zakup fosforyt

Grupa Azoty Police otrzyma w marcu i kwietniu dostawy fosforytów z Izraela

komunikacie. Statki ładowane będą w izraelskim porcie Ashdod i po 17 dniach mają dopłynąć do Polic. Spółka podała także, że planuje kolejne zakupy fosforytów od firmy ICL w 2019 r. W ostatnich latach Grupa Azoty Police kupuje fosforyty z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu (głównie z Maroka, Senegalu

ZCh Police weryfikują działania związane z inwestycją w Senegalu

, które były przeprowadzane" – wyjaśnił prezes. Dodał, że "profesjonalna firma francuska" sprawdza, na jakiej głębokości faktycznie są na złożu fosforyty, czy ich wydobycie jest opłacalne i jaki jest ich skład. Wskazał też, że zakup udziałów w Afrig badają "instytucje

ZCh Police planuje nowe złoże w Senegalu, rozgląda się w innych krajach

nic nie zostało jeszcze skonkretyzowane″ - powiedział Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. rozpoczęły inwestycje w Senegalu w sierpniu 2013 r. od zakupu 55% udziałów w Spółce African Investment Group SA, która  posiada koncesje na dostęp do złóż fosforytów i ilmenitów w Senegalu

ZCh Police mogą uzyskać drugą koncesję w Senegalu w ciągu kilku tygodni

Warszawa, 11.03.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police spodziewa się otrzymać drugą koncesją na kopalnię fosforytów w Senegalu w ciągu kilku tygodni, poinformował prezes spółki Krzysztof Jałosiński. "Jeśli chodzi o kwestie związane z [drugą] koncesją, to jest to kwestia paru

Zysk netto ZCh Police po korekcie błędu wyniósł 32,95 mln zł w 2015 r.

mln zł. W ujęciu jednostkowym zysk netto za 2015 r. wynosi 58,9 mln zł wobec raportowanych wcześniej 168,79 mln zł. Spółka zależna African Investment Group z siedzibą w Senegalu w 2015 r. nie wydobywała fosforytów z własnych złóż, a jedynie pośredniczyła w zakupach surowca od podmiotów trzecich z

Zakłady Chemiczne Police zarobiły kolejne miliony, głównie dzięki oszczędnościom

Zakłady Chemiczne Police zarobiły kolejne miliony, głównie dzięki oszczędnościom

samych fosforytach zaoszczędziliśmy 60 mln zł - mówi wiceprezes spółki Wojciech Naruć. Senegal daje korzyści Fosforyty są jednym z podstawowych surowców do produkcji nawozów wieloskładnikowych, głównych produktów ZCh. Niższe koszty ich zakupu to m.in. zasługa własnych złóż, które od ponad roku firma ma w

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarła ze szwajcarską firmą Ameropa oraz spółką Somiva z Senegalu, trójstronną umowę dotyczącej zakupu niskokadmowych fosforytów pochodzenia senegalskiego, podały Police. Wartość umowy to ok. 240 mln zł. Marvipol Development chce zwiększyć

Przegląd prasy

crowdfundingu udziałowym na Beesfund --Carsmile: 30% wsparcia zakupu auta elektrycznego tylko dla najtańszych modeli --Yareal Polska wybrał PORR na generalnego wykonawcę LIXA w Warszawie --CMR: Sprzedaż w sklepach małoformatowych wzrosła o 6,3% r/r w styczniu --Grupa Azoty Police otrzyma w marcu i

Przegląd prasy

zł zysku netto w 2020 roku --Grupa Azoty Police ma umowę na zakup fosforytów za ok. 240 mln zł --PLL LOT uruchomią sezonowe połączenie z Warszawy na Korfu od czerwca br. --Eurostat: Sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła o 1,6% m/m w grudniu --MPiT: Rząd przyjął projekt ustawy dot. prostej

ZCh Police zawarły aneks do ugody z DGG Eco w związku z niewypłacalnością AFRIG

;Rezygnację z zabezpieczenia zobowiązań DGG Eco w postaci gwarancji bankowej, przy zachowaniu tytułem zabezpieczenia przewłaszczonej na spółkę dokumentacji z badań złóż fosforytów oraz roszczeń wobec AVES FZE" - podano także. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police poinformowały w grudniu ub.r., że

Nowy zarząd Polic zarzucił poprzednikom "istotny błąd" w raporcie za 2015 r.

Nowy zarząd Polic zarzucił poprzednikom "istotny błąd" w raporcie za 2015 r.

spółki poprzez opublikowanie zaistniałego błędu wyjaśnia, iż w roku 2015 spółka zależna African Investment Group z siedzibą w Senegalu nie wydobywała fosforytów z własnych złóż, a jedynie pośredniczyła w zakupach surowca od podmiotów trzecich z Afryki. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż złoże

Przegląd informacji ze spółek

wyniosły 33,8 mln zł w marcu 2018 roku i były niższe o 7% r/r, podała spółka.  W związku z wpłynięciem potwierdzenia zamówienia do realizacji od ArcelorMittal Flat Carbon Europe Poland (AMFCP), łączna wartość zamówień na zakup taśmy walcowanej na gorąco w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy

Przegląd prasy

gazety --Średnioroczne dopłaty do węgla w Polsce wyniosły 919,5 mln euro w latach 2005-2016; w Niemczech - 3202,1 mln euro Puls Biznesu --Wacławiak z GDDKiA: W okresie 2010-2015 ruch na drogach krajowych wzrósł o 14% -- Urząd Morski w Szczecinie otworzył oferty na zakup dwóch statków

Przegląd informacji ze spółek

łącznej wartości 215 mln zł, podała spółka. Wymagane wkłady pieniężne na pokrycie akcji zostały wniesione w całości. ItaCaptal S.r.l. - podmiot zależny Kruka - wygrał na rynku włoskim przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności od Banca IFIS z siedzibą w Wenecji

Przegląd prasy

% r/r, podała spółka.  --W związku z wpłynięciem potwierdzenia zamówienia do realizacji od ArcelorMittal Flat Carbon Europe Poland (AMFCP), łączna wartość -zamówień na zakup taśmy walcowanej na gorąco w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy Ferrum a AMFCP wyniosła ok. 24,6 mln zł netto

Przegląd informacji ze spółek

Office Chérifien des Phosphates dotyczącą zakupu fosforytów pochodzenia marokańskiego o wartości 135 mln zł, podała spółka. W ramach segmentu motoryzacyjnego grupa Marvipol sprzedała w kwietniu 226 samochodów, tj. o 29% więcej niż rok wcześniej. Od początku roku spółka sprzedała 834

Przegląd informacji ze spółek

przetargu na zakup drukarek, oprogramowania i usług serwisowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Tym samym sąd odrzucił skargę  firmy Galaxy Systemy Informatyczne. Zamawiający, czyli ZUS, zarezerwował na ten przetarg 50 mln zł. Rada nadzorcza LPP powołała Przemysława Lutkiewicza na

Przegląd informacji ze spółek

. wobec 4,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bloober Team odnotował 2,03 mln zł zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Archicom Nieruchomości 6 - spółka zależna Archicomu - zawarła umowę przedwstępną na zakup nieruchomości

Trzeci wielki armator ze Szczecina. Jak kupić siedem statków za własne pieniądze?

Trzeci wielki armator ze Szczecina. Jak kupić siedem statków za własne pieniądze?

. Dlatego chcemy wrócić do pierwotnego założenia - kupowania jednej jednostki rocznie. Kupujecie statki na rynku wtórnym. CzK: Oczywiście. Ale każdy kolejny zakup sprawia, że nasza flota jest młodsza, większa i nowocześniejsza. AW: Nasze statki były budowane w renomowanych europejskich stoczniach. To nam