zakupowa energii

Neinver: Sprzedaż w outletach Factory w Polsce wzrosła o 3% r/r w 2019 r.

lat. Te liczby potwierdzają zasadność wybranej przez nas strategii wdrażania nowej energii w najsilniejszych centrach oraz inwestowania w budowę znaczącej pozycji najnowszych obiektów, koncentrując uwagę na uatrakcyjnianiu doświadczeń zakupowych klientów, przyciąganiu nowych najemców i udoskonalanie

Grupa zakupowa PKP skonsoliduje zakupy za ponad 1 mld zł w tym roku

. "Być może scentralizujemy w przyszłości też zakup energii, gdy PKP Energetyka znajdzie się poza grupą" - powiedział także Ciżkowicz. Do tej pory wspólne postępowania w ramach grupy zakupowej przeprowadzane były m.in. na usługi pocztowe i kurierskie, usługi utrzymania czystości na dworcach i

Spółka Apatora ma umowę na dostawę liczników do Niemiec za ok. 2,2 mln euro

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Apator GmbH, spółka zależna Apatora, zawarł umowę na dostawę liczników energii elektrycznej z EWE Netz GmbH reprezentującą grupę zakupową w składzie: RheinEnergie Koln AG, Westfalen Weser Netz GmbH, EWE Netz GmbH, Wesernetz Bremen, podała spółka. Wartość umowy

Energa Obrót dostarczy energię ze źródeł odnawialnych dla Wrocławia w 2017 r.

węgla do atmosfery będzie mniejsza o ok. 165 tys. ton. Spółka należąca do Grupy Energa wygrała przetarg na dostawę energii elektrycznej dla 281 jednostek wchodzących w skład grupy zakupowej zorganizowanej przez Urząd Miejski Wrocławia" – czytamy w komunikacie. Przetarg na zakup energii był

KPF/IRG SGH: Wzrost cen energii nie spowodowałby zmian wydatków 27,1% Polaków

; wpłyną. 4% badanych jest zdania, że zmiany w taryfikatorze "raczej" nie przełożą się na inne ceny, a 0,4% - że "zdecydowanie" nie. "Ujawniona w badaniu bardzo wysoka świadomość społeczeństwa dotycząca wpływu wzrostu cen energii na wzrost koszyka zakupowego gospodarstw domowych

Tauron sprzeda 91,86 GWh gazu do Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu

Warszawa, 22.08.2016 (ISBnews) - Tauron Sprzedaż - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - wygrał przetarg na sprzedaż 91,86 GWh gazu dla 282 punktów poboru Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu, podała spółka. Głównym odbiorcą w grupie zakupowej będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki

PGE Obrót dostarczy energię dla Krakowa w 2018 r. za ponad 57 mln zł brutto

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - PGE Obrót wygrał przetarg nieograniczony na dostarczanie w 2018 roku energii elektrycznej Krakowskiej Grupie Zakupowej za kwotę ponad 57 mln zł brutto. PGE Obrót zapewni energię Gminie Miejskiej Kraków tj. urzędom, szkołom, przedszkolom, żłobkom, a także

IJ: Trend wzrostu cen hurtowych energii może utrzymać się do 2020 r.

pozwalającym na optymalizację kosztu zakupu energii od kilku lat są tzw. grupy zakupowe, lecz aktualny przykład rozwiązania grupy zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z uwagi na zbyt wysokie ceny energii elektrycznej oferowane przez spółki obrotu pokazuje, że potrzebne może być wypracowanie nowego

Enefit z grupy Eesti Energia rozpocznie działalność w Polsce pod koniec 2016 r.

własnym górnictwem, konwencjonalnym i odnawialnym wytwarzaniem energii, dystrybucją i międzynarodowym obrotem energią. Koncern gwarantuje klientom długotrwałą stabilność oraz ograniczające ryzyko strategie zakupowe wykorzystujące wieloletnie doświadczenie na rynkach energii Nord Pool. Spółka kontroluje 60

Frisco zanotowało przychody na poziomie 120,1 mln zł w 2019 r.

wdrożenia zapewnią klientom lepsze doświadczenia i poprawiają ich konwersję zakupową. Strata ze sprzedaży na poziomie 38%, w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, wynika przede wszystkim z inwestycji ukierunkowanych na dalszy rozwój Spółki. Negatywny wpływ na wyniki finansowe miała także wyższa

IJ: Koszt energii elektr. zużytej przez gospodarkę wzrośnie do 49 mld zł w 2019r

zagranicy, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu niezależności energetycznej. Drugą możliwością optymalizacji wpływu cen energii elektrycznej na gospodarkę jest występowanie odbiorców w ramach tzw. grup zakupowych, co powinno pozwolić na zwiększenie siły przetargowej odbiorców względem sprzedawców energii

Biedronka otwiera w Warszawie testowy sklep z innowacyjnymi rozwiązaniami

szeroka oferta świeżych produktów, przygotowana przez naszych specjalnie przeszkolonych pracowników, i zupełnie nowe doświadczenie zakupowe. Ten sklep jest naszą placówką testową. Myślę, że po kilku miesiącach otrzymamy już pierwsze analizy dotyczące tych rozwiązań i wtedy będziemy decydować, które z nich

Aleo: Cyfrowe platformy zakupowe mogą dać firmom 40 mld zł oszczędności w 2020

. Jednocześnie przedstawicielka Aleo wskazała, że przedsiębiorstwa mogą za pośrednictwem platform zakupowych generować oszczędności w zakupach tzw. kategorii nieprodukcyjnych, czyli szczególnie energii, transportu, opakowań, czy usług.  "Cyfrowe zakupy są elementem szerszej rewolucji digitalowej

Tauron zaoszczędził już ponad 500 mln zł dzięki aukcjom elektronicznym

Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zaoszczędził już ponad 500 mln zł dzięki zastosowaniu aukcji elektronicznych, poinformował wiceprezes ds. zarządzania korporacyjnego Kamil Kamiński. "Naszym priorytetem jest utrzymywanie wysokiej konkurencyjności postępowań

Pfleiderer Group miał wstępnie 11,1 mln euro straty netto w I poł. 2019 r.

. Stosunek długu netto do raportowanego zysku EBITDA za ostatnie 12 miesięcy na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 3,7. "Na wyniki finansowe grupy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku wpływały głównie trudne warunki rynkowe po stronie zarówno sprzedażowej jak i zakupowej oraz istotne

Kalendarium ISBnews

Ipsos dotyczących ścieżek zakupowych polskich konsumentów    --10:00: Planowane posiedzenie Sejmu --10:00: GUS opublikuje "Biuletyn Statystyczny" - m.in dane o stopie bezrobocia zarejestrowanego oraz o nowych zamówieniach za wrzesień --10:00: Konferencja prasowa Deloitte

Skobel z ME: Trwają prace nad strategią ElectroMobilty Poland

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - ElectroMobilty Poland pracuje nad strategią oraz nad planem biznesowym uruchomienia produkcji polskiego samochodu elektrycznego, poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel. "Działania prowadzone są w oparciu o biznes plan przyjęty przez radę nadzorczą

PKN Orlen zainstaluje turbiny wiatrowe o mocy 20-40 kW na stacjach paliw

instalacji do magazynowania energii elektrycznej. "Obecnie trwa proces zakupowego badania rynku, umożliwiający składanie ofert przez poszczególnych dostawców tego typu rozwiązań. Zabudowa układu magazynowania energii elektrycznej stanowi kompleksowe rozwiązanie problemu nieprzewidywalności i

DM BDM obniżył rekomendację Forte do 'trzymaj', wycenę - do 67,9 zł

% r/r, natomiast rentowność biznesu dalej pozostawała pod presją. Spodziewamy się więc, że na jej erozję musiały wpłynąć również inne czynniki. Zwracamy uwagę, że dominujący udział w kosztach ma zużycie materiałów i energii (ok. 50% sprzedaży) z czego 25-30% to koszty płyt wiórowych. Od kwietnia '17

Kalendarium ISBnews

przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku  --11:00: Eurostat poda dane o deficycie i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r.  --14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za wrzesień --19:00: Posiedzenie sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa

Unimot zbuduje sieć stacji paliw AVIA na Ukrainie

importu i hurtowej sprzedaży paliw. "Poprawa warunków zakupowych AVIA spowoduje, że staniemy się jeszcze bardziej interesującym partnerem dla stacji paliw. Będziemy mogli zaproponować lepsze ceny dostaw paliw i naturalnie zwiększyć siły zakupowe Spółki w stosunku do innych dostawców"

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100% akcji Energi po 7 zł/szt., zapisy ruszą 31 I

regulacyjną w zakresie polityki proklimatycznej, rozwojem paliw alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, digitalizacją produkcji, czy też rosnącymi oczekiwaniami i świadomością klientów wymuszają na spółkach z branży paliwowej i  energetycznej poszukiwania najbardziej efektywnych kierunków rozwoju

Rozpoczęła się druga edycja MIT Enterprise Forum CEE

dedykowanego chatbota, ułatwiając interakcję z klientem oraz skracając ścieżkę zakupową. - Digital Engineering Solutions - pionier w branży budownictwa, którego rozwiązanie łączy technologie AI i zaawansowanej analizy obrazu z możliwościami smartfonów, wykorzystując te w obszarze Asset management, celem

PGE nawiąże współpracę z czterema startupami oferującymi innowacyjne rozwiązania

Rozwoju Przemysłu (ARP) i PGE Nowa Energia, spółkę odpowiedzialną w Grupie PGE za zarządzanie innowacjami. Celem projektu było znalezienie najlepszych pomysłów z zakresu e-commerce, zdalnej obsługi klienta, komunikacji wewnętrznej i tworzenia nowych produktów. "Branża energetyczna to niezwykle

Solaris sprzeda do 50 trolejbusów w Rumunii za blisko 115 mln zł

energii w postaci superkondensatorów. Trolejbusy pomieszczą do 140 podróżnych, w tym 36 na miejscach siedzących. Dostawcą napędu będzie Skoda" - czytamy w komunikacie. Pojazdy będą miały szereg udogodnień dla pasażerów, takich jak klimatyzacja, rozbudowany system informacji pasażerskiej czy

Jak firmy szukają oszczędności

usług telekomunikacyjnych, paliwa, energii czy ubezpieczeń. Można w ten sposób nabywać też materiały biurowe, środki czystości, a nawet usługi kurierskie. Badanie przeprowadzone wśród członków Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, który również prowadzi grupy zakupowe, pokazało, że firmy oprócz

WEI: Zakup Grupy Lotos umożliwi PKN Orlen dalszą ekspansję

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - PKN Orlen, wzmocniony zakupem Grupy Lotos, będzie miał możliwość zwiększenia swojej mocy zakupowej oraz dalszej ekspansji, chociażby na bazie takich firm jak węgierski MOL, czy austriacki OMV, wynika z komunikatu Warsaw Enterprise Institute (WEI

Tauron planuje 1,3 mld zł oszczędności, poprawę EBITDA o 1 mld zł w 2016-2018

Warszawa, 09.03.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia przyjął program, który zakłada poprawę efektywności o łącznie 1,3 mld zł w latach 2016-2018 i zwiększenie EBITDA Grupy o 400 mln zł w 2018 r. i łącznie 1 mld zł w ciągu trzech lat, podała spółka. Planowane oszczędności przypadną w 60% na

BIG InfoMonitor: Do firm pożyczkowych i telekomów przychodzi najwięcej dłużników

całym 2018 r. było ich ponad 18,5 mln. Tradycyjnie zainteresowanie raportami na temat konsumentów jest najwyższe w ostatnich trzech miesiącach roku, co wynika ze wzmożonej aktywności zakupowej i kredytowej Polaków w tym właśnie okresie, podano także.  Obecność na liście dłużników BIG InfoMonitor

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 4% r/r do 73 w kwietniu

), podał Euler Hermes. "Wzrost eksportu świadczy o tym, iż jak na razie konkurencyjność cenowa polskiej produkcji jest… wystarczająca. Jak długo jednak będziemy mieć do czynienia ze wzrostem polskiego eksportu, skoro skala wzrostu kosztów pracy czy cen energii (pomimo prób przeciwdziałania

Miasto ogłasza wspólny przetarg na prąd. By płacić mniej

- Już w ubiegłym roku, m.in. dzięki wspólnemu zakupowi energii od drugiego kwartału, udało nam się zaoszczędzić przez dziewięć miesięcy 1,3 mln zł - podkreśla Czesław Gruszewski, wiceprezydent Kielc. Za sprawą zakupu energii dla setek instytucji ratusz mógł negocjować z PGE Obrót znacznie lepsze

Przegląd informacji ze spółek

zwiększyła swoją sieć ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zasilanych energią z OZE do 36 na koniec marca 2020 roku, w porównaniu do 12 na koniec 2019 roku, podała spółka. Małe i średnie sklepy oraz rodzinne placówki dobrze radzą sobie w czasach epidemii, nawet po ostatnim zaostrzeniu

mDM: W 2019 r. największa dynamika wyników w energetyce, handlu i chemii

;naszym zdaniem ceny surowców energetycznych w 2019 roku nie powinny już mieć tak istotnie negatywnego wpływu na wyniki spółek chemicznych (efekt wysokiej bazy 2018 roku). Wyższe będą z pewnością koszty certyfikatów CO2, węgla energetycznego i energii elektrycznej. Z drugiej strony niższe mogą być ceny

Przegląd prasy

8,4 pkt na 2019-2020 --innogy Polska liczy na brak interwencji dot. cen energii elektrycznej w 2020 r. --Rząd przyjął nowelę dot. kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych --Poczta Polska zatrudniła 2 700 nowych pracowników w zw. ze świątecznym szczytem --Przychody Baltony wzrosły

Przegląd prasy

środki EBI pozwolą na gwarancje dla MSP na poziomie 8 mld euro --Energa zwiększyła liczbę 'zielonych' stacji ładowania e-aut do 36 na koniec III --Accor utworzył fundusz z ok. 70 mln euro na wsparcie pracowników i hoteli --Eurocash: Wartość średniego koszyka zakupowego w mniejszych sklepach wzrosła

Grupa Marvipol kupuje 5,3 ha gruntów pod blisko 1 tys. mieszkań na Białołęce

Warszawa, 08.07.2015 (ISBnews) - Grupa Marvipol finalizuje zakup nieruchomości zlokalizowanych na bliskiej Białołęce od Veolia Energia Warszawa. Na parceli zlokalizowanej nad Kanałem Żerańskim powstanie blisko 1 tys. mieszkań i apartamentów. Inwestycja ruszy na początku 2016 r., poinformowali

Przegląd prasy

: W tygodniu od 9 do 15 marca średnia wartość koszyka zakupowego FMCG była o 57% większa niż rok wcześniej Gazeta Wyborcza --Sieci odzieżowe i z butami wystartowały z wyprzedażą towaru, obniżając ceny na kolekcje wiosenną i letnią ISBnews --Grupa Kęty prognozuje ok. 70 mln zł zysku netto w I

Grupa Duon podniosła prognozy na 2015, oczekuje 23,6 mln zł zysku netto

TPA przy jednoczesnym wykorzystaniu spadających cen na rynku hurtowym gazu sieciowego, a także dzięki nowym możliwościom zakupowym w zakresie gazu LNG, podano również. Grupa kapitałowa Duon to jeden z wiodących w Polsce dostawców gazu ziemnego spoza grupy PGNiG. Grupa rozwija działalność w dwóch

Przegląd prasy

--Syndyk liczy, że sprzeda majątek Huty Częstochowa na przełomie III i IV kwartału, jeśli w drogę nie wejdzie mu wirus; cena wywoławcza w przetargu: 250 mln zł --Nielsen: W pierwszym tygodniu marca średnia wartość koszyka zakupowego Polaków była o 13% większa niż rok wcześniej --W porównaniu z ubiegłym

Przegląd informacji ze spółek

zeroemisyjnych, uważa prezes Taurona Polskiej Energii Filip Grzegorczyk. CM International (CMI) - producent nowej generacji urządzeń wykorzystywanych do zabiegów medycyny estetycznej - wypracowało w III kw. 2019 r. 4,47 mln zł przychodów ze sprzedaży co oznacza wzrost o 6,5% r/r, podała spółka. 

Przegląd informacji ze spółek

termin dokonywania wpłat na pokrycie akcji serii P do 28 marca 2019 r., podała spółka. W należącej do bydgoskiego oddziału PGE Energia Ciepła - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - elektrociepłowni przekazano do eksploatacji instalacje odazotowania i odsiarczania spalin. Łączny koszt

ERU Trading i PGNiG dostarczą 218 mln m3 gazu dla Ukrtransgazu w 2017 r.

Corporation Dale Perry. Postępowanie przetargowe odbyło się na platformie zakupowej, która pozwala na bieżąco śledzić wartości składanych ofert, co zapewnia przejrzystość i równe warunki dla wszystkich uczestników aukcji, podano również. Ukrtransgaz to państwowy operator sieci przesyłowych i magazynów

Przegląd informacji ze spółek

względu na cykl zakupowy i projektowy, który jest dłuższy niż w innych branżach, ocenił w rozmowie z ISBnews.TV Marcin Ochnik ze Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU). CI Games nie wyklucza premiery gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" jeszcze w tym roku, ale wcześniej

Razem jest taniej. Dlatego gminy wspólnie kupią prąd

Inicjatorem stworzenia grupy zakupowej jest miasto Lubin. - W zeszłym roku postanowiliśmy zorganizować wspólny przetarg na zakup energii ze wszystkimi placówkami samorządowymi i urzędami w Lubinie. Zaoszczędziliśmy na tym 300 tys. zł, czyli 14 proc. kosztów, dzięki niższej cenie, jaką udało nam się

Kupujesz na promocjach? Piwo i dziewięć innych produktów, które zdrożały najbardziej. Sklepy przestają nas rozpieszczać [BADANIA]

akcję przerwać, a sprawą zajął się UOKiK. Czytaj także: Jak wyłudzano towar z Lidla? Problem tylko w Polsce. Wkracza UOKiK Jednak w światowym rankingu sprytu zakupowego plasujemy się mniej więcej pośrodku (potwierdzają to wszystkie badania konsumenckie). Z takich analiz wnikliwie śledzonych przez

Przegląd prasy

; -- PFR wesprze 60 startupów. Do firm pracującyminad technologiami medycznymi i internetu rzeczy ma trafić 670 mln zł  Parkiet -- Prezes URE alarmuje o problemach firm, związanych z brakiem ofert sprzedaży energii elektrycznej na rynku, a w konsekwencji z brakiem możliwości zawarcia umów zakupu

PZ Cormay przesunął komercjalizację Equisse i Hermes Senior na II poł. 2017 r.

Equisse i Hermes Senior, w momencie, gdy trafią do pierwszych klientów, były niezawodne. Działamy w biznesie, w którym jakość produktów i ich bezawaryjność to jedne z podstawowych czynników wpływających na decyzje zakupowe. Mając to na uwadze, podjęliśmy niełatwą dla nas decyzję o przesunięciu

Przegląd prasy

walutowe -- Karol Rajewski, który był dyrektorem zarządzającym pionu prawno-regulacyjnego odszedł z Komisji Nadzoru Finansowego, ustalił dziennik --Chiński Alibaba, do kórego należy m.in. serwis zakupowy AliExpress zadebiutuje 26 listopada na giełdzie w Hong Kongu  Puls Biznesu 

Przegląd prasy

decyzje, kto w rządzie zajmie się budownictwem. Wszystko wskazuje, że zostanie ono podzielone między premiera oraz ministrów: infrastruktury i kultury --Eksperci nie mają wątpliwości: promowana przez Ministerstwo Energii taryfa antysmogowa, która zakłada tańszą energię w nocy, nie zachęci do ogrzewania

Przegląd informacji ze spółek

postępowanie zakupowe (tzw. RFP - request for proposal) na 23  ładowarki o mocy 50 kW i 100 kW. Jeszcze w 2018 roku kierowcy będą mieli możliwość naładowania aut elektrycznych na wybranych stacjach zlokalizowanych przy trasach tranzytowych w Polsce. Nowo wybrani wiceprezesi British Automotive Holding

Przegląd prasy

Mateusz Morawiecki przedstawi prezydentowi ministrów; zmiany będą niewielkie Parkiet --Polskie spółki energetyczne mogłyby oszczędzić 2,7 mld euro, gdyby UE odchodziła od produkcji energii z węgla zgodnie z zapisami porozumienia paryskiego z 2015 r. Dziennik Gazeta Prawna --Morawiecki chce pokazać

Prąd za miliony jak na Grouponie

Poznański magistrat ogłosił przetarg na zakup prądu dla szkół, przedszkoli, urzędów, teatrów, a także dla MPK i Aquanetu. Łącznie dla ponad 300 jednostek za jednym zamachem. Dziś każda instytucja ma osobną umowę z dostawcą energii elektrycznej. - Każda z nich jest traktowana jak normalny klient

Przegląd informacji ze spółek

;zaplanowane na 10 października. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zawarło dziś porozumienie dotyczące zawieszenia zgody na zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego należącego do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia funduszu JSW Stabilizacyjny FIZ oraz uprawnień do pobierania z tego

Dom Development sprzedał 1889 mieszkań w 2014, oczekuje dobrego rynku w 2015 r.

rynkiem. Rok 2015 także prezentuje się obiecująco - oczekujemy, że koszt kredytu pozostanie na niskim poziomie, gospodarka utrzyma dobrą kondycję, zaś silny rynek pracy i tania energia nadal będą stymulować inwestycje krajowe oraz konsumpcję" - powiedział Szanajca, cytowany w komunikacie. Dodał

Przegląd prasy

przemęczone, bez energii --AAA Auto: Rynek aut używanych w Polsce obejmował 1,9 mln pojazdów w I-III kw. --Wolf Theiss: Finansowanie firm nadal będzie realizowane głównie przez banki --MPiT: Są rozporządzenia wykonawcze do ustawy o monitorowaniu jakości paliw --KRD: Długi firm doradczych wynoszą 328

Przegląd prasy

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --MF oszacowało straty budżetu z tytułu niezapłaconego VAT za import z Chin przez serwisy zakupowe na nawet 1 mld zł rocznie wg gazety Parkiet --Problemy niektórych TFI

Baniak: Konsolidacja energetyki analizowana w MSP, górnictwo tematem odrębnym

potencjale sektora. O potencjale zakupowym, inwestycyjnym, akwizycyjnym, a także o obniżeniu kosztów i o tańszym prądzie dla odbiorców" - powiedział Baniak w rozmowie z ISBnews podczas Welconomy Forum in Toruń. Wiceminister podkreślił, że MSP nie przedstawiło jeszcze koncepcji integracji sektora

Sprzedaż detal. kolejnym sygnałem nadejścia łagodnego spowolnienia wg analityków

towarów w grudniu widać bowiem we wszystkich raportowanych przez GUS kategoriach. Nie jest wykluczone, że wpływ na to miało zamieszanie wokół cen energii, a w szczególności to czy gospodarstwa domowe dotkną podwyżki cen prądu i w jak dużej skali. W całym czwartym kwartale sprzedaż detaliczna w ujęciu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zgromadzonych. Użytkownicy Instagrama, to głównie osoby ze średnim i wyższym wykształceniem, w wieku 15-34 lata, mieszkańcy większych miast. Jest to atrakcyjna grupa z dużym potencjałem zakupowym. To powód, dla którego Instagram stał się kolejnym bastionem producentów i dystrybutorów marek, podobnie do tego, co

Przegląd prasy

źródła energii. W zielonych barwach zaczęła też widzieć współpracę z Polską --Szefowie największych giełd w naszej części Europy zapalili się do współpracy. Mają też inne pomysły na rewitalizację swoich rynków   ISBnews --InterCars odnotował 73,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Przegląd prasy

firm energetycznych informuje swoich klientów, że ceny energii w 2020 roku pójda w górę  Puls Biznesu -- Sektor bankowy przekonuje, że niezależnie od decyzji trybunału minie sporo czasu, zanim sytuacja wokół kredytów frankowych się wyklaruje --Firmy zainteresowane świadczeniem usług opartych

Przegląd prasy

Przegląd prasy Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) -  Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Początek 2017 r. dawał nadzieje na to, że Polska z importera znów stanie się eksporterem energii. Ale po całym roku nie widać zmiany trendu --Po

Przegląd informacji ze spółek

Dariusz Pietyszuk. Apator GmbH, spółka zależna Apatora, zawarł umowę na dostawę liczników energii elektrycznej z EWE Netz GmbH reprezentującą grupę zakupową w składzie: RheinEnergie Koln AG, Westfalen Weser Netz GmbH, EWE Netz GmbH, Wesernetz Bremen, podała spółka. Wartość umowy wynosi ok. 2,2 mln euro

Przegląd informacji ze spółek

. Immofinanz sprzedał 10 mln akcji Buwog, stanowiących ok. 10% kapitału, po 17,1 euro za akcję, podała spółka. Europejska Grupa Zakupowa złożyła do Sądu Rejonowego w Łodzi wniosek o upadłość Mirbudu obejmującą likwidację majątku. Mirbud uważa wniosek za bezzasadny, podała spółka. Ferro odnotowało 

Przegląd prasy

Frankfurcie od 23 sierpnia --ABC Data przejmuje notowaną na NewConnect spółkę S4E --PGE: Produkcja energii spadła r/r do 30,1 TWh w okresie styczeń-lipiec 2016 --Indeks WIG20 wzrósł o 0,01% na zamknięciu w poniedziałek --Konsorcjum Polimeksu proponuje Enei zakończenie budowy w Kozienicach 19 XII 2017

Przegląd informacji ze spółek

26,9 mln zł netto. PGE Obrót wygrał przetarg nieograniczony na dostarczanie w 2018 roku energii elektrycznej Krakowskiej Grupie Zakupowej za kwotę ponad 57 mln zł brutto. PGE Obrót zapewni energię Gminie Miejskiej Kraków tj. urzędom, szkołom, przedszkolom, żłobkom, a także dostarczy ją do

Przegląd prasy

wydał ani złotówki --Polskie firmy starają się o kontrakt na dostawy węgla w 2016 r. do największej opalanej tym surowcem elektrowni w Czechach --Firma NoaTech chce rozwinąć w Polsce sieć automatów Swipbox Puls Biznesu --Grzegorz Onichimowski, współtwórca warszawskiej Towarowej Giełdy Energii

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

opłacanych w taki sposób, a odsetek ten w przyszłości może jeszcze wzrosnąć, wynika z danych PayU. "Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z utrzymującą się pandemią, liczba zwolenników e-edukacji na pewno jeszcze wzrośnie, tworząc nową kategorię zakupową. W e-usługach związanych z edukacją

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

popularny, ze względu na zacieranie się granicy między rozrywką a zakupami. To nowe zjawisko zwane jest rozrywką zakupową. Zaspokajając pragnienie konsumentów dotyczące nowych treści cyfrowych i interakcji online, transmisje na żywo szybko stają się jednym z najbardziej skutecznych sposób sprzedaży

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Konsumpcja: W maju br. dom mediowy Mindshare przeprowadził badanie dotyczące wpływu koronawirusa na zwyczaje i plany zakupowe Polaków. Wynika z niego m.in., że: obecnie 58% Polaków ocenia swoją sytuację finansową jako gorszą niż przed wybuchem epidemii, 52% badanych deklaruje, że obecnie robi zakupy rzadziej

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

zakupową klientów. Jednak coraz większa ich grupa dostrzega jakościową zmianę, jaką niesie ewolucja zwyczajów zakupowych i odzyskiwanie czasu na inne aktywności; efektywny model biznesowy – konieczne jest znalezienie i wdrożenie takich rozwiązań, które zapewnią stabilność przy szybkim skalowaniu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

transformacji cyfrowej. SAP odpowiada na tę tendencję globalną platformą chmurową SAP Ariba, która umożliwia użytkownikom kompleksowe zarządzanie procesem zakupowym, dostosowane do epoki cyfrowej gospodarki i globalnego rozwoju. Tworzymy jakością sieć partnerów i dostawców, również dla polskich firm. W Polsce z

Wyborowa Pernod Ricard celuje w dalszy wzrost sprzedaży w kraju i za granicą

zakupowej klientów. Nasze wyniki sprzedażowe pokazują również, że inwestycja w 'lokalność', czyli definicję polskiej wódki przynosi zamierzone efekty. Co ciekawe, trend lokalności ma charakter globalny i obserwujemy go również na innych, często bardziej dojrzałych od polskiego rynkach" - wskazał

Przegląd informacji ze spółek

poprzez emisję nowych akcji o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6 273 237 zł, podała spółka w w uchwałach. Grupa Azoty liczy na oszczędności w kolejnych kwartałach dzięki wdrożeniu grupy zakupowej, poinformował wiceprezes Paweł Łapiński. Oszczędności będą

Przegląd informacji ze spółek

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o pozwolenie na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał urząd. Tauron Sprzedaż - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - wygrał przetarg na sprzedaż 91,86 GWh gazu dla 282 punktów poboru Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu, podała spółka. Bank

Czy rabaty na zakupy mogą być prostsze w użyciu?

zakupowych. Bank nie może takimi informacjami handlować, bo są objęte tajemnicą bankową, ale może sam oferować rabaty w sklepach określonym grupom własnych klientów. Tak właśnie działają mOkazje, czyli program rabatowy mBanku. Część klientów uwielbia podrzucane im spersonalizowane rabaty, część ich

"Trzy miejsca po przecinku i system pada". Firmy mają problemy z wysłaniem plików JPK

: faktura VAT netto 9,3920 zł za kWh, dystrybucja 2,9210 za kWh, czyli podawane są cztery miejsca po przecinku. Podobnie jest z energią elektryczną i innymi artykułami. Zostało niewiele czasu na wysłanie JPK. Jak nie wyślę, to kara, wyślę zły JPK, to samo. Niech naprawią system i przesuną obowiązek

Przegląd informacji ze spółek

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy dla energii elektrycznej dla Operatora Systemu Przesyłowego oraz czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych, tj. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator oraz Energa Operator, podał Urząd. 

PMI dla Polski powinien się poprawić w kolejnych miesiącach wg analityków

zakupową, a zaległości produkcyjne wyraźnie zmalały. Zdaniem ekonomistów, pomimo silniejszego spadku w sierpniu należy podkreślić na utrzymujące się na wyraźnym poziomie deklaracje dotyczące dalszego wzrostu zatrudnienia. Stan ten trwa nieprzerwanie od ponad dwóch lat. Jednocześnie dane Markitu wskazują

Przedsiębiorcy i instytucje coraz częściej zmieniają dostawców energii

jest umowa? Tego ani PGE ani TP SA nie chcą powiedzieć. Jednak cena megawatogodziny prądu sprzedawanej dużym firmom to od 240 do 260 zł. 600 GWh kosztuje więc ok. 150 mln zł. Przetarg w TP SA to kolejny dowód na to, że rynek energii elektrycznej w Polsce rozwija się coraz szybciej. Ceny dla

Przegląd prasy

Piotrowski zrezygnował z funkcji wiceprezesa TGE --URE zatwierdził nowe taryfy energii dla dystrybutorów i sprzedawców na 2017 r. --Getback przydzielił obligacje serii BP o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł --Jacek Fotek został powołany na wiceprezesa GPW w Warszawie --Kruk przeznaczy 215 mln zł

SLD: Poznań stracił miliony na prądzie. Naprawdę?

Od lipca 2007 r. Polska uwolniła rynek energii. Możemy kupować prąd od różnych operatorów, a urzędy publiczne powinny organizować przetargi na jego dostawę. Z miejskich jednostek w Poznaniu zrobił to tylko Zarząd Dróg Miejskich. Pozostałe kupowały prąd dzięki umowom zawartym wcześniej. - To

Przegląd prasy

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Skrzypczak: W mojej ocenie MON w tym roku nie ma już szans na zrealizowanie zakupowych planów wartych co najmniej 3 mld zł --W rezultacie od ogłoszenia przetargu do podpisania

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

(wzrost sprzedaży kw/kw o blisko 260%). „Wyniki sprzedaży w kanale SaaS po IV kwartale 2019 r. potwierdzają, że obecność na platformach zakupowych jest trafionym kierunkiem rozwoju naszego biznesu. Wierzymy, że miniony kwartał zapoczątkuje konsekwentny wzrost sprzedaży produktów QuarticOn

Przegląd prasy

półroczu --Ebury oczekuje znacznego osłabienia złotego po decyzjach Fed i BoE --BIK: Kilkuprocentowy wzrost kredytów konsumpcyjnych utrzyma się w II półr. --Grupa zakupowa PKP skonsoliduje zakupy za ponad 1 mld zł w tym roku --Wikana liczy na możliwość pozyskiwania kredytów inwestycyjnych jeszcze 2015

Przegląd informacji ze spółek

budowę ok. 15 000 m2 PUM w II półroczu br. Spółka bazuje na istniejącym banku ziemi i nie planuje obecnie sprzedaży ani zakupu nowych gruntów, poinformował prezes Robert Pydzik. Grupa zakupowa PKP SA skonsoliduje w tym roku zakupy za ponad 1,06 mld zł i osiągnie dzięki temu ponad 70 mln zł

Przegląd prasy

w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6 273 237 zł, podała spółka w w uchwałach. --Grupa Azoty liczy na oszczędności w kolejnych kwartałach dzięki wdrożeniu grupy zakupowej, poinformował

Przegląd prasy

zawodowe PKN Orlen doszły do porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Pracownicy płockiej firmy dostaną wyższe pensje i 3,5 tys. zł jednorazowej nagrody --W czwartek projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) miał trafić na posiedzenie rządu. Tak się nie stało. Po raz kolejny

Górnicy w obronie miejsc pracy zgodzą się na porozumienie z zarządem KW?

zaoszczędzić na polityce zakupowej urządzeń i remontów, choć nie wiadomo jeszcze ile. Wiadomo natomiast, że do stycznia 2018 r. związkowcy wraz z zarządem nowej spółki mają wypracować nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. SRK na ratunek Oprócz kwestii 14. pensji projekt porozumienia zakłada m.in. zespolenie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zakupowe Polaków". W jego ramach ankietowani ocenili m.in. jakość połączeń głosowych i internetu mobilnego w czasie lockdown. Wyniki badania pokazują, m.in. że: niemal 50% respondentów deklarowało pogorszenie się jakości internetu mobilnego, 60% ankietowanych nie odczuło negatywnego wpływu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

w drodze do zakupu, więc sprzedawcy muszą dysponować całościową strategią obecności w obu kanałach, wynika z badań Google dotyczących ścieżek zakupowych Polaków.       Źródło: ISBnews Fintech: Trzy czwarte polskich fintechów osiąga przychody poniżej 5 mln zł i zatrudnia do 50

BM Deutsche Bank widzi szansę na stopniowe odejście od trendu spadkowego WIG20

(spadające ceny energii i ewentualne koszty restrukturyzacji sektora górniczego) i surowcowych, spółek związanych z sektorem handlu detalicznego (chociaż tutaj pomocna będzie rosnąca w 2016 r. inflacja), a także do końca niewyjaśniona pozostaje kwestia obciążeń finansowych dla banków, mimo że przy założeniu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

osiągnięcia sukcesu w biznesie wskazuje samodyscyplinę, umiejętności komunikacyjne 33% oraz pasję i wiedzę o rynku 33%. Główną motywacją do rozpoczęcia własnego biznesu jest możliwość bycia szefem 55% oraz elastyczny czas pracy 36%. Priorytety zakupowe w budżetach technologicznych na 2019 rok to rozwiązania

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

kosmetycznej, tym bardziej, że ścieżka zakupowa konsumentów coraz częściej zaczyna się od smartfona, na którym w każdej chwili mogą oni wyszukać interesujące ich artykuły lub materiały wideo. 87% mobilnych użytkowników sięga po swoje telefony od razu kiedy pojawi się u nich potrzeba wyszukania informacji lub

Przegląd informacji ze spółek

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odnotowało 11,27 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 8,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Tauron Polska Energia zwiększył produkcję energii elektrycznej o 20,6% w skali roku  do 4,54 TWh w III kw

Budowa domu w 2016 r.

tym czasie urząd nie zareagował, oznacza to jego milczącą zgodę. Uwaga! Nie trzeba do zgłoszenia dołączać oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz warunków przyłączenia obiektu do odpowiednich sieci. Te formalności nie wstrzymują więc budowy. Do inwestora

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019" ich liczba będzie wzrastać w kolejnych latach. Eksperci Deloitte prześledzili ścieżkę zakupową Polaków i wskaźnik wpływu cyfrowego, czyli to w jaki sposób i jak często na jej poszczególnych etapach wykorzystujemy narzędzia