zakończenie postępowań

Zwrot próbek po zakończeniu postępowania

Zwrot próbek po zakończeniu postępowania

Pytanie: Zakończyłam postępowanie na dostawę tuszy i tonerów. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego, wykonawca (w przypadku zaoferowania towaru równoważnego) zobowiązany był dostarczyć wraz z ofertą po jednej sztuce każdego zaoferowanego

Sąd potwierdził zakończenie postępowania układowego PBG

Warszawa, 16.09.2016 (ISBnews) - PBG otrzymała z Sądu Upadłościowego w Poznaniu potwierdzenie uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania układowego. Tym samym z nazwy znika dopisek "w upadłości układowej", podała spółka. "Żeby te dziewiętnaście liter mogło

Orco wnioskuje o wcześniejsze zakończenie postępowania naprawczego

Warszawa, 22.06.2015 (ISBnews) - Orco Property Group złożyło wniosek w sprawie wcześniejszego zakończenia postępowania naprawczego (Safeguard Plan), podała spółka. Spółka przypomina, że w konsekwencji kryzysu na rynku nieruchomości w 2009 r. wystąpiła do francuskiego sądu o wszczęcie pewnego

Zwrot próbek po zakończonym postępowaniu

Zwrot próbek po zakończonym postępowaniu

Pzp ,wnioski wykonawców, których oferty nie zostały wybrane. Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie zwraca się próbek. Generalnie zamawiający zobowiązany jest do przechowywania protokołu wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o

Paryski sąd zaakceptował wniosek Orco o zakończenie postępowania naprawczego

Warszawa, 20.08.2015 (ISBnews) - Sąd w Paryżu zaakceptował wniosek Orco Property Group w sprawie wcześniejszego zakończenia postępowania naprawczego, podała spółka. "Sąd gospodarczy w Paryżu zaakceptował wniosek Orco Property Group o wcześniejsze zakończenie postępowania naprawczego

Sąd postanowił zakończyć postępowanie upadłościowe PBG

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych doręczył PBG postanowienie w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego, podała spółka. Postanowienie nie jest prawomocne. W połowie

Orco zakończyło postępowania upadłościowe trzech spółek węgierskich

rzecz państwa węgierskiego, które skorzystało z prawa pierwokupu. Orco zapłaciło bankowi finansującemu 9 mln euro w związku ze zwolnieniem z udzielonych gwarancji i zobowiązań związanych z projektem Vaci 188. "Po zakończeniu z sukcesem trzech postępowań dla spółek węgierskich, Orco zamierza

Sąd zakończył postępowanie upadłościowej rumuńskiej spółki zależnej CI Games

Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Sąd w Bukareszcie, VII Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego spółki zależnej City Interactive Studio SRL z siedzibą w Bukareszcie, podało Ci Games. O złożeniu wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości przez City

Unieważnienie aukcji elektronicznej nie unieważnia przetargu

Unieważnienie aukcji elektronicznej nie unieważnia przetargu

jego zakończeniem, natomiast unieważnienie czynności w postępowaniu nie oznacza zakończenia postępowania, lecz powrót etapu poprzedzającego podjęcie wadliwej czynności i daje możliwość jego przeprowadzenia zgodnie z wymaganymi przepisami. Zatem przeprowadzenie aukcji elektronicznej jako czynności w

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

strony zamawiającego powinny złożyć oświadczenie zgodnie z art. 17 ust 2 Prawo zamówień publicznych, natomiast wykonawca powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art 22 ust 1 Prawo zamówień publicznych i oświadczenie o wykluczeniu art 24 ust 1 Prawo zamówień publicznych

Prokuratura Krajowa potwierdza: Przyglądamy się sprawie TeleOpieki24

Prokuratura Krajowa potwierdza: Przyglądamy się sprawie TeleOpieki24

dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, że Prokuratura Krajowa, która koordynuje pracę prokuratur rejonowych i okręgowych, bada skalę problemu. W czwartek oficjalnie to potwierdziła. – Departament do spraw przestępczości gospodarczej Prokuratury Krajowej prowadzi aktualnie kwerendę wszystkich postępowań

Afera GetBack. UOKIK: Idea Bank nie grał uczciwie wobec klientów oferując im obligacje firmy GetBack

Afera GetBack. UOKIK: Idea Bank nie grał uczciwie wobec klientów oferując im obligacje firmy GetBack

i bez akcji. Gwarantowane obligacje korporacyjne na 24 miesiące 6 proc. w skali roku wypłata odsetek co miesiąc". Postępowanie na szeroką skalę" Wejście UOKiK do banku spowodowane było 520 skargami poszkodowanych klientów, którzy stracili zainwestowane pieniądze, bo bankowcy stosowali

Nareszcie korzystny wyrok NSA w sprawie VAT

konkretną procedurą postępowania weryfikacyjnego i obowiązuje do czasu zakończenia weryfikacji w tej właśnie procedurze.Sąd stwierdził również, że nie jest zasadny argument urzędu skarbowego, że stanowisko Sądu I Instancji prowadzi do "powstania luki czasowej w obowiązywaniu postanowień". Zdaniem

UOKiK pozwał UEFA za regulamin na Euro

UOKiK pozwał UEFA za regulamin na Euro

dotyczy zwrotów pieniędzy dla posiadaczy karnetów za odwołany mecz. Rzeczniczka UOKiK-u Małgorzata Cieloch powiedziała IAR, że Urząd zainteresował się sprawą po skargach kibiców. Postępowanie przeciwko Klubowi Piłkarskiemu Legia Warszawa może zakończyć się nakazem zmiany praktyki i karą finansową w

Action: Sąd zatwierdził przyjęcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

prawną zakończenia postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec emitenta oraz wykonywania przez spółkę zatwierdzonego układu" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów

Ursus złożył w sądzie odpowiedzi na wnioski PKO BP i Getin Noble Banku

, wierzycieli oraz akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie. Ponadto Ursus wskazuje, iż zgodnie z postanowieniami sądu wstrzymał on rozpoznanie przedmiotowych wniosków do czasu prawomocnego zakończenia przyspieszonego postępowania układowego spółki. Przyspieszone postępowanie układowe wobec Ursusa jest

Nextbike: Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki

. Jednocześnie spółka poinformowała, że stosownie do zapisów Prawa upadłościowego, nie można ogłosić upadłości spółki w okresie od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego (tj. od 2 czerwca 2020 r.) do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia. 19 maja br. Nextbike Polska, po przeanalizowaniu

Oferta Budimeksu za 159,4 mln zł netto najwyżej oceniona na prace w Szczecinie

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Oferta Budimeksu, warta 159,4 mln zł netto, została oceniona najwyżej w postępowaniu na rozbudowę Teatru Polskiego w Szczecinie, podała spółka. "Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny

Sąd odrzucił wniosek Ursusa o kolejne postępowanie układowe

postępowanie układowe nie jest prawomocnie zakończone (...) oraz że przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych toczy się kolejne takie postępowanie (w tym postępowaniu emitent skierował szeroko uzasadniony wniosek

UOKiK przedłużył postępowanie antymonopolowe m.in. ws. Benefit Partners

Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przewiduje nowy termin zakończenia postępowania antymonopolowego prowadzonego m.in. przeciwko Benefit Partners na dzień 30 września 2019 roku, wynika z komunikatu Benefit Systems. "Prezes Urzędu wskazał, że z

Elektrobudowa złożyła zażalenie na decyzję sądu o ogłoszeniu upadłości spółki

długość trwania postępowań Sądu Arbitrażowego w podobnych sprawach oraz kiedy przewidywane było zakończenie przedmiotowej sprawy przy założeniu, że nie zostałaby ogłoszona upadłość Elektrobudowa SA; 2. uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości oraz oddalenie wniosku o ogłoszeniu upadłości, jak i

Oferta spółki Famuru wybrana na dostawy zwałowarki do kopalni w Bośni

wartość wynagrodzenia za wykonanie zadania może wynieść 6 876 219,81 euro (ok. 29 531 988,84 zł). "Jednocześnie emitent informuje, że ostateczna wartość umowy, do czasu zakończenia postępowania, może ulec zmianie" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji dostawy wynosi 15 miesięcy od

Remonty dróg za prywatne pieniądze zbyt kosztowne

trzebnicki. Rocznie wydaje 14 tys. zł na każdy kilometr. Dla firm natomiast to koszt od 50 do 138 tys. zł. Marszałek zdecydował, że po unieważnieniu przetargu rozpisze nowe postępowanie. Tym razem jednak wykonawca wybrany zostanie w drodze dialogu konkurencyjnego. To długotrwała, ale za to bardziej

Banki pomogą ofiarom. Oby zwykłym Polakom też

banku o możliwość wypłaty 5.000 zł, bank może się na to zgodzić, nie czekając na postępowanie spadkowe. Nie chcę oskarżać bankowców o to, że naginają przepisy, by pomóc rodzinom ofiar katastrofy, osób z pierwszych stron gazet. Te rodziny są rzeczywiście w trudnej sytuacji finansowej i zasługują na pomoc

Oferta Budimeksu za 229,4 mln zł netto wybrana w przetargu na odcinek S1

Budimex. "Wartość oferty: 229 368 072 zł netto. Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy z wykonawcą. Termin zakończenia robót: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat. Okres rękojmi: 60 miesięcy" - czytamy w komunikacie. 16

UOKiK wszczął dwa postępowania dot. Idea Banku, który nie zgadza się z zarzutami

postanowieniach, postępowania mogą zakończyć się wydaniem: 1) decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującej zaniechanie jej stosowania 2) decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzającej zaniechanie jej stosowania 3) decyzji

ZE PAK: KE zamknęła postępowanie dot. budowy odkrywki 'Tomisławice'

informację o zakończeniu postępowania przekazał spółce dyrektor departamentu zarządzania środowiskiem Ministerstwa Środowiska, zawiadamiając, że Komisja Europejska zaakceptowała wyjaśnienia strony polskiej w tej sprawie, dodano. Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką

Skarbówka wkracza "na rympał". Urzędnicy złamali prawo? Jest zawiadomienie do prokuratury

porównała też sposób zakończenia tych postępowań z ogółem postępowań karnych skarbowych i karnych, prowadzonych w tym samym okresie. Okazało się, że nadgorliwa działalność skarbówki nie przekładała się na nadzwyczajne wykrycie przestępstw podatkowych. W porównaniu z innymi sprawami karnymi te, które

Konkurs na zarząd PGNiG VI kadencji został zakończony bez rozstrzygnięcia

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydowała o zakończeniu bez rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska nowej VI wspólnej kadencji zarządu, podała spółka. "Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i

Sąd czasowo wstrzymał rozpoznanie wniosku PKO BP o ogłoszenie upadłości Ursusa

zakończenia przyspieszonego postępowania układowego spółki, podał Ursus. "17 października 2019 r. wpłynęło do spółki postanowienie Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych datowane na dzień 9 października 2019 r. o wstrzymaniu

Oferta Apatora warta do 95 mln zł wybrana w przetargu spółek Taurona, PGE, Enei

realizacji w ciągu 2 lat od zakończenia zamówienia podstawowego. W związku z powyższym potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 95 mln zł" - czytamy w komunikacie. Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników tego przetargu. Zawarcie umowy przewidziane jest

Oferta spółki zal. Apatora warta 26,2 mln zł wybrana w przetargu PSG

jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych, podano również. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 828,69 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)  

Action: Sąd stwierdził przyjęcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Sędzia - komisarz wydał postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Action, podała spółka. "Informujemy, że wczoraj sąd stwierdził przyjęcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Action S.A. To etap poprzedzający

Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji prawa górniczego

prawnym nie jest możliwe zakończenie postępowania koncesyjnego na poszukiwanie i rozpoznanie złóż.   Dopiero po przyznaniu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż firmy mogą podjąć działania w zakresie wykonywania prac geologicznych pozwalających udokumentować zasoby. Jeśli udokumentują je w

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Brastera

kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach.  "Zgodnie z założeniami ustawodawcy, przyspieszone postępowanie układowe powinno zostać zakończone w ciągu ok. czterech miesięcy. Termin ten jest jednak zależny od szeregu czynników, w tym także czynników od spółki niezależnych, a tym

Oferta Famuru za ok. 85 mln euro wybrana przez rosyjskiego kontrahenta

kopalni "im. W.D. Jalewskowo" 235 sekcji, podała spółka. "Kupujący zaprosił emitenta do dalszych negocjacji i uzgodnień, związanych z warunkami oferty. Jednocześnie emitent informuje, że ostateczny zakres i wartość umowy, do czasu zakończenia postępowania, może ulec zmianie. O końcowym

Sąd odrzucił wniosek o kolejne postępowanie restrukturyzacyjne Ursusa

postanowienie sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, podała spółka.  "Jako podstawę odrzucenia wniosku sąd wskazał, iż wszczęcie kolejnego postępowania restrukturyzacyjnego jest niedopuszczalne, jeżeli wcześniejsze postępowanie restrukturyzacyjne nie zostało zakończone lub

PESA z jedyną ofertą dla Kolei Dolnośląskich na dwa pociągi za 42,75 mln zł

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz złożyły jedyną ofertę, wartą 42,75 mln zł brutto, w przetargu Kolei Dolnośląskich (KD) na 2 nowe pociągi spalinowe, podał przewoźnik. "Przedmiotem ogłoszonego 19 czerwca postępowania jest dostawa dwóch dwuczłonowych

Skobel z ME: Postępowanie URE ws. wzrostów cen energii zaplanowane do 2 stycznia

Warszawa, 19.10.2018 (ISBnews) - Zakończenie postępowania wyjaśniającego Urzędu Regulacji Energetyki (URE), Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie wzrostu giełdowych cen energii planowane jest na 2 stycznia 2019 r., poinformował wiceminister

Oferta Budimeksu na 165,6 mln zł oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA

oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone" - czytamy w komunikacie. Zakładany termin rozpoczęcia robót to dzień zawarcia umowy, a termin zakończenia robót to 31 miesięcy od daty zawarcia umowy, podano także. Budimex

Grupa Orlen rozpoczęła postępowanie na 2 tys. wagonów kolejowych

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Grupa Orlen rozpoczęła postępowanie na 2 tysiące wagonów do przewozu produktów rafineryjnych i petrochemicznych, podał koncern. Oferty mogą być składane od dziś do 29 lipca. "Inwestujemy w rozwój przewozów kolejowych! Rozpoczynamy postępowanie zakupowe na 2

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

zakończeniu stanu epidemii lub stanu epidemicznego postępowania egzekucyjne zostaną podjęte przez organy egzekucyjne z urzędu, bez konieczności zawiadamia o tym stron. Zarówno wstrzymanie postępowania egzekucyjnego, jak i jego podjęcie na nowo nie wiąże się z żadnymi opłatami dla zobowiązanego - tłumaczy

Budimex ma umowę na prace hydrotechniczne w Słubicach za 102,1 mln zł netto

Warszawa, 21.07.2020 (ISBnews) - Budimex zawarł z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę w postępowaniu przetargowym na "Kontrakt 1C.2 Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga

Polwax złożył do KNF wniosek o zawieszenie postępowania ws. prospektu emisyjnego

punktu widzenia treści zawartych w prospekcie. Zawieszenie jest więc jedynym właściwym rozwiązaniem proceduralnym. Po zakończeniu wszystkich działań związanych z inwestycją oraz zawarciu umowy z ING Bankiem Śląskim na finansowania inwestycji Polwax chce kontynuować postępowanie ws. zatwierdzenia

UOKiK skierował do II etapu postępowanie dot. przejęcia NEF Battery Holdings

spółkę. Rynek akumulatorów badany był przez UOKiK 10 lat temu przy okazji postępowania, które zakończyło się zakazem koncentracji Orzeł Biały - Baterpol. Aby zdobyć aktualne dane, niezbędne jest przeprowadzenie badania rynku, wskazano również. "Rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza

Oferta konsorcjum z Budimeksem najwyżej oceniona na kontynuację prac na A1

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe (lider, 45% udziału), Budimex (45%) i Budpol (10%), warta 353,17 mln zł netto, została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na "Kontynuację

UOKiK przedłużył postępowanie antymonopolowe m.in. ws. Benefit Partners

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał postanowienie o przedłużeniu zakończenia postępowania antymonopolowego prowadzonego m.in. przeciwko Benefit Partners do 30 kwietnia 2019 r., podała spółka. "Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT za grudzień 2014 r.

zakończeniu ewentualnego postępowania sądowo-administracyjnego (za grudzień 2014 roku) lub po zakończeniu ewentualnego postępowania nadpłatowego za lipiec 2018 roku" - czytamy w komunikacie. W celu uniknięcia ponownej wpłaty tej samej kwoty zobowiązania spółka zależna wspólnie z doradcami podatkowymi

Oferta Budimeksu oceniona najwyżej w przetargu dot. terminalu prom. Świnoujście

. "Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone" - czytamy w komunikacie. Zakładany termin zakończenia robót to 30.11.2021 r., podano także. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie

PGNiG ponownie ogłosiło konkurs na stanowiska zarządu VI kadencji

zdecydowała o zakończeniu bez rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska nowej VI wspólnej kadencji zarządu. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w

Umorzono postępowanie w sprawie upadłości spółki zależnej Mennicy

postanowienie mające skutek w postaci zakończenia lub umorzenia tego postępowania. Powyższe oznacza, że tak długo jak trwa postępowanie sanacyjne brak jest możliwości ogłoszenia upadłości, a postępowanie w tym przedmiocie podlega umorzeniu. W ocenie sądu brak było jakichkolwiek podstaw do wstrzymania

Budimex ma umowę na prace w terminalu promowym w Świnoujściu za 185,2 mln zł

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Budimex podpisał umowę z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w postępowaniu przetargowym na "Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego", podała spółka. Wartość kontraktu to 185,2

Zlecili prawie 200 tys. spraw windykacyjnych. Chcą prześwietlać dłużników na wylot. Komornicy oburzeni

poniesie dłużnik na zakończenie egzekucji. Trzeba pamiętać, że wierzyciel płaci zaliczki i potem je odzyskuje, a koszty postępowania ponosi dłużnik. Best zapewnia, że setki jego wniosków nie spowodują zatorów w kancelariach komorniczych. "Czynności, za które komornik pobiera wynagrodzenie, wymagają

Sąd postanowił umorzyć postępowanie upadłościowe Vistalu Gdynia

postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia" - czytamy w komunikacie.  20 listopada spółka informowała, że Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne Vistal Gdynia. Na początku października br

Sąd umorzył postępowanie upadłościowe TXM

TXM.  "Po ustaleniu, że 15 maja 2019 r. sąd restrukturyzacyjny otworzył postępowanie układowe TXM S.A. w restrukturyzacji oraz w myśl regulacji ustawy Prawo upadłościowe, w świetle której nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy do czasu zakończenia lub prawomocnego umorzenia

Energa ma 8 ugód ws. praw majątkowych, stara się o zmianę decyzji ws. 12 umów

etapie II instancji, a w trzech sprawach Energa stara się o uchylenie wyroków arbitrażowych. "Spółka w 8 przypadkach zawarła ugody, które zakończyły wszelkie spory na tle umów. Łącza moc, której te ugody dotyczyły, stanowi 59% mocy zainstalowanej pozwanych farm. Do tej pory dwa postępowania

Oferta Budimeksu na 249,69 mln zł netto najkorzystn. w przetargu na obwodnicę

krajowej nr 35'. Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone" - czytamy w komunikacie. Przewidywany termin rozpoczęcia robót nastąpi po przedłożeniu zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizacji

Oferta Budimeksu wart. 1,4 mld zł netto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe oceniły jako najkorzystniejszą ofertę Budimex Budownictwo, spółki zależnej Budimeksu w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę

Sygnity utworzył rezerwy na ok. 14 mln zł w związku z postępowaniami sądowymi

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Sygnity utworzył rezerwy dla roszczeń kontrahenta w związku z postępowaniami sądowymi w wysokości ok. 14 mln zł, podała spółka. "Zarząd Sygnity z siedzibą w Warszawie informuje, iż w związku z zakończoną analizą prawną pism procesowych kontrahenta

Spółka Mostostalu Zabrze z najkorzystniejszą ofertą na prace za 37,5 mln zł

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Oferta Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego (GPBP) - spółki zależnej Mostostalu Zabrze - została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na budowę Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, podał

Oferta Budimeksu za 486,8 mln zł netto na S7 Modlin-Czosnów z najwyższą oceną

Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła)", podał Budimex. "Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone" - czytamy w komunikacie. Budimex jest notowany na warszawskiej

UOKiK: Postępowanie ws. Volkswagena jest na końcowym etapie

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Postępowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dotyczące manipulowania wskaźnikami emisji spalin w samochodach koncernu Volkswagen (VW) jest na końcowym etapie, podał Urząd. Prezes UOKiK zakończył analizować materiał dowodowy, następnym krokiem

Sąd zatwierdził układ TXM przyjęty w przyspieszonym postępowaniu układowego

, postępowanie restrukturyzacyjne zostanie formalnie zakończone i spółka wejdzie w etap wykonywania układu, zgodnie z jego treścią" - podano także. Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym

Mediacje gospodarcze. Czy mogą pomóc twojej firmie? [PORADNIK]

postępowanie prowadzono na podstawie umowy o mediacje – zmiana tej umowy. Należy podkreślić, że strony zawierają ugodę tylko wtedy, gdy wyrażają zgodę na treść wspólnie wypracowanego porozumienia - mówi mecenas Aleksandra Grzechnik. Skutki zawarcia ugody Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie

Zarządca Grupy Piotr i Paweł pozytywnie zaopiniuje złożone propozycje układowe

. "Przyjęcie złożonych przez spółki propozycji układowych pozwoli na szybkie zakończenie postępowań sanacyjnych oraz na koncentrację na inwestycjach w rozwój i przygotowaniu przyszłego biznesu z korzyścią dla wszystkich partnerów handlowych" - podkreślił.  W trzech spółkach z Grupy Piotr

Ruszyły konkursy na funkcję prezesa i członków zarządu GA Puławy

spółki nowej kadencji. Liczbę członków zarządu nowej kadencji rada nadzorcza określi wraz z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniając jego wyniki" - czytamy w komunikacie. Kandydaci do zarządu GA Puławy muszą m.in. posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres

PGNiG i PST zostały włączone do postępowania derogacyjnego Nord Stream 2

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz jego niemiecka spółka zależna PGNiG Supply & Trading (PST) zostały dopuszczone do udziału w postępowaniu w sprawie przyznania derogacji dla Nord Stream 2 od stosowania przepisów III Pakietu Energetycznego

Oferta Famuru wybrana na dostawę przenośników do Bogdanki za maks. 57,7 mln zł

. Maksymalna wartość wynagrodzenia to 57,69 mln zł. "Maksymalna wartość wynagrodzenia za wykonanie zadania nr 2 może wynieść 57 691 056,91 zł netto. Jednocześnie emitent informuje, że ostateczna wartość umowy, do czasu zakończenia postępowania, może ulec zmianie" - czytamy w komunikacie. Termin

Budimex wybrany do prac hydrotechnicznych w Słubicach za 102,1 mln zł netto

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Oferta Budimeksu, warta 102,1 mln zł netto, została wybrana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na: "Kontrakt 1C.2 Budowa wałów

Coraz więcej wyroków korzystnych dla frankowiczów. Sądy już nie nadążają

usprawnienia postępowania – wskazuje dr Jacek Czabański, adwokat prowadzący wiele spraw związanych z kredytami frankowymi. Czabański zarzuca sądom, że wyznaczają zbędne posiedzenia przygotowawcze lub rozprawy bez wzywania świadków lub wzywają na  świadków pracowników central bankowych, którzy nie

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4% r/r do 232 w I kw. 2020

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce wyniosła 232 w I kwartale 2020 r., co oznacza wzrost o 4% r/r., podało Coface. Wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości (135 tj. 58%), co daje wzrost o 10% r

Rada wierzycieli Action wnioskuje o zakończenie sanacji i głosowanie nad układem

września 2018 r. "Rada wierzycieli podjęła m. in. uchwały nr 2 i 3/09/2018, w których uznała, że postępowanie sanacyjne powinno zostać zakończone niezwłocznym zwołaniem zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem oraz że wierzyciele, po tak długim okresie oczekiwania powinni mieć

PKN Orlen ogłosił postępowanie na projekt morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

zostało skierowane do potencjalnych oferentów, posiadających szerokie doświadczenie w projektowaniu morskich farm wiatrowych. Po zakończeniu etapu przygotowania wstępnego projektu technicznego koncern rozpocznie postępowania przetargowe na dostawy kluczowych urządzeń, dodano. PKN Orlen (poprzez swoją

MON otrzymał oferty na dostawę śmigłowców

postępowanie już przystąpili do analizy ofert liczących w każdym wypadku po kilkanaście tysięcy stron" - czytamy w komunikacie. O wynikach prowadzonego w trybie całkowitej poufności postępowania, opinia publiczna zostanie poinformowana, niezwłocznie po jego zakończeniu, podano również. W połowie marca

Oferta Famuru warta 44,42 mln zł netto wybrana w przetargu na sprzęt dla PGG

emitent informuje, iż ostateczna wartość umowy do czasu zakończenia postępowania może ulec zmianie" - czytamy w komunikacie. Famur poinformuje o ewentualnym zawarciu stosownej umowy w odrębnym raporcie bieżącym. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji

Oferta Budimeksu na 471,4 mln zł netto oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA

) - w. Bobolice. Odcinek 1 węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem), podała spółka. "Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie poinformowała spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

Spółki z Grupy Piotr i Paweł uregulowały zaległości wobec wierzycieli

patrzeć z dużym spokojem i optymizmem na dalszy przebieg i zakończenie postępowań sanacyjnych. Obecnie czekamy na uprawomocnienie się złożonych spisów wierzytelności dla każdej ze spółek będącej w sanacji. Po potwierdzeniu ich przez sąd przystąpimy do przygotowania propozycji układowych. Sukcesywnie

Rewolucyjny wyrok TSUE. Polscy przedsiębiorcy bardziej chronieni przed kontrolami skarbowymi

zamierza wydać decyzję, a podatnik będzie miał szansę kwestionować te dowody. Wyrok ma znaczenie dla toczących się postępowań, ale również dla tych już zakończonych w postępowaniach administracyjnych lub w tych, gdzie zapadły już prawomocne wyroki sądowe. Jak to możliwe? Otóż zgodnie z przepisami ordynacji

COIG: Liczba upadłości firm wyniesie poniżej 600 w całym 2018 r.

biznesowej rzeczywistości. "Zawieszenie postępowań komorniczych z mocy prawa i zawarcie układu z wierzycielami to często najskuteczniejsze rozwiązanie, chroniące firmę przed upadłością i zakończeniem działalności" - napisała Grudzień-Kurpiewska w analizie przesłanej ISBnews. Jak podał COIG, w

Oferta Budimeksu za 460,8 mln zł netto najwyżej oceniona na dokończenie odc. S5

. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone" - zastrzeżono w komunikacie. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji spadła o 3% r/r do 452 w I poł. 2020

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce wyniosła 452 w I półroczu 2020 r., co oznacza spadek o 3% r/r, podało Coface. Wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości (257 tj. 57%). "Polska gospodarka powoli i stopniowo wychodzi

Oferta Budimeksu wybrana w przetargu na prace w terminalu promowym Świnoujście

Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście wybrał ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na "Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego", podała spółka

PBG złożyło w sądzie plan restrukturyzacyjny

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Zarządca PBG w restrukturyzacji zakończył wspólnie z zarządem prace nad planem restrukturyzacyjnym i przekazał plan do akt postępowania sanacyjnego PBG prowadzonego przez sąd rejonowy w Poznaniu, podała spółka. "Plan restrukturyzacyjny został sporządzony i

Oferta Apatora za max. 39,5 mln zł netto wybrana w przetargu Tauron Dystrybucja

. Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników przetargu w terminie 10 dni. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych, podano również. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także

Oferta Budimeksu wybrana na budowę odcinka drogi S11 za 471,4 mln zł netto

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKA) oddział w Szczecinie wybrała ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. "Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w

Co robić, gdy firma ma kłopoty. Poradnik

zadłużenia pierwszym krokiem, jaki wypadałoby podjąć, jest zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności. Można to zrobić, rozwiązując czy renegocjując zawarte umowy, których wykonywanie wiąże się z ponoszeniem takich kosztów. W ostateczności właściwym rozwiązaniem jest zakończenie prowadzonej działalności

UKE wznowił postępowanie w sprawie rezerwacji z pasma 1800 MHZ

Warszawa, 18.09.2017 (ISBnews) - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) wznowił postępowanie administracyjne zakończone przyznaniem na rzecz spółek CenterNet oraz Mobyland (obecnie Aero 2) rezerwacji częstotliwości z zakresu 1710 - 1730 MHz i 1805 - 1825 MHz w oparciu o wyniki przetargu

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT w 2014 r.

instancji) zostanie odzyskana przez spółkę zależną najpóźniej po zakończeniu ewentualnego postępowania sądowoadministracyjnego (za grudzień 2014 roku) lub po zakończeniu ewentualnego postępowania nadpłatowego za lipiec 2018 roku" - czytamy w komunikacie. Wysokość należnych odsetek na dzień publikacji

Emil Ślązak został delegowany na stanowisko p.o. prezesa BOŚ Banku

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) delegowała Emila Ślązaka, członka rady nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu BOŚ Banku do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa banku, jednak nie dłużej niż do 16

Oferta Pekabex Bet najkorzystniejsza na 4 budynki mieszkalne we Włocławku

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Oferta spółki zależnej Pekabeksu - Pekabex Bet - została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z

Oferta Budimeksu za 486,8 mln zł netto wybrana w przetargu na S7 Modlin-Czosnów

" (z węzłem) do węzła "Czosnów" (bez węzła)", podał Budimex. "Datą rozpoczęcia jest dzień zawarcia umowy z wykonawcą. Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat. Okres rękojmi: 60 miesięcy" - czytamy w

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe TXM

wiceprezes Agnieszka Smarzyńska. Obecnie jest zbyt wcześnie, aby oszacować czas trwania postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z założeniami ustawodawcy przyspieszone postępowanie układowe powinno zostać zakończone w ciągu 3 miesięcy, jednakże z uwagi m.in. na rozmiary przedsiębiorstwa TXM proces ten

Oferta Budimeksu na 843,74 mln zł netto oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA

, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek'" - czytamy w komunikacie. Wartość oferty to 843 737 091 zł netto. Nie oznacza to wyboru oferty Budimeksu jako najkorzystniejszej, ponieważ postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone, zastrzeżono. Budimex jest

Quercus TFI podpisał z GetBack umowę spłat z obligacji na łącznie 91,22 mln zł

;Zgodnie z ww. umową: - spłata zobowiązań wynikających z ww. obligacji została ustalona na poziomie pomiędzy 35 000 000 a 40 000 000 zł (uzależnione od wycen wartości zabezpieczeń na dzień uprawomocnienia się przyśpieszonego postępowania układowego), co przy uwzględnieniu całkowitej wartości

Sąd zawiesił postępowanie ws. zarządcy praw z udziału ARP w Hawe

Warszawa, 14.04.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia zawiesił postępowanie z wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o ustanowieniu zarządy do wykonywania praw z udziału w Hawe do czasu zakończenia postępowania sanacyjnego, podała spółka. ″Sąd Rejonowy dla Warszawy

RN JSW wszczęła nowe postępowanie na stanowiska prezesa i wiceprezesa

Warszawa, 09.08.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wszczęła nowe postępowanie w celu wybrania prezesa i wiceprezesa ds. technicznych, podała spółka. "Rada nadzorcza zakończyła postępowanie na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych bez

Oferta Budimeksu za 478 mln zł netto najwyżej oceniona w przetargu przez PKP PLK

projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie", podała spółka. "Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone" - czytamy w komunikacie. Wartość