowy opublikował "czarną listę" oszustów

zaległych zobowiązań to 1,45 mln funtów. Urząd prowadził wobec nich dochodzenie; w większości zaniżali źródła przychodów lub je ukrywali. HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) skrytykowano za to, że stosuje podwójną miarę - piętnuje drobny biznes zamiast energiczniej egzekwować zobowiązania podatkowe

W.Brytania: Nowa baza danych firm uwzględniająca własność

W.Brytania: Nowa baza danych firm uwzględniająca własność

Nowa baza danych będzie publicznie dostępna, ale nie obejmuje funduszy powierniczych, mimo że ich struktura może służyć do unikania zobowiązań podatkowych, ani spółek giełdowych, które już teraz są ściśle regulowane. Obok właściciela prawnego będzie wyszczególniony również właściciel odnoszący

Czerwona kartka dla skarbówki

Czerwona kartka dla skarbówki

Gdzie leży problem? Każdy przedsiębiorca wie, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się w ciągu pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednym z wyjątków od tej zasady jest zawieszenie biegu terminu przedawnienia ze względu na wszczęcie postępowania

"PB": Rząd odpuszcza podatnikom

"PB": Rząd odpuszcza podatnikom

Propozycja wydłużenia zawarta była w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ordynacji podatkowej.

Fiskus poprawia skuteczność kontroli. Trzy czwarte ma być trafne

Fiskus poprawia skuteczność kontroli. Trzy czwarte ma być trafne

W 2013 r. na blisko 100 tys. kontroli podatkowych jedna trzecia była trafna pod kątem ograniczania unikania opodatkowania, z uszczupleniem powyżej 1000 zł, co daje skuteczność ponad 29 proc. - poinformowało we czwartek biuro prasowe Ministerstwa Finansów Rok później kontroli było zdecydowanie mniej

Raport: skarbówka wszczyna kontrole tuż przed przedawnieniem podatku

- urzędy tuż przed upływem przedawnienia nagminnie rozpoczynają postępowanie przygotowawcze, po to tylko, żeby zapobiec przedawnieniu zobowiązania podatkowego. Nie informują przy tym podatnika o rozpoczętym postępowaniu. Trybunał Konstytucyjny zbada ten problem w najbliższy wtorek. Autorzy raportu

Karne 20 proc. podatku po 7 latach? Dlaczego nie?

Karne 20 proc. podatku po 7 latach? Dlaczego nie?

generalna zasada zapisana w ordynacji podatkowej, z której wynika, iż zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego przedawnienie nie jest konstytucyjnie chronionym prawem podmiotowym podatnika. Trybunał uznał, że z chwilą powołania się na wcześniej

TK zabronił fiskusowi 'po cichu' wszczynać postępowania

TK zabronił fiskusowi 'po cichu' wszczynać postępowania

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Od tej zasady jest jednak wyjątek. To właśnie wszczęcie przeciwko podatnikowi postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Zawiesza ono bieg

Sposoby korygowania deklaracji VAT

Poprawki urzędu skarbowegoPodatnik VAT ma obowiązek na podstawie prowadzonych ewidencji sprzedaży i zakupu prawidłowo wyliczyć kwotę podatku należnego i naliczonego za dany okres rozliczeniowy i ustalić zobowiązanie podatkowe za ten okres (bądź nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym). Ma również

Sposoby korygowania deklaracji VAT

Poprawki urzędu skarbowegoPodatnik VAT ma obowiązek na podstawie prowadzonych ewidencji sprzedaży i zakupu prawidłowo wyliczyć kwotę podatku należnego i naliczonego za dany okres rozliczeniowy i ustalić zobowiązanie podatkowe za ten okres (bądź nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym). Ma również

NIK: biopaliwa wykorzystywane na niewielką skalę

Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym we wtorek raporcie podkreśliła, że w Polsce biopaliwa ciekłe są wykorzystywane na niewielką skalę. Izba zauważyła, że w latach 2008-2012 ulgi podatkowe i zwolnienia z opłaty paliwowej kosztowały polskiego podatnika ponad 4 mld zł. Nie zwiększyło to jednak

Rząd: pomoc dla przedsiębiorców w spłacie podatków - do października 2009 r.

Jak podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, poprzednie rozporządzenie przewidywało, że przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację w postaci ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, mogli ją otrzymać do 31 grudnia 2007 r. Wiele wszczętych postępowań w tych

Fiskus chce od Netii 58,7 mln złotych plus odsetki

zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i naliczonych odsetek od spółek zależnych Netii jest podstawą do szacowania dla Netii przychodu w trybie art. 11 ustawy o CIT tj. przepisu umożliwiającego organom podatkowym szacowanie przychodów w przypadku wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych, jeżeli w

Nadwyżką VAT można regulować inne podatki

odpowiednio zasady zaliczania nadpłat na spłatę zobowiązań podatkowych. Wynika to z art. 76b Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wykazana do zwrotu na rachunek bankowy podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek

NIK: Fiskus za mało przykłada się do kontroli firm

wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych. - Podatnicy samodzielnie obliczyli i dobrowolnie zapłacili ponad 99 proc. podatku CIT - zauważa szef NIK.I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie nieprawidłowości, które wyłapali kontrolerzy. Tych zaś jest długa lista.NIK kontrolował 19 z przeszło 400 urzędów skarbowych

Co wolno urzędnikom skarbowym? Postępowanie w sprawie nieujawnionych dochodów cz. 1

Nie zawsze postępowania te prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem. Dlatego warto wiedzieć, jakie prawa przysługują podatnikom oraz bliżej poznać zasady postępowania w tych sprawach.Jak wiemy z publikacji dot. przedawnień zobowiązań podatkowych (zob. grudniowy nr Gazety MSP), zobowiązanie z

Zwrot podatku przedawnia się jak podatek

Kwestia spornaUrzędnicy skarbowi mają sporo czasu, aby bliżej przyjrzeć się rozliczeniom dokonanym samodzielnie przez podatników. Zakres czasowy ich działań wiąże się z terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązania podatkowe przedawniają się natomiast po pięciu latach, licząc

Umorzenie - sposób na niezapłacone podatki

gdy o umorzenie zaległości podatkowych ubiega się podatnik prowadzący działalność gospodarczą, pod uwagę bierze się również regulacje dotyczące udzielania pomocy publicznej. Urząd skarbowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które: nie stanowią pomocy publicznej, są pomocą

Czy wydatki na materiały remontowe sfinansowane z prywatnych środków wspólników mogą stanowić koszty podatkowe spółki cywilnej?

ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jedn.: Dz.U. 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).Jeżeli wspólnik płaci za zobowiązania spółki ze środków własnych, to - z uwagi na odrębność majątku spółki od majątków wspólników - zapłacona kwota stanowi dopłatę lub pożyczkę

Podkomisja zajmie się prezydenckim projektem zmian Ordynacji podatkowej

. Projekt zawiera przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zgodnie z generalną zasadą przedawniają się one z upływem 5 lat. Niemniej bieg tego terminu może być z różnych powodów zawieszany (po zawieszeniu biegnie nadal) lub przerywany (po

Kiedy odzież dla pracownika jest kosztem i przychodem?

ekwiwalentu pieniężnego.Wydatki ponoszone na wywiązanie się pracodawcy ze wskazanych obowiązków ustawowych podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych na ogólnych zasadach wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy o pdof i odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy o pdop.Po stronie pracownika wartość otrzymanej odzieży

Prezydencki projekt noweli Ordynacji podatkowej trafi do Sejmu

podatników ryzyka nieprecyzyjnych przepisów i związanych z tym kosztów. Projekt zawiera też przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w

Rozliczanie nieściągalnej wierzytelności

;możliwości zaliczenia jej do kosztów podatkowych. Nieściągalność wierzytelności zostanie uprawdopodobniona dla celów podatkowych dopiero po zakończeniu postępowania egzekucyjnego i wydaniu postanowienia, z którego będzie wynikać, że dłużnik nie posiada majątku mogącego zaspokoić roszczenie

FOR proponuje założenia nowej Ordynacji podatkowej

podatkowego". Proponuje także wprowadzenie Karty Rzetelnego Podatnika. Inne propozycje dotyczą przepisów szczegółowych, m.in. o zobowiązaniach podatkowych i obejmują np. wyłączenie możliwości naliczania odsetek za zwłokę podczas trwania postępowania karno-skarbowego. FOR postuluje też wprowadzenie

Co zrobić, żeby zmniejszyć ostatnią zaliczkę?

Z uwagi na swoją wysokość, grudniowa wpłata okazuje się niebagatelnym wydatkiem dla wielu przedsiębiorców. Dlatego poszukują oni sposobów na jej obniżenie poprzez generowanie odpowiednio wysokich kosztów podatkowych w listopadzie. Które z wydatków pozwolą na obniżenie zaliczki bez

W piątek pierwsze posiedzenie komisji ds. nowej ordynacji podatkowej

projektu nowej ordynacji podatkowej. Ministerstwo finansów liczy, że będą one gotowe już w pierwszym kwartale 2015 r. Ostateczne założenia nowej ordynacji powinny powstać w trzecim kwartale przyszłego roku. Premier Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r

Fuzja Porsche z VW nie dojdzie do skutku przez podatki?

"SZ" powołuje się na źródła zbliżone do rady nadzorczej Porsche. Połączenie firm wymaga zapłacenia dodatkowo 3 miliardów euro podatków. Zdaniem rozmówcy gazety, to może sprawić, że z planów Volkswagena nic nie wyjdzie. Oba koncerny odmówiły komentarza na ten temat, dołowały za to ich notow

Iniewski: prezydencki projekt przewiduje rewolucyjne wręcz rozwiązanie

przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało mniej niż 3 miesiące. Dokument przewiduje, że podatnik korygujący deklarację podatkową, nie będzie

W listopadzie przy MF zacznie działać Rada Podatkowa

ustawę Ordynacja podatkowa. Według rządu jej przygotowanie umożliwi przebudowę i uproszczenie prawa podatkowego. Ten akt prawny będzie fundamentem dla całego systemu podatkowego. Premier Ewa Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu

Cichoń: w listopadzie przy MF zacznie działać Rada Podatkowa

. Planowana nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę Ordynacja podatkowa. Według rządu jej przygotowanie umożliwi przebudowę i uproszczenie prawa podatkowego. Ten akt prawny będzie fundamentem dla całego systemu podatkowego. Premier Ewa Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na

Prezydent proponuje, by wątpliwości rozstrzygać na korzyść podatnika

Jak poinformowała w poniedziałkowym komunikacie Kancelaria Prezydenta, we wtorek prezydent Bronisław Komorowski podpisze i skieruje do Sejmu projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw. "Projekt opracowany został w ramach Forum Debaty Publicznej i zakłada wprowadzenie zasady

Prof. Etel: 15 zespołów problemowych pracuje nad nową Ordynacją podatkową

podatkowa, inny zajmuje się ustaleniem ogólnych zasad prawa podatkowego. Prace kolejnego poświęcone są prawom i obowiązkom podatnika. Komisja ustaliła też, że Ordynacja powinna uregulować na nowo kwestie reprezentacji w prawie podatkowym oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych.Powołano także zespół

Ekspert: propozycje prezydenta dobre, ale nie rozwiązują wszystkich problemów

skrócenie dochodzenia zobowiązań podatkowych do granicy 8 lat ma sens. "Aparat podatkowy powinien mimo przerw poradzić sobie w ciągu tych 5, a potem 3 lat, a dzięki temu w kolejnych latach niepewność podatników zostanie uchylona" - ocenił. Cenne jest także w jego opinii uchylenie przepisu, że

MF: prof. Etel powołany na szefa komisji ds. nowej ordynacji podatkowej

założenia nowej ordynacji powinny powstać w trzecim kwartale przyszłego roku. Premier Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę Ordynacja podatkowa i uprościć prawo

Netia otrzymała 81,5 mln zł zwrotu podatku CIT za 2003 r. z odsetkami

kończy spór z organami podatkowymi dotyczący CIT za 2003 rok" - głosi komunikat. Pod koniec grudnia ub. r. Netia informowała, że po wydaniu ponownej decyzji przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, określającej zobowiązanie podatkowe Netii za rok 2003 w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT

Podkomisja czeka na opinie ws. projektu zmian w Ordynacji podatkowej

przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także, by w przypadku wybranych i nadużywanych przesłanek zawieszenia oraz przerwania biegu przedawnienia ograniczyć sumę okresów przerw i zawieszeń do 3 lat. W efekcie zobowiązania

Prof. Etel na czele rady, która przygotuje nowy kodeks podatkowy

założenia nowej ordynacji powinny powstać w trzecim kwartale przyszłego roku. Premier Kopacz w swoim exposé zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę i uprościć prawo podatkowe. Ma być

Szczurek: nowa Ordynacja będzie kompleksową zmianą prawa podatkowego

kontakty między podatnikiem a fiskusem będą tańsze i bardziej skuteczne dla obu stron. Szczurek poinformował, że skrócony zostanie okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, a jednocześnie zwiększy się stabilizująca funkcja przedawnienia. Większa ma być też rola tzw. czynności sprawdzających. "A więc

Podkomisja czeka na opinie ws. projektu zmian w Ordynacji podatkowej

, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także, by w przypadku wybranych i nadużywanych przesłanek zawieszenia oraz przerwania biegu przedawnienia ograniczyć sumę okresów przerw i zawieszeń do 3 lat. W efekcie zobowiązania podatkowe

Projekt prezydenta: zmniejszenie uciążliwości Ordynacji podatkowej

przepisów i związanych z tym kosztów. Podobna zasada obecna jest w przepisach takich państw jak np.: Kanada, Stany Zjednoczone, Belgia, czy Francja. Projekt zawiera przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zgodnie z generalną zasadą

Dbałość o estetykę w kosztach podatkowych

wątpliwości, czy organy podatkowe nie uznają wydatków ponoszonych na zakup lub wykonanie oraz pielęgnację i konserwację elementów tego wystroju za niestanowiące kosztów podatkowych wydatki reprezentacyjne, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o pdof i odpowiednio

Sposoby na zmniejszenie ostatniej zaliczki

dopiero w zeznaniu podatkowym składanym w następnym roku.Roczne podsumowania i bonusy dla pracownikówZwyczajowo w grudniu pracodawcy organizują firmowe spotkania podsumowujące mijający rok. Tymczasem drobny zabieg polegający na przesunięciu takiego spotkania na listopad i wcześniejszym poniesieniu

Kopacz: powstały kierunkowe założenia do nowej Ordynacji podatkowej

. ugody czy konsultacje - czyli rozwiązania, które spowodują, że kontakty między podatnikiem a fiskusem będą tańsze i bardziej skuteczne dla obu stron. Szczurek poinformował, że skrócony zostanie okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, a jednocześnie zwiększy się stabilizująca funkcja przedawnienia

Za nieco ponad dwa lata projekt nowej ordynacji podatkowej

zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę Ordynacja podatkowa i uprościć prawo podatkowe.

Eksperci pozytywnie o katalogu praw podatnika w nowej Ordynacji podatkowej

decydowaniu o wysokości opodatkowania. "Wprawdzie udało się ograniczyć działanie klauzuli tylko do przypadków, w których zobowiązanie podatkowe przekracza 50 tys. zł, jednak przedsiębiorcy nadal obawiają się tego rozwiązania" - stwierdził. Założenia kierunkowe do nowej Ordynacji podatkowej

Założenia nowej ordynacji podatkowej powstaną do stycznia 2015 r.

Podczas swojego środowego exposé premier Ewa Kopacz zobowiązała resort finansów do zdecydowanego przyspieszenia prac nad nową ordynacją podatkową: założenia do ustawy mają być gotowe na początku 2015 r., czyli dużo wcześniej, niż zapowiadało dotąd MF. - To, co planowano osiągnąć w trzy lata

We wtorek założenia nowej Ordynacji podatkowej

uzyskaniu korzystnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego lub wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Komisja przygotowała zmiany dotyczące przedawnień zobowiązań podatkowych. Organ podatkowy miałby skrócony czas na dokonanie wymiaru podatku (doręczenia decyzji pierwszej instancji) - 3 lata dla rozliczenia

Prezydencki projekt zmian w Ordynacji podatkowej - do komisji

dotycząca określenia maksymalnego - w wysokości 8 lat - terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Krystyna Skowrońska (PO) powiedziała, że projekt jest zbieżny z zapowiedziami premier Ewy Kopacz. "Tę nowelizację należy przyjąć jako dobre, kierunkowe rozwiązanie" - powiedziała. Zaznaczyła

Netia oczekuje zwrotu podatku za 2003 r. po ponownej decyzji Izby Skarbowej

Warszawa, 31.12.2014 (ISBnews) - Po wydaniu ponownej decyzji przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, określającej zobowiązanie podatkowe Netii za rok 2003 w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 0 zł, spółka oczekuje zwrotu wpłaconej kwoty wraz z należnymi jej odsetkami

MF zaproponuje, by prof. Etel pokierował komisją ds. nowej ordynacji podatkowej

swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę Ordynacja podatkowa i uprościć prawo podatkowe.

Pracodawcy za uchwaleniem prezydenckiego projektu ws. ordynacji podatkowej

m.in. regulacje, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. "Dziś po 25 latach od transformacji ustrojowej, wciąż żyjemy w czasach, w których przedsiębiorcy, podatnicy, a więc ci, którzy budują ten kraj i pozwalają mu funkcjonować, są przez

Sejm za wymianą informacji o podatnikach między Polską i USA

Za uchwaleniem ustawy o wyrażeniu zgody na ratyfikację umowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA głosowało 309 posłów, 6 było przeciw, a 109 wstrzymało się od głosu. Zgodnie a umową

Koniec z przekrętami podatkowymi w UE? Bruksela ma plan

, gdy wydawano te hojne orzeczenia podatkowe, był Jean-Claude Juncker, czyli obecny szef Komisji Europejskiej. Po ujawnieniu sprawy Luxleaks z łatwością przetrwał głosowanie nad wotum nieufności w Parlamencie Europejskim, ale zarazem zobowiązał się, że weźmie się do problemu opodatkowania korporacji

Balcerowicz: Poprawimy polskie podatki. Dziś są fatalne

nieekonomicznego wymiaru podatku, - zniknie możliwość naliczania odsetek za zwłokę podczas trwania postępowania karno-skarbowego, - wszczęcie postępowania karnoskarbowego zostanie wykreślone z katalogu zdarzeń zawieszających bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zapowiedział też zwiększenie

Za dwa lata projekt nowej ordynacji podatkowej

, w którym się na pewno wyrobimy - nie ma możliwości, żeby było inaczej - powiedział Etel. Poinformował, że już rozpoczęły się prace nad kształtem kierunkowych założeń. Komisja będzie zapraszać na swoje posiedzenia osoby, które mogą mieć coś istotnego do powiedzenia na temat ordynacji podatkowej

Ordynacja podatkowa zostanie dostosowana do zmian w innych ustawach

podatkowe stanowią inaczej", znalazł się także na końcu przepisu, który mówi, że podatnicy zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z zasadą ogólną, księgi i dokumenty

MF: deklarację za 2014 r. wstępnie wypełni administracja podatkowa

. Szef resortu finansów poinformował, że od lipca ruszy portal podatkowy, który będzie kanałem komunikacji między administracją a podatnikiem. Będzie można w nim znaleźć informacje, które są w bazach danych administracji podatkowej, a także umożliwi zapłatę zobowiązań online. "Od marca do kwietnia

Deloitte: zmiany w Ordynacji podatkowej mogą obniżyć konkurencyjność

korzyści podatkowej. Jak mówił, jeżeli organ podatkowy wykaże, że podatnik unikał opodatkowania oraz że w danej sytuacji istnieje i jest możliwa do zastosowania inna konstrukcja prawna (bardziej odpowiednia zdaniem organu), to organ może wówczas nałożyć na podatnika wyższe zobowiązanie podatkowe. Dodał

Szef MF podpisał umowę ws. automatycznej wymiany informacji finansowych

podatkowych. Zobowiązują się one do wdrożenia standardu automatycznej wymiany informacji finansowych dla celów podatkowych (Common Reporting Standard - CRS). Standard ten przewiduje identyfikację i raportowanie przez krajowe instytucje finansowe informacji o rachunkach podatników z innych państw. Podpisanie

Kopacz w expose zapowiada ułatwienia podatkowe i kodeks budowlany

Warszawa, 01.10.2014 (ISBnews) - Ministrowie do spraw gospodarczych mają na początku przyszłego roku przedstawić założenia nowej ordynacji podatkowej, nowych zasad działalności gospodarczej oraz kodeksu budowlanego, zapowiedziała premier Ewa Kopacz w sejmowym expose. "W polityce

W.Brytania.Lider opozycji proponuje nowe podatki

inwestycyjnych, co dałoby przychód szacowany na 500 mln funtów rocznie. Inne rozwiązania podatkowe przewidują usunięcie podatkowej furtki w postaci zakupu euroobligacji przez duże brytyjskie firmy, które tym sposobem przerzucają zyski z Wielkiej Brytanii do innego kraju, uchylając się od brytyjskich zobowiązań

MF: na początku stycznia będą gotowe tezy nowej Ordynacji podatkowej

podatników i sektora finansów publicznych. Według niego nowe przepisy powinny też być zachętą dla podatników, którzy wahają się, czy uczciwie regulować swoje zobowiązania, czy nie. O nowe przepisy z zakresu prawa podatkowego, które miałyby poprawić relacje na linii urząd skarbowy - podatnik, szczególnie

MF: do końca stycznia 2015 r. kierunkowe założenia Ordynacji podatkowej

Podczas swojego środowego expose premier Ewa Kopacz zobowiązała resort finansów do zdecydowanego przyspieszenia prac nad nową ordynacją podatkową: założenia do ustawy mają być gotowe na początku 2015 r., czyli dużo wcześniej niż zapowiadało dotąd MF. "To, co planowano osiągnąć w trzy lata, ten

Jest komisja do pisania nowej ordynacji podatkowej

w swoim dorobku ok. 300 publikacji. Premier Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę ordynacja podatkowa i uprościć prawo podatkowe. Zdaniem ministerstwa w

MF planuje wdrożenie przepisów UE dot. wymiany informacji podatkowej

umożliwiających automatyczną wymianę informacji podatkowych z krajami spoza UE w oparciu o procedury tzw. Common Reporting Standard (CRS). Do wprowadzenia ich Polska zobowiązała się w podpisanym w grudniu 2014 r. "Wielostronnym porozumieniu właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji

Ponad 80 proc. przekrętów podatkowych ma związek z VAT-em

;. - Głównym założeniem działań organów podatkowych w zakresie sprawdzania prawidłowości wypełniania zobowiązań podatkowych jest prowadzenie kontroli podatkowych w oparciu o analizę ryzyka". Ma to zapewnić zmiana ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Urzędy skarbowe mają więc

Szczurek: nowa ordynacja podatkowa ma zachęcić do płacenia podatków

uczciwie swoje zobowiązania wobec państwa regulują, mieli łatwiej, a nie trudniej w prowadzeniu biznesu. Inaczej stworzymy system niesprawiedliwy" - podkreślił. Minister poinformował, że oczekuje, że w pierwszym kwartale komisja kodyfikacyjna przedstawi pakiet założeń do nowej ordynacji podatkowej

Prezydent podpisał umowy podatkowe z Kajmanami i ZEA

wymianie informacji w sprawach podatkowych. Znalazły się w niej szczegółowe definicje i regulacje dotyczące wzajemnej wymiany informacji, zobowiązania stron umowy, zakres przekazywanych informacji, kwestie kontroli podatkowej itp. W odniesieniu do Polski umowa dotyczy podatków dochodowych od osób prawnych

Nowela o opodatkowaniu nieujawnionych dochodów z podpisem prezydenta

, przychody te będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym według ogólnych zasad lub innym, właściwym w danym przypadku podatkiem. Zmiany w ordynacji podatkowej dotyczą: terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących

W Portugalii wpływy z podatków wzrosły w ub.r. o 24 proc.

członkowskich OECD. W porównaniu do 2012 r. zobowiązania te zwiększyły się o ponad 40 proc. Tymczasem w tym roku, zamiast podnosić obciążenia podatkowe, rząd Pedra Passosa Coelho koncentruje się na zwalczaniu szarej strefy poprzez liczne kontrole fiskalne i organizowanie loterii na bazie faktur wyemitowanych

Fiskus wabi małe firmy rozliczeniem podatków przez internet

. - Jeśli firma zobowiązana do przesyłania fiskusowi dokumentów przez internet wyśle je w formie papierowej, to ten ich nie uzna. Będzie to równoznaczne z niezłożeniem deklaracji podatkowej - ostrzegała Ewelina Safiejko z firmy doradczej Deloitte. Eksperci podatkowi Deloitte przekonywali przy tym, że to nie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. wdrożenia przepisów FATCA

Chodzi o projekt ustawy o ratyfikacji umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (z ang. Foreign Account Tax Compliance Act) - wraz z uchwałą w

Polacy już nie ukryją pieniędzy na Kajmanach czy w Emiratach

sprawach podatkowych. Znalazły się w niej szczegółowe definicje i regulacje dotyczące wzajemnej wymiany informacji, zobowiązania stron umowy, zakres przekazywanych informacji, kwestie kontroli podatkowej itp. W odniesieniu do Polski umowa dotyczy podatków dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych

Prace nad ordynacją podatkową przyspieszą. "Jeszcze w tej kadencji"

zapisy. Ważna dla przedsiębiorców zmiana dotyczy przedawnienia zobowiązań podatkowych. Obecnie jest to teoretycznie pięć lat, ale okres przedawnienia może być wielokrotnie przerywany (przez działania służb skarbowych). W projektach zapisano, że maksymalne przerwy w biegu przedawnienia mogą wynieść trzy

Portugalia. Dłużnicy oddali państwu 1,2 mld euro

ub.r., a więc podczas obowiązywania przebaczenia podatkowego, uregulowało swoje zobowiązania wobec ZUS i urzędów skarbowych 319 tys. obywateli Portugalii" - powiedział Paulo Nuncio. Zebrane w wyniku akcji środki przekraczają o 79 proc. kwotę, jakiej spodziewał się z tytułu inicjatywy

Szczurek: chcemy mniej inwazyjnie pobierać podatki

09.03. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Cel to zbieranie podatków w sposób jak najmniej inwazyjny i jak najmniej zaburzający działalność gospodarczą - deklaruje szef MF Mateusz Szczurek. Przedstawiciele biznesu zaproszeni do MF chwalą plany zmian dot. administracji podatkowej, zastrzegając, że

Co trzecia kontrola fiskusa jest skuteczna. Ale ma być lepiej

koncentrować się na podmiotach uchylających się od opodatkowania" - przekonuje biuro prasowe resortu finansów w mailu przysłanym do redakcji "Wyborczej". "Głównym założeniem działań organów podatkowych w zakresie sprawdzania prawidłowości wypełniania zobowiązań podatkowych jest prowadzenie

KE liczy, że od 2018 roku tajne konta nie pomogą w unikaniu podatków

. Przewiduje on m.in. zniwelowanie różnic pomiędzy krajowymi systemami podatkowymi i walkę z praktykami, które w sposób sztuczny oddzielają podlegający opodatkowaniu dochód od generującej go działalności. -Szwajcaria zobowiązała się do wprowadzenia tego standardu do stycznia 2017 roku z perspektywą

Prezydencki projekt noweli Ordynacji podatkowej trafi do Sejmu

. Projekt zawiera zatem regulacje, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało

Nowy kodeks podatkowy za kilka lat. "Uczciwy podatnik zasługuje na status VIP-a"

akt będzie się nazywał, czy będzie to kodeks, czy ordynacja - zastrzegł. Cichoń liczy na to, że komisja kodyfikacyjna uporządkuje ordynację podatkową. Podkreślił, że jest to wielkie wyzwanie, gdyż jest ona obecnie jednym z najobszerniejszych aktów prawnych. Jeśli chodzi o rozmiary, można ją porównać z

MF przygotowało klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania przez firmy

jeden podmiot, a skutki podatkowe z tego zdarzenia powstają dla wszystkich zainteresowanych. Nowe przepisy mają promować samodzielne korygowanie błędów w deklaracjach w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego. W takim przypadku stawka odsetek za zwłokę zostanie obniżona do 50 proc. stawki

MG konsultuje propozycje dot. nowej Ordynacji Podatkowej

zobowiązań. Jak podał, rekomendacje są ściśle związane z prowadzonymi równolegle pracami nad zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDG). Wyraził opinię, że ustawa o SDG powinna być fundamentem prawnym dla prowadzących działalność gospodarczą. Nowa Ordynacja Podatkowa - zaznaczył - "

Projekt dot. elektronicznych deklaracji podatkowych - do dalszych prac

Wiceminister finansów Janusz Cichoń, prezentując w Sejmie rządową propozycję, wskazał, że jej celem jest usprawnienie wymiany informacji między administracją podatkową a podmiotami, które są zobowiązane do sporządzania i przekazywania urzędom skarbowym informacji o dochodach osób fizycznych, "

Cichoń: za rok możliwe założenia nowego kodeksu podatkowego

wspierać przedsiębiorców. Zdaniem Piechocińskiego polskie prawo i procedury podatkowe powinny być dla wszystkich jasne i czytelne, zaś przepisy powinny stwarzać dodatkowe zachęty dla tych, którzy rzetelnie wywiązują się ze zobowiązań.(PAP)

Szczurek: wśród zbierających paragony fiskus rozlosuje samochody

kredytowej, które służą bardzo dobrze - moim zdaniem - i przyczyniają się do bezpieczeństwa obrotu. My stworzymy rejestr, który jeszcze bardziej się do tego przyczyni, a przy okazji zachęci do regulowania zobowiązań podatkowych" - wyjaśnił minister. Obecny na konferencji wiceminister finansów Jacek

Kopacz zapowiada "bardzo korzystne rozwiązania dla podatników"

. Jeśli odpowiedź byłaby twierdząca, podatnik mógłby spać spokojnie. W przypadku zwykłych podatników czas przedawnienia się zobowiązań podatkowych ma być skrócony z pięciu do trzech lat. Tam, gdzie prawo podatkowe jest bardziej skomplikowane, w działalności gospodarczej, zobowiązania mają się przedawniać

W PIT wyższe ulgi na dzieci, ale także zmiany na korzyść fiskusa

zobowiązania podatkowego" - poinformował Bączyk. Jego zdaniem "wysoce profiskalnym" jest też zapis wprowadzający podatek od zobowiązania dłużnika uregulowanego przez niego w sposób niepieniężny. Chodzi np. o sytuacje, w których dłużnik zamiast gotówki przekazuje wierzycielowi np. nieruchomość

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Minimum podatkowe

podatnicy, dla których postawa opodatkowania przekracza określoną wielkość, nie odnoszą żadnych korzyści z istnienia minimum podatkowego, gdyż podatek wymierzany jest od całej podstawy opodatkowania, w drugiej - każdy podatnik odnosi korzyść w postaci obniżenia zobowiązania podatkowego. Bibliografia

Przedawnienie (prawo podatkowe)

, które nie powstają z mocy prawa, lecz do których powstania niezbędne jest doręczenie podatnikowi decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. Przykładem tego typu zobowiązań są zobowiązania osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, zobowiązania

Zobowiązanie podatkowe

powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego obowiązku (dotyczy to np. podatku dochodowego, VAT, od czynności cywilnoprawnych) lub z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania (dotyczy to np. podatku od spadków i darowizn

Podmiot opodatkowania

emerytur i rent. Płatnik ma obowiązek przedstawienia podatnikowi bieżących i rocznych informacji o dokonanych na rzecz władz publicznych zaliczek, tak aby umożliwić podatnikowi obliczenie ostatecznego zobowiązania podatkowego. Źródło: [1] Por. B. Brzeziński Prawo podatkowe, op. cit., s. 21-29

Umorzenie zaległości podatkowej

z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa lub odsetki za zwłokę przypadające od tych zaległości. Umorzenie zaległości podatkowych skutkuje wygaśnięciem zobowiązania podatkowego w całości lub części.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.