zakończenie realizacji

MSI Bioscience zakończył emisję akcji, szykuje się do realizacji strategii

technologii Obrazowania Wielospektralnego do wykrywania wczesnych stadiów nowotworów jamy ustnej. "Cieszymy się z realizacji kolejnego etapu transakcji reverse merger, która zakończy się po nabyciu przez MSI Bioscience 100% udziałów w spółce MSI Bioscience Sp. z o.o. Kolejnym etapem rozwoju spółki MSI

Czy wykorzystanie przedmiotowego wolumenu umowy oznacza jej automatyczne rozwiązanie?

Czy wykorzystanie przedmiotowego wolumenu umowy oznacza jej automatyczne rozwiązanie?

realizacji umowy określony w umowie wolumen prawdopodobnie zostanie osiągnięty a tym samym zostanie wypłacone wynagrodzenie określone w ofercie. W siwz oraz umowie nie przewidziano prawa opcji. Czy umowa ulegnie zakończeniu w momencie osiągnięcia szacunkowej ilości MWh czy strony powinny zawrzeć

Famur zakończył testy konieczne dla realizacji kontraktu w Rosji

spółka. "Pomimo, iż Grupa Famur od wielu lat dostarcza do Rosji kompleksy ścianowe, to realizacja kontraktu dla Kopalni Kyrgajska jest dla nas przełomowym zamówieniem. Po raz pierwszy bowiem wprowadzamy na rynek rosyjski nowej generacji kombajn ścianowy FS400, będący jednym z naszych flagowych

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

Pzp może żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jego zwrot powinien nastąpić na zasadach określonych w art. 151 ustawy Pzp po zakończeniu realizacji umowy oraz w części 30% jego wartości po upływie okresu rękojmi. Zamawiający przygotowując postępowanie, którego przedmiotem jest pełnienie

Czy można rozwiązać umowę o zamówienie publiczne ?

Czy można rozwiązać umowę o zamówienie publiczne ?

ewentualnego naliczenia kar umownych. Porozumienie powinno określać przede wszystkim termin rozwiązania umowy. W praktyce spotyka się porozumienia rozwiązujące umowę, które nie wskazują terminu zakończenia istniejącego stosunku prawnego, a jedynie wprowadzają zmiany w treści umowy w zakresie terminu wykonania

Badania internetu wracają do Gemiusa. Zerwana umowa z Gfk Polonia

Badania internetu wracają do Gemiusa. Zerwana umowa z Gfk Polonia

- złożyła wówczas Gfk Polonia. Mimo to od początku tego roku Gfk nie podała żadnych wyników swojego pomiaru. Firma miała realizować pomiar o nazwie Planet (obejmujący szczegółowe statystyki korzystania z treści audio i wideo) oraz udostępniać jego wyniki w drugim tygodniu po zakończeniu każdego miesiąca

Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

. Odpowiedź Powinieneś podać maksymalny termin realizacji zamówienia obejmujący wykonanie całości robót objętych zamówieniem, ewentualnie ograniczyć się do podania tylko daty rozpoczęcia robót (początkowej dla 1 etapu) i/lub daty zakończenia robót (maksymalnej dla 2 etapu). Natomiast w rubryce "

W jakich sytuacjach zdecydować się na odstąpienie lub wypowiedzenie umowy?

jak również następujące skutki. Z kolei na gruncie obowiązujących przepisów przewidziane zostały dwa rodzaje uprawnień dla skutecznego zakończenia stosunku zobowiązaniowego - odstąpienie od oraz wypowiedzenia umowy. W takich przypadkach nie jest konieczne porozumienie pomiędzy stronami, ponieważ

Za dwa lata do Żywca będzie można dojechać ekspresowo

ostatni bardzo ważny element umożliwiający rozpoczęcie prac - mówi Dorota Marzyńska z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na zakończenie tej procedury czekano 11 lat, bowiem tyle trwał spór między dwoma gminami - Łodygowicami i Buczkowicami - o przebieg trasy. Każda

Za cztery lata w regionie powstanie centrum nauki. Nie w Parku Śląskim i Katowicach, lecz w Gliwicach

Za cztery lata w regionie powstanie centrum nauki. Nie w Parku Śląskim i Katowicach, lecz w Gliwicach

użytkowy, planowano też międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt. Do dziś w tej sprawie panuje cisza. Gliwice: Drążyliśmy temat i uczyliśmy się od kilku lat Marszałek planował, że z unijnego budżetu na lata 2014-2020 pozyska dotację na realizację inwestycji. Koszt oszacowano wstępnie na 100 mln

Mercor zakończył przegląd opcji strategicznych

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Mercor zdecydował o zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka. "Zdaniem zarządu, powyższa decyzja nie ma wpływu na kontynuację dotychczasowych działań związanych z rozwojem spółki oraz realizację jej planów strategicznych. Emitent

WIG20 w dół, ale na GPW duże zainteresowanie akcjami małych spółek

"Wzrost produkcji przemysłowej w USA w granicach błędu statystycznego nie wystarczył, by podtrzymać optymistyczne nastroje z ubiegłego tygodnia. Na wszystkich rynkach wybierano bezpieczeństwo" - ocenił analityk Open Finance, Emil Szweda. Praktycznie od początku sesji podaż kontrolowała syt

P.A. Nova ma umowę na realizację obiektu dla Lidla za 9,74 mln zł netto

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - P.A. Nova zawarła z Lidlem umowę na realizację obiektu handlowo-usługowego za ryczałtowo 9,74 mln zł netto, podała spółka. "Strony ustaliły termin zakończenia prac na dzień 02.03.2020 r." - czytamy w komunikacie. P.A. Nova jest firmą oferującą usługi

Unibep ma umowę na inwest. mieszkaniową w Warszawie za 26 mln zł netto

zakończenie - w IV kwartale 2021 r., podano również. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł

Unibep wykona budynek wielorodzinny w Warszawie za 30,65 mln zł netto

zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w terminie 19 miesięcy od dnia rozpoczęcia" - czytamy dalej. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej

Polskie LNG przekazało teren wykonawcy rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

pozostaje utrzymany - planowana data zakończenia prac to grudzień 2021 r. "Przekazanie terenu wykonawcy to ważny etap poprzedzający rozpoczęcie prac budowlanych na terminalu. Zgodnie z harmonogramem inwestycji na jesieni tego roku rozpoczną się prace związane z realizacją fundamentów dla dodatkowych

Elektrotim ma umowę na modernizację stacji Enei Operator za 27,4 mln zł netto

; - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia robót oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej dotyczącej inwestycji wynosi nie więcej niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem m.in. możliwości przesunięcia terminu zakończenia robót w razie wystąpienia przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu

GDDKiA ma umowę z firmą Polaqua na realizację odcinka A2 za ok. 559,2 mln zł

wszystkich prac przewidywane jest jesienią 2023 r. Umowa o wartości ok. 559,2 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy, przy czym w okresie do 10 miesięcy od zawarcia umowy wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zakończenie wszystkich

Spółka Unibepu ma umowę na budynki modułowe w Stuttgarcie za ok. 72,6 mln zł

. Realizacja prac umownych została podzielona na II etapy, zaś w ramach każdego z etapów wykonawca zrealizuje 3 budynki modułowe. Inwestycja będzie zlokalizowana w Stuttgarcie" - czytamy w komunikacie. Zakończenie prac etapu I zaplanowano na II kwartał 2022 r., zaś zakończenie prac etapu II na III

ATM zlecił budowę serwerowni w Warszawie za 18,7 mln zł netto

września 2021 roku, przy czym zgodnie z bazowym harmonogramem robót emitent przewiduje zakończenie prac budowlanych na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2021 r., podano także. "Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy wynosi 18,7 mln zł netto" - czytamy dalej. Realizacja

Konsorcjum Mirbudu ma umowę na odcinek S1 za 586,71 mln zł brutto

. "Termin zakończenia prac wymienionych w umowie: 33 miesiące od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych" - czytamy w komunikacie. Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach

Erbud podpisał umowę na budynek w Dęblinie za 49,6 mln zł netto

- wynagrodzenie szacunkowe/kosztorysowe. [...] Termin zakończenia robót z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ustala się do dnia 30.07.2024 r." - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno

BBI Development skrócił obecny program skupu akcji własnych do 19 czerwca

Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - BBI Development zdecydował o zakończeniu dotychczasowego programu skupu akcji własnych, w związku z zamierzonym podjęciem uchwały o umorzeniu akcji własnych, co nastąpić ma na zwyczajnym walnym zgromadzeniu 25 czerwca 2019 r., podała spółka. Stosownie do uchwały

Oferta Apatora warta do 95 mln zł wybrana w przetargu spółek Taurona, PGE, Enei

realizacji w ciągu 2 lat od zakończenia zamówienia podstawowego. W związku z powyższym potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 95 mln zł" - czytamy w komunikacie. Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników tego przetargu. Zawarcie umowy przewidziane jest

Dworzec PKP w Głogowie będzie wkrótce wyremontowany

Renowację przejdzie też hol dworcowy. Zaplanowano tam wymianę posadzek, malowanie i montaż kurtyn powietrznych. Znajdzie się tam również nagłośnienie. Dodatkowo odnowione zostaną okienka kasowe, które m.in. dostosowane zostaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku zamontowany zostanie też mon

Torpol: Umowa na przebudowę infrastr. kolejowej dla Ostrołęki C nadal zawieszona

Ostrołęka przewidują, że po zakończeniu trwających uzgodnień zawrą aneks nr 2 do umowy, którego przedmiotem będzie przede wszystkim zmieniony zakres rzeczowy inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy inwestycji oraz nowy termin realizacji, podano także. W połowie czerwca br. strony uzgodniły propozycję zawarcia

PKN Orlen: Po zakończeniu 3 projektów w Płocku EBITDA wzrośnie o 600 mln zł

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Po zakończeniu trzech projektów w ramach modernizacji zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku, czyli po 2022 roku, EBITDA koncernu wzrośnie szacunkowo o ponad 600 mln zł rocznie, podał PKN Orlen. W Płocku trwa modernizacja rafinerii. Instalacja Visbreakingu

Unibep wybuduje budynek mieszkalny w Warszawie za 36,5 mln zł netto

2019 r., a zakończenie w II kwartale 2021 r., podano również. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Unibep ma umowę na budynek mieszkalny w Warszawie za ok. 42 mln zł netto

; - czytamy w komunikacie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w IV kwartale 2019 r., a zakończenie w III kwartale 2021 r., podano także. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce

Tauron: Realizacja bloku w EC Stalowa Wola do końca br. 'bardzo dużym wyzwaniem'

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Projekt dokończenia bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola wszedł w fazę realizacji. Termin zakończenia na koniec 2019 r. jest aktualny, ale będzie "bardzo dużym wyzwaniem", wynika z wypowiedzi dyrektora ds. handlu Dariusza Niemca. "

Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 6 mln euro

Generation - francuska kolej podmiejska w Paryżu) złożone w ramach umowy ramowej zawartej w 2015 r., podał Mostostal Zabrze. Wartość zamówienia to ok. 6 mln euro netto, natomiast termin zakończenia realizacji całego zamówienia został określony na I kwartał 2023 r. "O poprzednim zamówieniu w ramach ww

Konsorcjum Erbudu ma umowę na budynek Brain dla ŁUM za 40,5 mln zł

Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - Konsorcjum Erbudu (lider) i Budomal Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego podpisało znaczącą umowę o wartości 40,5 mln zł na budowę nowego budynku laboratoryjno-badawczego Brain dla Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego (ŁUM), podał Erbud. Zakończenie realizacji

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę z ArcelorMittal wartą ok. 27 mln zł netto

prac objętych umową wynosi ok. 27 mln zł netto. Termin zakończenia prac przypada na II kwartał 2020 r., podano w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną

Spółka Unibepu ma umowę na hotel modułowy w Olszówce za 6,3 mln zł netto

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Spółka zależna Unibepu - Unihouse ma umowę na realizację I etapu budowy hotelu modułowego w Olszówce za 6,3 mln zł netto, podał Unibep. Zakończenie inwestycji planowane jest w IV kw. br. "Zarząd Unibep informuje o zawarciu w dniu 18 lutego 2020 r

Dekpol ma umowę na budowę zakładu dla Igloteksu w Skórczu

-magazynowego Iglotex w Skórczu o powierzchni netto 24 tys. m2 wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku i parkingiem zewnętrznym, podała spółka. "Zakończenie przez emitenta realizacji przedmiotu umowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić w sierpniu

Elektrobudowa ma aneks do umowy z PKN Orlen, zwiększający wartość do 44,3 mln zł

miesięcy termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy tj. do 30 czerwca 2021 roku, a także stosownie zmieniły harmonogram jej realizacji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy, w wyniku czego zmianie uległa wysokość wynagrodzenia netto należnego spółce z kwoty 38,56 mln zł do kwoty 44,26 mln zł

Oferta konsorcjum Most. Zabrze na 52 mln zł netto wybrana w przetargu w Sosnowcu

Edukacji Ekologicznej - Egzotarium', podał Mostostal Zabrze. "Wartość złożonej przez konsorcjum oferty wynosi 52 mln zł netto (64 mln zł brutto), z czego zakres przynależny GPBP wynosi 26 mln zł netto (32 mln zł brutto). Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 24 miesiące od daty

Spółka Unibepu ma umowę na mosty w ciągu S61 za szac. 21,67 mln zł netto

wynagrodzenie kosztorysowe z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi ok. 21,67 mln zł netto. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy, a zakończenie w II kwartale 2021 r." - czytamy w komunikacie. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego

Grupy WP: Spółka zal. nabędzie 10% udziałów w Nocowanie.pl, będzie miała ok. 85%

mniejszościowego udziałów Nocowanie.pl, które przed zmianą zakładały wykup połowy udziałów mniejszościowych należących do KR po zakończeniu roku obrotowego 2019 oraz pozostałych udziałów mniejszościowych należących do KR po zakończeniu roku obrotowego 2020. Zmieniona umowa wspólników przewiduje prawo do realizacji

Oferta spółki Famuru wybrana na dostawy zwałowarki do kopalni w Bośni

wartość wynagrodzenia za wykonanie zadania może wynieść 6 876 219,81 euro (ok. 29 531 988,84 zł). "Jednocześnie emitent informuje, że ostateczna wartość umowy, do czasu zakończenia postępowania, może ulec zmianie" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji dostawy wynosi 15 miesięcy od

Czy usługa inwestora zastępczego ma charakter usługi ciągłej?

z przytoczonym powyżej stanem faktycznym zamówienie będzie realizowane przez czas dłuższy niż 4 lata. Przy czym precyzyjnie da się określić wyłącznie termin jego rozpoczęcia. Data zakończenia realizacji zamówienia będzie zależeć od wielu czynników. Zostanie oczywiście określona, ale z możliwością

Polkomtel zakończył współpracę z Huawei Polska dot. wdrożenia systemu BES

zależnej Polkomtel decyzji o zawarciu porozumienia o zakończeniu współpracy Polkomtel ze spółką Huawei Polska realizowanej na podstawie umowy z dnia 23 czerwca 2016 r. na wdrożenie systemu BES wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju" - czytamy w komunikacie. Polkomtel zobowiąże się do zapłaty kwoty w

Unibep ma umowę na realizację budynku hotelowego w Krakowie za maks. 70 mln zł

290 jednostek mieszkalnych oraz 43 miejsca postojowe naziemne. Termin zakończenia realizacji Inwestycji ustalony został na III kwartał 2019 r." - czytamy w komunikacie. Zamawiającym jest SH GGH Management 8, podano również. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego

PERN podpisał umowę z ILF na projekt II nitki rurociągu pomorskiego Płock-Gdańsk

), która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r. Wstępnie zakłada się zakończenie etapu prac przygotowawczych oraz rozpoczęcie fazy realizacji inwestycji pod koniec 2021 roku, podsumowano. Kilka dni temu prezes PERN Igor Wasilewski mówił na spotkaniu z dziennikarzami, że wybór wykonawcy II nitki

Rafako: Zakończył się kolejny etap prac rozruchowych bloku 910 MW w El. Jaworzno

. Budowa ma się zakończyć w listopadzie tego roku. Rozpalenie kotła to kolejny etap prac rozruchowych, które mają na celu uruchomienie, regulację i optymalizacje poszczególnych układów bloku. W ubiegłym miesiącu strony podpisały aneks do umowy, który określił zasady dalszej realizacji kontraktu

TIM zakończył przegląd opcji, będzie kontynuował dotychczasową strategię

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - TIM podjął uchwałę o zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych dla grupy kapitałowej, z decyzją o kontynuacji dotychczasowej strategii, podała spółka. "W ramach przeprowadzonego procesu, zarząd TIM S.A. przeprowadził analizę różnych scenariuszy

Konsorcjum Mirbudu zrealizuje odcinek drogi woj. za 164,7 mln zł brutto

 wykonanie zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 - w formule 'zaprojektuj i wybuduj'", podał Mirbud. Wartość umowy to 164,7 mln zł brutto. "Wartość umowy: 164 700 000,02 zł brutto. Termin zakończenia prac: 24 miesiące

Mirbud ma umowę z podwykonawcą odcinka drogi S1 za 117,65 mln zł netto

- Milówka (obejście Węgierskiej Górki)" - czytamy w komunikacie. Wartość umowy to 117 654 799,77 zł netto. Termin zakończenia prac: 31 grudnia 2022 roku, podano również. Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od

Budimex Budownictwo ma umowę z PKP PLK o wartości 1 399,75 mln zł netto

, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku podg. Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg" za 1 399,75 mln zł netto, podał Budimex. "Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu umowy. Termin zakończenia

Archicom zlecił budowę 248 mieszkań we Wrocławiu za 56,2 mln zł netto

. umowy wynosi 56,19 mln zł netto, podał Archicom. "Harmonogram realizacji umowy przewiduje, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi 10 października 2019 roku, a zakończenie 31 marca 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa Archicom, obecna na rynku od ponad 30 lat, zrealizowała już ponad

Unibep zrealizuje inwestycję mieszkaniową w Poznaniu za ok. 46 mln zł netto

kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 170 lokali mieszkalnych, 5 lokali usługowych oraz 169 miejsc garażowych" - czytamy w komunikacie. Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji ustalony został na III kwartał 2020 r., zaś zakończenia na IV kwartał 2021 r. "Szacunkowe wynagrodzenie emitenta

Unibep ma umowę na budowę 3 budynków w Warszawie za 84,8 mln zł netto

realizacji I etapu zaplanowano na III kwartał 2019 r. zaś zakończenie na IV kwartał 2020 r. Natomiast rozpoczęcie realizacji II etapu zaplanowano na III kwartał 2019 r., a zakończenie na I kwartał 2021 r. "Wynagrodzenie za wykonanie I etapu wynosi ok. 41,3 mln zł netto. Natomiast wynagrodzenie za

P.A. Nova ma umowę na wybudowanie sklepu sieci Lidl za 8,7 mln zł

695 257,47 zł. Strony ustaliły termin zakończenia prac na 13 maja 2019 r., podano w komunikacie. P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który w połowie 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę z Politechniką Śląską wartą 30,5 mln zł netto

brutto). "Termin zakończenia prac przypada na lipiec 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności

Unibep ma umowę na centrum logistyczne z terminalem w Łapach za ok. 25 mln zł

Krzysztof Koc z siedzibą w Białymstoku. Przedmiotem umowy jest realizacja budynku magazynowego z częściami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną i transportową. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w II kw. 2019 r." - czytamy w komunikacie. Grupa Unibep działa w segmentach

Rafako oszacuje wartość czterech znaczących umów długoterminowych

powyższych umów. O zakończeniu i wynikach procedury szacowania umów emitent będzie informował w dalszych raportach bieżących" - czytamy w komunikacie. Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków

Acciona wzywa do sprzedaży akcji Mostostalu Warszawa po 3,45 zł sztuka

Mostostalu Warszawa. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów wyznaczono na 23 lipca, a zakończenie na 21 sierpnia. Okres przyjmowania zapisów składa się z dwóch etapów. I etap przyjmowania zapisów od 23 lipca do 1 sierpnia. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW po zakończeniu I etapu

Unibep rozszerzył umowę z Animeksem o prace za ok. 23,4 mln zł netto

mln zł netto do ok. 73,7 mln zł netto, podała spółka. "Zakończenie realizacji prac objętych współpracą z zamawiającym, z uwzględnieniem treści aneksu, zaplanowano na II kwartał 2019 r." - czytamy w komunikacie. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego

Mostostala Warszawa ma aneks do umowy na roboty w Otwocku

zgłoszeniem zakończenia robót dla całości przedmiotu zamówienia do 14.02.2019 r. - Odbiór końcowy po uzyskaniu wymaganych pozwoleń na użytkowanie do 31.03.2019 r. - Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy zostało powiększone do kwoty 21,57 mln zł brutto" - czytamy w komunikacie. Wcześniej w lipcu 2017

Erbud ma umowę na budynek mieszkalny w Dusseldorfie za 11,15 mln euro

inwestycji będzie GWI Bauunternehmung GmbH, w którym Erbud posiada 97,86% udziałów. Termin rozpoczęcia robót to 1 lipca 2020 r., a zakończenia 22 lipca 2021 r., podano również. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz

Polenergia zaoferowała 111 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2024 r.

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) - spółka zależna Polenergii - która wzięła udział w aukcji mocy na rok dostaw 2024, zaoferowała obowiązek mocowy na ten rok w łącznej wysokości 111 MW, podała spółka. "ENS do czasu zakończenia aukcji nie

PKN Orlen rozpocznie budowę morskiej farmy wiatrowej w 2024 roku

; - powiedział Obajtek w kuluarach uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę centrum B+R w Płocku. "Uważamy, że zaczniemy jej realizację w 2024 roku, po zakończeniu rozbudowy petrochemii" - dodał. Prezes zaznaczył, że już obecnie płocki koncern jest czwartym największym

Dekpol ma list intencyjny z Panattoni ws. realizacji magazynu w gminie Ożarów

Mazowiecki, podała spółka. "Zakończenie przez emitenta realizacji inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić w czerwcu 2020 r. Wartość wynagrodzenia netto emitenta za wykonanie inwestycji została ustalona na poziomie ok. 5% przychodów grupy kapitałowej emitenta za 2018r

Spółka Mostostalu Zabrze ma list intencyjny dot. inwestycji w Krakowie

komunikacie.  Termin zakończenia prac przypada na październik 2019 r. W przypadku nie zawarcia umowy emitent otrzyma wynagrodzenie za zakres prac zrealizowany w okresie obowiązywania listu intencyjnego, podano także. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i

Spółka Mostostalu Zabrze ma list intencyjny z ArcelorMittal Poland

zgodnie ustaliły możliwość rozpoczęcia prac od dnia wejścia w życie listu intencyjnego, który do momentu zawarcia umowy stanowi podstawę prawną współpracy stron przy realizacji projektu. W przypadku podpisania umowy, wartość prac wynosić będzie ok. 27 mln zł netto. Termin zakończenia prac przypada na II

Unibep zbuduje w Warszawie dwa budynki za łączną kwotę ok. 61,9 mln zł netto

" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie Unibep z tytułu realizacji przedmiotu umowy I wyniesie ok. 31,3 mln zł netto. Termin rozpoczęcia realizacji Inwestycji I ustalony został na IV kwartał 2018 r., a zakończenia na II kwartał 2020 r., podano także. "Natomiast przedmiotem kolejnej z umów

Konsorcjum Mostostalu Zabrze ma umowę na Egzotarium w Sosnowcu za 64 mln zł

Ekologicznej - Egzotarium i zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego, podano w komunikacie. "Termin zakończenia realizacji inwestycji to 24 miesiące od daty przekazania placu budowy" - czytamy dalej. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i

Konsorcjum Rafako dostarczy kocioł do elektrowni w Serbii za 34,4 mln euro

euro netto)" - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia modernizacji i uruchomienia kotła ustalono na listopad 2021 r., podano także. Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienie od BASF warte ok. 22,7 mln zł netto

zostanie na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych prac i stawek jednostkowych ustalonych w zamówieniu. Termin zakończenia dostaw konstrukcji stalowej objętych zamówieniem to sierpień 2020 r." - czytamy w komunikacie. Łączna wartość obu zamówień realizowanych przez MZRP dla BASF w ramach projektu

Konsorcjum Mirbudu ma umowę na kontynuację odcinka S5 za 359,4 mln zł

węzła Białe Błota (bez węzła) do węzła Szubin (bez węzła) o długości około 9,7 km, za 359 434 109,35 zł brutto, podała spółka. "Termin zakończenia prac wymienionych w umowie: 17 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych"

Unibep ma umowę na inwestycję mieszkaniową w Warszawie za ok. 62 mln zł netto

lokali usługowych oraz 170 miejsc parkingowych" - czytamy w komunikacie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w I kw. 2019 r., a zakończenie w IV kw. 2020 r. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego

Wittchen ma umowę z Pekabex Bet na rozbudowę centrum log. za 15,2 mln zł netto

podatek VAT. "Wynagrodzenie ryczałtowe Pekabex za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 15,2 mln zł netto plus należny podatek VAT. Strony wskazały termin 15 czerwca 2020 r. jako termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu

Prezes PKN Orlen: Wybór wykonawców programu rozwoju petrochemii do końca 2020 r.

Krynica-Zdrój, 06.09.2019 (ISBnews) - Przygotowania do realizacji programu rozwoju petrochemii przebiegają zgodnie z planem, a termin zakończenia wartej ponad 8 mld zł inwestycji w 2023 roku nie jest zagrożony, zapewnił ISBnews prezes Daniel Obajtek. "W przypadku instalacji olefin

Art Games Studio pozyskał z emisji akcji serii E 900 tys. zł

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Art Games Studio pozyskał z emisji akcji serii E 900 tys. zł, a środki te zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych, zaplanowanych na lata 2020-2022, podała spółka. "Z satysfakcją informujemy o pozytywnym zakończeniu emisji prywatnej, w ramach

Celon Pharma zarejestrowała Salmex w Hiszpanii

inhalacyjnych. "Obecnie spółka weryfikuje faktyczną wielkość potencjalnego rynku zbytu oraz ustala z partnerem możliwości komercjalizacyjne dla produktu. Szacowany termin wprowadzenia produktu to I kwartał 2020 r." - czytamy w komunikacie. Spółka podkreśla, że zakończenie ww. procedury

Unibep ma umowę na budynek mieszkalny w Warszawie za 34,6 mln zł netto

towarzyszącą. W budynku o wysokości 7 kondygnacji nadziemnych znajdą się 124 lokale mieszkalne, 5 lokali usługowych oraz 138 miejsc postojowych w garażu podziemnym [...] Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w II kwartale 2020 r." - czytamy w komunikacie. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa

Unibep ma umowę na inwestycję mieszkaniową w Warszawie za 27,6 mln zł netto

zakończenia - na III kwartał 2020 roku. "Przedmiotem umowy jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną. W 4 budynkach o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 100 lokali mieszkalnych" - czytamy w komunikacie

Grupa Azoty zapowiada znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2022

. - Grupa Azoty Puławy - budowa nowego bloku energetycznego w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii cieplnej dla instalacji chemicznych oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej do wysokości rosnących potrzeb zakładu. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2022

Oferta Budimeksu wart. 1,4 mld zł netto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

zakończone.  Termin zakończenia robót przewidziany jest na 207 tygodni od terminu rozpoczęcia robót, podano także. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów

Rafako: Termin odbioru bloku w Jaworznie przesunie się, trwa jego weryfikacja

zdarzeń, przekazanie precyzyjnych szacunków zakończenia testów oraz przewidywanego nowego terminu oddania bloku do eksploatacji" - czytamy dalej. Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych

Spółka zależna Ronsona zleciła budowę IV etapu osiedla za 37,2 mln zł netto

, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, podał Ronson. Wartość umowy to 37 242 tys. zł netto. "Prace budowlane w ramach IV etapu zostaną rozpoczęte w terminie 14 dni od przekazania placu budowy, a ich zakończenie przewidziane jest w terminie dwudziestu miesięcy" - czytamy w komunikacie

Mostostal Zabrze: PORR wstrzymał kontrakt ze spółką zal. na budowę mostu

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, otrzymała z PORR GmbH &Co. KGaA (PORR) pismo zawierające oświadczenie o wstrzymaniu prac i zakończeniu kontraktu dot. montażu konstrukcji stalowej nośnej mostu w ramach budowy nowego

Unibep ma umowę na podwykonawsto budynku w Warszawie za 49,75 mln zł netto

prawo do dodatkowego wynagrodzenia kosztorysowego z tytułu realizacji zmian lokatorskich, w przypadku ich zlecenia przez zamawiającego. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w II kwartale 2019 r., a zakończenie w I kwartale 2021 r., podano także. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa

Unibep ma umowę na realizację mieszkań w Norwegii za ok. 34,6 mln zł

. 2020 r., a zakończenie inwestycji przewidziano na I kw. 2021 r., przy czym uruchomienie produkcji uzależnione jest od uzyskania przez zamawiającego odpowiedniego poziomu sprzedaży mieszkań, podano także.  Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności

Unibep ma warunkową umowę przebudowy hali magazynowej za min. 17,2 mln zł netto

zakończenie w II kwartale 2020 r." - czytamy dalej. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66

Lokum rozpoczęło przekazywanie mieszkań w X etapie Lokum di Trevi we Wrocławiu

Międzyleską na wrocławskim Tarnogaju powstało 256 lokali o zróżnicowanym układzie i metrażach - od kawalerek o powierzchni 26 m2 do dużych, 4-pokojowych mieszkań idealnych dla rodzin z dziećmi" - czytamy w komunikacie. Sfinalizowanie budowy X etapu Lokum di Trevi oznacza zakończenie realizacji całej

Oferta spółki zal. Apatora warta 26,2 mln zł wybrana w przetargu PSG

jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych, podano również. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 828,69 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)  

PORR ma umowę na odcinek S16 Borki Wielkie - Mrągowo za 625,9 mln zł

na linii wschód - zachód. W fazie przygotowawczej jest następny etap rozbudowy tej drogi, czyli odcinka Mrągowo - Orzysz - Ełk. Dobiega końca opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko. Po zakończeniu weryfikacji tych dokumentów odbędzie się

Master Pharm zakończył przegląd opcji strategicznych

uzyskane informacje, zarząd podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych i koncentracji na rozwoju organicznym spółki, zgodnie z dotychczasową strategią. Zarząd uznał to rozwiązanie za obecnie najkorzystniejsze w kontekście realizacji długoterminowych celów biznesowych emitenta" 

Unibep ma umowę na realizację inwestycji budowlanej za 22,5 mln zł netto

realizacji umowy wynosi 22,5 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest rozbudowa istniejącego budynku drukarni, w tym budowa budynku socjalnego oraz hali magazynowej" - czytamy w komunikacie. Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji ustalony został na I kw. 2018 r., zaś zakończenia na I kw. 2019 r

Budo Instal wybuduje osiedle we Wrocławiu dla Archicomu za 37,17 mln zł netto

realizacji umowy przewiduje, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi 30 października 2019 roku, a zakończenie 30 września 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość kontraktów zawartych z tym wykonawcą przez spółki z Grupy Archicom w zakresie robót budowlanych wynosi 52,35 mln zł, podano

Budimex wybuduje kolektor dla MPWiK w Warszawie za 348,98 mln zł netto

dnia zawarcia umowy. Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Okres gwarancji: 36 miesięcy na wykonane prace i 120 miesięcy na zastosowany materiał rurociągów" - czytamy w komunikacie. Wartość umowy to 348 978 963 zł netto. W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna

Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 4,4 mln euro

., podał Mostostal Zabrze. Wartość zamówienia to ok. 4,4 mln euro netto, natomiast termin zakończenia realizacji całego zamówienia został określony na I kwartał 2024 r. "O poprzednim zamówieniu o istotnej jednostkowej wartości w ramach ww. umowy ramowej emitent informował w raporcie bieżącym [...] z

PKN Orlen zawarł umowę na wykonanie instalacji Visbreakingu za ok. 750 mln zł

mld zł. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2022 roku. Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu zysk operacyjny EBITDA PKN Orlen S.A., może wzrosnąć w przedziale od 340 do 415 mln zł rocznie" - czytamy w komunikacie. W osobnym komunikacie spółka podała, ujawniając opóźnioną

Rafako zostało zakwalifikowane do III fazy projektu NCBR 'Program Bloki 200+'

, w związku z czym została umieszczona na ostatecznej liście podmiotów zakwalifikowanych do fazy III podpisanej przez dyrektora NCBiR. Planowany termin zakończenia realizacji Projektu Bloki 200+ to 31 marca 2021 r." - zakończono w informacji. Rafako jest największym w Europie producentem kotłów

Unibep ma umowę na obiekt mieszkalno-usługowy w stolicy za ok. 67 mln zł netto

. W 3 budynkach o wysokości od 4 do 9 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 307 lokali mieszkalnych oraz 20 lokali usługowych" - czytamy w komunikacie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w II kwartale 2019 r., a zakończenie w I kwartale 2021 r., podano także. Grupa Unibep działa w

Serinus przedłużył o rok III etap prac poszukiwawczych na koncesji Satu Mare

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Serinus Energy uzyskał od rumuńskiego regulatora 12-miesięczne przedłużenie terminu zakończenia trzeciego etapu prac poszukiwawczych na obszarze koncesji Satu Mare w Rumunii, podała spółka. Serinus przewiduje, że program badań sejsmicznych rozpocznie się w II kw