zakup gruntów rolnych

Marek Wielgo

PiS złagodził ustawę o handlu ziemią. I tak trafi do Trybunału

PiS złagodził ustawę o handlu ziemią. I tak trafi do Trybunału

Sejm na wniosek rządu pozbawił możliwości zakupu gruntów rolnych nie tylko obcokrajowców, ale także najprawdopodobniej przeszło 90 proc. obywateli naszego kraju. PiS w ostatniej chwili złagodził jednak kilka ograniczeń.

Ziemia dla rolników

Mogę się założyć z każdym o butelkę... oranżady, że jednym z głównych tematów w tegorocznej kampanii wyborczej będzie ?obrona polskiej ziemi przed wykupem przez obcych?. To dobrze. Za rok skończy się bowiem okres ochronny, w którym od firm i obywateli innych krajów Unii Europejskiej wymaga się specjalnego zezwolenia na zakup gruntów rolnych i leśnych.

Rolnictwo i mieszkalnictwo. Ziemia pod ochroną i "szklane domy"

Premier Szydło deklarowała w expose, że rząd zaproponuje ustawę, która ochroni grunty rolne przed wykupem przez koncerny rolne oraz polskich i zagranicznych inwestorów spekulacyjnych. I taka ustawa weszła w życie 30 kwietnia, czyli w przeddzień zakończenia okresu ochronnego, w którym od firm i obywateli Unii Europejskiej wymagane jest specjalne zezwolenie na zakup gruntów rolnych.

"Rz": Niskooprocentowane kredyty na zakup ziemi prawdopodobnie znikną

Dzięki rządowym dopłatom rolnicy mogą teraz zaciągać preferencyjne kredyty na zakup ziemi oprocentowane na 2 proc. w skali roku. Sytuacja może się wkrótce zmienić. Komisja Europejska złożyła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pozew kwestionujący zgodę na przedłużenie specjalnej linii

Agro Brusno sprzedaje grunty rolne na ok. 3,2 tys. ha w zachodniej Polsce

Agencję Nieruchomości Rolnych" - powiedział dyrektor działu obsługi gruntów inwestycyjnych JLL Daniel Puchalski, cytowany w komunikacie. Zakup ten potwierdza zainteresowanie dużymi terenami rolnymi na terenie Polski, podkreślono również. "Zbliża się 1 maja 2016 r. od kiedy to obywatele

JLL: W 2015 r. wzrosną ceny w segmencie gruntów mieszkaniowych i rolnych

państw-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej. Oznacza to, że będą oni mogli nabywać nieruchomości rolne na takich zasadach, jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. "Daje to wszelkie powody do tego, by sądzić, że zainteresowanie zakupem gruntów rolnych

Nie ma kredytu na ziemię rolną

nowymi przepisami rzeczoznawca majątkowy nie może bazować na transakcjach sprzed 1 maja, jeśli stronami były osoby, którym nie przysługuje obecnie prawo zakupu gruntów rolnych. Minie zaś sporo czasu, zanim powstanie nowa baza danych.

PiS znowu uderza w polską wieś. Rolnikom trudniej o kredyt

PiS znowu uderza w polską wieś. Rolnikom trudniej o kredyt

spowodowała spadek cen gruntów na wsi. 40 proc. jest przekonanych, że skutkiem ustawy jest też dewastacja ziemi rolnej, bo do tej pory słabsze grunty kupowali ludzie z miast na działki rekreacyjne bądź budowlane, a teraz leżą odłogiem, bo ustawa zablokowała ich sprzedaż. Wkrótce rolnicy mogą mieć też problem

Kościół jednak nie kupi ziemi rolnej? Senatorowie PiS przeciw takiemu przywilejowi

oraz Agencji Nieruchomości Rolnych). W ostatniej chwili przeforsował poprawkę, która umożliwia zakup gruntów rolnych Kościołom i związkom wyznaniowym. Wśród posłów opozycji, także tych wierzących, wywołało to oburzenie, bo równocześnie PiS nie dopuścił do tego, by ziemię mogły kupować np. spółdzielnie

Warto kupić ziemię rolną i wybudować dom? Tak, ale można wpaść w pułapkę

Warto kupić ziemię rolną i wybudować dom? Tak, ale można wpaść w pułapkę

Nieruchomości Rolnych (ANR) o zgodę na sprzedaż gruntu osobie, która nie jest rolnikiem, ale musiałaby ona "dać rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej". I to przez 10 lat. A może warto w tej sytuacji pospieszyć się z zakupem gruntu rolnego, zanim zaczną obowiązywać zmiany w ustawie o

Trudniej o tanie działki

Trudniej o tanie działki

Problem w tym, że znaczną część obszaru miast stanowią grunty rolne, np. w Krakowie - niemal połowę, a w Warszawie - blisko jedną trzecią. Tymczasem od soboty każdy może kupić tylko taką działkę rolną, która ma mniej niż 0,3 ha, czyli 3 tys. m kw. Grunty rolne od 0,3 ha są zaś zarezerwowane dla

Ziemia już zaczęła tanieć. Skutek ustawy gruntowej?

Ziemia już zaczęła tanieć. Skutek ustawy gruntowej?

niewielkie kwartalne korekty cen, np. na początku 2013 r., jednak tym razem raczej nie wrócą one na ścieżkę wzrostu, a powodem tego jest drastyczne ustawowe ograniczenie obrotu gruntami rolnymi. Przypomnijmy, że od 30 kwietnia mogą je kupować zasadniczo wyłącznie rolnicy. - Skoro w ziemię rolną nie można już

Efekt ustawy o obrocie gruntami: ziemia stanieje, kredyty zdrożeją

Efekt ustawy o obrocie gruntami: ziemia stanieje, kredyty zdrożeją

mniejszy. Tymczasem PiS chce, by ustawa weszła w życie od 30 kwietnia. W maju skończy się bowiem okres ochronny, w którym od firm i obywateli UE wymaga się specjalnego zezwolenia na zakup gruntów rolnych. Zobacz też: Temat dnia "Gazety Wyborczej". Prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz o ustawie o

Vademecum o nowych zasadach w obrocie ziemią

Vademecum o nowych zasadach w obrocie ziemią

ochronny, w którym od firm i obywateli innych krajów Unii wymaga się specjalnego zezwolenia na zakup gruntów rolnych i leśnych. Co do tej pory dość skutecznie zniechęcało obcokrajowców. W 2014 roku kupili ledwie ok. 766 ha. Dla porównania: sama ANR sprzedała ich w tym czasie ok. 121 tys. ha. Z rejestrów

Rząd przyjął projekt ustawy o sprzedaży ziemi należącej do Skarbu Państwa

regulacje powinny obowiązywać od 30 kwietnia 2016 r. "Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest fakt, że 1 maja 2016 r. przestaje obowiązywać 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej przez cudzoziemców i istnieje prawdopodobieństwo, że zainteresowanie jej nabyciem przez osoby z

Handel ziemią rolną praktycznie zamarł

rolnicy. To może oznaczać, że trzeci kwartał będzie jeszcze słabszy. Wyczekiwanie na spadek cen ziemi rolnej Ustawę PiS przegłosował m.in. po to, aby ograniczyć spekulację gruntami rolnymi, a także nie dopuścić do ich wykupu przez cudzoziemców. Śląski pośrednik twierdzi, że rolnicy zainteresowani zakupem

Czy Polska ziemia rolna jest zagrożona wykupem? [ANALIZA]

Czy Polska ziemia rolna jest zagrożona wykupem? [ANALIZA]

skuteczna. - Nie podburzajcie polskiej wsi - apelował. W PiS nie mają wątpliwości, że kiedy w maju skończy się okres ochronny, w którym od firm i obywateli UE wymaga się specjalnego zezwolenia na zakup gruntów rolnych, staną się one dla nich bardzo łakomym kąskiem. Tym bardziej że średnia cena ziemi - mimo

Nie będzie ograniczeń w sprzedaży domów na wsi!

Nie będzie ograniczeń w sprzedaży domów na wsi!

na kolejnym posiedzeniu Sejmu za dwa tygodnie. PiS chce, aby ustawa weszła w życie od 30 kwietnia, bo od 1 maja skończy się okres ochronny, w którym od firm i obywateli UE wymaga się specjalnego zezwolenia na zakup gruntów rolnych.

Ile ziemi w obcych rękach?

Ile ziemi w obcych rękach?

ustawowym terminie, zapłacą 500 zł. Ale jest też druga przyczyna rozziewu statystyk MSWiA z rzeczywistością. Wprawdzie do 1 maja tego roku od wszystkich cudzoziemców wymagane było zezwolenie na zakup. Jednak zarówno obywatele, jak i firmy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE, Islandii, Norwegii i

Prezes Budimeksu: Wzrost cen może ograniczyć sprzedaż projektów deweloperskich

1 220 mieszkań w analogicznym okresie roku poprzedniego. "Spadek tempa przedsprzedaży wynika głównie z przesunięć w uruchamianiu nowych projektów. Jest to następstwem późniejszej finalizacji zakupu nowych gruntów oraz przedłużających się procedur administracyjnych związanych z wydawaniem

JLL oczekuje kontynuacji dobrej sytuacji na rynku gruntów inwestycyjnych w br.

. Będzie tak, jeśli podaż pozwoli, bo deweloperzy mają coraz większe trudności w pozyskaniu gruntów. Podaż, niestety, się nie zwiększy, bo 'produkowanie' terenów na ten rynek idzie powoli. A popyt cały czas się zwiększa, niektórzy deweloperzy mają nawet podwojone budżety na zakup ziemi, ponadto są na rynku

Ustawa PiS. Kościół kupi ziemię rolną. "Bo był ograbiony w PRL"

Ustawa PiS. Kościół kupi ziemię rolną. "Bo był ograbiony w PRL"

skończy się okres ochronny, w którym od firm i obywateli UE wymaga się specjalnego zezwolenia na zakup gruntów rolnych. Zobacz też: Temat dnia "Gazety Wyborczej". Prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz o ustawie o obrocie ziemią rolną: "Nie możemy wprowadzać ostrzejszych rygorów niż te, które

W sprawie ziemi rolnej posłowie nie posłuchali senatorów, także z PiS

W sprawie ziemi rolnej posłowie nie posłuchali senatorów, także z PiS

gminny plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje inny niż rolny sposób wykorzystania, czyli np. pod budownictwo mieszkaniowe. PiS chce, aby ustawa obowiązywała od 30 kwietnia, bo 1 maja skończy się okres ochronny, w którym od firm i obywateli UE wymagane jest zezwolenie na zakup gruntów rolnych

GUS: ziemia drożeje. Pośrednicy: To pozorny wzrost, handel ziemią zamarł

obrót gruntami rolnymi. Mogą je bowiem kupować zasadniczo wyłącznie rolnicy. Ustawę przeforsował PiS, aby ograniczyć spekulację gruntami rolnymi, a także nie dopuścić do powstawania gospodarstw o powierzchni powyżej 300 ha oraz wykupu ziemi przez cudzoziemców. W powszechnej ocenie ekspertów miało to

Rolniczy protest w Warszawie "w obronie polskiej ziemi"

? Bo trudno im się z niego utrzymać, więc są zmuszeni zarabiać także gdzie indziej. Rząd wyjaśnia, że w ten sposób chce wyeliminować z rynku gruntów rolnych osoby, których "zasadnicza aktywność życiowa i zawodowa ma miejsce poza rolnictwem, a zakup ziemi traktują jako formę lokaty kapitału"

100 dni rządu Szydło. Co z obietnicą dotyczącą mieszkań?

którym od firm i obywateli Unii wymagane jest specjalne zezwolenie na zakup gruntów rolnych. Osiągnięciami swojego resortu chwalił się też minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Wśród nich wymienił m.in. zaawansowanie prac nad programem budownictwa mieszkaniowego oraz zapowiadaną od lat

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o lasach celem ochrony lasów prywatnych

rynkowych. Rozwiązanie to zabezpiecza wykonanie zadania polegającego na zwiększaniu lesistości w ramach 'Krajowego programu zwiększania lesistości'" - czytamy w komunikacie. CIR przypomina, że 1 maja 2016 r. mija 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej i gruntów leśnych przez cudzoziemców

Banki nie chcą kredytować ziemi i domów. Nowoczesna ma projekt zmiany ustawy gruntowej

. Eksperci Cushman & Wakefield nie mają wątpliwości, że te ograniczenia wpłyną na kształtowanie się popytu i podaży, a w konsekwencji - ceny. Rzeczoznawca majątkowy nie może bazować na transakcjach sprzed 1 maja, jeśli stronami były osoby, którym nie przysługuje obecnie prawo zakupu gruntów rolnych. Minie

Sukces "Mieszkania Plus" oddany w ręce deweloperów

. specustawie mieszkaniowej. „Mieszkanie Plus” jest w polu Rząd ma jednak problem, bo obiecał też tanie mieszkania na wynajem dla rodzin, które nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania za kredyt lub na najem na zasadach wolnorynkowych. Tymczasem w 2017 r. wszyscy inwestorzy publiczni, czyli gminy

Grunt to zarobek. Jak zarobić na ziemi?

, ostatnia szansa nabycia ziemi rolnej". Zamieszczający je pośrednicy alarmują, że kiedy od styczniu 2016 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, zakup ziemi rolnej przez osoby niebędące rolnikami będzie bardzo utrudniony, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwy. - W ustawie

Kolejka po zgodę na sprzedaż ziemi rolnej. A ustawa do Trybunału

zasady obrotu gruntami rolnymi od prawie 13 lat reguluje ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. PiS wprowadził do niej zmiany, które bardzo ograniczyły możliwość zawierania tego typu transakcji. Od 30 kwietnia ziemię rolną o powierzchni od 0,3 ha mogą kupować co do zasady wyłącznie rolnicy indywidualni

"Dobra zmiana" w rolnictwie. Rząd przyjął projekt nowej ustawy. Ceny ziemi rolnej w dół?

"Dobre zmiany" w rolnictwie to m.in. zamrożenie na pięć lat sprzedaży państwowej ziemi rolnej. Zgodnie z przyjętym wczoraj przez rząd projektem na rynek trafią jedynie grunty inwestycyjne, np. pod budowę obiektów przemysłowych, magazynów czy osiedli mieszkaniowych. Dodajmy, że w gestii

PiS funduje rolnikom trzęsienie ziemi. "Chaos, biurokracja, ograniczenie swobód"

Powierzchnia gruntów rolnych w woj. opolskim wynosi obecnie 520,3 tys. ha, a liczba gospodarstw rolnych blisko 27 tys. Większość, bo ponad 26 tys., stanowią gospodarstwa indywidualne. To wyraźnie wskazuje, że rolnictwo jest niezwykle istotną częścią życia regionu. Jak na jego funkcjonowanie wpłynie

Jak kupić ogródek działkowy w mieście albo domek letniskowy poza miastem? Popyt wzrósł, ceny też

. działek (z 950 tys. zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców) zmienia właściciela – pociesza Piech. Dodaje jednak, że w wielu przypadkach działka przechodzi z rąk do rąk właśnie między członkami rodziny. Zakup gruntu Sytuacja jest dużo prostsza, jeśli chcemy kupić domek letniskowy gdzieś za miastem

JLL: Nowa ustawa o ziemi sprawiła, że trudniej nabyć dobrą działkę pod magazyny

Warszawa, 10.08.2016 (ISBnews) - Restrykcje w sposobie zmiany przeznaczenia gruntów z rolnych na inwestycyjne mogą w przyszłości ograniczyć potencjał realizacji nowych projektów magazynowych w Polsce. Już teraz coraz trudniej nabyć atrakcyjną działkę pod magazyn w dobrej cenie, poinformował

BGŻ BNP Paribas liczy na równie dobry rok co 2014 pod względem kredytów agro

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) za 2014 rok  BGŻ BNP Paribas jest liderem pod względem wartości udzielonych kredytów preferencyjnych. Kredyty preferencyjne w większości wykorzystywane są na zakup gruntów rolnych, budowę oraz modernizację budynków oraz zakup maszyn i urządzeń, a także

Open Finance: Ceny ziemi rolnej wzrosły w ub.r. najwolniej od 2005 r.

działki te mają powierzchnię do 3 tys. m2, to można je kupić bez dodatkowych zezwoleń i statusu rolnika indywidualnego. Ponadto potencjalnie łatwiej jest uzyskać nierolnikowi specjalną zgodę na zakup niewielkiej działki. Jednym z warunków uzyskania takiej zgody przez sprzedającego jest bowiem udowodnienie

JLL: Nowa ustawa o ziemi rolnej utrudni działalność deweloperów przem.-magazyn.

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Wchodząca w życie od stycznia 2016 r. ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego może się okazać "katastrofą dla rynku przemysłowo-magazynowego". Nowe przepisy mogą bowiem zablokować możliwość zakupu wielu działek, które do tej pory były wykorzystywane do

O ponad jedną piątą mniej chętnych na kredyty mieszkaniowe niż przed rokiem

Kredytowego, spadnie dostępność kredytów mieszkaniowych. Ponadto przyczyną gwałtownego ożywienia akcji kredytowej były zmiany w programie "Mieszkanie dla młodych" ("MdM"). Od września dopłatę do kredytu, która w wielu przypadkach zastępuje wkład własny, można uzyskać na zakup używanego

Kraków a ustawa o gruntach rolnych. Będzie podwyżka cen mieszkań?

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej wejdzie w życie 30 kwietnia, bo 1 maja kończy się 12-letnie moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców. Tymczasem deweloperzy alarmują. - W ustawie nie oddzielono ziemi rolnej w miastach od tej na wsi. Ustawa mogła zablokować budownictwo

JLL: Inwestorzy z Zatoki Perskiej i Indii chcą budować mieszkania w Polsce

i Indie. To nie są spekulacyjne fundusze, u siebie budują inwestycje z wyższej półki i deklarują zakup gruntów w konkretnych miejscach, nie tylko w Warszawie. Szczególnie interesują ich projekty mieszkaniowe. Dla przykładu, jeden z deweloperów mówi o wyższych budynkach mieszkalnych w Warszawie

KRD: Łączne zadłużenie polskich rolników wzrosło do 456,6 mln zł

posiania pól, czy korzystali ze sprzętu innych rolników. Na sporej części tych faktur widniał termin zapłaty wydłużony nawet do roku. [...] Kiedy otrzymają pieniądze za sprzedaż zboża, warzyw czy owoców, regulują zeszłe rachunki. Jednak wtedy już brakuje pieniędzy na zakup nasion i nawozów na kolejny sezon

Koniec cenowego eldorado w obrocie ziemią rolną

Do tej pory ceny rosły nieprzerwanie, a od czasu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej - gdy rolnicy zaczęli pobierać dopłaty - nie było chyba lepszej lokaty kapitału niż grunty rolne. Drożały z roku na rok w tempie dwucyfrowym. Z najnowszych danych GUS wynika, że ten, kto pod koniec

Ziemia lepsza niż lokata. Bańka cenowa na rynku nieruchomości rolnych?

cen, mogłoby się to odbić rykoszetem także na naszym rynku - mówi analityk Lion's Banku. - Perspektywa ta wydaje się jednak w najbliższym czasie mało prawdopodobna. Odrolnią czy nie odrolnią? Specjaliści są natomiast zgodni, że znacznie większym ryzykiem obarczony jest zakup gruntów rolnych z myślą o

Rolników ustawa dopiero wbije w ziemię

subtelnością młota pneumatycznego. Efekt jest taki, że możliwości zakupu gruntów rolnych zostali pozbawieni nie tylko obcokrajowcy, ale najprawdopodobniej także przeszło 90 proc. obywateli naszego kraju, którzy nie są rolnikami. I obawiam się, że to właśnie głównie rolnicy - jeszcze nieświadomi treści i

Kup ziemię i zarabiaj na niej krocie. Ale uwaga! To rynek tylko dla znawców

Jeśli myślimy o zakupie ziemi jako inwestycji, nie wystarczy już dokonać zakupu gruntu i czekać, aż zdrożeje. Przy zakupie atrakcyjnej nieruchomości raczej nie stracimy w długiej perspektywie, ale w krótszej nie mamy co liczyć na wysokie stopy zwrotu. Podstawową zaletą inwestowania w grunty rolne

Na tych nieruchomościach nadal zarabiają - grunty rolne

gruntami rolnymi i leśnymi. Oznacza to zniesienie wymogu uzyskania pozwolenia na zakup ziemi przez obcokrajowców. Według tego funduszu z powodu rozlewania się miast przekształcenie części gruntów rolnych w budowlane jest tylko kwestią czasu. GUS ocenia, że w najbliższych latach większość dużych miast

Kto dziedziczy majątek, gdy zmarły nie zostawił testamentu? Rozwiązujemy trudne przypadki spadkowe

. Mężczyzna mieszkał u swojego dziadka, ale nie miał czasu się nim zajmować – w domu bywał rzadko, bo studiował i dużo wyjeżdżał za granicę. Dziadkiem opiekowała się mama pana Rafała, czyli córka jego dziadka. Zmarły pozostawił mieszkanie na Mokotowie i grunt rolny w okolicach Radomia. Dziadek nie

Ile można zarobić na inwestycji w mieszkanie, sklep albo pokój w hotelu?

zakup ziemi rolnej. Jak wynika z indeksu wartości ziemi rolnej stworzonego przez Lion's Bank w ciągu roku przeciętny hektar zdrożał w kraju o 14,7 proc., a od końca 2004 r. - aż 298 proc.! - Ale trend może się szybko odwrócić - ostrzega Bartosz Turek. Według niego, zaletą tego typu inwestycji są

Potencjał Narodowego Funduszu Mieszkaniowego szacowany jest na 9,5 mld zł

nieruchomości, zakup programów komputerowych, realizacja infrastruktury technicznej, organizacja przetargów itp.). Wcześniej Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podało, że projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe trafił do

Sprzedaż lub darowizna lasu? Lasy Państwowe zawsze będą miały pierwszeństwo

ochronny, w którym firmy i obywatele Unii Europejskiej mogą u nas kupować grunty rolne tylko ze specjalnym zezwoleniem. "Polska ziemia leśna jest niepomnażalnym dobrem publicznym i jako takie grunty leśne powinny zostać poddane szczególnym regulacjom prawnym zapewniającym powiększanie areału lasów

Enea ma warunkową umowę zakupu Engie Energia Polska

inwestycji), uzyskania zgody Prezesa UOKiK na koncentrację, zrzeczenia się prawa pierwokupu gruntów rolnych przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, będących przedmiotem transakcji. Enea oczekuje, że dzięki transakcji nie tylko wzmocni swoją rynkową siłę i powiększy bazę przychodową, ale uniezależni

Przedsiębiorca nie pozwolił, aby skarbówka zrobiła z niego oszusta podatkowego

na zakup nieruchomości rolnej w Częstochowie. Naliczył podatek i karne odsetki. Naczelnik US argumentował, że zwolnienie od podatku możliwe jest jedynie, gdy na nabytym przez podatnika gruncie dopuszczalna jest budowa budynku mieszkalnego. Natomiast podstawą stwierdzenia przeznaczenia danego gruntu

Rządowi prawnicy krytykują "ustawę o ziemi". Jest sprzeczna z konstytucją?

powodów jego wprowadzenia jest to, że 1 maja kończy się 12-letni okres ochronny na zakup ziemi przez cudzoziemców. Projekt przewiduje więc wstrzymanie na najbliższe pięć lat sprzedaży ziemi państwowej, czyli tej, którą dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych. Ale przy okazji ingeruje też w prywatny obrót

Po 500 zł na dziecko i... tanie mieszkanie

; wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński nie wykluczył, że jeszcze przed wakacjami. Obecnie resort robi "inwentaryzację" gruntów należących do państwowych instytucji i przedsiębiorstw (np. Agencji Nieruchomości Rolnych"). Chodzi o to, że rząd miałby część tych gruntów

Jak "Cypryjczycy" inwestują w polskie nieruchomości?

raporcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) na temat zakupu nieruchomości przez cudzoziemców można za to znaleźć informację, z której wynika, że przynajmniej część tych pieniędzy wraca do naszego kraju. Ponieważ obywatele i firmy unijne nie muszą mieć żadnych zezwoleń na zakup nieruchomości (wyjątkiem

Cena kościelnej ziemi na Śląsku

potwierdzać logowania ich komórek. Podobnie miał działać zięć Jacka Domogały oraz siostra jego synowej. To istotne, bo zgodnie z przepisami prawo pierwokupu mogli mieć tylko mieszkający tam rolnicy indywidualni, posiadający mniej niż 300 ha gruntów oraz prowadzący już gospodarstwo rolne. Nie musieli jednak

Znamy szczegóły "Mieszkania plus". Rząd rozlicza poprzedników i przyjmuje uchwałę

. miejscu na 20 badanych krajów". Program jest więc adresowany przede wszystkim do tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania na kredyt lub najęcie na zasadach rynkowych, a równocześnie nie mogą liczyć na lokum od gminy, bo... mają zbyt wysokie zarobki. Rząd ocenia, że w takiej sytuacji

Projekcja NBP: Inwestycje mieszkaniowe będą rosły szybciej niż PKB do końca 2019

planowane zmiany regulacyjne. Dotyczy to w szczególności obowiązujących obecnie bardziej restrykcyjnych zasad obrotu nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym gruntami pod zabudowę deweloperską, wejścia w życie ustawy o kredycie hipotecznym wprowadzającej dodatkowe wymogi proceduralne

Nie jest łatwo dostać spadek. 10 historii z życia wziętych

studiował i dużo wyjeżdżał za granicę. Dziadkiem opiekowała się mama pana Rafała, czyli córka jego dziadka. Zmarły pozostawił mieszkanie na Mokotowie i grunt rolny w okolicach Radomia. Dziadek nie spisał ostatniej woli. Czy panu Rafałowi coś się należy po jego śmierci, czy ma szansę na zachowek? Jeśli nie

Przegląd informacji ze spółek

systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, wobec dotychczasowego bufora 0,5%, podał bank. Grupa Azoty rozszerza ofertę monitoringu i analityki gruntów rolnych w celu bardziej precyzyjnego dawkowania nawozów przez jej klientów, podała spółka. Do wybranych

Za małe działki w programie "Mieszkanie plus"

komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów. Priorytetem jest wsparcie budowy tanich mieszkań na wynajem. "Mieszkanie plus", tak jak wcześniej "Rodzina 500 plus", to flagowy projekt PiS-u. Jest adresowany głównie do tych, których z jednej strony nie stać na zakup lub najem mieszkania na

Dom Development zwiększył sprzedaż r/r do 615 lokali netto w I kwartale br.

. "Ustawa ograniczająca obrót ziemią rolną, która ma wejść w życie 30 kwietnia 2016 roku może wpłynąć na wzrost cen działek nieobjętych obostrzeniami oraz spowodować utrudnienia w pozyskiwaniu działek obecnie posiadających status gruntów rolnych. Z perspektywy Dom Development, dzięki znacznym zapasom

Libet chce zamknąć akwizycję Gerwing Sachsen w IV, liczy na poprawę rentowności

tym mogą być jednak kwestie prawne, ze względu na fakt, że istotną część terenów kopalni stanowią grunty klasyfikowane jako rolne i możliwą zmianę ustawy o ustroju rolnym. "Mamy już dwa projekty, które moglibyśmy szybko zamknąć" - powiedział prezes. Możliwości akwizycji firm mogą się

Cudzoziemcy kupują mieszkania w Polsce. Ukraińcy wprowadzają się na stałe

do gruntów rolnych i leśnych, na zakup których obywatele obcych państw muszą uzyskać specjalne zezwolenie MSWiA, mieszkania i lokale użytkowe można kupować niemal bez ograniczeń. Wyjątkiem są przygraniczne miejscowości, w których cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej wciąż muszą uzyskać zgodę

Prezes Enei: Jesteśmy o krok od przejęcia Elektrowni Połaniec

informację o zrzeczeniu się przez prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu gruntów rolnych, będących przedmiotem transakcji. Był to ostatni z czterech warunków zawieszających podpisanej 23 grudnia ubiegłego roku umowy warunkowej zakupu 100% akcji spółki Engie Energia Polska

Ile zarabiają i ile mają na koncie najważniejsze osoby w Sejmie? Sprawdź!

powierzchni ok. 130 m kw. i wartości 850 tys. zł, współwłasność małżeńska - 0,09 ha działki budowlanej wartej 160 tys. zł- grunt rolny o powierzchni 1,2 ha i wartości 22 tys. zł - grunt rolny o powierzchni 4,6 ha i wartości 90 tys. zł. Dochody z tytułu zatrudnienia - 170 tys. 341,92 zł

Uniwersalny czy spółdzielczy - który bank lepszy dla rolnika

obrotowe udzielane na ponad rok - mówi Maciej Piskorski odpowiedzialny w Banku BGŻ za agroofertę. Preferencyjny w cenie Wśród kredytów inwestycyjnych szczególnym wzięciem w ostatnim czasie cieszą się kredyty na zakup gruntów rolnych, co zresztą znajduje potwierdzenie w powiększaniu się gospodarstw. Jak

Przegląd prasy

przychodów i 10,37 mln zł zysku w 2017 r. i odpowiednio 36,03 mln zł i 20,03 mln zł w 2018 r., podała spółka. --Erne Ventures sfinalizował zakup udziałów w Super Liquid z branży cieczy zagęszczanych, poinformowała spółka, Wartość transakcji wyniosła 37 tys. zł, a super Liquid uzyskała rekomendację

Majątki władzy. Zobacz, jaki majątek ma prezydent twojego miasta

tys. zł na działce o pow. 370 m kw. o wartości 100 tys. zł Samochód: opel mokka z 2015 roku Dochody: Urząd Miasta Bydgoszczy- 159 tys. zł Zadłużenie: kredyt na zakup samochodu - 32 tys. zł Oszczędności: brak Dom: brak Inne nieruchomości: grunty orne i łąki o pow. 2,8 ha warte 30 tys. zł

PKM Duda przejmuje Agro Provimi za 28 mln zł

chlewnej będzie opierał się na blisko 9 tys. sztuk macior, dających roczną produkcję warchlaka na poziomie  ponad 210 tys. sztuk. W efekcie liczba tuczników wyhodowanych we własnych fermach wzrośnie do 170 tys. sztuk. Dodatkową korzyścią z przejęcia jest również istotny wzrost zaplecza gruntów rolnych

BZ WBK: Całkowity majątek Polaków wzrośnie do 18 bln zł w 2040 r. 

% gospodarstw domowych, z czego największą część stanowią depozyty o przeciętnej wartości 16,2 tys. zł.  "Gros majątku jest ulokowane w nieruchomości, zwłaszcza mieszkaniowe - inne to grunty rolne i działki. Stosunkowo niewiele - 14% udziału - miały aktywa finansowe, z czego gros stanowiły depozyty

Arłukowicz ma 1,3 mln długu, premier Kopacz jeździ toyotą yaris z 2007 r., a ile zarobił Schetyna? [OŚWIADCZENIA]

- Samochód: BMW 530, 2006 r. - Zobowiązania pieniężne: 1. Kredyt na zakup lokalu użytkowego - 139 848 zł 2. Kredyt - 246 022 zł 3. Kredyt hipoteczny - 949 964 zł 4. Kredyt dla Petit Clinique E. Arłukowicz - 15 052 zł   Kancelaria Sejmu Kancelaria Sejmu - Środki pieniężne w polskiej

Przegląd prasy

Puls Biznesu --TZMO: Budujemy centrum logistyczno-marketingowo-szkoleniowe w Holandii; zakup działki i budowa pochłoną 3,5 mln euro --Nowy prezes ATM: Chciałbym, żeby w najbliższych latach firma urosła dwukrotnie Gazeta Wyborcza --Najpewniej przed przerwą wakacyjną Sejm znowelizuje ustawę

Rostowski ma 5 mieszkań, Pawłowicz metale za 150 tys. zł, a jak wyglądają finanse Macierewicza? [OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE]

giełdowe "Makarony Polskie" S.A. - 120 915 zł - Dom o powierzchni 350 m2 o wartości 800 tys. zł - Budynek gospodarczo-mieszkaniowy (168 m2), 5,4 hektara gruntów rolnych o wartości 300 tys. zł - Dochody: uposażenie - 135 178 zł, dieta poselska - 29 288 zł, prawa autorskie - 400

Budowa domu w 2016 r.

1,5 tys. m kw. w cenie do 200 tys. zł. Uwaga! Rząd przygotowuje zmiany przepisów dotyczących obrotu gruntami rolnymi, które mają uniemożliwiać ich zakup (np. z myślą o zmianie przeznaczenia na budowlaną) osobom niebędącym rolnikami. Może to w niektórych rejonach kraju spowodować wzrost popytu na

Pasjonaci w pałacach. Ile wydają na renowacje?

miejsc na hotele, centra konferencyjne, ośrodki spokojnej starości, sanatoria. Zdarzają się również miłośnicy budynków historycznych, którzy chcieliby po prostu zamieszkać w pałacu. Bez zamiłowania do historii i architektury historycznej mało kto decyduje się na taki zakup - dodaje. Zabytkowe

Przegląd prasy

- alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Może się to skończyć sankcjami --Swoboda obrotu nieruchomościami coraz bardziej się kurczy; najpierw pozbawiono jej właścicieli gruntów rolnych, potem leśnych, a teraz tych z prywatnymi basenami i oczkami Parkiet --JSW ma zapowiadaną od dawna długoterminową strategię

Podatek od nieruchomości

złączonych trwale z gruntem, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub innego tytułu prawnego, a także umowy zawartej z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa albo z ustanowionego zarządu, - posiadają bez

Spadkobierca chce zwrotu Kolibek. Gdynia mówi: Nie

hektarów nowo zakupionego majątku. Już rok później gościł w Kolibkach generała Józefa Hallera, który wracał z Pucka z zaślubin Polski z morzem. Kukowski szybko doprowadził Kolibki do rozkwitu. Północną część majątku przeznaczył na letnisko i kąpielisko w Orłowie. W 1928 bezpłatnie odstąpił grunty pod

Przegląd prasy

wykonał ZUS Puls Biznesu  --Coraz wyższe ceny gruntów spędzają sen z powiek deweloperom wynika z badania przeprowadzonego przez Cenatorium na zlecenie Pulsu Biznesu --Od kwietnia 2018 r. kasy rejestrujące obrót trzeba będzie instalować m.in. w dyskotekach, cyrkach i kantorach wymiany walut

Nieruchomości: grunty na celowniku

przedsiębiorstw, MSP. Wśród państwowych agend aktywne są zwłaszcza Agencja Mienia Wojskowego i Agencja Nieruchomości Rolnych. Wielu chętnych znajdują także grunty należące do państwowych PKP i PKS. Agencja Mienia Wojskowego posiada obecnie grunty o powierzchni około 9 733 ha oraz 3 tysiące budynków o powierzchni

Przegląd informacji ze spółek

Polska – w Polsce i na Litwie wyniósł 28,3 mln GBP wobec 28,5 mln GBP rok wcześniej, poinformował IPF.   Agro Brusno podpisała umowę sprzedaży gruntów rolnych o łącznej powierzchni ok. 3,2 tys. ha, zlokalizowanych w kilku gminach w województwie zachodniopomorskim, w okolicach Połczyna

Żywność ekologiczna. Jak nie dać się na nią naciąć?

wszystkie szczegóły, np. jakość ziemi uprawnej. Musi być czysta, więc odpadają grunty znajdujące się wzdłuż dróg, bo są zanieczyszczone ołowiem i innymi substancjami szkodliwymi. Nasiona, z których korzysta producent, nie mogą być modyfikowane. Rolnikom, którym zależy na certyfikacie, wolno korzystać tylko

Oświadczenia majątkowe członków rządu

000 GBP na zakup mieszkania, na 20 lat, zostało 51 290,27 GBP - kredyt hipoteczny Paragon Mortgages PLC, na 102 375,00 GBP, na zakup domu, w 2000 r., na 19 lat - pożyczka Barclays Bank Ordinary 195,23 GBP obecna wartość, końcowa data spłaty 2013 - rozliczenia dot. kart kredytowych Barclay Mastercard

Prezydent Duda podpisał ustawę o obrocie ziemią. Od soboty nie dla miastowego

, a także takich gruntów, co do których gminny plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje inny niż rolny sposób wykorzystania, czyli np. pod budownictwo mieszkaniowe. Czytaj więcej: Kto będzie mógł ją kupować i na jakich warunkach? [PORADNIK] Miasta przestaną się rozlewać? Sęk w tym, że w

O kredyt jeszcze trudniej - kilka zmian w bankach

określenia maksymalnej zdolności kredytowej wykorzystywana będzie niższa z kwot: 90 proc. wartości rynkowej i 100 proc. ceny transakcyjnej. Dla klienta oznacza to, że aby uzyskać finansowanie na 100 proc. zakupu, wycena mieszkania lub domu będzie musiała być na dużo wyższą kwotę. Na dodatek obniżono (o 10

Planujesz budowę domu? Dobry moment na zakup działki

. A może działka rolna? W tym roku weszła w życie ustawa, która drastycznie ogranicza obrót ziemią rolną. Skutki tych ograniczeń mogą odczuć mieszkańcy miast, którzy planują budowę domu na gruncie, który ma status ziemi rolnej. Niestety, w wielu miastach w Polsce grunty rolne mają wciąż spory udział w

Jak się ubezpieczyć od żywiołów

rok ochrony ubezpieczeniowej zapłacisz 150-300 zł. To tyle, ile wydałbyś na dwa wyjścia do kina z rodziną. Ubezpieczenie domu jest trochę droższe - to koszt ok. 600-800 zł. Jednak nawet ci, którzy skusili się na zakup takiej polisy, nie zawsze mogą liczyć, że odszkodowanie pokryje wszystkie straty

Mężczyzna z kwiatami, czyli biznes nie tylko na wiosnę

tym pnączy. Zafascynowały mnie. Chciałem udowodnić moim studentom, że w Polsce można prowadzić nowoczesny biznes. Postanowiłem założyć własną szkółkę, czyli miejsce, gdzie rośliny są rozmnażane, sadzone do doniczek i pielęgnowane aż do momentu, kiedy będą gotowe na posadzenie do gruntu. Założyłem

Litwa chce przedłużyć o 3 lata zakaz kupna ziemi przez obcokrajowców

chociaż ceny gruntów ostatnio znacznie spadły , to jednak ciągle wielu rolników litewskich nie jest w stanie ich kupić. Na Litwie przeważają drobne gospodarstwa rolne - do 15 ha. Tymczasem celem jest osiągnięcie średniej Unijnej - 18 hektarów. Litewscy liberałowie uważają, że zakaz sprzedaży ziemi jest

Prezes ARiMR przyznaje, że przy zatrudnianiu nowych pracowników agencji są "naciski polityczne"

przetarg na zakup nowych kolczyków dla bydła; nadal nie wybrano też firmy, która kolczykowaniem miałaby się zająć. Zdaniem Bentkowskiego problemem może być cena, jaką chcą sobie firmy policzyć za tę usługę - prezes ARiMR przekonuje, że nie może ona przekroczyć 4-4,10 zł od zakolczykowanego zwierzęcia