zagadnienie dotyczące funduszy unijnych

Marcin Czyżewski

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

Pomoc publiczna to szeroko rozumiane wsparcie finansowe, o które można się starać w instytucjach publicznych, zarówno państwowych, jak i tych działających w terenie.

MFiPR: Firmy mogą ubiegać się o 1,2 mld zł z NCBR na innowacyjne projekty

, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów mogą otrzymać wsparcie z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).  "Cały konkurs został podzielony na

Rząd przyjął projekt ustawy dot. utworzenia Instytutu Europy Środkowej

komunikacie.  Przychodami Instytutu będą m.in. dotacje z budżetu państwa (na realizację zadań i pokrycie bieżących kosztów działalności), środki pochodzące z funduszy unijnych oraz przychody z prowadzonej działalności gospodarczej i innej, podano także. Zadania Instytutu to: - prowadzenie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektor TMT

przez rząd za zbyt daleko idące i generujące wysokie koszty - Branża miała czas do ostatniego piątku na odniesienie się do projektu „wymagań dotyczących bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej i usług". Projekt wzbudza w szczególności obawy spółek w związku z dużą

Bank Światowy: zmiany klimatu już nam szkodzą

Bank Światowy: zmiany klimatu już nam szkodzą

Tego samego dnia, gdy na szczycie w Brukseli polski rząd walczył o to, by Polska płaciła jak najmniejszą składkę na specjalny unijny fundusz "klimatyczny", Bank Światowy przedstawił w Warszawie swój nowy raport opisujący zmiany klimatyczne w państwach naszego regionu. - To się dzieje na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Źródło: ISBnews GPW: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dofinansowanie z funduszy unijnych na prace badawczo-rozwojowe związane z budową systemu GPW Data, podała giełda. Budżet projektu szacowany jest na około 8,3 mln zł, z czego 4,2 mln zł

Czarne złoto nadal w cenie

Czarne złoto nadal w cenie

inwestycji dotyczących nowoczesnych technologii spalania węgla. Jest zamiar sięgnięcia po środki unijne na ten cel. A minister gospodarki ma wystąpić do ministra nauki i szkolnictwa wyższego o uruchomienie programu innowacyjnego w zakresie czystych technologii węglowych. Oby nie okazało się to tylko