zadatek

Marek Wielgo

Liczysz na kredyt, no to masz kłopot

Liczysz na kredyt, no to masz kłopot

Tysiące osób mogą stracić pieniądze wpłacone jako zadatek na zakupu mieszkania, bo banki odmawiają kredytów, mimo że wcześniej je obiecały

Banki cofają kredyty

Banki przestają honorować wydane wcześniej decyzje kredytowe. To fatalna wiadomość dla klientów - część z nich może w ten sposób stracić zadatki wpłacone na mieszkania - podaje "Rzeczpospolita".

Soho Development ma przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości za 11,3 mln zł

usług (VAT) według stawki 23% w kwocie 2 116 000 zł, a więc za cenę brutto 11 316 000 zł. Zakup nieruchomości może być finansowany kredytem" - czytamy w komunikacie. Nabywca zobowiązał się wpłacić do 19 października 2018 r. kwotę 1 845 000 zł, która to kwota będzie pełnić funkcję zadatku, podano

ZPC Otmuchów ma przedwstępną umowę sprzedaży aktywów nieoperacyjnych

operacyjnej. "Kupujący zobowiązał się w umowie przedwstępnej do wpłacenia zadatku w kwocie 400 000 zł netto tj. 492 000 zł brutto w terminie do 21 maja 2019 r. Emitent przeniesie własność nieruchomości na kupującego w terminie do 15 lipca 2019 roku pod warunkiem zapłaty na rzecz emitenta całej kwoty

Czy pandemia może być przyczyną niewykonania usługi? Prawnicy Czytelnikom, odc. 77.

Czy pandemia może być przyczyną niewykonania usługi? Prawnicy Czytelnikom, odc. 77.

czytelnika są spore. Z opisu problemu wynika, że czytelnik zawarł umowę o dzieło na montaż paneli fotowoltaicznych z 60-dniowym terminem wykonania. W braku odmiennych postanowień umowy udzieloną zaliczkę należy traktować jako zadatek, zgodnie z regułą interpretacyjną w art. 394 § 1 k.c. Termin wykonania

ZWZ Apatora zgodziło się na zbycie nieruchomości w Poznaniu za 63,5 mln zł

przedwstępnej tytułem zadatku, b) 21 mln zł netto oraz 100% podatku VAT, obliczonego od ceny nieruchomości w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, c) 12 mln zł netto w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania przez Kupującego ostatecznego pozwolenia na budowę pierwszego etapu inwestycji

Lokum kupuje grunt we Wrocławiu za 25 mln zł netto na ok. 350 lokali

zobowiązany jest do wpłaty kwoty zadatku 3 000 000 zł brutto na depozyt notarialny po spełnieniu się warunków określonych w umowie przedwstępnej, podano także. "Na nieruchomości emitent planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego dla ok. 350 lokali, standardowo realizowanego przez spółki z

Wpłać zaliczkę i uratuj miejscowy biznes. Pomysł KIG na wsparcie przedsiębiorców w kryzysie

Wpłać zaliczkę i uratuj miejscowy biznes. Pomysł KIG na wsparcie przedsiębiorców w kryzysie

ulubionej restauracji, manicure czy kilkudniowy pobyt w pensjonacie. Tym samym klient nie wpłaca bezzwrotnej darowizny, a zadatek na towar, który i tak by zakupił – tyle że później. Przedsiębiorcy zaś wpłata w okresie zamknięcia może umożliwić wypłacenie pełnej pensji pracownikowi, opłacenie ZUS albo

Archicom ma umowę przedwstępną kupna działki w Poznaniu pod ok. 1,3 tys. lokali

posadowionych na niej budynków i budowli planowane jest nie później niż do 15 stycznia 2020 r. Źródłem finansowania zakupu nieruchomości będą środki własne Archicom Polska. Zapłata ceny nastąpi poprzez zapłatę: - zadatku w wysokości 4,6 mln zł netto przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży; - kwoty

Pragma Inkaso ma przedwstępną umowę sprzedaży działki za 6,61 mln zł brutto

zostać zawarta do 31 maja 2018 r. po zaistnieniu dodatkowych warunków, tj. wydaniu i uprawomocnieniu decyzji o podziale nieruchomości oraz wykreśleniu obciążającej nieruchomość hipoteki. W związku z zawarciem umowy przedwstępnej emitent otrzymał zadatek w wysokości 537 tys. zł" - czytamy w

Orbis ma przedwstępną umowę nabycia działki w Krakowie za 9,2 mln zł netto

warunków, w celu zabezpieczenia zrealizowania transakcji, będzie sukcesywnie wpłacał sprzedającemu zadatek, którego łączna wysokość wyniesie 30% ceny sprzedaży, podsumowano. Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W lutym 2018 roku sieć grupy składała

381 mln zł w 38 godzin. Tyle zajęło wykorzystanie ostatniej puli środków z MdM

381 mln zł w 38 godzin. Tyle zajęło wykorzystanie ostatniej puli środków z MdM

Katowicach, mogły liczyć na blisko 20 tys. zł dopłaty. Rodzina z trojgiem dzieci, która nabywała 70-metrowe mieszkanie w Warszawie, dostała nawet 111 tys. zł. Średnia dopłata wynosiła 26 tys. zł. Problem z zadatkiem Analityk Open Finance przypomina, że osoby, dla których nie starczyło pieniędzy z MdM, mogą

Tarczyński sprzedał zakład produkcji mięsnej w Sławie za 28 mln zł

zapłacił emitentowi, kwotę 10 000 000 zł - tytułem zadatku, resztę ceny sprzedaży - 18 000 000 zł kupujący zapłacił w dniu zawarcia umowy. Wydanie kupującemu zakładu produkcji mięsnej w Sławie nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Pracownicy ww. zakładu stają się pracownikami

Tarczyński sprzedaje zakład produkcji mięsnej w Sławie za 28 mln zł

 mln zł wpłacona zostanie przed zawarciem umowy przyrzeczonej, tytułem zadatku, a kwota 18 mln zł wpłacona zostanie w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przyrzeczonej, podano również. "Decyzja o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa została podjęta w celu optymalizacji

Wojas: Umowa sprzedaży Chochołowskich Term została rozwiązana

zawieszającym umowy było m.in. wpłata pełnej kwoty za zbywane udziały do dnia 19.06.2015 r. Wobec braku wpłaty za zbywane udziały umowa uległa rozwiązaniu z dniem 19.06.2015 r. Wpłacony zadatek przez nabywcę ulega zatrzymaniu przez Wojas" - czytamy w komunikacie. Wojas to jeden z największych

i2 Development kupił nieruchomość we Wrocławiu za 30,75 mln zł brutto

sprzedaży sprzedający przeniósł na kupującego także autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego oraz dokumentacji budowlanej związanej z inwestycją realizowaną na nieruchomości" - czytamy w komunikacie.  Spółka podała, że kwota 2 460 000,0 zł brutto została już zapłacona tytułem zadatku

Murapol zakontraktował grunt w Krakowie za 27,1 mln zł netto pod 572 lokale

dniu podpisania umowy przedwstępnej Murapol wpłacił na rzecz sprzedającego zadatek oraz zaliczkę w łącznej kwocie 12 mln zł netto, podano również. "Pomimo odejścia od stołu rozmów ze sprzedającym ostatecznie udało nam się dojść do konsensusu, a zawarte w podpisanej dzisiaj umowie nowe warunki

KCI sprzeda 4 lokale w Krakowie za 18,9 mln zł na rzecz Metropolitan Investment

sprzedaży nie wcześniej niż 27 grudnia 2017 r. i nie później niż 15 stycznia 2018 r., dodano. "Zabezpieczeniem realizacji umowy jest prawo zatrzymania albo obowiązek zwrotu zadatku w kwocie 5 535 000 zł, w pojedynczej lub podwójnej wysokości oraz zobowiązanie do zapłaty przez sprzedającego kar

Benefit Systems zawarł umowę zakupu 9 klubów fitness za maks. 38,6 mln zł

się do skuteczności przeniesienia na kupującego kubów fitness. Zgodnie z umową, kupujący wpłaci sprzedającemu zadatek w wysokości 18 000 000,00 zł, zaś pozostała część ceny zostanie zwolniona z rachunku depozytowego po spełnieniu uzgodnionych w umowie warunków" - czytamy w komunikacie. Umowa

J.W. Construction kupi działkę w Gdańsku za 20,5 mln zł netto

nieruchomością na cele budowlane. Spółka zapłaci kwotę 2,46 mln zł brutto jako zadatek, pozostała cena sprzedaży zostanie zapłacona przy ostatecznej umowie sprzedaży, podano także. Sprzedający zobowiązał się do dnia zawarcia umowy ostatecznej zakończyć prawomocnie podział działki nr 83/9 oraz przedłożyć

Orbis sprzedał nieruchomość niehotelową w Warszawie za 14,3 mln zł

31 grudnia 2016 roku oraz ustalono następujące zasady zapłaty ceny sprzedaży: - zadatek w wysokości 2 000 000 zł  został wpłacony na rachunek sprzedającego przed podpisaniem umowy przedwstępnej, - pozostała część ceny sprzedaży w wysokości 12 300 000 zł zostanie zapłacona przy umowie

Murapol zakontraktował grunt w Katowicach pod 410 lokali

dzisiaj dokument jest wynikiem uregulowania kwestii spornych, które stanowiły podstawę ww. odmowy, tj. sprzedający posiada prawo własności do nieruchomości oraz uzyskał kompleksowe PnB. W dniu podpisania umowy przedwstępnej, Murapol wpłacił na rzecz sprzedającego zadatek w kwocie ok. 4 mln zł brutto

Orbis sprzedał nieruchomości w Warszawie za 14,36 mln zł

, została wpłacona w formie zadatku przed podpisaniem umowy przedwstępnej, - kwota 7 300 000 zł została wpłacona przed zawarciem umowy sprzedaży; - kwota 5 062 500 zł zostanie zapłacona w terminie do dnia 31 marca 2017 r. Płatność tej części ceny została zabezpieczona między innymi hipoteką ustanowioną na

Lokum Deweloper ma przedwstępną umowę nabycia 15 ha gruntów we Wrocławiu

zadatków, które zostaną zaliczone na poczet ceny sprzedaży, w wysokości łącznie 5 mln zł netto, podano również. "Emitent wskazuje, iż do dnia zawarcia umów przyrzeczonych nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zawrze ze sprzedającym umowy poręczenia za zobowiązania spółki kupującej z

Orbis sprzedał hotel Mercure Opole za 10,5 mln zł

. Kwota 1,05 mln zł została wpłacone w formie zadatku przed podpisaniem umowy przedwstępnej, kwota 525 tys. zł została wpłacona przed zawarciem umowy sprzedaży, natomiast kwota 8,925 mln zł zostanie zapłacona w terminie do 5 grudnia 2016 r. "Jednocześnie emitent informuje, że hotel będzie

Orbis ma przedwstępną umowę sprzedaży dwóch hoteli w Toruniu za 29 mln zł netto

nastąpi po zawarciu ostatecznych umów sprzedaży, z wyjątkiem kwoty 1,8 mln zł, która została wpłacona przez kupującego w formie zadatku w ramach nabycia hotelu 'Mercure Toruń Centrum'" - czytamy w komunikacie. W związku z powyższą transakcją pomiędzy emitentem i kupującym zawarte zostały 3

Orbis ma przedwstępną umowę na hotel w Opolu za 10,5 mln zł

wpłacone w formie zadatku na rachunek emitenta przed podpisaniem umowy przedwstępnej, - pozostałe 90% ceny sprzedaży netto tj. 9 450 000 zł zostanie zapłacone nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej" - czytamy w komunikacie.  Spółka podała również

Pośrednicy chcą rachunku powierniczego

środki finansowe, czyli gotówka kupującego lub kredyt bankowy, spływają na rachunek powierniczy prowadzony dla danej transakcji, do tzw. Title Company, która ubezpiecza tytuł własności. Zadatek pozostaje na rachunku powierniczym do czasu podpisania końcowej umowy sprzedaży. Ze środków zgromadzonych na

Spółka Robyga ma przedwstępną umowę nabycia działki w Warszawie za ok. 27 mln zł

będąca przedmiotem sprzedaży. "Cała cena netto sprzedaży nieruchomości wynosi około 27 mln zł. Kupujący zapłacił kwotę 8 mln zł tytułem zadatku na poczet ceny sprzedaży" - podano także. Na początku czerwca spółka zależna w 100% od Robyg zawarła przedwstępną warunkową umowę nabycia

Przegląd informacji ze spółek

zawiesiły realizację transakcji sprzedaży nieruchomości w Gorzyczkach na rzecz spółki NICRE za 4 mln zł netto, w związku z dokonaniem przez kupującego płatności wyłącznie części umownego zadatku, podała spółka. Akcjonariusze Komputronika zdecydują o emisji obligacji zamiennych na akcje serii G o

Jak kupić mieszkanie lub dom? Uwaga, łatwo wpaść na krętaczy

do mieszkania (np. komórka w piwnicy, garaż), termin podpisania umowy ostatecznej i przekazania nieruchomości oraz – jeśli tak ustaliliśmy ze sprzedającym – przekazania mu zaliczki lub zadatku. W umowie powinno się określić, jakie elementy wyposażenia pozostają w mieszkaniu lub domu

Milioner dał kelnerowi 50 tys. zł. "W życiu nieraz tak bywa, że nie trzeba zrobić niczego specjalnego"

Wrocławiu opiekunem Cacka był kelner Mateusz. Prezes od razu zaobserwował u niego - jak sam później wyznał - cechy przywódcze i zadatki na menedżera. Podczas prywatnej rozmowy poznał historię 20-latka, dowiedział się o jego ciężkich początkach w gastronomii i o tym, jak dużym ciosem była dla niego śmierć

Getin Holding liczy na sfinalizowanie sprzedaży Carcade na początku I kw. 2016r.

rynku, czyli Idea Bank Rosja, więc mamy z nim dobre doświadczenia. Umowa skonstruowana jest tak, że jest jeden wymagany warunek - zgoda urzędu antymonopolowego, a nabywca nie ma znaczących aktywów leasingowych. Poprosiliśmy również nabywcę, aby w ciągu 5 dni wpłacił zadatek w wysokości 5% ceny"

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 169,5 mln zł

będzie wynosić 3 mld rubli (169,5 mln zł). Wartość transakcji "obejmuje płatność w gotówce kwoty 2 438 589 000 rubli (z uwzględnieniem zadatku w wysokości 135 600 000 rubli) płatnej w USD według kursu walut Centralnego Banku Rosji z dnia zlecenia przelewu przez kupującego, (przy czym może ona

Znaczenie wprowadzenia do systemu prawnego ustawy deweloperskiej

określa ona prawa i obowiązki stron w ramach procesu inwestycyjnego, odmiennie regulując m.in. kwestię zapłaty ceny przez kupującego. W umowie przedwstępnej określa się zazwyczaj sposób uiszczenia części ceny w formie zaliczki lub zadatku, a pozostała część ceny jest płatna po zawarciu umowy

Trzy miesiące bez pieniędzy. Bo komornik się pomylił

. zł zadatku, ale nieuchronnie zbliżał się termin wpłaty pozostałej części. Bank na szczęście przymusowo nie zlikwidował depozytu, ale blokadę utrzymywał, bo - jak twierdził - dopóki komornik nie zdejmie z tych pieniędzy swojej łapy, bank samodzielnie też nic zrobić nie może. Jak długo taki pat może

Przedsiębiorco! Oto wszystko, co musisz wiedzieć o podatku VAT

obniżania wysokości podatku należnego o wielkość podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w stosunku do towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. Zasadę stosuje się również w odniesieniu do zapłaty zadatków czy zaliczek. Odliczenia nie można dokonać nie wcześniej niż w rozliczeniu

Cudzy błąd da ci pół miliona złotych. Skorzystasz?

do takich ciepłych ludzi. Mieszkanie było na kredyt. W umowie przedwstępnej wpisaliśmy klauzulę, że go spłacę, i dostarczę zaświadczenie o spłacie. (Była połowa czerwca) Miałam to zrobić z zadatku. Dlatego wpłacił mi dużo, bo 500 tys. zł. (W przypadku gdy transakcja nie dochodzi do skutku z winy

Kupili na nią dwa telefony za 14 tys. Zaraz ktoś zrobi to tobie. Państwo jest bezradne

długów. To wszystko kosztuje. Prawnik inkasuje 2 tys. zł. Pani Aleksandrze zostaje na koncie do końca miesiąca 14,78 zł. Odwołuje więc wakacje. Zadatek – 800 zł – przepada. Wiele osób w jej sytuacji robi porównanie. Ile będą musiały wydać i poświęcić na sprawę czasu i ile wynosi dług. I

Obywatele mieli rację w sprawie Rospudy

zadatki na to, żeby być wielką, niekończącą się budową socjalizmu, realizowaną w nowych czasach. Niekończącą się, bo poza nieprzebranymi pokładami torfu trzeba by się zmagać z wrażą Komisją Europejską i jej trybunałami. Można by się więc nad tym wszystkim zastanawiać, podobnie jak można by się zastanawiać

Jakie błędy popełniają osoby zaciągające kredyty mieszkaniowe?

osiem tygodni. - Krótki termin na zamknięcie transakcji w parze z wysokim zadatkiem może okazać się bardzo bolesnym i kosztownym doświadczeniem. Niewywiązanie się z zapisów umowy oznacza, że zadatek przepada - ostrzega Kochalska. Inaczej stanie się, jeśli wpłacona została zaliczka, ta wróci na

Deweloperzy mają tyle ziemi, że nie muszą jej kupować przez lata

kupowali wszyscy - nawet firmy niezwiązane z rynkiem nieruchomości. Można było zaryzykować i zapłacić za działkę zadatek 1 mln zł, dokończyć audyt nieruchomości i jeszcze przed terminem ostatecznej płatności odsprzedać grunt deweloperowi za 100 mln zł. Jednak era łatwego zarabiania na gruntach już się

Zaliczka dla wykonawcy? Tak, ale...

odpowiedniej zaliczki. Zaliczkę należy odróżnić od instytucji zadatku, uregulowanego w art. 394 KC, pociągającego za sobą inne skutki prawne, niż wpłata zaliczki. Wskazać należy, że ustawa Prawo zamówień publicznych nie daje zamawiającemu pełnej swobody w podejmowaniu decyzji o wypłaceniu zaliczki wykonawcy

Protektor poprawia wskaźniki rentowności i zysk po 9 miesiącach

. "Inwestor z Indii, który otrzymał po ponad 2 miesiącach opinię MSW, co do możliwości nabycia naszej nieruchomości, dopełnia ostatnich formalności pobytowych i administracyjnych w kraju swojego pochodzenia. Po otrzymaniu zadatku i podpisaniu notarialnej umowy przedwstępnej spółka poinformuje rynek

Kredyt mieszkaniowy. Jak sprzedać obciążone mieszkanie?

ponosi ryzyko, bo nie mając pewności, czy dostanie kredyt, musi zaangażować w transakcję swoje oszczędności. Przekazuje je bowiem sprzedającemu (jako zadatek), by ten spłacił swojego wierzyciela. I dopiero gdy księga wieczysta mieszkania jest "wyczyszczona", kupujący może wystąpić o kredyt

Rząd zlikwiduje "Rodzinę na swoim". Ale zachęci do wynajmu

, np. cena mieszkań nie mogłaby przekroczyć określonego pułapu. Lokator takiego mieszkania musiałby przy podpisywaniu umowy przedwstępnej wpłacić co najmniej 30 proc. ceny. Ale w formie zaliczki, a nie zadatku. Różnica jest taka, że zadatek przepada w razie rezygnacji z mieszkania, natomiast

Urzędnicy w Kielcach odsyłają, budowa czeka. Inwestor: zbankrutuję

- opowiada Gluza. Prace szły nieźle, budowlańcy zalali fundamenty, a deweloper zaczął sprzedaż mieszkań, pobierając przy okazji zadatki od przyszłych właścicieli. Kłopoty zaczęły się, gdy najbliższy sąsiad złożył u wojewody wniosek o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę. W czerwcu urzędnicy

Ranking kredytów hipotecznych grudzień 2015

tygodniach odrzuci wniosek, to możemy nie zdążyć uzyskać pieniędzy od innego banku w terminie ustalonym ze sprzedającym. To oznacza utratę zadatku, jaki wpłaciliśmy, aby zarezerwować mieszkanie. Niestety, dostępność kredytów w przyszłym roku może się pogorszyć. Problemem jest to, że bankom może zabraknąć

Miasto martwi się o przyszłość kamienicy przy pl. Bema

Gradowski. I przekonuje, że obecne warunki dają wszelkie podstawy ku temu, by transakcja zakończyła się sukcesem. - Warto przypomnieć, że formą zabezpieczenia jest nie tylko wadium, ale i zadatek. Poprzedni nabywca stracił w ten sposób ćwierć miliona zł - zwraca uwagę. Zobacz także: RATUSZ PRÓBUJE

Koniec Ganta. Deweloper nie ma pieniędzy na likwidację

umowy, dzięki którym wyprowadzano pieniądze, ale sprawa może skończyć się egzekucją naszych lokali. Nie śpią spokojnie także ci, którzy kupili mieszkania w innym miejscu Wrocławia, przy ul. Kamieńskiego. - Wpłaciłem 40 tys. zł zadatku i podpisałem umowę. Budynek od dwóch lat stoi nieskończony - opowiada

Jak zrobić interes na Wyspie Spichrzów i Targach?

specjalnej stronie internetowej - podpisze umowę na wyłączność tylko wtedy, gdy otrzyma zaliczkę bądź zadatek. To wszystko, żeby znaleźć kupca na działkę zainteresowanego zabudową lub zawiązać spółkę z inwestorem, który wybuduje hotel i apartamenty. Jak na prywatnego właściciela przystało, Nowak dobrze

Sztuczna inteligencja. Miliard pracowników powinno przygotować się na wstrząs

koncentrację. Pozwoli wcześniej wykryć wrodzone predyspozycje dziecka i sprawiać, by rodzice nie działali na chybił trafił. Podpowiadać im np., czy ich ośmio-dziesięciolatek ma zadatki na sportowca, muzyka czy np. architekta. Będzie stymulować jego rozwój w tym kierunku. A w razie potrzeby uczyć online

Ile można zarobić na inwestycji w mieszkanie, sklep albo pokój w hotelu?

działalności, za co jednak często oczekuje wakacji czynszowych. Analityk zaznacza, że sprzedający lokale użytkowe wymagają przeważnie zadatku w wysokości 10-20 proc. ceny. Chcąc więc kupić taką nieruchomość w stolicy trzeba dysponować gotówką na ten cel rzędu 100-200 tys. zł. To jednak nie wszystko. Gdyby

Tajemniczy chętny na Polmos - daje 21 mln zł

. Zwrócił uwagę, że być może inwestor będzie w stanie wpłacić pieniądze potrzebne na spłacenie wierzycieli Polmosu, ale nie ma gwarancji, że nie zmarnuje kupionego majątku. Stanęło na tym, że do końca roku firma ma wpłacić 10-procentowy zadatek, a syndyk sprawdzi w tym czasie jej wiarygodność finansową

Mieszkanie w długach

oszczędności. Przekazuje je bowiem sprzedającemu (jako zadatek), by ten spłacił swojego wierzyciela. I dopiero gdy księga wieczysta mieszkania jest "wyczyszczona", kupujący może wystąpić o kredyt. Problem w tym, że jeśli go nie dostanie, straci cały wpłacony zadatek. A jeśli sprzedającym mieszkanie

Dlaczego sprzedawcy w polskich sklepach są tacy słabi?

wpłaconego zadatku, czyli ponad 7 tys. zł - relacjonuje. Usłyszał w odpowiedzi, że jest to... najgorsze rozwiązanie, i z racji, że samochód został już doposażony, zadatek nie zostanie zwrócony. Czytelnik zaczął załatwiać w popłochu kredyt. Udało mu się to w innym banku. Przy odbiorze samochodu wściekły już

Do czego jest zdolny sprzedawca, aby tylko sprzedać samochód?

szczerze - ja bym dał sobie już spokój z takim salonem, ale pan Łukasz był już bardzo zdecydowany na auto. Udał się do kasy i wpłacił zadatek: 4 tys. zł brutto. We wtorek odezwał się do niego specjalista od finansowania i poinformował, że kredyt w Santander Consumer Bank został przyznany oraz że należy

Grzechy deweloperów. Miażdżący raport UOKiK

ust. 3 i 6, z uwzględnieniem stawki podatku VAT na dzień odstąpienia od umowy". O jakie koszty chodzi? Np. wykreślenia wpisu z księgi wieczystej, zadatek. Zdarza się też, że deweloper narzuca kancelarię notarialną, w której zawierana jest umowa, albo właściwość sądu. W praktyce to oznacza, że

Zamawiasz, wymagasz, czyli jak rozmawiać z krawcem

na wypadek konfliktu z usługodawcą. W umowie powinny znaleźć się: przedmiot umowy, z kim ją zawieramy, koszt wykonania usługi, termin realizacji, wysokość zaliczki lub zadatku oraz ewentualne kary za niewywiązanie się lub opóźnienia w realizacji umowy. Co robić, jeśli twoim zdaniem usługa została źle

Ranking kredytów hipotecznych - wrzesień 2013

sprzedającemu zadatku. Najlepsze oferty banków Kredyt w złotych bez wkładu własnego Oprocentowanie Marża Euro Bank 4,18

Marek Drac-Tatoń: w chemii najpierw fuzja, potem giełda

. Czy PCC dostało zwrot zapłaconego zadatku (80 mln zł)? - Wszystko zostało zwrócone. Nie obawiacie się Państwo kroków prawnych, procesów ze strony PCC? - Insynuacje, że spotkamy się z taką reakcją PCC, niepotrzebnie krzywdzą inwestora. W mediach pojawiła się informacja, że Komisja Europejska

zadatek

Zadatek - dodatkowe zastrzeżenie umowne. Służy do zabezpieczenia interesów obu stron umowy. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania traci zadatek, jeśli sama go dała, albo obowiązana jest go zwrócić w dwukrotnej wysokości. Od 2008 roku zadatek jest skuteczny jeżeli zostanie wręczony przed, w trakcie lub po zawarciu umowy.
Zadatkiem może być określona suma wyrażona w pieniądzu jak również

więcej o zadatek na pl.wikipedia.org