zakończymy finansowanie

Na giełdzie poczucie zdrady polityków

Zakończenie prywatyzacji wielkich spółek i demontaż OFE okazały się ciosami, po których warszawskiej giełdzie trudno się podnieść. Politycy przestali się do giełdy przyznawać, a przecież ma nadal dla finansowania gospodarki kolosalne znaczenie.

KE: Polska otrzymała z EFIS 4,4 mld euro, z szansą na 22,3 mld euro inwestycji

podała dziś, że w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) od lipca 2015 r. zmobilizowano środki w wysokości 514 mld euro na dodatkowe inwestycje w całej UE. Zakładany cel został więc zrealizowany na pół roku przed zakończeniem inicjatywy. EFIS, czyli finansowy filar planu

Work Service: Banki zgodziły się na zmianę terminu wypłaty finans. pomostowego

2020 r., podał Work Service. "Wypłata finansowania pomostowego odbywać się będzie w częściach, a zakończenie wypłaty całości finansowania pomostowego nastąpi w ciągu kilku najbliższych tygodni" - czytamy w komunikacie. Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i

MFiPR ma pakiet rekomendacji dla realizujących projekty finansowane przez EFS

znalazło odzwierciedlenie w piśmie resortu" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie. Pismo z rekomendacjami minister Jarosińskiej-Jedynak zostało skierowane do instytucji, które czuwają nad wdrażaniem projektów finansowanych i

Vivid widzi ryzyko niewykupienia obligacji serii A w terminie, tj. do 5 maja

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Vivid Games w związku z bezskutecznym zakończeniem oferty publicznej obligacji serii B dokonał aktualnej oceny dostępnych opcji strategicznych związanych z finansowaniem realizacji celów długoterminowych spółki i spłatą zobowiązań wynikających z obligacji

Enea i Energa zawiesiły finansowanie projektu Ostrołęka C

Energa. Podpisane porozumienie nie ma wpływu na obowiązywanie dotychczasowych porozumień w sprawie finansowania projektu, o których spółki wcześniej informowały, zakończono. W raporcie bieżącym Energa podała dodatkowo: "Zarząd Energa SA informuje, że w dniu 13 lutego 2020 r. zostało zawarte

Tauron: Kwota dostępnego finansowania to obecnie ponad 2 mld zł

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Kwota dostępnego finansowania Taurona Polskiej Energii wynosi obecnie ponad 2 mld zł, a najbardziej kapitałochłonne inwestycje w obszarze wytwarzania grupa zakończy w tym roku, poinformował wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski. "Kluczowy dla nas wskaźnik

Victoria Dom pozyskała ponad 10,5 mln zł z emisji obligacji serii N

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Victoria Dom zakończyła emisję trzyletnich obligacji korporacyjnych o łącznej wartości ponad 10,5 mln zł, podała spółka. Zarząd spółki planuje wprowadzić papiery do obrotu na rynku Catalyst. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na finansowanie bieżących projektów

Ciech rozpoczął negocjacje z bankami dot. kredytów o wartości do 500 mln zł

przystąpieniu do negocjacji wynika z otrzymania od wybranych instytucji finansowych wiążących ofert udzielenia spółce zabezpieczonego finansowania, podano. "Negocjacje mogą zakończyć się zawarciem umowy lub umów dotyczących udostępnienia kredytów z jednym lub wszystkimi instytucjami finansowymi lub

CI Games wydłużył finansowanie kredytowe z mBanku o wartości 15 mln zł

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - CI Games podpisał aneks do umowy kredytu odnawialnego z mBankiem dotyczący zwiększenia wysokości kredytu odnawialnego o 15 mln zł. Pozyskane finansowanie może zostać wykorzystane przy realizacji trzech projektów, w tym "Sniper Ghost Warrior Contracts 2"

Grupa Azoty ma listy mandatowe z instytucjami finansowymi dot. Polimerów Police

. "Decyzje instytucji finansujących to kolejny, po pozyskaniu wkładu własnego, sukces spółki w procesie finansowania. Do zakończenia procesu pozostało oczywiście jeszcze podpisanie umów inwestycyjnych i kredytowych, ale dynamika rozmów wskazuje na to, że nastąpi to już w najbliższym czasie"

Victoria Dom planuje uruchomić program emisji obligacji na 200 mln zł

Warszawa, 21.07.2020 (ISBnews) - Victoria Dom zakończyła publiczną emisję trzyletnich obligacji korporacyjnych pozyskując 11 mln zł, podała spółka. W celu dalszego finansowania rozwoju zarząd zamierza uruchomić program emisji obligacji o łącznej wartości 200 mln zł. "Wiodący warszawski

PGNiG: Terminal LNG Calcasieu Pass w Luizjanie pozyskał finansowanie inwestycji

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Venture Global LNG zakończył pozyskiwanie finansowania do budowy terminala w Calcasieu Pass w Luizjanie, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). "Gratulujemy naszemu partnerowi Venture Global LNG zakończonego z sukcesem pozyskiwania

GetBack negocjuje do 250 mln zł finansowanie kredytowo-inwest. z PKO BP i PFR

przez bank i PFR wyniesie do 250 mln zł" - czytamy w komunikacie. "Strony prowadzą negocjacje mające na celu ustalenie pozostałych warunków finansowania. Strony przewidują zakończenie negocjacji oraz podpisanie stosownych umów dotyczących finansowania w jak najszybszym terminie"

Immofinanz sfinalizował refinansowanie Vienna Twin Towers kwotą 120 mln euro

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Immofinanz, w ramach dalszej optymalizacji struktury finansowej, zakończył warte 120 mln euro refinansowanie dla Vienna Twin Towers, będącego częścią myhive am Wienerberg, podała spółka. "Umowa pożyczki z UniCredit Bank Austria została zawarta na 15 lat

ZPL: Branża leasingowa sfinansowała 77,8 mld zł aktywów inwestycyjnych w 2019 r.

delegowanych). Niekorzystne dla polskich firm transportowych zmiany przełożyły się na istotne obniżenie nastrojów firm transportowych i ograniczenie ich inwestycji w III i IV kw. 2019. Skutkiem czego 2019 rok zakończył się ujemną dynamiką (- 4,6% r/r) w zakresie finansowania środków transportu

Nowa polityka kredytowa EBI wykluczy finansowanie paliw kopalnych od końca 2021

rekordowy poziom. Musimy podjąć pilne działania, aby przeciwdziałać temu trendowi. Przyjęta dziś ambitna polityka kredytowania energetyki przez EBI jest kamieniem milowym w walce z globalnym ociepleniem. Po długich dyskusjach doszliśmy do kompromisu w celu zakończenia finansowania przez bank UE projektów

PKO BP: Konieczne wypracowanie nowego modelu finansowania energetyki wiatrowej

niepodważalne. Obecnie wciąż trwają postępowania w sprawie niektórych z umów.  "Jak się ten proces zakończy, to będzie dobry czas, żeby wypracować nowy sposób finansowania, który w przyszłości nie będzie skutkował tego typu zdarzeniami, które - choć z perspektywy odbiorcy energii mogą być zrozumiałe

JSW rozmawia z Prokuratorią Generalną nt. emisji akcji wartej 0,5-1 mld zł

Generalną. Pokazywaliśmy korzyści i konieczność pozyskania takiego finansowania w długoterminowym rozwoju spółki. Zeszły rok zakończyliśmy kwotą ok. 1,4 mld zł wydatków inwestycyjnych i chcielibyśmy, żeby one były w najbliższych latach też na takim poziomie. Biorąc pod uwagę, że mielibyśmy

Selvita prowadzi rozmowy ws. akwizycji z 5 podmiotami, chce sfinalizować 1 w br.

będzie miała problemów z pozyskiwaniem finansowania dłużnego z banków w okresie realizacji strategii. "Na dziś posiadamy 5 podmiotów na bardzo krótkiej liście. To podmioty, którymi jesteśmy bardzo zainteresowani. Z każdą z tych spółek jesteśmy na nieco innym etapie. Sytuacja jest bardzo dynamiczna

Zakończenie inwestycji Siarzewo planowane na 2028 r., koszt to ponad 2 mld zł

Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - Trwa przygotowywanie pełnej dokumentacji i szacowanie kosztów budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Przyjęto już harmonogram realizacji projektu, z którego wynika, że powinien zostać zakończony w 2028 roku, nadal jednak brakuje pełnego źródła finansowania

Rafako zostało zakwalifikowane do III fazy projektu NCBR 'Program Bloki 200+'

, niskonakładowej technologii umożliwiającej dokonanie istotnych zmian w pracy bloków energetycznych klasy 200MWe, podała spółka. "Projekt realizowany jest zgodnie z umową z NCBiR, dotyczącą wykonania i finansowania projektu w Programie Bloki 200+. W III fazie projektu nastąpi wdrożenie metody opracowanej w

Enter Air ma umowę z DVB Bank na finansowanie 2 Boeingów, zawiesza plany SPO

zakończeniem projektu pozyskania finansowania samolotów zarząd Enter Air S.A. złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D spółki

MFPR uruchomi nowy fundusz pożyczkowy o wartości co najmniej 400 mln zł

, dodano. Ponadto ministerstwo uzgodniło już z Komisją Europejską i resortem zdrowia szybszą ścieżkę dla nowych inwestycji w obszarze zdrowia związanych z koronawirusem, które mają być finansowane z funduszy unijnych. Będzie też można m.in. wydłużyć terminy zakończenia naborów wniosków, które

Agora zawiesiła negocjacje ws. finansowania, otrzymała prolongatę spłaty kredytu

na finansowanie kapitału obrotowego i ogólnych celów korporacyjnych, podała spółka. Agora otrzymała również prolongatę spłaty raty kredytowych do 4 maja. Negocjacje te zostają zawieszone do czasu zakończenia pandemii. Strony negocjacji podtrzymują chęć powrotu do rozmów i skupiają się obecnie, w

ABC Data zdecydowało się na opcję pozyskania inwestora strategicznego

przekazanie do publicznej wiadomości informacji o dokonaniu wyboru opcji strategicznej zostało w dniu 9 sierpnia 2017 r. opóźnione do momentu zakończenia negocjacji z inwestorem strategicznym (inwestorem zewnętrznym) […] z uwagi na ochronę uzasadnionych interesów emitenta. Przekazanie tej informacji w

Victoria Dom miała 0,5 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

osiągniętymi rok wcześniej. "Victoria Dom, będąca jednym z największych warszawskich deweloperów osiągnęła w pierwszym półroczu br. 103,1 mln zł przychodów. Stanowi to 23% rocznej sprzedaży ubiegłego roku. Spółka tradycyjnie przekazuje zakończone inwestycje głównie w II połowie roku. W 2019 r. przychody

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 2,4% r/r do 135,1 mld zł w I poł. 2020

formy finansowania korzysta w Polsce obecnie blisko 16 tys. przedsiębiorstw. "Wraz z zamrożeniem gospodarki spodziewaliśmy się, że II kwartał tego roku będzie dla naszego sektora stracony. Na szczęście już w czerwcu faktoring kolejny raz udowodnił swoją odporność na kryzys" - powiedział 

EBI i MF mają umowę o kredyt w wys. 170 mln euro na wsparcie działalności PAN

Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Ministerstwo Finansów (MF) podpisały umowę o kredyt w wysokości 170 mln euro na wsparcie Polskiej Akademii Nauk (PAN) w latach 2019-2020, podał EBI. Środki z EBI pomogą w finansowaniu podstawowej działalności naukowej

Mabion miał 63,74 mln zł straty netto, 63,27 mln zł straty EBIT w 2019 r.

postaci kredytów i pożyczek, finansowanie pozyskiwane z dotacji oraz długoterminowa umowa o współpracy z Mylan i innymi potencjalnymi partnerami mogą zapewnić spółce finansowanie niezbędne do zakończenia prac rozwojowych związanych z lekiem MabionCD20 i komercjalizacji tego leku i uzasadniają dalsze

Citi Handlowy współorganizował transakcje sekurytyzacji wart. 4,5 mld zł w br.

rozwija się coraz dynamiczniej. Widzimy rosnące zainteresowanie tego typu transakcjami - rok 2019 jest rekordowy pod względem wartości aktywów, które zostały objęte sekurytyzacją. W Citi Handlowym mamy bogate doświadczenie w aranżowaniu takiego finansowania, lokalną ekspertyzę połączoną z globalnym know

Trakcja pracuje nad emisją obligacji zamiennych na akcje dla ARP na 20 mln zł

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Trakcja ocenia, że restrukturyzacja finansowa zakończyła się sukcesem i pozwoliła na pozyskanie łącznie ok. 1,2 mld zł finansowania w różnych instrumentach. Obecnie spółka pracuje jeszcze nad ewentualną emisją obligacji zamiennych na akcje skierowaną do Agencji

Prezydent podpisał ustawy tworzące tarczę antykryzysową

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy tworzące tarczę antykryzysową, poinformował sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Błażej Spychalski. "Zgodnie z obietnicą, prezydent Andrzej Duda niezwłocznie po zakończeniu prac parlamentarnych podpisał ustawy

New Work pozyskał 2,1 mln euro finansowania na realizację strategii

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - New Work zabezpieczył 2,1 mln euro na przyspieszenie wdrażania strategii Space as a Service, podała spółka. "Fakt, że byliśmy w stanie pozyskać finansowanie w tak trudnych czasach pokazuje, że firma jest na dobrej drodze, a nasz produkt dopasowany do

Comperia.pl zdecydowała o przeprowadzeniu przeglądu wariantów rozwoju

Warszawa, 08.06.2017 (ISBnews) - Comperia.pl zdecydowała o przeprowadzeniu przeglądu wariantów rozwoju Grupy i sposobów ich finansowania, podała spółka. "W następstwie przeprowadzonej na posiedzeniu rady nadzorczej [...] dyskusji na temat perspektyw dalszego rozwoju grupy kapitałowej Grupy

Ronson miał 11,25 mln zł zysku netto, 12,49 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

. "Przychody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i sprzedaży usług wzrosły o 116,6 mln zł (85%) z 136,5 mln zł w okresie sześciu miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2019 roku do 253,1 mln zł w okresie sześciu miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2020 roku, co zasadniczo jest spowodowane wydaniem 600

DB Energy widzi wzrost zainteresowania ofertą, liczy na kolejne duże kontrakty

szczególności w modelu ESCO, gdzie my finansujemy przedsięwzięcie na etapie realizacji, a potem przez okres 5-10 lat rozliczamy się z wygenerowanych oszczędności. Obecna sytuacja bardzo mocno sprzyja naszej działalności, widzimy znaczący wzrost zainteresowania naszą ofertą"- powiedział Feldman w rozmowie z

Agora: Pandemia uniemożliwi zrealizowanie celów finansowych strategii do 2022 r.

przebiegu pandemii, skutków społecznych koronawirusa, rozwoju sytuacji gospodarczej oraz wpływu tych czynników na działalność Grupy Agora. Czynnikiem wpływającym na możliwość realizacji przez Grupę planów strategicznych będzie również termin powrotu do rozmów z konsorcjum banków na temat finansowania

Prime Bit Games rozwiązał umowę z inwestorem ws. produkcji i wydania gier

umów nie ma uzasadnienie biznesowego. Natomiast prace nad produkcją trzeciej gry współfinansowanej przez inwestora ('Inside Grass') zostały zakończone. Z zakładanego wkładu 400 tys. zł inwestor dotychczas wpłacił 250 tys. zł, z czego 130 tys. zł zostanie mu zwrócone w ramach zawartych porozumień"

PKP PLK: Kolejne przetargi na modernizację linii średnicowej w stolicy od 2022r.

finansowe, na dalszy odcinek średnicy. Zakładamy, że w przyszłym roku zapadną decyzje co do jej finansowania - to jeden z priorytetów na kolei w skali całego kraju. Jeśli w przyszłym roku będą decyzje, to w 2022 r. będziemy ogłaszać przetargi na następne odcinki linii średnicowej: pierwsza Warszawa

Scope Fluidics chce warunkowo rozszerzyć model rozwoju realizowanych projektów

planuje podjęcie dodatkowych działań z zakresu rozwoju systemu PCR |ONE, które mogą przełożyć się na zwiększenie jego atrakcyjności biznesowej. 1. Przygotowanie do procesu negocjacji 1.1. Zabezpieczenie finansowania na potrzeby wzmocnienia budowy pozycji w procesie negocjacji z potencjalnymi nabywcami

Torpol zakończył budowę układu torowego dla elektrowni Jaworzno III

. oraz reżimowi technicznemu i kosztowemu z pełnym sukcesem zakończyliśmy ten kontrakt. Niezwykle istotne w tym okresie, dla zachowania płynności finansowej, było uzyskanie finansowania dla dwóch innych, nowo pozyskanych projektów nieposiadających zaliczek, od jednego z naszych dominujących akcjonariuszy

KE: Cel 500 mld euro w planie inwestycyjnym dla Europy osiągnięty przed terminem

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - W ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) od lipca 2015 r. zmobilizowano środki w wysokości 514 mld euro na dodatkowe inwestycje w całej UE. Zakładany cel został więc zrealizowany na pół roku przed zakończeniem inicjatywy, podała

Leasing, leasing konsumencki, wynajem długoterminowy - to samo w różnym opakowaniu?

koszty tych różnych form finansowania, ponieważ ich specyfika jest zupełnie inna. Warto natomiast porównać części składowe. Może się okazać się, że korzystniejsze jest dla nas zapłacenie odrobinę wyższej raty i wykup samochodu za kilka procent po zakończeniu okresu leasingu. Dopłacając stosunkowo

Elektrobudowa: Standstill z bankami w maju, ostateczna umowa na przeł. VII/VIII

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa prowadzi rozmowy z bankami w celu zawarcia umowy restrukturyzacji finansowania i liczy, że zakończą się one do przełomu lipca/sierpnia br., poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Adam Świgulski. W najbliższym czasie spółka chce podpisać z

DB Energy z rekordowymi wynikami, podtrzymuje plan przejścia na rynek główny GPW

, niezbędny do zarządzania inteligentną fabryką. "Aktualnie jest on testowany u naszych klientów, mamy pozytywny odzew ze strony rynku i naszym celem jest, aby w przyszłości ten produkt odpowiadał za istotną część naszych przychodów" - dodał prezes. W roku obrotowym 2019/2020, zakończonym 30

ReneSola wybuduje 55 farm fotowoltaicznych w Polsce do końca sierpnia 2018 r.

Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Sequoia Investment Management udzielił finansowania dla portfela 55 farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w Polsce, będącego własnością ReneSola, podała Kancelarią Solivan Pontes, która doradzała przy transakcji. Budowa portfela ma zakończyć się pod koniec

Senackie komisje rekomendują poprawki do tarczy, trwa debata plenarna

koronawirusa. PFR będzie głównym podmiotem odpowiedzialnym za zwalczanie sytuacji kryzysowych spowodowanych COVID-19 i za pomoc przedsiębiorcom. Nowela usuwa także ograniczenia wynikające z dotychczasowych przepisów, np. dopuszcza finansowanie przedsiębiorców nie tylko w formie obejmowania nowo wyemitowanych

CCC ma zgodę banków na zawarcie umowy o warunkach finansowania do 30 IV 2021 r.

zgromadzenie obligatariuszy w dniu 22 kwietnia 2020 r. stanowi element realizowanego przez CCC planu stabilizacji finansowania grupy w związku z administracyjnymi decyzjami o zamknięciu sklepów stacjonarnych w konsekwencji wystąpienia COVID-19, zakończono w informacji. Grupa CCC jest liderem polskiego rynku

Grupa INC zakończyła emisję prywatną MadMind Studio, crowdinvesting spółki Olymp

Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Grupa INC zakończyła prywatną emisję udziałów MadMind Studio, które pozyskało od inwestorów 2,25 mln zł, a także kampanię crowdinvestingową spółki Olymp. MadMind Studio oraz Olymp planują debiut na rynku New Connect na przełomie 2020/2021 r. "Strategia

Monevia przekroczyła próg 200 mln zł wykupionych faktur od mikro- i małych firm

w roku 2017, a miniony rok zakończył się przekroczeniem 3,2 tys. zł. Jednocześnie rośnie mobilność przedsiębiorców, którzy coraz częściej chcą wykorzystać gotówkę ze sprzedaży wystawionych faktur w dowolnym miejscu na świecie, zarówno poprzez dokonanie płatności kartą, wypłatę gotówki w bankomacie

Trakcja chce stopniowo zwiększać portfel zamówień, rozwijać się w Niemczech

zarządu informowali, że restrukturyzacja finansowa spółki zakończyła się sukcesem i pozwoliła na pozyskanie łącznie ok. 1,2 mld zł finansowania w różnych instrumentach. Obecnie spółka pracuje jeszcze nad ewentualną emisją obligacji zamiennych na akcje skierowaną do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o

Red Dev Studio: Zakończenie prac nad 'Grill Deal' planowane na 30 września br.

zakończenie prac nad grą - na 30 września 2020 roku, wskazano również. "Emitent informuje, że budżet produkcyjny gry wynosi 110 tys. zł. Emitent ma zapewnione finansowanie całego budżetu produkcyjnego gry" - podsumowano. Red Dev Studio prowadzi działalność na rynku gier wideo, skupiając się na

UOKiK: Pożyczkodawcy powinni stosować metodę liniową przy zwrocie opłat klientom

wszystkich prowizji i opłat pobranych przy udzieleniu finansowania w przypadku, gdy ten przed czasem zakończenia umowy dokonał spłaty zaciągniętego zobowiązania. Dotyczy to zarówno prowizji, jak i kosztów pośrednictwa oraz innych opłat pobranych przez podmiot finansujący. Pamiętajmy, iż w przypadku pożyczek

PKN Orlen złożył ofertę finansowania Ruchu, chce przejąć 100% akcji tej spółki

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - PKN Orlen złożył ofertę finansowania Ruchu, z zamiarem przejęcia 100% akcji spółki, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. "Złożyliśmy dziś ofertę finansowania #RUCH, z zamiarem przejęcia 100% akcji spółki. Badanie due dilligence wskazało synergie

Rada Europejska: Jest porozumienie ws. programu innowacji na lata 2021-2027

przedsiębiorczych i innowacyjnych w instytucjach szkolnictwa wyższego; - określa kryteria kwalifikowania do tych wspólnot i budżet przeznaczony na regionalne schematy innowacji (RSI); - przewiduje uproszczony model finansowania Wspólnot Wiedzy i Innowacji (WWiI) oparty na zasadzie finansowania opartego na

DNB Bank Polska i EBI udzieliły 82 mln zł kredytu na farmy PV w północnej Polsce

aktywnych kredytodawców sektora energii odnawialnej w Polsce, DNB Bank Polska jest w stanie wykorzystać swoje doświadczenie wynikające z wielu umów dotyczących finansowania lądowych elektrowni wiatrowych, w celu efektywnego kształtowania struktury kredytu. Nasz bank poważnie angażuje się w procesy

Work Service rozmawia z instytucjami o refinansowaniu części zadłużenia

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Work Service chce doprowadzić do refinansowania części zobowiązań oraz zabezpieczenia finansowania kapitału obrotowego w związku z rozwojem działalności operacyjnej, zapowiedziała prezes spółki Iwona Szmitkowska. "Ogłoszony niedawno przegląd opcji

Prairie chce pozyskać 4 mln AUD z emisji akcji na australijskiej giełdzie

euro) od uprawnionych akcjonariuszy i zamierza wykorzystać wpływy z emisji na kapitał pracujący oraz możliwości rozwoju w związku z ogłoszeniem 1 lipca 2020 r., że spółka pozyskała 18 mln AUD (12,3 mln USD) finansowania na prowadzenie w arbitrażu sprawy przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w związku z

Właściciel marki Hotailors pozyskał od inwestorów 12,6 mln zł

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Travel Manager - właściciel marki Hotailors - ogłosił zamknięcie rundy inwestycyjnej seed, w której pozyskał od inwestorów 12,6 mln zł, podała spółka. "Z sukcesem zakończyliśmy również udział w programie rozwojowym SAP.iO Foundry. Finansowanie od inwestorów

Grupa Piotr i Paweł podtrzymuje gotowość szybkiej spłaty środków wierzycielom

. Spółki z Grupy Piotr i Paweł mają zabezpieczone środki na te wypłaty - niecierpliwie czekamy na zakończenie procedury sądowej. Jak najszybsze jej sfinalizowanie jest kluczowe dla dalszej działalności i rozwoju sklepów w sieci - przeciąganie się procedury sądowej utrudnia naszą działalność i wymusza

BAH przedłużył kredyt w rachunku bieżącym na 100 mln zł do końca I 2020 r.

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - mBank przedłużył British Automotive Holding (BAH) kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 100 mln zł do końca stycznia 2020 r., podał BAH. Zapewni to spółce komfortowe finansowanie obrotowe dynamicznie zwiększającej się sprzedaży aut Jaguar Land Rover. "Duża

Getin Holding ma 2 niewiążące oferty dotyczące zakupu Idea Bank Białoruś

Getin. "W ramach zakładanych działań przewiduje się umożliwienie oferentom przeprowadzenia badania due diligence banku, po którego pozytywnym zakończeniu nastąpi ustalenie warunków potencjalnej transakcji sprzedaży. O kolejnych etapach potencjalnej transakcji sprzedaży akcji banku emitent będzie

Mercor: Sfinansujemy inwestycje ze środków własnych, ew. kredytem lub leasingiem

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Mercor, po decyzji o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych bez emisji akcji do inwestora finansowego, zamierza finansować rozwój ze środków własnych i - ewentualnie - kredytami lub leasingiem, poinformował prezes Krzysztof Krempeć. "Rozpoczęliśmy

New Work chce pozyskać 10 mln euro finansowania do końca br.

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - New Work pracuje nad kolejną rundą finansowania - o wartości 10 mln euro i chce ją zamknąć do końca br., poinformował CEO Hubert Abt. W przyszłym tygodniu firma zaprezentuje nowe narzędzie dla właścicieli biurowców, które ułatwi zarządzanie powierzchnią

zrzutka.pl: Rynek crowdfundingu w Polsce wzrośnie do ok. 700 mln zł w 2019 r.

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Rynek finansowania społecznościowego (crowdfunding) wzrośnie w Polsce o 141% r/r do 700 mln zł w 2019 r., prognozuje współzałożyciel zrzutka.pl Tomasz Chołast. "Wartość rynku crowdfundingu wzrośnie w tym roku do 0,7 mld zł, tj. o 141,4%, a mobilnego

Pure Biologics pozyskał 10,1 mln zł na rozwój innowacyjnych projektów biotech.

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Pure Biologics zakończył ofertę prywatną akcji, podała spółka. Zaoferowana ostatecznie liczba akcji wyniosła 481 590 szt., co oznacza, że spółka pozyskała 10,1 mln zł brutto. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnych leków biologicznych

Santander BP: II półrocze ma szansę być lepsze dla akcji kredytowej banku

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska ocenia, że II połowa bieżącego roku może być lepsza dla akcji kredytowej banku niż pierwsze półrocze, pod warunkiem utrzymania sie odbicia w gospodarce i przy jednoczesnym zakończeniu wsparcia z tarczy finansowej PFR, poinformowali członkowie

Vivid Games: Brak kworum uniemożliwi zmianę warunków emisji obligacji serii A

także. Pod koniec marca Vivid Games podał, że w związku z bezskutecznym zakończeniem oferty publicznej obligacji serii B dokonał aktualnej oceny dostępnych opcji strategicznych związanych z finansowaniem realizacji celów długoterminowych spółki i spłatą zobowiązań wynikających z obligacji serii A

mBank i Santander BP sfinansują projekt fotowoltaiki dla R.Power za 350 mln zł

Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - mBank i Santander Bank Polska podpisały umowę o wartości 350 mln zł (79 mln euro) na sfinansowanie projektu elektrowni słonecznych opracowanego przez R.Power - polskiego inwestora i dewelopera systemów fotowoltaicznych, podały banki. Finansowanie zostanie

Billon pozyskał niemal 6 mln USD w ramach rundy inwestycyjnej A

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Billon Group Ltd. ogłosił zakończenie inwestycyjnej rundy A finansowania, którą polsko-brytyjski fintech zamknął z wynikiem 6 mln USD (prawie 25 mln zł) pozyskanych od obecnych i nowych inwestorów, podała spółka. "Jednym z głównych inwestorów w zakończonej

Art Games Studio pozyskał z emisji akcji serii E 900 tys. zł

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Art Games Studio pozyskał z emisji akcji serii E 900 tys. zł, a środki te zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych, zaplanowanych na lata 2020-2022, podała spółka. "Z satysfakcją informujemy o pozytywnym zakończeniu emisji prywatnej, w ramach

PHN rekomenduje wypłatę 0,54 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

(...) podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do zwyczajnego walnego zgromadzenia o dokonanie podziału zysku spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. w kwocie 49 852 593,55 zł poprzez przeznaczenie: - kwoty 27 582 467,26 zł zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,54 zł na

Cormay przeanalizuje warianty pozyskania finansowania, m.in. emisję akcji

niej zostanie przekazana do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami prawa" - podano w informacji.  Zarząd emitenta rozważa również: (1) możliwość, by emisja akcji emitenta była środkiem pozyskania finansowania potrzebnego do delistingu (zakończenia notowań akcji w zorganizowanym obrocie

Prairie chce domknąć finansowanie kopalni Jan Karski razem z uzyskaniem koncesji

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews) - Prairie Mining Limited liczy, że rozmowy w sprawie finansowania kopalni Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym zakończą się w momencie uzyskania koncesji wydobywczej, poinformował Artur Kluczny, wiceprezes PD Co. - polskiej spółki Prairie. "Zakończenie

Tomasz Robaczyński został powołany na stanowisko członka zarządu BGK

Ministerstwem Finansów. Od 2018 r. na stanowisku podsekretarza stanu nadzorował budżet państwa, obsługę środków unijnych oraz finansowanie sfery budżetowej, gospodarczej i samorządowej. W latach 2007-2018 był dyrektorem Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów, który zarządza środkami

Akcjonariusze Mabionu udzielą spółce pożyczek w łącznej wys. do 15 mln zł

zgodzili się na dokapitalizowanie spółki kwotą nie niższą niż 15 mln zł w 2020 r. "Wypracowana przez nas w pierwszym kwartale bieżącego roku nowa strategia rejestracyjna wymaga pewnego przeformatowania sposobu finansowania spółki. Obecny etap przygotowujący rejestrację MabionCD20 w EMA wymaga

Gorenje rozważa drugą emisję obligacji, subskrypcja zakończyłaby się w maju

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Gorenje rozważa emisję obligacji w celu dywersyfikacji źródeł finansowania i refinansowania długoterminowego zadłużenia, poinformowała spółka. Subskybcja ma zakończyć się do połowy maja br., podano także. "Gorenje, zgodnie z polityką dywersyfikacji

FPP: Połowa odpadów komunalnych powinna być poddana recyklingowi w tym roku

(rozszerzonej odpowiedzialności producentów) to producenci powinni finansować zbieranie i recykling odpadów po opakowaniach. Ponadto należy wprowadzić jeden powszechny system kaucyjny / depozytowy - czyli kaucję za butelki plastikowe i szklane oraz puszki metalowe po napojach. Dzięki temu Polska zmniejszy ilość

Polwax ma umowę z ING BSK o czasowym wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań

porozumienia dotyczącego zasad kontynuowania finansowania spółki przez bank, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2019 r., do powstrzymania się od wykonywania swych praw wynikających z umowy kredytowej w takim zakresie, w jakim wykonywanie praw banku miałoby na celu lub skutkowałoby spłatą lub innym

Victoria Dom złożyła do KNF prospekt dot. emisji obligacji o wart. do 200 mln zł

przeznaczać na finansowanie budowy bieżących inwestycji, zakup nowych gruntów oraz zasilenie kapitału obrotowego" - powiedział wiceprezes Waldemar Wasiluk, cytowany w komunikacie.  Partnerem finansowym i oferującym obligacje jest Michael / Ström Dom Maklerski. "Widzimy rosnące

Rzecznik MŚP apeluje o odmrożenie gospodarki, najpóźniej do 1 lipca

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - O wyznaczenie i ogłoszenie ostatecznej daty zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu firm zwrócił się do premiera rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. W jego ocenie, operacja "odmrażania gospodarki" powinna zakończyć się najpóźniej 1

Energa i Enea przedłużyły okres analiz projektu Ostrołęka C o ok. miesiąc

prowadzenia analiz dotyczących dalszych działań w projekcie budowy Elektrowni Ostrołęka 'C' o mocy ok. 1000 MW, które zgodnie z pierwotnymi założeniami sponsorów miały zakończyć się do 7 maja 2020 roku. Sponsorzy zakładają, że prace w ramach analiz potrwają jeszcze około miesiąca" - czytamy w komunikacie

Bank Pekao sfinansuje budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce

oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Udział Banku Pekao w finansowaniu projektu przekracza 20%. Bank Pekao będzie pełnił w inwestycji rolę agenta zabezpieczeń i wyłącznego dawcy kredytu VAT oraz będzie odpowiadał za hedging. Prace budowlane już się rozpoczęły, a ich zakończenie zostało

MFPR: Naukowcy z zagranicy mogą wnioskować o granty na badania w Polsce

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Naukowcy, którzy planują prowadzenie badań naukowych na terytorium Polski mogą ubiegać się o granty w ramach programu POLS, finansowanego z Funduszy Norweskich, którego budżet wynosi 7 mln euro, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR

PKP PLK zleciły odbudowę linii Wieliszew-Zegrze k/Warszawy za ok. 55 mln zł

linię po 25 latach przerwy, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Wartość inwestycji to ok. 55 mln zł. "To kolejne wydarzenie, które potwierdza, że wirus nie zatrzymuje polskich budów. Krajowy Program Kolejowy działa, ma zapewnione finansowanie, podobnie jak Program Budowy Dróg Krajowych i

Pięć funduszy venture capital PFR Ventures zainwestowało pierwsze 40 mln zł

, usprawniło przepływ środków VC" - skomentował prezes PFR Ventures Maciej Ćwikiewicz. Od połowy 2016 roku Grupa PFR zapewniła finansowanie w charakterze VC dla 50 spółek. Przekroczyło ono 250 mln zł, a największą część tych środków dostarczyły fundusze KFK. Ich horyzont inwestycyjny zakończył się

Enterprise Investors miał łącznie 171,5 mln euro przychodów z inwestycji w 2019

% akcji spółki. Transakcja została zakończona w lutym. W czerwcu PEF VII podpisał umowę sprzedaży 3S, dostawcy kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych i data center dla klientów biznesowych. Wartość transakcji (enterprise value), która została sfinalizowana w sierpniu, wyniosła 410 mln zł. Kupującym

The Dust: Epidemia może zwiększyć popyt na gry, a zarazem przychody spółki

, podkreślono. Spółka podała także, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu spółka ma zabezpieczone finansowanie swojej działalności. Ilość zmiennych, dynamika zmian oraz niemożność ustalenia daty zakończenia pandemii powodują, że finalny jej wpływ na spółkę jest obecnie niemożliwy do precyzyjnego

T-Bull: Zmiany wynikające z pandemii mogą skutkować zwiększeniem przychodów

niezmniejszonym wobec działalności sprzed pandemii, podkreślono. Spółka wskazała też, że obecnie ma zabezpieczone finansowanie swojej działalności. "Ilość zmiennych, dynamika zmian oraz niemożność ustalenia daty zakończenia pandemii powodują, że finalny jej wpływ na spółkę jest obecnie niemożliwy do

Mabion podpisał umowę na do 30 mln euro kredytu z EBI, powstanie 96 miejsc pracy

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał z firmą biotechnologiczną Mabion umowę kredytu do kwoty 30 mln euro na sfinansowanie planów jej rozwoju. Środki pozyskane w ramach udzielonego kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych i

Polwax złożył do KNF wniosek o zawieszenie postępowania ws. prospektu emisyjnego

punktu widzenia treści zawartych w prospekcie. Zawieszenie jest więc jedynym właściwym rozwiązaniem proceduralnym. Po zakończeniu wszystkich działań związanych z inwestycją oraz zawarciu umowy z ING Bankiem Śląskim na finansowania inwestycji Polwax chce kontynuować postępowanie ws. zatwierdzenia

Grupa Azoty wybrała Hyundai Engineering na gen. wykonawcę Polimerów Police

.. Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane jest w II kwartale 2019 r., natomiast sama realizacja projektu w oparciu o umowę zawartą z generalnym wykonawcą ma się zakończyć w IV kwartale 2022 r. "Podjęcie kluczowych decyzji korporacyjnych przez

Unibep wybuduje osiedle na 251 mieszkań w Poznaniu za 67,6 mln zł netto

uzależniony od wejścia umowy w życie, zaś termin zakończenia ustalono w III kwartale 2021 roku, z zastrzeżeniem, iż warunkiem wejścia umowy w życie jest podpisanie przez Zamawiającego umowy kredytu na finansowanie Inwestycji, na poziomie określonym umownie, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r., podano także

Vivid Games odstępuje od oferty publicznej obligacji w zw. z pandemią

zmianą sytuacji gospodarczej wynikającą z tzw. pandemii koronawirusa COVID-19, która miała istotny negatywny wpływ na przebieg oferty" - czytamy w komunikacie.  W związku z powyższym oferta publiczna obligacji serii B zostanie zakończona i nie dojdzie do skutku. Emitent niezwłocznie

Elektrobudowa przyjęła ramowy plan finansowania spółki

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa, w związku z zamiarem podjęcia dyskusji z wybranymi inwestorami nt. oczekiwanej, przyszłej sytuacji finansowej oraz operacyjnej, zakończyła pierwszy wstępny etap analiz w wyniku czego przyjęty został dokument obejmujący ramowy plan finansowania

DNB Bank Polska i EBI udzieliły po 82 mln zł kredytu na farmy PV (wyjaśnienie)

swoje doświadczenie wynikające z wielu umów dotyczących finansowania lądowych elektrowni wiatrowych, w celu efektywnego kształtowania struktury kredytu. Nasz bank poważnie angażuje się w procesy ułatwiające gospodarce przejście na ekologiczne i zrównoważone rozwiązania. Rozwój odnawialnych źródeł

Feerum liczy na zawarcie kolejnych kontraktów na Ukrainie w przyszłym roku

finansowania w ramach tzw. 'kredytu dostawcy'. KUKE również obserwuje tych klientów. Są to duzi producenci, porównywalni do Epicentr. Obecnie projektujemy już potencjalne zamówienia i jesteśmy w fazie negocjacji. Wygląda to bardzo obiecująco" - powiedział Wielesik podczas konferencji prasowej. "W