zbiornik racibórz dolny

Budujemy na rzekach

Modernizacje infrastruktury, budowy rzecznych stopni wodnych i zbiorników retencyjnych - w Polsce zwykle idą jak po grudzie. Ale to dzięki nim mniej zagrażają nam powodzie, a żegluga śródlądowa mogłaby odżyć

Budimex: Celem jest rentowny i bezpieczny portfel, niekoniecznie rosnący r/r

przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, prace hydrotechniczne stanowią aktualnie 7% portfela zamówień" - napisał także Blocher. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. miał 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Nie nadążamy za powodzią. Brakuje pieniędzy na inwestycje

. Dla ich ochrony dotąd nie powstały bowiem dwie największe inwestycje Programu, zbiornik Racibórz i modernizacja wrocławskiego węzła wodnego, kosztujące łącznie ponad 2 mld zł. Potrzebny Racibórz Ta druga inwestycja rozpoczęła się w końcu w 2012 roku, choć miała być zakończona w 2008. Ostatecznie

Chińsko-małopolska współpraca. Firma na "czarnej liście", a wojewoda nic nie wie

Chińsko-małopolska współpraca. Firma na "czarnej liście", a wojewoda nic nie wie

rozwoju śródlądowych dróg wodnych". Warte ok. 75 mld zł inwestycje rozłożone na następne 14 lat zakładają m.in. budowę kaskad stopni wodnych na Wiśle, budowę Odrzańskiej Drogi Wodnej, przekształcenie budowanego suchego zbiornika Racibórz Dolny w zbiornik wielofunkcyjny, budowę drogi wodnej Warszawa

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała spółka. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wybrał ofertę konsorcjum Budimex i Ferrovial Agroman SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, poinformowała spółka. Wartość kontraktu to 734,85 mln zł

Przegląd prasy

(lider, 95% udziału) i Ferrovial Agroman zawarło z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach umowę na dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny za 734,85 mln zł netto, podała spółka. --ATM odnotowało 5,39 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec

Przegląd informacji ze spółek

zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny za 734,85 mln zł netto, podała spółka. ATM odnotowało 5,39 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 2,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Libet odnotował 2,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom

Kto utopił rządowy przeciwpowodziowy Program dla Odry?

Program dla Odry 2006 Sejm uchwalił w 2001 roku. Przewidywał on powstanie wielu inwestycji przeciwpowodziowych w ośmiu województwach, przez które płyną Odra i jej dorzecza. Duża część z nich dotyczyła Dolnego Śląska i Wrocławia zniszczonego przez wodę w 1997 roku. NIK sprawdził, co działo się z