zakazu udzielania

mapi

"Rz": KNF może zakazać kredytów walutowych

"Rz": KNF może zakazać kredytów walutowych

Kredyty hipoteczne w obcych walutach cieszą się w Polsce niesłabnącą popularność. Nie jest z tego zadowolona Komisja Nadzoru Bankowego, która może nawet wprowadzić zakaz ich udzielania - pisze "Rzeczpospolita"

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

Rząd opracował kolejny pakiet rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej gospodarki i ograniczenie negatywnych skutków jakie wywołała w gospodarce epidemia COVID - 19.

MFPR: KE zgodziła się na kolejny program pomocowy dla firm, z budżetem 3 mld zł

trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii, co jest odstępstwem od ogólnego zakazu udzielania wsparcia unijnego przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji, - wysoka maksymalna kwota pomocy możliwej do uzyskania - do 800 tys. euro na jednego przedsiębiorcę, niezależnie od wartości obrotów czy kosztów

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) znosi między innymi obowiązek zamieszczania

Spółka zależna 4fun Media otrzymała 2,4 mln zł subwencji z tarczy PFR

dotyczący warunków udzielania subwencji przewiduje możliwość umorzenia od 25% do 75% otrzymanej kwoty, w zależności od spełnienia przez spółkę określonych warunków. Pozostała część subwencji, która podlegać będzie zwrotowi, będzie spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, począwszy od 13 miesiąca

RM: Wprowadzono ograniczenia dotyczące wywozu sprzętu ochrony osobistej

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Zakaz wywozu i sprzedaży respiratorów i kardiomonitorów poza granicami Polski oraz obowiązek informowania wojewody najpóźniej na 36 godzin przed zamiarem wywozu środków ochrony osobistej oraz płynów do dezynfekcji, zakłada rozporządzenie w sprawie ustanowienia

Odprawa emerytalna. Czy państwo może ingerować w umowy? Prawnicy Czytelnikom, odc. 67

Odprawa emerytalna. Czy państwo może ingerować w umowy? Prawnicy Czytelnikom, odc. 67

firmy doradczej PwC, Rymarz Zdort, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Wardyński i Wspólnicy, WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Przechodząc na emeryturę w czerwcu, zostanę potencjalnie pozbawiony elementów wynagrodzenia, tj. odprawy, oraz zakazu konkurencji. Wynegocjowałem te warunki z pracodawcą (kapitał

Pułapka na przedsiębiorców. Władza będzie mogła odebrać im przyznaną pomoc

Pułapka na przedsiębiorców. Władza będzie mogła odebrać im przyznaną pomoc

wrzucony w poniedziałek wieczorem 19 października, a już w czwartek 22 października został przegłosowana przez Sejm Zgłosili ją posłowie PiS. Ustawa wprowadza kary dla przedsiębiorców! W artykule 18 znalazł się zapis: "Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie

Rząd przyjął nowelizację dot. liberalizacji rynku kolejowego w Polsce

infrastruktury innym podmiotom. Po drugie, zapewniono przejrzystość przepływów finansowych i rozliczeń między zarządcami infrastruktury i przewoźnikami kolejowymi. Zaproponowano m.in.: -  zakaz wzajemnego udzielania pożyczek między zarządcą a przewoźnikiem kolejowym; -  obowiązek prowadzenia

Pułapka na firmy. Dostaniesz mandat za naruszenie epidemiologiczne, nie skorzystasz z pomocy publicznej

Pułapka na firmy. Dostaniesz mandat za naruszenie epidemiologiczne, nie skorzystasz z pomocy publicznej

;Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii /.../ stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego udzielanego na podstawie art. 2a ustawy z

Jestem pielęgniarką z DPS. Nie mogę dorabiać. Czy mogę liczyć na rekompensatę? Prawnicy czytelnikom, odc. 26

Jestem pielęgniarką z DPS. Nie mogę dorabiać. Czy mogę liczyć na rekompensatę? Prawnicy czytelnikom, odc. 26

Zdort, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Wardyński i Wspólnicy, WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Pracuję w DPS, jestem pielęgniarką. W związku z zaleceniami krajowego konsultanta wprowadzono u nas zakaz pracy w innych placówkach służby zdrowia. Czy w związku z tym, że nie mogę dorobić w NZOZ jak dotychczas

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę w czasie przestoju?

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę w czasie przestoju?

uchwalonym 31 marca 2020 roku w związku z ustawą z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Po pierwsze, istotny jest art. 41 kodeksu pracy, który jako przepis ochronny wprowadza – w uproszczeniu – czasowy zakaz

Maseczki nadal obowiązkowe w sklepach, ale poluzowano obostrzenia w transporcie

czerwca. Wszystkie skierowania zachowują ważność. Obowiązuje też czasowy zakaz prowadzenia świadczeń rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej, udzielania świadczeń zdrowotnych w pojazdach oraz funkcjonowania dentobusów. Nadal istnieje obowiązek noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk w centrach

Redan: Przychody Top Secret spadły o 59% r/r do ok. 7,6 mln zł w III

bezpośrednio objęte zakazem handlu. Z drugiej strony nastąpiła pozytywna zmiana w zakresie realizowanej marży procentowej na sprzedaży, w rezultacie wzrostu o 4 pkt proc. udziału bieżących kolekcji w obrotach oraz wypłycenia upustów udzielanych na towarach z poprzednich sezonów" - czytamy w komunikacie

Obostrzenia. Domki, kwatery i apartamenty też zamknięte. Jest jednak pewne "ale"

Obostrzenia. Domki, kwatery i apartamenty też zamknięte. Jest jednak pewne "ale"

zdalna jest tam gdzie ja – mówi nam młody mieszkaniec Krakowa.  Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów obiekty noclegowe pozostaną zamknięte do 29 listopada. Ale w poszkodowanej przez pandemię branży turystycznej wciąż tlą się nadzieje, że zakaz dotyczy tylko hoteli, a nie prywatnych pokoi

Prezydent zgłosił projekt ustawy w celu usunięcia anatocyzmu z polskiego prawa

naliczane dodatkowe odsetki. Anatocyzm jako taki jest zakazany w polskim prawie" - czytamy w komunikacie. Od zakazu anatocyzmu istnieją 3 wyjątki. Jednym z nich jest sytuacja, kiedy pożyczki długoterminowej udziela instytucja kredytowa. Poważne wątpliwości interpretacyjne zarówno co do terminów "

KE zatwierdziła ostatnią część polskiej pomocy dla dużych przedsiębiorstw

. Gwarantuje, że państwo otrzyma wystarczające wynagrodzenie z tytułu ryzyka ponoszonego przez podatników […] oraz że wsparcie wiąże się z zabezpieczeniami, m.in. zakazem wypłacania dywidend i premii, a także środkami mającymi na celu ograniczenie zakłóceń konkurencji" – powiedziała  

Redan: Przychody Top Secret spadły o 82% r/r do ok. 3 mln zł w IV

kwiecień jest wciąż obciążony skutkami zakazu handlu związanymi z pandemią COVID-19, jak również dużą niepewnością co do dalszej sytuacji ekonomicznej, zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych, podano. "W kwietniu sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce wyniosła 0,8 mln zł i była o 94% niższa

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki ograniczona jest między innymi do zakazu dokonywania istotnych zmian w pierwotnych warunkach zamówienia, które były ustalone w postępowaniu przetargowym. W rozumieniu wyżej wskazanego przepisu istotną zmianą warunków zamówienia jest zmiana pierwotnych

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

dofinansowywanie wczasów pracownikom lub ich dzieciom, pieniądze można też przeznaczyć na działalność kulturalno-oświatową (bilety do kina, teatru, opery) czy działalność sportowo-rekreacyjną(karnety na basen, siłownię czy na zajęcia fitness). A także z funduszu można udzielać pracownikom pomocy materialnej lub

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

złożenia wniosku. 4. Czas pracy Liberalizacja zasad ustalania przez niektórych pracodawców systemu lub rozkładu czasu pracy oraz godzin nadliczbowych. 5. Handel w niedziele Liberalizacja zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele dot. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru

Algorytm CBA już działa. Sprawdza firmy, które dostały subwencje z "tarczy finansowej PFR"

Algorytm CBA już działa. Sprawdza firmy, które dostały subwencje z "tarczy finansowej PFR"

podejrzenia poważnych nieprawidłowości, jak nieprawdziwe dane o przychodach, firmę może skontrolować KAS. - Jako zarząd PFR wysłaliśmy pismo do wszystkich beneficjentów, przypominając o obowiązkach takich jak zakaz wypłat do właścicieli tych środków czy dostarczenia pełnomocnictw do banków celem wypełnienia

Pandemia. Kilkaset osób zmarłych każdego dnia. Jak wygląda pochówek zmarłego na COVID-19?

. Andrzej Muszala, kierujący zespołem placówki. Pomocy udzielają m.in. lekarze, prawnicy, filozofowie. Grupa przeznaczona jest dla osób dorosłych, przeżywających żałobę po odejściu najbliższych w dobie pandemii. Udział w grupie trwa trzy miesiące, a spotkania odbywają się raz w tygodniu, miejscem spotkania

Rząd przyjął projekt noweli ustawy dot. nielegalnego wywozu leków za granicę

współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej (PIF) z Policją i Strażą Graniczną (chodzi o zobowiązanie tych służb do udzielania niezbędnej pomocy PIF lub osobie upoważnionej do dokonywania kontroli lub inspekcji w celu zapewnienia niezakłóconego przeprowadzenia tych czynności); - wprowadzenie zakazu

Coraz więcej ubezpieczeń turystycznych uwzględnia ochronę na wypadek koronawirusa

ubezpieczyciele zaczęli włączać epidemie do polis turystycznych. Ale nie u każdego można liczyć na takie same świadczenia w podobnych sytuacjach. Różnice dotyczą kosztów pobytu na kwarantannie, długości udzielania świadczeń czy refundacji dodatkowych wydatków, wiążących się z epidemią. Ubezpieczyciele konkurują W

Senat zaproponował kilkadzesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie obowiązkowych testów na koronawirusa dla części pracowników ochrony zdrowia, odpłatnych testów dla wszystkich zainteresowanych, możliwość obniżania przez gminy podatku od nieruchomości oraz zniesienie do końca roku zakazu handlu w niedzielę – to

Putin na rok przedłużył embargo na zachodnią żywność

roku Rosja na rok wprowadziła zakaz importu żywności z UE, USA, Kanady, Norwegii i Australii. To był odwet za zakaz udzielania przez Zachód nowych pożyczek pięciu największym rosyjskim bankom, a także trzem koncernom paliwowym. Te ograniczone sankcje gospodarcze Zachód wprowadził z powodu agresji Rosji

Od marca spółka nie zarabia. Czy mogę liczyć na jakąkolwiek pomoc publiczną? Prawnicy Czytelnikom odc. 97

można porównać do odgórnego zakazu działalności spółki przez państwo z jednoczesnym obowiązkiem wnoszenia opłat za jej działalność. Wobec powyższego mam pytanie, jak ta spółka ma się zachować? Oczywiście najlepiej ją zlikwidować, ale spółka nie ma już pieniędzy na likwidację. Proces likwidacji jest

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

otrzymywania dofinansowania. Handel w niedziele Liberalizacja zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele dot. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby. Zawieszenie badań okresowych Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań

Odpowiedzialność majątkowa w związku z udzielaniem zamówień publicznych

administracyjne ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa nie ma zastosowania. Zakres odpowiedzialności z tytułu podjętych przez urzędnika decyzji w czasie procedury udzielania zamówienia publicznego regulowany jest przepisami ustawy o odpowiedzialności za

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

się w III etapie odmrożenia gospodarki? Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii salony tatuażu pozostają zamknięte do odwołania. Obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia tego

Instytut Staszica: Przygotowywane przepisy o pożyczkach konsum. idą za daleko

Warszawa, 09.01.2017 (ISBnews) - W opracowywanych obecnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmianach w przepisach, dotyczących pożyczek i kredytów konsumenckich brakuje regulacji, pozwalających szybko i skutecznie interweniować w przypadku lichwiarskich pożyczek, częstokroć udzielanych pod

Prawnicy czytelnikom odc. 17. Czy możemy zerwać umowę najmu i z jakimi kosztami musimy się liczyć?

dopuścił pewne formy działania szkół artystycznych, jednak nie wynika z niego możliwość organizacji szkoleń artystycznych. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie ogranicza możliwości

Prezydent podpisał nowelę dot. m.in. nielegalnego obrotu produktami leczniczymi

przez podmiot wykonujący działalność leczniczą produktu leczniczego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego objętych refundacją, w innym celu niż udzielanie przez ten podmiot świadczenia opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto

Oświadczenie woli wykonawcy należy interpretować wprost zgodnie z treścią siwz

oferty punkt dotyczący gwarancji brzmiał: „Udzielamy ..... miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia”. Dwaj wykonawcy napisali 60 miesięcy, jeden 24 miesiące. Wezwałam firmę do wyjaśnienia na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp . Wykonawca poinformował, że wartość w

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

gospodarczej) tylko przez okres otrzymywania dofinansowania. Handel w niedziele Liberalizacja zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele dot. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby. Zawieszenie badań okresowych Zawieszenie

ZBP: Nowa ustawa o kredycie hipotecznym sprzyja wzrostowi akcji kredytowej

inwestycję w życiu.  "Jest to krok w dobrym kierunku. Ta ustawa reguluje ważny i trudny rynek kredytów dla klientów detalicznych - rynek kredytów hipotecznych. Ustawa m.in. zakazuje udzielania kredytu w walucie innej, niż klient uzyskuje większość dochodów" - powiedział Bańka.  Dodał

Prowadzę firmę jednoosobową. O jaką pomoc mogę się starać? Prawnicy czytelnikom, odc. 89.

jej ustaniu udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2). Rozważając ubieganie się o którekolwiek ze świadczeń wskazanych powyżej, należy mieć na uwadze ewentualne zakazy kumulacji poszczególnych form

Które z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników jest korzystniejsze? Prawnicy czytelnikom, odc. 91.

możliwe do otrzymania czy należy złożyć wniosek w wybranym urzędzie? Które z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników udzielanych przez PUP czy WUP jest korzystniejsze? Otrzymanie świadczeń z wojewódzkiego urzędu pracy (WUP) lub powiatowego urzędu pracy (PUP) na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz

Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

 niewykonanie tego obowiązku, tj.: odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania cywilnoprawne i podatkowe spółki, odpowiedzialność karna oraz kary stygmacyjne nakładane przez sąd upadłościowy (m.in. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia funkcji w

POHiD: Zakaz handlu w niedzielę pogłębi deflację

;Proponowane wyłączenia spod zakazu, adresowane do firm rodzinnych, gdzie pracuje jedna osoba (właściciel) wskazują na pominięcie interesu ludzi pracy najemnej, którzy akurat chcą pracować w niedzielę i zarabiać odpowiednio więcej. Podobnie zastanawiające jest udzielanie pozwoleń niektórym firmom w centrach

PiS wpuszcza superkreta na zatory. Duże firmy mają szybciej płacić małym

dwa miesiące, najgorzej jest w transporcie i handlu. Tak przynajmniej wynika z ostatniego badania dla BIG InfoMonitor przeprowadzonego w drugim kwartale tego roku wśród 500 mikrofirm, małych i średnich firm. Na początku roku takiej odpowiedzi udzielało 49,4 proc. badanych. I to w szczycie koniunktury

Rząd przeznaczy z budżetu na pomoc rolnikom i rybakom 799,5 mln zł w 2018 r.

 udzielania w 2018 r. w formie: - dotacji dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (dotacje będą przysługiwały do powierzchni upraw, na

Kaczyński: Zmiany dot. kredytów walutowych nie mogą rujnować systemu bankowego

porządku obrad tego posiedzenia Sejmu znalazły się także punkty dotyczące pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (uzasadniać będzie poseł Andrzej

Niekonstytucyjny zakaz reklamy OFE i tak już zrobił swoje

udzielania przez OFE pożyczek papierów wartościowych. Czytaj również: Zakaz reklamy OFE był słuszny Małgorzata Rusewicz jest prezesem Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

własność i je wynajmują? I w związku z tym, że /DECYZJĄ RZĄDU/ jest zakaz otwarcia lokali przeznaczonych na działalność kosmetyczną tracą na tym swoje pieniądze. Pomaga się osobom, które prowadzą działalność, czy w mojej sytuacji też mogę liczyć na pomoc państwa? Owszem, mogłam wg umowy pobierać czynsz

Rząd przyjął projekt ustawy dot. kredytów hipotecznych i o nadzorze

, np. w euro lub frankach szwajcarskich. Kredyty udzielane w obcej walucie są bardziej ryzykowane dla konsumentów, którzy uzyskują swoje dochody tylko w złotych bowiem w przypadku takich kredytów konsument dodatkowo jest narażony na ryzyko związane ze zmianą kursów walutowych. - Zakaz sprzedaży

Odrzucenie oferty przetargowej

pozycji "mata łazienkowa" wynosi 390,72 zł. Wykonawca na wezwanie zamawiającego odpisał, że dystrybutor w Polsce ma zakaz udzielania takich informacji. Wiadomo jedynie, że producent pochodzi z jednego z krajów azjatyckich. Odpowiedź: Niewskazanie wymaganej w siwz nazwy producenta powoduje

Glapiński: Nowe wyliczenia KNF dot. ustaw frankowych podobne do poprzednich

denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów zakłada m.in. wprowadzenie zakazu udzielania kredytów w obcych walutach. Zgodnie z proponowanymi przepisami zawarte kredyty - nawet te, które zostały spłacone lub wypowiedziane - będzie można

Sasin: Wyliczenia KNF dot. ustaw frankowych jeszcze nie dotarły do komisji

poselski projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów zakłada m.in. wprowadzenie zakazu udzielania kredytów w obcych walutach. Zgodnie z proponowanymi przepisami zawarte kredyty - nawet te

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020). Większość przepisów weszła w życie 28 lipca br.Nowelizacja nakłada na zamawiających zakaz łączenia zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy, jak również podziału zamówień na odrębne zamówienia w

Komisja sejmowa chce szczegółowych wyliczeń dot. kosztów ustaw frankowych

maksymalnie 350 tys. zł na jedną osobę. Wniesiony przez grupę posłów Klubu Poselskiego Kukiz'15 poselski projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów zakłada m.in. wprowadzenie zakazu

USA rozszerzyły sankcje wobec Rosji. Na czarnej liście spółki gazowego koncernu

eksport gazu na Syberii. Natomiast Rossielchozbank specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa. Od połowy 2014 r. ten gazowy koncern i rosyjski bank już są objęte sankcjami sektorowymi, a teraz takie ograniczenia Waszyngton rozciągnął na ich spółki. Sankcje sektorowe oznaczają zakaz udzielania

Tramwaj zwany zadłużeniem. Czy MPK powinno reklamować chwilówki?

miasta. Partia domaga się wprowadzenia ustawowego zakazu udzielania kredytów poza lokalem pożyczkodawcy. Wszystkie nasze artykuły znajdziesz na Twitterze, jesteśmy także na Facebooku. Dołącz do nas, dyskutuj i dziel się opiniami. Listy: redakcja@krakow.agora.pl

Zamówienia tego samego rodzaju

udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej" oraz "Zamówienia publiczne na roboty budowlane realizowane w ramach jednego projektu infrastrukturalnego a zakaz dzielenia zamówienia na części w prawie krajowym i unijnym". W świetle powyższych opinii, w

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o ok. 22,26% r/r w I kw.

sferze gospodarczej wielu ekspertów spodziewało się istotnego osłabienia akcji kredytowej już w marcu. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Mimo wprowadzenia w połowie marca zakazu przemieszczania się, tylko w tym miesiącu banki udzieliły 19 816 kredytów na kwotę 5,969 mld zł, czyli więcej o 6,71% w

Zagraniczne firmy wygrywają coraz więcej przetargów

równego traktowania wykonawców, której przejawem jest zakaz preferencji krajowych. W konsekwencji przedsiębiorcy z krajów członkowskich Unii Europejskiej nie mogą być dyskryminowani przy ubieganiu się o zamówienia publiczne udzielane przez polskich zamawiających. Z treści opublikowanego przez Urząd

Sejm zajmie się ustawą dot. zwrotu spreadów na posiedzeniu 19-21 października

dalej. W porządku obrad tego posiedzenia Sejmu znalazły się także punkty dotyczące pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (uzasadniać będzie

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

Ministerstwo Rozwoju (MR). Szacowana całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB. Na pakiet składają się: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w

"Tarcza antykryzysowa" dla firm. Jak skorzystać z pomocy? Jakie są dodatkowe rozwiązania?

osób na umowie o dzieło. Czy pracodawca może korzystać z dofinansowania do pensji pracownika na umowie-zleceniu, a sam pracownik jednocześnie korzystać z zapomogi w wysokości 2080 zł? - Nie ma podstawy zabraniającej, czyli nie ma zakazu łączenia tych form - mówi Antoni Kolek. 3. Komornik bez prawa do

PAIH: Polskie firmy mogą szykować się do ekspansji w Malezji od IV kw. 2020 r.

Zaręba. Przedstawiciel PAIH poinformował także, że dotychczas polscy przedsiębiorcy zaangażowani biznesowo w Malezji i Mjanmie nie zgłosili Agencji żadnych problemów wywołanych przez pandemię. "Na bieżąco udzielamy konsultacji tym, którzy rozpoczęli z nami projekty ekspansji na początku tego

Kredyt hipoteczny po nowemu. Pożyczysz bezpieczniej, ale drożej

To ważna data dla osób planujących zaciągnąć kredyt na zakup mieszkania. Obowiązki informacyjne, szybsze procedury udzielania kredytu, możliwość odstąpienia od umowy czy spłata kredytu przed terminem na lepszych warunkach - to tylko niektóre z wchodzących życie zmian. Ale po kolei. Ustawa o

Zakaz dla Amber Gold

Po interwencji serwisu Wyborcza.biz Ministerstwo Gospodarki wydało zakaz prowadzenia działalności gospodarczej gdańskiej firmie Amber Gold - pośrednikowi oferującemu lokaty w złocie i pożyczki oddłużeniowe. Spółka chwaliła się, że jest pierwszym w Polsce domem składowym (przechowuje towary

Sasin: Komisja zakończy prace nad projektami ws. kredytów w CHF do wakacji

kredytu w wysokości maksymalnie 350 tys. zł na jedną osobę. Wniesiony przez grupę posłów Klubu Poselskiego Kukiz'15 poselski projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów zakłada m.in

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

Wprowadzony ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych próg 14.000 euro nakładający na zamawiającego obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień zostanie prawdopodobnie niebawem zniesiony. W dniu 16 sierpnia 2013 r. został do

Trzy projekty frankowe do wyboru

denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów". W uproszczeniu "delegalizuje" ona kredyty walutowe i uznaje, że nigdy nie były walutowymi. Wszystkie długi, raty i procenty miałyby się przeliczyć w taki sposób, jakby to od

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

. Wsparcie nadal będzie udzielane kredytobiorcom posiadającym status bezrobotnego, zmienią się natomiast zasady udzielania pomocy finansowej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wsparcie będzie przyznawane kredytobiorcom, dla których wartość wskaźnika RdD (czyli stosunku wydatków związanych z obsługą

Zapytanie ofertowe: przetarg na zakup samochodów

wskazanie literatury, orzecznictwa lub komentarzy. Przetargi, zamówienia publiczne Ogłoszenia o przetargach z całej Polski » Odpowiedź: Stosowanie art. 29 ustawy Pzp, odnoszące się między innymi do zakazu opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1

Uber 'robi porządek' z partnerami i wprowadza szkolenia dla kierowców

z prawem, zakaz dyskryminacji, prawa kierowców i dostawców, wynagrodzenie, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, a także procedura dotycząca skarg" - wymieniono w komunikacie. "Jako dostawca jednej z najpopularniejszych aplikacji do mobilności miejskiej w Polsce rozumiemy, że bycie partnerem

BIK: Brak niedziel handl. wpłynie na sprzedaż kredytów zaciąganych w weekendy

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Według Biura Informacji Kredytowej (BIK), brak handlowych niedziel zmieni strukturę sprzedaży kredytów zaciąganych w weekendy. Kredyty ratalne w weekendy, udzielane przez banki w sieciach handlowych oraz pożyczki w firmach pozabankowych, stanowią niemal 1/ 4

Minister energii przekazał do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o OZE

inwestycyjnych instalacji odnawialnego źródła energii pomniejszała cenę, wynikającą z oferty złożonej przez wytwórcę, który wygrał aukcję. Pomoc inwestycyjna może być udzielana w różnych formach, jednak jej wartość musi zostać wyrażona w kwocie pieniężnej, po przeliczeniu jej w sposób pozwalający na ustalenie

Prawnicy czytelnikom odc. 18. Czy rząd planuje zmiany w odprawach emerytalnych w swoich "tarczach"?

zamieszkania osoby ani o miejscu wyjazdu pierwotnego. Może jednak uda się państwu znaleźć przepis? Treść §3 ust. 3 pkt 1 wspomnianego przez Pana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Projekt ustawy dotyczący kredytów frankowych może być wybrany w maju

Klubu Poselskiego Kukiz'15 poselski projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów zakłada m.in. wprowadzenie zakazu udzielania kredytów w obcych walutach. Zgodnie z proponowanymi

Prawnicy czytelnikom odc. 6. Jestem w okresie przedemerytalnym. Czy pracodawca mógł zmienić mi wymiar czasu pracy?

kontrybucji z centrum handlowym na wykonanie i prowadzenie atrakcji i wystawiłem fakturę zgodnie z umową i harmonogramem wykonanych prac w kwietniu na kwotę 100 tys. zł netto. Zgodnie z ustawą epidemiologiczną mam od 14 marca zakaz prowadzenia działalności i moje obroty wynoszą 0 zł. Chciałbym

Jak poprawnie udzielić zamówienia w częściach?

dzieląc zamówienie, tzn. oddzielając czasowo 9 pierwszych części od ostatniej części przy zachowaniu w/w formy postępowania nie naruszam ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź Jeżeli dokonano podziału zamówienia (na dowolną ilość części) i będą udzielane zamówienia częściowe w ramach kilku

Nowak z MF: Należy procedować tylko prezydencki projekt dot. kredytów w CHF

waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów zakłada m.in. wprowadzenie zakazu udzielania kredytów w obcych walutach. Zgodnie z proponowanymi przepisami zawarte kredyty - nawet te, które zostały spłacone lub wypowiedziane - będzie można zrestrukturyzować, jeśli chodzi m.in. o kwotę

KGHM: Komisja Europejska nie uznała koncesji w rej. Pucka za pomoc państwa

należą do państwa, a ich poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie może odbywać się tylko po uzyskaniu koncesji od państwa. W państwach członkowskich UE koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie złóż kopalin udziela z reguły państwo ze względu na regulacyjny charakter tego procesu, który

Przegląd informacji ze spółek

47 lokali, a rozpoznał w wyniku pierwszego kwartału tego roku 253, wobec odpowiednio 89 i 167 lokali rok wcześniej, podała spółka. Intersport Polska, w celu ochrony miejsc pracy i ograniczenia kosztów funkcjonowania poprzez redukcję wynagrodzeń, na czas trwania zakazu prowadzenia działalności

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3

Sejm odesłał prezydencki projekt ustawy o spreadach do dalszych prac w komisji

przez grupę posłów Klubu Poselskiego Kukiz'15 poselski projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów. "Projekt zakłada wprowadzenie zakazu udzielania kredytów w obcych walutach

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

licznym ograniczeniom wprowadzonym mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wiele z tych ograniczeń wprowadzono do odwołania, a planowany termin tego odwołania nie jest znany. Do

"GP": Banki nie będą miały alibi

kredytów - powiedział podczas ostatniego Forum Bankowego Stanisław Kluza, przewodniczący KNF. Komisja nie zamierza więc wprowadzać zakazu udzielania kredytów walutowych. Rozwiązanie popierają ekonomiści. - Banki same na siebie nakładają ograniczenia, wycofując z oferty kredyty walutowe. Nie powinno się

W Rosji gwałtownie przybywa biednych

. Przyczyniła się do tego też polityka prezydenta Rosji Władimira Putina, który w sierpniu 2014 r. wprowadził embargo na wwóz zachodniej żywności w odwecie za zakaz udzielania nowych pożyczek sześciu największym rosyjskim bankom i trzem państwowym kompaniom naftowym. Te sankcje finansowe Zachód wprowadził z

Vivus: Zmiany proponowane przez MF doprowadzą do likwidacji pożyczek do 1000 zł

narzędzie do eliminacji nieuczciwych kredytodawców. Rezygnację z wprowadzenia limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu, który w oczywisty sposób promuje wysokie kwoty pożyczek i zadłużanie się konsumenta na długi czas. Rezygnację z arbitralnego 120-dniowego okresu zakazu współpracy z

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

pracodawców z określonych sektorów, takich jak handel czy usługi. Wymogi te zmieniają się ostatnio właściwie w każdym tygodniu i aktualnie określone są one w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu

"GP": Bank ukarze klienta za wcześniejszą spłatę kredytu

przepisom konsumenci będą mogli wybierać pomiędzy kredytami oferowanymi przez polskie banki a tymi, które udzielane są w innych krajach UE. Obowiązująca w Polsce ustawa o kredycie konsumenckim jest jednak bardziej prokonsumencka. Dyrektywa pozwoli polskim bankom na pobieranie 1-proc. prowizji za

Bez porozumienia z Rosją o przewozach drogowych

przewoźników dodatkowe, kosztowne gwarancje rozliczeń ze swoim fiskusem. A od lata 2014 r. transporty do Rosji skurczyły się z powodu zakazu wwozu zachodniej żywności, które Kreml wprowadził jako odwet za zakaz udzielania w Europie nowych długoterminowych pożyczek dla sześciu rosyjskich państwowych banków.

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

od ponad 10 lat udziela pomocy prawnej krajowym i zagranicznym przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym. Zapewnia klientom doradztwo i reprezentację w sporach i transakcjach, gwarantując pełną ochronę ich interesów. 2. Czy przysługuje mi postojowe w związku z COVID-19? Prowadzę od dawna działalność

TeleOpieka24 naciąga małe firmy - są pierwsze zatrzymania przedstawicieli i zarzuty oszustwa

poszkodowanych osób została doprowadzona do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie blisko 18,5 tys. zł brutto. Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanych środków zapobiegawczych: dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych. „W śledztwie dokonano także blokady

Ministerstwo Finansów chce zapisać ustawowo zasady zawierania umów o kredyt hipoteczny

udzielaniu przez banki kredytów mieszkaniowych, bez wszechstronnej oceny zdolności kredytowej klientów, ale także ochronę samych klientów w kontaktach z bankiem. Zwiększenie wymogów wobec pośredników kredytowych i pracowników banków Pośrednicy kredytowi będą musieli zarejestrować swoją działalność

Sejm przyjął i skierował do Senatu projekt ustawy tzw. 'apteka dla aptekarza'

jest czymś nowym" – podkreślił wiceminister. Posłowie przyjęli natomiast poprawkę, zgodnie z którą minister zdrowia będzie mógł udzielać zgody na otwarcie apteki poza kryteriami. Zdaniem posłanki Marii Janyski przepis ten jest korupcjogenny. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł odniósł

Ustawa o kredycie hipotecznym zabije pośredników? Dziś sprzedają połowę kredytów mieszkaniowych

Z danych Związku Firm Doradztwa Finansowego wynika, że przy wsparciu pośredników finansowych udzielany jest obecnie co drugi kredyt hipoteczny. - W dobie redukcji sieci własnych przez banki, doradcy są znaczącym kanałem dystrybucji tych produktów w kraju - mówi Adrian Jarosz, prezes Związku. Ustawa

Parabank inwestował w... cebulę i ziemniaki. Ponad setka poszkodowanych

spożywczej, w której notowane są bardzo duże sezonowe wzrosty cen. Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe inwestowało pieniądze osób fizycznych i prawnych w płody rolne, ale także udzielało pożyczek. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła pod koniec 2011 r. do Prokuratury Rejonowej w

Zawód: stewardesa. Stalowe nerwy, biegły angielski i nawet 10 tys. zł pensji

terminologię związaną nie tylko z awiacją, ale też medyczną, bo uczymy się udzielania pierwszej pomocy. Latamy z Hiszpanami, Włochami, Francuzami, dlatego znajomość innych języków też jest w tym zawodzie mile widziana. Znasz inne poza angielskim? - Spokojnie porozumiem się po hiszpańsku i włosku. Ile trwa

Wielka bitwa o franki zacznie się za dwa tygodnie

waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów". W skrócie: delegalizuje ona kredyty walutowe i uznaje, że nigdy nie były walutowymi. Wszystkie długi, raty i procenty miałyby się przeliczyć w taki sposób, jakby to od początku były kredyty złotowe. Efekt byłby taki, że całość

Prawnicy czytelnikom odc. 20. Mam firmę. Jestem na kwarantannie. Czy należy mi się z ZUS jakieś wsparcie?

ukończył 50 rok życia, maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (art. 60d ustawy); · Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy, udzielana na preferencyjnych warunkach na okres do 3 lat, w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (art. 61h ustawy

NIK: Cel 15-proc. udziału OZE w zużyciu energii w 2020 r. jest zagrożony

lokalizacji farm wiatrowych; - zakaz modernizacji lub remontów, zwiększone obciążenie podatkiem od nieruchomości liczonym od wartości wszystkich części turbin wiatrowych. Rynek OZE w Polsce kształtowały i będą kształtować do 2020 r. trzy podstawowe instrumenty wsparcia OZE: świadectwa pochodzenia (tzw

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej"; "Zamówienia publiczne na roboty budowlane realizowane w ramach jednego projektu infrastrukturalnego a zakaz dzielenia zamówienia na części w prawie krajowym i unijnym"). W świetle