zakres czynności pracownika gospodarczego

sprawdź też:

pracownik

Waldemar Paś, Piotr Winnicki

PFR odrzuca wniosek spółki cywilnej ze względu na błędną datę rozpoczęcia działalności. Którą datę należy podać? Prawnicy Czytelnikom odc. 52

PFR odrzuca wniosek spółki cywilnej ze względu na błędną datę rozpoczęcia działalności. Którą datę należy podać? Prawnicy Czytelnikom odc. 52

System PFR odrzuca wniosek spółki cywilnej ze względu na, jak to motywuje, błędną datę rozpoczęcia działalności. Spółka cywilna to spółka, której współwłaściciele będący osobami fizycznymi mają różne daty rozpoczęcia działalności. Którą zatem datę należy podać: otrzymania przez spółkę NIP czy REGON?

Polacy coraz chętniej donoszą do skarbówek. Na co najczęściej?

Polacy donoszą fiskusowi nie tylko w listach. Od niedawna dzwonią też na specjalną infolinię uruchomioną przez Krajową Administrację Skarbową.

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

Przedsiębiorcy i pracownicy ślą pytania, głównie dotyczące niejasności "tarczy antykryzysowej", eksperci prawni z 16 wielkich i mniejszych kancelarii odpowiadają, a "Wyborcza" publikuje. Dziś odpowiedzi na kolejne pytania.

Prawnicy czytelnikom odc. 18. Czy rząd planuje zmiany w odprawach emerytalnych w swoich "tarczach"?

Prawnicy czytelnikom odc. 18. Czy rząd planuje zmiany w odprawach emerytalnych w swoich "tarczach"?

rozporządzeniu tym rozszerzono m.in. krąg osób, które nie podlegają obowiązkowi kwarantanny także o te osoby, które przyjeżdżają do Polski z terytorium innych państw członkowskich UE oraz obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z czynnościami zawodowymi, służbowymi lub zarobkowymi wykonywanymi w

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników. Dostałem negatywną odpowiedź ze względu na to, że przez część porównywanego okresu w roku 2019 działalność była zawieszona i rzekomo nie można stwierdzić spadku obrotów. Choć obroty za pełne dwa

Pracownik zamawiającego ubiega się o zamówienie. Jakich formalności trzeba dopełnić?

Pracownik zamawiającego ubiega się o zamówienie. Jakich formalności trzeba dopełnić?

Pytanie W przetargu nieograniczonym do zamawiającego wpłynęła oferta złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która jednocześnie jest pracownikiem zamawiającego. Komisja przetargowa złożyła oświadczenia z art. 17 ustawy Pzp w zakresie pozostawania z wykonawcą w takim

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego. W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Sejm poparł 91 ze 126 poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 4.0. Posłowie zgodzili się, by kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie podlegały przejęcia przez firmy z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

przejęciami przez inwestorów spoza Unii Europejskiej oraz spoza Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w firmach z tych branż będą kontrolowane przez UOKiK. Ustawa zawiera ponadto zmiany, które mają wesprzeć budżety jednostek samorząd terytorialnego

Doręczanie wypowiedzeń umów o pracę w dobie koronawirusa

Doręczanie wypowiedzeń umów o pracę w dobie koronawirusa

. Oznacza to, że zgodne z prawem będzie doręczenie pracownikowi wypowiedzenia np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile tylko wiadomość e-mail zostanie opatrzona przez pracodawcę (lub osobę upoważnioną do dokonywania czynnościzakresu prawa pracy) kwalifikowanym podpisem

Lewiatan proponuje działania osłonowe dla przedsiębiorców w związku z COViD

deklaracji w podatkach "źródłowych", - zawieszenie rozpoczętych czynności organów podatkowych, wymagających zaangażowania podatnika oraz odstąpienie od sankcji z powodu braku reakcji podatnika, - wprowadzenie możliwości kontroli temperatury pracowników oraz gości, wydania zakazu wejścia na

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

. W opisanej wyżej sytuacji warto wskazać pracodawcy, że spoczywa na nim z mocy prawa obowiązek zwolnienia pracownika od pracy. Gdyby pracodawca mimo to wypowiedział taką umowę, pracownikowi przysługuje prawo odwołania się do sądu pracy. W interesie pracodawcy jest ustalenie, w jakim zakresie będzie

BCC: Błędy przy MDR mogą narazić firmy na ogromne kary ze strony KAS

, również sankcjonowani są za brak lub nieterminowość realizacji obowiązków, tym samym powinni dołożyć wszelkich starań, by wewnątrz organizacji każdy z pracowników posiadał wiedzę z zakresu przepisów MDR. Tylko zapewnienie w ramach szerokopojętej polityki compliance, zgodności działań biznesowych z

MR przygotuje projekt specustawy ws. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców

. Przepisy prawa oraz działania ZUS wspierają przedsiębiorców w obliczu ewentualnych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na kilka sposobów. Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub

Prawnicy czytelnikom odc. 16. W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić?

Prawnicy czytelnikom odc. 16. W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić?

sprawdzić aktualne uregulowania w tym zakresie. Informacje takie udostępnia na swojej stronie internetowej straż graniczna. Mec. Piotr Ząbkiewicz  Noerr to międzynarodowa kancelaria prawna świadcząca kompleksowe usługi doradztwa we wszystkich aspektach prawa gospodarczego. Warszawskie biuro Noerr

UTK: Zatrudnienie w wielu zawodach na kolei wzrośnie, szkolnictwo musi nadążać

dla części potencjalnie zainteresowanej młodzieży i konieczność odrzucenia ich ze względu na stan ich zdrowia pomimo chęci kształcenia się w tych zawodach" - czytamy dalej. Wiele czynności organizacyjnych w zakresie transportu kolejowego realizowanych jest dzisiaj bez konieczności poruszania

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

PRAWO PRACY Zwolnienie ze składek ZUS Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS dla: (i) pracodawców zatrudniających do 9 pracowników oraz (ii) osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opłacających składki ZUS wyłącznie na własne ubezpieczenie

Większa płaca minimalna i dodatki

Większa płaca minimalna i dodatki

pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Marszałek ma władzę i urzędnik mu nie podskoczy 500 PLUS Na szczęście wzrost płacy minimalnej nie

Senat zaproponował kilkadzesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

  zniesienie do 31 grudnia 2020 r. zakazu handlu w niedzielę wykonywania czynności z nim związanych oraz zakazu powierzania pracownikowi wykonywania pracy w handlu w tym czasie. Wprowadzono też możliwość przedłużenia kadencji organów związków sportowych, których zakończenie przypadałoby na czas

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

miesiąca poprzedniego. W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

PRAWO PRACY 1. Zwolnienie ze składek ZUS Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS dla: pracodawców zatrudniających do dziewięciu pracowników oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnionych), których przychód nie przekroczył 300 proc. prognozowanego przeciętnego

Ekonomiści na EKF: Zagrożenia dla gospodarki mogą się pojawić po 2020 roku

Sopot, 04.06.2019 (ISBnews) - Ekonomiści uczestniczący w Europejskim Kongresie Finansowym (EKF) w Sopocie spodziewają się utrzymania stosunkowo wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w tym i przyszłym roku, obawiają się jednak, że później mogą pojawić się zagrożenia - zarówno w zakresie sytuacji

Mediacje gospodarcze. Czy mogą pomóc twojej firmie? [PORADNIK]

, że statystyki dotyczące spraw kierowanych do mediacji w sprawach gospodarczych z roku na rok rosną. Od 2006 roku wyniki wzrosły niemal dwudziestokrotnie. - Tylko w pierwszym półroczu 2019 roku liczba spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu, przekroczyła 2,5 tys

RM: Wprowadzono ograniczenia dotyczące wywozu sprzętu ochrony osobistej

czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, zakupu towarów i usług, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym opieki zdrowotnej, a także wolontariatu w walce z koronawirusem. Do odwołania obowiązuje natomiast zakaz

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

firmom i obywatelom nie będzie można zająć konta bankowego, emerytom części ich świadczenia, a pracownikom pensji. Komornicy nie będą mieli prawa przejmować majątków dłużników i przeprowadzać licytacji - mówi dr Antoni Kolek, ekspert Pracodawców RP. Na mocy nowego rozporządzenia następujące podmioty nie

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

PRAWO PRACY Zwolnienie ze składek ZUS Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS dla: (i) pracodawców zatrudniających do 9 pracowników oraz (ii) osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opłacających składki ZUS wyłącznie na własne ubezpieczenie

Prezydent podpisał nowelę Prawa lotniczego, m.in. powołującą rzecznika pasażerów

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, która dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w zakresie praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej

FPP i PIBP: Szara strefa w branży usług pogrzebowych to 3,5 mld zł

zezwolenia na prowadzenie działalności obejmującej świadczenie usług pogrzebowych. "Przepisy powinny stanowić, iż czynności związane z realizacją tych usług (przyjęcie i przewóz zwłok, przygotowanie zwłok i szczątek do pochówku, balsamacja, spopielenie, pochowanie zwłok, ich ekshumacja, a także

Czy dojadę do pracy? Jakie kary grożą za wyjście z domu? Przemieszczanie się ograniczone do minimum

świętej może uczestniczyć tylko pięć osób. Rząd pozwala natomiast spotykać się z najbliższymi członkami rodziny. Pozwala także na organizację spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zadań służbowych oraz tych związanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą, prowadzeniem

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika rząd ma przyjąć w IV kw. 2018 r.

gospodarczej, jak również działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością urzędu" - podkreślono w materiale. Projekt ustawy przewiduje, że do zadań Rzecznika będzie należało m.in: 1) opiniowanie projektów aktów normatywnych z zakresu prawa podatkowego; 2) promowanie mediacji między

Rząd przyjął projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem

zarządu przedsiębiorstwem w spadku oraz zakresu odpowiedzialności zarządcy sukcesyjnego; uregulowanie odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku oraz zasad wykonywania obowiązków związanych z działalnością gospodarczą, które ciążyły na zmarłym przedsiębiorcy

Krzysztof Mamiński będzie pełnił funkcję prezesa PKP Cargo po M. Libiszewskim

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKP Cargo delegowała swojego członka i prezesa PKP S.A., Krzysztofa Mamińskiego, do czasowego (tj. do dnia 26 stycznia 2018 r.) wykonywania czynności prezesa zarządu, podała spółka. Dotychczasowy prezes Maciej Libiszewski złożył rezygnację wraz

Koronawirus. Jak wysłać/odebrać przesyłkę w czasie pandemii

pod drzwi. Oprócz tradycyjnej formy doręczenia wszystkie przesyłki listowe rejestrowane, paczki i przesyłki kurierskie (z zastrzeżeniem przesyłek z dokumentami zwrotnymi) można odebrać bez pokwitowania. Wystarczy jedynie okazać pracownikowi Poczty Polskiej z bezpiecznej odległości dowód osobisty

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

zakres przeznaczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, m.in. podmioty, które poniosły wydatki w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem epidemii, będą mogły otrzymać zwrot wydatków z tego funduszu. Ustawa rozszerza także możliwości zdalnego przeprowadzania niektórych czynności

AmCham: Złagodzone ograniczenia dot. handlu w niedziele zmniejszą PKB o ok. 0,1%

bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, a także wykonywanie w takiej placówce przez pracownika lub zatrudnionego czynności związanych z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją" - powiedziała ISBnews Pawlak. "Przy takim zdefiniowaniu placówki handlowej wydaje się

Jak zdobyć zawód mediatora

zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży. Uwaga! Mediatorem w sprawach nieletnich nie mogą być czynni zawodowo prawnicy (sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny i aplikanci tych zawodów), policjant, funkcjonariusz służby więziennej, kurator sądowy, pracownik zakładu poprawczego, schroniska dla

Nowela dot. uproszczeń dla przedsiębiorców skierowana do uzgodnień

szybsze podejmowanie decyzji gospodarczych, eliminując w dużym stopniu ryzyko prawne wynikające min. z potencjalnego sporu sądowego oraz ograniczy konieczność przeznaczania środków pieniężnych na obsługę prawną. Propozycja zmiany przepisów w zakresie poszerzenia możliwości pełnienia zadań służby bhp

Sejm przyjął kilkadziesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

bezpłatnego uzyskania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego i na koncie o prezesa Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnika prezesa Rady Ministrów właściwego do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych

Rząd przyjął nowelę wprowadzającą zerową stawkę akcyzy na CNG i LNG

) zaangażowania dodatkowych pracowników, co zwiększało koszty prowadzonej przez nich działalności gospodarczej" - czytamy dalej. Dodatkowo, w przepisach celnych wskazano taki sam sposób naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych, jaki określono w ustawie Ordynacja podatkowa dla poboru

NIK: Czas legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce wydłużył się do 206 dni

;Brakowało dokumentów o strategicznym charakterze, kompleksowo określających politykę państwa w zakresie kształtowania migracji i koordynacji działań instytucji w tym zakresie, pomimo że Rada Ministrów określiła za niezbędne ich opracowania już w lutym 2017 r. Poprzednio obowiązujące dokumenty

Rząd zmienia przepisy związane z podatkiem od wynajmu mieszkań. Kto będzie płacił mniej, a kto więcej?

nadzorowała wszystkie czynności związane z najmem. Urząd skarbowy uznał , że nie może być mowy o ryczałcie, bo ten przeznaczony jest do najmu prywatnego, a wynajem większej liczby mieszkań, które ma (i jeszcze zamierza kupić kolejne) pani Anna, należy uznać za "prowadzoną działalność gospodarczą&rdquo

Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało założenia do strategii AI w Polsce

użytkowników AI oraz przekwalifikowywanie pracowników, wynika z opublikowanego dziś dokumentu "Założenia do strategii AI w Polsce. Plan działań Ministerstwa Cyfryzacji". "Sztuczna inteligencja to technologie, który na stałe zagościły już w naszej świadomości, nie tylko jako nowinka techniczna

Kto w 2018 r. zapłaci wyższe składki na ZUS, kto będzie z nich zwolniony przez pół roku, a kto nie zapłaci wcale? Mamy wyliczenia

wykonywać działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Czytaj też: Czego najbardziej obawiają się polscy

Sejm uchwalił pakiet MŚP, wprowadza m.in. blisko 50 uproszczeń dla firm

szkolenia. Przepisy dyrektywy Rady UE w zakresie szkoleń okresowych BHP nakazują objąć obowiązkiem szkoleń okresowych pracowników tylko wtedy, jeśli jest to konieczne i uzasadnione. Nowa ustawa zlikwiduje nadmiarowe obowiązki, jakie obecnie nakładane są na pracodawców i w efekcie obniży ich koszty

Prezydent podpisał pakiet MŚP, to m.in. blisko 50 uproszczeń dla firm

przeprowadzeniem szkolenia. Przepisy dyrektywy Rady UE w zakresie szkoleń okresowych BHP nakazują objąć obowiązkiem szkoleń okresowych pracowników tylko wtedy, jeśli jest to konieczne i uzasadnione. Nowa ustawa zlikwiduje nadmiarowe obowiązki, jakie obecnie nakładane są na pracodawców i w efekcie obniży ich koszty

W ciąży na zwolnieniu? W czasie kontroli z ZUS nie dostaniesz pieniędzy. "Sama na siebie doniosłam"

. Zakładały działalność gospodarczą na minimum miesiąc przed planowaną datą porodu. Następnie opłacały najwyższą możliwą składkę ubezpieczeniową, by zyskać prawo do odpowiednio wysokich świadczeń: zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego. Czasami było to nawet 6 tys. zł. Proceder ukrócono i teraz składkę

NIK: Zaległości podatkowe rosną szybciej niż dochody z podatków

administracyjnych poprzez elektronizację i automatyzację wykonywanych czynności oraz lepsze wykorzystanie czasu pracy pracowników komórek wierzycielskich i egzekucji administracyjnej, a także usunięcie przeszkód w dokonywaniu elektronicznych zajęć rachunków bankowych, aby zrównać pozycję organów egzekucyjnych

Rada doradzi, jak walczyć z ucieczkami przed podatkami

W skład Rady wchodzi dziewięciu ekspertów z zakresu prawa podatkowego i finansów. Samorząd zawodowy doradców podatkowych reprezentowany będzie przez przewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych, prof. Jadwigę Glumińską-Pawlic, która jest też kierownikiem Katedry Prawa Finansowego na Wydziale

Nowe zasady prowadzenia firmy od 2018 r. Bez rejestracji i składek ZUS

wykonywali (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Co ze składkami ZUS dla pracowników? Co o zmianach mówią eksperci? Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest zachwycony. Dlaczego? Bo obecne przepisy uważa za

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

pozarolniczej działalności gospodarczej. Muszą też spełnić drugi warunek: nie mogą wykonywać działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) czynności wchodzące w zakres

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

powtarzalnych czynności o niskim poziomie skomplikowania. Pracownik zazwyczaj szybko ulega znużeniu przy realizacji mało kreatywnych i nieskomplikowanych czynności. Świetnie tutaj sprawdzą się roboty i komputery, których zastosowanie pozwoli ludziom zająć się bardziej satysfakcjonującymi i rozwijającymi

Kto może potwierdzać aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej?

dokumentu. W wielu gminach potwierdzenie aktualności zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składane jest przez upoważnionych pracowników urzędu gminy. W przypadku zaistnienia wskazanej powyżej sytuacji wielu zamawiających zgłasza zapytanie: czy fakt podpisania potwierdzenia

Były dziennikarz TVP wygrał z LeasingTeam. Sąd to jedyna droga, bo PiS nie pomoże

działalność gospodarczą. Dziś zostało już tam tylko 86 osób, które niedługo zapewne także zostaną zwolnione. Dziwny test kompetencyjny w TVP 18 marca 2015 roku LeasingTeam ogłosił, że - niezależnie od zwolnień grupowych - w trybie dyscyplinarnym zwalnia 49 pracowników, bo odmówili poddania się ocenie

Tygodniowy przeglad informacji ISBtech z sektora TMT

zmian. Zwiększony nacisk na cyfryzację procesów w firmach może stanowić odpowiedź na przewidywane spowolnienie rozwoju gospodarczego. „Postępująca cyfryzacja z jednej strony powoduje, iż wiele czynności można wykonywać bez ingerencji ludzkiej, jednakże z drugiej strony – generuje

Roboty zabiorą pracę? Uczmy, jak się uczyć i współpracować

nowoczesnym rynku pracy. Jak wskazują wyniki badań, zakres obowiązków wykonywanych przez pracowników w Stanach Zjednoczonych, Europie i na całym świecie zmienia swój profil: pracodawcy coraz rzadziej wymagają rutynowych, powtarzalnych czynności, które łatwo zastąpić dzięki automatyzacji, a coraz częściej

Sposoby fiskusa na załatanie dziury budżetowej

podatnika działaniem jest zlecenie czynności wywiadu gospodarczego, mające na celu ustalenie, przed podjęciem kooperacji, statusu oraz wiarygodności przyszłego partnera biznesowego. Działania takie mają znacząco szerszy zakres niż te, które przedsiębiorca jest w stanie wykonać samodzielnie. Wydawać by się

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

- odbędzie się już 16 kwietnia. Źródło: spółka Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie: Jest przygotowany technicznie do przeprowadzania rozpraw online zarówno w formie audio, jak i audiowideo. Wszystkie czynności prawne wykonywane są w sposób bezpieczny, przy użyciu komunikacji

Na jakie emerytury mogą liczyć przedsiębiorcy?

przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie prowadzili pozarolniczej działalności. Muszą też spełnić drugi warunek - nie mogą wykonywać działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali "czynności wchodzące w zakres

Chcesz wyciąć drzewo? Załatw pozwolenie

Chcąc usunąć ze swojej posesji krzew lub drzewo, trzeba każdorazowo uzyskać zezwolenie we właściwym urzędzie. Pominięcie tej czynności może być kosztowne w skutkach. Nawet bardzo.- Kara za wycięcie drzewa bez zezwolenia wyliczana jest na podstawie obwodu pnia i gatunku usuniętego drzewa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiającego. 3. Jeżeli przygotowanie i

Represji ciąg dalszy - czym zaskoczy nas ustawodawca?

"pakietu uszczelniającego" i innych zmian w zakresie VAT, warto skorzystać z odpowiednio przygotowanej procedury, która ma na celu ochronę firmy przed nierzetelnymi kontrahentami - nauczenie swoich pracowników należytej staranności w dokonywaniu transakcji i kompletowaniu dokumentów

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zastosowanie) narzędzi cyfrowych w procesach biznesowych, wynika z badania zrealizowanego przez Bank Światowy (BŚ) i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) "COVID-19 Business Pulse Survey - Polska". 4% firm przyznało, że musiało zwolnić pracowników. Źródło: ISBnews E-bankowość: 72

Główny księgowy może przewodniczyć komisji przetargowej

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) głównym księgowym podmiotu sektora publicznego jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie: 1) prowadzenia

Komorniczy problem z podatkiem VAT

Zamieszanie zaczęło się 9 czerwca. W nowej interpretacji przepisów resort finansów uznał, że komornicy powinni płacić VAT. Komornik bowiem, mimo że wykonuje zadania w imieniu państwa, prowadzi kancelarię w formie zarejestrowanej działalności gospodarczej. To zaskakująca zmiana, gdyż według

PRCH: Projekt o ograniczeniu handlu w niedziele jest niezgodny z Konstytucją

i codzienne potrzeby ludności"" - czytamy dalej.  Według organizacji, projekt nie przewiduje także żadnych zmian kodeksu pracy w tym zakresie, co w praktyce będzie prowadziło do kolizji norm prawnych. "W uzasadnieniu do projektu nie rozważa się alternatywnych opcji

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

technologicznym hubem w skali światowej, ocenił wiceprezes Banku Pekao Tomasz Styczyński.   Źródło: ISBnews "Stoimy jednak przed wieloma wyzwaniami w tym zakresie. Prawie 40% polskich firm to biznesy rodzinne, które będą mierzyć się z sukcesją czy fuzjami. Jest to o tyle istotne, że duże firmy ze

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

powołania. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących członków Izby wykonuje Prezes Urzędu. W sprawach nieuregulowanych w ustawie, dotyczących stosunku pracy członków Izby, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

razie odmowy wydania albo cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 4. Nawiązanie stosunku pracy z członkami Izby następuje na podstawie powołania w terminie określonym w akcie powołania. Czynności w sprawach z zakresu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

największe firmy sektora nowoczesnych technologii działających w naszym kraju. Sprawa dotyczy tworzonego po raz pierwszy w ramach unijnego budżetu specjalnego funduszu przeznaczonego na rozwój gospodarki cyfrowej.  Źródło: ISBnews Cyberbezpieczeństwo: Na zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa

Czy współpraca z osobą na podstawie umowy zlecenia to poleganie na zasobach innych podmiotów?

Pytanie Co należy wpisać, gdy wypełniam wykaz osób - podstawę do dysponowania osobą , jeżeli ta osoba prowadzi działalność gospodarczą, więc nie jest moim pracownikiem, lecz za wykonanie zadania wystawia fakturę, to czy wówczas jesteśmy powiązani umową zlecenia, a więc są to moje zasoby niezbędne

Kto nie walczy nie wygrywa - zwrot VAT z faktur od nieuczciwego kontrahenta jest możliwy

.: fakt, że Spółka zatrudniała pracowników doświadczonych w branży handlowej, a pani Prezes Spółki, która przeprowadzała transakcje ze sprzedawcą, posiadała duże doświadczenie jako handlowiec, gdyż od 2006 r. pracowała w firmach handlowych, a także prowadziła działalność gospodarczą w zakresie handlu

Publiczny sposób na walkę z umowami śmieciowymi. Są już efekty

(standard przy ośmiogodzinnym dniu pracy to 160 godzin). Od października ubiegłego roku można w przetargach dawać ekstra punkty firmom, które mają pracowników na etacie. Jak przekonywali parlamentarzyści, wszystko w trosce o interes publiczny. Jeśli firmy ścigają się jedynie na ceny, cierpią na tym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.6)). 3b

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 5. W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

znaczące przyspieszenie procesów fuzji i przejęć.  Źródło: ISBnews E-bankowość: Polacy coraz chętniej wykorzystują smartfony do czynności związanych z finansami i płatnościami. Za pomocą telefonu loguje się do swojego banku 12,2% badanych, z czego najwięcej (30%) to 40-latkowie, wynika z badania

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

podstawie powołania w terminie określonym w akcie powołania. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących członków Izby wykonuje Prezes Urzędu. W sprawach nieuregulowanych w ustawie, dotyczących stosunku pracy członków Izby, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r

Główny księgowy może zostać członkiem komisji przetargowej

. 45 ust. 1 ustawy o finansach publicznych głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie: - prowadzenia rachunkowości jednostki; - wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; - dokonywania wstępnej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

bezpieczeństwa danych, jedynie 40% pracowników w Polsce myśli o zabezpieczaniu urządzeń, z których korzystają wykonując czynności służbowe, wynika z najnowszego badania "Blurred World" firmy Samsung. Źródło: ISBnews Cyberbezpieczeństwo: Małe i średnie firmy (MŚP) stają się coraz bardziej

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik. Art. 162. 1. Pracownik Urzędu podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli: 1) uczestniczył w kontrolowanym postępowaniu lub czynnościach bezpośrednio związanych z jego przygotowaniem po

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

tego, by Polska za 10 lat była krajem high-tech, który będzie zdumiewał inne państwa swoją innowacyjnością i nowoczesnością.     Źródło: ISBnews Automatyzacja: Ponad 70% menedżerów i 80% młodych pracowników cieszy myśl o nadchodzącej automatyzacji, wynika z badania A.T. Kearney "

Wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa w świetle najnowszych orzeczeń

stwierdził, że wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami o ich kwalifikacjach i zakresie wykonywanych czynności oraz dokumenty merytoryczne mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. sygn. V Ca 421/07. W zorganizowanym przez fundację Fundusz Współpracy przetargu informatycznym kilka

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

niskiej ceny, dopuszczenie wymogu zatrudniania pracowników na umowę o pracę, wprowadzenie obowiązkowej waloryzacji cen w pewnym zakresie). Te problemy poruszane była aż w trzech spośród czterech poselskich projektów zmiany ustawy Pzp, które zostały połączone w jednym procesie legislacyjnym (1). Kryteria

Fiskus nas nie gnębi. Zazwyczaj. Skomplikowane przepisy powodują spory

rzutowała jakość prawa. Zdaniem NIK pracownicy urzędów skarbowych nadużywali uprawnień do prowadzenia czynności sprawdzających. W połowie skontrolowanych urzędów skarbowych wzywali podatników do złożenia oświadczenia o wysokości obrotów uzyskanych ze sprzedaży w latach 2010-12. Urzędy w Skierniewicach i

Emerytura przedsiębiorcy

działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej". Mało

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

; należy rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Dopełnieniem zmiany definicji robót budowlanych jest wydane w dniu 03 grudnia 2012 r. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy

stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej". Tylko 2 proc. płaci więcej Oczywiście jeśli przedsiębiorcy chcą, mogą oddawać więcej do ZUS, żeby w przyszłości mieć wyższą emeryturę. Znakomita większość z nich deklaruje jednak kwotę minimalną, by na bieżąco płacić

Ciekawski bank sprawdził klienta w BIK za jego plecami. Będzie kara?

wiedzy. "Bank pobiera z Biura Informacji Kredytowej raporty na podstawie art. 105 ust. 4 prawa bankowego, tj. zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z wykonywaniem czynności bankowych, a w szczególności w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, a także rozpatrzenia

Najczęściej zadawane pytania

 zakresu prowadzonej działalności, liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność, liczby zatrudnionych przez podatnika pracowników. 26. Jakie odliczenia są dopuszczalne przy karcie podatkowej? Przy tej formie opodatkowania składki na

NIK zbadała fiskusa. Zaleca zwiększenie liczby kontroli u podatników

na możliwości kadrowe urzędów. NIK ocenia, że w niewystarczającym stopniu kontrolowane było wpłacanie zaliczek. Liczba kontroli przeprowadzonych w tym zakresie u podatników prowadzących działalność gospodarczą zmniejszyła się, pomimo że w 2008 r. obszary ryzyka kontroli rozszerzono o podatników

Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

wykazania doświadczenia wykonawcy, mogły stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te obejmują bowiem nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonawca świadczy dostawy lub wykonywał usługi, przedmiot zamówienia (zakres czynności wykonywanych przez wykonawcę) oraz datę wykonania. Informacje te nie mieszczą

Paluszyński: Nie stać nas na brak e-dowodów

podstawowym celem projektu jest poprawienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i usług publicznych. Wcale nie funkcjonowanie administracji. Jeśli dzisiaj chcemy cokolwiek załatwić w banku to bierzemy plastik, dajemy go pracownikowi instytucji, który nie ma pojęcia jak rozpoznać czy ten dokument

Uwaga, kontrola! Czego szuka fiskus i jakie grożą Ci kary?

jednak wydłużyć kontrolę, jeśli urzędnik uzna, że ta nieobecność utrudniła lub wręcz uniemożliwiła wykonywanie obowiązków. Pokaż tylko to, co musisz Kontrolę przeprowadza się w siedzibie firmy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Ale nie tylko. Czynności kontrolne można przeprowadzić w

Outsourcing procesów biznesowych: czy zaufać?

specjalistycznego personelu. Koszty obsługi outsourcingowej uzależnione są od zakresu świadczonych usług, a jednym z bardziej popularnych modeli kosztowych jest opłata transakcyjna za zdefiniowaną czynność lub odpowiednio zdefiniowane zdarzenie gospodarcze, np. zaksięgowanie faktur, wysłanie zamówienia itp. Innym

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

systemach opartych na oświadczeniach podpisanych w ten sposób, np. komunikacji służb kadrowych z ZUS. Co więcej, w zakresie bezpieczeństwa podpis elektroniczny jest niepodrabialny natomiast podpis tradycyjny takiej pewności nie daje (by uzyskać 100% pewność co do podpisu odręcznego należy poddać go

Regulamin konkursu "Pomysł na firmę"

konkursu 5.1. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (zwana dalej "Uczestnikiem"), która spełni jednocześnie poniższe warunki: 1. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 2. chce i jest gotowa rozpocząć własną działalność gospodarczą w skali mikro (tzn

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

klasyfikacji ofert. Podobne mechanizmy są stosowane w innych systemach opartych na oświadczeniach podpisanych w ten sposób, np. komunikacji służb kadrowych z ZUS. Co więcej, w zakresie bezpieczeństwa podpis elektroniczny jest niepodrabialny natomiast podpis tradycyjny takiej pewności nie daje (by uzyskać 100

Pierwszy miliard Crista, czyli jak stocznia może zarabiać

, wiceprezes stoczni Crist. - Na stałe pracuje tam jakieś dwieście osób i one gwarantują funkcjonowanie zakładu. A jak jest do wybudowania statek, to w ciągu tygodnia z całego świata zjeżdża się ze dwa tysiące pracowników i biorą się do roboty. Gdy skończą, wracają do siebie. W latach 80. Kulczycki pracował