zakończyły marzec

PKP Cargo porozumiało się ze związkami, chce do końca marca zakończyć spór

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Zarząd PKP Cargo zawarł z działającym w spółce Krajowym Komitetem Protestacyjno Strajkowym (KKPS) porozumienie, zgodnie z którym strony zobowiązują się do podjęcia działań dążących do zawarcia, nie później niż do 31 marca 2016 r., porozumienia kończącego spór

Przetarg na światła przy ul. Przyjaciół Żołnierza przesunięty na 27 marca

podziemnych. Zwycięzca przetargu będzie musiał skoordynować nowe światła z istniejącymi na skrzyżowaniu Przyjaciół Żołnierza i Obotryckiej. Po zmianie terminu oferty przyjmowane będą do 27 marca. Tego dnia zostaną otwarte. Nowa organizacja ruchu w tym miejscu jest niezbędna, bo w tym rejonie dochodzi do

Panasonic też notuje ogromne straty

zwiększone koszty restrukturyzacji produkcji. Zdaniem przedstawicieli koncernu, w przyszłym roku sytuacja nie ulegnie poprawie - analitycy Panasonic przewidują, że do marca 2010 straty w kolejnym roku wyniosą ok. 2 mld dolarów. Firma zapowiedziała zmniejszenie produkcji i podjęcie innych działań

Introl planuje nabyć do 434 782 akcji własnych po 2,3 zł/szt. w celu umorzenia

r. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 16 marca 2020 r. Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 20 marca 2020 r. Przewidywany dzień przeniesienia własności akcji poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji nabywanych za pośrednictwem KDPW: 27 marca

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 27 mld euro w marcu

dochodach pierwotnych (2 mld euro) oraz w usługach (2 mld euro). Zostały one częściowo skompensowane deficytem dochodów wtórnych (9 mld euro)" - podał bank centralny w komunikacie. W  ciągu dwunastu miesięcy zakończonych w marcu 2020 roku nadwyżka na rachunku obrotów

Serinus miał 1,76 mln USD straty netto, 0,54 mln USD straty EBIT w I kw. 2020 r.

straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży, pomniejszone o opłaty koncesyjne, sięgnęły 7,37 mln USD w I kw. 2020 r. wobec 1,54 mln USD rok wcześniej. "W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2020 r. średnia dzienna wielkość wydobycia wzrosła o 2 000 boe/d, tj. do poziomu

PLL LOT oferują 41 'lotów do domu' od jutra do 23 marca

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Polskie Linie Lotnicze LOT wykonały w dniach 15-17 marca br. 32 loty w ramach operacji #lotdoDomu (w tym 15 spoza Europy). Na dziś zaplanowano 16 lotów (7 spoza Europy). Na dni 19-23 marca zaplanowano na razie 41 lotów (13 spoza Europy). Sprzedaż na 14 z 41 jest

Termin wezwania na akcje BSC Drukarni Opakowań przedłużony do 26 marca

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Termin przyjmowania zapisów na akcje BSC Drukarni Opakowań w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton i Colorpack, został przedłużony do 26 marca 2020 r., podała spółka. "Data zakończenia przyjmowania zapisów: 26 marca 2020 r. Przewidywany dzień

Redan: Przychody Top Secret spadły o 59% r/r do ok. 7,6 mln zł w III

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Sprzedaż towarów w sieci Top Secret w marcu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 7,6 mln zł i była niższa o ok. 59% r/r, podał Redan. W okresie 3 miesięcy br. sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 33 mln zł i była ok. 38% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 211 tys. w USA

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 211 tys. w tygodniu zakończonym 7 marca 2020 roku, podał Departament Pracy. Oznacza to spadek o 4 tys. wobec poprzednich zrewidowanych danych. Konsensus rynkowy wynosił

Rada Europejska: UE zawiesza wymóg slotowy do 24 października 2020 r.

nowelizacją w procedurze pisemnej, która zakończyła się dzisiaj. Linie lotnicze muszą spełnić wymóg slotowy, by zachować swoje sloty w kolejnym roku. Zawieszenie wymogu będzie obowiązywać od 1 marca do 24 października 2020 r. "Widać wyraźnie, że kryzys nie zakończy się szybko. Zawieszenie wymogu

Kino Polska miała wstępnie 28,78 mln zł przychodów i 2,21 mln zł netto w I kw.

marca 2017 r. - 28 778 tys. zł 3 miesiące zakończone 31 marca 2016 r. - 27 118 tys. zł Zysk na działalności operacyjnej: 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. - 3 150 tys. zł 3 miesiące zakończone 31 marca 2016 r. - 4 672 tys. zł Zysk netto z działalności kontynuowanej: 3 miesiące

GTC miało 2,79 mln euro zysku netto w I kw. 2020 r.

komercyjnych i przychody z tytułu usług za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 r. wzrosły o 7 531 zł i wyniosły 177 335 zł. W ciągu tego okresu grupa zwiększyła przychody z tytułu wynajmu dzięki ukończeniu i wynajęciu budynków w kompleksie biurowym Green Heart, otwarciu centrum handlowego Ada Mall oraz

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 59,5% r/r do 26 mld zł w marcu

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 26,03 mld zł w marcu 2020 r., tj. wzrosła o 59,5% r/r, podała giełda. "Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła w marcu 2020 r. o 59,8% r

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 6 648 tys. w USA

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 6 648 000 w tygodniu zakończonym 28 marca 2020 roku, podał Departament Pracy. Oznacza to wzrost o 3 341 000 wobec poprzednich zrewidowanych danych. Jest to największy

PSE: Cena zamknięcia w dodatkowych aukcjach mocy na 2021 r. to 286,01 zł/kW/rok

dodatkowa na 4. kwartał zakończyła się w rundzie 1. z ceną 286,01 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla IV kwartału roku dostaw 2021 wynosi 616,760 MW" - czytamy w komunikacie. Aukcje przeprowadzono 18 marca br. Umowy mocowe zostają zawarte pod

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 3 283 tys. w USA

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 3 283 000 w tygodniu zakończonym 21 marca 2020 roku, podał Departament Pracy. Oznacza to wzrost o 3 001 000 wobec poprzednich zrewidowanych danych. Jest to

Komentarz do rynku złotego - kolejny dzień osłabienia franka

Wczorajsza przecena franka to wpływ mixu pozytywnych wieści dotyczących Grecji (ostateczne zatwierdzenie oszczędności, porozumienie niemieckich władz z bankami ws. ich udziału w nowym pakiecie pomocowym dla Aten) oraz zaskakująco dobrych danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych (silny wzros

Sygnity: Sąd ogłosił upadłość spółki zależnej Geomar

rok obrotowy zakończony 30 września 2019 r., zarząd przypomina, że z uwagi na ustanowienie dla spółki Geomar tymczasowego nadzorcy sądowego w marcu 2019 r. Sygnity utraciło kontrolę nad spółką Geomar S.A. w rozumieniu MSSF 10. Mając na uwadze powyższe, emitent zaprzestał konsolidowania wyników spółki

BAH ma warunkową zgodę na przedłużenie umowy importerskiej z JLR do 31 III 2021

przedłużenie terminu obowiązywania umowy importerskiej do 31 marca 2021 r., podał BAH. "Stosownie do otrzymanego od JLR pisma, warunkiem uzyskania przedłużenia obowiązywania umowy importerskiej do dnia 31 marca 2021 r. jest uzyskanie w okresie kwiecień 2019 - marzec 2020 przez BAP, będącą generalnym

Termin zapisów w wezwaniu na ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Termin zakończenia zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia z 18 marca, podało Santander BM jako podmiot pośredniczący "Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: 17 kwietnia 2019 r. Przewidywany dzień transakcji

Łączne przychody Grupy BoomBit wzrosły o 22% m/m do 15,6 mln zł w marcu

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 15,6 mln zł w marcu 2020 r. co oznacza wzrost o 22% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 8,3 mln zł (wzrost o 29% m/m). Szacowany udział reklam i mikropłatności w przychodach w marcu 2020

Altus TFI skupiło akcje własne w celu umorzenia wart. 5,2 mln zł 

kapitale zakładowym spółki oraz uprawniają do 9,70 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, podano także.  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu tj. przed zakończeniem skupu akcji, spółka nie posiadała akcji własnych, podsumowano.  5 marca Altus TFI ogłosiło ofertę skupu do 5,2 mln

Wing ogłosił wezwanie na 41 444 928 akcji Echo Investment w cenie 4,65 zł/szt.

; - czytamy w komunikacie. Akcje będą nabywane po cenie 4,65 zł za jedną walor, podano także. "Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje: 21 lutego 2020 r. Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: 18 marca 2020 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW: Nie później niż

PKN Orlen zakończył budowę instalacji metatezy w Płocku

instalacji metatezy wyniosły ok. 400 mln zł" - czytamy w komunikacie. Na początku marca Elektrobudowa informowała, że planuje zakończyć prace przy realizacji kontraktu zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji w kwietniu 2019 r. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i

Akcjonariusze LiveChat Software zdecydowali o 1,77 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze LiveChat Software zdecydowali o przeznaczeniu 45,57 mln zł z zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,77 zł na akcję, poinformowała spółka. "Zarząd Spółki Livechat Software

BDM: Przepisy dot. cen energii mogą nie w pełni zrekompesować koszty sprzedawców

, potencjalnych kosztów sprzedawców" - czytamy w raporcie. Konsultacje rozporządzenia zakończyły się 18 marca. Pod koniec roku uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. W połowie marca weszła w życie nowelizacja tej ustawy. (ISBnews)  

Agora zawiesiła negocjacje ws. finansowania, otrzymała prolongatę spłaty kredytu

na finansowanie kapitału obrotowego i ogólnych celów korporacyjnych, podała spółka. Agora otrzymała również prolongatę spłaty raty kredytowych do 4 maja. Negocjacje te zostają zawieszone do czasu zakończenia pandemii. Strony negocjacji podtrzymują chęć powrotu do rozmów i skupiają się obecnie, w

Zysk netto Ronsona wyniósł 3,86 mln zł, EBIT 7,03 mln zł w I kw. 2018 r.

zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 80,21 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 110,12 mln zł rok wcześniej. "Marża brutto za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku wyniosła 13,2% wobec 16,9% w analogicznym okresie zakończonym dnia 31 marca 2017 roku

ATM Grupa miała 4,6 mln zł zysku netto, 3,45 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,69 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 55,07 mln zł rok wcześniej. "Wpływ epidemii na wyniki spółki w pierwszym kwartale 2020 jest ograniczony. Od początku stycznia do połowy marca zdjęcia na produkcjach przebiegały w niezakłócony sposób i

Atal miał 22,36 mln zł zysku netto, 28,88 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 185,83 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 234,47 mln zł rok wcześniej. "Grupa Atal na koniec marca br. posiadała na rachunkach powierniczych i w dostępnych limitach kredytowych 237 mln zł. Od stycznia do marca zostały wydane 473 lokale. Łączny

Ronson wybrał firmę Karmar na generalnego wykonawcę II etapu Ursusa Centralnego

wynosi 60,25 mln zł netto, a zakończenie prac planowane jest na koniec października 2021 r. Drugi etap Ursusa Centralnego będzie liczyć 251 lokali; 40% z nich zostało do tej pory sprzedanych lub zarezerwowanych. "Ursus Centralny to jeden z naszych motorów sprzedaży. Na początku marca uzyskaliśmy

KUKE: Liczba upadłości spadła o 30% r/r do 42 w marcu 2017 r.

ostatnich dwunastu miesięcy (kwiecień 2016 r. - marzec 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 580 przedsiębiorstw. Suma upadłości po marcu 2017 r. w ciągu miesiąca uległa obniżeniu o 3% (598 upadków). Przed rokiem, w marcu 2016 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 691

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 211 tys. w USA

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 211 tys. w tygodniu zakończonym 23 marca 2019 roku, podał Departament Pracy. Oznacza spadek o 5 tys. wobec danych skorygowanych z poprzedniego tygodnia. Konsensus rynkowy wynosił 225

BAH ma dziś otrzymać od JLR pisemne potwierdzenie przedłuż. umowy do 31 III 2021

pisemne potwierdzenie podjętej decyzji o przedłużeniu terminu obowiązywania umowy importerskiej do dnia 31 marca 2021 r." - czytamy dalej. Wcześniej BAH otrzymał od Jaguar Land Rover (JLR) informację potwierdzającą termin zakończenia współpracy w ramach umowy importerskiej w dniu 31 lipca 2020

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 221 tys. w USA

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 221 tys. w tygodniu zakończonym 16 marca 2019 roku, podał Departament Pracy. Oznacza spadek o 9 tys. wobec danych skorygowanych z poprzedniego tygodnia. Konsensus

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 229 tys. w USA

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 229 tys. w tygodniu zakończonymmarca 2019 roku, podał Departament Pracy. Oznacza wzrost o 6 tys. wobec danych nieskorygowanych z poprzedniego tygodnia. Konsensus

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 223 tys. w USA

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 223 tys. w tygodniu zakończonymmarca 2019 roku, podał Departament Pracy. Oznacza spadek o 3 tys. wobec danych skorygowanych z poprzedniego tygodnia. Konsensus

Dino Polska uruchomiło 16 sklepów w I kw. br., 23 następne czekają na otwarcie

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Dino Polska uruchomiło 16 sklepów w I kw. br. , a 23 kolejne placówki oczekuje obecnie na otwarcie. Rok wcześniej uruchomione zostały 33 nowe sklepy, podała spółka. "W I kw. 2020 r. Dino Polska zakończyła proces inwestycyjny

Vivid Games odstępuje od oferty publicznej obligacji w zw. z pandemią

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Vivid Games zdecydował o odstąpieniu od oferty publicznej obligacji serii B rozpoczętej 9 marca 2020 i niedokonywaniu przydziału obligacji, na które złożone zostały zapisy, podała spółka.  "Decyzja emitenta związana jest z nagłą

Draw Distance: 'Vampire: The Masquerade - Coteries of New York' na PS4 25 III

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Draw Distance ustalił datę premiery gry "Vampire: The Masquerade - Coteries of New York" na platformie PlayStation 4 na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej i Ameryki Południowej na 25 marca 2020 r., podała spółka. "Miło nam ogłosić

PZPM: Rejestracje nowych autobusów spadły o 76,6% r/r w kwietniu

. Spory 'minus' odnotowaliśmy w drugiej, strategicznej dla polskiego rynku kategorii autobusów miejskich. W ostatnim miesiącu odnotowaliśmy w niej 47 rejestracji (-46 szt. i -49,5%). Podobnie nieciekawa sytuacja panuje w niszowym segmencie autobusów międzymiastowych, w którym marzec br. zakończył się ze

Marvipol szacuje 290,78 mln zł przychodów i 69,89 mln zł zysku netto w 2019r.

związku z zakończeniem w dniu 9 marca 2020 r. prac nad agregacją oraz weryfikacją danych finansowych gromadzonych na potrzeby sporządzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 r., przekazuje do publicznej wiadomości wybrane, wstępne i szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej

Echo Investment wyemituje obligacje serii J i J2 o łącznej wartości do 40 mln zł

rozpoczęcia przyjmowania zapisów wyznaczono na 18 lutego 2019 r. od godziny 8:00; termin zakończenia przyjmowania zapisów: 1 marca 2019 r.; przewidywany termin przydziału: 5 marca 2019 r.; przewidywany dzień emisji: 21 marca 2019 r.; przewidywany termin podania wyników oferty do publicznej wiadomości

Dom Development miał 38,54 mln zł zysku netto, 49,72 mln zł zysku EBIT w I kw.

wyniósł 49,72 mln zł wobec 105,3 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 314,14 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 528,19 mln zł rok wcześniej. Według spółki w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2020 roku najistotniejszym czynnikiem wpływającym na bieżącą

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wartości 100 mln euro 

zastawne zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu.  "Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni podaje informacje o: 1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 1 marca 2019 r., data zakończenia:  1 marca 2019 r. 2) dacie

GUS: Płace w firmach wzrosły o 6,3% r/r, zatrudnienie - o 0,3% w marcu

0,8% wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia. "W marcu 2020 r. w części podmiotów zauważalny był spadek przeciętnego zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Było to wynikiem m.in. odejść pracowników na emerytury, zakończenia umów terminowych i nieprzedłużania ich - co w niektórych

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 202 tys. w USA

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 202 tys. w tygodniu zakończonym 30 marca 2019 roku, podał Departament Pracy. Oznacza spadek o 10 tys. wobec danych skorygowanych z poprzedniego tygodnia. Jest to

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 33,6% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 4,75%

kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 52 995 mln zł na koniec marca, wzrost o 47,2% r/r i 3,6% kw/kw. Wszystkie główne kategorie produktów wykazywały bardzo wysokie, roczne stopy wzrostu również dzięki pozyskanym klientom Euro Banku: złotowe kredyty hipoteczne +59,1% r/r, a kredyty konsumpcyjne +94,3

BBI Development miało 2,25 mln zł zysku netto, 1,61 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

kapitałowej. Należy jednak stwierdzić, że do połowy marca 2020 roku sytuacja epidemiczna nie miała żadnego negatywnego wpływu na sytuację grupy, w tym na osiągnięte wyniki finansowe. Emitent nie stwierdził obniżenia przychodów z działalności operacyjnej, czy tez poziomu zainteresowania ofertą emitenta

Rząd chce upoważnić ministra zdrowia do zakupów środków ochrony osobistej

, fartuchy etc.) będą mogły być udostępniane przed zakończeniem oceny zgodności i bez umieszczenia oznakowania CE nie dłużej niż 30 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Projekt zakłada również możliwość dopuszczenia do obrotu środków ochrony

Orbis: Wzywający 'z powodzeniem' wesprze rozwój spółki; cena jest godziwa

zakończenia przyjmowania zapisów - 5 marca 2020 r. - planowana data transakcji nabycia akcji na GPW - 10 marca 2020 r. - planowane rozliczenie transakcji nabycia akcji - 11 marca 2020 r. Wcześniej Orbis podał, że Accor zawarł wiążącą umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz AccorInvest Group po cenie

GDDKiA ma umowę z firmą Polaqua na realizację odcinka A2 za ok. 559,2 mln zł

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę 12,5 km odcinka autostrady A2 pomiędzy węzłami Gręzów i Siedlce Zachód, podało Ministerstwo Infrastruktury. Wykonawcą inwestycji jest Polaqua. Zakończenie

Agora: Helios sprzedał wszystkie udziały Foodio Concepts

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Helios - spółka zależna Agory - zakończył negocjacje i zawarł umowę sprzedaży wszystkich udziałów w spółce Foodio Concepts na rzecz spółki 5m Square, będącej inwestorem zewnętrznym zainteresowanym kontynuacją działalności gastronomicznej Foodio, podała Agora

Milton Essex liczy na debiut na NewConnect we wrześniu

uległo zmianie w stosunku do celów sprzed zawieszenia oferty w marcu. "Wznowiliśmy ją 18 czerwca, a w połowie lipca mamy nadzieję ją zakończyć. Spotkaliśmy się z wieloma inwestorami, nawet po wznowieniu, i cieszę się, że było duże zainteresowanie" - dodał wiceprezes. "Mogę powiedzieć

Awbud wybuduje dla Murapolu RE 4 bloki mieszkalne we Wrocławiu za 12,45 mln zł

. Rozpoczęcie prac zaplanowano na 20 stycznia 2020 r., natomiast zakończenie prac powinno nastąpić do dnia 13 marca 2021 r. "Zgodnie z mową łączna suma budżetu wraz z marżą wynosi: 12 452 761,70 zł. Wynagrodzenie będzie wypłacane spółce na podstawie faktur VAT, gdzie wynagrodzenie wyliczone

BIK zakończyło I etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław I

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) zakończyło I etap budowy nowego parku logistycznego BIK Park Wrocław I w Nowej Wsi Wrocławskiej w gminie Kąty Wrocławskie, podała spółka. Gotowa powierzchnia liczy 25 000 m2, a docelowo wzrośnie do 47 000 m2. Obiekt został już

Atlas Estates miało 1,75 mln euro straty netto, 0,36 mln euro zysku EBIT w I kw.

zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,8 mln euro w I kw. 2020 r. wobec 8,1 mln euro rok wcześniej. "Po pierwszym kwartale zakończonym 31 marca 2020 r. strata netto wyniosła 1,7 mln euro, wobec straty netto w wysokości 0,9 mln euro odnotowanej w analogicznym

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 242 tys. w USA

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 242 tys. w tygodniu zakończonym 31 marca 2018 roku, podał Departament Pracy. Oznacza wzrost o 24 tys. wobec danych skorygowanych z poprzedniego tygodnia. Konsensus rynkowy wynosił 225 tys. wniosków

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 3,8% r/r do 55 w marcu

restrukturyzacji, który zakończył marzec z wartością 0,39% w porównaniu z 0,36% w lutym (przed rokiem 0,46%). Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 215 tys. w USA

Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) -  Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 215 tys. w tygodniu zakończonym 24 marca 2018 roku, podał Departament Pracy. Oznacza spadek o 12 tys. wobec danych skorygowanych z poprzedniego tygodnia. Konsensus rynkowy wynosił 230 tys

Unibep miał 3,22 mln zł zysku netto, 11,67 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

. Wynik EBITDA sięgnął 11,67 mln zł wobec 6,86 mln zł rok wczesniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 346,89 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 329,57 mln zł rok wcześniej. "I kwartał 2020 r. grupa kapitałowa Unibep zakończyła wynikiem w wysokości 3,3 mln zł (wzrost o 63% rok do roku

Dino Polska miało 103,91 mln zł zysku netto, 190,14 mln zł EBITDA w I kw. 2020

. 2020 r. wyniósł 76,95 mln zł wobec 43,92 mln zł zysku rok wcześniej. "W I kw. 2020 r. Dino Polska S.A. zakończyła proces inwestycyjny dotyczący uruchomienia 39 sklepów. Do końca marca 2020 r. uruchomionych zostało 16 sklepów o łącznej powierzchni 6,3 tys. m2, a otwarcie 23 marketów (o łącznej

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 226 tys. w USA

Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 226 tys. w tygodniu zakończonym 10 marca 2018 roku, podał Departament Pracy. Oznacza spadek o 4 tys. wobec danych skorygowanych z poprzedniego tygodnia. Konsensus rynkowy wynosił 225 tys. wniosków

JSW chce nadrobić zmniejszoną produkcję węgla z II kw. br.

ton. Informowałem również, że nasza strata w wydobyciu wynikająca z II kwartału to poziom 1 mln ton - łatwo policzyć, jakie jest tu zagrożenie" - powiedział Hereźniak podczas telekonferencji. Zaznaczył, że o wydobyciu w III kw. spółka będzie informować dopiero po jego zakończeniu. "

Komputronik: UCS wydał pozytywną decyzję dot. kontroli rozliczeń VAT w 2017 r.

naszego odwołania od niesprawiedliwej i rażąco krzywdzącej decyzji leszczyńskiego oddziału poznańskiego Urzędu Celno-Skarbowego, który wydał negatywną decyzję kontroli za okres marzec-maj 2014. W tej chwili procedujemy proces odwoławczy, który według naszej opinii i opinii niezależnych ekspertów zakończy

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 231 tys. w USA

Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 231 tys. w tygodniu zakończonym 3 marca 2018 roku, podał Departament Pracy. Oznacza wzrost o 21 tys. wobec danych nieskorygowanych z poprzedniego tygodnia. Konsensus rynkowy wynosił 220 tys. wniosków

Akcjonariusze Komputronika zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018/2019

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Komputronika postanowiło zysk netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2019 r., w kwocie 9,49 mln zł, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy, wynika z podjętej uchwały. Ponadto walne zgromadziło postanowiło przeznaczyć

Archicom zlecił budowę 248 mieszkań we Wrocławiu za 56,2 mln zł netto

. umowy wynosi 56,19 mln zł netto, podał Archicom. "Harmonogram realizacji umowy przewiduje, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi 10 października 2019 roku, a zakończenie 31 marca 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa Archicom, obecna na rynku od ponad 30 lat, zrealizowała już ponad

Dekpol zbuduje magazyn wraz z infrastrukturą w Rumii dla Tricity North

Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) -  Dekpol zawarł z inwestorem - Tricity North Sp. z o.o. umowę generalnego wykonawstwa robót konstrukcyjnych dotyczących budowy magazynu wraz z niezbędną infrastrukturą w Rumii przy ulicy Działkowców, podała spółka.  "Zakończenie przez spółkę

QubicGames: Premiera Unit 4 i Not Not - A Brain Buster na Nintendo Switch 15 III

poinformowała, że gra "Not Not - A Brain Buster" zakończyła proces certyfikacji na platformie Nintendo Switch, a jej premiera w Ameryce Północnej, Europie i Australii planowana jest na 15 marca 2019 roku w cenie 1,99 USD / 1,99 euro. Gra "Unit 4" będzie dostępna w przedsprzedaży od 7 marca

KUKE: Liczba upadłości spadła o 14,5% r/r do 53 w marcu 2019 r.

KUKE. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (kwiecień 2018 - marzec 2019) na skutek niewypłacalności działalność gospodarczą zakończyły 623 przedsiębiorstwa. Porównując do lutego, 12-miesięczna suma upadłości spadła o 1,4%, a wobec sytuacji sprzed roku odnotowano wzrost o 1% (w marcu 2018 roku

Budimex miał 22,06 mln zł zysku netto, 33,33 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

mieszkaniowych, jak również - w drugiej połowy marca - efekt ograniczeń w związanych z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii. Liczba przedsprzedanych mieszkań w okresie styczeń – marzec 2020 roku (bez rezerwacji) wzrosła do 541 mieszkań w porównaniu do 265 mieszkań w analogicznym okresie roku

Akcjonariusze Sygnity zdecydują 26 marca o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) -  Akcjonariusze Sygnity zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia zwołanego na 26 marca 2020 roku o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, podała spółka. " Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki (...) po rozpatrzeniu wniosku zarządu i opinii rady

Bloober Team: Premiera 'Layers of Fear: Legacy' na Nintendo Switch w Azji 29 III

, o zakończeniu procesu certyfikacji gry emitenta pt. 'Layers of Fear: Legacy' na platformie Nintendo Switch na terytorium Azji. Premiera gry na rynku azjatyckim w wersji na platformie Nintendo Switch nastąpi w dniu 29 marca 2018 r." - czytamy w komunikacie. Bloober Team to niezależny producent

Panattoni Europe rozpoczął budowę Panattoni Park Toruń II

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Panattoni Europe rozpoczął budowę Panattoni Park Toruń II o planowanej powierzchni 57 500 m2, podała spółka. Pierwszy etap inwestycji - hala o powierzchni blisko 16 500 m2 - zostanie zakończony w marcu przyszłego roku. "Do tej pory Panattoni Europe

MF: Obowiązek składania sprawozdań finansowych przesunięty o 2 miesiące

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Termin złożenia sprawozdań finansowych został już przedłużony co do zasady o 2 miesiące. Rozporządzenie ministra finansów w tej sprawie zostało podpisane i opublikowane w Dzienniku Ustaw, podał resort. Chodzi o rozporządzenie ministra finansów z dnia 31 marca

Rafako zostało zakwalifikowane do III fazy projektu NCBR 'Program Bloki 200+'

, w związku z czym została umieszczona na ostatecznej liście podmiotów zakwalifikowanych do fazy III podpisanej przez dyrektora NCBiR. Planowany termin zakończenia realizacji Projektu Bloki 200+ to 31 marca 2021 r." - zakończono w informacji. Rafako jest największym w Europie producentem kotłów

QubicGames sprzedał 150 tys. akcji Drageus Games za średnio 8,46 zł/szt.

obejmował akcje Drageus Games w cenie nominalnej 0,1 zł za sztukę. "W wyniku transakcji sprzedaży spółka wygenerowała 662 tys. zł zysku w porównaniu do wyceny akcji Drageus Games do wartości godziwej z dnia 31 marca 2020 roku, uwzględnionej w raporcie kwartalnym za I kwartał 2020 roku. Powyższy zysk

Kredyt Inkaso miał 8,06 mln zł zysku netto, 74,95 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Kredyt Inkaso odnotował 8,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2018/2019 (1 kwietnia 2018 - 31 marca 2019) wobec 5,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk

CDRL rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Zarząd CDRL zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r., podała spółka. "Zarząd CDRL informuje, iż dnia 24 marca 2020 roku, rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w przedmiocie oceny wniosku zarządu CDRL

Getin Holding ma 2 niewiążące oferty dotyczące zakupu Idea Bank Białoruś

Getin. "W ramach zakładanych działań przewiduje się umożliwienie oferentom przeprowadzenia badania due diligence banku, po którego pozytywnym zakończeniu nastąpi ustalenie warunków potencjalnej transakcji sprzedaży. O kolejnych etapach potencjalnej transakcji sprzedaży akcji banku emitent będzie

Grupa PKP wprowadziła pakiet antykryzysowy, pomoże przewoźnikom i najemcom

sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, najemcom, którzy zaprzestali prowadzenia działalności, oferujemy takie rozwiązania jak: umorzenie 80% należnego czynszu za okres od 15 marca do 30 kwietnia br. czy zwolnienie w całości z opłaty eksploatacyjnej  i opłaty marketingowej we wspomnianym okresie. Od

Wskaźnik PMI dla Polski nie zmienił się m/m i wyniósł 53,7 pkt w marcu

poziom nowych zamówień eksportowych otrzymanych przez polskich producentów zasadniczo nie zmienił się od lutego, co zakończyło 15-miesięczną sekwencję wzrostu" - czytamy dalej. Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu w nieco szybszym tempie, mimo wolniejszego wzrostu nowych zamówień. Zaległości znów

Kruk odstąpił od emisji obligacji do łącznej kwoty 30 mln zł

do pełnej aktywności inwestycyjnej po uspokojeniu sytuacji związanej z pandemią" - zakończono. 9 marca 2020 r. Kruk podjął decyzję w sprawie emisji obligacji serii AJ2 w ramach VI Programu Emisji Obligacji Publicznych, która miała objąć nie więcej niż 300 tys. obligacji o łącznej wartości

Spółka Pekabeksu ma umowę na prace w Panattoni Park Kielce za 6,5 mln euro netto

; za ryczałtowo 6,52 mln euro netto, podał Pekabex. "Strony wskazały termin 15 marca 2019 r. jako dzień zakończenia robót, w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla zadania 1 [budowa hali magazynowej C1] oraz termin 11 kwietnia 2019 r. jako dzień zakończenia robót, w tym uzyskania pozwolenia

Marvipol sprzedał 112 lokali, przekazał 19 w II kw. 2020 r.

;Wprowadzenie w Polsce na początku marca stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii związanego z koronawirusem COVID-19 miało negatywny wpływ na wolumen sprzedaży i przekazań w II kwartale 2020 r." - zakończono w informacji. Marvipol Development jest polskim deweloperem, który prowadzi

Premier przedstawił mapę drogową realizacji programu Nowa Piątka PiS

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Projekty ustaw wdrażających program Nowa Piątka PiS mają być gotowe do końca marca, zaś ich podpisanie przez prezydenta zakładane jest - od kwietnia do połowy czerwca, w zależności od projektu, wynika z mapy drogowej realizacji programu, podpisanej przez premiera

Analizy Online: Aktywa OFE spadły o 4,9% m/m do 165,72 mld zł na koniec marca

sWIG80 i mWIG40, które mimo to także zakończyły miesiąc ze stratą na poziomie odpowiednio -2,9% i -3,5%. "Ponieważ od 4 lat portfele OFE wypełnione są akcjami (blisko 80% aktywów), w takich warunkach nie uniknęły strat. Średnia stopa zwrotu  wyniosła w marcu -4,7%, co jest wynikiem nieco

LPP miało 421,04 mln zł zysku netto, 1 899,46 mln zł EBITDA w r. fin. 2019/2020

spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 805,67 mln zł wobec 688,25 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 899,46 mln zł wobec 1 115,17 rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 899,24 mln zł w roku finansowym zakończonym 31 marca 2020 r. wobec 8 755,91 mln zł rok

Comp Platforma Usług: Zakupy w małych sklepach o 31% większe pod koniec marca

wartość koszyka wzrosła o 31% w ostatnim tygodniu marca. "Pomimo wzrostu obrotów w małych sklepach sąsiedzkich od trzech tygodni, ich sytuacja nie jest wcale łatwa. Nowe restrykcje w walce z epidemią wprawdzie skłaniają do zakupów bliżej domu, więc małym sklepom nie powinno zabraknąć klientów, ale

PZU liczy na finalizację przejęcia Falck Centra Medyczne w II kw. 2019 r.

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) oczekuje, że w II kwartale br. zakończy przejęcie 100% udziałów w spółce Falck Centra Medyczne, poinformował prezes PZU Życie Roman Pałac.  "W pierwszym kwartale ogłosiliśmy porozumienie z grupą Falck

PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep wzrosły o 13% r/r w marcu

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Liczba rejestracji nowych przyczep i naczep w Polsce wyniosła  8 627 w marcu 2019 r., co oznacza wzrost o 13% r/r, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. Liczba

Quercus TFI rozpoczyna skup do 2,06 mln akcji własnych po cenie 9,5 zł za sztukę

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ogłosiło skup maksymalnie 2 057 330 akcji własnych po cenie 9,5 zł za akcję, podała spółka. Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpocznie się 18 czerwca, a zakończy 6 lipca br. "W wyniku przeprowadzenia skupu akcji

Polskie LNG: Konsultacje regulaminu procedury udostępn. terminalu LNG do 6 III

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Polskie LNG - spółka zależna Gaz-Systemu - rozpoczęło rynkowe konsultacje "Regulaminu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu" w związku z realizowanym programem rozbudowy terminalu, podała spółka. Konsultacje potrwają do 6 marca. "

Serinus miał 12,47 mln USD straty netto, 10,8 mln USD straty EBIT w I poł. 2020

sprzedaży sięgnęły 13,28 mln USD w I poł. 2020 r. wobec 6,45 mln USD rok wcześniej. "W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 13,3 mln USD brutto (w I półroczu 2019 r. - 6,4 mln USD), tj. 12,4 mln USD (w I półroczu 2019 r. - 6,4 mln USD) po

Spółka Vantage Dev. i Rank Progress zleciła Erbudowi prace za 104 mln zł netto

spółki. "Na podstawie umowy 1 wykonawca został zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym (Budynek G) w inwestycji Port Popowice etap II [...]. W budynku planowane jest 157 mieszkań. Zakończenie całości robót zostało przewidziane w