zajęcie wierzytelności

Czy komornik może zająć emeryturę w czasie pandemii? Prawnicy Czytelnikom odc. 34

Czy komornik może zająć emeryturę w czasie pandemii? Prawnicy Czytelnikom odc. 34

Legal i firmy doradczej PwC, Rymarz Zdort, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Wardyński i Wspólnicy, WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Z tego, co czytałem, rząd zakazał ZUS, oczywiście w trakcie trwania pandemii, pobierania zajęć komorniczych. W maju moja mama dostała emeryturę, ale pomniejszoną o zajęcia

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły 61,8 mln zł w IV kw.

Best uruchomiła spółkę zależną na rynku włoskim. Best Italia zajmie się działalnością windykacyjną, co docelowo ograniczy konieczność zlecania czynności windykacyjnych podmiotom zewnętrznym, przypomniano. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w

GetBack: Kwota roszczeń wobec Altus TFI i 12 funduszy została zabezpieczona

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa dokonał zajęcia gotówki w kwocie 134 715 017 zł i przekazania jej na rachunek depozytowy Ministra Finansów na poczet zabezpieczenia roszczeń GetBack wobec Altus TFI oraz 12 funduszy inwestycyjnych

ZM Kania: Prokuratura wnioskuje o zabezpieczenie 14,7 mln zł na mieniu spółki

wierzytelności przysługującej spółce w kwocie 5 100 000 zł tytułem roszczenia o zwrot podatku naliczonego nad należnym zadeklarowanej w deklaracji podatkowej tego podmiotu za miesiąc czerwiec 2019 r., (ii) zajęcie kwoty 191 916,45 zł znajdującej się na rachunku sum depozytowych Drugiego Śląskiego Urzędu

TXM zawarł z bankami finansującymi nową umowę o utrzymaniu status quo

do kwoty 6 mln zł.; • nastąpiło obniżenie przyznanych TXM przez banki limitów produktów bankowych do stanu ich wykorzystania na koniec dnia 8 sierpnia 2019 r.; • kwoty zablokowane w wyniku zajęć na rachunkach TXM w PKO BP w łącznej wysokości 0,96 mln zł zostaną po zdjęciu zajęć przez

Rząd przyjął nowelę dot. m.in. postępowania egzekucyjnego w administracji

pod nadzorem organu egzekucyjnego oraz wprowadzenia innych usprawnień w ramach tej egzekucji; - egzekucji z nadpłaty lub zwrotu podatku, m.in. poprzez wprowadzenie elektronizacji zajęć wierzytelności z tego tytułu dokonywanych przez komorników sądowych i niektóre administracyjne organy egzekucyjne

Komornicy polegli w potyczce z emerytami. Nieudane zajęcia tysięcy świadczeń z ZUS

Komornicy polegli w potyczce z emerytami. Nieudane zajęcia tysięcy świadczeń z ZUS

tym więc wypadku trzeba było napisać: "Wnioskuję o zajęcie nadpłaty podatku u Kowalskiego”.Tymczasem komornicy pisali ogólnie: „Proszę o zajęcie wierzytelności” lub „wnioskuję o zajęcie wszelkich innych wzajemnych rozliczeń”. Czytaj też: Dłuższe życie to mniej

Kredyt Inkaso rozpoczęło proces wejścia na rynek chorwacki

% rocznie, a także wysoki poziom kredytów nieobsługiwanych. Ponadto większość banków w Chorwacji ma zagranicznych właścicieli, którzy podchodzą w bardziej regularny sposób do sprzedaży wierzytelności. "Na początku zainwestujemy w wierzytelności korporacyjne, w kolejnym etapie będziemy chcieli zająć

Przegląd informacji ze spółek

dotyczące należności pieniężnych w łącznej kwocie 3,69 mln zł z odsetkami, podała spółka. Jednocześnie ZUS skierował do Auchan Polska zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnych. Asseco Business Solutions (Asseco BS) odnotowało 15,68 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

zostawić bez grosza. Obowiązują limity zajęć, czyli kwoty wolne od zajęcia komorniczego. Ich wysokość zależy od tego, czy dłużnik to emeryt (lub rencista), pracownik zatrudniony na etacie lub na umowie-zleceniu lub o dzieło, a wierzytelność to zaległe alimenty czy niespłacony kredyt. Pensja W przypadku

Rada wierzycieli Action wnioskuje o zakończenie sanacji i głosowanie nad układem

podjęte na wniosek sędziego – komisarza, wnoszącego o zajęcie przez radę wierzycieli stanowiska, czy: a) zasadne jest dalsze prowadzenie postępowania sanacyjnego Action S.A. w Warszawie, czy też postępowanie winno podlegać umorzeniu w świetle informacji o kolejnych okresach sprawozdawczych, w

Strata netto Bumechu to 7,92 mln zł w III kw. 2017 r. wobec zysku rok temu

, w konsekwencji w stosunku do emitenta skierowano szereg postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających. W ich toku organy egzekucyjne w szczególności zajęły przysługujące spółce wierzytelności z rachunków bankowych oraz wierzytelności od szeregu kontrahentów. Zajęcia te praktycznie skutkują paraliżem

ZM Henryk Kania nie mogą zaliczyć zwrotu z tytułu VAT za czerwiec i lipiec br.

Regionalna w Katowicach zabezpieczyła na mieniu spółki, poprzez jej zajęcie, wierzytelność przysługującą spółce z tytułu zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym w wysokości 5,1 mln zł wykazanej deklaracją VAT-7 za czerwiec 2019 r., podano również. Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku

Gino Rossi: Nie cofnięto zajęcia komorniczego rachunku Simple CP

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Nie doszło do cofnięcia zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki Simple Creative Products przez Miss Class sp. z o.o. - spółki zależnej Monnari Trade - ani złożenia deklaracji i oświadczeń przez Monnari Trade S.A. wymaganych przez PKO Bank Polski

Banki zablokowały TXM dostęp do limitów kredytowych

bieżącym w kwocie ok. 2,9 mln zł (na koniec dnia 9 sierpnia br.). Tak wysokie saldo niewykorzystanych limitów kredytów w rachunkach bieżących wynikało z zajęć dokonanych w ramach postępowań zabezpieczających, wszczętych przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego. Na wniosek TXM , sędzia

Spółka zależna Monnari zawiesiła postępowanie egzekucyjne wobec Simple CP

przez spółkę zależną od Monnari Trade - Miss Class zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki Simple Creative Products na kwotę 6 mln zł. Jak wówczas podano, w ocenie PKO BP, egzekucja prowadzona przez Miss Class "w znaczący sposób" ogranicza szanse na finalizację transakcji nabycia

Kredyt Inkaso uważą cenę w wezwaniu Best za nieodpowiadającą wartości godziwej

polskiej grupy podmiotów działających na rynku wierzytelności w Europie. Celem jest doprowadzenie do zwiększenia skali działania i udziału w rynku, a w konsekwencji wzmocnienia pozycji na europejskim rynku windykacji należności. Przejęcie kontroli nad spółką umożliwi optymalizację źródeł pozyskiwania

Próchnik wystąpił do sądu o niewstrzymywanie rozpoznania wniosku o upadłości

wszczęła egzekucje komornicze istotnie zagrażające prowadzonej przez spółkę działalności operacyjnej, w tym z uwagi na dokonane zajęcia komornicze rachunków bankowych. Narastająca skala wyegzekwowanych przez niektórych wierzycieli wierzytelności w połączeniu z zablokowanymi rachunkami bankowymi istotnie

Monnari Trade: Negocjacje ws. Simple CP powinny być kontynuowane

. Powoduje to, że Monnari Trade nie ma pewności, czy do tej transakcji dojdzie i w jakim czasie, podano także. Mając na uwadze bezpieczeństwo powierzonych środków oraz konieczność uniknięcia szkody, zarząd spółki zależnej od Monnari Trade podjął decyzję o zajęciu komorniczym rachunku bankowego spółki

Wystarczy jedno słowo i mniej zapłacisz za hipotekę

Na problem zwrócili nam uwagę doradcy z firmy Home Broker. Zajęła się nim już także Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego, która w przyszłym tygodniu organizuje spotkanie notariuszy z bankowcami. - Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od tego, czy wierzytelność ma ustaloną wartość

UOKiK wpisał Ultima Ratio na listę podmiotów rozpoznających spory konsumenckie

sprawach dotyczących niedotrzymania warunków umów pomiędzy konsumentami, a takimi firmami, jak chociażby firmy pożyczkowe, operatorzy telefonii komórkowej i telewizji kablowej, dostawcy mediów czy ubezpieczyciele, podano także. Stronami sporu będą mogły być również podmioty obracające wierzytelnościami

Nowe mechanizmy wsparcia dla firm zagrożonych niewypłacalnością

, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna jak również wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność sporna i który uprawdopodobnił swoją wierzytelność oraz został dopuszczony do udziału w sprawie przez sędziego-komisarza.Ustawa umożliwia dłużnikowi złożenie propozycji układowych

Oddał pieniądze fiskusowi, ale drugi raz pobrał je bank

, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Warszawie, tłumaczy, że "urząd dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku (a jeżeli bank posiada oddziały - do właściwego oddziału) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości

Przegląd prasy

podatkowej na 3,4 mln zł --Next Road Ventures zainwestował w startup TrustMate --Analizy.pl: Aktywa TFI spadła o 0,7% m/m do 268,4 mld zł w lutym --NCBR przekaże uczelniom 40 mln zł na zajęcia zwiększające dostępność --EuroRating podniósł rating Santander BP do A-, perspektywę obniżył do stabilnej

Mirbud: Złożony przez Fabrykę Biznesu wniosek o upadłość jest bezzasadny

informacji poufnej. Zarząd Mirbudu uważa, że złożony przez Fabrykę Biznesu wniosek o ogłoszenie upadłości spółki jest bezzasadny, a wierzytelność stanowiąca podstawę tego wniosku nie istnieje i została wykreowana wyłącznie na potrzeby złożonego wniosku. "Wniosek ten został złożony przez Fabrykę

Sfinks Polska podpisał aneks do umowy kredytu inwestycyjnego z BOŚ

dodatkowe 7 mln zł z wypracowywanych przez nas środków, które jeszcze w tym roku będziemy mogli przeznaczyć na realizację strategii. Zabiegaliśmy o taką zmianę w naszej umowie kredytowej, gdyż mamy do czynienia z korzystną sytuacją rynkową, która pozwala na zajęcie pozycji i budowanie siły gastronomicznej w

Waterland zamierza ogłosić swoją drugą inwestycję w Polsce w przyszłym tygodniu

odpowiada na trend polepszania jakości życia" - powiedział Szymański na spotkaniu z dziennikarzami. Wartość transakcji to kilkadziesiąt milionów złotych. Fundusz przejmuje kontrolę we współpracy z dotychczasowymi właścicielami. "Jesteśmy wybredni, stąd tak długo zajęło nam wybranie naszej

Dostałeś nakaz zapłaty z e-sądu? Możesz napisać sprzeciw

sąd doręczył nam nakaz zapłaty na aktualny adres zamieszkania. Najważniejsze, żeby z pism jasno wynikało, że: * nie dostaliśmy nakazu zapłaty, bo mieszkamy gdzie indziej; * w związku z tym nie zgadzamy się z zajęciem naszych dochodów przez komornika; * a w ogóle to nie jesteśmy nic nikomu winni, bo

Przegląd informacji ze spółek

emisji i przydziału 30 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł i maksymalnym terminie wykupu przypadającym 26 września 2021 r., podała spółka. Postępowanie egzekucyjne, w ramach którego dokonano zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki Simple

Łatwiej ogłosić upadłość, również prowadzącym działalność. Nowe przepisy zbiegły się w czasie z kryzysem

(mieszkanie, dom), ruchomości (np. samochód) oraz akcje, udziały dłużnika w spółkach.  Zabiera wynagrodzenie za pracę. Nie całe, ale w części podlegającej zajęciu. Osoba zadłużona traci możliwość korzystania ze swojego majątku (np. samochodu) i dysponowania nim. Sama może jedynie kupować produkty

NIK: W Polsce odzyskano zaledwie 3 mld zł mienia z przestępstw w l. 2014-2018

ERCDŚ wpisywane były dane dotyczące rzeczy ruchomych stanowiących mienie odzyskane oraz rzeczy ruchomych, nieruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych, stanowiących przedmiot tymczasowego zajęcia mienia ruchomego lub zabezpieczenia majątkowego w prowadzonych przez Policję postępowaniach. Z

Ochrona firmy przed upadłością kluczowym zadaniem Prawa restrukturyzacyjnego

poprzez zachowanie przedsiębiorstwa i powstrzymanie likwidacji. W ten sposób zadłużone firmy zabezpieczane są przed zdecydowanymi działaniami wierzycieli (np. poprzez zgłoszenie wierzytelności do komornika) poprzez ustawową możliwość zawieszenia postępowań egzekucyjnych i możliwość uchylenia zajęć

Waterland: Kredyt Inkaso zostanie na GPW, ma zwiększać obecność za granica

- mniejszościowym akcjonariuszem Kredyt Inkaso.  "Chcemy zająć się obecnie Kredyt Inkaso i poświęcić najbliższe tygodnie na pracę z zarządem. Jesteśmy w kontakcie z Best i przyszła formuła jest kwestią otwartą" - powiedział Szymański.  Według jego słów, nie można wykluczyć żadnego

Rząd zajmie się propozycjami Ministerstwa Rozwoju. Mają zniwelować problem zatorów płatniczych w firmach

na rzecz odpowiedzialnego rozwoju . Proponował m.in. zmiany zmniejszające negatywne skutki zatorów płatniczych. Teraz te propozycje znalazły się na liście przepisów, którymi w najbliższym czasie zajmie się rząd. Niższy podatek za brak płatności Resort Morawieckiego chce wprowadzić „możliwość

Co grozi za niespłacenie pożyczki na czas?

strony szybciej będą mogli zajmować konta bankowe. Wcześniej było tak, że kancelaria wysyłała pismo do banku, a ten blokował rachunek po kilkunastu dniach. Teraz do zajęcia konta wystarczy, że komornik prześle informacje przez system informatyczny. To tzw. e-zajęcie. Komornik może też decydować, co można

W 2018 r. już 6,5 tys. Polaków ogłosiło upadłość. Od przyszłego roku prawo upadłościowe będzie jeszcze bardziej przyjazne dla dłużników

wchodzi również wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu. Wniosek o upadłość konsumencką W treści wniosku o otwarcie postępowania, poza danymi identyfikującymi dłużnika, powinno się wskazać miejsca, w których znajduje się jego majątek (np. dom, mieszkanie, działka), oraz dołączyć

Sygnity ma umowę z obligatariuszami i bankami dot. spłat zadłużenia

tym w szczególności ustanowienia zarządcy lub zajęcie majątku), chyba że kwoty tych roszczeń nie przekroczą wartości uzgodnionych w umowie, (iii) uzyskanie przez wierzycieli spółki (innych niż będących stroną umowy) tytułów wykonawczych dotyczących wierzytelności w łącznej kwocie przekraczającej

Przegląd informacji ze spółek

Software miał 26 714 klientów korzystających z płatnego rozwiązania LiveChat według stanu na 1 kwietnia, podała spółka. W marcu liczba klientów wzrosła o 335 firm netto. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie zajął wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego Rank Progress

Hawe i ORSS uznają pozwy i roszczenia spółek i woj. podkarpackiego za bezzasadne

- województwo podkarpackie' zawartej pomiędzy ORSS a Województwem Podkarpackim poprzez zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych ORSS do łącznej wysokości 95 470 266,04 zł i złożyć ww. kwotę na rachunek depozytowy Ministra Finansów.  Sąd postanowił także wyznaczyć województwu podkarpackiemu termin

Przegląd prasy

grudnia 2014 r., a benzyna od sierpnia 2015 r. Wkrótce mogą być jeszcze droższe --Dla pracowników z zagranicy wykonujących 20 deficytowych profesji będą ułatwienia w zatrudnieniu --128 dni zajęło w tym roku przeciętnemu polskiemu kredytobiorcy zarabianie na dwanaście rat hipotecznych. To najlepszy

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

spróbować np. rozłożyć dług na raty. Nie można doprowadzić do sytuacji, gdy dłużnik i rodzina pozostaną bez środków do życia. Komornik co do zasady nie powinien zajmować całego wynagrodzenia. W przypadku niespłacenia np. rat w banku może zająć maksymalnie połowę. Minimalną kwotą, którą musi zostawić

Przegląd prasy

. zaniechania poboru PIT od tzw. frankowiczów. Chodzi m.in. o umorzone w 2019 r. kwoty wierzytelności z tytułu zabezpieczonych hipotecznie kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe -- Sławomir Majman, prezes Targów Warszawskich, b. prezes PAIiIZ: To, co się dzieje z koronawirusem, jest tragedią dla

Kaczmarski Group rusza z platformą z pełną ochroną przed wyłudzeniami

, gdy komornik zajmie nam konto" - wskazano w komunikacie. Według danych statystycznych, w 2017 roku doszło do 47 000 prób wyłudzenia kredytu lub pożyczki. Zaledwie 6 000 z nich udało się powstrzymać. Średnio co 12 minut dochodzi do wyłudzenia kredytu na skradzione dane, a 5 minut wystarczy, by

Przegląd prasy

konsumencka --Mostostal Zabrze liczy na sprzedaż nieruchomości za 15 mln zł do końca roku --NBP: W związku z Programem 500+ najsilniej wzrosną wydatki na usługi --Mostostal Zabrze zakłada wypłatę dywidendy za 2016 r. --KIR uruchamia elektroniczny tryb zajęcia wierzytelności w systemie Ognivo --Penta

Przegląd prasy

, możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat to najważniejsze, ale niejedyne, nowości, jakie przynosi ze sobą ustawa, która wchodzi w życie 22 lipca --Sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa zajmie się najnowszym pomysłem zmiany ustawy o OZE. Przedstawiciele branży na spotkanie jednak nie

Płać (abonament) albo trać (nadpłatę podatku)

wielkie plany, chciał je dołożyć do wyjazdu wakacyjnego. - Teraz wyjazdu chyba nie będzie - żali się "Wyborczej". Sprawa się wyjaśniła nim zebrał się na odwagę, by iść z awanturą do urzędu skarbowego. Odebrał bowiem list polecony, w którym urząd zawiadamiał go, że zajął 1200 zł z nadpłaconego

Koszmar spirali długów - co zrobić, żeby się z niej wydostać?

wynagrodzenia za pracę. Windykator, którego wynajął wierzyciel, możliwości zajęcia czegokolwiek nie ma. * Komornik ma prawo wezwać dłużnika do wyjawienia majątku, a gdy ten odmówi lub poda nieprawdę, grozi mu grzywna lub odpowiedzialność karna. Windykator za odmowę wyjawienia majątku nie może ukarać dłużnika

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

właśnie z tych środków i finalnie to dłużnik zapłaci za czynności komornika. Ile może zabrać alimenciarzowi komornik W przypadku wynagrodzenia za pracę wolna od zajęcia komorniczego jest kwota równa wysokości minimalnej płacy, która od 1 marca 2017 roku wynosi 2000 zł brutto (1459 zł netto). Uwaga! Nie

Przegląd informacji ze spółek

przepływów finansowych, poinformował prezes Paweł Jarski. Celem spółki jest także zajęcie liczącej się pozycji na rynku recyklingu baterii, szczególnie baterii litowo-jonowych, zadeklarował także.  Unibep zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji

Przegląd prasy

likwidacji luki inwestycyjnej --Rząd zajmie się projektami ustawy dot. m.in. Ordynacji podatkowej i Brexitu --Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 230,4 mld zł, wskaźnik NPL: 4,9% w 2018 r. --Grupa Eurocash sfinalizowała zakup spółki Partner --LiveChat Software zwiększył bazę klientów o 165 firm do

Stracił 3000 zł z powodu długu, którego nie miał. Zmienią przepisy

Czytelnik stracił w ten sposób 3000 zł. Sprawa ma początek 16 stycznia 2013 r. Pan Maciej zorientował się wtedy, że na należącym do niego rachunku bankowym pojawiło się zajęcie komornicze. Kwota niebagatelna, ponad 2700 zł. Tytuł: egzekucja prowadzona przez komornika działającego przy Sądzie

Przegląd prasy

obowiązek sprostania zbędnym formalnościom Puls Biznesu --PZU rozważa połączenie swoich banków, zachowując dwa oddzielne brandy: Alior zająłby się detalem, Pekao firmami i bankowością inwestycyjną wg gazety ISBnews --Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji GetBack ustalona na 27 zł --Fitch

Banki sprytniejsze od UOKiK: znów pobierają zakazaną prowizję!

niezbędne do obsługi przesłanego przez organ egzekucyjny zajęcia wierzytelności z rachunku". Te niezbędne czynności wycenione na 75 zł to "obsługa korespondencji, otwarcie rachunku blokady, udzielenie dodatkowych informacji czy fizyczne dokonanie zajęcia". I dalej: "Pobrana przez bank

Fałszywe wyroki krążą po Polsce. Zorientowali się komornicy

tysięcy złotych od różnych firm. Nakazy dostali komornicy z Warszawy, Gliwic, Goleniowa, Koszalina i Koła. I choć nie mają takiego obowiązku, to - zanim zajęli rachunki bankowe wskazanych w orzeczeniach podmiotów gospodarczych - zaczęli weryfikować przysłane im orzeczenia. Gdy firmy zaczęły zaprzeczać

Kruk nie widzi zagrożeń dla planu ponad 1 mld zł inwestycji w tym roku

szansę" - powiedział Krupa. "W Rumunii budowa zespołu i sprawności tego zespołu zajęła nam około 3 lat. We Włoszech może być podobnie. Jest to dla nas bardzo obiecujący rynek. Jesteśmy tam w odpowiednim momencie" - dodał członek zarządu ds. finansowych Michał Zasępa. Według niego

Banki sprzedają hipoteki windykatorom

, może się pozbyć długu i wyjść na zero dzięki oddanej hipotece. Druga metoda stosowana przez windykatorów to zajęcie nieruchomości dłużnika, ale w drodze takiej ugody, że dłużnik płaci za wynajem mieszkania czy domu, który formalnie należy do firmy windykacyjnej. Dopiero trzecim wariantem - stosowanym

Komornik ściga emeryta za cudze grzechy

mieszka przy ul. Katowickiej. Sprawdziliśmy w magistracie: zameldował się tam 40 lat temu i nigdy nie mieszkał przy Piekarskiej. Dopiero komornik ustalił we wrześniu prawidłowy adres i wysłał Mariuszowi K. informację o zajęciu mu emerytury. Kilka dni temu mężczyzna napisał do sądu wniosek o przywrócenie

Komornik już nie zarobi milionów

. zajęciu i sprzedaży ciągnika rolnikowi, który nie był dłużnikiem, politycy mówili: "Trzeba skończyć z łamaniem prawa przez komorników". Najgłośniej robił to PiS. Kiedy ministrem sprawiedliwości został Zbigniew Ziobro, było wiadomo, że na fali społecznego oburzenia skończy z komornikami

Przegląd prasy

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Rząd ma wkrótce zająć się nowelą przewidującą obowiązkową segregację śmieci, do sześciu typów pojemników, z dwukrotnie większymi karami --Spółki debiutujące w tym roku na

Przegląd prasy

-- Nowelizacja ustawy o kredytach hipotecznych może zmienić model ich sprzedaży przez pośredników finansowych, KSRM ma zająć się tym projektem do wtorku Parkiet --Mabion, Celon Pharma, Selvita, Biomed-Lublin, Bioton, Pharmena - to największe polskie spółki giełdowe, które pracują nad nowymi lekami Dziennik

Bubli nie ubywa

właściciela firmy. Teraz komornik ściąga od dłużnika ok. 1 tys. zł miesięcznie. Odzyskanie długu zajmie mu w najlepszym wypadku ponad osiem lat. - Państwo zagarnęło 19 tys. zł podatku dochodowego od dochodu, którego w rzeczywistości nie było - skarży się przedsiębiorca. Zastanawia się, dlaczego nie ma

Przegląd prasy

--PLL LOT uruchomiły połączenie z Warszawy do Lublina --Kruk wygrał przetarg na zakup wierzytelności we Włoszech wart. ok. 302 mln euro --Świadczenia dla rodzica z 4 dzieci obciążą budżet kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat --Norges Bank IM wypowiedział Altus TFI umowę na zarządzanie portfelem

Komornik zabrał 630 zł za jazdę na gapę, a mandat był przedawniony

, gdy roszczenie było już przedawnione. - Czytelniczka mogła podnieść zarzut przedawnienia w momencie, gdy doręczono jej postanowienie komornika o wszczęciu egzekucji i zajęciu wynagrodzenia. Wobec faktu, że postępowanie zostało zakończone i komornik zajął już dochodzoną wierzytelność, jedyną drogą

4 lata skutecznej wojny z telekomem

konsekwencji, aby przez 4 lata dochodzić swoich praw. Dla mnie to skandal, że w ogóle TPSA nie poczuwała się do załatwienia sprawy ugodą i do przyznania się - mówi "Wyborczej" Katarzyna Gryga. - Przy okazji prosiłam TP SA, aby napisało pismo do ministerstwa, przepraszające mnie. Bo zajęcie komornicze

Przegląd prasy

papierosów niebędąca pod elektronicznym nadzorem (track and trace); ustawa utknęła jednak w Senacie --Sejm zajmie się w przyszłym tygodniu przyjętym przez Komisję Finansów Publicznych projektem ustawy frankowej, która ma wejść w życie z początkiem lipca Parkiet --Rozszerzenie oferty o specjalistyczne

Getin Holding oczekuje kontynuacji pozytywnych trendów za granicą w br.

strony lokalnego regulatora na stawki kredytowe i depozytowe.  "Jeszcze kilka lat temu stawki depozytowe wynosiły 40-50%. Dziś regulator nacisnął mocno na stawki depozytowe i kredytowe i to wpływa negatywnie na nasze marże i zyski oraz skłonność klientów do lokowania pieniędzy. Zajęliśmy

Przegląd prasy

obligacji  --Play chce w tym roku pokonać Plusa pod względem liczby masztów  - Rosnące ceny prądu skłaniają coraz więcej firm do zmiany strategii pozyskiwania energii, w tym budowy własnych elektrowni  Puls Biznesu  --Aferą GetBacku zajmie się nadzwyczajna podkomisja --PLL LOT

Przegląd prasy

grudnia --Farmacol ma kredyty o wartości 400 mln zł m.in. na inwestycje i akwizycje --PGNiG ma umowę na dostawę gazu zaazotowanego z Palomar Natural Resources --Erne Ventures chce przejść na GPW z NewConnect w 2017 r. --Spółka Kruka wygrała przetarg na wierzytelności warte ok. 183 mln euro

Do mieszkańców Odra Tower przychodzą wierzyciele Ganta

We wtorek Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej ponownie zajął się sprawą upadłości dewelopera, ogłoszonej w styczniu tego roku. Jeden z jego wierzycieli zwrócił uwagę na to, że zależna od Ganta spółka dwa dni przed ogłoszeniem upadłości dokonała dziwnej transakcji: wierzytelność wartą 14 mln zł

Skąd fiskus wie, co posiada dłużnik?

;złożonych przez podatnika, informacjach dostarczonych przez płatników (np. zakład pracy), danych uzyskanych od instytucji finansowych (np. biur maklerskich). Mając takie wiadomości, wystarczy tylko napisać zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę czy emerytury. Te

Kłopoty ze spłatą długów. Co może komornik i windykator? Ile komornik może zabrać z pensji i emerytury?

jest zatrudniony na część etatu, kwota wolna od potrąceń jest proporcjonalnie mniejsza. Gdy dłużnik jest alimenciarzem, zajęciu podlega 60 proc. pensji bez względu na jej wysokość. Dłużnikom zatrudnionym na umowach śmieciowych komornik może potrącić całą kwotę, chyba że jest to jedyne źródło utrzymania

Przegląd prasy

dystryb. Inter Cars wzrosła o 19,2% r/r do 678,5 mln zł w XI --Fitch nadał Częstochowie rating krajowy AA(pol) z perspektywą stabilną --Spółka Bestu odstąpiła od zakupu portfela wierzytelności we Włoszech --Prezydent przyjął dymisję rządu, powołał M. Morawieckiego na premiera --MRPiPS: Stopa

Przegląd prasy

--Akcjonariusze lotniska w Modlinie mają zająć się na nadzwyczajnym zgromadzeniu dyskusją nad potencjalnym rozwiązaniem umowy Modlina z Ryanairem oraz ewentualnymi skutkami --Miesztalski, skarbnik województwa mazowieckiego: Moim zdaniem sprawy zmierzają raczej ku temu, by wyrzucić Ryanaira z Polski

Przegląd informacji ze spółek

. Wyszyńskiego we Wrześni i czeka na zajęcie ostatecznego stanowiska banku w tej sprawie do 25 stycznia, podała KNF. Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują o  zatwierdzeniu harmonogramu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne

Przegląd prasy

zarządu OT Logistics --Spółka Bestu wygrała przetarg na wierzytelności we Włoszech wart. 134 mln euro --Indeks WIG20 wzrósł o 1,09% na zamknięciu w piątek --Strata netto Solar Company zwiększyła się r/r do 1,66 mln zł w I poł. --Sfinks nie porozumiał się ws. nabycia właściciela portalu

Czas to pieniądz, czyli kredyt ze starej ery, a prowizja już z nowej - głupich prowizji odc. 7

kopię pisma, które przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych do jego zakładu pracy. Pismo miało groźny tytuł: " Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym

Przegląd prasy

VIII wg wst. danych --Grupa Azoty rozpoczęła budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego --GetBack nabył portfel wierzytelności z sektora bankowego za ponad 125 mln zł --Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 7% w lipcu wg analityków --Selvita: Emisja nowych akcji zakłada utrzymanie udziału

Tajemnicza spółka spłaca Grono. A żona chce 50 proc. udziałów męża

jednak, że wierzytelności serwisu zostały spłacone kilka dni temu. Komu zależało na tym, żeby Grono przetrwało? Robert Rogacewicz, prezes spółki Grono.net SA, nie chciał z nami rozmawiać. - Niestety, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie - mówi Joanna Gawkowska-Kuk z kancelarii Leśnodorski Ślusarek i

Przegląd informacji ze spółek

obowiązkowej rejestracji uwzględnionej w projekcie ustawy o działaniach antyterrorystycznych zająłby ok. 12 miesięcy, poinformował rzecznik operatora Wojciech Jabłczyński. Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o przeznaczeniu 18,99 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 4 zł na

Przegląd informacji ze spółek

, należący do CD Projekt, wkrótce otworzy nowe studio — CD Projekt RED Wrocław, podała spółka. Zajmie się ono grą Cyberpunk 2077. Nestmedic zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, który ma na celu wybór optymalnego wariantu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Źródło: ISBnews Cube.ITG: Sformułował propozycje układowe, które skierowane zostaną do wierzycieli, podała spółka. W jednej z grup zarząd przewiduje konwersję zrestrukturyzowanej wierzytelności na akcje.          Źródło: ISBnews Qumak: Aktywa spółki, w tym udziały w

Jak sobie poradzić z nadgorliwym windykatorem?

od dłużnika "dobrowolnego" wskazania numeru konta bankowego. Gdyby nawet udało mu się pozyskać taką informację, nic z nią nie zrobi, bo przecież nie może zająć rachunku dłużnika. Ale czasem windykatorzy grożą zajęciem konta bankowego dłużnika, licząc, że to go "zmiękczy". TRIK 4

Przegląd informacji ze spółek

Auto Partner, stanowiących 9,27% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Best Capital Italy, spółka zależna Bestu wynegocjowała istotne warunki umowy nabycia portfela wierzytelności niezabezpieczonych na rynku włoskim o wartości nominalnej 128 mln euro, podał Best.  GK Immobile jest

Polimex-Mostostal: podwykonawca złożył wniosek o upadłość

zeszłym miesiącu Eurometal uzyskał w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zabezpieczenie swojego roszczenia poprzez zajęcie z rachunku bankowego Polimeksu oraz sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego w siedzibie spółki w Warszawie, które ma być wyegzekwowane przez komornika. Podwykonawca złożył też 27

Blokował zakopiankę, teraz ratuje delikatesy Alma. Pracownicy wciąż czekają na zaległe wypłaty

biznesowego na pracowników. Kwestia uregulowania ich wynagrodzeń powinna być najważniejsza, tymczasem okazuje się, że zgodnie z prawem pracowników można ignorować - tłumaczy Adrian Grzebyk z partii Razem. - Twórca Almy i jeden z najbogatszych Polaków Jerzy Mazgaj zrezygnował z fotela prezesa i zajął się

Fundusz inwestycyjny pomoże zainwestować w prywatne uczelnie!

ciułaczy. Czytaj też: Nowy fundusz pozwoli zainwestować w prywatny szpital. Na 20 lat Czytaj też: Klęska funduszy nieruchomości i nadzieje funduszy wierzytelności Powiernikom wciąż nie brakuje nowych pomysłów. Najnowszy, pochodzący ze stajni TFI Copernicus, to koncepcja funduszu, który zajmie się

Syndyk w Hotelu Francuskim. Zajmują majątek Gesslerom

To prawdopodobnie może być pierwszy przypadek, kiedy urzędnikom uda się wreszcie zająć tak duży majątek kontrolowany przez Adama Gesslera i jego rodzinę. Restaurator od kilku lat jest ścigany przez urzędników i komorników za wielomilionowe długi. Tylko miastu Warszawa jest winny ponad 30 mln zł

Prezes Amber Gold w wieku 43 lat wyjdzie na wolność. Zostanie mu 10 mln

Amber Gold liczą setki tomów, jeśli będą odczytywane, zajmie to kolejne miesiące. W trakcie procesu czekają nas przesłuchania setek świadków, a jeśli obronie uda się poddać w wątpliwość opinię biegłych, to oczekiwanie na nową ekspertyzę może zająć nawet rok. Postępowanie spowalniają też choroby

Przegląd prasy

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Za rok ruszy w Łuczniku najnowocześniejsza w Europie linia do produkcji pierwszych polskich karabinów --Rada Ministrów zajmie się we wtorek projektem specustawy

Skuteczna ochrona majątku przed wierzycielami

, dłużnik w pierwszym wypadku powinien kwestionować zdarzenia, na których oparto klauzulę wykonalności czy podnosić przejście długu na inną osobę. W drugim przypadku osoba trzecia w pozwie wskazuje zajęty przedmiot, żądając zwolnienia od egzekucji. Skarga na czynności komornika może zostać z kolei

Biznes nie musi umrzeć wraz z właścicielem. Jak przekazać firmę w spadku?

zgromadzone na rachunku są nienaruszalne. PRZYKŁAD. Pani Bożena prowadzi dobrze prosperujący zakład fryzjerski. Zatrudnia dwie fryzjerki. Postanowiła rozszerzyć swoją działalność i stworzyć stanowisko dla manikiurzystki (miałaby się tym zająć jej córka). Poczyniła znaczne inwestycje: przebudowała lokal, żeby

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, jednak wstrzymuje się z zajęciem pełnego stanowiska wobec planów wzywającego dotyczących spółki, ze względu na brak wszystkich niezbędnych informacji, wynika z komunikatu spółki.    Źródło: ISBnews PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE Poczta Polska, Software AG Polska, CrossVista Polska: Poczta

Przegląd prasy

: Ceny producentów spadły o 0,1% r/r w sierpniu; konsensus: -0,2% --GUS: Produkcja przeds. przemysłowych: 7,5% r/r w VIII, konsensus: +6,1% --GUS: Produkcja firm budowlanych spadła o 20,5% r/r w VIII, konsensus: -13,8% --Komisja sejmowa zajmie się polisolokatami na środowym posiedzeniu --FAMMU

Przegląd prasy

Robyga zdecydowało o wypłacie 0,3 zł dywidendy na akcję za 2017 r. --Dom Development powołał spółkę, która zajmie się generalnym wykonawstwem --Inter Cars ma porozumienie z Liberty Motors ws. wspólnego przedsięwzięcia --Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o wypłacie 3,01 zł na akcję dywidendy

Bankowy Tytuł Egzekucyjny przestaje obowiązywać. Co to znaczy dla klientów?

zwolnienie. Przewiduje ono, że zajęciu nie podlega kwota odpowiadająca trzykrotności średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej (obecnie ok. 12 tys. zł), zgromadzona na rachunku bankowym. Jeżeli jednak dłużnik kwotę wolną wykorzysta, to wszystko, co wpłynie na jego konto ponad ten limit, może być zajęte

Prostszy VAT nadchodzi

Prace nad ustawą właśnie zakończył Senat, teraz zajmie się nimi jeszcze raz Sejm. Jest szansa, że w całości wejdzie w życie na nowy rok. A powinna wejść jak najszybciej, bo większość jej przepisów jest ze wszech miar korzystna dla firm. Przede wszystkim zniknie zmora wielu firm, zwłaszcza

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

KRUK, wprowadza możliwość szybkiej spłaty zadłużenia online. To nowatorskie rozwiązanie na włoskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Aby klient firmy KRUK Italia S.r.l. mógł skorzystać z opcji szybkich płatności online, musi najpierw zarejestrować się na stronie e-kruk.it. Po wybraniu kwoty spłaty i