zasiłek po urodzeniu dziecka

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Jak to nie mamy serc i niszczymy matki

Jak to nie mamy serc i niszczymy matki

Czy trud związany z urodzeniem dziecka usprawiedliwia wykorzystywanie przez rodziców luk w przepisach? Polskie prawo pozwala przyszłym matkom dostawać ponad 9 tys. zł brutto miesięcznie zasiłku macierzyńskiego. Aby taki zasiłek zyskać, wystarczy, że przyszła matka miesiąc przed porodem zarejestruje prywatną firmę i opłaci jedną maksymalną składkę ubezpieczeniową - ok. 3 tys. zł.

Od 1 stycznia 2012 r. będzie trudniej o "becikowe"

Z tytułu urodzenia dziecka rodzice mogą ubiegać się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego oraz jednorazowej zapomogi. Świadczenia te wypłacane są jednorazowo w wysokości 1.000 zł na każde dziecko. Aby je otrzymać, trzeba jednak udokumentować fakt, iż kobieta w okresie ciąży podlegała opiece medycznej. Co prawda obecnie wystarczy potwierdzenie jednej wizyty u lekarza lub położnej, jednak już niedługo skończy się ten ulgowy okres. Z nowym rokiem nastąpi bowiem powrót do bardziej rygorystycznych kryteriów przyznawania tych świadczeń.

"Rz": Skoro rodzisz - załóż firmę

Warto założyć firmę tuż przed urodzeniem dziecka. Biznesmenka może dostać prawie 6 tys. zł zasiłku i ZUS nie ma prawa tego zakwestionować, informuje gazeta.

Matka Polka na zasiłku w Wielkiej Brytanii

Matka Polka na zasiłku w Wielkiej Brytanii

dzieckiem po opłaceniu czynszu powinna pozostać z ok. 1200 funtami na miesiąc. Jeśli nie zostaje - różnice pokrywają zasiłki. Oczywiście im więcej dzieci, tym większa kwota - konkretyzuje Wiadrowski. Generalnie funkcjonują trzy podstawowe zasiłki na dziecko: Child Benefit - ok. 20 funtów tygodniowo oraz

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej świadczenia rodzicielskie

ubezpieczeniowy. "Ponadto, jeżeli jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, to drugiemu nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie" - czytamy także w materiale. Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego (52 tygodnie po urodzeniu dziecka, w przypadku ciąży mnogiej - nawet

Świadczenia rodzinne - obliczamy dochód

Kwoty graniczne Zasiłek rodzinny, wraz z dodatkami, przysługuje - po spełnieniu pozostałych warunków - o ile miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym dany okres zasiłkowy, nie przekracza 504 zł . W 

1 tys. zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługuje urlop

1 tys. zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługuje urlop

. Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego (przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka, dłużej w przypadku ciąży mnogiej) mają rodzice będący pracownikami - w czasie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego. Również osoby niebędące pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu chorobowemu (czyli np. przedsiębiorcy

Prezydent: Matki mogą wyłudzać jeszcze rok

Prezydent: Matki mogą wyłudzać jeszcze rok

wprowadzić od stycznia bufor bezpieczeństwa. Każda kobieta, której nie przysługuje zasiłek macierzyński (bo jest np. bezrobotna albo studiuje), po urodzeniu dziecka dostanie 1 tys. zł świadczenia rodzicielskiego. Dostaną je również kobiety pracujące (np. na etacie czy we własnej firmie), których zasiłek

Jakie dochody i z jakich źródeł wpisać do PIT 2014? Progi w zamrażarce

Jakie dochody i z jakich źródeł wpisać do PIT 2014? Progi w zamrażarce

pielęgnacyjne; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę. W formularzu PIT nie wykazuje się też wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. Rozlicz z Wyborcza.biz podatki za 2014 r.Nie ma spokoju w

Urlop rodzicielski dla etatowców i przedsiębiorców [PORADNIK]

Urlop rodzicielski dla etatowców i przedsiębiorców [PORADNIK]

pobierania zasiłku macierzyńskiego przez okres 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka (dla porodów mnogich od 31 do 37 tygodni). Podobnie jak w przypadku kobiet na etacie, macierzyński może zostać przedłużony o dodatkowe sześć tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i o osiem tygodni dla dwojga lub

Rodziny z nowym rządowym wsparciem

należał się zasiłek w wysokości 19 zł, nie zostanie on wypłacony. Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przedsiębiorcze matki protestują przeciw nowym przepisom dotyczącym składek chorobowych

Przedsiębiorcze matki protestują przeciw nowym przepisom dotyczącym składek chorobowych

zasiłek w wysokości 17,77 zł. Porównują to z sytuacją np. kobiet bezrobotnych, które od 2016 r. mają po urodzeniu dziecka otrzymywać przez rok 1 tys. zł miesięcznie. Wtedy wejść ma w życie ustawa wprowadzająca świadczenie rodzicielskie dla tych, którzy nie mają prawa do urlopu ani zasiłku macierzyńskiego

Komu się należą pieniądze na dzieci [PORADNIK]

Komu się należą pieniądze na dzieci [PORADNIK]

urodzenia dziecka albo inny dokument potwierdzający jego wiek; - wysokość uzyskanego dochodu - zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokości dochodu - np. zaświadczenie z urzędu skarbowego; - orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Kosiniak-Kamysz: Urlopy dla ojców są coraz popularniejsze

Kosiniak-Kamysz: Urlopy dla ojców są coraz popularniejsze

. Ale de facto będą mogli z niego skorzystać w jakiejś części już ci, którym dzieci urodziły się w tym roku - zaznaczył Kosiniak-Kamysz. Rodzice, których dzieci będą miały mniej niż rok w dniu wejścia w życie nowych rozwiązań, będą uprawnieni do tego świadczenia dopóki dziecko roku nie skończy, np. gdy

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka

Kto i jak dostanie 500 zł na dziecko

Kto i jak dostanie 500 zł na dziecko

to przygotowały. Wniosek trzeba będzie złożyć w urzędzie gminy lub miasta, podając m.in. imiona i nazwiska dzieci, ich daty urodzenia i numery PESEL. Rodzice i opiekunowie będą musieli dołączyć zaświadczenia z urzędu skarbowego o swoich dochodach, zapłaconym podatku i składkach na ZUS. A także

Pity 2012: Jak wypełniać zeznania podatkowe?

Pity 2012: Jak wypełniać zeznania podatkowe?

porodowe; jednorazowe zasiłki w związku z urodzeniem dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę. W formularzu PIT nie wykazuje się też wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych.

Skąd wziąć więcej dzieci? Szkodliwe pomysły rodzą się łatwo

Skąd wziąć więcej dzieci? Szkodliwe pomysły rodzą się łatwo

budżet 20 mld zł rocznie, czyli 100 mld zł przez całą kadencję Dudy. PO wymyśliło natomiast superbecikowe dla bezrobotnych matek, studentek czy zatrudnionych na umowie o dzieło. Przez rok po urodzeniu dziecka będą dostawać 1 tys. zł netto. W przyszłym roku ma na to pójść 1,2 mld zł. W ciągu 10 lat ok. 14

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

. ** Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1 tys. zł - otrzymują go matka lub ojciec, opiekun faktyczny albo prawny dziecka. Dodatek przysługuje po przedstawieniu przez rodzica zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką

Zasiłek pogrzebowy [PORADNIK]

Zasiłek pogrzebowy [PORADNIK]

odpis aktu zgonu lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe; - oryginały rachunków, które dokumentują wydatki na pogrzeb, ewentualnie ich kopie, potwierdzone przez bank; - dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (więź biologiczną) lub powinowactwo (więź prawną), czyli

Powtarzanie złych obietnic

Powtarzanie złych obietnic

mld zł rocznie. Od tego pomysłu nie przybędzie dzieci. Demografowie powtarzają bowiem, że bezpośrednie transfery pieniędzy niczego nie rozwiązują. Rodzice decydują się na dziecko, gdy mają choć odrobinę nadziei, że wychowanie uda się połączyć z pracą zawodową. A żeby po urodzeniu dziecka pracować, to

Od stycznia 2010 r. dłuższa wypłata zasiłków macierzyńskich

działalności pozarolniczej czy wykonywania umowy zlecenia. Ponadto, dłuższy zasiłek macierzyński będą mogły otrzymać także osoby pobierające to świadczenie po ustaniu zatrudnienia oraz osoby pobierające zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego. Warunkiem

Urlop ojcowski - kiedy przysługuje pracownikowi - ojcu?

- ojciec rozpoczął urlop. Jeżeli stało się to przed upływem 12-miesięcznego okresu, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.Pracownik, który wystąpi o urlop w maju br., po urodzeniu dziecka otrzyma zasiłek, którego podstawą wymiaru

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą roczny urlop po urodzeniu dziecka

przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Po nowelizacji byłoby to 100 proc. przez pierwsze 26 tygodni i 60 proc. wynagrodzenia przez kolejnych 26 tygodni. Jeśli zaś matka dziecka od razu zadeklaruje, że korzystać będzie z całości urlopu - 52 tygodni, to przez cały ten okres

Ulga na dzieci w PIT 2014 - ile na pierwsze, drugie, trzecie dziecko

. Posiadanie dzieci trzeba umieć udokumentować. W zeznaniu podatkowym za 2014 r. trzeba więc podać m.in. - liczbę odpisywanych dzieci - imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka - jego PESEL i datę urodzenia Jeśli tego zażąda fiskus, trzeba też będzie przedstawić na przykład: - odpis aktu urodzenia dziecka

Becikowe już nie dla wszystkich. Zmieniają kryteria

potwierdzający datę urodzenia dziecka), - ksero dowodu osobistego, - wniosek wraz z oświadczeniem, że na to dziecko nikt jeszcze nie pobrał becikowego, - zaświadczenie lekarskie. Warto wiedzieć. Jeśli ktoś mieszka w innym miejscu, niż jest zameldowany, nie musi jechać do swojej rodzinnej gminy po becikowe

Urlop rodzicielski dla bezrobotnych i rolników

Półroczny urlop rodzicielski koalicja PO-PSL wprowadziła w ubiegłym roku. Odbyło się to poprzez wydłużenie dotychczasowego półrocznego urlopu macierzyńskiego. Teraz po urodzeniu dziecka rodzicom przysługuje rok przerwy w pracy na opiekę nad dzieckiem. Z rodzicielskiego korzysta już 127,7 tys. osób

Większa ulga na dzieci [PORADNIK]

dzieci trzeba udokumentować. W zeznaniu podatkowym za 2014 r. podajemy m.in. liczbę odpisywanych dzieci, imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Fiskus może zażądać przedłożenia np.: odpisu aktu urodzenia dziecka; zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna

Sześć krajów, gdzie warto być mamą

Pierwsze miejsce Finlandii nie dziwi - praktycznie wszyscy Skandynawowie prowadzą od lat z powodzeniem konsekwentną politykę pronatalistyczną. Ale dlaczego na liście sześciu rajów dla mam znalazły się Chiny? 1. Finlandia W Helsinkach każda mama po urodzeniu dziecka dostaje duże tekturowe pudło, a w

Kto urodzi dziecko za tysiąc złotych

. Teraz po urodzeniu dziecka rodzicom przysługuje rok przerwy w pracy na opiekę nad dzieckiem. Z rodzicielskiego korzysta już 130 tys. osób. Ale prawo do niego mają tylko osoby zatrudnione na etacie albo przedsiębiorcy. Premier Ewa Kopacz postanowiła to zmienić. W ubiegłorocznym exposé obiecała, że

Rodzice w pracy

Wymiar urlopu macierzyńskiego zależny jest od liczby urodzonych dzieci w trakcie jednego porodu. Pracownicy przysługuje zatem: 1)   20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka; 2)   31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci; 3)   33

Ulgą w demografię, czyli bój o przyrost naturalny

w mgnieniu oka. Mamy po prostu efekt wyżu demograficznego z lat 1981-83. Kobiety, które się wówczas urodziły, wychodzą z okresu głównej płodności. Mówią sobie: "Dziecko teraz albo już wcale, bo wzrasta ryzyko, że urodzi się chore" - mówi Maciej Duszczyk z Instytutu Polityki Społecznej UW

Dlaczego w byłym NRD przybywa nastoletnich matek?

nowoczesnym technicznym wykształceniem, absolwenci szkół głównych są na ogół bez szans. Dlatego macierzyństwo jest dla młodych Niemek ze wschodu sposobem na beznadzieję. Państwo płaci im zasiłki dla bezrobotnych i na dziecko, dopłaca do mieszkań. Pozwala to związać koniec z końcem. - Mamy coraz częściej do

Co robią Polacy na Wyspach? Krwawią. I pracują

otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest m.in. zarabianie mniej niż 153 funty tygodniowo w ciągu ostatnich dwóch lat pracy. Child Benefit - zasiłek na dziecko. Pierwsze dziecko otrzymuje 20,70 funtów tygodniowo, każde kolejne to 13,17 funta na dziecko. Zasiłek wypłacany jest do ukończenia przez dziecko 16

Świadczenia rodzinne. Jakie zmiany zgotował nam rząd?

najmniej 50 proc. alimentów, gmina nie może nawet uznać go za uchylającego się od zobowiązań. Na nowo narodzone dzieci Należy się pomoc z tytułu urodzenia dziecka: becikowe - 1000 zł na dziecko dla wszystkich bez względu na dochody oraz dla najuboższych dodatek do zasiłku rodzinnego - też 1000 zł na

Opłacała składki, zaszła w ciążę. "Praca nie będzie czekać". Oto śmieciowy zasiłek

słowa nawet o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia. Katarzyna pracowała więc do ostatniego dnia. Do pracy wróciła trzy tygodnie po porodzie. W domu zostawiła małe dziecko. Sama była w złym stanie zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Na jej przełożonych nie robiło to wrażenia. Przecież po to zatrudniają

Wyborcze ziarno i plewy

rozwiązaniu stosowanym w Austrii i Szwecji, czyli o specjalnej premii dla tych, którzy niedługo po urodzeniu pierwszego dziecka szybko zdecydują się na drugie. Anna Baranowska-Rataj i Anna Matysiak z Instytutu Statystyki i Demografii SGH w pracy "Czy znamy lekarstwo na niską dzietność?" dowodzą, że

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

zasiłku macierzyńskiego. Z przepisów wynika, że w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym

Jak wygląda urlop macierzyński w czterech krajach Europy?

na ubezpieczenie. Płaciłam miesięcznie ok. 270 euro i po porodzie otrzymywałam minimalny zasiłek gwarantowany przez prawo, czyli 850 euro miesięcznie. Taka kwota starcza na życie. Koszty utrzymania są porównywalne do Polski. Oczywiście mówimy o utrzymaniu minimum, bez luksusów. Opieka medyczna

Budżet 2016. Tak dużego deficytu jeszcze nie było

operacji to 1,4 mld zł - mówił minister Kosiniak-Kamysz. Nowe zasiłki i złotówka za złotówkę Na tym nie koniec. Od nowego roku będą też nowe zasiłki na dzieci. Te świeżo urodzone. Przez pierwsze 12 miesięcy ich życia po 1 tys. zł miesięcznie. W przypadku dzieci urodzonych w 2015 r. zasiłki będą

Dzieci dadzą większą ulgę podatkową [PORADNIK]

. W zeznaniu podatkowym za 2014 r. trzeba więc będzie podać m.in. liczbę odpisywanych dzieci, ale też imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Jeśli tego zażąda fiskus, trzeba też będzie przedstawić np. ? odpis aktu urodzenia dziecka, ? zaświadczenie sądu rodzinnego o

Ciąża? Zakładam firmę i mam 6,6 tys. zł z ZUS-u

"Pomogę kobiecie w ciąży otrzymać duży ZUS z tytułu urodzenia dziecka". "Chcesz dowiedzieć się, jak zapewnić sobie i swojemu kochanemu dziecku właściwą opiekę i godziwie wysoki zasiłek macierzyński? Pomożemy" "Możesz dostać kilkanaście tysięcy złotych. Zajmę się całą sprawą

Od 1 stycznia dłużej na zasiłku macierzyńskim

macierzyński po ustaniu zatrudnienia oraz osobom pobierającym zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w okresie urlopu wychowawczego. Warunkiem wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest wystąpienie

Merkel odbiera becikowe

chciały w ten sposób zachęcić Niemki do macierzyństwa. Kraj coraz bardziej boryka się z ujemnym przyrostem naturalnym. W Polsce becikowe wypłacane jest jednorazowo, po urodzeniu dziecka. W Niemczech pieniądze dostaje się przez rok. Dotyczy to rodzica (zwykle matki), który po urodzeniu dziecka zdecydował

"Rz": Odliczyłeś ulgę, pokaż, że masz dzieci

zeznaniu nie trzeba było podawać w PIT/0 nr PESEL dziecka ani innych danych. Wezwany przez kontrolę rodzić może więc przedstawić odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. Z informacji "Rz" wynika, że urzędy najczęściej sprawdzają prawo do odliczenia na

Prawo nie przewidziało przedsiębiorczych kobiet. Absurdy ZUS

przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ale takiego indywiduum, które i pracuje na etacie, i ma własną firmę, i jeszcze chce płacić wyższe składki do ZUS, prawo nie przewiduje. - Nie chodzi mi o jakieś niebotyczne pieniądze. Po urodzeniu dziecka chciałabym spokojnie poświęcić się opiece nad nim

Polsce potrzeba więcej dzieci. Startujemy z zapaści. Efekty zmian będą widoczne za 5 lat?

czynnika, który odpowiada za mniejszą niż deklarowana liczbę dzieci. Pieniądze? Premier Ewa Kopacz zapowiedziała po tysiąc złotych netto dla bezrobotnych, osób na umowach o dzieło i studentów, którzy urodzą dziecko i spędzą z nim 12 miesięcy na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. - To nie jest dobre

Polki wolą rodzić za granicą. Bo nie mogą liczyć na własne państwo

dziecko, na początku częściej, później coraz rzadziej. Joanna z Luksemburga: - Co miesiąc dostaję przysługujący każdej matce zasiłek na dziecko (250 euro), który jest wypłacany do 18. roku życia. Do tego państwo wypłaca trzy transze pomocy (580 euro każda) - jedna po urodzeniu, druga po dwóch latach

Jak tu rodzić, panie premierze?

powinni być zmuszeni do podejmowania takiej decyzji tuż po urodzeniu dziecka. Nie wiadomo, jak się ich życie rodzinne i zawodowe ułoży. Oczywiście można planować, ale plany często weryfikuje życie. Tuż po porodzie kobieta może wybrać rok macierzyńskiego z mniejszą pensją, a po pół roku zmieni zdanie i

Płacić za dzieci to za mało

niż demograficzny trwa w Niemczech nieprzerwanie od lat 70., z problemem zmierzył się dopiero rząd kanclerz Angeli Merkel. Pięć lat temu wprowadzono płatne urlopy macierzyńskie. Przez 12 miesięcy po narodzinach dziecka matka dostaje zasiłek w wysokości 65 proc. pensji (maksymalnie 1,8 tys. euro

Zmiana zasad wypłacania becikowego

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a także - przysługującego niektórym osobom - dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.Do otrzymania "becikowego" uprawniać będą świadczenia zdrowotne udzielane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

Z początkiem przyszłego roku wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowego. Wypłata "becikowego" oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (do którego uprawnione są osoby o niższych

Dlaczego kobiety w Polsce zarabiają mniej od mężczyzn?

urodzeniu dziecka z grupy wiekowej 20-24 lata do grupy 25-29 lat, a także znaczący wzrost urodzeń dzieci przez kobiety z grupy wiekowej 30-34 lata, to wciąż jest problem ciąży na początku kariery zawodowej. Przyjmując, że kobieta kończy edukację w wieku 23 lat, mniej więcej dwa lata zajmie jej zdobycie

Od 1 listopada nowe zasady wypłacania "becikowego"

również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu. Tak więc - jak wyjaśnia resort pracy - kobieta, której

Dlaczego odechciewa się dzieci

wprowadzenie nowej ulgi podatkowej na dzieci; polegałaby ona na zwiększaniu kwoty dochodów wolnej od podatku w zależności od liczby dzieci w rodzinie. Rząd powinien rozważyć ten pomysł. Brak dzieci lub posiadanie jednego nie powoduje zagrożenia ubóstwem. Ale urodzenie drugiego dziecka zwiększa to zagrożenie

Alimenty - kiedy należą się dzieciom? [PORADNIK]

można się ubiegać o pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego. Alimenty z Funduszu wypłaca urząd miasta lub gminy, ewentualnie ośrodek pomocy społecznej. Tam też składa się wniosek. Powinien on zawierać: - dane osobowe rodzica ubiegającego się o pieniądze i dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia, numer

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

dwunastą ulgi. Polecamy: Nieślubne dzieci. Nazwisko, alimenty, dziedziczenie Posiadanie dzieci trzeba umieć udokumentować. W zeznaniu podatkowym za 2013 r. trzeba więc podać m.in. liczbę odpisywanych dzieci, ale też imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Jeśli tego

Jak kobieta pracuje, to urodzi

zawodowej z rodzicielstwem. Profesor dodaje, że te działania powinny być kierowane głównie do matek wykształconych. Bo to one teraz rodzą i mogłyby urodzić najwięcej dzieci. I to one po urodzeniu pierwszego dziecka często nie decydują się już na drugie. ''Firma przyjazna mamie'' Miesięczniki ''Dziecko

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę. W formularzu PIT nie wykazuje się też wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. Koszty, czyli niższy PIT Kolejny krok rozliczenia to wpisanie do zeznania

Kosiniak-Kamysz zapowiada uproszczenie procedur dot. urlopów rodzicielskich

Roczne urlopy dla rodziców wprowadzono w zeszłym roku. Mogli z nich skorzystać rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r., choć pierwotnie miały objąć tylko tych, których dzieci przyszły na świat po 17 marca. Spowodowało to protesty tzw. matek pierwszego kwartału, które ostatecznie doprowadziły

Polak uboższy od Europejczyka, ale za to taniej kupuje

będąca w słabej sytuacji materialnej. A jak jest w pogrążonej w kryzysie południowej Europie? W Portugalii w ogóle takiego zasiłku nie ma. Ale we Włoszech rodzina może dostać nawet 7,7 tys. euro za... urodzone czworaczki (za bliźniaki przysługuje nieco ponad 2,5 tys. euro). W przypadku urodzenia jednego

Brytyjska burza o zasiłki. Gospodarka naprawdę traci przez polskich emigrantów?

powinni móc ubiegać się o zasiłki dopiero dwa lata po przyjeździe na Wyspy. W końcu doszło do rozmowy między Davidem Cameronem a Donaldem Tuskiem. Polski premier nie zdradził jej dokładnego przebiegu. Poinformował jednak, że brytyjscy politycy mogą wedle uznania zmieniać przepisy dotyczące imigrantów, to

Mamy mieć dzieci i już? "W Polsce trwa jałowa debata o demografii"

tygodnie urlopu ojcowskiego. Wszystkie te urlopy można wziąć tylko do pierwszego roku życia dziecka. Tyle tylko że łączny ich wymiar to więcej niż rok! I z części - choćby z ojcowskiego - trzeba rezygnować. Chyba że kobieta z części urlopu skorzysta przed urodzeniem dziecka. A do tego wszystkiego jeszcze

Jakie składniki wchodzą do podstawy wymiaru "chorobówki?

okazji urodzenia się dziecka pracownika; nieuzależnionych bezpośrednio od indywidualnego wkładu pracy pracownika, ale od wyników grupy pracowników lub całego zakładu pracy, wypłacanych niezależnie od absencji pracownika.Co istotne, składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo za okres

Becikowe do pełnoletności? Absurd, który może kosztować 90 mld zł rocznie

becikowego Innym bezpośrednim finansowym wsparciem są stałe zasiłki rodzinne, które po ostatniej podwyżce wynoszą: 77 zł na dziecko do 5 lat, 106 zł na dziecko w wieku 6-18 lat i 115 zł na dziecko w wieku 19-24 lata. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych mają docelowo wynieść 574 zł na

Kobiety pracujące na własny rachunek przestaną być dyskryminowane

zachęcać Polki, aby decydowały się na urodzenie dziecka, a nie je karać - twierdzi minister. Prawo może być zmienione jeszcze w tym roku. Podstawą naliczania składek emerytalnych dla kobiet samozatrudnionych na wychowawczym będzie (tak jak u kobiet na etacie) 60 proc. średniej pensji. W większości państw

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

; odszkodowania za wypadek w pracy; odsetki z obligacji skarbu państwa; odsetki od oszczędności w bankach; odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; zasiłki rodzinne; zasiłki pielęgnacyjne; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za

Pity 2011: o czym warto pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe

; zasiłki rodzinne; zasiłki pielęgnacyjne; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę. W formularzu PIT nie wykazuje się też wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. Koszty mają wartość Kolejny krok

PITy 2012: Mniej ulgowy PIT

dyspozycji jedną dwunastą ulgi. Posiadanie dzieci trzeba umieć udokumentować. W zeznaniu podatkowym należy podać m.in. liczbę odpisywanych dzieci, ale też imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Na żądanie fiskusa trzeba też przedstawić np. - odpis aktu urodzenia dziecka

Rewolucja w becikowym. Za szóste dziecko kilka tysięcy złotych

za urodzenie dziecka. Dziś mamy dwa becikowe - oba po tysiąc złotych. Jedno wynika z ustawy o świadczeniach rodzinnych - dostają je osoby z dochodem w rodzinie nieprzekraczającym 504 zł na osobę. I drugie - dla wszystkich, niezależnie od dochodu. Rodziny o niewielkich dochodach dostają w sumie 2 tys

Urlopy rodzicielskie poszły ekspresem

rodziców dzieci urodzonych w I kwartale tego roku. Jednak w ustawie zapisano obowiązkowy audyt jej działania po półtora roku. I wtedy być może niektóre propozycje, m.in. prezydenta, zostaną przyjęte. Wszystkie kluby poparły roczne urlopy, ale opozycja uznała, że potrzebny jest rozbudowany system wsparcia

Niemiecki rząd przedstawił największy w historii pakiet oszczędnościowy

bezrobotnych oraz rezygnację z opłacania przez państwo ubezpieczenia rentowego dla osób długotrwale pozbawionych pracy. Ma to przynieść budżetowi około 2 mld euro rocznie. Zmniejszony ma też być wypłacany niepracującym matkom lub ojcom przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka zasiłek rodzicielski. Nadal będzie

Pity 2012: Ostatni taki PIT

oszczędności w bankach; odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; zasiłki rodzinne; zasiłki pielęgnacyjne; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki w związku z urodzeniem dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę. W formularzu PIT nie wykazuje się też wygranych w

"Gazeta Prawna": Rząd oszczędza na dzieciach

Te działania uderzą w rodziny wychowujące dzieci. A już obecnie dane dotyczące ich ubóstwa są zatrważające. 745 tys. polskich dzieci żyje poniżej minimum egzystencji, zwanego tez minimum biologicznym. Taki dochód zapewnia tylko biologiczne przetrwanie. Co drugie dziecko, które urodziło się w

"Rz": Urlop ojcowski. Rekord pobity

wypłaty zasiłków realizowali płatnicy składek, czyli zakłady pracy zatrudniające powyżej 20 osób - i ojców na urlopach było najprawdopodobniej w ubiegłym roku więcej. Według danych ZUS ojcowie wciąż niechętnie idą na urlop rodzicielski. To dodatkowe osiem tygodni opieki nad dzieckiem, z jakich mogą

Kotowska: Zlikwidować becikowe, budować żłobki

świat 724 tys. dzieci. Na szczęście tendencja spadkowa została zahamowana i liczba urodzeń stopniowo rośnie - do 414 tys. w 2008 r. Baby boom? Nie, nie każdy wzrost urodzeń można tak nazwać. Po prostu odbiliśmy się od dna określonego przez bardzo niski poziom urodzeń z początku tej dekady. Pyta-nie

Niemiecki rząd przyjął pakiet oszczędnościowy

euro rocznie. Zmniejszony ma też być wypłacany niepracującym matkom lub ojcom przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka zasiłek rodzicielski. Nadal będzie mógł wynosić maksymalnie 1800 euro miesięcznie, ale jego wymiar zmniejszy się z 67 do 65 proc. poprzedniej płacy netto pobierającego. Plan przewiduje

Są stadiony, teraz przedszkola

, niezatrudnione na etacie. - Na początku lat 80. mieliśmy wzrost urodzeń, niektórzy mówili, że to efekt stanu wojennego. Ale to właśnie wtedy wprowadzono płatne urlopy wychowawcze - dla wszystkich pracujących kobiet. Teraz zasiłek w czasie wychowawczego przysługuje najuboższym. Narodziny dziecka to poważne

Pożyczyli 1 tys. zł, do spłaty mają osiem razy tyle. Ofiary chwilówek cierpią po cichu

kredytu bank wymaga też zgody współmałżonka lub poręczenia, a to warunek, który nie zawsze jest możliwy do spełnienia. Anna: Wzięłam chwilówkę, by mieć na jedzenie Pani Anna, 31-latka z Gdyni, zdecydowała się na szybką pożyczkę gotówkową, kiedy jej narzeczony stracił pracę. Po urodzeniu dziecka była na

W Singapurze single to pasożyty. Bo nie mają dzieci

dziecka na kobietę. Liczebność populacji da się utrzymać na aktualnym poziomie, kiedy wynosi on 2,1. Innymi słowy: aby urodzenia kompensowały zgony, kobieta musi mieć co najmniej dwójkę dzieci. Becikowe i kupony na randkę Rząd na wszelkie sposoby próbuje więc namówić obywateli do prokreacji. Po pierwsze

Prawo do świadczeń rodzinnych w trakcie okresu zasiłkowego

rodziny, może jednak ulec zmianie. Chodzi tu w szczególności o: * zwiększenie lub zmniejszenie liczby członków rodziny, np. wskutek urodzenia dziecka, czy też ukończenia przez dziecko 25 lat, * uzyskanie albo utratę dochodu, * uzyskanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności lub o znacznym albo

Po świadczenia rodzinne i alimentacyjne bez zaświadczeń z urzędu skarbowego

dowodu osobistego lub paszportu, oraz - dzieci pozostających na jej utrzymaniu, tj.: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz różnego rodzaju dodatków, uzależnione jest od dochodu rodziny, który w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć

Pity 2011: co się zmienia w rozliczaniu podatków

tego także imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Ważne! Ulga na dzieci przysługuje ich rodzicom i opiekunom prawnym, jeśli podatek od swoich dochodów płacą wedle skali podatkowej ze stawkami 18 i 32 proc. Taki zapis w ustawie sprawia, że z ulgi nie korzystają

To nie jest kraj dla młodych ludzi

przeznaczy po tysiąc złotych netto dla kobiet bezrobotnych, na umowach o dzieło i studentek, które zdecydują się urodzić dziecko i spędzą z nim 12 miesięcy na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Pytanie tylko, jak takie matki wejdą na rynek pracy? Bezrobotna od roku, młoda matka na zasiłku, bez

Wszystko o zasiłku chorobowym

świadczenie rehabilitacyjne przyznawane w sytuacji, gdy leczenie lub rehabilitacja dają nadzieję na przywrócenie zdolności do pracy. Panie, które płacą składkę na ubezpieczenie chorobowe, mogą też liczyć na wypłatę zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka. Prawo do tego ostatniego zasiłku przysługuje

Polka kobieta pracująca

np. w Holandii - sugerują autorzy raportu. Pomogłyby też pożyczki zwrotne zamiast stypendiów i zmiana naboru w instytucjach publicznych. ...potem dzieci Wiele młodych kobiet nie chce zaczynać pracy przed urodzeniem dziecka. Dane z raportu ukazują, że te, które mają małe dziecko, są o 20 proc. mniej

Urzędy przyprawiają o ból głowy

zasiłku dla bezrobotnych. By zasiłek otrzymywać, należy bowiem firmę zlikwidować, a nie zawiesić. Znów poświęciłem dzień i zamknąłem działalność. I po co? Teraz na wiosnę, by wznowić działalność, muszę od początku zakładać firmę. Paszport dla dziecka - droga przez mękę Paszport dla dziecka urodzonego poza

Urzędy przyprawiają o ból głowy

internet i na dzieci. I z tego skorzystaliśmy. Urząd postanowił nas skontrolować i zażądał: faktury na internet wraz dowodami wpłat oraz świadectwo urodzenia i jakiś dokument tożsamości dziecka do wglądu. Trzeba było również dostarczyć kserokopie tych dokumentów. Na koniec musiałam napisać oświadczenia, że

Nadchodzi ulgowa rewolucja w zeznaniach PIT

podatnik wychowuje dziecko. Za każdy miesiąc ma on do dyspozycji 1/12 ulgi. Nie dla wszystkich Posiadanie dzieci trzeba umieć udokumentować. W zeznaniu podatkowym trzeba podać m.in. liczbę odpisywanych dzieci, ale też imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Na żądanie

Jacek Męcina: Bezrobocie radykalizuje młodych

wracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Co się rządowi w sprawie pracy dla młodych udało? - Dużą satysfakcję daje reforma instytucji rynku pracy (maj 2014 r.). Wprowadziliśmy bony dla młodych na zatrudnienie, staż czy przeniesienie do innego miasta albo korzystne pożyczki na rozpoczęcie działalności

Antykoncepcyjna umowa czasowa i malejące wpływy ZUS

takie znaczenie? Kobiety, które mają pracę, ponad dwa razy częściej decydują się na dziecko. Wśród kobiet, które pracują, wskaźnik dzietności wynosi 1,78, wśród niepracujących - 0,92. Tak wynika z danych BAEL, czyli badania aktywności ekonomicznej ludności. W sumie ponad siedem na dziesięć nowo

Minister pracy: Im więcej osób starszych pracuje, tym więcej młodych ma pracę

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński: Panie ministrze, jest pan za tym, aby matki mogły wcześniej odchodzić na emeryturę. A my mamy podstawową wątpliwość: którą 20-30-letnią kobietę przekona pan do urodzenia dziecka obietnicą wcześniejszej emerytury? - Dzięki temu, że powstał ten

Bezduszny bank czy głupie przepisy? Jak PKO BP zrobił rodzinę w "zero"

za pieniądze w reklamy, ale to żaden zarobek - w trzy miesiące zarobił 30 dol. Górnikowie dostają co miesiąc po 98 zł na każde dziecko zasiłków rodzinnych i 150 zł zasiłku pielęgnacyjnego na pana Grzegorza. Bank przyznał debet choć klientka go nie chciała Komornik zabrał swoje, bank blokuje resztę

Pity 2012, czyli ostatnie takie zeznanie podatkowe

pielęgnacyjne; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); diety z tytułu podróży służbowej lub związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, dodatki za tzw. rozłąkę. W formularzu PIT nie wykazuje się też wygranych w konkursach, grach i

Który kraj UE daje najwięcej na dzieci

- pracodawca ma obowiązek pomóc w ustaleniu instytucji zajmującej się przyznawaniem zasiłków); zbierz niezbędne dokumenty - a więc akty urodzenia dzieci, akt małżeństwa, dowód tożsamości, dokument potwierdzający twoje zatrudnienie. Ważne! W większości krajów składasz oryginały dokumentów, a jeżeli kopie - to

Co nowego czeka nas w rozliczeniach rocznych?

zastępczej. Rodzice lub opiekunowie odliczą więc od podatku kwotę 92,67 zł za każdy miesiąc. W przypadku dzieci urodzonych w ciągu roku ważna jest data urodzenia. Jeśli dziecko urodziło się np. we wrześniu, za dany rok rodzicom lub opiekunom przysługuje ulga tylko za 4 miesiące. udowodnienie

Jak rozliczyć PIT 2012

; zasiłki rodzinne; zasiłki pielęgnacyjne; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę. W formularzu PIT nie wykazuje się też wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. Koszty na wagę niższego podatku

PIT 2008: Dzieci dają większą ulgę

dziecko, choć oczywiście mogą się nim podzielić np. po połowie. Albo w dowolnej proporcji. Jeszcze tylko teraz obowiązuje zasada, że nawet jeśli dziecko urodziło się w ciągu roku to rodzice mogą odpisać od podatku pełną ulgę - całoroczny jej limit. Jeśli więc np. Marysia urodziła się w grudniu 2008 r. w

Cena obietnic pani premier. Czy plany ogłoszone w exposé są realne?

poprzez wydłużenie dotychczasowego półrocznego urlopu macierzyńskiego. Teraz po urodzeniu dziecka rodzicom przysługuje rok przerwy w pracy na opiekę nad dzieckiem. Z rodzicielskiego korzysta już 127,7 tys. osób. Ale prawo do niego mają tylko osoby zatrudnione na etacie albo przedsiębiorcy. Premier Ewa

Wspierajmy rodziny jak Francuzi

tzw. polityki prorodzinnej, z którymi się nie zgadzamy. Były wicepremier stawia sprawę tak: jak nie ma badań naukowych, z których wynika, że wysokość urlopu macierzyńskiego czy ulga prorodzinna wpływa na zwiększenie urodzeń, to taki wydatek trzeba skasować, bo to wyrzucanie pieniędzy w błoto. I

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery