zakres prowadzenia własnej działalności

Gdy kontrahentami są małżonkowie

Odrębni podatnicy VAT Przepisy o VAT nie zabraniają małżonkom prowadzenia działalności gospodarczej jako odrębnym podatnikom VAT. Także nie ma przeszkód, aby pomiędzy małżonkami prowadzącymi odrębne działalności gospodarcze istniała ustawowa wspólność majątkowa. Wątpliwości jednak mogą budzić

Rząd planuje wprowadzenie ewidencji winnic i certyfikację winorośli

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prowadzenia rejestrów działalności regulowanej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich. "W związku z tym, że ewidencja producentów win (gronowych), z uwagi na przepisy UE jest prowadzona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, proponuje się przeniesienie ww

GPM Vindexus nie notuje istotnego zmniejszenia spłat z portfeli w zw. z pandemią

przez administrację państwową, a także zmniejszenia regulacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz usprawnienia działalności sądów i komorników, w szczególności w zakresie cyfryzacji postępowań sądowych i egzekucyjnych. "Faktyczny rozmiar przyszłego wpływu skutków pandemii

DM Pekao rozszerzy zakres usług m.in. o obsługę instytucji do końca 2019 r.

Pekao związane z prowadzeniem działalności maklerskiej zostały przeniesione do Domu Maklerskiego Pekao, działającego jako wydzielona jednostka organizacyjna w ramach banku. Operacja przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, podał bank.  "Połączenie CDM Pekao i DM Pekao to zamknięcie

Drageus Games: Premiera gry 'The Great Perhaps' na Nintendo Switch - 10 lipca

konsolę Nintendo Switch na dzień 10 lipca 2020 r." - czytamy w komunikacie.  Drageus Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier, zarówno własnych, jak i gier innych deweloperów na konsolę Nintendo Switch oraz komputery

Drageus Games: Premiera gry 'The Great Perhaps' na Xbox ustalona na 10 VII

' na konsolę Xbox na dzień 10 lipca 2020 r." - czytamy w komunikacie. Drageus Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier, zarówno własnych, jak i gier innych deweloperów na konsolę Nintendo Switch oraz komputery stacjonarne

Alior Bank nie planuje zwolnień grupowych, ograniczy sieć o 25% do końca 2022 r.

horyzoncie strategii (2020-2022) ich liczba ma przekroczyć 100. Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął

Drageus: Gra 'Pew Paw' zadebiutuje na Nintendo Switch 12 czerwca

dzień 12 czerwca 2020 r." - czytamy w komunikacie. Drageus Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier, zarówno własnych, jak i gier innych deweloperów na konsolę Nintendo Switch oraz komputery stacjonarne. Spółka jest notowana na

Master Pharm zmienia strategię, skupi się na produkcji kontraktowej suplementów

" - czytamy dalej. Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów

KSF-M rekomenduje obniżenie wag ryzyka dla kredytów zabezp. nieruchomościami

prowadzeniu przez kredytobiorcę własnej działalności gospodarczej i nieprzynoszących dochodu generowanego przez czynsz lub zyski z ich sprzedaży. "W opinii Komitetu, zalecane obniżenie wag ryzyka wraz z innymi działaniami podejmowanymi przez instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego może pozytywnie

Drageus Games: Premiera gry 'Genetic Disaster' na Xbox ustalona na 29 V

maja 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Drageus Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier, zarówno własnych, jak i gier innych deweloperów na konsolę Nintendo Switch oraz komputery stacjonarne. Spółka jest notowana na rynku

Kaufland wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia 1 sklepu Tesco Polska w Warszawie

komunikacie. Kaufland należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców

Master Pharm rekomenduje ZWZ przeznaczenie na buy-back do 18,2 mln zł

. Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów

"Tarcze antykryzysowe". Jak mogą pomóc? Prawnicy czytelnikom, odc. 85

"Tarcze antykryzysowe". Jak mogą pomóc? Prawnicy czytelnikom, odc. 85

mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Otrzymana mikropożyczka może zostać przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Pojęcie „bieżących kosztów prowadzenia działalności

Kaufland wnioskuje do UOKiK w sprawie nabycia pow. handlowych Tesco Polska

zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). W Polsce Grupa Schwarz działa poprzez własne sieci Kaufland, Lidl i PreZero. Tesco Polska prowadzi na terenie Polski sieć wielkopowierzchniowych sklepów detalicznych z niewyspecjalizowaną sprzedażą AKCU. Tesco Gocław

InventionMed ma umowę dystrybucyjną z koreańską Proster Company Ltd.

w liście intencyjnym, tj. w zakresie stworzenia symulatora medycznego dotyczącego zjawisk związanych z wirusem SARS-COV-2 oraz wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem i realizacją produktów, podkreślono. "Jednocześnie kontrahent zobowiązał się do promowania

Drageus Games: Premiera gry 'Debtor' na Nintendo Switch ustalona na 24 IV

emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu" - czytamy w komunikacie. Drageus Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier, zarówno własnych jak i

Dekpol Steel rozbuduje struktury sprzedaży, wprowadzi nowe produkty w 2020 r.

niematerialnych, wydzielony pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący w szczególności produkcję i sprzedaż łyżek oraz osprzętu do maszyn budowlanych. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego

Sąd zarejestrował zmianę nazwy ABC Data na Vicis New Investments

udzielania kredytów - PKD 64.92.Z, 2) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z, 3) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z, 4) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i

Anwim wnioskuje do UOKiK ws. nabycia części mienia BM Reflex

w ramach sieci stacji paliw MOYA. Obszar działalności Anwim S.A. obejmuje terytorium Polski. BM Reflex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego i detalicznego paliwami na stacjach paliw oraz działalność konsultingową w obszarze paliw płynnych

KNF nie wydała zgody na rozpoczęccie działalności przez Polski Bank Apeksowy

zrzeszenia się w obecnie funkcjonujących zrzeszeniach BPS lub SGB i tym samym wstąpienia do Systemów Ochrony Instytucjonalnej lub też mogą wystąpić do KNF o zezwolenie na prowadzenie samodzielnej działalności tj. poza zrzeszeniami (banki spółdzielcze, których fundusze własne stanowią równowartość w złotych

Spółka zależna Asseco SEE nabędzie spółki Sonet za ok. 4 mln euro

. Głównym obszarem działalności jest oferowanie usług w zakresie technologii płatniczych, w tym m.in. instalacja i serwis oraz wdrażanie oprogramowania własnego dla terminali płatniczych (POS)" - czytamy w komunikacie. Celem planowanej akwizycji jest budowa biznesu usług płatniczych w ramach

PKN Orlen: Powstanie instalacja do badań w realnych warunkach przemysłowych

własnego zaplecza badawczego, którego działalność poszerzy nasze możliwości w zakresie szybszego i bardziej elastycznego podejścia do nowych technologii. Poza pilotażem w zakresie uwodornienia PTA, ośrodkiem tworzenia, adaptacji i testowania technologii będzie również budowane w Płocku Centrum Badawczo

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych. Otrzymanie świadczenia postojowego jest jednocześnie uwarunkowane m.in. tym, by: w następstwie COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności (rozumianego

Kaufland złożył wniosek do UOKiK ws. nabycia części mienia Parku Rozwoju III

koncentracji Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu nabędzie mienie w postaci praw i obowiązków wynikających z umowy najmu do powierzchni handlowej [...]. Kaufland należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w

Krzysztof Bajbus został powołany na stanowisko wiceprezesa TXM

ostatnich 2 lat prowadził własną działalność w zakresie doradztwa, konsultacji i koordynacji prowadzenia handlu detalicznego, w tym analiz rynkowych, sprzedażowych, zwiększania efektywności organizacji firmy, tworzenia strategii i planów rozwoju sprzedaży, wsparcia zmian organizacji i struktury zarządzania

Ciech: Nowe laboratorium badawcze uzyskało certyfikację GLP

przewagi biznesu Agro w zakresie badawczo-rozwojowym, podkreślono. Dzięki certyfikacji Ciech przyśpieszy rejestrację swoich środków ochrony roślin w kraju i zagranicą, a także istotnie zracjonalizuje koszty prowadzenia badań. W Polsce funkcjonuje zaledwie około 10 laboratoriów

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biegłych rewidentach i audytorach

. Rada Agencji będzie wykonywała określone zadania Agencji z zakresu nadzoru publicznego sprowadzające się do podejmowania decyzji o charakterze systemowym dla funkcjonowania nadzoru publicznego. Prezes Agencji będzie kierował bieżącą działalnością Agencji oraz ją reprezentował. Koszty funkcjonowania

RE przyjęła rozporządzenie dot. platform crowdfundingowych

regulacje ujednolicają zasady prowadzenia działalności w państwie własnym i w innych państwach UE. Mają także zwiększyć pewność prawa dzięki wspólnym zasadom ochrony inwestorów. Stanowią część projektu unii rynków kapitałowych, która ma ułatwić dostęp do nowych źródeł finansowania.  "Nowe

Drageus: Gra 'Genetic Disaster' zadebiutuje na Nintendo Switch i PS4 29 maja

" zadebiutuje 29 maja br. na konsoli Xbox. Drageus Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier, zarówno własnych, jak i gier innych deweloperów na konsolę Nintendo Switch oraz komputery stacjonarne. Spółka jest notowana na rynku

Rafał Biskupski zrezygnował z funkcji członka zarządu Master Pharm 

Master Pharm.  Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów

Jak założyć sklep internetowy? Poradnik krok po kroku

, która jest najprostszym sposobem prowadzenia własnej firmy. Wybieramy oprogramowanie Wybór odpowiedniego oprogramowania i narzędzi technologicznych to kluczowa kwestia, która wpłynie na to, czy łatwiej będzie nam zacząć i funkcjonować w sieci. 1. Rozwiązania dostosowane do potrzeb Jeżeli

Master Pharm sprzedał 100% udziałów w spółce zależnej Avet Pharma

kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych

PKN Orlen złożył ofertę finansowania Ruchu, chce przejąć 100% akcji tej spółki

700 stacji benzynowych oraz plany utworzenia własnej logistyki, Orlen widzi potencjalną synergię z działalnością Ruchu. Powodzenie zależy jednak od determinacji wszystkich zainteresowanych stron. Ruch jest organizatorem sieci saloników prasowych i kiosków w Polsce, jak również prowadzi działalność w

P.A. Nova szacuje spadek wpływów z czynszów na 80-85% w czasie ograniczeń handlu

. "W zakresie działalności związanej z najmem obiektów handlowych emitent dokonał analizy możliwych przyszłych skutków epidemii, na podstawie której zidentyfikował następujące ryzyka: - [...] od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, ustanowiono w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2

Ursus połączył się z Ursus Bus, będzie kontynuował działalność obu spółek

uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta z dnia 11 lutego 2020r. oraz uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Ursus Bus S.A. z dnia 11 lutego 2020 r." - czytamy w komunikacie. Ursus po połączeniu będzie kontynuował działalność własną, a także będzie prowadził działalność w zakresie

Wojciech Ignacok zastąpił Filipa Grzegorczyka na stanowisku prezesa Taurona

. eksploatacji i inwestycji, podano w materiale. Ignacok od 2003 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie m.in. przygotowywania dokumentacji przetargowej oraz wsparcia technicznego projektów inwestycyjnych finansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej. W latach 2009-2016 był związany ze Scott

COVID - 19 stanowi przesłankę unieważnienia przetargu

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do unieważnienia prowadzonego przetargu między innymi w sytuacji, gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie przetargu lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej

Po poluzowaniu ograniczeń w ramach Grupy AmRest działa 94% restauracji

większości z 26 rynków, na których grupa prowadzi działalność wszystkie restauracje zostały ponownie otwarte. Wyjątek stanowi rynek rosyjski, gdzie odsetek funkcjonujących restauracji wynosi nieco poniżej 80%" - czytamy w komunikacie. Grupa AmRest wdrożyła w swoich restauracjach najwyższe środki

Ursus: Gmina Miasto Szczecin rozwiązała umowę na dostawę 11 autobusów miejskich

na jej działalność, zapowiedziano także. W połowie marca br. Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, zarejestrował połączenie spółek Ursus i Ursus Bus. Ursus zapowiedział, że po połączeniu będzie kontynuował działalność własną, a także będzie prowadził działalność w zakresie produkcji

Elektrobudowa dokona przeglądu opcji w zakresie finansowania działalności

zakresie finansowania działalności spółki w perspektywie krótko i długoterminowej, które mają na celu wsparcie obecnych działań zarządu spółki zmierzających do ustabilizowania operacyjnej oraz finansowej sytuacji spółki. Proces ten prowadzony będzie w związku z obecnymi działaniami zmierzającymi do

ZWZ Master Pharm z 24 czerwca zdecyduje o niewypłacaniu dywidendy i buy-backu

kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

kolejnych miesiącach przy założeniu, że ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej będą trwać np. miesiąc, 3 miesiące i 6 miesięcy; określić kluczowe obszary ryzyka po stronie własnej i kontrahentów; dokonać przeglądu umów finansowania pod kątem możliwych naruszeń tych umów w związku z

Payten, spółka zależna Asseco SEE, nabyła spółki Sonet za ok. 4 mln euro

. "Spółki Sonet prowadzą działalność w Czechach i na Słowacji. Głównym obszarem działalności jest oferowanie usług w zakresie technologii płatniczych, w tym m.in. instalacja i serwis oraz wdrażanie oprogramowania własnego dla terminali płatniczych (POS)" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane

KNF udzieliła Bankowi Handlowemu zezwolenia na działalność maklerską

Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła Bankowi Handlowemu w Warszawie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, podał urząd. Zezwolenie obejmuje prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie: nabywania lub zbywania na własny

MF: M. Rzeczkowska 3 III obejmie funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej

elektronizacji obsługi procesów celnych. Działania te zakończyły się sukcesem - 100% zgłoszeń celnych jest obecnie obsługiwanych elektronicznie. Z jej inicjatywy wprowadzono nowatorskie rozwiązania prawne w zakresie trybu prowadzenia postępowania w sprawach celnych. W ostatnim czasie z powodzeniem przeprowadziła

ARP przystąpiła do wspólnego przedsięwzięcia PKP Cargo i Wagony Świdnica

przewozów towarowych na potrzeby PKP Cargo, podała spółka. "PKP Cargo, Wagony Świdnica oraz ARP zamierzają kontynuować negocjacje mające na celu uzgodnienie zasad realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie uruchomienia działalności polegającej na produkcji i naprawach wagonów do przewozów

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

zespół ekspertów w ramach prawie 30 specjalizacji kompleksowo doradza klientom polskim i zagranicznym w kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym m.in. w zakresie funkcjonowania spółek, restrukturyzacji, fuzji i przejęć, kontroli koncentracji rynkowej, prawa pracy

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

: - prowadzenia rachunku bankowego, jeżeli opłaty takie występują oraz - przelewu − jeżeli naliczono opłaty bankowe. Andrzej Łukaszewicz Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte

Mex Polska miał 1,43 mln zł straty netto, 0,94 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

2020 r., przy czym pozostawiono możliwość sprzedaży na wynos. Z uwagi na wyżej wymienione restrykcje tylko 7 lokali z 35 własnych prowadziło działalność i to w bardzo ograniczonym zakresie usług, w których wcześniej się nie specjalizowało. Przed wprowadzeniem ograniczeń (w styczniu i lutym 2020 roku

Polimex i spółki Siemensa mają list intencyjny ws. budowy bloków gazowo-parowych

. została wydzielona z dotychczasowych struktur Siemensa i przekształcona w niezależną spółkę. Spółka Siemens Energy jest prawnym sukcesorem i kontynuatorem działalności gospodarczej prowadzonej do dnia wydzielenia przez dział Gas & Power spółki Siemens Sp. z o.o. Obecna struktura pozwala na kompleksowe

PFR: W ewidencji PPK znajduje się obecnie 17 podmiotów, głównie TFI

ewidencji PPK, musi spełnić szereg wymogów: posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń - co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu

EuroRating wycofał ratingi Energi i Eurocash z powodu wykluczenia spółek z WIG20

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - EuroRating zaprzestał prowadzenia oceny ratingowej ryzyka kredytowego spółek Energa i Eurocash w związku z wykluczeniem akcji spółek z indeksu WIG20, poinformowała agencja. Agencja wycofała nadany spółce Eurocash niezamówiony publiczny rating

Bank Pekao planuje integrację działalności maklerskiej w ramach grupy

prowadzenia rachunków maklerskich dla klienta detalicznego). Pozostaną na rynku rozpoznawalne marki Pekao Investment Banking, która będzie świadczyć usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej, oraz Dom Inwestycyjny Xelion, który będzie prowadził działalność skoncentrowaną na usłudze pośrednictwa, doradztwa

Mo-Bruk rozważa nowe inwestycje, nie wyklucza ekspansji na rynki zagraniczne

spółka prowadzi analizę rynku w zakresie nowych inwestycji. Korzystne położenie finansowe firmy pozwala jej bezpiecznie planować możliwe, przyszłe przedsięwzięcia kapitałowe. Bardzo niski poziom zadłużenia daje Mo-Brukowi duży komfort w zakresie zaciągania zobowiązań" - czytamy w komunikacie

Własna firma. Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza

opodatkowania. Są to: prowadzenia apteki, działalność w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów), prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii

Kaufland Polska ma zgody UOKiK na przejęcie czterech sklepów Tesco

), Ostrołęce (ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 28), Wrocławiu (ul. Długiej 37/47) i Warszawie (ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 41), podano także. Kaufland należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w

Master Pharm nabył portfolio 49 marek suplementów diety od Avet Pharma

Pharm, a także podpisanie przez Master Pharm z Avet Pharma umowy dystrybucyjnej w zakresie sprzedaży produktów Master Pharm.  Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających

PGZ i Exatel wystąpiły do UOKiK ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy QBiTT

przedsiębiorca ma prowadzić działalność w zakresie: - działalności badawczo-rozwojowej w sektorze cyberbezpieczeństwa, - wytwarzania oprogramowania z dziedziny cyberbezpieczeństwa oraz data science wraz ze związanymi z tym oprogramowaniem usługami utrzymania i dalszego rozwoju, - pozyskiwania i integracji

Kaufland złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia części mienia BTN

siedzibą we Wrocławiu części mienia BTN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ostrołęce, na zasadach określonych we wniosku" - czytamy w komunikacie. Kaufland należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność

Drageus Games: Premiera gry 'Dark Burial' na Nintendo Switch ustalona na 8 V

alternatywnym systemie obrotu, podano także. Drageus Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier, zarówno własnych jak i gier innych deweloperów na konsolę Nintendo Switch oraz komputery stacjonarne. Od 2017 roku, czyli od początku

Alior Bank zaoferował kredyty dla prosumentów OZE na panele fotowoltaiczne

daty jej wprowadzenia, czyli od 19 czerwca 2020 roku, podano także. Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank

Mostostal Zabrze wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Energotestu

inwestora 100% udziałów Energotestu. Energotest to przedsiębiorca należący do grupy kapitałowej Elektrobudowa w upadłości, prowadzącej działalność na rynku elektroenergetycznym; Energotest świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania, dostaw, rozruchów układów automatyki elektroenergetycznej

PZPPF: Przemysł farmaceutyczny liderem we wdrażaniu innowacji

; Z badania GUS wynika, że wśród przedsiębiorstw przemysłowych najwięcej respondentów wskazało, że "bardzo ważnym" czynnikiem mającym znaczenie dla podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności innowacyjnej lub utrudniającym jej prowadzenie były zbyt wysokie koszty działalności innowacyjnej

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

, pracodawca może wprowadzić zmiany w zakresie czasu pracy, tj. wprowadzić ruchomy czas pracy, równoważny czas pracy, pracę zmianową, skrócić dzień pracy itp. Z uwagi na fakt, że na początku marca br. ogłoszono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty polegające na zawieszeniu prowadzenia

Drageus Games: Premiera gry 'Archaica: The Path of Light' ustalona na 24 IV

działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier, zarówno własnych jak i gier innych deweloperów na konsolę Nintendo Switch oraz komputery stacjonarne. Od 2017 roku, czyli od początku działalności spółki, do końca grudnia 2019 roku studio osiągnie liczbę ponad 20

Alior Bank rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 rok

Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. (ISBnews)  

KNF cofnęła Graviton Capital zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej

Warszawa, 02.02.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie cofnęła w całości zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez Graviton Capital SA w związku z istotnym i długotrwałym naruszeniem przez spółkę przepisów prawa zawierających normy adekwatności

MFiPR: Nabór wniosków w konkursie 'Centrum wiedzy o dostępności' od 24 VIII

wspierać zarówno uczelnie w prowadzeniu kształcenia i działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego i dostępności, jak i przedsiębiorców, którzy planują lub poszukują pomysłów na dostępny produkt. Fachowej pomocy udzielą eksperci z doświadczeniem w projektowaniu uniwersalnym, wskazano

Inwestycje.pl oraz inwestorzy.tv mają połączyć się do końca 2019 r.

również. Inwestycje.pl S.A. od listopada 2010 r. jest notowaną na NewConnect niezależną spółką mediową z segmentu nowoczesnych technologii, której działalność skoncentrowana jest na prowadzeniu serwisów internetowych o profilu finansowym. Obecnie grupa posiada kilkanaście portali zróżnicowanych pod

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

się do podmiotów profesjonalnie zajmujących się prowadzeniem określonej działalności o dokonanie wstępnej kalkulacji kosztów wynagrodzenia należnego wykonawcy . Czynność oszacowania wartości przedmiotu zamówienia należy do zadań zamawiającego i nie jest on związany kalkulacjami przedstawionymi

Rainbow Tours zamierza powołać spółkę zależną w Turcji

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Rainbow Tours podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zawiązania i powołania na terytorium Turcji spółki zależnej prawa tureckiego, podał Rainbow. "Powołanie przedmiotowej spółki zależnej ma na celu rozwój prowadzonej przez emitenta działalności gospodarczej w

Prawnicy czytelnikom odc. 16. W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić?

koronawirusa starosta może udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki do kwoty 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (tj. przedsiębiorcy zatrudniającemu w ostatnich dwóch latach średniorocznie mniej niż 10 pracowników – w tym

PZU liczy na finalizację przejęcia Falck Centra Medyczne w II kw. 2019 r.

finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. (ISBnews)  

Projekt nowelizacji KSH ws. m.in. nadzoru w spółkach trafił do konsultacji publ.

właśnie do konsultacji publicznych. Mają one potrwać 45 dni od momentu publikacji projektu w Biuletynie Informacji Publicznej. "Równolegle z ułatwieniami dla prowadzenia biznesu (w tym w strukturze grup spółek) prace legislacyjne powinny skupiać na się również na wzmocnieniu instrumentów

PKP Cargo rozpoczęło rozmowy nt. nabycia udziałów w trzech rumuńskich spółkach

zakresie ekspansji zagranicznej PKP Cargo w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej" - czytamy w komunikacie. Spółki Vest Trans Rail SRL, Ferest Logistics SRL, Romcargounit SRL powiązane są ze sobą w aspekcie właścicielskim i biznesowym. Spółki prowadzą działalność w obszarze kolejowych przewozów

Kurs akcji Drageus Games wzrósł o 3,3% podczas debiutu na NewConnect

Games ma już umowy na portowanie na konsolę Nintendo Switch gier amerykańskiego producenta - "Running With Scissors - Postal" oraz "Postal Redux", przypomniano. Drageus Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier

Miraculum ma list intencyjny dot. współpracy z koreańską spółką Hana

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Miraculum podpisało list intencyjny z południowokoreańskim podmiotem Hana Engineering Korea Co. Ltd, podała spółka. Na mocy listu intencyjnego strony prowadzą negocjacje mające na celu zawarcie pomiędzy nimi umowy długofalowej współpracy handlowej w zakresie

Letus Capital i Softblue skomercjalizują głosowy system bezpieczeństwa 'ETOS'

obszarach: biotechnologii, teleinformatyce oraz programowaniu. SoftBlue jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency). Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect. Letus Capital prowadzi działalność w oparciu o dwa filary - doradztwo w zakresie finansów dla

Bank Pekao: CDM Pekao zostanie formalnie podzielony do końca sierpnia br.

usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej, a Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.  będzie prowadził działalność skoncentrowaną na usługach pośrednictwa, doradztwa inwestycyjnego oraz oferowania instrumentów finansowych poprzez własną sieć doradców. Bank podał, że integracja w DM Pekao pozwoli na

Unibep zbuduje obiekt sportowo-rekreacyjny w Mińsku za ok. 32 mln zł netto

działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. (ISBnews

Braster rozpoczął sprzedaż wskaźników do monitorowania temperatury

ograniczającym rozprzestrzenianie wirusa w społeczeństwie" - czytamy w komunikacie. Produkcja jest prowadzona w oparciu o własny zakład wytwórczy Braster, przy wykorzystaniu jego własnej, opatentowanej technologii wytwarzania termowrażliwych folii krystalicznych. W ocenie zarządu sprzedaż wskaźników

Borys z PFR:W nowej strategii w III zaprezentujemy cele grupy na najbliższe lata

. Najważniejszym zadaniem Rady ma być ustanawianie wspólnej Strategii Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Zgodnie z postanowieniami ustawy, PFR ma prowadzić działalność w imieniu własnym i na własny rachunek, zgodnie z zasadami dobrej praktyki handlowej dążąc w długim okresie do osiągnięcia rynkowej stopy zwrotu z

Ultimate Games: 'Wishlist outstanding' w sklepie Steam to ok. 986 tys. osób

prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów

Prawnicy czytelnikom, odc. 4. Czy studentowi również przysługuje postojowe?

spełnieniu dodatkowych wymogów ustawowych. W przypadku opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenie wymogiem stawianym przez przepisy ustawy, zwanej "tarczą antykryzysową", jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. oraz uzyskanie przychodu do 15 681 zł (300 proc

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

sformułowany przepis dotyczy również usług, skoro ustawa mówi o powierzchni handlowej? Wydaje się, że celem ustawodawcy było objęcie zakresem tego przepisu również lokali usługowych. Świadczy o tym właśnie powiązanie wygaszenia zobowiązań z zakazem prowadzenia działalności. Potwierdzenie takiego rozumienia

PZU Zdrowie powołało zarząd Falck Centra Medyczne

partnerskimi w 500 miastach w Polsce oraz 50 szpitalami i ponad połową aptek w kraju. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także

Rząd chce, by firmy nabywały nieruchomości gminy z rozliczeniem własnych w cenie

ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości planowane jest na III kwartał 2020 roku. Celem projektowanej ustawy jest ograniczenie barier w prowadzeniu działalności inwestycyjnej i zwiększenie jej skali przez rozszerzenie dostępu do nieruchomości o

Jacek Goliński został powołany na prezesa spółki Orlen Paliwa

własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa energetycznego. W latach 2007-2013 związany z Energa-Obrót, w której pełnił funkcje pełnomocnika zarządu. W latach 2004-2007 koordynował zadania w obszarze handlowym, m.in. w Carlsberg Polska, Wella Polska i ZT Kruszwica, czytamy dalej. Obecnie w skład

Jan Czeremcha został powołany na wiceprezesa Idea Banku 

Piotrowi Miałkowskiemu - członkowi zarządu, stanowiska wiceprezesa.  Według informacji banku, Jan Czeremcha prowadzi obecnie własną działalność w zakresie doradztwa strategicznego. Od października 2005  do października 2018 był wiceprezesem Raiffeisen Bank Polska, odpowiedzialnym za bankowość

AMS z grupy Agora przejmuje Piano Group, właściciela Benefit Multimedia

rok obrotowy 2019" - czytamy w komunikacie. Ponadto AMS, sprzedający oraz Piano Group zawarły umowę wspólników regulującą wzajemne prawa i obowiązki, w szczególności zasady dotyczące dalszego prowadzenia działalności i zarządzania spółką oraz transakcji i ograniczeń związanych ze zbywaniem

Boryszew utworzył odpisy na wartość udziałów w Grupie BAP na 181,8 mln zł

kapitały własne Grupy Boryszew oraz na bieżącą działalność operacyjną spółki oraz grupy kapitałowej, zapewniono również. Ostateczna kwota odpisu wraz z wynikami finansowymi spółki oraz jej grupy kapitałowej za 2019 rok zostanie przekazana w ramach raportów rocznych, których publikacja została zaplanowana

PKN Orlen i PZU powołały wspólną agencję mediową Sigma BIS

instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w

PlayWay ma umowę z Ultimate Games na produkcję gry 'Thief Simulator 2'

mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora - PlayWay

Rhino Bidco złożył wniosek w UOKiK o zgodę na przejęcie Autodistribution Polska

wyłącznej kontroli nad Autodistribution Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie" - czytamy w komunikacie. Rhino prowadzi działalność głównie w zakresie przejęć i inwestycji we włoskie i zagraniczne spółki i organizacje. Należy do grupy kapitałowej LKQ. Grupa ta działa w Ameryce Północnej, Europie i

FPP: Plany MF dot. obniżki stawki CIT i ujednolicenia VAT korzystne dla firm

małych przedsiębiorstw oraz ujednolicenie stawek podatku VAT. Szczególnie dwie ostatnie propozycje są oczekiwane przez przedsiębiorców i mają szansę realnie wpłynąć na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, ocenia Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). "Do resortu finansów od

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

należnościach budżetowych, niezapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczenia społecznego, nieopłacony abonament radiowo-telewizyjny ? tak informuje Ministerstwo Finansów. Przykłady: * Pani Anna prowadzi własną działalność gospodarczą, ma zarejestrowany gabinet