zagospodarowania odpadów

Przetarg na śmieci: Ratusz faworyzuje swoją spółkę?

Zapowiada się problem z przetargiem na odbieranie i zagospodarowanie odpadów. - Warunki ustalone przez ratusz premiują miejską spółkę - krytykują firmy śmieciarskie.

Batalia o warszawskie odpady. Komu zależy na wysokim zysku?

Batalia o warszawskie odpady. Komu zależy na wysokim zysku?

Rozgrywka o gigantyczny kontrakt na warszawskie śmieci trwa od kilku miesięcy. Ratusz jest gotowy w ciągu trzech lat zapłacić ponad 1,8 mld zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ale firmy zadowolą się dużo mniejszą kwotą. Byle tylko utrzymać się na rynku. Największą część chce zdobyć MPO. Jest

NIK krytycznie oceniła monitorowanie gospodarowania odpadami

publicznej oraz prowadzących instalacje MBP i zarządzających składowiskami odpadów były niewystarczające i nieskuteczne. Zagospodarowanie odpadów powstających w instalacjach MBP było niezgodne z przepisami o odpadach. "Po przejściu przez instalacje nie nadawały się do recyklingu i ponownego użycia

Geotrans planuje przejście na główny parkiet GPW w 2021 r.

pozyskanie własnych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów oraz uruchomienie centrum B+R. Ponadto Geotrans w ramach nowej strategii zamierza przejść na główny parkiet GPW w 2021 r. Założenia strategiczne na lata 2020-2024 opierają się na czterech fundamentach: *   

Mo-Bruk ma umowę ramową dot. odpadów z PKP PLK wartą do 18,12 mln zł netto

Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Mo-Bruk podpisał umowę ramową z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) o wartości do 18,12 mln zł netto, której przedmiotem jest zagospodarowaniu niebezpiecznych odpadów drewnianych (podkładów kolejowych) w szacowanej ilości 16 475 ton, podała spółka. Łączna

UOKiK przedstawił 7 firmom zarzuty zmowy przetargowej ws. odbioru odpadów

prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie. Zdaniem prezesa UOKiK, zmowa przetargowa mogła dotyczyć 15 przetargów na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2018-2022 organizowanych przez Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Oferta spółki Budimeksu na 33,75 mln zł najkorzystniejsza w łódzkim przetargu

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Oferta FBSerwis Kamieńsk - spółki pośrednio zależnej od Budimeksu - została wybrana przez Miasto Łódź  jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na "Zagospodarowanie 50 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01

Kowalczyk: Celujemy w lepszą egzekucję przepisów dot. gospodarki odpadami

dyskusyjne. Wśród poruszanych tematów znajdą się między innymi: rozszerzona odpowiedzialność producencka, przyszłość systemu kaucyjnego, recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nowe wymagania przeciwpożarowe, czy zagospodarowanie odpadów motoryzacyjnych. Nie zabraknie również tematów

KE wzywa Polskę do przestrzegania przepisów dotyczących składowisk odpadów

tych przepisów unijnych państwa członkowskie musiały do 16 lipca 2009 r. zamknąć składowiska, które nie były zgodne z wymogami dyrektywy, chyba że przedstawiły odpowiednie 'plany zagospodarowania instalacji', które umożliwiałyby dalsze przyjmowanie odpadów do unieszkodliwiania. Polska nie zapewniła

Tauron: Opracowano metodę wspólnego przetw. odpadów pogórniczych i elektron.

i wyrobów betonowych oraz odzyskano ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego cenne metale szlachetne, takie jak miedź, srebro czy złoto. "Połączenie wydobywczych i elektronicznych strumieni odpadów jest w górnictwie innowacyjnym podejściem do problemu ich zagospodarowania, co

Budimex, Ciech i partnerzy mają list intencyjny ws. budowy instalacji TPO

na budowie przez EEW, EEW Polska i FBSerwis instalacji do termicznego przekształcania odpadów na nieruchomości należącej do Ciech Soda Polska, podał Budimex. "Celem podpisania listu intencyjnego jest uregulowanie zasad współpracy stron w związku z przygotowaniem i realizacją inwestycji, w tym

FBSerwis miał 277 mln zł przychodów i 24 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki i lokalnych społeczności, dlatego zarówno pracownicy FBSerwis, jak i nasi klienci, dołożyli wszelkich starań, aby została zachowana ciągłość naszej pracy. Zabezpieczenie prawidłowego odbioru i zagospodarowania odpadów ma szczególne znaczenie dla

UOKiK: Brak konkurencji, stawki przetwarz. odpadów podniosły ceny odbioru śmieci

większa liczba firm mieszkańcy płacą taniej za odbiór śmieci. Na marginesie można zauważyć, że w 2011 r., przed zmianami, tylko w 8% tych gmin usługi świadczył jeden podmiot" - powiedział Niechciał. Kolejną przyczyną podwyżek cen jest był wzrost kosztów zagospodarowania odpadami. "

Energia z odpadów. Polska otwiera kolejne spalarnie śmieci. To dobry pomysł?

Energia z odpadów. Polska otwiera kolejne spalarnie śmieci. To dobry pomysł?

. Kolejna spalarnia ma wkrótce ruszyć w Szczecinie. Do wojewódzkich planów gospodarki odpadami wpisana jest budowa kolejnych 34 takich obiektów, choć terminy ich oddania nie są określone. Spalanie pozwala zagospodarować śmieci, z którymi nie można zrobić nic więcej poza składowaniem na wysypisku. - W Polsce

Polwax szacuje koszty związane z zanieczyszczeniem gruntu przy inwestycji

na celu ustalenie ewentualnej odpowiedzialności osób trzecich za zanieczyszczenie gleby, w tym o ewentualnym skierowaniu wobec nich roszczeń. Ostateczny koszt usunięcia urobku znany będzie po przeprowadzeniu dodatkowych badań, wyboru firmy utylizującej oraz możliwego sposobu zagospodarowania odpadu

Odbiór i odzysk odpadów. Jak realizować wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę?

Odbiór i odzysk odpadów. Jak realizować wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę?

Pytanie: W jaki sposób prawidłowo zastosować art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w dwóch planowanych do wszczęcia postępowaniach na usługi: Odbioru i odzysku odpadów o kodzie 191212 oraz Ręcznego sortowania odpadów komunalnych. Procesy zagospodarowania (odzysku) odpadów realizowane są przy użyciu

Budimex: Wzrost FBSerwis na rynku zagosp. odpadów będzie wymagał akwizycji

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Po przejęciu pozostałych akcji FBSerwis Budimex zakłada, że istotne zwiększanie skali działalności FBSerwis na rynku zagospodarowania odpadów wymagać będzie kolejnych przejęć, w szczególności podmiotów będących właścicielami regionalnych instalacji przetwarzania

Pracodawcy RP powołali koalicję 'Włącz Czystą Energię dla Polski'

, właściwe zagospodarowanie odpadów czy też eko-projektowanie produktów i oczywiście poprawa efektywności energetycznej" - dodał Malinowski. Podkreślił, że biznes nie neguje polityki klimatycznej Unii Europejskiej i dostrzega w niej szanse. Potrzebuje jedynie jasnych zasad dotyczących dofinansowania

Baza Danych o Odpadach. Nowy system ma pomóc w walce ze śmieciową szarą strefą

Baza Danych o Odpadach. Nowy system ma pomóc w walce ze śmieciową szarą strefą

ich zagospodarowania. Na firmach już do tej pory ciążył obowiązek informowania marszałka województwa o rodzajach prowadzonej działalności i o wytwarzanych odpadach, ale teraz przedsiębiorcy będą przesyłać sprawozdania w formie elektronicznej, a nawet wypełniać online Kartę Przekazania Odpadów (KPO

Geotrans: Negocjacje z partnerem branżowym powinny zakończyć się do 31 III

przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, mając na uwadze m.in. podwyższenie kapitału zakładowego, zakup lub sprzedaż istniejących akcji spółki. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów

Geotrans będzie rekomendować przeznaczanie 20-100% zysku na dywidendę

dywidendowa będzie stale monitorowana przez zarząd emitenta oraz będzie podlegała okresowym przeglądom z uwzględnieniem wskazanych powyżej kryteriów, podano także. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w

Prezes PIOiRO: W kwestii kaucji za opakowania trzeba pytać 'jak', a nie 'czy'

zaprojektowania, dystrybucję przez konsumpcję, ponowne użycie produktów na prawidłowym zagospodarowaniu wytworzonych odpadów skończywszy. Prawdopodobny jest system nakładający opłaty na producentów bądź system kaucyjny, który może być procesem wspierającym ROP.   W Europie już dziś funkcjonują różnego

10 największych mitów o ekologii. Nie daj się oszukać!

segregować odpady, bo dzięki wstępnej segregacji w domach jakość i masa odpadów przesortowanych i poddanych recyklingowi będzie większa! Twoja praca ma znaczenie i sens – znacznie ułatwia pracę sortowni i sprawia, że śmieci można lepiej zagospodarować. Zobacz także: Uwaga, śmieci nie znikają! Co się

IGMNiR: Projekt ustawy o odpadach uderzy w branżę metali nieżelaz. i recyklingu

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Przepisy zawarte w projekcie ustawy o odpadach nie zakończą pożarów na wysypiskach, a uderzą w branżę metali nieżelaznych i recyklingu, uważa Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR), która apeluje o skorygowanie zmian w ustawie. "Projekt

Akcjonariusze Geotransu zdecydują 29 VI o niewypłacaniu dywidendy

; W 2017 r. spółka miała 0,57 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 2,41 mln zł zysku rok wcześniej. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw

Spółka Tauronu zagospodaruje uboczne produkty spalania z bloku 910MW w Jaworznie

zróżnicowany w zależności od produktu" - czytamy w komunikacie.  Obecnie Bioeko prowadzi działania związane z wyłonieniem strategicznych partnerów gwarantujących odbiór ubocznych produktów spalania wraz z kontraktacją sprzedaży i zagospodarowaniem odpadów, podano także.  "Zawarta umowa

Geotrans chce przejść na GPW z NewConnect do 2017 r., planuje akwizycje

ekspansję geograficzną w kolejnych województwach, osiągnięcie pozycji lidera w ustabilizowanych osadach ściekowych do 2017, poszerzenie oferty o zagospodarowanie odpadów przemysłowych, a także akwizycje już w najbliższej przyszłości" - powiedział Weremczuk podczas debiutu spółki na NewConnet. W I

Geotrans miał 0,46 mln zł zysku netto, 0,62 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

ze sprzedaży sięgnęły 3,28 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 3,07 mln zł rok wcześniej. "Wpływ na osiągnięte w raportowanym okresie wyniki finansowe miała realizacja bieżącej działalności operacyjnej spółki, obejmującej zagospodarowanie odpadów poprocesowych. Należy mieć na uwadze fakt, iż w I

PGE wdraża optymalizację, zamyka projekty spoza podstawowej działalności

pozwalają na produkcję energii elektrycznej i ciepła z odpadów, a jednocześnie rozwiązują problem z ich zagospodarowaniem. Grupa PGE stawia również na magazynowanie energii i zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS), co oznacza zintensyfikowanie działań na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego"

16 WFOŚiGW przeznaczy ponad 3,2 mln zł na utylizację lekarskich środków ochrony

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Szesnaście Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) przeznaczy łącznie ponad 3,2 mln zł na zagospodarowanie zużytych ubrań, wykorzystywanych przez lekarzy, ratowników i personel medyczny podczas opieki nad chorymi na koronawirusa

FBSerwis kupiło spółkę z branży gospodarowania odpadami, będą kolejne przejęcia

; - wyjaśnił Pielech. FBSerwis jest zainteresowany firmami, które posiadają status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), czyli zakładu zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120

Wygrać wojnę ze śmieciami. Im się udało

: Energia z odpadów. Polska otwiera kolejne spalarnie. To dobry pomysł?  Ale oczywiście nic nie jest za darmo. Koszt zagospodarowania tony odpadów w Polsce to około 600-900 zł, podczas gdy w Japonii wynosi w przeliczeniu 1800 zł, z czego 900 zł odzyskują Japończycy ze sprzedaży energii ze spalania

Geotrans rozpoczął przegląd opcji strategicznych, możliwa emisja akcji

firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie

Geotrans zawarł umowę na zagospodarowanie osadów z ChŚPWiK

Krotoszycach (rekultywacja terenów zdegradowanych). Spółka rozwija także segment ubocznych produktów spalania, przypomniano. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw

Przegląd informacji ze spółek

zagospodarowaniu niebezpiecznych odpadów drewnianych (podkładów kolejowych) w szacowanej ilości 16 475 ton, podała spółka. Kazimierz Ostatek zrezygnował z funkcji wiceprezesa Wojasa, podała spółka. Moody's Investors Service podwyższył perspektywę ratingu PKN Orlen do pozytywnej z negatywnej i utrzymał rating

Geotrans prognozuje wzrost EBIT o 130% r/r do 4,6 mln zł w 2016 r.

projektowe oraz dostarcza zintegrowane rozwiązania z zakresu elektryki, teletechniki oraz automatyki. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji

Geotrans miał wstępnie, z uwzględnieniem odpisu, 1 mln zł straty netto w IV kw.

prowadzonej działalności nie pozostaje w żaden sposób zagrożona, podano także. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru

Akcjonariusze Geotrans zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję

., a dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2017 r. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych

MPiT: Rząd przyjął projekt mapy drogowej GOZ

projektowanie, produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów i ich zagospodarowanie.  Realizacja koncepcji GOZ nie jest możliwa bez innowacji organizacyjnych, procesowych i produktowych" - powiedziała minister Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie. Według resortu to, co do tej pory robiliśmy pod

Grupa Recykl zakończyła II etap inwestycji w Chełmie o łącznej wart. 52 mln zł

Recykl otrzymała z Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku administracyjnego, boksów do składowania opon do recyklingu oraz wyrobów gotowych, a także dodatkowej infrastruktury zewnętrznej, takiej jak drogi wewnętrzne i chodniki, zagospodarowanie

Skonsolidowany zysk netto Geotrans wyniósł 2,1 mln zł w I półroczu br.

działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania

Akcjonariusze Geotrans zdecydują 27 VI o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję

r. wyniósł 2,39 mln zł wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru

Geotrans analizuje budowę zakładu regranulacji tworzyw sztucznych

tworzyw sztucznych, recykling oraz sprzedaż regranulatu" - czytamy w komunikacie. Wskazane działania prowadzone są w ramach działu zagospodarowania odpadów i surowców przemysłowych, podano również. We wrześniu br. Geotrans podjął decyzję o uruchomieniu nowego działu w spółce gospodarki odpadami

Zysk netto Geotransu spadł r/r do 0,62 mln zł w I kw. 2017 r.

wynikami jednostkowymi", wyjaśniono w raporcie. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych

Nowe przepisy wymierzone w śmieci. Zobacz, co się zmienia w przepisach dotyczących odpadów od początku 2018 roku

. W BDO znajdą się również dane na temat osiąganych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu. Baza będzie też ewidencją odpadów, bo obejmie wszystkie podmioty zobowiązane do jej prowadzenia i pełną informację o ich zagospodarowaniu. W uszczelnieniu systemu ma też pomóc wprowadzenie karty

Ciech uruchamia projekt crowdsourcingowy dla inżynierów i naukowców

przez spółkę, podał Ciech. Pierwszym jest zagospodarowanie wapna posodowego, drugim - odzysk ciepła w procesie sodowym. Crowdsourcing, czyli proces, w ramach którego organizacja zleca rozwiązanie jakiegoś zadania bardzo szerokiej grupie ludzi w formie otwartego dla wszystkich

Geotrans chce osiągnąć 12 mln euro kapitalizacji wg strategii na 2017-2020

/akcja)" - czytamy również. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

Geotrans miał wstępnie 311,8 tys. zł jednostkowej straty netto w II kw.

odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje

Geotrans oczekuje rekordowego roku pod względem sprzedaży i zysków

kolejnych segmentach zagospodarowania odpadów przemysłowych. Poza tym zwiększy zasięg działania Geotransu o kolejne województwa, no i oczywiście zwiększa przychody, co widać w wynikach" - dodał prezes Geotrans. W sierpniu wrocławska firma podpisała z gminą Lądek Zdrój umowę na wykonanie rekultywacji

Polityka surowcowa obejmie wyznaczenie surowców strateg. i weryfikację podatków

. Założenia przewidują m.in.: - Wyznaczenie surowców strategicznych, kluczowych i krytycznych dla polskiej gospodarki i określenie ich przepływów materiałowych (wydobycie, produkcja ze źródeł pierwotnych, import, eksport, zużycie, odzysk ze źródeł wtórnych, zagospodarowanie odpadów wydobywczych

Geotrans liczy na przejście na główny rynek GPW pod koniec 2017 r.

ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania

BOŚ nagrodził firmy z Lubelszczyzny za działalność proekologiczną

ciepła znacznie niższych niż wymagane. Z kolei gmina Mircze została doceniona za modernizację Zakładu Zagospodarowania Odpadami w miejscowości Łasków. Spełnia ono najwyższe wymagania w zakresie ochrony środowiska. Dzięki inwestycji zmniejszyła się ilość nielegalnych odpadów oraz zwiększył się recykling

V4C General Partner złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Kom-Eko

bezpośrednio oraz za pośrednictwem jej podmiotów zależnych – jest zbiórka, zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów. Kom-Eko i jej podmioty zależne prowadzą również poboczną działalność w zakresie świadczenia usług utrzymania czystości, a także naprawy i utrzymania nawierzchni dróg i chodników

Geotrans rekomenduje 0,2 zł na akcję na wypłatę dywidendy za 2015 r.

lipca, zaś jej wypłaty - 21 lipca 2016 roku. Pozostała część zysku (764,8 tys. zł) ma zostać przeznaczona na wzrost kapitału zapasowego. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich

Opłaty za wywóz śmieci. Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo

(na razie prowadzone tylko w Warszawie i w ograniczonym zakresie). Ponieważ każda gmina może samodzielnie ustalać stawki za zagospodarowanie odpadów, trudno podać uśrednioną kwotę, do której mógłby odnieść się mieszkaniec każdego miasta. Po pierwsze wysokość stawek można ustalać zależnie od wielu

Geotrans: Wpływ nowych kontraktów Kompanii Elektrycznej będzie widoczny w IV kw.

odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje

Grill czy urodziny w plenerze bez plastiku? Każdego na to stać, wystarczy tylko odrobina poświęcenia

rzek, mórz i oceanów plastikowymi produktami jednorazowego użytku. Wpajano nam, że recykling oraz lepsze zagospodarowanie odpadów stanowią właściwą odpowiedź na problem. Tymczasem korporacyjne giganty dalej napędzały masową produkcję i konsumpcję produktów jednorazowego użytku, a kolejne rządy unikały

KE przyjęła nową strategię w dziedzinie opakowań z tworzyw sztucznych

sztucznych,  - powstrzyma zaśmiecanie mórz: Nowe przepisy w sprawie portowych urządzeń odbiorczych będą dotyczyły odpadów morskich i będą stanowiły, że odpadów wytwarzanych na statkach lub zebranych na morzu nie można porzucać; należy je przywozić na ląd, gdzie powinny być odpowiednio zagospodarowane

Geotrans: Ewentualna kara dla Kompanii Elektrycznej nie wpłynie na wynik

zł, a zysk netto był wyższy o ponad 1/3 i osiągnął poziom 2,4 mln zł. Geotrans nabył pakiet większościowy Kompanii Elektrycznej w czerwcu 2016 r. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności

Grupa CCC ogłosiła pierwszą strategię zrównoważonego rozwoju

wykorzystywanej energii elektrycznej oraz redukcja ilości odpadów (w każdym aspekcie o 7% w perspektywie roku 2022) i wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Kolejne działania prośrodowiskowe to większa liczba ekologicznych linii produktowych "Go for Nature" oraz zwiększenie do 80% udziału

Geotrans liczy na dalszą poprawę wyników, wzrost organiczny i przejęcia

środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych

Geotrans liczy na debiut na NewConnect w ciągu miesiąca

będzie generowała dodatkowe wyniki z jednorazowych projektów branżowych. "W roku 2015 spodziewane są rekordowe wyniki. Wskazują na to wyniki za I kwartał" - ocenił prezes Geotrans. Geotrans działa na rynku gospodarki odpadami, specjalizuje się w odbiorze i zagospodarowaniu

Geotrans może nie zrealizować prognozy EBIT grupy wysokości 4,6 mln zł w 2016 r.

rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i

Geotrans oczekuje rekordowych wyników w 2016 r., nie wyklucza akwizycji

firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

przedmiotem jest odbieranie bądź odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Łodzi zostały złożone cztery odwołania. Odwołania dotyczyły następujących sektorów Miasta: 1. - Sektor Widzew, 2. - Sektor Górna, 3. - Sektor Polesie. Odwołania odnosiły się m. in. do: I. Wymagań dotyczących

Zysk netto Geotransu wzrósł r/r do 0,48 mln zł w IV kw. 2017 r.

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 14,21 mln zł w porównaniu z 16,44 mln zł rok wcześniej. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów

Znowu śmieciowy zamęt. Firma Byś złożyła protest

odbiór i zagospodarowanie śmieci od 1 lutego 2014 r. - Wymogi Unii Europejskiej są takie, by jak najmniej śmieci trafiało na wysypisko, ale polskie samorządy do tego nie dorosły. Oczywiście i my możemy obniżyć naszą cenę, ale kosztem ograniczenia odzysku odpadów. Tylko po co ta sortownia? - pytali

Przegląd informacji ze spółek

opublikowanych założeń strategii rozwoju na lata 2020-2024, zakłada zwiększenie potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowywanie odpadów z obecnych 350 tys. ton do 2 mln ton, podała spółka. Jednym z filarów rozwoju będzie pozyskanie własnych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania

KGHM pracuje nad strategicznym programem 'Huta złomowa'

zdefiniowaniem wariantów produkcyjnych, które uwzględnią wielkość zagospodarowania koncentratów własnych  w kontekście obecnie realizowanych i przyszłych inwestycji w Hucie Miedzi Legnica. Założenia dla wielkości instalacji do WZT oparte są na optymalnym wykorzystaniu istniejących mocy przerobowych i

Przegląd prasy

indeksów mWIG40 i sWIG80, ale także i obrotach Prezes Geotrans:  Mamy apetyt na zbudowanie bardzo dużegogracza na polskim rynku zagospodarowania odpadów --Od początku roku notowania LiveChatu wzrosły ponaddwukrotnie. Średnia cena docelowa z najnowszych rekomendacji dla LiveChatu wynosi 93 zł i

Pomysł zw. z oczyszczaniem wodoru wygrał konkurs 'Młodzi Innowacyjni dla PGNiG'

nad przetwarzaniem odpadów wiertniczych na produkty oraz z zastosowania ultralekkich proppantów ceramicznych przy wydobyciu gazu ze źródeł niekonwencjonalnych. Tym bardziej cieszą nas tegoroczne projekty związane z magazynowaniem, wytwarzaniem i dystrybucją wodoru, ponieważ jesteśmy w tej chwili

Rząd przyjął projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

pełnomocnika do spraw organizacji PAG oraz będzie powoływał prezesa PAG i jego zastępców. "PAG będzie wykonywała następujące zadania: - prowadzenie prac dotyczących utrzymania, poszerzania, pozyskiwania i zagospodarowania bazy surowcowej; - realizacja polityki surowcowej państwa, strategii

Zysk netto Geotransu wzrósł r/r do 0,39 mln zł w IV kw. 2016 r.

partnerami" - skomentował wyniki prezes Przemysław Weremczuk, cytowany w komunikacie. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie

Forum Energii: Miasta powinny wdrożyć 'mapę drogową' na rzecz likwidacji smogu

, zagospodarowania odpadów. Miasta mają już dużo do powiedzenia, a będą miały jeszcze więcej" - powiedziała prezes Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera podczas telekonferencji. W ramach projektu realizowanego przez Forum Energii z przedstawicielami Urzędu Miasta, spółek miejskich oraz ekspertami Krajowej

Geotrans nabył 51% udziałów w inżynieryjnej spółce Kompania Elektryczna

1 mln  zł na dywidendę (spośród 1,76 mln zł zysku netto za 2015 rok), podsumowano w komunikacie. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i

Konsorcjum Awbudu ma umowę na realizację RZZO w łódzkim za 71,1 mln zł

Warszawa, 20.12.2016 (ISBnews) - Konsorcjum Awbudu i Falubazu Polska zawarło z Ekotekno umowę, której przedmiotem jest budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (RZZO) wraz ze składowiskiem odpadów i infrastrukturą towarzyszącą w Chabierowie w gminie Błaszki (łódzkie) za ryczałtowo

PGNiG uzyskał przemysłowy przypływ gazu na odwiercie Przemyśl-290

na składowanie odpadów.  PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż

CCC rozbudowuje linię produktów ekologicznych 'Go for Nature'

także do zamknięcia obiegu produktów poprzez zbiórkę i odpowiednie zagospodarowanie używanego obuwia. Podczas pilotażu projektu w Szwajcarii w 2019 roku zebrano 530 ton obuwia. W tym roku zaplanowana została zbiórka w 11 sklepach w Polsce" - czytamy także. Grupa CCC dba podejmuje również

Stawka VAT w formularzu ofertowym

Jak ocenić ofertę z nieprawidłową stawką VAT - niezbędne czynności zamawiającego Pytanie: Zamawiający w prowadzonym postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów otrzymał oferty , w których stwierdził, że dla obliczenia ceny ofertowej brutto wykonawcy przyjęli różne stawki VAT. Wykonawca w

Specustawa mieszkaniowa - jaki projekt przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju?

sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu oraz charakterystykę inwestycji. Chodzi o określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków i zagospodarowywania odpadów. Gdyby jednak plan zagospodarowania przestrzennego nie obejmował działki, na której inwestor

Strata netto Geotrans to 0,95 mln zł w II kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje

PGNiG szacuje wstępnie możliwość pozyskania do 20 mld m3 gazu ze złoża Przemyśl

(poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie). Spółka dysponuje również 213 koncesjami eksploatacyjnymi, z czego 151 to koncesje na wydobywanie gazu ziemnego, 14 - ropy naftowej a 48 - ropy i gazu. PGNiG ma również 9 koncesji na magazynowanie gazu ziemnego i 3 koncesje na składowanie odpadów.  PGNiG

JSW zainaugurowała działalność spółki zależnej JSW Innowacje

optymalny rozwój, ale również wyznaczy kierunki dla całego górnictwa" - powiedział p.o. prezesa JSW Daniel Ozon, cytowany w komunikacie. JSW Innowacje będzie także pracować nad nowoczesnymi rozwiązaniami dotyczącymi zagospodarowania zasobów i odpadów oraz innowacyjnych rozwiązań w rewitalizacji

Przegląd prasy

pierwszym miesiącu oferty wakacyjnej --Kolorz z NSZZ Solidarność: To państwo odpowiada za obecną sytuację PGG --JLL: Sprzedaż mieszkań na głównych rynkach spadła o 55% r/r w II kw. 2020 r. --PKO Ubezpieczenia wprowadza potwierdzanie tożsamości za pomocą mojeID --Spółka Mo-Bruku zagospodaruje odpady

Przegląd informacji ze spółek

mojeID, podał KIR, dostarczający tę usługę. mojeID będzie wspierać klientów PKO Ubezpieczenia w procesie zgłaszania szkody, eliminując konieczność osobistego kontaktu.  Raf-Ekologia - spółka zależna Mo-Bruku - podpisała z FCC Polska umowę o wartości 4,8 mln zł na zagospodarowanie odpadów z

BOŚ nagrodził 7 firm i instytucji za działalność proekologiczną i prospołeczną

z ekologią" - powiedziała Milewska w rozmowie z ISBnews.tv podczas gali. W kategorii "Znaczący efekt ekologiczny" uhonorowano dwie instytucje: Gminę Mircze - za modernizację Zakładu Zagospodarowania Odpadami w miejscowości Łasków (dzięki tej inwestycji zmniejszyła się ilość

NFOŚiGW dofinansuje inwestycję JSW Koks kwotą 134 mln zł 

tygodni, czyli w problematykę podnoszenia efektywności energetycznej. O tym naprawdę dużo dyskutowaliśmy w Katowicach na szczycie klimatycznym COP24, w gronie międzynarodowym. Niniejsze przedsięwzięcie pozwala na wykorzystanie zasobów gazowych, które do tej pory były faktycznie odpadem. „Za jednym

Przegląd prasy

zagospodarowanie odpadów Synthosu za 5,9 mln zł --Rada nadzorcza Taurona ogłosiła konkurs na prezesa i członków zarządu --Vivid Games chce powiększać portfolio o 2-3 wysokiej jakości gry rocznie --Paweł Szataniak zostanie prezesem Wieltonu od 1 lipca 2020 roku --BIEC: BOP wzrósł o 5,6 pkt w V, spadek

Przegląd informacji ze spółek

której chce pozyskać łącznie 2,8 mln zł i jeszcze w 2020 roku zadebiutować na NewConnect, podała spółka. Mo-Bruk podpisał z Synthosem umowę na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów gruzu zawierających rtęć z wyburzenia obiektu dawnej elektrolizy w szacowanej ilości 11 000 ton

Przegląd prasy

; -- Zagospodarowanie przez Lotos kluczowego złoża w Polsce opóźnia się, nie widać też efektów ekspansji spółki na nowe rynki  Dziennik Gazeta Prawna  --Polska branża fintech dysponuje kapitałem na poziomie 1,9 mld zł, a łączne przychody wyniosły 3,7 mld zł w 2018 r.  --Producenci sprzętu AGD

Awbud pozyskał nowe zlecenia o wartości 210 mln zł w I-III kw. br.

sprzedaż, będąca konsekwencją niewejścia w życie umowy na realizację zlecenia dotyczącego budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Chabierowie, które odpowiadało za blisko 20% planowanej na ten rok sprzedaży" - powiedział prezes Michał Wuczyński, cytowany w komunikacie. W okresie I-III

Rank Progress liczy na projekty z PKP przy dworcach w mniejszych miastach

państwowych spółek - co dalej? Sprzedaż - Nowe zagospodarowanie - Wspólne projekty z innymi podmiotami". Zaznaczyła, że dla Rank Progress, z punktu widzenia dewelopera, najważniejsza jest oczywiście lokalizacja. "W obliczu już zagospodarowanych przez deweloperów wielu atrakcyjnych miejsc w

KGHM i Grupa Azoty podpisały list intencyjny dot. wspólnych badań i rozwoju

inicjatyw, potencjałów i koncepcji dla maksymalizacji efektów pracy, zysków i siły całej polskiej gospodarki" - powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, również cytowany w komunikacie. Wspólne działania obejmą także weryfikację parametrów makroekonomicznych możliwości zagospodarowania złóż

Żywiec Zdrój ma nowy zakład za ponad 100 mln zł

miesięcy wybudowano zakład produkcyjny wraz z zapleczem technicznym, magazynowym i socjalno-biurowym. - Byliśmy odpowiedzialni za prace ziemne, drogowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne, wykończeniowe i sieci zewnętrzne. W ramach inwestycji zagospodarowaliśmy także teren wokół zakładu - informuje

Zaktualizowana PEP 2040: 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu, 21-23% OZE w 2030

uzupełniający. Zapotrzebowanie na węgiel brunatny będzie pokrywane przez zasoby krajowe. Dokończona ma zostać eksploatacja czynnych złóż i zagospodarowanie perspektywicznych. Za perspektywiczne złoża uznano Złoczew i Ościsłowo, a za rezerwowe Gubin. Popyt na gaz ziemny i ropę naftową ma być pokrywany głównie

Przegląd informacji ze spółek

zastawnych serii LZ-II-18 wyemitowanych w ramach programu emisji listów zastawnych, podała Komisja. Po przejęciu pozostałych akcji FBSerwis Budimex zakłada, że istotne zwiększanie skali działalności FBSerwis na rynku zagospodarowania odpadów wymagać będzie kolejnych przejęć, w szczególności podmiotów

Spalarnie odpadów: rynek krótki, ale kuszący

Polska nie zmniejszy ilości trafiających na składowiska odpadów o połowę (wobec stanu z połowy lat 90.), od 2013 r. Unia Europejska może nałożyć na kraj kary, sięgające 250 tys. euro dziennie. Polska jest szóstym, co do wielkości, wytwórcą odpadów w UE, a główną metodą ich zagospodarowania w naszym

Przegląd informacji ze spółek

na "Zagospodarowanie 50 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.", podał Budimex. Wartość oferty wynosi 33 750 000 zł netto. Generalna Dyrekcja Dróg