zobowiązania podatkowego

PAP

Senat zajmie się przedawnieniami zobowiązań podatkowych

Senat zajmie się przedawnieniami zobowiązań podatkowych

Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką będą przedawniać się na takich samych zasadach jak pozostałe zobowiązania podatkowe, czyli po 5 latach od terminu ich płatności - zakłada nowela Ordynacji podatkowej, którą zajmie się Senat na najbliższym posiedzeniu.

Portugalia. Fiskus zebrał w ub.r. o 13 proc. więcej z zobowiązań podatkowych

Portugalskie urzędy skarbowe zebrały w ub.r. o 13 proc. więcej z zobowiązań podatkowych niż w 2012 r. Dobry wynik jest według ministerstwa finansów efektem licznych kontroli skarbowych i wzrostu podatków.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przepisy ordynacji podatkowej określają przypadki, kiedy zobowiązanie podatkowe w ogóle nie powstaje lub wygasa wskutek upływu określonego czasu. Zdarzeniem tym jest przedawnienie zobowiązań podatkowych, które organy podatkowe powinny z urzędu brać pod uwagę podczas prowadzenia postępowania. Jednak nie zawsze tak bywa. Dlatego, aby skuteczniej chronić swoje prawa, warto zapoznać się z zasadami i przesłankami przedawnienia.

Fiskus nie będzie ścigał za podatki aż przez 10 lat

Fiskus nie będzie ścigał za podatki aż przez 10 lat

Sejm zajmie się senackim projektem zmian w Ordynacji podatkowej

Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przepisy przewidują również, że w niektórych przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje

PiS: Centralny Rejestr Podatników może ruszyć w pierwszym kwartale 2016

Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce to jedna z kluczowych zapowiedzi PiS. Służyć temu ma m.in nowa ustawa o VAT, która ma poprawić ściągalność tego podatku o 1 proc. PKB w pierwszym roku i przynieść budżetowi dodatkowe kilkanaście miliardów złotych. Przyczynić się ma do tego m.in. utworzenie

Posłowie za dalszymi pracami nad senacką nowela Ordynacji podatkowej

przepisów podatkowych z 1997 r. Trybunał orzekł, że część z nich jest niezgodna z konstytucją. Chodzi o to, że przedawnienie zobowiązania podatkowego nie występuje, gdy takie zobowiązanie zabezpieczone jest hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie pięciu lat zaległość podatkowa może być

Senat proponuje zmiany w Ordynacji podatkowej

podatkowych z 1997 r. TK orzekł, że część z nich jest niezgodna z konstytucją. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przepisy przewidują również

Przedawnienie po dawnemu. Fiskus rezygnuje z kontrowersyjnego pomysłu

Przedawnienie po dawnemu. Fiskus rezygnuje z kontrowersyjnego pomysłu

zakresie krótszego niż wprowadzony nowymi przepisami terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych - napisało RCL. W tej sytuacji resort finansów odpuścił. - Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów podjętą na posiedzeniu 2 grudnia 2014 r., termin przedawnienia w projektowanym art. 68 par. 4 Ordynacji

Senat pracuje nad zmianami w podatkach. Szybsze przedawnienie

Senat pracuje nad zmianami w podatkach. Szybsze przedawnienie

zostały już zmienione, to nadal mogą być podstawą orzeczeń i decyzji. Niekonstytucyjny zapis do usunięcia Nowelizowana Ordynacja przewiduje bowiem, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przepisy przewidują

VAT solidarny, czyli siła kompromisu

VAT solidarny, czyli siła kompromisu

ryzyko nieodprowadzenia podatku. Nowelizacja wprowadza też instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy w transakcjach "towarami wrażliwymi", jednak w mniejszym zakresie, niż planowano pierwotnie. Zaproponowano także skrócenie do miesiąca rozliczeń

Ministerstwo Finansów ściga przedsiębiorstwa za opcje walutowe

Ministerstwo Finansów ściga przedsiębiorstwa za opcje walutowe

mija termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2008 r. Właśnie wtedy firmy rozliczały większość umów dotyczących opcji walutowych. - Obecnie, tuż przed upływem terminu przedawnienia, urzędy skarbowe kwestionują koszty, które firmy poniosły z tytułu zamknięcia umów opcyjnych

Eksperci: fiskus kontroluje i kwestionuje wydatki na opcje walutowe

. Ireneusz Krawczyk, radca prawny i partner w kancelarii podatkowej Irena Ożóg poinformował PAP, że w tym roku mija termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2008 r. Właśnie wtedy firmy rozliczały większość umów dotyczących opcji walutowych. "Obecnie, tuż przed upływem

Sejm przyjął zasady tzw. odpowiedzialności solidarnej za VAT

. Planowane zmiany w płaceniu VAT Nowelizacja wprowadza też instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy, w transakcjach "towarami wrażliwymi". Rozwiązanie to polega na tym, że jeśli sprzedawca towaru nie odprowadzi należnego podatku VAT, to będzie go

Premier w expose: stworzymy nową ordynację podatkową

przedstawienia na początku przyszłego roku założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej, a ministra gospodarki do założeń nowego prawa działalności gospodarczej. To, co planowano osiągnąć w trzy lata, ten rząd zrobi w 12 miesięcy" - mówiła premier, czemu towarzyszyły oklaski z ław rządowych i posłów

Wielka Brytania: Urząd podatkowy opublikował "czarną listę" oszustów

Wielka Brytania: Urząd podatkowy opublikował "czarną listę" oszustów

zaległych zobowiązań to 1,45 mln funtów. Urząd prowadził wobec nich dochodzenie; w większości zaniżali źródła przychodów lub je ukrywali. HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) skrytykowano za to, że stosuje podwójną miarę - piętnuje drobny biznes zamiast energiczniej egzekwować zobowiązania podatkowe

W.Brytania: Nowa baza danych firm uwzględniająca własność

W.Brytania: Nowa baza danych firm uwzględniająca własność

Nowa baza danych będzie publicznie dostępna, ale nie obejmuje funduszy powierniczych, mimo że ich struktura może służyć do unikania zobowiązań podatkowych, ani spółek giełdowych, które już teraz są ściśle regulowane. Obok właściciela prawnego będzie wyszczególniony również właściciel odnoszący

Separacja, rozwód, a co z długami? Kto powinien je spłacać?

Separacja, rozwód, a co z długami? Kto powinien je spłacać?

małżeństwa nim podzielili. Konkubina i zobowiązania Przykład. Zofia i Jan od lat żyją w konkubinacie. Zofia pomaga Janowi prowadzić zakład szklarski. Ostatnio nie wiedzie im się najlepiej. Jan źle naliczał VAT i dorobił się zaległości podatkowych. Czy Zofia odpowiada za długi Jana? Członkowie rodziny

Raport: skarbówka wszczyna kontrole tuż przed przedawnieniem podatku

- urzędy tuż przed upływem przedawnienia nagminnie rozpoczynają postępowanie przygotowawcze, po to tylko, żeby zapobiec przedawnieniu zobowiązania podatkowego. Nie informują przy tym podatnika o rozpoczętym postępowaniu. Trybunał Konstytucyjny zbada ten problem w najbliższy wtorek. Autorzy raportu

"PB": Rząd odpuszcza podatnikom

"PB": Rząd odpuszcza podatnikom

Propozycja wydłużenia zawarta była w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ordynacji podatkowej.

Fiskus poprawia skuteczność kontroli. Trzy czwarte ma być trafne

Fiskus poprawia skuteczność kontroli. Trzy czwarte ma być trafne

W 2013 r. na blisko 100 tys. kontroli podatkowych jedna trzecia była trafna pod kątem ograniczania unikania opodatkowania, z uszczupleniem powyżej 1000 zł, co daje skuteczność ponad 29 proc. - poinformowało we czwartek biuro prasowe Ministerstwa Finansów Rok później kontroli było zdecydowanie mniej

Karne 20 proc. podatku po 7 latach? Dlaczego nie?

Karne 20 proc. podatku po 7 latach? Dlaczego nie?

generalna zasada zapisana w ordynacji podatkowej, z której wynika, iż zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego przedawnienie nie jest konstytucyjnie chronionym prawem podmiotowym podatnika. Trybunał uznał, że z chwilą powołania się na wcześniej

Sposoby korygowania deklaracji VAT

Poprawki urzędu skarbowegoPodatnik VAT ma obowiązek na podstawie prowadzonych ewidencji sprzedaży i zakupu prawidłowo wyliczyć kwotę podatku należnego i naliczonego za dany okres rozliczeniowy i ustalić zobowiązanie podatkowe za ten okres (bądź nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym). Ma również

TK zabronił fiskusowi 'po cichu' wszczynać postępowania

TK zabronił fiskusowi 'po cichu' wszczynać postępowania

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Od tej zasady jest jednak wyjątek. To właśnie wszczęcie przeciwko podatnikowi postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Zawiesza ono bieg

Sposoby korygowania deklaracji VAT

Poprawki urzędu skarbowegoPodatnik VAT ma obowiązek na podstawie prowadzonych ewidencji sprzedaży i zakupu prawidłowo wyliczyć kwotę podatku należnego i naliczonego za dany okres rozliczeniowy i ustalić zobowiązanie podatkowe za ten okres (bądź nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym). Ma również

NIK: biopaliwa wykorzystywane na niewielką skalę

Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym we wtorek raporcie podkreśliła, że w Polsce biopaliwa ciekłe są wykorzystywane na niewielką skalę. Izba zauważyła, że w latach 2008-2012 ulgi podatkowe i zwolnienia z opłaty paliwowej kosztowały polskiego podatnika ponad 4 mld zł. Nie zwiększyło to jednak

Rząd: pomoc dla przedsiębiorców w spłacie podatków - do października 2009 r.

Jak podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, poprzednie rozporządzenie przewidywało, że przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację w postaci ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, mogli ją otrzymać do 31 grudnia 2007 r. Wiele wszczętych postępowań w tych

Fiskus chce od Netii 58,7 mln złotych plus odsetki

zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i naliczonych odsetek od spółek zależnych Netii jest podstawą do szacowania dla Netii przychodu w trybie art. 11 ustawy o CIT tj. przepisu umożliwiającego organom podatkowym szacowanie przychodów w przypadku wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych, jeżeli w

Nadwyżką VAT można regulować inne podatki

odpowiednio zasady zaliczania nadpłat na spłatę zobowiązań podatkowych. Wynika to z art. 76b Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wykazana do zwrotu na rachunek bankowy podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek

NIK: Fiskus za mało przykłada się do kontroli firm

wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych. - Podatnicy samodzielnie obliczyli i dobrowolnie zapłacili ponad 99 proc. podatku CIT - zauważa szef NIK.I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie nieprawidłowości, które wyłapali kontrolerzy. Tych zaś jest długa lista.NIK kontrolował 19 z przeszło 400 urzędów skarbowych

Co wolno urzędnikom skarbowym? Postępowanie w sprawie nieujawnionych dochodów cz. 1

Nie zawsze postępowania te prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem. Dlatego warto wiedzieć, jakie prawa przysługują podatnikom oraz bliżej poznać zasady postępowania w tych sprawach.Jak wiemy z publikacji dot. przedawnień zobowiązań podatkowych (zob. grudniowy nr Gazety MSP), zobowiązanie z

Zwrot podatku przedawnia się jak podatek

Kwestia spornaUrzędnicy skarbowi mają sporo czasu, aby bliżej przyjrzeć się rozliczeniom dokonanym samodzielnie przez podatników. Zakres czasowy ich działań wiąże się z terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązania podatkowe przedawniają się natomiast po pięciu latach, licząc

Umorzenie - sposób na niezapłacone podatki

gdy o umorzenie zaległości podatkowych ubiega się podatnik prowadzący działalność gospodarczą, pod uwagę bierze się również regulacje dotyczące udzielania pomocy publicznej. Urząd skarbowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które: nie stanowią pomocy publicznej, są pomocą

Czy wydatki na materiały remontowe sfinansowane z prywatnych środków wspólników mogą stanowić koszty podatkowe spółki cywilnej?

ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jedn.: Dz.U. 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).Jeżeli wspólnik płaci za zobowiązania spółki ze środków własnych, to - z uwagi na odrębność majątku spółki od majątków wspólników - zapłacona kwota stanowi dopłatę lub pożyczkę

Kiedy odzież dla pracownika jest kosztem i przychodem?

ekwiwalentu pieniężnego. Wydatki ponoszone na wywiązanie się pracodawcy ze wskazanych obowiązków ustawowych podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych na ogólnych zasadach wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy o pdof i odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy o pdop. Po stronie pracownika wartość otrzymanej odzieży

Resort finansów chce wprowadzić nową Ordynację podatkową

efektywność czynności sprawdzających i kontroli podatkowej. Odformalizowane będzie sprawdzenie i kontrola zobowiązań dla podatników, którzy wywiązują się z obowiązków podatkowych.Nowa Ordynacja podatkowa ma kłaść nacisk na profesjonalizm obsługi, użyteczność i dostępność usług fiskusa z wykorzystaniem środków

Rozliczanie nieściągalnej wierzytelności

;możliwości zaliczenia jej do kosztów podatkowych. Nieściągalność wierzytelności zostanie uprawdopodobniona dla celów podatkowych dopiero po zakończeniu postępowania egzekucyjnego i wydaniu postanowienia, z którego będzie wynikać, że dłużnik nie posiada majątku mogącego zaspokoić roszczenie

Rząd przyjął kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej

, podano dalej.  W zwiększeniu efektywności czynności sprawdzających i kontroli podatkowej ma pomóc wprowadzenie mniej sformalizowanej formy weryfikacji i kontroli zobowiązań dla podmiotów wywiązujących się z obowiązków podatkowych. "Nowa ordynacja podatkowa będzie spójną, klarowną i

Co zrobić, żeby zmniejszyć ostatnią zaliczkę?

Z uwagi na swoją wysokość, grudniowa wpłata okazuje się niebagatelnym wydatkiem dla wielu przedsiębiorców. Dlatego poszukują oni sposobów na jej obniżenie poprzez generowanie odpowiednio wysokich kosztów podatkowych w listopadzie. Które z wydatków pozwolą na obniżenie zaliczki bez

"Dziennik Gazeta Prawna": Milionowa rzesza dłużników fiskusa

Wszystkie nasze zobowiązania względem skarbówki wynoszą już ponad 48 mld zł. Za lwią część podatkowych długów odpowiadają przedsiębiorcy indywidualni, bo 65 proc. wartości tych zaległości, to niezapłacony VAT.

Kolejne uproszczenia dla podatników

prawidłowym rozwiązaniem ma być wybór znaczenia tego przepisu prawa, który jest najkorzystniejszy dla podatnika i zapewnia jego ochronę. Zmiany w przepisach dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych Innym rozwiązaniem jest proponowane w projekcie uporządkowanie przesłanek przerywających bądź

Eksperci chwalą umieszczenie w Ordynacji podatkowej praw i obowiązków podatnika

działań" - powiedziała. Zaznaczyła, że nie zgadza się jednak z koncepcją przedawnienia zobowiązań podatkowych. "Tak naprawdę nastąpi wydłużenie przedawnienia zobowiązania podatkowego" - oceniła. Sarna dodała, że poza zmianą przepisów konieczna jest też zmiana podejścia urzędników

Fuzja Porsche z VW nie dojdzie do skutku przez podatki?

"SZ" powołuje się na źródła zbliżone do rady nadzorczej Porsche. Połączenie firm wymaga zapłacenia dodatkowo 3 miliardów euro podatków. Zdaniem rozmówcy gazety, to może sprawić, że z planów Volkswagena nic nie wyjdzie. Oba koncerny odmówiły komentarza na ten temat, dołowały za to ich notow

Strach i panika... czyli jak poradzić sobie z kontrolą podatkową

sytuacja spowoduje wydanie decyzji podatkowej określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Ponad to, warto już przed kontrolą podatkową zweryfikować, czy każda faktura została opłacona w terminie uprawniającym do zaliczenia wydatku w koszt uzyskania przychodów oraz obniżenia podatku należnego o podatek

Podkomisja zajmie się prezydenckim projektem zmian Ordynacji podatkowej

. Projekt zawiera przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zgodnie z generalną zasadą przedawniają się one z upływem 5 lat. Niemniej bieg tego terminu może być z różnych powodów zawieszany (po zawieszeniu biegnie nadal) lub przerywany (po

Korzystne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej

postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa (przede wszystkim w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego) lub postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, co do istoty. Na przeszkodzie jego wszczęciu nie będzie natomiast występować toczące się lub już zakończone postępowanie w sprawie wydania

MF: zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, także wobec płatników

- płatników, inkasentów, następców prawnych podatnika czy osób trzecich odpowiedzialnych za cudze zobowiązania podatkowe". MF tłumaczy, że przez "korzyść podatnika" należy rozumieć optymalne dla niego rozwiązanie prawne spośród tych, które zarysowały się w trakcie wykładni przepisu. "To

Prezydencki projekt noweli Ordynacji podatkowej trafi do Sejmu

podatników ryzyka nieprecyzyjnych przepisów i związanych z tym kosztów. Projekt zawiera też przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w

Szczurek: to była nie lada praca w niesamowitym czasie

podatkowym. Drugi cel, to zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych. Jak powiedział PAP w środę prof. Etel Komisja miała cztery miesiące na przygotowanie założeń. "Termin był dosyć napięty, ale wywiązaliśmy się z niego. () Obawiałem się, że minister finansów będzie narzucał nam pewne

Dbałość o estetykę w kosztach podatkowych

wątpliwości, czy organy podatkowe nie uznają wydatków ponoszonych na zakup lub wykonanie oraz pielęgnację i konserwację elementów tego wystroju za niestanowiące kosztów podatkowych wydatki reprezentacyjne, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o pdof i odpowiednio

Prezydent podpisał ustawę upraszczającą procedury podatkowe

sprawie współpracy administracji w dziedzinie opodatkowania (...), a także wprowadza rozwiązania mające na celu promować zachowania podatników przejawiające się w samodzielnym korygowaniu błędów w deklaracjach w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego, bez oczekiwania na działanie organu podatkowego

W piątek pierwsze posiedzenie komisji ds. nowej ordynacji podatkowej

projektu nowej ordynacji podatkowej. Ministerstwo finansów liczy, że będą one gotowe już w pierwszym kwartale 2015 r. Ostateczne założenia nowej ordynacji powinny powstać w trzecim kwartale przyszłego roku. Premier Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r

Komisja sejmowa za odłożeniem reformy administracji podatkowej

większość podatników jest uczciwa. "Prace nad tą ustawą trochę trwały. Przyjęliśmy filozofię taką, że administracja podatkowa ma się przekształcić w biura wsparcia podatników; że podatnik w gruncie rzeczy jest uczciwy i trzeba mu pomagać w wypełnianiu zobowiązań podatkowych. A gdy do tego dołożymy

Rząd proponuje zmiany w Ordynacji podatkowej

(papierowe lub elektroniczne), dotyczące tylko jednej sprawy, będzie nadal obowiązywało.Zwiększenie rozpiętości stawek odsetek za zwłokęProjekt przewiduje rozwiązania, które mają zachęcić podatników do samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach, w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego, bez

Sposoby na zmniejszenie ostatniej zaliczki

dopiero w zeznaniu podatkowym składanym w następnym roku.Roczne podsumowania i bonusy dla pracownikówZwyczajowo w grudniu pracodawcy organizują firmowe spotkania podsumowujące mijający rok. Tymczasem drobny zabieg polegający na przesunięciu takiego spotkania na listopad i wcześniejszym poniesieniu

Komisja sejmowa za odłożeniem reformy administracji podatkowej

większość podatników jest uczciwa. "Prace nad tą ustawą trochę trwały. Przyjęliśmy filozofię taką, że administracja podatkowa ma się przekształcić w biura wsparcia podatników; że podatnik w gruncie rzeczy jest uczciwy i trzeba mu pomagać w wypełnianiu zobowiązań podatkowych. A gdy do tego dołożymy

Kowalczyk: PiS za klauzulą przeciw unikaniu opodatkowania

, wprowadzenie zasady ugodowego załatwiania spraw, czy zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario). Drugim ważnym zadaniem nowej Ordynacji jest zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych. Temu ma służyć właśnie klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Miałaby

Cichoń: we wtorek rząd zajmie się kierunkowymi założeniami nowej Ordynacji podatkowej

podatkowe są złe" - dlatego w założeniach zadbano o prawa podatnika w jego relacjach z organami podatkowym. Drugi cel to zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych. Komisja zaproponowała w przygotowanym przez siebie dokumencie m.in., by podatnikom dać uprawnienie do uzyskiwania z wielu

Szczurek: W noweli ordynacji podatkowej możliwe rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

zawarł tę zasadę w projekcie noweli ordynacji podatkowej, który złożył w Sejmie w grudniu ubiegłego roku. Jego projekt zawiera także przepisy, które mają zwiększyć pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych - realizuje tym samym wyrok Trybunału Konstytucyjnego z

KE żąda od Polski informacji w sprawie decyzji podatkowych

członkowskie są natomiast prawnie zobowiązane do udzielenia odpowiedzi. Poufne informacje podatkowe pozostają chronione, ponieważ KE jest zobowiązana do zachowania poufności.

Szczurek: Założenia nowej ordynacji podatkowej wkrótce trafią do konsultacji

(...). Żeby to wyobrażenie zmienić, to trzeba zadbać o prawa podatnika w jego relacjach z organem podatkowym" - wyjaśnił Etel. Drugie ważne zadanie nowej ordynacji - wymienił - to większa efektywność realizacji zobowiązań podatkowych. Jak bowiem podał, zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych sięgają

Będą zmiany w opodatkowaniu przychodów ze źródeł nieujawnionych

(dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych i nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego w stosunku do tych przychodów (dochodów), to ich uzyskanie podatnik będzie mógł uprawdopodobnić. Zmiany w procedurze podatkowej Uchwalone zmiany w Ordynacji podatkowej przewidują, że

Cichoń: w listopadzie przy MF zacznie działać Rada Podatkowa

. Planowana nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę Ordynacja podatkowa. Według rządu jej przygotowanie umożliwi przebudowę i uproszczenie prawa podatkowego. Ten akt prawny będzie fundamentem dla całego systemu podatkowego. Premier Ewa Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na

Iniewski: prezydencki projekt przewiduje rewolucyjne wręcz rozwiązanie

przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało mniej niż 3 miesiące. Dokument przewiduje, że podatnik korygujący deklarację podatkową, nie będzie

Kopacz: nowa Ordynacja podatkowa będzie na lata

społecznego przekonania, że "organy podatkowe są złe" - dlatego w założeniach zadbano o prawa podatnika w jego relacjach z organami podatkowym. Drugi cel, to zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych. Komisja zaproponowała w przygotowanym przez siebie dokumencie m.in., by

Prezydent proponuje, by wątpliwości rozstrzygać na korzyść podatnika

Jak poinformowała w poniedziałkowym komunikacie Kancelaria Prezydenta, we wtorek prezydent Bronisław Komorowski podpisze i skieruje do Sejmu projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw. "Projekt opracowany został w ramach Forum Debaty Publicznej i zakłada wprowadzenie zasady

MF: prof. Etel powołany na szefa komisji ds. nowej ordynacji podatkowej

założenia nowej ordynacji powinny powstać w trzecim kwartale przyszłego roku. Premier Kopacz w swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę Ordynacja podatkowa i uprościć prawo

Ekspert: propozycje prezydenta dobre, ale nie rozwiązują wszystkich problemów

skrócenie dochodzenia zobowiązań podatkowych do granicy 8 lat ma sens. "Aparat podatkowy powinien mimo przerw poradzić sobie w ciągu tych 5, a potem 3 lat, a dzięki temu w kolejnych latach niepewność podatników zostanie uchylona" - ocenił. Cenne jest także w jego opinii uchylenie przepisu, że

Prof. Etel: 15 zespołów problemowych pracuje nad nową Ordynacją podatkową

podatkowa, inny zajmuje się ustaleniem ogólnych zasad prawa podatkowego. Prace kolejnego poświęcone są prawom i obowiązkom podatnika. Komisja ustaliła też, że Ordynacja powinna uregulować na nowo kwestie reprezentacji w prawie podatkowym oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych.Powołano także zespół

Kopacz: nowa Ordynacja podatkowa będzie na lata

. Pierwszy to zmiana społecznego przekonania, że "organy podatkowe są złe" - dlatego w założeniach zadbano o prawa podatnika w jego relacjach z organami podatkowym. Drugi cel, to zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych. Komisja zaproponowała w przygotowanym przez siebie

Fiskus bada Ubera. Płać podatki, zarejestruj działalność

zobowiązań podatkowych - poinformowało nas biuro prasowe Ministerstwa Finansów. Dodało, że fiskus wszczął kontrolę podatkową w tym obszarze. Mało tego - wystąpił też o międzynarodową pomoc prawną w celu uzyskania informacji, jak działalność Ubera wyglądała w innych krajach. Po uzyskaniu informacji od

Chcesz, aby pracodawca rozliczył twój PIT? Poinformuj go o tym. Dziś mija termin

Pracownik, który uzyskuje dochody ze stosunku pracy tylko u jednego pracodawcy, nie musi samodzielnie składać zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym. Jeżeli chce, aby to firma rozliczyła za niego podatek, powinien do 11 stycznia (przepisy mówią o 10 stycznia, ale w tym roku dzień ten wypada w

Prof. Etel na czele rady, która przygotuje nowy kodeks podatkowy

założenia nowej ordynacji powinny powstać w trzecim kwartale przyszłego roku. Premier Kopacz w swoim exposé zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę i uprościć prawo podatkowe. Ma być

Unijny komisarz ds. gospodarczych ogłasza: Koniec niejasnych porozumień podatkowych

potrzebuje, by móc monitorować ryzyko dotyczące agresywnego planowania podatkowego i nieuczciwej konkurencji - stwierdził Moscovici. Wymiana informacji kluczowa Zgodnie z propozycją nowelizacji dyrektywy, którą KE przyjęła w marcu, państwa członkowskie będą zobowiązane przekazywać sobie i komisji co

Modzelewski: można poprawić dochody z VAT o 18-21 mld zł

przepisów legalizujących te działania, to osiągnąć poziom 140 mld zł, kiedy planujemy na ten rok 135 (tyle wynosiła prognoza budżetowa) - zastrzegł ekspert. Według Modzelewskiego konieczne zmiany w VAT to m.in. przywrócenie sankcji prawno-podatkowej - gdy ktoś w deklaracji zaniży zobowiązanie lub zawyży

Projekt prezydenta: zmniejszenie uciążliwości Ordynacji podatkowej

przepisów i związanych z tym kosztów. Podobna zasada obecna jest w przepisach takich państw jak np.: Kanada, Stany Zjednoczone, Belgia, czy Francja. Projekt zawiera przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zgodnie z generalną zasadą

Jak Europa nie walczy z oszustami podatkowymi

dogodnych umów z luksemburskim fiskusem, które redukowały im podatek CIT. Takie giganty jak Google czy Ikea płaciły podatki rzędu 1-2 proc., a Starbucks i Fiat obniżyły swoje zobowiązania podatkowe o 20-30 mln euro. Wszystko to odbywało się kosztem innych krajów, które traciły wpływy podatkowe. - To

Grupa Lotos: Kwota ok. 161 mln zł obciąży skons. wynik operacyjny w III kw. br.

Warszawa, 14.10.2015 (ISBnews) - Grupa Lotos złożyła odwołanie od dwóch decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy dotyczącej zobowiązań podatkowych i szacuje, że w związku z tym wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny za III kw. br. wyniesie ok. 161 mln zł, podała spółka. Natomiast

Od stycznia abolicja podatkowa dla niektórych nieujawnionych dochodów

Krawczyk wskazał, że obowiązujące od 1998 roku przepisy dotyczące podatku dochodowego w zakresie nieujawnionych źródeł przychodu pozwalały na opodatkowanie przedawnionych zobowiązań podatkowych stawką 75 proc. Kluczowa była jednak praktyka organów podatkowych, którą potwierdzały orzecznictwa sądów

Ekspert: od stycznia abolicja podatkowa dla niektórych nieujawnionych dochodów

Krawczyk wskazał, ze obowiązujące od 1998 roku przepisy dotyczące podatku dochodowego w zakresie nieujawnionych źródeł przychodu pozwalały na opodatkowanie przedawnionych zobowiązań podatkowych stawką 75 proc. Kluczowa była jednak praktyka organów podatkowych, którą potwierdzały orzecznictwa sądów

Za nieco ponad dwa lata projekt nowej ordynacji podatkowej

zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę Ordynacja podatkowa i uprościć prawo podatkowe.

Założenia nowej ordynacji podatkowej powstaną do stycznia 2015 r.

Podczas swojego środowego exposé premier Ewa Kopacz zobowiązała resort finansów do zdecydowanego przyspieszenia prac nad nową ordynacją podatkową: założenia do ustawy mają być gotowe na początku 2015 r., czyli dużo wcześniej, niż zapowiadało dotąd MF. - To, co planowano osiągnąć w trzy lata

Fiskus często dostaje w sądach baty od podatników

zobowiązań sprzed 7-10, a w niektórych przypadkach nawet sprzed 13 lat. W konsekwencji ściągalność należności po stronie organów podatkowych była bardzo niska: w urzędach skarbowych odzyskano zaledwie 21,6 proc. należnych kwot, a w izbach celnych jeszcze mniej, bo tylko 16,5 proc. Ponadto NIK zwrócił uwagę

Modzelewski: można poprawić dochody z VAT o 18-21 mld zł

optymistycznym wariancie 120 mld zł. Według Modzelewskiego konieczne zmiany w VAT to m.in. przywrócenie sankcji prawno-podatkowej - gdy ktoś w deklaracji zaniży zobowiązanie lub zawyży zwrot, musi zapłacić od tego 30 procent dodatkowego zobowiązania podatkowego. Postuluje on też likwidację tzw. odwróconego VAT

MF zaproponuje, by prof. Etel pokierował komisją ds. nowej ordynacji podatkowej

swoim expose zobowiązała ministra finansów do przedstawienia na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Nowa regulacja ma zastąpić obecną ustawę Ordynacja podatkowa i uprościć prawo podatkowe.

Sejm za regulacją, która umożliwi wdrożenie ustawodawstwa FATCA

Za przyjęciem ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki ws. poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA głosowało 369 posłów, przeciw było 44, a 14 wstrzymało się od głosu. Ustawa

MF: deklarację za 2014 r. wstępnie wypełni administracja podatkowa

. Szef resortu finansów poinformował, że od lipca ruszy portal podatkowy, który będzie kanałem komunikacji między administracją a podatnikiem. Będzie można w nim znaleźć informacje, które są w bazach danych administracji podatkowej, a także umożliwi zapłatę zobowiązań online. "Od marca do kwietnia

Prezydencki projekt zmian w Ordynacji podatkowej - do komisji

dotycząca określenia maksymalnego - w wysokości 8 lat - terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Krystyna Skowrońska (PO) powiedziała, że projekt jest zbieżny z zapowiedziami premier Ewy Kopacz. "Tę nowelizację należy przyjąć jako dobre, kierunkowe rozwiązanie" - powiedziała. Zaznaczyła

KE wszczęła śledztwo ws. unikania płacenia podatków przez McDonald's

prawnych ani w Luksemburgu, ani w USA" - czytamy w komunikacie KE. W pierwszej interpretacji podatkowej przyznanej przez władze Luksemburga w marcu 2009 roku potwierdzono, że McDonald's Europe Franchising nie było zobowiązane do opłacania podatku od osób prawnych w Luksemburgu, gdyż jego zyski miały

Prezydent podpisał ustawę, umożliwiającą wdrożenie FATCA

Ustawa tworzy podstawy prawne, które umożliwią realizację zapisów wynikających z międzynarodowej umowy ws. poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Umowa weszła w życie 1 lipca 2015 r. Zaś ustawa, przyjęta w piątek przez Sejm, miałaby wejść w

Deloitte: zmiany w Ordynacji podatkowej mogą obniżyć konkurencyjność

korzyści podatkowej. Jak mówił, jeżeli organ podatkowy wykaże, że podatnik unikał opodatkowania oraz że w danej sytuacji istnieje i jest możliwa do zastosowania inna konstrukcja prawna (bardziej odpowiednia zdaniem organu), to organ może wówczas nałożyć na podatnika wyższe zobowiązanie podatkowe. Dodał

Za dwa lata projekt nowej ordynacji podatkowej

, w którym się na pewno wyrobimy - nie ma możliwości, żeby było inaczej - powiedział Etel. Poinformował, że już rozpoczęły się prace nad kształtem kierunkowych założeń. Komisja będzie zapraszać na swoje posiedzenia osoby, które mogą mieć coś istotnego do powiedzenia na temat ordynacji podatkowej

Sejm za poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o PIT i CIT

Wcześniej sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała wszystkie 11 zgłoszonych przez Senat poprawek do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W poprawkach przewidziano w nich m.in. że zobowiązanym do sporządzenia

Rząd idzie w kierunku nowej ordynacji. Więcej praw dla podatników

trafia do sądu, trwa latami - mówił Leonard Etel. Podatnik mógłby też poprosić urząd, by ocenił, czy jego postępowanie jest prawidłowe. Jeśli odpowiedź byłaby twierdząca, podatnik mógłby spać spokojnie. W przypadku zwykłych podatników czas przedawnienia się zobowiązań podatkowych ma być skrócony z 5 do 3

Koniec z przekrętami podatkowymi w UE? Bruksela ma plan

, gdy wydawano te hojne orzeczenia podatkowe, był Jean-Claude Juncker, czyli obecny szef Komisji Europejskiej. Po ujawnieniu sprawy Luxleaks z łatwością przetrwał głosowanie nad wotum nieufności w Parlamencie Europejskim, ale zarazem zobowiązał się, że weźmie się do problemu opodatkowania korporacji

Ordynacja podatkowa zostanie dostosowana do zmian w innych ustawach

podatkowe stanowią inaczej", znalazł się także na końcu przepisu, który mówi, że podatnicy zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z zasadą ogólną, księgi i dokumenty

Balcerowicz: Poprawimy polskie podatki. Dziś są fatalne

nieekonomicznego wymiaru podatku, - zniknie możliwość naliczania odsetek za zwłokę podczas trwania postępowania karno-skarbowego, - wszczęcie postępowania karnoskarbowego zostanie wykreślone z katalogu zdarzeń zawieszających bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zapowiedział też zwiększenie

Szef MF podpisał umowę ws. automatycznej wymiany informacji finansowych

podatkowych. Zobowiązują się one do wdrożenia standardu automatycznej wymiany informacji finansowych dla celów podatkowych (Common Reporting Standard - CRS). Standard ten przewiduje identyfikację i raportowanie przez krajowe instytucje finansowe informacji o rachunkach podatników z innych państw. Podpisanie

Stołeczny urząd skarbowy obsłuży prawie 4 tys. największych firm

. jednolitego pliku kontrolnego, co umożliwi elektroniczny nadzór nad rozliczeniami takich podmiotów. Kapica zaznaczył, że KWUS nie będzie organem egzekucyjnym, bowiem w tym przypadku nadrzędną zasadą będzie wzajemne uzgadnianie spłaty zobowiązania podatkowego, a nie wszczynanie czynności egzekucyjnych

Wicepremier Morawiecki: podatki sektorowe być może od nowego roku

"Eksperci pracują, robimy wszystko, by one mogły być zastosowane; nie ma przeszkód związanych z ordynacją podatkową, więc jest duża szansa na to" - tak wicepremier Morawiecki odpowiedział na pytanie, czy tzw. podatki sektorowe (podatek bankowy, podatek od hipermarketów - PAP) zaczną

W.Brytania.Lider opozycji proponuje nowe podatki

inwestycyjnych, co dałoby przychód szacowany na 500 mln funtów rocznie. Inne rozwiązania podatkowe przewidują usunięcie podatkowej furtki w postaci zakupu euroobligacji przez duże brytyjskie firmy, które tym sposobem przerzucają zyski z Wielkiej Brytanii do innego kraju, uchylając się od brytyjskich zobowiązań

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery