zobowiązania podatkowego

PAP

Senat zajmie się przedawnieniami zobowiązań podatkowych

Senat zajmie się przedawnieniami zobowiązań podatkowych

Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką będą przedawniać się na takich samych zasadach jak pozostałe zobowiązania podatkowe, czyli po 5 latach od terminu ich płatności - zakłada nowela Ordynacji podatkowej, którą zajmie się Senat na najbliższym posiedzeniu.

Portugalia. Fiskus zebrał w ub.r. o 13 proc. więcej z zobowiązań podatkowych

Portugalskie urzędy skarbowe zebrały w ub.r. o 13 proc. więcej z zobowiązań podatkowych niż w 2012 r. Dobry wynik jest według ministerstwa finansów efektem licznych kontroli skarbowych i wzrostu podatków.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przepisy ordynacji podatkowej określają przypadki, kiedy zobowiązanie podatkowe w ogóle nie powstaje lub wygasa wskutek upływu określonego czasu. Zdarzeniem tym jest przedawnienie zobowiązań podatkowych, które organy podatkowe powinny z urzędu brać pod uwagę podczas prowadzenia postępowania. Jednak nie zawsze tak bywa. Dlatego, aby skuteczniej chronić swoje prawa, warto zapoznać się z zasadami i przesłankami przedawnienia.

Fiskus nie będzie ścigał za podatki aż przez 10 lat

Fiskus nie będzie ścigał za podatki aż przez 10 lat

Sejm zajmie się senackim projektem zmian w Ordynacji podatkowej

Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przepisy przewidują również, że w niektórych przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje

PiS: Centralny Rejestr Podatników może ruszyć w pierwszym kwartale 2016

Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce to jedna z kluczowych zapowiedzi PiS. Służyć temu ma m.in nowa ustawa o VAT, która ma poprawić ściągalność tego podatku o 1 proc. PKB w pierwszym roku i przynieść budżetowi dodatkowe kilkanaście miliardów złotych. Przyczynić się ma do tego m.in. utworzenie

Posłowie za dalszymi pracami nad senacką nowela Ordynacji podatkowej

przepisów podatkowych z 1997 r. Trybunał orzekł, że część z nich jest niezgodna z konstytucją. Chodzi o to, że przedawnienie zobowiązania podatkowego nie występuje, gdy takie zobowiązanie zabezpieczone jest hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie pięciu lat zaległość podatkowa może być

Senat proponuje zmiany w Ordynacji podatkowej

podatkowych z 1997 r. TK orzekł, że część z nich jest niezgodna z konstytucją. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przepisy przewidują również

Przedawnienie po dawnemu. Fiskus rezygnuje z kontrowersyjnego pomysłu

Przedawnienie po dawnemu. Fiskus rezygnuje z kontrowersyjnego pomysłu

zakresie krótszego niż wprowadzony nowymi przepisami terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych - napisało RCL. W tej sytuacji resort finansów odpuścił. - Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów podjętą na posiedzeniu 2 grudnia 2014 r., termin przedawnienia w projektowanym art. 68 par. 4 Ordynacji

Senat pracuje nad zmianami w podatkach. Szybsze przedawnienie

Senat pracuje nad zmianami w podatkach. Szybsze przedawnienie

zostały już zmienione, to nadal mogą być podstawą orzeczeń i decyzji. Niekonstytucyjny zapis do usunięcia Nowelizowana Ordynacja przewiduje bowiem, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przepisy przewidują

VAT solidarny, czyli siła kompromisu

VAT solidarny, czyli siła kompromisu

ryzyko nieodprowadzenia podatku. Nowelizacja wprowadza też instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy w transakcjach "towarami wrażliwymi", jednak w mniejszym zakresie, niż planowano pierwotnie. Zaproponowano także skrócenie do miesiąca rozliczeń

Ministerstwo Finansów ściga przedsiębiorstwa za opcje walutowe

Ministerstwo Finansów ściga przedsiębiorstwa za opcje walutowe

mija termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2008 r. Właśnie wtedy firmy rozliczały większość umów dotyczących opcji walutowych. - Obecnie, tuż przed upływem terminu przedawnienia, urzędy skarbowe kwestionują koszty, które firmy poniosły z tytułu zamknięcia umów opcyjnych

Eksperci: fiskus kontroluje i kwestionuje wydatki na opcje walutowe

. Ireneusz Krawczyk, radca prawny i partner w kancelarii podatkowej Irena Ożóg poinformował PAP, że w tym roku mija termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2008 r. Właśnie wtedy firmy rozliczały większość umów dotyczących opcji walutowych. "Obecnie, tuż przed upływem

Sejm przyjął zasady tzw. odpowiedzialności solidarnej za VAT

. Planowane zmiany w płaceniu VAT Nowelizacja wprowadza też instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy, w transakcjach "towarami wrażliwymi". Rozwiązanie to polega na tym, że jeśli sprzedawca towaru nie odprowadzi należnego podatku VAT, to będzie go

Premier w expose: stworzymy nową ordynację podatkową

przedstawienia na początku przyszłego roku założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej, a ministra gospodarki do założeń nowego prawa działalności gospodarczej. To, co planowano osiągnąć w trzy lata, ten rząd zrobi w 12 miesięcy" - mówiła premier, czemu towarzyszyły oklaski z ław rządowych i posłów

Wielka Brytania: Urząd podatkowy opublikował "czarną listę" oszustów

Wielka Brytania: Urząd podatkowy opublikował "czarną listę" oszustów

zaległych zobowiązań to 1,45 mln funtów. Urząd prowadził wobec nich dochodzenie; w większości zaniżali źródła przychodów lub je ukrywali. HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) skrytykowano za to, że stosuje podwójną miarę - piętnuje drobny biznes zamiast energiczniej egzekwować zobowiązania podatkowe

W.Brytania: Nowa baza danych firm uwzględniająca własność

W.Brytania: Nowa baza danych firm uwzględniająca własność

Nowa baza danych będzie publicznie dostępna, ale nie obejmuje funduszy powierniczych, mimo że ich struktura może służyć do unikania zobowiązań podatkowych, ani spółek giełdowych, które już teraz są ściśle regulowane. Obok właściciela prawnego będzie wyszczególniony również właściciel odnoszący

Raport: skarbówka wszczyna kontrole tuż przed przedawnieniem podatku

- urzędy tuż przed upływem przedawnienia nagminnie rozpoczynają postępowanie przygotowawcze, po to tylko, żeby zapobiec przedawnieniu zobowiązania podatkowego. Nie informują przy tym podatnika o rozpoczętym postępowaniu. Trybunał Konstytucyjny zbada ten problem w najbliższy wtorek. Autorzy raportu

"PB": Rząd odpuszcza podatnikom

"PB": Rząd odpuszcza podatnikom

Propozycja wydłużenia zawarta była w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ordynacji podatkowej.

Fiskus poprawia skuteczność kontroli. Trzy czwarte ma być trafne

Fiskus poprawia skuteczność kontroli. Trzy czwarte ma być trafne

W 2013 r. na blisko 100 tys. kontroli podatkowych jedna trzecia była trafna pod kątem ograniczania unikania opodatkowania, z uszczupleniem powyżej 1000 zł, co daje skuteczność ponad 29 proc. - poinformowało we czwartek biuro prasowe Ministerstwa Finansów Rok później kontroli było zdecydowanie mniej

Karne 20 proc. podatku po 7 latach? Dlaczego nie?

Karne 20 proc. podatku po 7 latach? Dlaczego nie?

generalna zasada zapisana w ordynacji podatkowej, z której wynika, iż zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego przedawnienie nie jest konstytucyjnie chronionym prawem podmiotowym podatnika. Trybunał uznał, że z chwilą powołania się na wcześniej

TK zabronił fiskusowi 'po cichu' wszczynać postępowania

TK zabronił fiskusowi 'po cichu' wszczynać postępowania

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Od tej zasady jest jednak wyjątek. To właśnie wszczęcie przeciwko podatnikowi postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Zawiesza ono bieg

Sposoby korygowania deklaracji VAT

Poprawki urzędu skarbowegoPodatnik VAT ma obowiązek na podstawie prowadzonych ewidencji sprzedaży i zakupu prawidłowo wyliczyć kwotę podatku należnego i naliczonego za dany okres rozliczeniowy i ustalić zobowiązanie podatkowe za ten okres (bądź nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym). Ma również

Sposoby korygowania deklaracji VAT

Poprawki urzędu skarbowegoPodatnik VAT ma obowiązek na podstawie prowadzonych ewidencji sprzedaży i zakupu prawidłowo wyliczyć kwotę podatku należnego i naliczonego za dany okres rozliczeniowy i ustalić zobowiązanie podatkowe za ten okres (bądź nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym). Ma również

NIK: biopaliwa wykorzystywane na niewielką skalę

Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym we wtorek raporcie podkreśliła, że w Polsce biopaliwa ciekłe są wykorzystywane na niewielką skalę. Izba zauważyła, że w latach 2008-2012 ulgi podatkowe i zwolnienia z opłaty paliwowej kosztowały polskiego podatnika ponad 4 mld zł. Nie zwiększyło to jednak

Rząd: pomoc dla przedsiębiorców w spłacie podatków - do października 2009 r.

Jak podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, poprzednie rozporządzenie przewidywało, że przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację w postaci ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, mogli ją otrzymać do 31 grudnia 2007 r. Wiele wszczętych postępowań w tych

Fiskus chce od Netii 58,7 mln złotych plus odsetki

zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i naliczonych odsetek od spółek zależnych Netii jest podstawą do szacowania dla Netii przychodu w trybie art. 11 ustawy o CIT tj. przepisu umożliwiającego organom podatkowym szacowanie przychodów w przypadku wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych, jeżeli w

Nadwyżką VAT można regulować inne podatki

odpowiednio zasady zaliczania nadpłat na spłatę zobowiązań podatkowych. Wynika to z art. 76b Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wykazana do zwrotu na rachunek bankowy podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek

NIK: Fiskus za mało przykłada się do kontroli firm

wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych. - Podatnicy samodzielnie obliczyli i dobrowolnie zapłacili ponad 99 proc. podatku CIT - zauważa szef NIK.I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie nieprawidłowości, które wyłapali kontrolerzy. Tych zaś jest długa lista.NIK kontrolował 19 z przeszło 400 urzędów skarbowych

Co wolno urzędnikom skarbowym? Postępowanie w sprawie nieujawnionych dochodów cz. 1

Nie zawsze postępowania te prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem. Dlatego warto wiedzieć, jakie prawa przysługują podatnikom oraz bliżej poznać zasady postępowania w tych sprawach.Jak wiemy z publikacji dot. przedawnień zobowiązań podatkowych (zob. grudniowy nr Gazety MSP), zobowiązanie z

Zwrot podatku przedawnia się jak podatek

Kwestia spornaUrzędnicy skarbowi mają sporo czasu, aby bliżej przyjrzeć się rozliczeniom dokonanym samodzielnie przez podatników. Zakres czasowy ich działań wiąże się z terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązania podatkowe przedawniają się natomiast po pięciu latach, licząc

Umorzenie - sposób na niezapłacone podatki

gdy o umorzenie zaległości podatkowych ubiega się podatnik prowadzący działalność gospodarczą, pod uwagę bierze się również regulacje dotyczące udzielania pomocy publicznej. Urząd skarbowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które: nie stanowią pomocy publicznej, są pomocą

Czy wydatki na materiały remontowe sfinansowane z prywatnych środków wspólników mogą stanowić koszty podatkowe spółki cywilnej?

ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jedn.: Dz.U. 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).Jeżeli wspólnik płaci za zobowiązania spółki ze środków własnych, to - z uwagi na odrębność majątku spółki od majątków wspólników - zapłacona kwota stanowi dopłatę lub pożyczkę

Kiedy odzież dla pracownika jest kosztem i przychodem?

ekwiwalentu pieniężnego. Wydatki ponoszone na wywiązanie się pracodawcy ze wskazanych obowiązków ustawowych podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych na ogólnych zasadach wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy o pdof i odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy o pdop. Po stronie pracownika wartość otrzymanej odzieży

Rząd przyjął kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej

, podano dalej.  W zwiększeniu efektywności czynności sprawdzających i kontroli podatkowej ma pomóc wprowadzenie mniej sformalizowanej formy weryfikacji i kontroli zobowiązań dla podmiotów wywiązujących się z obowiązków podatkowych. "Nowa ordynacja podatkowa będzie spójną, klarowną i

"Dziennik Gazeta Prawna": Milionowa rzesza dłużników fiskusa

Wszystkie nasze zobowiązania względem skarbówki wynoszą już ponad 48 mld zł. Za lwią część podatkowych długów odpowiadają przedsiębiorcy indywidualni, bo 65 proc. wartości tych zaległości, to niezapłacony VAT.

Rozliczanie nieściągalnej wierzytelności

;możliwości zaliczenia jej do kosztów podatkowych. Nieściągalność wierzytelności zostanie uprawdopodobniona dla celów podatkowych dopiero po zakończeniu postępowania egzekucyjnego i wydaniu postanowienia, z którego będzie wynikać, że dłużnik nie posiada majątku mogącego zaspokoić roszczenie

Eksperci chwalą umieszczenie w Ordynacji podatkowej praw i obowiązków podatnika

działań" - powiedziała. Zaznaczyła, że nie zgadza się jednak z koncepcją przedawnienia zobowiązań podatkowych. "Tak naprawdę nastąpi wydłużenie przedawnienia zobowiązania podatkowego" - oceniła. Sarna dodała, że poza zmianą przepisów konieczna jest też zmiana podejścia urzędników

Kolejne uproszczenia dla podatników

prawidłowym rozwiązaniem ma być wybór znaczenia tego przepisu prawa, który jest najkorzystniejszy dla podatnika i zapewnia jego ochronę. Zmiany w przepisach dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych Innym rozwiązaniem jest proponowane w projekcie uporządkowanie przesłanek przerywających bądź

Co zrobić, żeby zmniejszyć ostatnią zaliczkę?

Z uwagi na swoją wysokość, grudniowa wpłata okazuje się niebagatelnym wydatkiem dla wielu przedsiębiorców. Dlatego poszukują oni sposobów na jej obniżenie poprzez generowanie odpowiednio wysokich kosztów podatkowych w listopadzie. Które z wydatków pozwolą na obniżenie zaliczki bez

Strach i panika... czyli jak poradzić sobie z kontrolą podatkową

sytuacja spowoduje wydanie decyzji podatkowej określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Ponad to, warto już przed kontrolą podatkową zweryfikować, czy każda faktura została opłacona w terminie uprawniającym do zaliczenia wydatku w koszt uzyskania przychodów oraz obniżenia podatku należnego o podatek

Fuzja Porsche z VW nie dojdzie do skutku przez podatki?

"SZ" powołuje się na źródła zbliżone do rady nadzorczej Porsche. Połączenie firm wymaga zapłacenia dodatkowo 3 miliardów euro podatków. Zdaniem rozmówcy gazety, to może sprawić, że z planów Volkswagena nic nie wyjdzie. Oba koncerny odmówiły komentarza na ten temat, dołowały za to ich notow

Sejm: radcy prawi i adwokaci uzyskają dodatkowe uprawnienia

razie potrzeby adwokata lub radcę prawnego z innej miejscowości. Do nowelizacji wprowadzono też możliwość regulacji zobowiązań podatkowych i należności celnych także za pomocą innych niż polecenie przelewu i karta płatnicza instrumentów płatniczych. Chodzi m.in. o płatności mobilne (np. za pomocą

Korzystne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej

postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa (przede wszystkim w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego) lub postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, co do istoty. Na przeszkodzie jego wszczęciu nie będzie natomiast występować toczące się lub już zakończone postępowanie w sprawie wydania

Podkomisja zajmie się prezydenckim projektem zmian Ordynacji podatkowej

. Projekt zawiera przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zgodnie z generalną zasadą przedawniają się one z upływem 5 lat. Niemniej bieg tego terminu może być z różnych powodów zawieszany (po zawieszeniu biegnie nadal) lub przerywany (po

Szczurek: to była nie lada praca w niesamowitym czasie

podatkowym. Drugi cel, to zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych. Jak powiedział PAP w środę prof. Etel Komisja miała cztery miesiące na przygotowanie założeń. "Termin był dosyć napięty, ale wywiązaliśmy się z niego. () Obawiałem się, że minister finansów będzie narzucał nam pewne

Prof. Etel: przepisy o kontroli mogą zostać w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

wprowadzenia klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, ale także propozycje dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego, czy praw i obowiązków podatnika. Komisji zarzucano, że nie chce wprowadzić instytucji rzetelnego podatnika, który cieszyłby się dodatkowymi przywilejami np. związanymi z terminami

Prezydencki projekt noweli Ordynacji podatkowej trafi do Sejmu

podatników ryzyka nieprecyzyjnych przepisów i związanych z tym kosztów. Projekt zawiera też przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w

Komisja: Od 2016 r. wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść podatników

regulacji dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych. W prezydenckim projekcie znalazł się zapis, zgodnie z którym w przypadku niektórych przesłanek zawieszenia oraz przerwania biegu przedawnienia ograniczona zostałaby suma okresów przerw i zawieszeń do 3 lat. W efekcie zobowiązania podatkowe

MF: za tydzień założenia nowej Ordynacji podatkowej na Komitecie Stałym RM

podatkowej ma być zmiana społecznego przekonania, że "organy podatkowe są złe". Żeby to wyobrażenie zmienić, trzeba zadbać o prawa podatnika w jego relacjach z organem podatkowym. Drugie ważne zadanie nowej Ordynacji to zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych. Komisja

Prezydent podpisał ustawę upraszczającą procedury podatkowe

sprawie współpracy administracji w dziedzinie opodatkowania (...), a także wprowadza rozwiązania mające na celu promować zachowania podatników przejawiające się w samodzielnym korygowaniu błędów w deklaracjach w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego, bez oczekiwania na działanie organu podatkowego

Sejm uchwalił ustawę upraszczającą procedury podatkowe

bardziej efektywną analizę danych. Uchwalone zmiany wprowadzają też rozwiązania, które mają promować zachowania podatników przejawiające się w samodzielnym korygowaniu błędów w deklaracjach w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego, bez oczekiwania na działanie organu podatkowego. Podatnicy, którzy

W piątek pierwsze posiedzenie komisji ds. nowej ordynacji podatkowej

projektu nowej ordynacji podatkowej. Ministerstwo finansów liczy, że będą one gotowe już w pierwszym kwartale 2015 r. Ostateczne założenia nowej ordynacji powinny powstać w trzecim kwartale przyszłego roku. Premier Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r

Prezydencki projekt zmian Ordynacji podatkowej wraca do komisji finansów

oraz informatyzację sprawdzania dokumentacji księgowej. Projekt wprowadza też rozwiązania, które mają promować zachowania podatników przejawiające się w samodzielnym korygowaniu błędów w deklaracjach w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego, bez oczekiwania na działanie organu podatkowego

Rząd proponuje zmiany w Ordynacji podatkowej

(papierowe lub elektroniczne), dotyczące tylko jednej sprawy, będzie nadal obowiązywało.Zwiększenie rozpiętości stawek odsetek za zwłokęProjekt przewiduje rozwiązania, które mają zachęcić podatników do samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach, w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego, bez

Senacka komisja: poprawki legislacyjne do noweli Ordynacji podatkowej

widzenia wpływów budżetowych: VAT, podatku akcyzowego oraz ceł będą objęte karną stawką w wysokości 150 proc. stawki podstawowej. Karne stawki mają dotyczyć sytuacji, w których zobowiązanie podatkowe zostało zaniżone (lub też została zawyżona nadpłata lub kwota do zwrotu podatku) o ponad 25 proc. kwoty

Dbałość o estetykę w kosztach podatkowych

wątpliwości, czy organy podatkowe nie uznają wydatków ponoszonych na zakup lub wykonanie oraz pielęgnację i konserwację elementów tego wystroju za niestanowiące kosztów podatkowych wydatki reprezentacyjne, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o pdof i odpowiednio

Kowalczyk: PiS za klauzulą przeciw unikaniu opodatkowania

, wprowadzenie zasady ugodowego załatwiania spraw, czy zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario). Drugim ważnym zadaniem nowej Ordynacji jest zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych. Temu ma służyć właśnie klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Miałaby

Cichoń: we wtorek rząd zajmie się kierunkowymi założeniami nowej Ordynacji podatkowej

podatkowe są złe" - dlatego w założeniach zadbano o prawa podatnika w jego relacjach z organami podatkowym. Drugi cel to zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych. Komisja zaproponowała w przygotowanym przez siebie dokumencie m.in., by podatnikom dać uprawnienie do uzyskiwania z wielu

Szczurek: W noweli ordynacji podatkowej możliwe rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

zawarł tę zasadę w projekcie noweli ordynacji podatkowej, który złożył w Sejmie w grudniu ubiegłego roku. Jego projekt zawiera także przepisy, które mają zwiększyć pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych - realizuje tym samym wyrok Trybunału Konstytucyjnego z

KE żąda od Polski informacji w sprawie decyzji podatkowych

członkowskie są natomiast prawnie zobowiązane do udzielenia odpowiedzi. Poufne informacje podatkowe pozostają chronione, ponieważ KE jest zobowiązana do zachowania poufności.

Sposoby na zmniejszenie ostatniej zaliczki

dopiero w zeznaniu podatkowym składanym w następnym roku.Roczne podsumowania i bonusy dla pracownikówZwyczajowo w grudniu pracodawcy organizują firmowe spotkania podsumowujące mijający rok. Tymczasem drobny zabieg polegający na przesunięciu takiego spotkania na listopad i wcześniejszym poniesieniu

Sejm: wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść podatników

decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało mniej niż 3 miesiące. Według Kancelarii Prezydenta organy podatkowe często nadużywają tej przesłanki, kiedy np. z powodu własnej opieszałości nie są w stanie przez 5 lat lub więcej

Komisja za korzystną dla podatników zasadą, ale w wersji resortu finansów

dubio pro tributario prezydent zaproponował regulacje dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych. W projekcie znalazł się zapis, zgodnie z którym w przypadku niektórych przesłanek zawieszenia oraz przerwania biegu przedawnienia ograniczona zostałaby suma okresów przerw i zawieszeń do 3 lat. W

Szczurek: Założenia nowej ordynacji podatkowej wkrótce trafią do konsultacji

(...). Żeby to wyobrażenie zmienić, to trzeba zadbać o prawa podatnika w jego relacjach z organem podatkowym" - wyjaśnił Etel. Drugie ważne zadanie nowej ordynacji - wymienił - to większa efektywność realizacji zobowiązań podatkowych. Jak bowiem podał, zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych sięgają

Kopacz: nowa Ordynacja podatkowa będzie na lata

społecznego przekonania, że "organy podatkowe są złe" - dlatego w założeniach zadbano o prawa podatnika w jego relacjach z organami podatkowym. Drugi cel, to zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych. Komisja zaproponowała w przygotowanym przez siebie dokumencie m.in., by

Będą zmiany w opodatkowaniu przychodów ze źródeł nieujawnionych

(dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych i nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego w stosunku do tych przychodów (dochodów), to ich uzyskanie podatnik będzie mógł uprawdopodobnić. Zmiany w procedurze podatkowej Uchwalone zmiany w Ordynacji podatkowej przewidują, że

Senat proponuje poprawki do noweli Ordynacji podatkowej

ujawnione przez organy podatkowe błędy w zakresie rozliczania podatków najistotniejszych z punktu widzenia wpływów budżetowych: VAT, podatku akcyzowego oraz ceł będą objęte karną stawką w wysokości 150 proc. stawki podstawowej. Karne stawki mają dotyczyć sytuacji, w których zobowiązanie podatkowe zostało

Cichoń: w listopadzie przy MF zacznie działać Rada Podatkowa

. Planowana nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę Ordynacja podatkowa. Według rządu jej przygotowanie umożliwi przebudowę i uproszczenie prawa podatkowego. Ten akt prawny będzie fundamentem dla całego systemu podatkowego. Premier Ewa Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na

Iniewski: prezydencki projekt przewiduje rewolucyjne wręcz rozwiązanie

przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało mniej niż 3 miesiące. Dokument przewiduje, że podatnik korygujący deklarację podatkową, nie będzie

Prezydent proponuje, by wątpliwości rozstrzygać na korzyść podatnika

Jak poinformowała w poniedziałkowym komunikacie Kancelaria Prezydenta, we wtorek prezydent Bronisław Komorowski podpisze i skieruje do Sejmu projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw. "Projekt opracowany został w ramach Forum Debaty Publicznej i zakłada wprowadzenie zasady

Komisja finansów za uproszczeniem procedur podatkowych

ujednoliconej formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych pozwoli na szybszą i bardziej efektywną analizę danych. Projekt wprowadza rozwiązania, które mają promować zachowania podatników przejawiające się w samodzielnym korygowaniu błędów w deklaracjach w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego

Kopacz: nowa Ordynacja podatkowa będzie na lata

. Pierwszy to zmiana społecznego przekonania, że "organy podatkowe są złe" - dlatego w założeniach zadbano o prawa podatnika w jego relacjach z organami podatkowym. Drugi cel, to zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych. Komisja zaproponowała w przygotowanym przez siebie

Eksperci z PwC proponują rozwiązania do nowej Ordynacji podatkowej

Ordynacji podatkowej ma być zmiana społecznego przekonania, że "organy podatkowe są złe". Według autorów żeby to wyobrażenie zmienić, trzeba zadbać o prawa podatnika w jego relacjach z organem podatkowym. Drugie ważne zadanie nowej Ordynacji to zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań

Fiskus bada Ubera. Płać podatki, zarejestruj działalność

zobowiązań podatkowych - poinformowało nas biuro prasowe Ministerstwa Finansów. Dodało, że fiskus wszczął kontrolę podatkową w tym obszarze. Mało tego - wystąpił też o międzynarodową pomoc prawną w celu uzyskania informacji, jak działalność Ubera wyglądała w innych krajach. Po uzyskaniu informacji od

MF: prof. Etel powołany na szefa komisji ds. nowej ordynacji podatkowej

założenia nowej ordynacji powinny powstać w trzecim kwartale przyszłego roku. Premier Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę Ordynacja podatkowa i uprościć prawo

Prof. Etel: 15 zespołów problemowych pracuje nad nową Ordynacją podatkową

podatkowa, inny zajmuje się ustaleniem ogólnych zasad prawa podatkowego. Prace kolejnego poświęcone są prawom i obowiązkom podatnika. Komisja ustaliła też, że Ordynacja powinna uregulować na nowo kwestie reprezentacji w prawie podatkowym oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych.Powołano także zespół

Ekspert: propozycje prezydenta dobre, ale nie rozwiązują wszystkich problemów

skrócenie dochodzenia zobowiązań podatkowych do granicy 8 lat ma sens. "Aparat podatkowy powinien mimo przerw poradzić sobie w ciągu tych 5, a potem 3 lat, a dzięki temu w kolejnych latach niepewność podatników zostanie uchylona" - ocenił. Cenne jest także w jego opinii uchylenie przepisu, że

Unijny komisarz ds. gospodarczych ogłasza: Koniec niejasnych porozumień podatkowych

potrzebuje, by móc monitorować ryzyko dotyczące agresywnego planowania podatkowego i nieuczciwej konkurencji - stwierdził Moscovici. Wymiana informacji kluczowa Zgodnie z propozycją nowelizacji dyrektywy, którą KE przyjęła w marcu, państwa członkowskie będą zobowiązane przekazywać sobie i komisji co

Prof. Etel na czele rady, która przygotuje nowy kodeks podatkowy

założenia nowej ordynacji powinny powstać w trzecim kwartale przyszłego roku. Premier Kopacz w swoim exposé zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę i uprościć prawo podatkowe. Ma być

Modzelewski: można poprawić dochody z VAT o 18-21 mld zł

przepisów legalizujących te działania, to osiągnąć poziom 140 mld zł, kiedy planujemy na ten rok 135 (tyle wynosiła prognoza budżetowa) - zastrzegł ekspert. Według Modzelewskiego konieczne zmiany w VAT to m.in. przywrócenie sankcji prawno-podatkowej - gdy ktoś w deklaracji zaniży zobowiązanie lub zawyży

Netia otrzymała 81,5 mln zł zwrotu podatku CIT za 2003 r. z odsetkami

kończy spór z organami podatkowymi dotyczący CIT za 2003 rok" - głosi komunikat. Pod koniec grudnia ub. r. Netia informowała, że po wydaniu ponownej decyzji przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, określającej zobowiązanie podatkowe Netii za rok 2003 w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT

Jak Europa nie walczy z oszustami podatkowymi

dogodnych umów z luksemburskim fiskusem, które redukowały im podatek CIT. Takie giganty jak Google czy Ikea płaciły podatki rzędu 1-2 proc., a Starbucks i Fiat obniżyły swoje zobowiązania podatkowe o 20-30 mln euro. Wszystko to odbywało się kosztem innych krajów, które traciły wpływy podatkowe. - To

Projekt prezydenta: zmniejszenie uciążliwości Ordynacji podatkowej

przepisów i związanych z tym kosztów. Podobna zasada obecna jest w przepisach takich państw jak np.: Kanada, Stany Zjednoczone, Belgia, czy Francja. Projekt zawiera przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zgodnie z generalną zasadą

Grupa Lotos: Kwota ok. 161 mln zł obciąży skons. wynik operacyjny w III kw. br.

Warszawa, 14.10.2015 (ISBnews) - Grupa Lotos złożyła odwołanie od dwóch decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy dotyczącej zobowiązań podatkowych i szacuje, że w związku z tym wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny za III kw. br. wyniesie ok. 161 mln zł, podała spółka. Natomiast

Od stycznia abolicja podatkowa dla niektórych nieujawnionych dochodów

Krawczyk wskazał, że obowiązujące od 1998 roku przepisy dotyczące podatku dochodowego w zakresie nieujawnionych źródeł przychodu pozwalały na opodatkowanie przedawnionych zobowiązań podatkowych stawką 75 proc. Kluczowa była jednak praktyka organów podatkowych, którą potwierdzały orzecznictwa sądów

Ekspert: od stycznia abolicja podatkowa dla niektórych nieujawnionych dochodów

Krawczyk wskazał, ze obowiązujące od 1998 roku przepisy dotyczące podatku dochodowego w zakresie nieujawnionych źródeł przychodu pozwalały na opodatkowanie przedawnionych zobowiązań podatkowych stawką 75 proc. Kluczowa była jednak praktyka organów podatkowych, którą potwierdzały orzecznictwa sądów

Fiskus często dostaje w sądach baty od podatników

zobowiązań sprzed 7-10, a w niektórych przypadkach nawet sprzed 13 lat. W konsekwencji ściągalność należności po stronie organów podatkowych była bardzo niska: w urzędach skarbowych odzyskano zaledwie 21,6 proc. należnych kwot, a w izbach celnych jeszcze mniej, bo tylko 16,5 proc. Ponadto NIK zwrócił uwagę

Za nieco ponad dwa lata projekt nowej ordynacji podatkowej

zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę Ordynacja podatkowa i uprościć prawo podatkowe.

Założenia nowej ordynacji podatkowej powstaną do stycznia 2015 r.

Podczas swojego środowego exposé premier Ewa Kopacz zobowiązała resort finansów do zdecydowanego przyspieszenia prac nad nową ordynacją podatkową: założenia do ustawy mają być gotowe na początku 2015 r., czyli dużo wcześniej, niż zapowiadało dotąd MF. - To, co planowano osiągnąć w trzy lata

Modzelewski: można poprawić dochody z VAT o 18-21 mld zł

optymistycznym wariancie 120 mld zł. Według Modzelewskiego konieczne zmiany w VAT to m.in. przywrócenie sankcji prawno-podatkowej - gdy ktoś w deklaracji zaniży zobowiązanie lub zawyży zwrot, musi zapłacić od tego 30 procent dodatkowego zobowiązania podatkowego. Postuluje on też likwidację tzw. odwróconego VAT

Sejm za regulacją, która umożliwi wdrożenie ustawodawstwa FATCA

Za przyjęciem ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki ws. poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA głosowało 369 posłów, przeciw było 44, a 14 wstrzymało się od głosu. Ustawa

MF zaproponuje, by prof. Etel pokierował komisją ds. nowej ordynacji podatkowej

swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę Ordynacja podatkowa i uprościć prawo podatkowe.

Netia oczekuje zwrotu podatku za 2003 r. po ponownej decyzji Izby Skarbowej

Warszawa, 31.12.2014 (ISBnews) - Po wydaniu ponownej decyzji przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, określającej zobowiązanie podatkowe Netii za rok 2003 w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 0 zł, spółka oczekuje zwrotu wpłaconej kwoty wraz z należnymi jej odsetkami

Prezydencki projekt zmian w Ordynacji podatkowej - do komisji

dotycząca określenia maksymalnego - w wysokości 8 lat - terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Krystyna Skowrońska (PO) powiedziała, że projekt jest zbieżny z zapowiedziami premier Ewy Kopacz. "Tę nowelizację należy przyjąć jako dobre, kierunkowe rozwiązanie" - powiedziała. Zaznaczyła

Prezydent podpisał ustawę, umożliwiającą wdrożenie FATCA

Ustawa tworzy podstawy prawne, które umożliwią realizację zapisów wynikających z międzynarodowej umowy ws. poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Umowa weszła w życie 1 lipca 2015 r. Zaś ustawa, przyjęta w piątek przez Sejm, miałaby wejść w

MF: deklarację za 2014 r. wstępnie wypełni administracja podatkowa

. Szef resortu finansów poinformował, że od lipca ruszy portal podatkowy, który będzie kanałem komunikacji między administracją a podatnikiem. Będzie można w nim znaleźć informacje, które są w bazach danych administracji podatkowej, a także umożliwi zapłatę zobowiązań online. "Od marca do kwietnia

Rząd przyjął projekt, który umożliwi wdrożenie ustawodawstwa FATCA

Chodzi o przygotowany przez resort finansów projekt ustawy o wykonywaniu umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Jak podano w komunikacie CIR

Rząd idzie w kierunku nowej ordynacji. Więcej praw dla podatników

trafia do sądu, trwa latami - mówił Leonard Etel. Podatnik mógłby też poprosić urząd, by ocenił, czy jego postępowanie jest prawidłowe. Jeśli odpowiedź byłaby twierdząca, podatnik mógłby spać spokojnie. W przypadku zwykłych podatników czas przedawnienia się zobowiązań podatkowych ma być skrócony z 5 do 3

Sejm za poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o PIT i CIT

Wcześniej sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała wszystkie 11 zgłoszonych przez Senat poprawek do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W poprawkach przewidziano w nich m.in. że zobowiązanym do sporządzenia

Sejm: wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść podatników

. regulacje dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych. Proponowano, by w przypadku niektórych przesłanek zawieszenia oraz przerwania biegu przedawnienia ograniczona zostałaby suma okresów przerw i zawieszeń do 3 lat. W efekcie zobowiązania podatkowe przedawniłyby się nie później niż po 8 latach. Zarówno

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery