zasady dofinansowania przez ue

PAP

UE.Prawie 7 mld euro nieprawidłowych wydatków z budżetu UE w 2013 r.

UE.Prawie 7 mld euro nieprawidłowych wydatków z budżetu UE w 2013 r.

Kontrolujący wydatki unijne Europejski Trybunał Obrachunkowy wyliczył, że z ubiegłorocznego budżetu UE wydano nieprawidłowo prawie 7 mld euro. Gdyby nie interwencje KE i państw członkowskich nieprawidłowych wydatków byłoby o ponad 2 mld euro więcej.

Rząd wydał rozporządzenia ws. pomocy państwa dla przedsiębiorców

Polskie firmy z sektora MŚP dostaną od państwa pomoc finansową na wsparcie eksportu i promocję za granicą - taki ma być skutek czterech rozporządzeń dot. pomocy de minimis wydanych we wtorek przez rząd.

Ponad 4 mld euro na inwestycje transportowe dla Polski

Polska ma zarezerwowane 4,2 mld euro dotacji na inwestycje transportowe z nowego unijnego programu Connecting Europe Facility. Ale te pieniądze są dla nas zarezerwowane tylko do 2016 r.

Wzrośnie budżet UE na kampanie promujące żywność

Wzrośnie budżet UE na kampanie promujące żywność

Promocji. Są to pieniądze zgromadzone przez przedsiębiorców i rolników i przeznaczone na promowanie danej branży. Według Wierzbickiego prawdopodobnie nie będzie można współfinansować kampanii promocyjnych również z Funduszy Promocji. Gdyby tak faktycznie było, na dofinansowanie kampanii promocyjnych będą

Europejska unia energetyczna bliżej? Oettinger w Warszawie

Europejska unia energetyczna bliżej? Oettinger w Warszawie

Z premierem Donaldem Tuskiem Guenther Oettinger rozmawiał o wspólnych działaniach na rzecz zwiększenia niezależności energetycznej UE, w tym także o polskiej propozycji "unii energetycznej". W czerwcu Rada Europejska ma przeanalizować rekomendacje w tej dziedzinie przygotowane przez

USA. Wychwyt CO2 niezbędny dla obniżenia emisji z energetyki węglowej

elektrowni węglowej Drax w Yorkshire w Wlk. Brytanii. W zasadzie wszystkie projekty demonstracyjne CCS w UE upadły z powodu nieopłacalności.(PAP)

Gminy muszą współpracować, żeby dostać unijne pieniądze

Gminy muszą współpracować, żeby dostać unijne pieniądze

gmin czy powiatów będzie współpracowało nad danym projektem, to szansa na dofinansowanie będzie większa - mówiła marszałkini Sejmu Ewa Kopacz na poniedziałkowym spotkaniu z wójtami i burmistrzami regionu radomskiego. Jeden basen na kilka gmin Nowe zasady podziału mają zmniejszyć liczbę niepotrzebnych

Komisja Europejska chce zmienić procedury ubiegania się o dotacje unijne

Komisja Europejska chce zmienić procedury ubiegania się o dotacje unijne

zasady ułatwią aplikowanie o dofinansowanie ze środków europejskich i rozliczanie się z nich. - Unijne fundusze mogą odegrać kluczową rolę w naszym dążeniu do trwałego wzrostu gospodarczego dzięki zapewnieniu dodatkowych środków finansowych dla przedsiębiorstw, władz regionalnych i naukowców. Chcieliśmy

Siwiński: 4,2 mld euro dla Polski na projekty transportowe do 2016 r.

Siwiński mówił o unijnym instrumencie finansowym Connecting Europe Facilities (CEF), z którego ma być finansowana m.in. Transeuropejska Sieć Transportowej (TEN-T). "Celem jest połączenie krajów UE za pomocą sieci transportowej. (...) To najbardziej strategiczne połączenia z punktu widzenia

Będzie łatwiej o pieniądze z UE?

Jakie to zmiany? M.in. krótszy okres obowiązkowego przechowywania dokumentów, ustalenie maksymalnej dopuszczalnej liczby kontroli, częstsze płatności ryczałtem, szybsze uzyskanie dotacji na badania naukowe.Zdaniem KE nowe zasady ułatwią składanie wniosków o dofinansowanie ze środków

Czy szczyt klimatyczny to na pewno polski sukces?

Czy szczyt klimatyczny to na pewno polski sukces?

, a budżet państwa zrezygnuje z wpływów z opłat za emisję CO2. Ze szczytu wyjeżdżamy więc z zaledwie 2 proc. uprawnień do emisji podarowanych przez lepiej rozwinięte państwa UE, ciesząc się, że nie jest to 1 proc. taktycznie położone na stole przez

Nowe gmachy uczelni: bufetu nie ma, bo UE zabrania

Nowe gmachy uczelni: bufetu nie ma, bo UE zabrania

wyłącznie dydaktyczny, a przez to niedochodowy charakter projektu, tj. nie zakładał funkcjonowania na terenie budynku np. stołówki, bufetu czy barków z napojami, to prowadzenie działalności komercyjnej może stanowić naruszenie zasad, na których dofinansowanie zostało przyznane. Każdy się tego boi. Komisja

Sześć filarów, czyli polski plan dla unijnej energetyki

Sześć filarów, czyli polski plan dla unijnej energetyki

W czerwcu Komisja Europejska ma przedstawić plan ograniczenia zależności energetycznej UE. Decyzję w tej sprawie podjęli szefowie rządów państw Unii na szczycie pod koniec marca, po aneksji Krymu przez Rosję. - Dziś wysłaliśmy jasny sygnał, że Europa wrzuca wyższy bieg, jeśli chodzi o ograniczenie

Przedsiębiorcy chcą częstszych naborów w nowym rozdaniu funduszy UE

Chmielewskiej projekty współfinansowane z pieniędzy unijnych powinny być konkurencyjne. Ponadto - jak mówiła - ważne jest to, by instytucje zarządzające funduszami unijnymi rozumiały realia przedsiębiorców i wyznaczały reguły przyznawania środków UE zgodnie z zasadami prowadzenia biznesu. "Powinny też

Fundusz transportowy coraz bliżej, więcej warunków dla budowy dróg

pieniędzmi, w październiku Komisja Europejska zaproponowała nowy fundusz zarządzany centralnie przez Brukselę. Komisarz UE ds. transportu Siim Kallas chce w czwartek wybronić przed ministrami ostre kryteria wyboru projektów i ma nadzieję na ich polityczne przyzwolenie na zasady funduszu, choć zapowiada się

Minister rolnictwa Marek Sawicki: Nie podam się do dymisji za jedno słowo. Jestem rolnikiem, też jestem frajerem

Minister rolnictwa Marek Sawicki: Nie podam się do dymisji za jedno słowo. Jestem rolnikiem, też jestem frajerem

), mogą także liczyć na dofinansowanie inwestycji w wysokości 75 proc. (50 proc. wykłada UE, 25 proc. krajowy budżet). Do 2008 r. ten unijny program w Polsce w zasadzie nie funkcjonował, dopiero ja zacząłem go propagować. Osiem lat temu było niecałe 300 grup, dziś jest ponad 1400. Wśród producentów owoców

Rząd przyjął projekt przepisów wspierających firmy po embargu Rosji

społeczne pracowników i dofinansowania szkoleń dla pracowników. Planowane przez rząd zmiany miałyby wejść w życie 1 lutego 2015 r., a z nowych rozwiązań będzie można skorzystać do 31 grudnia 2016 r. W ocenie resortu pracy po 250 mln zł w 2015 i 2016 r., to wystarczająca kwota zarezerwowana na pomoc. W

Polska mistrzem brania kasy z UE. Czekają nas tłuste lata

Polska mistrzem brania kasy z UE. Czekają nas tłuste lata

Unii Europejskiej. Wraz z nową perspektywą rozpoczęły się kontrole. Zdaniem NIK Polska jest w czołówce krajów najlepiej przygotowanych do odbioru pieniędzy. Umowa partnerstwa z Polską została zaakceptowana przez Komisję Europejską już 23 maja tego roku. Wcześniej umowy podpisali tylko Niemcy i Duńczycy

Rząd USA wspomaga kolejne projekty technologii "czystego węgla"

. Jednocześnie Departament wskazuje, że wspierany kierunek rozwoju technologii powinien obniżyć ceny gazu syntezowego i rozszerzyć jego zastosowanie np. na produkcję paliw płynnych. Pierwszy z wyróżnionych projektów to budowa przez firmę Aerojet Rocketdyne demonstracyjnej, ale i o znaczeniu komercyjnym

Lotnisko w Suwałkach: za rok może ruszyć budowa. Samorząd da 13 mln

Lotnisko w Suwałkach: za rok może ruszyć budowa. Samorząd da 13 mln

-Kosakowo do zwrotu pomocy publicznej od samorządów Gdyni i gminy Kosakowo. Chodzi o prawie 22 mln euro (niemal 92 mln zł). Komisja uzasadniła decyzję tym, że przekazanie pomocy było niezgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Komisja dodała, że zasady te nie pozwalają krajom UE na przyznawanie pomocy na

MRiRW: unijne pieniądze unowocześniły przetwórstwo ryb

Od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Polska uczestniczy we Wspólnej Polityce Rybackiej. Krajom Wspólnoty stawiane są wymogi, co do przestrzegania zasad tej polityki, ale także stwarza się im możliwość dostosowania do tych reguł i modernizacji rybołówstwa, przetwórstwa czy też

NCBJ: reaktor produkujący ciepło dla przemysłu możliwy za 12 lat

NCBJ wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie projektowania wysokotemperaturowego reaktora chłodzonego gazem (HTR) z funduszy Euratomu w ramach programu Horizon 2020, czyli największego europejskiego programu dla badań i rozwoju. W odróżnieniu od klasycznych reaktorów lekkowodnych, HTR może

Pomoc publiczna - zwycięstwo Niemiec, porażka Polski

Pomoc publiczna - zwycięstwo Niemiec, porażka Polski

okaże się opłacalna. Rynek mocy działa na podobnej zasadzie jak dopłaty dla rolników - elektrownie dostają pieniądze za gotowość do produkcji prądu wtedy, gdy jest to potrzebne. Jeśli bowiem nie pracują przez określoną liczbę godzin w roku, są po prostu nieopłacalne, a jednocześnie są potrzebne dla

Jednolity podatek dla firm? Berlin i Paryż są za.

kategorii w Brukseli często zalicza się Włochy, które wprawdzie nie korzystają z programów pomocowych UE-MFW, ale ich reformy są nadzorowane przez ekspertów z MFW, Brukseli oraz EBC. Brukselski ośrodek Bruegel wyliczył w 2011 r., że w obecnym budżecie UE (do końca 2013 r.) można zmobilizować dla Grecji ok

Energetyczne przeciąganie liny w Unii Europejskiej

spotkania szef naszego rządu nakłaniał komisarza do poparcia proponowanego przez Tuska planu energetycznej unii Europy. Plan Tuska zakłada wspólne zakupy gazu z Rosji dla wszystkich państw członkowskich Unii, rozbudowę mechanizmów solidarnego wsparcia dla państw odciętych od dostaw gazu oraz dofinansowanie

Kultura za pieniądze z funduszy norweskich

jedną z ważniejszych form pomocy w niwelowaniu różnic między Polską a Europą Zachodnią. Dlaczego nam płacą? Chociaż Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, to od 1994 r. należy do wspólnego europejskiego obszaru gospodarczego. W praktyce oznacza to, że może korzystać z tzw. czterech swobód UE

Energetyczna unia Donalda Tuska

Powoływał się na precedens, jakim jest Europejska Wspólnota Energii Atomowej dokonująca zakupów uranu dla wszystkich krajów europejskich. Pomysł polskiego premiera spotkał się z dużym zainteresowaniem europejskich mediów i umiarkowanym polityków. Pomija on fakt, że UE od kilkunastu lat stara się

Pomyłka urzędnika za 8 mln zł. W budżecie 2014 r. zabrakło na...

uruchomiła 866 zł finansowania dla MŚP z rynku komercyjnego.Bez KPK i EEN firmy stracą szanse na zdobycie dofinansowania z programów europejskich. W nich działa zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli pieniędzy nie wezmą polscy pośrednicy, trafią do innych państw. O jakich pieniądzach mówimy? Np. w 2014 w

Do wzięcia są unijne pieniądze na innowacje

podziału jest 26 mln euro. Każde może starać się o dofinansowanie własnego pomysłu - od 100 tys. do 8 mln zł. Maksymalne dofinansowanie z UE dla średnich przedsiębiorstw wynosi 50 proc., dla małych i mikroprzedsiębiorstw 60 proc.Na stronie www.dip.dolnyslask.pl właśnie został zamieszczony komplet wniosków

Jak wydawaliśmy unijne fundusze? Z każdym rokiem coraz lepiej

projektów, jakie w pierwszej perspektywie finansowej złożyło starostwo, dofinansowanie dostał tylko ten jeden fragment drogi. Zły kolor długopisu Powiat poznański nie jest wyjątkiem. Tuż po wstąpieniu do Unii z funduszami europejskimi były głównie problemy. Teoretycznie Polskę do pieniędzy z polityki

Zamówienia publiczne po nowemu

kolejnych zmian w naszym prawie. Są opracowywane nowe zasady dofinansowania i rozliczenia inwestycji wspieranych przez środki unijne. Rozliczenie wynikowe i porównywanie ze stawkami referencyjnymi dla budowy dróg mogą wymusić bardziej racjonalne postępowanie publicznych inwestorów i zmniejszyć niezrozumiałą

Niemcy boją się polskich okien. Zresztą nie tylko oni

eksportujące swoje wyroby m.in. do Niemiec, Włoch, Francji i Czech mogą liczyć np. na dofinansowanie udziału w targach. Niemcom to się bardzo nie podoba. Niemiecki związek producentów okien Verband Fenster + Fassade (VFF) próbował nawet przekonać Komisję Europejską, by zakwestionowała ten "dotowany

Prezydent podpisał ustawę, która ma ułatwić wykorzystanie funduszy unijnych

przydzielenia współfinansowania.Ustawa wprowadza zmiany do m.in. ustaw o: samorządzie wojewódzkim, systemie oświaty, Narodowym Planie Rozwoju, finansach publicznych i zasadach prowadzenia polityki rozwoju.Zgodnie z propozycjami resortu, wnioskujący o dofinansowanie z UE zyskają m.in. możliwość odwołania się do

Łatwiej będzie wykorzystać unijne fundusze

oświaty, Narodowym Planie Rozwoju, finansach publicznych i zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zgodnie z propozycjami resortu, wnioskujący o dofinansowanie z UE zyskają m.in. możliwość odwołania się do sądu administracyjnego od oceny instytucji zarządzających funduszami unijnymi (MRR lub zarządy

Polska w oczach przedsiębiorcy. Czarna Lista Barier dla biznesu

regulacji rynków energii elektrycznej, cieplnej i gazu, w tym zasad dofinansowania odnawialnych źródeł energii (OZE) uniemożliwia ocenę rentowności inwestycji i pozyskanie dla nich finansowania. Podobnie brak regulacji dotyczących zasad wydobycia węglowodorów i ich opodatkowania uniemożliwia przedsiębiorcom

25 lat polskiej gospodarki. Co zmieniło się na plus, a z czym sobie nie poradziliśmy

obecnie ok. 10 tys. dolarów. Najniższy ma Republika Środkowoafrykańska ($542). Nie mamy więc chyba na co narzekać. PKB per capita to najlepszy wskaźnik zamożności obywateli państwa. Oblicza się go dzieląc wartość PKB przez liczbę mieszkańców. Miesiąc temu świętowaliśmy nasze dziesięciolecie w Unii

Związkowcy chcą górniczego banku, a eksperci... zamykania kopalń. Co zrobi pełnomocnik?

zmianę w zasadach naliczania barbórki i tak zwanej czternastki. Akcję protestacyjną przerwali górnicy z Kompani Węglowej. To efekt rozmów, które premier Ewa Kopacz przeprowadziła ze związkowcami z KW. Pomogły rządowe deklaracje i powołanie Wojciecha Kowalczyka na stanowisko rządowego pełnomocnika ds

Niemcy i Czesi boją się polskich firm i stosują nieczyste zagrania

Branżowy Program Promocji "Polskie Okna i Drzwi", na który Ministerstwo Gospodarki i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przeznaczyły ponad 6 mln zł. Firmy eksportujące swoje wyroby m.in. do Niemiec i Czech mogą liczyć np. na dofinansowanie udziału w targach oraz organizację konferencji i

Bruksela: Początek budowy unii bankowej

dofinansowania wybranych banków przez ich udziałowców) oraz o egzekwującej je wspólnej instytucji. Nowe przepisy miałyby też określić zasady tworzenia wspólnego systemu funduszów naprawczych.

Oszustwo na niewiarygodną skalę? 5 tys. ludzi wkręconych w darmowy internet

dotyczące firmy Milmex - w sprawie wyłudzenia dotacji unijnych. Chodzi o 26 projektów na dofinansowanie budowy infrastruktury, które sosnowiecka spółka podpisała ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości - m.in. ono rozdziela środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Milmex korzystał z hojności UE

I Rospuda uratowana, i droga zbudowana

wiosną 2007 - była to jednojezdniowa droga ekspresowa o długości 17,2 km, a jej koszt miał wynieść niemal 440 mln zł bez dofinansowania z UE. - Co ciekawe, 10 lat temu wariant, który dziś zostanie otwarty, został odrzucony jako niemożliwy do realizacji z powodów społecznych. Twierdzono, że wiąże się ze

BIELSKO - BIAŁA: NOWE SZANSE - NOWE WYZWANIA, NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 2007 - 2013

liczne projekty w ramach współpracy transgranicznej.Środki europejskie pozyskane ze źródeł przedakcesyjnych oraz po akcesji Polski do UE w okresie programowania 2004 - 2006 pozyskane przez Miasto i jego jednostki wyniosły ok. 88 819 744 PLN oraz 5 606 028,70 EURO.TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Nowy okres

UE wpuszcza Rosję do WTO. Gruzja jeszcze nie

członkowskie. A wejście do tego klubu państw promujących wspólne zasady wolnego handlu i rezygnację z protekcjonistycznych praktyk, sprzyja inwestycjom zagranicznym. Rosja negocjuje swoje członkostwo w WTO już od 17 lat, dotąd bezskutecznie. Większość warunków akcesji Moskwa uzgodniła z UE już w zeszłym roku

NIK: Miasta mogą stracić 90 mln zł na drogach

należytej staranności przy zawieraniu kontraktów na budowę dróg z dotacjami UE. Z tego powodu Warszawa straciła 16,4 mln zł dofinansowania z UE, Poznań - 8,1 mln zł, a Lublin - ok. 320 tys. zł.

Atomowa pięciolatka Donalda Tuska. Co się udało, czego zabrakło

budżetu 80 mld rubli, czyli 2,5 mld dol. na dofinansowanie elektrowni atomowej w Akkuyu w Turcji i nie można wykluczyć, że podobną kwotę państwo rosyjskie Moskwa wyłoży na projekt Finlandii. Sprawa jest w końcu prestiżowa - to pierwsza elektrownia budowana przez Rosjan w UE. Na razie Finowie i Rosjanie

Kolej z Trójmiasta na lotnisko i Kaszuby za ponad 700 mln zł

Gospodarstwa Krajowego. Z tego źródła inwestor pozyska 170 mln zł. Budżet projektu wynosi ok. 900 mln zł. W 70 proc. projekt dofinansowany jest ze środków UE. W tym miesiącu rozstrzygną się m.in. losy przetargu na zakup taboru. Na razie PKM będzie niezelektryfikowana i obsługiwać ją będą składy spalinowe

Fundusze unijne w Trybunale

reguluje te kwestie. Do decyzji, kto ma dostać dofinansowanie, można złożyć protest - albo do wojewody, albo do ministra rozwoju regionalnego - ale nie do sądu. Ministerstwo rozwoju wprowadziło ten przepis, by nie sparaliżować wykorzystywania pieniędzy z UE - 67 mld euro, które mamy do wydania w latach

Dofinansowanie Skanled i terminala LNG w Świnoujściu może przyspieszyć projekty

własnego i konieczności ich wykonania na zasadach biznesowych". "Nie można liczyć, że z pieniędzy UE zrealizuje się projekt, który nie jest zweryfikowany biznesowo" - uważa Szczęśniak. Jego zdaniem trudno też liczyć, że dofinansowanie w określonej przez KE wysokości sfinansuje budowę

W umowach na Rozwój Polski Wschodniej już 600 mln zł pomocy z UE

Na miliard zł opiewają już umowy dotyczące realizacji programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Unijne dofinansowanie przekracza 600 mln zł. Zgodnie z prognozą, do końca roku powinno zostać rozliczone wydatkowanie 816 mln zł z UE - podało w piątek Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. "

Polimex-Mostostal zdobył kolejny kontrakt w Gliwicach

podpisało umowę na inżyniera kontraktu."Podium" jest zapisane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego, jako jedno z trzech największych przedsięwzięć zakwalifikowanych w regionie do unijnego dofinansowania. Dotacja UE ma wynosić 141 mln zł. Szczegółowy wniosek o unijne środki

Unia Europejska przesadza nas do tramwajów

nowych tras metra na rzecz systemu naziemnego. Deszcz unijnej kasy Tramwaje w Polsce wróciły do łask dopiero przed dekadą, głównie za sprawą dostępu samorządów do funduszy unijnych. Patrzą na nie łakomym okiem, bo takie inwestycje mogą uzyskać aż do 85 proc. dofinansowania. Według danych Ministerstwa

KE odmrozi unijne środki na polską e-administrację

zamrożenie pieniędzy z UE. Dlatego z wniosków o unijne dofinansowanie wycofano zawczasu projekty najbardziej "skażone" na łączną kwotę niemal 150 mln euro. Przygotowano też raport o stanie e-administracji "Polska 2.0" i plan naprawczy. - Przez ostatnie 10 miesięcy osobiście nadzorowałem

GDDKiA: trwa budowa odcinka A1 pod Toruniem

wskazał że odstąpienie od warunków kontraktu oznaczałoby utratę dofinansowania z UE na ten projekt. - Jeśli projekt przewiduje określoną technologię, to nikt nie ma prawa dokonać zmiany tej technologii - stwierdził Grabarczyk.Według Dyrekcji zmiany proponowane przez wykonawcę - poza oszczędnością firmy i

Czy zamówienie na różne roboty budowlane, ale finansowane z jednego projektu można oszacować odrębnie?

PytanieGmina ma do zrealizowania wykonanie 3 placów zabaw w różnych wioskach, jest to inwestycja dofinansowana ze środków UE. Każdy plac ma swoją odrębną dokumentację projektową. Czy w związku z tym możemy potraktować każdy plac oddzielnie? Wówczas wartość nie przekraczałaby 14 000 euro; w

Brytyjskie hamletyzowanie: być albo nie być w Unii

budżet. Wyspa nieprzystająca do Europy Brytyjski eurosceptycyzm ma dwie przyczyny. Po pierwsze, zasady konstruowania wspólnego budżetu są wyjątkowo niekorzystne dla Wielkiej Brytanii. Po drugie, brytyjska gospodarka jest pod wieloma względami różna od europejskiej. Jest bardziej zbliżona do

KE: chce zabierać fundusze za brak dyscypliny fiskalnej

będzie grozić także bogatszym krajom UE, bo ich regiony też dostają fundusze strukturalne, ale w znacznie mniejszym stopniu niż biedne regiony. Zgodnie z projektem uzyskanym przez PAP, KE proponuje na lata 2014-20 sumę 376 mld euro na politykę spójności, z czego aż 162,6 mld euro ma trafić do regionów

Zgoda na zwiększenie środków na pomoc dla krajów spoza strefy euro do 50 mld

Barroso.Chodzi o zaproponowany przez KE 29 stycznia plan stymulowania gospodarki przez dofinansowanie kwotą 5 mld euro z budżetu UE projektów inwestycyjnych. Zdecydowana większość z nich to projekty energetyczne, na które KE chce wydać 3,98 mld euro, w tym m.in. 180 mln euro na elektrownię w Bełchatowie oraz 80

MF: projekt ustawy budżetowej na 2012 r. wkrótce w Sejmie

dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Natomiast 30 mln zł oszczędności ma dać budżetowi zamrożenie podstawy obliczania składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wiceminister poinformowała, że rząd planuje zmianę zasad zwrotu kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy służby więziennej, którzy

Koło zamachowe czy kij w szprychy? Komu chce pomóc BGK

wiarygodność BGK, spowoduje, że banki komercyjne będą chętniej i na lepszych zasadach finansować inwestycje, do których swoją "poręczeniową" cegiełkę dołączymy. A dzięki temu uda się lepiej wykorzystać pieniądze z UE. Niedawno rozmawiałem z prezesem BZ WBK Mateuszem Morawieckim. Narzekał, że w Polsce

Kup sobie dworzec od PKP. Rusza ogromna prywatyzacja - co można kupić i za ile?

Radomiu. Obecnie w przebudowie jest 31 dworców, z czego 14 planowanych do otwarcia do końca roku (m.in. we Wronkach, w Kluczborku, Sieradzu, Białej Podlaskiej, Pszczynie czy Kostrzyniu nad Odrą). - 27 kolejnych inwestycji jest w przygotowaniu, w tym trzy z dofinansowaniem UE - Bydgoszcz, Gliwice, Szczecin

Gaz-System szykuje umowy na finansowanie gazoportu

W maju powinniśmy się dowiedzieć, kto zbuduje w Świnoujściu terminal do odbioru skroplonego gazu LNG - przewiduje harmonogram przetargu prowadzonego przez Polskie LNG. To spółka-córka państwowego Gaz-Systemu, powołana do budowy i eksploatacji pierwszego polskiego gazoportu.Teraz Gaz-System

MF kontra PAIIZ: Walka o pieniądze na zachęty dla inwestorów

znacznej wartości deficytu budżetowego - tłumaczy prooszczędnościowe stanowisko Ministerstwa Finansów jego wiceszef Dominik Radziwiłł w piśmie do Romana Rewalda.Iwona Chojnowska-Haponik wylicza, że wstrzymanie przyznania grantów tym firmom, które chcą zwolnienia z CIT bądź dofinansowania z UE, dałoby

Rzeszowska Dolina Lotnicza. Szansa na rozwój regionu

technologii materiałowych stosowanych w przemyśle lotniczym, a 36 mln zł z UE wykorzystała na rozbudowę nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego. Rozwój Polski Wschodniej Dofinansowano kilkadziesiąt projektów o łącznej wartości około 1 mld zł. Np. WSK PZL - Rzeszów dostała 82 mln zł

Miały być zwolnienia, a zatrudniają. Są nowe kontrakty

Polska Izba Motoryzacji w tym roku MAN dostarczy 19 autobusów dla Lubina, 8 do Stalowej Woli, 10 dla Opola, 6 dla Szczecinka oraz aż 43 w rekordowym zamówieniu dofinansowanym z UE dla Świerklańca i ośmiu sąsiednich miejscowości na Śląsku. Według biuletynu PIM firma ma jeszcze "duże szanse" na

Czy unijna biedota zaciska pasa, by ratować banki bogaczy?

wszystkich konkretów już w połowie maja. Jednak batalia o łagodzenie zasad "dyktatu" UE i MFW wobec unijnych słabeuszy chyba nie jest jeszcze skończona. Wskazywana przez Brukselę i Berlin "utrata konkurencyjności" przez peryferia strefy euro to część prawdy, bo kryzysu nie byłoby bez

Bruksela wprowadzi rewolucję na polskim rynku gazu

prognozy zużycia gazu), a także tym, że potencjalni importerzy gazu nie mieli fizycznej możliwości dostarczenia go do Polski.Zgłaszane teraz przez KE zastrzeżenia wobec naszych przepisów są zaskakujące także dlatego, że w czerwcu Bruksela zgodziła się na dofinansowanie z funduszy UE rozbudowy magazynów

Pieniądze z Unii Europejskiej - jak zmieniają się fundusze europejskie

następujące regulacje, które wpłyną na poprawienie procedur naboru wniosków. Przede wszystkim:nie będzie można zmieniać zasad konkursu naboru wniosków o dofinansowanie w trakcie jego trwania, doprecyzowano procedurę odwoławczą,poszerzono zakres porozumień zawieranych między Instytucją Zarządzającą programem

Francja i Niemcy pomogą Polsce w walce z powodzią

one w stanie wypompować tysiące litrów wody na minutę. Polskim ratownikom pomagają już Czesi. Ta pomoc odbywa się jednak na zasadach współpracy transgranicznej.W istniejącym od 2001 r. Europejskim Mechanizmie Obrony Cywilnej uczestniczą wszystkie kraje UE, a także Chorwacja, Islandia, Liechtenstein i

A1 tańsza o połowę? Grabarczyk nie mówi "nie"

lipcu br. systemu elektronicznego poboru opłat od TIR-ów autostrady zaczęły zarabiać "za dużo" - więcej, niż przewidywano we wnioskach o dofinansowanie z UE ich budowy. Dlatego teraz przychody trzeba zrównać do tych pierwotnie zakładanych - właśnie obniżając stawki pojazdom osobowym.W

Burza mózgów w Brukseli

ustalenie zasad finansowania tego funduszu okazało się trudne. W ubiegły wtorek Polska - jako jedyne państwo Unii - twardo sprzeciwiła się pomysłowi zaproponowanemu przez Komisję Europejską. Komisja chce, by wysokość składki do funduszy zależała w dużej mierze od udziału danego państwa w europejskich

Problem z funduszami UE - nie ufają, więc sprawdzają

. pierwszym okresie programowania, gdy zaczęliśmy korzystać ze środków unijnych, a zatem w latach 2004-2007, średnia kwota tych nieprawidłowości dla krajów UE wynosiła od 1,5 do 2 proc. wartości dofinansowanych projektów. Dla Polski ten wskaźnik to zaledwie 0,21 proc. Ale statystyki nie wychwytują wszystkiego

Jak wydajemy unijne pieniądze. Udane inwestycje kontra bezsensowne wydatki

przypada 11 tys. zł dofinansowania. Perełką jest Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach przy szkole dla niewidomych dzieci . Tamtejsi nauczyciele wymyślili, żeby pocysterski, 3-hektarowy park zamienić w miejsce, gdzie ich uczniowie będą uczyć się poruszania w przestrzeni. Pomysł wzięli z głowy, bo

Skandynawskie programy walki z bezrobociem. Sprawdzą się w Polsce?

kształcenia w poszczególnych regionach kraju i gdzie czego brakuje. W tym wszystkim kluczowa jest postawa pracodawców. To w końcu oni muszą chcieć zatrudniać młodych i przyjmować na staże. Jeśli się na to zdecydują, urząd pracy może dofinansować zatrudnienie młodego. - W tym momencie pracodawcy aktywnie

KE: Unijne banki zrzucą się na fundusz kryzysowy

niewypłacalności, czy też dofinansowanie restrukturyzacji. Na poziomie UE mają obowiązywać wspólne zasady reagowania kryzysowego, by zapewnić stabilność systemu finansowego. W dalszej przyszłości - nie wyklucza KE - mógłby powstać wspólny fundusz bankowy dla całej UE.Ideą unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego

Polski rynek pracy. Poukładajmy wreszcie te puzzle

Po latach zaniedbań uporządkowania na rynku pracy w Polsce wymagają trzy podstawowe kwestie: cel i podział środków odprowadzanych przez pracodawców na tzw. Fundusz Pracy - pomoc w szukaniu pracy dostają tylko te osoby, które spełnią wymogi ustawowe (m.in. rejestracji), choć jest to konstytucyjnym

NIK: trzeba szybciej wydawać pieniądze z Unii

projektów współfinansowanych z pieniędzy UE i zarządzaniu programami operacyjnymi przez administrację publiczną.Jak czytamy w raporcie, Polska na początku 2009 r. wykorzystała 93,1 proc. funduszy strukturalnych z planu finansowego na lata 2004 - 2006 i zajmowała 11 miejsce na 25 państw Unii. W czołówce

Kampania informacyjno-promocyjna Regionalny Program Operacyjny WŁ 2007-2013

możliwościom wykorzystania środków pomocowych z UE, a w szczególności m.in. sporządzaniu wniosku o dofinansowanie i dokumentacji, kwalifikowalności wydatków, planowania budżetu, kryteriów wyboru projektów i wytycznych dotyczących promocji. W mijającym roku pracownicy Departamentu oraz współpracujący z Urzędem

Za unijne dotacje bezrobotni relaksują się przy gongach

fundacja tego nie sprawdziła. Rodzice skorzystali na tym tyle, że ich dzieci zostały przebadane przez psychologa oraz logopedę i przez tydzień opiekowała się nimi niania zatrudniona przez fundację.Program Kapitał LudzkiProgramy, o których piszemy, otrzymały dofinansowanie w ramach unijnego Programu

Europoprawianie życia za 26 mld zł unijnych pieniędzy

, pierwsze miejsce pod względem kwoty wydanych pieniędzy zajmuje dziś Wielkopolska, w której w ramach RPO do dziś wydano aż 1,5 mld zł (1 mld zł samego dofinansowania UE). Druga jest Małopolska (prawie 1,4 mld zł w sumie, 912 mln zł dofinansowania UE), a trzeci - Dolny Śląsk (1,1 mld i 819 mln zł). Ale

Koncerny samochodowe chcą pomocy od UE

Rządy państw UE powinny dofinansować Europejski Bank Inwestycyjny - powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso w wywiadzie opublikowanym wczoraj we francuskim dzienniku "Le Monde". Te dopłaty do EBI mogą być wykorzystane na wsparcie dla motoryzacji. Koncerny

Koniec ekspertów od samooceny?

- ocena będzie polegać na zasadzie "kolega koledze". Dla przedsiębiorców taka sytuacja jest niedopuszczalna. - To patologia! - mówił w poniedziałek Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club. Wtórowało mu wiele innych osób od lat zajmujących się unijnymi dotacjami. Wszyscy podkreślali, że

Odpływa unijna dotacja na ropociąg Odessa - Brody

pieniędzy (gospodarka potrzebuje ich teraz, a nie za sześć lat). Weryfikacja postępów w inwestycjach - prowadzona przez resort rozwoju - właśnie trwa. Skończy się 10 lipca. I już teraz widać, że ropociąg Brody - Płock ma koszmarne opóźnienie. Powstało "studium wykonalności", ale pozostałej

Houston, nie będziemy mieć problemu

tylko w jednej trzeciej sfinansowane przez nas, a reszta z prywatnych środków. Idealny współczynnik. To znaczy, że przedsiębiorcy dostaną od was pieniądze, jeżeli sami się dołożą? - To zdrowa zasada. Chcą publicznego wsparcia, to muszą się podzielić ryzykiem. Nauka to obcowanie z nieznanym, nigdy nie ma

Kasa Unii ugasi kryzys? W tym roku możemy wydać 40 mld zł

Rząd przyjął we wtorek plan wydatków unijnych na bieżący rok. W ramach wszystkich funduszy, które UE przekazała nam na lata 2007-13, przez następne 12 miesięcy w całym kraju ma zostać wydanych około 40 mld złotych - tak by 27 mld złotych mogło zostać przekazanych do rozliczenia z Komisją Europejską

MŚ: inwestycje drogowe na Euro 2012 mogą nie dostać wsparcia UE

wszystkie wskazane przez nie miejsca traktować tak, jak objęte programem. Według Nowickiego, jasne określenie kryteriów i zasad pozwoli urzędnikom szybciej dokonywać ocen. Powstanie krajowa komisja ocen oddziaływania na środowisko, która będzie wspierała województwa w prowadzeniu procedur. Podkreślił

Międzynarodowy wymiar Funduszy Unijnych

Współpracy Terytorialnej (EWT) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) pozwalają w zasadzie realizować przedsięwzięcia podobne do tych, które mogą uzyskać wsparcie ze środków unijnych w ramach krajowych programów operacyjnych. Dofinansowanie mogą więc uzyskać projekty dotyczące rozwoju

Bruksela nie chce finansować lotnisk lokalnych

unijnych euro należy dofinansować tylko takie nowe lotniska, które mają ekonomiczną rację bytu i które znalazły się na liście lotnisk "TEN", o priorytetowym znaczeniu dla rozwoju Unii. Wśród nich nie ma lotniska zaproponowanego przez województwo świętokrzyskie. - Komisja Europejska twierdzi, że

Czynszówki na trudne czasy - czy warto do nich dopłacać?

inwestycję na 400 mieszkań, które mają być sprzedawane (także z odroczoną płatnością) oraz wynajmowane na rynku. Wcześniej konieczna jest jednak nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów. Chodzi o to, by czynszówki budowane przez prywatnych inwestorów (TBS-y są najczęściej spółkami) były objęte zasadami

Fundusze unijne 2008 - podsumowanie

dziedziny gospodarki elektronicznej w PO IG.PAŹDZIERNIK3.10. Przyjęcie przez Sejm ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Określa ona zasady oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, m.in

Czy minister Rostowski powinien "dusić" samorządy?

budżetu. Dlaczego? Na wydawanie pieniędzy patrzą radni, regionalne izby obrachunkowe i wyborcy. Jeszcze jeden argument - samorządy potrzebują pieniędzy na wkład własny w inwestycje współfinansowane przez UE. Jeśli nie będą miały na wkład - a stanie się tak, jak twierdzą, gdy minister przykręci im śrubę

To eksporterzy ratują nas z kryzysu. Ci mniejsi i skupieni na wschodzie

. Gdzie sprzedają nasi? By lepiej to przeanalizować musimy sięgnąć po bardziej dokładne dane udostępniane przez Ministerstwo Gospodarki. Oczywiście czołówka listy naszych głównych partnerów to kraje UE: Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Francja, Włochy. Jednak liczony w euro wzrost sprzedaży na te rynki

Jak budować infostrady

; określono dwa priorytety rozwoju infrastruktury w Polsce: transport oraz dostęp do technologii cyfrowych. Strategia wskazuje, że do realizacji tego kosztownego zadania niezbędna jest polityka rządu wspierająca inwestorów, na przykład poprzez dofinansowanie ze środków UE oraz promowanie projektów

Jakie PKP, takie Pendolino

, zakłóca więc konkurencję na rynku kolejowym, dlatego UE zgodnie ze swymi zasadami skąpi. Co więcej, regułą jest, że dotacje unijne do projektów kolejowych są tym wyższe, im bardziej deficytowy jest projekt. Wiele przystanków Pendolino Ostatecznie przewozy pasażerów pociągami Pendolino zaklasyfikowano do

Mała energetyka wiatrowa czeka na pomyślne wiatry

koncesji, prowadzenia działalności gospodarczej i obrotu certyfikatami. Brakuje mechanizmów regulujących zasady przyłączania MEW do sieci energetycznych oraz taryf za magazynowanie wytworzonej przez turbinę energii w sieci. Odczuwalny jest także brak możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy

Półmetek rządu. Oceniamy ministrów. Rekonstrukcja jutro

wymaganych przez UE 3 proc. PKB. Plusy? Podniesienie wieku emerytalnego i ograniczenie przywilejów mundurowych, mocno niepopularne reformy - wsparły finanse publiczne. Obie, przynajmniej częściowo, można zapisać na konto Rostowskiego. Nowy mechanizm ograniczania wzrostu wydatków państwa - będzie działać

Matka Polka na zasiłku w Wielkiej Brytanii

wielu rodzinom to się po prostu nie opłaca - tłumaczy. I zwraca uwagę na konsekwencje. - Najbardziej cierpią na tym wszystkim kobiety, które zostając w domach, są wykluczone z rynku pracy. Przed cięciami - Zasada jest podobna jak w Polsce - im mniej zarabiasz, tym więcej dostajesz od

Czy państwo stać na wypłaty emerytur dla 50-letnich wdów?

zmienia. Kluzik-Rostkowska proponuje nową zasadę: im później przechodzimy na rentę, tym więcej dostajemy. Czyli np. mając 50 lat, otrzymujemy tylko 70 proc. świadczeń małżonka, po skończeniu 55 lat już 80-85 proc. W ten sposób zachęcamy kobiety do szukania pracy. Łukasz Wacławik, specjalista od

Najważniejsze wydarzenia towarzyszące na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2011

br., o godz. 14:00, w Hotelu Novotel Katowice Centrum odbędzie się uroczystość wręczenia Złotych Certyfikatów Rzetelności. Wyróżnienia przyznawane przez Rzetelną Firmę Sp. z o.o., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, powstały z myślą o promowaniu etycznych zasad prowadzenia

Rośnie liczba wypadków na polskich budowach

- przeszło 1,3 tys. - podaje GUS. - Ze statystyk wypadkowych wynika, że spośród wszystkich branż budowlana wciąż jest najniebezpieczniejsza - na placach budów ginie co piąty pracownik - potwierdza Adam Roguski z firmy Seka, która organizuje szkolenia w zakresie bhp (dofinansowane przez UE w ramach

Plan stabilności i rozwoju rządu Tuska

Finansowej, co w razie nasilenia kryzysu ułatwi podejmowanie szybkich i skoordynowanych działań przez najważniejsze uprawnione do tego instytucje Zwiększono częstotliwość spotkań Ministerstwa Finansów z Narodowym Bankiem Polskim i Komisją Nadzoru Finansowego. Wzmocnienie systemu gwarancji i poręczeń dla MŚP

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Środki antydumpingowe UE

środki antydumpingowe. Środki antydumpingowe mogą być nałożone tylko po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania (trwającego maksymalnie piętnaście miesięcy) przez Komisję Europejską wszczynanego na wniosek poszkodowanego przemysłu UE lub też z urzędu. Celem postępowania jest wykazanie, że spełnione

Zasady prawa Unii Europejskiej

Zasady prawa Unii Europejskiej - Prawa podstawowe: Ogólne, wspólne zasady i wolności prawa wyprowadzone z porządków konstytucyjnych państw członkowskich oraz z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku, np: pewność prawa, zasada państwa prawego, zasada pluralizmu

Zasada subsydiarności

Zasada subsydiarności - jest to zasada, występująca w prawie wspólnotowym Unii Europejskiej (art. 5 ust. 3 Traktatu UE), która mówi, że: poszczególne organy administracji wspólnotowej są zobowiązane współpracować w celu osiągnięcia danych celów, kompetencje instytucji wspólnotowych są wykonywane

Zasada jednolitej licencji

Zasada jednolitej licencji - zasada tzw. jednolitej licencji jest powiązana z zasadami swobodnego przepływu osób, swobody świadczenia usług i swobodnego przepływu kapitału. Stosowanie tej zasady oznacza, że instytucja finansowa mająca zezwolenie na prowadzenie swojej działalności w jednym z krajów

Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego

nie deroguje wcześniejszego prawa unijnego Zakres podmiotowy tej zasady został wyrażony w orzeczeniach Rewe-Zentral AG i Erich Ciola, gdzie Trybunał stwierdził, iż zasada pierwszeństwa wiąże wszystkie organy państwowe (organy konstytucyjne, administracje rządową i samorządową) Zakres przedmiotowy zasady

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.