zasiłek po urodzeniu dziecka

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Jak to nie mamy serc i niszczymy matki

Jak to nie mamy serc i niszczymy matki

Czy trud związany z urodzeniem dziecka usprawiedliwia wykorzystywanie przez rodziców luk w przepisach? Polskie prawo pozwala przyszłym matkom dostawać ponad 9 tys. zł brutto miesięcznie zasiłku macierzyńskiego. Aby taki zasiłek zyskać, wystarczy, że przyszła matka miesiąc przed porodem zarejestruje prywatną firmę i opłaci jedną maksymalną składkę ubezpieczeniową - ok. 3 tys. zł.

Becikowe - nie dla bogatych

Radość świeżo upieczonych rodziców nie trwała zbyt długo. Wprowadzony ustawą z 2005 r. zasiłek z tytułu urodzenia dziecka do tej pory przysługiwał wszystkim rodzinom. Od 1 stycznia 2013 r. otrzymają go już tylko te o z góry określonym, maksymalnym dochodzie.

Od 1 stycznia 2012 r. będzie trudniej o "becikowe"

Z tytułu urodzenia dziecka rodzice mogą ubiegać się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego oraz jednorazowej zapomogi. Świadczenia te wypłacane są jednorazowo w wysokości 1.000 zł na każde dziecko. Aby je otrzymać, trzeba jednak udokumentować fakt, iż kobieta w okresie ciąży podlegała opiece medycznej. Co prawda obecnie wystarczy potwierdzenie jednej wizyty u lekarza lub położnej, jednak już niedługo skończy się ten ulgowy okres. Z nowym rokiem nastąpi bowiem powrót do bardziej rygorystycznych kryteriów przyznawania tych świadczeń.

"Rz": Skoro rodzisz - załóż firmę

W środę na posiedzeniu Sądu Najwyższego w poszerzonym siedmioosobowym składzie zapadła uchwała, sankcjonująca takie postępowanie. Sąd uznał, że obowiązujące przepisy pozwalają kobietom prowadzącym działalność gospodarczą zapewnić sobie bardzo wysokie zasiłki związane z urodzeniem dziecka.Wystarczy

Matka Polka na zasiłku w Wielkiej Brytanii

Matka Polka na zasiłku w Wielkiej Brytanii

dzieckiem po opłaceniu czynszu powinna pozostać z ok. 1200 funtami na miesiąc. Jeśli nie zostaje - różnice pokrywają zasiłki. Oczywiście im więcej dzieci, tym większa kwota - konkretyzuje Wiadrowski. Generalnie funkcjonują trzy podstawowe zasiłki na dziecko: Child Benefit - ok. 20 funtów tygodniowo oraz Tax

Świadczenia rodzinne - obliczamy dochód

Kwoty graniczne Zasiłek rodzinny, wraz z dodatkami, przysługuje - po spełnieniu pozostałych warunków - o ile miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym dany okres zasiłkowy, nie przekracza 504 zł . W 

Jakie dochody i z jakich źródeł wpisać do PIT 2014? Progi w zamrażarce

Jakie dochody i z jakich źródeł wpisać do PIT 2014? Progi w zamrażarce

pielęgnacyjne; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę. W formularzu PIT nie wykazuje się też wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. Rozlicz z Wyborcza.biz podatki za 2014 r.Nie ma spokoju w

Urlop rodzicielski dla etatowców i przedsiębiorców [PORADNIK]

pobierania zasiłku macierzyńskiego przez okres 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka (dla porodów mnogich od 31 do 37 tygodni). Podobnie jak w przypadku kobiet na etacie, macierzyński może zostać przedłużony o dodatkowe sześć tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i o osiem tygodni dla dwojga lub

Kosiniak-Kamysz: Urlopy dla ojców są coraz popularniejsze

Kosiniak-Kamysz: Urlopy dla ojców są coraz popularniejsze

. Ale de facto będą mogli z niego skorzystać w jakiejś części już ci, którym dzieci urodziły się w tym roku - zaznaczył Kosiniak-Kamysz. Rodzice, których dzieci będą miały mniej niż rok w dniu wejścia w życie nowych rozwiązań, będą uprawnieni do tego świadczenia dopóki dziecko roku nie skończy, np. gdy

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka

Zasiłek pogrzebowy [PORADNIK]

odpis aktu zgonu lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe; - oryginały rachunków, które dokumentują wydatki na pogrzeb, ewentualnie ich kopie, potwierdzone przez bank; - dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (więź biologiczną) lub powinowactwo (więź prawną), czyli

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

. ** Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1 tys. zł - otrzymują go matka lub ojciec, opiekun faktyczny albo prawny dziecka. Dodatek przysługuje po przedstawieniu przez rodzica zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką

Ulga na dzieci w PIT 2014 - ile na pierwsze, drugie, trzecie dziecko

Ulga na dzieci w PIT 2014 - ile na pierwsze, drugie, trzecie dziecko

. Posiadanie dzieci trzeba umieć udokumentować. W zeznaniu podatkowym za 2014 r. trzeba więc podać m.in. - liczbę odpisywanych dzieci - imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka - jego PESEL i datę urodzenia Jeśli tego zażąda fiskus, trzeba też będzie przedstawić na przykład: - odpis aktu urodzenia dziecka

Urlop rodzicielski dla bezrobotnych i rolników

Urlop rodzicielski dla bezrobotnych i rolników

Półroczny urlop rodzicielski koalicja PO-PSL wprowadziła w ubiegłym roku. Odbyło się to poprzez wydłużenie dotychczasowego półrocznego urlopu macierzyńskiego. Teraz po urodzeniu dziecka rodzicom przysługuje rok przerwy w pracy na opiekę nad dzieckiem. Z rodzicielskiego korzysta już 127,7 tys. osób

Urlop ojcowski - kiedy przysługuje pracownikowi - ojcu?

- ojciec rozpoczął urlop. Jeżeli stało się to przed upływem 12-miesięcznego okresu, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.Pracownik, który wystąpi o urlop w maju br., po urodzeniu dziecka otrzyma zasiłek, którego podstawą wymiaru

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą roczny urlop po urodzeniu dziecka

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą roczny urlop po urodzeniu dziecka

przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Po nowelizacji byłoby to 100 proc. przez pierwsze 26 tygodni i 60 proc. wynagrodzenia przez kolejnych 26 tygodni. Jeśli zaś matka dziecka od razu zadeklaruje, że korzystać będzie z całości urlopu - 52 tygodni, to przez cały ten okres

Większa ulga na dzieci [PORADNIK]

Większa ulga na dzieci [PORADNIK]

dzieci trzeba udokumentować. W zeznaniu podatkowym za 2014 r. podajemy m.in. liczbę odpisywanych dzieci, imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Fiskus może zażądać przedłożenia np.: odpisu aktu urodzenia dziecka; zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna

Kto urodzi dziecko za tysiąc złotych

Kto urodzi dziecko za tysiąc złotych

. Teraz po urodzeniu dziecka rodzicom przysługuje rok przerwy w pracy na opiekę nad dzieckiem. Z rodzicielskiego korzysta już 130 tys. osób. Ale prawo do niego mają tylko osoby zatrudnione na etacie albo przedsiębiorcy. Premier Ewa Kopacz postanowiła to zmienić. W ubiegłorocznym exposé obiecała, że

Becikowe już nie dla wszystkich. Zmieniają kryteria

Becikowe już nie dla wszystkich. Zmieniają kryteria

potwierdzający datę urodzenia dziecka), - ksero dowodu osobistego, - wniosek wraz z oświadczeniem, że na to dziecko nikt jeszcze nie pobrał becikowego, - zaświadczenie lekarskie. Warto wiedzieć. Jeśli ktoś mieszka w innym miejscu, niż jest zameldowany, nie musi jechać do swojej rodzinnej gminy po becikowe

Od stycznia 2010 r. dłuższa wypłata zasiłków macierzyńskich

działalności pozarolniczej czy wykonywania umowy zlecenia. Ponadto, dłuższy zasiłek macierzyński będą mogły otrzymać także osoby pobierające to świadczenie po ustaniu zatrudnienia oraz osoby pobierające zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego. Warunkiem

Ulgą w demografię, czyli bój o przyrost naturalny

Ulgą w demografię, czyli bój o przyrost naturalny

w mgnieniu oka. Mamy po prostu efekt wyżu demograficznego z lat 1981-83. Kobiety, które się wówczas urodziły, wychodzą z okresu głównej płodności. Mówią sobie: "Dziecko teraz albo już wcale, bo wzrasta ryzyko, że urodzi się chore" - mówi Maciej Duszczyk z Instytutu Polityki Społecznej UW

Sześć krajów, gdzie warto być mamą

Sześć krajów, gdzie warto być mamą

Pierwsze miejsce Finlandii nie dziwi - praktycznie wszyscy Skandynawowie prowadzą od lat z powodzeniem konsekwentną politykę pronatalistyczną. Ale dlaczego na liście sześciu rajów dla mam znalazły się Chiny? 1. Finlandia W Helsinkach każda mama po urodzeniu dziecka dostaje duże tekturowe pudło, a w

Dlaczego w byłym NRD przybywa nastoletnich matek?

Dlaczego w byłym NRD przybywa nastoletnich matek?

nowoczesnym technicznym wykształceniem, absolwenci szkół głównych są na ogół bez szans. Dlatego macierzyństwo jest dla młodych Niemek ze wschodu sposobem na beznadzieję. Państwo płaci im zasiłki dla bezrobotnych i na dziecko, dopłaca do mieszkań. Pozwala to związać koniec z końcem. - Mamy coraz częściej do

Zasiłek macierzyński za jedną składkę

- usłyszeliśmy od pośrednika. Zdarzają się też sytuacje gdy kobieta od wielu lat prowadzi firmę i oczywiście płaci składki. Tuż przed urodzeniem dziecka decyduje się jednak opłacić najwyższą składkę ubezpieczenia, by zwiększyć zasiłek. Zdaniem Michała Jaskólskiego partnera w Kancelarii Prawnej "Świeca i

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

zasiłku macierzyńskiego. Z przepisów wynika, że w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym

Rodzice w pracy

Wymiar urlopu macierzyńskiego zależny jest od liczby urodzonych dzieci w trakcie jednego porodu. Pracownicy przysługuje zatem: 1)   20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka; 2)   31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci; 3)   33

Świadczenia rodzinne. Jakie zmiany zgotował nam rząd?

najmniej 50 proc. alimentów, gmina nie może nawet uznać go za uchylającego się od zobowiązań. Na nowo narodzone dzieci Należy się pomoc z tytułu urodzenia dziecka: becikowe - 1000 zł na dziecko dla wszystkich bez względu na dochody oraz dla najuboższych dodatek do zasiłku rodzinnego - też 1000 zł na

Dzieci dadzą większą ulgę podatkową [PORADNIK]

. W zeznaniu podatkowym za 2014 r. trzeba więc będzie podać m.in. liczbę odpisywanych dzieci, ale też imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Jeśli tego zażąda fiskus, trzeba też będzie przedstawić np. ? odpis aktu urodzenia dziecka, ? zaświadczenie sądu rodzinnego o

Ciąża? Zakładam firmę i mam 6,6 tys. zł z ZUS-u

"Pomogę kobiecie w ciąży otrzymać duży ZUS z tytułu urodzenia dziecka". "Chcesz dowiedzieć się, jak zapewnić sobie i swojemu kochanemu dziecku właściwą opiekę i godziwie wysoki zasiłek macierzyński? Pomożemy" "Możesz dostać kilkanaście tysięcy złotych. Zajmę się całą sprawą

Polsce potrzeba więcej dzieci. Startujemy z zapaści. Efekty zmian będą widoczne za 5 lat?

czynnika, który odpowiada za mniejszą niż deklarowana liczbę dzieci. Pieniądze? Premier Ewa Kopacz zapowiedziała po tysiąc złotych netto dla bezrobotnych, osób na umowach o dzieło i studentów, którzy urodzą dziecko i spędzą z nim 12 miesięcy na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. - To nie jest dobre

Prawo nie przewidziało przedsiębiorczych kobiet. Absurdy ZUS

przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ale takiego indywiduum, które i pracuje na etacie, i ma własną firmę, i jeszcze chce płacić wyższe składki do ZUS, prawo nie przewiduje. - Nie chodzi mi o jakieś niebotyczne pieniądze. Po urodzeniu dziecka chciałabym spokojnie poświęcić się opiece nad nim

Chorobowe kobiet. Nie osądzajmy pochopnie

Opisane w artykule Leszka Kostrzewskiego i Piotra Miączyńskiego zachowania pracownic z biura tłumaczeń świadczą o nadużywaniu zwolnień lekarskich zarówno w okresie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka. O nadużyciu dokonywanym przez te kobiety oraz lekarzy, którzy wypisują takie zwolnienia. To

Uszczęśliwmy polskich ojców!

Kobiety, które myślą o urodzeniu dziecka, zapewne się ucieszą. Będą mogły spędzić z nim nie pół roku, ale cały rok. Sześć miesięcy to niewiele, zwłaszcza że wiele kobiet nadal chce karmić piersią. Taka matka może co prawda pójść po macierzyńskim na urlop wychowawczy, ale dostanie wtedy niski

Rok płatnego urlopu na dziecko - nowość w polskim prawie od 2013 roku

Dla wszystkich dzieci urodzonych po 1 stycznia 2013 rokuWprowadzone zmiany zakładają niejednolitość urlopu macierzyńskiego. Na taki urlop będą składać się trzy rodzaje wolnego: podstawowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski. Pierwszy urlop przysługuje

Od 1 stycznia dłużej na zasiłku macierzyńskim

macierzyński po ustaniu zatrudnienia oraz osobom pobierającym zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w okresie urlopu wychowawczego. Warunkiem wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest wystąpienie

Merkel odbiera becikowe

chciały w ten sposób zachęcić Niemki do macierzyństwa. Kraj coraz bardziej boryka się z ujemnym przyrostem naturalnym. W Polsce becikowe wypłacane jest jednorazowo, po urodzeniu dziecka. W Niemczech pieniądze dostaje się przez rok. Dotyczy to rodzica (zwykle matki), który po urodzeniu dziecka zdecydował

Polki wolą rodzić za granicą. Bo nie mogą liczyć na własne państwo

dziecko, na początku częściej, później coraz rzadziej. Joanna z Luksemburga: - Co miesiąc dostaję przysługujący każdej matce zasiłek na dziecko (250 euro), który jest wypłacany do 18. roku życia. Do tego państwo wypłaca trzy transze pomocy (580 euro każda) - jedna po urodzeniu, druga po dwóch latach

Dlaczego kobiety w Polsce zarabiają mniej od mężczyzn?

urodzeniu dziecka z grupy wiekowej 20-24 lata do grupy 25-29 lat, a także znaczący wzrost urodzeń dzieci przez kobiety z grupy wiekowej 30-34 lata, to wciąż jest problem ciąży na początku kariery zawodowej. Przyjmując, że kobieta kończy edukację w wieku 23 lat, mniej więcej dwa lata zajmie jej zdobycie

"Rz": Odliczyłeś ulgę, pokaż, że masz dzieci

zeznaniu nie trzeba było podawać w PIT/0 nr PESEL dziecka ani innych danych. Wezwany przez kontrolę rodzić może więc przedstawić odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.Z informacji "Rz" wynika, że urzędy najczęściej sprawdzają prawo do odliczenia na

Jak tu rodzić, panie premierze?

powinni być zmuszeni do podejmowania takiej decyzji tuż po urodzeniu dziecka. Nie wiadomo, jak się ich życie rodzinne i zawodowe ułoży. Oczywiście można planować, ale plany często weryfikuje życie. Tuż po porodzie kobieta może wybrać rok macierzyńskiego z mniejszą pensją, a po pół roku zmieni zdanie i

Płacić za dzieci to za mało

niż demograficzny trwa w Niemczech nieprzerwanie od lat 70., z problemem zmierzył się dopiero rząd kanclerz Angeli Merkel. Pięć lat temu wprowadzono płatne urlopy macierzyńskie. Przez 12 miesięcy po narodzinach dziecka matka dostaje zasiłek w wysokości 65 proc. pensji (maksymalnie 1,8 tys. euro

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

Z początkiem przyszłego roku wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowego. Wypłata "becikowego" oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (do którego uprawnione są osoby o niższych

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

dwunastą ulgi. Polecamy: Nieślubne dzieci. Nazwisko, alimenty, dziedziczenie Posiadanie dzieci trzeba umieć udokumentować. W zeznaniu podatkowym za 2013 r. trzeba więc podać m.in. liczbę odpisywanych dzieci, ale też imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Jeśli tego

Kosiniak-Kamysz zapowiada uproszczenie procedur dot. urlopów rodzicielskich

Roczne urlopy dla rodziców wprowadzono w zeszłym roku. Mogli z nich skorzystać rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r., choć pierwotnie miały objąć tylko tych, których dzieci przyszły na świat po 17 marca. Spowodowało to protesty tzw. matek pierwszego kwartału, które ostatecznie doprowadziły

Zmiana zasad wypłacania becikowego

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a także - przysługującego niektórym osobom - dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.Do otrzymania "becikowego" uprawniać będą świadczenia zdrowotne udzielane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń

Dlaczego odechciewa się dzieci

wprowadzenie nowej ulgi podatkowej na dzieci; polegałaby ona na zwiększaniu kwoty dochodów wolnej od podatku w zależności od liczby dzieci w rodzinie. Rząd powinien rozważyć ten pomysł.Brak dzieci lub posiadanie jednego nie powoduje zagrożenia ubóstwem. Ale urodzenie drugiego dziecka zwiększa to zagrożenie

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę. W formularzu PIT nie wykazuje się też wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. Koszty, czyli niższy PIT Kolejny krok rozliczenia to wpisanie do zeznania

Od 1 listopada nowe zasady wypłacania "becikowego"

również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu. Tak więc - jak wyjaśnia resort pracy - kobieta, której

Alimenty - kiedy należą się dzieciom? [PORADNIK]

można się ubiegać o pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego. Alimenty z Funduszu wypłaca urząd miasta lub gminy, ewentualnie ośrodek pomocy społecznej. Tam też składa się wniosek. Powinien on zawierać: - dane osobowe rodzica ubiegającego się o pieniądze i dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia, numer

Jak kobieta pracuje, to urodzi

zawodowej z rodzicielstwem. Profesor dodaje, że te działania powinny być kierowane głównie do matek wykształconych. Bo to one teraz rodzą i mogłyby urodzić najwięcej dzieci. I to one po urodzeniu pierwszego dziecka często nie decydują się już na drugie. ''Firma przyjazna mamie'' Miesięczniki ''Dziecko

Rządowy program rodzenia

. Rodziny mniej zamożne powinny być pewne, że nawet jak stracą pracę, ich dzieci znajdą opiekę w przedszkolu, a także darmowy posiłek. Wtedy częściej będą podejmować decyzję o urodzeniu kolejnego dziecka. Na przedszkola rząd wysupłał na przyszły rok 320 mln zł - dobre i to, ale to wciąż za mało.Opozycja

Brytyjska burza o zasiłki. Gospodarka naprawdę traci przez polskich emigrantów?

powinni móc ubiegać się o zasiłki dopiero dwa lata po przyjeździe na Wyspy. W końcu doszło do rozmowy między Davidem Cameronem a Donaldem Tuskiem. Polski premier nie zdradził jej dokładnego przebiegu. Poinformował jednak, że brytyjscy politycy mogą wedle uznania zmieniać przepisy dotyczące imigrantów, to

Polak uboższy od Europejczyka, ale za to taniej kupuje

będąca w słabej sytuacji materialnej. A jak jest w pogrążonej w kryzysie południowej Europie? W Portugalii w ogóle takiego zasiłku nie ma. Ale we Włoszech rodzina może dostać nawet 7,7 tys. euro za... urodzone czworaczki (za bliźniaki przysługuje nieco ponad 2,5 tys. euro). W przypadku urodzenia jednego

Mamy mieć dzieci i już? "W Polsce trwa jałowa debata o demografii"

tygodnie urlopu ojcowskiego. Wszystkie te urlopy można wziąć tylko do pierwszego roku życia dziecka. Tyle tylko że łączny ich wymiar to więcej niż rok! I z części - choćby z ojcowskiego - trzeba rezygnować. Chyba że kobieta z części urlopu skorzysta przed urodzeniem dziecka. A do tego wszystkiego jeszcze

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

; odszkodowania za wypadek w pracy; odsetki z obligacji skarbu państwa; odsetki od oszczędności w bankach; odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; zasiłki rodzinne; zasiłki pielęgnacyjne; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za

Becikowe do pełnoletności? Absurd, który może kosztować 90 mld zł rocznie

becikowego Innym bezpośrednim finansowym wsparciem są stałe zasiłki rodzinne, które po ostatniej podwyżce wynoszą: 77 zł na dziecko do 5 lat, 106 zł na dziecko w wieku 6-18 lat i 115 zł na dziecko w wieku 19-24 lata. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych mają docelowo wynieść 574 zł na

Jakie składniki wchodzą do podstawy wymiaru "chorobówki?

okazji urodzenia się dziecka pracownika; nieuzależnionych bezpośrednio od indywidualnego wkładu pracy pracownika, ale od wyników grupy pracowników lub całego zakładu pracy, wypłacanych niezależnie od absencji pracownika.Co istotne, składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo za okres

"Rz": Urlop ojcowski. Rekord pobity

wypłaty zasiłków realizowali płatnicy składek, czyli zakłady pracy zatrudniające powyżej 20 osób - i ojców na urlopach było najprawdopodobniej w ubiegłym roku więcej. Według danych ZUS ojcowie wciąż niechętnie idą na urlop rodzicielski. To dodatkowe osiem tygodni opieki nad dzieckiem, z jakich mogą

Kobiety pracujące na własny rachunek przestaną być dyskryminowane

zachęcać Polki, aby decydowały się na urodzenie dziecka, a nie je karać - twierdzi minister. Prawo może być zmienione jeszcze w tym roku. Podstawą naliczania składek emerytalnych dla kobiet samozatrudnionych na wychowawczym będzie (tak jak u kobiet na etacie) 60 proc. średniej pensji. W większości państw

Urlopy rodzicielskie poszły ekspresem

rodziców dzieci urodzonych w I kwartale tego roku. Jednak w ustawie zapisano obowiązkowy audyt jej działania po półtora roku. I wtedy być może niektóre propozycje, m.in. prezydenta, zostaną przyjęte. Wszystkie kluby poparły roczne urlopy, ale opozycja uznała, że potrzebny jest rozbudowany system wsparcia

PITy 2012: Mniej ulgowy PIT

dyspozycji jedną dwunastą ulgi. Posiadanie dzieci trzeba umieć udokumentować. W zeznaniu podatkowym należy podać m.in. liczbę odpisywanych dzieci, ale też imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Na żądanie fiskusa trzeba też przedstawić np. - odpis aktu urodzenia dziecka

Znacznie dłużej z niemowlęciem - wkrótce duże zmiany w urlopach macierzyńskich

przed zamierzonym skorzystaniem z dodatkowego urlopu w wyższym wymiarze.Urlop macierzyński po 17 marca 2013 r.Jeśli dziecko przyjdzie na świat po 17 marca 2013 r., jego rodzice będą mogli wykorzystać aż 12 miesięcy płatnego urlopu. W pierwszej kolejności przysługiwać im bowiem będzie "ustawowe

Niemiecki rząd przedstawił największy w historii pakiet oszczędnościowy

bezrobotnych oraz rezygnację z opłacania przez państwo ubezpieczenia rentowego dla osób długotrwale pozbawionych pracy. Ma to przynieść budżetowi około 2 mld euro rocznie. Zmniejszony ma też być wypłacany niepracującym matkom lub ojcom przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka zasiłek rodzicielski. Nadal będzie

Rewolucja w becikowym. Za szóste dziecko kilka tysięcy złotych

za urodzenie dziecka. Dziś mamy dwa becikowe - oba po tysiąc złotych. Jedno wynika z ustawy o świadczeniach rodzinnych - dostają je osoby z dochodem w rodzinie nieprzekraczającym 504 zł na osobę. I drugie - dla wszystkich, niezależnie od dochodu. Rodziny o niewielkich dochodach dostają w sumie 2 tys

W Singapurze single to pasożyty. Bo nie mają dzieci

dziecka na kobietę. Liczebność populacji da się utrzymać na aktualnym poziomie, kiedy wynosi on 2,1. Innymi słowy: aby urodzenia kompensowały zgony, kobieta musi mieć co najmniej dwójkę dzieci. Becikowe i kupony na randkę Rząd na wszelkie sposoby próbuje więc namówić obywateli do prokreacji. Po pierwsze

Są stadiony, teraz przedszkola

, niezatrudnione na etacie. - Na początku lat 80. mieliśmy wzrost urodzeń, niektórzy mówili, że to efekt stanu wojennego. Ale to właśnie wtedy wprowadzono płatne urlopy wychowawcze - dla wszystkich pracujących kobiet. Teraz zasiłek w czasie wychowawczego przysługuje najuboższym. Narodziny dziecka to poważne

To nie jest kraj dla młodych ludzi

przeznaczy po tysiąc złotych netto dla kobiet bezrobotnych, na umowach o dzieło i studentek, które zdecydują się urodzić dziecko i spędzą z nim 12 miesięcy na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Pytanie tylko, jak takie matki wejdą na rynek pracy? Bezrobotna od roku, młoda matka na zasiłku, bez

Jacek Męcina: Bezrobocie radykalizuje młodych

wracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Co się rządowi w sprawie pracy dla młodych udało? - Dużą satysfakcję daje reforma instytucji rynku pracy (maj 2014 r.). Wprowadziliśmy bony dla młodych na zatrudnienie, staż czy przeniesienie do innego miasta albo korzystne pożyczki na rozpoczęcie działalności

Niemiecki rząd przyjął pakiet oszczędnościowy

. Zmniejszony ma też być wypłacany niepracującym matkom lub ojcom przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka zasiłek rodzicielski. Nadal będzie mógł wynosić maksymalnie 1800 euro miesięcznie, ale jego wymiar zmniejszy się z 67 do 65 proc. poprzedniej płacy netto pobierającego.Plan przewiduje również zmniejszenie o

"Gazeta Prawna": Rząd oszczędza na dzieciach

Te działania uderzą w rodziny wychowujące dzieci. A już obecnie dane dotyczące ich ubóstwa są zatrważające.745 tys. polskich dzieci żyje poniżej minimum egzystencji, zwanego tez minimum biologicznym. Taki dochód zapewnia tylko biologiczne przetrwanie. Co drugie dziecko, które urodziło się w

Antykoncepcyjna umowa czasowa i malejące wpływy ZUS

takie znaczenie? Kobiety, które mają pracę, ponad dwa razy częściej decydują się na dziecko. Wśród kobiet, które pracują, wskaźnik dzietności wynosi 1,78, wśród niepracujących - 0,92. Tak wynika z danych BAEL, czyli badania aktywności ekonomicznej ludności. W sumie ponad siedem na dziesięć nowo

Kotowska: Zlikwidować becikowe, budować żłobki

spadkowa została zahamowana i liczba urodzeń stopniowo rośnie - do 414 tys. w 2008 r.Baby boom?Nie, nie każdy wzrost urodzeń można tak nazwać. Po prostu odbiliśmy się od dna określonego przez bardzo niski poziom urodzeń z początku tej dekady. Pyta-nie brzmi, jak silna będzie ta tendencja wzrostowa? Czy

Prawo do świadczeń rodzinnych w trakcie okresu zasiłkowego

rodziny, może jednak ulec zmianie. Chodzi tu w szczególności o: * zwiększenie lub zmniejszenie liczby członków rodziny, np. wskutek urodzenia dziecka, czy też ukończenia przez dziecko 25 lat, * uzyskanie albo utratę dochodu, * uzyskanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności lub o znacznym albo

Po świadczenia rodzinne i alimentacyjne bez zaświadczeń z urzędu skarbowego

dowodu osobistego lub paszportu, oraz - dzieci pozostających na jej utrzymaniu, tj.: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz różnego rodzaju dodatków, uzależnione jest od dochodu rodziny, który w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć

Polka kobieta pracująca

np. w Holandii - sugerują autorzy raportu. Pomogłyby też pożyczki zwrotne zamiast stypendiów i zmiana naboru w instytucjach publicznych. ...potem dzieci Wiele młodych kobiet nie chce zaczynać pracy przed urodzeniem dziecka. Dane z raportu ukazują, że te, które mają małe dziecko, są o 20 proc. mniej

Nadchodzi ulgowa rewolucja w zeznaniach PIT

podatnik wychowuje dziecko. Za każdy miesiąc ma on do dyspozycji 1/12 ulgi. Nie dla wszystkich Posiadanie dzieci trzeba umieć udokumentować. W zeznaniu podatkowym trzeba podać m.in. liczbę odpisywanych dzieci, ale też imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Na żądanie

Putin zleca podwyżki pensji i tworzenie nowych miejsc pracy

przyszłego roku urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Putin nakazał także rządowi zwiększenie liczby wydawanych kredytów hipotecznych do 815 tys. rocznie. Liczba kredytów mieszkaniowych w 2011 roku wynosiła ponad 40 tys., podaje gazeta. Prezydent oczekuje także obniżenia kosztu samych mieszkań. Grecja: nie

Minister pracy: Im więcej osób starszych pracuje, tym więcej młodych ma pracę

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński: Panie ministrze, jest pan za tym, aby matki mogły wcześniej odchodzić na emeryturę. A my mamy podstawową wątpliwość: którą 20-30-letnią kobietę przekona pan do urodzenia dziecka obietnicą wcześniejszej emerytury? - Dzięki temu, że powstał ten

Urzędy przyprawiają o ból głowy

internet i na dzieci. I z tego skorzystaliśmy. Urząd postanowił nas skontrolować i zażądał: faktury na internet wraz dowodami wpłat oraz świadectwo urodzenia i jakiś dokument tożsamości dziecka do wglądu. Trzeba było również dostarczyć kserokopie tych dokumentów. Na koniec musiałam napisać oświadczenia, że

Bezduszny bank czy głupie przepisy? Jak PKO BP zrobił rodzinę w "zero"

za pieniądze w reklamy, ale to żaden zarobek - w trzy miesiące zarobił 30 dol. Górnikowie dostają co miesiąc po 98 zł na każde dziecko zasiłków rodzinnych i 150 zł zasiłku pielęgnacyjnego na pana Grzegorza. Bank przyznał debet choć klientka go nie chciała Komornik zabrał swoje, bank blokuje resztę

Cena obietnic pani premier. Czy plany ogłoszone w exposé są realne?

poprzez wydłużenie dotychczasowego półrocznego urlopu macierzyńskiego. Teraz po urodzeniu dziecka rodzicom przysługuje rok przerwy w pracy na opiekę nad dzieckiem. Z rodzicielskiego korzysta już 127,7 tys. osób. Ale prawo do niego mają tylko osoby zatrudnione na etacie albo przedsiębiorcy. Premier Ewa

Co nowego czeka nas w rozliczeniach rocznych?

zastępczej. Rodzice lub opiekunowie odliczą więc od podatku kwotę 92,67 zł za każdy miesiąc. W przypadku dzieci urodzonych w ciągu roku ważna jest data urodzenia. Jeśli dziecko urodziło się np. we wrześniu, za dany rok rodzicom lub opiekunom przysługuje ulga tylko za 4 miesiące. udowodnienie

Który kraj UE daje najwięcej na dzieci

- pracodawca ma obowiązek pomóc w ustaleniu instytucji zajmującej się przyznawaniem zasiłków); zbierz niezbędne dokumenty - a więc akty urodzenia dzieci, akt małżeństwa, dowód tożsamości, dokument potwierdzający twoje zatrudnienie. Ważne! W większości krajów składasz oryginały dokumentów, a jeżeli kopie - to

PIT 2008: Dzieci dają większą ulgę

dziecko, choć oczywiście mogą się nim podzielić np. po połowie. Albo w dowolnej proporcji. Jeszcze tylko teraz obowiązuje zasada, że nawet jeśli dziecko urodziło się w ciągu roku to rodzice mogą odpisać od podatku pełną ulgę - całoroczny jej limit. Jeśli więc np. Marysia urodziła się w grudniu 2008 r. w

Wspierajmy rodziny jak Francuzi

tzw. polityki prorodzinnej, z którymi się nie zgadzamy. Były wicepremier stawia sprawę tak: jak nie ma badań naukowych, z których wynika, że wysokość urlopu macierzyńskiego czy ulga prorodzinna wpływa na zwiększenie urodzeń, to taki wydatek trzeba skasować, bo to wyrzucanie pieniędzy w błoto. I

PIT-y 2010: Fiskus o uldze na dzieci

Syn pani J. urodził się w 1987 r. i nadal się uczy. W 2008 r. podjął pracę. Po odliczeniu kosztów uzyskania i składek na ubezpieczenia jego łączny dochód wyniósł 2859,21 zł. "Czy mogę skorzystać z ulgi na syna?" - zapytała fiskusa pani J. we wniosku o interpretację przepisów. Jej zdaniem

Czy rodzic może dostać ulgę podatkową za zmarłe dziecko?

W maju 2008 r. urodziło się dziecko pana K. Niestety, żyło tylko kilka godzin. Jeszcze tego samego dnia zmarło. K. wystąpił do fiskusa z pytaniem, czy mimo to może skorzystać z ulgi na dzieci. W wiążącej interpretacji przepisów dyrektor warszawskiej izby skarbowej odpowiedział, że nie, bo K. nie

PIT 2009: Co wpisać w PIT, a czego do niego nie wpisywać

;- zasiłki pielęgnacyjne;- zasiłki wychowawcze i porodowe;- jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe);- wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę.W PIT nie wykazuje się też dochodów z działalności rolniczej i wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. Pobierz nasz

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

potwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy, jeśli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec - odpis skrócony aktu małżeństwa, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (jeżeli dziecko ukończyło 16 lat), zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy lub wdowca (wystawione przez lekarza leczącego, jeżeli

Ulga na dzieci - hit podatkowy, ale mniej korzystny

, fiskus mógł wykryć dopiero po wezwaniu podatnika na kontrolę. Teraz jest inaczej. Oczywiście podatnik nadal podaje liczbę odpisywanych dzieci i kwotę przysługującego mu w związku z tym limitu ulgi. Musi jednak podać także imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, a do tego jego PESEL i datę urodzenia

PIT 2009: Ulga na dzieci po nowemu

odpisywanych dzieci i kwotę przysługującego mu w związku z tym limitu ulgi. Musi jednak podać także imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, a do tego jego PESEL i datę urodzenia. To ma utrudnić ewentualne odliczanie wirtualnych dzieci.Fiskus wymyślił też inny sposób na wybicie podatnikom z głowy myśli o

Budżet państwa zyska na legalizacji związków partnerskich

decydowania się na dziecko - mówi Sroka. Jak prognozuje ONZ, do 2050 r. liczba ludności w naszym kraju spadnie do 34,9 mln, przy czym co trzecia osoba (35,3 proc.) będzie miała co najmniej 60 lat. Anna i Joanna dziecko już mają - Kacper urodził się półtora roku temu. Dla nich ważniejszym argumentem jest więc

Rozpoczęła się debata nad pakietem antykryzysowym

świadczeń rzeczowych i pieniężnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.Z opodatkowania mają być też zwolnione świadczenia udzielane przez związki zawodowe z tytułu urodzenia dziecka oraz zapomogi wypłacane z tytułu zdarzeń losowych, np. klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Zasiłki

PIT 2009: Wysokość ulgi na dzieci zależy od daty urodzin dziecka

którym miesiącu urodziło się dziecko. Tak więc w przypadku np. dziecka, które urodziło się w grudniu, rodzice będą mogli odliczyć tylko 1/12 kwoty 1173,7 zł.Kosonowska przypomina, że ten rok był także ostatnim, kiedy ulgę na dzieci może za podatnika rozliczyć płatnik, czyli pracodawca. W następnym roku

Henryka Bochniarz do Premiera: Wprowadźmy bony opiekuńcze

. Za duże ryzyko. Podoba się pani pomysł PSL - wcześniejsza o 3 lata emerytura dla matek za każde urodzone dziecko? - Paweł i Ania, moja synowa mają szóstkę dzieci. To by oznaczało, że synowa ze stażu pracy straci 18 lat. Przez 18 lat nie płaci składek a będzie pobierała emeryturę przez 216 miesięcy

Rząd PO i Julia, czyli kto zapracuje na nasze emerytury?

. Po 2015 r. po prostu bardzo zmniejszy się liczba kobiet w wieku 25-34 lata, a to one decydują o ogólnej liczbie urodzeń. Becikowe, ulga na dziecko... a problemy pozostają Demografia ma to do siebie, że nie ma tu jednego cudownego przycisku, który przynosi natychmiastowy efekt. Dla polityków to nie do

PIT-y 2010: Bez PIT-11 lub PIT-40A ani rusz

państwa; - odsetki od oszczędności w bankach;- zyski ze sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych;- odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; - zasiłki rodzinne;- zasiłki pielęgnacyjne; - zasiłki wychowawcze i porodowe; - jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); - wszelkie diety

Emerytura czy zasiłek

sobie zafundować np. 28-proc. stawkę VAT). Nie przybywa dzieci, a długość życia będzie rosnąć. Od 2050 r. 65-letnia Europejka będzie żyć przeciętnie jeszcze 24 lata, czyli o cztery lata dłużej niż dziś. O cztery lata dłużej będą także żyć mężczyźni. Dziecko, które urodzi się w tym roku, będzie żyło w

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury [PORADNIK]

: - Bezrobotnym. Jeżeli mieliśmy przerwy w pracy, długo byliśmy bezrobotni, to musimy się liczyć z niskim świadczeniem. Za bezrobotnych pobierających zasiłek, składkę na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe odprowadza właściwy urząd pracy. Niestety, płacone w ten sposób składki są bardzo niewielkie

Jakie zmiany w przepisach czekają nas w 2012 roku?

dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, przysługującego rodzicom o niskich dochodach.W tym roku czekają nas też najprawdopodobniej cięcia w przyznawaniu becikowego dla rodzin zarabiających najwięcej. Jeśli roczny dochód rodziny przekroczy 85 tys., becikowe nie będzie jej przysługiwało

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zasiłek

i od 1 stycznia 2009 r. okres ten wynosi: 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka, 31 tygodni przy urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 33 tygodnie przy urodzeniu trojga dzieci przy jednym porodzie, 35 tygodni przy urodzeniu czworga dzieci przy jednym porodzie, 37 tygodni przy urodzeniu

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny – zasiłek, mający na celu częściowe pokrycie wydatków związanych utrzymaniem dziecka. Zasady ustalania uprawnień i wypłaty zasiłku rodzinnego reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.Zasiłek rodzinny przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców

Zasiłek stały

Zasiłek stały - forma pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej. Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe), które przysługuje na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej.Zasiłek stały przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, która jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku

Zespół dziecka kolodionowego

Zespół dziecka kolodionowego (ang. collodion baby) – opisowe określenie schorzeń z grupy rybiej łuski, objawiających się pokrywającą po urodzeniu ciało dziecka błoniastą warstwą, przywodzącą na myśl natłuszczony pergamin lub kolodium. EtiologiaObraz dziecka kolodionowego obserwuje

Książeczka zdrowia dziecka

Książeczka zdrowia dziecka - książeczka dla dzieci w wieku od 0-18 lat, wydawana przez szpital po urodzeniu się dziecka, zawierająca informacje na temat stanu jego zdrowia, przebytych chorób i szczepień. Książeczki były wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.