zaskarżenie ustawy

sprawdź też:

ustawa

mawi, PAP

SLD zaskarży ustawę emerytalną do Trybunału Konstytucyjnego

SLD zaskarży ustawę emerytalną do Trybunału Konstytucyjnego

SLD zebrał wymagane ustawowo 500 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum ws. wydłużenia wieku emerytalnego, ale go nie złoży w Sejmie, zaskarży za to ustawę do Trybunału Konstytucyjnego - poinformował w niedzielę szef Sojuszu Leszek Miller.

PiS zaskarżył ustawę o SKOK do Trybunału Konstytucyjnego

Klub PiS zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, która przewiduje, że nadzór nad SKOK-ami obejmie Komisja Nadzoru Finansowego. Ustawa nadmiernie ingeruje w działalność kas - uważa PiS.

Lewiatan zaskarżył do TK ustawę o społecznej inspekcji pracy

Konfederacja Lewiatan złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy, m.in. dotyczących maksymalnej liczby społecznych inspektorów pracy, jaka może działać w przedsiębiorstwie.

Lewiatan zaskarżył do TK ustawę o społecznej inspekcji pracy

Chodzi o ustawę z 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. "Od dawna proponowaliśmy zmiany w tej ustawie, szczególnie dotyczące pozycji i roli społecznych inspektorów pracy" - powiedział w piątek PAP Zbigniew Maciąg z Lewiatana. "Niestety" - dodał - na te propozycje strona

Lewiatan zaskarżył do TK ustawę o społecznej inspekcji pracy

05.12. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Lewiatan złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie niektórych przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy, m.in. tych dotyczących liczby społecznych inspektorów pracy, którzy mogą działać w przedsiębiorstwie - poinformowała Konfederacja w piątek

Bitwa o Trzech Króli. Związki i pracodawcy zaskarżą ustawę

Bitwa o Trzech Króli. Związki i pracodawcy zaskarżą ustawę

praktyce zamiast dodatkowego dnia wolnego ustawa doprowadzi do zmniejszenia liczby dni wolnych od pracy. W trakcie prac sejmowych przyjęto zasadę, że święto przypadające w tygodniu nie skraca czasu pracy. Oznacza to, że dni wolne, przypadające w środku tygodnia będą odpracowywane w sobotę.Oprócz

Podniesienie wieku emerytalnego zgodne z konstytucją? TK sprawdza

Podniesienie wieku emerytalnego zgodne z konstytucją? TK sprawdza

wzrost gospodarczy. Dlatego w maju 2012 r. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, podnosząc wiek umożliwiający przejście na emeryturę. Do tej pory kobiety miało prawo do emerytury po osiągnięciu 60. roku życia, a mężczyźni - 65. Od 2013 r. wiek emerytalny wzrasta

TK: ustawa o podatku od srebra i miedzi zgodna z konstytucją

Zgodnie z orzeczeniem TK, zapisy, o których zbadanie wnioskowano są zgodne z konstytucją, a w jednym przypadku zapis nie jest niezgodny z ustawą zasadniczą. W części sprawę umorzono. Pierwszy z rozpatrywanych łącznie wniosków zgłosili posłowie SLD, twierdząc, że 14-dniowe vacatio legis ustawy było

Lekarze niczym śledczy od ubezpieczeń

Lekarze niczym śledczy od ubezpieczeń

O co poszło? Od 1 stycznia to na lekarzu (także tym działającym jako prywatna firma) miałaby ciążyć odpowiedzialność za wypisanie leku refundowanego osobie nieubezpieczonej. W razie pomyłki lekarzowi grożą kary, zwrot refundacji. Niemal kryminał. Tak oto państwo próbuje porządkować sferę, w której o

SKOKi nie mogą udzielać kredytów mieszkaniowych

Skarżący uważali, że w czasie uchwalania przepisu popełniono błędy proceduralne, dlatego przepis jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Skarżący nie kwestionują słuszności samego przepisu, jednak sposób jego uchwalenia. Zdaniem posłów, którzy zaskarżyli ustawę do Trybunału, poprawki zostały

Polski Związek Działkowców w obronie przywilejów idzie do Strasburga

Polski Związek Działkowców w obronie przywilejów idzie do Strasburga

. klauzuli odraczającej parlament ma więc czas do 21 stycznia 2014 r. na gruntowną modyfikację tej ustawy lub na uchwalenie nowej. W skardze do Strasburga PZD wskazuje, że "wyrok TK stanowi bezprawną ingerencję państwa w działalność zrzeszenia poprzez jego likwidację". Związek skarży się, że został

Komisja Europejska grozi Węgrom za obronę MOL

ogłosił, że chce przejąć MOL. Rząd Węgier i zarząd MOL są przeciwne ofercie Austriaków. Formalnie dopiero w razie przyjęcia przez Węgry nowej ustawy, Komisja Europejska może ją zaskarżyć do ETS.

Prezydent przegrał z Fundacją ePaństwo. Opinie mają być jawne

Prezydent przegrał z Fundacją ePaństwo. Opinie mają być jawne

władz i z ustawą o dostępie do informacji publicznej" - napisała Siedlecka.Dwie fundacje - w tym FOR Balcerowicza i Fundacja ePaństwo - oraz student UW Marek Domagała zaskarżyły decyzje urzędników.Sąd po stronie fundacjiW środę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzył skargi ePaństwa i

PJN: Cięcie OFE do Trybunału

PJN: Cięcie OFE do Trybunału

Wikiński, poseł Sojuszu. Ustawę zmniejszającą składkę do OFE przyjął pod koniec marca parlament, a na początku kwietnia podpisał ją prezydent. Od maja do OFE zamiast 7,3 proc. pensji idzie jedynie 2,3 proc. Pozostałe 5 proc. zostaje w ZUS, który wydaje je na obecnych emerytów. Dzięki tej zmianie budżet ma

Zaskarżą "janosikowe" do Trybunału Konstytucyjnego

Zaskarżą "janosikowe" do Trybunału Konstytucyjnego

). Stanowisko władz Mazowsza poparli wczoraj radni sejmiku. Jednogłośnie zdecydowali o zaskarżeniu ustawy o janosikowym do TK. - To bardzo pilna sprawa. Chodzi nam jedynie o przywrócenie racjonalności - twierdzi radny Grzegorz Kostrzewa-Zorbas (PO). Wniosek trafi do TK najpewniej jeszcze w tym tygodniu. - Jeśli

Węgry będą bronić MOL-a wbrew protestom Brukseli

ofertę tylko raz na pół roku. W zeszłym tygodniu komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Charlie McCreevy ostrzegł Węgrów, że nowe przepisy mogą pogwałcić prawo UE i zostaną zaskarżone. Budapeszt twierdzi, że ustawa jest zgodna z prawem UE.

Uczelnie niepubliczne: Ta reforma to nasza plajta

, że ma być mniej stypendiów naukowych kosztem socjalnych. - To też nam ograniczy pomoc dla studentów - uważają rektorzy uczelni niepublicznych - Jednak dzięki nowelizacji ustawy uczelnie niepubliczne dostaną pieniądze na prowadzenie studiów doktoranckich - broni projektu Bartosz Loba, rzecznik

Witam serdecznie, zaczynam piłować gałąź!

Witam serdecznie, zaczynam piłować gałąź!

Zacznijmy od tego, że ustawa jest pełna potknięć i nieścisłości, o czym każdy, kto zajmuje się tą tematyką, wie co najmniej od kilku miesięcy. Ministerstwo Środowiska zapowiada zresztą konieczne poprawki w końcu tego roku - gdy wszystkie problemy wyjdą w praniu. To wstyd, z pewnością. Większość

KE: Polska ustawa o "złotym wecie" do Trybunału

Zdaniem KE, sama ustawa i wykonywanie nadanych przez nią uprawnień w spółkach o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi nadającymi władzom Polski szczególne uprawnienia (obejmujące prawo do sprzeciwu w stosunku do pewnych

Wszyscy właściciele gruntów dostaną rekompensaty "za drogi"

Wszyscy właściciele gruntów dostaną rekompensaty "za drogi"

Na wniosek rzecznika praw obywatelskich Trybunał uznał za niezgodny z konstytucją art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym "w zakresie, w jakim wyłącza roszczenia właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone na cel publiczny w

Podatek od kopalin zgodny z konstytucją

Podatek od kopalin zgodny z konstytucją

Podatek obejmuje rudy miedzi i srebra. Płaci go tylko jedna firma w Polsce - KGHM. Podatek zaskarżyły do Trybunału dwie grupy posłów, z PiS i SLD. Twierdzili, że przepisy, które go wprowadziły, łamią konstytucyjną zasadę należytej legislacji. Ich zdaniem weszły w życie zbyt szybko po ogłoszeniu w

TK odmówił rozpatrzenia skargi ws. OFE. "Lewiatan nie ma legitymacji do zaskarżenia"

TK odmówił rozpatrzenia skargi ws. OFE. "Lewiatan nie ma legitymacji do zaskarżenia"

;. Zaskarżona 14 marca przez Lewiatana ustawa o zmianach w systemie emerytalnym wprowadziła możliwość wyboru, czy część składki emerytalnej ma być nadal przekazywana do OFE, czy też jej całość ma trafiać do ZUS. Po zmianie fundusze nie mogą już inwestować w obligacje i inne instrumenty dłużne gwarantowane przez

TK zdecyduje w sprawie kar nakładanych na sprzedawców oleju opałowego

Skargę do TK skierowała spółka zajmująca się handlem paliwami. Zakwestionowała zgodność z konstytucją rozporządzenia do ustawy o akcyzie tłumacząc, że poprzez ograniczenie prawa własności naruszało ono ustawę zasadniczą. "Przenoszą one bowiem na sprzedawcę oleju opałowego odpowiedzialność

Lewiatan składa zażalenie na odmowę prawa do zaskarżenia reformy OFE

Lewiatana, ale sprawa jest cały czas na etapie "rozpoznania wstępnego", a od decyzji przysługuje zażalenie. Zaskarżona 14 marca przez Lewiatana ustawa o zmianach w systemie emerytalnym wprowadziła możliwość wyboru, czy część składki emerytalnej ma być nadal przekazywana do OFE, czy też jej całość

TK: Podwyższenie wieku emerytalnego konstytucyjne

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w maju 2012 r. Przed zmianami kobiety miało prawo do emerytury po osiągnięciu 60. roku życia, a mężczyźni - 65 lat. Od 2013 r. zgodnie z zaskarżoną ustawą wiek emerytalny wzrasta co kwartał o miesiąc - dla mężczyzn

Do piątku konsultacje projektów rozporządzeń do noweli antymonopolowej

Celem noweli, która wejdzie w życie 18 stycznia 2015 r., jest zwiększenie ochrony konsumentów oraz skuteczniejsze wykrywanie praktyk ograniczających konkurencję. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyjaśnił, że zmiany w ustawie będą sprecyzowane w rozporządzeniach wykonawczych. Dotyczą

TK: przepis o stawkach opłaty śmieciowej jest niezgodny z konstytucją

TK badał przepisy ustawy śmieciowej na wniosek Rady Miasta Świdnika, grupy posłów SLD i grupy posłów PiS. Według obecnej ustawy gminy mogą samodzielnie wybrać metodę ustalania opłat za śmieci i stawki tych opłat. Zdaniem posłów taki przepis jest niezgodny przede wszystkim z art. 217 konstytucji

Fundacja ClientEarth chce zaskarżyć do TK zapisy dot. prosumentów

Jak poinformował PAP Robert Rybski z ClientEarth, fundacja podejmuje działania, aby skarga trafiła do TK z parlamentu; w tym celu trzeba zebrać pod nią podpisy 50 posłów lub 30 senatorów. Przedmiot zaskarżenia to zapis ustawy Prawo energetyczne, mówiący, że właściciel mikroinstalacji wytwarzającej

Cięcie OFE zaskarżone podwójnie. Lewiatan już złożył wniosek do TK

legislacyjnego to tylko niektóre z przepisów, które kwestionuje Konfederacja Lewiatan we wniosku skierowanym. To ciąg dalszy burzliwej dyskusji na temat kontrowersyjnej ustawy zmieniającej system emerytalny. Przejęcie z OFE ponad połowy naszych emerytalnych oszczędności, wprowadzenie dobrowolności odkładania

Prokurator Generalny: Część zmian w OFE niezgodna z Konstytucją

przeniesienie się do ZUS. Ten zapis według Prokuratora uderza w wolność gospodarczą i kłóci się z zapisem w Konstytucji, że "ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny". Ale nie tylko. To też godzi w zapis

Węgierskie banki składają pozwy w związku z ustawą o kredytach walutowych

ewentualnych apelacji przewidziano 30 dni. Potem strony mogą jeszcze zaskarżyć prawomocne orzeczenie w trybie nadzwyczajnym w sądzie najwyższym. Fala procesów zakończy się prawdopodobnie do końca roku - ocenia gospodarczy tygodnik "HVG". Wiceprezes Banku OTP Sandor Csanyi ocenił, że ustawa o

TK: ustawa o podatku od srebra i miedzi zgodna z konstytucją

18.11. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Trybunał Konstytucyjny uznał we wtorek, że zapisy ustawy o podatku od miedzi i srebra, którą do TK zaskarżyły dwie grupy posłów, są zgodne z konstytucją. Wnioskodawcy chcieli uchylenia całej ustawy. Zgodnie z orzeczeniem TK, zapisy, o których zbadanie

Sejm. Projekt ustawy okołobudżetowej do dalszych prac w komisji finansów

07.11. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Prace nad projektem ustawy okołobudżetowej będą kontynuowane - to efekt piątkowego głosowania w Sejmie przeciwko wnioskowi o odrzucenie dokumentu. Projekt rządu przewiduje m.in. zamrożenie funduszu płac w budżetówce. Odrzucenia rządowego projektu nowelizacji

Czy czekają nas koszmarne negocjacje

w stanie racjonalnie negocjować, co może powodować eskalację napięcia. Do tego dochodzi "martwa" Komisja Trójstronna. Od czerwca 2013 r. dialogu społecznego w Polsce nie ma. Nowa ustawa o dialogu, tworzona przy wsparciu prezydenta Bronisława Komorowskiego, rodzi się w bólach i daty jej

Żona nie może żądać ujawnienia informacji skarbowych o mężu

Wyrok dotyczy kobiety, która powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, zażądała ujawnienia korespondencji zawierającej informacje podatkowe o jej mężu. Korespondencję tę prowadził dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) w Krakowie z dyrektorem delegatury Najwyższej Izby Kontroli

Kolejne skargi i pozew za zmiany w funduszach emerytalnych

naszych składek emerytalnych. Wniosek powinien wpłynąć do Trybunału pod koniec przyszłego tygodnia. Lewiatan też do Trybunału Trzeci wniosek w tej sprawie na początku marca złoży Lewiatan. Oprócz przejęcia pieniędzy z OFE pracodawcy chcą zaskarżyć również sam proces legislacyjny. - Ustawa została

TK: zasady oskładkowania wspólnika spółki z o.o. - zgodne z konstytucją

TK rozpoczął rozpatrywanie tej sprawy jeszcze w czerwcu br., ale wówczas postanowił odroczyć ją bezterminowo. Chodzi o prywatną skargę dotyczącą ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zdaniem osoby wnioskującej część przepisów, która różnicuje wspólników spółek z ograniczoną

TK nie wyda wyroku ws. kar za paliwo chrzczone siarką

Kara za nieprzestrzeganie warunków koncesji na obrót paliwami ciekłymi wynosi maksymalnie 15 proc. przychodu ukaranego przedsiębiorcy. Tak przewiduje art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne zaskarżony przez sanocką spółkę Grosar do Trybunału Konstytucyjnego.Spółka ta została ukarana przez

Sąd oddalił wniosek Tomasza Tuory ws. unieważnienia uchwał NWZ PZ Cormay

stwierdzić prawdopodobieństwo podjęcia zaskarżonych uchwał NWZA głosami akcjonariuszy spółki, którzy zawarli między sobą rzekome porozumienie co do prowadzenia trwałej polityki wobec spółki lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu. Skutkiem braku notyfikacji takiego porozumienia byłaby utrata głosów ze

TK: Prezydent powinien pokazać ekspertyzy dotyczące cięcia składki do OFE

Na początku 2011 r. prezydent RP Bronisław Komorowski oraz jego doradcy zapewniali opinię publiczną, że projekt ustawy o nowelizacji tzw. ustawy o OFE, który oczekiwał na podpis prezydenta, nie budzi wątpliwości co do jego zgodności z konstytucją, co miało wynikać z aktualnych opinii

Na wysłuchaniu publicznym ws. ustawy o OZE najwięcej o wiatrakach

zabudowań i na terenach cennych krajobrazowo, choć projekt tej ustawy zupełnie kwestiami lokalizacyjnymi się nie zajmuje. Głównym postulatem było ustanowienie minimalnej odległości wiatraka od zabudowań (dziś przepisy w tej sprawie są rozproszone w kilku ustawach - PAP). Padały głosy, że jeżeli stan taki

Polityk CSU zaskarżył do Trybunału decyzję EBC ws. obligacji

skup obligacji bank przekroczył ponadto swoje uprawnienia - twierdzi Gauweiler w uzasadnieniu wniosku.Gauweiler jest także autorem złożonego dwa miesiące temu pozwu przeciwko EMS.Trybunał Konstytucyjny ma w najbliższą środę zdecydować, czy prezydent RFN Joachim Gauck może podpisać zaskarżone ustawy o

Kraków. Skarga kasacyjna na uchylenie uchwały o zakazie palenia węglem

, iż przepis art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, z którego wynikają kompetencje sejmiku w tym zakresie, nie pozwala na różnicowanie kwestii stosowania paliw w zależności od celu. WSA podkreślił też, że naruszenie tej normy kompetencyjnej przełożyło się automatycznie na naruszenie licznych zasad

Sąd: Ciągnik sprzedano, to sprawy nie ma. Umorzyć!

szatniarz mówi: "Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?". Nowelizację KPC i ustawy komorniczej zapowiadało latem Ministerstwo Sprawiedliwości, a w niej... ograniczenie katalogu czynności komornika podlegających zaskarżeniu i zmianę trybu wnoszenia skargi na czynności komornika. Komornik

Trybunał Konstytucyjny: Nieprecyzyjność zapisów dotyczących podsłuchów niezgodna z konstytucją

Lipowicz. Ale Trybunał rozpatrywał też wnioski prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, który zaskarżył nieprecyzyjność zapisów o kontroli operacyjnej oraz dopuszczalność podsłuchiwania osób, których tajemnice zawodowe są prawnie chronione (m.in. adwokatów, lekarzy, dziennikarzy). Niekonstytucyjne

Czy członek rady nadzorczej PGE złamał ustawę kominową?

przed objęciem członkostwa w radzie PGE, skoro ustawa kominowa zakazuje łączenia stanowisk w radach spółek państwowych i komunalnych? Jeśli nie widzisz powyższego interaktywnego wykresu, znajdziesz go pod tym linkiem. Według pisma otrzymanego przez nas z PGE Jacek Drozd nie mógł sobie pozwolić na

KNF nałożyła 4 mln zł kary na Dom Maklerski IDM

- Komisja jednogłośnie nałożyła na Dom Maklerski IDM karę pieniężną w wysokości 4 mln zł za naruszenie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi poprzez utrzymywanie w okresie od dnia 31 grudnia 2011 r. do dnia 17 lipca 2012 r. skonsolidowanych kapitałów nadzorowanych na poziomie niższym niż

Kary za wycinkę własnego drzewa za surowe? Oceni Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny bada kilka skarg konstytucyjnych na przepisy ustawy o ochronie przyrody, przewidujące obligatoryjne wymierzanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta administracyjnej kary pieniężnej dla właściciela nieruchomości za usunięcie z niej drzew lub krzewów bez wymaganego

"Odrzucenie pozwu zbiorowego przeciwko Amber Gold niezgodne z ustawą"

też kwoty, których się domagają. "Postanowienie sądu niezgodne z ustawą" Robert Noremberg, menedżer ds. PR Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, która przygotowała pozew zbiorowy, podał w środę PAP, że zażalenie na postanowienie sądu jest środkiem odwoławczym, które będzie rozpoznawał sąd

Airport Lublin: Nikt go nie zamknie, sąd wyjaśnia, że...

" ten wyrok oznacza, że jeśli port nie złoży kasacji, to lotnisko zostanie zamknięte. Lotnisko uspokajało, że nie ma żadnego zagrożenia. Według PLL prawo jest po stronie lotniska, specjalna ustawa lotniskowa stanowi, że nie ma możliwości uchylenia pozwolenia. Najwyżej mogą być wydłużone konkretne

Prezydent podpisał nowelizację ustawy antymonopolowej

postanowienia. Przedsiębiorca będzie mógł zaskarżyć to postanowienie, jednak to nie wstrzyma jego wykonania do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. To ma pozwolić na efektywniejsze ostrzeganie konsumentów o występujących choćby potencjalnie zagrożeniach na rynku. Zarządzający poniosą osobistą

Premier: prezydent nie będzie blokował ustawy w sprawie zmian w OFE

pogorszenie.- Mam swoje 21 dni, które wykorzystam dla głębokiej analizy skutków zmian w systemie OFE. Będę analizował to przede wszystkim od strony konstytucyjności - mówił w piątek prezydent. Dopytywany, czy zastanawia się nad zaskarżeniem ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, czy odrzuca takie rozwiązanie

Ministerstwo finansów zaskarżyło do NSA wyrok ws. janosikowego

przypomniał, że TK stwierdził, iż regulacje o janosikowym są niezgodne z ustawą zasadniczą w zakresie, w jakim nie gwarantują województwom pozostawienia części dochodów potrzebnej do realizacji zadań własnych. Według WSA, aby województwo mogło sprostać stawianym mu wymogom, 70 proc. dochodów powinno zostawić

Prezes InPostu ostro krytykuje nowe prawo pocztowe

waham się powiedzieć, że ta ustawa jest sprzeczna z wymogami, jakie stawia przed nami prawo unijne. Dlatego zrobimy wszystko, by zaskarżyć ją do Komisji Europejskiej - zapowiada Rafał Brzoska. - Możemy być więc jeszcze świadkiem ciekawych wydarzeń na rynku pocztowym, bo według mnie Bruksela takich

Jutro niemiecki Trybunał ogłosi decyzję ws. Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego

może podpisać zaskarżone ustawy o ratyfikacji paktu fiskalnego UE i funduszu ratunkowego EMS, zanim sędziowie rozpatrzą skargi merytorycznie, co może potrwać wiele miesięcy. Pozwy przeciwko uchwalonej przez Bundestag pod koniec czerwca ustawie złożyły, oprócz Gauweilera, między innymi stowarzyszenie

Mniej nadużyć i niższe ceny dzięki noweli antymonopolowej

Zmiany dotyczą przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wprowadzają one osobistą odpowiedzialność członków zarządów za udział firm w kartelach. Prawo do nakładania na osobę zarządzającą kary za dopuszczenie do naruszenia przez firmę zasad konkurencji zyskał prezes Urzędu Ochrony

Lewiatan zaskarży zmiany w OFE. Lub poprosi rzecznika

w systemie emerytalnym. Co nowego jest w tym wniosku, czego nie ma w poprzednich? Lewiatan chce zaskarżyć sam proces legislacyjny. - Ustawa została przyjęta przez Sejm z naruszeniem przepisów konstytucji, co stanowi samoistną przesłankę do postawienia tezy o niezgodności całej ustawy z ustawą

Błyskawiczne cięcie OFE, opozycja w Sejmie nie ma szans

Rząd jest głuchy na uwagi opozycji. Koalicja PO-PSL ma wystarczającą większość, żeby odrzucić każdą poprawkę. W projekcie ustawy poprawia tylko literówki i błędy stylistyczne. Posłowie opozycji mogą jednak zaskarżyć ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Takie plany ma Twój Ruch.- Zmiany w systemie

Pomóc przedsiębiorcy w przypadku kontroli

PSL proponuje, aby przedsiębiorca mógł zaskarżyć decyzję o przedłużeniu kontroli w jego firmie. Przeczytaj o projekcie. Sama idea takiej regulacji jest jak najbardziej słuszna. Mam tylko nadzieję, że proponowana regulacja nie podzieli losu przepisu art. 82 ustawy o swobodzie działalności

Szef MF: musimy dbać także o beneficjentów janosikowego

resortu finansów WSA nie był uprawniony do wydania takiego wyroku. MF zaskarżyło ten wyrok do NSA. Szczurek w czwartek wziął udział w międzynarodowych warsztatach pt. "Transfery wyrównawcze w samorządach terytorialnych". Zorganizowały je MF i Bank Światowy. System janosikowego - mówił minister

Zmiana wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO

okręgowym prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, wynikające z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. Zdaniem Sędziów Trybunału Konstytucyjnego art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych jest niezgodny z art. 78 Konstytucji ponieważ ustanawia nadmierne warunki wnoszenia skargi na

Skazany prawomocnie komornik straci stanowisko

zaskarżyć decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego. I tu znów ugrywał kilka lub nawet kilkanaście kolejnych miesięcy. Bo przecież polskie sądy wolno mielą. Potem odwoływał się jeszcze do Naczelnego Sądu Administracyjnego. A czas płynął i tak nawet dwa lata pozostawał komornikiem. Jeśli był zawieszony

Zakaz reklam OFE niezgodny z konstytucją?

Według Prokuratora Generalnego ten zapis uderza w wolność gospodarczą i kłóci się z zapisem w konstytucji, że "ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny". Ale nie tylko. Godzi też w zapis mówiący

Wyrok ETS: Firmy hazardowe będą ubiegały się o odszkodowania?

wideoloterii. Ustawa zakłada, że działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych będzie prowadzona tylko do czasu wygaśnięcia starych zezwoleń. Ustawę do WSA zaskarżyły trzy firmy: Fortuna, Grand i Forta. Zarzuciły one władzom, że zapisy ustawy nie mogą być skutecznie stosowane, bo nie zostały

Nowe formy egzekucji oraz zmiany w informatyzacji sądów

Projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego (dalej: kpc), kodeksu cywilnego i niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie nowej formy składania oświadczeń woli - tzw. formy dokumentowej. Dla złożenia oświadczenia woli w tej formie będzie trzeba je sporządzić w formie dokumentu oraz w

Prezydent o cięciu OFE: Nie jestem pewien, czy emeryci będą mieli lepiej

na to nie zdecyduje, to posłowie Twojego Ruchu już zapowiedzieli, że zaskarżą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Tłumaczyli, że dysponują ekspertyzami wskazującymi, że rozwiązanie jest niekonstytucyjne i narusza m.in. prawo własności.Komorowski pytany, czy po przyjętych przez Sejm zmianach w OFE

Kto nie lubi Polskiego Busa? Nowe trasy zablokowane

dwa stowarzyszenia z Lublina. To Lexmid oraz Stowarzyszenie Prywatnego Transportu Samochodowego "Bus". To one zaskarżyły decyzję o zezwoleniu na nowe trasy do samorządowego kolegium odwoławczego. Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Adama Struzika, przyznaje, że oba stowarzyszenia protestują

T. Tuora złożył wniosek do sądu ws. 'nielegalnego' przejęcia władzy w PZ Cormay

przesłanym agencji ISBnews były prezes i akcjonariusz Tomasz Tuora. Uważa on to porozumienie za "nielegalne". Tuora poinformował, że złożył 25 września 2014 roku pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie "nielegalnego przejęcia władzy" w spółce PZ Cormay S.A. W pozwie zaskarżył

W pewnych przypadkach nie trzeba publikować informacji o ponownym wyborze oferty

przez zamawiającego po zakończeniu postępowania, która zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie może być kwestionowana w drodze odwołania. Czynność ta może stać się podstawą zaskarżenia przez wykonawcę na drodze cywilnoprawnej."W wyroku tym czytamy również: "Ustawodawca

Opłaty za przejazd autostradami są niekonstytucyjne?

ten fragment ustawy budzi co najmniej poważne wątpliwości i gdyby ktoś chciał ją zaskarżyć, nie byłoby to moim zdaniem bezpodstawne. A orzecznictwo Trybunału w kwestii wytycznych jest rzeczywiście dość rygorystyczne. - Tak skonstruowane podstawy do funkcjonowania płatnych autostrad są moim zdaniem

Rząd przyjął poprawki do projektu chroniącego altany przed rozbiórką

Rządowe poprawki są wynikiem zaleceń premier Ewy Kopacz, która na spotkaniu z działkowcami w listopadzie br. obiecała, że zostaną one wspólnie opracowane przez stronę rządową i przedstawicieli działkowców - podano w komunikacie CIR. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane ma

Lewiatan zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego zmiany w OFE

Warszawa, 17.03.2014 (ISBnews) - Konfederacja Lewiatan zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego zmiany w ustawie o otwartych funduszach emerytalnych (OFE), podała Konfederacja. Lewiatan uważa, że m. in. przejęcie z OFE ponad połowy naszych emerytalnych oszczędności, pozorna dobrowolność wyboru

"PB": Drogowcy nie chcą przepłacać w sądzie

Gowina, ministra sprawiedliwości, o zmianę ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W odpowiedzi resort sprawiedliwości zapowiada nowe stawki o wysokości pięciokrotności wpisu od wniesionego odwołania w sprawie, której skarga dotyczy.Jeśli skarga będzie dotyczyć orzeczenia związanego z nałożeniem

Minister: Adwokatura łamie prawo

O uchwale napisaliśmy w poniedziałek. Warszawski adwokat Krzysztof Stępiński wystąpił do ministra o zaskarżenie jej, argumentując, że dyskryminuje adwokatów z dużych i średnich izb, naruszając ich prawa do wybierania delegatów na zjazd. NRA uchwaliła bowiem parytet, wedle którego najmniejsza w

"DGP": Dodatkowa opłata za bilety nielegalna?

Podstawą do pobierania opłaty manipulacyjnej może być ustawa o cenach i ustawa o gospodarce komunalnej. Jednak z ich przepisów nie wynika wprost czy gmina ma prawo określać dwie odrębne ceny za przejazd środkiem komunikacji miejskiej. Zdaniem niektórych prawników, gminy nie mają uprawnień do

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

podopiecznych, choć brali pieniądze. Przez weryfikacyjne sito udało się przejść nielicznym. Zaproponowano im specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł. Pozbawieni pomocy finansowej opiekunowie zaczęli się burzyć. Ujęła się za nimi rzecznik praw obywatelskich, która zaskarżyła przepisy ustawy do

Zmiany w świadczeniach mundurowych

kolei decyzję okręgowej komisji lekarskiej można zaskarżyć w centralnej komisji lekarskiej. Uchwalona ustawa przewiduje zamiast modelu trójinstancyjnego system dwuinstancyjny. Po zmianach będą tylko rejonowe komisje lekarskie i centralna komisja lekarska. Centralna komisja lekarska będzie orzekać w

Wystarczyły cztery dni. Koalicja PO-PSL okroiła OFE

obywateli będą pozwy zbiorowe, będą odszkodowania. Za kilka lat ten bałagan będzie trzeba posprzątać.Nawet jeśli prezydent się na to nie zdecyduje, to posłowie Twojego Ruchu już zapowiedzieli, że zaskarżą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Tłumaczyli, że dysponują ekspertyzami wskazującymi, że rozwiązanie

Harmonogram Icesave

Październik 2006: Landsbanki "slands powołuje do życia internetowy bank Icesave w wielkiej Brytanii oraz w Holandii. 8 Październik 2008Brytyjski premier w wywiadzie ostrzega, że zaskarży Islandię, jeżeli ta nie obejmie gwarancją depozytową brytyjskich klientów Icesave. Islandzki premier w

Zasady szukania "lewych" przychodów niekonstytucyjne. 1,5 roku na zmianę

Administracyjnego do przepisów ustawy o podatku od dochodów osobistych w tej sprawie. Sądy miały wątpliwości, jak rozumieć wyrażenia "czynienie wydatków", "gromadzenie mienia", "przychody opodatkowane" i "przychody wolne od opodatkowania". Trybunał podzielił wątpliwości sądów

Trybunał Konstytucyjny: Janosikowe zgodne z Konstytucją

Trybunał uznał, że niezgodny z Konstytucją jest tylko jeden przepis kontrowersyjnej ustawy, ale w zdecydowanej większości nie stwierdził niezgodności z ustawą zasadniczą.Janosikowe to pieniądze, które bogate samorządy płacą na rzecz samorządów biednych. Ten swoisty podatek solidarnościowy płacą

TK: za kradzież prądu można odpowiadać jednocześnie cywilnie i karnie

Kodeksem karnym, kradzież energii elektrycznej jest przestępstwem, podlegającym karze więzienia do lat pięciu. Z kolei ustawa Prawo energetyczne za nielegalny pobór prądu przewiduje opłatę w wysokości określonej w taryfie, albo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy np. z nielegalnym poborem

Strach przedsiębiorców przed czarną listą fiskusa

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Głównym elementem jest utworzenie rejestru, w którym ujawniani mają być dłużnicy mający zaległości publicznoprawne, czyli podatkowe, celne czy wynikające z kodeksu

Łupkowy pęd resortu skarbu. Chcą "usunąć przeszkody". Dla Orlenu, Lotosu i PGNiG?

Ministerstwo Skarbu przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów. Propozycję ułatwień dla firm, które poszukują lub eksploatują złoża ropy

Nie chcesz darować Grecji jej zadłużenia? Zmusi cię ustawa

usankcjonowało je osiągnięte w nocy z poniedziałku na wtorek porozumienie z IFM. - Nie jest wykluczone, że w razie uchwalenia ustawy zostanie ona przez fundusze zaskarżona, ale nie powinno to zablokować działań greckiego rządu w wymiarze krótko- i średnioterminowym - głosi komunikat greckiego ministerstwa

Nie można żądać od zatrudnionego na czarno usunięcia usterki

"Umowa, która narusza ustawę o zwalczaniu pracy na czarno, jest nieważna" - powiedziała rzeczniczka BGH Dietlind Weinland. Zleceniodawca nie może w związku z tym dochodzić roszczeń związanych z wadliwie wykonanym zleceniem - wyjaśniła. Powódka zleciła rzemieślnikowi wykonanie kamiennego

Mieszkania spółdzielcze nie dla młodych

się nad możliwością zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, bo "MdM" może być gwoździem do trumny dla budownictwa spółdzielczego. Dobiją spółdzielnie? Jeszcze na początku poprzedniej dekady spółdzielnie budowały ok. 25 tys. mieszkań rocznie. Tymczasem w ubiegłym roku oddały ich do

Ryszard Petru: Potem pomożemy złotówkowcom?

Witold Gadomski: Czy można specjalną ustawą zmusić banki, które udzieliły kredytów we frankach szwajcarskich, by godziły się na ich spłatę według sztywnego kursu, na przykład 3,50 zł za franka? Ryszard Petru: Rozumiem, że mówimy o wariancie takim jak na Węgrzech, gdzie zmuszono banki, by wzięły na

Poczta Polska przegrała. Powinna skarżyć InPost w ciemno

. Uznała, że powinien on być zaskarżony już w pierwszym odwołaniu Poczty. Operator się z tym nie zgadza, przekonując, że nie mógł skarżyć czegoś, czego treści nie znał. W końcu w chwili składania pierwszego odwołania formularz ten był utajniony przez InPost. Mimo to KIO uznało dziś, że Poczta Polska

Producenci napojów alkoholowych przeciwko minimalnej cenie

nowym regulacjom występują jednak producenci szkockiej whisky. Stowarzyszenie Scotch Whisky Association zaskarżyło w piątek ustawę o minimalnej cenie do najwyższego sądu cywilnego. Wsparcia Szkotom udzieliła Europejska Konfederacja Producentów Alkoholi (CEPS) i stowarzyszenie producentów likierów i win

1,5 mln Polaków bez prądu. Wcale tak nie musiało być

gminy często zależy od kalendarza wyborczego. Inwestycje przedłużają także błędy urzędników. Nawet drobne uchylenia formalne można zaskarżyć do samorządowego kolegium odwoławczego. - Po SKO postępowanie wraca do urzędu, który ponownie może popełnić błędy formalne - tłumaczy nasz rozmówca. Zgodnie z

Bój się opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

użytkowania wieczystego 1 proc. wartości gruntu. Jednak miasto zaskarżyło sprawę do sądu. Zmiana statusu gruntu Adwokat Katarzyna Woroszylska z PwC Legal przyznaje, że Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie precyzuje, w którym momencie następuje zmiana sposobu korzystania z gruntu. Jedni prawnicy twierdzą

Trybunał Konstytucyjny: Komornicy nie mogą żądać stałych opłat

przez komornika stałej, sztywnej opłaty zaskarżył do Trybunału mężczyzna, który poręczył kredyt innej osobie. Ponieważ kredyt nie był spłacany, komornik wszczął postępowanie egzekucyjne. Nie zdążył jednak ściągnąć ani złotówki, gdy wierzyciel złożył wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Sąd: Poczta Polska może bez zapowiedzi kontrolować telewizory w firmach i domach

ustawy o działalności gospodarczej. Przepisy tej pierwszej nie mówią nic o obowiązku zawiadomienia kontrolowanego. Właściciel krakowskiego hotelu zaskarżył tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uwzględnił skargę. WSA uznał, że przepisy ustawy o swobodzie działalności

Nie było "eventu". Fundusze nie uzyskają odszkodowań za greckie obligacje

ten sposób Grecja zaoszczędzi 107 mld euro. Ustawa wzbudziła wiele kontrowersji. Zdawał sobie z tego sprawę grecki minister finansów, który spodziewał się zaskarżenia jej przez fundusze. Pojawiło się pytanie, czy taka obowiązkowa utrata wartości obligacji nie oznacza, że ubezpieczonym funduszom należy

Miasto nie chciało zwrócić 6 zł. Teraz może stracić setki tysięcy

utworzona z naruszeniem prawa. - Zarówno jej powołanie, jak i cennik muszą być uchwalone przez radę miasta, a w Bielsku-Białej obie kwestie reguluje zarządzenie prezydenta miasta. Z ustawy o drogach publicznych jasno wynika, że organ wykonawczy w gminie nie ma do tego prawa - mówi mecenas Kania. Urzędnicy

NBP zachowa akcje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Trybunał Konstytucyjny, na wniosek Prezydenta RP, rozpatrzył 16 lipca 2009 roku zgodność z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Prezydent zaskarżył przepisy, które zakładały, że Narodowy Bank Polski w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w

Kto ma wiedzieć, co komu dolega

przychylą się do naszych uwag. A jeśli nie?- GIODO nie ma uprawnień pozwalających na zaskarżeniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Nasza rola ogranicza się jedynie do ich opiniowania. Na pewno jednak wyślemy nasze uwagi do prezydenta RP i Rzecznika Praw Obywatelskich. Jaka będzie baza dany o naszych

Jest komisja do pisania nowej ordynacji podatkowej

przygotowania aktu, który z jednej strony będzie trwał, a jednocześnie będzie podstawą do rozwoju polskiej gospodarki. Szczurek zapewnił, że wierzy, iż komisja przyczyni się do powstania ustawy, która będzie powodem do dumy. - Nowa ordynacja pomoże spełnić społeczne cele podatków, a także pomoże w działalności

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Leszek Drewniak

. Pałubicki zarzucał dowódcom złamanie ustawy o zamówieniach publicznych, co miało wynikać z kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zarzuty te zostały następnie zakwestionowane w wyniku kontroli Kancelarii Premiera. Minister Pałubicki przeprosił wówczas byłych dowódców

Wybory parlamentarne w Niemczech w 2005 roku

zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ewentualnej decyzji o rozwiązaniu parlamentu. W tym momencie kandydatem na kanclerza partii CDU/CSU była Angela Merkel, przewodnicząca CDU. Kampania wyborcza Kampania przebiegała w sposób agresywny. Politycy z każdej strony walczyli o głosy wyborców do ostatniej chwili

Skarga kasacyjna (polskie postępowanie administracyjnosądowe)

zaskarżony może być każdy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czyli zarówno wyrok uwzględniający skargę, jak i ją oddalający. Art 173 § 1 administracyjnosądowej ustawy procesowej zaznacza jednak, że zaskarżenie takie jest możliwe "chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej". Mimo tego zastrzeżenia

Paul Biya

”. Opozycja oskarżyła władze o masowe fałszerstwa i zapowiedziała zaskarżenie wyników do sądu. Międzynarodowi obserwatorzy stwierdzili, że odnotowali próby fałszerstw i fałszerstwa wyborcze, w tym przypadki wypychania urn wyborczych i wielokrotnego głosowania.1 stycznia 2008 Biya zasugerował w noworocznym

Postępowanie cywilne w Polsce

.. Właściwość umownaStrony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.