zakup nieruchomości przez konsorcjum

JLL: Transakcje na rynku nieruchomości handlowych mogą sięgnąć 3 mld euro w br.

była sprzedaż przez ARES/AXA/Apollo Rida portfolio 28 nieruchomości handlowych za około miliard euro na rzecz konsorcjum zarządzanego przez Griffin Real Estate. Z kolei największą pojedynczą transakcją był zakup Galerii Katowickiej przez malezyjski fundusz EPF od Meyer Bergman. Obecne stopy

Przegląd informacji ze spółek

przedwstępną na zakup zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,73 ha, pod projekt na ok. 220 lokali mieszkalnych w Poznaniu, w dzielnicy Jeżyce, za cenę 13 mln zł netto, podał Archicom. Kruk nie zidentyfikował żadnych zdarzeń, które mogłyby uzasadniać istotny (10,6%) spadek notowań podczas wczorajszej sesji

JLL: Możliwe transakcje inwestycyjne w nieruchom. handlowych na 3 mld euro w br.

transakcją zamkniętą w pierwszej połowie 2018 roku była sprzedaż przez ARES/AXA/Apollo Rida portfolio 28 nieruchomości handlowych za ok. 1 mld euro na rzecz konsorcjum zarządzanego przez Griffin Real Estate. W II kwartale doszło do kilku mniejszych transakcji. Centrum handlowe Aura w Olsztynie zostało

Griffin przejął 28 nieruchomości za 1 mld euro, odsprzedał ich część dla EPP

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Chariot Top Group BV, spółka założona i współzarządzana przez Griffin Real Estate, sfinalizowała transakcję zakupu portfela 28 nieruchomości handlowych od funduszy zarządzanych przez Ares Management L.P., Axa Investment Managers - Real Assets i Apollo Rida za ok

Przegląd prasy

o wypłacie 8,49 mln zł dywidendy 31 VIII --Capex PKN Orlen wzrósł r/r do 2,18 mld zł w II kw. 2020 r. --PSR: 18% Polaków rozważa zakup roweru w najbliższym czasie --mBank miał 86,98 mln zł zysku netto, 182,9 mld zł aktywów w II kw. 2020 r. --Sprzedaż ogółem Biedronki liczona w PLN wzrosła o

Przegląd informacji ze spółek

PZU przeznaczy 5 mln zł na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w całej Polsce, podał ubezpieczyciel.  Konsorcjum Torpolu i Zakładów Automatyki Kombud zawarło z Elektrownią Ostrołęka Sp. z o.o. umowę na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury

Griffin przejmie portfel 28 nieruchomości za 1 mld euro, część odsprzeda EPP

podzielona na trzy transze. W pierwszej transzy EPP kupi cztery centra M1: w Czeladzi (52 800 m2 GLA), Krakowie (49 600 m2 GLA), Zabrzu (52 800 m2 GLA) i Łodzi (38 400 m2 GLA). Przejęcie tych nieruchomości nastąpi jednocześnie z nabyciem przez Chariot całego portfela nieruchomości. Druga transza zakupiona

Konsorcjum w ramach PGZ chce budować dla wojska system 'Wisła' warty 16 mld zł

przewiduje zakup 8 baterii od 2018 r. "Plany budowy nowoczesnego systemu obrony powietrznej naszego kraju o wartości ponad 26 mld złotych, to najważniejsza część całego planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP. Dlatego ważne jest, aby polski przemysł wziął jak najszerszy udział w powstaniu

Przegląd prasy

--Elektrobudowa ma aneks do umowy z PKN Orlen, zwiększający wartość do 44,3 mln zł --PGNiG ma zgody administracyjne na zakup 10% w złożu Duva w Norwegii --MF sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości 848 mln zł --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 214 tys. w USA

Cena maksymalna w ofercie Morizona ustalona na 2,05 zł

;usługi niezbędne przy zakupie nieruchomości oraz przeprowadzi klientów przez wszystkie etapy tego procesu - od wyszukania do zamieszkania. (ISBnews)

Oferta publiczna Morizona wz. z przejściem na GPW z NC rozpocznie się jutro

i usługi niezbędne przy zakupie nieruchomości oraz przeprowadzi klientów przez wszystkie etapy tego procesu - od wyszukania do zamieszkania. (ISBnews)

Przegląd prasy

sadownikach i branży budowlanej Puls Biznesu --MR: Niebawem projekt dot. wsparcia dla ubezpieczycieli zostanie poddany prekonsultacjom z zakładami ubezpieczającymi, a następnie skierowany do prac legislacyjnych --Oferty na zakup majątku Huty Częstochowa można składać do 27 lipca; cena spadła z 250 do

Przegląd informacji ze spółek

walnego zgromadzenia do 20 lipca 2018 r., podała spółka. Oferta konsorcjum Izostalu (lider konsorcjum) i Stalprofilu, o wartości 116,14 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System w przetargu na dostawy izolowanych rur stalowych dla gazociągu

Przegląd informacji ze spółek

osobą prawną przedwstępną umowę sprzedaży na zakup nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, o powierzchni 0,8922 ha (wraz z dokumentacją projektową), za cenę netto 2,7 mln zł, podał Archicom. Na wskazanej wyżej nieruchomości nabywca zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną, na

Przegląd prasy

pozyskał zamówienia warte ok. 26 mln zł w lutym, bez zmian r/r --T-Bull rozpoczyna współpracę z Huawei wprowadzając Top Speed do AppGalery --Movie Games: Ponad 50 tys. chętnych na zakup gry 'Alaskan Truck Simulator' --Creepy Jar: Ponad 400 tys. osób czeka na zakup pełnej wersji gry 'Green Hell

Przegląd informacji ze spółek

w grudniu 2019 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 40,3 mln zł i były wyższe o 9,21% r/r, podała spółka. Porozumienie, w skład którego wchodzi Konsorcjum Stali oraz 16 osób, po rozliczeniu przymusowego wykupu wszystkich akcji spółki należących do pozostałych akcjonariuszy, posiada łącznie 5 897

Przegląd informacji ze spółek

. Wartość umowy wynosiła 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł brutto) i mogła zostać powiększona o zakup przez zamawiającego dodatkowych licencji oraz o zlecenie dodatkowych usług polegających na rozszerzenia programu o obsługę funkcjonalności. Ronson Development wprowadził do sprzedaży 54 lokale w ramach I

Przegląd informacji ze spółek

", podał Mostostal. Na podstawie ugody konsorcjum zapłaci portowi 0,5 mln zł. Archicom Polska, spółka zależna Archicomu, zawarła z osobą prawną przedwstępną umowę sprzedaży na zakup nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu - Śródka, o powierzchni ok. 1,3 ha, za cenę netto 8,8 mln zł, podał

Przegląd informacji ze spółek

. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 80 mln zł (ok. 18,5 mln euro) w zielone listy zastawne emitowane przez ING Bank Hipoteczny (ING BH), podała instytucja. Grupa Lotos wprowadziła usługę B2B 24 dla swoich franczyzobiorców i klientów B2B dokonujących zakupów hurtowych paliw, podała

Przegląd infromacji ze spółek

kontrolowanych przez Rodamco Central Europe nieruchomości związanych z budynkami "Skylight" oraz "Lumen" położonymi w Warszawie, za kwotę 190 mln euro podlegającą korektom, podał Globalworth. KGHM Polska Miedź analizuje aktywa zagraniczne pod kątem podziału na kluczowe, które będą

Przegląd prasy

prawną przedwstępną umowę sprzedaży na zakup nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, o powierzchni 0,8922 ha (wraz z dokumentacją projektową), za cenę netto 2,7 mln zł, podał Archicom. Na wskazanej wyżej nieruchomości nabywca zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną, na ok. 75

Przegląd prasy

prezez Budimex Nieruchomości  Dziennik Gazeta Prawna  -- Na podatek bankowy zrzucili się klienci - banki obniżyły oprocentowanie depozytów, a koszt kredytu wzrósł   Puls Biznesu -- Producent rowerów Kross, który sprzedaje ok. 300 tys. rowerów rocznie planuje podwoić produkcję oraz

Przegląd informacji ze spółek

dopiero pierwszy krok we współpracy. Lista osób oczekujących na zakup gry "Alaskan Truck Simulator" (tzw. whislista) spółki Movie Games przekroczyła poziom 50 tys., podała spółka.  Lista osób oczekujących na zakup pełnej wersji gry "Green Hell" (tzw. whislista) spółki Creepy

Przegląd prasy

przetargi zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w XI --Mennica Polska liczy na ok. 500 przekazań mieszkań w 2020 r. --CD Projekt kupił kompleks nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie --Klabater: Przychody gry Crossroads Inn przekroczyły koszt jej produkcji --Konsorcjum Stali

Przegląd prasy

Group BV, spółka założona i współzarządzana przez Griffin Real Estate, sfinalizowała transakcję zakupu portfela 28 nieruchomości handlowych od funduszy zarządzanych przez Ares Management L.P., Axa Investment Managers - Real Assets i Apollo Rida za ok. 1 mld euro, podało Griffin Real Estate. Jednocześnie

Przegląd informacji ze spółek

. Chariot Top Group BV, spółka założona i współzarządzana przez Griffin Real Estate, sfinalizowała transakcję zakupu portfela 28 nieruchomości handlowych od funduszy zarządzanych przez Ares Management L.P., Axa Investment Managers - Real Assets i Apollo Rida za ok. 1 mld euro, podało Griffin Real Estate

Przegląd informacji ze spółek

średnio o 5%. Hornigold REIT zakłada w zaktualizowanej strategii na 2019 r. m.in. rozszerzenie oferty o nowe usługi oraz zakup dwóch nieruchomości zlokalizowanych w Katowicach o łącznej powierzchni użytkowej ok. 4 tys. m2 pod działalność z zakresu aparthoteli, podała spółka. Orange Polska zaprosił do

Przegląd informacji ze spółek

Mariusz Maszota z/s w Gdyni (członek konsorcjum) została wybrana jako najkorzystniejsza w prowadzonym przez Tauron Dystrybucja postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. "Budowa stacji 110/20 kV Jawor Strefa - 99/2019/ZAK2", podał Elektrotim.   Famur podpisał ze spółką OOO

Przegląd informacji ze spółek

TFI w oświadczeniu w sprawie kary wys. 250 tys. zł, nałożonej przez Komisję 10 marca. Spółka będzie wnioskowała o ponowne rozpatrzenie sprawy.  LC Corp nabył prawo własności nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Reja, o powierzchni 0,14 ha za 7,23 mln zł netto tj. 8,89 mln zł brutto, podała

Przegląd prasy

zaszkodzi branży, skomplikuje system --EPP planuje zakup sześciu nowych nieruchomości w 2019 r. --Mercor pozyskał w grudniu zamówienia warte ok. 26,2 mln zł, wzrost o 20% r/r --Exact Systems: Sprzedaż nowych samochodów wzrośnie o 5-10% r/r w 2019 r. --MIiR: KE wydała pozytywną decyzję ws. toru

Przegląd prasy

pożyczkowe udzieliły finansowania na kwotę 603 mln zł w czerwcu --ZPL: Wzrost branży leasingowej wyniesie 2,4% w br., prognoza z lutego to 5,5% --Spółdzielcza Grupa Bankowa uruchomiła płatności Google Pay --ING Bank Śląski sfinalizował zakup 45% akcji NN TFI za 166,3 mln zł   --PLL LOT zwiększą liczbę

Przegląd informacji ze spółek

sierpniu, co oznacza wzrost o ponad 48% w skali roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane.  Projekt Pure Biologics realizowany w konsorcjum z jednostką badawczą Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii został rekomendowany do dofinansowania przez Narodowe Centrum

Przegląd informacji ze spółek

przyszłym roku przekaże ok. 500 mieszkań, poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki. CD Projekt kupił kompleks nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie, podała spółka. Przychody Klabater ze sprzedaży gry "Crossroads Inn" przekroczyły koszty jej produkcji szacowane przez spółkę na

Przegląd informacji ze spółek

. 2017 r. wobec 13,12 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Archicom Nieruchomości, jednostka zależna Archicomu, zawarła umowę przedwstępną na zakup nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, o powierzchni ok. 4,9 ha za cenę netto 47,53 mln zł, podała spółka. Nieruchomość

Przegląd prasy

--PIU: Polacy wydali 386,5 mln zł na zakup prywatnych polis zdrowotnych w I półr. --Konsorcjum Mirbudu nie przystąpi do umowy na odcinek A1 o wartości 687 mln zł --Biomed-Lublin koryguje strategię, rozbuduje obecny zakład, zwiększy EBITDA --Siemens Financial Services: Ponad 37% MSP rozważa

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczyć maksymalnie 3 mln zł na zakup akcji stanowiących nie więcej niż 1,6% kapitału zakładowego. Zgodnie z propozycją cena skupowanych akcji wyniesie maksymalnie 30 zł. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje do końca roku podpisać co najmniej jeszcze jeden kontrakt na dostawy gazu LNG

Przegląd informacji ze spółek

zakupu budynku administracyjno-produkcyjnego za 80 mln RUB netto (ok. 4,8 mln zł), podała APS Energia. Powierzchnia nieruchomości wynosi 2,5 tys. m2, z czego 1,8 m2 to przestrzeń produkcyjno-magazynowa. PKO Bank Polski otworzy oddział korporacyjny na Słowacji na początku przyszłego roku

Przegląd prasy

. --Konsorcjum NASK Państwowy Instytut Badawczy (NASK PIB) i Atende podpisało umowę z Komendą Główną Straży Granicznej (KGSG) w związku z wygranym przetargiem na zakup pakietów gwarancyjnych, podało Atende. Wartość podpisanej umowy wynosi 13,21 mln zł brutto. --Trakcja PRKiI podpisała z PKP Polskimi Liniami

Przegląd informacji ze spółek

Orbis i spółka Cube (nabywca) zawarły przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości w Toruniu, zabudowanej niedokończonym budynkiem hotelowym za cenę 4,55 mln zł netto. W związku z tym, uzyskana przez Orbis cena sprzedaży nieruchomości oraz cena sprzedanej 28 lutego 2019 r. zorganizowanej części

Przegląd prasy

utworzenie i zarządanie funduszami --Ergis miał wstepnie 16,44 mln zł zysku netto w I półr. 2017 r. --Energa miała wstępnie 535 mln zł skonsolidowanej EBITDA w II kw. 2017 r. --APS Energia uzyskała certyfikat, który umożliwi sprzedaż w USA i Kanadzie --Vantage Development odstąpił od zakupu działek

Przegląd informacji ze spółek

nominalnej 4,88 mln euro, podał Best. Podmiot w 100% kontrolowany przez GetBack wygrał, organizowany przez bank z siedzibą na terytorium Polski, przetarg na zakup portfeli wierzytelności, podała spółka. Lidl wybrał ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w przetargu na Budowę Centrum Dystrybucyjnego Lidl

Przegląd informacji ze spółek

;zmiany w składzie zarządu", wynika z komunikatu giełdy. Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 147 mln zł oraz portfela zabezpieczonych wierzytelności korporacyjnych o wartości ok. 187 mln

Przegląd informacji ze spółek

kontroli nad Telepizza Poland, podał Urząd. Oferta Cyfrowego Polsatu powiększy się 15 października br. o kolejny kanał tematyczny - Polsat Games, podała spółka.  Synektik złożył ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na zakup, dostawę

Przegląd informacji ze spółek

zwiększenie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych o 40,4 mln zł, podały Puławy. Oferta konsorcjum Famuru (jako lidera) i Hydrotechu została wybrana przez Lubelski Węgiel Bogdanka w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację kombajnu ścianowego, a także dostawę obudowy ścianowej o szacunkowej

Przegląd prasy

zł zysku EBIT w 2019 r. --KGHM znalazł się na 2. miejscu wśród producentów srebra na świecie --Play ma wstępną umowę na zakup Virgin Mobile Polska za 60,7 mln zł --Daniel Obajtek został powołany na prezesa PKN Orlen na nową kadencję (ISBnews)

Przegląd prasy

--ABC Data ma umowę ramową z inwestorem, będzie wezwanie na 100% akcji --Play wypowiedział umowę roamingu krajowego Polkomtelowi --Konsorcjum Ursus Bus wybrane przez Szczecin na dostawę 11 autobusów elektr. --JSW ma warunkową umowę kupna PBSz od Grupy Primetech za 204 mln zł --ABC Data

Przegląd prasy

budżetowych to ok. 125 mld zł w VII --Budimex wybuduje blok w Warszawie dla Budimeksu Nieruchomości za 69,4 mln zł --Konsorcjum Mirbudu ma umowę na odcinek S1 za 586,71 mln zł brutto --PARP: Blisko 6,4 tys. firm ubiega się o pomoc UE na walkę ze skutkami COVID-19 --URE: Koszty pomocy publicznej dla

Przegląd informacji ze spółek

spółka, przedstawiając szacunkowe dane. Konsorcjum Stali przyjęło plan inwestycyjny na lata 2019-2021, zakładający wydatki na jego realizację na poziomie ok. 38 mln zł netto w latach 2019-2021 na rozwój oddziałów spółki na terenie nieruchomości położonej w Rzeszowie, nieruchomości położonej we

Przegląd prasy

kredytów o wartości ponad 3 mld zł. --Konsorcjum Stalprofilu i Izostalu (lider konsorcjum) podpisało umowę częściową z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na wyprodukowanie, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla realizowanego przez O.G.P. Gaz

Przegląd informacji ze spółek

AmRest Holdings SE (AmRest) ma warunkową umowę zakupu od Tele Pizza, S.A.U. 100% udziałów w Telepizza Poland za łączną cenę ok. 8 mln euro, podała spółka.  Konsorcjum Stali miała wstępnie 17,59 mln zł zysku netto grupy za pierwsze półrocze 2018 r., podała spółka. PGE Polska Grupa

Przegląd informacji ze spółek

, który domaga się zapłaty 232,88 mln zł wraz z odsetkami tytułem odszkodowania i kar umownych w związku z wypowiedzeniem umów na zakup praw majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, podał Tauron. Spółka wstępnie ocenia roszczenia jako bezzasadne. Rada nadzorcza

Przegląd informacji ze spółek

Spółka zależna Murapolu -  Murapol Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 20 sp. k. - zawarła warunkową umowę, na podstawie której zakupiła nieruchomość zlokalizowaną w Toruniu przy ul. Strobanda 13 o powierzchni 2,0398 ha za cenę 7,8 mln zł brutto

Capital Park może wyłonić generalnego wykonawcę ARTNorblin do końca I półrocza

Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od rozpoczęcia

Przegląd informacji ze spółek

internetową, podał bank. Bank udostępnia również specjalny serwis, na którym znajduje się m.in. kalkulator umożliwiający oszacowanie kwoty subwencji. Z łącznej liczby 1 032 zakupionych nowych miejskich autobusów 182 posiadało napęd CNG, co stanowi 22% udziału w rynku, wynika z danych opublikowanych przez

Przegląd informacji ze spółek

Unibep zawarł umowę na realizację obiektu hotelowego zlokalizowanego przy ul. Romanowicza w Krakowie za maksymalnie ok. 70 mln zł netto, podała spółka. Archicom Polska, spółka zależna Archicomu, zawarła z osobą fizyczną umowę przedwstępną zakupu nieruchomości gruntowej w Gdyni - Oksywiu, o

Przegląd prasy

natomiast tradycyjne sklepy odzieżowe ISBnews --Piotr Zawistowski został delegowany do wykonywania czynności prezesa TGE  --Benefit Systems sfinalizował zakup 9 klubów fitness za 38,6 mln zł --Screen Network z grupy 4fun Media sfinalizował zakup PRN Polska za 4,9 mln zł --PZU żąda zwołania

Polski luksus w "Panama papers": jachty, samoloty i apartamenty

Phuket w Tajlandii. Obrót ziemią w tym kraju podlega ostrym ograniczeniom. W praktyce zakup mieszkania przez cudzoziemca oznacza długoterminowy leasing nieruchomości, dlatego budując osiedla, deweloperzy tworzą spółki do zarządzania nimi. Osobną spółką jest też każde mieszkanie na takim osiedlu i

Capital Park zakłada, że realizacja ARTNorblin ruszy jeszcze w tym roku

deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce. Aktywnie poszukuje możliwości zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Projekty biurowe realizuje według własnej koncepcji "Biuro

Przegląd informacji ze spółek

Prokura NS FIZ - spółka zależna Kruka - wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności hipotecznych wraz z zabezpieczeniami od Banku Zachodniego WBK, podał Kruk. Portfel ten ma nominalną wartość ok. 443 mln zł. Zarząd Marvipolu zdecydował o podjęciu prac nad podziałem spółki i

Przegląd informacji ze spółek

umowy z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) Państwowy Instytut Badawczy na zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu "Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)", podała spółka. Umowy dotyczą realizacji przedmiotu zamówienia w województwach

Przegląd informacji ze spółek

obligacji serii U Marvipol Development o łącznej wartości nominalnej 66 mln zł, podała spółka. Ronson zawarł warunkowe umowy dotyczące zakupu nieruchomości w dzielnicy Ursus, gdzie będzie mógł wybudować docelowo około 1 600 mieszkań. Łączna cena sprzedaży praw do nieruchomości oraz wartość prac, których

Echo ma tereny pod 180 tys. m2 mieszkań, biur w negocjacjach i umowach przedwst.

środki z rozpoczynającej się dziś oferty publicznej obligacji. "Nasza grupa ma w budowie i przygotowaniu projekty o łącznej powierzchni blisko 1,1 mln m2, które powstaną w kolejnych 3-4 latach. Pracujemy nad zabezpieczeniem dalszego rozwoju, m.in. przez zakupy gruntów. W negocjacjach lub już

Przegląd prasy

na firmy - o kształceniu zawodowym będzie decydował pracodawca   ISBnews --AmRest Holdings SE (AmRest) ma warunkową umowę zakupu od Tele Pizza, S.A.U. 100% udziałów w Telepizza Poland za łączną cenę ok. 8 mln euro, podała spółka.  --Konsorcjum Stali miała wstępnie 17,59 mln zł zysku

Przegląd prasy

na pozyskanie do 63 mln zł rozpoczyna się dziś --Polnord sprzedał 651 lokali netto w I połowie br. --CEZ kupuje firmę usług energetycznych Elevion w Niemczech --Merlin Group zdecydował o emisji 13,82 mln akcji imiennych serii H --Murapol ma umowę na zakup działki we Wrocławiu za 9,5 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

konsorcjum) - spółki zależnej Mostostalu Zabrze - w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów S.A. (partner konsorcjum) została uznana jako najkorzystniejsza w ramach postępowania prowadzonego przez Urząd Miejski w Gliwicach pod nazwą: "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum

Przegląd prasy

Murapolu kupiła nieruchomość w Wieliczce za 9 mln zł pod ok. 778 mieszkań --Skarb Państwa chce zmiany w RN PKN Orlen na walnym w dniu 24 stycznia --Echo wypłaci 0,69 zł na akcję zaliczki dywidendowej w dniu 29 grudnia --Wyprodukowany w Świdniku bezzałogowiec SW-4 Solo rozpoczął testy we Włoszech

Przegląd informacji ze spółek

Warszawie, w dzielnicy Praga Południe, a także własności wzniesionych na tym gruncie, stanowiących odrębne nieruchomości budynków i budowli. Wartość przedmiotu umowy została określona na 16,5 mln zł netto. Skonsolidowany wynik finansowy netto Konsorcjum Stali za II kwartał 2016 r. wyniósł 17,79 mln zł, co

Przegląd informacji ze spółek

okazała się najkorzystniejsza w przetargu Narodowego Banku Polskiego (NBP) na zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu dwóch nieruchomości w  Warszawie, podała spółka. Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax) nabył 9,99% Astarta Holding N.V., podała spółka. Oferta Torpolu o wartości 395

Przegląd informacji ze spółek

Bank na program emisji obligacji do kwoty 150 mln zł, podała spółka. Polski Holding Nieruchomości (PHN) i Enea nawiązały współpracę w zakresie sprzedaży energii elektrycznej przez Eneę do nieruchomości wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PHN, podała spółka. Łączna kwota płatności otrzymanych

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Towarowej Giełdy Energii (TGE) delegowała członka rady Piotra Zawistowskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa TGE, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, podała TGE.  Fitness Place oraz Fit Invest, spółki zależne Benefit Systems, sfinalizowały zakup 9 klubów fitness

Przegląd informacji ze spółek

najkorzystniejszą w przetargu organizowanym przez firmę Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji i dotyczącym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, w Krakowie przy ul. Bagrowej 3 o łącznej powierzchni około 1,69 ha, poinformowała spółka.  Rada nadzorcza

Przegląd prasy

trzeba było zapłacić w trzecim kwartale średnio 242 dolary, czyli 33 dolary więcej niż rok temu ISBnews --Comarch - jako lider konsorcjum (Comarch, Apator Rector, Tukaj Mapping Central Europe, Eurosystem) - otrzymał noty obciążeniowe wystawione przez Tauron Dystrybucja, wzywające członków konsorcjum

Przegląd informacji ze spółek

2017 roku, poinformowała spółka. Pelion złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu, podała spółka. Seneal International Agency Ltd, znaczący akcjonariusz Exillon Energy, uruchomiła wezwanie na zakup 10 265 akcji spółki

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

;długości 14,6 km, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.   Murapol kupi 5,4 ha na stołecznej Białołęce za 16 mln zł pod budowę 530 mieszkań  Murapol zawarł przedwstępne umowy, na mocy których zobowiązał się zakupić nieruchomości o łącznym obszarze 5,36

Przegląd informacji ze spółek

. "Kompania Samochodowa Bogdan Motors" zostało wybrane przez gminę miasto Szczecin w przetargu nieograniczonym na: "Zakup 11 autobusów zeroemisyjnych - elektrycznych, jednoczłonowych", podał Ursus w restrukturyzacji. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) - jako kupujący - oraz PBSz 1 i

Przegląd informacji ze spółek

jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Comp jako członek konsorcjum firm Comp i spółki zależnej Enigma Systemy Ochrony Informacji zawarł ze Skarbem Państwa - Centrum Zasobów Informatycznych z siedzibą w Warszawie (jednostka organizacyjna

Przegląd informacji ze spółek

łącznej wartości 215 mln zł, podała spółka. Wymagane wkłady pieniężne na pokrycie akcji zostały wniesione w całości. ItaCaptal S.r.l. - podmiot zależny Kruka - wygrał na rynku włoskim przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności od Banca IFIS z siedzibą w Wenecji

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Warszawa, 28.11.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje z okresu 24-28 listopada br.   Konsorcjum z Famurem ma umowę na prace przy blokach 5,6 El.Opole za 139,8 mln zł Konsorcjum firm Famak (lider konsorcjum) i Famur

Przegląd informacji ze spółek

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z wykonawcami reprezentowanymi przez Trakcję PRKiI (lidera konsorcjum) porozumienie w celu dokonania rozliczenia umowy z 2011 r. na wykonanie robót budowlanych modernizacji linii kolejowej nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania

Przegląd informacji ze spółek

intencyjny, na mocy którego Murapol zadeklarował, że spółki zależne od Murapol, które pozyskają środki zainwestowane przez Murapol HRE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na zakup lub refinansowanie zakupu gruntów pod realizację projektów deweloperskich, będą zlecały na rzecz Grupy Abadom

Przegląd prasy

wezwanie na zakup 10 265 akcji spółki, stanowiących  0,0064% udziałów w kapitale i głosach na WZA po cenie 7,15 zł za jedną, podał Exillon. --PZ Cormay może rozpocząć proces wprowadzania analizatora biochemicznego Equisse do obrotu na rynku polskim i europejskim oraz rozpocząć procedurę zgłoszeniową

Przegląd informacji ze spółek

mln w IV kw. przyszłego roku. Grupa Kęty zawarła z Rusal Marketing GmbH umowę na zakup i dostawę surowców aluminiowych o wartości ok. 114 mln zł, podała spółka. Plaza Centers N.V. wyznaczyła ostatni dzień płatności odsetek od polskich obligacji serii A spółki na 7 stycznia 2015, wynika z

Przegląd prasy

Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita -- Rzecznik unijnego sądu ocenił, że wycinka w Puszczy Białowieskiej była wbrew prawu; minister środowiska jedzie na rozmowy --Konsorcjum polskich politechnik i uniwersytetów ma

Przegląd informacji ze spółek

R22 zawarł porozumienie z TCEE Fund III S.C.A. na mocy którego zakupi w dwóch transzach 28,48% akcji w spółce H88 S.A., podała spółka w zawiadomieniu o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej. Na dzień zawarcia porozumienia R22 posiadał 71,52% akcji w spółce H88. Zarząd Jastrzębskiej Spółki

Przegląd informacji ze spółek

dezinwestycji, polegających na sprzedaży nieruchomości w Bordeaux i Krakowie (Polmos Kraków). Do spółki wpłynie ok. 28 mln euro, podała Marie Brizard. T-Mobile Polska odwoła się do sądu od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nakładającej karę na operatora, podała spółka. Konsorcjum z

Przegląd informacji ze spółek

market ubezpieczeniowy rozpoczął dziś działalność i na starcie umożliwia zakup 31 produktów ubezpieczeniowych (w 73 możliwych wariantach) dostarczanych przez największe towarzystwa ubezpieczeń działające w Polsce, podał Play.  Biorąc pod uwagę tendencję do tworzenia coraz większych organizmów

Przegląd informacji ze spółek

ZM Invest (ZMI) propozycję nabycia jej akcji, podały ZM Ropczyce. Środki finansowe na akwizycję mają pochodzić z wpływów uzyskanych w wyniku emisji nowych akcji spółki lub innych źródeł. Mebis TFI - spółka zależna Vindexusa - podpisało umowę z bankiem na zakup wierzytelności bankowych o wartości

Kancelaria, z której wyciekły dokumenty "Panama papers", grozi pozwami

zakupu wartej 2,8 mln funtów nieruchomości w Londynie. Jej przedstawiciele tłumaczyli, że Watson nie unikała podatków, ale jedynie chciała w ten sposób chronić swoją prywatność. Międzynarodowe śledztwo dziennikarskie "Kwity z Panamy" ("Panama papers") Zobacz też: Kwity z Panamy

Przegląd informacji ze spółek

Wikany, zawarła z osobami fizycznymi umowę przedwstępną zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublinie, wraz z własnością budynków posadowionych na przedmiotowej nieruchomości, za 4,2 mln zł, podała Wikana. Murapol deklaruje, że realizowany przez niego przedterminowy wykup

Przegląd informacji ze spółek

dla akcjonariuszy w kwocie 6 850 200 zł z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,3 zł, podała spółka. Na kapitał zapasowy ma trafić kwota w wysokości 23 665 342,24 zł. Hornigold REIT zawarł umowę zakupu nieruchomości w centrum Katowic, która zostanie

Przegląd informacji ze spółek

przyrzeczoną umowę zakupu 100% udziałów w spółce SsangYong Polska, będącej generalnym importerem samochodów marki SsangYong, podał BAH. Jego celem jest optymalne wykorzystanie rosnącego potencjału oferty koreańskiego producenta specjalizującego się w produkcji SUV i crossoverów m.in. poprzez efektywną budowę

Przegląd prasy

duże kontrakty starają się pozyskać m.in. Tauron, PGE, PGNiG, HEG oraz innogy. Zakup gazu mają w najbliższym czasie ogłosić m.in. Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie, Bydgoszcz, Poznań, Częstochowa --Jeden z czołowych polskich producentów - grupa Szynaka - rozważa uruchomienie montowni w

Przegląd informacji ze spółek

nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej lub na refinansowanie zadłużenia grupy lub na finansowanie rozwoju grupy przez akwizycje. Ronson Development City 4, spółka zależna Ronson Europe, zawarła ostateczną umowę nabycia nieruchomości w Warszawie, w dzielnicy Ursus

Przegląd informacji ze spółek

sprzedaż nieruchomości podlegających prawu pierwokupu miasta stołecznego Warszawy (8 nieruchomości z 13) została ustalona na kwotę 19,23 mln euro. Jednocześnie strony zawarły warunkową umowę nabycia przez Projekt Echo - 138 wymienionych 8 nieruchomości podlegających prawu pierwokupu, podało Echo. Komisja

Przegląd prasy

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Kontrolowane przez państwo spółki wydały na ratowanie nierentownego górnictwa i zakup kopalń węgla już 7,4 mld zł od 2014 r. wg gazety --Morawiecki uznał rozmowę z amerykańskim

Przegląd informacji ze spółek

własnych wyniesie do 118,88 mln zł. Zarząd PKP S.A. podjął decyzję o odwołaniu ze stanowiska prezesa PKP Informatyka Krzysztofa Bińka, z powodu ostatniej awarii systemu informatycznego PKP Intercity, który uniemożliwił zakup biletów przez internet, podała spółka. Sfinks Polska zawarł z Karoliną

Przegląd prasy

audytorskich i nadzorze --Rząd przyjął projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju --PKO BP: W aplikacji IKO pojawi się możliwość zakupu biletów i opłacania parkingu --Rząd przyjął nowelę dot. m.in. usprawnień działania upadłości konsumenckiej --Rząd przyjął nowelizację ws. monitorowania obrotu olejem