zakup elektrociepłowni

Kogeneracja miała 134 mln zł zysku netto, 165,93 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020

tys. zł - wzrost kosztu własnego sprzedaży, w tym wzrost rezerwy na zakup uprawnień do emisji CO2 o 52 414 tys. zł oraz wzrost kosztów remontów i amortyzacji" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 29,32 mln zł wobec 34,12 mln zł zysku rok

IFM Investors prowadzi wyłączne negocjacje ws. portfela EDF w Polsce

ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach należących do EDF w Polsce, posiadających konwencjonalne aktywa wytwórcze oraz prowadzących działalność usługową złożyły wspólnie Polska Grupa Energetyczna (PGE), Enea, Energa i PGNiG Termika - spółka Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG

PGE zaprezentuje strategię ciepłownictwa grupy 14 grudnia br.

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Strategia ciepłownictwa Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), zawierająca m.in. plan rozwoju Elektrowni Rybnik, zostanie zaprezentowana 14 grudnia, poinformowała spółka. "Zakup jednej z największych polskich elektrowni w śląskim Rybniku oraz 8

EC Będzin zmodernizuje elektrociepłownię kosztem ok. 12 mln zł w l. 2018-2019

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. - spółka zależna Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) - przeprowadzi prace modernizacyjne w elektrociepłowni celem zwiększenia mocy wytwórczych, warte ok. 12 mln zł w latach 2018-2019, podała spółka. "Przyjęto do

PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika złożyły ofertę na aktywa EDF w Polsce

Warszawa, 16.09.2016 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE), Enea, Energa i PGNiG Termika – spółka Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - wspólnie złożyły EDF International SAS (EDF) wstępną, niewiążącą ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach należących do EDF w

Grupa EDF 'rozczarowana' brakiem zgody polskiego rządu na podział EDF Polska

związku z procesem sprzedaży Elektrowni Rybnik. W sprawie zbycia pozostałych aktywów - ośmiu elektrociepłowni i czterech małych sieci ciepłowniczych - EDF rozmawia z IFM Investors. Enea, Energa, PGE i PGNiG Termika złożyły 16 września wstępną, niewiążącą ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach

EC Będzin do kwietnia zdecyduje o realizacji nowego projektu kogeneracyjnego

, ewentualnie w kwietniu" - dodał prezes. Jeśli taka decyzja zapadnie, w grupie kapitałowej powstanie nowa spółka. EC Będzin zakłada, że projekt byłby w ok. 90% finansowany w leasingu. Warunkiem jest model uwzględniający koszt zakup paliwa i kontrakty na sprzedaż ciepła i energii elektrycznej. "

PGE zdecydowała o sprzedaży spółki zależnej PGE Paliwa

Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) zdecydowała o sprzedaży spółki zależnej PGE Paliwa (dawniej EDF Paliwa - przed przejęciem polskich aktywów EDF przez PGE w listopadzie 2017 roku) i rozpoczęła proces negocjacji z podmiotami zainteresowanymi jej zakupem, podała grupa

UOKiK: Przejęcie przez PGE kontroli nad EDF Polska może zagrażać konkurencji

komunikacie. Sprzedaż poprzez TGE wpływa na ograniczanie siły największych podmiotów na rynku, np. umożliwia hurtowy zakup prądu mniejszym spółkom. Tymczasem maleje ilość energii, jakie duże przedsiębiorstwa energetyczne sprzedają na giełdzie. Przejęcie przez PGE spółki EDF Polska spowoduje dalszy spadek. W

IFM Investors nie ma już wyłączności negocjacyjnej na kupno aktywów EDF Polska

polskich aktywów. W końcu listopada 2016 r. Enea, Energa, Polska Grupa Energetyczna (PGE) i PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - złożyły EDF International SAS nową ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach należących do EDF w Polsce, posiadających

EC Będzin miała 14,35 mln zł zysku netto, 39,8 mln zł EBIT w 2017 r.

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 14,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 19,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 39,84 mln zł wobec 41,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze

PGNiG sprowadzi z USA do Polski 50. ładunek skroplonego gazu ziemnego

w komunikacie. W ostatnich miesiącach 2018 roku PGNiG podpisało cztery długoterminowe kontrakty na zakup LNG z USA. Dostawy od jednego z amerykańskich partnerów - Cheniere Energy - rozpoczną się już w tym roku, wskazano także. "Wliczając dostawę od Naturgy, PGNiG zakupiło do tej pory ponad

Zysk netto EC Będzin spadł r/r do 1,53 mln zł w II kw. 2017 r.

Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 1,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8 mln zł wobec 7,78 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze

Zysk netto EC Będzin spadł r/r do 1,53 mln zł w II kw. 2017 r.

Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 1,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8 mln zł wobec 7,78 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze

Przegląd informacji ze spółek

funkcji członka zarządu i prezesa Elektrociepłowni Będzin, podała spółka. Grupa Azoty uruchomiła sklep internetowy, podała spółka. Ułatwi on zapoznanie się z ofertą i zakup odpowiedniego filamentu z linii materiałów termoplastycznych oferowanych przez Grupę Azoty pod marką Tarfuse. Eobuwie.pl z Grupy

Eko Export ma umowę z partnerem na pozyskiwanie mikrosfery w Kazachstanie

. bieżąca od dnia podpisania umowy, polegająca na tradycyjnym pozyskiwaniu mikrosfery na prawach wyłączności, prowadzeniu badań dotyczących właściwości fizyko-chemicznych oraz możliwych do pozyskania ilości mikrosfer we wszystkich już obecnie posiadanych elektrowniach i elektrociepłowniach, które wchodzą w

Enea, Energa, PGE, i PGNiG Termika złożyły nową ofertę na aktywa EDF w Polsce

sprzedaży Elektrowni Rybnik. W sprawie zbycia pozostałych aktywów - ośmiu elektrociepłowni i czterech małych sieci ciepłowniczych - EDF rozmawia z IFM Investors. Enea, Energa, PGE i PGNiG Termika złożyły 16 września wstępną, niewiążącą ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach należących do EDF w Polsce

Enea, Energa, PGE i PGNiG Termika mają umowę dot. rozmów ws. zakupu aktywów EDF

Polska, który był elementem sprzedaży jej polskich aktywów. W końcu listopada 2016 r. Enea, Energa, Polska Grupa Energetyczna (PGE) i PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - złożyły EDF International SAS nową ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach

Przegląd informacji ze spółek

PZU przeznaczy 5 mln zł na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w całej Polsce, podał ubezpieczyciel.  Konsorcjum Torpolu i Zakładów Automatyki Kombud zawarło z Elektrownią Ostrołęka Sp. z o.o. umowę na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury

PGE chce rozbudować elektrownię w Rybniku o moduły ciepłownicze

. plan rozwoju Elektrowni Rybnik. PGE sfinalizowała dziś transakcję dotycząca zakupu aktywów EDF w Polsce. Wartość transakcji wyniosła ok. 4,27 mld zł. W wyniku wykonania umowy, PGE nabyło szereg konwencjonalnych aktywów wytwórczych, w tym: cztery elektrociepłownie tj. Kraków, Gdańsk, Gdynia i Toruń

Grupa Orlen ma nowe umowy z PGNiG. Kontrakt za 7 mld zł

stron kontrakt na dostawy przez PGNiG gazu do zakładów chemicznych Anwil z Grupy Orlen. Ten kontrakt koncerny zawarły w styczniu 1999 r., nie wyznaczając terminu zakończenia umowy. Kolejny wielki klient Orlen to kolejny wielki polski koncern, który ostatnio zawarł znaczący kontrakt na zakup gazu od

Kogeneracja miała 82,92 mln zł zysku netto, 104,01 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

792 tys. zł, przy wyższych kosztach zakupu CO2 o 45 435 tys. zł oraz przy wyższych kosztach stałych o 21 651 tys. zł, skompensowanych częściowo przez wyższe przychody ze sprzedaży, głównie z tytułu wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej, niższego wyniku z działalności finansowej o 25 855 tys. zł

UOKiK wydał warunkową zgodę na przejęcie przez PGE kontroli nad EDF Polska

. umożliwia hurtowy zakup prądu mniejszym spółkom. Tymczasem maleje ilość energii, jaką duże przedsiębiorstwa energetyczne sprzedają na giełdzie. Przejęcie przez PGE spółki EDF Polska może spowodować dalszy spadek. W efekcie Polska Grupa Energetyczna będzie mogła sprzedawać większość prądu w ramach własnej

Grupa Orlen ma umowę na licencję do produkcji bioetanolu w rafinerii Jedlicze

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Orlen Południe podpisał z firmą Clariant Produkte umowę na zakup licencji i projektu bazowego w procesie budowy instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w rafinerii Jedlicze, podał PKN Orlen. Inwestycja ułatwi realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego, który

PKN Orlen: Przejęcie Energi umożliwi m.in. pozyskanie znaczącego portfela OZE

obowiązującym regulacjom rynkowym, gwarantuje jej stabilny poziom, podano również.  "Zakup Grupy Energa przez Orlen umożliwi więc pozyskanie rozbudowanej sieci dystrybucyjnej w północnej i centralnej Polsce oraz znaczącego portfela odnawialnych źródeł energii. Ma to istotne znaczenie w kontekście

Energa: Enspirion uruchomi platformę wtórnego obrotu obowiązkami mocowymi

platforma internetowa, na której każdy właściciel i dysponent obowiązku mocowego może ogłosić zamiar zakupu lub sprzedaży zobowiązania dostawy zakontraktowanej mocy. Enspirion jako właściciel platformy, jest odpowiedzialny za weryfikację wiarygodności składanych ofert, podano w komunikacie. "

PGE liczy na kompromis z UOKiK i szybką finalizację przejęcia aktywów EDF

akwizycji, poinformował rzecznik PGE Maciej Szczepaniuk. "PGE jest przekonane, że dialog z UOKiK przyniesie kompromisowe rozwiązanie, które umożliwi szybkie sfinalizowanie zakupu aktywów EDF w PL" - napisał Szczepaniuk na swoim koncie na Twitterze. UOKiK poinformował dziś, że wystosował

Polskie spółki przejmują EDF. Repolonizacja w energetyce

mocno obecny, bo jest właścicielem wielu elektrociepłowni. W piątek ok. godz. 16 cztery kontrolowane przez skarb państwa firmy - Enea, PGE, Energa i PGNiG Termika - ogłosiły, że złożyły wstępną ofertę na zakup spółek należących do EDF. Chodzi o jedną z największych w Polsce elektrowni na węgiel kamienny

Przegląd prasy

ofert pracy we wszystkich województwach --Diners Club: 61,8% Polaków samodzielnie organizuje urlop, 18,1% z biurem podróży --Liczba graczy oczekujących na zakup gier PlayWay przekroczyła 5 mln --Spółka zależna Bloober Team ustaliła datę premiery gry 'Blair Witch' na 30 VIII --ZM Henryk Kania

Wojciech Dąbrowski został powołany na prezesa zarządu PGE

. Od listopada 2017 r. do lutego 2020 r. pełnił funkcję prezesa zarządu PGE Energia Ciepła, gdzie przeprowadził proces integracji polskich aktywów ciepłowniczych zakupionych przez Grupę PGE od francuskiego EDF. Zbudował silną linię biznesową zajmującą się ciepłownictwem w ramach grupy kapitałowej PGE

Przegląd informacji ze spółek

jego oferty na zakup produktów parafinowych w roku 2020, podała spółka. Szacowana ilość zakupionych produktów parafinowych wyniesie 22 tys. ton (+/- 20% w opcji sprzedającego) a szacowana wartość obrotów w ramach dokonanych dotychczas uzgodnień wyniesie około 58 mln zł netto w 2020 r. Master Pharm

Energa jest nadal zainteresowana aktywami EdF

Warszawa, 16.11.2016 (ISBnews) - Energa nadal oczekuje na odpowiedź EdF na swoją ofertę zakupu aktywów i może wziąć udział w procesie sprzedaży, jeśli zostanie on rozpoczęty od nowa, poinformował prezes Dariusz Kaśków. "Oczekujemy na odpowiedź od strony francuskiej. Nie otrzymaliśmy

Przegląd informacji ze spółek

II) jako właścicielami 100% akcji spółki Magnus w upadłości układowej umowę inwestycyjną dotyczącą zakupu tego pomiotu w zamian za objęcie 13,82 mln akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Merlin Group, podała spółka. Celem  transakcji jest przejęcie przez grup Merlin praw do znaku towarowego

Prezydent podpisał tzw. specustawę terminalową

województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, - przyłącza gazowego do Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, - przyłącza gazowego do Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie wraz z infrastrukturą niezbędną do

PGE ma samodzielnie nabyć aktywa EDF w Polsce

, która jest właścicielem w szczególności: 4 elektrociepłowni tj. Kraków, Gdańsk, Gdynia i Toruń oraz sieci dystrybucji ciepła w Toruniu, Elektrowni Rybnik oraz (ii) nabycie wszystkich akcji EDF w ZEC 'Kogeneracja', która jest właścicielem 4 elektrociepłowni tj. Wrocław, Zielona Góra, Czechnica i

Koncern Enea chce przejąć polską spółkę Engie. Kurs na dnie

Kontrolowany przez państwo koncern energetyczny Enea chce przejąć polskie aktywa francuskiej grupy Engie (dawniej GDF Suez). W piątek spółka poinformowała, że złożyła ofertę na zakup 100 proc. akcji spółki Engie Energia Polska. Cena transakcji nie jest znana. W skład tej grupy wchodzi największa w

Przegląd prasy

zł netto --Grupa PZU przeznaczy 5 mln zł na zakup sprzętu dla OSP --MF gotowe do rozmów z bankami po wyroku TSUE, ale nie ma działań legislacyjnych --Torpol i Kombud z umową na infr. kolejową przy Ostrołęce C za 178,8 mln zł netto --POPiHN: Marża na E95: -4,1%, na ON: +32,7% w I-IX wobec

Przegląd informacji ze spółek

najlepszy wynik w 17-letniej działalności spółki. Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła zrealizowała w 2019 roku rekordową liczbę 217 projektów w zakresie rozwoju rynku ciepła, podała PGE. Modernizowana elektrociepłownia zapewnia bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom Krakowa i spełnia normy

Przegląd informacji ze spółek

Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, poinformowała spółka. W wyniku umowy fundusz zakupi 49% udziałów w spółce zależnej grupy - UAB "EMP recycling" na Litwie, dodano. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez

Przegląd prasy

rosnąca zmienność, głównie przez GBP --Skarbiec TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia FIZ-u od Lartiq --Elektrociepłownia Będzin szacuje przychody z rynku mocy na 14,29 mln zł w 2024r. --PSPA: 76% Polaków rozważających zakup e-auta uzależni swą decyzję od dopłaty --Zubelewicz z RPP: Stopy

Przegląd informacji ze spółek

nowego stanowiska w ramach Grupy BNP Paribas. Liczba graczy oczekujących na zakup gier Ultimate Games w sklepie Steam ("lista życzeń - wishlist") wynosi ponad 834 tys. graczy (tzw. wishlist outstanding), a liczba wszystkich dodań ("wishlist additions") przekracza 1,27 mln graczy

Tchórzewski: Konsorcjum firm chętnych na aktywa EDF może zostać poszerzone

energetykę. W końcu listopada br. Enea, Energa, Polska Grupa Energetyczna (PGE) i PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - złożyły EDF International SAS nową ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach należących do EDF w Polsce, posiadających konwencjonalne

Przegląd informacji ze spółek

Axens na zakup licencji i projektu bazowego dla modernizacji instalacji hydroodsiarczania gudronu (HOG) w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, która ma zwiększyć efektywność produkcji w kierunku produktów wysokomarżowych, tj. benzyn i oleju napędowego, podała spółka. Akcjonariusze Capital Park zdecydowali

Polenergia zwiększyła wartość umów z GET EnTra do ok. 233 mln zł na 2017 r.

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews) - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna – spółka zależna Polenergii – zawarła aneks do umowy z GET EnTra przedłużający okres jej obowiązywania na rok, co zwiększyło wartość umów spółek z grupy Polenergii z GET EnTra do ok. 233 mln netto na przyszły

Przegląd informacji ze spółek

ogłosiły przetarg na zakup ponad 235 tys. liczników energii elektrycznej, podał Tauron. Wiceprezes zarządu PKO Banku Hipotecznego Jakub Niesłuchowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 28 lutego 2019 r., podał bank. Mercor odnotował 7,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto z

Przegląd informacji ze spółek

Polenergia Bałtyk I, podała grupa. PKP Cargo zawarło z Millennium Leasing umowę dotyczącą udzielenia linii leasingowej o łącznej wartości 150 mln zł netto. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu: taboru kolejowego, maszyn i urządzeń zaplecza technicznego, pojazdów oraz innych przedmiotów

Przegląd informacji ze spółek

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, podała spółka. Play rozszerzył ofertę pakietów telewizyjnych dla użytkowników Play Now i Play Now TV o pakiet "News" z kanałami informacyjnymi, podał operator. Ferrum odnotowało ok. 2,73 mln zł straty netto w I kw. 2020 r., tj. o ok. 225 tys

Przegląd prasy

352 mln zł w 2020 r. --KE zakończyła rozmowy w sprawie zakupu 80 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19 --Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 54,5 tys. ton w lipcu, wzrost o 14% r/r --Produkcja miedzi płatnej KGHM spadła o 4% r/r do 57,5 tys. ton w lipcu --Prezes PKN Orlen: Jesteśmy w pełni

Przegląd informacji ze spółek

% mniej niż w roku poprzednim. Prezes Mercator Medical, Wiesław Żyznowski, kupił podczas sesji giełdowych 42 612 akcji spółki po średniej cenie 5,83 zł za akcję (zakres 5,66-6,01 zł) w maju. W kwietniu było to 5 000 akcji po średniej cenie 8,51 zł (zakres 7,91-9,4 zł). Łącznie oznacza to zakup ponad

Tchórzewski: Chcemy, by kupujący aktywa EdF i Engie dawał perspektywę współpracy

nie mamy świadomości, jak te aktywa będą funkcjonowały. Chcemy, żeby inwestorzy, którzy zakupią aktywa EdF czy też Engie, dawali nam perspektywę współpracy i współinwestowania" - dodał minister. W kwietniu br. "Puls Biznesu" podał, że francuski koncern Engie wystawił na sprzedaż swoje

Przegląd prasy

. Tym samy zwiększył udział w Polnordzie do 9,87%. --Elemental Holding zawarł umowę inwestycyjną z PFR TFI w ramach Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, poinformowała spółka. W wyniku umowy fundusz zakupi 49% udziałów w spółce zależnej grupy - UAB "EMP recycling" na Litwie, dodano

PGE przygląda się aktywom EdF i Engie wystawionym na sprzedaż w Polsce

Warszawa, 06.07.2016 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) przygląda się wystawionym na sprzedaż w Polsce aktywom energetycznym, nie deklaruje jednak zainteresowania ich zakupem, poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz, pytany o ewentualne zainteresowanie PGE aktywami EdF i

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) złożył akcjonariuszom mniejszościowym PGNiG Gazoprojekt ofertę nabycia posiadanych przez nich akcji, podała spółka. Cena zakupu za jedną akcje to 351,33 zł. Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) przystąpiła do listu intencyjnego

Przegląd informacji ze spółek

2018 r., podała spółka. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) do końca roku podpisze jeszcze co najmniej dwa kontrakty na zakup gazu LNG i będą to długoletnie umowy, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 861,31 mln zł w okresie

Przegląd informacji ze spółek

mln USD w 2023 roku, w porównaniu do roku 2017, podała spółka. Grupa MOL planuje przeznaczyć ponad 1,8 mld USD nakładów na poszukiwania i wydobycie w latach 2020-2023, podała spółka. Grupa MOL sfinalizowała zakup 100% udziałów niemieckiej Grupy Aurora, wzmacniając swoją pozycję w branży recyklingu

Przegląd prasy

--PGE GiEK ma umowę przejęcia wszystkich udziałów w EPORE --JSW: Rafako rozpoczęło kolejny etap budowy EC Radlin dla JSW Koks --Elektrociepłownie Taurona dostarczyły ponad 10 mln GJ ciepła od września do maja --Echo wyemitowało obligacje na kwotę 150 mln zł w ramach programu --Senat poparł

Przegląd informacji ze spółek

się warunku zawieszającego zastrzeżonego w umowie przedwstępnej zakupu Interii, podał Cyfrowy Polsat. Zarząd Enter Air podjął uchwałę w przedmiocie przedłożenia walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wniosku w zakresie rekomendacji podziału zysku netto w kwocie 25,89 mln zł za 2019 r. tak, by całą kwotę

Przegląd informacji ze spółek

mln zł w II połowie 2019 r. wobec 89 mln zł w I półroczu, poinformował prezes Piotr Lisiecki. Rada nadzorcza Grupy Kęty powołała Rafała Warpechowskiego na stanowisko członka zarządu, ze skutkiem od 1 października 2019 r., podała spółka. Cedrob szacuje, że zakup majątku Zakładów Mięsnych 

Przegląd informacji ze spółek

, że w przepływach finansowych "nie ma nic niepokojącego". Monnari Trade chce jak najszybciej sfinalizować zakup Simple Creative Products, nadal jednak trwają rozmowy z bankiem finansującym Simple, wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki.  PKO Bank Polski spodziewa się, że trend

Przegląd prasy

zadłużenie o 15% do 108,7 mln USD w I półroczu --Wielton zarejestrował spółkę w Kazachstanie --Maspex Wadowice sfinalizował zakup wybranych aktywów Agros Nova --Rząd zdecydował o dofinansowaniu Muzeum Historii Polski kwotą 310 mln zł --Rząd rozszerzył Kostrzyńsko-Słubicką SSE o 121 ha --Rząd przyjął

Francuski EDF chciał podzielić i sprzedać swój polski biznes. Rząd PiS postawił weto

Électricité de France (EDF) to państwowa francuska grupa energetyczna, która weszła do Polski w 1998 r. To największy inwestor zagraniczny w sektorze energetycznym, który obecnie kontroluje m.in. elektrociepłownie w Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Zielonej Górze, Toruniu i we Wrocławiu oraz

Kolejna ciepła zima. Spada zużycie węgla i energii

kilkaset złotych. Ale kaprysy pogody to fatalna informacja dla górnictwa, bo wydobywany węgiel powiększa zwały. - W okresie listopad - kwiecień zakłady PGNiG Termika (czyli m.in. warszawskie elektrociepłownie na Żeraniu i Siekierkach) zużywają ok. trzech razy więcej węgla w porównaniu z pozostałą częścią

Przegląd prasy

Gazownictwo (PGNiG) do końca roku podpisze jeszcze co najmniej dwa kontrakty na zakup gazu LNG i będą to długoletnie umowy, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. --Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 861,31 mln zł w okresie styczeń-wrzesień br., co oznacza wzrost o 27,64% r/r

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kongeneracja, należący do PGE Energia Ciepła, uruchomi nową sieć ciepłowniczą w północnej części Wrocławia na osiedlu Zawidawie za ponad 11 mln zł, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE).  PKN Orlen i Tauron Polska Energia podpisały list

IJ: Trend wzrostu cen hurtowych energii może utrzymać się do 2020 r.

przyczynia się do bezpieczeństwa energetycznego Polski" - wskazano także. Instytut przypomina także, że jednostki kogeneracji gazowej zastąpią jednostki węglowe. Od 2022 i 2023 roku znacząco zwiększy się moc w niskoemisyjnych elektrociepłowniach opalanych gazem. Od 2022 r. zacznie brakować ciepła w

Przegląd informacji ze spółek

Ciech zdecydują o pozyskaniu finansowania do kwoty 500 mln zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 stycznia 2019 r. Rank Progress zawarł ze spółką Remil porozumienie do przedwstępnej umowy zakupu udziałów Omega Investments, zgodnie z którym nabycie 50% udziałów za kwotę 20

Przegląd informacji ze spółek

Top Secret - Bogusz Kruszyński. Wyniki dotyczące I kwartału br. są dobre, a spółka analizuje sytuację związaną z koronawirusem i wpływem na wyniki II kw. 2020 r., poinformował prezes Asseco Poland Adam Góral. PGNiG Termika wybuduje w Przemyślu elektrociepłownię gazową. Generalnym wykonawcą jest

TDJ sfinalizowało nabycie 82,19% akcji FPM od grupy Rafako

Rafako podpisali przedwstępną warunkową umowę, na mocy której spółka TDJ zakupiła 1 376 508 akcji FPM (stanowiących 82,19% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu) o wartości 48 mln zł. 17 lutego br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na koncentrację przedsiębiorców, tym samym

Przegląd prasy

dobrych wyników I kw. br., analizuje wpływ pandemii --PGNiG Termika wybuduje w Przemyślu elektrociepłownię gazową kosztem 29,4 mln zł --Gaz-System ma dwie umowy dot. interkonektora gazowego Polska-Litwa --EuroRating obniżył rating CCC do B+, utrzymana negatywna perspektywa --Morawiecki: Jesteśmy

Polenergia zainwestuje w dystrybucję ponad 21 mln zł w ciągu dwóch lat

. "Strategia rozwoju Polenergii w segmencie dystrybucji zakłada zbudowanie infrastruktury elektroenergetycznej, która umożliwi podłączenie do sieci ponad 6 tys. nowych klientów. Tym samym liczba klientów wzrośnie na koniec 2018 roku aż o 58%. Nakłady poniesione na zakup i wybudowanie infrastruktury

Przegląd informacji ze spółek

Azoty chce jeszcze w tym roku podpisać umowę na zakup licencji na polipropylen. Erbud zawarł dwie umowy ze spółką Promenady VIII VD na realizację inwestycji deweloperskiej Promenady Wrocławskie etap VIII, poinformowała spółka. Łączna wartość umów wyniosła 44 mln netto, podano także. Erbud podpisał

Przegląd informacji ze spółek

odnawialnych źródeł energii (OZE) do 1 mld zł z przyznanych dotychczas 500 mln zł, podał bank. Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (Polenergia ENS) - spółka zależna Polenergii - otrzymała decyzje Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dotyczące korekt kosztów osieroconych na łączną kwotę ok. 39,8 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

AmRest Holdings SE (AmRest) ma warunkową umowę zakupu od Tele Pizza, S.A.U. 100% udziałów w Telepizza Poland za łączną cenę ok. 8 mln euro, podała spółka.  Konsorcjum Stali miała wstępnie 17,59 mln zł zysku netto grupy za pierwsze półrocze 2018 r., podała spółka. PGE Polska Grupa

Przegląd informacji ze spółek

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odwołała prezesa Piotra Frąszczaka i wiceprezesa Krzysztofa Skórę, podała spółka. Tego samego dnia powołano Pawła Strączyńskiego na funkcję wiceprezesa oraz delegowano członka rady nadzorczej Radosława Woszczyka do czasowego wykonywania obowiązków prezesa

Przegląd informacji ze spółek

Intersport Polska miał 208,7 mln zł łącznych przychodów netto ze sprzedaży w roku obrotowym 2019/2020, tj. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., podała spółka. Oznacza to wzrost o 7,7% r/r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował wstępnie ok. 132 mln zł skonsolidowanego

Fortum rusza z wartym 200 mln euro blokiem w Zabrzu, rozwija detal elektr.

Sopot, 15.06.2016 (ISBnews) - Fortum rozpoczęło w tym tygodniu - od położenia kamienia węgielnego - budowę nowego bloku elektrociepłowni w Zabrzu, wartego ok. 200 mln euro, i liczy na jego ukończenie pod koniec 2018 r., poinformował ISBnews wiceprezes firmy i szef dywizji City Solutions Markus

Przegląd informacji ze spółek

ZM Invest (ZMI) propozycję nabycia jej akcji, podały ZM Ropczyce. Środki finansowe na akwizycję mają pochodzić z wpływów uzyskanych w wyniku emisji nowych akcji spółki lub innych źródeł. Mebis TFI - spółka zależna Vindexusa - podpisało umowę z bankiem na zakup wierzytelności bankowych o wartości

Przegląd informacji ze spółek

. Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW), w której 50% akcji posiada Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Taurona Polskiej Energii, otrzymała pozew wniesiony do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przez Abener Energia, w którym zawarto żądanie zapłaty 156,45 mln zł i 0,54 mln euro, podał

Przegląd informacji ze spółek

odnotowało 4,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrociepłownia Będzin odnotowała 113,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki

Przegląd prasy

na firmy - o kształceniu zawodowym będzie decydował pracodawca   ISBnews --AmRest Holdings SE (AmRest) ma warunkową umowę zakupu od Tele Pizza, S.A.U. 100% udziałów w Telepizza Poland za łączną cenę ok. 8 mln euro, podała spółka.  --Konsorcjum Stali miała wstępnie 17,59 mln zł zysku

Polskie miliardy euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

polskich miast, finansując kredytami modernizację transportu miejskiego, placówek opieki zdrowotnej czy ochronę środowiska. Najwięcej pieniędzy trafiło do Bydgoszczy, Wrocławia, Krakowa czy Rzeszowa. Bank wyłożył pieniądze m.in. na zakup energooszczędnych tramwajów niskopodłogowych w Krakowie i na Śląsku

Przegląd informacji ze spółek

Departamentu Sprawiedliwości miasta Ałmaty w Kazachstanie zarejestrował spółkę zależną Wielton - Wielton-Kazachstan, podała spółka. Grupa Maspex Wadowice sfinalizowała transakcję zakupu wybranych aktywów firmy Agros Nova, poinformował prezes Krzysztof Pawiński. Przejęcie obejmuje zakup dwóch zakładów

Przegląd informacji ze spółek

innowacyjnych. Harmonogram prac zakłada zakup działki w najbliższych miesiącach oraz przygotowanie pełnej dokumentacji i pozwoleń do końca 2017 r., podała spółka. Łączne koszty powyższych działań wyniosą ok. 8 mln zł, zaś na lata 2018-­2019 zaplanowana jest budowa i kompleksowe wyposażenie budynku

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 105,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Podmiot w 100% kontrolowany przez GetBack wygrał organizowany przez bank z siedzibą na terytorium Polski przetarg na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 0,6

Przegląd prasy

. ok. 173 mln zł. --Akcjonariusze Grupy Ciech zdecydują o pozyskaniu finansowania do kwoty 500 mln zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 stycznia 2019 r. --Rank Progress zawarł ze spółką Remil porozumienie do przedwstępnej umowy zakupu udziałów Omega Investments, zgodnie

Przegląd prasy

obniżył wycenę OT Logistics do 337 zł za akcję --Pegas Nonwovens ma umowę na zakup linii dla zakładu w Egipcie --DM PKO BP obniżył rekomendację dla KGHM do 'trzymaj', wycenę do 80 zł --DM PKO BP podwyższył wycenę Grupy Kęty do 370 zł, nadal rekomenduje 'kupuj' --Konsorcjum Newagu wybrane do rozbudowy

Przegląd informacji ze spółek

. "Kompania Samochodowa Bogdan Motors" zostało wybrane przez gminę miasto Szczecin w przetargu nieograniczonym na: "Zakup 11 autobusów zeroemisyjnych - elektrycznych, jednoczłonowych", podał Ursus w restrukturyzacji. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) - jako kupujący - oraz PBSz 1 i

Przegląd prasy

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Kontrolowane przez państwo spółki wydały na ratowanie nierentownego górnictwa i zakup kopalń węgla już 7,4 mld zł od 2014 r. wg gazety --Morawiecki uznał rozmowę z amerykańskim

Przegląd informacji ze spółek

roku i planuje wybudować ponad 1000 nadajników w 2018 roku, poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen.  Dazumi podpisało umowę przedwstępną na zakup budynku w Rzeszowie, gdzie jeszcze w tym roku powstanie fabryka produkująca unikalne na skalę światową samoobsługowe terminale do realizacji płatności

Przegląd informacji ze spółek

łącznej wartości 215 mln zł, podała spółka. Wymagane wkłady pieniężne na pokrycie akcji zostały wniesione w całości. ItaCaptal S.r.l. - podmiot zależny Kruka - wygrał na rynku włoskim przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności od Banca IFIS z siedzibą w Wenecji

Przegląd prasy

mln zł --PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 21,1% r/r do 73,5 mld zł w I półr. --Kaps Investment nabył 2,14 mln akcji TelForceOne w wezwaniu --Rafako i Polimex chcą wspólnie rozbudowywać Elektrownię Ostrołęka --Aforti Holding liczy na poprawę wyników r/r i zakup firmy windykacyjnej w br

Przegląd informacji ze spółek

infrastrukturą tj. budowa Tłoczni Strachocina", podał Torpol. Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) zdecydowała o sprzedaży udziałów Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. inwestorowi branżowemu i będzie prowadzić negocjacje z wybranym oferentem, podała spółka. Zakończenie procesu planowane jest do końca

Przyjaciel Hofmana i doradczyni Gosiewskiego w zarządzie PZU

też zakup Raiffeisena, Banku BPH i Banku Ochrony Środowiska. Nie wiadomo, jaką wizję ma nowy zarząd i kiedy podejmie kluczowe decyzje dotyczące nowego kierunku rozwoju narodowego giganta. Klesyk chciał też rozwijać prywatną opiekę zdrowotną, dlatego szukał okazji do inwestowania w zakupy sieci

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Łączna wartość oszczędności wynikających z redukcji zatrudnienia w 2018 roku w porównaniu do roku ubiegłego wyniesie ok. 12 mln zł. Oferta Mostostalu Warszawa warta 55 mln zł została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu pn. "Budowa rezerwowego źródła ciepła w Elektrociepłowni

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczenia 1 mld zł na inwestycje w zakup portfeli wierzytelności w 2017 roku, poinformował prezes Piotr Krupa.  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oczekuje kolejnych debiutów spółek na giełdzie w najbliższym czasie, poinformował wiceprezes Jacek Fotek.  Polityka dywidendowa Giełdy

Przegląd informacji ze spółek

wartości 95 mln zł netto, podała spółka. Elektrobudowa planuje zakończyć prace przy realizacji kontraktu "Metatezy" zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji w kwietniu 2019 r., podała spółka. Zakończenie procesu modernizacji elektrociepłowni T700, głównego źródła energii elektrycznej i

Przegląd informacji ze spółek

Zamkniętego (NS FIZ) na zakup portfela wierzytelności wynikających z czynności bankowych o wartości nominalnej 333,8 mln zł za cenę w wysokości 27,4 mln zł płatną w terminie do 17 listopada 2016 r., podał Best. Apator obniżył prognozę skonsolidowanego zysku netto na 2016 rok do poziomu 62 mln zł