zagraniczne aktywa

Synthos: Odpis na zagraniczne aktywa obniży o 112 mln zł zysk netto za I półr.

Warszawa, 18.08.2017 (ISBnews) - Synthos przeprowadził testy na utratę wartości zagranicznych aktywów segmentu styrenowego, nabytych w 2016 r., poinformowała spółka. Wpływ wartości odpisu, po uwzględnieniu efektu podatkowego, na skonsolidowany i jednostkowy zysk netto za I półr. 2017 roku wynosi

KGHM ma przesłanki do testów na utratę wartości zagranicznych aktywów górniczych

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź zidentyfikowała przesłanki zobowiązujące do przeprowadzenia testów na utratę wartości kluczowych zagranicznych aktywów górniczych, w szczególności Sierra Gorda, Robinson, aktywów kopalni Zagłębia Sudbury (tj. kopalni Morrison i projektu Victoria

Czerwińska: Limit inwestycji zagranicznych dla PPK to 30% aktywów

Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przewiduje, że do 30% aktywów PPK będzie mogło być inwestowane za granicą, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. "Polityka inwestycyjna powinna być dostosowana do horyzontu

Aktywa zagranicznych TFI wzrosły o 37% r/r do 6,8 mld zł na koniec 2014 r.

Warszawa, 06.02.2015 (ISBnews) – Aktywa zgromadzone w funduszach sześciu monitorowanych przez Analizy Online instytucji zagranicznych oferujących swoje fundusze polskim klientom powiększyły się o 1,85 mld zł w ciągu 12 miesięcy do 6,8 mld zł na koniec grudnia. Najsłabszy w minionym

Analizy Online: Aktywa zagranicznych funduszy wzrosły o 13,6% kw/kw w III kw.

Warszawa, 20.11.2014 (ISBnews) - Aktywa zgromadzone w funduszach zagranicznych wzrosły o 13,6% w skali kwartału do 6.689 mln zł na koniec września, poinformowały Analizy Online. "Trzeci kwartał 2014 roku był kolejnym bardzo dobrym okresem dla firm zagranicznych oferujących swoje

Pekao na sprzedaż? UniCredit może wyjść z Polski

szacują analitycy, bank może potrzebować 5-10 mld euro dodatkowego kapitału. Na koniec zeszłego roku UniCredit miał w portfelu 85 mld euro niespłacanych kredytów. Informatorzy Bloomberga podkreślają, że sprzedaż zagranicznych aktywów UniCredit jest jedyną szansą na wyprowadzenie banku na prostą. UniCredit

Prawie 2 miliardy złotych odpisów KGHM

Prawie 2 miliardy złotych odpisów KGHM

, wynika z dokonanego przez Sierra Gorda SCM odpisu z tytułu utraty wartości bilansowej aktywów, po uwzględnieniu efektu podatkowego, podał KGHM. Dokonane odpisy pozostają bez wpływu na jego sytuację płynnościową i nie wpłyną też na realizację polityki dywidendowej miedziowego koncernu. "(...) zarząd

GUS: Wynik finansowy netto TFI wzrósł o 4% r/r do 943 mln zł w 2019 r.

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 943 mln zł na koniec 2019 r. i był wyższy o 4% w skali roku. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 2 894,2 mld zł (wzrost o 14,1% r

Polskim bankom nie zagrożą kłopoty spółek-matek

Władze banków podejmując decyzje mają świadomość ciążącej na nich odpowiedzialności i nie ma mowy o żadnych niestandardowych operacjach, czy nierynkowych transferach. To, że zagraniczne matki mają greckie obligacje ma ograniczone znaczenie z punktu widzenia polskich podmiotów. Polskie banki nie

Getin International planuje emisję akcji o wartości ponad 100 mln USD

Getin Holding planuje przeprowadzenie pierwotnej oferty publicznej i emisję akcji spółki Getin International w połowie tego roku. Na rynek może trafić 51-80% kapitału spółki, która przejmuje aktywa zagraniczne grupy, a wartość planowanej emisji może przekroczyć 100 mln USD, poinformowali

Kwieciński: Rząd jest za tym, by aktywa mBanku przejęły krajowe instytucje

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Rząd jest zainteresowany, żeby aktywa mBanku, wystawione na sprzedaż przez Commerzbank, przeszły w ręce instytucji, które - można powiedzieć - są bardziej krajowe, aniżeli zagraniczne, poinformował minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. "

Analizy.pl: Aktywa TFI wzrosły o 0,84% m/m do 264,54 mld zł w listopadzie

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 264,54 mld zł na koniec listopada i była wyższa o 0,84% niż miesiąc wcześniej, podały Analizy.pl oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). W ujęciu rocznym, aktywa zmniejszyły się o 1,28%. "W

Analizy Online: Aktywa TFI spadły m/m do 255,7 mld zł w maju

spadek aktywów dotknął po równo fundusze akcji polskich jak i zagranicznych, podano.  "Jednym z nielicznych segmentów, w których wartość aktywów wzrosła były fundusze dłużne. Na koniec maja zgromadzone w nich było 104,5 mld zł - o +0,9 mld zł więcej niż przed miesiącem. Najbardziej wzrosły

KNF: Udział 5 największych banków wzrósł do 50,1% aktywów sektora w 2019 r.

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Udział pięciu największych banków w aktywach sektora wzrósł do 50,1% na koniec 2019 r. z 49,9% rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Udział pięciu największych banków w wyniku netto sektora wyniósł odpowiednio: 74,5% wobec 80,8% rok wcześniej

Analizy.pl: Aktywa TFI wzrosły m/m do 260,1 mld zł w sierpniu

nieruchomości i sekurytyzacyjnych). Nie sposób było się przeciwstawić globalnej korekcie, stąd mocno spadły aktywa funduszy akcji do 25 z 26 mld zł. Wpływ na to miał również ujemny bilans sprzedaży funduszy akcji zagranicznych. W nieco mniejszej skali zareagowały na to fundusze mieszane. Ich aktywa spadły o 0,3

KNF: Udział 10 największych banków wzrósł do 73,5% aktywów sektora w 2018 r.

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Udział 10 największych banków w aktywach sektora wzrósł do 73,5% na koniec 2018 r. z 70,1% rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Jednocześnie udział inwestorów krajowych w aktywach sektora bankowego spadł do 53,6% na koniec 2018 r. z 54,5% rok

KGHM przeprowadzi testy na utratę wartości aktywów w Chile i Kanadzie

dzień 31 grudnia 2018 r., podała spółka. "W wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. stwierdzono wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej części tych aktywów"

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 0,6% m/m do 257,7 mld zł w marcu 

odnotowaliśmy spadek wartości środków o -232 mln zł (-0,9%) – zarówno funduszy akcji polskich (-169 mln zł) jak i zagranicznych (-63 mln zł), podano także.   Aktywa w segmencie dłużnym utrzymały się na podobnym poziomie, ale na poziomie poszczególnych grup różnice były znaczące.  "

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły m/m do 257,72 mld zł w kwietniu

sprzyjającej koniunktury i w związku z tym dodatnich stóp zwrotu. Bilans sprzedaży był ujemny. "O +0,3 mld zł m/m wzrosły aktywa w funduszach akcji - zarówno polskich (+1,2% m/m) jak i zagranicznych (+0,9%). To zasługa wzrostów na globalnych rynkach kapitałowych. Notowania indeksu MSCI AC World

GUS: Wynik finansowy netto TFI spadł o 5,5% r/r do 471,9 mln zł w I półr.

aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (88,1%). W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 1 878,5 mln zł (wzrost o 15,3%) i stanowiły ich największą część (73,4%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym

Baltona miała wstępnie 61,89 mln zł straty netto w I-III kw. 2019 r.

w aktywach trwałych aktywów z tytułu prawa do używania - co z jednej strony wpłynęło na znaczne zwiększenie aktywów trwałych/zobowiązań z tytułu leasingu (+ 517/536 mln zł) oraz konieczności ujęcia w kosztach okresu sprawozdawczego amortyzacji powyższych aktywów w łącznej wysokości 61,8 mln zł"

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 18% r/r na koniec czerwca 2020 r.

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Podaż pieniądza (M3) wyniosła 1 746,22 mld zł na koniec czerwca 2020 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Oznacza to wzrost o 1,6% m/m i wzrost o 18,1% w ujęciu rocznym. Konsensus rynkowy przewidywał 17,5% r/r wzrostu agregatu M3 w czerwcu. Aktywa

Analizy.pl: Aktywa TFI wzrosły o 2,1% m/m do 244,4 mld zł w maju

funduszach akcji. Tym razem o 1,5 mld zł (+7,1%), do 22,1 mld zł. Kilkaset milionów złotych przybyło zarówno w funduszach akcji polskich, jak i zagranicznych, szczególnie w funduszach globalnych rynków rozwiniętych. Dzięki wzrostom na rynkach akcji, jak i obligacji, aktywa przyrosły również w funduszach

GUS: Wynik finansowy netto TFI wzrósł o 33,2% r/r do 906,9 mln zł w 2018 r. 

Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 906,9 mln zł na koniec 2018 r. i był wyższy o 33,2% w skali roku. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 312,5 mld zł (spadek o

Morawiecki: Zmiany dotyczące OFE zostaną przedstawione w najbliższych miesiącach

zawłaszczać OFE. Pracujemy nad koncepcją, którą chcemy przedstawić w najbliższych miesiącach, dotyczącą przekazania Polakom aktywów zarządzanych przez OFE" - powiedział "Rzeczpospolitej" Morawiecki. Dodał, że 25% aktywów OFE, w tym aktywa ulokowane w zagranicznych akcjach i obligacjach

Prezes BZ WBK doczekał się tsunami. Jego bank pod młotek

Ta wiadomość przychodzi w fatalnym dla BZ WBK momencie. Bank od dwóch-trzech lat wyjątkowo intensywnie się rozwija. Nie poszedł za owczym pędem, który kazał innym bankom udzielać kredytów hipotecznych we frankach. Przeczekał kryzys i kiedy inni zaciskali pasa, wszedł na rynek z najniższymi marżami k

Tomasz Orlik powołany na stanowisko członka zarządu PFR TFI

, reprezentowaniem ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniem zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Działalność Towarzystwa skoncentrowana jest wokół trzech obszarów: pracowniczych planów kapitałowych, ekspansji zagranicznej oraz zarzadzania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Wartość aktywów zarządzanych

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 16,8% r/r na koniec lipca 2020 r.

. Aktywa zagraniczne netto na koniec lipca br. spadły w ujęciu miesięcznym o 2,2% i wyniosły 395,64 mld zł (wzrost o 22% r/r). W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 89,77 mld euro (spadek o 0,9% m/m). Wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) wzrosła o 0,8% w ujęciu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

handlu zagranicznego s.a. (EUR), czerwiec (konsensus: 20,1 mld, poprzednio: 20,3 mld) --14:00: Polska - Stan oficjalnych aktywów rezerwowych w VII 2018 r. (ISBnews/Macronext)

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 0,6% m/m do 275,4 mld zł w październiku

miesiąc wcześniej. Dodatnia dynamika aktywów to zasługa wzrostu wartości środków w wybranych funduszach akcji zagranicznych. Aktywa funduszy akcji polskich skurczyły się bowiem o -0,2 mld zł" - czytamy dalej. Słabsza koniunktura na warszawskiej giełdzie w październiku, zwłaszcza w sektorze małych i

KGHM: Testy na utratę wartości zwiększyły wynik brutto grupy za 2019 o 64 mln zł

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź zakończył działania związane z testami na utratę wartości należących do grupy zagranicznych aktywów górniczych oraz aktywów spółki zależnej Energetyka oraz jej jednostki zależnej WPEC. W ich rezultacie jednostkowy wynik brutto KGHM za 2019 r

Małgorzata Rusewicz została wybrana na prezesa IZFiA

jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią niemal 80% rynku

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 16% r/r na koniec maja 2020 r.

. Aktywa zagraniczne netto na koniec maja br. spadły w ujęciu miesięcznym o 0,3% i wyniosły 406,35 mld zł (wzrost o 24,9% r/r). W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 91,31 mld euro (wzrost o 1,8% m/m). Wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) wzrosła o 2,3% w ujęciu

Baltona miała wstępnie 69,25 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r.

, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe oraz dane finansowe najistotniejszy wpływ miały: i) ujęcie w księgach rachunkowych wpływu MSSF 16 skutkujące ujęciem w aktywach trwałych aktywów z tytułu prawa do używania co z jednej strony wpłynęło na znaczne zwiększenie aktywów trwałych

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 1,2% m/m do 267,8 mld zł w listopadzie

zarówno w przypadku funduszy akcji polskich, jak i zagranicznych. Zaskakująco spadły aktywa w kategorii funduszy mieszanych (-0,9%), przy czym znów był to efekt odpływów netto z kilku dużych funduszy inwestycyjnych, podano także. "O ponad -300 mln zł spadła wartość aktywów funduszy absolutnej stopy

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 14% r/r na koniec kwietnia 2020 r.

. Aktywa zagraniczne netto na koniec kwietnia br. spadły w ujęciu miesięcznym o 0,1% i wyniosły 407,37 mld zł (wzrost o 27,7% r/r). W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 89,68 mld euro (wzrost o 0,1% m/m). Wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) wzrosła o 8% w ujęciu

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 2,1% m/m do 275,3 mld zł we wrześniu 

spółek wzrostowych i technologicznych, a także rynków wschodzących i amerykańskich. Podobnie było w przypadku segmentu funduszy mieszanych. Wartość aktywów wyraźnie spadła w przypadku rozwiązań polskich, a nieznacznie wzrosła w zagranicznych. W sumie jednak aktywa zmalały o prawie -0,5 mld zł. Obraz

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 0,6% m/m do 281,5 mld zł w lipcu

o prawie +1,0 mld zł, tj. o +3,4% m/m - tak wysokiej dynamiki nie obserwowaliśmy od kwietnia 2017 roku. Na przestrzeni miesiąca aktywa wzrosły zarówno w funduszach akcji polskich, jak i zagranicznych, podano także. "Po raz pierwszy od stycznia tego roku dodatnią dynamikę aktywów odnotowały

KNF nałożyła na Raiffeisen Bank Polska karę w wysokości 5 mln zł

rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Aktywa grupy na koniec 2017 r. wyniosły 48,97 mld zł. (ISBnews)  

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 11,8% r/r na koniec marca 2020 r.

. Aktywa zagraniczne netto na koniec marca br. wzrosły w ujęciu miesięcznym o 5,7% i wyniosły 407,85 mld zł (wzrost o 34,4% r/r). W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 89,59 mld euro (wzrost o 0,7% m/m). Wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) wzrosła o 11,6% w ujęciu

Mostostal Warszawa dokona odpisu na 40 mln zł, bez wpływu na wynik za 2019 r.

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Mostostal Warszawa dokonał analizy możliwości wyegzekwowania wierzytelności z tytułu prac wykonanych dla Gamma Inwestycje S.A. (dawniej: Gamma Inwestycje Sp. z o.o., a wcześniej Zielona Italia Sp. z o.o.) oraz aktywów z tytułu realizacji kontraktu budowlanego dla

Skarbiec TFI: Coraz więcej firm uważa asset management za alternatywę dla lokat

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Aktywa zgromadzone w usłudze zarządzania portfelami Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych podwoiły się od początku tego roku, a na początku grudnia sięgną 0,5 mld zł. To efekt poszukiwania przez klientów alternatywnych produktów inwestycyjnych, poinformował

Większościowy akcjonariusz Baltony ma list intencyjny m.in. ws. dofinansowania

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Ashdod Holding Limited - główny akcjonariusz Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona - podpisał list intencyjny o niewiążącym charakterze z potencjalnym inwestorem, który wyraził wstępne zainteresowanie dofinansowaniem spółki i w dalszej kolejności

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 9,4% r/r na koniec lutego 2020 r.

. Aktywa zagraniczne netto na koniec lutego br. wzrosły w ujęciu miesięcznym o 7,9% i wyniosły 385,78 mld zł (wzrost o 32,7% r/r). W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 88,98 mld euro (wzrost o 7% m/m). Wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) wzrosła o 1,6% w ujęciu

KNF: Wynik netto domów maklerskich spadł o 82,2% r/r do 27,7 mln zł w 2019 r. 

polegającą na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, prowadziło 13 domów maklerskich. Na dzień 31.12.2019 r. podmioty te zarządzały aktywami o łącznej wartości ponad 6,5 mld zł.  "Wartość aktywów w zarządzaniu w 2019 r. nie zmieniła się

PFR TFI: Fundusz Ekspansji Zagranicznej zainwestował łącznie 329 mln zł od 2015

osób trzecich oraz zarządzaniem zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Działalność Towarzystwa skoncentrowana jest wokół trzech obszarów: pracowniczych planów kapitałowych, ekspansji zagranicznej oraz zarządzania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Wartość aktywów zarządzanych przez PFR TFI

Wartość aktywów TFI wzrosła o 1,7% m/m do 283,6 mld zł na koniec stycznia

rozwiązań obligacji zagranicznych. Wartość aktywów w funduszach polskich papierów skarbowych spadła bowiem o przeszło -0,1 mld zł, a w tych o uniwersalnej strategii wzrosła tylko nieznacznie" - czytamy dalej.  W przypadku funduszy gotówkowych i pieniężnych od wielu miesięcy obserwowany jest

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 9,3% r/r na koniec stycznia 2020 r.

styczniu. Aktywa zagraniczne netto na koniec stycznia br. wzrosły w ujęciu miesięcznym o 3,7% i wyniosły 357,69 mld zł (wzrost o 22,6% r/r). W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 83,16 mld euro (wzrost o 2,7% m/m). Wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) spadła o 0,6% w

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 0,3% m/m do 276,1 mld zł w listopadzie

zagraniczne, podano także. "Ujemny wynik zarządzania przeważył również na ostatecznej wartości aktywów netto ulokowanych w funduszach akcji (-2%). Na koniec listopada było to 32,8 mld zł, o -0,7 mld zł mniej niż miesiąc wcześniej. Ponownie - ujemna dynamika dotyczyła funduszy akcji polskich. Aktywa

Copernicus Capital TFI zmienił politykę subfunduszy, rozwija sieć dystrybucji

funduszach aktywnie zarządzanych, szczególnie aktywów publicznych. "Rozważamy stworzenie funduszy publicznych, ale opartych na aktywach niepublicznych. Nadal będziemy kierować się na rynki zagraniczne. Rozpoczęliśmy testy strategii do ewentualnego funduszu" - powiedział. Wiceprezes poinformował

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,3% r/r na koniec grudnia 2019 r.

grudniu. Aktywa zagraniczne netto na koniec grudnia spadły w ujęciu miesięcznym o 0,5% i wyniosły 344,76 mld zł (wzrost o 18,8% r/r). W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 80,96 mld euro (wzrost o 1% m/m). Wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) wzrosła o 0,2% w

Wartość aktywów TFI wzrosła o 0,9% m/m do 275,7 mld zł w kwietniu

. Ich aktywa powiększyły się o 1,5 mld zł, czyli o 4,8%. W większym stopniu wzrost dotyczył funduszy akcji zagranicznych, które głównie dzięki wysokim napływom nowych środków powiększyły się o 5,8% do 9 mld zł.  "Aktywa funduszy akcji polskich również wzrosły, jednak zawdzięczają to

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 05.07.2018 - (SBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 6 lipca, przygotowane przez analityków Macronext. --08:00: Niemcy -  Produkcja przemysłowa s.a. (m/m), maj (konsensus: 0,4%, poprzednio: -1%) --14:00: Polska - Aktywa

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 9,9% r/r na koniec lipca 2019 r.

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Podaż pieniądza (M3) wyniosła 1 490,89 mld zł na koniec lipca 2019 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Oznacza to wzrost o 0,9% m/m i wzrost o 9,9% w ujęciu rocznym.  Konsensus rynkowy wynosił 9,5% r/r.  Aktywa zagraniczne netto

Prezydent podpisał nowelizację o działach administracji rządowej

Prezydenta. Ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw wyodrębnia dwa nowe działy administracji rządowej: klimat i aktywa państwowe. Wyodrębnienie działu "klimat" ma stanowić "odpowiedź na wzrastające znaczenie problemów

Klienci PKO TFI zgromadzili prawie 0,5 mld zł na rachunkach PPK 

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) zgromadzili na kontach prawie 0,5 mld zł. W maju PKO TFI odnotowało 22 -proc. wzrost tych aktywów, podało PKO TFI. "Stały wzrost sumy

CEZ sprzedał FI KGAL projekty dwóch farm wiatrowych w Polsce

stopniową sprzedaż wybranych aktywów zagranicznych, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej (Polska, Rumunia, Bułgaria), przypomniano. W Polsce CEZ zamierza nadal rozwijać segment nowoczesnych usług energetycznych ESCO za pośrednictwem polskich spółek Euroklimat, Metrolog i OEM Energy. Grupa CEZ

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 9,4% r/r na koniec listopada 2019 r.

w listopadzie. Aktywa zagraniczne netto na koniec listopada wzrosły w ujęciu miesięcznym o 1,8% i wyniosły 346,4 mld zł (wzrost o 20,5% r/r). W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 80,12 mld euro (wzrost o 0,3% m/m). Wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) wzrosła

Kalendarium ISBnews

: Konferencja nt. premiery Huawei --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje stan aktywów rezerwowych w XI 2019 r.    PONIEDZIAŁEK, 9 grudnia --10:00: Konferencja Eksport online z Google   WTOREK, 10 grudnia --10:00: Uroczystość zakończenia budowy gazowej kotłowni szczytowej

Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła 58,6 tys. ton w IV, wzrost o 23% r/r

. Poprawę zanotowano w zakresie aktywów polskich, jak i zagranicznych, podano także. "Produkcja TPM wyniosła 19,9 tys. troz. Wzrost o 31% dotyczył zarówno aktywów polskich jak i zagranicznych" - czytamy dalej. Produkcja molibdenu wyniosła 0,4 mln funtów. Zmniejszenie produkcji jest pochodną

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 9,3% r/r na koniec października 2019 r.

;spodziewało się wzrostu M3 o 8,4-9,7% r/r - średnia wyniosła 9%. Aktywa zagraniczne netto na koniec października spadły w ujęciu miesięcznym o 1,2% i wyniosły 340,32 mld zł (wzrost o 18,9% r/r). W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 79,86 mld euro (wzrost o 1,4% m/m). Wartość gotówki

Skarbiec TFI: Aktywa usługi asset management wzrosły o ponad 12% m/m w styczniu

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews/ISBnews.TV) - Aktywa zgromadzone w usłudze asset management w 2019 r. podwoiły się i na koniec grudnia minionego roku ich wartość wyniosła ponad 500 mln zł. Natomiast na koniec stycznia 2020 r. pula ta przekroczyła wartość 570 mln zł, co w ujęciu

KGHM zakłada, że w 2021 roku nie będzie już finansować projektu Sierra Gorda

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź planuje, że w 2021 roku nie będzie już zasilał finansowo projektu Sierra Gorda w Chile, poinformował wiceprezes ds. aktywów zagranicznych Paweł Gruza. "Już 2020 rok to miał być pierwszy rok bez zasilenia finansowego Sierra Gorda z kraju

Martis: 57% inwestorów wchodzących na GPW miało już kontakt z rynkiem giełdowym

zagraniczne, podano w komunikacie. "Wszystkie te instrumenty są dostępne na warszawskim parkiecie. By inwestować w surowce, zagraniczne akcje czy indeksy nie trzeba ich szukać na giełdach zagranicznych. Można je kupić na warszawskiej GPW w formie notowanych produktów strukturyzowanych, opartych na tych

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 9,4% r/r na koniec września 2019 r.

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Podaż pieniądza (M3) wyniosła 1 506,17 mld zł na koniec września 2019 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Oznacza to wzrost o 0,4% m/m i wzrost o 9,4% w ujęciu rocznym.  Konsensus rynkowy wynosił 9,8% r/r.  Aktywa

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 10,4% r/r na koniec kwietnia 2019 r.

; Aktywa zagraniczne netto na koniec kwietnia wzrosły w ujęciu miesięcznym o 5,1% i wyniosły 319,05 mld zł (wzrost o 24,5% r/r). W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 74,35 mld euro (wzrost o 5,4% m/m). Wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) wzrosła o 1,2% w ujęciu miesięcznym i wyniosła

BGK: Chemet przejął aktywa Altifort GLI SAS we Francji

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Chemet przy wsparciu kredytowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w wysokości 6 mln euro, przejął aktywa należące do francuskiej firmy Altifort GLI SAS i stanie się wiodącym producentem zbiorników LPG na terenie Unii Europejskiej (UE), podał bank. Środki z

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m nieznacznie w styczniu

Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 stycznia 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę wyniosła 4 433,3 mln zł, podał

PKO BP jest gotowy do otwarcia oddziału na Słowacji, czeka na decyzje admin.

. Jesteśmy do tego przygotowani od wielu tygodni. Oczekujemy na decyzje administracyjne" - powiedział Kraczkowski podczas konferencji prasowej. "Jeżeli chodzi o kolejne [zagraniczne] placówki korporacyjne banku jesteśmy cały czas otwarci na propozycje od analityków, z którymi współpracujemy, a w

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 9,9% r/r na koniec marca 2019 r.

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Podaż pieniądza (M3) wyniosła 1 457,19 mld zł na koniec marca 2019 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Oznacza to wzrost o 0,9% m/m i wzrost o 9,9% w ujęciu rocznym.  Konsensus rynkowy przewidywał wzrost o 9,7% r/r w marcu.  Aktywa

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 9,9% r/r na koniec sierpnia 2019 r.

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Podaż pieniądza (M3) wyniosła 1 500,47 mld zł na koniec sierpnia 2019 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Oznacza to wzrost o 0,6% m/m i wzrost o 9,9% w ujęciu rocznym.  Konsensus rynkowy wynosił 10% r/r.  Aktywa

Rada nadzorcza KGHM ogłosiła konkurs na stanowiska dwóch wiceprezesów

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź rozpoczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska wiceprezesa ds. rozwoju i wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych, podała spółka. "Kandydaci winni składać zgłoszenia w zamkniętych kopertach na adres: KGHM Polska

PKO BP: Stopy procentowe mogą pozostać bez zmian do 2022 roku

. QE może prowadzić do wzrostu sumy bilansowej sektora bankowego (i podaży pieniądza ogółem), jeśli wpływa na jedno z trzech zasadniczych źródeł kreacji pieniądza: 1) akcję kredytową, 2) aktywa zagraniczne netto oraz 3) zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego" - czytamy w

Spółka zależna Baltony sprzedała udziały w RAS i NAS za ok. 1,51 mln euro

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - CDD Holding B.V. - spółka zależna Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona - zawarła z zagranicznym podmiotem branżowym prowadzącym działalność w krajach Europy Zachodniej umowę nabycia od CDD wszystkich udziałów dwóch spółek zależnych od CDD, tj. Rotterdam

Aktywa TFI wzrosły o 1,8% m/m do 288,1 mld zł w marcu

Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły o 1,8% m/m do 288,1 mld zł na koniec marca. Środki w funduszach dedykowanych wzrosły o ok. 5 mld zł, zaś aktywa funduszy detalicznych zwiększyły się o ok. 300 mln zł, podały Analizy Online oraz Izba

Zyska: MK stworzy agendę celem wypracowania umowy sektorowej dla offshore

gospodarki, uwzględniając aktywną rolę podmiotów gospodarczych zagranicznych" - powiedział Zyska podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego. "I tu jest deklaracja ze strony Ministerstwa Klimatu - chcemy stworzyć sekretariat, pewną agendę związaną z wypracowaniem tej umowy sektorowej, abyśmy

PHZ Baltona chce ująć efekt ugody z Flemingo w wynikach za 2018 r.

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona rozpoznało składnik wartości niematerialnych pod nazwą prawa do zawarcia umowy (w związku z ugodą z Flemingo z ubr.) o wartości 94,99 mln zł, podała spółka. Operacja będzie miała wpływ na wynik finansowy za 2018

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 0,2% m/m do 283,2 mld zł w lutym

akcji zagranicznych przyrosły bowiem o prawie +140 mln zł" - czytamy także. To kolejny nie najlepszy pod względem dynamiki aktywów miesiąc dla funduszy absolutnej stopy zwrotu (-0,4%, tj. 0,06 mld zł). Tym razem, oprócz umorzeń certyfikatów wybranych funduszy zamkniętych, negatywny wpływ miały

Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła 60,3 tys. ton w III, wzrost o 24% r/r

. Poprawę zanotowano w zakresie aktywów polskich jak i zagranicznych, podano także. "Produkcja TPM wyniosła 17,4 tys. troz. Wzrost o 44% dotyczył zarówno aktywów polskich jak i zagranicznych" - czytamy dalej. Produkcja molibdenu wyniosła 1,1 mln funtów. Zmniejszenie produkcji jest pochodną

Aktywa netto TFI wzrosły o 0,5% m/m do 261,6 mld zł na koniec czerwca

zagranicznych, jak i funduszy, których zarządzający inwestują większość portfeli na GPW. Za spadek aktywów zgromadzonych w tym segmencie odpowiadał zarówno ujemny wynik zarządzania, jak i przewaga wypłat nad wpłatami" - czytamy w komunikacie. W przypadku funduszy mieszanych wartość zgromadzonych w nich

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 6 grudnia --Kongres Consumer Finance - dzień II --11:00: Konferencja nt. premiery Huawei --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje stan aktywów rezerwowych w XI 2019 r.  --15:00: Debata ekspercka "Miliardy zostające w Polsce - znaczenie patriotyzmu konsumenckiego dla

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 9,3% r/r na koniec czerwca 2019 r.

się wzrostu M3 o 9,5-10,2% r/r - średnia wyniosła 9,87%. Aktywa zagraniczne netto na koniec czerwca spadły w ujęciu miesięcznym o 4,6% i wyniosły 310,32 mld zł (wzrost o 16,6% r/r). W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 72,98 mld euro (spadek o 3,8% m/m). Wartość gotówki

BNP Paribas RE Poland: Inwestycje w nieruch. komercyjne to 1,8 mld euro w III kw

zeszłorocznego. Wg ekspertów z BNP Paribas Real Estate Poland, kwota wszystkich sfinalizowanych umów w tym roku może zbliżyć się do zeszłorocznego wyniku, potwierdzając tym samym niesłabnące od dłuższego czasu zainteresowanie zagranicznych inwestorów polskim rynkiem. Możliwości inwestycyjnych na Wisłą poszukują

Rafako: R. Domagalski-Łabędzki prezesem E003B7, budującej blok w Jaworznie III

prezesem zarządu KGHM Polska Miedź, gdzie sprawował nadzór nad całością spraw spółki, a w szczególności nad rozwojem aktywów zagranicznych, organizacją i modelem biznesowym 33 spółek zależnych, a także nad rozwojem aktywów energetycznych GK KGHM. W latach 2015-2016 był wiceministrem w Ministerstwie Rozwoju

PZU przygląda się okazjom inwestycyjnym na rynku, w tym sprzedaży AXA

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), którego strategia zakłada ekspansję zagraniczną, będzie analizował możliwość przejęcia aktywów Grupy AXA, powiedział prezes PZU Paweł Surówka.  "Powiedzieliśmy już niejednokrotnie, że nasza strategia uwzględnia

KGHM podtrzymuje prognozy produkcji molibdenu w Sierra Gorda, srebra w Polsce

Gorda za aktualny. W odniesieniu do KGHM International, cały czas analizujemy sytuację i w tym momencie nie ma jeszcze oceny w tym względzie" - powiedział wiceprezes ds. aktywów zagranicznych Paweł Gruza podczas telekonferencji. "W Polsce jesteśmy 'w planie' w srebrze metalicznym po hutach

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 9,9% r/r na koniec maja 2019 r.

wzrostu M3 o 9,7-10,4% r/r - średnia wyniosła 10,06%. Aktywa zagraniczne netto na koniec maja wzrosły w ujęciu miesięcznym o 2% i wyniosły 325,45 mld zł (wzrost o 20,6% r/r). W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 75,83 mld euro (wzrost o 2% m/m). Wartość gotówki w obiegu (poza kasami

Aktywa w usłudze asset management Skarbiec TFI przekroczyły 1 mld zł

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Aktywa zgromadzone w usłudze asset management Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) przekroczyły na początku czerwca br. 1 mld zł. W porównaniu z końcem 2019 r. oznacza to wzrost o ok. 500 mln zł, podała spółka. Skarbiec TFI podkreśla, że

Baltona rozpoczęła przegląd opcji strategicznych

powyżej procesu zarząd emitenta przewiduje prowadzenie analiz  m.in. w poniższych obszarach: - kompleksowy przegląd potencjału oraz kierunków optymalnego wykorzystania wszystkich aktywów operacyjnych grupy kapitałowej emitenta, z uwzględnieniem możliwości dokonania zmian w zakresie

Kalendarium ISBnews

 opublikuje aktywa rezerwowe w IV 2020 r. --14:30: Webinar Cushman & Wakefield pt. "Disconnect to Reconnect, czyli o rynku retail w nowej rzeczywistości"   PIĄTEK,  8 maja --10:30: Wideokonferencja ING Banku Śląskiego nt. wyników za I kw. 2020 r.   PONIEDZIAŁEK

Redan dokonał odpisu aktual. wartość udziałów w TXM w wys. 12,5 mln zł

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Redan przeprowadził test na utratę wartości aktywów finansowych w postaci udziałów w spółce zależnej TXM i zdecydował o odpisie aktualizującym wartość udziałów w TXM w wysokości 12,5 mln zł, a także odpis aktualizujący wartość należności handlowych od

KGHM: Huty miedzi w Głogowie i Legnicy przystąpiły do programu Copper Mark

rangi produktów KGHM wśród największych światowych producentów metali" - dodał wiceprezes ds. aktywów zagranicznych Paweł Gruza. W ramach programu huty muszą wykazać pełną zgodność procesów biznesowych z 32 kryteriami programu obejmującymi takie zagadnienia jak m.in. : ochrona środowiska, badanie

PKO BP rozwija działalność zagraniczną, uruchomi oddział na Słowacji do końca br

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski planuje do końca roku uruchomić oddział korporacyjny na Słowacji i analizuje kolejne rynki pod kątem uruchomienia takiej placówki. Bank nawiązuje także bezpośrednie relacje z zagranicznymi instytucjami finansowymi, dzięki czemu transakcje

Pandemia zaszkodzi sztandarowej reformie PiS? Za mało aktywów w PPK

osiągnięcie zakładanych przez PFR 3 mld zł aktywów na koniec roku. Za niskie limity inwestycji zagranicznych Już widać, że jednym z problemów, z którymi mierzą się PPK, jest sytuacja na polskiej giełdzie. – Do słabości rynku akcji w ostatnich miesiącach doszła także słabość rynku długu, głównie

Quercus TFI chce zwiększyć aktywa r/r, wprowadza nowe fundusze

możliwościami inwestycyjnymi niż fundusze otwarte.  Zarządzajacy oboma funduszami preferują takie klasy aktywów jak: polskie i zagraniczne akcje oraz instrumenty pochodne na indeksy, surowce- ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej i złota, polskie i zagraniczne obligacje skarbowe, obligacje

Nieoficjalnie: PZU chce się pozbyć Alior Banku. "Zbyt duże odpisy i straty"

instytucja. Oznaczałoby to, że najprawdopodobniej bank z zagranicznym kapitałem powiększy się o aktywa Aliora. Tylko pozornie ta decyzja może być zrozumiała, teraz Alior wygląda jak zgniłe jajo – ma mnóstwo złych kredytów i rekordowo niską wycenę giełdową – ale podejmując tę decyzję obecnie

KGHM: Testy wykazały zasadność odwrócenia 194,9 mln USD odpisu dot. Sierra Gorda

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź zakończył zasadnicze prace związane z weryfikacją wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów należących do grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź oraz stanowiących wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne, tj. Sierra Gorda SCM. Testy wykazały