zgłoszenia celnego

PAP, ab

Rosja, Białoruś i Kazachstan nie wycofały indywidualnych zgłoszeń do WTO

Rosja, Białoruś i Kazachstan nie wycofały indywidualnych zgłoszeń do WTO

Rosja, Kazachstan i Białoruś nie poinformowały Światowej Organizacji Handlu (WTO) o swoich planach wycofania indywidualnych zgłoszeń do tej organizacji i wstąpienia do niej jako wspólny obszar celny - powiedział w środę w Genewie przedstawiciel WTO.

Służba Celna: w tym roku wprowadzimy kilka nowych e-usług

W ramach programu e-Cło w 2015 r. ruszy kilka istotnych e-usług dla przedsiębiorców i agentów celnych, m.in. jedno okienko dla rozliczeń ceł i podatków czy zintegrowana obsługa deklaracji INTRASTAT.

Zielona Góra. W czwartek otwarcie nowej siedziby urzędu celnego

Nowoczesny biurowiec z placem odpraw oraz infrastrukturą niezbędną do przeprowadzania rewizji i kontroli celnej samochodów ciężarowych - tak wygląda siedziba Urzędu i Oddziału Celnego w Zielonej Górze. Otwarcie nowych obiektów Służby Celnej odbędzie się w czwartek.

Sejm przyjął drobne poprawki Senatu do nowelizacji ustawy hazardowej

Jedna z poprawek zakłada m.in., że złożony w Izbie Celnej wniosek o zezwolenie na organizację loterii fantowej, nierozpatrzony do momentu wejścia w życie nowelizacji, należy traktować jak zgłoszenie. Ustawa przewiduje znaczne ułatwienia w stosunku do obecnych przepisów w urządzaniu przez

IC w Rzepinie podsumowała 2013 r. - prawie pół miliarda do budżetu

"W zeszłym roku w czterech oddziałach celnych przyjęto prawie 50 tys. zgłoszeń celnych w procedurze standardowej i powiadomień w procedurze uproszczonej. Ok. 95 proc. deklaracji wywozowych, tranzytowych i zgłoszeń importowych zostało obsłużonych wyłącznie w formie elektronicznej"

Podlaskie. Celnicy: rośnie popularność zgłaszania Tax Free przez internet

zakupy cudzoziemców to elektronika, chemia gospodarcza i artykuły spożywcze. Celnicy zwracają uwagę, że rośnie zainteresowanie możliwością elektronicznego zgłaszania dokumentów Tax Free - już co drugie zgłoszenie w Bobrownikach i Kuźnicy trafia do celników przez internet. Dzięki takiemu zgłoszeniu

Sejm uchwalił nowelę ustawy hazardowej

. 3700 zł). Poniżej tej wartości wystarczy zgłoszenie. Nowela przewiduje podniesienie progu, do którego nie trzeba uzyskiwać zgody Izby Celnej na organizację loterii, do 15-krotności kwoty bazowej, przy czym w ciągu roku obrotowego łączna wartość nagród w puli loterii fantowej nie będzie mogła

Sejm zaakceptował wszystkie poprawki Senatu do ustawy o Służbie Celnej

Zaproponowane przez Senat i zaakceptowane przez Sejm poprawki mają charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie jednego okienka rozliczeniowego. Wyznaczony zostanie dyrektor tylko jednej izby celnej do rozliczania należności celnych, podatkowych i innych. Wpłaty

Kapica: w 2015 r. może ruszyć jedno okienko dla importerów towarów

będzie sukcesywnie rozszerzana na inne porty morskie, czy lotnicze. Wiceminister powiedział też, że pod koniec tego roku ma być wprowadzona "krajowa odprawa scentralizowana". Zgodnie z tą procedurą firma będzie mogła złożyć zgłoszenie celne w jednym miejscu bez względu na to, gdzie jest

Przez trzy lata prawie 220 tys. porad Centrum Informacji Służby Celnej

połączyć mnie z panią Celiną Mofnet" (CELINA to krajowy system rejestracji i przetwarzania danych ze zgłoszeń celnych i innych dokumentów celnych dotyczących towarów importowanych na obszar celny UE, a mofnet to domena internetowa Ministerstwa Finansów). Centrum Informacji Służby Celnej pracuje w dni

Prezydent podpisał ustawę o celnikach; będzie "jedno okienko"

Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie jednego okienka rozliczeniowego. Wyznaczony zostanie dyrektor tylko jednej izby celnej do rozliczania należności celnych, podatkowych i innych. Wpłaty będą dokonywane na konto jednej izby celnej, a nie na konto 16, jak obecnie. Ustawa zakłada połączenie

Śląska Służba Celna: w 2013 roku 3 mld zł do budżetu państwa

prawie 7,5 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości 280 tys. zł. Wykonując rutynowe zadania pracownicy Izby Celnej w Katowicach przyjęli w ub. roku prawie 338 tys. zgłoszeń celnych (98 proc. w formie elektronicznej), łącznie prawie 85 tys. deklaracji dla podatku akcyzowego i podatku od gier

92 mln zł wydali w tym roku w Polsce na zakupy tax free kaliningradczycy

tona słoniny. Rosyjski kierowca nie zgłosił towaru, a bez zgłoszenia można wwieźć tylko ilości na własny użytek. Nie miał przy tym odpowiednich dokumentów weterynaryjnych. Mięso czeka teraz na decyzję powiatowego lekarza weterynarii" - wyjaśnił rzecznik Izby Celnej. Według służb celnych ruch na

Prezydent podpisał korzystną dla OPP nowelę ustawy hazardowej

obecnie nieco ponad 3 600 zł. Poniżej tego progu wystarczy zgłoszenie. Nowela podnosi próg, do którego nie trzeba uzyskiwać zgody Izby Celnej na organizację loterii, do 15-krotności kwoty bazowej, przy czym roczna łączna wartość nagród w puli loterii fantowej nie będzie mogła przekroczyć w ciągu roku

Czas odprawy w portach powinien być krótszy niż dotychczas

prasowy Izby Celnej w Gdyni, Marcin Daczko, w 2014 r. należności pobrane przez Izbę Celną w Gdyni wyniosły ponad 16,5 mld zł. Liczba przyjętych zgłoszeń celnych wyniosła ponad 448 tys., o 12 proc. więcej niż rok wcześniej.

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o Służbie Celnej

odległość". Zgodnie z projektem funkcjonariusze celni będą mogli korzystać z takich urządzeń w celach pozasłużbowych pod warunkiem, że urządzenia te zostaną wcześniej zgłoszone. Projektowane zmiany przewidują, że celnicy uzyskają prawo do prowadzenia na przejściach granicznych niektórych kontroli

Sejm będzie kontynuował prace nad projektem celnego "jednego okienka"

"W noweli ustawy o Służbie Celnej są dwa istotne elementy: w obszarze Służby Celnej z punktu widzenia obywatela najważniejsze jest tzw. jedno okienko rozliczeniowe cła i akcyzy. Dzisiaj jest tak, że w zależności od tego, gdzie dokonujemy operacji obrotu za granicą, bądź obrotu wyrobem

Podkarpackie. Ułatwienie na przejściu granicznym w Korczowej

potwierdzają tam nawet 1,2 tys. dokumentów Tax Free, z czego elektroniczne zgłoszenia sięgają nawet 50 proc. Pozostałe to tradycyjne papierowe" - dodała Chabowska. Największą popularnością wśród Ukraińców przekraczających podkarpackie przejścia graniczne cieszą się materiały budowlane, sprzęt AGD i RTV

Nowe chwyty oszustów: Tu Prokuratura Celna, kupił pan nielegalny tytoń...

Nowe chwyty oszustów: Tu Prokuratura Celna, kupił pan nielegalny tytoń...

celnikiem, nie pamiętam takiego oszustwa - przyznaje Beata Zapolska-Downar, rzeczniczka Izby Celnej w Rzepinie. Właśnie do Rzepina przy zachodniej granicy Polski spłynęły pierwsze zgłoszenia. Ktoś, podszywając się pod Dział Przestępczości Podatkowej, wzywa do "stawienia się w urzędzie celnym w Rzepinie

Sejm. rządowy projekt noweli ustawy o Służbie Celnej do komisji finansów

porozumiewanie się na odległość". Zgodnie z projektem funkcjonariusze celni będą mogli korzystać z takich urządzeń w celach pozasłużbowych pod warunkiem, że urządzenia te zostaną wcześniej zgłoszone. Projektowane zmiany przewidują, że celnicy uzyskają prawo do prowadzenia na przejściach granicznych

Sejm zmienił ustawę o Służbie Celnej; będzie "jedno okienko"

Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie jednego okienka rozliczeniowego. Wyznaczony zostanie dyrektor tylko jednej izby celnej do rozliczania należności celnych, podatkowych i innych. Wpłaty będą dokonywane na konto jednej izby celnej, a nie 16, jak obecnie. Ustawa zakłada połączenie organizacyjne

Posłowie przyjęli senacką poprawkę do noweli Prawa celnego

Poprawka zgłoszona przez Senat usunęła z noweli podwójne przeczenie, które znalazło się w regulacji. Nowelizacja Prawa celnego dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2011 r. TK uznał wtedy, że ustawa powinna określać, co najmniej dolne i górne granice opłaty za

Organizacje pożytku publicznego łatwiej urządzą loterie fantowe

wartość puli wygranych przekracza wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale w poprzednim roku (tzw. kwota bazowa), czyli obecnie nieco ponad 3 600 zł. Poniżej tego progu wystarczy zgłoszenie. Posłowie chcą by próg, do którego

Od 1 stycznia korzystne zmiany w VAT dla importujących przez porty

innych państw członkowskich UE. Zniesiony został także obowiązek potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego podatnika czynnego lub podatnika zwolnionego do celów VAT. Obecnie organy podatkowe dokonujące rejestracji takiego podatnika mają obowiązek potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego. Potwierdzeniu

Związek: celnicy są szykanowani; MF zaprzecza

przypadku Służby Celnej czy policji powodem zwolnienia jest tzw. dobro służby, ogólne sformułowanie, pod które można podciągnąć wszystko - mówił Sławomir Siwy. Według Siwego brak ochrony dla sygnalistów może prowadzić do wielu tragedii, bo lepiej jest się nie wychylać, gdyż nikt w Polsce nie wstawi się za

Podlaskie. Wzrasta ruch ciężarówek na granicy z Białorusią

; - poinformowała PAP rzeczniczka straży granicznej w Białymstoku Anna Wójcik. W 2013 r. Izba Celna w Białymstoku zanotowała ponad 78 tys. zgłoszeń celnych eksportowych i importowych w ruchu towarowym. Celnicy podkreślają, że granicę przekraczają głównie kierowcy z Rosji, Białorusi i Polski, choć spotkać można

Fiskus wypłacił w 2012 r. podatnikom 135 milionów złotych odsetek

tego podatku stanowiły 40 mld 250 mln zł.Błędne decyzje celne skutkowały koniecznością wypłaty odsetek na ok. 2,3 mln zł, podczas gdy łączne wpływy z cła wyniosły 1 mld 830 mln zł.W 2012 r. w wyniku zgłoszenia przez podatników roszczeń odszkodowawczych wobec organów podatkowych prowadzonych było 10

Wszystkie kanty na węglu, czyli dlaczego polskie kopalnie mają problem

biura prasowego otrzymaliśmy odpowiedź, że oprócz zgłoszeń celnych sprawdzana jest także zgodność przewożonego towaru z załączoną dokumentacją. Z przesłanej odpowiedzi wynika, że w I kwartale celnicy przeprowadzili 33 kontrole "zgłoszeń celnych węgla pod kątem prawidłowości deklarowania wartości

Sejm. SLD chce odrzucenia projektu zmian w Służbie Celnej

Szef Służby Celnej, wiceminister finansów Jacek Kapica mówił, przedstawiając propozycje rządu odnośnie celników, że "zmiana pozwoli na stworzenie prawnych warunków dla wzmocnienia organizacyjnego Służby Celnej i administracji podatkowej, i podniesienie sprawności ich działania"

Biurokracja w polskich portach blokuje importerów. Wybierają przeładunki za granicą

urząd ma swoją interpretację przepisów i wymaga różnej formy dokumentów przy zgłoszeniach tego samego towaru. Importer nie może przewidzieć, jakie problemy mogą się znienacka pojawić przy odprawie celnej. Nieprzewidziane komplikacje, konieczność dostarczania dodatkowych pisemnych wyjaśnień, zaświadczeń

Związek: celnicy zgłaszający nadużycia są szykanowani; MF zaprzecza

innego niż wskazał to organ w uzasadnieniu. Często jest to właśnie odwet za informowanie o nieprawidłowościach w formacji. Na przykład w przypadku Służby Celnej czy Policji powodem zwolnienia jest tzw. +dobro służby+, ogólne sformułowanie, pod które można podciągnąć wszystko" - mówił Sławomir Siwy

Jak przedsiębiorcy notorycznie oszukują na cle

także fałszowanie dokumentów pochodzenia towaru jest najczęściej stosowanym sposobem na uniknięcie cła antydumpingowego.W toku czynności kontrolnych organy celne mogą załączone do zgłoszenia celnego świadectwo pochodzenia towaru przesłać do upoważnionych władz kraju, w którym to świadectwo zostało

Nowela ustawy hazardowej wraca do komisji finansów

przypadku takich organizacji wymóg uzyskania zgody na urządzanie loterii fantowych i gier bingo fantowych zamienić na zgłoszenie. Możliwość taka byłaby jednak uwarunkowana wartością puli nagród. Obecnie podmioty organizujące takie loterie i gry mają obowiązek uzyskania zgody z Izby Celnej, jeżeli wartość

Europa ruszyła na wojnę handlową z Chinami

pojawią się w przeglądarce systemu informacji taryfowej Isztar2 oraz w systemie obsługi zgłoszeń celnych Celina. Funkcjonariusz celny, który będzie obsługiwał zgłoszenie celne towaru objętego cłem antydumpingowym, będzie miał informacje o nałożeniu cła. System nie zezwoli na przyjęcie zgłoszenia celnego

Kolejna transza deregulacji. Rząd przyjął m.in. pakiet portowy

dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Na podstawie obowiązujących przepisów urząd skarbowy za tę czynność pobiera 170 zł. Opłata za potwierdzenie rejestracji nie będzie pobierana, co obniży koszty rozpoczynania działalności gospodarczej.  Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia

MF przypomina, co można, a czego nie można przywieźć z wakacji do domu

m.in. mieszkańców stref nadgranicznych. "Osoby przekraczające granicę muszą zgłosić organom celnym lub Straży Granicznej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także pieniędzy, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10

W porcie morskim w Elblągu możliwe są już kontrole sanitarne

bezpieczeństwa żywności po otrzymaniu zgłoszenia od importera lub służb celnych. Port morski w Elblągu jest największym portem nad Zalewem Wiślanym; utrzymuje kontakty gospodarcze z portami Obwodu Kaliningradzkiego w Kaliningradzie, Bałtijsku i Swietłym. Wymiana towarowa między Polką a Obwodem Kaliningradzkim

Sawicki: eksport żywności do Rosji mógłby wynieść w tym roku 1 mld euro

żywnościowe. (...) Od poniedziałku produkty żywnościowe są przekazywane organizacjom charytatywnym. Każde zgłoszenie jako Agencja Rynku Rolnego jesteśmy gotowi obsłużyć i pomóc w tym kontakcie między producentem, a organizacjami charytatywnymi" - zaznaczył. Dodał, że obecnie ARR otrzymała ponad 7 tysięcy

Lubelskie. Towary za ponad 617 mln zł w systemie Tax Free w tym roku

, jeszcze przed przyjazdem na przejście graniczne. Może to zrobić zarówno podróżny jak i sprzedawca, u którego towar został zakupiony, za pośrednictwem strony internetowej granica.gov.pl. Takie zgłoszenie ułatwia i przyśpiesza odprawę na granicy. Na przejściach dla podróżnych, którzy skorzystali z tej

Celnicy będą testowani z podatności na branie łapówek

badanego obejmującej emocje funkcjonariusza celnego (np. silne skojarzenie bodźca z jakimś wydarzeniem w życiu badanego, lęki, blokady psychiczne i źródła silnego stresu)". Ponadto - zgodnie z projektem - celnicy pełniący służbę w oddziałach granicznych oraz w komórkach zwalczania przestępczości nie

MF: Kontrola skarbowa ponownie uderza w mafię paliwową

osoba młoda lub w wieku 50-60 lat bez doświadczenia w branży. Często jest to obcokrajowiec (pochodzący spoza UE), z którym utrudniony lub niemożliwy jest bezpośredni kontakt. Według MF firma taka często zmienia siedzibę bez zgłoszenia jej nowego adresu do urzędu skarbowego i organu rejestrowego

Polscy celnicy aresztowali polskie mięso... od Rosjan. Rosjanie protestują

Rzecz dzieje się na przejściu granicznym w Bezledach i Braniewie. Nic by nie było w tym dziwnego, gdyby to rosyjscy celnicy odbierali kupione u nas mięso, bo po ogłoszeniu embarga do Rosji można wwieźć tylko 5 kg wieprzowiny na potrzeby własne. Rosyjska służba celna czasami zawraca mięso do Polski

Sejm: 280 mln zł na spłatę długów kopalni Kazimierz-Juliusz

"Za" głosowało 396 posłów, nikt nie był przeciw, jeden poseł się wstrzymał. Zgłoszony jako poselski projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw początkowo zakładał jedynie wprowadzenie norm jakości dla paliw stałych (węgla i jego pochodnych), kary itp

Loteria dobroczynna? Nie da się! Przez prawo, które walczy z hazardem

warszawska fundacja jako jedyna zgłosiła loterię do Izby Celnej, czyli przeprowadziła ją zgodnie z przepisami. A wgryzać się w temat zaczęła przed dwoma laty. Rokrocznie organizuje wspólnie z ambasadami bale dobroczynne. Fanty na loterie dostarczają sponsorzy, którzy muszą odprowadzić podatek od darowizny

Projekt MF: celników będzie można poddawać badaniom psychofizycznym

;. Przewidziano, że funkcjonariusze celni będą mogli korzystać z takich urządzeń w celach pozasłużbowych pod warunkiem, że urządzenia te zostaną wcześniej zgłoszone. Celnicy uzyskają uprawnienie do przeprowadzania na przejściach granicznych niektórych kontroli obecnie leżących w gestii Inspekcji Weterynaryjnej

Tytońgate na granicy. Jak papierosy zamieniają się w cegły

oświadczenia zamieszczamy w "Dużym Formacie"). Piotr Daniel dodaje, że to Służba Celna pierwsza zgłosiła prokuraturze sprawę papierosów. Innego zdania są byli celnicy z Korczowej, z którymi rozmawialiśmy. Artur Kaczor twierdzi, że miesiącami informował przełożonych o dziwnych rzeczach dziejących się

Cudowna przemiana papierosów w cegłę

tutaj, w kuchni. Teraz prowadzę agroturystykę, ale jeszcze kilka lat temu pracowałem na przejściu granicznym w Korczowej. Zorientowałem się, że przez nasze przejście jeżdżą podejrzane tiry, które wożą papierosy na Ukrainę. Zgłosiłem to przełożonym, oni nie zareagowali. Razem z kolegami zrobiliśmy więc

ARR ma już 2 tys. powiadomień od rolników ws. wycofywania produktów

;Mamy z naszych okręgów w kraju sporo zgłoszeń chętnych do tego, by odbierać tę żywność, bo potrzebujących jest bardzo dużo" - powiedziała PAP Katarzyna Stępińska, kierowniczka działu programowego Katastrofy i pomoc specjalna w Polskim Czerwonym Krzyżu. PCK ze względu na brak przepisów wykonawczych

ARR ma już 2 tys. powiadomień od rolników ws. wycofywania produktów

potrzebującym. "Mamy z naszych okręgów w kraju sporo zgłoszeń chętnych do tego, by odbierać tę żywność, bo potrzebujących jest bardzo dużo" - powiedziała PAP Katarzyna Stępińska, kierowniczka działu programowego Katastrofy i pomoc specjalna w Polskim Czerwonym Krzyżu. PCK ze względu na brak przepisów

Koniec z 35 pozwoleniami na wino? Będzie łatwiej produkować i rozlewać

pochodzi jednak z importu. Bo kiedy do produkcji wina w Polsce potrzeba kilkudziesięciu pozwoleń, do importu z innych krajów (10 tys. butelek) wystarczą dwa: zgłoszenie importu w EMCS oraz w urzędzie celnym, że importer będzie wino banderolować. *** Polecamy sklep internetowy 6win.pl

Polacy nie są bogatsi, a rośnie liczba rejestracji nowych aut. Powód? Reeksport

. Sprzedając nowe auto za granicę, mamy prawo do zwrotu 23 proc. podatku VAT od ceny detalicznej auta. Jak stwierdza Samar: "Według naszej wiedzy do uzyskania zwrotu podatku nie jest wymagane zgłoszenie nabycia i wyrejestrowanie auta w wydziale komunikacji. Potwierdza to weryfikacja konkretnych aut, które

W środę sejmowa komisja powinna zająć się pierwszą z ustaw "węglowych"

się tym projektem zarezerwowano na środę 1 października rano. Klub PO zgłosił w czwartek dwa projekty ustaw, które mają poprawić sytuację polskiego węgla wobec taniego importu i wpłynąć na kryzysową sytuację w górnictwie. W przygotowaniu jest jeszcze jeden projekt zmiany ustawowej. Wiceminister

Rosjanie mniej wydają u nas przez słabego rubla

Według danych Izby Celnej w Olsztynie, porównując miesiąc do miesiąca, można zauważyć tendencję spadkową. We wrześniu zgłoszono 17,8 tys. rachunków za zakupy w Polsce na sumę 13,5 mln zł. Co prawda w październiku odnotowano wzrost zarówno liczby rachunków (18,8 tys.), jak i ich wartości (14,4 mln

Lublin. Na lotnisku otwarto stałe przejście graniczne

władz lokalnych oraz szefów służb granicznych i celnych. Dotychczas na lubelskim lotnisku funkcjonowało tzw. dodatkowe przejście graniczne - odprawy graniczne mogły się odbywać w określonych godzinach (od 6 do 24) a operacje lotnicze musiały być zgłaszane Straży Granicznej oraz Izbie Celnej najpóźniej

Polska zrobiła się droga dla Rosjan, ograniczają u nas wydatki

zakupów spożywczych w dyskontach koło granicy). Z danych przekazanych PAP przez rzecznika Izby Celnej w Olsztynie Ryszarda Chudego wynika, że w listopadzie Rosjanie zgłosili na granicy nieco ponad 17 tys. rachunków tax free na sumę 12,5 mln zł. Tymczasem we wrześniu rachunki te opiewały na 13,5 mln zł

Znamy projekt założeń ustawy, która ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej

. Zwolnienie mikroprzedsiębiorców z obowiązku przekazywania przez pierwszy rok kalendarzowy danych statystycznych. 2. Zniesienie obowiązku uzyskiwania przez przedsiębiorców potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R - za potwierdzenie to początkujący przedsiębiorca musi zapłacić 170 zł. 3. Płatnik

Warmińsko-mazurskie. Mniejszy ruch na granicy z obwodem kaliningradzkim

wydatków Rosjan w Polsce świadczą rachunki tax free, zgłaszane przez nich na granicy. Wystawia je większość polskich sklepów, gdy cena zakupu przekracza 200 zł (umożliwia to zwrot VAT). Według danych Izby Celnej od początku grudnia do końca stycznia Rosjanie zgłosili rachunki na kwotę ponad 17 mln zł

Jak kupować przez internet w Chinach? [Poradnik]

programów. Jeśli ktoś nas oszukał, zgłaszamy sprawę PayPal. Machina rozstrzygająca rusza. Jezeli firma orzeknie, że rzeczywiście zostaliśmy oszukani, odda nam pieniądze. Trzeba jednak przestrzegać terminów. Na zgłoszenie roszczenia mamy 45 dni od zapłaty. A do Chin daleko, przesyłka towaru może ciągnąć się

Zmiany rejestracyjne. PESEL (czasami) zastąpi NIP

. Zlikwidowana zostanie także procedura administracyjna związana z numerem NIP. Organem upoważnionym do przyjęcia danych i zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych nadal będzie naczelnik urzędu skarbowego.Projekt przewiduje skupienie w ramach Centralnego Rejestru Podmiotów KEP wszystkich danych

PIP jako superkontrola? Pracodawcy: Kolejny przedwyborczy absurd

finansowy i służba celna. Teraz posłowie SLD chcą, aby kontrolerzy PIP także nie podlegali ograniczeniom wynikającym z ustawy. Dotychczasowa praktyka kontrolno-nadzorcza inspektorów pracy wielokrotnie wskazała, że uprzednio zapowiadana kontrola (...) uniemożliwia rzetelne ustalenie rzeczywistego stanu

Na co fiskusowi piramida holograficzna

tego projektu dotowanego z funduszu programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka" w ramach kończącego się w tym roku budżetu UE.I to może tłumaczyć błyskawiczne tempo, w jakim jest prowadzony ten przetarg. Na zgłoszenie ofert resort finansów dał tylko tydzień, a zamówienie ma być

Komisarz UE: Mniej powiadomień o groźnych produktach w UE

Powiadomień o takich produktach w 2011 r. było 1803, co oznacza spadek o 20 proc. w porównaniu z 2010 r., kiedy było ich 2244. Zgłoszenie do systemu oznacza, że niebezpieczne produkty są wycofywane z rynku i niszczone. Dalli przekonywał, że spadek liczby powiadomień, który odnotowano po raz

Ukraińska opozycja nie obaliła umowy gaz za flotę z Rosją

Za uchwałą zgłoszoną przez część ukraińskiej opozycji głosowało 152 ukraińskich parlamentarzystów, a do przyjęcia uchwały potrzeba było 226 głosów.Według portalu Ukrainskaja Pravda przeciw wypowiedzeniu umowy z Rosją głosowali posłowie z frakcji Komunistycznej Partii Ukrainy, z rządzącej Partii

Rosja ruszyła na wojnę z konwencją TIR. Polskim przewoźnikom grożą nieuzasadnione opłaty

Od kilkunastu dni przedstawiciele europejskiej branży transportowej próbują zapanować nad chaosem, jaki wywołała Federalna Służba Celna Rosji. W zeszłym miesiącu na swojej stronie internetowej rosyjscy celnicy nagle ogłosili, że przewoźnicy międzynarodowi będą musieli kupować dodatkowe gwarancje

Jak Rosja trzyma w szachu kraje b. ZSRR? Rurociągi, bazy [INFOGRAFIKI]

unii celnej Rosji z Białorusią i Kazachstanem. Ta unia celna jest zalążkiem Unii Eurazjatyckiej - nowej organizacji, do której Kreml chce wciągnąć państwa powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego. Kraje te pozostały zależne od dostaw gazu i paliw z Rosji. Z drugiej strony mają znaczenie dla Rosji

Początek nowej wojny handlowej między Rosją i Ukrainą?

sposób Federacja Rosyjska karze sąsiadów za integrację z Unią Europejską i zaprasza ich do Unii Celnej" - informuje dziennik.Unia Celna to struktura tworzona przez Kreml z myślą o reintegracji republik b. ZSRR. Na razie - oprócz Rosji - należą do niej Białoruś i Kazachstan, a akces zgłosił także

Kto dostaje nasze dane od firm internetowych?

. te cztery firmy odnotowały kolejno 4925 zgłoszeń, 571, 1256, 4607. To dużo czy mało? Nie wiadomo, bo skala tego zjawiska jest nieznana. Organy ścigania, tak jak firmy, nie muszą prowadzić rejestrów i kogokolwiek o tym informować. Firmy podały, że 62 proc. zapytań pochodziło od prokuratury, kolejne 33

Coraz więcej polskich winnic. Czy nasze winno wyprze importowane?

przez sześć różnych urzędów, zaczynając od Agencji Rynku Rolnego, przez urząd celny, aż po Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa - zaznacza Myśliwiec. Winnicę należy zgłosić do 15 lipca danego roku w ARR, następnie rozpoczynają się kontrole urzędu celnego dotyczące jej przygotowania do

Gorsety, pieluchy, akumulatory. Niemcy przewożą gotówkę ze szwajcarskich banków

Rządy wielu krajów szukają sposobu, jak uniemożliwić szwajcarskim bankom obrót pieniędzmi, które nie zostały zgłoszone w deklaracjach podatkowych obywateli. Również w Niemczech, gdzie z racji zbliżających się wyborów parlamentarnych unikanie płacenia podatków jest szczególnie gorąco dyskutowane

Rosja protestuje w WTO przeciw panelowi ws. embarga na wieprzowinę

. Unia będzie mogła ponowić prośbę na spotkaniu 22 lipca. Wówczas Rosja nie będzie mogła już zgłosić sprzeciwu i panel będzie powołany. Rosja zamknęła swój rynek na wieprzowinę z UE pod koniec stycznia, po wystąpieniu odosobnionych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF), wykrytych u dzików na Litwie

TK o akcyzie olejowej. Można zwiększyć obciążenia za grzanie

stawkę musi zastosować do oleju także wtedy, gdy nie wywiąże się z comiesięcznego obowiązku przekazywania naczelnikowi urzędu celnego zestawienia oświadczeń o wykorzystaniu oleju do celów grzewczych. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu ma wątpliwości, czy aby sankcje za niedopełnienie obowiązków

Niemcy tropią finansowy szmugiel na granicy ze Szwajcarią

trzecim samochodzie jadącym ze Szwajcarii znajdujemy banknoty - mówi dziennikarzom "Wirtschaftswoche" Hagen Kohlmann, szef głównego urzędu celnego w Ulm, któremu podlega całe szwajcarsko-niemieckie pogranicze. Dlatego jego ludzie nie stosują już formułki "czy macie państwo coś do oclenia

Górnictwo potrzebuje energii. Tajny plan łączenia branż?

indywidualnym jako jedyna przynosi branży zyski, pośrednicy handlowi czerpią z niej mniej - podkreśla prezes Gorszanów. Według danych izb celnych (każdy pośrednik w handlu węglem musi zgłosić im swoją działalność) na rynku jest ok. 13 tys. zarejestrowanych podmiotów zajmujących się pośrednictwem sprzedaży

Lekarz weterynarii: przestrzeganie zaleceń może uchronić przed ASF

inwentarskich i pasz oraz ograniczenie dostępu osób postronnych do zwierząt. Według Inspekcji Weterynaryjnej, należy unikać kontaktu z padłymi zwierzętami (w przypadku ASF - świń i dzików). Każdy fakt znalezienia padłej świni należy zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii. Nie wolno też pozwolić domowym

KE: UE prosi o orzeczenie WTO ws. sporu o rosyjskie embargo na wieprzowinę

zgodności z prawem rosyjskiego embarga. UE uważa, że rosyjskie restrykcje są niezgodne z zasadami WTO, do której Rosja przystąpiła w 2012 roku, zwłaszcza z porozumieniem w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych i z Układem Ogólnym w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. "

Skarbówka zapowiada strajk

W sobotę do jasnogórskiego Sanktuarium przybyła 14. Ogólnopolska Pielgrzymka Służb Celnych, Finansowych i Skarbowych RP. Uczestniczyli w pielgrzymce zgłosiło kilkadziesiąt urzędów skarbowych, kilka izb skarbowych, przybyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, związkowcy. Mszy św. przewodniczył ks

UOKiK: 4,6 mln zł kary dla ubezpieczycieli za wypłacanie odszkodowań bez VAT

zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie bez sprecyzowania, o jakie dane chodzi. To niejedyne niezgodne z prawem praktyki zakwestionowane przez prezes UOKiK. W umowie ubezpieczenia stosowanej przez Wartę znalazł się zapis, na podstawie którego ubezpieczyciel zastrzegał, że nie odpowiada za niektóre zniszczenia

Rośnie prywatny import używanych aut do Polski

W czerwcu w urzędach celnych zgłoszono do rejestracji ponad 84 tys. samochodów używanych. To o 4 proc. mniej niż miesiąc wcześniej, ale o prawie 6 proc. więcej niż przed rokiem. Największą popularnością cieszą się pojazdy wyprodukowane w drugiej połowie lat 90. - od początku roku zgłoszono prawie

"PB" Afera prętowa

wyroby stalowe i zawieźć na rynek zagraniczny. Pośrednik kupuje stal i odlicza VAT, bo za granicą ma stawkę zero. Odbiorca za granicą powinien zgłosić transakcję w swoim urzędzie celnym i zapłacić podatek, ale tego nie robi. Stal faktycznie nie wyjeżdża z Polski. "Puls Biznesu" podkreśla, że

Polscy e-sprzedawcy łamią prawo sprzedając towar bez podatku i cła

jeden z warunków zwolnienia z podatku. Problem może wyjść podczas dokonywanej kontroli jeżeli rzeczywista wartość przesyłki przekracza kwotę 45 euro, ponieważ w takim wypadku paczka powinna zostać zgłoszona do odprawy celnej. Powyższa sytuacja dotyczy odbiorcy i to on odpowiada za przesyłkę przed

Ukraina wybiera między Europą i Rosją. Putin kusi unią celną

tego bloku integrowała się z UE. Do unii celnej weszły już Białoruś i Kazachstan, a w tym tygodniu akces zgłosiła Kirgizja. Do udziału w unii zachęcał Ukraińców premier Rosji Władimir Putin, który we wtorek był w Kijowie. Putin mówił, że Ukraina zarobi na tym 6,5 do 9 mld dol. rocznie. Jednak Kijów

Główny lekarz sanitarny Rosji ma zastrzeżenia do jakości żywności z Polski

jakiś cel w polityce zagranicznej. Jego wypowiedzi nierzadko poprzedzają wprowadzenie przez Rosję różnych restrykcji wobec kraju, którego dotyczą.W ostatnim czasie rosyjska Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rossielchoznadzor) kilkakrotnie zgłosiła zastrzeżenia do jakości mięsa

VAT na auta do pełnego odliczenia? Jest szansa na 'krótką' ulgę

Unii Europejskiej, a wraz z nimi osobowe ciężarówki, czyli tak zwane kratki, z pełnym odpisem podatkowym. Jak długo potrwa ten dobry czas? Biorąc pod uwagę termin zgłoszenia polskiego wniosku o derogację (czerwiec 2013 r.) i osiem miesięcy przysługujące komisji europejskiej na odpowiedź, decyzji z

Informatyzacja ZUS przykładem dla Europy?

oraz eHealth.Zwycięzców poznamy 24 listopada w Machesterze, gdzie odbędzie się unijna konferencja poświęcona elektronicznej administracji. Do finału zakwalifikowano 52 projekty. Dla czterech najlepszych przygotowano stauetki eEurope Awards Trophy. Łącznie nadesłano 234 zgłoszeń z całej Unii.Więcej na

Sankcje i embargo zamiast wojny. Takie boje toczą się od lat. Jak się kończą?

Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć powiększenie W 1664 roku Jean-Baptiste Colbert, kontroler generalny finansów Francji rządzonej przez Ludwika XIV, ustanowił cła protekcyjne, by chronić rodzimy przemysł tekstylny. Taryfy celne zostały kolejny raz podniesione w 1667 roku i najmocniej odczuła je

Rozliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany

Do wystawiania faktur VAT uprawnione są podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej. Rejestracja na VAT polega na złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, zasadniczo przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej działaniu ustawy o 

Senat: produkcja wina gronowego bez ograniczeń

niż to, które zostało wskazane przez producenta w zgłoszeniu, jakie złożył w ARR. Kontrolą upraw winorośli oraz produkcji win ma zająć się Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin, która będzie przekazywała wyniki swoich prac ministrowi rolnictwa. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

; - zarejestrowania działalności gospodarczej (CEIDG); - składania deklaracji celnych i podatkowych; - zgłoszeń ubezpieczenia społecznego (również system PUE ZUS); - podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego; - podpisywania raportów dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej; - korespondencji z

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

; - zarejestrowania działalności gospodarczej (CEIDG); - składania deklaracji celnych i podatkowych; - zgłoszeń ubezpieczenia społecznego (również system PUE ZUS); - podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego; - podpisywania raportów dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej; - korespondencji z

"Puls Biznesu": Afera prętowa

wyroby stalowe i zawieźć na rynek zagraniczny. Pośrednik kupuje stal i odlicza VAT, bo za granicą ma stawkę zero. Odbiorca za granicą powinien zgłosić transakcję w swoim urzędzie celnym i zapłacić podatek, ale tego nie robi. Stal faktycznie nawet nie wyjeżdża z Polski, a obrót jest tylko papierowy"

Sawicki: nie zgadzamy się na propozycje Brukseli ws. rekompensat

-spożywczego podejmuje Komisja Europejska. Kraje UE i Parlament Europejski mogą jednak zgłosić sprzeciw wobec takiej decyzji w ciągu dwóch miesięcy i wówczas KE musiałaby się z niej wycofać. Dwa tygodnie temu Rosja wprowadziła roczny zakaz importu owoców, warzyw, mięsa, drobiu, ryb, mleka i nabiału z USA

Wojewoda: Lotnisko w Radomiu to finansowy absurd

negocjacjach i zawarciu porozumienia z operatorem przejścia granicznego. Zaś sprzęt konieczny do kontroli dokumentów czy bagażu kupuje straż graniczna bądź służba celna. Tymczasem prezes Siwak utrzymuje, że mam bezwarunkowo sfinansować wszystko to, co bez uzgodnienia z wojewodą, na własną rękę i na własne

Sprowadzamy coraz więcej używanych aut z zagranicy

Tylko we wrześniu zgłoszono w izbach celnych 81 tys. 830 takich pojazdów (o 8 proc. więcej niż przed rokiem). W większości pojazdy te pochodzą z krajów Unii Europejskiej - od początku roku z UE do Polski sprowadzono 711 tys. 998 samochodów, o 25,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2006 roku

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika

uprawnienie do dokumentowania sprzedaży fakturami VAT posiadają wyłącznie zarejestrowani podatnicy VAT czynni, posiadający NIP. Podstawę do zarejestrowania danego podmiotu stanowi dla organu podatkowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Dopiero dopełnienie tego obowiązku sprawia, że podmiot składający

Jak zagrać w Lotto przez internet?

ocenie to całkiem ciekawa konstrukcja, ale jednak jest to próba obejścia prawa. Gdyby właściciel takiego serwisu zgłosiłby się do mnie, wskazywałbym na ogromne ryzyko i szereg zagrożeń związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności, które skutkować mogą również sankcjami karnoskarbowymi. Serwis z

Auto ubezpieczą, ale pieniędzy nie dadzą

właściciela mazdy w Niemczech, a ten oświadczył, że nie sprzedawał auta częstochowianinowi tylko w autokomisie. Według definicji nielegalnego wprowadzenia pojazdu na teren RP, obowiązującej w Ergo Hestii, wystarczy "niezachowanie przez sprowadzającego obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym

Wielki zaciąg u celników. Szukają do pracy

zgłosiło się o wiele więcej: odpowiednio 105 i 70 chętnych. Szefowie celników liczą, że i tym razem kandydatów do pracy nie zabraknie. Skusić ma ich wynagrodzenie 2100 zł brutto na początek z perspektywą szybkiej podwyżki. - Trwają prace nad nową ustawą o służbie celnej, która przewiduje wyższe płace

Szczyt niespełnionych nadziei. Czemu Ukraina woli Rosję od UE?

stowarzyszeniu i strefie wolnego handlu z Unią Europejską, a Gruzja i Mołdawia - parafować takie porozumienia. Najpierw tym planem wstrząsnęła Armenia. Na początku września po spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem prezydent Armenii Serż Sarkisjan postanowił, że jego kraj przystąpi do unii celnej Rosji

Zmiany w podatkach. Ma być szczelniej i z loterią

przygotowanych działań podatkowych minister zaliczył zmiany w funkcjonowaniu ministerstwa i administracji podatkowej oraz celnej. Obejmą one m.in. lepsze wykorzystanie pracowników czy dociążenie urzędów kontroli skarbowej spoza Mazowsza. Wprowadzone mają być też zmiany informatyczne, które pozwolą na lepszą

Szczurek: wśród zbierających paragony fiskus rozlosuje samochody

funkcjonowaniu ministerstwa i administracji podatkowej oraz celnej. Obejmą one m.in. lepsze wykorzystanie pracowników, czy dociążenie urzędów kontroli skarbowej spoza Mazowsza. Wprowadzone mają być też zmiany informatyczne, które pozwolą na lepszą analizę tego, co się dzieje w podatkach i skuteczniejsze

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

SAD

sad (ogród) SAD (seasonal affective disorder) – depresja sezonowa dokument SAD (Single Administrative Document) – Jednolity Dokument Administracyjny, formularz zgłoszenia celnego towarów fobia społeczna zaburzenia schizoafektywne

Instrukcja wysyłkowa

przewozu do portu lub stacji granicznej itp. Do instrukcji wysyłkowej bywa dołączony wzorcowy list przewozowy oraz wzór zgłoszenia celnego. Dostawca pokrywa wszelkie szkody, jakie mogą wyniknąć z nieprzestrzegania wymogów instrukcji. Wykład na temat transportu i spedycji, podtytuł "Przewóz towarów

Akcyza w Polsce

niewyznaczenia podmiotu reprezentującego, odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez właściwego naczelnika urzędu celnego lub nieprzesłania w terminie przez nabywcę końcowego podmiotowi reprezentującemu kopii faktury, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, podatnikiem jest nabywca

Pojazd nienormatywny

na teren RP zezwolenie kat. IV wydaje także naczelnik urzędu celnego. Wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich drogach krajowych dla pojazdów nienormatywnych: o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej, o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, o wysokości

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego

języka polskiego nie była wymagana. Przydziału uczestników Programu na poszczególne uczelnie w Polsce dokonywało Biuro Programu przy Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego w oparciu o zgłoszenia uczelni, biorąc pod uwagę przede wszystkim możliwość kontynuowania studiów rozpoczętych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.