zakończenie likwidacji

Powstaje projekt wiaduktu nad al. Piłsudskiego

Krok po kroku zbliżamy się do likwidacji najbardziej uciążliwych szlabanów w mieście. Ratusz zakończył przetarg i wybrał firmę, która zaprojektuje wiadukt kolejowy nad al. Piłsudskiego.

ZE PAK rozpoczął likwidację spółki zależnej PAK KWB Adamów

Adamów w likwidacji, oprócz zakończenia działalności wydobywczej przeprowadzi wszystkie czynności wynikające z prawa geologicznego i górniczego (dokumentacja geologiczna, zrzeczenie się koncesji, plan ruchu likwidowanego zakładu górniczego itp.). Ważnym zakresem zadań związanych z likwidacją będzie

Byli stoczniowcy walczą o gigantyczne odszkodowanie

Byli stoczniowcy walczą o gigantyczne odszkodowanie

nieobecność problemami rodzinnymi). Na poprzedniej rozprawie, która odbyła się w połowie lutego br., prezes Arki tłumaczył nam, że w przypadku wygrania procesu wszystkie pieniądze zostaną rozdzielone między 12 tys. byłych i obecnych pracowników stoczni, którzy po likwidacji zakładu w 1988 roku nabyli prawa do

Stalprodukt: ZGH Bolesław zakończy pracę Kopalni Olkusz-Pomorzany 31 grudnia br.

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - ZGH "Bolesław" - spółka zależna Stalproduktu - zdecydował o zakończeniu wydobycia rud cynkowo-ołowiowych z Kopalni "Olkusz-Pomorzany" z dniem 31 grudnia 2020 roku, podał Stalprodukt. Koszt przeprowadzenia likwidacji kopalni spółka

Torpol: Otwarto procedurę likwidacji Torpol Norge

nadzorczą Torpolu zgody na oddanie głosu z wszystkich posiadanych przez Torpol udziałów Torpol Norge za podjęciem przez zgromadzenie wspólników Torpol Norge uchwały w sprawie rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji, podano. "Proces likwidacji obejmować będzie zakończenie bieżącej

Aegon PTE ma zgodę KNF na przejęcie zarządzania Nordea OFE

likwidacji Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego: * datę rozpoczęcia likwidacji Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień 1 września 2017 r., * datę zakończenia likwidacji Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień 17 listopada 2017 r., * datę przeniesienia aktywów Nordea Otwartego Funduszu

KNF:Aktywa Pekao OFE będą przeniesione do OFE PZU 'Złota Jesień' 12 października

Emerytalnego" - czytamy w komunikacie.  Komisja wyznaczyła datę rozpoczęcia likwidacji Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego na 1 sierpnia, a datę zakończenia tego procesu na 12 października 2018 r. Data przeniesienia aktywów Pekao OFE do OFE PZU "Złota Jesień" została wyznaczona na

Mirbud rozpoczął II etap reorganizacji grupy

grupie oraz optymalizacja kosztów funkcjonowania spółek z grupy, w szczególności podmiotów działających na zbliżonych obszarach rynku" - podkreśliła spółka. Zakończenie reorganizacji przewidziane jest na koniec września 2021 r., zakończono w informacji. Mirbud działa przede wszystkim jako

Nowela ustawy o funkcjonowaniu górnictwa przesłana do uzgodnień resortowych

oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód górniczych wywołanych ruchem zakładu górniczego zlikwidowanego oraz będącego w trakcie likwidacji, a także finansowania restrukturyzacji zatrudnienia w kopalniach postawionych w stan likwidacji przed dniem 1 

Olympic zlikwidował holenderską spółkę zależną Siquia Holding

Warszawa, 11.07.2016 (ISBnews) - Olympic Entertainment Group (OEG) zakończył likwidację holenderskiej spółki zależnej Siquia Holding B.V., podała grupa. "Celem likwidacji było dostosowanie struktury grupy. Likwidacja spółki zależnej nie ma bezpośredniego wpływu na działalność gospodarczą

MPiT: Parlament zakończył prace nad nowelą dot. Prostej Spółki Akcyjnej

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Parlament zakończył dziś pracę nad nowelizację Kodeks spółek handlowych wprowadzającą nowy rodzaj spółki - Prostą Spółkę Akcyjną (PSA), poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta. PSA ma łączyć

Sąd umorzył postępowanie upadłościowe TXM

TXM.  "Po ustaleniu, że 15 maja 2019 r. sąd restrukturyzacyjny otworzył postępowanie układowe TXM S.A. w restrukturyzacji oraz w myśl regulacji ustawy Prawo upadłościowe, w świetle której nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy do czasu zakończenia lub prawomocnego umorzenia

Tauron zakończy rozbudowę sieci DWDM do końca II kwartału br.

składać się z 33 węzłów i będzie wykorzystywać ok. 2 100 km światłowodów. Po zakończeniu projektu Tauron będzie dysponować siecią o najwyższych parametrach, gotową do obsługi obecnych i przyszłych potrzeb transmisyjnych. Dzięki temu zwiększą się możliwości przepustowości sieci światłowodowych Taurona

Ciech przyjął koncepcję reorganizacji Grupy Ciech; realizacja do końca 2022 r.

spółka. Planowana data zakończenia procesu implementacji koncepcji reorganizacji to koniec 2022 r. Obecnie podstawową działalność biznesową realizują spółki grupy: Ciech Soda Polska (w obszarze sody i soli w Polsce), Ciech Soda Romania (w obszarze produkcji sody i krzemianów w

Copernicus Capital TFI przedłużył okres likwidacji Subfunduszu w Copernicus FIO

stwarzał nierzetelnym dłużnikom możliwości przeciągania spłat" - wyjaśnił Billewicz. Ponadto TFI uważa, że zakończenie likwidacji Subfunduszu w pierwotnym zakładanym terminie musiałoby wiązać się z koniecznością szybkiej i niekorzystnej z punktu widzenia uczestników Subfunduszu wyprzedaży

PGE Toruń i ZEW Kogeneracja mają ponad 11 mln zł dofinansowania na modernizacje

podczas przesyłania sieciami), co z kolei zwiększy efektywność energetyczną, podkreślono w materiale. Projekty rozpoczną się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie planowane jest na 2022 rok. Planowane całkowite koszty projektu w Toruniu wynoszą blisko 24 mln zł, natomiast w przypadku Kogeneracji jest to

Sejm przyjął i skierował do Senatu nowelizację ustawy o górnictwie węgla kam.

zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych przez Kopalnię Siarki "Machów" w likwidacji. Projekt zakłada też przeniesienie szczególnych uprawnień z ministra skarbu na ministra energii wobec spółek działających w sektorze energii elektrycznej, ropy naftowej oraz

GetBack złożył pozew przeciwko Altus TFI i 12 funduszom inwestycyjnym

rozpoczęła się w dniu 9 marca 2020 r., a zakończenie przyjmowania ofert od akcjonariuszy Altus nastąpi w dniu 12 marca 2020 r. Rozliczenie skupu akcji własnych, a w związku z tym bezpowrotne wypłacenie środków pieniężnych w kwocie 52 000 000 zł z Altus, może nastąpić w dniu 17 marca 2020 r."

Kogo nie można zwolnić z pracy? Nietykalność gwarantuje im kodeks pracy

Kogo nie można zwolnić z pracy? Nietykalność gwarantuje im kodeks pracy

dwa tygodnie. Ważne: jeśli rano pracodawca wręczył nam wypowiedzenie, a po południu lekarz dał L4, to zwolnienie z pracy nadal obowiązuje. Urlopowicz musi zakończyć wypoczynek W trakcie urlopu nie wolno zwolnić z pracy nikogo. Szef może to zrobić przed urlopem wypoczynkowym lub po jego zakończeniu

Co robić, gdy firma ma kłopoty. Poradnik

Co robić, gdy firma ma kłopoty. Poradnik

dobrowolnie poddał się egzekucji. 5. Likwidacja firmy Jeżeli nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z zadłużeniem, ostatecznym rozwiązaniem będzie zakończenie prowadzonej działalności. Jak wyjaśnia mec. Płoszka, nie ma wytycznych do takiego działania. Podjęcie takiej decyzji zawsze wiąże się z indywidualną

Herkules: Główny cel na resztę 2018 r. to praca nad marżą i wysokimi przepływami

elementem II połowy roku będzie natomiast, według prezesa, zakończenie integracji przejętego PGMB Budopol oraz rozpoczęcie montażu słupów i kontenerów telekomunikacyjnych w ramach kontraktu budowy systemu GSM-R. Spółka dotychczas wyprodukowała ponad 10% określonego zakresu materiałów. Herkules jest

Grupa Torpol ma portfel zamówień na ok. 3,09 mld zł (bez udziału konsorcjantów)

Norwegii zakończył procedurę likwidacji Torpol Norge AS, z kolei po okresie sprawozdawczym wykreślono spółkę Afta sp. z o.o. z rejestru przedsiębiorców. Ostatnim etapem optymalizacji jest likwidacja spółki zależnej w Chorwacji, która powinna zostać zakończona w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy. Torpol

KNF obniżyła karę pieniężną dla TUiR 'Warta'

przypadków, w których terminy opóźnień w zakończeniu postępowań likwidacyjnych okazały się krótsze niż wskazane w decyzji, Komisja rozpatrzyła tę okoliczność na korzyść strony w toku postępowania prowadzonego z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ustalając wysokość nałożonej kary pieniężnej na poziomie

Przegląd prasy

poziomie 102% r/r po czerwcu --Energa podłączyła do sieci ponad 12,5 tys. mikroinstalacji w II kw. 2020 r. --Bank Pekao nie widzi oznak pogorszenia spłat po zakończeniu moratorium --Bloober Team ma umowę o współpracy z Epic Games --ZUS przekazał do OFE 3,09 mln zł --Wskaźnik PMI dla usług strefy

PKP PLK otrzyma 194 mln zł z POIiŚ na modernizacje przejazdów kolejowych

likwidację ograniczeń prędkości. Na inwestycji zyskają więc wszyscy: podróżujący koleją, jak i korzystający z dróg, z pieszymi włącznie" - czytamy w komunikacie. Planowany termin zakończenia projektu to kwiecień 2020 r. "Celem naszych działań jest bezpieczna, komfortowa i punktualna kolej. Aby

Olympic zlikwiduje w tym roku holenderską spółkę zależną Siquia Holding

dostosowanie struktury grupy. Likwidacja zostanie zakończona w tym roku" - czytamy w komunikacie. Olympic Entertainment Group jest notowane na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jest to największy w regionie operator kasyn - sieć działa pod marką "Olympic Casino". (ISBnews)  

Sejm odbył II czytanie nowelizacji ustawy o górnictwa węgla kamiennego

;. Umożliwia także m.in. finansowanie od 2017 r. z dotacji budżetowej działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych przez Kopalnię Siarki "Machów" w likwidacji. Projekt zakłada też przeniesienie szczególnych uprawnień z ministra skarbu na

X-Trade Brokers wznowił działania dot. wygaszenia działalności w Turcji

. Zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi w opublikowanym skonsolidowanym raporcie rocznym za 2017 r., zarząd XTB ocenia, że z chwilą zakończenia działalności na rynku tureckim, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości konieczne będzie podjęcie działań w zakresie m.in. reklasyfikacji różnic kursowych

Połączenie Aegon OFE z Nordea OFE zostało zakończone

zarządzania Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne. KNF wyznaczyła także daty rozpoczęcia i zakończenia likwidacji Nordea OFE.  W ub.r. Aegon PTE, zarządzające otwartym funduszem emerytalnym Aegon OFE podpisało umowę, zgodnie z którą przejmie zarządzanie

Jarosińska-Jedynak: KE zatwierdziła dofinansowanie dla odc. S19 Lublin-Kraśnik

przedsięwzięcia są: stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej w ramach sieci TEN-T, zwiększenie dostępności sieci TEN-T, poprawa wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu, likwidacja tzw. wąskich gardeł, odciążenie

PZU wdraża sztuczną inteligencję przy obsłudze szkód komunikacyjnych

ekspertyzy, sztuczna inteligencja skieruje do analizy wykonywanej bezpośrednio przez pracowników PZU. Zakończenie pozytywnym wynikiem pilotażu i wdrożenie tej innowacji pozwoli na 10-krotne usprawnienie procesu weryfikacji dokumentacji technicznej oraz ograniczy czas potrzebny na obsługę zgłoszenia, podano

Co dalej z feralnymi funduszami Fincrea? Ignatowicz z Raiffeisena: Decyzji jeszcze nie podjęliśmy

rynek z pytaniem, kto je kupi. Może to potrwać rok, dwa, pięć lat, dziesięć. Istotna z punktu widzenia inwestorów jest informacja, że wypłata środków odbywa się dopiero na zakończenie procesu likwidacji. • Zobacz też: Zlikwidować czy ratować? Co dalej z funduszami Fincrea TFI Zapewne będzie kilka

TIM zakończył przegląd opcji strategicznych dla podmiotów zależnych

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - TIM zakończył przegląd opcji strategicznych dla podmiotów zależnych i podmiotu współzależnego, podała spółka. "W wyniku przeglądu opcji strategicznych spółka zrealizowała poniższe działania : • 29 czerwca 2018 roku zwyczajne zgromadzenie wspólników

X-Trade Brokers wstrzymał proces wycofania się z rynku tureckiego

turecki organ regulacyjny tj. Capital Markets Board of Turkey (CMB) zmian w regulacjach dotyczących działalności usług inwestycyjnych, działalności inwestycyjnej oraz usług dodatkowych (wskazanych w ww. raporcie bieżącym nr 5/2017), które stanowiły podstawę do podjęcia przez zarządu decyzji o zakończeniu

Zmiany w kodeksie pracy. Szybszy powrót do pracy po nieuzasadnionym zwolnieniu

na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania”. Jak jest dzisiaj Dotychczas, aby pracownik został przywrócony do pracy, wyrok stwierdzający bezskuteczność wypowiedzenia musiał być prawomocny, a postanowienie o przywróceniu do pracy

Premier odwołała D. Jackiewicza z funkcji ministra skarbu

podjętej w lipcu 15 września została określona jako dzień, kiedy minister skarbu państwa przedstawi harmonogram likwidacji ministerstwa. Założeniem uchwały podjętej przez Radę Ministrów jest zakończenie procesu do końca roku, a do końca I kwartału 2017 r. - przekazanie do nowego podmiotu"

Przegląd prasy

do połowy 2021 roku --Zyska: MK stworzy agendę celem wypracowania umowy sektorowej dla offshore --PKN Orlen: Po zakończeniu 3 projektów w Płocku EBITDA wzrośnie o 600 mln zł --JSW: W wypadku w kopalni Budryk 3 osoby lekko poszkodowane, wydobycie wstrzymane --Citi: Cena złota wzrośnie do 2000

Rząd przyjmie we wrześniu ustawę dot. finansowania restrukturyzacji górnictwa

. Kancelaria zwróciła uwagę na brak narzędzia umożliwiającego finansowanie po 31 grudnia 2018 r. procesów likwidacji kopalń, działań polikwidacyjnych, w tym finansowania zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji

KNF obniżyła kary pieniężne dla PZU i TUiR 'Warta'

. "Mając na uwadze 5 przypadków, w których terminy opóźnień w zakończeniu postępowań likwidacyjnych okazały się krótsze niż wskazane w decyzji, Komisja rozpatrzyła tę okoliczność na korzyść strony w toku postępowania prowadzonego z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ustalając wysokość nałożonej

Prezydent podpisał ustawę, która ma ułatwić wydobycie metanu w kopalniach

zakończeniu likwidacji kopalni, zagospodarowywanie majątku likwidowanej kopalni, zbędnego majątku przedsiębiorstwa górniczego, tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanej kopalni) koncesji węglowodorowej na wydobycie metanu" - czytamy w informacji. Zmiana ma za zadanie

EBOR inwestuje 430 mln zł w pakiet ok. 4,5% akcji Banku BGŻ BNP Paribas

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) staje się akcjonariuszem Banku BGŻ BNP Paribas dzięki inwestycji rzędu 430 mln zł w nabycie akcji stanowiących ok. 4,5% kapitału banku, podał EBOR. "Zaangażowanie EBOR-u ma miejsce w kontekście zakończenia akwizycji

KE: zatwierdziła 7,95 mld zł wsparcia na zamykanie polskich kopalń

odprawy, renty wyrównawcze i świadczenia socjalne. Pomoc będzie też przeznaczona na zabezpieczenie szybów górniczych oraz likwidację infrastruktury kopalń, naprawę szkód w środowisku spowodowanych pracą kopalń i rekultywację terenów po zakończeniu procesu zamknięcia. Pozostała część pomocy przeznaczona

ZA Puławy przekazały akcjonariuszom uzasadnienie budowy bloku na węgiel

miesięcy. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest we wrześniu 2019 r., po uzyskaniu zgód korporacyjnych, wydaniem pozwolenia rozpoczęcia prac (NTP). "Kluczowe dla projektu będą następujące kamienie milowe: dostawa głównej konstrukcji stalowej - 11 miesiąc od NTP; zakończenie głównych robót

Randstad: Ryzyko utraty pracy jako duże ocenia 26% badanych

Lewiatan Monika Fedorczuk, cytowana w komunikacie. "Wyniki badań pokazują wyraźnie, że większe obawy dotyczące utraty pracy mają osoby pracujące na umowy zlecenie i na umowy terminowe. Jest to o tyle uzasadnione, że zakończenie współpracy przez pracodawcę z takimi osobami jest dla pracodawcy

Biznes w czasach koronawirusa. Jak zamknąć albo zawiesić firmę

rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku do CEIDG, ale można też wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku. Gdy zawieszenie działalności obejmuje zakończenie roku, przedsiębiorca w zeznaniu rocznym musi wykazać kwoty przychodów z działalności gospodarczej i

MCI: Wypracowano propozycje zmian statutu dot.MCI.TechVentures, głosowanie 25 IX

Zgromadzeniu Inwestorów, stworzenie optymalnych warunków do zakończenia trwających inwestycji Subfunduszu, dbając jednocześnie o wartość aktywów oraz umożliwi wypłatę środków z Subfunduszu w miarę zwiększania płynności na równych prawach wszystkim inwestorom Subfunduszu. Wprowadzenie zmian statutu funduszu

VWFS przekazał łącznie 310 samochodów w kontrakcie z PKP PLK

Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Volkswagen Financial Services (VWFS) zakończył w czerwcu br. proces przekazywania 310 samochodów spółce PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach wygranego przetargu publicznego na wynajem długoterminowy pojazdów samochodowych, podał VWFS. Jest to kolejny duży kontrakt

Altus TFI miało 2,48 mln zł zysku netto, 4,52 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

również wypłata rekompensat dla osób pełniących funkcje w Spółce, z tytułu zakończenia współpracy. Wynik finansowy emitenta spadł w stosunku do porównywalnego okresu przede wszystkim z powodu spadku przychodów emitenta związanych ze zmniejszeniem wartości aktywów zarządzanych funduszy. Powyższe informacje

Prezydent podpisał ustawę zwiększającą limit wydatków na górnictwo do 7 mld zł

'przedsiębiorstwo górnicze' przez objęcie nim Kompanii Węglowej S.A. - jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, wykonującej zadania w zakresie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego po zakończeniu jego likwidacji (w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów), co umożliwi temu podmiotowi

Warta wdroży w pełni rozpoznawanie obrazu i mowy na bazie AI w II poł. 2019 r.

związane z naprawą" - czytamy w komunikacie.  Obecnie ok. 10% rozmów na infolinii, dotyczących zgłoszenia szkody, jest obsługiwanych przez wirtualnego asystenta Warty. Od początku wdrożenia obsłużył on już ponad 2 tys. spraw klientów. Pełne zakończenie wdrożenia planowane jest na sierpień 2019

Altus TFI miało szacunkowo 3,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw.

wypłata rekompensat dla osób pełniących funkcje w spółce, z tytułu zakończenia współpracy" - czytamy dalej. Wynik finansowy Altus TFI spadł w stosunku do porównywalnego okresu przede wszystkim z powodu spadku przychodów związanych ze zmniejszeniem wartości aktywów zarządzanych funduszy, wskazano

Rumuńska spółka zależna Forte złożyła wniosek o upadłość

Warszawa, 11.06.2015 (ISBnews) - Forte Mobila - rumuńska spółka zależna Fabryk Mebli Forte - złożyła w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości, podało Forte. Decyzja o zakończeniu działalności spółki ma na celu likwidację nierentownych struktur w grupie kapitałowej. "W ocenie emitenta

Stopa bezrobocia wzrośnie w II połowie roku wg analityków

. Gwałtowny spadek przeciętnego zatrudnienia w II kw. w większym stopniu wynikał właśnie z okresowych efektów ograniczania wymiaru etatu, urlopów bezpłatnych czy też zasiłków opiekuńczych, a nie trwałej likwidacji miejsc pracy. Wraz z odmrażaniem gospodarki oraz zakończeniem 3-mesięcznego okresu zmian

Przegląd prasy

markety po sieci Tesco --Indeks WIG20 wzrósł o 0,9% na zamknięciu w środę --Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 30,6 mln zł w I, wzrost o 16% r/r --Ponad 500 osób poparło deklarację NFZ dot. wprowadzenia tzw. opłaty cukrowej --Zakończenie inwestycji Siarzewo planowane na 2028 r., koszt to ponad 2

Przegląd informacji ze spółek

projektowe dla kotłowni rezerwowo-szczytowej oraz układu silników gazowych w Kaliszu i chce wkrótce rozpocząć wybór wykonawców, poinformowało ISBnews biuro prasowe spółki. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2022 r. Energa dostrzega potencjał budowy bloku gazowo-parowego (CCGT) w Gdańsku w

Tauron, Enea i PSE mają porozumienie ws. inwestycji w sieci wartych 100 mln zł

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), Enea Operator i Tauron Dystrybucja podpisały porozumienie w sprawie koordynacji rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, podały spółki. Łączna wartość zaplanowanych inwestycji przekroczy 100 mln zł, a zakończenie prac

Kowalczyk: Rząd zdecyduje dziś o nadzorze nad spółkami po likwidacji MSP

zarządzanie zostanie przyjęte dzisiaj podczas Rady Ministrów. […] Proces likwidacji chcemy zakończyć do końca I kw., czyli 31 marca" - powiedział Kowalczyk podczas konferencji. Poinformował też, że spółki będą rozdzielone zgodnie z przygotowywanym rozporządzeniem, zasadniczo według branżowych

Niezależny rzeczoznawca na koszt ubezpieczyciela. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego

rzeczoznawcy. Takich spraw jest niemało. Ubezpieczyciele często podważają wyceny warsztatów, co rodzi problemy dla kierowców. Jak wynika z analizy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z 2017 roku, ponad 90 proc. sporów sądowych z ubezpieczycielami zakończyło się uwzględnieniem roszczeń klientów w całości lub w

Pan Adam został zwolniony w wyniku likwidacji stanowiska. ZUS odmówił świadczenia przedemerytalnego. Wygrał dopiero przed Sądem Najwyższym

nadal wykonujemy pracę zleconą przez urząd, wniosek do ZUS powinniśmy złożyć w ciągu 14 dni od jej zakończenia. Po świadczenie przedemerytalne do sądu Wiele spraw dotyczących wypłaty świadczeń rozstrzyga sąd. Jedna z nich dotyczyła pana Adama, urzędnika miejskiego. Został zwolniony w wyniku likwidacji

Lodówki przy kioskach już tylko dla pielgrzymów? Wkrótce znikną z ulic

gorące dni sprzedaż napojów stanowi ważną część utargu.- Prowadziliśmy rozmowy z koncernem, otrzymaliśmy też zaniepokojone listy od kioskarzy - przyznaje Jacek Wojciechowicz, wiceprezydent Warszawy. - Na razie odłożyłem decyzję o likwidacji lodówek do czasu zakończenia Światowych Dni Młodzieży [odbędą

Integer.pl zdecydował o wycofaniu się z działalności paczkomatowej w Rosji

terenie Rosji, prowadzonej za pośrednictwem spółki zależnej emitenta - Easy Pack Russia LLC" – czytamy w komunikacie. Według emitenta wycofanie z działalności paczkomatowej w Rosji zostanie przeprowadzone w drodze likwidacji (zamknięcia) spółki, a proces wyjścia zostanie zakończony, według

Koszt ryzyka Idea Banku w kolejnych kwartałach będzie spadał

spadały. Zakończymy projekt przebudowy sieci w ciągu 2 kwartałów tego roku. 14 placówek z 27 zostało już przekształconych" - powiedział Miałkowski. Bank przeprowadził w ub. roku kompleksową restrukturyzację, która obejmowała głębokie oszczędności w kosztach działania. Skutki tych decyzji w 2020 r

Rynek pracy nie sprzyja odbiciu konsumpcji do poziomu sprzed pandemii wg analit.

. osób. Było to wynikiem m.in. zakończenia i nie przedłużania umów terminowych (niekiedy z powodu sytuacji epidemicznej), zmniejszania wymiaru etatów a także rozwiązywania umów o pracę z pracownikami. Spadek wynagrodzenia brutto spowodowany był m.in. tym, że jeszcze w kwietniu kontynuowano wypłacanie

FPP/ CALPE: Dzięki PPK emerytura może być wyższa o 36% przez 10 lat

Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Osoba uczestnicząca przez całą swoją karierę zawodową w Powszechnym Planie Kapitałowym (PPK)  może oczekiwać, że za każdy 1 zł wpłacany z własnej kieszeni, otrzyma z powrotem po zakończeniu oszczędzania 3 zł, po uwzględnieniu inflacji, wynika m.in. z

MI: PKP PLK rozpoczęły nabór wniosków do programu Kolej+

likwidacji wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców Polski" - powiedział prezes PKP PLK Ireneusz Merchel. Możliwości powrotu i rozwoju kolejowych połączeń zapewnia dofinansowanie ze środków Programu, które wynosi 85%. Pozostałe 15% stanowić będą środki własne samorządów. Budżet Kolej+ wynosi 5,6 mld zł

Będzie kolejny strajk przedsiębiorców. Dołączy do nich służba zdrowia?

zgromadzenie publiczne nie może się odbyć, więc ten protest, jeśli się odbędzie, będzie nielegalny. Poprzedni protest, który odbył się 8 maja, zakończył się interwencją policji. Ponad 200 osób zebrało się przy stacji warszawskiego metra Centrum, by stamtąd przemaszerować pod kancelarię premiera i rozbić tam

Kto może liczyć na wyższe świadczenie przedemerytalne po marcowej waloryzacji?

do ZUS powinniśmy złożyć w ciągu 14 dni od jej zakończenia. Wygrana przed sądem... W ostatnim czasie zapadło kilka wyroków związanych ze świadczeniami przedemerytalnymi i koniecznością rejestracji w urzędzie pracy. Jedna ze spraw dotyczyła pana Adama, urzędnika miejskiego. Został zwolniony w wyniku

KGHM i Tauron nie będą budować bloku gazowo-parowego w Elektrowni Blachownia

wygaśnięcie wszelkich zobowiązań określonych w umowie wspólników oraz zakończenie wszelkich prac w niej przewidzianych. "Strony zgodnie postanawiają rozwiązać łączące je porozumienie z dnia 30 grudnia 2013 r., na mocy którego postanowiono o czasowym zawieszeniu realizacji Projektu budowy bloku gazowo

Szacunkowy wynik netto Altus TFI wyniósł 6,42 mln zł w I półr. 2019

operacyjnych wpływ miała również wypłata rekompensat dla osób pełniących funkcje w spółce, z tytułu zakończenia współpracy" - czytamy dalej.  Ponadto koszty w II kwartale 2019 roku zostały obciążone rezerwą z tytułu kary finansowej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej przez Komisję Nadzoru

Tauron złożył do UOKiK wniosek o zgodę na nabycie KWK Brzeszcze

się wydobyciem węgla kamiennego i metanu. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Restrukturyzacji Kopalń jest prowadzenie likwidacji kopalń, w tym m.in. zabezpieczanie sąsiednich kopalń przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń, wydobycie

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

od września 2020 r. planowane jest zakończenie funkcjonowania zerówki dla najmłodszych dzieci, co wiąże się z brakiem etatu dla niej. Czy w sytuacji, gdyby ze względów zdrowotnych skorzystała z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia, pracodawca mógłby ją zwolnić we wrześniu 2020 wraz z likwidacją

Soho Dev. miało 61,28 mln zł straty netto, 37,03 mln zł straty EBIT w 2017/2018

porównawczego. Powyższy wzrost był związany z zakończeniem projektu Soho Feniks (Warszawa) i Dobra Forma I (Kraków) oraz przeniesieniem prawa własności lokali o wartości odpowiednio 77,4 oraz 57,6 mln zł" - czytamy w raporcie. Rentowność na poziomie zysku brutto ze sprzedaży wyniosła 22%. Strata na

Serinus zdecydował o likwidacji odwiertu Moftinu-1001 w Rumunii

wypadku. W przypadku Projektu Zagospodarowania Gazu Moftinu po ostatnim wypadku na odwiercie Moftinu-1001 Serinus nadal prowadzi prace rekultywacyjne terenu. Po zakończeniu rekultywacji planuje wznowić prace nad projektem na początku lutego, podkreślono także. "Zgodnie z wcześniejszymi

Szacunkowy skons. wynik netto Altus TFI wyniósł 3,95 mln zł w 2019 r.

wypłata rekompensaty dla osób pełniących funkcję w spółce z tytułu zakończenia współpracy oraz kary finansowe nałożone w drodze decyzji administracyjnej przez Komisję Nadzoru Finansowego na spółkę. Pierwsza kara w wysokości 2,275 mln zł z tytułu nieprawidłowości związanych z wyceną spółki Centrum

Przebudowa trasy kolejowej Kraków - Katowice potrwa dłużej

PKP PLK zaktualizowały harmonogram niewykonanych dotąd na linii kolejowej Kraków - Katowice robót i okazało się, że podawany jeszcze w styczniu termin ich zakończenia (czerwiec 2019 r.) jest nierealny. Jak informuje Jacek Karniewski z biura prasowego spółki, inwestycja zakończy się dopiero w

Wierzyciele zdecydowali o likwidacji australijskiej spółki zależnej Kopeksu

Pty Ltd. znajduje się w stadium likwidacji, a proces voluntary administration został zakończony" - czytamy w komunikacie. A.C.N. 001 891 729 Pty Ltd jest spółką, w której 100% udziałów posiada Kopex Machinery. Przedmiotem działalności spółki była dostawa wozów odstawczych i innych urządzeń

Torpol miał wstępnie 19,2 mln zł zysku netto w 2018 r.

likwidacji, podano również. "Emitent informuje, że badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie zostało jeszcze zakończone, a ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną przekazane w raporcie rocznym za 2018 rok, który zostanie opublikowany w dniu 15 marca 2018 r."

PIH: Wobec decyzji KE należy odstąpić od nałożenia podatku na handel w Polsce

2016 r. Komisja wszczęła szczegółowe postępowanie i zwróciła się do Polski o zawieszenie stosowania stawek progresywnych do czasu zakończenia oceny pomocy państwa. Nakaz zawieszenia był konieczny, ponieważ nowy podatek wszedł w życie 1 września 2016 r. i przewiduje płatności miesięczne. Dzięki nakazowi

Spółki zależne Polenergii złożyły pozew przeciwko Tauronowi, chcą ok. 343 mln zł

, pozostawiając w PKH wyłącznie umowy długoterminowe. Tak przygotowana PKH została przez Tauron postawiona w stan likwidacji, aby w jej toku lub na skutek zakończenia procesu likwidacji i wykreślenia PKH z rejestru doszło odpowiednio do zerwania lub wygaśnięcia umów. Następnie powołani przez Tauron likwidatorzy

InPost wdraża optymalizację struktury grupy, zwolni do ok. 1257 pracowników

procedury zwolnień grupowych zostanie przekazana do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy (…). Ponadto zarząd spółki wskazuje, że uzyskane oszczędności z wyżej opisanego procesu będą możliwe do oszacowania dopiero po zakończeniu procesu restrukturyzacji" - czytamy dalej. Grupa kapitałowa

Gdy tracisz pracę. Kłopoty firm zamykanych bądź ograniczających swoją działalność rodzą wielkie problemy dla zatrudnionych tam osób

opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Gdy zawieszenie działalności obejmuje zakończenie roku, przedsiębiorca w zeznaniu rocznym musi wykazać kwoty przychodów z działalności gospodarczej i zapłacić podatek należny na koniec roku. W czasie zawieszenia działalności większość przedsiębiorców nie musi też

Wojas chce mieć łącznie 175 sklepów własnych na koniec 2018 r.

realizacji), - zakończenie w 2018 r. wprowadzenia nowego programu sprzedażowo-magazynowego w kraju i zagranicą oraz osiągniecie przez ten program pełnej zdolności sprzedażowo - promocyjnej (w końcowej fazie realizacji). Według stanu na 31 grudnia 2017 grupa kapitałowa Wojas S.A. posiadała 177 własnych

Sąd potwierdził zakończenie postępowania układowego PBG

Warszawa, 16.09.2016 (ISBnews) - PBG otrzymała z Sądu Upadłościowego w Poznaniu potwierdzenie uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania układowego. Tym samym z nazwy znika dopisek "w upadłości układowej", podała spółka. "Żeby te dziewiętnaście liter mogło

Jackiewicz chce stanąć na czele podmiotu, który z początkiem 2017 r. zastąpi MSP

. […] Wraz z zakończeniem pracy ministerstwa moja misja też dobiegnie końca - to będzie bliżej grudnia. Z początkiem nowego roku powinien ruszyć nowy podmiot, który zastąpi Ministerstwo Skarbu Państwa, który będzie o wiele sprawniejszy, o wiele bardziej oszczędny, zatrudniający mniej pracowników. To

Dynamika płac może spowolnić do poziomów ujemnych w br. wg analityków

dynamiki zatrudnienia w ujęciu m/m i r/r w br. był wynikiem m.in. zmniejszania wymiaru etatów, zakończenia i nieprzedłużania umów terminowych (niekiedy z powodu sytuacji epidemiologicznej), a także rozwiązywania umów o pracę z pracownikami. Na spadek przeciętnego zatrudnienia wpływ miało też pobieranie

Stalprodukt: ZGH Bolesław utrzyma pracę kopalni Olkusz-Pomorzany do 2020 r.

"Olkusz-Pomorzany" pozwoli także na odsunięcie w czasie kosztów jej likwidacji, szacowanych na ok. 142 mln zł, podano również. Jednocześnie Zarząd ZGH „Bolesław" S.A. informuje o zakończeniu wierceń rozpoznawczych na złożu Laski. Opracowanie raportu na temat wielkości zasobów tego

Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu 'Dostępność+'

po 2 latach od realizacji oraz po jego zakończeniu przeprowadzona zostanie ocena. Celem pierwszej oceny będzie zidentyfikowanie potrzeby przeprowadzenia ewentualnych korekt, natomiast kolejna ocena, zrealizowana po jego zakończeniu, ma pokazać wpływ programu na poprawę dostępności w Polsce. Taki

NBP: Dyrektywa o naprawie i likwidacji banków powinna wejść jak najszybciej

wynikał z braku w polskim porządku prawnym narzędzi, które używane są w procesie likwidacji i uporządkowanej restrukturyzacji, nazywanym anglojęzycznym określeniem "resolution", przypomniał bank centralny. "Upadłość i wypłata depozytów gwarantowanych jest najdroższą formą zakończenia

PKM Duda kończy działalność w zakresie uboju wołowego

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Zarząd PKM Duda podjął decyzji w zakresie likwidacji oddziału spółki w Hucie oraz zakończeniu działalności w zakresie uboju wołowego, podał Koncern. "Podjęcie decyzji w w/w zakresie podyktowane jest wynikiem analizy dotyczącej perspektyw rozwoju tego

Rząd chce ustalić max. kwotę transakcji dla Biur Usług Płatniczych na 2500 euro

UKNF, a po zakończeniu roku obrotowego UKNF ustala różnicę pomiędzy planowanymi a wykonanymi kosztami, którą uwzględnia się w rozliczeniu kosztów nadzoru w danym roku obrotowym. Dalsze zmiany: - wyłączenie Banku Gospodarstwa Krajowego i Narodowego Banku Polskiego z obowiązku potwierdzenia

Bruksela zgadza się na pomoc dla górnictwa z kasy państwa

, renty wyrównawcze i świadczenia socjalne. Pomoc będzie też przeznaczona na zabezpieczenie szybów górniczych oraz likwidację infrastruktury kopalń, naprawę szkód w środowisku spowodowanych pracą kopalń i rekultywację terenów po zakończeniu procesu zamknięcia. Pozostała część pomocy przeznaczona zostanie

Przegląd informacji ze spółek

euro). Po zakończeniu trzech projektów w ramach modernizacji zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku, czyli po 2022 roku, EBITDA koncernu wzrośnie szacunkowo o ponad 600 mln zł rocznie, podał PKN Orlen. W kopalni Budryk w Ornontowicach około g. 11.20 doszło do krótkotrwałego zapalenia metanu, w

Rolnicy nie dostaną już wcześniejszych emerytur z KRUS. "Mieszkańcy wsi nie mogą uwierzyć, że PiS aż tak ich oszukało"

. Identyczne przepisy posłowie PiS przegłosowali w przypadku sędziów i prokuratorów. Oni też mieli podobne zasady przechodzenia na emeryturę jak rolnicy (choć formalnie sędziowie nie przechodzą na emeryturę, tylko w stan spoczynku). Przepisy gwarantowały im wcześniejsze zakończenie służby w wieku 55 lat

InPost kończy obsługę przesyłek listowych tradycyjnych z początkiem sierpnia

Warszawa, 26.07.2016 (ISBnews) - InPost oraz jego spółka zależna PGP zakończą od początku sierpnia działalność w segmencie przesyłek listowych tradycyjnych, tj. innych niż przesyłki e-commerce, podała spółka. „Zakończenie działalności listowej w segmencie przesyłek listowych tradycyjnych

Spółka w stanie upadłości, a bomba ekologiczna tyka

likwidacją lub demontażem instalacji zobligowane były do utworzenia funduszu likwidacyjnego, mającego na celu zapewnienie środków na bezpieczne dla środowiska zakończenie działania urządzeń - przypomina rzeczniczka ratusza. Czytaj o Zachemie w cyklu "Firmy i miasta po kryzysie": Zachem - upadłe

Tauron zakończył budowę poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina

" - czytamy w komunikacie. Do zrealizowania pozostało jeszcze zbrojenie szybu, a następnie demontaż infrastruktury powierzchniowej służącej do pogłębienia szybu, podano także. "Zakończenie realizacji zadania wraz z demontażem wszystkich urządzeń technologicznych i oddaniem placu budowy do

Chcesz otrzymać świadczenie przedemerytalne? Nie zwalniaj się dobrowolnie z pracy!

przedemerytalne w oddziale ZUS. Trzeba to zrobić osobiście w ciągu 30 dni od otrzymania zaświadczenia. Jeżeli po upływie pół roku od otrzymania zasiłku dla bezrobotnych nadal wykonujemy roboty interwencyjne lub inną pracę, wniosek do ZUS powinniśmy złożyć w ciągu 14 dni od jej zakończenia. Przedsiębiorcy Do

Buski PKS do likwidacji. Bo długi były coraz większe

Pęcherski, dotychczasowy prezes PKS. Jak informuje ministerstwo, ma on teraz m.in. przygotować harmonogram likwidacji oraz "zakończyć bieżące interesy spółki". O problemach buskiego przewoźnika informowaliśmy nieraz. Resort jeszcze w 2011 roku próbował sprywatyzować firmę. Nikt jednak nie złożył