zmiana wynagrodzenia druk

PAP

Derdziuk: ZUS nie zwiększy swoich kosztów w związku ze zmianami dot. OFE

Derdziuk: ZUS nie zwiększy swoich kosztów w związku ze zmianami dot. OFE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie potrzebował dodatkowych pieniędzy na wdrożenie systemu związanego ze zmianami w systemie OFE - poinformował w poniedziałek dziennikarzy prezes ZUS Zbigniew Derdziuk.

"Prezent posłów dla złodziei". PIH straszy Trybunałem Konstytucyjnym

Posłowie przegłosowali zmiany w kodeksie karnym. W myśl nowych przepisów kradzież poniżej 400 zł nie jest przestępstwem, lecz wykroczeniem. To kompromis, z którego nikt nie jest do końca zadowolony. Najbardziej boją się handlowcy. "Posłowie zrobili złodziejom prezent" - pisze Polska Izba Handlu

PITY 2011: Nowe PIT-y na nowy rok. Nowe wzory formularzy do rozliczeń

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy PIT 2011 do rozliczeń z podatku od dochodów osobistych za bieżący rok.

Kto chce zarabiać najmniej? Sąd ogłosił przetarg na pracowników

Kto chce zarabiać najmniej? Sąd ogłosił przetarg na pracowników

;spodziewane wynagrodzenie brutto" (w "Ogłoszeniu o przetargu na pracowników" podkreślono to wytłuszczonym drukiem). Jaka stawka jest nie za wysoka? - Zaproponowałam ok. 7 zł brutto na godzinę - twierdzi 50-latka po studiach (nie chce ujawniać nazwiska), którą spotkaliśmy w sądowym Biurze

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

pochwalić fiskusowi w zeznaniu rocznym. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (na etacie, z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania, zasiłki (np. dla bezrobotnych). Jest też spora

Dzięki działaniom rządu finanse publiczne zyskają w 2014 r. 17,8 mld zł

mieszkaniowe, zmiany dotyczące możliwości odliczania VAT od osobowych samochodów służbowych. Ponadto opodatkowano spółki komandytowo-akcyjne, zaplanowano wpłaty w latach 2014-15 do budżetu państwa przez Lasy Państwowe po 800 mln zł rocznie, zrezygnowano z wprowadzenia mechanizmu umożliwiającego podatnikom CIT

Gdzie złożyć wniosek o interpretację indywidualną po 1 kwietnia 2011 r.?

jest zmiana oznaczeń kolejnych części druku. We wniosku zmodyfikowano także część przeznaczoną na oświadczenie i podpis wnioskodawcy (lub osoby upoważnionej). Dotychczas były one bowiem niedostosowane do sytuacji, gdy wnioskodawcę reprezentowało łącznie dwie lub więcej osób.Wprowadzono także zmiany w

Jak się zmienią renty

Jak się zmienią renty

, zaświadczenie szkoły wyższej);- zaświadczenia pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7) bądź legitymację ubezpieczeniową zawierającą odpowiednie wpisy.Ważne! Dodatkowo - to już na potrzeby lekarza orzecznika - trzeba dołączyć całą dokumentację medyczną (historia choroby, karty informacyjne

Kolejne zmiany w VAT

), jako warunku umożliwiającego zastosowanie stawki podatku 0% do tej dostawy. Do dnia oddania gazety do druku nie odbyło się jeszcze trzecie czytanie w Sejmie i głosowanie nad tym projektem. Podstawa prawna Projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy Prawo o miarach (druk sejmowy 3738) Gazeta

PIT-y 2010: PIT z urzędu, sieci lub programu

dwa podstawowe druki rocznych zeznań podatkowych: - PIT-36 (działalność gospodarcza) i PIT-37 (wynagrodzenie za pracę, emerytury itp.). Do tego ulgowe załączniki: - PIT/O (zwykłe ulgi) i PIT/D (ulgi mieszkaniowe). Są jeszcze mniej popularne formularze: - PIT-36L (działalność gospodarcza opodatkowana

50 twarzy kryzysu, czyli książka A.D. 2012

50 twarzy kryzysu, czyli książka A.D. 2012

;, czyli pierwszej powieści autorki "Harry'ego Pottera" dla dorosłych. Bestsellery, których sprzedaż znacznie przekracza 100 tys. egzemplarzy, wpływają na cały rynek, przyciągają ludzi do księgarń. Wciąż aktualne pozostają jednak wszystkie wcześniejsze problemy - zmiany cywilizacyjne, oczekiwania

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

dochód na członka nie przekracza połowy "przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona". Taki wskaźnik ogłasza prezes GUS. W 2012 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 3521,67 zł. Żeby skorzystać z bonifikaty

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

zarobki. Do tej pory mogli dorobić do 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - było to niewiele ponad 1 tys zł brutto. Jeżeli ktoś przekroczył tą kwotę ZUS rentę zawieszał. Po zmianie rencista socjalny będzie mógł dorobić tyle samo co wcześniejszy emeryt a więc do 70 proc. średniej krajowej. Od

Nie posiadasz informacji niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia? Zbadaj rynek!

Nie posiadasz informacji niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia? Zbadaj rynek!

ustaleniem wartości szacunkowej zamówienia - pomocne będzie dokonanie badania rynku. Celem badania rynku jest zdobycie szerokiej wiedzy na temat wykonawców oferujących pożądane przez zamawiającego usługi i towary. W zakres takiej wiedzy wchodzą również stawki wynagrodzenia obowiązujące w danym zakresie

Ustawa o kredycie konsumenckim. Czy dostaniemy kredyty bez gwiazdek?

hipoteczne. Dzisiaj kredyt na mieszkanie do wysokości 80 tys. zł też jest konsumenckim. Po zmianach już nim nie będzie, ale banki będą musiały wręczać klientom specjalną kartę informacyjną (szerzej o tym za chwilę).Kredyt konsumencki może być zaciągnięty nie tylko w banku, ale również w spółdzielczych kasach

Kredyty konsumenckie na nowych zasadach

druk zostanie wprowadzony we wszystkich państwach członkowskich. W nieco dalszej perspektywie ma to również ułatwić zaciąganie kredytów i pożyczek także za granicą (w ramach Wspólnoty).Wyższe kwoty kredytów konsumenckichNowa ustawa zwiększa limity kredytów konsumenckich przeszło

Bitwa gospodarczych guru. Kandydat na prezydenta vs. noblista

Bitwa gospodarczych guru. Kandydat na prezydenta vs. noblista

150 lat. Pieniądze to nie są tylko zielone papierki z wizerunkami martwych prezydentów. Historia nas uczy, że gospodarka pozostawiona sama sobie jest narażona na ekstremalne zmiany, wstrząsy. To jest legenda, że Wielka Depresja z lat 30-tych została spowodowana przez rząd czy Fed. Doprowadziła do tego

Wymieniłeś dowód - powiadom fiskusa

jednak informować urząd skarbowy o zmianie zawartych w nim danych. Obowiązek ten wynika z art. 9 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.Wśród danych, które osoba fizyczna podaje w zgłoszeniu, jest seria i numer dowodu tożsamości. Podatnik, który podał urzędowi skarbowemu numer

Odchodzącego pracownika trzeba rozliczyć

jego inicjatywy, nastąpiły z przyczyn nieleżących po stronie pracownika.Zaświadczenie o zarobkach i PIT-11Zaświadczenie o zarobkach, wydawane na druku RP-7 może stanowić dowód potwierdzający wysokość wynagrodzeń uzyskanych w czasie zatrudnienia w danym zakładzie. Przepisy nie wymagają od pracodawcy

PIT-y 2010: Bez PIT-11 lub PIT-40A ani rusz

Dla większości z nas pracodawcy przygotowują podsumowanie naszych zeszłorocznych zarobków - druki PIT-11. W tym roku na przekazanie formularzy pracownikom mają czas do końca lutego.PIT-11 to zestawienie: -przychodów (pieniędzy za pracę);-kosztów (kwot, które odliczamy od przychodów, np. w związku z

Kto może składać kwartalne deklaracje VAT?

, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

formularzy są takie same jak w poprzednich latach. Nadal mamy więc dwa podstawowe druki rocznych zeznań podatkowych: PIT-36 (działalność gospodarcza) i PIT-37 (wynagrodzenie za pracę, emerytury itp.). Do tego ulgowe załączniki: PIT/O (zwykłe ulgi) i PIT/D(ulgi mieszkaniowe). Są jeszcze mniej popularne

Prawo pracy: Jak obliczyć zasiłek chorobowy po zmianie przepisów?

wynagrodzenia zaokres choroby, a tym samym nie powinien go wliczać do podstawy wymiaru świadczeniachorobowego, spoczywa więc na pracodawcy. Jeżeli świadczenia chorobowe wypłaca ZUS, pracodawca powinien dostarczyć wypełniony przez siebie, zmodyfikowany w związku z wyrokiem Trybunału, druk ZUS Z3, dostępny na

Niższe podatki, ale ciągle trudne rozliczenie

wypuszcza nowe wersje formularzy rocznych zeznań podatkowych. Inaczej jest w tym roku. PIT-ujemy na takich formularzach jak przed rokiem. Takie same są ich oznaczenia. Nadal więc mamy dwa podstawowe druki rocznych zeznań podatkowych: PIT-36 (działalność gospodarcza) i PIT-37 (wynagrodzenie za pracę

Od zakazu do akceptacji

, co nadwyżkę stanowią. I tą dzielić się należy. Uważał św. Tomasz, że właściciel dóbr trwałych, użyczający ich innym, prawo ma do wynagrodzenia - współcześnie zapewne czynszem dzierżawnym byśmy je nazwali. Procent płynący z pożyczek pieniężnych miał za grzech, był to bowiem dochód bez pracy. Że był

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Druk sitowy

Druk sitowy, sitodruk, serigrafia – technika druku, w której formą drukową jest szablon nałożony na drobną siatkę tkaną, metalową lub wykonaną z włókien syntetycznych. Wykonanie odbitki polega na przetłaczaniu farby przez matrycę. Technika druku sitowego Siatka sitodrukowaSiatka

Kasper Straube

Kalendarz Straubego na rok 1474 Kasper Straube – pierwszy drukarz krakowski, pochodzący z Bawarii. W latach 1473-1477 wydał cztery (poczytywane za najstarsze w Polsce) druki łacińskie: Almanach (kalendarz) na rok 1474 (uznawany za najstarszy polski druk) - jednostronnie zadrukowana karta

Zwolnienie lekarskie

zaświadczenia jest poufna, dostęp do niego mogą mieć tylko lekarz, pacjent oraz osoby sprawdzające czy druk jest prawidłowo wypełniony – w przypadku błędów, zwraca się go lekarzowi do korekty. Druków ZUS ZLA nie stosuje się w przypadku uczniów i studentów zwalnianych z zajęć szkolnych. Zwolnienie

Domicjan Mieczkowski

z Rzymianami i zburzenie Jerozolimy przez Titusa wodza, później Cesarza rzymskiego, Kraków druk Czasu, 1861 Obrazy historyczne z czasów Stanisława Leszczyńskiego z odcieniami obyczaju i charakteru ludzi, Kraków "Czas", 1861 Zmiana polityki cara Piotra w układach dotyczących się Polski : pobyt cara

Wypowiedzenie umowy o pracę

. Dotyczy to osób, które w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w UP wypowiedziały pracę z powodów innych niż zmiana miejsca zamieszkania (nie musi to być ostatnie rozwiązanie stosunku pracy, sytuacja ta zachodzi wtedy, kiedy pracownik wypowiedział pracę choć raz w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.