zasady dofinansowania przez ue

PAP

Kwieciński: będziemy rozmawiać z KE o wydłużeniu wydawania pieniędzy UE

Kwieciński: będziemy rozmawiać z KE o wydłużeniu wydawania pieniędzy UE

Polska wraz z innymi krajami członkowskimi chce rozmawiać z KE o wydłużeniu okresu wydawania funduszy UE z polityki spójności na lata 2007-2013 - powiedział w poniedziałek wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Termin ten upływa z końcem grudnia 2015 r.

BGK: 422 mln euro na dofinansowanie innowacyjnych projektów dla firm

422 mln euro trafi na dofinansowanie innowacyjnych projektów dla małych i średnich firm. Od 7 grudnia br. do 20 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o specjalny kredyt na innowacje technologiczne, który będzie częściowo spłacany przez BGK.

16 mld euro od UE dla polskich firm i samorządów

Firmy, obok samorządów, najbardziej skorzystają z pieniędzy UE na lata 2014-2020. Na ten cel, wg Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, trafi ok. 16 mld euro m.in. z regionalnych programów operacyjnych, a także krajowych: "Inteligentny Rozwój" i "Polska Wschodnia".

BGK: 422 mln euro na wsparcie innowacyjnych projektów dla firm

03.11. Warszawa (PAP/PAP Technologie) - 422 mln euro trafi na dofinansowanie innowacyjnych projektów dla małych i średnich firm. Od 7 grudnia br. do 20 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o specjalny kredyt na innowacje technologiczne, który będzie częściowo spłacany przez BGK

MIR zaakceptowało rozwiązania w programie "Infrastruktura i Środowisko"

. Dofinansowanie UE inwestycji w infrastrukturę drogową miast sięgnie ponad 2,9 mld euro. Projekty kolejowe będą mogły liczyć na ok. 5 mld euro, a przedsięwzięcia związane z rozwojem niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach na ponad 2,3 mld euro. Na inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa

MIR: ruszyły bezpłatne szkolenia z funduszy unijnych

Jak wyjaśnia resort, uczestnicy szkoleń dowiedzą się dzięki nim m.in., na jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie, jak ubiegać się o dotacje i gdzie szukać informacji na temat naborów wniosków oraz zasad przyznawania dotacji. Szkolenia skierowane są do przedsiębiorców, przedstawicieli

BCC: Polska może stracić do 20 mld zł funduszy UE. MIR: Nie ma ryzyka

BCC: Polska może stracić do 20 mld zł funduszy UE. MIR: Nie ma ryzyka

Europejskiej" - zaznaczył były wiceminister rozwoju regionalnego. Przypomniał, że umowy o dofinansowanie UE wynoszą 102 proc. funduszy UE na lata 2007-13, a wydatki - 90 proc. - Rekordowym rokiem w wydawaniu funduszy UE był 2012 r., kiedy wydaliśmy 48,7 mld zł. W 2013 r. było 45,6 mld zł, a w 2014 r

BCC: Polska może stracić do 20 mld zł funduszy UE; MIR: nie ma ryzyka

Europejskiej" - zaznaczył b. wiceminister rozwoju regionalnego. Przypomniał, że umowy o dofinansowanie UE wynoszą 102 proc. funduszy UE na lata 2007-2013, a wydatki - 90 proc. "Rekordowym rokiem w wydawaniu funduszy UE był 2012 r., kiedy wydaliśmy 48,7 mld zł. W 2013 r. było 45,6 mld zł, a w 2014 r

UE. 1 kwietnia możliwe porozumienie ws. promocji produktów rolnych

ministrów maksymalne dofinansowanie unijne ma wynieść 75 proc. dla wszystkich programów i 85 proc. w przypadku kryzysu. Początkowo KE proponowała 50-60 proc. KE sugerowała, że utrzymanie krajowego dofinansowania wiązałoby się z ryzykiem niezgodności z unijnymi zasadami pomocy publicznej i zakłóceniami rynku

TS UE: gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT

150 tys. zł rocznie. "Tymczasem, zgodnie z wyrokiem TS UE, obroty te powinny być uwzględniane w deklaracjach VAT gminy, co może skutkować powstaniem zaległości podatkowych i koniecznością zapłaty odsetek. Ponadto problemem może okazać się brak fiskalizacji sprzedaży dokonywanej przez jednostki

Rząd przyjął program budowy dróg

spraw transportu, wojewoda zatwierdza listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnego limitu środków przyznanych na województwo" - dodano. We wtorek rząd wydał też rozporządzenie regulujące sposób pozyskiwania pieniędzy na inwestycje drogowe przez samorządy. "W

Drogowy pęd do funduszy europejskich

Drogowy pęd do funduszy europejskich

1,5 mld zł na konto Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), który zarządza pieniędzmi na budowę nowych dróg krajowych w Polsce. W obecnym budżecie UE zmieniono zasady przyznawania dotacji na budowę dróg przynoszących dochód. Dotyczy to m.in. dróg ekspresowych w Polsce, na których od ciężarówek i autobusów

UE.Prawie 7 mld euro nieprawidłowych wydatków z budżetu UE w 2013 r.

lata 2007-2013 więcej uwagi poświęcano wydatkowaniu środków na zasadzie "wykorzystać, bo przepadną", niż uzyskiwaniu dobrych wyników z realizacji programów. Ich zdaniem przy wyborze projektów, które miały zostać objęte dofinansowaniem UE, w pierwszej kolejności skupiano się na wydatkowaniu

Wasiak: więcej pieniędzy z budżetu musi trafiać na drogi

Funduszu Drogowego, zasilanego, m.in. z refundacji funduszy UE. Planowane jest powołanie drogowych spółek specjalnego przeznaczenia, które będą miały za zadanie pozyskiwanie środków finansowych na zasadach rynkowych. Mechanizm ten ma być zastosowany m.in. w przypadku budowy autostrad A1 Tuszyn

Sawicki: w ostatnich 8 latach produkcja rolna wzrosła o 30 proc.

, że jest Wspólna Polityka Rolna, że są zasady, które określają warunki dofinansowania z budżetu krajowego i że jako państwo członkowie składamy się na budżet unijny. Sprawia to, że wydatki na rolnictwo od 2007 do 2014 rolnictwo zwiększyły o prawie 20 mld zł (z 35,7 do 54,2 mld zł)" - argumentował

MIR: 720 mln euro dla firm z programu "Polska Wschodnia"

obowiązują nowe zasady dostępu do pieniędzy na badania i rozwój oraz innowacje. Jeśli przedsiębiorstwo chce otrzymać fundusze UE na projekty badawczo-rozwojowe, to taki projekt powinien wpisywać się w jedną z tzw. inteligentnych specjalizacji. Ważną częścią Programu Rozwoju Przedsiębiorstw, który rząd

Rząd wydał rozporządzenia ws. pomocy państwa dla przedsiębiorców

eksporterów. Środki na dotacje będą pochodzić z budżetu resortu gospodarki. W przypadku każdego rozporządzenia będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Kategorie tych kosztów są wymienione w każdym z rozporządzeń" - wyjaśniał w rozmowie z PAP Tomasz

10 lat w UE.Pół miliarda zł z UE na inwestycje w Radomiu - satysfakcja, ale i niedosyt

rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Plastycznych (za 8,5 mln zł, w tym 7,2 mln zł z UE). Inne ważne dla miasta przedsięwzięcia dofinansowane przez UE to - według Kosztowniaka - modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w mieście (za ponad 264 mln zł, w tym 124 mln zł z UE) i budowa pawilonu

TSUE: gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT; eksperci: to rewolucja

uzgodnienia z resortem finansów, dotyczące możliwości wspólnego rozliczenia VAT przez gminy i gminne jednostki budżetowe i stosowanie jednolitych zasad" - powiedziała Kamińska. Jej zdaniem samorządy oczekują od Ministerstwa Finansów wydania rozporządzenia w zakresie jednolitości rozliczenia VAT przez

Ponad 4 mld euro na inwestycje transportowe dla Polski

Ponad 4 mld euro na inwestycje transportowe dla Polski

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska ogłosiła pierwszy konkurs na dofinansowanie transportowych inwestycji infrastrukturalnych z programu Connecting Europe Facility (CEF). Do podziału w tym konkursie jest 12 mld euro, a wnioski o dotacje należy składać do 26 lutego przyszłego roku. To szansa, ale

Sejm znowelizował ustawę o rzemiośle

pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracodawców, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty. Oprócz tego nowe przepisy

179 mln euro na dwa projekty dot. informatyzacji i cyfryzacji

zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych w UE. Spodziewane korzyści ekonomiczne wynikające z projektu to 700 mln euro rocznie. UE wesprze ten projekt kwotą ponad 128 mln euro. Całkowita wartość inwestycji to ponad 159 mln euro. KE spodziewa się, że dzięki projektowi we wrześniu 2014 roku powstanie 60

Wzrośnie budżet UE na kampanie promujące żywność

Wzrośnie budżet UE na kampanie promujące żywność

Promocji. Są to pieniądze zgromadzone przez przedsiębiorców i rolników i przeznaczone na promowanie danej branży. Według Wierzbickiego prawdopodobnie nie będzie można współfinansować kampanii promocyjnych również z Funduszy Promocji. Gdyby tak faktycznie było, na dofinansowanie kampanii promocyjnych będą

Wzrośnie budżet UE na kampanie promujące żywność

Funduszach Promocji. Są to pieniądze zgromadzone przez przedsiębiorców i rolników i przeznaczone na promowanie danej branży. Według Wierzbickiego prawdopodobnie nie będzie można współfinansować kampanii promocyjnych również z Funduszy Promocji. Gdyby tak faktycznie było, na dofinansowanie kampanii

Gdańsk i Sopot chcą tunelu pod Pachołkiem

fantazji, można powiedzieć, że gdybyśmy pozyskali środki unijne na dużym poziomie dofinansowania, maszyna, która jest już w Gdańsku, mogłaby zostać użyta przez zwycięzcę przetargu także do tej budowy - mówił Paweł Adamowicz. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły - prezydent Gdańska zapowiedział, że we

Unijny spór o rolnictwo ekologiczne. Czy będą ostrzejsze wymogi?

- Udało się uzgodnić wiele istotnych spraw. Do pozostałych wrócimy podczas czerwcowej Rady. Myślę, że możliwe jest dojście do porozumienia w ciągu miesiąca - powiedział Duklavs. Kolejne spotkanie ministrów rolnictwa UE zaplanowano na 16 czerwca. Ministrowie próbowali uzgodnić wspólne stanowisko w

Poznań. Rozpoczęła się budowa wartej 725 mln zł spalarni śmieci

Spalarnia powstaje na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Właścicielem obiektu będzie Miasto Poznań. Natomiast do firmy SITA Polska należy spółka celowa SITA Zielona Energia, której zadaniem jest zaprojektowanie i budowa spalarni. W zamian partner publiczny przez 25 lat będzie

Prezes Gaz-Systemu: Polska w UE to większa niezależność energetyczna od Rosji

również powstaje dzięki dofinansowaniu UE. Dzięki niemu gaz do Polski będzie mógł być importowany z kierunku innego, niż rosyjski. Terminal to także większe bezpieczeństwo gazowe w regionie - jest elementem gazowego Korytarza Północ - Południe, łączącego Świnoujście poprzez systemy przesyłowe Polski

Europejska unia energetyczna bliżej? Oettinger w Warszawie

Z premierem Donaldem Tuskiem Guenther Oettinger rozmawiał o wspólnych działaniach na rzecz zwiększenia niezależności energetycznej UE, w tym także o polskiej propozycji "unii energetycznej". W czerwcu Rada Europejska ma przeanalizować rekomendacje w tej dziedzinie przygotowane przez

Podlaskie. Budżet regionu na 2016 r. znacznie mniejszy niż w 2015 r.

. wygląda skromnie. Wydatki - jak przypomniał skarbnik województwa Henryk Gryko - przekroczą w 2015 r. 1 mld 055 mln zł. Leszczyński mówił, że wiele osób z projektu budżetu na 2016 r. "może być niezadowolonych". Zapewniał, że budżet był konstruowany m.in. według zasady "możliwie

Sejm. PO, PSL i SLD za projektem nowelizacji ustawy o rzemiośle

legislacyjne oraz porządkujące. "Główne zmiany dotyczące projektu poselskiego tej ustawy to poszerzenie możliwości funkcjonowania samorządu gospodarczego do 250 pracowników dla jednego przedsiębiorstwa, poszerzenie możliwości prowadzenia takiego przedsiębiorstwa przez osoby pochodzące z rodziny

Gminy muszą współpracować, żeby dostać unijne pieniądze

gmin czy powiatów będzie współpracowało nad danym projektem, to szansa na dofinansowanie będzie większa - mówiła marszałkini Sejmu Ewa Kopacz na poniedziałkowym spotkaniu z wójtami i burmistrzami regionu radomskiego. Jeden basen na kilka gmin Nowe zasady podziału mają zmniejszyć liczbę niepotrzebnych

USA. Wychwyt CO2 niezbędny dla obniżenia emisji z energetyki węglowej

elektrowni węglowej Drax w Yorkshire w Wlk. Brytanii. W zasadzie wszystkie projekty demonstracyjne CCS w UE upadły z powodu nieopłacalności.(PAP)

Nowe gmachy uczelni: bufetu nie ma, bo UE zabrania

wyłącznie dydaktyczny, a przez to niedochodowy charakter projektu, tj. nie zakładał funkcjonowania na terenie budynku np. stołówki, bufetu czy barków z napojami, to prowadzenie działalności komercyjnej może stanowić naruszenie zasad, na których dofinansowanie zostało przyznane. Każdy się tego boi. Komisja

Siwiński: 4,2 mld euro dla Polski na projekty transportowe do 2016 r.

Siwiński mówił o unijnym instrumencie finansowym Connecting Europe Facilities (CEF), z którego ma być finansowana m.in. Transeuropejska Sieć Transportowej (TEN-T). "Celem jest połączenie krajów UE za pomocą sieci transportowej. (...) To najbardziej strategiczne połączenia z punktu widzenia

Firma Skanska dokończy budowę szczecińskiego Technoparku

Feterowski, w nowej umowie zmieniono zasady rozliczeń z generalnym wykonawcą. "Będzie on otrzymywał transze za ukończenie kolejnych etapów budowy dopiero po rozliczeniu się z podwykonawcami. Takie rozwiązanie umożliwi zabezpieczenie interesów podwykonawców i pozwoli uniknąć sytuacji, w których nie będą

Fundusz transportowy coraz bliżej, więcej warunków dla budowy dróg

pieniędzmi, w październiku Komisja Europejska zaproponowała nowy fundusz zarządzany centralnie przez Brukselę. Komisarz UE ds. transportu Siim Kallas chce w czwartek wybronić przed ministrami ostre kryteria wyboru projektów i ma nadzieję na ich polityczne przyzwolenie na zasady funduszu, choć zapowiada się

Metro, tramwaje, kolej - ofensywa inwestycyjna w polskich miastach. Ale co z długami?

budowy trasy tramwajowej do stacji Poznań Wschód, która miała kosztować ponad 100 mln zł, z czego UE dała ponad 30 mln zł dofinansowania. Zobacz też: XXV Forum Ekonomiczne. Maria Wasiak: Program przyjęty przez rząd przewiduje budowę 3 900 km dróg

Więcej złomu na szaro. Dziwne zapisy w nowej ustawie

importerów używanych aut, a wpływy z tej opłaty służyły do dofinansowania ekologicznego złomowania. Pod naciskiem KE mamy też przyjmować bezpłatnie do złomowania auta zarejestrowane w UE, Szwajcarii czy Norwegii. To tylko część nowych przepisów, a firmy zajmujące się ekologicznym recyklingiem aut alarmują

Sześć filarów, czyli polski plan dla unijnej energetyki

W czerwcu Komisja Europejska ma przedstawić plan ograniczenia zależności energetycznej UE. Decyzję w tej sprawie podjęli szefowie rządów państw Unii na szczycie pod koniec marca, po aneksji Krymu przez Rosję. - Dziś wysłaliśmy jasny sygnał, że Europa wrzuca wyższy bieg, jeśli chodzi o ograniczenie

Czy szczyt klimatyczny to na pewno polski sukces?

, a budżet państwa zrezygnuje z wpływów z opłat za emisję CO2. Ze szczytu wyjeżdżamy więc z zaledwie 2 proc. uprawnień do emisji podarowanych przez lepiej rozwinięte państwa UE, ciesząc się, że nie jest to 1 proc. taktycznie położone na stole przez

NSA uchylił wyroki WSA ws. janosikowego

. orzekł, że przepis dotyczący janosikowego, płaconego przez województwa jest częściowo niezgodny z konstytucją. WSA uznał, że niezgodnego z Konstytucją przepisu nie musi stosować. NSA orzekł w piątek, że WSA w tej sprawie w sposób nieudany zastosował wyrok TK. Według NSA sąd pierwszej instancji

Do wzięcia są unijne pieniądze na innowacje

podziału jest 26 mln euro. Każde może starać się o dofinansowanie własnego pomysłu - od 100 tys. do 8 mln zł. Maksymalne dofinansowanie z UE dla średnich przedsiębiorstw wynosi 50 proc., dla małych i mikroprzedsiębiorstw 60 proc. Na stronie www.dip.dolnyslask.pl właśnie został zamieszczony komplet

Poznań. Rozpoczęła się budowa wartej 725 mln zł spalarni śmieci

obniżymy obecnych stawek za odpady, ale dzięki spalarni nie będziemy musieli ich podwyższać" - dodał Grobelny. Spalarnia jest częścią budowanego przez Poznań i okoliczne samorządy systemu gospodarki odpadami. Cały projekt kosztuje ponad 1 mld zł. Budowa spalarni została dofinansowana z UE kwotą 352

Minister rolnictwa Marek Sawicki: Nie podam się do dymisji za jedno słowo. Jestem rolnikiem, też jestem frajerem

), mogą także liczyć na dofinansowanie inwestycji w wysokości 75 proc. (50 proc. wykłada UE, 25 proc. krajowy budżet). Do 2008 r. ten unijny program w Polsce w zasadzie nie funkcjonował, dopiero ja zacząłem go propagować. Osiem lat temu było niecałe 300 grup, dziś jest ponad 1400. Wśród producentów owoców

Lotnisko w Suwałkach: za rok może ruszyć budowa. Samorząd da 13 mln

-Kosakowo do zwrotu pomocy publicznej od samorządów Gdyni i gminy Kosakowo. Chodzi o prawie 22 mln euro (niemal 92 mln zł). Komisja uzasadniła decyzję tym, że przekazanie pomocy było niezgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Komisja dodała, że zasady te nie pozwalają krajom UE na przyznawanie pomocy na

Pomoc państwa w UE: w imię konkurencji na rynku, ale europejskim czy globalnym?

Niektórzy eksperci przyjmują reformy z zadowoleniem, gdyż z jednej strony doprecyzowują one zasady pomocy publicznej krytykowane za uznaniowość. Z drugiej strony wątpliwości budzi przyznawanie sobie przez Komisję uprawnień w nowych obszarach gospodarki czy wyśrubowane rygory przyznawania pomocy

Rząd przyjął projekt przepisów wspierających firmy po embargu Rosji

społeczne pracowników i dofinansowania szkoleń dla pracowników. Planowane przez rząd zmiany miałyby wejść w życie 1 lutego 2015 r., a z nowych rozwiązań będzie można skorzystać do 31 grudnia 2016 r. W ocenie resortu pracy po 250 mln zł w 2015 i 2016 r., to wystarczająca kwota zarezerwowana na pomoc. W

Dlaczego rząd powinien troszczyć się o budownictwo mieszkaniowe?

, które docelowo przechodziłyby na własność lokatorów. W finansowaniu takich inwestycji miałyby partycypować banki komercyjne, na zasadach ustalonych z rządem. Ponieważ domy powstawałyby na działkach przekazanych z publicznego zasobu (za symboliczną opłatą), koszty budowy nie przekraczałyby 2,5 tys. zł za

Polska mistrzem brania kasy z UE. Czekają nas tłuste lata

Unii Europejskiej. Wraz z nową perspektywą rozpoczęły się kontrole. Zdaniem NIK Polska jest w czołówce krajów najlepiej przygotowanych do odbioru pieniędzy. Umowa partnerstwa z Polską została zaakceptowana przez Komisję Europejską już 23 maja tego roku. Wcześniej umowy podpisali tylko Niemcy i Duńczycy

Jednolity podatek dla firm? Berlin i Paryż są za.

kategorii w Brukseli często zalicza się Włochy, które wprawdzie nie korzystają z programów pomocowych UE-MFW, ale ich reformy są nadzorowane przez ekspertów z MFW, Brukseli oraz EBC. Brukselski ośrodek Bruegel wyliczył w 2011 r., że w obecnym budżecie UE (do końca 2013 r.) można zmobilizować dla Grecji ok

Prezydent podpisał ustawę, która ma ułatwić wykorzystanie funduszy unijnych

przydzielenia współfinansowania. Ustawa wprowadza zmiany do m.in. ustaw o: samorządzie wojewódzkim, systemie oświaty, Narodowym Planie Rozwoju, finansach publicznych i zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zgodnie z propozycjami resortu, wnioskujący o dofinansowanie z UE zyskają m.in. możliwość odwołania się

Rząd USA wspomaga kolejne projekty technologii "czystego węgla"

. Jednocześnie Departament wskazuje, że wspierany kierunek rozwoju technologii powinien obniżyć ceny gazu syntezowego i rozszerzyć jego zastosowanie np. na produkcję paliw płynnych. Pierwszy z wyróżnionych projektów to budowa przez firmę Aerojet Rocketdyne demonstracyjnej, ale i o znaczeniu komercyjnym

Łatwiej będzie wykorzystać unijne fundusze

oświaty, Narodowym Planie Rozwoju, finansach publicznych i zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zgodnie z propozycjami resortu, wnioskujący o dofinansowanie z UE zyskają m.in. możliwość odwołania się do sądu administracyjnego od oceny instytucji zarządzających funduszami unijnymi (MRR lub zarządy

Gdańsk. Oddanie do użytku tunelu pod Martwą Wisłą w kwietniu 2016 r.

885 mln zł. W 85 proc. inwestycja jest dofinansowana z funduszy UE. Pierwotnie zakończenie budowy tunelu planowano na październik 2014 roku. Trykosko tłumaczy, że na przedłużenie realizacji inwestycji wpływ miało ogłoszenie upadłości trzech polskich firm, które wygrały przetarg na budowę, m.in

Pomorskie. Ok. 2 mld zł na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

dodatkowego dofinansowania inwestycji w latach 2014-2020. Sygnatariuszami porozumienia jest ponadto 26 samorządów. Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk zwrócił uwagę, że "jest to gra o 1,1 mld zł z UE". Zaznaczył, że po doliczeniu wkładu własnego samorządów przy realizowanych

MRiRW: unijne pieniądze unowocześniły przetwórstwo ryb

Od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Polska uczestniczy we Wspólnej Polityce Rybackiej. Krajom Wspólnoty stawiane są wymogi, co do przestrzegania zasad tej polityki, ale także stwarza się im możliwość dostosowania do tych reguł i modernizacji rybołówstwa, przetwórstwa czy też

NSA uchylił wyroki WSA ws. janosikowego

przepis dotyczący janosikowego, płaconego przez województwa jest częściowo niezgodny z konstytucją. WSA uznał, że niezgodnego z Konstytucją przepisu nie musi stosować. NSA orzekł w piątek, że WSA w tej sprawie w sposób nieudany zastosował wyrok TK. Według NSA sąd pierwszej instancji odmawiając

Pomoc publiczna - zwycięstwo Niemiec, porażka Polski

okaże się opłacalna. Rynek mocy działa na podobnej zasadzie jak dopłaty dla rolników - elektrownie dostają pieniądze za gotowość do produkcji prądu wtedy, gdy jest to potrzebne. Jeśli bowiem nie pracują przez określoną liczbę godzin w roku, są po prostu nieopłacalne, a jednocześnie są potrzebne dla

Pomyłka urzędnika za 8 mln zł. W budżecie 2014 r. zabrakło na...

uruchomiła 866 zł finansowania dla MŚP z rynku komercyjnego. Bez KPK i EEN firmy stracą szanse na zdobycie dofinansowania z programów europejskich. W nich działa zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli pieniędzy nie wezmą polscy pośrednicy, trafią do innych państw. O jakich pieniądzach mówimy? Np. w 2014 w

Sawicki: wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk koordynatorem ds. ASF

zasadzie domniemania zakładamy, że pozostałe gospodarstwa będą się dostosowywać (do wymogów zapisanych w programie bioasekuracji) i mogą z tego tytułu liczyć na pomoc finansową" - zaznaczył. Nalewajk wyjaśnił, że program ten jest w 75 proc. dofinansowany przez UE i jest realizowany przez Inspekcję

Kultura za pieniądze z funduszy norweskich

jedną z ważniejszych form pomocy w niwelowaniu różnic między Polską a Europą Zachodnią. Dlaczego nam płacą? Chociaż Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, to od 1994 r. należy do wspólnego europejskiego obszaru gospodarczego. W praktyce oznacza to, że może korzystać z tzw. czterech swobód UE

Energetyczne przeciąganie liny w Unii Europejskiej

spotkania szef naszego rządu nakłaniał komisarza do poparcia proponowanego przez Tuska planu energetycznej unii Europy. Plan Tuska zakłada wspólne zakupy gazu z Rosji dla wszystkich państw członkowskich Unii, rozbudowę mechanizmów solidarnego wsparcia dla państw odciętych od dostaw gazu oraz dofinansowanie

NCBJ: reaktor produkujący ciepło dla przemysłu możliwy za 12 lat

NCBJ wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie projektowania wysokotemperaturowego reaktora chłodzonego gazem (HTR) z funduszy Euratomu w ramach programu Horizon 2020, czyli największego europejskiego programu dla badań i rozwoju. W odróżnieniu od klasycznych reaktorów lekkowodnych, HTR może

Energetyczna unia Donalda Tuska

Powoływał się na precedens, jakim jest Europejska Wspólnota Energii Atomowej dokonująca zakupów uranu dla wszystkich krajów europejskich. Pomysł polskiego premiera spotkał się z dużym zainteresowaniem europejskich mediów i umiarkowanym polityków. Pomija on fakt, że UE od kilkunastu lat stara się

Zamówienia publiczne po nowemu

kolejnych zmian w naszym prawie. Są opracowywane nowe zasady dofinansowania i rozliczenia inwestycji wspieranych przez środki unijne. Rozliczenie wynikowe i porównywanie ze stawkami referencyjnymi dla budowy dróg mogą wymusić bardziej racjonalne postępowanie publicznych inwestorów i zmniejszyć niezrozumiałą

Jak wydawaliśmy unijne fundusze? Z każdym rokiem coraz lepiej

projektów, jakie w pierwszej perspektywie finansowej złożyło starostwo, dofinansowanie dostał tylko ten jeden fragment drogi. Zły kolor długopisu Powiat poznański nie jest wyjątkiem. Tuż po wstąpieniu do Unii z funduszami europejskimi były głównie problemy. Teoretycznie Polskę do pieniędzy z polityki

Śląskie. Śląska Karta Usług Publicznych będzie wdrożona do końca roku

bilety okresowe. Całkowity koszt projektu ŚKUP to 189,6 mln zł. To wartość, w której mieści się wdrożenie systemu i utrzymanie go przez 65 miesięcy. Dofinansowaniem z UE objęte jest samo wdrożenie systemu (149,3 mln zł). Kwota unijnego wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj

Niemcy boją się polskich okien. Zresztą nie tylko oni

eksportujące swoje wyroby m.in. do Niemiec, Włoch, Francji i Czech mogą liczyć np. na dofinansowanie udziału w targach. Niemcom to się bardzo nie podoba. Niemiecki związek producentów okien Verband Fenster + Fassade (VFF) próbował nawet przekonać Komisję Europejską, by zakwestionowała ten "dotowany

Polska w oczach przedsiębiorcy. Czarna Lista Barier dla biznesu

regulacji rynków energii elektrycznej, cieplnej i gazu, w tym zasad dofinansowania odnawialnych źródeł energii (OZE) uniemożliwia ocenę rentowności inwestycji i pozyskanie dla nich finansowania. Podobnie brak regulacji dotyczących zasad wydobycia węglowodorów i ich opodatkowania uniemożliwia przedsiębiorcom

Niemcy i Czesi boją się polskich firm i stosują nieczyste zagrania

Branżowy Program Promocji "Polskie Okna i Drzwi", na który Ministerstwo Gospodarki i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przeznaczyły ponad 6 mln zł. Firmy eksportujące swoje wyroby m.in. do Niemiec i Czech mogą liczyć np. na dofinansowanie udziału w targach oraz organizację konferencji i

25 lat polskiej gospodarki. Co zmieniło się na plus, a z czym sobie nie poradziliśmy

obecnie ok. 10 tys. dolarów. Najniższy ma Republika Środkowoafrykańska ($542). Nie mamy więc chyba na co narzekać. PKB per capita to najlepszy wskaźnik zamożności obywateli państwa. Oblicza się go dzieląc wartość PKB przez liczbę mieszkańców. Miesiąc temu świętowaliśmy nasze dziesięciolecie w Unii

Bruksela: Początek budowy unii bankowej

dofinansowania wybranych banków przez ich udziałowców) oraz o egzekwującej je wspólnej instytucji. Nowe przepisy miałyby też określić zasady tworzenia wspólnego systemu funduszów naprawczych.

Związkowcy chcą górniczego banku, a eksperci... zamykania kopalń. Co zrobi pełnomocnik?

zmianę w zasadach naliczania barbórki i tak zwanej czternastki. Akcję protestacyjną przerwali górnicy z Kompani Węglowej. To efekt rozmów, które premier Ewa Kopacz przeprowadziła ze związkowcami z KW. Pomogły rządowe deklaracje i powołanie Wojciecha Kowalczyka na stanowisko rządowego pełnomocnika ds

BIELSKO - BIAŁA: NOWE SZANSE - NOWE WYZWANIA, NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 2007 - 2013

także liczne projekty w ramach współpracy transgranicznej. Środki europejskie pozyskane ze źródeł przedakcesyjnych oraz po akcesji Polski do UE w okresie programowania 2004 - 2006 pozyskane przez Miasto i jego jednostki wyniosły ok. 88 819 744 PLN oraz 5 606 028,70 EURO. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

Fundusze unijne w Trybunale

reguluje te kwestie. Do decyzji, kto ma dostać dofinansowanie, można złożyć protest - albo do wojewody, albo do ministra rozwoju regionalnego - ale nie do sądu. Ministerstwo rozwoju wprowadziło ten przepis, by nie sparaliżować wykorzystywania pieniędzy z UE - 67 mld euro, które mamy do wydania w latach

UE wpuszcza Rosję do WTO. Gruzja jeszcze nie

członkowskie. A wejście do tego klubu państw promujących wspólne zasady wolnego handlu i rezygnację z protekcjonistycznych praktyk, sprzyja inwestycjom zagranicznym. Rosja negocjuje swoje członkostwo w WTO już od 17 lat, dotąd bezskutecznie. Większość warunków akcesji Moskwa uzgodniła z UE już w zeszłym roku

NIK: Miasta mogą stracić 90 mln zł na drogach

należytej staranności przy zawieraniu kontraktów na budowę dróg z dotacjami UE. Z tego powodu Warszawa straciła 16,4 mln zł dofinansowania z UE, Poznań - 8,1 mln zł, a Lublin - ok. 320 tys. zł.

GDDKiA: trwa budowa odcinka A1 pod Toruniem

wskazał że odstąpienie od warunków kontraktu oznaczałoby utratę dofinansowania z UE na ten projekt. - Jeśli projekt przewiduje określoną technologię, to nikt nie ma prawa dokonać zmiany tej technologii - stwierdził Grabarczyk. Według Dyrekcji zmiany proponowane przez wykonawcę - poza oszczędnością firmy i

Atomowa pięciolatka Donalda Tuska. Co się udało, czego zabrakło

budżetu 80 mld rubli, czyli 2,5 mld dol. na dofinansowanie elektrowni atomowej w Akkuyu w Turcji i nie można wykluczyć, że podobną kwotę państwo rosyjskie Moskwa wyłoży na projekt Finlandii. Sprawa jest w końcu prestiżowa - to pierwsza elektrownia budowana przez Rosjan w UE. Na razie Finowie i Rosjanie

Czy zamówienie na różne roboty budowlane, ale finansowane z jednego projektu można oszacować odrębnie?

Pytanie Gmina ma do zrealizowania wykonanie 3 placów zabaw w różnych wioskach, jest to inwestycja dofinansowana ze środków UE. Każdy plac ma swoją odrębną dokumentację projektową. Czy w związku z tym możemy potraktować każdy plac oddzielnie? Wówczas wartość nie przekraczałaby 14 000 euro; w

Kolej z Trójmiasta na lotnisko i Kaszuby za ponad 700 mln zł

Gospodarstwa Krajowego. Z tego źródła inwestor pozyska 170 mln zł. Budżet projektu wynosi ok. 900 mln zł. W 70 proc. projekt dofinansowany jest ze środków UE. W tym miesiącu rozstrzygną się m.in. losy przetargu na zakup taboru. Na razie PKM będzie niezelektryfikowana i obsługiwać ją będą składy spalinowe

Pół roku rządów Ewy Kopacz w gospodarce [OCENIAMY]

opiekuńczych dla seniorów. - Od 2015 roku Polacy mogą korzystać z ulg na dzieci na lepszych, korzystniejszych zasadach. Dokonaliśmy waloryzacji rent i emerytur; przeznaczyliśmy na ten cel 3,5 mld zł. Wprowadziliśmy też program "Złotówka za złotówkę", dzięki któremu 384 mln zł pozostanie w kieszeniach

KE: chce zabierać fundusze za brak dyscypliny fiskalnej

będzie grozić także bogatszym krajom UE, bo ich regiony też dostają fundusze strukturalne, ale w znacznie mniejszym stopniu niż biedne regiony. Zgodnie z projektem uzyskanym przez PAP, KE proponuje na lata 2014-20 sumę 376 mld euro na politykę spójności, z czego aż 162,6 mld euro ma trafić do regionów

I Rospuda uratowana, i droga zbudowana

wiosną 2007 - była to jednojezdniowa droga ekspresowa o długości 17,2 km, a jej koszt miał wynieść niemal 440 mln zł bez dofinansowania z UE. - Co ciekawe, 10 lat temu wariant, który dziś zostanie otwarty, został odrzucony jako niemożliwy do realizacji z powodów społecznych. Twierdzono, że wiąże się ze

Gaz-System szykuje umowy na finansowanie gazoportu

W maju powinniśmy się dowiedzieć, kto zbuduje w Świnoujściu terminal do odbioru skroplonego gazu LNG - przewiduje harmonogram przetargu prowadzonego przez Polskie LNG. To spółka-córka państwowego Gaz-Systemu, powołana do budowy i eksploatacji pierwszego polskiego gazoportu. Teraz Gaz-System

MF: projekt ustawy budżetowej na 2012 r. wkrótce w Sejmie

dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Natomiast 30 mln zł oszczędności ma dać budżetowi zamrożenie podstawy obliczania składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wiceminister poinformowała, że rząd planuje zmianę zasad zwrotu kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy służby więziennej, którzy

Brytyjskie hamletyzowanie: być albo nie być w Unii

budżet. Wyspa nieprzystająca do Europy Brytyjski eurosceptycyzm ma dwie przyczyny. Po pierwsze, zasady konstruowania wspólnego budżetu są wyjątkowo niekorzystne dla Wielkiej Brytanii. Po drugie, brytyjska gospodarka jest pod wieloma względami różna od europejskiej. Jest bardziej zbliżona do

MF kontra PAIIZ: Walka o pieniądze na zachęty dla inwestorów

znacznej wartości deficytu budżetowego - tłumaczy prooszczędnościowe stanowisko Ministerstwa Finansów jego wiceszef Dominik Radziwiłł w piśmie do Romana Rewalda. Iwona Chojnowska-Haponik wylicza, że wstrzymanie przyznania grantów tym firmom, które chcą zwolnienia z CIT bądź dofinansowania z UE, dałoby

Unia Europejska przesadza nas do tramwajów

nowych tras metra na rzecz systemu naziemnego. Deszcz unijnej kasy Tramwaje w Polsce wróciły do łask dopiero przed dekadą, głównie za sprawą dostępu samorządów do funduszy unijnych. Patrzą na nie łakomym okiem, bo takie inwestycje mogą uzyskać aż do 85 proc. dofinansowania. Według danych Ministerstwa

Unijne dotacje na nowe drogi skurczyły się

We wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z rządowym Centrum Unijnych Projektów Transportowych pierwsze umowy o dofinansowaniu inwestycji drogowych z programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" (POIiŚ) w ramach budżetu UE na lata 2014-20. Na podstawie tych

Zgoda na zwiększenie środków na pomoc dla krajów spoza strefy euro do 50 mld

" - przyznał Barroso. Chodzi o zaproponowany przez KE 29 stycznia plan stymulowania gospodarki przez dofinansowanie kwotą 5 mld euro z budżetu UE projektów inwestycyjnych. Zdecydowana większość z nich to projekty energetyczne, na które KE chce wydać 3,98 mld euro, w tym m.in. 180 mln euro na

Pieniądze z Unii Europejskiej - jak zmieniają się fundusze europejskie

następujące regulacje, które wpłyną na poprawienie procedur naboru wniosków. Przede wszystkim:nie będzie można zmieniać zasad konkursu naboru wniosków o dofinansowanie w trakcie jego trwania, doprecyzowano procedurę odwoławczą,poszerzono zakres porozumień zawieranych między Instytucją Zarządzającą programem

Koło zamachowe czy kij w szprychy? Komu chce pomóc BGK

wiarygodność BGK, spowoduje, że banki komercyjne będą chętniej i na lepszych zasadach finansować inwestycje, do których swoją "poręczeniową" cegiełkę dołączymy. A dzięki temu uda się lepiej wykorzystać pieniądze z UE. Niedawno rozmawiałem z prezesem BZ WBK Mateuszem Morawieckim. Narzekał, że w Polsce

Kup sobie dworzec od PKP. Rusza ogromna prywatyzacja - co można kupić i za ile?

Radomiu. Obecnie w przebudowie jest 31 dworców, z czego 14 planowanych do otwarcia do końca roku (m.in. we Wronkach, w Kluczborku, Sieradzu, Białej Podlaskiej, Pszczynie czy Kostrzyniu nad Odrą). - 27 kolejnych inwestycji jest w przygotowaniu, w tym trzy z dofinansowaniem UE - Bydgoszcz, Gliwice, Szczecin

Miały być zwolnienia, a zatrudniają. Są nowe kontrakty

Polska Izba Motoryzacji w tym roku MAN dostarczy 19 autobusów dla Lubina, 8 do Stalowej Woli, 10 dla Opola, 6 dla Szczecinka oraz aż 43 w rekordowym zamówieniu dofinansowanym z UE dla Świerklańca i ośmiu sąsiednich miejscowości na Śląsku. Według biuletynu PIM firma ma jeszcze "duże szanse" na

Bruksela wprowadzi rewolucję na polskim rynku gazu

prognozy zużycia gazu), a także tym, że potencjalni importerzy gazu nie mieli fizycznej możliwości dostarczenia go do Polski. Zgłaszane teraz przez KE zastrzeżenia wobec naszych przepisów są zaskakujące także dlatego, że w czerwcu Bruksela zgodziła się na dofinansowanie z funduszy UE rozbudowy magazynów

Czy unijna biedota zaciska pasa, by ratować banki bogaczy?

wszystkich konkretów już w połowie maja. Jednak batalia o łagodzenie zasad "dyktatu" UE i MFW wobec unijnych słabeuszy chyba nie jest jeszcze skończona. Wskazywana przez Brukselę i Berlin "utrata konkurencyjności" przez peryferia strefy euro to część prawdy, bo kryzysu nie byłoby bez

Francja i Niemcy pomogą Polsce w walce z powodzią

wydajności. Są one w stanie wypompować tysiące litrów wody na minutę. Polskim ratownikom pomagają już Czesi. Ta pomoc odbywa się jednak na zasadach współpracy transgranicznej. W istniejącym od 2001 r. Europejskim Mechanizmie Obrony Cywilnej uczestniczą wszystkie kraje UE, a także Chorwacja, Islandia

Rzeszowska Dolina Lotnicza. Szansa na rozwój regionu

technologii materiałowych stosowanych w przemyśle lotniczym, a 36 mln zł z UE wykorzystała na rozbudowę nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego. Rozwój Polski Wschodniej Dofinansowano kilkadziesiąt projektów o łącznej wartości około 1 mld zł. Np. WSK PZL - Rzeszów dostała 82 mln zł

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery