zaskarżenie ustawy

sprawdź też:

ustawa

mawi, PAP

SLD zaskarży ustawę emerytalną do Trybunału Konstytucyjnego

SLD zaskarży ustawę emerytalną do Trybunału Konstytucyjnego

SLD zebrał wymagane ustawowo 500 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum ws. wydłużenia wieku emerytalnego, ale go nie złoży w Sejmie, zaskarży za to ustawę do Trybunału Konstytucyjnego - poinformował w niedzielę szef Sojuszu Leszek Miller.

PiS zaskarżył ustawę o SKOK do Trybunału Konstytucyjnego

Klub PiS zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, która przewiduje, że nadzór nad SKOK-ami obejmie Komisja Nadzoru Finansowego. Ustawa nadmiernie ingeruje w działalność kas - uważa PiS.

Lewiatan zaskarżył do TK ustawę o społecznej inspekcji pracy

Konfederacja Lewiatan złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy, m.in. dotyczących maksymalnej liczby społecznych inspektorów pracy, jaka może działać w przedsiębiorstwie.

Lewiatan zaskarżył do TK ustawę o społecznej inspekcji pracy

Chodzi o ustawę z 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. "Od dawna proponowaliśmy zmiany w tej ustawie, szczególnie dotyczące pozycji i roli społecznych inspektorów pracy" - powiedział w piątek PAP Zbigniew Maciąg z Lewiatana. "Niestety" - dodał - na te propozycje strona

Lewiatan zaskarżył do TK ustawę o społecznej inspekcji pracy

05.12. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Lewiatan złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie niektórych przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy, m.in. tych dotyczących liczby społecznych inspektorów pracy, którzy mogą działać w przedsiębiorstwie - poinformowała Konfederacja w piątek

Bitwa o Trzech Króli. Związki i pracodawcy zaskarżą ustawę

Bitwa o Trzech Króli. Związki i pracodawcy zaskarżą ustawę

praktyce zamiast dodatkowego dnia wolnego ustawa doprowadzi do zmniejszenia liczby dni wolnych od pracy. W trakcie prac sejmowych przyjęto zasadę, że święto przypadające w tygodniu nie skraca czasu pracy. Oznacza to, że dni wolne, przypadające w środku tygodnia będą odpracowywane w sobotę.Oprócz

Podniesienie wieku emerytalnego zgodne z konstytucją? TK sprawdza

Podniesienie wieku emerytalnego zgodne z konstytucją? TK sprawdza

wzrost gospodarczy. Dlatego w maju 2012 r. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, podnosząc wiek umożliwiający przejście na emeryturę. Do tej pory kobiety miało prawo do emerytury po osiągnięciu 60. roku życia, a mężczyźni - 65. Od 2013 r. wiek emerytalny wzrasta

TK: ustawa o podatku od srebra i miedzi zgodna z konstytucją

Zgodnie z orzeczeniem TK, zapisy, o których zbadanie wnioskowano są zgodne z konstytucją, a w jednym przypadku zapis nie jest niezgodny z ustawą zasadniczą. W części sprawę umorzono. Pierwszy z rozpatrywanych łącznie wniosków zgłosili posłowie SLD, twierdząc, że 14-dniowe vacatio legis ustawy było

Lekarze niczym śledczy od ubezpieczeń

Lekarze niczym śledczy od ubezpieczeń

O co poszło? Od 1 stycznia to na lekarzu (także tym działającym jako prywatna firma) miałaby ciążyć odpowiedzialność za wypisanie leku refundowanego osobie nieubezpieczonej. W razie pomyłki lekarzowi grożą kary, zwrot refundacji. Niemal kryminał. Tak oto państwo próbuje porządkować sferę, w której o

SKOKi nie mogą udzielać kredytów mieszkaniowych

Skarżący uważali, że w czasie uchwalania przepisu popełniono błędy proceduralne, dlatego przepis jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Skarżący nie kwestionują słuszności samego przepisu, jednak sposób jego uchwalenia. Zdaniem posłów, którzy zaskarżyli ustawę do Trybunału, poprawki zostały

Polski Związek Działkowców w obronie przywilejów idzie do Strasburga

Polski Związek Działkowców w obronie przywilejów idzie do Strasburga

. klauzuli odraczającej parlament ma więc czas do 21 stycznia 2014 r. na gruntowną modyfikację tej ustawy lub na uchwalenie nowej. W skardze do Strasburga PZD wskazuje, że "wyrok TK stanowi bezprawną ingerencję państwa w działalność zrzeszenia poprzez jego likwidację". Związek skarży się, że został

Komisja Europejska grozi Węgrom za obronę MOL

ogłosił, że chce przejąć MOL. Rząd Węgier i zarząd MOL są przeciwne ofercie Austriaków. Formalnie dopiero w razie przyjęcia przez Węgry nowej ustawy, Komisja Europejska może ją zaskarżyć do ETS.

Prezydent przegrał z Fundacją ePaństwo. Opinie mają być jawne

Prezydent przegrał z Fundacją ePaństwo. Opinie mają być jawne

władz i z ustawą o dostępie do informacji publicznej" - napisała Siedlecka.Dwie fundacje - w tym FOR Balcerowicza i Fundacja ePaństwo - oraz student UW Marek Domagała zaskarżyły decyzje urzędników.Sąd po stronie fundacjiW środę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzył skargi ePaństwa i

Zaskarżą "janosikowe" do Trybunału Konstytucyjnego

Zaskarżą "janosikowe" do Trybunału Konstytucyjnego

). Stanowisko władz Mazowsza poparli wczoraj radni sejmiku. Jednogłośnie zdecydowali o zaskarżeniu ustawy o janosikowym do TK. - To bardzo pilna sprawa. Chodzi nam jedynie o przywrócenie racjonalności - twierdzi radny Grzegorz Kostrzewa-Zorbas (PO). Wniosek trafi do TK najpewniej jeszcze w tym tygodniu. - Jeśli

PJN: Cięcie OFE do Trybunału

PJN: Cięcie OFE do Trybunału

Wikiński, poseł Sojuszu. Ustawę zmniejszającą składkę do OFE przyjął pod koniec marca parlament, a na początku kwietnia podpisał ją prezydent. Od maja do OFE zamiast 7,3 proc. pensji idzie jedynie 2,3 proc. Pozostałe 5 proc. zostaje w ZUS, który wydaje je na obecnych emerytów. Dzięki tej zmianie budżet ma

Węgry będą bronić MOL-a wbrew protestom Brukseli

ofertę tylko raz na pół roku. W zeszłym tygodniu komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Charlie McCreevy ostrzegł Węgrów, że nowe przepisy mogą pogwałcić prawo UE i zostaną zaskarżone. Budapeszt twierdzi, że ustawa jest zgodna z prawem UE.

Uczelnie niepubliczne: Ta reforma to nasza plajta

, że ma być mniej stypendiów naukowych kosztem socjalnych. - To też nam ograniczy pomoc dla studentów - uważają rektorzy uczelni niepublicznych - Jednak dzięki nowelizacji ustawy uczelnie niepubliczne dostaną pieniądze na prowadzenie studiów doktoranckich - broni projektu Bartosz Loba, rzecznik

Witam serdecznie, zaczynam piłować gałąź!

Witam serdecznie, zaczynam piłować gałąź!

Zacznijmy od tego, że ustawa jest pełna potknięć i nieścisłości, o czym każdy, kto zajmuje się tą tematyką, wie co najmniej od kilku miesięcy. Ministerstwo Środowiska zapowiada zresztą konieczne poprawki w końcu tego roku - gdy wszystkie problemy wyjdą w praniu. To wstyd, z pewnością. Większość

KE: Polska ustawa o "złotym wecie" do Trybunału

Zdaniem KE, sama ustawa i wykonywanie nadanych przez nią uprawnień w spółkach o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi nadającymi władzom Polski szczególne uprawnienia (obejmujące prawo do sprzeciwu w stosunku do pewnych

Będą zmiany w procedurze wnoszenia skarg na czynności komornika

Mowa o projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2678), nad którym trwają prace w sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach. Zakres skargi Projekt przewiduje wyłączenie

TK: osoby bez prawa do lokalu nie mogą być członkami spółdzielni

Chodzi o tzw. członków oczekujących, czyli takich, którzy nie mają prawa do lokalu, lecz mają wpływ na działalność spółdzielni i np. na ustalanie opłat dla tych, którzy prawo do lokalu mają. Trybunał Konstytucyjny w czwartek uznał m.in. część zaskarżonych przepisów za zgodne z Konstytucją, a

TK: członkowie spółdzielni mają prawo do środków na remonty

Trybunał rozpatrywał wniosek o uznanie za niezgodne z konstytucją niektórych przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego. Według TK część zaskarżonych przepisów wymaga ustawowego doprecyzowania. Trybunał zobowiązał Sejm m.in. do nowelizacji i doprecyzowania przepisów ustawy o

Wszyscy właściciele gruntów dostaną rekompensaty "za drogi"

Wszyscy właściciele gruntów dostaną rekompensaty "za drogi"

Na wniosek rzecznika praw obywatelskich Trybunał uznał za niezgodny z konstytucją art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym "w zakresie, w jakim wyłącza roszczenia właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone na cel publiczny w

Podatek od kopalin zgodny z konstytucją

Podatek obejmuje rudy miedzi i srebra. Płaci go tylko jedna firma w Polsce - KGHM. Podatek zaskarżyły do Trybunału dwie grupy posłów, z PiS i SLD. Twierdzili, że przepisy, które go wprowadziły, łamią konstytucyjną zasadę należytej legislacji. Ich zdaniem weszły w życie zbyt szybko po ogłoszeniu w

Rząd chce kompleksowo uregulować prowadzenie firmy

. Przedsiębiorcy będą mogli też zaskarżyć do sądu administracyjnego postanowienie organu kontrolnego o kontynuowaniu kontroli. Z omawianego projektu powstanie teraz projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej, który trafi pod obrady rządu.

TK odmówił rozpatrzenia skargi ws. OFE. "Lewiatan nie ma legitymacji do zaskarżenia"

;. Zaskarżona 14 marca przez Lewiatana ustawa o zmianach w systemie emerytalnym wprowadziła możliwość wyboru, czy część składki emerytalnej ma być nadal przekazywana do OFE, czy też jej całość ma trafiać do ZUS. Po zmianie fundusze nie mogą już inwestować w obligacje i inne instrumenty dłużne gwarantowane przez

Kraków. Sąd: uchwała ws. zakazu paliw stałych nieważna

, równości, wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawę zaskarżyły do WSA dwie osoby, podnosząc, iż stanowi ona naruszenie konstytucyjnych zasad równości obywateli i swobody działalności gospodarczej. Wskazały też, że przyjęty zakaz nie przyniesie korzyści dla krakowskiego powietrza, a jedynie

TK zdecyduje w sprawie kar nakładanych na sprzedawców oleju opałowego

Skargę do TK skierowała spółka zajmująca się handlem paliwami. Zakwestionowała zgodność z konstytucją rozporządzenia do ustawy o akcyzie tłumacząc, że poprzez ograniczenie prawa własności naruszało ono ustawę zasadniczą. "Przenoszą one bowiem na sprzedawcę oleju opałowego odpowiedzialność

TK umorzył większą część skargi posłów ws. ustawy o kierujących pojazdami

wniosku nie przedstawili argumentacji, która wskazywałaby, w jaki sposób prawa czy wolności wynikające z konstytucji zostały naruszone przez zaskarżone przepisy ustawy" - mówił sędzia. Według TK, posłowie popełnili też błąd we wniosku o zbadanie dwóch rozporządzeń do ustawy o kierujących pojazdami

Lewiatan składa zażalenie na odmowę prawa do zaskarżenia reformy OFE

Lewiatana, ale sprawa jest cały czas na etapie "rozpoznania wstępnego", a od decyzji przysługuje zażalenie. Zaskarżona 14 marca przez Lewiatana ustawa o zmianach w systemie emerytalnym wprowadziła możliwość wyboru, czy część składki emerytalnej ma być nadal przekazywana do OFE, czy też jej całość

TK: Podwyższenie wieku emerytalnego konstytucyjne

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w maju 2012 r. Przed zmianami kobiety miało prawo do emerytury po osiągnięciu 60. roku życia, a mężczyźni - 65 lat. Od 2013 r. zgodnie z zaskarżoną ustawą wiek emerytalny wzrasta co kwartał o miesiąc - dla mężczyzn

TK: opłata sądowa od skargi na wyrok KIO jest zgodna z konstytucją

Chodziło o art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, z którego wynika, że skarżący ma wnieść opłatę w wysokości 5 proc. wartości przedmiotu zamówienia, nie więcej niż pięć milionów złotych. Pierwsza ze skarżących spółek wygrała wcześniej przetarg, ale na skutek odwołań

TK: przepis ustawy o kosztach sądowych niezgodny z konstytucją

Trybunał uznał, że kwotę 5 mln zł należy uznać za "arbitralną i wygórowaną". Rozprawie przewodniczył sędzia Trybunału Marek Kotlinowski, sprawozdawcą był sędzia Leon Kieres. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych narusza prawo

Do piątku konsultacje projektów rozporządzeń do noweli antymonopolowej

Celem noweli, która wejdzie w życie 18 stycznia 2015 r., jest zwiększenie ochrony konsumentów oraz skuteczniejsze wykrywanie praktyk ograniczających konkurencję. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyjaśnił, że zmiany w ustawie będą sprecyzowane w rozporządzeniach wykonawczych. Dotyczą

TK: przepis o stawkach opłaty śmieciowej jest niezgodny z konstytucją

TK badał przepisy ustawy śmieciowej na wniosek Rady Miasta Świdnika, grupy posłów SLD i grupy posłów PiS. Według obecnej ustawy gminy mogą samodzielnie wybrać metodę ustalania opłat za śmieci i stawki tych opłat. Zdaniem posłów taki przepis jest niezgodny przede wszystkim z art. 217 konstytucji

Sędzia SN: mamy epidemię zmian w prawie

nihilizmu konstytucyjnego - uchwalanie ustaw, o których z góry wiadomo, że są one sprzeczne z Konstytucją. A druga część nihilizmu konstytucyjnego polega na tym, że jak się czasem zaskarży te ustawy, to one długo pozostają w mocy" - mówił np. profesor Leszek Balcerowicz. Jak powiedział, jedynym

TK: rozporządzenia ws. rachunkowości SKOK-ów zgodne z konstytucją

. Rozporządzenia zaskarżyli do TK posłowie PiS. Zarzucili, że rozporządzenia wykraczały poza ustawę o rachunkowości, a tym samym naruszały konstytucyjne zasady określające wydawania rozporządzeń. Jerzy Szmit (PiS) mówił we wtorek przed Trybunałem, że rozporządzenia wprowadziły reguły mówiące, w jaki sposób SKOK-i

Fundacja ClientEarth chce zaskarżyć do TK zapisy dot. prosumentów

Jak poinformował PAP Robert Rybski z ClientEarth, fundacja podejmuje działania, aby skarga trafiła do TK z parlamentu; w tym celu trzeba zebrać pod nią podpisy 50 posłów lub 30 senatorów. Przedmiot zaskarżenia to zapis ustawy Prawo energetyczne, mówiący, że właściciel mikroinstalacji wytwarzającej

Grupiński: jest niebezpieczeństwo, że posłowie ulegli producentom paneli

Gospodarki czyli premiera Piechocińskiego zaproponowało tę ustawę w takiej postaci, w jakiej myśmy jej bronili". "A potem się okazuje, że klub pana premiera Piechocińskiego głosuje wbrew projektowi, który zgłosiło jego ministerstwo. Trudno mi się połapać, o co w tym wszystkim chodzi" - mówił

Cięcie OFE zaskarżone podwójnie. Lewiatan już złożył wniosek do TK

legislacyjnego to tylko niektóre z przepisów, które kwestionuje Konfederacja Lewiatan we wniosku skierowanym. To ciąg dalszy burzliwej dyskusji na temat kontrowersyjnej ustawy zmieniającej system emerytalny. Przejęcie z OFE ponad połowy naszych emerytalnych oszczędności, wprowadzenie dobrowolności odkładania

Prokurator Generalny: Część zmian w OFE niezgodna z Konstytucją

przeniesienie się do ZUS. Ten zapis według Prokuratora uderza w wolność gospodarczą i kłóci się z zapisem w Konstytucji, że "ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny". Ale nie tylko. To też godzi w zapis

Węgierskie banki składają pozwy w związku z ustawą o kredytach walutowych

ewentualnych apelacji przewidziano 30 dni. Potem strony mogą jeszcze zaskarżyć prawomocne orzeczenie w trybie nadzwyczajnym w sądzie najwyższym. Fala procesów zakończy się prawdopodobnie do końca roku - ocenia gospodarczy tygodnik "HVG". Wiceprezes Banku OTP Sandor Csanyi ocenił, że ustawa o

Żona nie może żądać ujawnienia informacji skarbowych o mężu

Wyrok dotyczy kobiety, która powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, zażądała ujawnienia korespondencji zawierającej informacje podatkowe o jej mężu. Korespondencję tę prowadził dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) w Krakowie z dyrektorem delegatury Najwyższej Izby Kontroli

Kolejne skargi i pozew za zmiany w funduszach emerytalnych

naszych składek emerytalnych. Wniosek powinien wpłynąć do Trybunału pod koniec przyszłego tygodnia. Lewiatan też do Trybunału Trzeci wniosek w tej sprawie na początku marca złoży Lewiatan. Oprócz przejęcia pieniędzy z OFE pracodawcy chcą zaskarżyć również sam proces legislacyjny. - Ustawa została

Sejm. Projekt ustawy okołobudżetowej do dalszych prac w komisji finansów

07.11. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Prace nad projektem ustawy okołobudżetowej będą kontynuowane - to efekt piątkowego głosowania w Sejmie przeciwko wnioskowi o odrzucenie dokumentu. Projekt rządu przewiduje m.in. zamrożenie funduszu płac w budżetówce. Odrzucenia rządowego projektu nowelizacji

TK: ustawa o podatku od srebra i miedzi zgodna z konstytucją

18.11. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Trybunał Konstytucyjny uznał we wtorek, że zapisy ustawy o podatku od miedzi i srebra, którą do TK zaskarżyły dwie grupy posłów, są zgodne z konstytucją. Wnioskodawcy chcieli uchylenia całej ustawy. Zgodnie z orzeczeniem TK, zapisy, o których zbadanie

Czy czekają nas koszmarne negocjacje

w stanie racjonalnie negocjować, co może powodować eskalację napięcia. Do tego dochodzi "martwa" Komisja Trójstronna. Od czerwca 2013 r. dialogu społecznego w Polsce nie ma. Nowa ustawa o dialogu, tworzona przy wsparciu prezydenta Bronisława Komorowskiego, rodzi się w bólach i daty jej

Kraków.Będzie skarga kasacyjna na uchylenia uchwały o zakazie palenia węglem

Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak zapowiedział dziennikarzom w poniedziałek marszałek województwa Marek Sowa, kasacja zostanie złożona w ciągu 30 dni od uzyskania pisemnego uzasadnienia wyroku WSA. "Wyrok zaskarżymy i to bez względu na to, czy będziemy szacowali nasze szanse na duże, czy małe

WSA: uchwała gminy dot. odległości wiatraków od domu - nieważna

podjęła uchwałę, która zabraniała stawiania turbin wiatrowych bliżej niż 1500 metrów od domów. Uchwałę zaskarżyła jedna z firm zajmujących się energią wiatrową. WSA w Białymstoku pod koniec lutego uznał uchwałę za nieważną. Jak powiedziała PAP Tryniszewska-Bytys, nie ma przepisów prawa, które pozwoliłyby

TK: zasady oskładkowania wspólnika spółki z o.o. - zgodne z konstytucją

TK rozpoczął rozpatrywanie tej sprawy jeszcze w czerwcu br., ale wówczas postanowił odroczyć ją bezterminowo. Chodzi o prywatną skargę dotyczącą ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zdaniem osoby wnioskującej część przepisów, która różnicuje wspólników spółek z ograniczoną

TK nie wyda wyroku ws. kar za paliwo chrzczone siarką

Kara za nieprzestrzeganie warunków koncesji na obrót paliwami ciekłymi wynosi maksymalnie 15 proc. przychodu ukaranego przedsiębiorcy. Tak przewiduje art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne zaskarżony przez sanocką spółkę Grosar do Trybunału Konstytucyjnego.Spółka ta została ukarana przez

Sąd oddalił wniosek Tomasza Tuory ws. unieważnienia uchwał NWZ PZ Cormay

stwierdzić prawdopodobieństwo podjęcia zaskarżonych uchwał NWZA głosami akcjonariuszy spółki, którzy zawarli między sobą rzekome porozumienie co do prowadzenia trwałej polityki wobec spółki lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu. Skutkiem braku notyfikacji takiego porozumienia byłaby utrata głosów ze

TK: Prezydent powinien pokazać ekspertyzy dotyczące cięcia składki do OFE

Na początku 2011 r. prezydent RP Bronisław Komorowski oraz jego doradcy zapewniali opinię publiczną, że projekt ustawy o nowelizacji tzw. ustawy o OFE, który oczekiwał na podpis prezydenta, nie budzi wątpliwości co do jego zgodności z konstytucją, co miało wynikać z aktualnych opinii

TK umorzył większą część skargi posłów ws. ustawy o kierujących pojazdami

(...), ale w uzasadnieniu wniosku nie przedstawili argumentacji, która wskazywałaby, w jaki sposób prawa czy wolności wynikające z konstytucji zostały naruszone przez zaskarżone przepisy ustawy" - mówił sędzia. Według TK posłowie popełnili też błąd we wniosku o zbadanie dwóch rozporządzeń do ustawy o

Na wysłuchaniu publicznym ws. ustawy o OZE najwięcej o wiatrakach

zabudowań i na terenach cennych krajobrazowo, choć projekt tej ustawy zupełnie kwestiami lokalizacyjnymi się nie zajmuje. Głównym postulatem było ustanowienie minimalnej odległości wiatraka od zabudowań (dziś przepisy w tej sprawie są rozproszone w kilku ustawach - PAP). Padały głosy, że jeżeli stan taki

Polityk CSU zaskarżył do Trybunału decyzję EBC ws. obligacji

skup obligacji bank przekroczył ponadto swoje uprawnienia - twierdzi Gauweiler w uzasadnieniu wniosku.Gauweiler jest także autorem złożonego dwa miesiące temu pozwu przeciwko EMS.Trybunał Konstytucyjny ma w najbliższą środę zdecydować, czy prezydent RFN Joachim Gauck może podpisać zaskarżone ustawy o

TK o zniszczeniach przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie

wyrządzone przez bobry wyłącznie do szkód powstałych w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim. Sędzia Mirosław Granat przedstawiając uzasadnienie powiedział, że zaskarżone przepisy naruszają konstytucyjne zasady równości wobec prawa oraz równej ochrony własności. Art. 126 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o ochronie

Kraków. Skarga kasacyjna na uchylenie uchwały o zakazie palenia węglem

, iż przepis art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, z którego wynikają kompetencje sejmiku w tym zakresie, nie pozwala na różnicowanie kwestii stosowania paliw w zależności od celu. WSA podkreślił też, że naruszenie tej normy kompetencyjnej przełożyło się automatycznie na naruszenie licznych zasad

Kwota wolna od podatku w Polsce wypada jeszcze bardziej blado?

polityków. Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy zwiększającej kwotę wolną o przeszło 100 proc. Przepadł w głosowaniu, bo koszt takiej podwyżki kwoty wolnej sięgałby kilkunastu miliardów złotych rocznie, zdaniem koalicjantów z PO-PSL budżetu nie stać na taki wydatek. Rzecznik praw obywatelskich Irena

Sąd: Ciągnik sprzedano, to sprawy nie ma. Umorzyć!

szatniarz mówi: "Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?". Nowelizację KPC i ustawy komorniczej zapowiadało latem Ministerstwo Sprawiedliwości, a w niej... ograniczenie katalogu czynności komornika podlegających zaskarżeniu i zmianę trybu wnoszenia skargi na czynności komornika. Komornik

TK: osoby bez prawa do lokalu nie mogą być członkami spółdzielni

mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego. Według TK część zaskarżonych przepisów wymaga ustawowego doprecyzowania. TK orzekł też, że brak prawa członków spółdzielni mieszkaniowych do środków zgromadzonych na funduszu remontowym w razie wystąpienia ze spółdzielni lub zawiązania wspólnoty mieszkaniowej jest

Trybunał Konstytucyjny: Nieprecyzyjność zapisów dotyczących podsłuchów niezgodna z konstytucją

Lipowicz. Ale Trybunał rozpatrywał też wnioski prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, który zaskarżył nieprecyzyjność zapisów o kontroli operacyjnej oraz dopuszczalność podsłuchiwania osób, których tajemnice zawodowe są prawnie chronione (m.in. adwokatów, lekarzy, dziennikarzy). Niekonstytucyjne

Sejm uchwalił nowelizację chroniącą altany działkowe przed rozbiórką

nadzoru budowlanego na miejscu sprawdzi, czy obiekt spełnia parametry przedstawione w dokumentach. Jeśli organ nadzoru budowlanego potwierdzi zgodność - działkowiec otrzyma zaświadczenie, jeśli odmówi wydania zaświadczenia - właściciel ogrodu będzie miał prawo zaskarżenia tej decyzji. Jeśli właściciel ma

Czy członek rady nadzorczej PGE złamał ustawę kominową?

przed objęciem członkostwa w radzie PGE, skoro ustawa kominowa zakazuje łączenia stanowisk w radach spółek państwowych i komunalnych? Jeśli nie widzisz powyższego interaktywnego wykresu, znajdziesz go pod tym linkiem. Według pisma otrzymanego przez nas z PGE Jacek Drozd nie mógł sobie pozwolić na

KNF nałożyła 4 mln zł kary na Dom Maklerski IDM

- Komisja jednogłośnie nałożyła na Dom Maklerski IDM karę pieniężną w wysokości 4 mln zł za naruszenie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi poprzez utrzymywanie w okresie od dnia 31 grudnia 2011 r. do dnia 17 lipca 2012 r. skonsolidowanych kapitałów nadzorowanych na poziomie niższym niż

Kary za wycinkę własnego drzewa za surowe? Oceni Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny bada kilka skarg konstytucyjnych na przepisy ustawy o ochronie przyrody, przewidujące obligatoryjne wymierzanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta administracyjnej kary pieniężnej dla właściciela nieruchomości za usunięcie z niej drzew lub krzewów bez wymaganego

Airport Lublin: Nikt go nie zamknie, sąd wyjaśnia, że...

" ten wyrok oznacza, że jeśli port nie złoży kasacji, to lotnisko zostanie zamknięte. Lotnisko uspokajało, że nie ma żadnego zagrożenia. Według PLL prawo jest po stronie lotniska, specjalna ustawa lotniskowa stanowi, że nie ma możliwości uchylenia pozwolenia. Najwyżej mogą być wydłużone konkretne

"Odrzucenie pozwu zbiorowego przeciwko Amber Gold niezgodne z ustawą"

też kwoty, których się domagają. "Postanowienie sądu niezgodne z ustawą" Robert Noremberg, menedżer ds. PR Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, która przygotowała pozew zbiorowy, podał w środę PAP, że zażalenie na postanowienie sądu jest środkiem odwoławczym, które będzie rozpoznawał sąd

Premier: prezydent nie będzie blokował ustawy w sprawie zmian w OFE

pogorszenie.- Mam swoje 21 dni, które wykorzystam dla głębokiej analizy skutków zmian w systemie OFE. Będę analizował to przede wszystkim od strony konstytucyjności - mówił w piątek prezydent. Dopytywany, czy zastanawia się nad zaskarżeniem ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, czy odrzuca takie rozwiązanie

Prezydent podpisał nowelizację ustawy antymonopolowej

postanowienia. Przedsiębiorca będzie mógł zaskarżyć to postanowienie, jednak to nie wstrzyma jego wykonania do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. To ma pozwolić na efektywniejsze ostrzeganie konsumentów o występujących choćby potencjalnie zagrożeniach na rynku. Zarządzający poniosą osobistą

Prezes InPostu ostro krytykuje nowe prawo pocztowe

waham się powiedzieć, że ta ustawa jest sprzeczna z wymogami, jakie stawia przed nami prawo unijne. Dlatego zrobimy wszystko, by zaskarżyć ją do Komisji Europejskiej - zapowiada Rafał Brzoska. - Możemy być więc jeszcze świadkiem ciekawych wydarzeń na rynku pocztowym, bo według mnie Bruksela takich

Ministerstwo finansów zaskarżyło do NSA wyrok ws. janosikowego

przypomniał, że TK stwierdził, iż regulacje o janosikowym są niezgodne z ustawą zasadniczą w zakresie, w jakim nie gwarantują województwom pozostawienia części dochodów potrzebnej do realizacji zadań własnych. Według WSA, aby województwo mogło sprostać stawianym mu wymogom, 70 proc. dochodów powinno zostawić

Jutro niemiecki Trybunał ogłosi decyzję ws. Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego

może podpisać zaskarżone ustawy o ratyfikacji paktu fiskalnego UE i funduszu ratunkowego EMS, zanim sędziowie rozpatrzą skargi merytorycznie, co może potrwać wiele miesięcy. Pozwy przeciwko uchwalonej przez Bundestag pod koniec czerwca ustawie złożyły, oprócz Gauweilera, między innymi stowarzyszenie

Trybunał odpowie, ile powinna kosztować skarga od wyroku KIO

TK rozpozna skargi obu firm łącznie. Zaskarżyły one do Trybunału Konstytucyjnego art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, z którego wynika, że skarżący ma wnieść opłatę w wysokości 5 proc. wartości przedmiotu zamówienia, nie więcej niż pięć milionów złotych. Zdaniem obu

Lewiatan zaskarży zmiany w OFE. Lub poprosi rzecznika

w systemie emerytalnym. Co nowego jest w tym wniosku, czego nie ma w poprzednich? Lewiatan chce zaskarżyć sam proces legislacyjny. - Ustawa została przyjęta przez Sejm z naruszeniem przepisów konstytucji, co stanowi samoistną przesłankę do postawienia tezy o niezgodności całej ustawy z ustawą

Mniej nadużyć i niższe ceny dzięki noweli antymonopolowej

Zmiany dotyczą przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wprowadzają one osobistą odpowiedzialność członków zarządów za udział firm w kartelach. Prawo do nakładania na osobę zarządzającą kary za dopuszczenie do naruszenia przez firmę zasad konkurencji zyskał prezes Urzędu Ochrony

Błyskawiczne cięcie OFE, opozycja w Sejmie nie ma szans

Rząd jest głuchy na uwagi opozycji. Koalicja PO-PSL ma wystarczającą większość, żeby odrzucić każdą poprawkę. W projekcie ustawy poprawia tylko literówki i błędy stylistyczne. Posłowie opozycji mogą jednak zaskarżyć ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Takie plany ma Twój Ruch.- Zmiany w systemie

Pomóc przedsiębiorcy w przypadku kontroli

PSL proponuje, aby przedsiębiorca mógł zaskarżyć decyzję o przedłużeniu kontroli w jego firmie. Przeczytaj o projekcie. Sama idea takiej regulacji jest jak najbardziej słuszna. Mam tylko nadzieję, że proponowana regulacja nie podzieli losu przepisu art. 82 ustawy o swobodzie działalności

Szef MF: musimy dbać także o beneficjentów janosikowego

resortu finansów WSA nie był uprawniony do wydania takiego wyroku. MF zaskarżyło ten wyrok do NSA. Szczurek w czwartek wziął udział w międzynarodowych warsztatach pt. "Transfery wyrównawcze w samorządach terytorialnych". Zorganizowały je MF i Bank Światowy. System janosikowego - mówił minister

Senat: trzy miesiące dla UOKiK na przekazanie dokumentów do sądu

Pozostałe poprawki rozpatrywane przez Senat miały charakter porządkujący. Teraz ustawą ponownie zajmie się Sejm. Nowela przewiduje, że jeżeli przedsiębiorca sam zwróci się do UOKiK o dobrowolne poddanie się karze w postępowaniu antymonopolowym, będzie mógł liczyć na 10-proc. obniżkę kary

MPiPS: Niekonstytucyjność OFE oznacza dług publiczny powyżej 55 proc. PKB

Z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności zapisów ustawy ws. OFE zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego prezydent Bronisław Komorowski, a także Konfederacja Lewiatan. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zwrócił się w lutym z prośbą do prezesa Rady Ministrów o informację dotyczącą kosztów dla budżetu

Nie będzie "internetu dla wybranych". Sieć dobrem publicznym w Stanach

;. Firmy telekomunikacyjne będą miały 60 dni na wprowadzenie decyzji Komisji w życie. Ostateczny kształt nowych przepisów, czyli również szczegółowe regulacje, poznamy za kilka dni. Operatorzy kablowi i telekomunikacyjni chcą zaskarżyć nowe zasady do sądu, a Republikanie w Kongresie pracują nad odrębną

Zmiana wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO

okręgowym prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, wynikające z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. Zdaniem Sędziów Trybunału Konstytucyjnego art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych jest niezgodny z art. 78 Konstytucji ponieważ ustanawia nadmierne warunki wnoszenia skargi na

Wyrok ETS: Firmy hazardowe będą ubiegały się o odszkodowania?

wideoloterii. Ustawa zakłada, że działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych będzie prowadzona tylko do czasu wygaśnięcia starych zezwoleń. Ustawę do WSA zaskarżyły trzy firmy: Fortuna, Grand i Forta. Zarzuciły one władzom, że zapisy ustawy nie mogą być skutecznie stosowane, bo nie zostały

Alior Bank przejmie SKOK im. Św. Jana z Kęt

sektorze SKOK nie ma kasy, która mogłaby zrestrukturyzować SKOK im. Św. Jana z Kęt w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie. Prezydent zaskarżył ustawę o SKOK-ach do Trybunału Konstytucyjnego w czerwcu 2013 roku. "Ustawa, która jest według mnie dobrodziejstwem, bo

Zakaz reklam OFE niezgodny z konstytucją?

Według Prokuratora Generalnego ten zapis uderza w wolność gospodarczą i kłóci się z zapisem w konstytucji, że "ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny". Ale nie tylko. Godzi też w zapis mówiący

Nowe formy egzekucji oraz zmiany w informatyzacji sądów

Projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego (dalej: kpc), kodeksu cywilnego i niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie nowej formy składania oświadczeń woli - tzw. formy dokumentowej. Dla złożenia oświadczenia woli w tej formie będzie trzeba je sporządzić w formie dokumentu oraz w

Skazany prawomocnie komornik straci stanowisko

zaskarżyć decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego. I tu znów ugrywał kilka lub nawet kilkanaście kolejnych miesięcy. Bo przecież polskie sądy wolno mielą. Potem odwoływał się jeszcze do Naczelnego Sądu Administracyjnego. A czas płynął i tak nawet dwa lata pozostawał komornikiem. Jeśli był zawieszony

Prezydent o cięciu OFE: Nie jestem pewien, czy emeryci będą mieli lepiej

na to nie zdecyduje, to posłowie Twojego Ruchu już zapowiedzieli, że zaskarżą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Tłumaczyli, że dysponują ekspertyzami wskazującymi, że rozwiązanie jest niekonstytucyjne i narusza m.in. prawo własności.Komorowski pytany, czy po przyjętych przez Sejm zmianach w OFE

KNF: kary 1 mln zł dla Idea TFI i 500 tys. zł dla IDM

szczególności obligacje korporacyjne, niespełniające wymaganych kryteriów. "Działania te następowały niezgodnie z umową o zarządzanie, wbrew określonym w ustawie o funduszach inwestycyjnych i statutach funduszy kryteriom doboru lokat oraz czynnikom ryzyka, w tym ryzyku płynności" - wyjaśniono. KNF

Kto nie lubi Polskiego Busa? Nowe trasy zablokowane

dwa stowarzyszenia z Lublina. To Lexmid oraz Stowarzyszenie Prywatnego Transportu Samochodowego "Bus". To one zaskarżyły decyzję o zezwoleniu na nowe trasy do samorządowego kolegium odwoławczego. Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Adama Struzika, przyznaje, że oba stowarzyszenia protestują

W pewnych przypadkach nie trzeba publikować informacji o ponownym wyborze oferty

przez zamawiającego po zakończeniu postępowania, która zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie może być kwestionowana w drodze odwołania. Czynność ta może stać się podstawą zaskarżenia przez wykonawcę na drodze cywilnoprawnej."W wyroku tym czytamy również: "Ustawodawca

Opłaty za przejazd autostradami są niekonstytucyjne?

ten fragment ustawy budzi co najmniej poważne wątpliwości i gdyby ktoś chciał ją zaskarżyć, nie byłoby to moim zdaniem bezpodstawne. A orzecznictwo Trybunału w kwestii wytycznych jest rzeczywiście dość rygorystyczne. - Tak skonstruowane podstawy do funkcjonowania płatnych autostrad są moim zdaniem

T. Tuora złożył wniosek do sądu ws. 'nielegalnego' przejęcia władzy w PZ Cormay

przesłanym agencji ISBnews były prezes i akcjonariusz Tomasz Tuora. Uważa on to porozumienie za "nielegalne". Tuora poinformował, że złożył 25 września 2014 roku pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie "nielegalnego przejęcia władzy" w spółce PZ Cormay S.A. W pozwie zaskarżył

NIK: podatnicy coraz częściej odwołują się od decyzji fiskusa

dobrych recenzji NIK i silnych stron administracji podatkowej. Słabe strony będziemy poprawiali. Temu będzie służyła nowa ustawa o administracji podatkowej i nowa organizacja Biura Krajowej Informacji Podatkowej, jako wydzielonego urzędu z Izby Skarbowej i ich specjalizacji w określonych podatkach

Rząd przyjął poprawki do projektu chroniącego altany przed rozbiórką

Rządowe poprawki są wynikiem zaleceń premier Ewy Kopacz, która na spotkaniu z działkowcami w listopadzie br. obiecała, że zostaną one wspólnie opracowane przez stronę rządową i przedstawicieli działkowców - podano w komunikacie CIR. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane ma

Prezydent podpisał nowelę antymonopolową

postanowienia. Przedsiębiorca będzie mógł zaskarżyć to postanowienie, jednak to nie wstrzyma jego wykonania do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. To ma pozwolić na efektywniejsze ostrzeganie konsumentów o występujących choćby potencjalnie zagrożeniach na rynku. Nowe prawo antymonopolowe wprowadza też

Minister: Adwokatura łamie prawo

O uchwale napisaliśmy w poniedziałek. Warszawski adwokat Krzysztof Stępiński wystąpił do ministra o zaskarżenie jej, argumentując, że dyskryminuje adwokatów z dużych i średnich izb, naruszając ich prawa do wybierania delegatów na zjazd. NRA uchwaliła bowiem parytet, wedle którego najmniejsza w

"PB": Drogowcy nie chcą przepłacać w sądzie

Gowina, ministra sprawiedliwości, o zmianę ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W odpowiedzi resort sprawiedliwości zapowiada nowe stawki o wysokości pięciokrotności wpisu od wniesionego odwołania w sprawie, której skarga dotyczy.Jeśli skarga będzie dotyczyć orzeczenia związanego z nałożeniem

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Leszek Drewniak

. Pałubicki zarzucał dowódcom złamanie ustawy o zamówieniach publicznych, co miało wynikać z kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zarzuty te zostały następnie zakwestionowane w wyniku kontroli Kancelarii Premiera. Minister Pałubicki przeprosił wówczas byłych dowódców

Wybory parlamentarne w Niemczech w 2005 roku

zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ewentualnej decyzji o rozwiązaniu parlamentu. W tym momencie kandydatem na kanclerza partii CDU/CSU była Angela Merkel, przewodnicząca CDU. Kampania wyborcza Kampania przebiegała w sposób agresywny. Politycy z każdej strony walczyli o głosy wyborców do ostatniej chwili

Skarga kasacyjna (polskie postępowanie administracyjnosądowe)

zaskarżony może być każdy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czyli zarówno wyrok uwzględniający skargę, jak i ją oddalający. Art 173 § 1 administracyjnosądowej ustawy procesowej zaznacza jednak, że zaskarżenie takie jest możliwe "chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej". Mimo tego zastrzeżenia

Paul Biya

”. Opozycja oskarżyła władze o masowe fałszerstwa i zapowiedziała zaskarżenie wyników do sądu. Międzynarodowi obserwatorzy stwierdzili, że odnotowali próby fałszerstw i fałszerstwa wyborcze, w tym przypadki wypychania urn wyborczych i wielokrotnego głosowania.1 stycznia 2008 Biya zasugerował w noworocznym

Postępowanie cywilne w Polsce

.. Właściwość umownaStrony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.