zasiłek po urodzeniu dziecka

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Jak to nie mamy serc i niszczymy matki

Jak to nie mamy serc i niszczymy matki

Czy trud związany z urodzeniem dziecka usprawiedliwia wykorzystywanie przez rodziców luk w przepisach? Polskie prawo pozwala przyszłym matkom dostawać ponad 9 tys. zł brutto miesięcznie zasiłku macierzyńskiego. Aby taki zasiłek zyskać, wystarczy, że przyszła matka miesiąc przed porodem zarejestruje prywatną firmę i opłaci jedną maksymalną składkę ubezpieczeniową - ok. 3 tys. zł.

Od 1 stycznia 2012 r. będzie trudniej o "becikowe"

Z tytułu urodzenia dziecka rodzice mogą ubiegać się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego oraz jednorazowej zapomogi. Świadczenia te wypłacane są jednorazowo w wysokości 1.000 zł na każde dziecko. Aby je otrzymać, trzeba jednak udokumentować fakt, iż kobieta w okresie ciąży podlegała opiece medycznej. Co prawda obecnie wystarczy potwierdzenie jednej wizyty u lekarza lub położnej, jednak już niedługo skończy się ten ulgowy okres. Z nowym rokiem nastąpi bowiem powrót do bardziej rygorystycznych kryteriów przyznawania tych świadczeń.

"Rz": Skoro rodzisz - załóż firmę

Warto założyć firmę tuż przed urodzeniem dziecka. Biznesmenka może dostać prawie 6 tys. zł zasiłku i ZUS nie ma prawa tego zakwestionować, informuje gazeta.

Matka Polka na zasiłku w Wielkiej Brytanii

Matka Polka na zasiłku w Wielkiej Brytanii

dzieckiem po opłaceniu czynszu powinna pozostać z ok. 1200 funtami na miesiąc. Jeśli nie zostaje - różnice pokrywają zasiłki. Oczywiście im więcej dzieci, tym większa kwota - konkretyzuje Wiadrowski. Generalnie funkcjonują trzy podstawowe zasiłki na dziecko: Child Benefit - ok. 20 funtów tygodniowo oraz

PIT 2015. Co wpisać w deklarację

PIT 2015. Co wpisać w deklarację

pielęgnacyjne; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę. W formularzu PIT nie wykazuje się też wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych.

Świadczenia rodzinne - obliczamy dochód

Kwoty graniczne Zasiłek rodzinny, wraz z dodatkami, przysługuje - po spełnieniu pozostałych warunków - o ile miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym dany okres zasiłkowy, nie przekracza 504 zł . W 

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej świadczenia rodzicielskie

ubezpieczeniowy. "Ponadto, jeżeli jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, to drugiemu nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie" - czytamy także w materiale. Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego (52 tygodnie po urodzeniu dziecka, w przypadku ciąży mnogiej - nawet

1 tys. zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługuje urlop

1 tys. zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługuje urlop

. Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego (przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka, dłużej w przypadku ciąży mnogiej) mają rodzice będący pracownikami - w czasie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego. Również osoby niebędące pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu chorobowemu (czyli np. przedsiębiorcy

Prezydent: Matki mogą wyłudzać jeszcze rok

Prezydent: Matki mogą wyłudzać jeszcze rok

wprowadzić od stycznia bufor bezpieczeństwa. Każda kobieta, której nie przysługuje zasiłek macierzyński (bo jest np. bezrobotna albo studiuje), po urodzeniu dziecka dostanie 1 tys. zł świadczenia rodzicielskiego. Dostaną je również kobiety pracujące (np. na etacie czy we własnej firmie), których zasiłek

Od nowego roku co miesiąc 1 tys. zł kosiniakowego dla rodziców

Od nowego roku co miesiąc 1 tys. zł kosiniakowego dla rodziców

Świadczenie rodzicielskie - nazwane przez ludowców kosiniakowym od nazwiska jego pomysłodawcy - będą otrzymywać rodzice przez rok lub dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka - maksymalnie 71 tygodni. Wniosek o kosiniakowe będzie można składać od 2 stycznia 2016 r. w swojej gminie

Ministerstwo wyjaśnia, co zrobić, aby dostać 500 zł na dziecko

Ministerstwo wyjaśnia, co zrobić, aby dostać 500 zł na dziecko

roku. Według pierwotnych zapowiedzi rodzice mieli dostawać pieniądze od początku roku, nawet jeśli ustawa weszłaby w życie później. Po co ten projekt? "Naszym celem jest także odwrócenie negatywnego spadku urodzeń. Ludność Polski w 2014 r. zmniejszyła się w sumie o prawie 179 tys. osób. Z badań

Jakie dochody i z jakich źródeł wpisać do PIT 2014? Progi w zamrażarce

Jakie dochody i z jakich źródeł wpisać do PIT 2014? Progi w zamrażarce

pielęgnacyjne; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę. W formularzu PIT nie wykazuje się też wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. Rozlicz z Wyborcza.biz podatki za 2014 r.Nie ma spokoju w

Sejm przegłosował ustawę 500 zł na dziecko

Sejm przegłosował ustawę 500 zł na dziecko

ojcowski i 1 tys. zł dla wszystkich matek przez pierwszy rok od urodzenia dziecka. - My wprowadzamy kompleksowy program wspierania rodziny, a przez was z ulgi na dziecko nie mogli korzystać rolnicy - mówił Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. - Nie mogli korzystać, bo nie wprowadziliśmy

Matki na umowach o dzieło. Bez świadczeń macierzyńskich

Matki na umowach o dzieło. Bez świadczeń macierzyńskich

miałaby prawa do zasiłku. Praca, potem dziecko Dwa lata temu Anna Kurowska z Instytutu Polityki Społecznej i Ewelina Rosłanowska ze Szkoły Głównej Handlowej zbadały, jakie czynniki mają wpływ na decyzję o urodzeniu dziecka. Puenta: "Dla polskich kobiet, które weszły na rynek pracy, zatrudnienie jest

Część urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać w ciągu sześciu lat

Część urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać w ciągu sześciu lat

(urlop macierzyński) oraz 34 tygodni (urlop rodzicielski). Razem może to być od 65 do nawet 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci. Weź urlop, gdy dziecko idzie do przedszkola Obecnie całość płatnych urlopów związanych z rodzicielstwem kumuluje się (w przypadku urodzenia jednego dziecka) w pierwszym

Urlop rodzicielski dla etatowców i przedsiębiorców [PORADNIK]

Urlop rodzicielski dla etatowców i przedsiębiorców [PORADNIK]

pobierania zasiłku macierzyńskiego przez okres 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka (dla porodów mnogich od 31 do 37 tygodni). Podobnie jak w przypadku kobiet na etacie, macierzyński może zostać przedłużony o dodatkowe sześć tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i o osiem tygodni dla dwojga lub

Rodziny z nowym rządowym wsparciem

należał się zasiłek w wysokości 19 zł, nie zostanie on wypłacony. Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

PIT 2015. Duża ulga na dziecko

odpisywanych dzieci, ale też imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Jeśli tego zażąda fiskus trzeba też będzie przedstawić np. odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny

Przedsiębiorcze matki protestują przeciw nowym przepisom dotyczącym składek chorobowych

Przedsiębiorcze matki protestują przeciw nowym przepisom dotyczącym składek chorobowych

zasiłek w wysokości 17,77 zł. Porównują to z sytuacją np. kobiet bezrobotnych, które od 2016 r. mają po urodzeniu dziecka otrzymywać przez rok 1 tys. zł miesięcznie. Wtedy wejść ma w życie ustawa wprowadzająca świadczenie rodzicielskie dla tych, którzy nie mają prawa do urlopu ani zasiłku macierzyńskiego

Komu się należą pieniądze na dzieci [PORADNIK]

Komu się należą pieniądze na dzieci [PORADNIK]

urodzenia dziecka albo inny dokument potwierdzający jego wiek; - wysokość uzyskanego dochodu - zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokości dochodu - np. zaświadczenie z urzędu skarbowego; - orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Kosiniak-Kamysz: Urlopy dla ojców są coraz popularniejsze

Kosiniak-Kamysz: Urlopy dla ojców są coraz popularniejsze

. Ale de facto będą mogli z niego skorzystać w jakiejś części już ci, którym dzieci urodziły się w tym roku - zaznaczył Kosiniak-Kamysz. Rodzice, których dzieci będą miały mniej niż rok w dniu wejścia w życie nowych rozwiązań, będą uprawnieni do tego świadczenia dopóki dziecko roku nie skończy, np. gdy

1 tys. zł na dziecko od stycznia dla każdego

1 tys. zł na dziecko od stycznia dla każdego

zgłoszeniowy do pobierania pieniędzy. Ważna informacja dla osób opłacających składki, których zasiłek macierzyński wyniesie poniżej 1 tys. zł. Dostaną oni wyrównanie do tej kwoty. Dzięki temu rozwiązaniu praktycznie każdy, komu urodzi się dziecko może mieć pewność, że przez rok do jego kieszeni co miesiąc

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka

Kto i jak dostanie 500 zł na dziecko

to przygotowały. Wniosek trzeba będzie złożyć w urzędzie gminy lub miasta, podając m.in. imiona i nazwiska dzieci, ich daty urodzenia i numery PESEL. Rodzice i opiekunowie będą musieli dołączyć zaświadczenia z urzędu skarbowego o swoich dochodach, zapłaconym podatku i składkach na ZUS. A także

Marczuk: Dzięki programowi 500 zł na dziecko najbardziej wzrosną dochody najuboższych

przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) choćby o złotówkę, traci wszystkie zasiłki rodzinne. Po zmianach, jeśli rodzina przekroczy kryterium o złotówkę, to dostanie to, co by jej się należało, pomniejszone o 1 zł, jeśli o 25 zł - pomniejszone

500 zł? Nie o większą dzietność chodzi PiS

dzietności. Jerzy Hausner, były wicepremier, mówił niedawno "Wyborczej": "Działania, które sprowadzają wszystko do bodźca finansowego, niczego nie rozwiązują. Ludzie chętnie te 500 zł przyjmą, ale z tego samego nie wyniknie więcej urodzeń. Ten problem ma dużo głębsze podłoże i zasadnicza jest

Pity 2012: Jak wypełniać zeznania podatkowe?

porodowe; jednorazowe zasiłki w związku z urodzeniem dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę. W formularzu PIT nie wykazuje się też wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych.

Komu się należą wyższe zasiłki rodzinne

urodzeniu dziecka poszłam po dodatek 1000 zł. Kazali mi dostarczyć zaświadczenie lekarskie z opieki w ciąży. Czy mieli prawo tego żądać? - Tak. Od początku roku prawo do takiego dodatku (z tytułu urodzenia dziecka - dla pobierających zasiłek) podobnie jak prawo do becikowego (jednorazowej zapomogi dla

Skąd wziąć więcej dzieci? Szkodliwe pomysły rodzą się łatwo

budżet 20 mld zł rocznie, czyli 100 mld zł przez całą kadencję Dudy. PO wymyśliło natomiast superbecikowe dla bezrobotnych matek, studentek czy zatrudnionych na umowie o dzieło. Przez rok po urodzeniu dziecka będą dostawać 1 tys. zł netto. W przyszłym roku ma na to pójść 1,2 mld zł. W ciągu 10 lat ok. 14

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

. ** Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1 tys. zł - otrzymują go matka lub ojciec, opiekun faktyczny albo prawny dziecka. Dodatek przysługuje po przedstawieniu przez rodzica zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką

Zasiłek pogrzebowy [PORADNIK]

odpis aktu zgonu lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe; - oryginały rachunków, które dokumentują wydatki na pogrzeb, ewentualnie ich kopie, potwierdzone przez bank; - dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (więź biologiczną) lub powinowactwo (więź prawną), czyli

Konsultacje 500 zł na dziecko: "potrzeba nam czasu", "ustawią się kolejki"

wypłacone wstecz - za kwiecień i maj. Po prostu otrzyma wyrównanie. Pracownikom opieki społecznej nie podoba się zapis, że świadczenie 500 zł na dziecko nie będzie doliczane do dochodów rodziny (w pierwszej wersji miało być doliczane) i będzie można brać inne zasiłki. Na spotkaniach w kilku województwach

Od stycznia 2010 r. dłuższa wypłata zasiłków macierzyńskich

działalności pozarolniczej czy wykonywania umowy zlecenia. Ponadto, dłuższy zasiłek macierzyński będą mogły otrzymać także osoby pobierające to świadczenie po ustaniu zatrudnienia oraz osoby pobierające zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego. Warunkiem

Urlop ojcowski - kiedy przysługuje pracownikowi - ojcu?

- ojciec rozpoczął urlop. Jeżeli stało się to przed upływem 12-miesięcznego okresu, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.Pracownik, który wystąpi o urlop w maju br., po urodzeniu dziecka otrzyma zasiłek, którego podstawą wymiaru

Powtarzanie złych obietnic

mld zł rocznie. Od tego pomysłu nie przybędzie dzieci. Demografowie powtarzają bowiem, że bezpośrednie transfery pieniędzy niczego nie rozwiązują. Rodzice decydują się na dziecko, gdy mają choć odrobinę nadziei, że wychowanie uda się połączyć z pracą zawodową. A żeby po urodzeniu dziecka pracować, to

Becikowe. Znowu idą zmiany!

becikowe rodzinne Rodzice o niskich dochodach mają prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Potocznie nazywa się go becikowym rodzinnym. To świadczenie także wynosi 1000 zł i również wypłaca się je na noworodki. Dostaną je osoby, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego. O

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą roczny urlop po urodzeniu dziecka

przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Po nowelizacji byłoby to 100 proc. przez pierwsze 26 tygodni i 60 proc. wynagrodzenia przez kolejnych 26 tygodni. Jeśli zaś matka dziecka od razu zadeklaruje, że korzystać będzie z całości urlopu - 52 tygodni, to przez cały ten okres

Becikowe już nie dla wszystkich. Zmieniają kryteria

potwierdzający datę urodzenia dziecka), - ksero dowodu osobistego, - wniosek wraz z oświadczeniem, że na to dziecko nikt jeszcze nie pobrał becikowego, - zaświadczenie lekarskie. Warto wiedzieć. Jeśli ktoś mieszka w innym miejscu, niż jest zameldowany, nie musi jechać do swojej rodzinnej gminy po becikowe

Ważne szczegóły programu 500+. Sejm pracuje nad konkretami

których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w rodzinach z niepełnosprawnym dzieckiem) - również na pierwsze. Seria poprawek Komisja pozytywnie zaopiniowała poprawki zgłoszone przez PiS (dwie z nich tożsame były z propozycjami PO). Jedna ma na celu objęcie programem wszystkich

Będzie trudniej o becikowe

rodzicom nie przypadną do gustu. Zacznijmy od złych wiadomości. Becikowe z zaświadczeniem Na pewno rodzicom nie spodobają się zmiany związane z przyznawaniem jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - tzw. becikowego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Od 1 stycznia

Ulga na dzieci w PIT 2014 - ile na pierwsze, drugie, trzecie dziecko

. Posiadanie dzieci trzeba umieć udokumentować. W zeznaniu podatkowym za 2014 r. trzeba więc podać m.in. - liczbę odpisywanych dzieci - imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka - jego PESEL i datę urodzenia Jeśli tego zażąda fiskus, trzeba też będzie przedstawić na przykład: - odpis aktu urodzenia dziecka

Urlop rodzicielski dla bezrobotnych i rolników

Półroczny urlop rodzicielski koalicja PO-PSL wprowadziła w ubiegłym roku. Odbyło się to poprzez wydłużenie dotychczasowego półrocznego urlopu macierzyńskiego. Teraz po urodzeniu dziecka rodzicom przysługuje rok przerwy w pracy na opiekę nad dzieckiem. Z rodzicielskiego korzysta już 127,7 tys. osób

Sześć krajów, gdzie warto być mamą

Pierwsze miejsce Finlandii nie dziwi - praktycznie wszyscy Skandynawowie prowadzą od lat z powodzeniem konsekwentną politykę pronatalistyczną. Ale dlaczego na liście sześciu rajów dla mam znalazły się Chiny? 1. Finlandia W Helsinkach każda mama po urodzeniu dziecka dostaje duże tekturowe pudło, a w

Pieniądze na dzieci

między 18. a 24. rokiem życia - 98 zł. Po przyznaniu zasiłku rodzinnego możesz się starać o dodatki. Gdy właśnie zostałaś mamą, należy ci się 1 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka. Powinnaś dostarczyć zaświadczenie (lekarskie lub od położnej) potwierdzające, że w czasie ciąży przynajmniej raz poszłaś na

Większa ulga na dzieci [PORADNIK]

dzieci trzeba udokumentować. W zeznaniu podatkowym za 2014 r. podajemy m.in. liczbę odpisywanych dzieci, imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Fiskus może zażądać przedłożenia np.: odpisu aktu urodzenia dziecka; zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna

Rodzice w pracy

Wymiar urlopu macierzyńskiego zależny jest od liczby urodzonych dzieci w trakcie jednego porodu. Pracownicy przysługuje zatem: 1)   20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka; 2)   31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci; 3)   33

Kto urodzi dziecko za tysiąc złotych

. Teraz po urodzeniu dziecka rodzicom przysługuje rok przerwy w pracy na opiekę nad dzieckiem. Z rodzicielskiego korzysta już 130 tys. osób. Ale prawo do niego mają tylko osoby zatrudnione na etacie albo przedsiębiorcy. Premier Ewa Kopacz postanowiła to zmienić. W ubiegłorocznym exposé obiecała, że

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

dodatków do zasiłku rodzinnego. Mają one pozostać na takim samym poziomie jak dotąd. Na jakie dodatki i w jakiej wysokości możemy więc liczyć? Becikowe rodzinne (tzw. becikowe dla najuboższych), czyli 1000 zł dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Dostaniemy je tylko wtedy, jeśli matka

Ulgą w demografię, czyli bój o przyrost naturalny

w mgnieniu oka. Mamy po prostu efekt wyżu demograficznego z lat 1981-83. Kobiety, które się wówczas urodziły, wychodzą z okresu głównej płodności. Mówią sobie: "Dziecko teraz albo już wcale, bo wzrasta ryzyko, że urodzi się chore" - mówi Maciej Duszczyk z Instytutu Polityki Społecznej UW

Dlaczego w byłym NRD przybywa nastoletnich matek?

nowoczesnym technicznym wykształceniem, absolwenci szkół głównych są na ogół bez szans. Dlatego macierzyństwo jest dla młodych Niemek ze wschodu sposobem na beznadzieję. Państwo płaci im zasiłki dla bezrobotnych i na dziecko, dopłaca do mieszkań. Pozwala to związać koniec z końcem. - Mamy coraz częściej do

Świadczenia rodzinne. Jakie zmiany zgotował nam rząd?

najmniej 50 proc. alimentów, gmina nie może nawet uznać go za uchylającego się od zobowiązań. Na nowo narodzone dzieci Należy się pomoc z tytułu urodzenia dziecka: becikowe - 1000 zł na dziecko dla wszystkich bez względu na dochody oraz dla najuboższych dodatek do zasiłku rodzinnego - też 1000 zł na

Becikowe po nowemu

- tyle samo dostanie na swoje dziecko kasjer z hipermarketu i prezes banku. Nieważne też, czy dziecko urodziło się w małżeństwie, czy poza nim. Do tego dochodzą jeszcze: dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i becikowe gminne (o tym dalej). Każde po 1000 złotych. I w zasadzie tak jest

Becikowe według nowych zasad. Kto może się o nie starać?

. A co z becikowym "rodzinnym"? Będzie po staremu. Tyle że ci, którzy zwykłego becikowego, czyli jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, nie pobrali, będą mogli dostać ją razem z dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Uprawniony do dodatku do zasiłku rodzinnego rodzic nie będzie już

Co robią Polacy na Wyspach? Krwawią. I pracują

otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest m.in. zarabianie mniej niż 153 funty tygodniowo w ciągu ostatnich dwóch lat pracy. Child Benefit - zasiłek na dziecko. Pierwsze dziecko otrzymuje 20,70 funtów tygodniowo, każde kolejne to 13,17 funta na dziecko. Zasiłek wypłacany jest do ukończenia przez dziecko 16

Opłacała składki, zaszła w ciążę. "Praca nie będzie czekać". Oto śmieciowy zasiłek

słowa nawet o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia. Katarzyna pracowała więc do ostatniego dnia. Do pracy wróciła trzy tygodnie po porodzie. W domu zostawiła małe dziecko. Sama była w złym stanie zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Na jej przełożonych nie robiło to wrażenia. Przecież po to zatrudniają

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

zasiłku macierzyńskiego. Z przepisów wynika, że w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym

Wyborcze ziarno i plewy

rozwiązaniu stosowanym w Austrii i Szwecji, czyli o specjalnej premii dla tych, którzy niedługo po urodzeniu pierwszego dziecka szybko zdecydują się na drugie. Anna Baranowska-Rataj i Anna Matysiak z Instytutu Statystyki i Demografii SGH w pracy "Czy znamy lekarstwo na niską dzietność?" dowodzą, że

Dłuższy macierzyński i ojcowski

Od 2012 roku zwiększa się długość urlopu macierzyńskiego. Będzie mógł trwać 24 tygodnie (w przypadku urodzenia jednego dziecka - jak to wygląda w przypadku bliźniąt czy trojaczków, patrz tabela). A więc o dwa tygodnie dłużej niż w 2011 r. Ustawodawca zadbał, aby rodzice, którzy rozpoczęli urlopy

Jak wygląda urlop macierzyński w czterech krajach Europy?

na ubezpieczenie. Płaciłam miesięcznie ok. 270 euro i po porodzie otrzymywałam minimalny zasiłek gwarantowany przez prawo, czyli 850 euro miesięcznie. Taka kwota starcza na życie. Koszty utrzymania są porównywalne do Polski. Oczywiście mówimy o utrzymaniu minimum, bez luksusów. Opieka medyczna

500 zł na dziecko nie dla emigrantów i alkoholików? Morawiecki dementuje, Szydło wyjaśnia

państwa i politykę demograficzną. To polityka, która ma doprowadzić do wzrostu urodzeń w Polsce. To kluczowa sprawa. Nie chcemy robić tego pochopnie, ponieważ to jest ogromna kwota pieniędzy, około 20 mld zł rocznie (gdyby to rozpocząć od 1 stycznia 2016 roku). Chcemy te pieniądze wydać jak najmądrzej

Ciąża? Zakładam firmę i mam 6,6 tys. zł z ZUS-u

"Pomogę kobiecie w ciąży otrzymać duży ZUS z tytułu urodzenia dziecka". "Chcesz dowiedzieć się, jak zapewnić sobie i swojemu kochanemu dziecku właściwą opiekę i godziwie wysoki zasiłek macierzyński? Pomożemy" "Możesz dostać kilkanaście tysięcy złotych. Zajmę się całą sprawą

Dzieci dadzą większą ulgę podatkową [PORADNIK]

. W zeznaniu podatkowym za 2014 r. trzeba więc będzie podać m.in. liczbę odpisywanych dzieci, ale też imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Jeśli tego zażąda fiskus, trzeba też będzie przedstawić np. ? odpis aktu urodzenia dziecka, ? zaświadczenie sądu rodzinnego o

Budżet 2016. Tak dużego deficytu jeszcze nie było

operacji to 1,4 mld zł - mówił minister Kosiniak-Kamysz. Nowe zasiłki i złotówka za złotówkę Na tym nie koniec. Od nowego roku będą też nowe zasiłki na dzieci. Te świeżo urodzone. Przez pierwsze 12 miesięcy ich życia po 1 tys. zł miesięcznie. W przypadku dzieci urodzonych w 2015 r. zasiłki będą

Od 1 stycznia dłużej na zasiłku macierzyńskim

macierzyński po ustaniu zatrudnienia oraz osobom pobierającym zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w okresie urlopu wychowawczego. Warunkiem wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest wystąpienie

"Rz": Odliczyłeś ulgę, pokaż, że masz dzieci

zeznaniu nie trzeba było podawać w PIT/0 nr PESEL dziecka ani innych danych. Wezwany przez kontrolę rodzić może więc przedstawić odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. Z informacji "Rz" wynika, że urzędy najczęściej sprawdzają prawo do odliczenia na

Merkel odbiera becikowe

chciały w ten sposób zachęcić Niemki do macierzyństwa. Kraj coraz bardziej boryka się z ujemnym przyrostem naturalnym. W Polsce becikowe wypłacane jest jednorazowo, po urodzeniu dziecka. W Niemczech pieniądze dostaje się przez rok. Dotyczy to rodzica (zwykle matki), który po urodzeniu dziecka zdecydował

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

urodzenia lub stały się takie przed ukończeniem 18 lat (lub 25 lat, jeśli się uczyły). Prawo do świadczenia przysługuje: * matce lub ojcu; * opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka); * osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną; * innym osobom

Pieniądze na dzieci: sprawdź, o co możesz się starać

Polityki Społecznej). Dodatki do zasiłku Gdy mamy prawo do zasiłku rodzinnego (to podstawa), możemy ubiegać się o dodatki. Jakie? 1000 zł jednorazowo - z tytułu urodzenia dziecka (to coś innego niż becikowe). Jeśli urodziliśmy bliźniaki czy wieloraczki, należy się na każde dziecko po 1000 zł. Ważna

Prawo nie przewidziało przedsiębiorczych kobiet. Absurdy ZUS

przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ale takiego indywiduum, które i pracuje na etacie, i ma własną firmę, i jeszcze chce płacić wyższe składki do ZUS, prawo nie przewiduje. - Nie chodzi mi o jakieś niebotyczne pieniądze. Po urodzeniu dziecka chciałabym spokojnie poświęcić się opiece nad nim

Dla kogo pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego

); - odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, a jeżeli jest to dziecko pozamałżeńskie - odpis zupełny; - odpis aktu małżeństwa; jeśli małżonkowie są po rozwodzie w odpisie aktu małżeństwa musi być o tym wzmianka; - odpisy wyroków sądowych zasądzających alimenty; - poświadczoną kserokopię dowodu doręczenia

Ważne pytania o alimenty

miejsce urodzenia, ostatni adres zamieszkania, NIP, numer telefonu), które mogą pomóc w ustaleniu jego aktualnego miejsca pobytu. Oprócz tego potrzebna będzie kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, kopia wyroku zasądzającego alimenty, zaświadczenie o dochodach pani Krystyny (odcinek renty) oraz

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

(to podstawa!), możemy ubiegać się o dodatki: 1000 zł/jednorazowo - z tytułu urodzenia dziecka (to coś innego niż becikowe). Jeśli urodziliśmy bliźniaki czy wieloraczki, należy się na każde dziecko po 1000 zł. Ważna zmiana! Od stycznia 2012 r. wrócił wymóg zaświadczenia - od lekarza lub położnej

Polsce potrzeba więcej dzieci. Startujemy z zapaści. Efekty zmian będą widoczne za 5 lat?

czynnika, który odpowiada za mniejszą niż deklarowana liczbę dzieci. Pieniądze? Premier Ewa Kopacz zapowiedziała po tysiąc złotych netto dla bezrobotnych, osób na umowach o dzieło i studentów, którzy urodzą dziecko i spędzą z nim 12 miesięcy na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. - To nie jest dobre

Jak tu rodzić, panie premierze?

powinni być zmuszeni do podejmowania takiej decyzji tuż po urodzeniu dziecka. Nie wiadomo, jak się ich życie rodzinne i zawodowe ułoży. Oczywiście można planować, ale plany często weryfikuje życie. Tuż po porodzie kobieta może wybrać rok macierzyńskiego z mniejszą pensją, a po pół roku zmieni zdanie i

Polki wolą rodzić za granicą. Bo nie mogą liczyć na własne państwo

dziecko, na początku częściej, później coraz rzadziej. Joanna z Luksemburga: - Co miesiąc dostaję przysługujący każdej matce zasiłek na dziecko (250 euro), który jest wypłacany do 18. roku życia. Do tego państwo wypłaca trzy transze pomocy (580 euro każda) - jedna po urodzeniu, druga po dwóch latach

Zmiana zasad wypłacania becikowego

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a także - przysługującego niektórym osobom - dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.Do otrzymania "becikowego" uprawniać będą świadczenia zdrowotne udzielane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

Z początkiem przyszłego roku wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowego. Wypłata "becikowego" oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (do którego uprawnione są osoby o niższych

Płacić za dzieci to za mało

niż demograficzny trwa w Niemczech nieprzerwanie od lat 70., z problemem zmierzył się dopiero rząd kanclerz Angeli Merkel. Pięć lat temu wprowadzono płatne urlopy macierzyńskie. Przez 12 miesięcy po narodzinach dziecka matka dostaje zasiłek w wysokości 65 proc. pensji (maksymalnie 1,8 tys. euro

Od 1 listopada nowe zasady wypłacania "becikowego"

również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu. Tak więc - jak wyjaśnia resort pracy - kobieta, której

Dlaczego kobiety w Polsce zarabiają mniej od mężczyzn?

urodzeniu dziecka z grupy wiekowej 20-24 lata do grupy 25-29 lat, a także znaczący wzrost urodzeń dzieci przez kobiety z grupy wiekowej 30-34 lata, to wciąż jest problem ciąży na początku kariery zawodowej. Przyjmując, że kobieta kończy edukację w wieku 23 lat, mniej więcej dwa lata zajmie jej zdobycie

Dlaczego odechciewa się dzieci

wprowadzenie nowej ulgi podatkowej na dzieci; polegałaby ona na zwiększaniu kwoty dochodów wolnej od podatku w zależności od liczby dzieci w rodzinie. Rząd powinien rozważyć ten pomysł. Brak dzieci lub posiadanie jednego nie powoduje zagrożenia ubóstwem. Ale urodzenie drugiego dziecka zwiększa to zagrożenie

Alimenty - kiedy należą się dzieciom? [PORADNIK]

można się ubiegać o pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego. Alimenty z Funduszu wypłaca urząd miasta lub gminy, ewentualnie ośrodek pomocy społecznej. Tam też składa się wniosek. Powinien on zawierać: - dane osobowe rodzica ubiegającego się o pieniądze i dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia, numer

Zasiłki na opał, buty i codzienne wydatki

wliczać do dochodu rodziny? Nie jest tego wiele. To m.in. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli słynne becikowe, pomoc materialna dla uczniów, dodatek dla sieroty zupełnej. Do dochodu nie wlicza się także zasiłku celowego, o którym piszemy na początku poradnika. Komu przysługuje zasiłek

Jak kobieta pracuje, to urodzi

zawodowej z rodzicielstwem. Profesor dodaje, że te działania powinny być kierowane głównie do matek wykształconych. Bo to one teraz rodzą i mogłyby urodzić najwięcej dzieci. I to one po urodzeniu pierwszego dziecka często nie decydują się już na drugie. ''Firma przyjazna mamie'' Miesięczniki ''Dziecko

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

dwunastą ulgi. Polecamy: Nieślubne dzieci. Nazwisko, alimenty, dziedziczenie Posiadanie dzieci trzeba umieć udokumentować. W zeznaniu podatkowym za 2013 r. trzeba więc podać m.in. liczbę odpisywanych dzieci, ale też imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Jeśli tego

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę. W formularzu PIT nie wykazuje się też wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. Koszty, czyli niższy PIT Kolejny krok rozliczenia to wpisanie do zeznania

Kosiniak-Kamysz zapowiada uproszczenie procedur dot. urlopów rodzicielskich

Roczne urlopy dla rodziców wprowadzono w zeszłym roku. Mogli z nich skorzystać rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r., choć pierwotnie miały objąć tylko tych, których dzieci przyszły na świat po 17 marca. Spowodowało to protesty tzw. matek pierwszego kwartału, które ostatecznie doprowadziły

Polak uboższy od Europejczyka, ale za to taniej kupuje

będąca w słabej sytuacji materialnej. A jak jest w pogrążonej w kryzysie południowej Europie? W Portugalii w ogóle takiego zasiłku nie ma. Ale we Włoszech rodzina może dostać nawet 7,7 tys. euro za... urodzone czworaczki (za bliźniaki przysługuje nieco ponad 2,5 tys. euro). W przypadku urodzenia jednego

Brytyjska burza o zasiłki. Gospodarka naprawdę traci przez polskich emigrantów?

powinni móc ubiegać się o zasiłki dopiero dwa lata po przyjeździe na Wyspy. W końcu doszło do rozmowy między Davidem Cameronem a Donaldem Tuskiem. Polski premier nie zdradził jej dokładnego przebiegu. Poinformował jednak, że brytyjscy politycy mogą wedle uznania zmieniać przepisy dotyczące imigrantów, to

Jakie składniki wchodzą do podstawy wymiaru "chorobówki?

okazji urodzenia się dziecka pracownika; nieuzależnionych bezpośrednio od indywidualnego wkładu pracy pracownika, ale od wyników grupy pracowników lub całego zakładu pracy, wypłacanych niezależnie od absencji pracownika.Co istotne, składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo za okres

Mamy mieć dzieci i już? "W Polsce trwa jałowa debata o demografii"

tygodnie urlopu ojcowskiego. Wszystkie te urlopy można wziąć tylko do pierwszego roku życia dziecka. Tyle tylko że łączny ich wymiar to więcej niż rok! I z części - choćby z ojcowskiego - trzeba rezygnować. Chyba że kobieta z części urlopu skorzysta przed urodzeniem dziecka. A do tego wszystkiego jeszcze

Becikowe do pełnoletności? Absurd, który może kosztować 90 mld zł rocznie

becikowego Innym bezpośrednim finansowym wsparciem są stałe zasiłki rodzinne, które po ostatniej podwyżce wynoszą: 77 zł na dziecko do 5 lat, 106 zł na dziecko w wieku 6-18 lat i 115 zł na dziecko w wieku 19-24 lata. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych mają docelowo wynieść 574 zł na

Kobiety pracujące na własny rachunek przestaną być dyskryminowane

zachęcać Polki, aby decydowały się na urodzenie dziecka, a nie je karać - twierdzi minister. Prawo może być zmienione jeszcze w tym roku. Podstawą naliczania składek emerytalnych dla kobiet samozatrudnionych na wychowawczym będzie (tak jak u kobiet na etacie) 60 proc. średniej pensji. W większości państw

Zasady ubiegania się o alimenty na dzieci - zobacz, jak się zmieniły

ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. nr 123, poz. 836), które zostało znowelizowane pod koniec 2011 r. Wniosek powinien zawierać: - dane osobowe rodzica ubiegającego się w imieniu dziecka/dzieci o pieniądze (imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, numer NIP, stan cywilny i

Pity 2011: o czym warto pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe

; zasiłki rodzinne; zasiłki pielęgnacyjne; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę. W formularzu PIT nie wykazuje się też wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. Koszty mają wartość Kolejny krok

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

; odszkodowania za wypadek w pracy; odsetki z obligacji skarbu państwa; odsetki od oszczędności w bankach; odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; zasiłki rodzinne; zasiłki pielęgnacyjne; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za

Rewolucja w becikowym. Za szóste dziecko kilka tysięcy złotych

za urodzenie dziecka. Dziś mamy dwa becikowe - oba po tysiąc złotych. Jedno wynika z ustawy o świadczeniach rodzinnych - dostają je osoby z dochodem w rodzinie nieprzekraczającym 504 zł na osobę. I drugie - dla wszystkich, niezależnie od dochodu. Rodziny o niewielkich dochodach dostają w sumie 2 tys

PITy 2012: Mniej ulgowy PIT

dyspozycji jedną dwunastą ulgi. Posiadanie dzieci trzeba umieć udokumentować. W zeznaniu podatkowym należy podać m.in. liczbę odpisywanych dzieci, ale też imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Na żądanie fiskusa trzeba też przedstawić np. - odpis aktu urodzenia dziecka

Niemiecki rząd przedstawił największy w historii pakiet oszczędnościowy

bezrobotnych oraz rezygnację z opłacania przez państwo ubezpieczenia rentowego dla osób długotrwale pozbawionych pracy. Ma to przynieść budżetowi około 2 mld euro rocznie. Zmniejszony ma też być wypłacany niepracującym matkom lub ojcom przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka zasiłek rodzicielski. Nadal będzie

Pomoc dla starszych i chorych

całodobowej placówce opiekuńczej. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520 zł miesięcznie. Aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek wraz z: - orzeczeniem o niepełnosprawności, - dowodem tożsamości opiekuna, - potwierdzeniem jego miejsca zamieszkania, - odpisem aktu urodzenia dziecka. Dodatek pielęgnacyjny Wypłaca

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery