zatrudnienie pracownika dopłata

sprawdź też:

pracownik

IAR, ab

"Polska"  Pakiet antykryzysowy także dla dłużników

"Polska" Pakiet antykryzysowy także dla dłużników

Rząd poprawił pakiet antykryzysowy - pisze dziennik "Polska". Z dopłat do pensji "przestojowych", subsydiowania zatrudnienia i ze szkoleń dla pracowników będą mogły skorzystać także te firmy, które zalegają z podatkami i składkami na ZUS.

Świadczenie urlopowe na wakacyjny wypoczynek

Bardzo popularną formą finansowego wsparcia pracowników korzystających z urlopów jest wypłata świadczenia urlopowego. Nie każdy pracodawca może jednak zagwarantować swoim pracownikom taką dopłatę. Prawo pracy ogranicza zakres podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności socjalnej w takiej formie, uzależniając ją od stanu zatrudnienia w danym zakładzie.

Lubelskie. Kary więzienia i grzywny za wyłudzanie dopłat do gruntów

Na kary więzienia w zawieszeniu i grzywny skazał w piątek sąd byłego urzędnika Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Jerzego D. oraz pracownika ARiMR Jarosława G. za wyłudzenie prawie 100 tys. zł dopłat bezpośrednich. Mają też zwrócić pieniądze.

Energa zwolni kilkaset osób. Głównie w spółce sprzedażowej

Energa zwolni kilkaset osób. Głównie w spółce sprzedażowej

chcemy zatrudnić pracowników z likwidowanych stanowisk - mówi Beata Ostrowska. Osobom, które pozytywnie przejdą proces rekrutacji na nie, Energa oferuje także odszkodowanie wysokości 18-krotnej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem dotychczasowym i nowym lub 12-miesięczną dopłatę wynikającą z konieczności

Energa Obsługa i Sprzedaż planuje zwolnienia grupowe

. Ponadto planowane jest utworzenie 144 nowych stanowisk pracy w 5 lokalizacjach, na które w pierwszej kolejności planuje się zatrudnić pracowników z likwidowanych miejsc pracy. "Osobom, które pozytywnie przejdą proces rekrutacji na nowe stanowiska, Energa oferuje także odszkodowanie w postaci

Kompania Węglowa ma do 2020 r. zmniejszyć zatrudnienie o 16,4 tys. osób

Według zarządu Kompanii jedyną grupą zagrożoną zwolnieniami są pracownicy administracji, gdzie przerost zatrudnienia szacuje się na ponad tysiąc osób. Alternatywą dla zwolnień mogłaby być obniżka wynagrodzeń w tej grupie. Osoby zwalniane mają dostać propozycję innej pracy - fizycznej - w firmach

Państwo dopłaca, firma nie zwalnia ludzi. Udało się uratować 1760 etatów

Państwo dopłaca, firma nie zwalnia ludzi. Udało się uratować 1760 etatów

Dzięki przyjętej w listopadzie ustawie o ochronie miejsc pracy pracodawcy, którzy popadną w tarapaty, mogą skorzystać z dopłat do pensji pracowników podczas przestoju ekonomicznego (do 1,1 tys. zł), dofinansowania szkoleń pracowników (do 11,3 tys. zł) oraz ze środków na opłacenie składek za

Jest projekt: dopłacą firmom do postojowego

Jest projekt: dopłacą firmom do postojowego

kryzysu popadną w tarapaty finansowe.Co to jest postojowe?Pracodawcy będą mogli liczyć na tzw. dopłaty do postojowego. Co to takiego? Przy spadku obrotów firmy o 15 proc. państwo dopłaci pracodawcom do pensji pracowników. Dopłaty wyniosą połowę pensji minimalnej, czyli tyle, ile wynosi obecnie wysokość

Zarząd Kompanii Węglowej przyjął projekt programu restrukturyzacji

Zarząd Kompanii Węglowej przyjął projekt programu restrukturyzacji

przedstawili górnikom swoją ocenę sytuacji w spółce.Zwolnienia i zamrożenie płacWedług wcześniejszych informacji projekt programu restrukturyzacji zakłada m.in. zmniejszenie zatrudnienia w administracji o ponad tysiąc osób, likwidację niektórych świadczeń związanych z wynagrodzeniami (np. dopłat do wyposażenia

Zarząd Kompanii Węglowej przyjął projekt programu restrukturyzacji

wynagrodzeniami (np. dopłat do wyposażenia szkolnego dla dzieci pracowników), zamrożenie płac, sprzedaż kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a także łączenie kopalń i tworzenie spółek z zakładów dotychczas wchodzących w skład KW. Kompania zatrudnia obecnie ok. 57 tys. osób w 15 kopalniach

Kompania Węglowa chce zmniejszyć zatrudnienie o ponad 16 tys. osób

Kompania Węglowa chce zmniejszyć zatrudnienie o ponad 16 tys. osób

Według zarządu Kompanii jedyną grupą zagrożoną zwolnieniami są pracownicy administracji, gdzie przerost zatrudnienia szacuje się na ponad tysiąc osób. Alternatywą dla zwolnień mogłaby być obniżka wynagrodzeń w tej grupie. Osoby zwalniane mają dostać propozycję innej pracy - fizycznej - w firmach

Senacka komisja finansów nie zgłosiła poprawek do ustawy okołobudżetowej

zł. Zmiany będą dotyczyć także kwestii związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Założono, że wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie niezależna od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ustawa przewiduje wyrównanie dopłat do

Rząd chce chronić miejsca pracy

Rząd chce chronić miejsca pracy

z nich zachowa pracę, i pracodawcy, bo poniosą mniejsze koszty odpraw dla zwalnianych pracowników, a następnie niższe koszty rekrutacji.Czytaj komentowany artykuł: Rząd przyjął ustawę antykryzysową. Będą dopłaty dla firmAle trzeba pamiętać, że dotacje dla jednych przedsiębiorców będą pochodziły ze

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową na 2014 r.

do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie niezależna od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ustawa przewiduje też wyrównanie dopłat do wynagrodzeń na otwartym i chronionym rynku pracy. Przewidziano, iż ogólna kwota wsparcia dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych ma wynieść 3 mld 160 mln zł

Energa - problemy pracowników, ale także... klientów

Energa - problemy pracowników, ale także... klientów

362 pracowników w 34 miejscowościach. Jednocześnie firma tworzy 144 nowe stanowiska w Gdańsku, Elblągu, Olsztynie, Kaliszu i Płocku. W pierwszej kolejności planuje się tam zatrudnić pracowników z likwidowanych stanowisk. Rekrutacja rozpoczęła się w końcu 2013 r. Osobom, które ją przejdą, Energa

"DGP": Rośnie liczba pracujących niepełnosprawnych

Taki wzrost zatrudnienia w okresie od grudnia 2010 do marca tego roku został odnotowany przez Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który wypłaca pracodawcom na te osoby dopłaty do pensji.Powodem tak znacznego wzrostu jest obowiązująca od początku ubiegłego roku

Eksperci: w 2014 r. będzie lepiej na rynku pracy

Z IV edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego wynika m.in., że pracodawcy potrzebują mniej pracowników, a ci, którzy chcą zatrudniać, nie mogą znaleźć odpowiednich kandydatów. Natomiast we wzroście zatrudnienia przeszkadzają koszty pracy i niestabilna sytuacja gospodarcza. Wiceminister pracy Jacek

Przedsiębiorcy straszą zwolnieniami. Ministerstwo Pracy chce ratować etaty

Przedsiębiorcy straszą zwolnieniami. Ministerstwo Pracy chce ratować etaty

przyjęta przez rząd ustawa o ochronie miejsc pracy. Zakłada ona dopłaty państwa do pensji pracowników w zakładach, które popadną w tarapaty. Na pomoc pracodawcy będą mogli liczyć, gdy obroty w przedsiębiorstwie spadną o 15 proc.- Chcemy w okresie spowolnienia gospodarczego uratować jak najwięcej etatów

Mniej pieniędzy na finansowanie zakładów pracy chronionej

Mniej pieniędzy na finansowanie zakładów pracy chronionej

Podkarpaccy związkowcy i pracodawcy biją na alarm i zamierzają w poniedziałek spotykać się z posłami i samorządowcami. Jednak zmiany w finansowaniu zakładów pracy chronionej dotyczą całego kraju.W budżecie 2013 r. na wsparcie zatrudnienia niepełnosprawnych było 3,32 mld zł. Na 2014 r. przewidziano

Śląskie. Pikieta w ArcelorMittal; związkowcy chcą podwyżek płac

Przedstawiciele związków zawodowych domagają się podwyżek płac w wysokości 500 zł brutto "na każdego zatrudnionego" oraz jednorazowej nagrody rocznej nie niższej niż 1 tys. zł brutto. Według wiceprzewodniczącego NSZZ Solidarność w zakładzie Lecha Majchrzaka "żądania płacowe nie są

Zarząd Kompanii Węglowej przyjął projekt programu restrukturyzacji

zmian organizacyjnych i redukcji zatrudnienia planowane jest również zmniejszenie kosztów pracy. Związkowcy informowali wcześniej o planach likwidacji niektórych świadczeń (np. dopłat do wyposażenia szkolnego dzieci pracowników) oraz zamrożenia płac. Jak poinformowali przedstawiciele Kompanii, przyjęty

Senat nie zgłosił poprawek do ustawy okołobudżetowej

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Założono, że wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie niezależna od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ustawa przewiduje wyrównanie dopłat do wynagrodzeń na otwartym i chronionym rynku pracy. Przewidziano, iż

Zmiany Komisji Europejskiej uderzą w niepełnosprawnych

Zmiany Komisji Europejskiej uderzą w niepełnosprawnych

Pracujący niepełnosprawni mają poważne powody do niepokoju. Komisja Europejska zamierza od 1 stycznia 2014 roku znacznie zmniejszyć limit pomocy publicznej udzielanej przez państwa UE w ramach tzw. wyłączeń blokowych. Jedną z form pomocy jest dopłata do wynagrodzeń pracowników

Kosiniak-Kamysz: Najwyższy poziom bezrobocia w całym 2014 r. był już w styczniu

ustawie o ochronie miejsc pracy. Pracodawcy mogą skorzystać z dopłat do pensji pracowników podczas przestoju ekonomicznego, dofinansowania do szkoleń oraz ze środków na opłacenie składek za pracowników. Warunek jest taki, że nie mogą w tym czasie nikogo zwolnić. Aby firma mogła ubiegać się o pomoc, jej

Fiasko rozmów w Kompanii Węglowej; zarząd wdroży własny program naprawczy

emeryturę. Akceptowali też likwidację funduszu motywacyjnego oraz dopłat do chorobowego. Zarząd miał odstąpić od innych proponowanych elementów programu, takich jak likwidacja tzw. ołówkowego (dopłat dla pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym) oraz likwidacji bądź wydzielania z KW zakładów

To pracodawcy psują rynek pracy

dopłat za godziny nadliczbowe może zaszkodzić rynkowi pracy - pracodawcy będą eksploatować pracowników już zatrudnionych za niższe wydatki z tego tytułu, kosztem zatrudniania nowych ludzi.Z danych rządowych wynika, że roczny koszt godzin nadliczbowych to 10 mld zł. Rezygnacja z godzin nadliczbowych

Śląskie. Zakończyła się pikieta w ArcelorMittal

roku". Związkowcy domagają się podwyżek płac w wysokości 500 zł brutto "na każdego zatrudnionego" oraz jednorazowej nagrody rocznej nie niższej niż 1 tys. zł brutto. Według wiceprzewodniczącego NSZZ Solidarność w zakładzie Lecha Majchrzaka "żądania płacowe nie są wygórowane i w

Jak pomagać niepełnosprawnym? Minister pracy: Żeby jednym dać więcej, innym musielibyśmy zabrać. Inaczej się nie da

PFRON: - 3 mld zł na dopłaty do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników; dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych - do 1,3 tys. zł (według resortu pracy koszt turnusu to 1,3-1,5 tys. zł); dopłaty do sprzętu rehabilitacyjnego - do 19,1 tys. zł (rodzice muszą mieć 20 proc. na wkład własny); dopłaty do

Bezrobocie rośnie, ale mało. Sprzedaż detaliczna zwalnia, ale też niewiele

Na pierwszy rzut oka o zwiększenie zatrudnienia niezwykle ciężko. Jest zima, ubyło wiele miejsc pracy, nie tylko w rolnictwie, ale i budownictwie, turystyce, sadownictwie. Bezrobocie rośnie! - zakrzykną pesymiści. To prawda, ale w najnowszych danych GUS da się odnaleźć wiele optymistycznych

Rząd płaci za etat, by chronić pracowników. Ale...

pensję do minimalnej, czyli 1,6 tys. zł brutto. Większość tej kwoty, bo 1,1 tys. zł, zapłaci rząd. Przez trzy miesiące po powrocie z postojowego pracownik nie będzie mógł zostać zwolniony.Ministerstwo Pracy chce, żeby po dopłaty mogli zgłaszać się przedsiębiorcy, którym spadła o ponad 15 proc. sprzedaż

"DGP": Warszawska fabryka FSO wciąż bez inwestora. Magna się wycofa?

i na Węgrzech - wylicza.Dyżakowski żałuje, bo jak twierdzi, budżet szybko odzyskałby nakłady, np. w formie podatku dochodowego od zatrudnionych tam pracowników.

"Dziennik Gazeta Prawna": FSO Żerań podziękuje Magnie

twierdzi, budżet szybko odzyskałby nakłady, np. w formie podatku dochodowego od zatrudnionych tam pracowników.

Porozumienie w Kompanii Węglowej: nie będzie zwolnień pracowników

do akceptacji radzie zmodyfikowaną wersję programu. W porozumieniu związkowcy zgodzili się na zamrożenie na trzy lata wypłat 14. pensji dla pracowników administracji w zamian za odstąpienie od zwolnień w tej grupie zawodowej. Początkowo KW szacowała nadmiar zatrudnienia w administracji na ponad

Porozumienie w KW: nie będzie zwolnień pracowników i łączenia kopalń

programu. W porozumieniu związkowcy zgodzili się na zamrożenie na trzy lata wypłat 14. pensji dla pracowników administracji w zamian za odstąpienie od zwolnień w tej grupie zawodowej. Początkowo KW szacowała nadmiar zatrudnienia w administracji na ponad tysiąc osób, później deklarowała chęć zwolnienia 884

Rekordowe kwoty na refundacje okularów w Wodociągach. Stać ich nawet na Versace

Potwierdzają to optycy. - Wodociągi z tysiącem złotych to absolutny top, jeżeli chodzi o wysokość zwrotu kosztów refundacji. W kieleckich urzędach taka dopłata to 250-300 złotych - twierdzi jeden z właścicieli salonu w centrum Kielc.Rzeczywiście, inne urzędy wypadają bardzo blado na tle spółki

15 grudnia Arriva przejmie większość przewozów w Kujawsko-Pomorskiem

połączenia Torunia z Kutnem w woj. łódzkim, które obsługują obecnie Przewozy Regionalne. Łódzki Urząd Marszałkowski nie ma pieniędzy na dopłaty do kursowania pociągów na odcinku tej linii w woj. łódzkim. Arriva w nowym rozkładzie uruchomi też dwa nowe połączenia bezpośrednie: Bydgoszcz-Grudziądz i Toruń

Senatorowie złożyli 97 poprawek do budżetu. PiS: Recydywa Rostowskiego

na zatrudnienie pracowników służb specjalnych, które pomagają w ściąganiu podatków. Senator apelował też o uchwalenie ustawy o pomocy prześladowanym w PRL-u, która przyznałaby zadośćuczynienia za wyrządzone im krzywdy. Przewodniczący komisji finansów publicznych Kazimierz Kleina (PO) powiedział

Unijni urzędnicy protestują przeciw cięciom pensji

komisarze i sędziowie Trybunału UE. Osobną kategorię stanowią tzw. pracownicy kontraktowi zatrudniani na czas określony (stanowią prawie 20 proc. wszystkich zatrudnionych); zarabiają znacznie mniej - od 1850 do 6 tys. euro brutto.

Parlament Europejski zatwierdził fundusz rybacki na lata 2014-2020

Polityki Morskiej (718 mln euro). Ponadto - wskazała frakcja - jednym z ważniejszych obszarów wsparcia nowego funduszu będzie promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. "W tym obszarze pomoc finansowa skierowana ma być na realizację przedsięwzięć w

Krótka kolejka po pomoc z pakietu antykryzysowego. Na razie

dopłat do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w obniżonym wymiarze czasu pracy - sprecyzował.Rząd ma nadzieję, że w zamian za przewidziane w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu dopłaty do tzw. postojowego przynajmniej część firm powstrzyma się od zwolnień. Na takie dopłaty do pensji pracowników mogą

Bonus dla firm zatrudniających rodzica po urlopie wychowawczym?

, które zatrudnią bezrobotnego rodzica po urlopie wychowawczym, dostaną od państwa jednorazowo 9 tys. zł na wyposażenie nowego miejsca pracy albo 750 zł miesięcznie przez rok. Same będą mogły zdecydować, czy za te pieniądze kupią np. komputer, czy dodadzą pracownikowi do pensji.- Chcemy, żeby możliwie

Związkowcy z Polfy będą manifestować. W obronie firmy

opiewała na 800 mln -1 mld zł, ale kwota zostanie podana dopiero, gdy operację zatwierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.Polpharma podpisała umowę z właścicielem Polfy - Polskim Holdingiem Farmaceutycznym, mimo że nie doszła do porozumienia ze związkowcami. A ci żądali m.in. gwarancji zatrudnienia

Sześć sposobów na więcej pracy

połowy 2009 r. do końca 2011 r., skorzystało niewiele ponad sto firm, przy czym wsparcie objęło tylko ok. 8,5 tys. pracowników. Główną przyczyną tej porażki była olbrzymia skala biurokracji i dodatkowych zobowiązań (głównie w zakresie utrzymania zatrudnienia), jakie musiały na siebie wziąć firmy

ZUS jedzie do Rzymu

wystarczyło każdego dnia np. na dodatkowe poza posiłkami napoje lub słodycze, drobne pamiątki ze zwiedzanych miejsc itp.''. Wycieczka zostanie sfinansowana z funduszu socjalnego i dopłat pracowników - dokładna kwota zależy od ceny wycieczki, ale urzędnicy dołożą zapewne od 30 do 50 proc. Dysponent funduszu

Będzie strajk w Przewozach Regionalnych?

czy Koleje Śląskie. Obecnie Przewozy Regionalne zatrudniają 9,6 tys. osób, a jeszcze pod koniec 2009 r. było to 15,2 tys. Pracownicy Przewozów Regionalnych już jesienią zeszłego roku grozili strajkiem. Ale związki zawodowe dały szansę na rozwiązanie problemu nowej minister infrastruktury i rozwoju

Wzrost PKB wciąż powyżej 1 proc. Recesja nam nie grozi?

wewnętrznego. Bezprecedensowy był spadek o 1 proc. konsumpcji prywatnej, czyli naszych wydatków. To pierwszy taki przypadek w historii. Przestaliśmy wydawać pieniądze, bo firmy zwalniały pracowników, a bezrobocie rosło. Na dodatek dopłaty dla rolników się opóźniły i zamiast w grudniu zostały wypłacone w

W Polsce zmniejszyły się różnice w dochodach. Ale najlepsze za nami

, pracownicy najemni) rosły one najszybciej - mówi Jakub Borowski, główny ekonomista banku Credit Agricole.Sprawiły to te same czynniki, które uratowały nas przed recesją. Po pierwsze, waloryzacja rent i emerytur, która zabezpiecza je przed realnym spadkiem z powodu wzrostu cen. Po drugie, dopłaty dla rolników

Pakiet antykryzysowy prawie gotowy

czasie debaty sejmowej nad pakietem Marek Wikiński z Lewicy. I zgłosił poprawki forsowane przez związki zawodowe. Co na to koalicja? - W firmach wszelkie zmiany warunków zatrudnienia będą musiały zyskać akceptację przedstawicieli pracowników - przekonywała Izabela Mrzygłocka z PO. Dlatego jej zdaniem nie

Dobrowolnie odchodzą z pracy w PGE "Turów". Co dalej?

, nie mogą nikogo zwolnić, ponieważ w obu zakładach do końca 2017 roku obowiązują gwarancje zatrudnienia. Z tego powodu spółka zaproponowała pracownikom Program Dobrowolnych Odejść. Ci, którzy zdecydują się do niego przystąpić, mogą m.in. liczyć na odprawy w wysokości 26 pensji (średnia w Turowie to

Lepsze traktowanie pracowników pozwoli firmom więcej zarobić

- mówi Kim Moller z Oxford Research. Za przykład daje czeski Osram, który miał problem z odejściami pracowników. Jeszcze w 2002 r. rotacja sięgała 16 proc. załogi. Przy tysiącu zatrudnionych to 160 osób rocznie, którym firma musiała opłacić szkolenia, żeby mogli zacząć pracę. Bez gwarancji, że w Osram na

Senat zgłosił 13 poprawek do budżetu na 2014 r.

. Uznanie senatorów uzyskała poprawka, zgodnie z którą prawie 5 mln zł z budżetu ministra kultury ma trafić na wydatki bieżące archiwów państwowych. Dzięki temu o 4,2 mln zł wzrosłaby pula na wynagrodzenia pracowników archiwów. Inna poparta przez Senat poprawka przewiduje, że ponad 5,5 mln zł z tzw. rezerwy

"GP": w niektórych firmach nie będzie ustawy kominowej

. dopłata do pensji dla pracowników zatrudnionych na zmniejszonym etacie lub za niższą pensję. W zamian za taką pomoc firma będzie musiała zadeklarować, że ich nie zwolni, a także od 2012 r. płacić dwukrotnie wyższą składkę do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.Pakiet przewiduje też

1200 zł dla bezrobotnego z kredytem

: Bezrobocie w lipcu wzrosło do 10,8 proc.W 10-stronicowym wniosku trzeba podać przyczyny i okoliczności utraty zatrudnienia. Ważne jest to, czy pracodawca wręczył pracownikowi wypowiedzenie, czy też stracił on zatrudnienie z własnej winy. Wnioskodawca musi też podać, czy jest właścicielem innego domu lub

W Niemczech pracuje ponad połowa ludzi w wieku 55-64 lata

zatrudnienia, starszych pracowników. W latach 2008-2010 rozszerzono regionalne inicjatywy, które otrzymały wsparcie rządowe w wysokości 275 mln euro. Część tych środków przeznaczono na szkolenia zawodowe i dopłaty do kosztów pracy. W programie aktywizacji zawodowej osób, które ukończyły 50 lat uczestniczy

Senat. Senatorowie złożyli 97 poprawek do budżetu

infrastrukturalnych. Wśród nich znalazły się m.in.: wniosek o 30 mln zł na obwodnicę Łodzi, 30 mln zł na drogi powiatowe województwa podlaskiego czy 100 mln zł na drugą linię metra w Warszawie. Jan Rulewski (PO) apelował m.in. o przyjęcie poprawki, która zwiększy o 5 mln zł pulę na zatrudnienie pracowników służb

Senat. Senatorowie złożyli 73 poprawki do budżetu

mln zł na drugą linię metra w Warszawie. Jan Rulewski (PO) apelował m.in. o przyjęcie poprawki, która zwiększy o 5 mln zł pulę na zatrudnienie pracowników służb specjalnych, które pomagają w ściąganiu podatków. Senator apelował też o uchwalenie ustawy o pomocy prześladowanym w PRL-u, która

Senat. PiS chce wprowadzić nie więcej niż sto poprawek do budżetu

mln zł na drugą linię metra w Warszawie. Jan Rulewski (PO) apelował m.in. o przyjęcie poprawki, która zwiększy o 5 mln zł pulę na zatrudnienie pracowników służb specjalnych, które pomagają w ściąganiu podatków. Senator apelował też o uchwalenie ustawy o pomocy prześladowanym w PRL-u, która

Aby mieć wyższą emeryturę, musimy pracować dłużej

wspierającymi wzrost inwestycji i zatrudnienia. Dlatego proponujemy:1. Ograniczenie dopłat do emerytur uprzywilejowanych grup (rolników, górników, pracowników służb mundurowych, sędziów i prokuratorów) i przeznaczenie części odzyskanych w ten sposób pieniędzy na aktywizację zawodową i poprawę opieki zdrowotnej

Pakiet antykryzysowy z pomocą pracodawcy

mają obowiązywać do końca 2011 r., a ich wejście w życie nastąpi prawdopodobnie już w sierpniu br., po upływie 14 dni od publikacji ustawy w Dzieniku Ustaw. W pakiecie mowa jest m.in. o dopłatach do pensji pracowników przebywających na przestoju wprowadzonym z 

Kopalnie przeżywają oblężenie kandydatów do pracy pod ziemią

W tym roku śląskie spółki węglowe zamierzają przyjąć do pracy aż 7 tys. nowych pracowników, ale chętnych jest dużo więcej. W działach personalnych leży ponad 40 tys. podań i ciągle spływają nowe. Tylko do jednej kopalni należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego w ciągu tygodnia dociera ponad sto

Elastyczny pakiet na kryzys

Senat przyjął bez poprawek ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. To zdecydowanie ważniejsza z dwóch ustaw składających się na przygotowany przez rząd pakiet antykryzysowy. Pakiet ma pomóc firmom w okresie recesji i spadku zamówień. W zamian za dopłaty

Ile kosztuje zastrzeżenie nazwy w Urzędzie Patentowym?

opłaty te dotyczą firm. Część z nich ponosi niemałe koszty zatrudnienia pracowników. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą płacą miesięcznie ponad 1 tys. zł na ZUS. W tym kontekście procentowo koszty związane z ochroną znaku towarowego nie są aż tak dużym obciążeniem dla firmy, jak

Przedsiębiorcy i ZUS, czyli polski kłopot

Czytaj: Przedsiębiorcy nie płacą ZUS. Kantują państwo i nasNapisaliśmy, że polski pracodawca z każdych 100 zł przeznaczonych na zatrudnienie pracownika potrąca na składki i podatki 34,3 zł. I na tle Europy to... mało. Jesteśmy grubo poniżej europejskiej średniej (tak wynika z raportu OECD).Mimo w

Mniej ofert pracy, bo firmy zgłaszają je tylko raz

nie wszędzie są dobre, co powoduje, że do pracowników z niektórych rejonów kraju część ofert pracy w ogóle nie dociera.Według Ostrowskiej, zasada zgłaszania oferty tylko do jednego urzędu jest jednak dobra dla pracowników. "Wcześniej zdarzało się, że ktoś dostawał propozycję zatrudnienia, a u

Od 4 czerwca dofinansowanie także do wczasów za granicą

W środę wchodzi w życie przyjęta przez Sejm w marcu tego roku nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca 2007 roku. Trybunał orzekł wówczas, że przepisy pozwalające na dopłaty do wypoczynku pracowników

"Like in Europe" i inne hinduskie marzenia

myśl organizacyjna zatrudniła jednego pracownika, który podaje bilety wjeżdżającym kierowcom, oraz drugiego, pilnującego, czy wspomniane urządzenie jest na pewno bezpieczne. Kiedy myślę o tej scenie, przychodzą mi do głowy trzy refleksje: Po pierwsze, Andrzej Lepper urodził się w złym kraju - jego

Ewa T. - mieszkaniowa oszustka, która kpi z wymiaru sprawiedliwości

. Urząd miasta także na liście pokrzywdzonych "Gazeta" dotarła do dokumentów, jakie przedkładała swym klientom Ewa T. Jednym z nich jest "umowa najmu mieszkania" wystawiona przez... Urząd Miasta Częstochowa. Jest też podpis i pieczątka pracownicy, która faktycznie jest zatrudniona w

Jaka jest efektywność systemu KRUS?

oszczędności rocznie. Ciekawe, ilu urzędników do obsługi tej reformy zatrudnił KRUS i czy ich pensje przekraczają te 10 mln.Jaka jest efektywność systemu KRUS?Dlatego też zwracam się z pytaniem do rządu: jaka jest efektywność systemu KRUS, górniczego, mundurowego i dla sędziów?Rząd twierdzi, że OFE inwestuje

Chiny rozważają zmianę systemu emerytalnego

partyjnych pracowników kadrowych, którzy nabierają praw do emerytury po przepracowaniu 10 lat. Po przemianach gospodarczych i wprowadzeniu gospodarki rynkowej konieczna stały się zmiany. W 1997, obok funkcjonującego funduszu emerytalnego, obsługującego przedsiębiorstwa państwowe i administrację, wprowadzono

Pakiet antykryzysowy wreszcie gotowy

spadku zamówień. W zamian za dopłaty do pensji pracowników w czasie przestojów i możliwości elastycznego kształtowani ich czasu pracy firmy mają się powstrzymać od zwolnień. Większość z tych rozwiązań ma obowiązywać przez dwa lata. Burza o elastyczny czas pracy i postojowe Pakiet jeszcze nie wszedł w

Niemiecki Jobwunder, czyli rekordowy spadek bezrobocia

- To Jobwunder (cud miejsc pracy) - zupełnie na poważnie mówią o tym zjawisku ekonomiści. W czasie gdy z bezrobociem nie potrafią sobie poradzić rządy USA i krajów UE, a rząd Wielkiej Brytanii ma w planach zwolnienie nawet pół miliona pracowników budżetówki, w Niemczech zatrudnienie rośnie na

Kolej regionalna zanika, a kolejarze chcą gwarancji zatrudnienia

już dość obaw o pracę. Spółka tuż po przejęciu przez marszałków w roku 2009 zatrudniała 15,2 tys. osób, a pod koniec 2012 r. - 11,8 tys.Związkowcy chcą gwarancji zatrudnienia w spółce oraz - w razie zwolnień - odszkodowań w wysokości trzyletnich poborów. - Ma to zniechęcić do dalszych zwolnień. Chcemy

Poczta Polska: restrukturyzacja i "misja cywilizacyjna"

temu (z pocztowców na bankowców) Poczta miała już prawie 160 mln zł na plusie. W ubiegłym roku 91 mln zł, ale dlatego, że rząd podniósł składkę rentową o 2 pkt proc., co przy takiej masie pracowników kosztuje operatora ekstra kilkadziesiąt milionów złotych.Paczki? W latach 2005-11 udziały Poczty

Skandynawskie programy walki z bezrobociem. Sprawdzą się w Polsce?

gospodarki: informatyce i telekomunikacji, medycynie czy zielonych technologiach. Część środków zostanie też wykorzystana na wspieranie mobilności pracowników i dopłaty do pensji nowych zatrudnionych. Tylko gdzie ta praca jest? Na razie, jak mówi ministerstwo, problem w tkwi w tym, że nieznane są zasady

Wczasy pod gruszą dla nauczycieli

/rencistów nauczycieli stosuje się przepisy ustawy o ZFŚS (art. 53 ust. 5 Karty Nauczyciela),- w zakresie udzielania świadczeń dla pracowników i emerytów spoza kadry pedagogicznej, zatrudnionych w jednostkach oświaty, stosuje się przepisy ustawy o ZFŚS.W szkołach odpisy na ZFŚS na nauczycieli, łącznie z

"Rzeczpospolita": wraz z reformą wojska pracodawcy stracą najtańszych pracowników

wojska. Według gazety, dla pracodawcy byli to idealni pracownicy, bo pieniądze wypłacane jako żołd zwracało państwo; a jedyny koszt jaki pracodawca ponosił to 130 zł dopłaty do ZUS. Teraz, gdy służba zastępcza zniknie, będą oni musieli znaleźć pieniądze na zatrudnienie innych osób.Zobacz co piszą

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

System Zarządzania i Kontroli, znany jako IACS. W ramach kontraktu Asseco Poland zajmie się również utrzymaniem innych aplikacji, m.in. systemu obsługującego dopłaty związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz platformy umożliwiającej udostępnianie danych gromadzonych przez ARiMR instytucjom

Urlopowa wypłata dla wypoczywającego pracownika

Świadczenie urlopowe albo FunduszPracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz pracodawcy sfery budżetowej (bez względu na stan zatrudnienia) są zobowiązani tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ze środków tego

Włączmy mundurówkę do reformy od razu

ocenić dokuczliwość i ryzyko polityczne zmian, warto poznać statystyki zatrudnienia w policji. Te są dość zaskakujące. Otóż pracownicy policji pracują znacznie dłużej niż 15 lat i na emerytury idą znacznie później, niż się powszechnie wydaje.Ale zacznijmy od danych policji1 stycznia 2012 r. w policji

Księgowa z biblioteki ukradła blisko ćwierć miliona

Sprawa wyszła na jaw po zmianie dyrektora w podlegającej samorządowi województwa bibliotece. Po rozmowach z pracownikami nowa dyrektorka zorientowała się, że wielu z nich od lat nie dostawało dopłat do wczasów z Funduszu Świadczeń Socjalnych, choć płacili na niego. O sprawie powiadomiła prokuraturę

Pakiet zdążył na kryzys

pracowników w okresie przestojów firmy, której sprzedaż spadnie o co najmniej 25 proc. W zamian za dopłaty firmy mają się powstrzymać od zwolnień. Będą też dopłaty do szkoleń, a umowy na czas określony będą mogły być zawierane na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. To dlatego prezydent mówił w czwartek, że

Sejm: posłowie poparli projekty ustaw z pakietu antykryzysowego

w przejściowych trudnościach, dopłaty do szkoleń pracowników" - powiedział Pałys.Jego zdaniem, "w toku prac w komisji należy rozważyć wszystkie wątpliwości do zapisów projektów przedstawione przez posłów i partnerów społecznych z KT". Podkreślił, że "najważniejsze jest, by Sejm

Praca inne ma imię

poprawy efektywności? - Pamiętajmy, że restrukturyzacja przeprowadzana podczas kryzysu jest procesem dużo droższym - zwraca uwagę Andrzej Głowacki, prezes Doradztwa Gospodarczego DGA.Według niego, każdej redukcji zatrudnienia towarzyszą takie zjawiska, jak gwałtowny wzrost absencji chorobowych pracowników

W branży motoryzacyjnej szykuje się fala zwolnień

tych wynika, że w ciągu roku aż 77,6 proc. dilerów zamierza zwolnić pracowników, a tylko 4,5 proc. chce przyjąć nowe osoby do pracy. W ankiecie uczestniczyło 269 firm dilerskich, reprezentujących ponad dwie piąte sprzedaży nowych aut w Polsce.Te wyniki dramatycznie różnią się od danych z badań

Boni: Rząd dopłaci do kredytów 500-1200 zł

zwrot tej pomocy odbywał się po znalezieniu przez kredytobiorcę pracy.Kto dostanie dopłatę do kredytu? | wideoUrzędy Pracy: to może prowadzić do nadużyćDzisiejsza "Gazeta Prawna" pisze, że pracownicy urzędów pracy zwracają uwagę, że pomysł premiera Donalda Tuska na pomoc w spłacie kredytów

Raport NBP: Dlaczego bezrobotni są bezrobotni?

roku jedna piąta polskich firm nikogo nie zatrudniła ani nie zwolniła. A na pięć tych, które zamierzają inwestować, tylko jedna chce przyjmować pracowników. Czyli bezrobotnych przybędzie.Co z nimi zrobić? I to zwłaszcza że ok. 30 proc. zarejestrowanych w urzędach pracy zatrudnienia nie szuka - wynika z

Fedak: eksperci będą monitorować pakiet antykryzysowy

poprawek do ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu, choć dostrzegam w niej pewne wątpliwości. Trzeba jednak jeszcze sprawdzić, jak działają przepisy" - powiedziała Fedak.Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, stanowiąca część pakietu antykryzysowego

Dłuższa praca Polaków. Pracodawca i związkowiec o emeryturach

pierwsze, liczba osób w wieku produkcyjnym zaczęła się zmniejszać i w ciągu zaledwie 10 lat zmaleje o blisko 1,5 mln! To znaczy, że za kilka lat będzie brakowało rąk do pracy. Po drugie, część pieniędzy odzyskanych dzięki podniesieniu wieku emerytalnego i zmniejszeniu dopłaty do emerytur uprzywilejowanych

Huta Stalowa Wola zwiększy produkcję dziesięciokrotnie w ciągu 4 lat

sprawy pracownicze akceptują. Główną częścią funduszu są dopłaty do wypoczynku pracowników. I tak zostanie, średnio 700 zł - opowiada Kunysz.- Stosunki między inwestorem a związkami są coraz lepsze. Żadnego nieporozumienia dotąd nie było - potwierdza Hou Yubo. - Na początek czerwca szykujemy wizytę

Czy rząd będzie dobrym kamienicznikiem?

, Austriacy wydają jedynie 16 proc.Rynek pracy to obecnie największy problem tak polskiej gospodarki, jak i polskich rodzin. Dlatego działania mające na celu - z jednej strony, zwiększyć mobilność pracowników, a z drugiej, wspomóc zatrudnienie w budownictwie, są wysoce pożądane - na jedno miejsce pracy w

Biedny i głodny jak Brytyjczyk. Wielka Brytania najbardziej rozwarstwionym krajem Europy

zakładają m.in. scalenie dotychczasowych świadczeń w jedno, cięcia zasiłku mieszkaniowego i dopłat do lokalnego podatku od nieruchomości, limit łącznej wartości wsparcia. Wiele osób skarży się też na opóźnienia wypłat i wstrzymania zasiłków.Konserwatywny rząd Davida Camerona zaczął szukać oszczędności

Przegląd informacji ze spółek

.  Capex Jeronimo Martins Polska wyniesie w tym roku 2,1 mld zł, co przełoży się na otwarcie ok. 300 sklepów sieci Biedronka oraz 3 nowych centrów dystrybucyjnych, poinformował dyrektor generalny sieci Biedronka Tomasz Suchański. Według niego, pozwoli to zwiększyć zatrudnienie o kolejne 5 tys

Teresa Kamińska: Unia nic nie ma do naszych stref ekonomicznych

(również w polskie maszyny), czy zatrudnić ludzi, zacząć produkować, mieć dochody. Trwa to dwa, trzy lata. Dopiero po tym czasie odbiera sobie pomoc publiczną, ale też równolegle w związku z jego działalnością płaci VAT, a pracownicy PIT. To takie oczywiste. Niestety, nawet sama dyskusja na temat tego, czy

Co dalej z naszymi emeryturami?

ucieczki na emerytury w latach wcześniejszych. Dziś na emerytury przechodzą głównie ci, którzy uciec na emeryturę przez ostatnie lata nie mogli. Dodać należy, że dalej dynamicznie rośnie liczba świadczeń dla mundurówki, pracowników sądów czy nawet górników. Przypomnij, że przez ostatnie 20 lat zatrudnienie

Polacy, zadbajcie o swoją emeryturę!

Problem z naliczeniem składek? Pisz: wyborcza.biz@agora.pl Akcja o potrzebie naliczania kapitałowego jest niezwykle potrzebna i w zasadzie ma dwa wymiary. Jest sprawą oczywistą, że każdy zatrudniony przed 1999 rokiem powinien złożyć do ZUS stosowną informację. Ustawodawca przewidział pierwotnie, że

Prezydent apeluje do KNF o kredyty dla ludzi na czasówkach. 'Czysty PR'

o pracę.- Prezydent RP zwrócił się więc do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dostępności do kredytów dla osób zatrudnionych na podstawie wszelkiego rodzaju umów czasowych - czyli zarówno umów na czas określony, umów na zlecenie, umów o dzieło, jak i również w sprawie osób samozatrudnionych

Przedsiębiorcy zapłacą za pakiet antykryzysowy

postulaty związkowców i pracodawców.Najważniejsza z nich będzie zakładać dopłaty państwa do pensji pracowników, których zakłady mają przestoje z powodu kryzysu. Pracownik mógłby liczyć na pensję minimalną, czyli 1276 zł, płaconą w części przez firmę, a w części przez rząd.Pieniądze - jak zapowiedziała

Samozatrudnieni nie skorzystają z pakietu antykryzysowego

spadku liczby zamówień, jak osoby pracujące u kogoś innego" - powiedział PAP Bartnik."To niesprawiedliwe i nielogiczne, że osoba, która założyła spółkę z o.o. i zatrudniła sama siebie, będzie mogła skorzystać z pomocy uzasadniając to faktem, że ma pracownika, a ta, która musiała przejść na

Lewiatan: pakiet antykryzysowy ma pomóc firmom przetrwać kryzys

pracy, dofinansowania dla firm, które znalazły się w kłopotach finansowych, dopłat do szkoleń pracowników i wypłacanych im stypendiów.Rząd chce skierować projekt do Sejmu w najbliższych dniach, aby mógł wejść w życie jeszcze przed sejmowymi wakacjami.Eksperci Lewiatana są zadowoleni z przyjęcia pakietu

Grecy już wiedzą kto spowodował kryzys. Protesty są bez sensu

?- Jest duża szansa, że najpóźniej za dwa lata. Jeśli nie, to w najgorszym razie w 2015 r. grozi nam stagnacja. Ale już teraz czuć, że coś zaczyna się dziać na rynku pracy. Coraz częściej słyszę, że wiele dużych firm rozgląda się za nowymi pracownikami, głównie menedżerami średniego szczebla.W tym roku po

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Etat (praca)

Etat to stała posada na stanowisku przewidzianym w planie etatów i z wynagrodzeniem według taryfikatora instytucji zatrudniającej. Praca w maksymalnym wymiarze czasu dopuszczonym prawem pracy i regulaminem instytucji to "pełny etat". Prawo dopuszcza zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Służba przygotowawcza

Służba przygotowawcza – obejmuje teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do pełnienia obowiązków służbowych przez pracownika samorządu terytorialnego. Jest to okres, w którym pracownik, będąc formalnie zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, ma zdobyć niezbędne umiejętności do wykonywania

Praca sezonowa

mających najczęściej zastosowanie w takich sytuacjach jak potrzeba zastąpienia pracownika nieobecnego, czy też występowanie okresów wzmożonej działalności przedsiębiorstwa.Typy pracy sezonowej, gdzie można znaleźć zatrudnienie: rolnictwo: zbiory owoców i warzyw, turystyka: hotelarstwo, hostele, kempingi

Absencja pracownicza

– kodeks pracy. Reguluje on zasady oraz wymiar nieobecności pracownika. Urlop wypoczynkowy – okres mający na celu regenerację sił pracownika Urlop bezpłatny – okres nieobecności w pracy gwarantujący pracownikowi zatrudnienie. Prawo do takiego urlopu przysługuje danemu pracownikowi za zgodą

Praca dzieci

Praca dzieci oznacza stałe zatrudnienie dzieci jako najemników. Wiele międzynarodowych organizacji uważa taką praktykę za wyzysk. W wielu krajach jest nielegalna. Zjawisko to występowało w historii w różnym nasileniu. Publiczna dyskusja na ten temat występowała wraz z początkami działania szkół

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.