zakup rafako

ARP i Rafako zaprezentowały prototyp e-busa do konkursu NCBiR

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Rafako Ebus zaprezentowały prototyp autobusu elektrycznego, będącego podstawą rozwiązań technologicznych dla konsorcjum złożonego z ARP, Rafako i Rafako Ebus, które startuje w konkursie NCBiR "Niskoemisyjny transport

Przegląd prasy

maklerskich wyniósł 237,05 mln zł w I kw. 2020 --KRD: Zaległości aptek wyniosły 107,9 mln zł na koniec kwietnia --Herkules miał 1,45 mln zł zysku netto z dz. kontyn. w I kw. 2020 r. --Ultimate Games ma umowę na wydanie gry ' Uboat' na Xbox i PS4 --JR Holding ma wstępną umowę na zakup praw do 2

Tauron nadal analizuje możliwości zbycia aktywów węglowych

, że zakończyła proces poszukiwania inwestora dla Zakładu Górniczego Janina z powodu nieotrzymania w wyznaczonym terminie ofert zakupu. Odniósł się również do budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno II. "Data oddania bloku do eksploatacji -wyznaczona na 15 listopada 2020 r. - nie jest

Przegląd prasy

koniec br. --Colliers: Zasoby pow. magazynowej wyniosły 19,65 mln m2 w I poł. 2020 --BGK sprzedał obligacje za 5,325 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID --Emilewicz: Nowelizacja ws. zasady 10H może być przyjęta do końca roku --Zagórski: Przekazaliśmy samorządom 400 mln zł na zakup

Przegląd informacji ze spółek

trwającymi przypadkami naruszenia, podała spółka. Radosław Wiśniewski - akcjonariusz większościowy Redanu, posiadający 45,8% (a wraz z żoną Piengjai Wiśniewską i spółką Ores - 68,2%) głosów na walnym zgromadzeniu - poinformował, że jest gotów zapewnić środki finansowe na sfinansowanie zakupu nowej kolekcji

Przegląd prasy

apteczny wzrósł o 7,6% r/r do 3,37 mld zł w XII --T-Bull wchodzi w segment premium gier mobilnych z nową produkcją: 'InfiniteCorp' --BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Polski, posiedzenie EBC --MPK Poznań ogłosiło przetarg na zakup 37 autobusów elektrycznych --Rada nadzorcza PGG

Cena emisyjna akcji Rafako ustalona na 6,1 zł, wartość emisji - ok. 93,5 mln zł

;. Rafako planuje wykorzystać pozyskane środki na realizację zamówień w nadchodzących kwartałach oraz prace badawczo-rozwojowe. "Jesteśmy bardzo zadowoleni z licznych deklaracji zakupu naszych akcji złożonych w ramach księgi popytu. Cieszymy się niskim dyskontem w stosunku do ceny rynkowej w obecnej

Przegląd prasy

1,8 mld zł; firma oczekuje zapowiadanego ogłoszenia zakupów pojazdów pasażerskich Dziennik Gazeta Prawna --Polsce nadawcy testują możliwości dynamicznego wstawiania reklam (DAI - dynamic ad insertion) --Gawęda: Od 2018 r. import węgla do Polski zmalał o kilkanaście procent; w tym roku także

Przegląd informacji ze spółek

podwrocławskiej Sobótce, podała spółka. PDH Polska - spółka celowa Grupy Azoty powołana do realizacji projektu "Polimery Police" - zmieniła 8 października br. nazwę na Grupa Azoty Polyolefins, podała Grupa Azoty. Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Rafako Ebus zaprezentowały prototyp autobusu

Przegląd informacji ze spółek

. Rafako zawarło z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) porozumienie o współpracy, przedmiotem którego jest określenie zasad współpracy między stronami oraz rozpoczęcie rozmów w zakresie uzyskania przez ARP i spółkę biznes planu oraz wyceny. Dokumenty te będą wykorzystane w ramach planowanej transakcji

Przegląd informacji ze spółek

poszukiwanie i koncentracja na najbardziej atrakcyjnych rynkach, wdrażanie skutecznych procesów rekrutacji, oceny i rozwoju personelu oraz wzrost efektywności całej organizacji, podała spółka w prezentacji. Strategia nie wyklucza też zakupów spółek lub zorganizowanych części przedsiębiorstw. Cel finansowy

Przegląd prasy

-- Kontrolowane przez CCC eobuwie.pl negocjuje zakup marki Rage Age po upadłym Próchniku  --Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) odmówił wpisania Polskiej Agencji Ratingowej (PAR) na listę instytucji uprawnionych do wydawania ocen wiarygodności kredytowej. W praktyce uniemożliwia

Kalendarium ISBnews

:00: Spotkanie z Fabryką Konstrukcji Drewnianych nt. zakupu spółki Drewex  --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wyniki finansowe banków w 2017 roku --10:00: Konferencja spółki Esotiq & Henderson nt. wyników za 2017 rok --10:00: Konferencja PwC dotycząca obecnej sytuacji na rynku

TDJ sfinalizowało nabycie 82,19% akcji FPM od grupy Rafako

Rafako podpisali przedwstępną warunkową umowę, na mocy której spółka TDJ zakupiła 1 376 508 akcji FPM (stanowiących 82,19% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu) o wartości 48 mln zł. 17 lutego br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na koncentrację przedsiębiorców, tym samym

Przegląd informacji ze spółek

. Wartość umowy wynosiła 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł brutto) i mogła zostać powiększona o zakup przez zamawiającego dodatkowych licencji oraz o zlecenie dodatkowych usług polegających na rozszerzenia programu o obsługę funkcjonalności. Ronson Development wprowadził do sprzedaży 54 lokale w ramach I

Przegląd informacji ze spółek

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Ipopema TFI) przejęła od Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zarządzanie CF 1 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, podał Altus TFI.  Stany Zjednoczone zakupią ponad 20 tys. ton polskiego trotylu do końca 2022 roku

Przegląd prasy

--OT Logistics będzie chciało wkrótce zaktualizować obecną strategię --Kruszewski z Mercator Medical: W 2020 r. czynniki zewnętrzne będą dla nas przynajmniej neutralne, jeśli nie korzystne Puls Biznesu --Kupnem mBanku zainteresowany jest Apollo Global Management wg Reutersa ISBnews --Rafako

Przegląd informacji ze spółek

przedsiębiorstwa w postaci hotelu ibis budget Toruń, która wynosiła 6,45 mln zł netto, wynosi łącznie 11 mln zł netto, co jest zgodne z pierwotnymi ustaleniami stron, podał Orbis. Konsorcjum Rafako i Mostostal Warszawa zawarło ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron aneks nr 7 do kontraktu na budowę bloku

Przegląd informacji ze spółek

Wikana odnotowała 0,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wartość portfela zamówień grupy Rafako wynosiła 3 160 mln zł według stanu na 1 października, z

Przegląd prasy

Kania ostrzą sobie zęby trzy spółki - Tarczyński, Cedrob oraz HK Trade. W środę w południe ofertami zajmie się rada wierzycieli --Zakupy złota przez banki centralne to w tym roku około 10% globalnego popytu na ten kruszec   Dziennik Gazeta Prawna  --Nowa metoda naliczania opłat stałych

Przegląd informacji ze spółek

Gazownictwo, za pomysł na wykorzystanie wodorków metali do oczyszczania, kompresji i magazynowania wodoru, podała spółka, PKN Orlen zakupił licencję i projekt bazowy na zastosowanie technologii uwodornienia olejów roślinnych (HVO - Hydrotreated Vegetable Oil) i zużytych tłuszczów (UCO - Used Cooking Oil) od

Kalendarium ISBnews

Grupy Aforti nt. strategii na lata 2018-20 --12:00: Konferencja Unibepu nt. wyników  --13:00: Briefing, podczas którego Koleje Mazowieckie podpiszą umowy o dofinansowanie zakupu 55 pociągów  --17:00: Gala "Rekiny Biznesu"   PIĄTEK, 6 kwietnia --09:00: Konferencja

Przegląd prasy

% Gazeta Wyborcza  --Polacy wolą robić zakupy blisko domu i pracy. W ub. roku liczba hipermarketów po raz pierwszy spadła - o 5 do do 341 ISBnews --NBP: Wynik finansowy za 2018 rok wyniósł zero złotych --Polwax miał wstępnie 2,5 mln zł straty netto w I kw. 2019 r. --Indeks WIG20 spadł o1,43% na

Przegląd informacji ze spółek

na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 50 mln zł w Bułgarii, poinformowała spółka. Jest to pierwsza umowa spółki na bułgarskim rynku. Synektik obecnie uczestniczy w postępowaniach przetargowych w obszarze dystrybucji sprzętu medycznego o łącznej wartości ok. 30

Przegląd prasy

230 mln zł w rozbudowę zakładu w Kluczach, zakup nowych maszyn i urządzeń, w tym kolejnej maszyny papierniczej do produkcji bibuły higienicznej ISBnews --Morawiecki: Powstaną 2-mld fundusze modernizacji szpitali i szkół --Prezes PiS: Pensja minimalna wzrośnie do 3 tys. na koniec 2020 r

Przegląd prasy

2 z 3 odcinków rurociągu Boronów-Trzebinia --Polsce potrzebna jest strategia dot. systemu poboru opłat drogowych wg ekspertów --Akcjonariusze Rafako zgodzili się na sprzedaż oddziału w Solcu Kujawskim --Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,6% m/m w lipcu --Ebury: Słaby dolar amerykański

Przegląd informacji ze spółek

Serwis umowę na realizację projektu budowy drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS II) wartą 199,25 mln zł netto, podała spółka. Konsorcjum NASK Państwowy Instytut Badawczy (NASK PIB) i Atende podpisało umowę z Komendą Główną Straży Granicznej (KGSG) w związku z wygranym przetargiem na zakup

Rafako zastawili na Cyprze

wyznaczyło swoich pełnomocników dużo wcześniej - było to przy okazji przeprowadzania transakcji zakupu akcji Rafako od Elektrimu [to spółka Solorza, a do transakcji doszło w zeszłym roku - red]. Te same osoby, które reprezentowały PBG przy transakcji, były wyznaczone na pełnomocników PBG do składania

Przegląd prasy

Idea Bank mają umowę ws. analizy możliwości połączenia --Oferta Budimeksu i Strabagu za 456,7 mln zł netto wybrana na budowę odcinka S14 --PSE wcześniej zakończyły stan zagrożenia bezp. dostaw ogłoszony w części kraju --Rafako pozyskało umowy na ponad 790 mln zł od początku 2018 r. --Erbud ma

Przegląd informacji ze spółek

najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi, podała spółka. Rafako podpisało umowy na realizację kontraktów o łącznej wartości ponad 790 mln zł od początku roku, podała spółka Rafako zakończyło drugi etap procesu reorganizacji

Przegląd prasy

przeznaczana na zakup smartfona wzrosła o 14,5% w ciągu 2 lat do 1 235 zł w I półr. br. --Korzystna dla klientów opinia rzecznika Trybunału Sprawiedliwości UE ws. kredytów w CHF zwiastuje pozytywny wyrok TSUE, który ma zapaść najpóźniej do września --Prezes Budimeksu Nieruchomości: Spodziewamy się

Przegląd informacji ze spółek

Rafako zostało zakwalifikowane do III fazy projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) "Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200MWe", którego celem jest opracowanie innowacyjnej, nowatorskiej, niskonakładowej technologii

Przegląd prasy

--PGE GiEK ma umowę przejęcia wszystkich udziałów w EPORE --JSW: Rafako rozpoczęło kolejny etap budowy EC Radlin dla JSW Koks --Elektrociepłownie Taurona dostarczyły ponad 10 mln GJ ciepła od września do maja --Echo wyemitowało obligacje na kwotę 150 mln zł w ramach programu --Senat poparł

Przegląd prasy

odwołany z zarządu Energi --KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 2,2% r/r do 14,5 mld zł w I-XI 2019 --Grupa Lotos ogłosiła postępowanie na stanowisko prezesa --Rafako planuje sprzedaż oddziału zajmującego się e-busem na rzecz ARP --Samar: Produkcja nowych aut o DMC do 3,5 t w Polsce spadła o

Przegląd informacji ze spółek

Rafako. Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych zainicjował proces wznowienia rozmów z Esperite N.V. Intencją spółki jest prowadzenie rozmów z drugą stroną w szczególności w przedmiocie zakupu wybranych aktywów/zobowiązań należących do Esperite lub jego spółek zależnych związanych z działalnością

Przegląd informacji ze spółek

Dystrybucja podpisał trzy umowy w zakresie dofinansowania projektów, obejmujących budowę i modernizację sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz kompleksową modernizację rozdzielni sieciowych. Wartość dotacji to ponad 20 mln zł.  Zarząd Rafako podjął decyzję o

Przegląd prasy

: Tylko 1/5 firm dostrzegała poprawę dostępności pracowników w 2019 r. --Konsorcjum Eiffage wybrane na wykonawcę 5-gwiazdkowego hotelu w Krynicy-Zdroju --BIK: Firmy pożyczkowe udzieliły 544 mln zł finansowania w XI, spadek o 5,9% r/r --ZUS przekazał do OFE 49,17 mln zł --PKN Orlen zakupił licencję

Przegląd informacji ze spółek

Benefit Systems ogłosił ofertę zakupu maksymalnie 46 363 akcji spółki po 1 100 zł za sztukę, podała spółka. Maksymalna kwota przeznaczona na skup akcji to 51 mln zł. ERG jest obecnie na zaawansowanym etapie procesu przeglądu opcji strategicznych i najpóźniej na początku przyszłego roku

Przegląd prasy

zakupu Legacy Tower do połowy listopada --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 218 tys. w USA --Elektrobudowa i Tauron Ciepło nadal prowadzą rozmowy ugodowe --ING BSK: Audytorzy idą w stronę portfelowego podejścia do rezerw na kredyty CHF --Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z

Przegląd prasy

. --Konsorcjum NASK Państwowy Instytut Badawczy (NASK PIB) i Atende podpisało umowę z Komendą Główną Straży Granicznej (KGSG) w związku z wygranym przetargiem na zakup pakietów gwarancyjnych, podało Atende. Wartość podpisanej umowy wynosi 13,21 mln zł brutto. --Trakcja PRKiI podpisała z PKP Polskimi Liniami

Przegląd prasy

łagodzenia polityki kredytowej w III kw. --Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 51,8 pkt w VII wg fin. danych --Wskaźnik PMI dla przemysłu Niemiec wzrósł do 51 pkt w VII wg fin. danych --KE rozmawia nt. zakupu 300 mln dawek potencjalnej szczepionki przeciw COVID-19 --ARP: Sprzedaż węgla

Przegląd prasy

przestępstw gospodarczych przy zakupach związanych z epidemią -- Choć premier i minister edukacji zapewniali, że powrót uczniów do szkół we wrześniu jest przesądzony, dziś nie jest to takie pewne. Konkrety uczniowie, rodzice i nauczyciele poznają dopiero w drugiej połowie sierpnia ISBnews

Przegląd prasy

zadłużenie o 15% do 108,7 mln USD w I półroczu --Wielton zarejestrował spółkę w Kazachstanie --Maspex Wadowice sfinalizował zakup wybranych aktywów Agros Nova --Rząd zdecydował o dofinansowaniu Muzeum Historii Polski kwotą 310 mln zł --Rząd rozszerzył Kostrzyńsko-Słubicką SSE o 121 ha --Rząd przyjął

Przegląd informacji ze spółek

Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria (WZK Victoria) za 350 mln zł z zastrzeżeniem możliwości korekty ceny, podała spółka. Work Service wyemituje do 100 000 obligacji serii U o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł w ramach programu emisji obligacji, podała spółka. Enea złożyła ofertę na zakup

Przegląd informacji ze spółek

łącznej długości 55 km, podał Stalprofil. Wartość umowy to 97,14 mln zł netto. Citibank wybrał produkt Aillerona - LiveBank i planuje wdrożenie wirtualnych oddziałów w 16 krajach z regionów APAC i EMEA, podał Ailleron. Sare planuje zakup 83,35% udziałów spółki MarketNews24, specjalizującej się w

Przegląd prasy

publicznej akcji do 9 XII 2019 --LPP zdecydowało o emisji 5-letnich obligacji o wartości nominalnej 300 mln zł --SAP: Wartość zakupów e-konsumentów wzrośnie o 25% r/r do ok. 11,64 mld euro w br --Polskie ePłatności mają zgodę UOKiK na przejęcia kontroli nad BillBird --PSP: Liczba transakcji BLIK-iem

Przegląd informacji ze spółek

działalności zawiązanej spółki będzie produkcja i sprzedaż akcesoriów do telefonów komórkowych. Lista graczy oczekujących na zakup wszystkich gier z grupy kapitałowej PlayWay - tzw. "Steam outstanding wishlist" przekroczyła liczbę 6 mln, podała spółka. Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują o

Przegląd informacji ze spółek

Włoszech, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Kruk chce zwiększyć nakłady na zakup wierzytelności w 2018 r. wobec 976,5 mln zł zrealizowanych w 2017 r., poinformował członek zarządu Michał Zasępa. S4E - spółka zależna ABC Data - odnotował 791,5 tys. zł straty netto w 2017 r.  podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

prezes Brunon Bartkiewicz Rafako rozmawia obecnie o realizacji w Indonezji budowy kolejnych niewielkich bloków energetycznych opalanych węglem, poinformowała ISBnews.TV wiceprezes Agnieszka Wasilewska-Semail. mBank ocenia, że krąg inwestorów zainteresowanych zakupem banku będzie znaczny i uważa, że z

Przegląd prasy

dniach, podał Trigon. --Energa-Obrót - spółka zależna Energi, zawarła ugodę z kolejnym z 22 pozwanych podmiotów prowadzących farmy wiatrowe. Nie wpłynie to niekorzystnie za wynik finansowy, podała spółka.  --Energa Wytwarzanie wybrała ofertę Rafako złożoną w konsorcjum z Energa Serwis, jako

Przegląd informacji ze spółek

farmy wiatrowe. Nie wpłynie to niekorzystnie za wynik finansowy, podała spółka.  Energa Wytwarzanie wybrała ofertę Rafako złożoną w konsorcjum z Energa Serwis, jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym w przedmiocie budowy instalacji odsiarczania spalin II w Elektrowni Ostrołęka B

Przegląd informacji ze spółek

o zakończeniu działalności w zakresie obsługi przesyłek listowych tradycyjnych, tj. przesyłek innych niż przesyłki e-commerce, podała spółka.   Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) kontynuuje negocjacje w sprawie zakupu 100% akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) od GE

Przegląd prasy

--Enea złożyła ofertę na zakup 100% akcji Engie Energia Polska --MF zaoferuje obligacje za 14-28 mld zł na 3-4 przetargach w IV kwartale --Rafako: Termin realizacji kontraktu dla Elektrowni Ostrołęka to III kw. 2018 r. --MF zaoferuje obligacje za 8-16 mld zł na 2 przetargach w październiku --GUS

Przegląd prasy

, rozliczyło się według niej 119 tys. podatników (23 proc. ze wszystkich 509 tys. CIT-owców) --W trzy miesiące klienci wycofali z Altus TFI 1,1 mld zł, a z Trigona 0,9 mld zł --Druga najpopularniejsza kryptowaluta, ether, jest najtańsza od początku roku ISBnews --Benefit Systems ogłosił ofertę zakupu

Przegląd informacji ze spółek

. Leszek Michnowski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Mercator Medical, podała spółka. Archicom Polska - spółka zależna Archicomu - zawarł umowę przedwstępną na zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Poznaniu w dzielnicy Grunwald, o powierzchni 8,6 ha, za cenę 46 mln zł netto

Przegląd informacji ze spółek

antylichwiarskiej, które mogą wejść w życie w przyszłym roku spowodowałyby istotny spadek przychodów pożyczkodawcy, ale byłyby jednocześnie szansą na zwiększenie udziałów w rynku, ocenił zarząd Kruka.  Infoscan rozpoczął z mLeasing współpracę, w ramach której będzie oferować finansowanie zakupu urządzenia

Przegląd informacji ze spółek

sprzedaży i polityce zaopatrzenia, poinformował ISBnews.tv prezes Piotr Woźniak. CEZ wybrał oferty na zakup nieruchomości w Pradze na łącznie 1 445,4 mln CZK, podała spółka. Dekpol zawarł z AGRII Polska umowę na generalne wykonawstwo, dotyczące budowy hal produkcyjno-magazynowych wraz z budynkiem

Przegląd prasy

zdolności operacyjne; jeśli tego nie zrobimy, zrobi to za nas inny przewoźnik ISBnews --Unibep ma umowę na realizację Galerii Północnej w Warszawie za 85,3 mln euro --Netia może podpisać umowę zakupu 100% udziałów w TK Telekom od PKP w ciągu 10 dni --Indeks WIG20 spadł o 0,10% na zamknięciu w środę

Przegląd informacji ze spółek

Rafako rozpoczęło procedurę szacowania wartości czterech znaczących umów długoterminowych o łącznej wartości ok. 5,7 mld zł netto, podała spółka. Novaturas odnotował 0,59 mln euro skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 3,46 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Przegląd prasy

mln zł --PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 21,1% r/r do 73,5 mld zł w I półr. --Kaps Investment nabył 2,14 mln akcji TelForceOne w wezwaniu --Rafako i Polimex chcą wspólnie rozbudowywać Elektrownię Ostrołęka --Aforti Holding liczy na poprawę wyników r/r i zakup firmy windykacyjnej w br

Przegląd prasy

--Prezydent podpisał nowelę ułatwiającą tworzenie gminnych zasóbów mieszkaniowych --e-Xim IT rozpoczął ofertę 50 tys. akcji, liczy na debiut na NewConnect w II półr --Poczta Polska udostępniła 600 punktów w sieci click&collect --KPF/IRG SGH: 1/4 Polaków wydaje środki z kredytu na zakup drobnych dóbr

Przegląd informacji ze spółek

negocjowanie i zakup czasu oraz przestrzeni reklamowej, a także badania skuteczności aktywności reklamowej w mediach. Koncentracja nie ograniczy konkurencji, uznał Urząd. Wartość portfela zamówień Comarchu jest wyższa r/r o ok. 10%, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Konrada Tarańskiego. Comarch prowadzi

Przegląd prasy

w marcu --Kruk chciałby wejść na rynek serwisu inkaso we Włoszech --NN Investment Partners TFI chce mieć 8% rynku PPK --Kruk chce zwiększyć nakłady na zakup wierzytelności w 2018 r. --PIU: Odszkodowania z ubezpieczeń wzrosły o 8,6% do 39,8 mld zł w 2017 r. --PSPA/IGKM: 3,5 tys. autobusów

Przegląd prasy

. --Spotdata: Ceny usług lekarskich rosną najszybciej w tej dekadzie i niemal najszybciej w tym stuleciu --ARC Rynek i Opinia: Już 54% Polaków jest w dobrym nastroju do robienia zakupów, choć większość pieniędzy w ramach różnych programów ma dopiero do nich trafić Dziennik Gazeta Prawna --Sasin: Nie

Przeglad informacji ze spółek

tym kątem pod koniec maja. Benefit Systems otworzył swoje placówki w Czechach, podała spółka. Wszystkie czeskie kluby fitness należące do Benefit Systems wznowiły działalność z zachowaniem wymogów sanitarnych wprowadzonych przez tamtejszy rząd. BNP Paribas Bank Polska zakupił 4-letnie papiery

Przegląd prasy

otworzyć na Ukrainie 15 stacji Avia do końca 2019 roku --GDDKiA ogłosi przetargi na dokończenie S5 na przełomie lipca i sierpnia --Rafako ma umowę z JSW Koks na budowę bloku w Radlinie za 355,5 mln zł brutto --PBKM wznawia rozmowy z Esperite dot. zakupu wybranych aktywów --PSE: Zapotrzebowanie na

Przegląd prasy

Eurocash do 34,2 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj' --Fed nadaje ton walutom: posiedzenie mniej ważne niż przyszły szef instytucji --Akcjonariusze iAlbatros Group powołali Porozumienie akcjonariuszy --Fundusz Mid Europa Partners ma porozumienie ws. zakupu Grupy Hortex --Akcja kredytowa ING BSK

Przegląd informacji ze spółek

odpowiednie środki, poinformował prezes funduszu Piotr Osiecki. Hilti planuje zwiększyć roczne przychody w Polsce do 380 mln zł do 2020 r. Zatrudnienie ma docelowo wzrosnąć do 550 osób z obecnych ponad 400, poinformowali przedstawiciele firmy. Grupa Marvipol finalizuje zakup nieruchomości

Przegląd prasy

--ZUE ma umowę na modernizację linii kolejowej na Śląsku za 42,5 mln zł netto --Panattoni zbuduje centrum dystrybucyjne na 39 tys. m2 pod Rzeszowem --ARP Venture podpisało pierwszą umowę - na ekologiczne materiały budowlane --Hortico ma kredyt na zakup PNOS, nadal rozważa przejście na rynek główny

Przegląd informacji ze spółek

przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. r. fin. 2017/ 2018 (obejmującym okres od 1 października 2017 do 31 marca 2018) wobec 6,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System wybrał ofertę Rafako złożoną w konsorcjum z

Przegląd informacji ze spółek

– 30 czerwca 2016 r., podała spółka. Grupa Lokum Deweloper sfinalizowała zakup nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 1,25 ha przy ul. J. Poniatowskiego, Bolesława Prusa oraz Jedności Narodowej na wrocławskim Starym Mieście, poinformowała spółka. Na nowym gruncie grupa zamierza zrealizować

Przegląd prasy

prezenty pod choinkę zakupi online ISBnews --MF przekaże z budżetu na rynek 0,5 mld zł do końca roku --Kruk zdecydował o emisji obligacji serii AG1 o wartości nominalnej do 30 mln zł --Indeks WIG20 wzrósł o 2,08% na zamknięciu w środę --GetBack będzie negocjował z jednym podmiotem ws. sprzedaży

Przegląd informacji ze spółek

budowę własnego browaru, poinformował ISBnews prezes Brodacz SA Tomasz Brzostowski. Grupa Lotos od 1 lipca 2018 r. wprowadzi zasady podzielonej płatności w transakcjach dokonywanych przez spółki grupy kapitałowej na podstawie faktur zakupu, poinformowała spółka. Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują

Przegląd prasy

. osób w marcu --Morawiecki: Rząd przyjmie jesienią szczegółową strategię dot. planu rozwoju --GUS: Z 73 zarejestrowanych partii politycznych działalność prowadziło 69 --Społka Bestu ma umowę z ING BSK na zakup portfela o wartości nom. 92,4 mln zł --Newag ma umowę na dostawę 12 EZT dla

Przegląd prasy

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --ResearchAndMarkets: W 2025 r. Polacy wydadzą równowartość 12 mld USD na zakupy przez smartfony, co oznacza, że przypadnie na nie prawie połowa e-handlu --Branża motoryzacyjna

Przegląd informacji ze spółek

Departamentu Sprawiedliwości miasta Ałmaty w Kazachstanie zarejestrował spółkę zależną Wielton - Wielton-Kazachstan, podała spółka. Grupa Maspex Wadowice sfinalizowała transakcję zakupu wybranych aktywów firmy Agros Nova, poinformował prezes Krzysztof Pawiński. Przejęcie obejmuje zakup dwóch zakładów

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 17 listopada --09:00: Konferencja Synektik nt. wyników --09:00: Spotkanie Esotiq&Henderson nt. wyników   --09:30: Konferencja Action nt. wyników  --10:00: Konferencja Energi nt. wyników --10:00: Konferencja Rafako nt. wyników --10:00: Spotkanie Deloitte

Kalendarium ISBnews

: Konferencja Synektik nt. wyników --09:00: Spotkanie Esotiq&Henderson nt. wyników   --09:30: Konferencja Action nt. wyników   --10:00: Konferencja Energi nt. wyników  --10:00: Konferencja Rafako nt. wyników  --10:00: Spotkanie Deloitte pt. Zakupy świąteczne Polaków

Przegląd informacji ze spółek

. Alupol Films, spółka pośrednio zależna od Grupy Kęty, podpisała ze spółką Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż umowę na zakup surowców do produkcji folii polipropylenowej BOPP wykorzystywanej m.in. do produkcji opakowań za szacunkowo ok. 147 mln zł, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

Kalendarium ISBnews

Rafako nt. wyników  --10:00: Spotkanie Deloitte pt. Zakupy świąteczne Polaków - zakupy racjonalne czy impulsywne?  --10:30: Konferencja Capital Park nt. wyników  --11:00: Konferencja ZUE nt. wyników --12:00: Konferencja T-Bull o planach    --12:30: Konferencja

Przegląd prasy

MŚP --Sare planuje zakup 83,35% spółki MarketNews24 --Rafako rozważa outsourcing w obszarze finansów, IT, HR, innych działach wsparcia --Murapol ma pozwolenie na budowę inwestycji na 25 mieszkań w Edynburgu --Dom Development wprowadził do sprzedaży 199 mieszkań w II etapie Osiedla Forma

Przegląd prasy

notowane na GPW wg gazety --Nowe fundusze powstałe na gruzach OFE nie będą miały zakazu lokowania w obligacje skarbowe Puls Biznesu --PKN Orlen rozważa zakup 23,7% akcji Unipetrolu od J&T wg gazety; sam posiada 63% ISBnews --Emperia: Sprzedaż Stokrotki wzrosła o ok. 9,6% r/r w maju --Indeks

Przegląd prasy

Rock TV, Polo TV i Vox Music TV oraz 34% udziałów w spółce będącej właścicielem stacji Fokus TV i Nowa TV, a jednocześnie zawarła umowę przedwstępną zakupu kolejnych 15% udziałów w tej spółce w przyszłości, podał Cyfrowy Polsat. --Erbud podpisał aneks do umowy na generalne wykonawstwo II etapu

Przegląd informacji ze spółek

przedwstępną zakupu kolejnych 15% udziałów w tej spółce w przyszłości, podał Cyfrowy Polsat. Erbud podpisał aneks do umowy na generalne wykonawstwo II etapu osiedla Stara Cegielnia, który podwyższył wartość kontraktu z 21,5 mln zł do 37,8 mln zł, poinformowała spółka. Inwestorem jest firma Poznań Kartuska

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 105,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Podmiot w 100% kontrolowany przez GetBack wygrał organizowany przez bank z siedzibą na terytorium Polski przetarg na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 0,6

Przegląd informacji ze spółek

mieszkańców gminy Połaniec, poinformował prezes Trajan Szuladziński. Zapowiedział, że jeszcze w październiku rozpocznie się II faza konsultacji społecznych obejmujących m.in. problemy zakupu lub dzierżawy 300 ha gruntów oraz kwestie środowiskowe. W zależności od sposobu rozwiązania kwestii pozyskiwania terenu

Przegląd informacji ze spółek

oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Rada nadzorcza Wasko powołała Jarosława Zagórowskiego na prezesa zarządu spółki, podało Wasko. Rada nadzorcza Rafako powołała zarząd na nową kadencję, z Agnieszką Wasilewską-Semail jako prezesem, podała

Przegląd prasy

Warszawa, 23.02.2017 (ISBnews) -  Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.   Dziennik Gazeta Prawna  --LOT sfinalizował zakup 49% akcji Regional Jet i przejął kontrolę operacyjną nad estońskim przewoźnikiem – dowiedział się DGP --Do końca

Przegląd informacji ze spółek

70 mln zł. Planująca w tym roku przeniesienie na rynek główny z NewConnect spółka Hortico podpisała umowę z ING Bankiem Śląskim na kredyt korporacyjny w wysokości 11,85 mln zł na sfinansowanie zakupu Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim (PNOS), podała

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Zarząd Gino Rossi udzielił Monnari Trade wyłączności na negocjacje dotyczące zakupu 100% akcji Simple Creative Products, pod warunkiem utrzymania wyceny na poziomie nie niższym niż 46 mln zł i zgłoszenia zamiaru realizacji transakcji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) do

Przegląd prasy

przesyłek kurierskich --Do programu rabatowego PGNiG zgłosiło się już 30 klientów --Bosch ma zgodę UOKiK na zakup części mienia FagorMastercook --ZUS przekazał w ub. tygodniu do OFE 84,66 mln zł --Vindexus: Zniesienie obowiązku meldunkowego groźne dla funkcjonowania państwa --Tar Heel Capital

Przegląd informacji ze spółek

; dot. ZoomTV weszła w życie, wynika z komunikatu Kino Polska. Space Investment Strzegomska 3 Spółka z o.o. - sp. k. - jednostka zależna Archicomu - zawarła umowę przedwstępną na zakup nieruchomości w północnej części Wrocławia, która pozwala na budowę ok. 550 mieszkań, podała spółka. Astarta

Przegląd informacji ze spółek

nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w dzielnicy Żoliborz w Warszawie za łącznie nie więcej niż 184,606 mln zł, podała spółka. PBG planuje oddać głos z posiadanych (pośrednio i bezpośrednio) akcji na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Rafako za podjęciem zaproponowanych uchwał

Przegląd prasy

Warszawie --Inflacja bazowa wyniosła 0,6% r/r w maju wg analityków --Inflacja CPI przyspieszyła do 1,7% r/r w maju wg analityków --PBG i Rafako liczą na realizacje zbiorników LNG w kolejnych krajach --Prezes LPP przeniesie posiadane akcji do fundacji w kilka miesięcy (aktual.) --Prezes, wiceprezes

Przegląd prasy

browaru, poinformował ISBnews prezes Brodacz SA Tomasz Brzostowski. --Grupa Lotos od 1 lipca 2018 r. wprowadzi zasady podzielonej płatności w transakcjach dokonywanych przez spółki grupy kapitałowej na podstawie faktur zakupu, poinformowała spółka. --Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują 26 czerwca br

Przegląd informacji ze spółek

ZM Invest (ZMI) propozycję nabycia jej akcji, podały ZM Ropczyce. Środki finansowe na akwizycję mają pochodzić z wpływów uzyskanych w wyniku emisji nowych akcji spółki lub innych źródeł. Mebis TFI - spółka zależna Vindexusa - podpisało umowę z bankiem na zakup wierzytelności bankowych o wartości

Przegląd informacji ze spółek

magazynowaniem i hurtową sprzedażą paliw płynnych, poinformowała spółka. Akcjonariusze Rafako zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 42,5 mln akcji serii K z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Mostostal Warszawa podpisał z