zatrudnienie pracownika dopłata

sprawdź też:

pracownik

PAP, woj

Kopacz chce dopłacać tym, którzy na umowie o pracę zarabiają minimum

Kopacz chce dopłacać tym, którzy na umowie o pracę zarabiają minimum

Premier Ewa Kopacz zapowiedziała we wtorek, że częścią programu PO będzie propozycja dopłat dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na najniższych stawkach. Rolą państwa jest, by temu, kto mało zarabia, dopłacić tyle, by mógł godnie żyć - mówiła.

"Polska" Pakiet antykryzysowy także dla dłużników

Rząd poprawił pakiet antykryzysowy - pisze dziennik "Polska". Z dopłat do pensji "przestojowych", subsydiowania zatrudnienia i ze szkoleń dla pracowników będą mogły skorzystać także te firmy, które zalegają z podatkami i składkami na ZUS.

Świadczenie urlopowe na wakacyjny wypoczynek

Bardzo popularną formą finansowego wsparcia pracowników korzystających z urlopów jest wypłata świadczenia urlopowego. Nie każdy pracodawca może jednak zagwarantować swoim pracownikom taką dopłatę. Prawo pracy ogranicza zakres podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności socjalnej w takiej formie, uzależniając ją od stanu zatrudnienia w danym zakładzie.

Niemiecka poczta zgodziła się na podwyżki dla listonoszy

Niemiecka poczta zgodziła się na podwyżki dla listonoszy

przez związki poziomy pensji nie będą jednak obowiązywać nowych pracowników. Deutsche Post planuje zatrudnić w nowych spółkach ok. 10 tys. osób. Związkowcy Ver.di pierwotnie domagali się 5,5 proc. podwyżki oraz zmniejszenia czasu pracy z 38,5 do 36 godzin tygodniowo bez ingerencji w wysokość

Radziwiłł: koszt propozycji PO to 10 mld zł, PiS - 50 mld zł

zatrudnienia ograniczony zostanie do 10 proc. Radziwiłł poinformował ponadto, że ze wstępnych szacunków MF dotyczących propozycji PiS wynika, iż podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys., zł kosztowałoby budżet ok. 20 mld zł, a dopłata po 500 zł na dziecko - ok. 30 mld zł. "Zwiększenie kwoty wolnej

Prezydent podpisał ustawę dot. ochrony miejsc pracy

"Zasadniczym celem przedmiotowej nowelizacji jest umożliwienie zastosowania instrumentów pomocowych skierowanych na wspieranie zatrudnienia przez dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami, zatrudnionych przez przedsiębiorców, u których nastąpiło przejściowe pogorszenie

Lubelskie. Kary więzienia i grzywny za wyłudzanie dopłat do gruntów

latach 2004-2009 wyłudzili łącznie 96 tys. 780 zł dopłat. Jerzy D., który był wtedy pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, w ARiMR składał wnioski o dopłaty - np. do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania - wskazując w nich działki, których nie był właścicielem. Numery tych działek

PAIiIZ: 230 tys. osób ma w Polsce pracę dzięki strefom ekonomicznym

specyfikę innych krajów regionu. Przykładowo, w Czechach od tego roku wprowadzono nowy rodzaj zachęt w postaci specjalnych stref przemysłowych, w których inwestorzy mogą uzyskać zwiększony grant na zatrudnienie oraz zwiększone dopłaty na przekwalifikowanie i wyszkolenie nowych pracowników, jak również

Nowe rosyjskie embargo na polskie produkty rolne

Nowe rosyjskie embargo na polskie produkty rolne

naszych firm i zatrudnionym w nich pracownikom. Dlatego przygotowujemy specjalną ustawę antykryzysową, dzięki której firmy, które straciły na embargu, będą mogły skorzystać z dopłat do wynagrodzeń lub do szkoleń pracowników bądź otrzymają refundację składek na ZUS. Zapiszemy w projektowanej ustawie

Co możesz dostać od swojej firmy? Przegląd dodatków do pensji

Co możesz dostać od swojej firmy? Przegląd dodatków do pensji

wysokości przyznanej mu zapomogi. W praktyce oznacza to, że w większości przypadków na większe dopłaty może liczyć pracownik zarabiający 2,5 tys. zł brutto niż jego kolega z pensją 5 tys. zł. Jak to wygląda w praktyce Przejrzeliśmy kilkanaście regulaminów przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego w

Kiedy związki zawodowe dla zatrudnionych na śmieciówkach

Kiedy związki zawodowe dla zatrudnionych na śmieciówkach

możliwe, skoro według prawa do związków zawodowych należeć mogą wyłącznie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę? Rzecz w statucie związku. Np. OZZ Inicjatywa Pracownicza (OZZIP) zapisał w nim, że zrzesza nie pracowników, ale "osoby sprzedające swoją pracę". Teoretycznie Krajowy Rejestr Sądowy

KE proponuje Polsce 1,2 mln euro dla zwolnionych pracowników Fiata

przede wszystkim województwa śląskiego. Na szkolenia, stypendia, dopłaty do zatrudnienia Komisja zaproponowała dofinansowanie przez EFG działań, które mają pomóc "najbardziej potrzebującym 777 zwolnionym pracownikom w znalezieniu nowej pracy". Chodzi o szkolenia zawodowe, szkolenia w zakresie

Ile dać inwestorowi na zachętę? PAIiIZ mówi: Co za dużo, to niezdrowo

zachęt w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Trzonem oferty każdego państwa jest grant inwestycyjny i grant na zatrudnienie nowych pracowników. Oprócz tego państwa szyją swoje oferty z różnego rodzaju ulg i zwolnień. Częścią naszego systemu jest chociażby sieć specjalnych stref ekonomicznych, w których

Energa zwolni kilkaset osób. Głównie w spółce sprzedażowej

Energa zwolni kilkaset osób. Głównie w spółce sprzedażowej

chcemy zatrudnić pracowników z likwidowanych stanowisk - mówi Beata Ostrowska. Osobom, które pozytywnie przejdą proces rekrutacji na nie, Energa oferuje także odszkodowanie wysokości 18-krotnej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem dotychczasowym i nowym lub 12-miesięczną dopłatę wynikającą z konieczności

Ekonomista FOR: Nie powinniśmy dążyć do sztucznego podnoszenia płac

Ekonomista FOR: Nie powinniśmy dążyć do sztucznego podnoszenia płac

produktywności. Im więcej polscy pracownicy są w stanie wytworzyć, w tym samym tempie powinny rosnąć płace. Inaczej grozi nam odpływ inwestycji i zmniejszenie udziału przemysłu w zatrudnieniu i trudno będzie wtedy mówić o trwałym podnoszeniu produktywności naszej gospodarki - ocenia Aleksander Łaszek z Forum

Dopłaty do niskich wynagrodzeń warto potraktować poważnie

Dopłaty do niskich wynagrodzeń warto potraktować poważnie

polityki społecznej i rynku pracy, takimi jak płaca minimalna, które mogą zmniejszać zatrudnienie, świadczenia skierowane do pracujących o niskich dochodach mają promować zatrudnienie. Dają one bowiem zachętę osobom niepracującym do podjęcia pracy oraz motywują osoby mało zarabiające do pracowania więcej

Imigranci nie zabiorą Polakom etatów. Ekspert: "Przyjazd uchodźców nie wpłynie na polski rynek pracy"

Imigranci nie zabiorą Polakom etatów. Ekspert: "Przyjazd uchodźców nie wpłynie na polski rynek pracy"

pracownika, mają różnice kulturowe, przede wszystkim ze względu na bariery językowe. Na części stanowisk brak znajomości języka polskiego może być przeszkodą nie do przejścia. Ekspertka przypomina, że ze względu na różnice religijne polscy pracodawcy przy zatrudnieniu obcokrajowców muszą również zapewnić im

Energa Obsługa i Sprzedaż planuje zwolnienia grupowe

. Ponadto planowane jest utworzenie 144 nowych stanowisk pracy w 5 lokalizacjach, na które w pierwszej kolejności planuje się zatrudnić pracowników z likwidowanych miejsc pracy. "Osobom, które pozytywnie przejdą proces rekrutacji na nowe stanowiska, Energa oferuje także odszkodowanie w postaci

Jest projekt: dopłacą firmom do postojowego

Jest projekt: dopłacą firmom do postojowego

kryzysu popadną w tarapaty finansowe. Co to jest postojowe? Pracodawcy będą mogli liczyć na tzw. dopłaty do postojowego. Co to takiego? Przy spadku obrotów firmy o 15 proc. państwo dopłaci pracodawcom do pensji pracowników. Dopłaty wyniosą połowę pensji minimalnej, czyli tyle, ile wynosi obecnie wysokość

"Sztuczne podnoszenie płac szkodliwe". Fundacja Leszka Balcerowicza krytycznie o pomysłach PiS i PO

"Sztuczne podnoszenie płac szkodliwe". Fundacja Leszka Balcerowicza krytycznie o pomysłach PiS i PO

wzrost płac powinien być powiązany ze wzrostem produktywności. Im więcej polscy pracownicy są w stanie wytworzyć, w tym samym tempie powinny rosnąć płace. Inaczej grozi nam odpływ inwestycji i zmniejszenie udziału przemysłu w zatrudnieniu i trudno będzie wtedy mówić o trwałym podnoszeniu produktywności

W przyszłym tygodniu referendum w JSW ws. akcji protestacyjnej

. miałaby być rozłożona na raty. Kolejne propozycje to niepodnoszenie wynagrodzeń w 2015 r. i rezygnacja z dopłat do zwolnień chorobowych - zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje wówczas 80 proc. wynagrodzenia, JSW dopłaca pracownikom pozostałe 20 proc., co rocznie kosztuje ją ok. 40 mln zł

Dramatyczny apel Jastrzębskiej Spółki Węglowej: "Nie możemy podcinać gałęzi, na której siedzimy"

Dramatyczny apel Jastrzębskiej Spółki Węglowej: "Nie możemy podcinać gałęzi, na której siedzimy"

Prezes JSW Jarosław Zagórowski zapewnił równocześnie, że nie ma mowy o zwolnieniach pracowników. - Niezagrożona jest wypłata miesięcznych wynagrodzeń - mówił. Poinformował również, że płynność finansowa spółki na razie nie jest zagrożona i że wynik za ubiegły rok będzie ujemny, choć nieco lepszy od

W Polsce brakuje 50 tys. informatyków. Firmy ostro o nich walczą

W Polsce brakuje 50 tys. informatyków. Firmy ostro o nich walczą

informatyka", w której każdy może przesłać do Sii CV swojego znajomego. Jeśli ten zostanie zatrudniony, osoba polecająca dostanie 2 tys. zł brutto "nagrody". Inną kampanią rekrutacyjną w branży IT była prowadzona przez firmę Capgemini "Akcja relokacja". Każdy nowy pracownik, który

Państwo dopłaca, firma nie zwalnia ludzi. Udało się uratować 1760 etatów

Dzięki przyjętej w listopadzie ustawie o ochronie miejsc pracy pracodawcy, którzy popadną w tarapaty, mogą skorzystać z dopłat do pensji pracowników podczas przestoju ekonomicznego (do 1,1 tys. zł), dofinansowania szkoleń pracowników (do 11,3 tys. zł) oraz ze środków na opłacenie składek za

Wszyscy płacimy za śmieciówki

dzieło chcą choć trochę zmniejszyć sobie koszty - mówi rzeczniczka głównego inspektora pracy Danuta Rutkowska. Przedsiębiorcy podpisują umowę--zlecenie czy o dzieło, bo to dla nich oszczędność i większa elastyczność w zatrudnieniu. Nie muszą podawać przyczyny zwolnienia, nie płacą pracownikom odpraw

PIT 2015. Przywileje twórców nadal obcięte

przypisane żadne koszty. Ani te kwotowe, przysługujące "zwykłym" pracownikom etatowym, ani 20-proc. jak przy zleceniach. W sumie cała ta zmiana przepisów oznacza oczywiście, że dobrze zarabiający twórcy, artyści, naukowcy i dziennikarze zapłacą wyższe podatki. Weźmy zatrudnionego na etacie twórcę

W JSW rozmowy ws. postulatów strajkujących

zawartego przed debiutem giełdowym JSW), a także objęcia pracowników kopalni Knurów-Szczygłowice zasadami, jakie obowiązują pracowników pozostałych kopalń firmy. Domagają się też likwidacji spółki JSW Szkolenie i Górnictwo i przyjęcie tam zatrudnionych do JSW. "W tych postulatach mieści się m.in

Zarząd Kompanii Węglowej przyjął projekt programu restrukturyzacji

przedstawili górnikom swoją ocenę sytuacji w spółce. Zwolnienia i zamrożenie płac Według wcześniejszych informacji projekt programu restrukturyzacji zakłada m.in. zmniejszenie zatrudnienia w administracji o ponad tysiąc osób, likwidację niektórych świadczeń związanych z wynagrodzeniami (np. dopłat do

Opłacała składki, zaszła w ciążę. "Praca nie będzie czekać". Oto śmieciowy zasiłek

matki zatrudnione na umowę o dzieło, które nie odprowadzają składek, ale również kobiety bezrobotne i niepracujące studentki. Dotyczy to również kobiet, których wyliczony zasiłek będzie niższy niż 1 tys. zł. Dostaną one dopłatę tak, żeby ich świadczenie nie było niższe. Nadal jednak takie osoby

Deputat piwny, rabat na opony. I takie bywają pakiety socjalne

Solaris Bus & Coach ma dla swoich pracowników rozbudowany system motywacyjny i socjalny. Zatrudnione w fabryce osoby mogą liczyć na miesięczną premię uznaniową do 30 proc. wynagrodzenia. Pieniądze przyznawane są w zależności od liczby i jakości wyprodukowanych pojazdów. Do tego dochodzi tzw. "

Rząd chce chronić miejsca pracy

z nich zachowa pracę, i pracodawcy, bo poniosą mniejsze koszty odpraw dla zwalnianych pracowników, a następnie niższe koszty rekrutacji. Czytaj komentowany artykuł: Rząd przyjął ustawę antykryzysową. Będą dopłaty dla firm Ale trzeba pamiętać, że dotacje dla jednych przedsiębiorców będą pochodziły ze

Strajk w kopalniach JSW. Solidarność: działania spółki prowokacją

związkowy postulat to objęcie od 1 sierpnia pracowników kopalni Knurów-Szczygłowice takimi samymi zasadami, na jakich zatrudnienipracownicy pozostałych kopalń JSW. Ostatnie żądanie to likwidacja spółki JSW Szkolenie i Górnictwo oraz przyjęcia zatrudnionych tam bezpośrednio do JSW. Rano z głośników przy

Kto chroni polskiego pracownika? Nikt

według art. 39 kodeksu pracy "pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku". Zwolnić nie można, można za to

Czytelnicy piszą o śmieciówkach: Suma złych doświadczeń

udzielania zamówień publicznych się nie zmieni, to wszelkie zwiększenie obciążeń z tytułu kosztów pracy u drobnych pracodawców uderzy przede wszystkim w pracowników. Zmniejszą się kwoty do ręki, zmniejszy się zatrudnienie, bo drobni pracodawcy w obliczu marnych budżetów nie będą mieli innego wyjścia

"DGP": Rośnie liczba pracujących niepełnosprawnych

Taki wzrost zatrudnienia w okresie od grudnia 2010 do marca tego roku został odnotowany przez Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który wypłaca pracodawcom na te osoby dopłaty do pensji. Powodem tak znacznego wzrostu jest obowiązująca od początku ubiegłego roku

Związkowcy: rozpoczyna się akcja protestacyjno-strajkowa w JSW

zysku firmy. Czternastka za 2014 r. miałaby być rozłożona na raty. Kolejne propozycje to niepodnoszenie wynagrodzeń w 2015 r. i rezygnacja z dopłat do zwolnień chorobowych - zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje wówczas 80 proc. wynagrodzenia, JSW dopłaca pracownikom pozostałe 20 proc

Związkowcy: rozpoczyna się akcja protestacyjno-strajkowa w JSW

lekarskich czy uzależnienia wypłaty czternastej pensji od zysku firmy. Czternastka za 2014 r. miałaby być rozłożona na raty. Kolejne propozycje to niepodnoszenie wynagrodzeń w 2015 r. i rezygnacja z dopłat do zwolnień chorobowych - zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje wówczas 80 proc

Śląskie. Przed wieczornymi rozmowami w JSW blokady i wiece w regionie

w 2015 r., zmniejszenie deputatu węglowego, rezygnację z dopłat do zwolnień lekarskich (zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje 80 proc. wynagrodzenia, JSW dopłaca pracownikom pozostałe 20 proc.) oraz uzależnienie wypłaty czternastej pensji od zysku firmy. Zarząd zapowiedział też

Kompania Węglowa chce zmniejszyć zatrudnienie o ponad 16 tys. osób

Według zarządu Kompanii jedyną grupą zagrożoną zwolnieniami są pracownicy administracji, gdzie przerost zatrudnienia szacuje się na ponad tysiąc osób. Alternatywą dla zwolnień mogłaby być obniżka wynagrodzeń w tej grupie. Osoby zwalniane mają dostać propozycję innej pracy - fizycznej - w firmach

Drugi dzień strajku w kopalniach JSW; związki jadą na spotkanie z RN

sierpnia pracowników kopalni Knurów-Szczygłowice takimi samymi zasadami, na jakich zatrudnienipracownicy pozostałych kopalń JSW. Ostatnie żądanie to likwidacja spółki JSW Szkolenie i Górnictwo oraz przyjęcia zatrudnionych tam bezpośrednio do JSW. We wtorek późnym popołudniem w kopalniach spółki

Strajk w kopalniach JSW; zarząd apeluje o rozwagę

2012 roku, w sprawie wzrostu stawek płac. Zarząd JSW wypowiedział te dokumenty 21 stycznia. Kolejny związkowy postulat to objęcie pracowników kopalni Knurów-Szczygłowice od 1 sierpnia takimi samymi zasadami, na jakich zatrudnienipracownicy pozostałych kopalń JSW. Ostatnie żądanie to likwidacja

Śmieciowe umowy to śmieciowe emerytury

-zlecenia są dziś oskładkowane, jeśli są jedynym źródłem dochodu. Taki pracownik obowiązkowo odkłada składkę rentowo-emerytalną, zdrowotną, a dobrowolnie również chorobową. To oznacza, że osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia i zarabia tyle samo, co pracownik na etacie, dostanie

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

Europejskiej. Ma 14 kopalni na Śląsku. Zatrudnienie - 55 tys. osób. Średnie wynagrodzenie w KW w 2013 r. to razem z dodatkami 6750 zł brutto . Jakie dokładnie górnicy mają dodatki? - Barbórka - średnio jedna dodatkowa pensja. - Ołówkowe - 300 zł rocznie na jedno dziecko pracownika rocznie (chodzi o

Śląskie. Przed wieczornymi rozmowami w JSW blokady i wiece w regionie

przewiduje m.in. zamrożenie płac w 2015 r., zmniejszenie deputatu węglowego, rezygnację z dopłat do zwolnień lekarskich (zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje 80 proc. wynagrodzenia, JSW dopłaca pracownikom pozostałe 20 proc.) oraz uzależnienie wypłaty czternastej pensji od zysku firmy. Zarząd

Negocjacje w JSW: Nie można mówić o porozumieniu, strajk trwa dopóki nie odejdzie prezes

sprawie uzależnienia wypłaty czternastek od wypracowanego zysku w przypadku pracowników produkcyjnych. Jeśli chodzi o pozostałe oszczędności, to mają one m.in. polegać na sprzedaży majątku (np. hoteli), ograniczenie zatrudnienia w firmach zewnętrznych (np. firmach doradczych) i flocie samochodowej

Kopacz o JSW: jestem zwolennikiem dialogu

. zamrożenie płac w 2015 r., zmniejszenie deputatu węglowego, rezygnację z dopłat do zwolnień lekarskich (zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje 80 proc. wynagrodzenia, JSW dopłaca pracownikom pozostałe 20 proc.) oraz uzależnienie wypłaty czternastej pensji od zysku firmy. Związki żądają m.in

Doręczyciele InPost "atrakcyjniejsi", bo tańsi

. Osiem osób, o których wspominamy w naszej ofercie, to dodatkowi pracownicy, którzy zostaną zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu obsługi projektu - twierdzi Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy PGP. Wyjaśnia: - Na potrzeby obsługi kontraktów zawartych przez PGP pracuje 10 tys. doręczycieli

Połowa oszczędności w rękach 10 proc. Polaków

dopłaty przyczyniły się do wzrostu zamożności tej grupy zawodowej. Dla porównania osoby pracujące na własny rachunek co miesiąc odkładają średnio 243 zł, pracownicy zatrudnieni w firmach 216 zł, a emeryci i renciści 117 zł.

Związkowcy z JSW: Zarząd jest niekompetentny i utracił wiarygodność

wiarygodność tych porozumień jest wątpliwa". - Kierując się odpowiedzialnością za firmę i zatrudnionych w niej pracowników, stwierdzamy, że jesteśmy w dalszym ciągu gotowi do prowadzenia rzeczowych i konstruktywnych rozmów zmierzających do wypracowania rozwiązań umożliwiających poprawę obecnej sytuacji w

Związkowcy z JSW nie chcą rozmawiać z zarządem nt. planu oszczędności

. Ocenili, że strona społeczna "nie może zawierać porozumień z obecnym pracodawcą, gdyż wiarygodność tych porozumień jest wątpliwa". "Kierując się odpowiedzialnością za firmę i zatrudnionych w niej pracowników, stwierdzamy, że jesteśmy w dalszym ciągu gotowi do prowadzenia rzeczowych i

Związkowcy: w kopalniach JSW rozpoczął się strajk

Knurów-Szczygłowice od 1 sierpnia takimi samymi zasadami, na jakich zatrudnienipracownicy pozostałych kopalń JSW. Ostatnie żądanie to likwidacja spółki JSW Szkolenia i Górnictwo i przyjęcia osób tam zatrudnionych bezpośrednio do JSW. Rano z głośników przy kopalni Budryk można było usłyszeć

Strajk w kopalniach JSW. Solidarność: działania spółki prowokacją

związkowy postulat to objęcie od 1 sierpnia pracowników kopalni Knurów-Szczygłowice takimi samymi zasadami, na jakich zatrudnienipracownicy pozostałych kopalń JSW. Ostatnie żądanie to likwidacja spółki JSW Szkolenie i Górnictwo oraz przyjęcia zatrudnionych tam bezpośrednio do JSW. Rano z głośników przy

Przedsiębiorcy straszą zwolnieniami. Ministerstwo Pracy chce ratować etaty

przyjęta przez rząd ustawa o ochronie miejsc pracy. Zakłada ona dopłaty państwa do pensji pracowników w zakładach, które popadną w tarapaty. Na pomoc pracodawcy będą mogli liczyć, gdy obroty w przedsiębiorstwie spadną o 15 proc. - Chcemy w okresie spowolnienia gospodarczego uratować jak najwięcej etatów

Strajk w kopalniach JSW; zarząd apeluje o rozwagę

giełdowym JSW - oraz 8 listopada 2012 roku, w sprawie wzrostu stawek płac. Zarząd JSW wypowiedział te dokumenty 21 stycznia. Kolejny związkowy postulat to objęcie pracowników kopalni Knurów-Szczygłowice od 1 sierpnia takimi samymi zasadami, na jakich zatrudnienipracownicy pozostałych kopalń JSW

Energa - problemy pracowników, ale także... klientów

362 pracowników w 34 miejscowościach. Jednocześnie firma tworzy 144 nowe stanowiska w Gdańsku, Elblągu, Olsztynie, Kaliszu i Płocku. W pierwszej kolejności planuje się tam zatrudnić pracowników z likwidowanych stanowisk. Rekrutacja rozpoczęła się w końcu 2013 r. Osobom, które ją przejdą, Energa

Przywileje zawodowe górników, nauczycieli, posłów [PORADNIK]

podstawą jest indywidualne miesięczne wynagrodzenie (pracownikom administracji Kompanii Węglowej została zawieszona na 3 lata), - specjalne wynagrodzenie z Karty górnika - dodatek stażowy (od 20 proc. po miesiącu do 60 proc. po 15 latach pracy dla zatrudnionych pod ziemią), - deputat węglowy dla

W protokole JSW m.in. zamrożenie pensji, L-4 według ogólnych zasad

doradcze i prawne, zmniejszenie ilości doradców zarządu, redukcja wynagrodzeń w radach nadzorczych grupy kapitałowej i spółek zależnych oaz zmniejszenie kosztów zakupu materiałów. Zaproponowali też m.in., żeby pracownicy kopalni Knurów-Szczygłowice byli zatrudnieni w JSW na podstawie dotychczasowych umów

Zarząd JSW wypowiedział porozumienia ze związkami zawodowymi

stosowania zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń. Zarząd JSW utrzymał za to gwarancje zatrudnienia. - Powyższe działania mają na celu dostosowanie firmy do zmieniających się warunków rynkowych oraz podniesienie efektywności zarządzania, co wynika z konieczności zapewnienia przez zarząd JSW

Rozmowy w JSW zawieszone do wtorku

części kopalń protest jest prowadzony na powierzchni, w cechowniach, i również trwa trzy godziny. Poza pracownikami dołowymi uczestniczą w nim także zatrudnieni na powierzchni i w zakładach przeróbki mechanicznej węgla. Akcja protestacyjna jest prowadzona tak, aby nie dezorganizować pracy kopalń. Od

Mniej pieniędzy na finansowanie zakładów pracy chronionej

Podkarpaccy związkowcy i pracodawcy biją na alarm i zamierzają w poniedziałek spotykać się z posłami i samorządowcami. Jednak zmiany w finansowaniu zakładów pracy chronionej dotyczą całego kraju. W budżecie 2013 r. na wsparcie zatrudnienia niepełnosprawnych było 3,32 mld zł. Na 2014 r. przewidziano

Drugi dzień strajku w JSW; zarząd: strajk nielegalny

sprawie wzrostu stawek płac. Zarząd JSW wypowiedział te dokumenty 21 stycznia. Kolejny związkowy postulat to objęcie od 1 sierpnia pracowników kopalni Knurów-Szczygłowice takimi samymi zasadami, na jakich zatrudnienipracownicy pozostałych kopalń JSW. Ostatnie żądanie to likwidacja spółki JSW

Minister Piotrowska dobrze ocenia działania policji przed siedzibą JSW

kopalni Knurów-Szczygłowice zasadami, jakie obowiązują pracowników pozostałych kopalń firmy. Domagają się też likwidacji spółki JSW Szkolenie i Górnictwo i przyjęcie tam zatrudnionych do JSW.

Kuczyński: Propozycja PO niezwykle sensowna. Ale trzeba potężnie wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy

nie powodowałoby to nowych kosztów, gdyż do tych zadań można by przesunąć pracowników ZUS czy fiskusa. Potężne wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy Za ryzyko związane z wprowadzeniem nowego systemu Kuczyński uznał to, że osoby zatrudnione dziś na umowy-zlecenia nie dostaną wcale jednolitego

Kuczyński: propozycja PO bardzo dobra, ale słabo zaprezentowana

ocenie nie powodowałoby to nowych kosztów, gdyż do tych zadań można by przesunąć pracowników ZUS czy fiskusa. Za ryzyko związane z wprowadzeniem nowego systemu Kuczyński uznał to, że osoby zatrudnione dziś na umowy zlecenia nie dostaną wcale jednolitego kontraktu, ale zostaną zmuszone do fikcyjnego

Bezrobocie to dramat młodych. Jak im pomóc? [KRYNICA]

duńskiej agencji ds. rynku, pracy i zatrudnienia. PiS ma pomysł Bezrobocie to ogromny problem cywilizacyjny, ale problemem są też niskie płace, i coś należy z tym zrobić - powiedziała Izabela Kloc, senator PiS. - Ważna jest nie tylko praca, ale też dostęp do mieszkań, żłobków, szkół. Dlatego na problem

Ekspert: Wspólna Polityka Rolna zapewniła stabilny rozwój polskiego rolnictwa

zasilone z UE blisko 30 mld euro (120 mld zł)" - powiedział Kowalski. Dodał, że badania opinii społecznej wskazują, że po dziesięciu latach członkostwa ponad 60 proc. rolników akceptuje członkostwo w UE. Wsparcie rolnictwa funduszami publicznymi (UE i krajowymi) w postaci dopłat bezpośrednich

To pracodawcy psują rynek pracy

dopłat za godziny nadliczbowe może zaszkodzić rynkowi pracy - pracodawcy będą eksploatować pracowników już zatrudnionych za niższe wydatki z tego tytułu, kosztem zatrudniania nowych ludzi. Z danych rządowych wynika, że roczny koszt godzin nadliczbowych to 10 mld zł. Rezygnacja z godzin nadliczbowych

Rząd płaci za etat, by chronić pracowników. Ale...

naszą pensję do minimalnej, czyli 1,6 tys. zł brutto. Większość tej kwoty, bo 1,1 tys. zł, zapłaci rząd. Przez trzy miesiące po powrocie z postojowego pracownik nie będzie mógł zostać zwolniony. Ministerstwo Pracy chce, żeby po dopłaty mogli zgłaszać się przedsiębiorcy, którym spadła o ponad 15 proc

Rząd przyjął projekt przepisów wspierających firmy po embargu Rosji

przedsiębiorcy dotknięci ograniczeniami eksportowymi. Środki trafią na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami w firmach, w których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia eksportu produktów na terytoria

Czytelnicy piszą o śmieciówkach: Jak biznes łupi ludzi, a władza na to pozwala

pracownicy zostali podzieleni na lepszych i gorszych, co prowadzi do napięć społecznych. Część ludzi jest do takich umów po prostu zmuszana. Belka: Ujednolicić wszystkie formy zatrudnienia pod względem ZUS i podatków Zdaniem szefa NBP "kończy się polska ścieżka rozwoju opartego na ultraniskich kosztach

Jedenasta doba strajku w JSW - prowadzony jest wyłącznie na powierzchni

. Zamrożenie pensji w 2015 r., wynagrodzenie za absencję chorobową naliczane według ogólnych, a nie bardziej korzystnych zasad, zawieszenie dopłat do przewozów pracowniczych - to niektóre zapisy protokołu uzgodnień i rozbieżności. Jak poinformował Brudziński, protokół uzgodnień i rozbieżności został

Śląskie. Pikieta w ArcelorMittal; związkowcy chcą podwyżek płac

Przedstawiciele związków zawodowych domagają się podwyżek płac w wysokości 500 zł brutto "na każdego zatrudnionego" oraz jednorazowej nagrody rocznej nie niższej niż 1 tys. zł brutto. Według wiceprzewodniczącego NSZZ Solidarność w zakładzie Lecha Majchrzaka "żądania płacowe nie są

Pracują w szarej strefie, bo im się to opłaca

wieczna nagonka na pracodawców. Robi się z nas wyzyskiwaczy i kombinatorów, ale kiedy przyjrzeć się sprawie, to często inicjatywa zatrudnienia na boku wychodzi od pracowników. Ula, 27 lat, Warszawa, dziennikarka, fotografka Jestem wolnym strzelcem, nie mam założonej działalności gospodarczej ani nie

Po 6 godzinach przerwano rozmowy w JSW; kolejne spotkanie w środę

, rezygnację z dopłat do zwolnień lekarskich (zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje 80 proc. wynagrodzenia, JSW dopłaca pracownikom pozostałe 20 proc.) oraz uzależnienie wypłaty czternastej pensji od zysku firmy. Zarząd zapowiedział też pierwotnie, że czternastka za 2014 r. miałaby być rozłożona

"Nowoczesne górnictwo made in Poland"? Tak, ale bez silnych związków

sanatoryjne lub wczasy profilaktyczno-lecznicze oraz dopłata do biletów pracowniczych na dowóz do pracy czy dopłaty do szkoleń pracowników. Według autorów raportu nie są to premie związane z osiągnięciami poszczególnych pracowników ani wynikami firmy, więc nie mają funkcji motywacyjnej. Ich zdaniem

Węgiel się opłaca? Prywatne firmy chcą budować kopalnie

Obecnie spółki węglowe borykają się z nadprodukcją węgla i niskimi cenami. Eksperci z branży górniczej alarmują, że rodzime kopalnie cierpią z powodu przerostu zatrudnienia. Według analityków górnictwo zatrudnia ok. 98 tys. pracowników, a to 30-40 tys. za dużo. Mimo to prywatne firmy chcą otwierać

Po południu w śląskim górnictwie protesty wspierające strajk w JSW

dopłat do zwolnień lekarskich (zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje 80 proc. wynagrodzenia, JSW dopłaca pracownikom pozostałe 20 proc.) oraz uzależnienie wypłaty czternastej pensji od zysku firmy. Czternastka za 2014 r. miałaby być rozłożona na raty. Zarząd chce też zrezygnować z przewozów

Więcej luzu w pracy, to będą dzieci. Badania wśród rodziców

decyduje szef i tylko szef. Jak ustali - tak ma być. I nie ma możliwości negocjacji. Oczekiwania rodziców? Ponad połowa pracowników chciałaby dofinansowania do opieki dzieci (dopłaty do państwowych czy prywatnych placówek opiekuńczych), a także możliwości wzięcia więcej niż dwóch dni urlopu-opieki na rok

Co robią Polacy na Wyspach? Krwawią. I pracują

) Polacy stanowią znaczący procent pracowników. To w dotkniętej kryzysem Wielkiej Brytanii, gdzie cały czas rośnie bezrobocie wśród rodowitych Brytyjczyków, a dotychczasowy system zabezpieczeń społecznych ulega erozji i uszczupleniu, wywołuje niepokój oraz niechęć do przybyszów. Jak wynika z oficjalnych

We wtorek posłowie zajmą się ułatwieniami dla firm z sektora MŚP

logistycznej Europy i Azji" - dodano. Kolejnym istotnym rozwiązaniem projektu jest umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przy zmianie pracodawcy, co ma uprościć zatrudnienie, bo nowego pracownika nie trzeba będzie poddawać badaniom wstępnym w przypadku zatrudnienia na podobne stanowisko

"DGP": Warszawska fabryka FSO wciąż bez inwestora. Magna się wycofa?

Austrii i na Węgrzech - wylicza. Dyżakowski żałuje, bo jak twierdzi, budżet szybko odzyskałby nakłady, np. w formie podatku dochodowego od zatrudnionych tam pracowników.

"Dziennik Gazeta Prawna": FSO Żerań podziękuje Magnie

twierdzi, budżet szybko odzyskałby nakłady, np. w formie podatku dochodowego od zatrudnionych tam pracowników.

Arriva kontra Przewozy Regionalne. Czy odczują to podróżni?

czasy Poprzedni konflikt między Przewozami a Arrivą w Kujawsko-Pomorskiem rozegrał się w 2013 r. Ta pierwsza firma przegrała przetarg na część linii elektrycznych i musiała zwolnić ok. 150 osób. Arriva zatrudniła wtedy 80 nowych pracowników. Na niektórych liniach zmienił się przewoźnik, kolejowe spółki

Rozmowy ws. strajku w JSW; blokada "wiślanki"

oraz zawartego przed debiutem giełdowym JSW), a także objęcia pracowników kopalni Knurów-Szczygłowice zasadami, jakie obowiązują pracowników pozostałych kopalń firmy. Domagają się też likwidacji spółki JSW Szkolenie i Górnictwo i przyjęcie tam zatrudnionych do JSW.

Krótka kolejka po pomoc z pakietu antykryzysowego. Na razie

dopłat do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w obniżonym wymiarze czasu pracy - sprecyzował. Rząd ma nadzieję, że w zamian za przewidziane w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu dopłaty do tzw. postojowego przynajmniej część firm powstrzyma się od zwolnień. Na takie dopłaty do pensji pracowników mogą

Kosiniak-Kamysz: Najwyższy poziom bezrobocia w całym 2014 r. był już w styczniu

ustawie o ochronie miejsc pracy. Pracodawcy mogą skorzystać z dopłat do pensji pracowników podczas przestoju ekonomicznego, dofinansowania do szkoleń oraz ze środków na opłacenie składek za pracowników. Warunek jest taki, że nie mogą w tym czasie nikogo zwolnić. Aby firma mogła ubiegać się o pomoc, jej

Fiasko rozmów w Kompanii Węglowej; zarząd wdroży własny program naprawczy

emeryturę. Akceptowali też likwidację funduszu motywacyjnego oraz dopłat do chorobowego. Zarząd miał odstąpić od innych proponowanych elementów programu, takich jak likwidacja tzw. ołówkowego (dopłat dla pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym) oraz likwidacji bądź wydzielania z KW zakładów

Podatkowe trzęsienie ziemi według PO

ciekawiej jest w drugim. Tu umowy śmieciowe zostaną zastąpione jednolitym kontraktem. Będzie on stosowany w każdym przypadku, gdy więź między pracodawcom a pracownikiem będzie trwała, czyli gdy będzie dłuższa niż miesiąc. Kontrakt zastąpi też umowy o pracę. Zatrudnieni na kontraktach pracownicy będą mieli

Mamy coraz więcej bamboccioni

Wierzę, że samodzielnie znajdzie zatrudnienie. Moje obawy dotyczą jednak tego, czy - a może bardziej - kiedy się usamodzielni i założy rodzinę. Podobne obawy mają najpewniej tysiące rodziców, których dzieci wchodzą właśnie w dorosłe życie. Niestety, jak podaje urząd statystyczny Unii Europejskiej

Śląskie. Zakończyła się pikieta w ArcelorMittal

roku". Związkowcy domagają się podwyżek płac w wysokości 500 zł brutto "na każdego zatrudnionego" oraz jednorazowej nagrody rocznej nie niższej niż 1 tys. zł brutto. Według wiceprzewodniczącego NSZZ Solidarność w zakładzie Lecha Majchrzaka "żądania płacowe nie są wygórowane i w

Jak pomagać niepełnosprawnym? Minister pracy: Żeby jednym dać więcej, innym musielibyśmy zabrać. Inaczej się nie da

PFRON: - 3 mld zł na dopłaty do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników; dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych - do 1,3 tys. zł (według resortu pracy koszt turnusu to 1,3-1,5 tys. zł); dopłaty do sprzętu rehabilitacyjnego - do 19,1 tys. zł (rodzice muszą mieć 20 proc. na wkład własny); dopłaty do

PIT-y 2014: koszty uzyskania przychodów twórców z ograniczeniami

Do końca 2012 r. całość przychodów twórców, artystów, naukowców czy dziennikarzy z praw autorskich i praw pokrewnych objęta była bardzo korzystnymi 50-proc. kosztami uzyskania. Oznacza to, że podatek płacili tylko od połowy swoich przychodów. Tymczasem większość pracowników ma prawo jedynie do

Górnicze związki: przygotujemy kolejną propozycję porozumienia

naprawczych restrukturyzacji zatrudnienia. Związkowcy chcą też, by pracownicy nowych podmiotów utrzymali dotychczasowe warunki wynagrodzenia. Pytany o możliwości przejęcia przewidzianych do likwidacji kopalń przez spółki pracownicze, Kolorz odpowiedział, że rzeczywiście padła taka propozycja. Związkowcy

Rekordowe kwoty na refundacje okularów w Wodociągach. Stać ich nawet na Versace

Potwierdzają to optycy. - Wodociągi z tysiącem złotych to absolutny top, jeżeli chodzi o wysokość zwrotu kosztów refundacji. W kieleckich urzędach taka dopłata to 250-300 złotych - twierdzi jeden z właścicieli salonu w centrum Kielc. Rzeczywiście, inne urzędy wypadają bardzo blado na tle spółki

Gotowy protokół uzgodnień i rozbieżności w JSW

strajkową, aż rada nadzorcza podejmie ostateczne decyzje". Wskazał, że z sygnałów, które dotarły do negocjujących związkowców wynika, że w niektórych kopalniach załogi chciały w tej sprawie głosować jawnie, inne tajnie; wypowiedzieć mają się pracownicy wszystkich zmian, stąd procedura potrwa dobę

Związki JSW: na razie bez złagodzenia akcji protestacyjno-strajkowej

obowiązują pracowników w pozostałych kopalniach firmy. Ostatnie żądanie to likwidacja spółki JSW Szkolenie i Górnictwo oraz przyjęcie zatrudnionych tam bezpośrednio do JSW. Akcję protestacyjną poparło 98 proc. głosujących w referendum w kopalniach spółki. Zarząd JSW ogłosił niedawno plan oszczędnościowy

Będą dopłaty do mieszkań. Ale jakich?

ekspertów instrumenty finansowego wspierania popytu mieszkaniowego (ulgowy VAT, dopłaty do kredytów, ulgi) przynoszą wysokie wpływy do budżetu państwa z podatków VAT, PIT i CIT wielokrotnie przewyższające wydatki ożywiające rynek budowy mieszkań. Potwierdza się też, że na każdego nowo zatrudnionego w

Bezrobocie rośnie, ale mało. Sprzedaż detaliczna zwalnia, ale też niewiele

Na pierwszy rzut oka o zwiększenie zatrudnienia niezwykle ciężko. Jest zima, ubyło wiele miejsc pracy, nie tylko w rolnictwie, ale i budownictwie, turystyce, sadownictwie. Bezrobocie rośnie! - zakrzykną pesymiści. To prawda, ale w najnowszych danych GUS da się odnaleźć wiele optymistycznych

Tański: przemiany ustrojowe były korzystne dla gospodarki żywnościowej

. Część PGR-ów była efektywna dlatego, że zużywała dużą ilość środków produkcji (nawozów), które także były dotowane. Po wycofaniu tych dopłat okazały się one zbyt drogie, co spowodowało zmniejszenie ich zużycia, a w konsekwencji spadek produkcji. PGR-y ponosiły też koszty nadmiernego zatrudnienia

Energa płynie z prądem. I wymyka się z rąk politykom

informacja. Część pieniędzy trafia bowiem na świadczenia "po okresie zatrudnienia", na przykład na dopłaty do prądu dla byłych pracowników, a 45 mln zł poszło na "pracowniczy program emerytalny". W układzie zbiorowym załoga ma zagwarantowane coroczne podwyżki, ostatnio pensje wzrosły o

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery