zaksięgowane przychody

dr hab. Waldemar Gos, profesor w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego

Jak zaksięgować odszkodowanie z PZU za pęknięte rury?

Jak zaksięgować odszkodowanie z PZU za pęknięte rury?

Pytanie: Rozliczana przeze mnie spółka z o.o. otrzymała odszkodowanie z PZU za szkodę, tj. pęknięcie rury i zalanie kilku pomieszczeń biurowych. Na jakie konto zaksięgować ww. odszkodowanie? Czy są to pozostałe przychody operacyjne?

Inpro nie otrzymało pozwolenia na użytkowanie osiedla Azymut w Gdyni

podstawą zaksięgowania przychodów z przedsięwzięcia w 2019 r.), która wskazuje, iż negatywna decyzja wpłynie na poziom przychodów i zysku netto, jednak z aktualnej analizy spółki wynika, iż poziom przychodów i zysku netto Inpro nie powinien być niższy więcej niż o 10% w porównaniu z wynikami za 2018 r

Przychody Wittchena wzrosły o 129% r/r do 24,6 mln zł w październiku

październiku 2016 roku w porównaniu do października 2015 roku wynika z faktu, iż w roku 2016 przychody z tytułu realizacji umowy [umowa z Lidl Sp. z o.o. zawarta w czerwcu br. - przyp. ISBnews], zostały zaksięgowane w czwartym kwartale, podczas gdy w roku 2015 przychody z tytułu realizacji analogicznej

Mostostal Warszawa miał 8,8 mln zł straty netto, 8,6 mln zł straty EBIT w II kw. 2019 r.

zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 323,56 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 224,23 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2019 r. spółka miała 7,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,6 mln zł straty rok

Ultimate Games miał szacunkowo 0,67 mln zł zysku netto w I kw. br.

: - przychody 1,42 mln zł; - zysk brutto 0,71 mln zł; - zysk netto 0,67 mln zł" - czytamy w komunikacie. Prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy i mogą ulec zmianie, podkreślono. "Jednocześnie zarząd wskazuje, iż w I kwartale 2019 r. nie zostały ujęte przychody z gier mających

Cognor miał 20,86 mln zł zysku netto, 38,97 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r.

wysokości 2,2 mln zł. Mimo konieczności ograniczeń produkcyjnych odnieśliśmy sukces w zarządzaniu kapitałem obrotowym i zbudowaliśmy komfortowy bufor płynnościowy" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 455,96 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 516,33 mln

Cognor miał 16,15 mln zł zysku netto, 42,94 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 42,94 mln zł wobec 62,07 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 516,33 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 535,7 mln zł rok wcześniej. Drugi kwartał roku 2019 przyniósł zwiększenie globalnej produkcji stali o 5,3% głównie za sprawą produkcji w

Play miało 237,6 mln zł zysku netto, 630 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2020 r.

, zaksięgowaną w I kw. 2020 r." - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 754,8 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 1 759 mln zł rok wcześniej. "W II kw. przychody operacyjne osiągnęły 1 755 mln zł (-0,2% r/r) dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania o 1,9% i wzrostowi

mBank miał 86,98 mln zł zysku netto, 182,9 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

oznacza wzrost o 144,0 mln zł, tj. 7,5%. Pomimo utrzymującego się środowiska niskich stóp procentowych i serii obniżek w I półroczu 2020 roku, odnotowano wzrost przychodów odsetkowych, przy jednoczesnym spadku kosztów. Przychody z tytułu odsetek w I półroczu 2020 roku wzrosły o 81,2 mln zł, tj. 3,3%, w

Szacowana wysokość rezerwy Groclinu w zw. z zamiarem zwolnień wynosi 2,15 mln zł

zostanie zaksięgowana w II półroczu 2018 roku. 10 sierpnia br. Groclin podjął uchwałę o rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych dotyczących 321 pracowników spółki, co stanowi 45% wszystkich zatrudnionych w Groclinie na dzień 10 sierpnia 2018 r., w okresie sierpień - grudzień 2018 r

BNP Paribas BP miał 114,76 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

, zaksięgowanej w pozostałych przychodach operacyjnych. W lipcu 2019 r. strony transakcji dokonały ostatecznej weryfikacji przeniesionych wartości należności faktoringowych netto, w rezultacie której w III kwartale br. dokonano korekty ceny sprzedaży w wysokości 2 565 tys. zł. Ostateczna cena sprzedaży ZORG po

Cube.ITG liczy na ponad 100 mln zł przychodów w całym roku, backlog: 135 mln zł

zostanie zaksięgowana w IV kw. br. "Na koniec roku nasze przychody znacząco powinny przekroczyć 100 mln zł, co wynika z aktualnego portfela zamówień, przy zachowaniu wysokiej rentowności sprzedaży" - powiedział Witkiewicz, cytowany w komunikacie. W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 7,53

Zysk netto Echo Investment wzrósł r/r do 124,9 mln zł w II kw. 2017 r.

pierwszą połowę 2017 r., która była dla nas bardzo udana. Zysk netto grupy Echo Investment za drugi kwartał wyniósł 125 mln zł. Złożyło się na niego m.in. zaksięgowanie marży uzyskanej na sprzedaży 58 mieszkań, dodatnia wycena projektów w budowie oraz zysk ze sprzedaży i wycena akcji Echo Polska Properties

Alumetal: Nie uda się zrealizować celów programu motywacyjnego w tym roku

klientów. W II półroczu tego roku Alumetal zakłada zaksięgowanie wpływów z tytułu rekompensat dotyczących cen energii. "Spodziewamy się zwrotu ok. 1,5 mln zł, jesteśmy w trakcie całej procedury" - powiedziała Drzyżdżyk. Spółka zakontraktowała już gaz na przyszły rok po cenach niższych r/r

Projprzem miał 0,86 mln zł zysku netto, 1,59 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

, z których przychody zaksięgujemy w drugim półroczu" - dodał Szczeblewski. Segment maszyn i konstrukcji stalowych obecnie, zgodnie z założeniami strategicznymi, przyjmuje inżynieryjny model działalności, skupiając się na sprzedaży produktów własnych dla przemysłu wydobycia i przetwórstwa

CI Games odwołało prognozy przepływów finans. od IV kw. 2018r. do III kw. 2019r.

emisją akcji serii H po zaksięgowaniu wpływów z tej emisji" - czytamy dalej.  Wcześniej, tj. w listopadzie ub.r. spółka poinformowała, że prognozuje przychody z dystrybucji cyfrowej na poziomie 3,26 mln zł w IV kw. 2018 r.,  przy poniesionych nakładach finansowych ogółem wynoszących

GK Immobile oczekuje dalszych stabilnych wzrostów we wszystkich segmentach

poziomu 30,2 mln zł zanotowano segmencie deweloperskim. "Za blisko 5-krotny wzrost przychodów odpowiada etapowanie największej inwestycji deweloperskiej w Bydgoszczy - Platanowego Parku, w ramach którego wybudowanych zostanie 1250 mieszkań. W pierwszej połowie roku zaksięgowano znaczną część

Lokum Developer miał 3,01 mln zł straty netto, 1,88 mln zł straty EBIT w I kw.

rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,35 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 6,54 mln zł rok wcześniej. "Niski poziom przychodów zaksięgowanych w pierwszym kwartale roku jest związany z harmonogramem realizacji naszych inwestycji. Większość lokali, podobnie jak w 2017 r

mBank miał 90,92 mln zł zysku netto, 173,82 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

kwartału). Przychody z tytułu odsetek wzrosły o 58,8 mln zł, tj. 4,6%, w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniosły 1 335 mln zł, głównie za sprawą wyższych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek (1 085,2 mln zł, tj. +76,9 mln zł porównaniu do poprzedniego kwartału). Wzrost został osiągnięty

Amica miała 151,11 mln zł zysku netto w 2017 r., 191 mln zł EBITDA

wcześniej. "W 2017 roku przychody Grupy Amica potwierdziły długoterminowy trend wzrostowy i przekroczyły 2,65 mld zł. Wzrost zysku netto spowodowany był zaksięgowaniem niegotówkowego aktywa podatkowego, odzwierciedlającego potencjalne korzyści podatkowe związane z przeprowadzonymi inwestycjami we

Bank Handlowy miał 26,36 mln zł zysku netto, 62,28 mld zł aktywów w I kw.

netto w wysokości 26,4 mln zł, co oznacza spadek o 33,1 mln zł (tj. 55,7%) w stosunku do I kwartału 2019 roku. Na niższy zysk netto wpłynął wyższy wyniku z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych o 65,2 mln zł. Z drugiej strony, grupa zanotowała mocny wzrost przychodów podstawowych

Amica miała 24,75 mln zł zysku netto, 31,41 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 701,84 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 685,38 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 38,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 47,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy

Erbud miał 20,38 mln zł straty netto w 2018; backlog: 2,5 mld zł na koniec ub.r.

. EBITDA wyniosła -2,32 mln zł wobec 48,9 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 331,9 mln zł w 2018 r. wobec 1 805,46 mln zł rok wcześniej. "Ubiegły rok był równocześnie czasem, w którym musieliśmy zmierzyć się z  problemami wywołanymi gwałtowną zmianą

KGHM wprowadza elektroniczny obieg dokumentów

systemu. "Teraz pracownicy począwszy od etapu zarezerwowania, przygotowania i zaksięgowania towaru na magazynie skupią się na procesach typowo fizycznych, a wszystkie aktywności dotyczące pobrania i rezerwacji zrobi za nich system" - podkreślił Drozdowski. Spółka dostrzega korzyści wejścia w

Echo miało 36,07 mln zł zysku netto, 52,73 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

, dzięki czemu roczny cel sprzedaży 1 300 lokali jest w zasięgu ręki. To będzie oznaczało ponad 30% wzrostu w stosunku do 2018 r. W tym samym okresie spółka przekazała klientom klucze do 77 mieszkań. Całoroczny cel to przekazanie i zaksięgowanie w wyniku przychodów i zysków około 1 250 mieszkań

Bank Millennium miał 159,97 mln zł zysku netto, 82,3 mld zł aktywów w I kw. 2019

czynnikiem wzrostu przychodów (+14,6% rocznie), natomiast podniesienie opłat na BFG w 2019 roku spowodowało znaczny wzrost kosztów operacyjnych (wraz z amortyzacją) o 16,4% rocznie. Warte zauważenia jest, iż składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG jest księgowana w I kwartale, co zniekształca

DM BZ WBK obniżył rekomendację CD Projekt do 'trzymaj', wycena w górę do 93,1 zł

. 2017 r. nie są porównywalne r/r, ponieważ w ubiegłym roku spółka zaksięgowała przychody z przepustki sezonowej i dodatku 'Krew i wino' do 'Wiedźmina 3'. Szacujemy, że CD Projekt odnotuje sprzedaż w wysokości ok. 175,5 mln zł. Zysk EBITDA powinien wynieść 86,9 mln zł, a zysk netto 70,8 mln zł (-31% r/r

Bank Millennium miał 53,6 mln zł zysku netto, 102,58 mld zł aktywów w II kw.

podatkiem/6 mln zł netto w II kw. 2020 r. oraz pozostałe przychody operacyjne z innych źródeł)" - czytamy w raporcie.  Bank wskazał, że porównywalność rachunku wyników r/r pozostała dalej zaburzona na skutek połączenia z Euro Bankiem (przejęty w dn. 31 maja 2019 r.), podczas gdy porównanie kw/kw

Zysk netto 11bit studios spadł r/r do 1,46 mln zł w II kw. 2017 r.

Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - 11bit studios odnotowało 1,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,56 mln zł wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Przedsiębiorco, to ostatni dzień na mikrorachunek! Najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć

skarbowy wezwie cię do wyjaśnienia wpłaty. Może się również zdarzyć, że wpłata zostanie automatycznie zaksięgowana na koncie innego podatnika (podany w mikrorachunku identyfikator będzie należał do innego podatnika). Ty natomiast dostaniesz upomnienie, że zalegasz z podatkiem. W takim przypadku przyjdź do

Zysk netto Amiki wzrósł r/r do 27,35 mln zł w IV kw. 2017 r.

wygenerowanie 45 mln zł wyniku EBITDA oraz zaksięgowanie 27 mln zł zysku netto, podano również. "Rok 2016 jest wysoką bazą porównawczą, a mimo to w okresie czterech kwartałów roku 2017 zwiększyliśmy przychody i zanotowaliśmy rekordowy zysk netto. Jednocześnie wyniki roku 2017 obarczone są czynnikami o

Zysk netto Wittchen spadł r/r do 2,78 mln zł w III kw. 2016 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,32 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 42,87 mln zł rok wcześniej. W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 9,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,85 mln zł zysku rok wcześniej

Polenergia miała 8,64 mln zł zysku netto, 47,6 mln zł skoryg. EBITDA w II kw.

rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 47,6 mln zł wobec 18,41 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 589,56 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 826,94 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 45,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Przychody LPP wzrosły o ok. 15% r/r do 3,07 mld zł w I-VI 2017 r. 

Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) -  Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez LPP w okresie styczeń – czerwiec br. roku wyniosła 3 069 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 15% w skali roku, zaś szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 52% i była wyższa o 5

Archicom miał 53 mln zł zysku netto, 83,79 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

zaksięgowanie w 2018 r. 7,6 mln zł tytułem rezerwy dotyczącej kontroli CIT za 2013r." - zaznaczono w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 83,79 mln zł wobec 65,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 484,47 mln zł w 2018 r. wobec 330,29 mln zł rok wcześniej

Haitong Bank podniósł wycenę Elektrobudowy do 159,3zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

1,51% od poprzedniego zamknięcia. "Elektrobudowa miała w III kw. 2015 silny portfel zamówień o wartości 1,45 mld zł, który według obliczeń Haitong Bank pokrywa około 60% przychodów prognozowanych na 2016E. Dodatkowo, analitycy oczekują, że Elektrobudowa obniży swoje zapotrzebowanie na kapitał

Strajk przedsiębiorców: "tarcze antykryzysowe" są dziurawe, odmrażanie gospodarki to kpina

płacenia składek (m.in. na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), nie wolno mieć zaległości w ich płaceniu. - Dochodzi do sytuacji absurdalnych, gdy ktoś spóźnił się z tą opłatą jeden lub dwa dni albo ta płatność została za późno zaksięgowana przez ZUS, i już jest wykluczony z pomocy – wyjaśnia

Bank Handlowy miał 180 mln zł zysku netto, 51,99 mld zł aktywów w IV kw. 2019 r

dynamikę wzrostu przychodów, na co największy wpływ miała działalność skarbcowa. W połączeniu ze ścisłą kontrolą kosztów i utrzymaniem kosztów ryzyka na niskim poziomie, pozwoliło to bankowi zanotować najlepszy czwarty kwartał od pięciu lat. Całkowite przychody wyniosły 548 mln złotych (+7% r/r) marża

Zysk netto Amiki wzrósł r/r do 71,45 mln zł w II kw. 2017 r.

wcześniej. "W pierwszej połowie 2017 roku Grupa Amica zaksięgowała 97 mln zł zysku netto (+94% rdr), z czego blisko 45,9 mln zł wynika z utworzenia aktywa podatkowego w związku z osiągnięciem w czerwcu br. minimalnego poziomu kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych (120 mln zł) w ramach prowadzenia

Zysk netto Banku Handlowego spadł r/r do 157,98 mln zł w II kw. 2017 r.

przychodów było zaksięgowanie rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. w wysokości 93 mln zł w I półroczu 2016 roku, podczas gdy przychody z działalności podstawowej definiowane jako suma z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji wzrosły o 3,4% r/r, podano też w raporcie

Przegląd informacji ze spółek

przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 12,3 mln zł w listopadzie, podała spółka. Wcześniej informowała, że w listopadzie 2018 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 10,6 mln zł. Tauron Polska Energia zakończył proces poszukiwania inwestora dla Zakładu Górniczego Janina, należącego do spółki

Zysk netto mBanku spadł r/r do 269,7 mln zł w II kw. 2017 r.

akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 696,29 mln zł zysku rok wcześniej. "Na wynik finansowy Grupy mBanku w I półroczu 2017 roku miały wpływ przede wszystkim poniższe czynniki: - Spadek dochodów ogółem o 2,2% w porównaniu do I półrocza 2016 roku, spowodowany głównie zaksięgowaniem

Grupa Energa miała wstępnie 704 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

minus przychodów ze sprzedaży (w związku z koniecznością obniżenia cen sprzedaży do poziomu z 30.06.2018 roku) oraz zaksięgowała szacunek kwoty różnicy ceny (potocznie zwaną „rekompensatą") dla tego okresu, skalkulowanej w oparciu o opublikowane części składowe służące do jej wyliczenia

Zysk netto Amiki spadł r/r do 22,15 mln zł w III kw. 2017 r.

mln zł rok wcześniej. "Amica, największy polski producent dużego AGD, zanotowała w okresie trzech kwartałów 2017 roku ponad 1,9 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i wypracowała blisko 143 mln zł wyniku EBITDA oraz ponad 91 mln zł zysku brutto. W zaksięgowanych 119 mln zł zysku

Kruk wróci do większych inwestycji w pod koniec br., spłaty w V na poziomie z IV

2021,2022 roku. Nie stanie się to jeszcze w tym roku. Przygotowaliśmy się do tego kryzysu. Na tyle, na ile byliśmy w stanie ocenić jego przyszły wpływ, zaksięgowaliśmy to, ale nikt nie wie dokładnie, jaki będzie ostateczny wpływ kryzysu na wyniki Kruka. Na dziś sytuacja w spółce jest stabilna sytuacja

Bank Handlowy miał 59,5 mln zł zysku netto, 49,5 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

netto w wysokości 59,5 mln zł, co oznacza spadek o 86,3 mln zł (tj. 59,2%) w stosunku do I kwartału 2018 roku, przede wszystkim w wyniku wzrostu całorocznej składki na fundusz restrukturyzacji na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W tym samym czasie przychody grupy spadły o 30,4 mln zł (tj. 5,4%) i

Bank Handlowy szacuje, że jego skons. zysk netto wyniósł ok. 60 mln zł w I kw.

skonsolidowany zysk netto za I kwartał 2017 roku Grupy Banku Handlowego w Warszawie S.A. wyniesie ok. 60 mln zł. Na taki poziom skonsolidowanego zysku netto największy wpływ miały:  • jednorazowe zaksięgowanie kwoty rezerwy na składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w ramach opłat na

Millennium DM obniżył wycenę LPP do 3 858 zł, nadal rekomenduje 'neutralnie'

), a dodatkowo zaczęły rosnąć koszty SG&A/m2 (10,5% w II kw.). Niestety w tegorocznych wynikach spółka zaksięguje jeszcze odpis na zamykaną markę Tallinder w wysokości 26 mln zł. Po najgorszym roku od wielu lat, 2017 r. powinien przynieść pewną poprawę (kontynuacja dodatnich LFL, niewielkie odbicie

BNP Paribas Bank Polska miał 161,6 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

wpłynęły poniższe czynniki: * fakt uwzględnienia w wynikach bieżącego okresu przychodów i kosztów Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) nabytej w dniu 31 października 2018 r., w tym włączenia w struktury Grupy 3 spółek należących wcześniej do grupy kapitałowej RBPL: * Raiffeisen

Zysk netto Banku Millennium wzrósł r/r do 140,5 mln zł w I kw. 2017 r.

. 2017 r. wyniósł 140,5 mln zł i był wyższy o 2,4% niż w I kw. 2016 r. (i o 6,9% wyższy niż zysk netto za IV kw. 2016). Wynik byłby nawet lepszy, gdyby nie wyższe opłaty regulacyjne: roczna opłata w wysokości 44 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji w pełni zaksięgowana w I kw. (nie

BNP Paribas BP miał 115,08 mln zł zysku netto I kw. 2020 r.

kosztów poniesionych w I kwartale 2019 r., * dodatnie saldo pozostałych zdarzeń jednorazowych w I kwartale 2020 r. w kwocie 22 407 tys. zł (rozpoznanie w wyniku z pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych sprzedaży nieruchomości Kasprzaka w kwocie brutto 43 564 tys. zł, utworzenie rezerwy na ryzyko

Wikana ma pozwolenie na użytkowanie III etapu Osiedla Marina w Lublinie

tys. m2 do 14,5 tys. m2. "Wpływy ze sprzedaży lokali w trzecim budynku na Osiedlu Marina będą mogły być zaksięgowane jako przychody w rachunku zysków i strat począwszy od IV kwartału 2015 roku. Tak wynika z zasad rachunkowości, które obowiązują Wikanę (zgodnie z nimi przychody ze sprzedaży

Zysk netto GPW spadł r/r do 26,34 mln zł w I kw. 2016 r.

wcześniej. "Niższy o 13,5 mln zł poziom zysku operacyjnego Grupy w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego był głównie wynikiem niższych przychodów z segmentów rynku finansowego (spadek o 5,8 mln zł) oraz rynku towarowego (spadek o 1,2 mln zł), a także wyższych kosztów operacyjnych

Zysk netto Bloober Team wzrósł r/r do 0,62 mln zł w I kw. 2017 r. (aktual.)

zaksięgowana w pierwszym kwartale 2017 r., ale część sprzedaży z pierwszego kwartału trafi do rozliczenia za drugi kwartał. Wynik nie uwzględnia żadnej płatności od wydawcy za produkcję '>observera_', gdyż harmonogram płatności akurat ten kwartał omija" - powiedział prezes Piotr Babieno, cytowany w

Zysk netto Banku Handlowego wzrósł wstępnie r/r do 163,4 mln zł w IV kw. 2017 r.

suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji wzrosły o 6,3% r/r. "Na wielkość przychodów w 2016 roku miało zaksięgowanie rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. w wysokości 93 mln zł. Po wyłączeniu powyższej transakcji przychody grupy w 2017 roku

Polnord miał 3,32 mln zł zysku netto, 1,74 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

operacyjny wyniósł 1,74 mln zł wobec 4,54 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 84,27 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 12,86 mln zł rok wcześniej. "W I kwartale 2018 grupa kapitałowa Polnord osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 84 273 tys zł, co stanowi

Inpro szacuje, że przychody w 2014 r. mogły być niższe o ok. 40% r/r

. Przychód ze sprzedaży mieszkań nie wydanych w 2014 roku zostanie zaksięgowany w 2015 roku, podkreślono jednocześnie. „W opinii spółki niższe przychody z działalności nie wpływają negatywnie na płynność finansową Inpro, ponieważ o płynności spółki deweloperskiej stanowi tzw. przedsprzedaż (wolumen

Prezes BGŻ BNP Paribas: Weszliśmy na ścieżkę solidnego wzrostu i poprawy wyników

przeprowadzi rebranding, a w IV kw. nastąpi fuzja operacyjna, poinformował prezes Przemek Gdański.  "Jestem przekonany, że trzeci kwartał potwierdził, iż weszliśmy na ścieżkę solidnego wzrostu i poprawy wyników. Cieszy blisko 6-proc. wzrost przychodów kwartał do kwartału. Wzrost kosztów uważam za

NIK: Restrukturyzacja PGG nie doprowadziła do rentowności działania

do wycen rzeczoznawców, a w innych były zawyżone. "Takie zaksięgowanie nabytych aktywów prowadziło do wypaczenia wysokości kosztów operacyjnych (amortyzacji). Powodowało to zawyżenie wyników finansowych netto spółki, w tym podwyższenie wyników finansowych netto kopalń potencjalnie słabszych

Zysk netto ZCh Police wzrósł r/r do 54,84 mln zł w II kw. 2017 r.

zł wobec 7,17 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 650,43 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 605,17 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2017 r. spółka miała 102,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 83,7

Własna firma. Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza

zainwestować w biznes oraz jakie będzie miał koszty i przychody. Warto o sposobie płacenia podatków porozmawiać z kimś, kto prowadzi podobny biznes od lat, lub poprosić o poradę zaprzyjaźnioną księgową. Wybierając podatek, wybieramy formę wpłacania zaliczki na podatek dochodowy, czyli rozliczania dokumentu PIT

Zysk netto Gekoplastu spadł r/r do 1,37 mln zł w III kw. 2016 r.

podstawowej w kwocie 91 530 euro (tj. 395 tys. zł). "Naliczony bonus zaksięgowany został na zmniejszenie kosztów materiałów podstawowych. W III kwartale 2015 r. spółka naliczyła bonus w kwocie 505 tys. zł, łącznie za trzy kwartały ubiegłego roku, łączny naliczony bonus za 3 kwartały bieżącego roku

Zysk netto Banku Millennium spadł r/r do 138,81 mln zł w III kw. 2016 r.

. był o 0,3 pkt proc. wyższy niż rok wcześniej. Wzrost wskaźnika ROE jest ograniczony przez znaczący wzrost wartości kapitałów własnych (+11,5% w ujęciu rocznym), podała także instytucja. Bez pozycji jednorazowych zaksięgowanych w II kw. 2016 r. ROE wyniosłoby 7,9%. Przychody operacyjne ogółem grupy

Bank Millennium miał 18,1 mln zł zysku netto, 101,9 mld zł aktywów w I kw.

na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych (55 mln zł przed opodatkowaniem/netto), wyprzedzająca rezerwa na spodziewany wpływ pandemii COVID-19 (60 mln zł/49 mln zł) czy koszty integracji z Euro Bankiem (30 mln zł/24 mln zł). Co więcej, w I kw. 2020 r. bank zaksięgował pełną składkę roczną (58

X-Trade oczekuje zdecydowanie niższych kosztów operac. i efektów inwestycji

mogą fluktuować, ale rozczarowanie inwestorów nie powinno być długotrwałe, biorąc uwagę szerszą perspektywę. W tym horyzoncie nic się dla XTB nie zmieniło. Za to inwestycje, których gros kosztów zaksięgowaliśmy w II kwartale powinny przynieść wymierne efekty w przyszłości" - powiedział Maly w

Strata netto Warimpeksu wyniosła 1,65 mln euro w III kw. 2016 r.

porównywalnym okresie poprzedniego roku zaksięgowano przychody ze sprzedaży nieruchomości. Wskaźnik EBIT wzrósł z kolei z -13 mln euro do 14,6 mln euro. Wynik z działalności finansowej wzrósł z -18,7 mln euro do -6,3 mln euro. W sumie więc w porównaniu z poprzednim rokiem wynik finansowy netto okresu jest

Wikana ma pozwolenie na użytkowanie budynku w Krośnie na 60 mieszkań

Robert Pydzik, cytowany w komunikacie. W tym roku Wikana otrzymała pozwolenia na użytkowanie lokali o łącznej powierzchni użytkowej 19,5 tys. m2. Szóste z nich dotyczy budynku na osiedlu w Krośnie. "Wpływy ze sprzedaży lokali w trzecim budynku na Osiedlu Generalskim będą mogły być zaksięgowane

Zysk netto Vantage Development wzrósł r/r do 12 mln zł w 2015 r.

był przede wszystkim efektem wyższych wpływów osiągniętych ze sprzedaży mieszkań jak i wzrostu wpływów uzyskiwanych z najmu powierzchni w obiektach komercyjnych. Wzrost przychodów z tytułu operacji przekazywania lokali (pozwalającego na zaksięgowanie przychodów ze sprzedaży) w stosunku do 2014 roku

Rząd zajmie się propozycjami Ministerstwa Rozwoju. Mają zniwelować problem zatorów płatniczych w firmach

zaksięgować wartość faktury jako koszt, czyli zapłaci niższy podatek. Z kolej firma B będzie musiała zaliczyć ją do przychodów, co powiększy podstawę opodatkowania. Połowa firm dotknięta zatorami – Propozycja jest konkretna i warta uwagi. Daje szanse na poprawę sytuacji i co ważne, daje ulgę wielu

Haitong obniżył rekomendację dla GPW do 'neutralnie', wycenę do 31,8 zł

optymistycznie oceniają perspektywy spółki, z powodu: pogarszających się nastrojów na rynku giełdowym oraz strukturalnego zagrożenia związanego z Towarową Giełdą Energii, która jest uzależniona od krajowych regulacji ( w ostatnim czasie zmieniły się przepisy, które mogą skutkować spadkiem przychodów w

Wikana ma pozwolenie na użytkowanie budynku Oranżeria w Lublinie

własnych Wikany oraz pochodzących z emisji obligacji. Przychody ze sprzedaży lokali w budynku zostaną zaksięgowane w II kwartale br. Spółka liczy na uzyskanie w tym roku pozwoleń na użytkowanie dla trzech kolejnych inwestycji, planuje też rozpocząć trzy nowe budowy. "Działania

Dom Development oczekuje więcej przekazań mieszkań dopiero od III kwartału

na sprzedaży, wynoszący 467 mieszkań (wzrost o 15% rok do roku)" - powiedział prezes Jarosław Szanajca podczas konferencji prasowej. "Jednak w I kwartale mieliśmy tylko 190 przekazań, żaden z naszych projektów się w nim nie kończył. To miało wpływ na zaksięgowany wynik - stratę netto

Zysk netto Bloober Team to 0,39 mln zł w I kw. 2016 wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Bloober Team odnotował 0,39 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Wynik to przede wszystkim zasługa 'Layers of Fear'. Warto zauważyć, że w I kwartale 2016 zaksięgowaliśmy

Vantage Development sprzedał 202 mieszkania w I półroczu

nabywcom. Z tego względu wyniki finansowe w poszczególnych kwartałach mogą się znacznie różnić, podano także. W I półroczu br. spółka zaksięgowała przychody ze sprzedaży 45 mieszkań i jednego domu wobec ponad 100 lokali i jednego domu przekazanych w pierwszych miesiącach 2014. Z drugiej strony, oddanie

Wskaźnik C/I Banku Millennium wyniósł 50,8% w I poł. br.

Warszawa, 26.07.2016 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Millennium wyniósł 50,8% na koniec I półrocza br. wobec 50,1% rok wcześniej. Z uwzględnieniem transakcji Visa, wskaźnik ten sięgnął 41,9% na koniec czerwca, podał bank. Przychody z działalności podstawowej (suma

Przegląd informacji ze spółek

miał ok. 631 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, ok. 73 mln zł zysku z działalności operacyjnej, ok. 124 mln zł EBITDA i ok. 51 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. KGHM odnotował 695 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Strata netto Ergis wyniosła 37,13 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec zysku rok wcześniej

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 163,63 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 162,23 mln zł rok wcześniej. W całym 2015 r. spółka miała 15,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy

Zysk netto Banku Handlowego spadł r/r do 42,66 mln zł w I kw. 2017 r.

skonsolidowany zysk netto za I kwartał 2017 roku "istotnie odbiega od wyników z poprzednich kwartałów" i szacuje, że sięgnął on ok. 60 mln zł. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 254,28 mln zł wobec 247,39 mln zł rok wcześniej. "Odsetki od należności od klientów stanowiące główne źródło przychodów

Zysk netto BGŻ BNP Paribas wzrósł r/r do 81,22 mln zł w II kw. 2017 r.

akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 64,64 mln zł zysku rok wcześniej. "W I półroczu 2017 roku wynik z tytułu odsetek, stanowiący główne źródło przychodów Grupy, zwiększył się o 52 351 tys. zł, tj. o 5,8%, co było efektem wzrostu przychodów z tytułu odsetek o 46 953 tys. zł, tj. o 3,7% r/r

Hygienika zmieniła nazwę na Kerdos Group, rozpoczyna spotkania ws. obligacji

holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym również poza Polską. Drogerie są motorem dynamicznego wzrostu wyników Kerdos Group. Narastająco po trzech kwartałach br. grupa zaksięgowała 174,2 mln zł przychodów ze sprzedaży

Haitong Bank aktualizował rekomendacje dla spółek z sektora TMT

. Z drugiej strony, zanim Asseco Poland utraci przychody z ZUS-u, może zaksięgować nadzwyczajną marżę w 2018 r. za sprawą spodziewanych zmian w systemie składek ZUS. Analitycy Haitong Bank spodziewają się również dobrych wyników po Asseco South 

Kerdos zakłada zwiększenie udziału w luksemburskiej sieci do 50% do połowy roku

SA zanotowała w 2014 roku 219,8 mln zł skonsolidowanych przychodów (+24% r/r), generując 15,8 mln zł wyniku EBITDA. To o 44% więcej niż oczyszczony z zaksięgowania wyceny udziałów Dayli (one-off 16,7 mln zł) wynik roku 2013. "Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Kerdos Group miał w 2014

Wskaźnik C/I Banku Handlowego wyniósł 57,5% na koniec czerwca

068,8 mln zł. Głównym czynnikiem spadku przychodów był niższy wynik na działalności skarbcowej, częściowo skompensowany dzięki zaksięgowaniu rozliczenia transakcji przejęcia VISA Europe Limited przez Visa Inc. Wynik z tytułu odsetek w I półroczu 2016 roku wyniósł 499,7 mln zł (wzrost o 0,6%), pomimo

Przegląd prasy

szybciej niż rynek, zapewni nam to portfel zamówień - będzie to widoczne głównie w II półroczu, bo przychodów zaksięgujemy właśnie w tym okresie Dziennik Gazeta Prawna --Banki zrzucą się na specjalny subfundusz, który powstanie przy działającym już Funduszu Wsparcia Kredytobiorców; raz na kwartał

Ergis miał wstępnie 163,4 mln zł sprzedaży i 36,7 mln zł straty netto w IV kw.

firmy (goodwill), powstałej w 2007 roku w rezultacie zakupu udziałów w spółkach niemieckich. Kwota odpisu w wysokości 45 832 497 zł zostanie zaksięgowana w pozycji 'koszty finansowe' w rachunkach wyników Ergis SA i Lonni oraz Grupy Ergis" - wyjaśniono w komunikacie. Dodatkowo zarząd zawiązał

Mimo wyższych kosztów rosną zyski mBanku i ING

przychodów sektora. To nie wszystko. Pod koniec roku sektor został też obciążony kosztami wypłat ponad 2 mld zł dla klientów upadłego SK Banku. Banki muszą też zrzucić się na fundusz pomocy kredytobiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Jeszcze poprzedni rząd przyjął ustawę, dzięki której wszyscy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

obecnej infrastruktury do chmury OChK, poinformowało Oracle. Źródło: ISBnews   Grupa IMS: Miała szacunkowo prawie 59 mln zł przychodów, 18 mln zł EBITDA i 9,5 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 roku, podała spółka powołując się na wstępne

Przegląd informacji ze spółek

. przy 40,2 mln zł zysku netto ogółem i przychodach ze sprzedaży wysokości 779,9 mln zł, podała spółka powołując się na wstępne szacunki. Pelion Healthcare Group osiągnął 2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. br., przy przychodach wysokości 2 206 mln zł i zysku operacyjnym wysokości 18 mln zł

IMS prognozuje EBITDA na poziomie 11,5 mln zł w 2016 r. i 20 mln zł w 2019 r.

Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - IMS prognozuje, że wypracuje w tym roku 46,2 mln zł przychodów, 8,2 mln zł EBIT, 11,5 mln zł EBITDA oraz 6 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W kolejnych latach EBITDA ma wzrosnąć do 13,5 mln zł w 2017 r., 16,5 mln zł w 2018

Inpro rozpocznie sprzedaż trzech gdańskich inwestycji w 2014-2015

, Osiedle Wróbla Staw Mieszkania etap III (4 budynki mieszkalne), Osiedlu Wróbla Staw Domy etap D (20 domów jednorodzinnych). Przychód z wymienionych powyżej projektów, który zostanie zaksięgowany w 2014 powinien oscylować w przedziale 65-85 mln zł" - czytamy dalej. Firma Inpro powstała w 1987 roku

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska spadł r/r do 26,6 mln zł w I-III kw. 2017 r.

kwocie 114 mln zł (o czym bank informował w raporcie bieżącym nr 7/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.) wykazanym w pozycji pozostałe koszty operacyjne; * brakiem w 2017 r. przychodu z tytułu rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. która miała miejsce w 2016 r. i związanym z

Hygienika chce zwiększyć sieć Dayli o 70 drogerii do końca 2015 r.

dynamicznego wzrostu wyników. Narastająco po trzech kwartałach br. Grupa Hygienika zaksięgowała 174,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 50% r/r), generując 59,2 mln zł zysku brutto na sprzedaży (wzrost o 43% r/r). Segment produkcyjny odpowiadał za 6% przychodów, sprzedaż hurtowa – za 30%, a

Dom Development spodziewa się wzrostu przekazań mieszkań do 2,5 tys. w tym roku

finansowy Janusz Zalewski. "W IV kwartale zakładamy przekazania ponad 1 200 lokali, to jeszcze więcej niż w IV kwartale poprzedniego roku. Wobec tego największa część wyniku będzie zaksięgowana w IV kwartale. Do tego w II i III kwartale powinniśmy przekazać razem ok. 1000 mieszkań. Czyli plan roczny

mBank wchodzi w księgowość dla małych firm

, wystawionych faktur, płatności oczekujących czy przeterminowanych. W formie liczb lub na grafach możesz sprawdzać stan przychodów i kosztów twojej firmy. W tym miejscu mBank dołączył ciekawy gadżet - prognozę płynności. W jej ramach system uczy się nawyków płatniczych twojego kontrahenta i pokazuje

List z ZUS do 19 mln Polaków. A w nim nieaktualne i nieprzydatne wyliczenia emerytur

Korespondencja trafi do wszystkich osób, które choć przez chwilę podlegały ubezpieczeniom społecznym i mają zaksięgowane składki na indywidualnym koncie w ZUS. W liście podana będzie suma naszych składek w ZUS oraz wyliczona na ich podstawie przyszła emerytura. Każdy z nas dostanie wyliczenia w

Przegląd prasy

. 2017 r. --Akcjonariusze Handlowego zdecydują 22 VI o wypłacie dywidendy 4,53 zł na akcję --Akcjonariusze Ergisu zdecydują 27 VI o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję --Rawlplug zamierza założyć spółkę w USA --RBP zaksięguje w II kw. 51,4 mln zł wyniku brutto ze sprzedaży wierzytelności

Banki wytrzymają wszystko? Kolejny wzrost zysków

- pochwalił się Cezary Stypułkowski, prezes mBanku, na konferencji prasowej. Choć od razu trzeba powiedzieć, że w przypadku mBanku wyniki pierwszego kwartału też są mocno zaburzone. Zaważyła na nim jednorazowa transakcja - zaksięgowanie zysku ze sprzedaży spółki BRE Ubezpieczenia (kupiła ją Axa), co

Przegląd informacji ze spółek

wierzytelności wynosi 51,4 mln zł i zostanie zaksięgowany w wynikach Raiffeisen Bank Polska w II kwartale br., podał bank.  Akcjonariusze Monnari Trade zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r. i przeznaczeniu zysku netto w kwocie 25,07 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych