zakres obowiązków pracownika

sprawdź też:

pracownik

Senat odrzucił nowelizację ustawy o pracownikach delegowanych

. delegowania oraz działalność kontrolną w zakresie delegowania. Nowelizacja nakładała też szereg obowiązków na agencje pracy tymczasowej oraz agencje, wynajmujące personel, m.in. zabezpieczenie pracownikom delegowanym warunków pracy nie mniej korzystnych od tych, jakie posiadają krajowi pracownicy delegowani

Wypadki w pracy, maile od szefa, koszt internetu. 17 ważnych pytań o pracę zdalną

Wypadki w pracy, maile od szefa, koszt internetu. 17 ważnych pytań o pracę zdalną

się w siedzibie firmy. 6. Czy pracownik może się obawiać niższego wynagrodzenia w związku z pracą zdalną? Praca zdalna nie wpływa na poziom wynagrodzenia pracownika, ponieważ zmienia się jedynie miejsce wykonywania obowiązków, a nie ich zakres. Aby pracodawca mógł obniżyć wynagrodzenie, konieczne

Sejm przyjął nowelę ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelę ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, wprowadzając prawo do wynagrodzenia obejmującego wszystkie jego składniki oraz zwrot kosztów podróży zamiast stawki minimalnej, a także rozszerzenie zakresu gwarantowanych warunków

Komisja sejmowa rekomenduje kandydaturę Jacka Oko na szefa UKE

. z zakresu cyberbezpieczeństwa. W swojej karierze związany był również z przedsiębiorstwami komercyjnymi jak: Telefonia Lokalna, Avista Media, Telefonia Dialog. Obecnie – od czas skróconej kadencji  Macieja Cichego (w tzw. tarczy 3.0), obowiązki prezesa UKE pełni Krzysztof

Czy grozi mi mandat jako właścicielowi sklepu za wpuszczenie klienta bez maski? Prawnicy Czytelnikom odc. 59

Czy grozi mi mandat jako właścicielowi sklepu za wpuszczenie klienta bez maski? Prawnicy Czytelnikom odc. 59

, których stan zdrowia, zaburzenia rozwoju lub zaburzenia psychiczne nie pozwalają na zakrycie ust i nosa. Ta grupa klientów nie ma również obowiązku przedstawiania zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego w tym zakresie. Dodatkowo rozporządzenie nie daje podstaw prawnych właścicielom sklepów do

Otwarcie szkół stoi pod znakiem zapytania. To na firmy spadnie obowiązek pomocy pracownikom i rodzicom

Otwarcie szkół stoi pod znakiem zapytania. To na firmy spadnie obowiązek pomocy pracownikom i rodzicom

będziemy pracować nad alternatywnymi scenariuszami pomocowymi dla rodziców, jednak nie podjęliśmy jeszcze żadnych wiążących decyzji w tym zakresie – słyszymy w biurze prasowym firmy. Pracownicy zostaną w domach Rozwiązaniem, które może pomóc rodzicom pogodzić obowiązki z opieką nad dziećmi w razie

Urlop a zmniejszony wymiar czasu pracy. Prawnicy Czytelnikom, odc. 71.

Urlop a zmniejszony wymiar czasu pracy. Prawnicy Czytelnikom, odc. 71.

epidemii COVID-19 niektórym pracownikom firma proponuje wykorzystanie urlopów wypoczynkowych, podczas gdy pozostali pracownicy zostają zobowiązani do pozostania w pracy i wykonywania obowiązków zdalnie lub w obniżonym wymiarze czasu pracy. Tak, pracodawca czytelnika mógł zgodnie z prawem zastosować różne

Senat przyjął projekt dot. dodatk. świadczeń dla służby zdrowia wz. z COViD-19

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wyniósłby blisko 438 mln zł. W zakresie kosztów ponoszonych w związku z projektowanym obowiązkiem badań na obecność wirusa, przy założeniu, że w placówkach ochrony zdrowia zawód medyczny wykonuje 360 tys. osób (dane CSIOZ, stan na 31.12.2018) oraz że koszt

Wielton etapami wznowi produkcję w zakładzie we Francji

, w tym m.in. obowiązku zachowania odpowiednich dystansów między pracownikami. Przywracanie mocy produkcyjnych będzie następowało poprzez uruchamianie pracy na kolejnych zmianach" - czytamy w komunikacie. Wielton zastrzegł, że z uwagi na dynamiczną sytuację istnieje ryzyko zmiany terminów lub

Czy muszę pracować zdalnie w domu, czy mogę pojechać na działkę? Prawnicy Czytelnikom odc. 41

Czy muszę pracować zdalnie w domu, czy mogę pojechać na działkę? Prawnicy Czytelnikom odc. 41

bezpieczeństwa, zarówno w odniesieniu do mienia pracodawcy, jak i jego danych. Pracownik jest w tym zakresie zobowiązany do zachowania należytej staranności, dlatego w niektórych sytuacjach swoboda doboru miejsca pracy będzie ograniczona. Odpowiadając na drugie pytanie Czytelniczki, za wypadek przy pracy uznaje

Na jesieni czeka nas masowy powrót do biur albo zmiana formy zatrudnienia. Praca zdalna na pełen etat traci ważność

Na jesieni czeka nas masowy powrót do biur albo zmiana formy zatrudnienia. Praca zdalna na pełen etat traci ważność

siedzibą firmy, wtedy podpisywał umowę o telepracę, która nakłada na pracodawcę konkretne obowiązki. Musi m.in. zapewnić pracownikowi odpowiednie warunki w zakresie BHP, dostarczyć pełen sprzęt i zorganizować stanowisko pracy, pokryć koszty związane ze zużyciem mediów niezbędnych do wykonywania służbowych

Energa: 48% uprawnionych pracowników zdecydowało się na udział w PPK

maja" - czytamy dalej. Obowiązek wprowadzenia PPK obejmie wszystkich pracodawców Grupy Energa do roku 2021, podano także. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców

Rząd ma przyjąć nowelizację dotyczącą delegowania pracowników w II kw. 2020 r.

organami innych państw członkowskich - mającą na celu zwalczanie nadużyć w zakresie delegowania pracowników, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. "Ustawa przewiduje także inne zmiany związane z wdrożeniem dyrektywy, a także postulatami zgłaszanymi przez Państwową

IZFiA/IGTE: Wdrożenie I tury PPK skuteczne dzięki zaanagażowaniu instytucji fin.

instytucje finansowe przekroczył zakres obowiązków ustawowych (86,7%). W opinii 66,7% ankietowanych zakres wsparcia był znacząco większy, a według 20% był większy od obowiązków ustawowych. 13,3% badanych miało problem z określeniem zakresu udzielonego wsparcia" - czytamy w komunikacie. Działania

Praca zdalna. Firmy przerzuciły część swoich kosztów na pracowników

Praca zdalna. Firmy przerzuciły część swoich kosztów na pracowników

50 do 100 zł właśnie na pokrycie kosztów. Trzy dni temu dokupywałem gigabajty internetu, by móc sprawnie pracować. I nie płaciłem z własnej kieszeni. - Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wyposażenie pracownika w narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania pracy - mówi Monika

Sprzedaż samochodów w okresie pandemii. Dodatkowe ryzyko dilerów

Sprzedaż samochodów w okresie pandemii. Dodatkowe ryzyko dilerów

Zdalne modele sprzedaży samochodów w obrocie konsumenckim generują jednakże dodatkowe obowiązki i ryzyko po stronie dilera. W praktyce dilerzy wdrażają mechanizmy sprzedaży pojazdów polegające w szczególności na: sprzedaży pojazdów za pośrednictwem witryny internetowej; zawarciu

Odprawa pieniężna - kiedy i w jakiej wysokości pracodawca powinien ją wypłacić? Co zmienia "tarcza 4.0"?

Odprawa pieniężna - kiedy i w jakiej wysokości pracodawca powinien ją wypłacić? Co zmienia "tarcza 4.0"?

;pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, czyli tzw. ustawie o zwolnieniach grupowych. Wbrew temu, co sugeruje popularna nazwa tego aktu prawnego, ustawa reguluje nie tylko zasady przeprowadzania zwolnień grupowych, ale w pewnym zakresie również kwestie związane z 

BCC: Błędy przy MDR mogą narazić firmy na ogromne kary ze strony KAS

, również sankcjonowani są za brak lub nieterminowość realizacji obowiązków, tym samym powinni dołożyć wszelkich starań, by wewnątrz organizacji każdy z pracowników posiadał wiedzę z zakresu przepisów MDR. Tylko zapewnienie w ramach szerokopojętej polityki compliance, zgodności działań biznesowych z

Jak zgodnie z prawem prowadzić szkolenia w dobie koronawirusa? Prawnicy czytelnikom, odc. 92.

Jak zgodnie z prawem prowadzić szkolenia w dobie koronawirusa? Prawnicy czytelnikom, odc. 92.

Przedsiębiorcy i pracownicy ślą pytania dotyczące głównie niejasności „tarczy antykryzysowej”, eksperci prawni z 16 większych i mniejszych kancelarii odpowiadają, a „Wyborcza” publikuje. Piszcie: listy@wyborcza.pl Pod tym LINKIEM znajdują się wszystkie dotychczasowe

PZU podpisał kilkaset umów o PPK ze średnimi firmami w Polsce

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zawarł kilkaset umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) z pracodawcami zatrudniającymi powyżej 50 pracowników, których obowiązek wprowadzenia PPK objął 1 stycznia, podała spółka. "To dowód, że

Praca zdalna. Co może i musi pracodawca

rozmawia o postępach w projekcie czy o zaistniałych problemach. Według Agaty Sarzyńskiej praca zdalna nie upoważnia pracodawcy do żadnych szczególnych wymagań wobec pracownika. ? Pracodawca może wymagać od pracownika jedynie kwestii związanych ze standardowym zakresem obowiązków, które są ujęte w Kodeksie

Jestem emerytką, ale pracuję na etacie. Będę pierwszą ofiarą redukcji w firmie. Czy mogę się spodziewać odprawy? Prawnicy Czytelnikom odc. 48

konsekwencje, w tym np. obowiązek zwrotu otrzymanego wsparcia. Analiza w tym względzie wymaga jednak szczegółowej wiedzy co do podjętych dotychczas przez pracodawcę działań w związku z zaistnieniem COVID-19. Jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, to zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 13

Grupa Lotos ogłosiła postępowanie na stanowisko prezesa

zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, b) posiadać wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem

A. Niedzielski zostanie nowym ministrem zdrowia; prezesem NFZ będzie F. Nowak

". Od 12 lipca 2018 r. Adam Niedzielski był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych, a od 18 lipca 2019 r. - pełniącym obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. W październiku 2019 r. został prezesem NFZ. Niedzielski to ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń" - czytamy w ustawie. Fundusz socjalny do likwidacji Wprowadzono też zmiany w funduszu socjalnym. Dziś pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników mają obowiązek

Kto płaci za prąd i internet w czasie pracy zdalnej? Prawnicy Czytelnikom odc. 40

ogólnych przepisów prawa pracy wynika obowiązek zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków i narzędzi do pracy. Nie ulega wątpliwości, że pracodawca, wydając polecenie wykonywania pracy zdalnej, powinien uzgodnić z pracownikiem warunki jej wykonywania i zapewnić niezbędny sprzęt. Obecnie kodeks pracy

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz szkolenia BHP. Co istotne, pracodawca powinien też liczyć się z możliwością wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz świadczenia chorobowego (do momentu przejęcia obowiązku przez ZUS). - Należy wspomnieć, że wraz z upływem stażu pracy pracownik

Które z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników jest korzystniejsze? Prawnicy czytelnikom, odc. 91.

i PUP zawierają zastrzeżenie, że świadczenia z "tarczy" nie przysługują pracodawcom, którzy – odpowiednio – korzystali z pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15g i 15gg "tarczy"

FPP popiera interwencję Rzecznika MŚP ws. bezpieczeństwa pracy 

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) popiera interwencję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w zakresie kontroli trzeźwości pracowników. Takie uprawnienie pracodawcy jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Ponadto to pracodawca

Polska awansowała na 21. miejsce w PwC Labour Market Performance Index

w celu podnoszenia jakości rynku pracy - tj. komunikację i obalanie mitów, np. dotyczących mniejszej efektywności starszych pracowników, inwestycje w szkolenia pracowników oraz wdrożenie elastycznych modeli pracy, zarówno w zakresie godzin, miejsca wykonywania obowiązków czy wynagradzania

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

. W opisanej wyżej sytuacji warto wskazać pracodawcy, że spoczywa na nim z mocy prawa obowiązek zwolnienia pracownika od pracy. Gdyby pracodawca mimo to wypowiedział taką umowę, pracownikowi przysługuje prawo odwołania się do sądu pracy. W interesie pracodawcy jest ustalenie, w jakim zakresie będzie

Pracowałem w Niemczech i zostałem zwolniony z pracy z powodu koronawirusa. Czy należy mi się dodatek? Prawnicy Czytelnikom, odc. 79

Przedsiębiorcy i pracownicy ślą pytania, głównie dotyczące niejasności „tarczy antykryzysowej”, eksperci prawni z 16 większych i mniejszych kancelarii odpowiadają, a „Wyborcza” publikuje. Piszcie: listy@wyborcza.pl Pod tym LINKIEM znajdują się wszystkie dotychczasowe

Praca w niedzielę. Jakie prawa przysługują pracownikowi?

za pracę w niedzielę Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę przysługują określone prawa. Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi w zamian innego dnia wolnego. Przysługuje on w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po wykonywaniu

PFR wypłacił subwencję dla spółki jawnej. Co zrobić, jeśli popełniliśmy błąd w wyliczeniach? Prawnicy czytelnikom, odc. 93.

pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości ich dane, (II) w przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa partnerskie – do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się ich dane proporcjonalnie do procentowego

Grant Thornton: Sprawozdawczość wobec organów zajmuje firmom 4,55 tys. godzin

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - By w pełni zrealizować obowiązek sprawozdawczy wobec organów administracji rządowej firmy w Polsce potrzebują średnio 4552 godzin pracy (w firmie i z pomocą zewnętrznych dostawców) oraz 2,8 etatu specjalistów w zakresie finansów i księgowości przy założeniu

Czy "tarcza antykryzysowa" ma wpływ na odprawę emerytalną? Prawnicy Czytelnikom, odc. 73.

;tarczy 4.0" faktycznie ograniczają wysokość odprawy wypłacanej pracownikowi (jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia), jednak zastosowanie tego limitu uzależnione jest od tego, czy u danego pracodawcy wystąpił określony w ustawie spadek obrotów (spadek sprzedaży towarów lub usług

PIU: PPK wykazują niskie ryzyko wykorzystania do uchylania się od opodatkowania

pracodawca może nie być w stanie przekazać instytucjom. Pozyskanie tych danych bezpośrednio od uczestników może być niemożliwe. W świetle przepisów ustawy PPK uczestnik składa oświadczenia podmiotowi zatrudniającemu, a nie instytucji finansowej. Z kolei niedopełnienie obowiązków w zakresie CRS/FATCA może

Zwrot kosztów za dojazd do pracy. Nie każdemu przysługuje

To pracodawca decyduje, czy przyzna swoim pracownikom  świadczenie w postaci zwrotu kosztów za dojazd do pracy. Takiego obowiązku nie nakłada na niego kodeks pracy. Jeśli szef zdecyduje, że będzie wypłacał takie świadczenie pracownikom, powinien zadbać, by informacja o tym pojawiła się w

MR: Strefy gastronom. w galeriach mają być oddzielone, sprzedaż tylko na wynos

zabaw, parki trampolin), stref gier, kin i wysp handlowych, również gastronomicznych. Każda galeria handlowa ma obowiązek prowadzenia punktu sprzedaży maseczek lub podawania informacji, gdzie taka sprzedaż jest prowadzona. Strefy gastronomiczne mają zostać wydzielone wyraźną, fizyczną barierą

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

treści złożonych ofert, że przyjęcie oferty wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego, brak jest jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie. Obowiązek doliczenia VAT wynika z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp . Wyjaśnienie Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp , jeżeli złożono ofertę

Prezydent podpisał nowelizację o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

-Spożywczych kontroli oznakowania wprowadzanych do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych oraz oznakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności; dodania obowiązku prowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Lewiatan: Pracodawcy apelują o zmianę przepisu dotyczącego wpłat do PPK

niezwłocznych działań legislacyjnych lub wypracowanie nowego podejścia do przepisu ustawy o PPK" - powiedział radca prawny, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki, cytowany w komunikacie. Wskazano na kontrowersje w związku ze zwiększonymi obowiązkami pracodawców w zakresie

Koronawirus. Jak ustanowić pełnomocnika? Kto może nim zostać?

mocodawcy w zakresie określonym w pełnomocnictwie, ale, co ważne, nie oznacza to, że jest obciążony takim obowiązkiem. 1. Rodzaje pełnomocnictwa Prawo cywilne wyróżnia trzy rodzaje pełnomocnictw: * Pełnomocnictwo ogólne może upoważniać pełnomocnika do wykonywania czynności zwykłego zarządu. To np

Union Investment TFI zostało wpisane do ewidencji PPK

, który będzie obsługiwał cały program i przejmie znaczną część obowiązków działu HR w zakresie PPK. Narzędzie to jest zintegrowane z popularnym systemem kadrowo-płacowym. Zapewniamy także bardzo kompleksowy system do obsługi PPK dla pracowników. Pracownicze plany kapitałowe to dla wielu firm i ich

Dostałam postojowe. Czy trzeba się z tego jakoś rozliczyć? Prawnicy Czytelnikom odc. 22

Przedsiębiorcy i pracownicy ślą pytania, głównie dotyczące niejasności "tarczy antykryzysowej", eksperci prawni z 16 wielkich i mniejszych kancelarii odpowiadają, a "Wyborcza" publikuje. Dziś odpowiedzi na kolejne pytania. Niektóre Wasze pytania tylko na pozór są proste, za

Jaką pomoc dla mikroprzedsiębiorcy przewidują "tarcze antykryzysowe" w okresie pandemii i po niej? Prawnicy czytelnikom, odc. 94.

jej uruchomienia. Dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających pracowników, którzy w następstwie wystąpienia COVID-19 odnotują spadek obrotów gospodarczych, w zakresie rozwiązań finansowych mających na celu ochronę miejsc pracy przewidziano uprawnienie do wnioskowania o dofinansowanie ze środków Funduszu

GDDKiA odstąpiła od umowy z IDS-BUD i Altis-Holding na budowę odcinka S7

- Naprawa" - czytamy w komunikacie. Po zakończeniu okresu zimowego (trwał do 15 marca) wykonawca nie wznowił prac na budowie w pełnym zakresie z powodu swoich problemów finansowych. Wykonawca nie posiada odpowiedniej liczby jednostek sprzętu, pracowników i środków do kontynuacji robót, podała

Braster złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

się proces negocjacyjny ws. pozyskania stabilnego finansowania, co z kolei przyczynia się do niepewności co do niezakłóconej kontynuacji działalności, w tym możliwości terminowego regulowania jej wymagalnych zobowiązań, w szczególności w zakresie pozyskania środków finansowych na wykup obligacji serii

Dekpol przeniósł wyodrębniony Departament Produkcji Łyżek na rzecz Dekpol Steel

;Departament Produkcji Łyżek" i może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (ZCP), podała spółka. "W skład ZCP wchodzą m.in. nieruchomości zabudowane, prawa i obowiązki z umów o pracę oraz wszelkie akta pracownicze dotyczące przenoszonych pracowników, związane z

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) - najważniejsze pytania i odpowiedzi

wiąże się z ryzykiem, a środki zgromadzone w PPK nie są gwarantowane. Nadzór nad PPK w zakresie zgodności z prawem oraz interesem uczestników systemu sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Czy system Comarchu będzie pozwalał pracownikom na składanie dyspozycji związanych z obsługą PPK, np. zmianę

FPP: Środki na walkę z COVID-19 powinny trafiać też do podwykonawców szpitali

bieliznę szpitalną, przygotowujące posiłki są równie narażone na zakażenie, jednak codziennie ofiarnie wypełniają swoje obowiązki. Koszty firm świadczących te usługi - ze względu na ryzyko zakażenia SARS-COV-2 - wzrosły kilkukrotnie. Dotyczy to zarówno zabezpieczeń i wynagrodzeń pracowników, absencji z

Obowiązkowy udział pracowników w szkoleniach? Sprawa nie jest jednoznaczna

pracownika lub w dniu wolnym od pracy, przepisy nie przewidują obowiązku zaliczania ich do czasu pracy. W piśmiennictwie z zakresu prawa pracy i komentarzach odnoszących się do nich można jednak spotkać w tej kwestii różne stanowiska, zgodnie z którymi pracownik uczestniczący w szkoleniu

ABB w Polsce zmienia strukturę i zarząd; Tomasz Wolanowski prezesem (aktual.)

; - dodał  Wolanowski. ABB w Polsce prowadzi pełen zakres działalności biznesowej, od badań i rozwoju, przez projekty inżynieryjne i produkcję, po sprzedaż i serwis. Firma zatrudnia około 7 700 pracowników w kilkunastu lokalizacjach. ABB posiada fabryki w Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi, Przasnyszu

PKP Cargo: Piotr Wąsaty został powołany na członka zarządu ds. handlowych

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - Zarząd PKP Cargo powołał Piotra Wąsatego na członka zarządu ds. handlowych PKP Cargo, poinformowała spółka. Wąsaty swoje obowiązki obejmie 1 września br. "Zarząd spółki PKP Cargo S.A. informuje, że uchwałą rady nadzorczej spółki, w wyniku przeprowadzonego

Nationale-Nederlanden PTE ma niemal 550 umów PPK z największymi firmami

zakresie PPK obejmie 400 tys. pracowników. Według danych Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), w pierwszym etapie do wprowadzenia PPK zobligowanych było blisko 4 tysiące firm. Prawie 550 spośród nich podjęło współpracę z Nationale-Nederlanden PTE, podano w komunikacie. "Pierwszy etap wprowadzania

Czy obowiązkowe jest zakładanie maseczki w czasie podróży busem? Prawnicy czytelnikom, odc. 90.

Przedsiębiorcy i pracownicy ślą pytania głównie dotyczące niejasności „tarczy antykryzysowej”, eksperci prawni z 16 większych i mniejszych kancelarii odpowiadają, a „Wyborcza” publikuje. Piszcie: listy@wyborcza.pl Pod tym LINKIEM znajdują się wszystkie dotychczasowe

PKO TFI będzie zarządzało PPK pracowników Biedronki

najważniejszych decyzji z punktu widzenia przyszłości ponad 65 tysięcy naszych pracowników. Proces wyboru partnera był wielostopniowy, uwzględniający szeroki zakres kryteriów oceny. Na każdym etapie prowadziliśmy również konsultacje z partnerami społecznymi, reprezentowanymi przez organizacje związkowe i Forum

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności. Czy mogę się odwołać od decyzji? Prawnicy czytelnikom, odc. 88.

Przedsiębiorcy i pracownicy ślą pytania głównie dotyczące niejasności „tarczy antykryzysowej”, eksperci prawni z 16 większych i mniejszych kancelarii odpowiadają, a „Wyborcza” publikuje. Piszcie: listy@wyborcza.pl Pod tym LINKIEM znajdują się wszystkie dotychczasowe

Prezydent podpisał ustawę uchylającą podatek węglowodorowy

węglowodorowym" - czytamy w komunikacie. W związku z uchyleniem podatku węglowodorowego, ustawa zakłada przyśpieszenie momentu powstania obowiązku zapłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin (gazu ziemnego i ropy naftowej). Zgodnie z art. 6 uchwalonej ustawy, podatek ten będzie płatny z dniem wejścia

Akcjonariusze Santander BP zdecydowali o podziale Santander Securities

Santander Securities nastąpi poprzez przeniesienie na Santander Bank Polska części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Securities związanej ze świadczeniem usług maklerskich oraz poprzez przeniesienie na Santander

Prawnicy czytelnikom odc. 21. Czy można cofnąć wniosek ws. tarczy PFR i złożyć go ponownie?

przygotowania zawodowego; w przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa powiązane lub partnerskie, do danych danego przedsiębiorcy w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się również dane takich przedsiębiorstw na zasadach określonych w regulaminie (§10

"Menedżer ds. COVID". Koronawirus wymusił powstanie nowych zawodów

Włosi chcą, aby turyści ze strefy Schengen mogli do nich przyjeżdżać bez obowiązku kwarantanny już od czerwca. Kraj, który wciąż walczy z epidemią, będzie musiał włożyć wiele wysiłku, żeby zapewnić im bezpieczeństwo. Skomplikowane procedury dotyczące odstępów, zasad kontaktu czy liczby osób

Deloitte: Wdrożenie PPK to wzrost kosztów zatrudnienia o ok. 1%

od 50 do 250 pracowników, czyli tych, które obowiązek wdrożenia PPK obejmie od 1 stycznia 2020 roku, 62% nie rozpoczęło przygotowań w tym zakresie. Ankieta "Pracownicze plany kapitałowe a dynamika wzrostu wynagrodzeń w polskich firmach" przeprowadzono na próbie 64

Lewiatan proponuje działania osłonowe dla przedsiębiorców w związku z COViD

życie przepisów dotyczących stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła do 1 stycznia 2021 roku, - całkowite zawieszenie do odwołania wszelkich obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych, w szczególności składania informacji o korzyściach (MDR-3) z uwagi na trudność złożenia samych

Rząd planuje nowelizację prawa bankowego i wzmocnienie instytucji kredytowych

spółek holdingowych, spółek holdingowych o działalności mieszanej, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału (dyrektywy CRD V) oraz rozporządzenia, odnoszącego się do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych

Polski musi zapewnić takiemu pracownikowi warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Chodzi tu między innymi o: normy i wymiar czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymiar urlopu

Dlaczego zostałem pominięty w programie subwencji? Prawnicy czytelnikom, odc. 82

Przedsiębiorcy i pracownicy ślą pytania, głównie dotyczące niejasności „tarczy antykryzysowej”, eksperci prawni z 16 większych i mniejszych kancelarii odpowiadają, a „Wyborcza” publikuje. Piszcie: listy@wyborcza.pl Pod tym LINKIEM znajdują się wszystkie dotychczasowe

Aegon PTE zostało zarejestrowane w ewidencji PPK

pracodawcy, zatrudniający co najmniej 50 osób, mają czas do 1 stycznia 2020 r. Obowiązkiem utworzenia PPK od 1 lipca 2020 r. zostaną objęte firmy zatrudniające przynajmniej 20 pracowników, a w ostatniej kolejności, bo od 1 stycznia 2021 r. do ustawy zaczną się stosować jednostki sektora finansów publicznych

RM: Wprowadzono ograniczenia dotyczące wywozu sprzętu ochrony osobistej

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Zakaz wywozu i sprzedaży respiratorów i kardiomonitorów poza granicami Polski oraz obowiązek informowania wojewody najpóźniej na 36 godzin przed zamiarem wywozu środków ochrony osobistej oraz płynów do dezynfekcji, zakłada rozporządzenie w sprawie ustanowienia

Tu cię chcą. 10 zawodów, które zyskały w pandemii

. Stereotypowo nudne szkolenia BHP, które były nielubianym obowiązkiem pracowników, teraz mają potencjał, by stać się kluczowymi nie tylko dla firm, ale też dla pracowników, którzy jak nigdy wcześniej zwracają uwagę na bezpieczeństwo pracy. W konsekwencji na rynku widoczny będzie duży popyt na kompetencje z tego

Odwołanie wniesione nie przez pierwotnego lidera konsorcjum nie podlega odrzuceniu

). Źródło: www.uzp.gov.pl Opracowanie: Justyna Rek-Pawłowska Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych

MPiT: Sejm i Senat przyjęły Pakiet Przyjazne Prawo

przekazywane przez biura usług płatniczych do KNF). - Cyfryzację niektórych obowiązków sprawozdawczych oraz ograniczenie liczby organów, do których składane są dokumenty (np. obowiązku składania sprawozdania w zakresie rodzajów oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych i ich

Obowiązek informacyjny zamawiającego a RODO

pracowników zatrudnianych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego umożliwia również wypełnienie - na wniosek zamawiającego opisany w treści wzoru umowy - obowiązków wynikających z art. 14 RODO a dotyczących zamawiającego . W sprawie znak: KIO 1374/18 skład orzekający ocenił, że nie można

Prezydent podpisał nowelę ustawy o funduszach i programach emerytalnych

) [...]. Dyrektywa ta ma na celu minimalną harmonizację zasad dotyczących nadzoru i zarządzania oraz organizacji instytucji pracowniczych programów emerytalnych, ułatwienie mobilności pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, uregulowanie zasad działalności transgranicznej oraz ułatwienie

Czy warto być w PPK? Oszczędzanie na przyszłość

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zaczęła obowiązywać w lipcu 2019 r. Na początku nowy program objął pracowników największych firm zatrudniających powyżej 250 osób, których jest ich 4,2 tys. Ostatecznie, jak wynika z danych Polskiego Funduszu Rozwoju, państwowej spółki, która

Pracownicze plany kapitałowe lada moment staną się obowiązkowe. Ale wiele firm jest na nie nieprzygotowanych

wskazują, że z treści ustawy o PPK wynika co innego. PPK. Kolejne obowiązki dla pracodawcy Nie wszystkie firmy podchodzą pozytywnie do wprowadzenia PPK, bo będzie się to wiązało z obciążeniami finansowymi. - Dla części podmiotów PPK to fajne narzędzie benefitowe na rynku pracownika, ale dla niektórych to

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

pracodawców w zakresie bhp zostały zaostrzone i obejmują przede wszystkim obowiązek zapewnienia pracownikom rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk oraz zapewnienia odległości między stanowiskami pracy wynoszącej minimum 1,5 metra. Pewne szczególne wymagania zostały także przewidziane dla

Senat przyjął nowelizację tarczy antykryzysowej 3.0 z poprawkami

skrócenia kadencji obecnego prezesa UKE (kadencja ta przypada na lata 2016-2021), oraz zmian proceduralnych w zakresie cyberbezpieczeństwa (umożliwiających np. odwołanie aukcji 5 G), akceptacji nie uzyskały także przepisy w zakresie ustawy o dowodach osobistych, które rozszerzały dostęp do danych osobowych

Od marca spółka nie zarabia. Czy mogę liczyć na jakąkolwiek pomoc publiczną? Prawnicy Czytelnikom odc. 97

Przedsiębiorcy i pracownicy ślą pytania głównie dotyczące niejasności „tarczy antykryzysowej”, eksperci prawni z 16 większych i mniejszych kancelarii odpowiadają, a „Wyborcza” publikuje. Piszcie: listy@wyborcza.pl Pod tym LINKIEM znajdują się wszystkie dotychczasowe

KPMG: 9 na 10 firm deklaruje wdrożenie PPK w minimalnej wersji

komunikacie. Zdecydowana większość ankietowanych firm (92% wskazań) zadeklarowała, że wdroży minimalną wersję PPK. Wariant ten nakłada na pracodawców obowiązek wpłaty na PPK 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. W zależności od dobrowolnej decyzji pracodawcy, składka wpłacana do PPK może zostać powiększona

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

pracowników oraz uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń w tym zakresie. Zgodnie z art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374

KE: 1 mld euro na gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla MŚP

gospodarkę" - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie. Komisja zapowiada też m.in. promowanie programów podnoszenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji, które okazałyby się skuteczne w przeszłości.  W celu wsparcia pracowników i osób

Wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę nie zawsze jest obowiązkowy

komornicze z całego kraju Odpowiedź Jeśli charakter czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia odpowiada definicji pracy określonej w Kodeksie pracy, zamawiający ma obowiązek (a nie uprawnienie) wyodrębnienia działań, które powinny być realizowane przez pracowników wykonawcy zatrudnionych w

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

Chorązka, dyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC Eksperci PwC dostarczają klientom usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC zatrudnia ponad 6 tys. pracowników. PwC Legal jest częścią globalnej sieci PwC. Kancelaria specjalizuje się m.in w

Resort finansów wprowadza dla firm program 500 minus. Od 1 października nowe obowiązki VAT

, ponieważ każde rozliczenie VAT będzie weryfikowane automatycznie – podkreśla szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska. Co tak naprawdę oznacza wprowadzenie nowego JPK_VAT? W praktyce, przynajmniej na razie, zmiany oznaczają dla przedsiębiorców mnóstwo nowych obowiązków, a nowe regulacje są

Uległeś wypadkowi podczas pracy? Sprawdź, na jaką pomoc ze strony pracodawcy możesz liczyć

, ponieważ jest to zdarzenie nagłe, przyczyną zewnętrzną jest mokra posadzka, a pracownik doznał urazu podczas wykonywania obowiązków. Za wypadek uważane jest także zdarzenie, do którego dochodzi w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, w drodze między siedzibą firmy a miejscem wykonywania

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

niełatwych decyzji. Prowadzenie biznesu w tych czasach jest niezwykle trudne. W podobnie trudnych sytuacjach są często pracownicy i chcą wiedzieć, jakie przysługują im prawa. Pod tym linkiem znajduje się PIERWSZY odcinek: Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

Justyna Rek-Pawłowska Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy); projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR), podano. "Pakiet przewiduje m.in.: - pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla: mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników

Polacy coraz chętniej donoszą do skarbówek. Na co najczęściej?

oraz posiadanie majątku nieznajdującego pokrycia, zdaniem autora donosu, w ujawnionych źródłach przychodu; prowadzenie działalności gospodarczej bez jej zgłoszenia/zarejestrowania; zatrudnianie pracowników na czarno; niewywiązywanie się z obowiązków płatnika (rejestrowanie umów na niższe kwoty

KNF utrzymała decyzję ws. nałożenia kar na Alior Bank

skuteczny w zakresie ujawniania i zapobiegania naruszeniom obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz nie uwzględniał rodzaju i zakresu prowadzonej działalności maklerskiej (§ 14 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków

Czy mogę wykorzystać pożyczkę 5 tys. zł na opłacenie składek ZUS? Prawnicy Czytelnikom - odc. 36

Przedsiębiorcy i pracownicy ślą pytania, głównie dotyczące niejasności „tarczy antykryzysowej”, eksperci prawni z 16 wielkich i mniejszych kancelarii odpowiadają, a „Wyborcza” publikuje.  Piszcie: listy@wyborcza.pl Pod tym LINKIEM znajdują się wszystkie

Nie tylko pracownicze plany kapitałowe. Poważne zmiany w prawie pracy

dziedziczeniu przez spadkobierców. Ograniczenie obowiązków BHP Od nowego roku szkolenia okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy nie są obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię

Rząd przyjął projekt noweli związanej z bezpieczeństwem radiologicznym ludności

ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych; - doprecyzowanie obowiązków i uprawnień osób sprawujących wewnętrzny nadzór nad działalnościami związanymi z narażeniem na promieniowanie jonizujące; - zwiększenie przejrzystości działań organów dozoru jądrowego przez udostępnianie

POLOmarket podnosi wynagrodzenia pracowników o 19-27%

wynosił 1 850 zł brutto plus premia uznaniowa. Po podwyżkach najniższy poziom wynagrodzenia będzie się kształtował w przedziale od 2 000 do 2 350 zł brutto w zależności od zakresu obowiązków oraz stażu plus premia uznaniowa" - dowiedział się ISBhandel. W zależności od stanowiska i zakresu

Instytut Biznesu: Potrzebne przepisy ułatwiające obecność pracowników z Ukrainy

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Dla polskiego rynku pracy konieczne będzie utrzymanie dotychczasowej polityki zatrudnienia pracowników z zagranicy. Obecnie około 80% nich stanowią obywatele Ukrainy, którzy od wielu lat uzupełniają deficyty kadrowe. Biorąc pod uwagę otwartość rynków europejskich

Pracuj.pl: 44% pracujących obawia się utraty zatrudnienia w związku z pandemią

zakres obowiązków (31%), podano także. "Wyniki badań pokazują, jak bardzo ważnym atutem pracodawcy w najbliższym czasie będzie opinia stabilnej firmy, odpornej na zmiany zachodzące w całej gospodarce. Dziś to drugi najważniejszy czynnik, brany pod uwagę po wysokości wynagrodzenia. Dostrzegają to