zakup energii elektrycznej

Miasto znowu zaoszczędzi na prądzie, bo wciąż kupuje energię w przetargu

Częstochowa zapłaci w przyszłym roku ponad 4 mln zł mniej za energię elektryczną. Dzięki przetargom na jej zakup zaoszczędziła w minionych latach już 6,6 mln zł.

Energetyczna koalicja portów. Kupujemy prąd razem z Gdańskiem i Gdynią

Sześć firm złożyło swoją ofertę w przetargu na dostawę energii elektrycznej dla portów Szczecin-Świnoujście, Gdańsk i Gdynia. Wspólny zakup prądu ma obniżyć jego cenę.

Prąd za miliony jak na Grouponie

Poznański magistrat ogłosił przetarg na zakup prądu dla szkół, przedszkoli, urzędów, teatrów, a także dla MPK i Aquanetu. Łącznie dla ponad 300 jednostek za jednym zamachem. Dziś każda instytucja ma osobną umowę z dostawcą energii elektrycznej. - Każda z nich jest traktowana jak normalny klient

Tauron Sprzedaż wygrał przetarg na zakup energii przez Częstochowę

Zakres zamówienia obejmował zakup energii elektrycznej na 2012 r. na potrzeby: - zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych (fontanny, syreny alarmowe, infomaty i kamery monitoringu), dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Gmina Miasto Częstochowa, - zasilania

Razem jest taniej. Dlatego gminy wspólnie kupią prąd

Inicjatorem stworzenia grupy zakupowej jest miasto Lubin. - W zeszłym roku postanowiliśmy zorganizować wspólny przetarg na zakup energii ze wszystkimi placówkami samorządowymi i urzędami w Lubinie. Zaoszczędziliśmy na tym 300 tys. zł, czyli 14 proc. kosztów, dzięki niższej cenie, jaką udało nam się

URE: Kolejne aukcje na sprzedaż energii z OZE odbędą się 5-13 XII

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił kolejne w tym roku aukcje na zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii (OZE), które odbędą się w dniach 5, 6, 9, 10, 11, 12 i 13 grudnia br., podał Urząd. "Zgodnie z

Marszałkowski prąd grupowy. To ma się opłacić

Marszałkowski prąd grupowy. To ma się opłacić

Projekt zakłada wspólny zakup energii dla urzędu i wszystkich chętnych instytucji (marszałkowi podlega 15 placówek ochrony zdrowia, sześć kultury i 18 innych, np. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, szkoły). Dla ich budynków, oświetlenia ulicznego, sygnalizatorów świetlnych. Jednostki same decydują

Koszt programu rekompensat wzrostu cen energii oszacowano na ponad 2,4 mld zł

podziale na przedziały zużycia, tak aby kwota ta rekompensowała poniesione większe koszty na zakup energii elektrycznej w 2020r. w porównaniu do roku 2019. W tym celu do wyliczenia rekompensaty przyjęto największe zużycie w danym przedziale tzn. 0,5 MWh, 1,2MWh i 2,8MWh. Dla ostatniego przedziału, który

Polenergia przygotowuje projekty o łącznej mocy 42 MW do tegorocznej aukcji OZE

przeprowadzonych w ubiegłym roku aukcji na bezprecedensową skalę, zapowiedziane zostały również kolejne aukcje w 2020 roku. Przewidują one zakup energii elektrycznej z farm wiatrowych o łącznej mocy 800 MW oraz z farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1500 MW. Planujemy osiągnąć gotowość do udziału w aukcji trzech

PGE GiEK ma umowę na pokrycie strat sieciowych Energa Operator w 2021 r.

wolumen 1,24 TWh, podała PGE. "Zawarcie umowy sprzedaży w ramach umowy EFET nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego przez Energa Operator na zakup energii na pokrycie strat w sieci dystrybucyjnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku" - czytamy w komunikacie

Projekt dot. przedłużenia wsparcia dla OZE do 2026 r. trafił do konsultacji

elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim; *    obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP; *    obowiązku zakupu energii

Oferta Solarisa wybrana przez Szczecin na dostawę 8 elektrobusów za 32,34 mln zł

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Szczecin wybrał ofertę Solaris Bus & Coach na dostawę 8 elektrycznych autobusów przegubowych za ok. 32,34 mln zł, podał Urząd Miasta. "W ramach zamówienia mają zostać zakupione fabrycznie nowe, niskopodłogowe, przegubowe autobusy zeroemisyjne o napędzie

Spółki Taurona, PGE, Enei roztrzygnęły przetarg na ponad 235 tys. liczników

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja i Enea Operator rozstrzygnęły przetarg na zakup ponad 235 tysięcy liczników energii elektrycznej, podał Tauron. Pierwsze dostawy liczników są planowane na maj 2020 r. "Dotychczas przeprowadziliśmy wspólnie trzy

Spółka z Grupy Unimot będzie handlować energią na rynku skandynawskim

2019 roku obroty Spółki przekroczyły 2 TWh energii elektrycznej i wolumen ten rośnie corocznie. Handel odbywa się poprzez Towarową Giełdę Energii, platformy brokerskie oraz kanały OTC. Tradea specjalizuje się także w zakupie energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii ze

GreenLab finalizuje negocjacje w sprawie zakupów energii dla spółek KOWR

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - GreenLab - spółka zależna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) - finalizuje negocjacje w sprawie wspólnych zakupów energii elektrycznej dla spółek wchodzących w skład KOWR, poinformował ISBnews prezes GreenLabu Maciej Czajkowski. W grze zostały dwie z

Tauron podpisał z Lotte Wedel umowę na sprzedaż energii wyłącznie z OZE

elektryczną z farm wiatrowych, podano także. Pochodzenie energii potwierdza certyfikat wydany przez PTCE. Poświadcza on, że spółka jest jedynym konsumentem - w rozumieniu handlowym - wskazanego w umowie wolumenu zakontraktowanej energii. Oznacza to, że zakupiona przez Lotte Wedel energia elektryczna

PGE: Ponad 90% węgla na potrzeby grupy w 2020 roku będzie pochodziło z Polski

polskich aktywów EDF przez PGE w listopadzie 2017 roku). Trwa proces negocjacji z podmiotami zainteresowanymi zakupem, przypomniano także. "W miksie paliwowym PGE kluczowe znaczenie zaczyna odgrywać także energia ze źródeł odnawialnych. Grupa PGE jest największym producentem 'zielonej' energii w

ZE PAK miał 10,35 mln zł straty netto, 23,07 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

emisji dwutlenku węgla wpłynęły negatywnie na możliwości sprzedaży energii elektrycznej przez Grupę. Zanotowano 34,20% łącznego spadku wolumenu sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji i sprzedaży energii zakupionej. Przy czym w przypadku sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji

ME: Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE m.in. dot. aukcji w 2019 r.

przepisami możliwe będzie także przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE będącej przedmiotem sprzedaży w 2019 r. przez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości. Ma to dać łączny przyrost energii elektrycznej w wielkości ok. 10 TWh z aukcji w roku 2019, a

ZE PAK zakupił hydrolizer do produkcji wodoru

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin podpisał umowę z Hydrogenics Corporation na zakup zakupu hydrolizera służącego do produkcji wodoru, podał ZE PAK. "Rozwiązania stosowane przez Hydrogenics pozwolą ZE PAK nie tylko na wytwarzanie 'zielonego' wodoru, ale

Polenergia: Termin sprzedaży Polenergii Bałtyk I przesunięty do 31 XII

wykonaniem opcji na zakup udziałów spółki zależnej. Łączna bazowa cena sprzedaży udziałów to 33 351 813 zł. Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych

Enea ma wyłączność negocjacyjną na zakup spółki ENGIE Energia Polska

komunikacie. Pod koniec września Enea złożyła ofertę na zakup 100% akcji Engie Energia Polska. W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

zł Wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 marca 2020 r.: 3,27x" - czytamy w komunikacie. Wybrane szacunkowe dane operacyjne za I kwartał 2020 r.: Dystrybucja energii elektrycznej: 13,25 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,83 TWh) Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,21 TWh, w tym

Polenergia: Wind Power AS zapłaciła 34 mln zł za 50% Polenergii Bałtyk I

, warunkową umowę zbycia 50% udziałów w spółce zależnej Polenergia Bałtyk I. Umowa przedwstępna została zawarta w związku z wykonaniem opcji na zakup udziałów spółki zależnej. Łączna bazowa cena sprzedaży udziałów wynosiła 33 351 813 zł. Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem

Santander BP będzie korzystał z prądu z elektrowni wodnych Taurona do końca 2021

oferowana w ramach tego produktu pochodzi przede wszystkim z jednostek wytwórczych Grupy Tauron - 9 farm wiatrowych i 34 elektrowni wodnych. 5 farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW Tauron kupił w 2019 roku.   Na zakup energii produkowanej w elektrowniach wodnych Taurona zdecydował się również

Enefit ma umowy na łączny wolumen obrotu energią na poziomie 858 GWh

(sprzedaż i zakup energii z OZE) oraz sprzedaż 88 GWh gazu. "Jesteśmy zadowoleni z pierwszego roku działalności na polskim rynku. Zbudowaliśmy szeroki portfel rozwiązań energetycznych i zyskaliśmy zaufanie wielu klientów. Co jednak najważniejsze, w oparciu o nasze międzynarodowe doświadczenie i

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

realizacja dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r., zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz umożliwienie przeprowadzenia aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE

Spółki dystryb. Taurona, PGE, Enei ogłosiły przetarg na ponad 235 tys. liczników

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja i Enea Operator ogłosiły przetarg na zakup ponad 235 tys. liczników energii elektrycznej, podał Tauron. "W ramach zamówienia podstawowego wolumen dostaw dla Tauron Dystrybucja ma wynieść 120 tys. liczników, dla PGE

MPK Poznań ogłosiło przetarg na zakup 37 autobusów elektrycznych

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) w Poznaniu ogłosiło przetarg na zakup 37 autobusów elektrycznych, podała spółka. Flota przedsiębiorstwa ma się wzbogacić o 31 pojazdów standardowych, 12-metrowych oraz 6 przegubowych, czyli 18-metrowych

PGE ma umowę z PSE na przyłączenie nowych bloków w Elektrowni Dolna Odra

energetycznych w Elektrowni Dolna Odra. W celu realizacji inwestycji General Electric - lider konsorcjum wykonawczego, ogłosił już zamówienie na zakup dwóch turbin gazowych GE 9HA.01 oraz dwóch turbin parowych STF-D650. PGE GiEK podpisała także umowę ze spółką Gaz-System na przyłączenie elektrowni do sieci

innogy Polska będzie kupować energię z farm wiatrowych WPM Mosty

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - innogy Polska nawiązało współpracę z Warszawskim Przedsiębiorstwem Mostowym Mosty Sp. z o.o. sp. k. - właścicielem farm wiatrowych - w zakresie zakupu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podała grupa. "Umowy podpisane między innogy

Polenergia zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży 50% Polenergii Bałtyk I

przedwstępną, warunkową umowę zbycia 50% udziałów w spółce zależnej Polenergia Bałtyk I, która prowadzi projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Umowa przedwstępna została zawarta w związku z wykonaniem opcji na zakup udziałów spółki zależnej. Łączna bazowa cena sprzedaży udziałów to 33 351 813 zł

Siemens Gamesa dostarczy 63 turbiny wiatrowe dzięki aukcji OZE z 2019 r.

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Siemens Gamesa Renewable Energy zainstaluje w Polsce 63 turbiny wiatrowe składające się na 3 projekty o łącznej mocy 184 MW, których realizacja wynika z przeprowadzonej w 2019 r. aukcji na zakup energii ze źródeł odnawialnych (OZE), podała spółka. Wolumen

Tauron nabył pierwsze aktywo fotowoltaiczne - projektowaną farmę k/Choszczna

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Tauron Ekoenergia podpisał umowę na zakup projektu farmy fotowoltaicznej w gminie Choszczno w zachodniopomorskim, od spółki Aval-1, podał Tauron. Elektrownia słoneczna Choszczno to pierwszy obiekt w grupie, który będzie produkował energię elektryczną ze słońca

PGE skupia się na akumulacji gotówki, nadal pracuje nad przejęciami

;Składamy oferty na zakup farm wiatrowych na lądzie, jesteśmy zainteresowani przejęciami w ciepłownictwie. Mam nadzieję, że będziemy mogli już niebawem jakieś umowy finalizować" - powiedział prezes. Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła

innogy Renewables dostarczy energię el. do 3 browarów Kompanii Piwowarskiej

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - innogy Renewables i Kompania Piwowarska podpisały umowę na zakup energii z odnawialnych źródeł, podało innogy. innogy Renewables dostarczy energię elektryczną do trzech głównych polskich browarów Kompanii Piwowarskiej, pokrywając całkowicie ich zapotrzebowanie

URE: W ramach aukcji sprzedano ok. 79 TWh energii z OZE za blisko 16,9 mld zł

przeprowadzonej 12 grudnia (AZ/11/2019) o wsparcie o wartości ponad 285 mln zł mogły ubiegać się 'nowe' elektrownie wodne o mocy większej niż 1 MW. Przewidziano w niej zakup blisko 600 GWh energii. Z uwagi na brak wymaganej ustawą o odnawialnych źródłach energii liczby ofert, aukcja ta pozostaje bez

MK: Nabór wniosków na dopłaty do aut elektrycznych na początku 2020 r.

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW na zakup samochodów elektrycznych planowane jest na początku 2020 r., po przeprowadzeniu niezbędnych zmian w prawie podatkowym, poinformowało Ministerstwo Klimatu (MK). "Dzięki

Tauron: Spółka zależna PKH odwoła się od wyroku sądu dot. umów z Amon

wypowiedzeniu umów długoterminowych zawartych pomiędzy PKH i Amon na zakup energii elektrycznej i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia są bezskuteczne i nie wywołują skutku prawnego w postaci rozwiązania obu umów, podał Tauron. Zgodnie z wyrokiem, skutkiem tego umowy te po okresie

Figene Capital ma list intencyjny z KGHM ws. sprzedaży energii

, finansowych i podatkowych wymienionych w liście, zastrzeżono. Strony ustaliły, że uzgodniona formuła kształtowania ceny zakupu energii elektrycznej, jak również treść kontraktu PPA, będą uwzględniać m.in. wymagania banków finansujących realizację projektów z punktu widzenia wymaganych zabezpieczeń oraz

Rząd ma przyjąć nowelizację m.in. w sprawie aukcji OZE w 2019 r. w I kwartale

energii oraz rosnących cen energii elektrycznej" - czytamy w informacji. Jednocześnie nowelizacja ma umożliwić przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE w 2019 roku poprzez wskazanie w przepisach przejściowych, maksymalnych ilości i wartości, która będzie przedmiotem sprzedaży oraz

Boryszew: Wpływ wzrostu cen energii elektr. może sięgnąć ok. 20 mln zł w br.

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Wpływ wzrostu cen energii elektrycznej na wynik Grupy Boryszew może wynieść ok. 20 mln zł w całym roku, poinformował prezes Piotr Lisiecki. Grupa analizuje m.in. możliwość budowy własnych źródeł energii. "Powiedziałbym, że będzie to kwota plus-minus bliska

MPiT: Pakiet prosumencki czeka na rozpatrzenie przez rząd

inwestycje fotowoltaiczne, umożliwi im obniżenie kosztów energii. Przyczynią się do tego również instrumenty finansowe, wspierające zakup mikroinstalacji, czytamy dalej.     "Tzw. pakiet prosumencki przewiduje m.in.: - Wprowadzenie nowej definicji 'prosumenta energii odnawialnej' i

Tauron:Katowice jako pierwsze miasto wypełniły zapisy ustawy o elektromobilności

. Przeprowadziliśmy kompleksowe postępowanie na dzierżawę nieruchomości pod lokalizację 61 stacji ładowania na terenie miasta, które pozwoliło nam uruchomić łącznie 115 punktów ładowania. Uzupełnieniem tych działań jest zakup autobusów elektrycznych, a także pojazdów porządkowych, które są już w flocie MPGK Katowice

Rząd chce wprowadzić nowe przepisy dot. emisji CO2, zgodne z normami UE

zapewnienie zgodności przepisów z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Określa ono nowe wymogi dla mechanizmów zdolności wytwórczych, w tym limity emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie wyklucza z uczestnictwa w

Solaris ma umowę na 16 autobusów elektrycznych dla m. Krajowa w Rumunii

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Solaris Bus & Coach podpisał umowę na dostawę 16 autobusów elektrycznych Urbino 18 electric z władzami rumuńskiego miasta Krajowa, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi około 12 mln euro. "Władze miasta Krajowa w południowej części Rumunii zakupiły

PSE podpisały umowy na świadczenie usługi DSR na 2020 rok

. Podstawowym obowiązkiem OSP jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, a także zakup usług systemowych niezbędnych do  prawidłowego funkcjonowania i niezawodności pracy tego systemu. Jednym z narzędzi służących PSE do realizacji wskazanych w ustawie zadań

Solaris ma umowę na 14 autobusów elektrycznych dla Barcelony za 10 mln euro

jest jednym z pierwszych miast, na którego ulicach pojawiły się Urbino electric w wersji 18-metrowej. Od 2015 roku polski producent dostarczył tam pięć swoich przegubowych elektrobusów. TMB po raz kolejny zdecydował się na zakup pojazdów marki Solaris zamawiając czternaście Urbino 18 electric

Projekt noweli ws. cen energii zakłada m.in. niezamrażanie stawek dystrybucji

, przedstawioną w art. 1 pkt 3 lit. a projektu, jest propozycja umożliwienia ubiegania się o wypłatę kwoty różnicy cen przez odbiorców końcowych energii elektrycznej, kupujących energię elektryczną na własny użytek, którzy nie zakupują energii elektrycznej od przedsiębiorstw obrotu, lecz sami dokonują zakupu na

Enea złożyła ofertę na zakup 100% akcji Engie Energia Polska

Warszawa, 30.09.2016 (ISBnews) - Enea złożyła ofertę na zakup 100% akcji Engie Energia Polska od Engie, podała spółka. "Dążenie spółki do objęcia aktywów wytwórczych, których właścicielem jest Engie Energia Polska S.A. ma na celu wzmocnienie pozycji grupy na rynku w zakresie wytwarzania

Lewiatan: Mikro- i małe instalacje powinny być włączone w system wsparcia OZE

prosumenci - odbiorcy końcowi dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający ją wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach w celu jej zużycia na potrzeby własne, nie związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, oraz przedsiębiorcy

Energa przekaże blisko 1 mln zł na walkę z koronawirusem

Oliwie, by zapewnić im stały dostęp do edukacji, podano również. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach

Kogeneracja miała 134 mln zł zysku netto, 165,93 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020

, 107 037 tys. zł - wzrost pozostałej działalności operacyjnej głównie z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2 otrzymanych z puli niewydanych uprawnień za poprzednie lata okresu rozliczeniowego, 10 917 tys. zł - wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej w wyniku wzrostu cen, 73 477

Enea miała wstępnie 445 mln zł zysku netto, 913 mln zł EBITDA w I kw. 2020

elektrycznej netto: 5,4 TWh, - Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,0 TWh, - Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,6 TWh" - czytamy w komunikacie. Enea podała, że wynik EBITDA osiągnięty przez grupę w I kwartale 2020 roku jest pochodną m.in

Rząd przyjął nowelę ustawy dot. odnawialnych źródeł energii

końcowych, przy jednoczesnym utrzymaniu cen energii na możliwie niskim poziomie. Możliwe będzie także przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) będącej przedmiotem sprzedaży w 2019 r. przez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i 

Polenergia miała 49,9 mln zł zysku netto, 94,1 mln zł EBITDA w I kw.

. Według spółki do poprawy wskaźników Polenergii w raportowanym okresie przyczyniły się bardzo dobre wyniki segmentu energetyki wiatrowej spowodowane zarówno wyższym wolumenem produkcji, jak i wyższymi cenami sprzedaży zielonych certyfikatów oraz energii elektrycznej. "Segmenty dystrybucji i obrotu

PSE zakontraktowały 25,5 MW wolumenu mocy dyspozycyjnej w usłudze DSR

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, a także zakup usług systemowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i niezawodności pracy tego systemu. Jednym z narzędzi służących PSE do realizacji wskazanych w ustawie zadań są tzw. usługi DSR, czyli usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP

innogy rozpoczęło budowę dziesiątej farmy wiatrowej w Polsce, o mocy 47,5 MW

Piwowarska, należąca do Asahi Breweries Europe Group, podpisała z innogy Renewables umowę na zakup energii z odnawialnych źródeł. W jej wyniku, trzy polskie browary Kompanii Piwowarskiej będą wykorzystywać energię odnawialną produkowaną przez farmę wiatrową Nowy Staw do pokrycia swojego całkowitego

URE: Stawka opłaty OZE pozostanie bez zmian w 2020 r.

. Dotyczy to przede wszystkim dużych elektrowni wiatrowych" - powiedział prezes URE Rafał Gawin, cytowany w komunikacie.  Tzw. opłata OZE wynika z funkcjonowania mechanizmów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach

URE: Ruszają tegoroczne aukcje OZE dla nowych instalacji

(czwartek) o wsparcie o wartości 285 mln zł będą mogły ubiegać się duże elektrownie wodne. Przewidziano zakup do blisko 600 GWh energii. Na 13 grudnia (piątek) zaplanowano aukcję dla dużych biogazowni rolniczych. Do sprzedania w tym koszyku jest 1,17 TWh o wartości do 678,6 mln zł. "Sesje

Prezes URE: Możemy mówić o 'boomie' w instalacjach fotowoltaicznych

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Można dziś mówić o "boomie" w zakresie rozwoju instalacji fotowoltaicznych, uważa prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Rafał Gawin. Urząd przeprowadzi aukcje na zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii (OZE), w

MK chce rozszerzenia mechanizmów rynkowych na kolejne podmioty sektora energii

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Rozszerzenie rynkowych mechanizmów na kolejne podmioty działające w sektorze energii elektrycznej (odbiorcy, mniejsi wytwórcy, zwłaszcza wykorzystujący OZE), a także zwiększenie możliwości udziału w świadczeniu usług na rzecz operatora systemu przesyłowego zakłada

PSPA: Projekt rozporządzenia ME to pozorne wsparcie elektromobilności

wsparcia na zakup pojazdów elektrycznych ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, podano. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zgodnie z którym minister energii w porozumieniu z ministrem finansów

Enea kupi Elektrownię Połaniec od Engie za 250 mln euro - prasa

gazetę źródła. Nabycia ma dokonać samodzielnie. Z wcześniejszych informacji dziennika wynikało, że oferta Enei na Elektrownię Połaniec opiewała na 250 mln euro. Pod koniec września Enea złożyła ofertę na zakup 100% akcji Engie Energia Polska. Na początku grudnia uzyskała wyłączność negocjacyjną do

Enefit zakontraktował łącznie ponad 2TWh, zwiększył liczbę klientów w 2019 r.

. Spółka oferuje także rozwiązania w zakresie sprzedaży instalacji PV dla potencjalnych wytwórców energii z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Świadczy również usługi z obszaru zakupu energii elektrycznej i bilansowania handlowego (POB) dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych - w ubiegłym

Enea miała 246,15 mln zł zysku netto, 798,78 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

stałych. W obszarze Dystrybucji osiągnięta została EBITDA niższa r/r o 49 mln zł (w I kw. 2019 wyniosła 249 mln zł). Wysokie średnie ceny energii elektrycznej przyczyniły się do wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej. Ponadto, w obszarze tym odnotowano spadek

EQV - największa gwiazda wśród elektryków

Elektromobilność rozwija się coraz bardziej dynamicznie – z jednej strony za sprawą udoskonalania technologii, z drugiej dzięki wsparciu w postaci dopłat państwowych . Oba te czynniki decydują o tym, że także w Polsce coraz więcej klientów zarówno prywatnych, jak i biznesowych rozważa zakup

Enea miała 423,21 mln zł zysku netto, 3 410,31 mln zł EBITDA w 2019 r.

wpłynęła otrzymana rekompensata, kwota różnicy ceny oraz zmiana rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, a także wzrost średniej ceny sprzedaży energii Negatywnie na wynik segmentu wpłynął spadek marży I pokrycia na skutek wzrostu kosztów zakupu energii (spowodowany głównie wzrostem cen uprawnień do

Przewoźnik z włoskiego Bolzano zamówił 12 wodorowych Solarisów

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Włoskie Bolzano jest pierwszym miastem, które zdecydowało się na zakup autobusów Urbino 12 hydrogen. Dwanaście wodorowych Solarisów dołączy do autobusów elektrycznych dostarczonych w ubiegłym roku. Zamówienie obejmuje również 8-letnią umowę serwisową, podał

HSH Nordbank wniósł pozew przeciwko Tauronowi Sprzedaż, domaga się 232,88 mln zł

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Tauron Sprzedaż - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - otrzymała odpis pozwu wniesionego przez HSH Nordbank AG, który domaga się zapłaty 232,88 mln zł wraz z odsetkami tytułem odszkodowania i kar umownych w związku z wypowiedzeniem umów na zakup praw

Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. cen energii elektrycznej

Prezydenta. Zgodnie ze zmianami wprowadzanymi ustawą, przez cały 2019 r. przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną określa ceny i stawki opłat za energię elektryczną w wysokości cen stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. i nie wyższej

Senat przyjął nowelizację ustawy o cenach prądu

biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Umożliwi to ubieganie się osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, o wsparcie zakupu pojazdów elektrycznych, w tym pojazdów zasilanych energią elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych" - podsumowano w informacji

URE: Prawdopodobny termin aukcji OZE to IV kw. 2020 r.

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Prawdopodobnym terminem przeprowadzenia tegorocznych aukcji na zakup energii ze źródeł odnawialnych (OZE) wydaje się być ostatni kwartał 2020 r., poinformował prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Rafał Gawin. "Do ogłoszenia tegorocznych aukcji, obok

Enea miała wstępnie 423 mln zł zysku netto, 3,41 mld zł EBITDA w 2019 r.

, - Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 25,9 TWh, - Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 19,8 TWh, - Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 20,3 TWh" - czytamy dalej. Wynik EBITDA osiągnięty przez grupę kapitałową Enea w 2019 roku jest pochodną

Prezydent podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych

. Opracowana przez Ministerstwo Energii ustawa wprowadza m.in. niższą akcyzę na zakup pojazdów elektrycznych i korzystniejszą stawkę amortyzacji, możliwość poruszania się pojazdów elektrycznych po pasach drogowych dla autobusów, a także możliwość darmowego parkowania w strefach płatnego parkowania. Nowe

Enea miała wstępnie 99 mln zł straty netto,1,82 mld zł zysku EBITDA w I poł. br.

. Produkcja węgla netto wyniosła 3,7 mln ton w I poł. br. Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto to 0,4 TWh, sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym wyniosła 9,5 TWh, zaś sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym sięgnęła 10,5 TWh w I poł. br. 

Tauron miał wstępnie 188 mln zł zysku netto, 808 mln zł EBITDA w III kw.

obciążenia związane z odbiorcami, którzy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi skorzystali z prawa do obniżenia ceny zakupu energii elektrycznej w II półroczu 2019 r., - ujęła korekty przychodów w wysokości 52 mln zł z tytułu obniżenia cen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom, którzy zgodnie z

PGE zdecydowała o sprzedaży spółki zależnej PGE Paliwa

nie mogliby dotrzymać norm środowiskowych spalając węgiel o innych parametrach jakościowych, podano także. Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na

PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE; przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

był zakup we wrześniu 2019 r. pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW. Tym samym grupa niemal podwoiła moc swoich elektrowni wiatrowych. Aktualnie grupa dysponuje dziewięcioma farmami w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, opolskim i

Energa OZE ma przedwstępną umowę zakupu budowanej farmy fotowoltaicznej na 8 MWe

zakup PV Wielbark. Nasza każda kolejna nowa inwestycja w OZE jest korzystna zarówno pod względem biznesowym, jak również - co jest dla nas szczególnie ważne - ochrony środowiska naturalnego. Naszym działaniem przyczyniamy się do wypełnienia celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku"

Kogeneracja miała 82,92 mln zł zysku netto, 104,01 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

792 tys. zł, przy wyższych kosztach zakupu CO2 o 45 435 tys. zł oraz przy wyższych kosztach stałych o 21 651 tys. zł, skompensowanych częściowo przez wyższe przychody ze sprzedaży, głównie z tytułu wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej, niższego wyniku z działalności finansowej o 25 855 tys. zł

Energa miała szacunkowo 300 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

roku). - Dystrybucja energii elektrycznej: 5 597 GWh (wobec 5 615 GWh w IV kwartale 2018 roku), - Produkcja energii elektrycznej brutto: 802 GWh (wobec 1 045 GWh w IV kwartale 2018 roku), - Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 5 013 GWh (wobec 5 027 GWh w IV kwartale 2018 roku)" - czytamy

Dotacje na wymianę kopciucha Ile można dostać i skąd

). Uprawnieni mogą dostać dotacje, także z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu. Program przewiduje trzy warianty. Wariant 1. Realizowana przez zainteresowaną osobę inwestycja obejmuje demontaż kopciucha oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania

PSF: Brak harmonogramu aukcji OZE stanowi poważną barierę w rozwoju fotowoltaiki

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki (PSF) apeluje do rządu o podanie terminów aukcji na zakup energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w 2020 r. i założeń aukcji na kolejne lata. Brak harmonogramu stanowi poważną barierę w rozwoju tego sektora, podkreśla organizacja

RN Mennicy Polskiej nie zgodziła się na zwiększenie inwestycji w akcje Enei

nadzorczą) o zwiększeniu zaangażowania w inwestycję kapitałową, poprzez zakup akcji Enei, do kwoty maksymalnie 100 mln zł. Dotychczasowe zaangażowanie w akcje Enei wynosi 75,65 mln zł. Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym

Enefit podpisał pierwsze kontrakty na sprzedaż gazu i energii elektr. w Polsce

małych i średnich przedsiębiorstw, jak również największych odbiorców przemysłowych. Opierają się one na trzech modelach: FIX (produkt dostarczany po stałej cenie przez cały okres obowiązywania umowy), SPOT (rozwiązanie pozwalające na zakup energii elektrycznej lub paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie

Tauron miał 10,91 mln zł straty netto, 3,6 mld zł EBITDA w 2019 r.

OZE wynika z korzystniejszych warunków wietrznych i hydrologicznych oraz zwiększenia mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych w 2019 r." - wyjaśniono. Sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji razem z energią zakupioną do odsprzedaży wyniosła w 2019 r. 13,2 TWh, co oznacza spadek wobec

Tauron nabył farmy wiatrowe in.ventus o mocy 180 MW za 137 mln euro

;Zakup farm wiatrowych przez Tauron wpisuje się  w projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Jest to realizacja przyjętego przez Tauron nowego kierunku zielonej polityki" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie. "Nasz 'Zielony Zwrot' nabiera

URE składa zawiadomienie do Prokuratury na manipulacje na hurtowym rynku energii

. postępowanie wyjaśniające w sprawie znacznego wzrostu cen energii elektrycznej od września do grudnia 2018 r. na instrumencie BASE_Y-19 notowanym na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) zostało zakończone złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji lub próby manipulacji na

Enefit Green kupił 20 farm fotowoltaicznych w Polsce za 17,3 mln euro

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Enefit Green, spółka zależna Grupy Eesti Energia, zajmująca się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, podpisała umowę na zakup 20 farm fotowoltaicznych w Polsce, podała spółka. Całkowita moc elektrowni słonecznych wynosi 19,15 MW. Wartość inwestycji spółki

System car sharingu innogy go! dostępny także dla przedsiębiorców

na rozbudowę floty bez angażowania dużych środków finansowych, które zazwyczaj towarzyszą długoterminowym umowom na zakup lub wynajem auta, poinformowano. "Samochód można wynająć na okres minimalnie 3 miesięcy lub dłużej. W pakiet najmu wliczone są ubezpieczenia AC, OC i NNW

Carsmile: 30% wsparcia zakupu auta elektrycznego tylko dla najtańszych modeli

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Maksymalne wsparcie, czyli 30% ceny zakupu, będzie można otrzymać tylko w przypadku 4 najtańszych modeli aut elektrycznych, dostępnych obecnie na polskim rynku, wynika z analizy propozycji resortu energii, sporządzonej przez Carsmile. "W

Enea nie wyklucza partnera dla potencjalnej inwestycji w Elektrownię Połaniec

Elektrownia Połaniec łącznie z blokiem biomasowym, natomiast nie wchodzą w jej zakres aktywa wiatrowe. Enea podała w piątek, że złożyła ofertę na zakup 100% akcji Engie Energia Polska od Engie. W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea

Tauron nie otrzymał ofert zakupu Zakładu Górniczego Janina

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakończył proces poszukiwania inwestora dla Zakładu Górniczego Janina, należącego do spółki zależnej Tauron Wydobycie, z powodu nieotrzymania w wyznaczonym terminie ofert zakupu, podała spółka. "Jednocześnie emitent informuje, że

ING: 45% Polaków rozważyłoby zakup hybrydy, 32% auta elektrycznego

Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) - Przy podejmowaniu decyzji o nabyciu nowego samochodu 57% Polaków rozważyłoby zakup pojazdu z silnikiem benzynowym, 45% hybrydowym, 36% z silnikiem diesla, a 32% z napędem elektrycznym, wynika z badania "Finansowy Barometr ING". "Choć na

Deloitte: Co drugi samochód w 2040 r. będzie miał napęd elektryczny

;Pierwszy krok, jaki trzeba zrobić w kierunku zwiększenia popularności elektrycznych pojazdów, ma na celu przedstawienie klientom korzyści płynących z ich posiadania. Działania te mogą obejmować na przykład zniżki i rabaty na leasing czy zakup tego typu aut oraz sprzętu ładującego, darmową instalację

Tauron nadal analizuje możliwości zbycia aktywów węglowych

sprawozdaniach finansowych. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w

Energa miała szacunkowo 484 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

. Nieznaczny spadek osiągniętych wyników w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynikał przede wszystkim z wyższych kosztów zużycia paliw do produkcji, zakupu uprawnień do emisji oraz kosztów stałych. Powyższe zostały częściowo zrównoważone wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej i

Moody's podtrzymał rating PGE na poziomie Baa1 z perspektywą stabilną

, analitycy Moody's podkreślają ryzyko płynące z kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, mogące przełożyć się na spadek marży w segmencie produkcji energii elektrycznej w średnim okresie" - czytamy także. Jak podaje spółka, zgodnie z szacunkowymi wynikami za 9 miesięcy 2017 r. szacunkowe zadłużenie