zadeklarowana kwota

ZMiD

Bliżej do Nowolazurowej. Przetarg rozstrzygnięty

Bliżej do Nowolazurowej. Przetarg rozstrzygnięty

Spośród 15 ofert, które wpłynęły w przetargu na budowę pierwszego odcinka ulicy Nowolazurowej, wybrana została oferta firmy Strabag. Wykonawca zadeklarował realizację prac w przeciągu 18 miesięcy za kwotę 123,4 mln zł. - poinformował Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.

Mabion otrzyma pożyczkę od akcjonariusza na spłatę kredytu w Santander BP

zaangażowanie w rozwój Mabionu w długim terminie. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że uzyskana pożyczka jest dodatkowym finansowaniem, które nie wchodzi w skład zadeklarowanego w marcu przez głównych akcjonariuszy spółki dokapitalizowania kwotą nie niższą niż 15 mln zł w 2020 r." - dodał członek zarządu

Cyfrowy Polsat ma prawomocny wyrok uchylający zaległość podatkową na 40,6 mln zł

Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, która określała zobowiązanie podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 40,6 mln zł plus odsetki od zaległości, podał Cyfrowy Polsat. "Z uwagi na podjętą przez spółkę w przeszłości decyzję o

TUW PZUW przeznaczy 300 tys. zł dla szpitali z chorymi na COVID-19 (aktual.)

W dzisiejszej depeszy podaliśmy, że kwotę 300 tys. zł dla szpitali przeznaczy Grupa PZU, tymczasem jest to kwota, którą zadeklarował TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, z grupy PZU.  Zmianie ulega tylko tytuł depeszy.  Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - TUW Polski Zakład

Provident: Na wyprawkę szkolną Polacy wydadzą średnio 330 zł na ucznia

deklaruje, że będzie musiał sięgnąć także po oszczędności. "Blisko połowa rodziców, kupując wyprawkę szkolną, chce zmieścić się w kwocie 300 zł. Tylko co piąty wyda na ten cel od 400 do 500 zł, a na zakupy powyżej tej kwoty stać będzie niemal 15% opiekunów. Od kilku lat artykuły szkolne przestały być

Enea ma porozumienie z Energą ws. finanowania budowy Elektrowni Ostrołęka

finansowe na realizację projektu w kwocie 819 mln zł od stycznia 2021 roku w ramach zadeklarowanego w porozumieniu z 28 grudnia 2018 roku zaangażowania finansowego w wysokości 1 mld zł, uwzględniając przekazane spółce środki finansowe w kwocie około 181 mln zł. "W porozumieniu emitent zobowiązał się

Energa: Inwestycja dot. Elektrowni Ostrołęka C przebiega zgodnie z harmonogramem

819 mln zł od stycznia 2021 roku w ramach zadeklarowanego w porozumieniu z 28 grudnia 2018 roku zaangażowania finansowego w wysokości 1 mld zł, uwzględniając przekazane spółce środki finansowe w kwocie około 181 mln zł. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w

Enea: Rozmowy w sprawie finansowania Ostrołęki C nadal się toczą

budowy nowego bloku węglowego - planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy 1 000 MW brutto. W porozumieniu Enea zobowiązała się zapewnić Elektrowni Ostrołęka nakłady finansowe na realizację projektu w kwocie 819 mln zł od stycznia 2021 roku w ramach zadeklarowanego w porozumieniu z 28 grudnia

Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o wypłacie 0,075 USD dywidendy na akcję

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,075 USD na akcję, tj. łącznie 4 162 500 USD, poinformowąła spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zadeklarowało wypłatę dywidendy w wysokości 0,075 USD na akcję zgodnie z

Provident: Pandemia nie wpłynęła na postanowienia odnośnie urlopu 20% Polaków

jeszcze, jaką decyzję podejmie i w związku z tym czasowo zawiesiło swoje plany, dodała. "Ze względu na sytuację, duża część Polaków postanowiła wypocząć tylko w kraju - zadeklarowało tak 43,7% badanych. W domu zostać chce co czwarty. Zaledwie 7,2% planuje zagraniczny urlop, a 5,6% będzie spędzać go

Sasin: Ostrołęka C będzie kontynuowana, szukamy sposobu pełnego finansowania

od stycznia 2021 roku w ramach zadeklarowanego w porozumieniu z 28 grudnia 2018 roku zaangażowania finansowego w wysokości 1 mld zł, uwzględniając przekazane spółce środki finansowe w kwocie około 181 mln zł. (ISBnews)  

Sasin:W Ostrołękę C zaangażowano 912,5 mln zł w kapitale,235 mln zł w pożyczkach

mocy 1 000 MW brutto. W porozumieniu Enea zobowiązała się zapewnić Elektrowni Ostrołęka nakłady finansowe na realizację projektu w kwocie 819 mln zł od stycznia 2021 roku w ramach zadeklarowanego w porozumieniu z 28 grudnia 2018 roku zaangażowania finansowego w wysokości 1 mld zł, uwzględniając

CCC: Dariusz Miłek deklaruje zamiar objęcia min. 4,79 mln akcji serii J

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Dariusz Miłek, pośrednio największy akcjonariusz CCC (poprzez podmiot kontrolowany Ultro S.a.r.l.) zadeklarował chęć objęcia w ramach planowanej oferty co najmniej 4 787 465 akcji serii J, tj. takiej liczby nowo emitowanych akcji, która pozwoli na utrzymanie

PGE odstąpiła od rozmów dot. ewentualnego zaangażowania w budowę Ostrołęki C

realizację projektu w kwocie 819 mln zł od stycznia 2021 roku w ramach zadeklarowanego w porozumieniu z 28 grudnia 2018 roku zaangażowania finansowego w wysokości 1 mld zł, uwzględniając przekazane spółce środki finansowe w kwocie około 181 mln zł. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w

ASI Gaming Investment Group zainwestuje po 2,55 mln zł w 2 spółki SimFabric

każdej ze spółek wpłynie kwota 2,55 mln zł. "Niedawno informowaliśmy o rozpoczęciu dwóch nowych filarów naszej działalności, które realizujemy w nowych spółkach zależnych - MobileFabric i VRFabric. Działalność w segmencie gier mobilnych oraz dedykowanych technologii wirtualnej rzeczywistości jest

Neuca złoży zażalenie od wyroku WSA ws. zobowiązania podatkowego za 2012 r.

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Neuki na decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego z 20 listopada 2018 r. określającą zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. w kwocie wyższej od

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

Pytanie Prowadzimy przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wpłynęło 6 ofert. Zamawiający wymagał w formularzu ofertowym zakreślenia informacji, czy u zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy (odwrócony VAT). Wszyscy zakreślili, że VAT

Sasin: Elektrownia Ostrołęka C na pewno powstanie, do uzgodnienia paliwo

budowy nowego bloku węglowego - planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy 1 000 MW brutto. W porozumieniu Enea zobowiązała się zapewnić Elektrowni Ostrołęka nakłady finansowe na realizację projektu w kwocie 819 mln zł od stycznia 2021 roku w ramach zadeklarowanego w porozumieniu z 28 grudnia

Cyfrowy Polsat wniesie skargę do WSA w sprawie 40,6 mln zł podatku za 2011 r.

w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 40,6 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych, poinformowała spółka. "Zarząd spółki Cyfrowy Polsat [...] powziął informację o otrzymaniu przez pełnomocnika spółki decyzji dyrektora Izby

Prokurator przedstawił 2 pracownikom KGHM zarzuty korupcji w latach 2014-2016

." - czytamy w komunikacie. Piotrowi M. i Krzysztofowi M. prokurator przedstawił dwa zarzuty dotyczące kilkukrotnego złożenia obietnicy udzielenia korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 150 tys. zł i wręczenia Robertowi Z. co najmniej dwukrotnie korzyści majątkowej w łącznej kwocie nie

PGNiG: Gazprom złożył skargę o uchylenie wyroku Trybunału Arbitrażowego

rozliczenie wynikające z wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego wskazuje na występowanie różnicy do zwrotu przez Gazprom na rzecz PGNiG w kwocie około 1,5 mld USD. Pod koniec kwietnia PGNiG poinformowało, że Gazprom zadeklarował stosowanie nowych warunków cenowych kontraktu jamalskiego ustalonych na mocy

PKN Orlen i związkowcy porozumieli się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2020 r.

na celu docenienie pracowników o wysokich kompetencjach oraz osiągających najlepsze wyniki w pracy, podano w materiale. "PKN Orlen zadeklarował też wzrost miesięcznej składki podstawowej finansowej przez pracodawcę w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego do kwoty 210 zł miesięcznie

Emilewicz: Jesteśmy w stanie spełnić wymagania firm Aliansu Bateryjnego

metodologię finansowania niż np. Francja czy Niemcy, którzy najpierw zadeklarowali kwotę (Francja – 700 mln euro, Niemcy – 1 mld euro) , a potem czekali na zgłoszenia firm. "My zaczęliśmy rozmowy od tego, żeby sprawdzić potencjał rynku, zebraliśmy te firmy, firmy złożyły swoje projekty, te

Energa: Wydano polecenia zawieszenia prac przy budowie Ostrołęki C

MW brutto. W porozumieniu Enea zobowiązała się zapewnić Elektrowni Ostrołęka nakłady finansowe na realizację projektu w kwocie 819 mln zł od stycznia 2021 roku w ramach zadeklarowanego w porozumieniu z 28 grudnia 2018 roku zaangażowania finansowego w wysokości 1 mld zł, uwzględniając przekazane

GPW ocenia, że wyniki dają podstawy do dywidendy według założeń w strategii

zadeklarować, że walnemu zgromadzeniu zostanie zaproponowana dywidenda na poziomie przewidzianym w strategii" - powiedział Fotek podczas konferencji prasowej. W marcu GPW zaktualizowała cele finansowe w ramach "Aktualizacji Strategii Grupy Kapitałowej GPW #GPW2022", gdzie m.in. założono wzrost

Sygnity ma ugodę z Enea Operator dot. wdrożenia systemu informatycznego

określonych w opisie przedmiotu zamówienia" - czytamy w komunikacie. Strony zadeklarowały ponadto wolę dalszej realizacji umowy w sposób wskazany powyżej, z zastrzeżeniem, iż takie oświadczenie w ugodzie nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek uprawnienia którejkolwiek ze stron w związku ze

Akcjonariusze Mabionu udzielą spółce pożyczek w łącznej wys. do 15 mln zł

nr 28 ZWZ Mabion S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r. lub spłacone w formie pieniężnej nie później niż w dniu 31 marca 2021 r." - czytamy w komunikacie.  Udzielenie pożyczek Mabionowi zostało zadeklarowane w marcu tego roku przez głównych akcjonariuszy, będących założycielami spółki, którzy

Zarząd The Farm 51 sprzeda część akcji, by zabezpieczyć środki na działalność

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Trzej członkowie zarządu The Farm 51 Group zadeklarowali sprzedaż części posiadanych akcji spółki - w każdym przypadku za nie więcej niż 1 mln zł - aby zabezpieczyć środki na działalność spółki, podało The Farm 51 Group. Środki te będą wnoszone do spółki w postaci

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2020 rok

: rozszerzony program Rodzina 500+ (w 2020 r. przeznaczone będzie 39,2 mld zł); dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów, waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2% wraz z kwotą gwarantowaną minimalnej podwyżki - 70 zł. Z ustawy budżetowej wynika, że najniższa emerytura ma wzrosnąć

Biomed-Lublin odstąpił od przeprowadzenia oferty akcji serii R

akcjonariuszy, spółka analizuje inne opcje lub terminy pozyskania kapitału na projekty rozwojowe, wskazano również. W ub. tygodniu spółka zdecydowała o podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty nie wyższej niż 6 826 041 zł, poprzez emisję nie więcej niż 6 mln nowych akcji serii R, o wartości nominalnej

Prime Bit Games ma dwie umowy z Fintech na realizację gier mobilnych

rozliczane w okresach kwartalnych" - czytamy w komunikacie. Druga umowa dotyczy rozbudowania i promocji gry "Magic Nations", flagowego produktu spółki. Zgodnie z nią, Fintech przeznaczy na ten cel kwotę 200 tys. zł, w zamian za co stanie się współproducentem gry, otrzymując 3% praw własności

Energa Kogeneracja proponuje program inwest. w Elblągu szacowany na 243 mln zł

. Strony zadeklarowały kontynuację rozmów, podano także. "Spółka liczy na osiągnięcie porozumienia co do zawarcia umowy długoterminowej, korzystnej dla wszystkich stron. Podkreśla, że EPEC i władze Elbląga będą dzięki niej kontynuować współpracę ze sprawdzonym partnerem, nie ponosząc przy tym

Katarzyna twierdziła, że dostała od gości weselnych aż 120 tys. zł, ale nie miała dowodu. Sąd jej nie uwierzył i nałożył podatek

Podatek od prezentu powinny zapłacić osoby, które otrzymały darowiznę o wartości przekraczającej kwotę wolną od podatku. Kwoty wolne od podatku wynoszą: 9637 zł – dla osób z I grupy podatkowej; 7276 zł – dla osób z II grupy podatkowej; 4902 zł – dla osób z III grupy podatkowej

Kruk: 53% Polaków planuje wydać na święta taką samą kwotę jak rok temu

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Ponad połowa Polaków (53%) planuje w 2018 roku wydać na święta Bożego Narodzenia taką samą kwotę jak ubiegłym roku, pomimo podwyżek cen niektórych produktów spożywczych, wynika z badania SW Research zleconego przez Grupę Kruk, które zostało przeprowadzone na

CI Games przeprowadzi emisję do 21 mln akcji przy cenie min. 1,2 zł za sztukę

', bez udziału współwydawcy. Pozwoli nam to na pozostawienie po stronie spółki znacznie większej część zysku z każdego z projektów" - powiedział prezes i główny akcjonariusz CI Games Marek Tymiński, cytowany w komunikacie. Tymiński zadeklarował objęcie pakietu akcji za kwotę 0,5 mln zł oraz

"Tarcza finansowa PFR" będzie naprawiana. Wiemy, jakie luki w przepisach są najpilniejsze

radzą sobie inni, jakie pułapki czyhają na przedsiębiorców? Chcesz uzyskać pomoc? Zapisz się na newsletter dla przedsiębiorców . Zapraszamy co wtorek. ********* Program wystartował pod koniec kwietnia po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej. Od tego czasu subwencje na kwotę w sumie 8,7 mld zł

Warta stworzyła ofertę gwarancji środowiskowej dla małych i średnich firm

składanym do urzędu wniosku o udzielenie zezwolenia przedsiębiorcy muszą zadeklarować tonaż i rodzaj odpadów - na tej podstawie wyliczana jest kwota wymaganego zabezpieczenia roszczeń, przypomniano. Zabezpieczenie może zostać wniesione w różnej formie - w gotówce jako depozyt, w postaci gwarancji bankowej

fDi Markets: Zadeklarowane BIZ w Polsce wzrosły o 49% r/r do 14,8 mld USD w 2017

;Rzeczpospolitę" - jednego partnera publikacji w Polsce. "Według fDi Markets w ubiegłym roku inwestorzy zadeklarowali uruchomienie w Polsce projektów wartych 14,8 mld USD. Ale nawet nie kwota jest tu imponująca, tylko jej wzrost w porównaniu z 2016 r., który wyniósł 49%. Mocno poszła w górę także

Przedsiębiorcy: "Tarcza finansowa PFR" jest pełna pułapek

zadeklarować, że nasz zespół będzie walczyć o każdą firmę i każde miejsce pracy. Lekarstwem wsparcie finansowe o wartości 100 mld zł”. O pomoc z puli środków 100 mld zł mogą się starać mikrofirmy, które na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudniały od jednego do dziewięciu pracowników, a ich obrót roczny nie

Polwax przekazał 6,7 mln zł na rzecz komornika wz. z roszczeniami Orlen Projekt

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - W związku z toczącym się postępowaniem sądowym i zabezpieczającym, związanym z roszczeniami spółki Orlen Projekt, Polwax otrzymał zawiadomienie o zajęciu rachunków bankowych, wobec czego spółka przekazała na rachunek komornika kwotę 6 701 217 zł, która w

Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o wypłacie 0,06 USD dywidendy na akcję

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Asbisc Enterprises Plc podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,06 USD na akcję, podała spółka. „Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zadeklarowało wypłatę finalnej dywidendy w wysokości 0,06 USD na akcję, zgodnie

BIK: 62% Polaków złożyło noworoczne postanowienia finansowe

drugiej kolejności uplasowała się potrzeba oszczędzania w celu zapewnienia sobie "poduszki finansowej". Na czarną godzinę odkładać będzie 44% respondentów. Istotne zmiany dotyczące swoich finansów chce wdrożyć 67% kobiet, podczas gdy taki zamiar zadeklarowała niewiele ponad połowa mężczyzn (56

SoftBlue kupiło prawie 30% akcji InventionMed

roku podpisały list intencyjny, w ramach którego SoftBlue zadeklarowało wsparcie w realizacji bydgoskiego Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR (wirtualna rzeczywistość)  i AR (rozszerzona rzeczywistość). Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju kwotą 16 mln zł. 'Wirtualny

Feerum ma umowę z KUKE dot. ubezpieczenia kontraktów ukraińskich na 38 mln euro

(ok. 13,3 mln zł) zawartego przez spółkę z tym samym kontrahentem 16 października tego roku, podało Feerum. Spółka zawarła 20 grudnia br. z ukraińską firmą Epicentr K LLC z Kijowa dwie duże umowy na sprzedaż kompleksów silosów zbożowych. Pierwsza, na kwotę 8,9 mln euro, przewiduje dostawę jednego

Pieniądze na kontach restauratorów już w listopadzie. Rząd oferuje nową "tarczę antykryzysową"

– jako resortu odpowiedzialnego za przedsiębiorczość – są bardzo bolesne. Chcemy, by ograniczenia te trwały jak najkrócej. Jeżeli uda się zbić liczbę zachorowań, zostaną one zniesione - powiedział Jarosław Gowin, minister rozwoju, pracy i technologii. Jak zadeklarował wicepremier, zwolnienia

Soho Development ma porozumienie regulujące warunki sprzedaży Recycling Park

realizacji kolejnych etapów związanych z wdrażaniem projektu" - czytamy w komunikacie. Porozumienie zakłada podjęcie przez Soho Development, RP, RPK oraz SFW prac w celu dostosowania projektu do potrzeb SFW. W razie dostosowania projektu ITPOK do potrzeb technologicznych SFW, podmiot ten zadeklarował

Idea Bank nie ma problemów z płynnością, oczekuje od BFG pomocy dla sektora

nakładać kolejnych składek na fundusz świadczeń gwarantowanych w kolejnych kwartałach. Bank radzi sobie płynnościowo, nie potrzebuje wsparcia NBP, dodał prezes. "Wśród instytucji, które zadeklarowały pomoc i rozwiązania w obecnej sytuacji brakuje mi aktywności jednej instytucji - Bankowego Funduszu

MFPR uruchomi w VI nowy instrument dot. finansowania kapitału obrot. na 3 mld zł

regionalnych programów operacyjnych. Na ten cel w ramach RPO zostało przeznaczonych co najmniej 500 mln zł. "To kwota zadeklarowana w tej chwili przez województwa. Nie wykluczam, że może być większa" - powiedziała Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie. Dotacje udzielane na podstawie know-how

BOŚ ma zgodę KNF na zaliczenie akcji serii V do kapitału Tier1

nowych akcji bez prawa poboru, zaś w marcu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - główny akcjonariusz BOŚ Banku - zadeklarował przeznaczenie kwoty 210 mln zł na podwyższenie kapitału banku w ramach oferty prywatnej do 40 mln akcji serii V bez pp. Akcje Banku Ochrony

Neuca: WSA uznał, że zobowiązanie z tytułu podatku VAT jest przedawnione

tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za styczeń 2012 r. w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 9,35 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych. Spółka podała wówczas, że planuje zaskarżenie powyższej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i nie zamierza tworzyć rezerw na to

NBP: Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą wyniosły -1,47 mld zł w 2018 r.

granicą wynikają z faktu, że polskie firmy mają zobowiązania względem swoich spółek "córek" mających siedziby za granicą, za pośrednictwem których pozyskują kapitał z emisji obligacji na rynku europejskim, które przewyższają kwotę zainwestowanego w te podmioty kapitału, wyjaśnił bank centralny

NBP: Napływ polskich inwestycji bezp. za granicę spadł do 10,43 mld zł w 2017 r.

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą osiągnęły kwotę 10,43 mld zł w 2017 r. wobec 45,74 mld zł w 2016 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W 2017 roku polskie inwestycje bezpośrednie za granicą osiągnęły kwotę 10,4 mld zł, przy czym wartość

CFG ma umowę z akcjonariuszami dot. spłaty dotychczasowych zobowiązań

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - CreativeForge Games (CFG) podpisało aneks do obowiązującej umowy z akcjonariuszami w zakresie uregulowania dotychczasowych zobowiązań, podała spółka. Na mocy porozumienia stron CFG zadeklarowało jednorazową spłatę około 50% zadłużenia. Studio oświadczyło, że

UKE ogłosił drugą rundę konsultacji przetargu na rezerwację z pasma 450 MHz

danych oraz uproszczenie architektury. "Projekt konsultowanej dokumentacji przewiduje, że kryteriami oceny ofert w ramach procedury selekcyjnej będą: wysokość kwoty zadeklarowanej, zachowanie warunków konkurencji, wiarygodność finansowa. Najistotniejszym kryterium oceny ofert będzie kryterium

Premier: startujemy z "tarczą 2.0". Firmy otrzymają rządową pomoc

za pierwszy kwartał przyszłego roku. - Terminy są otwarte. Jeśli będzie konieczność pomocy także za styczeń, luty czy marzec, to środki będą dostępne - zadeklarował premier Mateusz Morawiecki. Subwencje dla mikro, pokrycie strat dla MŚP Firmy wnioskujące o wsparcie muszą spełnić wiele warunków. W

Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł

Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska określi cenę emisyjną akcji serii P w ramach oferty bez prawa poboru na 1 zł za sztukę, podała spółka.  "Ustala się cenę emisyjną akcji serii P emitowanych na podstawie ww. uchwały zarządu spółki na kwotę 1 zł za

Sokołów przekaże produkty na rzecz seniorów, wspiera finansowo służby medyczne

potrzeby placówek medycznych. Już dziś mogę zadeklarować, że planujemy realizację kolejnych działań wspierających walkę z koronawirusem" - powiedział prezes Bogusław Miszczuk, cytowany w komunikacie. Sokołów już wcześniej wspierał społeczności lokalne w miejscach funkcjonowania zakładów firmy. Tam

ACE rekomenduje wypłatę 0,07 euro na akcję dywidendy za 2014 rok

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) - Automotive Components Europe (ACE) rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 0,07 euro na akcję z zysku netto za rok 2014, podała spółki. "Rada zadeklarowała również konieczność kontynuacji tymczasowego zawieszenia programu skupu akcji własnych" &ndash

Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do ustawy budżetowej na 2020 rok

(OFE). W budżecie uwzględniono środki m.in. na: rozszerzony program Rodzina 500+ (w 2020 r. przeznaczone będzie 39,2 mld zł); dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów, waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2% wraz z kwotą gwarantowaną minimalnej podwyżki - 70 zł. Z

Koronawirus. Apel rzecznika przedsiębiorców: firmy bez składek do ZUS

przedsiębiorcy opłacają składki od zadeklarowanej kwoty, która nie może być jednak niższa od 60 proc. średniego wynagrodzenia. Rozwiązanie, które zaproponował rzecznik małych i średnich firm, ulżyłoby firmom w kryzysie, ale też miałoby negatywne skutki na starość. Każda składka mniej oznacza bowiem niższą

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

, jeśli spełniamy warunki do opłacania preferencyjnych składek, czyli od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, lub jeśli wykonujemy dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiliśmy dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku. Ważne! Przedsiębiorca może

PHN rekomenduje 0,27 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r.

, 2. kwoty 12 889 593,13 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.  "Zarząd spółki przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przeznaczenia zysku za 2017 r., kierował się zadeklarowanym w strategii grupy kapitałowej PHN na lata 2017-2023 zamiarem dzielenia się z akcjonariuszami

Apator rekomenduje łącznie 1,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Apatora zadeklarował wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 w łącznej wysokości 39,7 mln zł, tj/ 1,2 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. Na poczet dywidendy z zysku za 2017 rok wypłacona została w grudniu 2017 roku zaliczka w wysokości 0,35

UKE ogłosił rozpoczęcie konsultacji przetargu na rezerwację z pasma 450 MHz

również. "Projekt konsultowanej dokumentacji przewiduje, że kryteriami oceny ofert w ramach procedury selekcyjnej będą: wysokość kwoty zadeklarowanej, zachowanie warunków konkurencji, wiarygodność finansowa" - czytamy dalej. Najistotniejszym kryterium oceny ofert będzie kryterium wysokości

Provident: Polacy planują przeznaczyć na święta średnio 719 zł

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Na zorganizowanie świąt Polacy chcą przeznaczyć średnio 719 zł, czyli niemal tyle samo, co w dwóch poprzednich latach, wynika z badania Barometr Providenta. Połowa ankietowanych zadeklarowała jednak, że choć kupi wszystkie potrzebne na święta produkty, to

GPW zawiązała rezerwę w wysokości 15,5 mln zł w zw. z potencjalnym zobowiązaniem

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakończyła przegląd podatkowy w grupie kapitałowej GPW, w wyniku którego podjęto decyzję o konieczności zawiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. rezerwy w kwocie 15,5 mln zł, z tytułu potencjalnego zobowiązania

ZUE i PKP PLK liczą na ugodę ws. rozwiązanej umowy na linię Łódź - Zduńska Wola

zaistniałej sytuacji, opartego na partnerstwie, literze kontraktu i poszanowaniu słusznych interesów obu stron. Mamy nadzieję, że zadeklarowana przez strony gotowość do uzgodnienia dzielących je kwestii kontraktowych umożliwi osiągnięcie ugody w okresie wypowiedzenia kontraktu i dalszą realizację inwestycji

KNF zatwierdziła prospekt BOŚ Banku zw. z dopuszczeniem akcji serii V do obrotu

- zadeklarował przeznaczenie kwoty 210 mln zł na podwyższenie kapitału banku w ramach oferty prywatnej do 40 mln akcji serii V bez pp. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.  (ISBnews)

Prezes Skarbiec TFI: Skala pakietu pomocy w Polsce podobna jak w innych krajach

, jaką pomoc przewidują inne kraje europejskie, to wsparcie zaproponowane dzisiaj w Polsce jest mniej więcej na podobnym poziomie" - powiedziała Milewska w rozmowie z ISBnews. Według niej, sama zadeklarowana kwota ma mniejsze znaczenie niż przekonanie się, jak mocno zostały naruszone łańcuchy

Mabion chce uzyskać dopuszczenie MabionCD20 w EMA bezpośrednio w dużej skali

założyciele spółki zadeklarowali dokapitalizowanie jej kwotą nie niższą niż 15 mln zł w 2020 r. "Podstawową zmianą jest uzyskanie dopuszczenia do obrotu leku w EMA bezpośrednio w dużej komercyjnej skali w przeciwieństwie do dotychczas planowej strategii 2 krokowej, tzn. uzyskania dopuszczenia do obrotu

Przegląd informacji ze spółek

kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 40,6 mln zł plus odsetki od zaległości, podał Cyfrowy Polsat. Master Pharm sprzedał spółkę zależną Avet Pharma, podał Master Pharm. Na rzecz jednej osoby cywilnej zbyto 100 udziałów Avet Pharma (stanowiących 100% udziału w jej kapitale zakładowym) za cenę 1000

Neuca nie utworzy rezerw w zw. z decyzją skarbową, zaskarży ją do WSA

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Neuca otrzymała decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu określającą zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za styczeń 2012 r. w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 9,35 mln zł plus odsetki od zaległości

Enea i Energa zawiesiły finansowanie projektu Ostrołęka C

elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy 1 000 MW brutto. W porozumieniu Enea zobowiązała się zapewnić Elektrowni Ostrołęka nakłady finansowe na realizację projektu w kwocie 819 mln zł od stycznia 2021 roku w ramach zadeklarowanego w porozumieniu z 28 grudnia 2018 roku zaangażowania finansowego w wysokości

Chińska Stecol Corporation z najtańszą ofertą, wartą 530,8 mln zł na fragment A2

Mazowieckiego, a początkiem obwodnicy Siedlec. Chodzi o prawie 12-kilometrowy fragment od węzła Groszki do węzła Gręzów, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). "Najniższą ofertę na kwotę 530 816 290,75 zł. złożył Stecol Corporation, China. Budżet zamawiającego wynosi 540

Podpisano porozumienie ws. powołania Polskiej Grupy Górniczej

określanych obecnie jako centrala Kompanii Węglowej, osiągnięcie przez PGG określonych poziomów rentowności i poprawę efektywności funkcjonowania PGG z uwzględnieniem realokacji niektórych aktywów. Inwestorzy zadeklarowali w porozumieniu, że planują dokapitalizowanie PGG na finalną kwotę 2,417 mld zł. z

Drago entertainment pozyskał 1,3 mln zł z crowdfundingu

pierwszym etapie zbiórki przekroczyliśmy cel minimum i uzyskaliśmy wynik 0,87 mln zł. W kolejnych dniach osiągnęliśmy łączną kwotę 1,3 mln zł […] To dla nas ogromy sukces, który - mamy nadzieję - pozwoli przyspieszyć rozwój Drago entertainment przed planowanym w 2020 roku debiutem na NewConnect"

Morawiecki za stopniowym podnoszeniem kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł

od podatku. "Ja bym nie chciał mieć kwoty wolnej od podatku" - zadeklarował. Osoby, które mało zarabiają, powinny mieć większą kwotę. Wicepremier opowiedział się za tym, żeby kwota wolna była mechanizmem progresywnym, tzn. od pewnego pułapu wysokich zarobków miesięcznych - np. 9-10 tys

Idea Bank: Wszystkie operacje przebiegają bez najmniejszych zakłóceń

gwarantowanie depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota 100 tys. euro to bardzo wysoka kwota. Wskazać należy, że taka sama kwota gwarantowana jest dla klientów banków w Polsce i w Niemczech, gdzie zarobki są znacznie wyższe. To są mechanizmy, które zawsze działają" - powiedział Pruski. "

Skarb Państwa wezwał Sygnity do zapłaty kar umownych na łącznie 27,2 mln zł

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Skarb Państwa reprezentowany przez ministra finansów wezwał Sygnity do zapłaty kar umownych o łącznej wysokości ok. 27,2 mln zł, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem potrącenia ww. kwoty z wierzytelnościami przysługującymi Sygnity od Skarbu

Kruk: Co trzeci Polak chce wydać na święta do 1 tys. zł, co czwarty - do 500 zł

jedną czwartą miesięcznych przychodów jej gospodarstwa domowego. Co piąta rodzina wyda jedną trzecią swojego miesięcznego przychodu. A co dziesiąta osoba zadeklarowała, że w jej domu wydatki na przygotowanie świąt pochłoną prawie całe miesięczne przychody, podano także.  Zaledwie 5% osób, które

Rafalska: Łączny koszt dopłaty rocznej i powitalnej w PPK to 2,5 mld zł

Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - Łączny koszt przewidzianej w systemie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dopłaty rocznej i kwoty powitalnej oznacza koszt dla budżetu państwa w wysokości szacowanej na 2,5 mld zł, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta

BOŚ Bank opublikuje prospekt dot. emisji akcji serii V w czwartek

połowie lutego 2017 r. akcjonariusze BOŚ zdecydowali o emisji do 40 mln sztuk nowych akcji bez prawa poboru, zaś pod koniec marca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - główny akcjonariusz BOŚ Banku - zadeklarował przeznaczenie kwoty 210 mln zł na podwyższenie kapitału banku w

Bowim zadowolony z rozstrzygnięcia spraw dot. VAT, nie ma dalszych postępowań

roku wykorzystując mechanizm solidarnej odpowiedzialności. Różnica pomiędzy kwotą wynikającą z decyzji, a kwotami zadeklarowanymi przez spółkę wynika z kwestionowanego przez naczelnika prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez jednego z polskich dostawców wyrobów stalowych do spółki

Od stycznia znów podwyżka składki na ZUS dla przedsiębiorców [WYLICZENIA]

składki od zadeklarowanej kwoty, która nie może być jednak niższa od 60 proc. średniego wynagrodzenia. W 2021 r. będzie to – zgodnie z założeniami budżetowymi rządu – 3157,80 zł. A to oznacza, jak wyliczył dla nas dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, że przedsiębiorcy będą musieli

MPiT: Inwestycje będą dalej rosły m.in. dzięki Polskiej Strefie Inwestycji

Tadeusza Kościńskiego, który pilotował prace nad utworzeniem Polskiej Strefy Inwestycji (PSI), spełniła ona swoją rolę. "Od początku działania PSI (od września 2018 r.) zadeklarowano inwestycje w niej na kwotę 13,6 mld zł, a w tym roku mamy już 7,8 mld zł. W całym roku wydanych zostało 240 decyzji

ARP i KOWR zawarły porozumienie o utworzeniu parku przem. w Ząbkowicach Śląskich

greenfield. Projekt będzie mógł zostać zrealizowany dzięki przekazaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działki inwestycyjnej o powierzchni 125 ha. Teren dotychczas nieużywany stanie się fundamentem, na którym będzie się rozwijał przemysł przyszłości, zadeklarowały ARP i KOWR. "ARP w

BOŚ Bank pozyskał 300,74 mln zł z prywatnej emisji akcji serii V

połowie lutego 2017 r. akcjonariusze BOŚ zdecydowali o emisji do 40 mln sztuk nowych akcji bez prawa poboru. Pod koniec marca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - główny akcjonariusz BOŚ Banku - zadeklarował przeznaczenie kwoty 210 mln zł na podwyższenie kapitału

CBA: Spółka z Grupy KGHM straciła ponad 4 mln zł na dostawach fałszowanego złomu

jedną ze spółek z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i strat w kwocie co najmniej 4 mln zł. Te pieniądze stanowiły zapłatę za wióry i granulat miedzi. Przy zakupie zawyżano zawartość procentową samej miedzi w dostawach złomu poprzez podmianę próbek

"Tarcza finansowa PFR". Państwo umorzy dług, ale przedsiębiorcy zapłacą podatek

zakłada możliwość umorzenia 75 proc. kwoty subwencji finansowej, jeśli firmy spełnią określone warunki. Jednak ci, którzy nie będę musieli oddawać części długu, nie unikną zapłacenia od niego podatku. Zakładając, że wszystkim firmom, które uzyskały pożyczkę, PFR umorzy 75 proc. długu, do budżetu państwa

Akcjonariusze PHN zdecydują 30 czerwca o wypłacie 0,26 zł dywidendy na akcję

projektach uchwał na ZWZ. Pozostałe 4,32 mln zł z zysku na trafić na kapitał zapasowy. "Zarząd, wnioskując o przeznaczenie z zysku netto: kwoty 12 164 367,8 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 0,26 zł na 1 akcję oraz kwoty 4 315 695,81 zł na kapitał zapasowy, kierował się zadeklarowanym w

ME: Brytyjska firma Tamar Resources zainteresowana kupnem KWK Krupiński

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Brytyjska firma Tamar Resources jest zainteresowana zakupem KWK Krupiński i zainwestowaniem kwoty ok. 600 mln zł, poinformowało Ministerstwo Energii (ME).  "Ministerstwo Energii chcąc sprawdzić na ile propozycja ewentualnego inwestora

UTK: Przewoźnicy towarowi planują ok. 3 mld zł inwestycji taborowych do 2023 r.

kwota nakładów na pozyskanie powyższego taboru jest szacowana na ok. 3 mld zł. "Sześciu z ośmiu ankietowanych przewoźników planuje inwestycje w lokomotywy elektryczne. Łączna kwota planowanych nakładów to ok. 690 mln zł, co obejmuje zarówno zakup, jak i inne formy pozyskania lokomotyw (np

MIiR: Chcemy pozyskać min. 2,5% z centralnych funduszy UE w 2020 r.

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Udział polskich podmiotów, m.in. przedsiębiorców i instytutów badawczych, w ogólnej puli środków zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, powinien wzrosnąć do 2,5% w 2020 roku oraz do 5% w 2030 roku z obecnego poziomu 1%, zadeklarowało Ministerstwo

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Ulma Construccion Polska zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 6 maja br. o podziale zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 43 499 480,39 zł, przeznaczając na wypłatę dywidendy kwotę 13 664 643,2 zł (kwota dywidendy brutto na jedną akcję wyniesie 2,6 zł) oraz

NFOŚiGW i ZBP podejmą prace nad włączeniem banków do programu Czyste Powietrze

; - powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. Jak wynika z ankiet przeprowadzonych przez ZBP, ponad 50% banków zadeklarowało zainteresowanie udziałem w programie Czyste Powietrze. "Ze środków NFOŚiGW, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego będziemy próbowali przygotować instrument

Provident: Finanse ponad 1/3 mieszkańców małych i średnich miast poprawiają się

; przeprowadzonego dla Provident Polska. Badani najczęściej deklarują, że wystarcza im na podstawowe potrzeby, ale na poważniejsze zakupy muszą oszczędzać "Ponad jedna trzecia mieszkańców małych i średnich miejscowości zadeklarowała, że w ciągu minionych dwóch lat ich sytuacja finansowa się poprawiła, przy

Organizacje związkowe wynegocjowały z PKN Orlen wysokość świadczeń dodatkowych

;Efektem spotkania są spójne stanowiska stron w zakresie następujących świadczeń na rzecz pracowników: - 3000 zł w formie nagród jednorazowych (2 x po 1500 zł, wypłacane w okresach przedświątecznych) - karta zakupowa o wartości 500 zł - podniesienie o 20 zł, tj. do kwoty 200 zł miesięcznie, składki

BIG InfoMonitor: Zaległości branży gastronomicznej wzrosły do 671 mln zł

, a 39% badanych zadeklarowało, że w ciągu dwóch miesięcy od ponownego otwarcia w ogóle nie poszło do restauracji. "Jak pokazują dane Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, w ubiegłym roku wielu przedstawicielom branży udało się poradzić z zaległościami. Liczba firm opóźniających płatności faktur