zakres obowiązków pracownika gospodarczego

sprawdź też:

pracownik

Waldemar Paś, Piotr Winnicki

Czy grozi mi mandat jako właścicielowi sklepu za wpuszczenie klienta bez maski? Prawnicy Czytelnikom odc. 59

Czy grozi mi mandat jako właścicielowi sklepu za wpuszczenie klienta bez maski? Prawnicy Czytelnikom odc. 59

Czy jako właściciel małego sklepu osiedlowego mam nakaz wywieszenia na drzwiach lub w innym miejscu informacji dla klienta, że ma obowiązek założenia maseczki przed wejściem i jaki grozi mi mandat jako właścicielowi za wpuszczenie klienta bez maski?

Jaką pomoc dla mikroprzedsiębiorcy przewidują "tarcze antykryzysowe" w okresie pandemii i po niej? Prawnicy czytelnikom, odc. 94.

Jaką pomoc dla mikroprzedsiębiorcy przewidują "tarcze antykryzysowe" w okresie pandemii i po niej?

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń" - czytamy w ustawie. Fundusz socjalny do likwidacji Wprowadzono też zmiany w funduszu socjalnym. Dziś pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników mają obowiązek

Odprawa pieniężna - kiedy i w jakiej wysokości pracodawca powinien ją wypłacić? Co zmienia "tarcza 4.0"?

Odprawa pieniężna - kiedy i w jakiej wysokości pracodawca powinien ją wypłacić? Co zmienia "tarcza 4.0"?

;pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, czyli tzw. ustawie o zwolnieniach grupowych. Wbrew temu, co sugeruje popularna nazwa tego aktu prawnego, ustawa reguluje nie tylko zasady przeprowadzania zwolnień grupowych, ale w pewnym zakresie również kwestie związane z 

Jak zgodnie z prawem prowadzić szkolenia w dobie koronawirusa? Prawnicy czytelnikom, odc. 92.

Jak zgodnie z prawem prowadzić szkolenia w dobie koronawirusa? Prawnicy czytelnikom, odc. 92.

powstało w 1991 roku jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa gospodarczego, a do jej klientów należą m.in. instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, deweloperzy i spółki skarbu państwa

"Tarcze antykryzysowe". Jak mogą pomóc? Prawnicy czytelnikom, odc. 85

"Tarcze antykryzysowe". Jak mogą pomóc? Prawnicy czytelnikom, odc. 85

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.). Przyjmując taką interpretację, za bieżące koszty działalności gospodarczej można traktować przykładowo koszty najmu, remontów, transportu, wynagrodzeń dla pracowników, czy też koszty związane z regulowaniem

Dostałam postojowe. Czy trzeba się z tego jakoś rozliczyć? Prawnicy Czytelnikom odc. 22

Dostałam postojowe. Czy trzeba się z tego jakoś rozliczyć? Prawnicy Czytelnikom odc. 22

wszystkie gałęzie gospodarki. Doradcy DZP są regularnie nagradzani i rekomendowani w opiniotwórczych rankingach branżowych. ******* Sprawdzone informacje zdrowotne, biznesowe i gospodarcze są kluczowe w czasach pandemii. Tak dla Ciebie, jak i dla Twoich pracowników. Sprawdź, jakie pakiety oferujemy dla

BCC: Błędy przy MDR mogą narazić firmy na ogromne kary ze strony KAS

, również sankcjonowani są za brak lub nieterminowość realizacji obowiązków, tym samym powinni dołożyć wszelkich starań, by wewnątrz organizacji każdy z pracowników posiadał wiedzę z zakresu przepisów MDR. Tylko zapewnienie w ramach szerokopojętej polityki compliance, zgodności działań biznesowych z

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

. W opisanej wyżej sytuacji warto wskazać pracodawcy, że spoczywa na nim z mocy prawa obowiązek zwolnienia pracownika od pracy. Gdyby pracodawca mimo to wypowiedział taką umowę, pracownikowi przysługuje prawo odwołania się do sądu pracy. W interesie pracodawcy jest ustalenie, w jakim zakresie będzie

Czy "tarcza antykryzysowa" ma wpływ na odprawę emerytalną? Prawnicy Czytelnikom, odc. 73.

Czy "tarcza antykryzysowa" ma wpływ na odprawę emerytalną? Prawnicy Czytelnikom, odc. 73.

;tarczy 4.0" faktycznie ograniczają wysokość odprawy wypłacanej pracownikowi (jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia), jednak zastosowanie tego limitu uzależnione jest od tego, czy u danego pracodawcy wystąpił określony w ustawie spadek obrotów (spadek sprzedaży towarów lub usług

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

działalności gospodarczej, w tym m.in. w zakresie funkcjonowania spółek, restrukturyzacji, fuzji i przejęć, kontroli koncentracji rynkowej, prawa pracy, podatków i pomocy publicznej.  2. Mam pytanie w sprawie "tarczy"  i zajęć komorniczych. Komornik ściąga mi duże kwoty z wypłaty już

Grant Thornton: Sprawozdawczość wobec organów zajmuje firmom 4,55 tys. godzin

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - By w pełni zrealizować obowiązek sprawozdawczy wobec organów administracji rządowej firmy w Polsce potrzebują średnio 4552 godzin pracy (w firmie i z pomocą zewnętrznych dostawców) oraz 2,8 etatu specjalistów w zakresie finansów i księgowości przy założeniu

PFR wypłacił subwencję dla spółki jawnej. Co zrobić, jeśli popełniliśmy błąd w wyliczeniach? Prawnicy czytelnikom, odc. 93.

PFR wypłacił subwencję dla spółki jawnej. Co zrobić, jeśli popełniliśmy błąd w wyliczeniach? Prawnicy czytelnikom, odc. 93.

pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości ich dane, (II) w przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa partnerskie – do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się ich dane proporcjonalnie do procentowego

Czy mogę wykorzystać pożyczkę 5 tys. zł na opłacenie składek ZUS? Prawnicy Czytelnikom - odc. 36

Czy mogę wykorzystać pożyczkę 5 tys. zł na opłacenie składek ZUS? Prawnicy Czytelnikom - odc. 36

nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 374) stanowi, iż środki uzyskane jako pożyczka mają być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Niewątpliwie obowiązek opłacania składek ZUS jest kosztem prowadzenia działalności gospodarczej

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

opisanej w pytaniu sytuacji pracodawca powinien rozważyć, czy praca w szpitalu zakaźnym w bieżącej sytuacji epidemicznej nie uzasadnia podniesienia wysokości wynagrodzenia ze względu na większe obłożenie pracą. Należy również dodać, że zakres i ilość obowiązków pracownika powinny być więc tak dostosowane

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności. Czy mogę się odwołać od decyzji? Prawnicy czytelnikom, odc. 88.

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności. Czy mogę się odwołać od decyzji? Prawnicy czytelnikom, odc. 88.

zasięgu. 100-osobowy zespół ekspertów w ramach prawie 30 specjalizacji kompleksowo doradza klientom polskim i zagranicznym w kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym m.in. w zakresie funkcjonowania spółek, restrukturyzacji, fuzji i przejęć, kontroli koncentracji

Dekpol przeniósł wyodrębniony Departament Produkcji Łyżek na rzecz Dekpol Steel

;Departament Produkcji Łyżek" i może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (ZCP), podała spółka. "W skład ZCP wchodzą m.in. nieruchomości zabudowane, prawa i obowiązki z umów o pracę oraz wszelkie akta pracownicze dotyczące przenoszonych pracowników, związane z

Które z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników jest korzystniejsze? Prawnicy czytelnikom, odc. 91.

Które z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników jest korzystniejsze? Prawnicy czytelnikom, odc. 91.

i PUP zawierają zastrzeżenie, że świadczenia z "tarczy" nie przysługują pracodawcom, którzy – odpowiednio – korzystali z pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15g i 15gg "tarczy"

Pracowałem w Niemczech i zostałem zwolniony z pracy z powodu koronawirusa. Czy należy mi się dodatek? Prawnicy Czytelnikom, odc. 79

Pracowałem w Niemczech i zostałem zwolniony z pracy z powodu koronawirusa. Czy należy mi się dodatek? Prawnicy Czytelnikom, odc. 79

jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa gospodarczego, a do jej klientów należą m.in.: instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, deweloperzy i spółki skarbu państwa. Czytelnikom "

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

... Zakładając, że prowadzi pani jednoosobową działalność gospodarczą, rzeczywiście możliwość uzyskania innych form wsparcia dających bezpośrednio środki umożliwiające utrzymanie praktycznie nie istnieje. Jednakże pani sytuacja nie wyklucza możliwości ubiegania się o zwolnienie ze składek ZUS w tym zakresie, w

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego. W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca

Dlaczego zostałem pominięty w programie subwencji? Prawnicy czytelnikom, odc. 82

Dlaczego zostałem pominięty w programie subwencji? Prawnicy czytelnikom, odc. 82

zakresu prawa gospodarczego, a do jej klientów należą m.in. instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, deweloperzy i spółki skarbu państwa. Czytelnikom "Gazety Wyborczej" doradzają adw. Paweł Grześkowiak, adw. Joanna Jasiewicz, adw. Magdalena Kalinowska oraz apl

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników. Dostałem negatywną odpowiedź ze względu na to, że przez część porównywanego okresu w roku 2019 działalność była zawieszona i rzekomo nie można stwierdzić spadku obrotów. Choć obroty za pełne dwa

Polacy coraz chętniej donoszą do skarbówek. Na co najczęściej?

oraz posiadanie majątku nieznajdującego pokrycia, zdaniem autora donosu, w ujawnionych źródłach przychodu; prowadzenie działalności gospodarczej bez jej zgłoszenia/zarejestrowania; zatrudnianie pracowników na czarno; niewywiązywanie się z obowiązków płatnika (rejestrowanie umów na niższe kwoty

Od marca spółka nie zarabia. Czy mogę liczyć na jakąkolwiek pomoc publiczną? Prawnicy Czytelnikom odc. 97

spełnienie przesłanek przez inny podmiot – np. wspólnika, organ spółki lub jej wierzyciela. adw. Joanna Jasiewicz Warszawskie biuro Gide powstało w 1991 roku jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa gospodarczego, a do

Prowadzimy warsztaty. Jakie warunki musimy spełnić, żeby działać? Prawnicy Czytelnikom odc. 56

mebli w czasie epidemii. Nie wiemy, do którego etapu odmrożeń możemy zaliczyć nasze przedsięwzięcie (inicjatywa jest zarejestrowana jako jednoosobowa działalność gospodarcza – w PKD wpisane są m.in. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, działalność obiektów kulturalnych

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

powinien pan złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r. Należy zwrócić uwagę, że skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej może mieć dla pana skutki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Co do zasady kwota opłaconej składki zdrowotnej (nie więcej niż 7,75 proc. podstawy

Lewiatan proponuje działania osłonowe dla przedsiębiorców w związku z COViD

życie przepisów dotyczących stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła do 1 stycznia 2021 roku, - całkowite zawieszenie do odwołania wszelkich obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych, w szczególności składania informacji o korzyściach (MDR-3) z uwagi na trudność złożenia samych

KE: 1 mld euro na gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla MŚP

dla naszych systemów opieki zdrowotnej, ale także poważny szok dla naszych gospodarek. Ważny ogłoszony dziś pakiet gospodarczy dotyczy obecnej sytuacji. Jesteśmy gotowi zrobić więcej w miarę rozwoju sytuacji. Zrobimy wszystko, co konieczne, aby wesprzeć Europejczyków i europejską

Prawnicy czytelnikom odc. 21. Czy można cofnąć wniosek ws. tarczy PFR i złożyć go ponownie?

wg załącznika 1 do rozporządzenia 651 umożliwia składanie wniosków o subwencję przez przedsiębiorstwa niezatrudniające pracowników (działalność gospodarcza osób samozatrudnionych), gdyż spełniają one definicje mikroprzedsiębiorstwa zgodnie z zał. 1. do rozporządzenia 651, przy czym nie spełniają

Prawnicy czytelnikom, odc. 13. Czy umorzenie składki na ZUS oznacza niższą emeryturę?

pracowników. Z tego względu nie może się ubiegać o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jako samozatrudniony. Nie zmienia tego to, że jedyna pracownica przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim. Przedsiębiorca nie może się ubiegać o dofinansowanie wynagrodzenia pracownika, ponieważ

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

Chorązka, dyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC Eksperci PwC dostarczają klientom usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC zatrudnia ponad 6 tys. pracowników. PwC Legal jest częścią globalnej sieci PwC. Kancelaria specjalizuje się m.in w

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) - najważniejsze pytania i odpowiedzi

wiąże się z ryzykiem, a środki zgromadzone w PPK nie są gwarantowane. Nadzór nad PPK w zakresie zgodności z prawem oraz interesem uczestników systemu sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Czy system Comarchu będzie pozwalał pracownikom na składanie dyspozycji związanych z obsługą PPK, np. zmianę

ZPP: Niestabilność prawa to główna bariera rozwoju dla 72% polskich firm

skomplikowane prawo gospodarcze. "Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że 66% przedsiębiorców biorących udział w badaniu, uznaje wysokie, pozapłacowe koszty pracy, za jedno z największych obciążeń dla firm sektora MSP. Tak wysokie koszty nie zachęcają do zatrudniania nowych pracowników. Zauważmy, że prawie

Prawnicy czytelnikom odc. 18. Czy rząd planuje zmiany w odprawach emerytalnych w swoich "tarczach"?

rozporządzeniu tym rozszerzono m.in. krąg osób, które nie podlegają obowiązkowi kwarantanny także o te osoby, które przyjeżdżają do Polski z terytorium innych państw członkowskich UE oraz obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z czynnościami zawodowymi, służbowymi lub zarobkowymi wykonywanymi w

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

pracodawców w zakresie bhp zostały zaostrzone i obejmują przede wszystkim obowiązek zapewnienia pracownikom rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk oraz zapewnienia odległości między stanowiskami pracy wynoszącej minimum 1,5 metra. Pewne szczególne wymagania zostały także przewidziane dla

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

miesiąca poprzedniego. W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do

RM: Wprowadzono ograniczenia dotyczące wywozu sprzętu ochrony osobistej

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Zakaz wywozu i sprzedaży respiratorów i kardiomonitorów poza granicami Polski oraz obowiązek informowania wojewody najpóźniej na 36 godzin przed zamiarem wywozu środków ochrony osobistej oraz płynów do dezynfekcji, zakłada rozporządzenie w sprawie ustanowienia

Prawnicy czytelnikom odc. 16. W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić?

sprawdzić aktualne uregulowania w tym zakresie. Informacje takie udostępnia na swojej stronie internetowej straż graniczna. Mec. Piotr Ząbkiewicz  Noerr to międzynarodowa kancelaria prawna świadcząca kompleksowe usługi doradztwa we wszystkich aspektach prawa gospodarczego. Warszawskie biuro Noerr

MPiT: Sejm i Senat przyjęły Pakiet Przyjazne Prawo

przekazywane przez biura usług płatniczych do KNF). - Cyfryzację niektórych obowiązków sprawozdawczych oraz ograniczenie liczby organów, do których składane są dokumenty (np. obowiązku składania sprawozdania w zakresie rodzajów oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych i ich

LPP odstąpi od umów stanowiących ok. 29,5% powierzchni handlowej grupy

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - LPP, kierując się najlepiej pojętym interesem spółki i jej wszystkich interesariuszy (akcjonariuszy, pracowników i kontrahentów) zdecydowało o odstąpieniu od części umów korzystania z powierzchni handlowych zawartych z właścicielami galerii handlowych w Polsce

Prawnicy czytelnikom odc. 6. Jestem w okresie przedemerytalnym. Czy pracodawca mógł zmienić mi wymiar czasu pracy?

Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, nie pozostawiając w tym zakresie swobody dyrektorom szkół. W związku z tym obowiązkowe zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone przez szkoły w wymiarze przewidzianym w tym rozporządzeniu. Jest to obowiązek

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i wprowadził w zakładzie pracy obniżony wymiar czasu pracy. Ten przepis umożliwia przedsiębiorcom, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników maksymalnie o 20 proc., nie

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Sejm poparł 91 ze 126 poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 4.0. Posłowie zgodzili się, by kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie podlegały przejęcia przez firmy z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej

Taurus: Przez pandemię będziemy mieć w 2020 stratę, ale obyło się bez zwolnień

jedzenie, przygotowywane ze świeżych produktów oraz sprawna i miła obsługa. Bardzo się cieszymy, że przynajmniej częściowo uda się wreszcie uruchomić restauracje, a nasi pracownicy wrócą do niemal normalnych zajęć i obowiązków" - powiedział Jarosz. Prezes podkreślił, że Bary Taurus ukierunkowane są

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

przejęciami przez inwestorów spoza Unii Europejskiej oraz spoza Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w firmach z tych branż będą kontrolowane przez UOKiK. Ustawa zawiera ponadto zmiany, które mają wesprzeć budżety jednostek samorząd terytorialnego

Koronawirus szkodzi twemu biznesowi? Rząd chce wprowadzić ulgi dla przedsiębiorców

skrócenie – z 6 do 3 miesięcy tzw. okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o co najmniej 15 proc. W przypadku przestoju pracownikom takiego przedsiębiorcy przysługiwałoby: – świadczenie z

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto do 2 mln euro, może Pani ubiegać się o pożyczkę do 5000 zł. Jest ona przyznawana przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r. Wspólnikowi także przysługuje pożyczka, o ile ma

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych

Polski musi zapewnić takiemu pracownikowi warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Chodzi tu między innymi o: normy i wymiar czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymiar urlopu

Prawnicy czytelnikom odc. 17. Czy możemy zerwać umowę najmu i z jakimi kosztami musimy się liczyć?

maturalnego. Karta nauczyciela nie reguluje możliwości zwolnienia się z tego obowiązku. Organem decyzyjnym w tym zakresie jest dyrektor szkoły. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu

Ursus zawarł z Trioliet Polska przyrzeczoną umowę sprzedaży zakładu w Opalenicy

umową; (iv) zakład pracy, obejmujący pracowników wymienionych w odrębnym załączniku; (v) prawa i obowiązki wynikające z zawartych ze współpracownikami umów, to jest: z umów zlecenia, o dzieło i innych umów o współpracy zawartych z przedsiębiorcami, które to umowy strony tych umów przeniosą na

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

PRAWO PRACY Zwolnienie ze składek ZUS Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS dla: (i) pracodawców zatrudniających do 9 pracowników oraz (ii) osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opłacających składki ZUS wyłącznie na własne ubezpieczenie

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

muszą spełnić te same warunki co przedsiębiorcy operujący w trybie ciągłym. W zależności od formy wsparcia – w zakresie aktywności lub zawieszenia działalności gospodarczej – warunki są następujące: (i) w przypadku ubiegania się o świadczenia postojowe – rozpoczęcie prowadzenia

Pracuj.pl: 44% pracujących obawia się utraty zatrudnienia w związku z pandemią

zakres obowiązków (31%), podano także. "Wyniki badań pokazują, jak bardzo ważnym atutem pracodawcy w najbliższym czasie będzie opinia stabilnej firmy, odpornej na zmiany zachodzące w całej gospodarce. Dziś to drugi najważniejszy czynnik, brany pod uwagę po wysokości wynagrodzenia. Dostrzegają to

Mediacje gospodarcze. Czy mogą pomóc twojej firmie? [PORADNIK]

wysokości nie przekraczającej 30 zł czy koszty przejazdu. Uczestniczący w mediacji gospodarczej przedsiębiorca może złożyć wniosek o zwolnienie od jej kosztów, prowadzonej na skutek skierowania przez sąd. Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

. Joanna Jasiewicz  Warszawskie biuro Gide powstało w 1991 roku jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa gospodarczego, a do jej klientów należą m.in. instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

PRAWO PRACY Zwolnienie ze składek ZUS Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS dla: (i) pracodawców zatrudniających do 9 pracowników oraz (ii) osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opłacających składki ZUS wyłącznie na własne ubezpieczenie

Nie tylko pracownicze plany kapitałowe. Poważne zmiany w prawie pracy

dziedziczeniu przez spadkobierców. Ograniczenie obowiązków BHP Od nowego roku szkolenia okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy nie są obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

marzec -maj 2020 r. Paweł Wasiel Warszawskie biuro Gide powstało w 1991 roku jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa gospodarczego, a do jej klientów należą m.in. instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe

FPP/ CALPE: E-faktury w zamówieniach publicznych mogą skrócić terminów zapłaty

Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) - to instytut powołany przez Federację Przedsiębiorców Polskich w celu opracowywania analiz gospodarczych oraz monitoringu legislacyjnego. CALPE opracowuje raporty i rekomendacje w zakresie najbardziej istotnych aktów prawnych wpływających na działalność

MR przygotuje projekt specustawy ws. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców

. Przepisy prawa oraz działania ZUS wspierają przedsiębiorców w obliczu ewentualnych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na kilka sposobów. Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

PRAWO PRACY 1. Zwolnienie ze składek ZUS Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS dla: pracodawców zatrudniających do dziewięciu pracowników oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnionych), których przychód nie przekroczył 300 proc. prognozowanego przeciętnego

Większa płaca minimalna i dodatki

do pracy, ale nie może wykonywać swoich obowiązków, bo jest awaria maszyny albo firma ma mało zleceń i musi ograniczyć chwilowo pracę w pełnym zakresie. Za ten czas pracownik ma prawo do wynagrodzenia wynikającego z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeśli

Beata Kozłowska-Chyła zastąpi Pawła Surówkę na stanowisku prezesa PZU

Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe na  Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i w Szkole Głównej Handlowej – 'Akademia Profesjonalnego Coacha'" - czytamy dalej. Kot w latach 2001-2012 zajmowała stanowiska menadżerskie w STU Ergo Hestia SA, PZU

FPP: UOKiK potwierdził, że termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat

miesięcznego dofinansowania dla danego pracownika. Rozwiązaniem może być wprowadzenie proporcjonalności sankcji, czyli pozbawianie pracodawców jedynie części dofinansowania odpowiadającej części kosztów poniesionych po terminie" - skomentował ekspert ds. prawa gospodarczego FPP Tomasz Chudobski, cytowany

KE: Pomoc publiczna dla firm w zw. z koronawirusem do końca roku, max. na 6 lat

koronawirusa, zaleca się ograniczenie kontaktów społecznych, ograniczenia podróży, kwarantanny, a także ograniczenie ruchu granicznego, by szok gospodarczy był tak krótki i miał tak ograniczone znaczenie, jak to możliwe" - napisała Komisja Europejska w dokumencie "Tymczasowe ramy prawne w zakresie

FPP, CALPE: E-zwolnienia pozwolą firmom na lepsze zarządzanie finansami

większe przedsiębiorstwo, tym zanotuje szybciej i więcej korzyści. Zalety odczuje również ubezpieczony, czyli pracownik. Odpadnie mu obowiązek informowania pracodawcy o chorobie. Korzyść będzie jeszcze większa, jeżeli ubezpieczony pracuje u kilku pracodawców Zakładamy, że system będzie coraz bardziej

UKNF przygotował pakiet działań wzmacniających odporność banków 'PIN'

finansowego (w szczególności sektora bankowego), a utrzymaniem i wsparciem aktywności gospodarczej (w szczególności utrzymaniem dostępności kredytu dla przedsiębiorstw). Utrzymanie tej równowagi powinno być priorytetem w działaniach organów nadzoru finansowego oraz regulatorów w obliczu pandemii COVID-19

Prawie 50 ułatwień dla firm w pakiecie MŚP. Zmiany w podatkach, rozliczeniach i zwolnienia ze szkoleń BHP

Technologii. We wtorek przyjął go rząd. Zmiany zaczną obowiązywać od 2019 r. – Nie zwalniamy tempa i proponujemy kolejne rozwiązania, które ułatwią prowadzenie biznesu w Polsce. Tym razem mówimy o blisko 50 uproszczeniach z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego – zapewnia szefowa

Tauron Dystrybucja przeznaczył 1,78 mld zł na inwestycje w sieć w 2019 r.

nowych technologii, który wpływa na podejmowane decyzje inwestycyjne, to konieczność stworzenia warunków technicznych do wdrażania sieci inteligentnych (SMART)" - wskazał prezes. "Naszym głównym obowiązkiem jest obecnie zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz płynnych dostaw energii

Spółka Żarneckiego wydzierżawiła supermarket w Krakowie od zarządcy Almy

terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy dzierżawy i w tym zakresie poddał się egzekucji" – czytamy w komunikacie. Przedmiot dzierżawy ma być wykorzystywany dla prowadzenia działalności gospodarczej o tym samym przedmiocie, jaka była prowadzona dotychczas przez spółkę, wskazano w informacji

Jak przedsiębiorca może bronić się przed niekorzystnymi decyzjami ZUS? Jak uniknąć kar? Poradnik dla przedsiębiorcy krok po kroku

przepisów z zakresu ubezpieczeń w naszych indywidualnych sprawach. Kto może złożyć wniosek? Każdy przedsiębiorca, czyli jeśli prowadzisz działalność gospodarczą jako: * osoba fizyczna (firma wpisana na listę ewidencji gospodarczej w gminie czy urzędzie miasta); * osoba prawna (firma zarejestrowana w sądzie

Prezydent podpisał nowelę Prawa lotniczego, m.in. powołującą rzecznika pasażerów

wykonany. Wprowadzane zmiany mają także na celu dostosowanie ustawy - Prawo lotnicze do prawodawstwa unijnego w zakresie nowego rodzaju licencji lotniczych pilota rekreacyjnego LAPL (Light Aircraft Private Licence) dla kategorii samolotów, śmigłowców, szybowców oraz balonów oraz obowiązku

Przegląd prasy

fizycznych jako podmioty wysokiego ryzyka w zakresie dokonywania oszustw podatkowych Gazeta Wyborcza --Od początku pandemii kierowcy coraz mniej płacą za obowiązkowe polisy OC. W lipcu przeciętny koszt OC (1294 zł) wyniósł około 96% styczniowego wyniku (1345 zł) -- Pracownicy Kancelarii Prezydenta

Nowela dot. uproszczeń dla przedsiębiorców skierowana do uzgodnień

akcyzowego i celnego. W zakresie administrowania obrotem - zniesienie obowiązku przedkładania tłumaczeń dokumentów załączonych do wniosku i obowiązku przedkładania każdorazowo dokumentów pełnomocnictwa przyczyni się do oszczędności czasu i środków finansowych. Przedsiębiorcy niekiedy składają po kilka

Prawnicy czytelnikom, odc. 4. Czy studentowi również przysługuje postojowe?

zakresu prawa gospodarczego, a do jej klientów należą m.in. instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, deweloperzy i spółki skarbu państwa. Czytelnikom "Gazety Wyborczej" doradzają adw. Paweł Grześkowiak, adw. Joanna Jasiewicz, adw. Magdalena Kalinowska oraz apl

MF: Blisko 7 mln rocznych PIT-ów za 2018 złożono dzięki nowej usłudze Twój e-PIT

skorzystało aż 8,8 mln osób. Co ważne, usługa Twój e-PIT sprawiła, że osoby, które nie dokonały żadnej aktywności w zakresie złożenia zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-38, zostały rozliczone automatycznie. Nie grożą im zatem kary za niedopełnienie tego obowiązku w terminie" - wskazała Czerwińska

MPiT: Prezydent podpisał Pakiet Przyjazne Prawo

; kwartalne informacje statystyczne o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych przekazywane przez biura usług płatniczych do KNF). - Cyfryzację niektórych obowiązków sprawozdawczych oraz ograniczenie liczby organów, do których składane są dokumenty (np. obowiązku składania sprawozdania w zakresie

Sejm uchwalił pakiet MŚP, wprowadza m.in. blisko 50 uproszczeń dla firm

szkolenia. Przepisy dyrektywy Rady UE w zakresie szkoleń okresowych BHP nakazują objąć obowiązkiem szkoleń okresowych pracowników tylko wtedy, jeśli jest to konieczne i uzasadnione. Nowa ustawa zlikwiduje nadmiarowe obowiązki, jakie obecnie nakładane są na pracodawców i w efekcie obniży ich koszty

Lewiatan: Nowy projekt ustawy o PPK wymaga dalszych prac, m.in. w kwestii PPE

tylko przez ograniczony czas przechowywać informacje na temat byłych pracowników, osób zatrudnionych, informacje dotyczące uczestników powinny być gromadzone i przechowywane również w ramach portalu" - czytamy także. Kwestie obowiązków wynikających z funkcjonowania PPK mają duże znaczenie dla

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

firmom i obywatelom nie będzie można zająć konta bankowego, emerytom części ich świadczenia, a pracownikom pensji. Komornicy nie będą mieli prawa przejmować majątków dłużników i przeprowadzać licytacji - mówi dr Antoni Kolek, ekspert Pracodawców RP. Na mocy nowego rozporządzenia następujące podmioty nie

Sejm przyjął kilkadziesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

bezpłatnego uzyskania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego i na koncie o prezesa Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnika prezesa Rady Ministrów właściwego do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych

MR: Skumulowana wartość inwestycji w SSE wzrosła o blisko 11% r/r

ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2019 roku". Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju w związku z art. 26 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, która nakłada na Radę Ministrów obowiązek przedstawiania Sejmowi informacji o realizacji ustawy wraz ze

Prezydent podpisał pakiet MŚP, to m.in. blisko 50 uproszczeń dla firm

przeprowadzeniem szkolenia. Przepisy dyrektywy Rady UE w zakresie szkoleń okresowych BHP nakazują objąć obowiązkiem szkoleń okresowych pracowników tylko wtedy, jeśli jest to konieczne i uzasadnione. Nowa ustawa zlikwiduje nadmiarowe obowiązki, jakie obecnie nakładane są na pracodawców i w efekcie obniży ich koszty

BIG InfoMonitor: Ściągalność alimentów może się pogorszyć w czasie pandemii

. Dochodzi do tego brak skutecznych działań ze strony instytucji odpowiedzialnych za dochodzenie roszczeń dla dzieci umieszczonych w pieczy oraz tych matek, które odzyskały dzieci. Ograniczenie zakresu działania pracowników służb społecznych, powoduje brak wsparcia dla tych osób, które po trudnej sytuacji

Senat zaproponował kilkadzesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie obowiązkowych testów na koronawirusa dla części pracowników ochrony zdrowia, odpłatnych testów dla wszystkich zainteresowanych, możliwość obniżania przez gminy podatku od nieruchomości oraz zniesienie do końca roku zakazu handlu w niedzielę – to

BOŚ Bank miał 23,57 mln zł zysku netto, 19,53 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

rozwiązań mających na celu zachowanie ciągłości działania oraz ograniczenie ryzyka epidemicznego, zarówno w stosunku do swoich pracowników, jak i klientów korzystających z sieci oddziałów. Znaczna część pracowników Grupy BOŚ S.A. wykonuje swoje obowiązki w sposób zdalny. Bank zachowuje wskaźniki finansowe

Czy dojadę do pracy? Jakie kary grożą za wyjście z domu? Przemieszczanie się ograniczone do minimum

Szumowski. – Jeżeli nie ograniczymy wyjść z domu praktycznie do zera, to nie uda nam się uratować ludzkich żyć. Wiem, że to trudny czas. Bardzo proszę, zostańmy w domu – apelował. Czytaj też: Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy

Drenujemy budżety samorządu. Czy coś nam przysługuje z tarcz? Prawnicy Czytelnikom odc. 45

Przedsiębiorcy i pracownicy ślą pytania, głównie dotyczące niejasności "tarczy antykryzysowej", eksperci prawni z 16 wielkich i mniejszych kancelarii odpowiadają, a "Wyborcza" publikuje. Piszcie: listy@wyborcza.pl Pod tym LINKIEM znajdują się wszystkie dotychczasowe pytania

Pracodawcy RP nagrodzili firmy, które szczególnie dbają o zdrowie pracowników

organizacje, które w swojej działalności wykraczają poza zakres obowiązków i w szczególny sposób dbają o zdrowie i samopoczucie swoich pracowników. W konkursie 'Zdrowy pracownik, zdrowa firma' wyłoniliśmy 11 przedsiębiorstw, które chcemy stawiać innym za wzór. Biznes to przede wszystkim ludzie i

Projekty ustaw uszczelniających system podatkowy zostały skierowany do Sejmu

dalej. Według projektodawców należy także zauważyć, że: - limity wielu zwolnień podatkowych, szczególnie tych dotyczących świadczeń socjalnych na rzecz pracowników, ustalone są na sztywnych poziomach kwotowych i od lat nie podlegały waloryzacji przez co nie odzwierciedlają zmian sytuacji gospodarczej

Własna firma. Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza

Wysokość podatków zależeć będzie od tego, czy ktoś zamierza  prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, czy zatrudniać pracowników lub uruchomić spółkę (z o.o., akcyjną lub osobową), od rodzaju działalności, a także od tego, jakie dochody przewiduje. Dodatkowo ważne jest, ile ma zamiar

FPP/ CALPE: Z 216 ustaw opublikowanych w ub.r. ok. 120 dotyczy przedsiębiorców

(CALPE). "Wiele zmian wynikało z obowiązku wdrożenia prawa unijnego, część to potrzebne i oczekiwane zmiany prawne. Najważniejszą horyzontalną zmianą prawa gospodarczego było przyjęcie pakietu ustaw nazwanego 'Konstytucją biznesu'" - czytamy w komunikacie. FPP i CLPE wskazują, że w

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

) - odliczanie składek przeznaczonych na dodatkowy zakres ubezpieczenia w PPZ zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Według FPP, koszt wprowadzenia zachęt fiskalnych w postaci PPZ wyniósłby 2,4 mld zł. Kozłowski dodał, że program PPZ zakłada zamawianie usług zarówno przez państwową, jak i prywatną

NIK: Czas legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce wydłużył się do 206 dni

września) już 620. Skargi najczęściej dotyczyły nienależytego wykonywania obowiązków przez pracowników, braku możliwości rejestracji wizyty w urzędzie, niedoręczenia decyzji rozstrzygającej sprawę, braku możliwości kontaktu i uzyskania informacji w toczącej się sprawie czy też opieszałości i przewlekłego

Po drugim lockdownie może nastąpić trzeci i czwarty. Handel i usługi już się szykują

tego nie wytrzyma, już teraz trzeszczy. Jeszcze 12 października premier Mateusz Morawiecki zachwalał, że rząd ma swój własny pomysł na walkę z koronawirusem. A restrykcje i zakazy, owszem, będą, ale w takim zakresie, który doprowadzi albo doprowadzi w niewielkim stopniu do zamknięcia gospodarki. Pod

Płaca minimalna w górę! Sprawdź, jakie jeszcze świadczenia będą wyższe od przyszłego roku

przyszedł do zakładu, ale nie może wykonywać swoich obowiązków, bo jest awaria maszyny, albo firma ma mało zleceń i musi ograniczyć chwilowo pracę w pełnym zakresie. Za ten czas pracownik ma prawo do wynagrodzenia wynikającego z jego osobistego tzw. zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub

Jak zdobyć zawód mediatora

zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży. Uwaga! Mediatorem w sprawach nieletnich nie mogą być czynni zawodowo prawnicy (sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny i aplikanci tych zawodów), policjant, funkcjonariusz służby więziennej, kurator sądowy, pracownik zakładu poprawczego, schroniska dla

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika rząd ma przyjąć w IV kw. 2018 r.

gospodarczej, jak również działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością urzędu" - podkreślono w materiale. Projekt ustawy przewiduje, że do zadań Rzecznika będzie należało m.in: 1) opiniowanie projektów aktów normatywnych z zakresu prawa podatkowego; 2) promowanie mediacji między