zadaniami agencji

sprawdź też:

agencja

ark

ARP chce wspierać polskich twórców gier. Tworzy spółkę ARP Games

ARP chce wspierać polskich twórców gier. Tworzy spółkę ARP Games

Agencja Rozwoju Przemysłu powołała spółkę ARP Games. Jej głównym zadaniem jest finansowe i merytoryczne wsparcie start-upów działających na rynku gier wideo. W powstanie ARP Games zaangażowani są również Uniwersytet Śląski i powiat cieszyński.

Szef ARiMR: Agencja przeszła restrukturyzację, dopłaty będą w terminie

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Daniel Obajtek zapewnił podczas wtorkowej konferencji prasowej, że wszystkie zadania dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników idą zgodnie z harmonogramem. Zaliczki będą wypłacane od 17 października do końca listopada.

Zwykłe CV już nie wystarczy. Firmy szukają cię przez portale. Jak się do tego dobrze przygotować?

Firmy szukają swoich pracowników przez zawodowe portale społecznościowe, takie jak GoldenLine czy LinkedIn. Dzięki zawartym na nich informacjom pracodawcy i agencje rekrutujące mają ułatwione zadanie. Poszukujący nowych wyzwań pracownicy powinni więc zadbać o to, by znajdujące się na profilach dane były aktualne i prawdziwe, a sama aplikacja zaopatrzona w profesjonalne zdjęcie.

Rząd chce, by Agencja Żeglugi Powietrznej mogła nabywać akcje, powoływać spółki

, Agencja będzie mogła powoływać podmioty, których zadaniem będzie świadczenie usług na rzecz operatorów bezzałogowych statków powietrznych" - napisano w uzasadnieniu. Świadczenie przez Agencję usług na rzecz statków bezzałogowych miałoby się odbywać przy udziale podmiotów trzecich, z którymi - jak

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biegłych rewidentach i audytorach

. Rada Agencji będzie wykonywała określone zadania Agencji z zakresu nadzoru publicznego sprowadzające się do podejmowania decyzji o charakterze systemowym dla funkcjonowania nadzoru publicznego. Prezes Agencji będzie kierował bieżącą działalnością Agencji oraz ją reprezentował. Koszty funkcjonowania

Gaz-System podpisał porozumienie o współpracy z ARiMR

z Agencją pozwoli nam rozwijać dialog z mieszkańcami wsi" - powiedział wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko, cytowany w komunikacie. "Głównym zadaniem ARiMR jest wspieranie rozwoju polskiej wsi i rolnictwa. Rozwój to nie tylko pieniądze, inwestycje, które za naszym pośrednictwem

Rząd przyjął nowelę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze

od firm audytorskich. Źródłem jej przychodów mają być również opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich oraz środki ze zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego" - wyjaśniono w komunikacie. "Zadaniem Agencji będzie kontrolowanie wszystkich firm

Prezydent podpisał ustawę o systemie instytucji rozwoju

instytucje rozwoju. Najważniejszym zadaniem Rady ma być ustanawianie wspólnej Strategii Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. "W skład Rady Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju wejdą prezesi instytucji rozwoju. Przewodniczącym Rady będzie prezes Polskiego Funduszu Rozwoju zaś wiceprzewodniczącym &ndash

Borys z PFR:W nowej strategii w III zaprezentujemy cele grupy na najbliższe lata

. Najważniejszym zadaniem Rady ma być ustanawianie wspólnej Strategii Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Zgodnie z postanowieniami ustawy, PFR ma prowadzić działalność w imieniu własnym i na własny rachunek, zgodnie z zasadami dobrej praktyki handlowej dążąc w długim okresie do osiągnięcia rynkowej stopy zwrotu z

Sejm przyjął ustawę dot. promowania polskiej gospodarki przez PAIH

Warszawa, 07.07.2017 (ISBnews) - Sejm przyjął dziś w III czytaniu (głosowaniu) projekt ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH). Ustawa trafi teraz do Senatu. Za przyjęciem ustawy głosowało 301 posłów, 131 było

Rząd ma przyjąć nowelizację dotyczącą delegowania pracowników w II kw. 2020 r.

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Rząd powinien przyjąć w II kw. 2020 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, w którym m.in. rozszerza się katalog zadań Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) także o współpracę z właściwymi

MF: Alkohol używany do płynów dezynfekujących do piątku bez akcyzy

Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych na realizację ich zadań statutowych - dostarczenie produktów biobójczych Agencji Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych na potrzeby przekazania tych produktów do celów związanych ze zwalczaniem zakażenia

ARM otrzymała 100 mln zł z budżetu europejskiego na zakup sprzętu medycznego

dofinansowania nie została jeszcze oszacowana. Agencja występuje również o finansowanie budżetowe. Wnioski w tej sprawie zostały złożone do nadzorującego Ministerstwa Klimatu. Agencja Rezerw Materiałowych realizuje wynikające z ustaw zadania w zakresie gospodarowania rezerwami strategicznymi, jak również

Amerykański DHS-CBP wybrał system DataWalk do poprawy bezpieczeństwa granic

Protection Customs and Border Protection (CBP) jest jedną z największych na świecie jednostką zajmującą się egzekwowaniem prawa (zatrudnia ponad 60 000 pracowników). Agencja jest odpowiedzialna za blokowanie napływu broni i terrorystów na teren Stanów Zjednoczonych, jednocześnie jej zadaniem jest ułatwienie

Sejm zgodził się, by wsparcie z Funduszu COViD przysługiwało do 31 XII 2021 r.

poparł przepis, umożliwiający dofinansowanie zadań związanych ze wsparciem przedsiębiorców w związku z pandemią ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do 31 grudnia 2021 r. Zgodził się też na poprawkę przyznającą ministrowi właściwemu ds. gospodarki, albo Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową

dotyczą: - podwyższenia wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli, - środków na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, - finansowania wychowania przedszkolnego, - części oświatowej subwencji ogólnej, - wynagrodzeń i świadczeń w sektorze finansów

Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy modernizującej działania PAK

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy modernizującej działania Polskiej Agencji Kosmicznej. Główny cel noweli to uporządkowanie i doprecyzowanie zadań instytucji, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. "Krajowy sektor kosmiczny

Rząd przyjął projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju

); - rozwój przedsiębiorczości - z wiodącą rolą Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości (PARP)" - wymieniono w komunikacie. Przewidziano utworzenie Rady Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju do której wejdą prezesi instytucji rozwoju, wchodzących w skład systemu. Zadaniem Rady będzie koordynacja

Senat chce, by wsparcie zw. z pandemią COViD przysługiwało do 31 XII 2021 r.

wraz z kilkudziesięcioma poprawkami poparło 99 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Większość zmian ma charakter legislacyjny i dostosowujący. Senat opowiedział się za wprowadzeniem do ustawy przepisu, umożliwiającego dofinansowanie zadań związanych ze wsparciem

MPiT: Rząd przyjął nowelę usprawniającą działanie Polskiej Agencji Kosmicznej

Warszawa, 27.11.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK), która ma na celu usprawnienie jej działania i doprecyzowanie zakresu zadań, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. "PAK, jako agencja wykonawcza, ma

Biomed-Lublin zawarł umowę konsorcjum dot. badań nad immunoglobuliną ludzką

rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, podał Biomed-Lublin. "Liderem konsorcjum a także dysponentem środków finansowych przekazanych przez ABM na realizację projektu jest szpital, zaś emitent i instytut są partnerami. Każdy z konsorcjantów odpowiedzialny jest za realizacje swoich zadań wynikających z

DataWalk ma memorandum z Anderson Police Department w USA

analityczno-inwestygacyjnego wspierającego zadania operacyjne klienta, podała spółka. "Istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną grupy kapitałowej emitenta w Stanach Zjednoczonych" - czytamy w komunikacie. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot

Polska Agencja Kosmiczna została jednym z wykonawców projektu sat4envi

Polskiej Agencji Kosmicznej. Zaangażowanie PAK w projekt Sat4Envi wpisuje się w ustawowe zadania agencji, w szczególności te dotyczące prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, podsumowano. Polska Agencja Kosmiczna jest

Rząd chce dać rolnikom zaliczki za suszę w 2019, wypłatę odszkodowań przesunąć

wypłacane ze względu na konieczność przesunięcia w czasie realizacji wniosków o odszkodowania. Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planowana jest na II kwartał. "W

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

(KOWR). Proponowane zmiany usprawnią działanie agencji w sektorze rolnym oraz na obszarach wiejskich" - czytamy w komunikacie. KOWR będzie wykonywał zadania realizowane przez obie agencje, z tym, że większość zadań związanych z wypłatą płatności – pełnionych dotychczas przez ARR &ndash

Asseco Poland ma umowę z ARiMR na obsługę systemu SIA za 177,1 mln zł

Agencji (SIA), wspomagające obsługę statutowych zadań ARiMR w obszarze płatności bezpośrednich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz składania przez Internet wniosków o płatności obszarowe. Wygrana w tym przetargu oznacza, że po 3-letniej przerwie Asseco będzie

Rząd przyjął projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

wprowadzenie ich skutecznej ochrony. PAG będzie ściśle współpracować z PIG, zlecając mu zadania o charakterze naukowo-badawczym. Głównym zadaniem PAG będzie reprezentowanie interesu państwa w dziedzinie geologii, łącznie z zapewnieniem bazy surowcowej kraju, rozumianej jako zasoby złóż surowców

Rząd przyjął projekt ustawy dot. promowania polskiej gospodarki przez PAIiH

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIiH), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (PAIH) powstała na

MIR: Porozumienie z MON, AMW, KZN usprawni przekazywanie gruntów dla Mieszkanie+

Inwestycji i Rozwoju. "Porozumienie przyspieszy pozyskiwanie z zasobu Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości, którymi zainteresowany jest Krajowy Zasób Nieruchomości, a których przekazanie nie koliduje z realizacją zadań AMW oraz potrzebami bezpieczeństwa i obronności państwa" - czytamy w

Kiedy zadbać o zaliczki w umowie nawet, gdy jej wartość nie przekracza 30.000 euro?

pełną realizacją promocji tzn. na zasadzie przedpłaty. Zamówienie nie przekracza 30.000 euro . Jakie zapisy dotyczące płatności powinny obowiązywać w umowie? Środki na realizację zadania będą pochodzić z dotacji. Odpowiedź: Biorąc pod uwagę, że wartość zamówienia nie przekroczy 30.000 euro

ARP ma porozumienie z PFR Nieruchomości ws. programu Mieszkanie+

społecznie zadania. Zarządzamy portfelem kapitałowym, dzięki inwestorom w naszych strefach ekonomicznych zapewniamy tworzenie nowych miejsc pracy, a także udostępniamy środki na finansowanie inwestycji i rozwój firm. Podpisując porozumienie z PFR Nieruchomości, idziemy o krok dalej w aktywnym nadzorze

PAIiIZ zmieniła nazwę na Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Warszawa, 06.02.2017 (ISBnews) - Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) w dniem 3 lutego br. zmieniła nazwę na Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), podała instytucja. Zmiana podyktowana jest rozszerzeniem zakresu działalności agencji - zadaniem PAIH, obok obsługi

16 WFOŚiGW przeznaczy ponad 3,2 mln zł na utylizację lekarskich środków ochrony

konwentu prezesów WFOŚiGW. WFOŚiGW razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) tworzą system finansowania zadań związanych z ochroną środowiska. Każdy Fundusz wspiera działania proekologiczne w swoim regionie, udzielając atrakcyjnego

Fitch przyznał rating A- dla emisji obligacji BGK

, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie

PAIH: Toshiba Carrier Corporation otworzy w Gnieźnie zakład za ponad 100 mln zł

bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest jednym z głównych zadań Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. PAIH udzieliła Toshiba Carrier Corporation kompleksowego doradztwa w procesie decyzyjnym. Inwestor rozważał wiele lokalizacji w Europie. O wyborze Polski na miejsce swojej pierwszej europejskiej bazy

PARP oferuje 6,7 mln zł na podnoszenie kompetencji w branży motoryzacyjnej

. Zadaniem operatora wyłonionego w IV rundzie konkursu "Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji" będzie wybór podmiotu, który przeprowadzi rekrutację pracowników przedsiębiorstw i pomoże firmom z branży motoryzacyjnej uzyskać dofinansowanie na działania

Projekt ustawy dot. promowania polskiej gospodarki przez PAIH trafił do Sejmu

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), został przesłany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. "To właśnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

Do Shell Business Operations Kraków dołączyło 250 nowych osób w I-IV 2020

specjalistów. Do zadań centrum dołączyły działania wspierające rozwój sieci stacji paliw na całym świecie. Ponadto Shell realizuje w Krakowie globalne projekty z zakresu analizy technicznych danych eksploracyjnych. Centrum mimo epidemii koronawirusa rekrutuje nowe osoby, podkreślono. Zespół centrum w

ARP: Gra 'Weakless' zrealizowana w ramach ARP Games dostępna na Xbox One

. Spółka od początku realizuje program akceleracyjny, którego głównym zadaniem jest wspieranie początkujących twórców gier wideo m.in. poprzez wydanie ich dobrze rokujących projektów. Zespoły otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa

UKNF powołał grupę roboczą ds. bezp. fizycznego sektora bankowego i urządzeń ATM

sektora finansowego, jak również odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwa państwa. "Mając to na uwadze, w Urzędzie KNF powołana została grupa robocza do spraw bezpieczeństwa fizycznego sektora bankowego i urządzeń ATM. Do zadań grupy będzie należało diagnozowanie oraz stałe monitorowanie

BGK przewiduje 'wyraźnie mniejszą' skalę emisji obligacji w sierpniu

, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i

Prezydent podpisał ustawę dot. pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw

przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Założono, że latach 2020–29 na realizację zadań wynikających z ustawy zostanie przeznaczone 1,2 mld zł z budżetu państwa (120 mln zł rocznie). Operatorem pomocy ma być Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Zasady udzielania pomocy oparte są na

Mirbud ma umowę z ARP na budowę hali w TSSE Euro-Park Wisłosan za 24 mln zł

Mirbud. Wartość umowy wynosi 23 997 000 zł netto. "Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. 'Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewidencyjnym 102/697 w Stalowej Woli przy ul

Kościński: Powstaje specjalny fundusz do przeciwdziałania skutkom COViD

. Zasilą one m.in. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz inne podmioty, wykonujące zadania związane ze zwalczaniem COViD.  "Fundusz będzie mógł również realizować programy rządowe, realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju w zakresie wsparcia

MPiT: Tadeusz Kościński pokieruje przygotowaniami Polski do EXPO 2020 w Dubaju

generalnego sekcji polskiej. Został nim ówczesny prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula, a zadanie przygotowania udziału Polski w wydarzeniu rząd powierzył PAIH. Na początku stycznia 2019 r. prezes Pisula zrezygnował z pełnienia funkcji szefa Agencji oraz z kierowania przygotowaniami

ARP ma umowę z Bankiem Pekao ws. obsługi płatności w ramach pożyczek

przedsiębiorcom korzystanie z instrumentów wsparcia" - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, cytowany w komunikacie. "Pożyczka obrotowa ARP na finansowanie wynagrodzeń pracowników to rozwiązanie, które może realnie wesprzeć firmy w utrzymaniu płynności. Aby ułatwić to zadanie nie tylko otworzymy

Oferta Mirbudu wybrana przez ARP na budowę hali w Stalowej Woli za 29,5 mln zł

;Oferta złożona przez emitenta spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego – Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. i uzyskała najwyższą liczbę punktów" - czytamy w komunikacie. Przedmiotem umowy będzie realizacja zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy hali

Prezydent podpisał ustawę ws. 40 mln zł pomocy dla kół gospodyń wiejskich

wiejskich będzie mogło ubiegać się o otrzymanie z budżetu państwa pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Zadania te obejmują: 1)           prowadzenie działalności społeczno

PAIH ma umowę z konsorcjum na przygotowanie content management na Expo w Dubaju

multimedialnych (materiału wideo oraz animacji). Prace były oceniane przez sąd konkursowy, złożony z ekspertów rynkowych, przedstawicieli resortów oraz członków Zespołu EXPO 2020 Dubai w PAIH, podano w materiale. "Przed uczestnikami konkursu stało trudne zadanie opracowania intrygującej opowieści o

PHH złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia podmiotów z rynku usług hotelowych

Logistycznych, należą do Skarbu Państwa i działają na rynku usług hotelowych, gastronomicznych, turystycznych na terytorium Polski" - czytamy w komunikacie. Polski Holding Hotelowy (PHH), w 100% z państwowym kapitałem, ma za zadanie skonsolidować zarządzanie obiektami hotelowymi należącymi do Skarbu

PKN Orlen i PZU powołały wspólną agencję mediową Sigma BIS

zadań agencji należą m.in. planowanie strategii mediowych, zakup czasu i przestrzeni reklamowej w Polsce i zagranicą oraz analiza skuteczności działań promocyjnych, podkreślono. "Nasza globalna działalność i obecność w ponad 100 krajach na całym świecie determinuje podejście do działań

Duda: Dostęp do kolei jest czasem ważniejszy niż rachunek czysto ekonomiczny

dotujemy" - powiedział Duda podczas otwarcia II Kongresu Rozwoju Kolei (KRK). Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia. "Zadanie dla kolei niezwykle strategiczne, to skończyć z wykluczeniem wielu rejonów naszego kraju" - podkreślił prezydent. Mówił także m.in. że kolej

Rząd chce, by rolnicy mogli ubiegać się o pomoc z powodu suszy przez aplikację

programowych Rady Ministrów. Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) planowana jest na II kwartał. Nowe regulacje mają umożliwić producentom rolnym zgłaszania wniosków o

ARiMR ma porozumienie o współpracy z NCBR dot. innowacji w sektorze rolniczym

innowacyjnych rozwiązań zmierzających do szybszej realizacji zadań z równoczesnym obniżeniem kosztów funkcjonowania administracji" - czytamy w komunikacie. Współpraca ARiMR i NCBR pozwoli uruchomić przedsięwzięcie, którego celem będzie opracowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych do

GSG Towers ma kontrakt na montaż konstrukcji stalowych dla Aker Solutions

i przeprowadzenie testów funkcjonalności wielkogabarytowych konstrukcji stalowych - templates. To podstawa konstrukcji subsea, integralnie związanych z eksploatacją pola naftowego" - czytamy w komunikacie. Prace nad realizacją zadania, które jest częścią projektu rozwoju pola Johan Castberg

ARP obejmuje udziały w PIAP Space zajmującej się komercjalizacją robotyki

Wisłosan. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu, biura w Radomiu i Wrocławiu. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP został utworzony w 1965 roku. Podstawowym zadaniem jest opracowywanie i wdrażanie w różnych

PKS Gdynia otrzymała 8,2 mln zł pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu

przeznaczone na wsparcie rozwoju przewozów lokalnych. W maju ub.r. ARP udzieliła pożyczki dla PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim (4,12 mln zł) oraz PKS Zielona Góra (5,5 mln zł), zaznaczyła Agencja. "Wsparcie przewoźników lokalnych to dzisiaj bardzo ważne zadanie: pozwala na utrzymanie i rozwój

Adrian Malinowski został komisarzem polskiej ekspozycji na EXPO 2020 w Dubaju

poszukiwaniem rozwiązań problemów globalnych. Dotychczas Polska uczestniczyła w EXPO w Mediolanie (2015) oraz w EXPO w Astanie (2017). W EXPO 2020 w Dubaju udział zapowiedziało 180 państw. O udziale w EXPO 2020 polski rząd zdecydował 7 marca 2018 r. Realizatorem zadania została Polska Agencja Inwestycji i

PAIH uruchomiła Zagraniczne Biuro Handlowe w Tajpej

, podano także. "Do tej pory Tajwańczycy zrealizowali nad Wisłą kilkanaście projektów inwestycyjnych. Jako Agencja, w tej chwili obsługujemy dwa projekty inwestycyjne z Tajwanu o wartości 30 mln euro. Zadaniem naszego przedstawicielstwa w Tajpej będzie ściągnięcie nie tylko większej liczby, ale też

ARP udzieliła MARR pożyczki na rozwój Parku nad Drwiną w Krakowie

biurowej, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Obszarem zarządza Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. "Rozwój Business Parku nad Drwiną, jednego z trzech parków przemysłowych zarządzanych przez MARR był jednym z głównych zadań, jakie postawiłem sobie do realizacji. Nowe

Ekopark rozpocznie projekt o wartości 12,5 mln zł do końca września br.

; - powiedział prezes Wojciech Trawiński, cytowany w komunikacie. Równocześnie Ekopark buduje własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego zadaniem będzie m.in. opracowanie, walidacja i komercjalizacja innowacyjnych sposobów magazynowania energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu. Budowa Centrum o wartości 11 mln

ZUE ma 20 mln zł pożyczki od ARP na finansowanie realizacji kontraktów w KPK

modernizacyjnego szereg kontraktów budowlanych i planujemy realizację kolejnych. Wierzymy, że realizacja tych zadań przyczyni się do poprawy mobilności i komfortu życia mieszkańców Polski" - dodał prezes ZUE Wiesław Nowak. W ciągu ostatnich czterech lat przedsiębiorcy skorzystali z finansowania z ARP w

Przegląd informacji ze spółek

Projprzem Budownictwo - spółka zależna od Projprzem Makrum podpisał ze spółką GS Engineering & Construction Corp. list intencyjny na realizację robót ziemnych dla zadania inwestycyjnego: "LGCWA P4 Project" o wartości 21,78 mln zł netto, podał Projprzem. Złożona dziś oferta ZUE

PAIH: Korea na 1. miejscu obsługiwanych inwestorów z portfelem na 1,9 mld euro

silniejszej współpracy z tamtejszymi przedsiębiorstwami. "Mamy już kilkanaście biur handlowych w Azji, docelowo uruchomimy ich blisko 20. Ich zadaniem, oprócz wsparcia polskich firm, jest łowienie zagranicznych inwestorów. W związku z tym liczymy na jeszcze większe zainteresowanie azjatyckich koncernów

Prezydent apeluje do rządu o dokończenie wypłaty odszkodowań za suszę

Ministrów. Zaliczki miałyby być wypłacane ze względu na konieczność przesunięcia w czasie realizacji wniosków o odszkodowania. Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planowana jest

PiS chce mieć informacje o majątkach Polaków, aby móc je przejąć. Oto dwa projekty, które mają mu w tym pomóc

gromadzone będą informacje o naszych rachunkach w bankach, biurach maklerskich, jak również o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych. Do takiej superbazy ma mieć dostęp długi szereg instytucji – w tym Straż Graniczna. A oprócz niej informacje z SInF będą wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań

GPW, PFR, BIK i IAiR mają umowę ws. utworzenia agencji ratingowej

zawartego 28 listopada 2017 r. porozumienia, które dotyczyło współpracy w zakresie rozwoju Instytutu Analiz i Ratingu, zajmującego się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o ryzyku kredytowym podmiotów gospodarczych, przede wszystkim emitentów obligacji. "Głównym zadaniem wspólnej agencji

ARP: Restrukturyzacja UCK w Gdańsku została zakończona sukcesem

zaangażowania zarządu, który w przypadku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego stanął na wysokości zadania, nie bał się niełatwych decyzji i stanowczo dążył do celu, realizując przyjęte założenia. Dlatego dzisiaj możemy mówić o naszym wspólnym sukcesie restrukturyzacyjnym. Udana restrukturyzacja UCK to dla nas

Rząd chce umożliwić ubezpieczycielom scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa

dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 oraz zmianie ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu przez Radę Ministrów planowane jest na II kwartał. Rozwiązanie ma dotyczyć

ARP obejmie 44% udziałów PIAP Space

. Bezpośrednie zaangażowanie w PIAP Space to kolejny krok, który wzmocni finansowo spółkę. To ważne, bo polski sektor jest gotowy na wejście w najbardziej zaawansowane projekty, a naszym zadaniem jest ułatwienie branży tego zadania - dodał wiceprezes ARP Dariusz Śliwowski. Wykorzystanie robotyki w

MedApp z dofinansowaniem PAIH przygotowuje się do wejścia na rynek kenijski

. "Telemedycyna to dziedzina, która ma bardzo duży potencjał do rozwoju w Kenii. Najbliższe lata będą kluczowe ze względu na trwające obecnie rządowe programy mHealth Act, eHealth Act, Big Four Agenda oraz Vision 2030, które mają za zadanie rozwinąć usługi medyczne w tym kraju, głównie dzięki

Tomasz Pistuła stanął na czele nowego zarządu PAIiIZ-u

zarządu; Bartłomiej Pawlak pełniący dotychczas obowiązki prezesa został członkiem Rady Nadzorczej PAIiIZ. "Pierwszym zadaniem nowych władz jest sprawne przeprowadzenie procesu przeobrażenia PAIiIZ w agencję wspierania i promocji eksportu oraz zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw

W konkursie o godło 'Teraz Polska' ogłoszono 53 nominacje

dokona wyboru 25 laureatów. Będzie miała niełatwe zadanie, gdyż poziom tegorocznych zgłoszeń jest bardzo wysoki, o czym świadczą oceny wystawione przez Branżowe Komisje Ekspertów" - wskazał dyrektor Konkursu "Teraz Polska" Michał Lipiński. Obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa

Rząd planuje wsparcie dla rolników wz. z COViD-19 oraz ubiegłoroczną suszą

sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR). "Wsparcie będzie dotyczyło rolników, którzy nie otrzymali pomocy de minimis w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w zeszłym roku" - czytamy w

Rzad przyjął nowelę ustawy tzw. okołobudżetowej na 2017 r. zwiększającą wydatki

zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wobec poszczególnych świadczeniodawców w danym zakresie) - do 1 mld zł. - Minister finansów i rozwoju będzie mógł przekazać środki z budżetu państwa (w formie dotacji celowej) do Funduszu Reprywatyzacji na realizację ustawowych zadań w

Prezes BGK: Przedstawicielstwa w Amsterdamie, Waszyngtonie, Singapurze w 2020 r.

zadań londyńskiego biura należeć będzie także nawiązywanie i utrzymywanie relacji z instytucjami finansowymi z Wielkiej Brytanii oraz polskimi podmiotami obecnymi na brytyjskim rynku oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Banku Gospodarstwa Krajowego i Polski. Obecnie BGK ma przedstawicielstwa

BGK: Do lubuskiego sektora MŚP trafiło ponad 50 mln zł unijnych pożyczek

pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i

PFR nabył od Banku Gospodarstwa Krajowego 100% w TFI BGK

także istotnym krokiem spełniającym jedno z założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie Programu Budowy Kapitału. PFR ma za zadanie obsługiwać Pracownicze Plany Kapitałowe poprzez PFR TFI, zbudowany przez PFR na bazie TFI BGK" - powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł

PAIH: Wartość projektów inwestycyjnych wzrosła o 17% do 2,13 mld euro w 2018 r.

układzie regionalnym województwa pomorskie i wielkopolskie przyciągnęły najwięcej inwestycji bezpośrednich w ujęciu r/r w 2018 roku. "Zadanie na 2019 rok to promocja regionu podlaskiego i będziemy również wspierać przedsiębiorstwa międzynarodowe w tym kierunku" - dodał Senger. Obecnie PAIH

Asseco Poland stworzy system do ochrony granic UE za 8 mln euro

. Powierzenie tego zadania Asseco jest potwierdzeniem naszych kompetencji i doświadczenia we wdrożeniach rozwiązań IT dla organizacji z sektora służb mundurowych. Jednym z istotnych celów, jaki mamy osiągnąć projektując system dla Frontex jest stworzenie wygodnego w użyciu interfejsu, który zostanie

H. Cegielski - FPS ma portfel zamówień o wartości ok. 1 mld zł

., przy udziale Agencji Rozwoju Przemysłu mamy zapewnione stabilne finansowanie projektów i patrzymy do przodu. Jesteśmy gotowi, by podejmować nowe zadania, i deklaruję gotowość do dalszej współpracy z PKP Intercity" - powiedział Stępniewicz podczas konferencji prasowej z okazji zakończenia kontraktu

Ruszyła IV edycja konkursu akceleracyjnego ARP Games, zgłoszenia do 31 lipca

powołana przez Agencję Rozwoju Przemysłu, Powiat Cieszyński i Uniwersytet Śląski. Jej głównym zadaniem jest wspieranie startupów branży gier wideo. Jest to jedyny w kraju akcelerator wspierający startujących twórców gier wideo. Spółka ogłasza konkursy dwa razy w roku. (ISBnews)  

NIK: Opóźnienie programu jądrowego może skutkować 1,5-2,6 mld zł kosztów

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Brak realizacji zasadniczych zadań Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) przez Ministerstwo Gospodarki, a następnie Ministerstwo Energii skutkuje ponad pięcioletnim opóźnieniem prac nad budową elektrowni jądrowej w Polsce. Konsekwencją mogą być koszty dla

PAIH została koordynatorem Rady Biznesu Państw Europy Środkowo-Wschodniej

tegorocznym szczycie 16+1 prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Tomasz Pisula, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zdecydowało o przejęciu przez PAIH zadań związanych z prowadzeniem China-CEEC Business Council, a podpisane podczas spotkania w Sofii MoU, usankcjonowało tę decyzję"

ARP rozpoczęła współpracę z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym

ARP. "Naszym zadaniem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw. Oferujemy im szereg narzędzi, dzięki którym mogą zwiększać skalę swojej działalności. To między innymi pożyczki na inwestycje czy innowacje dostępne dla każdego, kto ma dobry biznesplan i szuka możliwości finansowania u wiarygodnego

Fitch podtrzymał rating A- BGK, perspektywa stabilna

ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i

PARP:Odebranie Agencji możliwości podziału środków z UE miałoby negatywne skutki

innowacyjności. Agencję wzmocniły zmiany w ustawie o finansach publicznych, zgodnie z którymi staliśmy się tzw. agencją wykonawczą. Nie działamy dla zysku. Wykonujemy zadania państwa. Jeśli są jakieś zadania państwa w obszarze wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, to przede wszystkim powinna je

MPiT i PARP uruchomiły program Poland Prize dla zagranicznych startupów

kraju" - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie. Za realizację pilotażu odpowiadać będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). "Agencja wybierze trzech operatorów programu. Będą to instytucje, których zadaniem będzie

25-letni syn Janusza Kurtyki szefem rady nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego

Agencją Mieszkaniową. Zadaniem WAM było z kolei zapewnianie wojsku zakwaterowania. WAM administrowała kwaterami wojskowymi, budowała nowe budynki dla żołnierzy oraz wypłacała świadczenia tym żołnierzom, którzy nie korzystają z budynków. Teraz te zadania wypełnia AMW. Nowy szef rady nadzorczej AMW będzie

zadaniami agencji

finansowania inwestycji. Izba z kolei będzie informowała przedsiębiorców o możliwościach dostępnych w ramach finansowania ze środków ARP" - czytamy także. Wiceprezes ARP Paweł Kolczyński podkreślił, że zadaniem ARP jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw. "W naszej ofercie znalazły się konkretne

MR przyjęło założenia do Polskiej Strategii Kosmicznej

oprócz członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), należy również do EUMETSAT-u (Europejskiej Organizacjo Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych) i od niedawna także ESO (European Southern Observatory). Ponadto w 2014 r. działalność rozpoczęła Polska Agencja Kosmiczna (POLSA). Zadaniem

PAIH: II edycja Programu Partnerskiego dla firm dot. Expo 2020 ruszy w lipcu

współtworzyć udział Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju. "Udział Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju wpisuje się w ustawowe zadania/mandat Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, czyli wsparcie polskich przedsiębiorców w realizacji międzynarodowych ambicji. Drugą edycję Programu

ARP, Łukasiewicz-ILOT i 4 firmy z Podkarpacia powołały spółkę lotniczą

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa oraz cztery firmy MŚP z branży lotniczej podpisały podczas odbywającego się w Rzeszowie Kongresu 590 porozumienie powołujące spółkę, której zadaniem będzie rozwój przemysłu lotniczego

Prezes BGK: Chcemy otworzyć placówki w Waszyngtonie, Nowym Jorku i Singapurze

Singapurze" - dodała prezes. Podkreśliła, że celem takich lokalizacji placówek jest zadbanie o to, żeby BGK był lepiej rozpoznawany jako polski bank rozwoju, który realizuje zadania ważne dla polskiej gospodarki. "Chcemy pokazywać polską gospodarkę, ale też zdobywać finansowanie, które będzie

Prezydent Andrzej Duda otworzył biuro handlowe PAIH w Sydney

biznesowe dla polskich firm oraz asystuje im na każdym etapie realizowania projektów w Australii. Naszym zadaniem jest również identyfikowanie lokalnych firm zainteresowanych inwestowaniem zagranicznym i pozyskanie ich jako inwestorów dla Polski" - powiedział kierownik australijskiego biura PAIH, Mike

Pierwsza polska konstelacja satelitarna. Wrocławianie podbijają kosmos

roku, konstelacja ma składać się z ponad tysiąca obiektów. - Ich zadaniem będzie obrazowanie Ziemi w czasie rzeczywistym. Na początku co kilka godzin, pod koniec tworzenia konstelacji nawet co kilkanaście minut - mówi Tomasz Poźniak z SatRevolution. Firma złożyła już do Urzędu Komunikacji

Poltreg na jesieni zdecyduje o pozyskaniu finansowania i wejściu na giełdę

marketingowej. Komercjalizacja to już będzie zadanie dla gracza globalnego i tu będziemy szukać takiego partnera" - podsumował prezes spółki. Aktualny acjonariat Poltreg to przede wszystkim twórcy terapii i fundusze - PAAN Capital i Lartiq (łącznie ponad 80%). Sebastian Gawłowski (ISBnews

BGK: Spółki z woj. łódzkiego w ramach Jeremie2 mają do dyspozycji ok. 300 mln zł

ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza

PAIH: Unijna umowa o wolnym handlu szansą na poprawę salda Polski z Singapurem

dodaje jednocześnie, że polskie przedsiębiorstwa mają ogromny apetyt na ekspansję do Singapuru, świadczy o tym liczba zapytań, która sięga kilkudziesięciu miesięcznie. Smolak podkreśla także, że zadaniem biura handlowego PAIH w Singapurze jest edukacja polskich firm w zakresie postanowień umowy

Serinus przedłużył o rok III etap prac poszukiwawczych na koncesji Satu Mare

. 2020 r. "Zakończenie trzeciego etapu przypadało pierwotnie na 26 października 2019 r. i w tym terminie spółka była zobowiązana wykonać wszystkie wyznaczone prace przewidziane dla tego etapu. Zadaniem, które nadal pozostaje do wykonania w ramach zobowiązań tego etapu, jest przeprowadzenie badań