zakaz zbywania

Art. 121 KK

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XVI Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne

AMS z grupy Agora przejmuje Piano Group, właściciela Benefit Multimedia

rok obrotowy 2019" - czytamy w komunikacie. Ponadto AMS, sprzedający oraz Piano Group zawarły umowę wspólników regulującą wzajemne prawa i obowiązki, w szczególności zasady dotyczące dalszego prowadzenia działalności i zarządzania spółką oraz transakcji i ograniczeń związanych ze zbywaniem

Państwo będzie mogło przejmować prywatne firmy. We wtorek rząd przyjął specjalny projekt ustawy Zbigniewa Ziobry

Państwo będzie mogło przejmować prywatne firmy. We wtorek rząd przyjął specjalny projekt ustawy Zbigniewa Ziobry

przedsiębiorstwa, zakaz ubiegania się o środki publiczne czy wstrzymanie wypłat dotacji i subwencji, zakaz promocji i reklamy, zakaz zawierania umów określonego rodzaju, zakaz prowadzenia określonej działalności; zakaz obciążania na czas postępowania bez zgody sądu swojego majątku lub zbywania bez takiej zgody

Sąd umorzył postępowanie upadłościowe Polimeksu

komunikacie. Sąd uchylił również postanowienie z dnia 2 grudnia 2014 r. o zabezpieczeniu przez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości oraz udziałów i akcji należących do spółki, podano. Wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony 15 października 2014 r. przez wierzyciela spółki, Jacka

Wierzyciel cofnął wniosek o upadłość Polimeksu

. Wierzyciel wniósł również o uchylenie postanowienia o dokonaniu zabezpieczenia poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości oraz udziałów i akcji należących do dłużnika oraz o odwołaniu wyznaczonej rozprawy na dzień 8 stycznia 2015 roku, podano również. Polimex-Mostostal to czołowa

Prezydent podpisał ustawę o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej Skarbu Państwa

będą mogły także inne podmioty.  3. wprowadzenia wymogu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi nabyta nieruchomość, z zakazem zbywania oraz oddawania w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej w okresie 10 lat od jej nabycia. W przypadkach losowych zgodę na

Rolnicy będą mogli legalnie sprzedawać swoje kiełbasy, pasztety, sery

Rolnicy będą mogli legalnie sprzedawać swoje kiełbasy, pasztety, sery

. Rolnicy, którzy chcą prowadzić handel detaliczny, muszą to robić osobiście lub z udziałem najbliższych członków rodziny, bez pośredników. Uproszczone wymagania Nowe możliwości daje rolnikom ustawa z 16 listopada 2016 r., która wprowadza pojęcie rolniczego handlu detalicznego polegającego na zbywaniu

Nowa ustawa Ziobry pozwoli ukarać firmę bez znajdowania winnego i czekania, aż sąd go skaże

Nowa ustawa Ziobry pozwoli ukarać firmę bez znajdowania winnego i czekania, aż sąd go skaże

wstrzymanie wypłat dotacji i subwencji, zakaz promocji i reklamy, zakaz zawierania umów określonego rodzaju, prowadzenia określonej działalności, obciążania na czas postępowania bez zgody sądu swojego majątku lub zbywania bez takiej zgody określonych przez sąd składników majątkowych. Przepisy już wzbudzają

Ziemia nie tylko dla rolników. Czy będzie łatwiej kupić lub sprzedać ziemię?

Ziemia nie tylko dla rolników. Czy będzie łatwiej kupić lub sprzedać ziemię?

obrotu ziemią o powierzchni jedynie 1 ha oraz – co zdecydowanie gorsze – utrzymanie pięcioletniego zakazu zbywania ziemi rolnej położonej na wsi. W praktyce oznacza to, że wprawdzie każdy kupi na wsi ziemię do 1 ha, ale już jej zbycie będzie możliwe bez zgody KOWR dopiero po upływie pięciu

Projekt ustawy dot. 'Przemysłu 4.0' został przesłany do konsultacji publicznych

jest dostosowana do modelu Platformy Przemysłu 4.0 i konieczne jest powołanie nowego podmiotu - fundacji, podano dalej. "ARP jako spółka akcyjna jest nastawiona na osiąganie zysku. Dotyczy jej jednak zakaz zbywania akcji należących do Skarbu Państwa. Obecnie 100% ARP S.A posiada Skarb Państwa

Rząd przyjął projekt ustawy o sprzedaży ziemi należącej do Skarbu Państwa

lub organu egzekucyjnego. "Nabycie nieruchomości będzie trwale połączone z wymogiem osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zakazem zbywania i wydzierżawiania zakupionej ziemi przez 10 lat. Tylko w przypadkach losowych zgodę na sprzedaż ziemi przed upływem tego terminu

Echo Prime sprzedaje ok. 7,5% akcji Echo Polska za łącznie ok. 38,59 mln euro

miesiąca od dnia jej zawarcia. W związku ze sprzedażą akcji A na rzecz Lisala oraz akcji B na rzecz dyrektorów Redefine, a także z powodu wyrażenia zgody przez Lisala na bycie związany zakazem zbywania akcji Echo Polska przez pięć lat po dopuszczeniu akcji Echo Polska do obrotu na giełdzie w

PiS wobec przedsiębiorców stosuje metodę kija i marchewki. Właśnie pokazał marchewkę

PiS wobec przedsiębiorców stosuje metodę kija i marchewki. Właśnie pokazał marchewkę

przykręcaniu śruby zbywa od pewnego czasu w jeden sposób: będzie nowa ordynacja podatkowa, która ma zmniejszyć pole dla konfliktów między przedsiębiorcą a państwem. Jej projekt się właśnie pojawił. I co? Przepisy podatkowe jak Polonez Caro Obecnie obowiązująca ordynacja ma już ponad 20 lat, nowelizowano ją

Powiernictwo - kierowanie biznesem z tylnego siedzenia

, przewidującego zakaz umów o spadek. Jednak wnikliwa analiza orzecznictwa - zwłaszcza uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013 roku, sygnatura akt III CZP 79/13, pozwala doświadczonemu prawnikowi skonstruować umowę powiernictwa w taki sposób, aby ustrzec się przed zarzutem nieważności.Należy przy tym

PiS funduje rolnikom trzęsienie ziemi. "Chaos, biurokracja, ograniczenie swobód"

PiS funduje rolnikom trzęsienie ziemi. "Chaos, biurokracja, ograniczenie swobód"

gospodarstwa rolnego i zakazem zbywania i wydzierżawiania zakupionej ziemi przez okres 10 lat. ANR uzyska prawo pierwokupu, gdy uzna, że sprzedaż nie powinna dojść do skutku (nie dotyczy to jednak dziedziczenia). Spod regulacji ustawy zostały wyłączone działki o powierzchni nie przekraczającej 0,3 ha (30 arów

Działka przy Szopena uciekła spod młotka

Rzeszowie podjął decyzję o zakazie zbywania tej działki - informuje Grzegorz Tarnowski, dyrektor rzeszowskiego Biura Gospodarki Mieniem. To już druga tego typu sytuacja z tą działką. Pierwszy raz miasto chciało ją sprzedać pod koniec 2007 roku. Wtedy tuż przed przetargiem także wpłynęło do urzędu miasta

Instytucje też zapłacą za akcje PZU po 312,50 zł

wielu, bo zamówiono zaledwie 73 938 akcji objętych trzyletnim zakazem zbywania. Prezes PZU Andrzej Klesyk tłumaczył, że osoby związane z PZU chętniej zapisywały się na akcje dla zwykłych inwestorów, czyli maksymalnie po 30 papierów na głowę. Te akcje można sprzedać na debiucie, który przewidziano

PZ Cormay: Orphée powinno wstrzymać buy back do finalizacji przejęcia Diesse

porównaniu do pozostałych akcjonariuszy, tj. uniemożliwia się wyłącznie jemu sprzedaż akcji w ramach procedury skupu, ale także odmiennie traktowany jest PZ Cormay S.A. w stosunku do jednego z pozostałych akcjonariuszy - p. Tomasza Tuory. Zwracamy uwagę, że na p. Tomaszu Tuorze ciąży bezwzględny zakaz

Czeski NWR chce przejąć Bogdankę za 3,4 mld zł

ustawowy zakaz zbywania mija dopiero w grudniu 2011 r. - Na razie nie znamy szczegółów tej oferty. Na tę chwilę mogę powiedzieć, że skoro spółka jest notowana na giełdzie, to taki scenariusz był do przewidzenia. NWR ma strategię wzmacniania swojej pozycji w regionie, więc nie jest to nic niesłychanego

Konsekwencje upadłości wykonawcy

bezskuteczne wobec masy uznaje się przykładowo następujące postanowienia: zastrzeżenie umowne dotyczące zakazu zbywania wierzytelności należnej upadłemu, umowne prawo pierwokupu ustanowione na składnikach mienia upadłego, umowne ograniczenia dotyczące możliwości zbywania składników mienia upadłego, np

Inwestorzy płacą za Bogdankę więcej niż czeski gigant

OFE Aviva może uniemożliwić czeskiemu koncernowi przejęcie 75 proc. akcji Bogdanki. Na apel o sprzedaż akcji nie mogą bowiem odpowiedzieć pracownicy kopalni, bo do grudnia 2011 r. mają ustawowy dwuletni zakaz zbywania. A dysponują oni pokaźnym pakietem, bo aż ok. 10 proc. W sumie pakiet Avivy i

Instytucje chciały dziewięć razy więcej akcji PZU

trzyletnim zakazem zbywania. Prezes PZU Andrzej Klesyk tłumaczył, że osoby związane z PZU chętniej zapisywały się na akcje dla zwykłych inwestorów, czyli maksymalnie po 30 papierów na głowę. Te akcje można sprzedać na debiucie, który przewidziano ok. 14 maja. - Wyniki zapisów inwestorów indywidualnych

Umowa cesji - jak zaksięgować?

umowie związanej z obrotem (sprzedażą, zamianą, darowizną) wierzytelnością można określić dodatkowe obowiązki stron, na przykład terminy płatności za zbytą wierzytelność. Należy pamiętać, że bezwzględny zakaz zbywania wierzytelności dotyczy: 1

Czy sąd ustawiał przetarg na organizację konferencji?

Wrocławia - znów w linii prostej! - nie może jednak teraz wynieść więcej niż 90 km. Powołując się na specyfikę przedmiotu zamówienia wprowadził również zapis o zakazie zatrudniania podwykonawców. W praktyce oznacza to, że uczestnikiem postępowania może być wyłącznie firma posiadająca opisany w specyfikacji

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505. "2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie