zaksięgować opłatę

dr hab. Waldemar Gos, profesor w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego

Jak zaksięgować opłaty związane z leasingiem?

Jak zaksięgować opłaty związane z leasingiem?

Spółka z o.o., którą rozliczam, nabyła samochód osobowy w drodze leasingu (leasing podatkowo-operacyjny, księgowo-finansowy). Czas trwania leasingu to 36 miesięcy. Jak prawidłowo zaewidencjonować w księgach opłaty: wstępną, raty leasingu oraz opłatę za zarządzanie flotą i odpis amortyzacyjny?

UOKiK: klienci płacili za karty debetowe, choć miały być za darmo

Moment dokonania transakcji, a nie jej zaksięgowania powinien zwalniać z opłaty za kartę debetową - ustalił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sześć banków musi zwrócić klientom niesłusznie pobrane opłaty.

Co z oszczędnościami z OFE? Jak podjąć decyzję, gdy koszty są nieznane?

Co z oszczędnościami z OFE? Pieniądze, które zgromadziliśmy w OFE, trafią do IKE - teoretycznie w całości, ale praktycznie państwo pobierze 15-proc. opłatę przekształceniową. W alternatywnym wariancie środki mogą zostać zaksięgowane na koncie w ZUS. Przyglądamy się, co można zyskać, a co stracić przy obu rozwiązaniach.

mBank miał 86,98 mln zł zysku netto, 182,9 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 362,94 mln zł wobec 301,05 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 182,94 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 158,72 mld zł na koniec 2019 r. W I-II kw. 2020 r. bank miał 177,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom

PKO BP wprowadza kolejne udogodnienia dla firm w zw. z epidemią

. Bank zniósł realizację przelewu do ZUS, do końca czerwca br. jako koniecznego warunku zwalniającego z opłat za PKO Konto Firmowe, podał bank. "PKO Bank Polski oferuje wsparcie przedsiębiorcom w postaci gwarancji zabezpieczających spłatę kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, a także pożyczki

BNP Paribas BP miał 114,76 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

507,59 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 205,52 mln zł wobec 132,02 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 107,56 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 109,02 mld zł na koniec 2018 r.  W I-III kw. 2019 r. bank miał 493,42 mln zł skonsolidowanego zysku

mBank miał 90,92 mln zł zysku netto, 173,82 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 362,68 mln zł wobec 293,59 mln zł rok wcześniej. "Dochody łącznie Grupy mBanku wzrosły w ujęciu kwartalnym i wyniosły 1 434,3 mln zł. Dochody podstawowe, czyli wynik z tytułu odsetek i wynik z tytułu opłat i prowizji, wzrosły w porównaniu

Zysk netto mBanku wyniósł 411 mln zł, aktywa 133,64 mld zł w I kw. 2018 r.

wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 268,88 mln zł wobec 249,55 mln zł rok wcześniej. Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i osiągnęła poziom 2,61% w porównaniu do 2,57% w IV kw. 2017 roku.  "Dochody łącznie Grupy mBanku wyniosły 1 380,6 mln

Jak dostać bankowe bonusy i nie płacić za konto podczas lockdownu?

Jak dostać bankowe bonusy i nie płacić za konto podczas lockdownu?

średnia zachorowań na COVID-19,  zamknięte są siłownie, kina, sanatoria. A przecież w wielu bankach określona liczba lub wartość transakcji kartą zwalnia ich bowiem z comiesięcznej opłaty. I tak w Santanderze z opłaty za konto, która może wynieść 5 zł, zwalnia albo wykonanie pięciu transakcji w

Bank Millennium miał 159,97 mln zł zysku netto, 82,3 mld zł aktywów w I kw. 2019

czynnikiem wzrostu przychodów (+14,6% rocznie), natomiast podniesienie opłat na BFG w 2019 roku spowodowało znaczny wzrost kosztów operacyjnych (wraz z amortyzacją) o 16,4% rocznie. Warte zauważenia jest, iż składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG jest księgowana w I kwartale, co zniekształca

Bank Handlowy miał 26,36 mln zł zysku netto, 62,28 mld zł aktywów w I kw.

I kw. 2019 r. - spadek o 7,7 mln zł (tj. 2%), głównie z powodu niższych kosztów nadzoru i opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). "Koszty poniesione na rzecz BFG wyniosły 89 mln zł w związku z zaksięgowaniem w I kw. 2020 roku kosztu rocznej składki na fundusz przymusowej

Likwidacja OFE. Gdy na giełdzie załamanie, kusi wybór ZUS

Likwidacja OFE. Gdy na giełdzie załamanie, kusi wybór ZUS

Senat. Zgodnie z tym projektem środki z OFE trafią do nowych indywidualnych kont emerytalnych, czyli IKE (OFE staną się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, SFIO). Chyba że członek OFE podejmie decyzję o tym, żeby przekazać je do ZUS, który zaksięguje je na koncie ubezpieczonego

Bank Millennium miał 53,6 mln zł zysku netto, 102,58 mld zł aktywów w II kw.

poł. 2020 r.: 69 mln zł przed podatkiem/49 mln zł netto, 2 kw. 2020 r.: 9 mln zł przed podatkiem/8 mln zł netto oraz alokacja tych rezerw do odpowiednich segmentów biznesowych), dodatkowe rezerwy na zwrot opłat od spłaconych przed terminem kredytów konsumpcyjnych (pierwsza połowa 2020 r. i 2 kw. 2020

DM BOŚ nadal rekomenduje 'sprzedaj' dla mBanku, podniósł wycenę do 390,6 zł

9.00 kurs wynosił 460,75 zł. "Oczekujemy stopniowej poprawy wyniku na działalności podstawowej i wzrostu wyniku odsetkowego netto w stosunku do poprzedniego kwartału pod wpływem ekspansji portfela i jego lepszej struktury. Jednocześnie zakładamy wzrost kw./kw. wyniku z tytułu prowizji i opłat

Przedsiębiorco, to ostatni dzień na mikrorachunek! Najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć

Przedsiębiorco, to ostatni dzień na mikrorachunek! Najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć

To mała rewolucja. Od stycznia każdy podatnik, zamiast wpłacać pieniądze na ogólne rachunki urzędu skarbowego, musi mieć nadany indywidualnie przez fiskusa numer konta do robienia takich opłat. To tzw. mikrorachunek. Dzięki temu fiskus łatwiej ma kontrolować, co kto zapłacił i kiedy. Z

DM BOŚ obniżył rekomendację dla Idea Banku do 'trzymaj', wycenę do 20,3 zł

19,4 zł. "Oczekujemy przeciętnych powtarzalnych wyników w ostatnim kwartale 2017 oraz widocznego spadku rentowności w ujęciu kwartał do kwartału. W  poprzednim kwartale wyniki co prawda podwyższyło zaksięgowanie jednorazowego zysku, niemniej spodziewamy się również pogorszenia

Jak Czerwona Skarbonka pomaga Polakom zadbać o swoje finanse?

Jak Czerwona Skarbonka pomaga Polakom zadbać o swoje finanse?

dowiadują się, czy ominą ich opłaty za wydanie karty, prowadzenie rachunku bankowego i wypłaty środków z bankomatu. Rosnące zainteresowanie aplikacjami mobilnymi powoduje, że portal Czerwona Skarbonka pozwala użytkownikom filtrować dostępne oferty rachunków bankowych pod względem np. dostępności płatności

Bank Millennium miał 18,1 mln zł zysku netto, 101,9 mld zł aktywów w I kw.

na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych (55 mln zł przed opodatkowaniem/netto), wyprzedzająca rezerwa na spodziewany wpływ pandemii COVID-19 (60 mln zł/49 mln zł) czy koszty integracji z Euro Bankiem (30 mln zł/24 mln zł). Co więcej, w I kw. 2020 r. bank zaksięgował pełną składkę roczną (58

Bank Millennium miał 200,19 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 501,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto powtarzalny (tj. skorygowany o opłatę roczną na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków BFG, zaksięgowaną na początku roku finansowego, poprzez równe naliczanie jej przez cały rok - tylko 3/4

BNP Paribas Bank Polska miał 161,6 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

Polska Sp. z o.o. – obecnie BNP Paribas Financial Services Sp. z o.o., * poniesienie w I kwartale 2019 r. wyższych kosztów na rzecz BFG. Łączne opłaty zaksięgowane w ciężar kosztów I kwartału 2019 r. były wyższe o 90,1 mln zł r/r, * poniesienie w I kwartale 2019 r. kosztów integracji w kwocie

Bank Handlowy miał 180 mln zł zysku netto, 51,99 mld zł aktywów w IV kw. 2019 r

mln zł (tj. 23,8%) w stosunku do zysku za 2018 rok. Na spadek zysku netto wpłynęły pozycje nadzwyczajne związane z wyższymi odpisami netto w segmencie Bankowości Instytucjonalnej oraz wzrost opłat na fundusz przymusowej restrukturyzacji w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), podano. "

Zysk netto mBanku spadł r/r do 218,78 mln zł w I kw. 2017 r.

kwartału. Znaczący wzrost kosztów był spowodowany zaksięgowaniem w I kwartale 2017 roku rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, podała instytucja. W I kwartale 2017 roku nastąpiło księgowanie rocznej opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji

mBank miał 331,64 mln zł zysku netto, 152,43 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 225,81 mln zł wobec 248,98 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 152,43 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 145,75 mld zł na koniec 2018 r. W  poł. 2019 r. bank miał 495,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

mBank miał 164 mln zł zysku netto, 150,82 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

wyniósł 290,8 mln zł i był o 37,6% niższy w stosunku do wyniku IV kwartału 2018 roku w związku z zaksięgowaniem rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku obniżył się o 50,7% w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniósł 164 mln zł"

Bank Handlowy szacuje, że jego skons. zysk netto wyniósł ok. 60 mln zł w I kw.

skonsolidowany zysk netto za I kwartał 2017 roku Grupy Banku Handlowego w Warszawie S.A. wyniesie ok. 60 mln zł. Na taki poziom skonsolidowanego zysku netto największy wpływ miały:  • jednorazowe zaksięgowanie kwoty rezerwy na składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w ramach opłat na

Zysk netto Banku Handlowego spadł r/r do 157,98 mln zł w II kw. 2017 r.

rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 155,37 mln zł wobec 139,11 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 44,59 mld zł na koniec II kw. 2017 r. wobec 45,21 mld na koniec 2016 r.  W I poł. 2017 r. bank miał 200,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Strajk przedsiębiorców: "tarcze antykryzysowe" są dziurawe, odmrażanie gospodarki to kpina

płacenia składek (m.in. na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), nie wolno mieć zaległości w ich płaceniu. - Dochodzi do sytuacji absurdalnych, gdy ktoś spóźnił się z tą opłatą jeden lub dwa dni albo ta płatność została za późno zaksięgowana przez ZUS, i już jest wykluczony z pomocy – wyjaśnia

Zysk netto mBanku spadł r/r do 269,7 mln zł w II kw. 2017 r.

wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 252,61 mln zł wobec 209,7 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 129,42 mld zł na koniec II kw. 2017 r. wobec 128,73 mld na koniec II kw. 2016. W okresie I-II kw. 2017 r. bank miał 488,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

BNP Paribas BP miał 115,08 mln zł zysku netto I kw. 2020 r.

tytułu odsetek wyniósł 810,49 mln zł wobec 770,44 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 206,76 mln zł wobec 205,88 mln zł rok wcześniej. Obniżenie się wyniku odsetkowego było efektem spadku kosztów z tytułu odsetek o 47 436 tys. zł, tj. o 17,9% przy jednoczesnym spadku

Strata netto Getin Noble Banku zwiększyła się r/r do 96,55 mln zł w I kw. 2017

kredytowe" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.  W I kw. br. bank zaksięgował koszty związane z opłatami na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) o łącznej wartości 65,2 mln złotych, w tym 47 mln złotych na fundusz przymusowej restrukturyzacji. Wynik z tytułu odsetek wyniósł

Zysk netto Banku Millennium wyniósł 155,28 mln zł w I kw. 2018 r.

rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 172,5 mln zł wobec 166,12 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium w I kwartale 2018 roku wyniósł 155,3 mln zł i był wyższy o 10,5% niż w I kwartale 2017 roku. Na wynik obydwu tych okresów wpływ miało

Bank Handlowy miał 59,5 mln zł zysku netto, 49,5 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

osiągnęły poziom 537,1 mln zł" - czytamy w raporcie.  Bank podał w komunikacie, że dodatkowa opłata regulacyjna wyniosła 95 mln zł, co oznacza niemal dwukrotny wzrost tego obciążenia w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Niższy wynik netto to także efekt zmiany

Zysk netto Banku Millennium wzrósł r/r do 140,5 mln zł w I kw. 2017 r.

. 2017 r. wyniósł 140,5 mln zł i był wyższy o 2,4% niż w I kw. 2016 r. (i o 6,9% wyższy niż zysk netto za IV kw. 2016). Wynik byłby nawet lepszy, gdyby nie wyższe opłaty regulacyjne: roczna opłata w wysokości 44 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji w pełni zaksięgowana w I kw. (nie

Awaria bankomatów Euronet: podwójne księgowanie wypłat

MasterCard. Podwójne księgowanie wypłat gotówki z bankomatów sieci Euronet klienci zobaczyli na swoich kontach w czwartek wieczorem. - Jeśli w wyniku tych transakcji na koncie powstał debet, naliczona za niego opłata zostanie anulowana - informują konsultanci na infolinii banku. Problem leży po stronie sieci

Zysk netto Banku Millennium spadł r/r do 138,81 mln zł w III kw. 2016 r.

opłat sięgnął 150,19 mln zł wobec 151,59 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 67,14 mld zł na koniec III kw. 2016 r. wobec 66,24 mld na koniec 2015 r. W okresie I-III kw. 2016 r. bank miał 569,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w

Zysk netto GPW spadł r/r do 26,34 mln zł w I kw. 2016 r.

(wzrost o 6,0 mln zł), głównie prezentacyjny efekt zaksięgowania całości opłat rocznych na rzecz KNF w I kwartale 2016 r." - podała GPW w raporcie.  W pierwszym kwartale 2016 r. EBITDA Grupy GPW wyniósł 41 mln zł, co oznacza spadek o 4,1 mln zł w stosunku do 45,1 mln zł osiągniętych w IV

Przedsiębiorcy, gdy zachorują, nie dostaną zasiłku

macierzyńskiego, wystarczyło przez trzy miesiące regularnie opłacać dobrowolną składkę chorobową (ok. 65 zł miesięcznie). Nie miało znaczenia, czy zalegaliśmy z innymi opłatami. Od stycznia tak już nie jest. Bieżące wpłaty, w tym składki chorobowe, ZUS w pierwszej kolejności księguje na składki zaległe. W ten

Zysk netto Banku Handlowego wzrósł wstępnie r/r do 163,4 mln zł w IV kw. 2017 r.

suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji wzrosły o 6,3% r/r. "Na wielkość przychodów w 2016 roku miało zaksięgowanie rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. w wysokości 93 mln zł. Po wyłączeniu powyższej transakcji przychody grupy w 2017 roku

Zysk netto Banku Handlowego wzrósł r/r do 130,3 mln zł w IV kw. 2016 - dane wst.

zysk netto w wysokości 601,6 mln zł, który był niższy o 24,8 mln zł (tj. 4,0%) w stosunku do zysku za 2015 rok" - czytamy w komunikacie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 003,57 mln zł w całym 2016 r. wobec 976,6 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 561,23 mln zł w 2016 r

Po wielkiej awarii kont Inteligo pieniądze w końcu wracają do klientów

- Wypłaty te zostały zaksięgowane dopiero dzisiaj. Dzwoniłem na infolinię i nie jestem pojedynczym przypadkiem - informuje nas pan Łukasz. "Te wypłaty" to pieniądze, które zaczęły znikać z kont klientów Inteligo w weekend od 6 do 8 września. Bank zmieniał wtedy system informatyczny, przez

Zysk netto Banku Handlowego spadł r/r do 42,66 mln zł w I kw. 2017 r.

powodem spadku były niższe koszty odsetek od zobowiązań wobec banków o 8,4 mln zł (tj. 54,2%), częściowo skompensowane przez wyższe koszty odsetkowe od zobowiązań wobec podmiotów sektora niefinansowego i finansowego" - czytamy w raporcie. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 134,29 mln zł wobec

Bank popełnia błąd. I robi problemy z jego zgłoszeniem

potrafić wyjść z kryzysu wizerunkowego z twarzą. Przeprosić klientów, zaproponować jakąś rekompensatę, jak najszybciej naprawić błąd tak, żeby klient nie miał dodatkowych kłopotów. Tego w polskich firmach - nie tylko w bankach - nie potrafią. "Kilka dni temu mBank pobrał mi dwa razy opłatę za kartę

ZUS pisze do przyszłych emerytów. Strach otworzyć list

Wyliczenia z ZUS dostanie 20,5 mln Polaków, czyli wszyscy, którzy choć przez chwilę podlegali ubezpieczeniom społecznym i mają zaksięgowane składki na indywidualnym koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Większość korespondencji przyjdzie w formie papierowej. 2,5 mln osób otrzyma ją

Projekt ustawy dotyczący kredytów frankowych może być wybrany w maju

" - podkreślił Szewczak. Przedstawiciele strony społecznej chcieli również uzyskać odpowiedź od KNF, w jaki sposób banki zaksięgowały w bilansie wzrost kursu CHF/PLN, czy ten zysk został zaksięgowany. Prezydencki projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu

UKNF: Banki wpłaciły 1,17 mld zł podatku od instytucji finansowych w 4 miesiące

znajdujących się w portfelu danego banku. "Składka na Fundusz w zdecydowanej większości pokryta została przez banki komercyjne. Opłaty na FWK uiszczone zostały w lutym, jednakże większość banków zaksięgowała związane z nimi wydatki już w grudniu 2015 r. Łącznie 26 banków komercyjnych zapłaciło 587 mln

Zysk netto BGŻ BNP Paribas wzrósł r/r do 81,22 mln zł w II kw. 2017 r.

rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 124,21 mln zł wobec 121,89 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem grupy wyniosły 71,98 mld zł na koniec II kw. 2017 r. wobec 72,3 mld na koniec 2016 r. W I poł. 2017 r. bank miał 120,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

mBank: Poziom kursu CHF będzie mieć umiarkowany negatywny wpływ na wyniki w 2015

będzie miało zaksięgowanie rocznej oraz ostrożnościowej opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Do końca 2014 roku koszty tych opłat były rozpoznawane przez okres całego roku. "Wpływ ten będzie dodatkowo zwiększony przez wzrost stawek powyższych opłat za 2015 rok w stosunku do

Konto bankowe dla firmy. Jaki bank i jakie konto wybrać? Które opcje będą dla firmy przydatne, a które w ogóle?

opłaty z obcych placówek czy operacje przeprowadzane bezpośrednio w oddziale banku, czy przez jego konsultanta. Istotny jest także inny wymóg - utrzymania określonego salda na otwartym rachunku. Niektóre banki premiują duży, średniomiesięczny stan na koncie – nawet do 60 zł, ale dla mniejszych firm

Wskaźnik C/I Banku Handlowego wyniósł 57,5% na koniec czerwca

068,8 mln zł. Głównym czynnikiem spadku przychodów był niższy wynik na działalności skarbcowej, częściowo skompensowany dzięki zaksięgowaniu rozliczenia transakcji przejęcia VISA Europe Limited przez Visa Inc. Wynik z tytułu odsetek w I półroczu 2016 roku wyniósł 499,7 mln zł (wzrost o 0,6%), pomimo

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska spadł r/r do 26,6 mln zł w I-III kw. 2017 r.

tym zbyciem przez bank udziałów w Visa Europe na rzecz Visa Inc. (o której bank informował w raporcie bieżącym nr 10/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r.). Wynik ze sprzedaży udziałów w Visa Europe wyniósł 80,6 mln zł i został zaksięgowany w pozycji 'Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do

Jedn. zysk netto Raiffeisen Banku wzrósł o 76,9% r/r do 262,4 mln zł w I-III kw.

; * rozliczeniem transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. i związanym z tym zbyciem przez bank udziałów w Visa Europe na rzecz Visa Inc. […] Wynik ze sprzedaży udziałów w Visa Europe wyniósł 80,6 mln zł i został zaksięgowany w pozycji 'Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do

Raty "zero procent"? Mogą kosztować...

gdyby dokonywał otrzymaną od banku kartą transakcji za minimum 500 zł miesięcznie, nie musiałby ponosić za nią opłat. - Jeśli wartość zaksięgowanych transakcji bezgotówkowych przekracza 500 zł miesięcznie, bank nie pobiera opłat za korzystanie z karty. W sytuacji, w której klient nie decyduje się na

Płatności zbliżeniowe opóźnione, więc dopłacasz za konto za zero

dnia miesiąca. Bank zaksięgował ją jako listopadową, bo wtedy przesłano z punktu handlowego rozliczenie. Karta za zero, ale musisz wpierw wydać - mBank pisze we wszystkich dokumentach reklamujących karty debetowe:"0 zł za kartę debetową, jeśli płatności kartą wyniosą 200 zł lub 300 zł miesięcznie

Strata netto Raiffeisen Bank Polska wyniosła 29,69 mln zł w I poł. 2017 r.

" - czytamy w raporcie. Zysk netto z działalności zaniechanej za I poł. 2016 r. wyniósł 11,72 mln zł. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 546,44 mln zł wobec 486,3 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 290,56 mln zł wobec 295,13 mln zł rok wcześniej. "Na wynik Grupy w

UPC blokuje laptopa za niezapłacony rachunek?

opłatach. Przywrócenie działania usługi internetowej nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie UPC Polska. Prosimy o jak najszybszą spłatę zadłużenia i informujemy, że termin aktywacji usługi zależy od wybranej metody płatności". Zadłużenie faktycznie było i to na 234,63 zł. Skoro

Głupie prowizje, odc. 12.: Przyszły pieniądze na konto? Płać 30 zł!

z tej serii. Otóż, jak donieśli nam czytelnicy, Deutsche Bank życzy sobie aż 30 zł za przelewy przychodzące z zagranicy. Pisze pan Tomasz z Warszawy: "Opłata w wysokości 30 zł za zaksięgowanie przelewu przychodzącego z zagranicy wynosi 30 zł, niezależnie od waluty, w jakiej wykonywany jest

Haitong Bank aktualizował rekomendacje dla spółek z sektora TMT

;optymalizacja wydatków operacyjnych na telewizję. Dodatkowo przełożą się na to potencjalna renegocjacja opłat emisyjnych z Emitelem i poprawa oglądalności reklam w internecie, co może zaowocować zmianą cennika reklam w sieci. Szczególnie kiedy cała branża przyjmie wspólne

Bankowe pułapki na nasze portfele

podstawowych opłatach bankowcy wykręcają rocznie 4 mld zł zysku prowizyjnego. Coraz większą część zarobku zapewniają bankowcom jednorazowe opłaty, które trudno znaleźć w tabelach, a które biją po kieszeni znacznie bardziej niż kilka złotych opłaty za konto czy kartę. Dziś w „Pieniądzach Ekstra&rdquo

Banki wytrzymają wszystko? Kolejny wzrost zysków

- pochwalił się Cezary Stypułkowski, prezes mBanku, na konferencji prasowej. Choć od razu trzeba powiedzieć, że w przypadku mBanku wyniki pierwszego kwartału też są mocno zaburzone. Zaważyła na nim jednorazowa transakcja - zaksięgowanie zysku ze sprzedaży spółki BRE Ubezpieczenia (kupiła ją Axa), co

Bank nie uznaje podpisu? W reklamacji pomoże arbiter

zareklamowałem transakcję na czas, w trybie chargeback, powołując się na fakt, że nie wyrażałem zgody na pobranie opłaty abonamentowej - relacjonuje. Ping-pong z bankiem Bank i tym razem odrzucił reklamację, twierdząc, że otrzymał od serwisu dokumenty, z których wynika, że transakcja została właściwie zlecona i

Rząd ogłosił propozycje zmian w OFE. Dowolność i umorzenie części aktywów

Wątpliwości dotyczą najistotniejszej części rządowego planu, czyli umorzenia części aktywów OFE (tych zainwestowanych w obligacje) i wprowadzenia dowolności wyboru między oszczędzaniem w ZUS i OFE. - Obniżenie opłat OFE jest jednoznacznie jasnym punktem wystąpienia premiera, mniej jednoznaczne są

KNF: System emerytalny w Polsce potrzebuje znaczących zmian

zostać również ujawniony całkowity wzrost ukrytego długu publicznego związanego z zaksięgowaniem na kontach w FUS równowartości obligacji skarbowych z portfeli OFE umorzonych w lutym 2014 roku. "Kwotę tę można podawać cyklicznie do publicznej wiadomości, z uwzględnieniem jej waloryzacji na

Błąd w nazwisku na bilecie może cię słono kosztować. Horrendalne opłaty linii lotniczych

wystawieniu biletu i zaksięgowaniu opłaty za niego, zmiany będą możliwe po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Dla przykładu; w przypadku linii Wizz Air zmiana nazwiska kosztuje 180 zł, jeżeli zmiany dokonamy na stronie internetowej przewoźnika, a 270 zł w przypadku, gdy jest robiona przez telefon. Co ważne

Tania waluta na wakacje

walutową, weź pod uwagę koszty prowadzenia konta walutowego. Opłaty (zwykle 1 euro czy dolar miesięcznie) mogą zjeść część korzyści wynikających z braku kosztów przewalutowania. Dlatego karta przyda się osobom często wyjeżdżającym za granicę. Do podróży po strefie euro wystarczy jeden plastik podpięty do

Koniec wielkich zysków banków w Polsce?

trzeba powiedzieć, że w przypadku mBanku wyniki pierwszego kwartału też są mocno zaburzone. Zaważyła na nim jednorazowa transakcja - zaksięgowanie zysku ze sprzedaży spółki BRE Ubezpieczenia (kupiła ją Axa), co zwiększyło wynik banku o 194 mln zł. Podobna sytuacja jest z BZ WBK, który zaczął rok od zysku

Emeryt poręczył znajomej 700 zł lichwiarskiej pożyczki. Dziś do spłacenia jest 120 tys. zł, a dług wciąż rośnie

Drogi czytelniku. W poniedziałek, gdy czytasz ten tekst, dług urośnie o kolejne 36 zł i 12 gr odsetek, plus 6 zł 38 gr opłaty egzekucyjnej. Razem 42 zł 50 gr. We wtorek do długu wierzyciel dopisze kolejne 42,5 zł i każdego następnego dnia zrobi to samo. Emeryt to 77-letni Jan Sznajder z Warlubia

Abonament komórkowy za 0 złotych? Prześwietlamy nową ofertę Getin Banku

, żeby dostać nagrodę? Wystarczy wykonać pięć transakcji miesięcznie kartą, które muszą zostać zaksięgowane w jednym miesiącu, a na nasze konto musi wpływać miesięcznie kwota powyżej tysiąca złotych. A jak wygląda konto, które musimy założyć do rachunku? Rachunek Premium (bez którego nie dostaniemy

Spłacał kredyt wcześniej, niż powinien, ale i tak zapłaci za opóźnienie jednej raty

czynności windykacyjne, w następstwie których nalicza opłaty zgodnie z taryfą opłat i prowizji. Za datę spłaty uznaje się wpływ środków na konto spłaty kredytu. W przypadku gdy na rachunek karty nie wpłynie kwota wskazana w zestawieniu transakcji, bank przesyła monit pisemny, a w przypadku utrzymywania się

Wyścig w płatnościach. Jeden klik pogrąży karciarzy?

tam płatności (logujemy się, zatwierdzamy podstawiony formularz z danymi transakcji, autoryzujemy ją SMS-owym kodem i wio). Od zwykłego przelewu pay-by-link różni się tym, że transakcja jest zatwierdzana natychmiast, nie przeba czekać, aż przelew zostanie faktycznie zaksięgowany przez właściciela e

Jak tanio kupić dolary, euro czy franki

założenia konta w takim serwisie. Żeby wymienić pieniądze, musisz najpierw przelać złotówki na wskazane konto. Pieniądze mogą być wymienione na wybraną przez ciebie walutę automatycznie (zaraz po zaksięgowaniu twojej wpłaty). Możesz też śledzić kursy oferowane przez e-kantor i zlecić przewalutowanie w

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - klienci ruszają do sądów

klauzul dotyczących przeliczania kredytów frankowych oraz opłat likwidacyjnych od polis inwestycyjnych. W przypadku UNWW wyniki sądowych starć są różne. Dziś w "Pieniądzach Ekstra" krótkie sprawozdanie z prawniczego pola bitwy między bankami a kredytobiorcami. Coraz więcej wygranych Najczęściej

Pierwsze kroki na giełdowym parkiecie

to ok. 0,39 proc. od wartości kupowanych lub sprzedawanych akcji. Najniższą prowizję w internecie ma obecnie Dom Maklerski "DB Securities" - 0,19 proc. Przebił XTB, dotychczasowego lidera, który każe sobie płacić 0,25 proc. od kwoty transakcji. DB Securities pobiera za to opłatę za

Będzie nowy podatek - od usług cyfrowych. Kto i ile zapłaci?

Do resortu finansów wysłaliśmy kilka pytań dotyczących nowego podatku. Spytaliśmy m.in., czy wiadomo już, kiedy ewentualnie taki podatek byłby wprowadzony i od kiedy by obowiązywał oraz czy resort ma jakieś szacunki na temat tego, ile podmiotów objęłaby nowa opłata. W odpowiedzi otrzymaliśmy dwa

Sejmowa kłótnia o OFE

Premier Donald Tusk osobiście bronił w Sejmie rządowych propozycji radykalnego zmniejszenia składki do OFE. Ma ona spaść z 7,3 do 2,3 proc. Pozostałe 5 proc., zamiast w OFE, zostanie zaksięgowane na nowym koncie w ZUS. I od razu wydane na obecnych emerytów. Dzięki temu państwo nie będzie musiało

Bank Światowy: więcej do OFE to wyższe emerytury

. zostanie zaksięgowane na nowym koncie w ZUS i wydane na bieżące emerytury. Budżet zaoszczędzi dzięki temu 11 mld zł w tym roku. O tyle mniej będzie musiał dosypać do kasy ZUS. Zupełnie co innego radził Polsce Bank Światowy. "Gazeta" dotarła do raportu przygotowanego dla polskiego rządu w marcu

Przelew zagraniczny - zrób to taniej przez internet

wysyłania przelewów są oczywiście bardzo różne. Możesz spotkać się np. z rubryką "data waluty". Ta informacja mówi o tym, kiedy przelew dotrze do banku odbiorcy. Domyślnie może być ustawiona opcja SPOT, co znaczy, że dotrze w ciągu dwóch dni roboczych. Bank odbiorcy może od razu zaksięgować

Bioton podtrzymał prognozę 350 mln zł przychodów grupy na 2007 r.

. Według prezesa, przychody i zysk może być znacznie większe, o ile spółka Biopartners otrzyma od przyszłych dystrybutorów preparatu o nazwie Interferon Beta pierwsze transze, liczonych na kilkadziesiąt milionów dolarów, opłat rejestracyjnych tego produktu. Większość natomiast trafi na konto spółki w

Wysyłasz przelew z błędem, możesz słono zapłacić

? Załóżmy, że wysyłamy przelew na konto Jana Kowalskiego i takie nazwisko podajemy w polu odbiorca, ale właścicielem rachunku jest Roman Malinowski. - Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego bank nie powinien zaksięgować takiego przelewu. Nie chodzi oczywiście o drobne błędy, np. jeśli w nazwie adresata

Rząd tnie składkę do OFE

. Rząd tnie składkę Od maja składka do otwartych funduszy emerytalnych spadnie z obecnych 7,3 do 2,3 proc. pensji. Pozostałe 5 proc. zamiast w OFE zostanie zaksięgowane na nowym subkoncie w ZUS. I od razu wydane na obecnych emerytów. Dzięki temu budżet zaoszczędzi w tym roku 11 mld zł, do 2020 r

Jak Apple, Google i Starbucks płacą podatki tam, gdzie im wygodnie, czyli podatki z kanapki

70 proc. z nich zaksięgował poza granicami USA. - Gdy najbogatsze koncerny Ameryki płacą mniej, to generalnie więcej musi zapłacić społeczeństwo - komentował Martin Sullivan, były analityk amerykańskiego Departamentu Skarbu. Wyliczył on, że gdyby przychody Apple'a rozkładały się po równo (połowa z

Outsourcing procesów biznesowych: czy zaufać?

specjalistycznego personelu. Koszty obsługi outsourcingowej uzależnione są od zakresu świadczonych usług, a jednym z bardziej popularnych modeli kosztowych jest opłata transakcyjna za zdefiniowaną czynność lub odpowiednio zdefiniowane zdarzenie gospodarcze, np. zaksięgowanie faktur, wysłanie zamówienia itp. Innym

Kredytówka w portfelu: Sposób na oszczędzanie czy tykająca bomba?

klientów bank wycofał się z podwyżki opłaty za kartę płatniczą! Czytaj też: Wielkie straszenie kartami zbliżeniowymi. Rzeczywiście takie niebezpieczne? Karta debetowa to nic innego, jak zdalna "wtyczka" do naszego konta osobistego. Jeśli chcemy zapłacić pieniędzmi, które leżą na koncie, po

Cięcie OFE dzieli polityków i ekonomistów

Premier Donald Tusk zdecydował we wtorek, że składka do OFE spadnie z obecnych 7,3 do 2,3 proc. Pozostałe 5 proc. zamiast w OFE zostanie zaksięgowane na nowym subkoncie w ZUS. I od razu wydane na obecnych emerytów. Dzięki temu państwo nie będzie musiało pożyczać 190 mld zł do 2020 r. O tyle mniej