zatory płatnicze

sprawdź też:

zatory

PAP

BIG InfoMonitor: zatory płatnicze zmorą mikro przedsiębiorstw

BIG InfoMonitor: zatory płatnicze zmorą mikro przedsiębiorstw

48 proc. przedsiębiorstw w Polsce ma problem z terminowym odzyskiwaniem należności od klientów; dotyczy to przede wszystkim mikro przedsiębiorstw, oraz firm budowlanych i produkcyjnych - wynika z listopadowego raportu BIG InfoMonitor nt. Indeksu Zatorów Płatniczych BIG.

Mniejsze zatory płatnicze? Sejm uchwalił ustawę

Posłowie na piątkowym posiedzeniu Sejmu uchwalili ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Nowe przepisy mają na celu zwalczanie pogłębiającego się problemu zatorów płatniczych przez wprowadzenie przepisów bardziej dyscyplinujących strony.

Najlepszy wynik od lat - zatory płatnicze coraz rzadsze

W III kw. polscy przedsiębiorcy szybciej otrzymywali pieniądze od kontrahentów oraz lepiej oceniali swoją sytuację finansową - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

75 proc. faktur jest płaconych z opóźnieniem. Zatory płatnicze hamują inwestycje firm [Newseria]

75 proc. faktur jest płaconych z opóźnieniem. Zatory płatnicze hamują inwestycje firm [Newseria]

KRD: zatory płatnicze w eksporcie coraz mniejsze

wskazujących na zatory płatnicze połowa zapewniała, iż problemy te utrzymują się na stałym poziomie. "U co piątego przedsiębiorstwa skala tego problemu maleje. Z kolei u pozostałych eksporterów sytuacje, w których zagraniczny kontrahent nie płaci na czas, stały się częstsze. Jest ich co prawda więcej niż

Nowa ustawa przeciwko zatorom płatniczym.

Nowa ustawa przeciwko zatorom płatniczym.

postulatów zgłaszanych przez organizacje przedsiębiorców, pozostawiono na poziomie odsetek za zaległości podatkowe, czyli zaledwie 1 punkt procentowy wyższych od odsetek ustawowych (odsetki ustawowe wynoszą obecnie 13 proc.). Obecna ich wysokość nie przyczyni się do zwiększenia dyscypliny płatniczej wśród

BIG InfoMonitor: Indeks Zatorów Płatniczych BIG spadł o 9,6 pkt do 3 pkt w XI

Warszawa, 30.11.2015 (ISBnews) - Wartość Indeksu Zatorów Płatniczych BIG (wcześniej Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej BIG) spadła do 3 pkt w listopadzie wobec 12,6 pkt odnotowanych w kwietniu br., podał BIG InfoMonitor w 29. edycji badania. Spadek wartości indeksu w głównej

KRD: Zatory płatnicze w firmach ponownie maleją

Indeks Należności Przedsiębiorstw - to syntetyczny wskaźnik, który pokazuje, jak bardzo zatory płatnicze uderzają w funkcjonowanie przedsiębiorstw. Im łatwiej firmom ściągnąć należności od swoich kontrahentów, tym wyższa jest wartość tego wskaźnika. W czwartym kwartale ub.r. wartość INP osiągnęła

Rekordowo niskie zatory płatnicze. Najlepiej od pięciu lat

Rekordowo niskie zatory płatnicze. Najlepiej od pięciu lat

kontrahentów. - Poziom zatorów płatniczych, czas oczekiwania na zapłatę i struktura przeterminowanych płatności mają istotny wpływ na poziom Indeksu Należności Przedsiębiorstw (INP). Im jest on wyższy, tym mniejsze problemy z przepływem pieniędzy w gospodarce. INP jest też skorelowany z dynamiką wzrostu PKB. W

BIG InfoMonitor: Indeks Zatorów Płatniczych BIG spadł o 3,4 pkt do 12,6 pkt w IV

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Wartość Indeksu Zatorów Płatniczych BIG (wcześniej Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej BIG) zmalała o 3,4 pkt w porównaniu z wrześniem 2014 r. i wyniosła 12,6 pkt na koniec kwietnia, podał BIG InfoMonitor. Oznacza to, że wbrew optymizmowi

"Dziennik Gazeta Prawna": Zatory płatnicze hamują gospodarkę

gospodarczych. Prognozy na 2011 r. są równie złe: upaść może nawet ponad 2 tys. firm. Zatory płatnicze zaczynają się od dużych przedsiębiorstw, ale najbardziej dotykają małe podmioty, zatrudniające do 50 pracowników. Właśnie te, niewielkie firmy stanowią blisko 70 proc. wszystkich, narzekających na kłopoty

Budownictwo w tarapatach. Zatory płatnicze w branży wciąż rosną

kontrahentów. Poza tym firmy te są zmuszone ograniczać inwestycje. Skutkiem zatorów płatniczych są też bardzo często cięcia wynagrodzeń. Tymczasem największymi wygranymi kryzysu są firmy... windykacyjne. Obligo pochwaliło się, że tylko w trzecim kwartale 2009 r. wartość przekazywanych jej zleceń wzrosła aż o

"PB": Firmy mają już dość zatorów płatniczych

"PB": Firmy mają już dość zatorów płatniczych

Przedsiębiorcy po prostu przestali tolerować zatory płatnicze i zaczęli konsekwentniej windykować. W efekcie z 40 do 28 proc. spadł odsetek firm, których kontrahenci płacili gorzej w ciągu ostatnich sześciu miesięcy - wynika z badania Keralli Research na zlecenie Bibby Financial Services. Według

"Puls Biznesu": Firmy mają już dość zatorów płatniczych

Przedsiębiorcy po prostu przestali tolerować zatory płatnicze i zaczęli konsekwentniej windykować. W efekcie z 40 do 28 proc. spadł odsetek firm, których kontrahenci płacili gorzej w ciągu ostatnich 6 miesięcy - wynika z badania Keralli Research na zlecenie Bibby Financial Services. Według badania

Rząd ma sposób na walkę z zatorami płatniczymi

Rząd ma sposób na walkę z zatorami płatniczymi

zlikwidować zatory płatnicze, które są autentycznym przekleństwem dla bardzo wielu firm - mówił w środę premier Donald Tusk. Łatwiej będzie także skorzystać z ulgi na złe długi w VAT. - Podatnik, który zapłacił podatek, a nie dostał zapłaty, będzie mógł dokonać korekty podatku należnego po upływie 150 dni od

Handel cierpi na zatory płatnicze... i sam nie płaci na czas

Handel cierpi na zatory płatnicze... i sam nie płaci na czas

prowadzonego przez nich biznesu. "Branża handlowa jest przykładem na to, że firmy w Polsce mają wielki głód inwestycyjny, ale zatory płatnicze utrudniają im realizację planów. Słaba sytuacja finansowa przedsiębiorstw, problem z uzyskaniem zapłaty za sprzedane towary i utrudniony dostęp do kredytów

"GPC": Zatory płatnicze dławią gospodarkę

"GPC": Zatory płatnicze dławią gospodarkę

Wynika to z raportu "Portfel należności polskich przedsiębiorstw" Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, cytowanego przez gazetę. Już trzeci kwartał z rzędu rośnie liczba niezapłaconych faktur, a przedsiębiorcy borykający się z tym problemem mają 26 proc. przeterminowanych faktu

Budownictwo w pętli zatorów płatniczych. Firmy potrafią zadbać o swoje interesy

Budownictwo w pętli zatorów płatniczych. Firmy potrafią zadbać o swoje interesy

finansowych będą miały na nią zły wpływ. Aż 60 proc. respondentów nie ma wątpliwości, że zatory płatnicze są jednym z największych problemów, z którymi muszą się zmagać. Tylko niespełna 10 proc. nie doświadczyło tego problemu. - Niepokoić może to, że mimo tak negatywnej oceny terminowości w branży budowlanej

"DGP": Zatory płatnicze biją rekordy

W pozostałych, mniej licznych branżach, np. wśród producentów opakowań, grzejników czy tworzyw sztucznych zaległości przekroczyły 275 mln zł. Daje to łączną kwotę nieuregulowanych w terminie faktur i rachunków, opiewającą na ponad 1,2 mld zł. To absolutny rekord. W porównaniu z rokiem poprzednim kwo

Posłowie za rządową propozycją dot. zwiększenia ochrony wierzycieli

PO Alicja Olechowska prezentując stanowisko swojego klubu wskazywała, że zmiany istotnie poprawią sytuację wszystkich osób działających na rynku gospodarczym. Podkreślała też, że zmiany mogą przyczynić się również do zmniejszenia zatorów płatniczych. Posłanka PO poinformowała, że jej klub pozytywnie

Faktoring - bat na nierzetelne firmy

Faktoring - bat na nierzetelne firmy

Na opóźnione płatności za towary i usługi narzeka ponad 60 proc. małych i średnich firm - podaje BIG InfoMonitor w najnowszej edycji raportu o zatorach płatniczych. To o 11 pkt proc. więcej niż we wrześniu 2014 r. Większość firm, które borykają się z tym problemem, uważa, że to poważna bariera w

"DGP": Zatory płatnicze nie utrudniają odzyskania wynagrodzenia

. Pracodawcy tłumaczyli zaległości brakiem środków z powodu problemów ekonomicznych, skutkami kryzysu i kłopotami z wyegzekwowaniem od kontrahentów zapłaty za wykonane usługi czy dostarczony towar. Okazuje się jednak, że po wydaniu nakazu płatniczego przez inspektora pracy często szybko znajdują się pieniądze

"Gazeta Polska codziennie": Zatory płatnicze dławią gospodarkę

Wynika to z raportu "Portfel należności polskich przedsiębiorstw" Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, cytowanego przez gazetę. Już trzeci kwartał z rzędu rośnie liczba niezapłaconych faktur, a przedsiębiorcy borykający się z tym problemem mają 26 proc. przeterminowanych fakt

"Dziennik Gazeta Prawna": Zatory płatnicze biją rekordy

W pozostałych, mniej licznych branżach, np. wśród producentów opakowań, grzejników czy tworzyw sztucznych zaległości przekroczyły 275 mln zł. Daje to łączną kwotę nieuregulowanych w terminie faktur i rachunków, opiewającą na ponad 1,2 mld zł. To absolutny rekord. W porównaniu z rokiem poprzednim kw

"PB": Niezapłacone faktury - zmora firm

Więcej niż co czwarta pytana przez gazetę firma (26 proc.) odpowiada, że nic tak ich nie uwiera jak niezapłacone należności. To już szósty kolejny miesiąc, w którym zatory płatnicze przewodzą rankingowi barier, choć w porównaniu z poprzednim kwartałem problem ten stał się jednak nieco mniej

"Puls Biznesu": Niezapłacone faktury - zmora firm

Więcej niż co czwarta pytana przez gazetę firma (26 proc.) odpowiada, że nic tak ich nie uwiera jak niezapłacone należności. To już szósty kolejny miesiąc, w którym zatory płatnicze przewodzą rankingowi barier, choć w porównaniu z poprzednim kwartałem problem ten stał się jednak nieco mniej

Wciąż rosnące zatory. Nie płaci stocznia, spółka celebrytki, GDDKiA

tej grupy firm rozlały się na całą branżę. Według Raportu Ryzyka Branżowego Bisnode Polska opublikowanego kilka dni temu główną przyczyną pogarszającej się kondycji przedsiębiorców są właśnie zatory płatnicze. - W Polsce zaledwie 30 proc. faktur opłacane jest w terminie. To sytuuje nasz kraj w końcu

Akcja KRD BIG: pomoc dla firm w egzekwowaniu zaległych długów

Z danych KRD BIG wynika, że niemal osiem na dziesięć przedsiębiorstw ma problem z wyegzekwowaniem należności od kontrahentów. W efekcie zatory płatnicze są jedną z największych barier w rozwoju polskich firm. Dlatego KRD BIG po raz 10. ruszy z kampanią społeczną "Wielkie Wiosenne Sprzątanie

"Rzeczpospolita": Lepsza kondycja budowlanki

W 2014 r. analitycy spółki ubezpieczeniowej Coface zarejestrowali o 21 proc. mniej upadłości wśród firm budowlanych w porównaniu z 2013 r. Bankrutują przede wszystkim firmy wykonawcze oraz mniejsi deweloperzy. Znacznie lepiej radzą sobie większe spółki, zarówno wykonawcze, jak i deweloperskie. &quo

"Puls Biznesu": Zagraniczni kontrahenci też niechętnie płacą

W I kwartale tego roku łączny odsetek niezapłaconych faktur polskich eksporterów wzrósł w ciągu trzech miesięcy z 3,9 proc. do 6,1 proc. wszystkich wystawionych - wynika z badania "Portfel należności eksporterów" Krajowego Rejestru Długów, przeprowadzonego w 542 firmach, które eksportują.

Zaległości dobijają przedsiębiorców

problemy ma wiele przedsiębiorstw. - Borykają się z uzyskaniem zapłaty za sprzedany towar lub wykonaną usługę. Zatory płatnicze dotyczą coraz większej grupy branż, województw i przedsiębiorców - mówi Magdalena Martynowska, dyrektor warszawskiego oddziału firmy faktoringowej Bibby Financial Services

Duże przedsiębiorstwa duszą małe firmy

terminy płatności. Ustalił je na 90 dni - tak robi w każdym kraju, w którym działa. Dla porównania, żeby wpisać dłużnika na czarną listę, wystarczy 60-dniowe opóźnienie. Zator robi się od głowy Kiedy firma X nie płaci firmie Y, ta pierwsza jest kredytowana przez drugą. - Wiele dużych firm opóźnia

Firmy budowlane bankrutują, znikają, ale powstają nowe

winni pieniądze głównie podwykonawcom i sprzedawcom materiałów. Zatory płatnicze, a wraz z nimi ryzyko masowych bankructw, nie są zjawiskiem nowym w budownictwie. Ba, nie ma takiej drugiej branży, która miałoby tak duże problemy z uzyskaniem zapłaty za sprzedane towary i wykonane usługi. Aż 30 proc

Gwarancja pomoże przedsiębiorcy w chudszych czasach?

przeprowadzonych przez Krajowy Rejestr Długów wynika, że już prawie 90 proc. polskich firm obawia się, że ich działalność mogą zakłócić zatory płatnicze. Wystarczy, że jakiś kontrahent spóźni się bardziej niż zwykle z zapłatą faktury, a urząd skarbowy nie wypłaci od razu zwrotu VAT-u i klops gotowy. Właśnie w

"PB": Polskie firmy płacą faktury trzykrotnie szybciej niż w Grecji

Thornton, choć zatory dla wielu firm są nadal problemem, to trzeba pamiętać, że płatności między polskimi kontrahentami należą do jednych z najbardziej terminowych w naszej części świata. "Jest to znacznie mniejszy problem niż dekadę temu" - podkreśla. Krótkie terminy płatności to skutek naszej

"Puls Biznesu": Polskie firmy płacą honorowo

Thornton, choć zatory dla wielu firm są nadal problemem, to trzeba pamiętać, że płatności między polskimi kontrahentami należą do jednych z najbardziej terminowych w naszej części świata. "Jest to znacznie mniejszy problem niż dekadę temu" - podkreśla. Krótkie terminy płatności to skutek naszej

Duży może więcej

White). Mniej klientów tracą też firmy, które swój towar kierują do konkretnej grupy odbiorców: celują w najniższą lub najwyższą półkę. Cierpią ci, którzy wypełniali środek, czyli głównie małe przedsiębiorstwa. Oprócz niższej sprzedaży, małych dobijają zatory płatnicze - więksi kontrahenci nie płacą za

Dla przedsiębiorców najgorszy jest kryzys. 20 zagrożeń

za ryzyko uznają też zatory płatnicze. - Nasze prawo jest tak skonstruowane, że wspiera tworzenie zatorów - mówi Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Lewiatana, przypominając, że firma, która wystawiła fakturę, niezależnie od tego, czy otrzymała pieniądze, musi zapłacić podatek

Małe firmy mają problemy ze ściąganiem długów

Jak pokazują badania, w przypadku aż blisko 76 proc. małych firm brak wpłaty od kontrahenta jest problemem. Z tego powodu aż 64 proc. przedsiębiorstw nie reguluje na czas swoich zobowiązań, a dla trzech czwartych zatory płatnicze są barierą w rozwoju. Małe przedsiębiorstwa kiepsko radzą sobie ze

Zbliża się wielka fala upadłości firm

Znowu robią się zatory na łańcuchach należności finansowych. Dekoniunktura daje już znać o sobie. W niektórych branżach bardzo mocno. Przykładem jest transport, gdzie przepływ należności jest obecnie najmniej drożny. Euler Hermes, ubezpieczyciel, który na bieżąco monitoruje sytuację płatniczą w 60

Polacy handlują długami na potęgę?

Zobacz: Giełda długów Badanie bazy ofert sprzedaży wierzytelności, w których dłużnikiem jest firma, zostało przeprowadzone w październiku 2014 r. przez dlugi.info przy współpracy z Bisnode Polska. Ponad 86 proc. przebadanych wierzytelności dotyczyło firm aktywnych. Najwięcej dłużników znajdziemy w w

Czemu branża budowlana w Polsce ma takie kłopoty? [INFOGRAFIKA]

Czytaj także: Czarna seria. Firmy budowlane będą walczyć o przetrwanie * Dlaczego upadają firmy zaangażowane w inwestycje na Euro 2012? * PBG pociągnie budowlankę na dno?" * GDDKiA liczy na dokończenie kontraktów PBG

"Parkiet": Firmy spóźniają się z płatnościami

Z badań cytowanej przez gazetę wywiadowni gospodarczej D&B Poland wynika, że tylko w czerwcu firmy branży budowlanej zgłosiły 255, 6 mln zaległych płatności, o 32 proc. więcej niż przed rokiem. Zgłoszono ponad 5, 8 tys. firm budowlanych zalegających z płatnością. To o 14 proc. więcej niż przed rokie

Słabe wyniki firm w pierwszym półroczu

produkcji przemysłowej w lipcu, a więc pierwszym miesiącu III kwartału, i były one rozczarowujące, co znów potwierdza moje obawy - mówi. - A ponieważ coraz trudniej wypracować zysk, będą pojawiały się zatory płatnicze, które mogą pogrążyć nawet firmy, które radzą sobie całkiem dobrze, tylko ich kontrahenci

Eurodotacje rozpatrywane są szybciej. Urzędy likwidują zatory

W ostatnich tygodniach kilkakrotnie opisywaliśmy problemy, jakie odbiorcy dotacji - przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy - mają z wypłatą unijnych pieniędzy. Kasa utknęła w zatorach. Urzędnicy odrzucali wnioski o wypłatę dotacji, bo doszukiwali się w nich błędów. Odbiorcy dotacji nie

Prezes Budimeksu: kilkadziesiąt tys. osób z branży budowlanej straci pracę

Prezes Budimeksu: kilkadziesiąt tys. osób z branży budowlanej straci pracę W budownictwie pracuje ok. 600 tys. osób, w drogownictwie - 160 tysięcy. Wiele z nich może się obawiać o swoje miejsca pracy. - Spodziewamy się zwolnień w całej branży rzędu, niestety, kilkudziesięciu

Rozliczanie nieściągalnej wierzytelności

W związku z wielomiesięcznym zaleganiem przez kontrahenta z płatnościami za dostarczony towar i brakiem reakcji na wezwania do zapłaty, skierowałem sprawę do sądu. Czy sam fakt wystąpienia na drogę sądową wystarcza do zaliczenia w ciężar kosztów firmowych niezapłaconych nale

Rozliczenia trójstronne receptą na zatory w płatnościach

Rozliczenie w oparciu o przekaz"Zapłacimy za miesiąc, bo wtedy otrzymamy pieniądze od kontrahenta i przeznaczymy je na spłatę naszego zadłużenia wobec waszej firmy". Takie zapewnienia słyszała już niejedna firma - niestety nie zawsze są one realizowane. Można jednak spowodować przekazanie

Średnio 70 tys. zł za towary i usługi wpływa do firmy z opóźnieniem

BIG InfoMonitor to jedno z kilku działających w Polsce biur informacji gospodarczej, które gromadzi informacje o długach. Na jego zlecenie w marcu 2015 r. firma MillwardBrown przeprowadziła badanie analizujące problem zatorów płatniczych. Warunkiem zakwalifikowania do badania było posiadanie przez

"Rzeczpospolita": Firmy niesolidne jak w Polsce

. Opóźnianie płatności firmom opłaca się, bo dzięki temu nie muszą zaciągać kredytów obrotowych. Natomiast te dotknięte zatorami płatniczymi są rozczarowane tempem poprawy tej sytuacji. Więcej na http://www.rp.pl

BIG InfoMonitor: przeterminowane płatności dotykają połowy firm

samym kraju i w tych samych realiach, działają w dwóch różnych światach" - powiedział PAP prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak. Firmom dotkniętym zatorami płatniczymi przeciętnie terminowo płacono jedynie 53 proc. zobowiązań; w firmach, które nie mają z tym większych problemów - 82 proc. Im

KRD: firmy dobrze radzą sobie z odzyskiwaniem należności

Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorców o tym jak radzą sobie z egzekwowaniem należności oraz jak zatory płatnicze wpływają na działalność firm, wyznaczany jest Indeks Należności Przedsiębiorstw. W drugim kwartale osiągnął on

"Rz": Biznesowa droga przez mękę

Główne bariery w rozwoju firm to wysokie koszty pracy, niestabilne prawo i zatory płatnicze. Zdaniem przedstawicieli biznesu winnym wszystkich uciążliwości jest nie tylko państwo, ale także nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy wykorzystują luki w prawie i niewydolność systemu.Największą bolączką

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 30 listopada  --10:00: GUS poda szacunek wstępny PKB za III kw. --10:00: Konferencja prasowa BIG InfoMonitor nt. zatorów płatniczych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach  --11:00: Konferencja prasowa BAT Polska nt. rynku wyrobów tytoniowych 

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 30 listopada  --10:00: GUS poda szacunek wstępny PKB za III kw. --10:00: Konferencja prasowa BIG InfoMonitor nt. zatorów płatniczych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach --11:00: Konferencja prasowa BAT Polska nt. rynku wyrobów tytoniowych  --14

Kalendarium ISBnews

. nowoczesnych technologii    PONIEDZIAŁEK, 30 listopada  --10:00: GUS poda szacunek wstępny PKB za III kw. --10:00: Konferencja prasowa BIG InfoMonitor nt. zatorów płatniczych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach --14:00: GUS poda szybki szacunek wskaźnika CPI za

Zarządzający Capital Park zainwestowali w inviPay.com

obrotów klientów" - czytamy w komunikacie.  Platforma inviPay.com ma pośredniczyć w rozliczeniach między firmami i rozwiązywać "wielki problem polskich przedsiębiorców" - zatory płatnicze.  InviPay.com wystartowało pod koniec września po ponad dwóch latach prac nad projektem

Badanie: firmy szybciej otrzymują pieniądze od swoich kontrahentów

Jak wynika z danych, w trzecim kwartale br. wartość Indeksu Należności Przedsiębiorstw, odzwierciedlającego poziom zatorów płatniczych w gospodarce, przekroczył 90 pkt (im wyższa wartość indeksu, tym mniejszy poziom zatorów płatniczych w gospodarce). "To drugi najlepszy wynik w siedmioletniej

"PB": Rostowski zablokuje pakiet dla przedsiębiorców? Za duże koszty

Najważniejszą częścią pakietu Pawlaka są postulowane przez organizacje przedsiębiorców rozwiązania podatkowe, mające na celu skuteczną walkę z zatorami płatniczymi. MG zaproponowało między innymi upowszechnienie kasowej metody rozliczania VAT-u, czyli płacenia podatku dopiero po uzyskaniu płatności

"Rzeczpospolita": Biznesowa droga przez mękę

Główne bariery w rozwoju firm to wysokie koszty pracy, niestabilne prawo i zatory płatnicze. Zdaniem przedstawicieli biznesu winnym wszystkich uciążliwości jest nie tylko państwo, ale także nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy wykorzystują luki w prawie i niewydolność systemu. Największą bolączką

"PB": Odsetki nie spadną, wierzyciele nie stracą

nie został wyeliminowany, wierzycielom przysługiwałyby niższe odsetki od obecnie obowiązujących. To jeszcze bardziej utrudniłoby walkę z zatorami płatniczymi" - mówi Bartosz Wyżykowski, ekspert PKPP Lewiatan. Ministerstwo pracuje nad zmianami w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach

"Puls Biznesu": Odsetki nie spadną, wierzyciele nie stracą

nie został wyeliminowany, wierzycielom przysługiwałyby niższe odsetki od obecnie obowiązujących. To jeszcze bardziej utrudniłoby walkę z zatorami płatniczymi" - mówi Bartosz Wyżykowski, ekspert PKPP Lewiatan. Ministerstwo pracuje nad zmianami w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 5 maja --Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --09:00: Konferencja prasowa BIG InfoMonitor nt. 28. raportu o zatorach płatniczych w MSP  --10:00: Konferencja prasowa TVN nt. wyników --10:00: Konferencja Braster w związku z publikacją prospektu emisyjnego

Zadłużenie przemysłu gwałtownie rośnie. Przedsiębiorcy z tej branży są winni kontrahentom niemal miliard złotych

"Portfel należności polskich przedsiębiorstw" przygotowanego na zlecenie KRD i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. - Tak wysoki odsetek przedsiębiorców wskazujących na zmniejszenie zatorów płatniczych to z jednej strony niewątpliwie wpływ rosnącej koniunktury, z drugiej dowód na

Przedsiębiorcom rzedną miny. We wrześniu wskaźniki nastrojów w dół

Wskaźniki nastrojów (albo koniunktury) opracowywane są na podstawie odpowiedzi na pytania dotyczących poziomu produkcji, zamówień, cen, zatorów płatniczych. Przedsiębiorcy raportują, w którą stroję idą zmiany, co pozwala nam z wyprzedzeniem domyślać się, co będzie się działo z gospodarką. Po

Sieć księgarń Matras ma nowego prezesa

wobec wydawców i dystrybutorów. Branża odetchnęła z ulgą, bo bała się, że Matras może nawet zbankrutować. Ale od kilku miesięcy znowu pojawiają się zatory płatnicze. - Sytuacja jest nieciekawa. Firma chce wymusić takie rabaty, że nam się nie będzie opłacało do nich dostarczać książek. Do tego rosną

ARiMR: rolnicy mogą skorzystać z ułatwień w spłacie kredytów

uwarunkowań makroekonomicznych i politycznych, np. kryzysów gospodarczych, zatorów płatniczych czy utraty rynków zbytu. W ocenie ARiMR obecnie najpoważniejszym zagrożeniem dla szeroko rozumianej produkcji rolniczej w Polsce jest wprowadzenie przez Rosję embarga na dostawy produktów rolnych. Sytuacja ta

Badanie BIG InfoMonitora: Dno kryzysu za nami?

(banki, ubezpieczyciele, branża pożyczkowa) - wzrost wskaźnika o 3,3 pkt. Zatory płatnicze straszą BIG InfoMonitor przygląda się też "kuli u nogi" prawie wszystkich przedsiębiorców - zatorom płatniczym. Aż 80 proc. badanych firm uważa, że nieterminowe płatności to poważna przeszkoda w

Firmy twardo weryfikują kontrahentów. Kryzys uczy ostrożności

na zatory płatnicze: Dbaj o firmę w kryzysie. Skutecznie ścigaj dłużników. Zobacz, jak samodzielnie dochodzić wierzytelności Obserwowanym zjawiskiem jest natomiast zwiększająca się stale liczba zapytań o wiarygodność kontrahentów. Tylko w I półroczu pobrano 1,8 mln raportów na ten temat. Widać także

Pracodawcy RP: pozytywne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców

112,7 Aktywność zakupowa 105,6 Stan zapasów 94,4 Zatory płatnicze 98,6 Ceny kupna 102,8 Ceny sprzedaży 84,5 Zatrudnienie 108,5 OCENA OGÓLNA 104,2 "Przedsiębiorcy skupieni w Pracodawcach RP bardzo pozytywnie oceniają warunki do prowadzenia biznesu w

"Dziennik Gazeta Prawna": Zatory duszą gospodarkę

Zatory płatnicze 100 tys. firm działających w sześciu branżach: budowlanej, metalowej, spożywczej, spedycyjnej, RTV/AGD i kosmetycznej wzrosły w ub. roku o 15 proc. w stosunku do roku 2009 i wyniosły 7,75 mld zł, wynika z badania przeprowadzonego na zamówienie "DGP" przez firmę Dun

Księgowi oceniają polski system podatkowy: Mierna

pomogła w eliminacji zatorów płatniczych - a taki miała cel - lecz jedynie zwiększyła obowiązki administracyjne w firmie. Pozytywny efekt dostrzega tu 12 proc. ankietowanych. - Po pełnym roku obowiązywania przepisów można stwierdzić, że potwierdzają się obawy, które zgłaszali przedsiębiorcy na etapie

Kontrahent nie zapłacił? To nie koniec świata...

Zatory płatnicze to od lat jedna z najpoważniejszych barier rozwojowych dla małych i średnich firm. Dobrze wie o tym pan Dariusz, który od 20 lat prowadzi drukarnię w jednej z podwarszawskich miejscowości. - Jeden spóźniający się z opłatą zleceniodawca oznacza, że nie mogę wypłacić pracownikom

Rosjanie masowo nie płacą za gaz, prąd, ogrzewanie. "Sytuacja katastrofalna"

szykowaną od dwóch lat ustawą, która ma zmusić Rosjan do płacenia za energię. Projekt przepisów przewiduje m.in. wprowadzenie kar za opóźnienia w płaceniu rachunków. Z powodu kryzysu w Rosji zatory płatnicze narastają nie tylko w energetyce. Według agencji Interfax obecnie 20 proc. rachunków w całej

IRG SGH: Wskaźnik koniunktury w budownictwie wzrósł o 0,5 pkt kw/kw w I kw.

, podatków 41% i popytu 39%. Zmniejszyły się problemy zakładów budowlanych powodowane przez zatory płatnicze – obecnie tę barierę wskazuje 38% zakładów, czyli o 6 punktów procentowych mniej niż w poprzednim kwartale. Ponadto, źródłem problemów są niestabilne przepisy prawne, wymieniane przez 26

"DGP": Płynność firm zagrożona

przynoszące większe zyski - komentuje Przemysław Hewelt z Grant Thornton. Jak przyznaje, może to być też skutek narastających zatorów płatniczych. W grę wchodzi raczej to drugie - stwierdza "DGP" i podkreśla, że wskazują na to inne dane (m.in. NBP, GUS) raportujące o gorszych wskaźnikach płynności w

"Dziennik Gazeta Prawna": Płynność firm zagrożona

przynoszące większe zyski - komentuje Przemysław Hewelt z Grant Thornton. Jak przyznaje, może to być też skutek narastających zatorów płatniczych. W grę wchodzi raczej to drugie - stwierdza "DGP" i podkreśla, że wskazują na to inne dane (m.in. NBP, GUS) raportujące o gorszych wskaźnikach płynności

"PB": Kryzys powodem silnego stresu przedsiębiorców

"Puls Biznesu" zauważa, że wzrost poziomu stresu wynika też z faktu, że przebadani przedsiębiorcy działają w sektorze prywatnym, a nie państwowym. Dziennik zaznacza, że przede wszystkim bieznesmeni boją się możliwości ponownego załamania koniunktury oraz zatorów płatniczych. Kolejne ważne

ZUS musi dorobić. Przedsiębiorcy płacą za działalność urzędów

- Wyceny usług instytucji publicznych są brane z sufitu. A to nic innego jak oszukiwanie obywateli i nakładanie na nich ukrytych dodatkowych podatków - mówią przedsiębiorcy, którym opowiedzieliśmy o sprawie. O co chodzi? Zatory płatnicze to jeden z największych problemów naszej gospodarki. Dla firm

KRD: zadłużenie branży przemysłowej sięga niemal 957 mln zł

przemysłowych twierdzi, iż ma mniejsze lub większe problemy z odzyskiwaniem należności, to jednak 35 proc. deklaruje, że skala tych problemów zmniejsza się. "Tak wysoki odsetek przedsiębiorców wskazujących na zmniejszenie zatorów płatniczych to z jednej strony niewątpliwie wpływ rosnącej koniunktury, z

"Puls Biznesu": firmy kopią pod sobą dołki

płatności" - potwierdza gazecie Łukasz Juszczyk, współwłaściciel firmy iComp, Gazeli zajmującej się sprzedażą sprzętu IT. Co ciekawe, problem zatorów płatniczych narasta, mimo że teoretycznie sytuacja finansowa statystycznej firmy sie poprawia - zaznacza "PB". Depozyty przedsiębiorstw w

Nadchodzi wielki brat BIG?

miałoby być inaczej? Z drugiej strony, skoro przedawniony dług nadal istnieje (a jedynie nie ma możliwości jego przymusowego wyegzekwowania przez sąd), to informacja o nim nie jest żadną "karą". Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dłużnik zapłacił i z czarnej listy zniknął. Zatory płatnicze i

KRD: dla ponad 70 proc. Polaków nic nie usprawiedliwia opóźnienia wypłaty

usprawiedliwieniem dla niewypłacenia w terminie wynagrodzenia pracownikom. Wśród sytuacji, w których część z nas zaakceptowałaby opóźnienie lub nieotrzymanie pensji, znalazły się te, które wiązały się z trudną sytuacją finansową przedsiębiorstwa. Występowanie zatorów płatniczych, czyli brak zapłaty od kontrahentów

Przeciętna firma czeka na zapłacenie faktury aż 69 dni?

Jak wynika z badania w ciągu ostatnich 12 miesięcy zatory płatnicze w polskich firmach nieco się pogłębiły. Przykładowo według respondentów przeciętny okres odroczenia terminu płatności (kontrahenci dogadują się, że płatność nie będzie od razu, tylko w uzgodnionym terminie) wzrósł w Polsce z blisko

Interesy ze Wschodem skażone niepewnością, KUKE jednak zmienia politykę

przed ryzykiem związanym konkretnie z tym projektem, a nie ryzykiem biznesowym na Ukrainie. Czyli że przypadek Budostalu jest jednostkowy, a nie wynika ze zmiany całościowej polityki KUKE. Teraz szef KUKE nie pozostawia już wątpliwości: wzrosło ryzyko systemowe na Wschodzie. Zatory płatnicze Według KUKE

"Rz": Bardziej słabnie kondycja polskich firm

duże z zatrudnieniem pow. 250 osób. Główną przyczyną pogarszającej się kondycji przedsiębiorców są zatory płatnicze. "W Polsce zaledwie 30 proc. faktur opłacane jest w terminie. To sytuuje nasz kraj w końcu Europy" - mówi Tomasz Starzyk z Bisnode Polska. Według Raportu Ryzyka Branżowego

Weszła w życie tzw. trzecia ustawa deregulacyjna

Rząd przygotowując propozycje wprowadzenia nowych rozwiązań, argumentował, że pozwolą one ograniczyć zatory płatnicze i poprawić płynność finansową firm oraz zmniejszyć obowiązki biurokratyczne ciążące na przedsiębiorcach. Tzw. kasowa metoda rozliczania VAT dotyczy firm o rocznych obrotach do 1,2

"PB": Coraz mniejsze dochody ZUS. Zemsta śmieciówek?

rosną wolniej niż w grupie monitorowanej przez GUS. Ostatnią hipotezą jest spadek ściągalności składek emerytalnych. Ta wersja jest najmniej prawdopodobna - ostatnie nasilenie się koniunktury zmniejszyło skalę zatorów płatniczych (w tym opóźnień w wypłacaniu pensji) w polskich firmach.

Co dziesiąta firma planuje zamknąć lub zawiesić działalność

jest problemowi zatorów płatniczych. Lepiej lub bez zmian Większość firm (72 proc.) negatywnie odczuwa skutki spowolnienia gospodarczego. Tylko 2 proc. przyznaje, że kryzys im pomaga. Najbardziej na kryzys (84 proc.) narzekają dostawcy usług finansowych, najmniej (61 proc.) branża e-commerce. W tej

MIR: będą udogodnienia na autostradach zarządzanych przez GDDKiA

wyjazdowego" - wyjaśnił resort. MIR poinformowało ponadto, że na autostradzie A1, na odcinku Gdańsk - Toruń, dodatkowi pracownicy będą pomagali kierowcom w pobieraniu biletów wjazdowych na bramkach w przypadku zatorów. "Wprowadzona zostanie też możliwość dokonywania płatności kartami płatniczymi

Przedsiębiorca przedsiębiorcy wilkiem, stąd zatory

zaczęły zatory płatnicze, coraz więcej firm traci płynność, to metodę kasową wszyscy zaczynają traktować jako wspaniałe lekarstwo. Tylko to nie do końca niestety się sprawdzi. Popieramy jako organizacja propozycje wicepremiera Pawlaka, żeby podnieść granicę przychodów, do której firma uznawana jest za tzw

Przełom! Zmiany nie pod fiskusa

do wzrostu zaufania w obrocie handlowym, pośrednio - do zmniejszenia zatorów płatniczych, pomóc spółkom, które można szybko uratować, upraszczając dotychczasowe procedury. To znakomity kierunek, ważny dla całej gospodarki. Dlatego za projekt resortu sprawiedliwości będę trzymał kciuki.

MG: spadek eksportu do Rosji i Ukrainy głównie z powodów pozapolitycznych

to Ukraińcy. To wywołuje, że te przejścia graniczne są trochę gorzej, mniej terminowo obsługiwane" - ocenił Piechociński. Wśród większych bieżących problemów wymienił zatory płatnicze i mniejszy popyt. "I - uwaga - nasi eksporterzy sygnalizują, że aby utrzymać się na tamtym rynku, muszą

Sejm odrzucił projekt PiS wprowadzający metodę kasową w VAT

poinformowała, że ustawa o VAT zawiera regulacje, które mają łagodzić skutki zatorów płatniczych. Wskazała, że z metody kasowej mogą korzystać firmy, których obroty w poprzednim roku nie przekroczyły 1,2 mln euro, istnieją też przepisy o tzw. uldze na złe długi. W uzasadnieniu do projektu jego autorzy napisali

Rusza viaAUTO. Przejedziemy płynniej przez bramki na autostradach A2 i A4

bramka pobierająca opłaty w systemie manualnym obsługuje ok. 120 pojazdów w ciągu godziny, o ile nie ma przy płatnościach opóźnień, takich jak np. poszukiwanie portfela czy monet przez kierowcę, problemy przy płatnością kartami płatniczymi. Natomiast bramka pracująca w trybie systemu viaTOLL jest w

Merlin.pl bez dostaw z niektórych wydawnictw

, byłego właściciela m.in. Traffic Clubu w Warszawie. Zaraz po przejęciu Matras zaczął regulować zaległości wobec wydawców i dystrybutorów. Branża odetchnęła z ulgą, bo bała się, że Matras może nawet zbankrutować. Ale od kilku miesięcy znowu pojawiają się zatory płatnicze. - Sytuacja jest nieciekawa. Firma

Pół miliarda długów na giełdzie i rekord upadłości. Firmy nie widzą ożywienia?

Jak twierdzi Rafał Hermański, prezes dlugi.info , błyskawiczny wzrost liczby wystawianych na sprzedaż wierzytelności wynika z pogorszenia moralności płatniczej polskich firm. W obliczu spowolnienia gospodarczego mamy rekordowe liczby bankructw, a także coraz większe zatory płatnicze. Problemy

Urząd nie odda szybciej VAT-u. Firmy przegrały z "interesem budżetu"

próby oszustw związanych z VAT na prawie 2 mld zł. Posłowie TR, PiS i SLD popierali projekt, choć chcieli w komisji dyskutować o zakresie zmian w prawie. Podkreślali m.in., że skrócenie czasu na rozliczenia poprawi płynność polskich firm, a także pozwoli na ograniczenie zatorów płatniczych. PSL był w

Zatory wciąż rosną. Na pieniądze czeka się prawie pięć miesięcy

Kwartalny raport przygotowywany przez Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej SA oraz Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przedstawia opinie polskich biznesmenów na temat tego, jak radzą sobie z egzekwowaniem należności oraz w jaki sposób zatory płatnicze wpływają na

W przyszłym roku upadnie mniej firm

W porównaniu z rokiem 2008 upadło o 455 firm więcej - zauważa dziennik. Gazeta wyjaśnia, że powodem tak dużego wzrostu są między innymi zatory płatnicze. We wszystkich branżach monitorowanych przez Dun&Bradstreet wzrosła liczba firm z zaległościami. Największe problemy z płatnościami wykazują

Projekt. MG: Będzie łatwiej i taniej sprawdzić partnera w biznesie

BIG-ów i zmniejszyć ryzyko wchodzenia w transakcje z niepewnymi kontrahentami" - wyjaśnił Haładyj. Jest to, jego zdaniem, szczególnie istotne w kontekście długotrwałych postępowań sądowych o odzyskanie należności i problemu zatorów płatniczych. By ułatwić przedsiębiorcom dostęp do danych, biura

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - zatory płatnicze

Bestsellery