zakupowa stagnacja

Piotr Miączyński, Leszek Kostrzewski

Handlowcy liczą na świąteczny szał zakupów. Na razie - stagnacja

Handlowcy liczą na świąteczny szał zakupów. Na razie - stagnacja

Zakupowe szaleństwo przed świętami? Ruch w centrach handlowych w ciągu ostatnich kilku miesięcy raczej spadł. To początek kłopotów? Raczej stagnacja

Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 50,2 pkt w październiku

najlepszy wynik od sześciu miesięcy, do 50,2, rejestrując bliską stagnacji i zarazem najniższą wartość w obecnym okresie pozytywnych odczytów" - czytamy w komunikacie. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności. Markit

Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 50,4 pkt w październiku

średnią długoterminową na poziomie 50,6 wydłużając bieżącą, rekordową tendencję wzrostową do ponad czterech lat" - czytamy w komunikacie. Według najnowszych danych PMI, w październiku koniunktura w polskim sektorze przemysłowym pozostała bliska stagnacji. Tempo ogólnej poprawy warunków

Dynamika wzrostu PKB spowolni do 3,7-4,5% w I kw. wg analityków

efekt inwestycji publicznych powiązanych z wydatkowaniem środków unijnych, które naszym zdaniem są bliskie szczytu i w pierwszej połowie 2019 r. powinny wspierać wynik budownictwa. Z kolei druga połowa 2019 r. może okazać się jeszcze bardziej wymagająca i spodziewamy się wtedy stagnacji w budownictwie

Zatrudnienie i płace będą rosły w kolejnych miesiącach wg analityków

wynagrodzeń nadal przewyższa ich wzrost nominalny. Zwiększają się możliwości zakupowe gospodarstw domowych, a to z kolei powinno pozostać filarem wzrostu gospodarczego. Jednocześnie analitycy podkreślają, że liczba dni roboczych w ubiegłym miesiącu była o 2 mniejsza niż w lipcu br. i o 1 większa niż w