zakłady fotograficzne

wb

Bydgoska fabryka od kuchni. Tak powstają meble w BFM

Bydgoska fabryka od kuchni. Tak powstają meble w BFM

Zwie dzi liś my z apa ra tem fo to gra - ficz nym dwa za kła dy pro duk cyj ne w Byd go skich Fa bry kach Meb li - przy ul. Byd go skiej i No wo to ruń - skiej. Pro du ko wa ne tam od bli sko 130 lat meb le roz sła wia ją Byd goszcz w Pol sce i za gra ni cą. Jak po wsta ją, kto je pro jek tu je, ja ki jest naj no wszy de sign, jak są te sto wa ne i pa ko wa - ne? O meb lach, któ re tra fia ją do naj - no wo cześ niej szych wnętrz, czy taj na Zwiedziliśmy z aparatem fotograficznym dwa zakłady produkcyjne Bydgoskich Fabrykach Mebli - przy ul. Bydgoskiej w Fordonie i Nowotoruńskiej. Produkowane tam od blisko 130 lat meble rozsławiają Bydgoszcz w Polsce i za granicą. Zobacz jak powstają, kto je projektuje, jak są testowane i pakowane.

"Gazeta Wyborcza": Fotoradary nie tuczą budżetu

Fotoradarów na drogach jest coraz więcej, a kierowcy wciąż nie dokładają się do budżetu w takim stopniu, jak chciałby rząd, pisze "Gazeta Wyborcza".

Płock. Sadzenie zieleni i edukacja o sokole - projekt PKN Orlen

W ramach działań proekologicznych PKN Orlen rozpoczął w Płocku, w mieście, gdzie znajduje się kompleks rafineryjno-petrochemiczny spółki, projekt sadzenia drzew i krzewów. Otworzono też ścieżkę edukacyjną o sokole wędrownym, gatunku zagrożonym wyginięciem.

Podkarpacie dostało ok. 7 mld zł z programu Infrastruktura i Środowisko

Podkarpacie dostało ok. 7 mld zł z programu Infrastruktura i Środowisko

. karczma, poczta, urząd gminy, apteka, sklep, trafika-monopol, warsztat ślusarsko-kowalski oraz zakłady: stolarski, fryzjerski, krawiecki, szewski, zegarmistrzowski i fotograficzny. Realizacja projektu kosztowała ponad 20 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniosło prawie 12 mln zł. Całkowita wartość

Podkarpacie dostało ok. 7 mld zł z programu Infrastruktura i Środowisko

drewnianych budynków. Są m.in. karczma, poczta, urząd gminy, apteka, sklep, trafika-monopol, warsztat ślusarsko-kowalski oraz zakłady: stolarski, fryzjerski, krawiecki, szewski, zegarmistrzowski i fotograficzny. Realizacja projektu kosztowała ponad 20 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniosła prawie 12 mln zł

WUG: Powstała baza danych nt. 685 starych wyrobisk w byłych kopalniach

zagrożenia oraz sposobów prewencji. W przypadku każdego wyrobiska sporządzono m.in. tzw. karty oceny zagrożenia i ryzyka ze strony wyrobisk górniczych, dokumentację fotograficzną przedstawiającą aktualny stan powierzchni w jego rejonie, pomiar geodezyjny oraz mapy w skali 1:5000 pozwalające na lokalizację

Oliwa: boją się składowiska, zawiadomili urzędy "To nadgorliwość"

Oliwa: boją się składowiska, zawiadomili urzędy "To nadgorliwość"

pochodzących z zakładów fotograficznych, pracowni rentgenologicznych i z zakładów poligraficznych. Z tym że w Mławie. Dzwonię, więc do Mławy. Słuchawkę podnosi ojciec właściciela. - Tu dziennikarze już dzwonili, dałem numer syna, to tylko kłopotów mu narobili - żali się. - A on tylko działkę sobie kupił, ziemi

Kto płaci gdy zginą rzeczy w hotelu? [Pieniądze Ekstra]

Kto płaci gdy zginą rzeczy w hotelu? [Pieniądze Ekstra]

Choć staramy się, by wakacyjne wyjazdy były czasem niczym niezmąconego relaksu, zdarzają się nieprzyjemne sytuacje. Co zrobić, gdy z pokoju w hotelu zniknie np. aparat fotograficzny albo biżuteria, którą ze sobą przywieźliśmy? Przepisy kodeksu cywilnego bardzo szeroko określają odpowiedzialność

GUS: inflacja w styczniu rdr 0,7 proc.; zdrożał m.in. alkohol

kulturą. "Mniej niż w grudniu ub. roku płacono za turystykę zorganizowaną za granicą. Potaniał sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny oraz gazety i czasopisma. Podrożały natomiast książki" - wyliczył GUS. Nie zmieniły się przeciętnie opłaty związane z edukacją, ale wzrosły ceny w

Audi tłumaczy się ze współpracy z nazistami

Audi tłumaczy się ze współpracy z nazistami

. Dzisiejsze Audi to spadkobierca Auto Union. Przy budowie zakładu pracowało 18 tys. więźniów, zginął co czwarty. Gdy ruszyła produkcja, dla koncernu pod ziemią pracowało 3,7 tys. więźniów i 16,5 tys. lepiej traktowanych robotników przymusowych. Śmiertelność ciągle była wysoka. "Koncern był w skandaliczny

Całe Łapy bez pracy, kto mógł, wyjechał. A teraz? Tu dalej nic nie ma

Całe Łapy bez pracy, kto mógł, wyjechał. A teraz? Tu dalej nic nie ma

; dramatyczne wydarzenia w wielu firmach. Teraz nasi reporterzy sprawdzili, co dzieje się w kilku szczególnie mocno doświadczonych: Krośnieńskich Hutach Szkła , Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach, Zakładach Chemicznych "Zachem" w Bydgoszczy, Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku, Hucie

Komputery i roboty wypierają ludzi ze stanowisk. Kto pierwszy w kolejce?

rodzaju zduna czy kowala. Kiedyś zakład fotograficzny można było znaleźć na niemal każdym osiedlu lub każdej większej ulicy. Teraz musimy wybrać się na dłuższy spacer po mieście, by taki zakład znaleźć. Zakładów fotograficznych jest mniej, bo spora część właścicieli aparatów cyfrowych w ogóle nie robi

Fotoradary przesadnie nie tuczą budżetu państwa

Fotoradary przesadnie nie tuczą budżetu państwa

Gdy wyszło na jaw, że w tegorocznym budżecie rząd zaplanował aż 1,5 mld zł wpływów z mandatów, internet zapełnił się złośliwymi komentarzami. Pisano o "Republice Radarowej", zdjęcia fotoradarów opatrywano podpisem: "Zakład fotograficzny Jacka Rostowskiego". Wygląda jednak na to

Katalog naciągniętych. "Darmowa" reklama dla firm za 500 zł

Katalog naciągniętych. "Darmowa" reklama dla firm za 500 zł

zapłacić - mówi rozgoryczony mężczyzna. Podobne faktury dostało kilkudziesięciu przedsiębiorców w całej Polsce. Z naszych informacji wynika, że jak na razie zapłaty odmówiło 22. Tak zrobił m.in. pan Mariusz, właściciel zakładu fotograficznego w Chorzowie, który zamierza zgłosić sprawę na policji. SMS-y od

Kultowy kolekcjoner kończy ze swoim wydawnictwem

Kultowy kolekcjoner kończy ze swoim wydawnictwem

lampy uliczne i światła w oknach. Pończoszki, coś wspaniałego Z wykształcenia jest chemikiem - po Wyższej Szkole Pedagogicznej. - Byłem potem kierownikiem farbiarni w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego "Opolanka" - wspomina. - To było w Dylakach. Przerabialiśmy miesięcznie 30 ton anilany

Pieniądze ciągle czekają, ale bezrobotni nie chcą dotacji

Pieniądze ciągle czekają, ale bezrobotni nie chcą dotacji

wiedzę o rynku, i osobowość: nie bać się ryzyka, być optymistą. A na rynku łatwo dziś nie jest. Obserwacja upadających zakładów hamuje chęć do zakładania własnych biznesów. Poza tym kilka lat temu urzędy miały dużo mniej środków i łatwiej było im znaleźć chętnych. Zdaniem Wygockiej bezrobotni często nie

Ubezpiecz swój dom lub mieszkanie [PORADNIK]

Ubezpiecz swój dom lub mieszkanie [PORADNIK]

mieszkania. W blisko 70 proc. przypadków spowodowane są one przez zalania, kradzieże oraz pożary i uderzenia piorunu. Kupując ubezpieczenie domu lub mieszkania, zastanów się więc nad zakupem polisy chroniącej jego wyposażenie, czyli m.in. meble, sprzęt AGD/RTV, sprzęt komputerowy czy fotograficzny. Decydując

Przypadek Nokii. Jak stracić udział w myśleniu

Przypadek Nokii. Jak stracić udział w myśleniu

Idestam założył drugi zakład, a swą spółkę ulokował w niewielkim mieście Nokia (dziś liczy 32 tys. mieszkańców) i nazwał ją Nokia AB. Miasto Nokia rosło na boomie przemysłowym i wkrótce powstały tam kolejne duże firmy: Fińskie Zakłady Gumowe, założone w 1898 r. przez fińskiego inżyniera Eduarda Polóna, i

Studia produkują bezrobotnych i małozarabiających

Studia produkują bezrobotnych i małozarabiających

może zjeść dziecko mające alergię, a czego nie. Sprzedawca specjalista potrzebny jest też w fotografii. Zakłady fotograficzne padają, ale jest zapotrzebowanie na ludzi, którzy profesjonalnie doradzą, jaki aparat kupić. Jakie zawody mają przyszłość? - A skąd mam wiedzieć? W Berlinie jest wielki Instytut

Tomaszewski o fotografii: Odebrano mi zawód. Dziś każdy może robić zdjęcia [WYWIAD]

Tomaszewski o fotografii: Odebrano mi zawód. Dziś każdy może robić zdjęcia [WYWIAD]

zdjęcia, należałoby natychmiast zacząć robić na drutach albo lepić plastelinę. Wierzę, że jest cała grupa osób, które kochają fotografię i chcą robić takie właśnie zdjęcia. Może pan dać im - chociażby tym chcącym wziąć udział w Wielkim Konkursie Fotograficznym - jakąś radę? - Najważniejsza rada jest taka

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

papierowej książki przychodów i rozchodów. Podatek w formie karty powstaje w wyniku decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Kwota podatku jest stała. Przykład. Hanna jest fryzjerką. Mieszka w dużej wsi, która liczy 1,5 tys. mieszkańców. Chciałaby otworzyć własny zakład. Strzyc będzie sama. Ile

Grobelny: pierwszy aferzysta III RP [CYKL WYBORCZEJ - CZ. 1]

Grobelny: pierwszy aferzysta III RP [CYKL WYBORCZEJ - CZ. 1]

skończyła się porażką oskarżycieli. Genialny bankier ucieka Grobelny, niedokończony student Politechniki Warszawskiej, miał zakład fotograficzny i objeżdżał PRL, fotografując wesela i dzieci w przedszkolach. Kiedy wybrano Karola Wojtyłę na papieża, jako pierwszy przewidział popyt na jego portrety. Dorobił

Test drukarek fundacji Pro-Test: Drukują dobrze, ale drogo

Test drukarek fundacji Pro-Test: Drukują dobrze, ale drogo

spełnia wymogów Niestety drukowanie zdjęć z wakacji czy rodzinnej imprezy drukarką atramentową wciąż należy do drogich przyjemności. Dlatego mimo wszystko lepiej zlecić to zadanie zakładowi fotograficznemu. Bardzo drogie drukowanie Test obalił mit, że tanie drukarki drukują tak samo jak te droższe

Uwaga na mieszkanie przed wakacjami. Ile kosztuje polisa od braku strachu?

umowy kredytowej albo dostarczyć kupioną w zakładzie ubezpieczeń. Okazuje się, że za obowiązkową polisę do kredytu Polacy lubią przepłacać. Dzieje się tak często wtedy, gdy kupują ubezpieczenie w banku (tak jest aż w ok. 95 proc. przypadków). Eksperci twierdzą, że wynika to głównie z naszego lenistwa

Wytrychem, dziabągiem, łamakiem. Tak się kradnie auta w Polsce

w biały dzień ukradli trzy vany należące do zakładu pogrzebowego. W środku było 12 ciał, które miały trafić do krematorium w Miśni. Po kilku tygodniach auta odnalazły się w Polsce. Jeśli złodzieje upatrzą sobie auto, trudno ich powstrzymać. Parę lat temu do redakcji "Auto Motor i Sport" we

Zamawiasz, wymagasz, czyli jak rozmawiać z krawcem

pojęcia, ile może kosztować wszycie zwykłego suwaka. Podobnego szoku doznajemy często po wizycie u tzw. usługodawców: u krawca, fryzjera czy mechanika samochodowego. Dlaczego? Marcin nie doznałby cenowego szoku, gdyby w zakładzie krawieckim wisiał cennik. To zresztą nie widzimisię Marcina, ale obowiązek

Blaski i cienie iPhone'ów. Czyli co się w nich psuje i dlaczego?

starzejącym się optycznie iPhone'em. iPhone 5 Jego światowa premiera pod koniec września była największym wydarzeniem na rynku smartfonów - w ciągu trzech dni sprzedano go w pięciu milionach sztuk. iPhone 5 podobnie jak poprzednie modele produkowany jest w zakładach tajwańskiej firmy Foxconn (gros w Chinach

Łódź - Titanic jak Detroit czy arka Noego

Piotrkowskiej, głównej ulicy Łodzi. W zrujnowanym budynku z czerwonej cegły tętni życie. Wprowadziły się do niego puby i kawiarnie. Jest pełno młodzieży. Obok stolików trwa sesja fotograficzna i pokaz mody. - Stawiamy na rewitalizację miasta. Pan premier zapowiedział specjalny program dla Łodzi - mówi

Ubezpiecz mieszkanie przed urlopem. Kilkaset złotych i spokój [PORADNIK]

ubezpieczyłeś wyposażenie i sprzęty domowe, dostaniesz, kiedy skradziona zostanie biżuteria lub sprzęt biurowy, 70 proc. - kiedy złodzieje skradną instrumenty muzyczne, sprzęt komputerowy, fotograficzny czy audiowizualny. Jeżeli znikną pieniądze, to ubezpieczyciel wypłaci maksymalnie 5 proc. sumy. Łatwiej

Pożegnanie z marką. Kto zniknie w przyszłym roku?

inwestor nie poradził sobie jednak z kosztami utrzymania Saaba, który w 2010 roku sprzedał zaledwie 32 tys. samochodów. Nie mający pieniędzy na wypłaty dla pracowników Saab znalazł się na krawędzi bankructwa. Produkcja w głównym zakładzie firmy w Trollhattan została wstrzymana w kwietniu. Z ratunkiem

Drugie życie gwiazd NRD

fotograficzne Orwo, żarówki Narva czy w końcu rozchwytywane meble z specjalnej płyty pilśniowej Sprelacart. A przede wszystkim Trabanta, najbardziej popularne auto NRD i zarazem jeden z najbardziej wyśmiewanych samochodów w Europie. Fabryka w Zwickau po zjednoczeniu próbowała uratować produkcję, montując do

Energia i społeczna odpowiedzialność

Vattenfall, w tym również w Polsce, ogłosiła wspólnie z National Geographic konkurs dla uczniów szkół średnich "Pokonajmy zmiany klimatu". Innymi przykładami promowania tej tematyki wśród społeczeństwa są konkursy: fotograficzny oraz upowszechniający wiedzę . W ramach współpracy z Fundacją Nasza

Cud nad Wisłą? Jakie będą polskie miasta w 2035 r.

do zachodnich. Spójrzmy na nie oczami obcokrajowca. Nazwijmy go Joe West. To kosmopolita o fotograficznej pamięci, analitycznym umyśle i bogatej przeszłości. Mieszkał w 19 miastach na Zachodzie, od Antwerpii po Wiedeń (przypadkiem w tych, jakie PwC uśrednił, by uzyskać punkt odniesienia do oceny 12

Miasto zaczyna wielki remont ul. Wyszyńskiego

. Tylko tam będzie prowadzony remont i np. wjazdy na posesje będą wykonywane tylko w granicach tego pasa - zastrzegał. Nie jest jeszcze znany harmonogram prac. To ustali dopiero przyszły wykonawca, który musi też zapewnić tymczasową organizację ruchu i zapewnić dojazd do domów czy firm. - Prowadzę zakład

Wieś gotowa do zmian i podnoszenia kwalifikacji

potrzeb zakładów produkcyjnych i usługowych. Powoduje to, że szkoły zawodowe cieszą się małym zainteresowaniem uczniów.Problemem jest również słabo rozwinięta opieka pedagogiczno- psychologiczna i brak doradztwa zawodowego dla uczniów. Kształcenie ustawiczne dorosłych oraz podnoszenie kwalifikacji

Mopy na parę i inne cuda, czyli co Polak ma

wspólnego z ideą oszczędzania. Nie dość, że te pieniądze narażone są na kradzież, można je wyciągnąć i wydać w przypływie szaleństwa, to na dodatek zżera je inflacja - mówi Tomasz Zaleśkiewicz, szef Zakładu Psychologii Ekonomicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. - Poza tym nie lubimy oszczędzać, bo

Oświadczenia majątkowe członków rządu

: minister rozwoju regionalnego Nieruchomości: - dom, 130,35 m kw. na działce 682 m kw., małżeńska wspólność ustawowa Papiery: - małżeńska współwłasność ustawowa, akcje o wartości: 118 076,59 zł; Ponar Wadowice 11 557 szt., 13 290,55 zł Seko, 250 szt., 475 zł Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA 1512 szt

Wystartował Dziennik.pl

są dzięki współpracy z CNN.Zespół redakcyjny, podobno liczący 20 osób, pracujący wyłącznie na potrzeby Dziennika Online, kierowany jest przez Piotra Bugajskiego. Redakcja współpracuje z największymi światowymi agencjami informacyjnymi i fotograficznymi, m.in. AP, Reuters, PAP, IAR, AFP. Sprzedaż

Poradnik: Pozycjonowanie stron internetowych - klucz do sukcesu

ujrzymy więc odnośników do konkurencji, natomiast oprócz lodów, napojów czy mrożonek zobaczymy np. linki do kwiaciarni, zakładów papierniczych, pogrzebowych, fotograficznych, biur podróży, itd.Aby wejść do systemu wymiany linków, trzeba - podobnie jak w przypadku katalogów - zapłacić za tę usługę oraz

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Warszawskie Zakłady Fotooptyczne

Warszawskie Zakłady Fotooptyczne (WZFO) – warszawskie przedsiębiorstwo wywodzące się z powstałych w 1951 Warszawskich Zakładów Kinotechnicznych. W końcu lat 60. zakłady wcielono do PZO (Polskich Zakładów Optycznych).Produktami zakładów był sprzęt optyczny w tym aparaty, powiększalniki

Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Odra" w Nowej Soli

Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Odra" w Nowej Soli. Fabryka powstała w XVI wieku. warzelnia soli oraz rozwijająca się żegluga na Odrze spowodowały wzrost zapotrzebowania na przędzę lnianą, potrzebną do wyrobu odzieży, sieci rybackich, płótna żaglowego.W 1808 r. majstrem manufaktury

Aparat fotograficzny

, umieszczanego we wnętrzu aparatu w postaci zwiniętej błony, wymiennej kasety z błonami ciętymi, lub też kliszy szklanej. Obecnie aparaty fotograficzne na błony małoobrazkowe są wypierane przez aparaty cyfrowe, gdzie elementem światłoczułym jest matryca z elementami fotoelektrycznymi. Najważniejsze etapy rozwoju

Obiektyw fotograficzny

następujące zakłady: Fabryka Przyrządów Optycznych "FOS" w Warszawie – przed I wojną światową Polskie Zakłady Optyczne (PZO) – po 1921 Warszawskie Zakłady Fotooptyczne - w końcu lat 60 wcielone do PZO. Obecnie w Polsce nie produkuje się obiektywów fotograficznych.Łączna liczba firm

Odbitka albuminowa

pojedynczego zdjęcia, gdyż na jednej płycie (negatywie) wykonywano obok siebie kilka zdjęć, a nie jedno. Zakłady fotograficzne oferujące możliwość wykonania fotograficznego portretu bądź nabycia wizerunków sławnych osób w 2. połowie XIX wieku pojawiły się w większości europejskich miast, a technika

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.