zakończenie montażu

Jest przetarg na rękawy dla gdańskiego lotniska

Jest przetarg na rękawy dla gdańskiego lotniska

Obecnie w Polsce rękawy posiadają tylko dwa lotniska: warszawskie Okęcie oraz wrocławskie Starachowice. Teraz dołączy do nich Rębiechowo. Władze lotniska właśnie ogłosiły przetarg na ich dostawę i montaż. Rękawy to pomosty prowadzące z terminalu do samolotów. Dzięki nim pasażerowie przylatujący i

Mostostal Zabrze wykona prace na potrzeby instalacji kwasu azot. we Włocławku

umowne obliczone zostanie na podstawie rzeczywiście wykonanych prac ustalonych na bazie obmiaru powykonawczego i uzgodnionych cen jednostkowych" - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia prac objętych umową przypada na trzeci kwartał 2021 r., podano także. Pod koniec kwietnia 2019 r. Anwil

Oferta konsorcjum Most. Zabrze na 52 mln zł netto wybrana w przetargu w Sosnowcu

Edukacji Ekologicznej - Egzotarium', podał Mostostal Zabrze. "Wartość złożonej przez konsorcjum oferty wynosi 52 mln zł netto (64 mln zł brutto), z czego zakres przynależny GPBP wynosi 26 mln zł netto (32 mln zł brutto). Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 24 miesiące od daty

Polskie LNG przekazało teren wykonawcy rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

pozostaje utrzymany - planowana data zakończenia prac to grudzień 2021 r. "Przekazanie terenu wykonawcy to ważny etap poprzedzający rozpoczęcie prac budowlanych na terminalu. Zgodnie z harmonogramem inwestycji na jesieni tego roku rozpoczną się prace związane z realizacją fundamentów dla dodatkowych

Kaufland rozpocznie modernizację 9 sklepów w sierpniu

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Kaufland rozpocznie w sierpniu modernizację 9 sklepów, podała sieć. Zakończenie prac przewidziano na początek grudnia br. Zmiany będą m.in. dotyczyć montażu kas samoobsługowych. "Zakres przebudowy został dopasowany indywidualnie do każdego obiektu. Plan

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę z Politechniką Śląską wartą 30,5 mln zł netto

brutto). "Termin zakończenia prac przypada na lipiec 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności

Mostostal Zabrze: PORR wstrzymał kontrakt ze spółką zal. na budowę mostu

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, otrzymała z PORR GmbH &Co. KGaA (PORR) pismo zawierające oświadczenie o wstrzymaniu prac i zakończeniu kontraktu dot. montażu konstrukcji stalowej nośnej mostu w ramach budowy nowego

Konsorcjum Mostostalu Zabrze ma umowę na Egzotarium w Sosnowcu za 64 mln zł

Ekologicznej - Egzotarium i zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego, podano w komunikacie. "Termin zakończenia realizacji inwestycji to 24 miesiące od daty przekazania placu budowy" - czytamy dalej. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i

Konsorcjum Rafako dostarczy kocioł do elektrowni w Serbii za 34,4 mln euro

euro netto)" - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia modernizacji i uruchomienia kotła ustalono na listopad 2021 r., podano także. Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę z ArcelorMittal wartą ok. 27 mln zł netto

prac objętych umową wynosi ok. 27 mln zł netto. Termin zakończenia prac przypada na II kwartał 2020 r., podano w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną

PERN finalizuje montaż dachu na zbiorniku 32 tys. m3 w bazie paliw w Koluszkach

. Po zakończeniu zakończeniu inwestycji pojemność bazy w Koluszkach powiększy się o kolejne 32 tys. m3. W 2019 roku PERN oddał już do eksploatacji w tej bazie dwa zbiorniki o pojemności 32 tys. m3 każdy. "Montaż dachów na zbiornikach to trudny i złożony proces, w którym kluczową rolę odgrywają

Spółka Cognoru zleciła modernizację walcowni w Krakowie za 10,6 mln euro

technologicznych, stanowiących część modernizowanej walcowni wraz z odpowiednią dokumentacją techniczną, nadzór nad montażem i uruchomieniem, a także przeprowadzenie testów wydajności, szkolenie i pomoc techniczną zamawiającemu" - czytamy w komunikacie. Planowane zakończenie prac objętych umową ma nastąpić

Mostostal Zabrze wnioskuje o arbitraż ws. umowy w ramach projektu w Redzikowie

działań emitenta zmierzających do pełnego rozliczenia umowy. Emitent podjął decyzję o złożeniu wezwania na arbitraż, gdyż pomimo starań Wood nie odpowiedział na propozycje porozumienia. Emitent będzie nadal podejmował próby polubownego zakończenia sporu" - czytamy dalej.  Mostostal Zabrze

Spółka Mostostalu Zabrze ma zamówienia od HZI warte ok. 8,7 mln euro netto

HZI na zlecenie Covanta Holding CO, podał Mostostal Zabrze. Wartość zamówień wynosi łącznie ok. 8,7 mln euro netto. Termin zakończenia prac przypada na listopad 2020 r., podano również. "HZI ma prawo zawieszenia wykonania całości lub części prac. W przypadku, w którym zawieszenie będzie

ML System ma umowę na modernizację energetyczną szpitala za 28,3 mln zł netto

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - ML System zawarł z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II umowę dotyczącą modernizacji energetycznej budynków szpitalnych. Łączna wartość umowy wynosi 28,32 mln zł netto, podała spółka. "Całość prac powinna zostać zakończona w terminie do

Spółka Pekabeksu ma umowę na konstrukcję w Kałuszynie za 25,25 mln zł

zakończenia robót objętych przedmiotem umowy, w tym zakończenie dostawy i montażu elementów prefabrykowanej konstrukcji w terminie do dnia 20 stycznia 2018 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach

Oferta konsorcjum spółki Most. Zabrze z najkorzystniejszą ofertą w Gliwicach

GPBP wynosi 100 mln zł netto (123 mln zł brutto). "Oferta złożona przez konsorcjum, którego liderem jest GPBP była cenowo najkorzystniejsza" - czytamy w komunikacie. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 24 miesiące od zawarcia umowy na podstawie powyższej oferty, podano

Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 6 mln euro

Generation - francuska kolej podmiejska w Paryżu) złożone w ramach umowy ramowej zawartej w 2015 r., podał Mostostal Zabrze. Wartość zamówienia to ok. 6 mln euro netto, natomiast termin zakończenia realizacji całego zamówienia został określony na I kwartał 2023 r. "O poprzednim zamówieniu w ramach ww

Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 4,4 mln euro

., podał Mostostal Zabrze. Wartość zamówienia to ok. 4,4 mln euro netto, natomiast termin zakończenia realizacji całego zamówienia został określony na I kwartał 2024 r. "O poprzednim zamówieniu o istotnej jednostkowej wartości w ramach ww. umowy ramowej emitent informował w raporcie bieżącym [...] z

Spółka Mostostalu Zabrze z najkorzystniejszą ofertą na prace za 37,5 mln zł

budynkiem głównym Wydziału Inżynierii Biomedycznej a nowym budynkiem Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu", poinformowano w komunikacie. "Wartość złożonej oferty wynosi 37,5 mln zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 15 miesięcy od dnia zawarcia

Spółka Mostostalu Zabrze z najkorzystniejszą ofertą w przetargu za 20,4 mln zł

; - czytamy w komunikacie. Wartość złożonej oferty wynosi 20,4 mln zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki

Mostostal Zabrze: Wartość umowy z Kinetics Technology wzrosła do 37,1 mln zł

37,1 mln zł netto, podała spółka. "Na podstawie aneksu zwiększona została wartość wykonywanych przez emitenta prac o 8,8 mln zł netto. Aktualna wartość umowy wynosi 37,1 mln zł netto" – czytamy w komunikacie. Na mocy aneksu zmieniony został także termin zakończenia prac - na 30

Gaz-System ma umowę na rozbudowę terminalu LNG o nowe regazyfikatory

. Umowa obejmuje zaprojektowanie instalacji oraz montaż regazyfikatorów i pomp kriogenicznych. Kluczowe urządzenia zostały zamówione w październiku 2019 r. Gaz-System zakłada zakończenie I etapu rozbudowy terminalu do końca 2021 r. Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada

Spółka Mostostalu Zabrze ma list intencyjny z ArcelorMittal Poland

zgodnie ustaliły możliwość rozpoczęcia prac od dnia wejścia w życie listu intencyjnego, który do momentu zawarcia umowy stanowi podstawę prawną współpracy stron przy realizacji projektu. W przypadku podpisania umowy, wartość prac wynosić będzie ok. 27 mln zł netto. Termin zakończenia prac przypada na II

Spółka Mostostalu Zabrze ma list intencyjny dot. inwestycji w Krakowie

komunikacie.  Termin zakończenia prac przypada na październik 2019 r. W przypadku nie zawarcia umowy emitent otrzyma wynagrodzenie za zakres prac zrealizowany w okresie obowiązywania listu intencyjnego, podano także. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienie od BASF warte ok. 22,7 mln zł netto

zostanie na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych prac i stawek jednostkowych ustalonych w zamówieniu. Termin zakończenia dostaw konstrukcji stalowej objętych zamówieniem to sierpień 2020 r." - czytamy w komunikacie. Łączna wartość obu zamówień realizowanych przez MZRP dla BASF w ramach projektu

Konsorcjum spółki Mostostalu Zabrze ma umowę na centrum medyczne za 21,4 mln zł

GPBP wyniesie ok. 14 mln zł. "Termin zakończenia realizacji umowy wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót przypada na marzec 2021 r." - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego

PERN: Polska osiągnie niezależność energetyczną w obszarze ropy i paliw w 2023r.

Miszewko Strzałkowskie, 18.09.2019 (ISBnews) - Zakończenie prac przy budowie zbiorników na ropę w Gdańsku w 2020 roku oraz oddanie do końca 2023 roku II nitki rurociągu pomorskiego zapewni Polsce osiągnięcie niezależności w obszarze dostaw ropy naftowej, podał PERN. Dwa zbiorniki po 100 tys. m3

Spółka zal. Pekabeksu wybuduje Galerię Podhalańską za ok. 51,2 mln zł

będzie wyprodukowanie, dostawę i montaż konstrukcji prefabrykowanej i zostanie zakończony do dnia 30.07.2020 roku. Etap drugi obejmować będzie prace monolityczne, ziemne, murowe, elewację oraz dach. Szczegółowy harmonogram, zakres prac i termin zakończenia etapu II zostanie uzgodniony w toku prac. Strony

Serinus Energy: Moduły zakładu przetwarzania gazu są w drodze do Rumunii

terminie uruchomienia produkcji, gdy nastąpi dostawa modułów, zakończenie ich instalacji i przekazanie do użytkowania" - podsumowano. Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest

Konsorcjum spółki Mostostalu Z. ma umowę z ArcelorMittal Poland na 29,9 mln zł

technologicznej dla gięcia profili 'V' z przeznaczeniem na obudowy górnicze w DWS w Zakładzie Walcownia Średnia Arcelor Mittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza", podał Mostostal. Wartość umowy dla konsorcjum wynosi 29,9 mln zł netto, w tym dla MZRP 19,6 mln zł netto. "Termin zakończenia prac: 18 miesięcy

Spółka zależna Mostostalu Zabrze dostarczy elementy huty szkła za 4,4 mln euro

Przemysłowe z tytułu realizacji umowy wynosi 4,4 mln euro netto" - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia prac przewidzianych umową przypada na wrzesień 2018 r., podano także. "W ramach realizacji ww. projektu zamawiający zawrze na mocy listu intencyjnego, oddzielną umowę z Lahti Precision Oy

Dekpol ma umowę na budowę bazy logistycznej dla Express Car Rental

zakłada także wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym montaż oświetlenia i aranżację zieleni, podano także. Planowane zakończenie budowy ma nastąpić za pół roku. Na inwestycji swoją działalność będą prowadziły również firmy Autopunkt Samochody Używane oraz Spec-Box Serwis

Mostostal Zabrze ma umowę na prace w Elektrowni Opole za szac. 48 mln zł netto

przyjętych w umowie i wynosi 48 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. Całkowite końcowe wynagrodzenie umowne obliczone zostanie na postawie rzeczywiście wykonanych prac ustalonych na podstawie obmiaru powykonawczego i cen jednostkowych, dodano. Planowany termin zakończenia realizacji umowy

Akcjonariusze Seleny zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r.

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Seleny FM zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z podjętych uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019

Mostostal Zabrze zwiększył wartość umowy z Kinetics Technology do 23,2 mln zł

, podała spółka. Aneks zwiększa wartość umowy o 6,5 mln zł netto do 23,2 mln zł netto. "Na podstawie aneksu zwiększona została wartość wykonywanych przez emitenta prac o 6,5 mln zł netto, tj. do kwoty 23,2 mln zł netto. Ponadto zmieniony został termin zakończenia prac z dotychczasowego

Tauron przystosował pierwszy z bloków 200 MW w Jaworznie do konkluzji BAT

zadanie. Jego zakończenie oznaczać będzie gotowość jednostek wytwórczych Tauron Wytwarzanie do działania w nowych rygorach środowiskowych" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Umowa z wykonawcą obejmuje zakres prac od dokumentacji projektowej przez wykonawstwo po

Mostostal Zabrze ma nowe uzgodnienia dot. kontraktów w ramach projektu EFRA

budowie utrudnień oraz zwiększonej z tego tytułu pracochłonności, 2. odstąpienia przez emitenta od roszczeń dotyczących pokrycia pozostałych kosztów powstałych z przyczyn, o których mowa w pkt 1. 3. nowy harmonogram prac z następującymi terminami zakończenia poszczególnych zakresów: - pakiet mechaniczny

TDJ Estate rozpocznie budowę .KTW II w Katowicach w listopadzie

zakłada, że montaż elewacji rozpocznie się w II kwartale 2020 r., natomiast zakończenie inwestycji planowane jest na przełom I kw. /II kw. 2022 r. .KTW II na rynek regionalny docelowo ma dostarczyć 42 tys. m2 najwyższej jakości przestrzeni biurowo-usługowej" - czytamy dalej. Inwestor postanowił o

Mostostal Zabrze ma umowę na 24,2 mln zł netto z Kinetics w ramach EFRA

24.281.094 zł netto, podano także. Zakończenie prac określono na 20 grudnia 2017 r., podano w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę na budowę oddziału ratunkowego za 20,9 mln zł

lądowiskiem przyszpitalnym'" - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia zadania wynosi do 12 m-cy od daty podpisania umowy, podano także. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z

Grupa Kęty podtrzymuje, że zakończy przegląd opcji strategicznych w II kw.

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty podtrzymuje, że w II kwartale zakończy przegląd opcji strategicznych i zaprezentuje stanowisko zarządu w tej sprawie, poinformował prezes Dariusz Mańko. "Powiedziałem, że nasze stanowisko będzie do końca II kw. I mamy nadzieję, że tak się stanie

Spółka Mostostalu Zabrze przebuduje stadion w Świętochłowicach za 31,5 mln zł

na użytkowanie" – czytamy w komunikacie. Wartość umowy wynosi 31,5 mln zł netto (38,8 mln zł brutto). Termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przypada na maj 2020 r., podano także. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu

Ekopark rozpocznie projekt o wartości 12,5 mln zł do końca września br.

zł netto zakończy się w marcu 2021 r. i znacznie zwiększy możliwości operacyjne spółki, podkreślono. W II kwartale 2020 r. spółka osiągnęła 777 tys. zł przychodów oraz 61 tys. zł zysku netto, podano również. Ekopark, oprócz realizacji bieżących kontraktów systematycznie i na bieżąco poszukuje

Mostostal Zabrze ma umowę z BASF na rozbudowę fabryki za ok. 89,5 mln zł netto

;Wartość prac objętych umową wynosi 89,5 mln zł netto. Termin zakończenia prac nad projektem przypada na 31 stycznia 2019 r." - czytamy w komunikacie. 8 lutego br. Mostostal Zabrze podał, że podpisał z BASF Polska list intencyjny w sprawie wykonania instalacji. Wartość prac szacowana była wówczas na

Poczta Polska i WCBKT uruchomiły nowe linie technologiczne na Okęciu

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - W obiektach Poczty Polskiej na terenie Portu Lotniczego Okęcie we współpracy z Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym WCBKT zakończył się w ubiegłym miesiącu proces uruchomienia dwóch linii technologicznych Cargo, podała Poczta Polska. Wielkość

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienia od BASF warte ok. 12 mln zł netto

umownego obliczona zostanie na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych prac i stawek jednostkowych ustalonych w zamówieniu. Termin zakończenia dostaw konstrukcji stalowej objętych zamówieniem to lipiec 2020 r., podano również. "Aktualne zamówienie jest efektem dotychczasowej, wieloletniej

Pekabex ma umowę na galerię handlową w Jarosławiu za ok. 19,42 mln zł netto

zł netto.  Planowane zakończenie całości zakresu prac objętych umową zostało ustalone na 31 października 2017 r. Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r

Pozbud T&R miał 5 mln zł zysku netto, 6,85 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

terminów zakończenia robót w lokalach, do których emitent dostarcza stolarkę wraz z montażem. W związku z deficytem siły roboczej, który w ostatnich miesiącach pojawił się w zakresie pracowników branży budowlanej, zamawiający zmuszeni byli poprzesuwać terminy realizacji swoich inwestycji, opóźniając tym

Grupa Lotos: Zakończyła się przebudowa platformy Petrobaltic dla złoża B8

, cytowany w komunikacie. "Przed nami 'godzina prawdy' - posadowienie jednostki na złożu B8, prace na morzu, rozruchy, uruchomienie zainstalowanych na platformie systemów oraz efektywne zakończenie zagospodarowania złoża B8" - dodał.. Przebudowa platformy wiertniczej na centrum produkcyjne to

Tauron ma porozumienie ws. bloku w Jaworznie, termin oddania - do 15 XI

czasie. Zakończenie tej inwestycji w tym roku jest dla nas bardzo ważne, ponieważ blok od 2021 roku objęty jest rynkiem mocy. W lutym podczas ruchu próbnego bloku uszkodzeniu uległ jeden z elementów kotła, w wyniku czego konieczna jest naprawa dysz palników, ich ponowny montaż oraz testy bloku. W

Mostostal Zabrze zakłada zakończenie scalenia akcji na początku października

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze zakłada, że proces scalenia akcji w stosunku 2:1 zakończy się najpóźniej na paczątku października br., poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. "Proces związany ze scaleniem akcji, zgodnie z podjętą decyzją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Konsorcjum Polimeksu proponuje Enei zakończenie budowy w Kozienicach 19 XII 2017

Warszawa, 22.08.2016 (ISBnews) - Konsorcjum Polimeksu-Mostostalu i Mitsubishi Hitachi Power Systems zaproponowało Enei Wytwarzanie – spółce zależnej Enei – przesunięcie terminu zakończenia budowy bloku energetycznego o mocy 1075 MW w Kozienicach na 19 grudnia przyszłego roku , podały

Mostostal Zabrze rozważa zawarcie porozumienia w sporze ws. kontraktu w RPA

Warszawa, 20.06.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze rozpoczął kolejny etap negocjacji w sprawie ostatecznego rozliczenia finansowego kontraktów na montaż filtrów workowych spalin w elektrowniach opalanych węglem kamiennym w Kusile i Medupi w RPA i rozważa zakończenie sporu przez zawarcie

Tauron: Blok w Jaworznie zaawansowany w 93%, trwa rozruch 'na gorąco'

, luźne i nierozpuszczalne w tych roztworach, usunięto z układu podczas operacji płukania, dodano. "Rozpoczęty dziś rozruch na 'gorąco', polegający rozpaleniu palników kotła olejem lekkim, to kolejny kamień milowy inwestycji w Jaworznie. Po zakończeniu testów nastąpi synchronizacja turbozespołu z

Spółka Mostostalu Zabrze przebuduje szpital w Katowicach za 19,1 mln zł netto

wykonanie przebudowy oddziałów pediatrycznych, podał Mostostal Zabrze. Wartość umowy wynosi 19,1 mln zł netto (22,9 mln zł brutto). "Termin zakończenia realizacji umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przypada na 31 grudnia 2020 r" - czytamy w komunikacie. Zamówienie realizowane

Serinus: Moduł LTS jest obecnie w drodze do Moftinu

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - W fabryce firmy Confind zakończono montaż i testy modułu do niskotemperaturowej separacji (LTS), który jest teraz przewożony do należącego do Serinus Energy zakładu przetwarzania Moftinu, podała spółka. "Moduł LTS został załadowany i opuścił dziś halę

PKP mają 8 stacji ładowania e-pojazdów przy dworcach, planują 2 kolejne

zielono. Co najmniej do końca października ładowanie jest całkowicie darmowe. Po zakończeniu okresu promocyjnego za usługę będzie można wygodnie zapłacić za pomocą karty płatniczej, podano. Dworzec w Bydgoszczy to ósma stacja ecoMoto w całej Polsce. Pierwsze otwarto w listopadzie 2018 roku w Katowicach

Serinus: Moduł TEG jest obecnie w drodze do Moftinu

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Serinus Energy zakończył ostateczny montaż i testy modułu do odwadniania glikolu trietylenowego i moduł TEG obecnie jest w drodze do zakładu przetwarzania Moftinu, który zlokalizowany jest w odległości ok. 550 km od obiektów Confind, poinformowała spółka

Oferta Mostostalu Zabrze za 31,9 mln zł netto wybrana w przetargu Świętochłowic

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie" - czytamy w komunikacie. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to kwiecień 2019 r., podano także. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa

Torpol terminowo kończy I etap modernizacji linii E20 od Wrześni do Konina

Warszawa, 10.07.2018 (ISBnews) - Torpol prowadzi ostatnie prace regulacyjne i wykończeniowe w ramach I etapu modernizacji linii kolejowej E20 w obrębie LCS Konin i ocenia, że zadanie zakończy w planowanym terminie, poinformował wiceprezes Krzysztof Miler. Dzięki temu w połowie lipca br

Tauron: Inwestycja w Jaworznie zgodnie z harmonogramem, test technol. zaliczony

- Mostostal Warszawa realizuje kontrakt główny w projekcie (kotłownia, maszynownia, obiekty IOS). Dziś blok energetyczny 910 MW w Jaworznie przeszedł udaną próbę ciśnieniową. To jeden z najważniejszych etapów inwestycji. Powodzenie tego testu oznacza potwierdzenie szczelności i zakończenie montażu części

Portfel zamówień grupy Mostostalu Zabrze wynosi 395,2 mln zł na koniec VII

całego portfela była powyżej 10%, co możemy osiągnąć m.in. przy rosnących zamówieniach z zagranicy" - podkreślił.  Prezes zapowiedział także, że po zakończeniu obecnie trwającej reorganizacji i zmian w grupie będzie chciał przedstawić nową strategię.  "Pod koniec roku będziemy

Spółka zależna Ferrum ma kolejne zamówienie od GE Power na 14 mln zł

potrwa do lipca 2018 roku, przy czym formalne zakończenie obowiązywania zamówienia ustalone zostało odpowiednio na maj oraz wrzesień 2019 roku, co związane jest z datą oddania do eksploatacji poszczególnych etapów projektu. ZKS udzieli jednocześnie dwuletniej gwarancji dla prac montażowych oraz

Scope Fluidics uruchomił linię do produkcji chipów, montażu analizatorów PCR|ONE

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Scope Fluidics uruchomił własną półautomatyczną linię produkcyjną, która umożliwia samodzielną produkcję chipów. Infrastruktura produkcyjna jest również przygotowana do montażu analizatorów PCR|ONE, podała spółka. Zdarzenie jest elementem realizacji kamienia

PKP Intercity uruchomiło Pendolino z Wi-Fi

Warszawa, 28.12.2018 (ISBnews) - Zakończył się montaż Wi-Fi w pierwszym składzie Express InterCity Premium (EIP), podał przewoźnik. Pociąg Pendolino z dostępem do bezpłatnego, bezprzewodowego internetu, wyjechał na tory. Przed wakacjami 2019 roku połowa składów Pendolino będzie

Enea: Wykonawcy chcą zmiany terminu oddania bloku w Kozienicach na 19 XII 2017

z organizacją procesu budowy, podkreślono w informacji. „Obecnie na budowie trwają intensywne prace związane z zakończeniem montażu instalacji technologicznych. Niedawno z sukcesem zakończyło się kolejne, ważne zadanie na budowie bloku. Nastąpiło pierwsze zasilenie z

MR: Nowela o wspieraniu termomodernizacji i remontów czeka na podpis prezydenta

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Sejm zakończył pracę nad nowelą ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, dzięki której będą możliwe premie remontowe dla gmin, dodatkowe wsparcie dla budynków z wielkiej płyty, a także zwiększanie premii termomodernizacyjnej w przypadku instalacji OZE

Serinus czeka na moduły, aby uruchomić zakład przetwarzania gazu w Rumunii

dalszych planów prowadzących do zakończenia prac, a także ostatecznego terminu dostawy modułów, zaznaczono w informacji.  „Wykonawca realizujący kontrakt EPC poinformował spółkę, iż mimo postępu w pracach nad produkcją modułów w zakresie przygotowania korpusów separatorów, montażu, testów

Spółka Budimeksu ma umowę na prace w Elektrowni Turów za 68,2 mln zł netto

nawęglania i podgrzewacza powietrza, w ramach zadania: "Budowa 'pod klucz' nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna", za 68,24 mln zł netto, podał Budimex. "Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy. Termin zakończenia robót: 31

Columbus Energy chce pozyskać 5 mln zł z publicznej emisji obligacji serii D

Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Columbus Energy rozpoczął we wtorek ofertę publiczną obligacji serii D, a z emisji chce pozyskać środki w wysokości 5 mln zł, które przeznaczy na sfinansowanie montaży instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego, podała spółka. Zapisy na obligacje

Mostostal Warszawa ma umowę na rozbudowę szpitala w Krakowie za 23,4 mln zł

montażem wyposażenia stałego) za 23,36 mln zł brutto, podała spółka. "Termin zakończenia robót: 15 listopada 2018 roku" - czytamy w komunikacie. Wykonawca udziela zamawiającemu 61 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano-instalacyjne, w szczególności: a) urządzenia instalacji

Budimex zrealizuje budynki produkcyjne dla Mlekpolu za 118 mln zł netto

 000 000,00 złotych netto. Termin rozpoczęcia robót: 14 czerwca 2016. Termin zakończenia robót: 28 września 2018" – czytamy w komunikacie. Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest

Projprzem Makrum miał 5,56 mln zł zysku netto, 7,97 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

parkingowych. "Po zakończeniu inwestycji planowanym na III kwartał 2020 r., zwiększą się moce produkcyjne, skróceniu ulegnie czas produkcji (wzrost wydajności, redukcja kosztów), co będzie miało znaczny wpływ na konkurencyjność wytwarzanych produktów i dostosowanie do rosnącego popytu" - czytamy

Spółka zależna Mostostalu Zabrze zbuduje Selgros w Mysiadle

/Kuropatwy w Mysiadle, gmina Lesznowola', podał Mostostal Zabrze. "Wartość zlecenia stanowi około 17% kapitału własnego emitenta. Zlecenie na roboty budowlane obejmuje realizację dwóch pakietów. Pierwszy pakiet dotyczy wykonania robót zewnętrznych, natomiast drugi budowy obiektu. Zakończenie robót

Wielton ma zezwolenie na działalność w Łódzkiej SSE

, o co najmniej 39 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 1335,03 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.; oraz zakończenie inwestycji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., podano także. "Maksymalna wysokość

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę ze szpitalem w Zielonej Górze na 81,3 mln zł

Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020'" - czytamy w komunikacie. Wartość prac objętych umową wynosi 81,3 mln zł netto (98,7 mln zł brutto). Termin zakończenia prac przypada na IV kwartał 2020 roku, podano także. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i

Przegląd informacji ze spółek

sięgnęły 11,9 mln zł. JHM Development z grupy Mirbudu rozpoczął sprzedaż lokali w inwestycji Aura Towers w Bydgoszczy, podała spółka. Zakończenie budowy zaplanowano na III kwartał 2022 r. Blockchain Lab (wkrótce BTC Studios) udostępnia wcześniej niż planowano dwie gry mobilne ze swojego portfolio

PKP PLK ogłosiły przetarg na przebudowę fragmentu linii nr 139 za ok. 30 mln zł

monitoring. Większy poziom bezpieczeństwa na linii pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką zapewni montaż nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, podano również. "Inwestycja na trasie Żywiec - Węgierska Górka umożliwi sprawniejsze i szybsze przejazdy pociągów. Po zakończeniu robót składy będą mogły

Energa: Moc zainstalowana obiektów OZE wzrośnie o 7% w 2020 roku

uruchomieniem rozpocznie się na początku 2020 roku. Zakończenie wszystkich prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie spodziewane jest w II kwartale 2020 roku, podsumowano. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym

PGE: Budowa bloku energetycznego w Elektrowni Turów zaawansowana w ponad 60%

średnicy 0,8 m. Grubość płaszcza chłodni jest zmienna i wynosi od 0,2 m do 0,8 m. Pod chłodnią znajduje się misa o pojemności ok. 13 500 m3" - czytamy w  komunikacie. Równocześnie na placu budowy trwają prace związane z realizacją pozostałych obiektów nowego bloku. Zakończono m.in. montaż

Polimex rozpoczął montaż konstrukcji stalowej kotłowni w Elektrowni Opole

konstrukcji stalowej obu kotłów - wykonywanej przez Mostostal Warszawa - zostanie zużyte około 50 tysięcy ton stali. Obie kotłownie będą miały wysokość około 125 m. Konstrukcja stalowa kotła nr 5 zostanie zakończona wiosną przyszłego roku a na początku 2016 r. rozpocznie się montaż konstrukcji stalowej

Wartość prac Elektrobudowy w fińskiej elektrowni atomowej wzrosła o 98,5 mln zł

dla części reaktorowej w budowanej elektrowni atomowej Olkiluoto 3 w Finlandii" - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia prac ustalono na 17 miesięcy od podpisania aneksu, podano również. Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z

Columbus Energy pozyskała ponad 4,3 mln zł z emisji obligacji serii B

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Columbus Energy zakończyła emisję obligacji serii B i pozyskała z niej 4 335 tys. zł, poinformowała spółka. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego, podano także. "Jesteśmy na etapie

Mostostal Zabrze ma list intenc. z BASF ws. rozbudowy fabryki za ok. 90 mln zł

wejścia w życie listu intencyjnego, który do momentu zawarcia umowy stanowi podstawę prawną współpracy stron przy realizacji projektu" - czytamy w komunikacie.  W przypadku podpisania umowy, wartość prac wynosić będzie ok. 90 mln zł netto. Termin zakończenia prac nad projektem przypada na

Spółki zależne Polimeksu podpisały 2 umowy warte łącznie ponad 50 mln zł

Litvinowie, w Czechach" - czytamy w komunikacie. Wartość kontraktu wynosi 8,45 mln euro, czyli blisko 36 mln zł. Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2016 roku. Z kolei Polimex Energetyka wygrał przetarg na modernizację kotła bloków 3. i 4. w Elektrowni Kozienice. "Zamawiający, czyli

Grupa Lotos: Rozpoczęto holowanie Morskiego Centrum Produkcyjnego w stronę złoża

powodują, że jest to jedno z najciekawszych obecnie realizowanych przedsięwzięć w Europie. Obecnie realizowany zakres prac dotyczy I fazy programu docelowego zagospodarowania złoża B8, która zakończy się stabilnym wydobyciem z czterech odwiertów produkcyjnych" - czytamy dalej. Plan docelowego

Grupa Kęty chce zakończyć przegląd opcji strategicznych w II kw.

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty chce zakończyć przegląd opcji strategicznych w II kw. 2019 r., poinformował prezes Dariusz Mańko. Strategię na lata 2020-25 powinna przygotować do końca roku i zaprezentować razem z prognozą na 2020 r. "Planujemy zakończyć przegląd opcji

Grupa Kęty zakończyła przegląd opcji strategicznych

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty zakończyła przegląd opcji strategicznych, podała spółka. "W ramach procesu, zarząd spółki dokonał analizy potencjalnych scenariuszy dalszego rozwoju grupy kapitałowej emitenta, w szczególności:  • dokonał oceny poszczególnych

Grupa Recykl rozpoczęła rozruch nowego zakładu w Chełmie, wartego 52 mln zł

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Grupa Recykl zgodnie z założeniami zakończyła montaż linii technologicznej nowego zakładu w Chełmie i dzięki otrzymanej 30 września decyzji na użytkowanie hali produkcyjnej, mogła rozpocząć rozruch technologiczny, podała spółka. Inwestycja

Mostostal Zabrze odstąpił od umowy z Hitachi Zosen Inova

zakończenia zaistniałego sporu, a w przypadku braku osiągnięcia kompromisu zamierza skierować roszczenia wobec HZI w wysokości 6,16 mln GBP z tytułu wynagrodzenia na pokrycie poniesionych dodatkowych kosztów na drogę sądową" - podsumowano W kwietniu 2017 r. Mostostal Zabrze poinformował, że zawarł

Mostostal Zabrze chce pozyskać jeszcze ok. 40 mln zł ze sprzedaży nieruchomości

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze spodziewa się, że w przyszłym roku zakończy optymalizację majątku trwałego w zakresie sprzedaży zbędnych nieruchomości, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. Do pozyskania w ten sposób pozostało spółce ok. 40 mln zł, z czego ok. połowa w 2019 r

Mostostal Zabrze spodziewa się poprawy wyników r/r w 2019 r.

tym zakresie i ewentualnej polityce dywidendowej zadecydujemy po zakończeniu 2019 roku" - powiedział. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami

Spółka zależna Pekabeksu ma umowę ze Skanska Sverige wartości 16,34 mln zł

umowy wynosi 16,34 mln zł.  "Pekabex Bet rozpocznie montaż elementów w dniu 11 czerwca 2018 r. i zakończy je w dniu 19 maja 2019 r. Terminy pośrednie zostaną ustalone między stronami" - czytamy w komunikacie. To kolejna umowa Pekabex Bet ze Skanska Sverige w ostatnim czasie. We wtorek

Mostostal Zabrze miał wstępnie 79,9 mln zł skons. straty netto w 2017 r.

kontraktu [...] dokonaną w związku z zakończeniem prac wynikających z umowy (aktualnie trwa etap związany z akceptacją przez zamawiającego przedłożonej przez emitenta dokumentacji oraz z finalnym rozliczeniem kontraktu). Efektem aktualizacji budżetu jest obniżenie wyniku na realizowanym kontrakcie o

Robyg rozpoczął sprzedaż 246 mieszkań w inwestycji Praga Arte w Warszawie

Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Robyg wprowadził do sprzedaży 246 mieszkań i 4 lokale usługowe w ramach dwóch budynków praskiej inwestycji przy ul. Żupniczej w Warszawie, podała spółka. Rozpoczęcie prac przewidziane jest na I kw. 2019 r., a zakończenie na III kw. 2020 r. "Od

Oferta Wasko za 21,2 mln zł uznana za najkorzystniejszą w przetargu Beskid Media

sieci szerokopasmowej ("zaprojektuj i wybuduj") w technologii FTTH na terenie obszaru inwestycyjnego nr 3.2.24.44b "Bielski część B". Wartość oferty wynosi 17,2 mln zł netto (21,2 mln zł brutto). Termin zakończenia prac został wyznaczony na 30 kwietnia 2020 r. "Zakres prac