zakaz konkurencji w umowie zlecenia

Leszek Kostrzewski

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

Możliwość likwidacji funduszu socjalnego, zmiany w urlopach i mniejsze odprawy. Oto rządowe zmiany w kodeksie pracy.

Mediacje gospodarcze zamiast sprawy sądowej

Każdy obywatel ma prawo do sądu. Ale co zrobić, gdy sądy są zawalone sprawami, a procesy ciągną się latami? Dobrym rozwiązaniem jest mediacja, szczególnie w sprawach gospodarczych.

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

Przedsiębiorcy i pracownicy ślą pytania, głównie dotyczące niejasności "tarczy antykryzysowej", eksperci prawni z 16 wielkich i mniejszych kancelarii odpowiadają, a "Wyborcza" publikuje. Dziś odpowiedzi na kolejne pytania.

Test przedsiębiorcy. Urzędnicy zdecydują, kto jest biznesmenem

Test przedsiębiorcy. Urzędnicy zdecydują, kto jest biznesmenem

jak i sami przedsiębiorcy zwracają jednak uwagę, że współpraca tylko z jednym klientem przez dłuższy okres o niczym nie świadczy. – Weźmy informatyka, który dostał zlecenie i przez sześć czy dziewięć miesięcy pracuje dla jednego zleceniodawcy. Tyle czasu zajmuje stworzenie całego systemu. Nie

InPost przestaje roznosić listy. Zostają paczki

InPost przestaje roznosić listy. Zostają paczki

okazji debiut ujawnił, że grupa współpracuje z 3632 osobami na umowę-zlecenie bądź umowę o dzieło, a 1257 zatrudnia na etacie. Ale kilkanaście dni po emisji InPost przegrał w nowym przetargu na doręczanie sądowej korespondencji. Zdobyła go Poczta Polska. Od tego momentu wiadomo było, że sieć InPostu

W niedzielę będzie problem z tankowaniem aut? Z powodu planowanego zakazu handlu

, że 61 proc Polaków jest za zakazem handlu w niedzielę, a 32 proc. Polaków jest przeciwnych. Ale sondaż TNS przeprowadzony na zlecenie Konfederacji Lewiatan z przełomu września i października pokazał inne wyniki. Zgodnie z nimi tylko 39 proc. Polaków jest za zakazem handlu w niedzielę

Biznes nie musi umrzeć wraz z właścicielem. Jak przekazać firmę w spadku?

Biznes nie musi umrzeć wraz z właścicielem. Jak przekazać firmę w spadku?

. Córka nie była w stanie sama zapanować nad licznymi zleceniami, tym bardziej że – aby ograniczyć koszty – musiała zrezygnować ze współpracy z kilkoma szwaczkami. Klientek było coraz mniej, okazywały niezadowolenie, bo suknie często gotowe były na ostatnią chwilę albo wymagały poprawek. Gdy

Wzrost i upadek listowej potęgi InPostu. Czas na paczki?

Wzrost i upadek listowej potęgi InPostu. Czas na paczki?

. Jednak akcja kosztowała 25 zł. Przy okazji debiut ujawnił, że grupa współpracuje z 3632 osobami na umowę-zlecenie bądź o dzieło, a 1257 zatrudnia na etacie. Kilkanaście dni po emisji InPost przegrał w nowym przetargu na doręczanie sądowej korespondencji. Zdobyła go Poczta Polska. Od tego momentu wiadomo

Przegląd prasy

są prawidłowe, być może nawet przekroczymy spodziewaną sprzedaż --RynekPierwotny.pl: W 2017 r. w Polsce sprzedano 4350 mieszkań deweloperskich w cenie od 1 mln zł za lokal - to o 18% więcej niż rok wcześniej ISBnews --Mostostal Zabrze ma umowę z BASF na rozbudowę fabryki za ok. 89,5 mln zł

 Przegląd prasy

Polska od kilku miesięcy ma deficyt w wymianie towarowej i to się w najbliższym czasie nie zmien --Komisja Europejska proponuje nowe zasady rozliczania VAT w handlu wewnątrz Wspólnoty Dziennik Gazeta Prawna  --Posterunki policji, starostwa, urzędy stanu cywilnego - MSWiA zleciło podłączenie tych

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d. Szukasz zlecenia dla swojej firmy? Znajdź przetarg w naszej bazie Art. 25. 1. W

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia? Zamawiający, mając na uwadze własne preferencje oraz okoliczności udzielenia konkretnego zamówienia publicznego, może wybrać jeden z dwóch schematów postępowania: zlecenie opracowania dokumentacji projektowej, a następnie, w kolejnym postępowaniu - zlecenie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych; 2) zobowiązanie wykonawcy do uzyskania zobowiązania podwykonawcy, któremu zleci podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia, do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu

Atlantic na krawędzi. "Nie przewidziałem, że dwa rynki mogą się załamać naraz"

Atlantic na krawędzi. "Nie przewidziałem, że dwa rynki mogą się załamać naraz"

kryzysowi finansowemu w Rosji. Weszliśmy wtedy na rynek wschodni z takim samym produktem jak inni, ale tańszym. Ówczesny kryzys nam pomógł, bo osłabił konkurencję. Kilkanaście lat później kryzys na Wschodzie was zniszczył... - Kryzys z 2014 r. jest nieporównywalny. To nie kryzys gospodarczy, ale

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Comarchu, zleciła SNC-Lavalin S.A.S. realizację data center w Lille we Francji, podał Comarch.     Źródło: ISBnews Comarch: Podpisał umowę z firmą Budimex na realizację VI etapu inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie (SSE7) oraz przebudowę budynku SSE6 na łącznie 74

Przegląd informacji ze spółek

netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 7,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Comarch S.A.S., spółka zależna Comarchu, zleciła SNC-Lavalin S.A.S. realizację data center w Lille we Francji, podał Comarch. Dom Development zawarł z Unibepem dwie

Wojna o szybkie pożyczki

Wojna o szybkie pożyczki

inne udzielone w ciągu 120 dni. Nie ma więc zakazu rolowania, ale taki zapis sprawi, że firmom pożyczkowym przestanie się to opłacać. Zdaniem Providenta możliwość rolowania pożyczek to raj dla internetowych pożyczkodawców, dlatego nie chcą oni ustawy w takim kształcie. I podkreśla, że rolowanie jest

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.3)), w zakresie nieregulowanym w niniejszej ustawie. 3. W przypadkach, w których nie ma zastosowania ustawa z dnia 9