zasiłek po urodzeniu dziecka

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Jak to nie mamy serc i niszczymy matki

Jak to nie mamy serc i niszczymy matki

Czy trud związany z urodzeniem dziecka usprawiedliwia wykorzystywanie przez rodziców luk w przepisach? Polskie prawo pozwala przyszłym matkom dostawać ponad 9 tys. zł brutto miesięcznie zasiłku macierzyńskiego. Aby taki zasiłek zyskać, wystarczy, że przyszła matka miesiąc przed porodem zarejestruje prywatną firmę i opłaci jedną maksymalną składkę ubezpieczeniową - ok. 3 tys. zł.

Od 1 stycznia 2012 r. będzie trudniej o "becikowe"

Z tytułu urodzenia dziecka rodzice mogą ubiegać się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego oraz jednorazowej zapomogi. Świadczenia te wypłacane są jednorazowo w wysokości 1.000 zł na każde dziecko. Aby je otrzymać, trzeba jednak udokumentować fakt, iż kobieta w okresie ciąży podlegała opiece medycznej. Co prawda obecnie wystarczy potwierdzenie jednej wizyty u lekarza lub położnej, jednak już niedługo skończy się ten ulgowy okres. Z nowym rokiem nastąpi bowiem powrót do bardziej rygorystycznych kryteriów przyznawania tych świadczeń.

"Rz": Skoro rodzisz - załóż firmę

Warto założyć firmę tuż przed urodzeniem dziecka. Biznesmenka może dostać prawie 6 tys. zł zasiłku i ZUS nie ma prawa tego zakwestionować, informuje gazeta.

Matka Polka na zasiłku w Wielkiej Brytanii

Matka Polka na zasiłku w Wielkiej Brytanii

dzieckiem po opłaceniu czynszu powinna pozostać z ok. 1200 funtami na miesiąc. Jeśli nie zostaje - różnice pokrywają zasiłki. Oczywiście im więcej dzieci, tym większa kwota - konkretyzuje Wiadrowski. Generalnie funkcjonują trzy podstawowe zasiłki na dziecko: Child Benefit - ok. 20 funtów tygodniowo oraz

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej świadczenia rodzicielskie

ubezpieczeniowy. "Ponadto, jeżeli jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, to drugiemu nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie" - czytamy także w materiale. Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego (52 tygodnie po urodzeniu dziecka, w przypadku ciąży mnogiej - nawet

Świadczenia rodzinne - obliczamy dochód

Kwoty graniczne Zasiłek rodzinny, wraz z dodatkami, przysługuje - po spełnieniu pozostałych warunków - o ile miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym dany okres zasiłkowy, nie przekracza 504 zł . W 

Prezydent: Matki mogą wyłudzać jeszcze rok

Prezydent: Matki mogą wyłudzać jeszcze rok

wprowadzić od stycznia bufor bezpieczeństwa. Każda kobieta, której nie przysługuje zasiłek macierzyński (bo jest np. bezrobotna albo studiuje), po urodzeniu dziecka dostanie 1 tys. zł świadczenia rodzicielskiego. Dostaną je również kobiety pracujące (np. na etacie czy we własnej firmie), których zasiłek

Jakie dochody i z jakich źródeł wpisać do PIT 2014? Progi w zamrażarce

Jakie dochody i z jakich źródeł wpisać do PIT 2014? Progi w zamrażarce

pielęgnacyjne; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę. W formularzu PIT nie wykazuje się też wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. Rozlicz z Wyborcza.biz podatki za 2014 r.Nie ma spokoju w

Rodziny z nowym rządowym wsparciem

należał się zasiłek w wysokości 19 zł, nie zostanie on wypłacony. Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Urlop rodzicielski dla etatowców i przedsiębiorców [PORADNIK]

pobierania zasiłku macierzyńskiego przez okres 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka (dla porodów mnogich od 31 do 37 tygodni). Podobnie jak w przypadku kobiet na etacie, macierzyński może zostać przedłużony o dodatkowe sześć tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i o osiem tygodni dla dwojga lub

Przedsiębiorcze matki protestują przeciw nowym przepisom dotyczącym składek chorobowych

Przedsiębiorcze matki protestują przeciw nowym przepisom dotyczącym składek chorobowych

zasiłek w wysokości 17,77 zł. Porównują to z sytuacją np. kobiet bezrobotnych, które od 2016 r. mają po urodzeniu dziecka otrzymywać przez rok 1 tys. zł miesięcznie. Wtedy wejść ma w życie ustawa wprowadzająca świadczenie rodzicielskie dla tych, którzy nie mają prawa do urlopu ani zasiłku macierzyńskiego

Kosiniak-Kamysz: Urlopy dla ojców są coraz popularniejsze

Kosiniak-Kamysz: Urlopy dla ojców są coraz popularniejsze

. Ale de facto będą mogli z niego skorzystać w jakiejś części już ci, którym dzieci urodziły się w tym roku - zaznaczył Kosiniak-Kamysz. Rodzice, których dzieci będą miały mniej niż rok w dniu wejścia w życie nowych rozwiązań, będą uprawnieni do tego świadczenia dopóki dziecko roku nie skończy, np. gdy

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka

Skąd wziąć więcej dzieci? Szkodliwe pomysły rodzą się łatwo

Skąd wziąć więcej dzieci? Szkodliwe pomysły rodzą się łatwo

budżet 20 mld zł rocznie, czyli 100 mld zł przez całą kadencję Dudy. PO wymyśliło natomiast superbecikowe dla bezrobotnych matek, studentek czy zatrudnionych na umowie o dzieło. Przez rok po urodzeniu dziecka będą dostawać 1 tys. zł netto. W przyszłym roku ma na to pójść 1,2 mld zł. W ciągu 10 lat ok. 14

Zasiłek pogrzebowy [PORADNIK]

odpis aktu zgonu lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe; - oryginały rachunków, które dokumentują wydatki na pogrzeb, ewentualnie ich kopie, potwierdzone przez bank; - dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (więź biologiczną) lub powinowactwo (więź prawną), czyli

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

. ** Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1 tys. zł - otrzymują go matka lub ojciec, opiekun faktyczny albo prawny dziecka. Dodatek przysługuje po przedstawieniu przez rodzica zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką

Urlop ojcowski - kiedy przysługuje pracownikowi - ojcu?

- ojciec rozpoczął urlop. Jeżeli stało się to przed upływem 12-miesięcznego okresu, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.Pracownik, który wystąpi o urlop w maju br., po urodzeniu dziecka otrzyma zasiłek, którego podstawą wymiaru

Ulga na dzieci w PIT 2014 - ile na pierwsze, drugie, trzecie dziecko

Ulga na dzieci w PIT 2014 - ile na pierwsze, drugie, trzecie dziecko

. Posiadanie dzieci trzeba umieć udokumentować. W zeznaniu podatkowym za 2014 r. trzeba więc podać m.in. - liczbę odpisywanych dzieci - imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka - jego PESEL i datę urodzenia Jeśli tego zażąda fiskus, trzeba też będzie przedstawić na przykład: - odpis aktu urodzenia dziecka

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą roczny urlop po urodzeniu dziecka

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą roczny urlop po urodzeniu dziecka

przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Po nowelizacji byłoby to 100 proc. przez pierwsze 26 tygodni i 60 proc. wynagrodzenia przez kolejnych 26 tygodni. Jeśli zaś matka dziecka od razu zadeklaruje, że korzystać będzie z całości urlopu - 52 tygodni, to przez cały ten okres

Becikowe już nie dla wszystkich. Zmieniają kryteria

Becikowe już nie dla wszystkich. Zmieniają kryteria

potwierdzający datę urodzenia dziecka), - ksero dowodu osobistego, - wniosek wraz z oświadczeniem, że na to dziecko nikt jeszcze nie pobrał becikowego, - zaświadczenie lekarskie. Warto wiedzieć. Jeśli ktoś mieszka w innym miejscu, niż jest zameldowany, nie musi jechać do swojej rodzinnej gminy po becikowe

Od stycznia 2010 r. dłuższa wypłata zasiłków macierzyńskich

działalności pozarolniczej czy wykonywania umowy zlecenia. Ponadto, dłuższy zasiłek macierzyński będą mogły otrzymać także osoby pobierające to świadczenie po ustaniu zatrudnienia oraz osoby pobierające zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego. Warunkiem

Urlop rodzicielski dla bezrobotnych i rolników

Urlop rodzicielski dla bezrobotnych i rolników

Półroczny urlop rodzicielski koalicja PO-PSL wprowadziła w ubiegłym roku. Odbyło się to poprzez wydłużenie dotychczasowego półrocznego urlopu macierzyńskiego. Teraz po urodzeniu dziecka rodzicom przysługuje rok przerwy w pracy na opiekę nad dzieckiem. Z rodzicielskiego korzysta już 127,7 tys. osób

Większa ulga na dzieci [PORADNIK]

Większa ulga na dzieci [PORADNIK]

dzieci trzeba udokumentować. W zeznaniu podatkowym za 2014 r. podajemy m.in. liczbę odpisywanych dzieci, imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Fiskus może zażądać przedłożenia np.: odpisu aktu urodzenia dziecka; zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna

Kto urodzi dziecko za tysiąc złotych

. Teraz po urodzeniu dziecka rodzicom przysługuje rok przerwy w pracy na opiekę nad dzieckiem. Z rodzicielskiego korzysta już 130 tys. osób. Ale prawo do niego mają tylko osoby zatrudnione na etacie albo przedsiębiorcy. Premier Ewa Kopacz postanowiła to zmienić. W ubiegłorocznym exposé obiecała, że

Sześć krajów, gdzie warto być mamą

Pierwsze miejsce Finlandii nie dziwi - praktycznie wszyscy Skandynawowie prowadzą od lat z powodzeniem konsekwentną politykę pronatalistyczną. Ale dlaczego na liście sześciu rajów dla mam znalazły się Chiny? 1. Finlandia W Helsinkach każda mama po urodzeniu dziecka dostaje duże tekturowe pudło, a w

Ulgą w demografię, czyli bój o przyrost naturalny

w mgnieniu oka. Mamy po prostu efekt wyżu demograficznego z lat 1981-83. Kobiety, które się wówczas urodziły, wychodzą z okresu głównej płodności. Mówią sobie: "Dziecko teraz albo już wcale, bo wzrasta ryzyko, że urodzi się chore" - mówi Maciej Duszczyk z Instytutu Polityki Społecznej UW

Co robią Polacy na Wyspach? Krwawią. I pracują

otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest m.in. zarabianie mniej niż 153 funty tygodniowo w ciągu ostatnich dwóch lat pracy. Child Benefit - zasiłek na dziecko. Pierwsze dziecko otrzymuje 20,70 funtów tygodniowo, każde kolejne to 13,17 funta na dziecko. Zasiłek wypłacany jest do ukończenia przez dziecko 16

Rodzice w pracy

Wymiar urlopu macierzyńskiego zależny jest od liczby urodzonych dzieci w trakcie jednego porodu. Pracownicy przysługuje zatem: 1)   20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka; 2)   31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci; 3)   33

Opłacała składki, zaszła w ciążę. "Praca nie będzie czekać". Oto śmieciowy zasiłek

słowa nawet o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia. Katarzyna pracowała więc do ostatniego dnia. Do pracy wróciła trzy tygodnie po porodzie. W domu zostawiła małe dziecko. Sama była w złym stanie zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Na jej przełożonych nie robiło to wrażenia. Przecież po to zatrudniają

Dlaczego w byłym NRD przybywa nastoletnich matek?

nowoczesnym technicznym wykształceniem, absolwenci szkół głównych są na ogół bez szans. Dlatego macierzyństwo jest dla młodych Niemek ze wschodu sposobem na beznadzieję. Państwo płaci im zasiłki dla bezrobotnych i na dziecko, dopłaca do mieszkań. Pozwala to związać koniec z końcem. - Mamy coraz częściej do

Świadczenia rodzinne. Jakie zmiany zgotował nam rząd?

najmniej 50 proc. alimentów, gmina nie może nawet uznać go za uchylającego się od zobowiązań. Na nowo narodzone dzieci Należy się pomoc z tytułu urodzenia dziecka: becikowe - 1000 zł na dziecko dla wszystkich bez względu na dochody oraz dla najuboższych dodatek do zasiłku rodzinnego - też 1000 zł na

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

zasiłku macierzyńskiego. Z przepisów wynika, że w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym

Dzieci dadzą większą ulgę podatkową [PORADNIK]

. W zeznaniu podatkowym za 2014 r. trzeba więc będzie podać m.in. liczbę odpisywanych dzieci, ale też imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Jeśli tego zażąda fiskus, trzeba też będzie przedstawić np. ? odpis aktu urodzenia dziecka, ? zaświadczenie sądu rodzinnego o

Ciąża? Zakładam firmę i mam 6,6 tys. zł z ZUS-u

"Pomogę kobiecie w ciąży otrzymać duży ZUS z tytułu urodzenia dziecka". "Chcesz dowiedzieć się, jak zapewnić sobie i swojemu kochanemu dziecku właściwą opiekę i godziwie wysoki zasiłek macierzyński? Pomożemy" "Możesz dostać kilkanaście tysięcy złotych. Zajmę się całą sprawą

Chorobowe kobiet. Nie osądzajmy pochopnie

Opisane w artykule Leszka Kostrzewskiego i Piotra Miączyńskiego zachowania pracownic z biura tłumaczeń świadczą o nadużywaniu zwolnień lekarskich zarówno w okresie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka. O nadużyciu dokonywanym przez te kobiety oraz lekarzy, którzy wypisują takie zwolnienia. To

Prawo nie przewidziało przedsiębiorczych kobiet. Absurdy ZUS

przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ale takiego indywiduum, które i pracuje na etacie, i ma własną firmę, i jeszcze chce płacić wyższe składki do ZUS, prawo nie przewiduje. - Nie chodzi mi o jakieś niebotyczne pieniądze. Po urodzeniu dziecka chciałabym spokojnie poświęcić się opiece nad nim

Od 1 stycznia dłużej na zasiłku macierzyńskim

macierzyński po ustaniu zatrudnienia oraz osobom pobierającym zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w okresie urlopu wychowawczego. Warunkiem wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest wystąpienie

Merkel odbiera becikowe

chciały w ten sposób zachęcić Niemki do macierzyństwa. Kraj coraz bardziej boryka się z ujemnym przyrostem naturalnym. W Polsce becikowe wypłacane jest jednorazowo, po urodzeniu dziecka. W Niemczech pieniądze dostaje się przez rok. Dotyczy to rodzica (zwykle matki), który po urodzeniu dziecka zdecydował

Uszczęśliwmy polskich ojców!

Kobiety, które myślą o urodzeniu dziecka, zapewne się ucieszą. Będą mogły spędzić z nim nie pół roku, ale cały rok. Sześć miesięcy to niewiele, zwłaszcza że wiele kobiet nadal chce karmić piersią. Taka matka może co prawda pójść po macierzyńskim na urlop wychowawczy, ale dostanie wtedy niski

Polsce potrzeba więcej dzieci. Startujemy z zapaści. Efekty zmian będą widoczne za 5 lat?

czynnika, który odpowiada za mniejszą niż deklarowana liczbę dzieci. Pieniądze? Premier Ewa Kopacz zapowiedziała po tysiąc złotych netto dla bezrobotnych, osób na umowach o dzieło i studentów, którzy urodzą dziecko i spędzą z nim 12 miesięcy na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. - To nie jest dobre

"Rz": Odliczyłeś ulgę, pokaż, że masz dzieci

zeznaniu nie trzeba było podawać w PIT/0 nr PESEL dziecka ani innych danych. Wezwany przez kontrolę rodzić może więc przedstawić odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. Z informacji "Rz" wynika, że urzędy najczęściej sprawdzają prawo do odliczenia na

Polki wolą rodzić za granicą. Bo nie mogą liczyć na własne państwo

dziecko, na początku częściej, później coraz rzadziej. Joanna z Luksemburga: - Co miesiąc dostaję przysługujący każdej matce zasiłek na dziecko (250 euro), który jest wypłacany do 18. roku życia. Do tego państwo wypłaca trzy transze pomocy (580 euro każda) - jedna po urodzeniu, druga po dwóch latach

Jak tu rodzić, panie premierze?

powinni być zmuszeni do podejmowania takiej decyzji tuż po urodzeniu dziecka. Nie wiadomo, jak się ich życie rodzinne i zawodowe ułoży. Oczywiście można planować, ale plany często weryfikuje życie. Tuż po porodzie kobieta może wybrać rok macierzyńskiego z mniejszą pensją, a po pół roku zmieni zdanie i

Dlaczego kobiety w Polsce zarabiają mniej od mężczyzn?

urodzeniu dziecka z grupy wiekowej 20-24 lata do grupy 25-29 lat, a także znaczący wzrost urodzeń dzieci przez kobiety z grupy wiekowej 30-34 lata, to wciąż jest problem ciąży na początku kariery zawodowej. Przyjmując, że kobieta kończy edukację w wieku 23 lat, mniej więcej dwa lata zajmie jej zdobycie

Płacić za dzieci to za mało

niż demograficzny trwa w Niemczech nieprzerwanie od lat 70., z problemem zmierzył się dopiero rząd kanclerz Angeli Merkel. Pięć lat temu wprowadzono płatne urlopy macierzyńskie. Przez 12 miesięcy po narodzinach dziecka matka dostaje zasiłek w wysokości 65 proc. pensji (maksymalnie 1,8 tys. euro

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

Z początkiem przyszłego roku wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowego. Wypłata "becikowego" oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (do którego uprawnione są osoby o niższych

Zmiana zasad wypłacania becikowego

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a także - przysługującego niektórym osobom - dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.Do otrzymania "becikowego" uprawniać będą świadczenia zdrowotne udzielane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń

Od 1 listopada nowe zasady wypłacania "becikowego"

również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu. Tak więc - jak wyjaśnia resort pracy - kobieta, której

Dlaczego odechciewa się dzieci

wprowadzenie nowej ulgi podatkowej na dzieci; polegałaby ona na zwiększaniu kwoty dochodów wolnej od podatku w zależności od liczby dzieci w rodzinie. Rząd powinien rozważyć ten pomysł. Brak dzieci lub posiadanie jednego nie powoduje zagrożenia ubóstwem. Ale urodzenie drugiego dziecka zwiększa to zagrożenie

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

dwunastą ulgi. Polecamy: Nieślubne dzieci. Nazwisko, alimenty, dziedziczenie Posiadanie dzieci trzeba umieć udokumentować. W zeznaniu podatkowym za 2013 r. trzeba więc podać m.in. liczbę odpisywanych dzieci, ale też imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Jeśli tego

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę. W formularzu PIT nie wykazuje się też wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. Koszty, czyli niższy PIT Kolejny krok rozliczenia to wpisanie do zeznania

Alimenty - kiedy należą się dzieciom? [PORADNIK]

można się ubiegać o pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego. Alimenty z Funduszu wypłaca urząd miasta lub gminy, ewentualnie ośrodek pomocy społecznej. Tam też składa się wniosek. Powinien on zawierać: - dane osobowe rodzica ubiegającego się o pieniądze i dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia, numer

Kosiniak-Kamysz zapowiada uproszczenie procedur dot. urlopów rodzicielskich

Roczne urlopy dla rodziców wprowadzono w zeszłym roku. Mogli z nich skorzystać rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r., choć pierwotnie miały objąć tylko tych, których dzieci przyszły na świat po 17 marca. Spowodowało to protesty tzw. matek pierwszego kwartału, które ostatecznie doprowadziły

Jak kobieta pracuje, to urodzi

zawodowej z rodzicielstwem. Profesor dodaje, że te działania powinny być kierowane głównie do matek wykształconych. Bo to one teraz rodzą i mogłyby urodzić najwięcej dzieci. I to one po urodzeniu pierwszego dziecka często nie decydują się już na drugie. ''Firma przyjazna mamie'' Miesięczniki ''Dziecko

Rządowy program rodzenia

. Rodziny mniej zamożne powinny być pewne, że nawet jak stracą pracę, ich dzieci znajdą opiekę w przedszkolu, a także darmowy posiłek. Wtedy częściej będą podejmować decyzję o urodzeniu kolejnego dziecka. Na przedszkola rząd wysupłał na przyszły rok 320 mln zł - dobre i to, ale to wciąż za mało.Opozycja

Brytyjska burza o zasiłki. Gospodarka naprawdę traci przez polskich emigrantów?

powinni móc ubiegać się o zasiłki dopiero dwa lata po przyjeździe na Wyspy. W końcu doszło do rozmowy między Davidem Cameronem a Donaldem Tuskiem. Polski premier nie zdradził jej dokładnego przebiegu. Poinformował jednak, że brytyjscy politycy mogą wedle uznania zmieniać przepisy dotyczące imigrantów, to

Polak uboższy od Europejczyka, ale za to taniej kupuje

będąca w słabej sytuacji materialnej. A jak jest w pogrążonej w kryzysie południowej Europie? W Portugalii w ogóle takiego zasiłku nie ma. Ale we Włoszech rodzina może dostać nawet 7,7 tys. euro za... urodzone czworaczki (za bliźniaki przysługuje nieco ponad 2,5 tys. euro). W przypadku urodzenia jednego

Mamy mieć dzieci i już? "W Polsce trwa jałowa debata o demografii"

tygodnie urlopu ojcowskiego. Wszystkie te urlopy można wziąć tylko do pierwszego roku życia dziecka. Tyle tylko że łączny ich wymiar to więcej niż rok! I z części - choćby z ojcowskiego - trzeba rezygnować. Chyba że kobieta z części urlopu skorzysta przed urodzeniem dziecka. A do tego wszystkiego jeszcze

Jakie składniki wchodzą do podstawy wymiaru "chorobówki?

okazji urodzenia się dziecka pracownika; nieuzależnionych bezpośrednio od indywidualnego wkładu pracy pracownika, ale od wyników grupy pracowników lub całego zakładu pracy, wypłacanych niezależnie od absencji pracownika.Co istotne, składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo za okres

Becikowe do pełnoletności? Absurd, który może kosztować 90 mld zł rocznie

becikowego Innym bezpośrednim finansowym wsparciem są stałe zasiłki rodzinne, które po ostatniej podwyżce wynoszą: 77 zł na dziecko do 5 lat, 106 zł na dziecko w wieku 6-18 lat i 115 zł na dziecko w wieku 19-24 lata. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych mają docelowo wynieść 574 zł na

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

; odszkodowania za wypadek w pracy; odsetki z obligacji skarbu państwa; odsetki od oszczędności w bankach; odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; zasiłki rodzinne; zasiłki pielęgnacyjne; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie diety i dodatki za

Kobiety pracujące na własny rachunek przestaną być dyskryminowane

zachęcać Polki, aby decydowały się na urodzenie dziecka, a nie je karać - twierdzi minister. Prawo może być zmienione jeszcze w tym roku. Podstawą naliczania składek emerytalnych dla kobiet samozatrudnionych na wychowawczym będzie (tak jak u kobiet na etacie) 60 proc. średniej pensji. W większości państw

PITy 2012: Mniej ulgowy PIT

dyspozycji jedną dwunastą ulgi. Posiadanie dzieci trzeba umieć udokumentować. W zeznaniu podatkowym należy podać m.in. liczbę odpisywanych dzieci, ale też imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Na żądanie fiskusa trzeba też przedstawić np. - odpis aktu urodzenia dziecka

Urlopy rodzicielskie poszły ekspresem

rodziców dzieci urodzonych w I kwartale tego roku. Jednak w ustawie zapisano obowiązkowy audyt jej działania po półtora roku. I wtedy być może niektóre propozycje, m.in. prezydenta, zostaną przyjęte. Wszystkie kluby poparły roczne urlopy, ale opozycja uznała, że potrzebny jest rozbudowany system wsparcia

Rewolucja w becikowym. Za szóste dziecko kilka tysięcy złotych

za urodzenie dziecka. Dziś mamy dwa becikowe - oba po tysiąc złotych. Jedno wynika z ustawy o świadczeniach rodzinnych - dostają je osoby z dochodem w rodzinie nieprzekraczającym 504 zł na osobę. I drugie - dla wszystkich, niezależnie od dochodu. Rodziny o niewielkich dochodach dostają w sumie 2 tys

"Rz": Urlop ojcowski. Rekord pobity

wypłaty zasiłków realizowali płatnicy składek, czyli zakłady pracy zatrudniające powyżej 20 osób - i ojców na urlopach było najprawdopodobniej w ubiegłym roku więcej. Według danych ZUS ojcowie wciąż niechętnie idą na urlop rodzicielski. To dodatkowe osiem tygodni opieki nad dzieckiem, z jakich mogą

Niemiecki rząd przedstawił największy w historii pakiet oszczędnościowy

bezrobotnych oraz rezygnację z opłacania przez państwo ubezpieczenia rentowego dla osób długotrwale pozbawionych pracy. Ma to przynieść budżetowi około 2 mld euro rocznie. Zmniejszony ma też być wypłacany niepracującym matkom lub ojcom przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka zasiłek rodzicielski. Nadal będzie

Pożyczyli 1 tys. zł, do spłaty mają osiem razy tyle. Ofiary chwilówek cierpią po cichu

kredytu bank wymaga też zgody współmałżonka lub poręczenia, a to warunek, który nie zawsze jest możliwy do spełnienia. Anna: Wzięłam chwilówkę, by mieć na jedzenie Pani Anna, 31-latka z Gdyni, zdecydowała się na szybką pożyczkę gotówkową, kiedy jej narzeczony stracił pracę. Po urodzeniu dziecka była na

"Gazeta Prawna": Rząd oszczędza na dzieciach

Te działania uderzą w rodziny wychowujące dzieci. A już obecnie dane dotyczące ich ubóstwa są zatrważające. 745 tys. polskich dzieci żyje poniżej minimum egzystencji, zwanego tez minimum biologicznym. Taki dochód zapewnia tylko biologiczne przetrwanie. Co drugie dziecko, które urodziło się w

Są stadiony, teraz przedszkola

, niezatrudnione na etacie. - Na początku lat 80. mieliśmy wzrost urodzeń, niektórzy mówili, że to efekt stanu wojennego. Ale to właśnie wtedy wprowadzono płatne urlopy wychowawcze - dla wszystkich pracujących kobiet. Teraz zasiłek w czasie wychowawczego przysługuje najuboższym. Narodziny dziecka to poważne

W Singapurze single to pasożyty. Bo nie mają dzieci

dziecka na kobietę. Liczebność populacji da się utrzymać na aktualnym poziomie, kiedy wynosi on 2,1. Innymi słowy: aby urodzenia kompensowały zgony, kobieta musi mieć co najmniej dwójkę dzieci. Becikowe i kupony na randkę Rząd na wszelkie sposoby próbuje więc namówić obywateli do prokreacji. Po pierwsze

Niemiecki rząd przyjął pakiet oszczędnościowy

euro rocznie. Zmniejszony ma też być wypłacany niepracującym matkom lub ojcom przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka zasiłek rodzicielski. Nadal będzie mógł wynosić maksymalnie 1800 euro miesięcznie, ale jego wymiar zmniejszy się z 67 do 65 proc. poprzedniej płacy netto pobierającego. Plan przewiduje

Kotowska: Zlikwidować becikowe, budować żłobki

świat 724 tys. dzieci. Na szczęście tendencja spadkowa została zahamowana i liczba urodzeń stopniowo rośnie - do 414 tys. w 2008 r. Baby boom? Nie, nie każdy wzrost urodzeń można tak nazwać. Po prostu odbiliśmy się od dna określonego przez bardzo niski poziom urodzeń z początku tej dekady. Pyta-nie

Prawo do świadczeń rodzinnych w trakcie okresu zasiłkowego

rodziny, może jednak ulec zmianie. Chodzi tu w szczególności o: * zwiększenie lub zmniejszenie liczby członków rodziny, np. wskutek urodzenia dziecka, czy też ukończenia przez dziecko 25 lat, * uzyskanie albo utratę dochodu, * uzyskanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności lub o znacznym albo

To nie jest kraj dla młodych ludzi

przeznaczy po tysiąc złotych netto dla kobiet bezrobotnych, na umowach o dzieło i studentek, które zdecydują się urodzić dziecko i spędzą z nim 12 miesięcy na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Pytanie tylko, jak takie matki wejdą na rynek pracy? Bezrobotna od roku, młoda matka na zasiłku, bez

Po świadczenia rodzinne i alimentacyjne bez zaświadczeń z urzędu skarbowego

dowodu osobistego lub paszportu, oraz - dzieci pozostających na jej utrzymaniu, tj.: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz różnego rodzaju dodatków, uzależnione jest od dochodu rodziny, który w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć

Jacek Męcina: Bezrobocie radykalizuje młodych

wracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Co się rządowi w sprawie pracy dla młodych udało? - Dużą satysfakcję daje reforma instytucji rynku pracy (maj 2014 r.). Wprowadziliśmy bony dla młodych na zatrudnienie, staż czy przeniesienie do innego miasta albo korzystne pożyczki na rozpoczęcie działalności

Wszystko o zasiłku chorobowym

świadczenie rehabilitacyjne przyznawane w sytuacji, gdy leczenie lub rehabilitacja dają nadzieję na przywrócenie zdolności do pracy. Panie, które płacą składkę na ubezpieczenie chorobowe, mogą też liczyć na wypłatę zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka. Prawo do tego ostatniego zasiłku przysługuje

Antykoncepcyjna umowa czasowa i malejące wpływy ZUS

takie znaczenie? Kobiety, które mają pracę, ponad dwa razy częściej decydują się na dziecko. Wśród kobiet, które pracują, wskaźnik dzietności wynosi 1,78, wśród niepracujących - 0,92. Tak wynika z danych BAEL, czyli badania aktywności ekonomicznej ludności. W sumie ponad siedem na dziesięć nowo

Polka kobieta pracująca

np. w Holandii - sugerują autorzy raportu. Pomogłyby też pożyczki zwrotne zamiast stypendiów i zmiana naboru w instytucjach publicznych. ...potem dzieci Wiele młodych kobiet nie chce zaczynać pracy przed urodzeniem dziecka. Dane z raportu ukazują, że te, które mają małe dziecko, są o 20 proc. mniej

Urzędy przyprawiają o ból głowy

internet i na dzieci. I z tego skorzystaliśmy. Urząd postanowił nas skontrolować i zażądał: faktury na internet wraz dowodami wpłat oraz świadectwo urodzenia i jakiś dokument tożsamości dziecka do wglądu. Trzeba było również dostarczyć kserokopie tych dokumentów. Na koniec musiałam napisać oświadczenia, że

Nadchodzi ulgowa rewolucja w zeznaniach PIT

podatnik wychowuje dziecko. Za każdy miesiąc ma on do dyspozycji 1/12 ulgi. Nie dla wszystkich Posiadanie dzieci trzeba umieć udokumentować. W zeznaniu podatkowym trzeba podać m.in. liczbę odpisywanych dzieci, ale też imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, jego PESEL i datę urodzenia. Na żądanie

Minister pracy: Im więcej osób starszych pracuje, tym więcej młodych ma pracę

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński: Panie ministrze, jest pan za tym, aby matki mogły wcześniej odchodzić na emeryturę. A my mamy podstawową wątpliwość: którą 20-30-letnią kobietę przekona pan do urodzenia dziecka obietnicą wcześniejszej emerytury? - Dzięki temu, że powstał ten

Bezduszny bank czy głupie przepisy? Jak PKO BP zrobił rodzinę w "zero"

za pieniądze w reklamy, ale to żaden zarobek - w trzy miesiące zarobił 30 dol. Górnikowie dostają co miesiąc po 98 zł na każde dziecko zasiłków rodzinnych i 150 zł zasiłku pielęgnacyjnego na pana Grzegorza. Bank przyznał debet choć klientka go nie chciała Komornik zabrał swoje, bank blokuje resztę

Który kraj UE daje najwięcej na dzieci

- pracodawca ma obowiązek pomóc w ustaleniu instytucji zajmującej się przyznawaniem zasiłków); zbierz niezbędne dokumenty - a więc akty urodzenia dzieci, akt małżeństwa, dowód tożsamości, dokument potwierdzający twoje zatrudnienie. Ważne! W większości krajów składasz oryginały dokumentów, a jeżeli kopie - to

Cena obietnic pani premier. Czy plany ogłoszone w exposé są realne?

poprzez wydłużenie dotychczasowego półrocznego urlopu macierzyńskiego. Teraz po urodzeniu dziecka rodzicom przysługuje rok przerwy w pracy na opiekę nad dzieckiem. Z rodzicielskiego korzysta już 127,7 tys. osób. Ale prawo do niego mają tylko osoby zatrudnione na etacie albo przedsiębiorcy. Premier Ewa

Co nowego czeka nas w rozliczeniach rocznych?

zastępczej. Rodzice lub opiekunowie odliczą więc od podatku kwotę 92,67 zł za każdy miesiąc. W przypadku dzieci urodzonych w ciągu roku ważna jest data urodzenia. Jeśli dziecko urodziło się np. we wrześniu, za dany rok rodzicom lub opiekunom przysługuje ulga tylko za 4 miesiące. udowodnienie

Co możesz dostać od swojej firmy? Przegląd dodatków do pensji

. Urodziła się jej córka. Dostała od firmy 2,5 tys. zł netto. Jest kadrową, więc zasadę funkcjonowania funduszu zna dobrze. Wie, że jej firma oferuje też partycypację w kosztach opieki nad dzieckiem. Rzecz w tym, że o wysokości dopłaty decyduje wspomniane już kryterium dochodowe. Nasza rozmówczyni zarabia

PIT 2008: Dzieci dają większą ulgę

dziecko, choć oczywiście mogą się nim podzielić np. po połowie. Albo w dowolnej proporcji. Jeszcze tylko teraz obowiązuje zasada, że nawet jeśli dziecko urodziło się w ciągu roku to rodzice mogą odpisać od podatku pełną ulgę - całoroczny jej limit. Jeśli więc np. Marysia urodziła się w grudniu 2008 r. w

Wspierajmy rodziny jak Francuzi

tzw. polityki prorodzinnej, z którymi się nie zgadzamy. Były wicepremier stawia sprawę tak: jak nie ma badań naukowych, z których wynika, że wysokość urlopu macierzyńskiego czy ulga prorodzinna wpływa na zwiększenie urodzeń, to taki wydatek trzeba skasować, bo to wyrzucanie pieniędzy w błoto. I

Pół roku rządów Ewy Kopacz w gospodarce [OCENIAMY]

rodzicielskich skorzysta więcej osób. Poprzez wydłużenie w 2013 roku dotychczasowego półrocznego urlopu macierzyńskiego obecnie rodzicom po urodzeniu dziecka przysługuje rok przerwy w pracy na opiekę. Obecnie korzysta z niego 130 tys. osób, ale tylko te zatrudnione na etacie albo przedsiębiorcy. Premier

Czy rodzic może dostać ulgę podatkową za zmarłe dziecko?

W maju 2008 r. urodziło się dziecko pana K. Niestety, żyło tylko kilka godzin. Jeszcze tego samego dnia zmarło. K. wystąpił do fiskusa z pytaniem, czy mimo to może skorzystać z ulgi na dzieci. W wiążącej interpretacji przepisów dyrektor warszawskiej izby skarbowej odpowiedział, że nie, bo K. nie

PIT-y 2010: Fiskus o uldze na dzieci

Syn pani J. urodził się w 1987 r. i nadal się uczy. W 2008 r. podjął pracę. Po odliczeniu kosztów uzyskania i składek na ubezpieczenia jego łączny dochód wyniósł 2859,21 zł. "Czy mogę skorzystać z ulgi na syna?" - zapytała fiskusa pani J. we wniosku o interpretację przepisów. Jej zdaniem

PIT 2009: Co wpisać w PIT, a czego do niego nie wpisywać

;- zasiłki pielęgnacyjne;- zasiłki wychowawcze i porodowe;- jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe);- wszelkie diety i dodatki za tzw. rozłąkę.W PIT nie wykazuje się też dochodów z działalności rolniczej i wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. Pobierz nasz

Ulga na dzieci - hit podatkowy, ale mniej korzystny

, fiskus mógł wykryć dopiero po wezwaniu podatnika na kontrolę. Teraz jest inaczej. Oczywiście podatnik nadal podaje liczbę odpisywanych dzieci i kwotę przysługującego mu w związku z tym limitu ulgi. Musi jednak podać także imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, a do tego jego PESEL i datę urodzenia

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

potwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy, jeśli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec - odpis skrócony aktu małżeństwa, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (jeżeli dziecko ukończyło 16 lat), zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy lub wdowca (wystawione przez lekarza leczącego, jeżeli

PIT 2009: Ulga na dzieci po nowemu

odpisywanych dzieci i kwotę przysługującego mu w związku z tym limitu ulgi. Musi jednak podać także imię i nazwisko każdego odpisywanego dziecka, a do tego jego PESEL i datę urodzenia. To ma utrudnić ewentualne odliczanie wirtualnych dzieci.Fiskus wymyślił też inny sposób na wybicie podatnikom z głowy myśli o

Rozpoczęła się debata nad pakietem antykryzysowym

zawodowych oraz świadczeń rzeczowych i pieniężnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z opodatkowania mają być też zwolnione świadczenia udzielane przez związki zawodowe z tytułu urodzenia dziecka oraz zapomogi wypłacane z tytułu zdarzeń losowych, np. klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub

PIT 2009: Wysokość ulgi na dzieci zależy od daty urodzin dziecka

którym miesiącu urodziło się dziecko. Tak więc w przypadku np. dziecka, które urodziło się w grudniu, rodzice będą mogli odliczyć tylko 1/12 kwoty 1173,7 zł.Kosonowska przypomina, że ten rok był także ostatnim, kiedy ulgę na dzieci może za podatnika rozliczyć płatnik, czyli pracodawca. W następnym roku

Budżet państwa zyska na legalizacji związków partnerskich

decydowania się na dziecko - mówi Sroka. Jak prognozuje ONZ, do 2050 r. liczba ludności w naszym kraju spadnie do 34,9 mln, przy czym co trzecia osoba (35,3 proc.) będzie miała co najmniej 60 lat. Anna i Joanna dziecko już mają - Kacper urodził się półtora roku temu. Dla nich ważniejszym argumentem jest więc

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery