zakaz prowadzenia

Artur Włodarski

Bat na piratów drogowych. Minister Ziobro chce drakońskich kar dla niebezpiecznych kierowców

Bat na piratów drogowych. Minister Ziobro chce drakońskich kar dla niebezpiecznych kierowców

Nawet do pięciu lat więzienia za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. To jedna z wielu nowych sankcji, jakimi Ministerstwo Sprawiedliwości chce temperować brawurę i nieodpowiedzialność kierowców.

Ostrzejsze kary dla kierowców. Ucieczka przed policją lub jazda po odebraniu prawa jazdy? Nawet pięć lat więzienia

Nawet do pięciu lat więzienia ma grozić tym, którzy uciekają przed policją lub prowadzą pojazd mimo sądowego zakazu. Zdaniem resortu sprawiedliwości bez surowych i nieuchronnych sankcji nie da się zmniejszyć liczby wypadków i ich ofiar

Najem lokali w centrach handlowych. Czasowe wygaszanie umów

W dniu 31.03.2020 r. została uchwalona i weszła w życie zmiana specustawy dot. COVID-19 w ramach "tarczy antykryzysowej", w której zaproponowano wprowadzenie mechanizmu czasowego wygaszania ("zawieszenia") umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy na czas obowiązywania ograniczeń handlu.

Art. 39 KK

Art. 39. Środkami karnymi są: 1) pozbawienie praw publicznych, 2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, 3) zakaz prowadzenia pojazdów, 4) przepadek, 5) obowiązek naprawienia szkody, 6

Art. 244 KK

Art. 244. Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów lub obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub

Art. 41 KK

chronionym prawem. § 2. Sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Art. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz

Sfinks Polska miał 14,56 mln zł straty netto, 6,17 mln zł zysku EBITDA w I kw.

Polsce stan epidemii i wprowadzono zakaz świadczenia usług gastronomicznych w lokalach. Powyższe wpłynęło zarówno na spadek przychodów spółki jak też w konsekwencji spadku sprzedaży na wzrost udziału kosztów prowadzenia restauracji do generowanych przez sieć przychodów z poziomu 88,9% w 1 kwartale 2019 r

84 firmy turystyczne wystąpiły o 141 mln zł odszkodowania od Skarbu Państwa

wolności spowodowało, że działalność branży turystycznej została nie tylko ograniczona, ale w zasadzie przedsiębiorcy zostali pozbawieni możliwości prowadzenia działalności i zarobkowania, przez co branża poniosła i nadal ponosi ogromne straty finansowe. Jak zaznaczył Dubois, wbrew konstytucji

Esotiq& Henderson miał 1,32 mln zł straty netto, 1,68 mln zł straty EBIT w I kw.

okresie od 13 marca do 3 maja 2020 r. ustanowiono całkowity zakaz prowadzenia działalność w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2, polegającej m.in. na handlu wyrobami tekstylnymi, wyrobami odzieżowymi oraz obuwiem. W tym okresie salony Esotiq i salony franczyzowe zlokalizowane w

FPP, CALPE: Sklepy spożywcze, drogerie i pralnie też mogą negocjować umowy najmu

całokształtu art. 15ze ustawy COVID-19, jest zmniejszenie obciążeń korzystających z powierzchni handlowych w czasie zakazu prowadzenia działalności w większych obiektach handlowych. Przepis dotyczy nie tylko najemców, których działalność została zakazana. Nie ma powodu, aby w drodze wykładni ograniczać zakres

MR: Strefy gastronom. w galeriach mają być oddzielone, sprzedaż tylko na wynos

zabaw, parki trampolin), stref gier, kin i wysp handlowych, również gastronomicznych. Każda galeria handlowa ma obowiązek prowadzenia punktu sprzedaży maseczek lub podawania informacji, gdzie taka sprzedaż jest prowadzona. Strefy gastronomiczne mają zostać wydzielone wyraźną, fizyczną barierą

Jak zgodnie z prawem prowadzić szkolenia w dobie koronawirusa? Prawnicy czytelnikom, odc. 92.

Jak zgodnie z prawem prowadzić szkolenia w dobie koronawirusa? Prawnicy czytelnikom, odc. 92.

odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 m kw. powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi. 2) Na obszarze czerwonym do odwołania wprowadza zakaz prowadzenia działalności. 3) Na obszarze żółtym dopuszcza prowadzenie działalności, pod warunkiem

Prawnicy czytelnikom odc. 17. Czy możemy zerwać umowę najmu i z jakimi kosztami musimy się liczyć?

Prawnicy czytelnikom odc. 17. Czy możemy zerwać umowę najmu i z jakimi kosztami musimy się liczyć?

nie podejmuje z nami żadnego kontaktu. Czy możemy zerwać w tej sytuacji umowę najmu i z jakimi kosztami musimy się liczyć? Zakładamy, że prowadzą Państwo działalność w galerii handlowej będącej obiektem handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m kw. Zakaz prowadzenia działalności w odniesieniu

Rząd przyjął nowelizację dot. liberalizacji rynku kolejowego w Polsce

infrastruktury innym podmiotom. Po drugie, zapewniono przejrzystość przepływów finansowych i rozliczeń między zarządcami infrastruktury i przewoźnikami kolejowymi. Zaproponowano m.in.: -  zakaz wzajemnego udzielania pożyczek między zarządcą a przewoźnikiem kolejowym; -  obowiązek prowadzenia

Capital Park: Epidemia może obniżyć NOI o ok. 45% w II kw. 2020 r.

pandemię. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce administracja rządowa podjęła szereg działań zapobiegawczych, w tym m.in. w drugiej połowie marca 2020 roku wprowadziła zakaz prowadzenia działalności dla pewnych typów podmiotów gospodarczych. Zarząd spółki według stanu na dzień

Sfinks Polska odnotował znaczący spadek przychodów w ostatni weekend

części restauracji mieszczących się w centrach handlowych objętych zakazem prowadzenia w nich ww. działalności, zgodnie z interpretacjami rozporządzenia Ministra Zdrowia przez te centra. Emitent wskazuje jednocześnie, że sprzedaż posiłków w ww. kanałach mimo, iż dynamicznie rosła w ujęciu r/r to ze

Art. 42 KK

  Art. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę

Lockdown. Które sklepy będą otwarte, a które zamknięte od soboty? [LISTA]

Lockdown. Które sklepy będą otwarte, a które zamknięte od soboty? [LISTA]

zwierząt domowych; usług telekomunikacyjnych (czyli mogłyby być czynne salony operatorów komórkowych); części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli. Jakie usługi będą od soboty ciągle otwarte? Rozporządzenie ustanawia czasowe ograniczenie  prowadzenia działalności usługowej właścicielom

CCC chce handlowych niedziel do końca roku, liczy na szeroki pakiet wsparcia

spółki, wskazane byłyby m.in. przywrócenie handlowych niedziel do końca roku i czasowy zakaz sprzedaży na krótko na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). "Biznes znalazł się dziś w sytuacji bez precedensu, w której prowadzenie normalnej działalności nie jest możliwe. Dotyczy to całej

Lewiatan: 52,2% firm uważa prowadzenie sklepów w galeriach za nieopłacalne

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - 39,1% firm planuje zamknięcie do 20% sklepów w galerii handlowej, a 30,4% - zlikwidowanie nawet od 20% do 40% placówek, wynika z badania Konfederacji Lewiatan. 52,2% firm uważa, że obecnie nie opłaca się prowadzenie sklepów w galeriach, zaś 29% twierdzi, że jest

Senat podjął uchwałę wzywającą do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

także bardzo niekorzystny wpływ na finanse państwa. "W związku z tym, że zastosowane przez rząd zakazy prowadzenia działalności gospodarczej w wielu sektorach gospodarki nie mają prawidłowej podstawy ustawowej, grozi nam to, że po zakończeniu stanu epidemii mogą pojawić się ogromne roszczenia pod

Pułapka na przedsiębiorców. Władza będzie mogła odebrać im przyznaną pomoc

Pułapka na przedsiębiorców. Władza będzie mogła odebrać im przyznaną pomoc

przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie musiał złożyć oświadczenie, że nie był karany za wykroczenie epidemiologiczne (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń). Jeśli złoży fałszywe oświadczenie, pomoc

LPP odstąpi od umów stanowiących ok. 29,5% powierzchni handlowej grupy

wykorzystaniem powierzchni handlowej w galeriach handlowych do bezprecedensowej zmiany stosunków gospodarczych i społecznych wywołanych COVID-19 oraz wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami prowadzenia handlu przez rząd RP. Zniesienie zakazu handlu z oczywistych względów nie mityguje ryzyka długotrwałego spadku

Maseczki nadal obowiązkowe w sklepach, ale poluzowano obostrzenia w transporcie

czerwca. Wszystkie skierowania zachowują ważność. Obowiązuje też czasowy zakaz prowadzenia świadczeń rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej, udzielania świadczeń zdrowotnych w pojazdach oraz funkcjonowania dentobusów. Nadal istnieje obowiązek noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk w centrach

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z nim na czas obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych wygaszone zostały

Maxcom miał 0,21 mln zł zysku netto, 0,23 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

została możliwość prowadzenia handlu stacjonarnego, co wpłynęło na zmniejszenie poziomu sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 roku. Grupa kapitałowa prowadzi działalność w kilku kanałach dystrybucji, jednak zakaz sprzedaży w centrach handlowych wpłynął na zmniejszenie liczby zamówień realizowanych przez

Strajk Przedsiębiorców. W Warszawie protestuje kilka tysięcy przeciwników obostrzeń

Protest na pl. Defilad w Warszawie zorganizował Paweł Tanajno, przywódca Strajku Przedsiębiorców. Jak zapowiadał, uczestnicy będą się domagać odszkodowań za każdy miesiąc lockdownu. - Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej powinny być powiązane z odszkodowaniami równymi miesięcznym

JHM Development miał 2,77 mln zł zysku netto, 5 mln zł zysku EBIT w I kw.

prowadzenia działalności handlowej dla niektórych branż, w ramach kompleksu handlowego Marywilska 44 jedynie nieliczni najemcy z branży spożywczej, farmaceutycznej i budowalnej byli od 13.03.2020r uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe okoliczności skutkują radykalnym spadkiem

Pułapka na firmy. Dostaniesz mandat za naruszenie epidemiologiczne, nie skorzystasz z pomocy publicznej

;Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii /.../ stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego udzielanego na podstawie art. 2a ustawy z

Intersport wdraża zmiany w organizacji pracy i płacach od 1 IV do 30 VI

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Intersport Polska, w celu ochrony miejsc pracy i ograniczenia kosztów funkcjonowania poprzez redukcję wynagrodzeń, na czas trwania zakazu prowadzenia działalności w galeriach handlowych, wdraża w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. zmiany w zakresie

Atrium Polska: Większość naszych centrów będzie otwarta we wszystkie niedziele

działalność handlową we wszystkie niedziele. "W naszych galeriach będą czynne lokale, których zakaz prowadzenia handlu w niedzielę nie dotyczy. Mam tu na myśli między innymi restauracje, cukiernie, kwiaciarnie, apteki, kina, sale zabaw dla dzieci, ale także sklepy, w których sprzedaż będzie prowadził

Art. 43 KK

, nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej za inne przestępstwo. § 3. Orzekając zakaz określony w art. 42, sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu; do chwili wykonania obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie

Kredyt Inkaso będzie dochodzić roszczeń od niektórych byłych członków zarządu 

powiększyłyby przychody spółek zależnych, jak i skonsolidowany przychód grupy kapitałowej spółki.  "Działania spółki mają również związek z naruszeniem przez niektórych byłych członków zarządu spółki zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej" - czytamy także.  Kredyt Inkaso to firma

Rząd chce ustalić max. kwotę transakcji dla Biur Usług Płatniczych na 2500 euro

złożeniem zlecenia w BUP. Naruszenie obowiązku zawarcia umowy gwarancji lub ubezpieczenia ma być traktowane jako rażące naruszenie warunków działalności i skutkować zakazem jej prowadzenia oraz wykreśleniem z rejestru. Inne proponowane zmiany w nowelizacji ustawy o usługach płatniczych: - ograniczenie i

Czy dojadę do pracy? Jakie kary grożą za wyjście z domu? Przemieszczanie się ograniczone do minimum

rolnicy. W rozporządzeniu zapisano, że ograniczenie w przemieszczaniu się nie dotyczy prowadzenia działalności rolniczej, wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej i prac w gospodarstwie rolnym, a także zakupów towarów i usług związanych z tymi aktywnościami, np. zakupu nawozów sztucznych przez

Intersport zmniejszył przychody o 28,5% r/r do 35,23 mln zł w I kw. 2020/2021

/2021 spółka prowadziła działalność w utrudnionych warunkach wynikających z wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19. Stopniowe odbudowywanie sprzedaży prezentuje poniższe zestawienie dynamiki obrotów w ujęciu rok do roku: 1. Od 1 kwietnia do 3 maja br. (zakaz prowadzenia

Prawnicy czytelnikom odc. 16. W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić?

). Zgodnie z tym przepisem w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w takich obiektach wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej. Wygaśnięcie tych zobowiązań powoduje, że najemca nie ma obowiązku płacenia czynszu najmu

Co można, a czego nie można robić od soboty 7 listopada? Gdzie można zrobić zakupy, a gdzie nie?

wybieramy się gdzieś z całą rodziną, dziećmi i jeszcze psem, to na pewno nie jest to podróż służbowa”. A jeśli ktoś chce wyjechać z miasta, wynająć domek albo mieszkanie w górach czy nad morzem, aby tydzień pracować zdalnie? Projekt zakazuje tylko „prowadzenia usług hotelarskich”. Bo w

Art. 40 KK

wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. § 2. Sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności

ZPP: Ok. 500 właścicieli małych sklepów chce wycofania zakazu handlu w niedziele

szwagrów, kuzynów i sąsiadów, którzy rzekomo prowadzą małe sklepy i chwalą zakaz handlu - to miał być kontrargument wobec miażdżących tę regulację statystyk. Skoro zatem powszechnie dostępne dane wciąż niektórych nie przekonują, postanowiliśmy zebrać podpisy pod petycją do pana premiera, w której apelujemy

Baltona zawiesiła działalność handl. i gastronom. w Polsce w zw. z koronawirusem

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona podjął decyzję o wstrzymaniu z dniem 15 marca 2020 r. działalności handlowej oraz gastronomicznej we wszystkich lokalizacjach w Polsce w normalnym trybie, tj. z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia działalności

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

spotkań ludności, a także uczestniczenie w takich zgromadzeniach i spotkaniach. Oba te zakazy mają zastosowanie do prowadzenia sali zabaw dla dzieci. Naruszenie tych ograniczeń zagrożone jest systemem grzywien, które sięgają 30 000 zł. Wprawdzie prezes Rady Ministrów ogłosił 29 kwietnia plan

PGZ: A. Kensbok delegowany na p.o. prezesa, ogłoszono konkurs na cały zarząd

prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, d) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. 2) korzystać z pełni praw publicznych, 3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 4) posiadać

Senat za wsparciem dla instytucji kultury - pakietem pomocowym wartym 425 mln zł

wsparcie będzie mogło być wypłacane (po wydaniu uchwały RM) od 4 września 2020 r. W okresie od 12 marca 2020 r. do 5 czerwca 2020r. obowiązywał zakaz prowadzenia działalności twórczej z udziałem publiczności. Od 6 czerwca 2020 r. możliwa jest działalność kulturalna i rozrywkowa pod warunkiem

Sejm za wsparciem dla instytucji kultury, pakiet pomocowy ma być wart 425 mln zł

(po wydaniu uchwały RM) od 4 września 2020 r. W okresie od 12 marca 2020 r. do 5 czerwca 2020r. obowiązywał zakaz prowadzenia działalności twórczej z udziałem publiczności. Od 6 czerwca 2020 r. możliwa jest działalność kulturalna i rozrywkowa pod warunkiem udostępnienia nie więcej niż połowy liczby

Według rządu koronawirus przenosi się przez internet? Kolejny niewypał w rozporządzeniu

strefie obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców (... ) oraz przez inne podmioty dzielności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania (...). W strefie żółtej tego typu wydarzenia mogą odbywać się wyłącznie online"

Gospodarka musi działać! Konfederacja Lewiatan apeluje o rozsądną walkę z pandemią

produkcji, importu i eksportu oraz świadczenia wszelkich usług niezbędnych do funkcjonowania biznesu i społeczeństwa oraz poprawa wydolności systemu opieki zdrowotnej to dwa równie ważne priorytety. Dlatego rekomendujemy, żeby: Konsultować wszelkie planowane obostrzenia, zakazy i nakazy z przedstawicielami

Grupa Selena widzi spadek popytu na materiały budowlane w zw. z pandemią

. - działalność niektórych zagranicznych spółek z Grupy Selena została tymczasowo wstrzymana w kwietniu 2020 na kilka do kilkunastu dni z uwagi na wprowadzone lokalnie zakazy prowadzenia działalności. Wstrzymanie działalności dotyczyło m.in. spółki Selena CA TOO (Kazachstan), Selena Sulamericana Ltda. (Brazylia

Państwo będzie mogło przejmować prywatne firmy. We wtorek rząd przyjął specjalny projekt ustawy Zbigniewa Ziobry

przedsiębiorstwa, zakaz ubiegania się o środki publiczne czy wstrzymanie wypłat dotacji i subwencji, zakaz promocji i reklamy, zakaz zawierania umów określonego rodzaju, zakaz prowadzenia określonej działalności; zakaz obciążania na czas postępowania bez zgody sądu swojego majątku lub zbywania bez takiej zgody

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

działalności. Wobec tego zasadne jest umożliwienie im wypowiedzenia przedmiotowych umów. Przez to wraz z wygaśnięciem umowy wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania – ponad okres trwania umowy – na rzecz byłych pracowników z tytułu zakazu prowadzenia przez nich działalności

Prezydent podpisał nowelizację Prawa farmaceutycznego tzw. apteka dla aptekarza

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczącą zmiany regulacji dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, podała Kancelaria Prezydenta. "Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim trzech

Prawnicy czytelnikom odc. 18. Czy rząd planuje zmiany w odprawach emerytalnych w swoich "tarczach"?

decyzji. Prowadzenie biznesu w tych czasach jest niezwykle trudne. W podobnie trudnych sytuacjach są często pracownicy i chcą wiedzieć, jakie przysługują im prawa. Pod tym linkiem znajduje się PIERWSZY odcinek: Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników

Otwarte są już galerie i hotele, choć bez stref restauracyjnych i wypoczynkowych

prowadzenie działalności handlowej bądź usługowej na wyspach handlowych. Możliwe jest jedynie wówczas, gdy: lady lub stanowiska kasowe są oddzielone przesłonami z tworzywa sztucznego, obsługa zakrywa usta nos za pomocą maski oraz obsługuje klientów w rękawiczkach jednorazowych, dostęp do wewnętrznych stref

Capital Park miał 31,32 mln zł zysku netto, 98,03 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

gwałtownie rozprzestrzenił się nowy koronawirus wywołując ogólnoświatową pandemię. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce administracja rządowa podjęła szereg działań zapobiegawczych, w tym m.in. w drugiej połowie marca 2020 roku wprowadziła zakaz prowadzenia działalności dla pewnych

KIG proponuje pakiet poprawy płynności firm w obliczu koronawirusa

liczbę podmiotów, które w dobie faktycznego zablokowania możliwości prowadzenia działalności napotkają na problemy z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE. Izba proponuje wprowadzenie m.in. działań osłonowych dla mikroprzedsiębiorców, pomoc kredytową dla zagrożonych branż

PKW: Głosowanie w wyborach prezydenckich 10 maja 2020 jest niemożliwe

obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących  przewidywanych zachowań wyborczych; - lokale wyborcze pozostaną zamknięte. Komunikat podpisali: przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, jego zastępcy:  

Rank Progress miał 3,68 mln zł zysku netto, 28,61 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

okresie przed rokiem. Spadek przychodów wynikał z dwóch elementów: - przychody z najmu powierzchni handlowych zmniejszyły się z 12,7 mln zł do 11,5 mln zł, nastąpiło to na skutek obowiązywania w drugiej połowie marca ustawowego zakazu prowadzenia działalności handlowej w centrach handlowych na skutek

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

rozwiązań prawnych. Wysokie standardy pracy i kompetencje członków zespołu od lat znajdują potwierdzenie w prestiżowych rankingach międzynarodowych. 2.  Niektóre galerie handlowe wystawiają faktury za marzec, kwiecień i maj, choć obowiązuje zakaz prowadzenia działalności. Fitnesskluby dostają faktury z

CBRE: Podaż nowych powierzchni handlowych spadnie o ok. 50% r/r w 2020 r.

zakazu prowadzenia działalności, w przypadku lokali w obiektach handlowych powyżej 2 tys. m2 wygasły zobowiązania stron umów najmu. Najemca został zwolniony z płatności czynszu na czas zamknięcia lokalu, o ile złoży wynajmującemu ofertę przedłużenia umowy najmu na dotychczasowych warunkach na okres

Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

 niewykonanie tego obowiązku, tj.: odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania cywilnoprawne i podatkowe spółki, odpowiedzialność karna oraz kary stygmacyjne nakładane przez sąd upadłościowy (m.in. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia funkcji w

EBI: 3/4 Polaków za limitem przestrzeni dla aut w miastach przez zmianę klimatu

zakazu wjazdu wysokoemisyjnych pojazdów do centrów miast" - czytamy dalej. "Zmiana klimatu jest jednym z najważniejszych problemów obywateli w Europie. Dlatego właśnie są oni gotowi na to, aby poświęcić się osobiście walce z globalnym ociepleniem oraz prowadzić bardziej zrównoważony styl

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

opłaty prolongacyjnej w przypadku uwzględnienia wniosku podatnika o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty podatku. NAJMY 1. Wygaśnięcie zobowiązań (obiekty handlowe) W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. wygasają

Prowadzę firmę jednoosobową. O jaką pomoc mogę się starać? Prawnicy czytelnikom, odc. 89.

obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub też prolongaty terminów na wypełnienie tych powinności. W niniejszej poradzie skupimy się przede wszystkim na pierwszym rodzaju pomocy, z pominięciem rozwiązań dedykowanych wyłącznie przedsiębiorcom z określonych branż czy sektorów (np

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

się w III etapie odmrożenia gospodarki? Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii salony tatuażu pozostają zamknięte do odwołania. Obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia tego

Galerie handlowe otwarte. Jak bezpiecznie zrobić zakupy? Czy dezynfekować kupione ubrania?

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wiele z tych ograniczeń wprowadzono do odwołania, a planowany termin tego odwołania nie jest znany. Do odwołania zakazane jest między innymi prowadzenie przez przedsiębiorców wszelkiej działalności rozrywkowej i

Prezydent podpisał nowelizację związaną z funkcjonowaniem PKBWK

przewodniczącego Komisji; - stanowi, że obsługę Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze swojej części budżetu państwa, ma zapewnić środki na prowadzenie działalności Komisji i jej obsługę oraz

POHiD: Nowela dot. zakazu handlu w niedziele - próba ograniczenia wolności gosp.

brzmieniu. Polega ona na korzystaniu z wyłączenia spod zakazu handlu przez typowe placówki handlowe, które dzięki uzyskaniu statusu placówki pocztowej mogą prowadzić handel we wszystkie niedziele i święta, czego nie mogłyby czynić nie mając takiego statusu, bowiem zakres działalności handlowej prowadzonej

PwC: Najemcy sklepów tracą do 10% przychodów przez zakaz handlu w niedziele

przeorganizować działalność swoich magazynów oraz harmonogramy dostaw. Ustawa nie zawiera bezpośredniego wyłączenia spod zakazu handlu działalności prowadzonej w obrębie centrów dystrybucyjnych czy centrów logistycznych, których podstawowym celem działalności jest magazynowanie, przyjmowanie i przygotowanie

Rząd przyjął projekt noweli ustawy dot. nielegalnego wywozu leków za granicę

nakazów administracyjnych; - umożliwienie aptekom ogólnodostępnym i punktom aptecznym prowadzenie sprzedaży wysyłkowej wyrobów medycznych objętych refundacją wszystkim pacjentom, a produktów leczniczych dostępnych wyłącznie na receptę - tylko osobom mającym orzeczenie o niepełnosprawności lub

KRGiC: Branża gastronomiczna chce min. 8 godzin handlu w niedzielne popołudnia

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Postulowane przez posła Adama Abramowicza rozwiązanie umożliwiające handel we wszystkie niedziele, ale tylko do godz. 13:00. należałoby przenieść na godziny popołudniowe, uważa Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu (KRGiC). KRGiC postuluje umożliwienie prowadzenia

FPP,CALPE za powołaniem niezależnego ciała eksperckiego do oceny projektów prawa

za naruszanie obowiązku konsultowania" - wskazał ekspert CALPE Grzegorz Lang. FPP i CALPE przedstawiły wcześniej raport wskazujący na 7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa obejmuje postulaty: ograniczenia zmian prawa, podniesienia efektywności nowych regulacji, prowadzenia regularnych

Senat zaproponował kilkadzesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

terapii oraz mobilnych punktów badawczych, wykonujących testy. Opowiedzieli się także za prowadzeniem obowiązkowych, wykonywanych raz w tygodniu testów dla części pracowników ochrony zdrowia, a także odpłatnych testów dla wszystkich zainteresowanych.  Senatorowie przyjęli także poprawkę

UOKiK wydał 4 decyzje dot. praktyk rynkowych Idea Banku, nałożył 2 kary

"; b) proponowaniu konsumentom, którzy związani byli z bankiem umową o lokatę bankową lub umową o prowadzenie rachunku oszczędnościowego, nabycia certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXII, XXIII, XXIV Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne

Oświadczenie woli wykonawcy należy interpretować wprost zgodnie z treścią siwz

publicznego tj. zakaz prowadzenia między zamawiającym wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Wyjątkiem od tej reguły jest spoczywający na zamawiającym obowiązek poprawienia w treści ofert oczywistych omyłek, jakie popełnili w nich

UOKiK nałożył ok. 213 mln zł kary na Gazprom w zw. z budową Nord Stream 2

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył blisko 213 mln zł kary na Gazprom z powodu braku współpracy w dochodzeniu prowadzonym w związku z budową gazociągu Nord Stream 2, podał Urząd. "Nałożenie kary na Gazprom związane jest z prowadzonym

Odprawa emerytalna. Czy państwo może ingerować w umowy? Prawnicy Czytelnikom, odc. 67

firmy doradczej PwC, Rymarz Zdort, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Wardyński i Wspólnicy, WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Przechodząc na emeryturę w czerwcu, zostanę potencjalnie pozbawiony elementów wynagrodzenia, tj. odprawy, oraz zakazu konkurencji. Wynegocjowałem te warunki z pracodawcą (kapitał

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

instytucji, zakładów pracy i przedsiębiorstw. Powyższe powoduje, że obecnie prowadzenie działalności gospodarczej i zarobkowej jest w wielu przypadkach niezwykle utrudnione, a w niektórych wręcz zakazane (sport, rozrywka, rekreacja itd.). Dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego do majątku zobowiązanego

Co się stanie z centrami handlowymi po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele? Są niespodzianki

centrów handlowych czynnych w niedziele wolne od handlu pozostaną otwarte i dostępne dla klientów – mówi Iwona Jarzębska, dyrektor Departamentu Public Relations w Banku Millennium. Identycznie jest z mBankiem. – Ustawa mówi o zakazie prowadzenia działalności handlowej i wykonywaniu czynności

Skarb Państwa ma zapłacić ponad 83 mln zł RMF FM

wniesionego w 2003 r. przez ówczesny Zarząd Spółki Radio Muzyka Fakty i jej poprzednich właścicieli. Przedmiotem postępowania były bezprawne działania KRRiT podejmowane w latach 2001-03 mające na celu ograniczenie czy wręcz uniemożliwienie Spółce prowadzenia działalności. W szczególności wprowadzony w 2001 r

AMS z grupy Agora przejmuje Piano Group, właściciela Benefit Multimedia

udziałów w kapitale zakładowym spółki. AMS jest m.in. uprawniona do powoływania większości członków zarządu i rady nadzorczej Piano Group, a na sprzedających został nałożony zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej, podano także. "AMS została również przyznana opcja kupna (opcja call

Nowa ustawa Ziobry pozwoli ukarać firmę bez znajdowania winnego i czekania, aż sąd go skaże

wstrzymanie wypłat dotacji i subwencji, zakaz promocji i reklamy, zakaz zawierania umów określonego rodzaju, prowadzenia określonej działalności, obciążania na czas postępowania bez zgody sądu swojego majątku lub zbywania bez takiej zgody określonych przez sąd składników majątkowych. Przepisy już wzbudzają

Sejm przyjął nowelizację ustawy dot. skuteczniejszej ochrony praw wierzycieli

możliwość uniknięcia odpowiedzialności cywilnej przez dłużnika. Można zatem przypuszczać, że projektowana regulacja będzie miała również pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorczości, gdyż ograniczy ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej" - czytamy także. Zakłada się, że ustawa wejdzie w

Agora ma umowę dot. nabycia udziałów Online Technologies HR za 7,7 mln zł

spółką oraz transakcji i ograniczeń związanych ze zbywaniem udziałów w kapitale zakładowym. Agora jest m.in. uprawniona do powoływania zarządu i większości członków rady nadzorczej Online Technologies, a na sprzedających został nałożony zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej" - czytamy w

Rząd przyjął projekt ustawy o tachografach, ma wzrosnąć bezpieczeństwo przewozów

przeznaczonych do manipulowania tachografami - za złamanie tego zakazu będzie grozić kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. "Przyjęto, że zezwolenia wydane warsztatom na prowadzenie działalności dotyczącej instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw

Od jutra otwarte są kina, mogą się odbywać targi i kongresy z ograniczeniami

publiczność powinna znajdować się w odległości co najmniej 2 metrów od sceny (artystów), w przypadku występów wokalnych – w odległości co najmniej 6 metrów. Od jutra możliwe będzie także prowadzenie działalności, związanej z organizacją, promocją i zarządzaniem imprezami (targami, wystawami

Rząd planuje przyjąć nowelizację prawa energetycznego w I kw.

umów sprzedaży paliw gazowych i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa; - Umożliwienie prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów osobom zajmującym się obsługą koordynatora prowadzenia postępowań ADR; - Szczegółowe uregulowanie kwestii zabezpieczenia majątkowego

Kto ma rację w sprawie zakazu handlu w niedziele: rząd i związkowcy czy handlowcy? 6 za i przeciw po pierwszych niedzielach bez handlu

sam problem ma gastronomia. Generalnie widać, że zakaz najbardziej uderza w drobny i średni biznes, czyli punkty usług i sprzedaży prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców. Duże sieci jakoś sobie radzą – głównie dzięki zwiększonej sprzedaży przez internet. Nowe przepisy, jak przewidywano

Algorytm CBA już działa. Sprawdza firmy, które dostały subwencje z "tarczy finansowej PFR"

będzie też badał, na co wydano pieniądze z subwencji. - Zasadą jest, że środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym nie wskazano, co należy rozumieć przez koszty prowadzenia działalności, oraz nie wskazano

Gdy umiera właściciel firmy, wygasają umowy o pracę, koncesje, nieważny staje się NIP. Jak uratować firmę przed upadkiem?

podać imię i nazwisko zarządcy, datę urodzenia, PESEL, NIP oraz adres do korespondencji. Co ważne, zarządcą może być każdy, kto „ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej”. Nie musi on profesjonalnie zajmować się zarządzaniem majątkiem. Nie

VRG miało 31,95 mln zł straty netto, 17,4 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

trwające negocjacje z wynajmującymi zarząd spodziewa się ostatecznego rozliczenia kwestii czynszowych za okresy objęte zakazem prowadzenia działalności w terminie do końca III kwartału 2020 roku" - czytamy dalej. "W związku z mniejszą liczbą dni handlowych wynikających z wprowadzenia stanu

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

niełatwych decyzji. Prowadzenie biznesu w tych czasach jest niezwykle trudne. W podobnie trudnych sytuacjach są często pracownicy i chcą wiedzieć, jakie przysługują im prawa. Pod tym linkiem znajduje się PIERWSZY odcinek: Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich

Adamczyk: Przyjęty przez PE Pakiet Mobilności szkodliwy dla klimatu i transportu

możliwość głosowania korespondencyjnego wyniki podano w czwartek. Zgodnie z nowymi regulacjami, przyjętymi przez Parlament, zmienione zostaną zasady delegowania kierowców, czas prowadzenia pojazdu i okresy odpoczynku oraz przepisy kabotażowe (tj. transport towarów wykonywany tymczasowo przez przewoźników

Pracodawcy RP: Projekt dot. handlu w niedzielę należy poddać konsultacjom społ.

więzienia np. na drobnych handlarzy naruszających zakaz" czytamy w komunikacie. Co więcej, wyłączenia spod zakazu były sformułowane w sposób wymuszający na przedsiębiorcach prowadzenie dodatkowej ewidencji wyłącznie w celu określenia, czy mogą prowadzić sprzedaż w niedziele, zwiększając ich i tak

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

przedsiębiorcy takiego wsparcia. NAJMY Wygaśnięcie zobowiązań (obiekty handlowe) W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. wygasają zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy (szczegóły w 

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

na obniżkę czynszu? Na jakie przepisy można się powołać? Najemcy, nie mając dochodów, nie są w stanie - do otwarcia granic - płacić miesięcznie nawet 50 proc. czynszu, np. 750 zł. Zgodnie z "tarczą antykryzysową" w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych

Od marca spółka nie zarabia. Czy mogę liczyć na jakąkolwiek pomoc publiczną? Prawnicy Czytelnikom odc. 97

sformułowanie o braku prowadzenia faktycznie jakiejkolwiek działalności przez podmiot. Co więcej, dla ustalenia analizowanej przesłanki nie ma znaczenia, czy stwierdzona aktywność podmiotu jest zgodna z przedmiotem działalności ujawnionym w KRS. Jeśli sąd po przeprowadzeniu postępowania ustali, że spółka nie

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

niełatwych decyzji. Prowadzenie biznesu w tych czasach jest niezwykle trudne. W podobnie trudnych sytuacjach są często pracownicy i chcą wiedzieć, jakie przysługują im prawa. Pod tym linkiem znajduje się PIERWSZY odcinek: Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich

"Król Zakopanego" i milioner walczył o stoki. Kim jest Andrzej Gut-Mostowy?

. Rocznie zarabia na nim 2,7 mln zł dzięki działalności spółki jawnej "Sabała", w której ma udziały. Andrzej Gut-Mostowy i stacja narciarska Witów Ski Według ostatniego oświadczenia majątkowego niemal 135 tys. zł zarobił na spółce, która prowadzi stację narciarską Witów Ski, a której jest

"Angliki" niebezpieczne? Statystyki policji niepokoją

20 sierpnia zeszłego roku w Polsce zniesiono zakaz rejestracji samochodów z kierownicą po prawej stronie, dostosowanych do ruchu lewostronnego, obowiązującego np. w Wielkiej Brytanii. Wymusił to wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który pod koniec 2013 r. uznał, że polski zakaz jest