zaksięgowane koszty

BNP Paribas BP: Łącznie składki na BFG zaliczone w ciężar I kw. to 129,1 mln zł

; "Łącznie składki na BFG zaksięgowane przez bank w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2019 roku, wynoszą 129,1 mln zł (wyżej wymieniona składka roczna na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 rok w kwocie 116,1 mln zł oraz składka na fundusz gwarancyjny banków należna za pierwszy

BFG ustalił dla Idea Banku 22,12 mln zł składki na fundusz restruktur. w 2019

zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. (ISBnews)  

BFG ustalił dla Idea Banku 7,88 mln zł składki na fundusz restruktur. banków

przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 rok, z uwzględnieniem wysokości korekty składki wniesionej za 2019 rok, wynosi 7 879 098,79 zł. Składka ta zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i

BFG ustalił dla Handlowego 84,33 mln zł składki na fundusz restruktur. banków

fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2020 r., z uwzględnieniem wysokości korekty składki za 2019 r., wynosi 84 327 469,09 zł. Cała kwota tej składki zostanie zaksięgowana przez bank w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Citi Handlowy powstał z

BNP Paribas BP: 125,96 mln zł składki na fundusz restruktur. banków w br.

zaksięgowane przez bank w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2020 roku, wynoszą 147,63 mln zł (wyżej wymieniona składka roczna na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 rok w kwocie 125,96 mln zł oraz składka na fundusz gwarancyjny banków należna za pierwszy kwartał 2020 roku w kwocie 21,67 mln zł

Orange Polska: Rozwiązanie 64 mln zł rezerw powiększy wynik za II kw. 2020 r.

jubileuszowych spowodują rozwiązanie rezerw w bilansie z tytułu świadczeń pracowniczych w wysokości 64 mln zł" - czytamy w komunikacie. Kwota ta zostanie zaksięgowana jednorazowo w koszty pracy i powiększy wynik finansowy II kwartału 2020 r., podano także. Na początku czerwca Orange Polska podpisał ze

Program motywac. 11 bit studios zakłada 156 mln zł zysku brutto w l. 2020-2023

. Łączne (skumulowane) przychody ze sprzedaży 11 bit studios S.A. w latach 2020-2023 wyniosą 357 000 000 zł; b. Łączny (skumulowany) zysk przed opodatkowaniem (brutto) 11 bit studios S.A. w latach 2020-2023, skorygowany o koszt programu motywacyjnego, który został lub będzie zaksięgowany w kosztach

Idea Bank usunął awarię, która powodowała podwójne księgowania części transakcji

wcześniej, nie były wymagane żadne działania po stronie klientów banku - środki zostały zwrócone automatycznie" - czytamy w komunikacie. "W najbliższych dniach bank będzie dokonywał korekt skutków błędnych księgowań, np. bezpodstawnie naliczonych odsetek czy kosztów prowizji od błędnie

BFG ustalił dla Handlowego 93,1 mln zł składki na fundusz restruktur. w 2019

zaksięgowana w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2019 roku, podano w komunikacie. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty

BFG ustalił dla Pekao 369,85 mln zł składki na fundusz restruktur. banków w 2019

przymusowej restrukturyzacji banków wynosi 369 853 759,13 zł" – czytamy w komunikacie. Cała ta kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2019 roku, podano także. Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku

BGŻ BNP Paribas: Składki na BFG zaliczone w koszty I kw. wynoszą 39,05 mln zł

. Łącznie składki na BFG zaksięgowane przez bank w ciężar kosztów I kw. br. wynoszą 39,05 mln zł.  "Łącznie składki na BFG zaksięgowane przez bank w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2018 roku, ujęte analogicznie jak w roku ubiegłym, wynoszą 39 045 462,31 zł (rezerwa na

BNP Paribas BP miał 114,76 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

okresach wpłynęły dodatkowo następujące czynniki: * zaksięgowanie w ciężar kosztów funkcjonowania oraz pozostałych kosztów operacyjnych kosztów integracji: za okres 9 miesięcy 2019 r. w kwocie 266 172 tys. zł (dotyczących kosztów integracji z nabytą przez Bank Podstawową Działalnością Raiffeisen Bank

BNP Paribas BP utworzył rezerwę wys. 20,8 mln zł na tzw. małe TSUE

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska utworzył rezerwę w wysokości 20,8 mln zł na proporcjonalny zwrot prowizji w związku z wyrokiem tzw. małego TSUE, podał bank. Oznacza to, że łączna kwota rezerw zaksięgowanych w 2019 r. w związku z wyrokiem TSUE wynosi 69,6 mln zł

GNB: Składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków to 39,9 mln zł

;Cała ta kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2018 roku" - czytamy w komunikacie.  Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Santander BP szacuje koszty jednoraz. dot. integracji z DB na 118 mln zł w br.

2020 i 2021 średnioroczny koszt wyniesie ok. 50 mln, z czego większość będzie związana z kosztami amortyzacji" - czytamy w prezentacji. W związku z ogłoszeniem zwolnień grupowych w styczniu 2019 roku grupa zaksięgowała w 1kw. 2019 roku rezerwę w wysokości 80 mln zł, przypomniano. "

ING BSK:Składka na fundusz restrukturyzacji wys. 70,5 mln zł obciąży wynik I kw.

Warszawa, 25.04.2017 (ISBnews) - Bankowy Fundusz Gwarancyjny ustalił dla ING Banku Śląskiego wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 rok na 70 478 69,54. Kwota ta zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów I kw. 2017 r., podał bank.  "

Spółka Introlu dokonała odpisów i zanotowała stratę wys. ok. 19 mln zł za 2018 r

działalności operacyjnej poza wskazanymi odpisami oraz zaksięgowania kosztów finansowych w wysokości 7 mln zł, wynikających częściowo z zaniechania części działalności badawczo-rozwojowej" - czytamy także. Łącznie po uwzględnieniu odpisów spółka Smart In Sp. z o.o. Sp.k. (spółka zależna emitenta

Łączne koszty składek na BFG w ING BSK wyniosły 58,2 mln zł w I kw. br.

zaksięgowana w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2018 r." - czytamy w komunikacie. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. (ISBnews)

mBank miał 86,98 mln zł zysku netto, 182,9 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

zaksięgowanej w I półroczu 2019 roku. Zarówno koszty I półrocza 2020 roku, jak i I półrocza 2019 roku, zawierały roczną składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji, zaksięgowaną w I kwartale. W 2020 roku wyniosła ona 167,2 mln zł, podczas gdy w 2019 roku 197,3 mln zł. "W wyniku zmian w dochodach i

Bank Handlowy: Składki na BFG w wysokości 47,79 mln zł obciążą wyniki I kw. 2018

informuje, że wysokość ustalonej przez Radę BFG składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2018 rok z uwzględnieniem wysokości korekty składki wniesionej za 2017 rok wynosi 47 789 744,45 zł. Cała kwota tej składki zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2018 roku

mBank miał 90,92 mln zł zysku netto, 173,82 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

736,3 mln zł i były o 202,6 mln zł, tj. 38% wyższe w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wzrost kosztów był związany z zaksięgowaniem rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG. "W I kwartale 2020 roku koszty pracownicze wzrosły w ujęciu kwartalnym o 14,2 mln zł, tj. 5,7%, co

Bank Millennium miał 159,97 mln zł zysku netto, 82,3 mld zł aktywów w I kw. 2019

uwzględnienia składek BFG, zaksięgowanych w I kw., koszty operacyjne wzrosły o 9% rocznie" - napisano w raporcie. Koszty osobowe w I kw. 2019 r. wyniosły 172,6 mln zł i wzrosły o 9,4% r/r, w wyniku wzrostu zatrudnienia oraz wynagrodzeń pracowników. Część wzrostu ogólnej liczby pracowników wynikała z

GNB: Składki na BFG w wysokości 46,74 mln zł obciążą wyniki I kw. 2017 r.

rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2017 rok, która została ustalona w kwocie 46 738 445,95 zł. Cała kwota tej składki zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2017 roku" - czytamy w komunikacie. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin

DM BOŚ podniósł rekomendację BZ WBK do 'trzymaj', wycenę do 373,3 zł

zaksięgowania rocznych kosztów funduszu naprawczego w I kw. 2017). Oczekujemy nieco niższego salda odpisów w ujęciu kwartalnym. Prognozujemy 616 mln zł zysku netto (-36% kw./kw.). Reasumując II kwartał br. powinien być w BZ WBK doskonały" - czytamy w raporcie. (ISBnews)

Zysk netto mBanku wyniósł 411 mln zł, aktywa 133,64 mld zł w I kw. 2018 r.

zaksięgowanie zysku ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse w wysokości 219,7 mln zł. Wzrost dochodów łącznie po wyłączeniu wpływu tej transakcji wyniósł 1,7% w ujęciu kwartalnym" - czytamy w sprawozdaniu  "W I kwartale 2018 roku koszty działalności i amortyzacja w

Cognor miał 16,15 mln zł zysku netto, 42,94 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

czego kwotę 14 mln zł zaksięgowaliśmy na zmniejszenie kosztów w naszym rachunku zysków i strat w drugim kwartale roku 2019" - czytamy dalej. W I poł. 2019 r. spółka miała 24,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 41,23 mln zł zysku

Bank Handlowy miał 26,36 mln zł zysku netto, 62,28 mld zł aktywów w I kw.

I kw. 2019 r. - spadek o 7,7 mln zł (tj. 2%), głównie z powodu niższych kosztów nadzoru i opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). "Koszty poniesione na rzecz BFG wyniosły 89 mln zł w związku z zaksięgowaniem w I kw. 2020 roku kosztu rocznej składki na fundusz przymusowej

Bank Millennium miał 53,6 mln zł zysku netto, 102,58 mld zł aktywów w II kw.

. zaksięgowano jedynie składkę na fundusz gwarantowania depozytów. W wysokości 28 mln zł pozycja ta była to znacząco poniżej kosztu BFG w 1 kw. 2020 r., ale tym niemniej o 132% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (m. in. wpływ Euro Banku)" - czytamy dalej.  Wynik z tytułu odsetek wyniósł

Bank Handlowy: Składki na BFG w wysokości 60,9 mln zł obciążą wyniki I kw. 2017

., która zostanie wliczona w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2017 r. wynosi dla Banku 60,9 mln zł. Powyższa kwota składki jest większa o 17,6 mln zł od kwoty rezerwy zaksięgowanej zgodnie ze dotychczasowym podanym przez bank" - czytamy w komunikacie. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku

Mostostal Warszawa miał 8,8 mln zł straty netto, 8,6 mln zł straty EBIT w II kw. 2019 r.

podała, że w I półroczu 2019 r. wpływ na wynik finansowy miały:  umocnienie polskiej waluty wobec euro w porównaniu do końca ubiegłego roku, co skutkowało zaksięgowaniem przez spółkę dominującą dodatnich różnic kursowych z wyceny bilansowej pożyczek od Acciona Construcción S.A. w kwocie 2 819

DM BOŚ nadal rekomenduje 'sprzedaj' dla mBanku, podniósł wycenę do 390,6 zł

dzięki dobrym wynikom segmentu kart płatniczych i prowizjom pobieranym od udzielanych kredytów. Spodziewamy się widocznego wzrostu kosztów operacyjnych w porównaniu z wysoką bazą w I kw. 2016 roku, kiedy zostały zaksięgowane koszty funduszu naprawczego. Oczekujemy znacząco wyższego poziomu salda rezerw

Bank Millennium miał 18,1 mln zł zysku netto, 101,9 mld zł aktywów w I kw.

na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych (55 mln zł przed opodatkowaniem/netto), wyprzedzająca rezerwa na spodziewany wpływ pandemii COVID-19 (60 mln zł/49 mln zł) czy koszty integracji z Euro Bankiem (30 mln zł/24 mln zł). Co więcej, w I kw. 2020 r. bank zaksięgował pełną składkę roczną (58

KGHM wprowadza elektroniczny obieg dokumentów

. Digitalizacja zwiększa efektywność pracy, zmniejsza koszty i wpływa korzystnie na środowisko. To filary strategii KGHM" - powiedział dyrektor naczelny Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji (COPI) KGHM Polska Miedź Ireneusz Jazownik, cytowany w komunikacie. KGHM wyliczył, że w całej grupie od

BNP Paribas Bank Polska miał 161,6 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

Polska Sp. z o.o. – obecnie BNP Paribas Financial Services Sp. z o.o., * poniesienie w I kwartale 2019 r. wyższych kosztów na rzecz BFG. Łączne opłaty zaksięgowane w ciężar kosztów I kwartału 2019 r. były wyższe o 90,1 mln zł r/r, * poniesienie w I kwartale 2019 r. kosztów integracji w kwocie

Play miało 237,6 mln zł zysku netto, 630 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2020 r.

wyniosła 630 mln zł, wobec 644 mln zł rok wcześniej. "Skorygowana EBITDA osiągnęła w II kw. 630 mln zł (-2,2% r/r) dzięki poprawie marży na usługach o 36 mln zł r/r, zneutralizowanej niższą o 24 mln zł r/r marżą na sprzedaży towarów oraz wyższymi o 26 mln zł r/r kosztami ogólnymi, administracyjnymi

BNP Paribas BP miał 115,08 mln zł zysku netto I kw. 2020 r.

Podstawową Działalnością Raiffeisen Bank Polska, podano także. "Łączne składki zaksięgowane w ciężar kosztów banku za I kwartał 2020 r. wyniosły 147,6 mln zł i były o 18,5 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego: ­* składka roczna na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za

DM BOŚ podniósł wycenę GNB do 1,37 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

za akcję. W piątek ok. 9:00 kurs wynosił 1,45 zł. "31 sierpnia Getin Noble opublikuje swoje wyniki za II kw. br., które według naszych szacunków powinny być niejednolite. Po stronie pozytywów oczekujemy przyzwoitego poziomu wyniku na działałności podstawowej i niższych kosztów

Kruk wróci do większych inwestycji w pod koniec br., spłaty w V na poziomie z IV

2021,2022 roku. Nie stanie się to jeszcze w tym roku. Przygotowaliśmy się do tego kryzysu. Na tyle, na ile byliśmy w stanie ocenić jego przyszły wpływ, zaksięgowaliśmy to, ale nikt nie wie dokładnie, jaki będzie ostateczny wpływ kryzysu na wyniki Kruka. Na dziś sytuacja w spółce jest stabilna sytuacja

Przedsiębiorco, to ostatni dzień na mikrorachunek! Najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć

skarbowy wezwie cię do wyjaśnienia wpłaty. Może się również zdarzyć, że wpłata zostanie automatycznie zaksięgowana na koncie innego podatnika (podany w mikrorachunku identyfikator będzie należał do innego podatnika). Ty natomiast dostaniesz upomnienie, że zalegasz z podatkiem. W takim przypadku przyjdź do

DM BOŚ obniżył rekomendację dla Idea Banku do 'trzymaj', wycenę do 20,3 zł

19,4 zł. "Oczekujemy przeciętnych powtarzalnych wyników w ostatnim kwartale 2017 oraz widocznego spadku rentowności w ujęciu kwartał do kwartału. W  poprzednim kwartale wyniki co prawda podwyższyło zaksięgowanie jednorazowego zysku, niemniej spodziewamy się również pogorszenia

Polenergia miała 8,64 mln zł zysku netto, 47,6 mln zł skoryg. EBITDA w II kw.

elektrycznej. Powyższe zostało częściowo skompensowane wyższymi kosztami operacyjnymi, których wzrost w stosunku do ubiegłego roku wynika z jednorazowych zdarzeń obniżających wysokość kosztów w pierwszym półroczu 2018 roku. W tym okresie dokonano korekty części historycznych kosztów serwisu technicznego w

Erbud miał 20,38 mln zł straty netto w 2018; backlog: 2,5 mld zł na koniec ub.r.

otoczenia rynkowego w Polsce i w krajach Europy Zachodniej. Grupa Erbud nie uniknęła konsekwencji rosnących kosztów pracy, usług podwykonawczych, transportu i materiałów budowlanych. Na koniec pierwszego półrocza zaksięgowaliśmy stratę. W kolejnych sześciu miesiącach odnotowaliśmy 8,8 mln zł zysku

Zysk netto mBanku spadł r/r do 269,7 mln zł w II kw. 2017 r.

rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. w I półroczu 2016 roku, podczas gdy dochody z działalności podstawowej wzrosły o 13,1%; - Wzrost kosztów działalności (łącznie z amortyzacją) o 9,4% w porównaniu do I półrocza 2016 roku głównie w wyniku zaksięgowania w I kwartale 2017 roku

Zysk netto mBanku spadł r/r do 218,78 mln zł w I kw. 2017 r.

kwartału. Znaczący wzrost kosztów był spowodowany zaksięgowaniem w I kwartale 2017 roku rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, podała instytucja. W I kwartale 2017 roku nastąpiło księgowanie rocznej opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji

Jak Czerwona Skarbonka pomaga Polakom zadbać o swoje finanse?

tyle szybko, że często początkowo darmowe konto szybko staje się płatnym. W takiej sytuacji Czerwona Skarbonka również przychodzi z pomocą. Na portalu systematycznie aktualizowany jest ranking kont osobistych. Rachunki są porównywane pod względem kosztów i funkcjonalności. Użytkownicy w jednym miejscu

NIK: Restrukturyzacja PGG nie doprowadziła do rentowności działania

do wycen rzeczoznawców, a w innych były zawyżone. "Takie zaksięgowanie nabytych aktywów prowadziło do wypaczenia wysokości kosztów operacyjnych (amortyzacji). Powodowało to zawyżenie wyników finansowych netto spółki, w tym podwyższenie wyników finansowych netto kopalń potencjalnie słabszych

mBank miał 164 mln zł zysku netto, 150,82 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

dochody podstawowe nieznacznie wzrosły (+1,4% w ujęciu kwartalnym); * Wyższe koszty działalności (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do poprzedniego kwartału na poziomie 715,8 mln zł, spowodowane zaksięgowaniem rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

mBank miał 331,64 mln zł zysku netto, 152,43 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

%. Jednocześnie, dochody całkowite pozostały stabilne (-0,3%), pomimo zaksięgowania w I półroczu 2018 roku zysku z transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse; - Wzrost kosztów działalności (łącznie z amortyzacją) o 12,9% w porównaniu do I półrocza 2018 roku, spowodowany głównie

Prezes BGŻ BNP Paribas: Weszliśmy na ścieżkę solidnego wzrostu i poprawy wyników

restrukturyzacji zatrudnienia.  "Mamy do zaksięgowania 500 mln zł kosztów restrukturyzacji do końca 2019 r., czyli w 5 kwartałów. W miarę ich księgowania w czasie będą pojawiać się sukcesywnie pozytywne efekty synergii kosztowych. Pewną pulę kosztów zaksięgujemy w tym roku, będzie to zależało

Bank Handlowy szacuje, że jego skons. zysk netto wyniósł ok. 60 mln zł w I kw.

skonsolidowany zysk netto za I kwartał 2017 roku Grupy Banku Handlowego w Warszawie S.A. wyniesie ok. 60 mln zł. Na taki poziom skonsolidowanego zysku netto największy wpływ miały:  • jednorazowe zaksięgowanie kwoty rezerwy na składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w ramach opłat na

NSZZ Solidarność i FPP proponują zmiany prawne dające FUS 2,7 mld zł wpływów

wydatków na świadczenia dla ubezpieczonych z dodatkowo zaksięgowanymi składkami wywoła efekt w postaci poprawy salda sektora finansów publicznych o kwotę ponad 2 mld zł rocznie" - czytamy dalej. Postulowane działania obejmują: 1.          

Zysk netto Banku Handlowego spadł r/r do 157,98 mln zł w II kw. 2017 r.

. "W I półroczu 2017 roku koszty działania i koszty ogólnego zarządu oraz amortyzację nieznacznie wzrosły o 18,6 mln zł (tj. 3,0%) do 632,9 mln zł przede wszystkim w wyniku zaksięgowania w I kwartale 2017 roku rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w

Grupa Energa miała wstępnie 704 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

marża na dystrybucji, głównie z powodu wzrostu kosztów strat sieciowych będącego z kolei konsekwencją wyższych cen energii. Ponadto, zadziałał efekt wysokiej bazy, gdyż zmiana metody szacowania sprzedaży niezafakturowanej w II kwartale poprzedniego roku korzystnie wpłynęła na marżę w tamtym okresie

Bank Handlowy miał 180 mln zł zysku netto, 51,99 mld zł aktywów w IV kw. 2019 r

dynamikę wzrostu przychodów, na co największy wpływ miała działalność skarbcowa. W połączeniu ze ścisłą kontrolą kosztów i utrzymaniem kosztów ryzyka na niskim poziomie, pozwoliło to bankowi zanotować najlepszy czwarty kwartał od pięciu lat. Całkowite przychody wyniosły 548 mln złotych (+7% r/r) marża

Zysk netto Banku Millennium wyniósł 155,28 mln zł w I kw. 2018 r.

zaksięgowanie całorocznej składki do BFG na fundusz restrukturyzacji w I kwartale, co spowodowało znaczny wzrost kosztów administracyjnych. Jeśliby rozłożyć równo w czasie tę roczną składkę, skorygowany zysk netto grupy w I kwartale 2018 r. (183,6 mln zł) byłby wyższy o 9,2% niż skorygowany zysk IV kwartału

Zysk netto Banku Millennium wzrósł r/r do 140,5 mln zł w I kw. 2017 r.

. 2017 r. wyniósł 140,5 mln zł i był wyższy o 2,4% niż w I kw. 2016 r. (i o 6,9% wyższy niż zysk netto za IV kw. 2016). Wynik byłby nawet lepszy, gdyby nie wyższe opłaty regulacyjne: roczna opłata w wysokości 44 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji w pełni zaksięgowana w I kw. (nie

Zysk netto 11bit studios spadł r/r do 1,46 mln zł w II kw. 2017 r.

prezes Grzegorz Miechowski, cytowany w komunikacie. Wskazał, że negatywny wpływ na rentowność netto spółki w I półroczu 2017 roku miały zmiany na rynkach walutowych. "Gwałtowne umocnienie złotego, szczególnie wobec dolara amerykańskiego sprawiło, że w tym okresie musieliśmy zaksięgować blisko

Bank Millennium miał 200,19 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 501,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto powtarzalny (tj. skorygowany o opłatę roczną na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków BFG, zaksięgowaną na początku roku finansowego, poprzez równe naliczanie jej przez cały rok - tylko 3/4

Millennium DM obniżył wycenę LPP do 3 858 zł, nadal rekomenduje 'neutralnie'

), a dodatkowo zaczęły rosnąć koszty SG&A/m2 (10,5% w II kw.). Niestety w tegorocznych wynikach spółka zaksięguje jeszcze odpis na zamykaną markę Tallinder w wysokości 26 mln zł. Po najgorszym roku od wielu lat, 2017 r. powinien przynieść pewną poprawę (kontynuacja dodatnich LFL, niewielkie odbicie

Bank Handlowy miał 59,5 mln zł zysku netto, 49,5 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych z powodu jednorazowego zwrotu kary w I kw. 2018 roku. Bank podał, że powyższe spadki częściowo zostały skompensowane przez wzrost wyniku na inwestycjach kapitałowych i pozostałych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat w związku ze

Zysk netto Banku Millennium spadł r/r do 138,81 mln zł w III kw. 2016 r.

transakcji Visa Europe w wysokości 283 mln zł, co zostało zaksięgowane w II kw. 2016 r. i z nadwyżką zrekompensowało negatywny efekt nowego podatku bankowego oraz jednorazowych rezerw na koszty. Dla porównania, zysk netto za I-III kw. 2016 roku bez jednorazowych dochodów i kosztów oraz podatku bankowego

Przewalutowanie kredytów CHF doprowadzi do chaosu. Zbankrutować może aż sześć banków

Według KNF w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu banki z tytułu przewalutowania poniosą straty sięgające 103 miliardów złotych. Zgodnie z prawem nie będą mogły tych strat rozłożyć w czasie – będą musiały zaksięgować wszystko jednocześnie. To oznacza, że w przypadku aż sześciu banków

KNF przekaże wyliczenia dot. projektu ustawy frankowej do końca marca

ich wyślemy te wyniki do osoby pytającej, która prawdopodobnie udostępni je opinii publicznej" - powiedział Jakubiak dziennikarzom. Nie powiedział, czy Komisja będzie rekomendowała, aby koszt prezydenckiego projektu zostały rozłożone w czasie lub zaksięgowane jednorazowo. "Nie

X-Trade oczekuje zdecydowanie niższych kosztów operac. i efektów inwestycji

mogą fluktuować, ale rozczarowanie inwestorów nie powinno być długotrwałe, biorąc uwagę szerszą perspektywę. W tym horyzoncie nic się dla XTB nie zmieniło. Za to inwestycje, których gros kosztów zaksięgowaliśmy w II kwartale powinny przynieść wymierne efekty w przyszłości" - powiedział Maly w

Archicom miał 53 mln zł zysku netto, 83,79 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

zaksięgowanie w 2018 r. 7,6 mln zł tytułem rezerwy dotyczącej kontroli CIT za 2013r." - zaznaczono w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 83,79 mln zł wobec 65,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 484,47 mln zł w 2018 r. wobec 330,29 mln zł rok wcześniej

Strata netto Getin Noble Banku zwiększyła się r/r do 96,55 mln zł w I kw. 2017

kredytowe" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.  W I kw. br. bank zaksięgował koszty związane z opłatami na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) o łącznej wartości 65,2 mln złotych, w tym 47 mln złotych na fundusz przymusowej restrukturyzacji. Wynik z tytułu odsetek wyniósł

Zysk netto ZCh Police wzrósł r/r do 54,84 mln zł w II kw. 2017 r.

analogicznego okresu ubiegłego roku, pomimo wzrostu wolumenów sprzedaży. Różnica wynika głównie z odpisów na należności spółki zależnej AFRIG S.A. zaksięgowanych w czerwcu 2016 roku, które powiększyły wówczas koszty sprzedaży. Istotne zmiany zostały wprowadzone w obszarze optymalizacji kosztów ogólnego zarządu

Problem, ale nie dla PiS-u

opóźnieniem, ale jednak obietnicy dotrzymał. Nie doda oczywiście, jakim kosztem. Pieniądze z OFE to składki obecnych 30-, 40-czy 50-latków, które kiedyś trzeba będzie im oddać w postaci emerytur. A już dziś ZUS ma nam do oddania 2,2 bln zł. Tyle mamy zaksięgowanych składek. ZUS nie ma ani złotówki, bo

Raiffeisen: Dopłata w BFG wz. z upadłością SK Banku z Wołomina to ok. 74 mln zł

przypadku ok. 74 mln zł i zostanie zaksięgowana w IV kwartale 2015., podała instytucja. Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła z dniem 21 listopada działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz postanowiła wystąpić do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z

Zysk netto Wittchen spadł r/r do 2,78 mln zł w III kw. 2016 r.

oraz w okresie styczeń – wrzesień 2016 roku miało przesunięcie realizacji znaczącej umowy z firmą Lidl Sp. z o o.o. Spółka Komandytowa (o której Wittchen informował w raporcie bieżącym nr 13/2016). "Transakcja ta została zrealizowana i zaksięgowana w październiku 2016 roku, podczas gdy

Zysk netto GPW spadł r/r do 26,34 mln zł w I kw. 2016 r.

wcześniej. "Niższy o 13,5 mln zł poziom zysku operacyjnego Grupy w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego był głównie wynikiem niższych przychodów z segmentów rynku finansowego (spadek o 5,8 mln zł) oraz rynku towarowego (spadek o 1,2 mln zł), a także wyższych kosztów operacyjnych

Polnord miał 3,32 mln zł zysku netto, 1,74 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

kwartału 2017 roku. Wzrost kosztów ogólnego zarządu wynika ze zdarzeń jednorazowych m.in. uwzględnienia rezerw na wynagrodzenia, które były zaksięgowane w I kwartale 2018 roku oraz zmiany formy zatrudnienia pracowników sprzedaży co w dłuższym okresie przyniesie wymierne korzyści finansowe dla spółki

Zysk netto Amiki wzrósł r/r do 71,45 mln zł w II kw. 2017 r.

wcześniej. "W pierwszej połowie 2017 roku Grupa Amica zaksięgowała 97 mln zł zysku netto (+94% rdr), z czego blisko 45,9 mln zł wynika z utworzenia aktywa podatkowego w związku z osiągnięciem w czerwcu br. minimalnego poziomu kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych (120 mln zł) w ramach prowadzenia

Zysk netto Banku Handlowego wzrósł wstępnie r/r do 163,4 mln zł w IV kw. 2017 r.

suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji wzrosły o 6,3% r/r. "Na wielkość przychodów w 2016 roku miało zaksięgowanie rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. w wysokości 93 mln zł. Po wyłączeniu powyższej transakcji przychody grupy w 2017 roku

Haitong obniżył rekomendację dla GPW do 'neutralnie', wycenę do 31,8 zł

i koszty KNF (które w 2016 roku zostały w całości zaksięgowane w I kwartale). Analitycy uważają jednak, że będzie to miało istotny wpływ na cenę akcji spółki. (ISBnews)  

Zysk netto Banku Handlowego spadł r/r do 42,66 mln zł w I kw. 2017 r.

od dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży o 6,4 mln zł (tj. 8%), głównie z powodu niższego średniego wolumenu na papierach wartościowych. Jednocześnie koszty z tytułu odsetek w I kwartale 2017 roku spadły o 1,8 mln zł (3%), w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. Głównym

Trigon:Prezydencki projekt ustawy o kredytobiorcach w CHF to koszt ok. 38 mld zł

potencjalna możliwość rozłożenia kosztów na długość życia kredytu (zakładamy 18 lat), co implikuje 2,1 mld zł kosztu rocznie dla sektora"- czytamy dalej. Jeżeli banki byłyby zmuszone do jednorazowego zaksięgowania strat, wiązałoby się to z koniecznością podniesienia kapitału w każdym banku

Przychody LPP wzrosły o ok. 15% r/r do 3,07 mld zł w I-VI 2017 r. 

poziomu różnic kursowych, wykazywanych w rachunku zysków i strat w pozycjach przychodów i kosztów finansowych (poniżej linii zysku operacyjnego). Spółka rozpoczyna zabezpieczanie poziomu kursów walutowych dla płatności w USD wobec dostawców - w okresie pomiędzy powstaniem zobowiązania finansowego

Wskaźnik C/I Banku Handlowego wyniósł 57,5% na koniec czerwca

dostępnych do sprzedaży wyniósł 93,9 mln zł z powodu zaksięgowania rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. "W I półroczu 2016 roku grupa kontynuowała politykę dyscypliny kosztowej, obniżając koszty działania i koszty ogólnego zarządu oraz amortyzację o 10,1 mln zł (tj. 1,6

Projekt ustawy dotyczący kredytów frankowych może być wybrany w maju

społecznej zwrócili uwagę, że propozycja prezydencka obowiązuje do sierpnia tego roku i po tym terminie w wyniku braku działań banków Prezydent zobowiązał się do przedstawienia kolejnej ustawy.   Według wyliczeń KNF, przedstawionych podkomisji wynika, że potencjalne koszty projektowanej ustawy

Zysk netto Gekoplastu spadł r/r do 1,37 mln zł w III kw. 2016 r.

podstawowej w kwocie 91 530 euro (tj. 395 tys. zł). "Naliczony bonus zaksięgowany został na zmniejszenie kosztów materiałów podstawowych. W III kwartale 2015 r. spółka naliczyła bonus w kwocie 505 tys. zł, łącznie za trzy kwartały ubiegłego roku, łączny naliczony bonus za 3 kwartały bieżącego roku

Co z oszczędnościami z OFE? Jak podjąć decyzję, gdy koszty są nieznane?

-procentowej opłacie przekształceniowej. To jednak nie jest jedyny koszt. O ile w OFE opłata za zarządzenie nie może przekraczać 0,045 proc. wartości zarządzanych aktywów, a opłata od składki 1,75 proc., o tyle w IKE opłaty są duże wyższe i sięgają 3 proc. - Nie wiemy, jak będzie teraz, czy prywatność środków

Haitong Bank obniżył rekomendację Comarchu do 'neutralnie', wycenę do 136,9 zł

Haitong Bank wskazują jednak, że biznes IT ma charakter sezonowy, a niektóre kontrakty podpisuje się pod koniec roku (a więc w IV kw), tylko po to żeby wypełnić budżety IT. Haitong uważa, że to zjawisko dotknęło część obrotów Comarchu zaksięgowanych w IV kw. 2015 r. "Mając to na uwadze, a także

Fitch: Dopłaty na gwarant. depozytów spowodują kwartalne straty części banków

. "Spodziewamy się, że koszty związane z upadłością SK Banku zostaną zaksięgowane w IV kw. 2015 i szacujemy, że wpłaty wymagane do pokrycia ubezpieczonych depozytów mogą być na tyle duże, aby wywołać kwartalne straty w niektórych mniej rentownych bankach z oceną Fitch, a mianowicie Getin i BOŚ"

Zysk netto BGŻ BNP Paribas wzrósł r/r do 81,22 mln zł w II kw. 2017 r.

pozostała ujmowana kwartalnie. Zmiana ta wpływa na porównywalność kosztów administracyjnych w analizowanych okresach. Poziom kosztów z wyłączeniem składek na rzecz BFG był niższy w I półroczu 2017 r. o 12% r/r" - czytamy w sprawozdaniu.  Łącznie składki na BFG zaksięgowane przez bank w ciężar

Tax Care ma aplikację księgową dla kierowców korzystających z platformy Uber

miesiącu kierowca może wystawić kilkaset i więcej takich faktur, a zgodnie z regulacjami, każda powinna być zaksięgowana oddzielnie. Standardem na rynku usług rachunkowych dla przedsiębiorców rozliczających się według zasad uproszczonych jest tymczasem ustalanie cen w oparciu o liczbę rozliczanych

Zysk netto Banku Handlowego wzrósł r/r do 130,3 mln zł w IV kw. 2016 - dane wst.

kwocie 44,7 mln zł wobec 145,2 mln zł w 2015 r. (spadek o 100,5 mln) zł związany z mniej sprzyjającymi warunkami rynkowymi; a także wynik na inwestycyjnych instrumentach kapitałowych dostępnych do sprzedaży w wysokości 95,9 mln zł wobec 2,2 mln zł w 2015 r. (wzrost o 93,7 mln zł) z powodu zaksięgowania

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska spadł r/r do 26,6 mln zł w I-III kw. 2017 r.

kwocie 114 mln zł (o czym bank informował w raporcie bieżącym nr 7/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.) wykazanym w pozycji pozostałe koszty operacyjne; * brakiem w 2017 r. przychodu z tytułu rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. która miała miejsce w 2016 r. i związanym z

Jak zaksięgować opłaty związane z leasingiem?

rozliczane bilansowo. 2. Zaksięgowanie odsetek leasingowych: a) za okres umowy 1.080 zł: Wn Rozliczenia międzyokresowe kosztów, Ma Pozostałe rozrachunki rozliczane bilansowo; b) zaliczenie odsetek do kosztów w okresie, którego dotyczą: Wn Koszty finansowe, Ma Rozliczenia międzyokresowe kosztów. 3. Naliczanie

Rząd zajmie się propozycjami Ministerstwa Rozwoju. Mają zniwelować problem zatorów płatniczych w firmach

zaksięgować wartość faktury jako koszt, czyli zapłaci niższy podatek. Z kolej firma B będzie musiała zaliczyć ją do przychodów, co powiększy podstawę opodatkowania. Połowa firm dotknięta zatorami – Propozycja jest konkretna i warta uwagi. Daje szanse na poprawę sytuacji i co ważne, daje ulgę wielu

Wskaźnik C/I Banku Millennium wyniósł 50,8% w I poł. br.

Warszawa, 26.07.2016 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Millennium wyniósł 50,8% na koniec I półrocza br. wobec 50,1% rok wcześniej. Z uwzględnieniem transakcji Visa, wskaźnik ten sięgnął 41,9% na koniec czerwca, podał bank. Przychody z działalności podstawowej (suma

EuroRating obniżył rating Getin Noble Banku do B, perspektywa negatywna

. Nawet przy uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych (utworzenie w ostatnim czasie wysokich rezerw celowych na kredyty zagrożone i zaksięgowanie w I kwartale 2018 r. rocznej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny), osiągane przez bank wyniki na podstawowej działalności nie wykazują oznak poprawy, wskazano też

Ergis zarekomenduje 0,16 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

Grupy Ergs, tj. MKF-Ergis GmbH oraz Schimanski-Ergis GmbH. Zarząd podjął decyzję o dokonaniu jednorazowego odpisu wartości firmy (goodwill), powstałej w 2007 roku w rezultacie zakupu udziałów w spółkach niemieckich. Kwota odpisu w wysokości 45 832 497 złotych zostanie zaksięgowana w pozycji "koszty

Ergis miał wstępnie 163,4 mln zł sprzedaży i 36,7 mln zł straty netto w IV kw.

firmy (goodwill), powstałej w 2007 roku w rezultacie zakupu udziałów w spółkach niemieckich. Kwota odpisu w wysokości 45 832 497 zł zostanie zaksięgowana w pozycji 'koszty finansowe' w rachunkach wyników Ergis SA i Lonni oraz Grupy Ergis" - wyjaśniono w komunikacie. Dodatkowo zarząd zawiązał

Zysk netto Vantage Development wzrósł r/r do 12 mln zł w 2015 r.

był przede wszystkim efektem wyższych wpływów osiągniętych ze sprzedaży mieszkań jak i wzrostu wpływów uzyskiwanych z najmu powierzchni w obiektach komercyjnych. Wzrost przychodów z tytułu operacji przekazywania lokali (pozwalającego na zaksięgowanie przychodów ze sprzedaży) w stosunku do 2014 roku

Mimo wyższych kosztów rosną zyski mBanku i ING

miesiącach roku koszty banku wzrosły aż o 47 proc. wobec analogicznego okresu rok wcześniej i o 40 proc. wobec trzeciego kwartału ubiegłego roku. Wszystko przez zaksięgowanie środków na wypłaty dla klientów zbankrutowanego SK Banku (141,7 mln zł) i rezerwy na funduszu wsparcia kredytobiorców (52,1 mln zł

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

Pytanie Zgodnie z Prawem zamówień publicznych: "Jeśli wadium wniesiono w pieniądzu, należy zwrócić je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na