zagadnienia podatkowe

KPMG: Istotne zmiany z obszarów podatków, rachunkowości i prawa dla firm w 2020

, rachunkowości i prawa, które będą miały istotny wpływ na przedsiębiorców w 2020 r. "Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały tematy związane z podatkami przyszłości i trendami w kontrolach podatkowych, ulgą B+R oraz nowymi regulacjami i planowanymi zmianami w CIT, PIT oraz VAT. Uczestnicy zapoznali się

XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG odbędzie się 25-26 II w Jachrance

dla spółki i zarządu) oraz omówią wyzwania podatkowe dla prawników spółek giełdowych (omówienie nowych wymogów w zakresie podatków u źródła; schematy podatkowe; zarządzanie obowiązkami wynikającymi z przepisów o WHT i MDR; odpowiedzialność dotycząca WHT i MDR). Następnie poruszona będzie problematyka

Resort finansów wprowadza dla firm program 500 minus. Od 1 października nowe obowiązki VAT

Resort finansów wprowadza dla firm program 500 minus. Od 1 października nowe obowiązki VAT

podpisów i dwukrotnie wysyłać dokumentów. Nowy JPK_VAT wpłynie też na ograniczenie liczby kontroli podatkowych. Dzięki pozyskanym informacjom skróci się czas wykonywania wielu czynności kontrolnych. Podatnicy nie będą angażowani w weryfikację prawidłowości wykazanych kwot należnego i naliczonego podatku

Odprawa emerytalna. Czy państwo może ingerować w umowy? Prawnicy Czytelnikom, odc. 67

Odprawa emerytalna. Czy państwo może ingerować w umowy? Prawnicy Czytelnikom, odc. 67

ogłoszonego z powodu COVID-19. Ponadto pracodawca jest jedynie uprawniony (a nie zobowiązany) do skorzystania z tego rozwiązania. Natomiast w odniesieniu do poruszonego w pytaniu zagadnienia odprawy wskazać należy, że obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości odstąpienia od przyznania należnej odprawy w

Nowa ordynacja podatkowa. Podatnik kontra urząd

Nowa ordynacja podatkowa. Podatnik kontra urząd

się z szefem KAS, aby mieć mniej kontroli. Brzmi całkiem interesująco, ale taka firma musi w zamian obiecać, że dobrowolnie zapłaci wszelkie należne podatki, zgłaszając zawczasu wszelkie zagadnienia, które mogą być źródłem sporu między nią a fiskusem, poinformuje, jeśli może uzyskać korzyść podatkową

KPMG: CFO i księgowi oceniają polski system podatkowy na 2,2 pkt w skali 0-5 pkt

podatkowych (60%). Relatywnie najmniej kłopotliwe są funkcje płatnika z tytułu PIT i ZUS. Co piąty respondent uważa, że nie wiążą się one z komplikacjami, a dla 57% obowiązki te są tylko umiarkowanie problematyczne, podano w materiale. "Zagadnienia związane z cenami transferowymi należą do najbardziej

Prezydent podpisał nowelę ustaw podatkowych wprowadzającą m.in. exit tax

podatkowa ma na celu przede wszystkim dalsze uszczelnianie systemu podatkowego. Nowelizacja ta ma bardzo szeroki zakres i dotyczy przede wszystkim takich zagadnień, jak zmiany zasad uzyskiwania interpretacji przepisów prawa podatkowego, zmiany przepisów dotyczących klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu

Nowe regulacje w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami

obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów. Celem rządowego projektu ustawy jest uregulowanie w jednym akcie prawnym zagadnień związanych z wymianą informacji podatkowych. Chodzi również o wdrożenie do polskiego

PwC: Rośnie liczba postępowań karnych skarbowych wobec polskich menedżerów

rzeczywistości staje się jednym ze skutecznie wykorzystywanych instrumentów prawnych w walce o uszczelnienie systemu podatkowego. Stanowi przy tym wyzwanie w wewnętrznym zarządzeniu bezpieczeństwem podmiotów wszystkich podatników funkcjonujących w Polsce i podlegających aktywności kontrolnej fiskusa"

Przedsiębiorco! Oto wszystko, co musisz wiedzieć o podatku VAT

Przedsiębiorco! Oto wszystko, co musisz wiedzieć o podatku VAT

klienta, poprzez nasze przedsiębiorstwo do urzędu skarbowego, gdzie musimy go wpłacać co miesiąc lub co kwartał. Jedno jest pewne – zagadnienia i formalności związane z podatkiem VAT nie są proste i zwłaszcza początkującemu przedsiębiorcy będzie trudno poruszać się samemu w tej materii, dlatego

VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 9 stycznia

podatkowego, radcy prawni oraz biegli rewidenci. W tym roku Kongres poruszy między innymi takie tematy jak zmiany w CIT, PIT, VAT oraz JPK i trendy technologiczne, przedstawione zostaną również zagadnienia związane z cenami transferowymi oraz nowej, zwiększonej ulgi na badania i rozwój, a także omówione będą

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG m.in. o nowych regulacjach, cyfryzacji

warsztaty dotyczące m.in. zagadnień takich jak: -Demokratyzacja bankowości transakcyjnej -Uszczelnianie systemu podatkowego a pozycja podatnika -Czy Twoje dane mówią Ci prawdę? Zarządzanie danymi podstawowymi jako przeskok w cyfryzacji przedsiębiorstwa - Identyfikacja łańcucha dostaw na potrzeby

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG odbędzie się w Jachrance 23-24 X

. Zostanie omówiona strategia rozwoju rynku kapitałowego, sustainability jako warunek przetrwania oraz niezbędne działania po stronie emitentów. Druga dyskusja panelowa będzie dotyczyć nowych wyzwań i ryzyk spółek giełdowych, dotykając takich zagadnień jak: nowe regulacje dotyczące wynagrodzeń władz spółek

Prawnicy czytelnikom odc. 18. Czy rząd planuje zmiany w odprawach emerytalnych w swoich "tarczach"?

Prawnicy czytelnikom odc. 18. Czy rząd planuje zmiany w odprawach emerytalnych w swoich "tarczach"?

wirusa SARS-CoV-2) nie wyłączają ani nie modyfikują ww. uprawnienia wynikającego z art. 94 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Marek Kanczew, radca prawny, doradca podatkowy i counsel w departamencie podatkowym kancelarii Rymarz Zdort Piotr Stawowski, aplikant radcowski i associate w

"Tarcza finansowa PFR" będzie naprawiana. Wiemy, jakie luki w przepisach są najpilniejsze

"Tarcza finansowa PFR" będzie naprawiana. Wiemy, jakie luki w przepisach są najpilniejsze

przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego tego roku w stosunku do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Firmy nie mogą mieć zaległości podatkowych ani opóźnień w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne. ******* Prowadzisz firmę? Chcesz wiedzieć, jak

Podatki w 2017 roku - przedsiębiorco, bądź czujny!

Obecnie trwający rok upłynie przedsiębiorcom pod znakiem dokonanych przez ustawodawcę transformacji w systemie podatkowym. Nowe regulacje podatkowe będą miały wpływ na bieżącą działalność przedsiębiorców bez względu na wielkość ich firm, a także rodzaj prowadzonej działalności. Czy nowe

Czy korzystna podatkowo wymiana udziałów przejdzie do lamusa?

restrukturyzacyjnych. A prostota przedstawienia złożonych zagadnień ma niebagatelne znaczenie, ponieważ minimalizuje ryzyko podważenia zasadności dokonania operacji wymiany udziałów. Pracownicy wielu organów podatkowych mają bowiem wewnętrzne przekonanie o posiadaniu legitymacji do badania złożonych procesów, które

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

. Zagadnienia pomocy publicznej są bardzo ważne w kontekście funkcjonowania wspólnego rynku unijnego. – Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pomoc publiczna jest to jakiekolwiek oddziaływanie podmiotów dysponujących środkami publicznymi na rzecz podmiotów działających w sferze

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - uregulowana w jednym akcie prawnym

kontrolę ich wykonywania, obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów. Zasadniczym celem ustawy jest uregulowanie w jednym akcie prawnych zagadnień związanych z wymianą informacji podatkowych wraz z ich

Coface Country Risk Conference odbędzie się 21 marca w Warszawie

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Panorama ryzyka na świecie, prognozy dla polskiego eksportu, perspektywy gospodarcze dla Polski, regulacje podatkowe, nowy rynek pracy oraz doświadczenia przedsiębiorców na temat różnych czynników ryzyka wpływających na ich działalność - to tylko niektóre

Kwieciński: Inwestycje to kluczowy obszar działania nowego resortu w 2018 r.

Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - Większość działań w nowym resorcie będzie poświęconych zagadnieniom podniesienia wzrostu inwestycji w polskiej gospodarce w roku bieżącym, poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. "Wielkie wyzwanie w najbliższych miesiącach, które może

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w ustawie o rachunkowości

niektóre duże jednostki oraz grupy.Rozszerzenie zakresu informacji niefinansowychZmiany w ustawie o rachunkowości dotyczą wprowadzenia wymogu ujawniania w sprawozdaniu z działalności w formie oświadczenia na temat informacji niefinansowych - minimum istotnych informacji dotyczących co najmniej zagadnień

Centrum A. Smitha: Polacy nie mają świadomości wyników naszej gospodarki

. Badanie zostało zrealizowane w dniach 30 września - 2 października br. na ogólnopolskiej próbie liczącej N+ 1097 osób i dotyczyło podstawowych zagadnień, które mają bezpośredni wpływ na finanse gospodarstw domowych jak i zagadnień związanych z PKB, długiem publicznym, pojęciem inflacji i deflacji

Bank Światowy: Wzrost PKB w Polsce bez innowacji będzie trudny do utrzymania

utrzymania i dobrze się stało, że rząd wspiera ten sektor innowacyjności. Należy również inwestować w ludzi - ich umiejętności, sektor edukacji, zdrowia, umiejętnie komercjalizować innowacyjne pomysły i je umiejętnie chronić. Kwestia ochrony praw własności intelektualnej jest złożonym zagadnieniem"

Prezydent podpisał projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym firmy osoby fizycznej

, zezwolenia i koncesje związane z przedsiębiorstwem" – czytamy w komunikacie.   Ustawa zawiera również rozwiązania zapewniające ciągłość rozliczeń podatkowych firmy oraz przewiduje zwolnienie z podatku od spadków dla osób, które odziedziczą przedsiębiorstwo i będą  kontynuowały jego

NIK: Fiskus słabo walczy z ucieczką firm przed podatkami za granicę

polskim fiskusem. Kontrola objęła okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. Jej wyniki nie są budujące. Okazuje się, że fiskus nie radzi sobie z kontrolowaniem takich firm. Marne przygotowanie skarbówki Zdaniem NIK organy podatkowe i kontroli skarbowej nie były należycie

Morawiecki: Jedna danina podatkowa nie dla przedsiębiorców

czynienia, gdy ktoś zarabia 30 tys. zł, a z inną, gdy ktoś zarabia 130 tys. zł - dodał wicepremier. Zdradził, że rząd pracuje nad specjalnymi rozwiązaniami podatkowymi dla "małej działalności gospodarczej". - Bardzo ważne jest też zagadnienie stawki ZUS dla bardzo małej działalności gospodarczej

ZBP: Polscy studenci wydają średnio 1 900 zł na życie, czesne i mieszkanie

procesie edukacji formalnej. Zwłaszcza że, jak wynika z raportu, jeżeli chodzi o zagadnienia związane z finansami, to największy niedostatek wiedzy osoby w wieku 18-29 lat odczuwają w stosunku do tematyki emerytur (49%) oraz kredytów i pożyczek (46%), a także systemu podatkowego (40%). ZBP przywołuje

Eight Intl:Trwały wzrost PKB nie przekłada się na większą konkurencyjność Polski

. Odpowiedzialne za to są przede wszystkim niska wydajność pracy, wymagający reform system prawny i podatkowy oraz kwestia ochrony środowiska" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi. W raporcie oceniono, że wspólną cechą najbardziej konkurencyjnych i wydajnych gospodarczo krajów na świecie jest

Polski PIT jest jednym z najprostszych w Europie

Nasz system podatkowy jest skomplikowany, a zeznanie zbyt obszerne? Nic bardziej mylnego. "Dziennik Gazeta Prawna" po przeprowadzeniu analiz wspólnie z Pricewaterhouse Coopers udowadnia, że Polska nie wypada tak źle na tle innych krajów. Najpopularniejszy PIT 37 składa się z trzech stron

ING: 45% Polaków rozważyłoby zakup hybrydy, 32% auta elektrycznego

koszty eksploatacji – wskazuje na nie trzech na czterech respondentów - i ulgi podatkowe przy zakupie (70%). Istotnym czynnikiem zachęcającym Polaków do kupna elektryka byłby także odpowiednio duży zasięg samochodu, na który wskazuje 69% respondentów. Nieco mniejsze znaczenie ma natomiast pozytywny

Ministerstwo Finansów ostro zabrało się do walki z unikaniem płacenia CIT

min. Neneman. Chodzi o przepisy, dzięki którym polskie firmy płacą u nas podatek także od dochodów kontrolowanych przez siebie spółek zagranicznych działających nie tylko w rajach podatkowych, lecz także krajach stosujących korzystniejsze podatki niż Polska. - Nie ma jednej dobrej recepty na wszystkie

NIK: Rozwój zrównoważ. transportu publ. na Dolnym Śląsku nie zawsze prawidłowy

2018 r. także w Legnicy. Natomiast w Jeleniej Górze oraz w Legnicy w latach 2016-2017 podatek ten nie był naliczany. Podstawą odmiennych praktyk były różne stanowiska organów skarbowych przedstawiane w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego. W pozostałych, nieobjętych kontrolą NIK

Pułapka ulgi meldunkowej. Fiskus upomina się o zaległy podatek. Kwoty idą w dziesiątki tysięcy złotych

. Kuca. - Nie pomogły przedstawiane przeze mnie dowody nadania. "Podatnik powinien osobiście złożyć w urzędzie oświadczenie" - słyszałem - mówi profesor.  Przyznaje, że czuje się oszukany. Tym bardziej że od lat zajmuje się naukowo zagadnieniem kontroli. - Pisałem, naiwnie, o humanizacji i

KPMG i PZPM: Menedżerowie rynku moto coraz gorzej oceniają sytuację w branży

branży spadł poniżej 50 punktów, co oznacza przewagę nastrojów pesymistycznych nad optymistycznymi" - dodał partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce Mirosław Michna. Poproszeni o wskazanie kluczowych wyzwań, które

Co dziesiąty Polak pracuje "na szaro". Co trzeci przyznaje, że w ten sposób zarabiają jego znajomi

obejmowały zagadnienia związane z szarą sferą gospodarki, czyli niezarejestrowaną i nieopodatkowaną działalnością. W Polsce aż 9 proc. osób deklaruje zatrudnienie w szarej strefie, przynajmniej częściowe. Równie wysoki odsetek został odnotowany tylko na Białorusi. Praca w szarej strefieCreate bar charts 18

Forum przedsiębiorców. Jaki CIT jest sprawiedliwy

Chcą zacząć od reformy prawa podatkowego, prawa pracy i systemu zamówień publicznych. Projekty rozwiązań prawnych mają być przedstawione pod koniec października w trakcie Forum Wolności i Rozwoju w Katowicach. - Zbieg czasowy z wyborami parlamentarnymi jest absolutnie przypadkowy. Analizy i prace

Podatki jak durszlak

sztaby prawników i doradców podatkowych. Już ich w tym głowa, żeby coś wykombinować. Znawcy zagadnień rajów i zarazem ich zwolennicy przekonują, że obecna nagonka to nic innego jak walka krajów stosujących u siebie wysokie podatki z tymi, które proponują bardziej korzystne zasady rozliczeń. I tu jest

Pracodawcy RP: Menedżerowie rozwiązują konflikty aż 42% czasu swojej pracy

polskich firmach. Jeśli nie są w porę zdiagnozowane, powodują znaczne straty społeczne i ekonomiczne" – wskazuje  Katarzyna Rózicka z Pracodawców RP. Tym zagadnieniom poświęcona jest debata Pracodawców "Jak zapobiegać konfliktom w otoczeniu firmy?", która odbędzie się 4 lutego

Sejm przyjął ustawę o biegłych rewidentach po poprawkach Senatu

usług audytorskich od doradztwa, poprzez m. in. ograniczenia w świadczeniu usług innych niż badanie na rzecz badanej JZP. Wprowadzona zostanie tzw. :biała lista" usług dozwolonych, które będą świadczone jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową badanej jednostki oraz po przeprowadzeniu

Kwalifikacja wydatków na szkolenia kontrahentów firmy

W sprawie rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 24 czerwca 2014 r. spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Miała wątpliwości, czy może zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z organizacją

Ryzykowna rewolucja w administracji skarbowej

zwrócić uwagę, że reforma reguluje również zagadnienia drugorzędne (np. kwestia symboliki i wizualizacji KAS), formułując przy tym wytyczne, które należy określić jako iluzoryczne. Czy reforma uszczelni system podatkowy i poprawi ściągalność podatków? - Trudno doszukać się w projekcie ustawy KAS rozwiązań

EKONOMIKSY- narysuj komiks o tematyce ekonomicznej i wygraj nawet 5 tys. zł!

system podatkowy utrudnia Kowalskiemu życie? 4. Kupuj z głową - czyli o naszej świadomości konsumenckiej. Celem konkursu jest przedstawienie powyższych zagadnień w przystępnej formie obrazkowej, ciekawej dla odbiorcy w każdym wieku. By ułatwić zadanie autorom, do każdego tematu przygotowano opis

Deloitte: Ponad połowa CFO spodziewa się wzrostu PKB powyżej 2,6%

spadek popytu (26%). Duże wzrosty zanotowały dwie inne kategorie ryzyka (po 15% wskazań): problemy z płynnością oraz zmienne prawo podatkowe i gospodarcze. Kredyt jako źródło finansowania jest atrakcyjny dla aż 64% badanych CFO, co stanowi istotny wzrost w porównaniu do poprzedniej edycji badania

Rynek wynajmu pod lupą naukowców SGH

system ulg podatkowych dla kupujących mieszkania na kredyt sprawia, że wynajem jest mniej opłacalny niż kupno mieszkania. Z kolei w Szwecji sztywne regulacje dotyczące stawek czynszu sprawiają, że niskie ceny najmu ograniczają podaż mieszkań na wynajem. Mimo to w obu krajach prywatny rynek wynajmu jest

Rząd wprowadza oszczędności w programie 500 plus

uzyskują dochód w wysokości ogłaszanej corocznie w drodze obwieszczenia przez Ministerstwo Pracy na podstawie badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Za pomocą ryczałtu rozlicza się ok. 500 tys. osób, kolejne 100 tys. za pomocą karty podatkowej. Więcej żłobków Przy okazji zmian w programie 500 plus rząd

Australijskie media ujawniają, jak Apple unika płacenia podatków

tu o nieopodatkowanych przychodach w wysokości porównywalnej z wpływami do budżetu stanu Kalifornia. - twierdzi Lee Sheppard amerykańska komentatorka zagadnień podatkowych w wypowiedzi dla Financial Review. Podczas jednego z roboczych spotkań przedstawicieli krajów G20, które odbyło się w ubiegłym

Zubelewicz z RPP: Obniżenie stóp proc. w obecnej sytuacji nie byłoby wskazane

niepewność dotycząca parametrów fiskalnych. Inwestorzy nie znają jeszcze pełnego zakresu zmian podatkowych planowanych przez obecny parlament. W tej sytuacji prowadzenie stabilnej polityki pieniężnej przez Radę obniża ryzyko inwestycyjne" - wskazał Zubelewicz. Przypomniał, że efekty zmiany stóp

Prowadzenie książki kontroli jest jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy

formy rejestrowania kontroli w przedsiębiorstwie. Wynika z tego, że książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów, jak również może być prowadzona w formie elektronicznej. Istotnym zagadnieniem pozostaje rozstrzygnięcie kwestii, czy ustawodawca dopuszczając możliwość prowadzenia książki kontroli w

Podatek katastralny nie zostanie wprowadzony. Przynajmniej na razie

Dziś właściciele domów i mieszkań płacą podatek, którego wysokość uzależniona jest od powierzchni nieruchomości. Podatek ten stanowi dochód samorządów. Te zaś borykają się z niedoborem wpływów podatkowych. Dlatego od pewnego czasu coraz mocniej domagają zastąpienia podatku od nieruchomości

Pracodawca musi wyznaczać cele

, w której powinniśmy zostawić przedsiębiorstwom więcej środków. Dlaczego przepisy podatkowe w Polsce tak często się zmieniają? - To przede wszystkim efekt nacisków różnych grup interesów. Przykład pierwszy: mamy w Polsce 400 tysięcy małych sklepików, z drugiej strony duże sieci, które są znacznie

Ile wart jest jeden grosz?

podjęciu egzekucji podejmowana jest w sposób indywidualny". "PGE nie wszczyna windykacji, jeżeli suma należności wynosi kilka groszy. Wynika to nie tylko z faktu, że takie rozwiązanie dopuszcza przepis o podatku dochodowym, ale też z tego powodu, że nasza spółka stara się do takich zagadnień

Kto będzie rządzić w gospodarce - giełda nazwisk

., a w kończącej się kadencji był wiceprzewodniczącym sejmowej komisji infrastruktury. Brał udział w pracach m.in. nad specustawą drogową. Jak sam przyznaje, bliskie są mu zagadnienia związane z budownictwem oraz infrastrukturą kolejową. Adamczyk wraz z innymi parlamentarzystami PiS protestował w 2014

Stawka VAT w zamówieniach publicznych

. Wykonawca ustalając cenę realizacji zamówienia zobowiązany jest do prawidłowego obliczenia należnego podatku VAT. W praktyce udzielania zamówień publicznych zagadnienia związane z podatkiem VAT implikują szereg problemów formalno - prawnych. Jak rozwiązać występujące w tym zakresie niejasności - część

Bank Światowy: zmiany klimatu już nam szkodzą

- krytykowanych za zanieczyszczenie środowiska - zadecydował, że wyda 221 mld dol. (w subwencjach, ulgach podatkowych itp.) na ochronę środowiska. Postawa polskiego rządu już spotyka się z mieszaną reakcją. Nawet w środowisku polskich przedsiębiorców. "Z powodów merkantylno-egoistycznych trzymamy mocno

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews Legislacja: Komisja Europejska zaproponowała odroczenie o sześć miesięcy terminu wdrożenia nowych przepisów dotyczących podatku VAT w handlu elektronicznym. Jeżeli propozycję tę zaakceptuje Rada Europejska, przepisy podatkowe obowiązywać od będą od 1 lipca 2021 r., a nie jak planowano 1 stycznia

Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

przepisów, sprzedaż usług gastronomicznych, przy uwzględnieniu ww. wyłączeń, podlega opodatkowaniu 7% stawką VAT. Odrzucić czy nie odrzucić? Osobnym zagadnieniem w związku z uchybieniem popełnionym przez wykonawcę jest rozstrzygnięcie, co powinien zrobić w tej sytuacji zamawiający. Odpowiedź na powyższe

Bank Światowy: Rosja już czuje sankcje

, ale skupiamy się przede wszystkim na zagadnieniach rozwojowych oraz na ocenie polityki rządu z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego. Dopóki uważamy, że współpraca z danym rządem może się przyczynić do poprawy warunków życia ludności, jesteśmy również gotowi rozważyć wsparcie dla

Reprywatyzacja w Warszawie. Roszczenia za 50 zł sąd nie kupił

obowiązku podatkowego. (...) Działalność pana Mossakowskiego szkodzi wizerunkowi reprywatyzacji w Warszawie". Prokuratura odmawia śledztwa. W 2014 r. w sądzie dzielnica też ponosi porażkę. Jej prawniczce nie udaje się obalić umowy za 50 zł. Sąd zmniejsza jedynie odszkodowanie dla Mossakowskiego za Hożą

Echa publikacji o e-urzędach: "Zmarnowane pieniądze i głupota"

ogródku, zgłosić budowę ogrodzenia, uwagi do planów zagospodarowania czy złożyć wniosek zezwolenie na posiadanie psa agresywnej rasy albo zatrudnienie cudzoziemca. Prof. Wojciech Cellary, wybitny znawca zagadnień e-administracji z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wyliczał nam, ile tracimy przez to

Koszt na wagę mniejszego podatku

rozbudowanych, pozycji. Jakby tego było mało często poszczególne wyłączenia budzą potężne spory interpretacyjne, bo są zapisane mało precyzyjnie. To dlatego nasi przedsiębiorcy od lat dowodzą, że choć stawki podatkowe nakładane na dochody z działalności gospodarczej nie są może drastycznie wysokie, ba czasami

Porady prawne z sieci

(www. ms.gov.pl) czy Ministerstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl). Na tej ostatniej istnieje też aktualizowana baza interpretacji podatkowych. 2. Portale prywatne Oferują wzory pism i umów, porady i komentarze do najnowszych rozporządzeń. Inną z usług jest szybka pomoc w znalezieniu prawnika, z którym

Przedsiębiorcy i ZUS, czyli polski kłopot

płacą składki, znacznie niższe niż w Polsce. Polacy prowadzący drobne firmy kupują hektar gruntu, by dostać się do KRUS. Większe firmy korzystają z rajów podatkowych etc. Dlaczego nie płacą? Pracodawcy odpowiedzą, że dlatego, że te koszty są za wysokie. Więcej prawdy jest jednak w twierdzeniu, że nie

Modlitwa o wzrost

"świadectwo rejestracji firmy", co wymaga jednak pośrednictwa specjalnego prawnika. Podłączenie budynku do prądu zajmuje 105 dni, rejestracja nieruchomości 13 dni. Wypełnianie formularzy podatkowych zabiera przedsiębiorcom średnio 330 godzin w roku. Bardzo trudno wejść na japoński rynek firmom

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

mocy obliczeniowej poprzez platformę IBM Cloud, dostępną z komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Zdaniem ekspertów firmy, przyszłość komputerów idzie w stronę wyposażenia ich w procesory kwantowe, które mają potencjał rozwiązania zagadnień technicznych, dziś niedostępnych dla superkomputerów

Pasjonaci w pałacach. Ile wydają na renowacje?

doborze technologii konserwatorskich czy zagadnieniach estetycznych - dodaje konserwator. Świadomy właściciel wie, że takie inwestycje nie zwracają się szybko. - Dla hoteli nowo wznoszonych lub modernizowanych przyjmuje się najczęściej 8-10-letni okres zwrotu nakładów inwestycyjnych. W obiektach

Adam Szejnfeld: Platforma chce współpracy

". Potrzebne są zmiany, które wprowadzić może tylko rząd - reforma finansów publicznych, zmiana systemu podatkowego oraz systemu ubezpieczeń społecznych. Potrzebna jest naprawa fundamentów polskiej gospodarki. Natomiast poprawa prawa gospodarczego, deregulacja, odbiurokratyzowanie gospodarki są

Sztuka wrzucania w koszty

muzyką. "Izba nie kwestionuje wprawdzie relaksującego wpływu muzyki, jednak jej wpływ na wysokość uzyskanego przychodu wydaje się nieuchwytny, walka zaś ze stresem wywołanym pracą nie leży w gestii zagadnień podatkowych, a psychologicznych" - twierdziła przed sądem Izba Skarbowa w Poznaniu i

Roman Kluska: tylko wskazuję problemy

interpretację przepisów podatkowych czy ubieganie o zezwolenia, koncesje. Gdy budowałem nową siedzibę Optimusa, to zezwolenie na budowę otrzymałem w kilka dni. To było proste - wybudować blisko centrum Nowego Sącza duży obiekt. Teraz uzyskanie zezwolenia na budowę jest procesem kilkuletnim. Mówiłem panu

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

trafiającego do OFE jest pokusą która trudno się oprzeć - prawdziwe zrównoważenie budżetu poprzez zmniejszenie wydatków, zwiększenie bazy podatkowej lub wzrost stawek podatkowych jest już znacznie trudniejsze. Trzecim motywem na który MF i MPiPS powoływały się ogłaszając swoje propozycje było ograniczenie