zfśs

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

Możliwość likwidacji funduszu socjalnego, zmiany w urlopach i mniejsze odprawy. Oto rządowe zmiany w kodeksie pracy.

Wczasy pod gruszą. Weź od pracodawcy pieniądze za nicnierobienie

Wczasy pod gruszą były szczególnie popularne w PRL. Ale ta forma finansowania wypoczynku pracownika nadal jest stosowana w wielu przedsiębiorcach. Komu należą się wczasy pod gruszą, od czego zależy wysokość wsparcia i jak się o nie ubiegać?

Rząd przyjął projekty ustaw uszczelniających system podatkowy

 zakresie: zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), dopłat do wypoczynku osób do 18 roku życia, a także świadczeń na opiekę w żłobkach i przedszkolach (nie finansowanych przez ZFŚS). Przewidziano także 

Rośnie płaca minimalna. Co się jeszcze zmieni na rynku pracy w 2017 roku?

Rośnie płaca minimalna. Co się jeszcze zmieni na rynku pracy w 2017 roku?

rozwoju jest w trakcie prac nad blisko stoma ułatwieniami dla firm. Część z nich już została przyjęta. Chodzi także o zmiany, które są istotne z punktu widzenia pracowników. I tak w 2017 roku zmienią się zasady dotyczące tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Do tej obowiązek stworzenia ZFŚS

Afera w Poczcie Polskiej. Jak pocztowcy popłynęli po Nilu

łącznie 37 tys. zł, z czego fundusz socjalny zwrócił mu 17 tys. 337 zł. Były to rejs po Nilu dla czterech osób, rodzinne wyjazdy do Grecji, Hiszpanii i Izraela, a także wycieczka do Maroka. Inny pracownik poczty, tym razem z Włoszczowy, dostał z ZFŚS 3 tys. 712 zł za rzekome zimowisko córek w Ustrzykach

Resort Morawieckiego zaproponuje pakiet ułatwień dla firm

Resort Morawieckiego zaproponuje pakiet ułatwień dla firm

ZFŚS, oraz regulaminu wynagrodzeń i pracy. Ma być też łatwiejsza sukcesja jednoosobowych firm. Dziś często przedsiębiorstwo umiera wraz z właścicielem. Dzieje się tak dlatego, że przejąć można tylko majątek zmarłego, bez możliwości korzystania z nazwy firmy czy jej numeru NIP. Przepadają też koncesje i