zadania obronne

Konsorcjum PGZ ma umowę na remont ORP Kontradmirał Xawery Czernicki za 85 mln zł

. 85 mln zł, podała PGZ. "Jednym z głównych zadań stoczni wchodzących w skład PGZ jest zagwarantowanie jak najszerszej autonomii w zakresie diagnostyki, remontowania i utrzymywania gotowości operacyjnej okrętów wojennych. Zlecenie nam prac nad ORP Kontradmirał Xawery Czernicki to kolejne

PGZ System i porty powołały spółkę Polski PCS

. Zadania te ma realizować poprzez gromadzenie i łączenie w ramach jednego podmiotu informacji dotyczących łańcuchów logistycznych" - czytamy w komunikacie. Polska Grupa Zbrojeniowa to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia

Leonardo z umową na dostawę 4 śmigłowców AW101 Marynarce Wojennej za 1,65 mld zł

gamy misji, w tym zadań z zakresu zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) oraz bojowego poszukiwania i ratownictwa (CSAR). Umowa dostawy śmigłowców AW101 wraz z odpowiednim pakietem wsparcia została zawarta po wejściu w życie umowy offsetowej o wartości około 400 mln zł (90 mln euro), podano także. "

MON: Wydatki na obronę wzrosną do 2,2% PKB w 2020 r., a docelowo do 2,5% w 2030

tym prowadzona jest modernizacja techniczna Sił Zbrojnych oraz zwiększenie stanu osobowego żołnierzy. W związku z powyższym realizowane są inwestycje określone w programie wieloletnim 'Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych', które zostały

NIK: Brakuje wizji funkcjonowania i zasad nadzoru nad Polską Grupą Zbrojeniową

Skarbu Państwa realizującymi zadania przemysłowego potencjału obronnego po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. (ISBnews)

Polska Agencja Kosmiczna została jednym z wykonawców projektu sat4envi

dystrybucji danych z satelitów Sentinel-1,-2,-3 i powstałych na ich bazie produktów satelitarnych. Dzięki jego realizacji dane dostępne dla Polski w ramach m.in. misji programu Copernicus będą mogły być wykorzystywane przez administrację publiczną w działaniach związanych z realizacją jej statutowych zadań w

MPiT: Rząd przyjął nowelę usprawniającą działanie Polskiej Agencji Kosmicznej

Warszawa, 27.11.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK), która ma na celu usprawnienie jej działania i doprecyzowanie zakresu zadań, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. "PAK, jako agencja wykonawcza, ma

Leonardo i PGZ podpisały list intencyjny ws. współpracy przy śmigłowcu AW249

najtrudniejszych warunkach, podczas realizacji zadań z zakresu wsparcia powietrznego oraz zbrojnej eskorty. AW249 będzie dysponował najnowocześniejszymi systemami komunikacji i kierowania misją na polu walki; system realizacji misji będzie w stanie zarządzać i kierować bezzałogowymi statkami powietrznymi, a także

PGZ: Michał Stachura został nowym prezesem Autosanu

przedsiębiorstwem oraz przeprowadzenia jego integracji z innymi spółkami wchodzącymi w skład PGZ, a także przygotowania spółki do realizacji nowych zadań, podano także. "Pan Marek Opowicz przestał pełnić funkcję prezesa zarządu Autosan rada nadzorcza spółki podziękowała mu za pracę w

Rząd uzupełnił wykaz firm o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

narodowej przez ministra gospodarki nadzoru nad wykonywaniem zadań na rzecz obronności państwa przez spółki zajmujące się produkcją, remontami uzbrojenia lub sprzętu wojskowego, które weszły do Polskiej Grupy Zbrojeniowej" - czytamy w komunikacie.  Od 1 stycznia 2016 r. w wykazie

Rząd zajmie się projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych w III kw.

ustawa pozwoli na dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach lokalnych począwszy od roku 2019" - czytamy w informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Według Kancelarii, zaproponowane zmiany w sposobie dofinansowania zadań na drogach publicznych zarządzanych przez powiaty i gminy

Instytut Jagielloński: Domniemany zakup fregat nie służyłby obronności Polski

; - czytamy w stanowisku Instytutu. Fregaty te mają według MON zapewnić obronę przeciwlotniczą północnej Polski. Tymczasem nie mają one żadnych szans, aby wykonać to zadanie, podkreślono w dokumencie. "Ze względu na bliskość Kaliningradu i rozmieszczoną tam ilość rakiet przeciwokrętowych (ponad 150

Projekt budżetu 2017: Wydatki na obronę narodową to 37,35 mld zł, tj. 2,01% PKB

wyposażenia, energii oraz środków żywności - 7 100 525 tys. zł; - emerytury i renty dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - 6 609 339 tys. zł; - pozostałe wydatki bieżące - 1 573 595 tys. zł; - dotacje na zadania związane z obronnością - 1 184 788 tys. zł

Rusza produkcja Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo-Artyleryjskiego 'Pilica'

wówczas decyzją, było wyzwaniem zarówno dla zamawiającego, jak i wykonawcy. Realizacja zadania była możliwa dzięki bliskiej współpracy pomiędzy PGZ a IU MON. Opracowywany i konsultowany przez blisko rok dokument stał się dla Zamawiającego narzędziem do wyboru finalnej konfiguracji systemu"

IAI deklaruje 90% transferu technologii i produkcji w ofercie dla programu Narew

terenie i oddelegowanie pojazdu-nośnika do innych zadań. Zwarta bryła złożonej wyrzutni utrudnia jej wykrycie a nawet identyfikację np. w kolumnie pojazdów, co wpływa na przeżywalność systemu. Israel Aerospace Industries (IAI Ltd.) jest największą izraelską firmą lotniczą i zbrojeniową. Specjalizuje się

Eurofighter chce dostarczyć Polsce samolot i deklaruje transfer technologii

. Dokument zawiera konkretne zadania, rozdzielone dla poszczególnych części resortu obrony narodowej wraz z terminem ich wykonania, wynikające z wniosków wskazanych w niejawnym raporcie z SPO. Konsorcjum Eurofighter zaoferowało Polsce wzięcie pod uwagę samolotu Eurofighter Typhoon podczas wrześniowych

ARP obejmie 44% udziałów PIAP Space

. Bezpośrednie zaangażowanie w PIAP Space to kolejny krok, który wzmocni finansowo spółkę. To ważne, bo polski sektor jest gotowy na wejście w najbardziej zaawansowane projekty, a naszym zadaniem jest ułatwienie branży tego zadania - dodał wiceprezes ARP Dariusz Śliwowski. Wykorzystanie robotyki w

Projekt nowelizacji budżetu na 2015 r. został przesłany do Sejmu

zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. W części 20 – Gospodarka, w cz. 26 – Łączność i części 85 – Budżety wojewodów ograniczone zostały wydatki przeznaczone na zadania wynikające z Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych" - podano w projekcie

Rząd przyjął projekt budżetu na 2018 r. z 3,8% wzrostu PKB, 41,5 mld zł deficytu

; - waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7%; wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Polski; - kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego; - dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego

PGZ i Autosan mają porozumienie z PGE, Tauronem i Eneą ws. rozwoju e-mobilności

Taurona Filip Grzegorczyk. Dla sprawnej realizacji zawartego porozumienia strony postanowiły powołać zespół roboczy, którego zadaniem będzie wypracowanie, zgodnie z harmonogramem, ramowego planu działań uwzględniającego gotowość stron do realizacji założonych celów. "Grupa Enea bierze aktywny

Godło 'Teraz Polska' otrzymało 14 produktów, 9 usług i 1 innowacja

dowartościować krajową produkcję i usługi, a konsumentów zachęcić, by nie 'zachłysnęli się' wyrobami z Zachodu, i wskazać im najlepszych z najlepszych: liderów jakości, użyteczności, innowacyjności. Zadanie zostało wykonane, ale po względnie spokojnych 30 latach znów zdarzył się wstrząs, a my mieliśmy poczucie

PGZ zainaugurowała działalność centrum rozwoju bezzałogowców w Bydgoszczy

innowacyjnymi systemami BSP na poziomie Grupy PGZ. W Centrum będą realizowane następujące zadania: projektowanie systemów BSP, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie systemów BSP, produkcja i serwisowanie systemów BSP, integracja, modernizacja oraz modyfikacja systemów BSP. "Tworząc Centrum

Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 r. z 3,8% wzrostu PKB, 28,5 mld zł deficytu

modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, - programu modernizacji Służby Więziennej latach 2017-2020, - wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, - finansowania zadań w obszarze

MON ma umowę na zestawy rakietowe I fazy systemu Wisła warte ok. 4,65 mld USD

jednym z głównych elementów tworzących system obrony powietrznej kraju. Jego podstawowym zadaniem będzie zwalczanie taktycznych rakiet balistycznych krótkiego zasięgu (w tym manewrujących), rakiet samosterujących oraz pilotowanych środków napadu powietrznego w całym zakresie prędkości i wysokości lotu

Sfinks miał 3,04 mln zł straty netto, 0,81 mln zł straty EBIT w I poł. 2018 r.

, stopniowo poszerzając zasięg usługi o kolejne lokale i miasta, wymieniono w materiale. "Rozwój zasięgu, portfolio marek i kanałów sprzedaży to jedno z zadań wyznaczonych przez strategię rozwoju, jaką przyjęliśmy w ubiegłym roku. Jednocześnie finalizujemy wdrażanie kilku ważnych i szeroko zakrojonych

Okręt patrolowy "Ślązak" już na wodzie. Marynarka Wojenna odbudowuje siły na Bałtyku

zdaniem po doświadczeniach ze "Ślązakiem" widać, że polskie stocznie są w stanie poradzić sobie z zadaniem. W tym roku ma być jeszcze wodowany w Gdańsku niszczyciel min Kormoran II, który według zamierzeń ma wejść do służby w 2016 r. razem ze "Ślązakiem".

PiS chce przenieść zakupy uzbrojenia z MON do nowej agencji

pozyskiwania uzbrojenia jest dysfunkcyjny. Za jego pomocą nie ma możliwości zrealizowania programu restrukturyzacji armii. W tym celu należy powołać niezależną Agencję do Spraw Uzbrojenia, która przejmie od MON sprawy związane z zakupem wyposażenia dla wojska. Zadaniem Agencji będzie przygotowywanie i

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

dla wszystkich zainteresowanych. ŚRODA Shoper dołączył jako partner akcji 'Zarabiaj Online', której której głównym zadaniem jest umożliwienie – małym firmom i sklepom, które do tej pory nie działały w e-handlu – łatwego startu ze sprzedażą w internecie, podała firma.  Moment

Broń i klasztor. Państwowy holding wspomoże ojców oblatów

; informowaliśmy już wcześniej o wykraczającej poza oczywiste zadania działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obracająca olbrzymimi kwotami instytucja (w 2015 r. było to 6,4 mld zł) organizuje cykliczne debaty, które z ekologią mają niewiele wspólnego, m.in. o "żołnierzach

PZL-Świdnik: Armie świata kupują maszyny produkowane w swoich krajach

-Świdnik Krzysztofa Krystowskiego. "Obiektywny wybór najlepszego śmigłowca jest zadaniem niezwykle trudnym. Jednak praktyka z wielu krajów pokazuje, że armie wybierają maszyny produkowane w swoich krajach, co tworzy etaty na miejscu. Właśnie tak się rozwiązuje ten dylemat na świecie"

Mielec i Świdnik zacierają ręce po zerwaniu rozmów o caracalach

wykorzystywać do różnych zadań, m.in. transportowych czy zwalczania okrętów podwodnych. Zamówienie z wolnej ręki? - W tegorocznym budżecie MON na zakup śmigłowców zapisane jest 1,9 mld zł. Żeby te środki skonsumować, należałoby decyzje podejmować bardzo szybko. Poza przetargiem są i inne możliwości wyboru

PFR nowym inwestorem z 24-proc. udziałem w spółce WB Electronics

w ramach strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju realizowany jest także program Żwirko i Wigura, którego zadaniem jest rozwój sektora bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów). Spółka Flytronic z Grupy WB jest polskim liderem w produkcji systemów bezzałogowych. "Bardzo cieszymy się

Eksport PZL-Świdnik wzrósł o ok. 10% r/r do ponad 701 mln zł w 2015 r.

dotychczasowe podejście, zakładające zakup jednej maszyny do wszystkich zadań, "nie broni się". Równolegle toczy się postępowanie sądowe, będące rezultatem pozwu Świdnika, o unieważnienie dotychczasowego przetargu. Pierwsze posiedzenie sądu odbyło się 29 stycznia, kolejne jest planowane na 21 marca

Prezydent Francji przekłada wizytę w Polsce z powodu caracali

strony producenta - mówi PAP szef "Nowej Techniki Wojskowej" Mariusz Cielma. Siemoniak: Nie wywołuje się kryzysów w relacji z takim partnerem - Decyzja o zerwaniu negocjacji jest suwerenną decyzją rządu. Oceniam ją krytycznie, ale rząd ma do niej prawo. Jednak zadaniem rządu jest także

Balcerowicz: Ukraińcy są mi bardzo życzliwi

dużo do zrobienia. Chcę być w Kijowie co najmniej raz na dwa tygodnie, a komunikować się mogę także z Warszawy, za pośrednictwem internetu. Nie obawia się pan porażki? Minister gospodarki, pochodzący z Litwy Aivaras Abromavieius zrezygnował z pracy dla ukraińskiego rządu. - Wszystkie ważne zadania

Blisko 30% żołnierzy wybrałoby śmigłowce z PZL Mielec dla wojska

Polaków odsetek ten wyniósł 33%. Negatywnie na zadane pytanie (raczej nie, zdecydowanie nie) odpowiedziało odpowiednio: 40% i 39%. Wśród trzech najważniejszych kryteriów wg których polski rząd powinien kierować się kupując broń dla wojska ankietowani wymienili: wysoka jakość (71% żołnierze, 45% Polacy

NIK: Prywatyzacja PKP Energetyki była legalna, ale niesie ryzyka

złagodzone dzięki istniejącym uregulowaniom ustawowym - w zakresie realizacji zadań obronnych, obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej czy administrowania infrastrukturą krytyczną. Regulacje te pozwalają na wyegzekwowanie wykonywania przez PKP Energetyka związanych z tym obowiązków

ARP: Innowacyjność małych firm może wspierać potrzeby dużych przedsiębiorstw

. Ich pierwsza edycja przyniosła 87 innowacyjnych pomysłów na 35 zadanych tematów. Te liczby pokazują, że podobne projekty mają sens i opłacają się polskiej gospodarce. Na pewno będziemy angażować się w kolejne tego typu projekty" – powiedział Szaniawski podczas panelu „Jak odblokować

Piękne elewacje, ceglane mury, wysokie sufity, duże okna - nieruchomości historyczne urzekają inwestorów. A zysk?

Rolnictwa (przejął część zadań Agencji Nieruchomości Rolnych). – Staramy się sprzedać zabytkowe nieruchomości inwestorom, którzy zobowiążą się przywrócić im dawny blask i wyjątkowy charakter. Oczywiście nie jest to łatwe, bo wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych oraz aktywnej współpracy z

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Koszty realizacji zadań WSI, w zakresie których - ze względu na wyłączenie ich jawności - nie mogą być stosowane przepisy o finansach publicznych, przepisy o rachunkowości oraz

Ile mógłbyś zapłacić za miecz Napoleona, albo truflę? Oni zapłacili słono. 16 najdroższych rzeczy świata [RANKING]

"przestronną przechowalnię bagażu" - czytamy na stronie producenta. Wartość: 60 milionów dolarów Tianhe-2 jest chińskim superkomputerem zbudowanym przy współpracy 1300 naukowców i programistów. "Droga Mleczna 2", bo tak można przetłumaczyć jego nazwę, ma za zadanie wykonywać

Ile jeszcze oszczędności wytrzyma Grek?

W zeszłym tygodniu do Aten przyjechali przedstawiciele tzw. trojki. Przedstawiciel UE Matthias Mors, Klaus Masuch z EBC i Poul Thomsen reprezentujący MFW są w Grecji symbolem drastycznych wyrzeczeń i obniżenia standardu życia w ostatnich latach. Zadaniem "trojki" jest bowiem dbanie o to

Polska armia się zbroi i przejada miliardy złotych

pierwszy wydzielono rezerwę celową 3,5 mld zł na finansowanie 14 priorytetowych zadań modernizacyjnych, m.in. obrony powietrznej, zakupu śmigłowców wielozadaniowych i systemu szkolenia pilotów AJT. W sumie te programy pochłoną do 2022 r. aż 91,5 mld zł. W tym roku już podpisano dwie umowy przewidziane w

Krynica 2016. LOT chce przewieźć ponad 10,4 mln pasażerów w 2020 roku

gospodarczego. Ułatwia przemieszczanie się inwestorów i turystów. Chcemy łączyć regiony i przez nasz port centralny transferować ruch - powiedział Milczarski. - Będziemy się kierować wykładnią zysku, a nie ideologii. Jeśli będą nam się opłacały czartery to będziemy je wykonywali. Naszym największym zadaniem

Wielkie banki zmieniają strategię. Wojna na zyski

wzrostem kredytów niespłacanych w terminie. W tej konkurencji bowiem od dawna górą jest Pekao - 7,3 proc. niespłacanych terminowo pożyczek. Ale trzeba przyznać, że w PKO BP też odrobili zadanie domowe, bo tu udział kredytów niespłacanych w terminie nie przekracza 8,2 proc. Łatanie dziur wyższymi prowizjami

Przegląd informacji ze spółek

wartość umowy wyniesie blisko 7 mln zł, poinformował prezes Piotr Kubaszewski. Oferta ZUE na rewitalizację linii kolejowej nr 137 na odcinku Katowice – Chorzów Batory w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 134, 137 i 138 na odcinku Gliwice Łabędy - Katowice

Andrzej Blikle: Niska jakość to wina złego szefa

spojrzę w oczy komuś, kogo przydzieliłem do najgorszych" - żalił mi się. Wszystkim dał maksymalną ocenę, a sobie najgorszą. Uzasadnił tym, że nie potrafił wykonać zadania służbowego. Samokrytyka. - Jeśli celem oceny rocznej ma być zwiększenie wydajności pracy, to zastanówmy się, czy tego nie można

Mateusz Kusznierewicz. Od sportowca do przedsiębiorcy

trenerami. Radzę wszystkim, aby po zakończeniu kariery sportowej zadali sobie podstawowe pytanie, co sprawia im przyjemność w życiu. Najlepiej wypisać na kartce trzy-cztery rzeczy, które chciałoby się robić każdego dnia. Potem wypisać swoje mocne strony. Mogą to być: odporność psychiczna, dobra komunikacja

Brexit. Brytyjskie sny o potędze

europejskich sił obronnych - odparł Owen (który, nawiasem mówiąc, doradza firmie Epion Holdings rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa). Chwilę później ktoś zapytał go, jak jego zdaniem potoczyłyby się losy Wielkiej Brytanii, gdyby została w Unii podczas załamania strefy euro. Odparł, że fatalnie. - Mam dom

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

kolejowym (Dz. U. z Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.12) ) art. 5a otrzymuje brzmienie: "Art. 5a. Do zadań z zakresu zarządzania infrastrukturą kolejową o znaczeniu obronnym, przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

Inwestuj w ludzi!

zaczęli dawać dzieciom dużo łatwiejsze zadania i cały czas je chwalili. To pomagało budować ich poczucie własnej wartości. Już po dwóch, trzech miesiącach dzwonili do nas kuratorzy sądowi, żeby zapytać, co się stało. Dzieci przestały być outsiderami. Inny przykład. Byłem kiedyś w ośrodku pomocy przy

Wałęsa namawiał do połączenia Polski i Niemiec? Sprawdziliśmy, co naprawdę powiedział

"że ta tendencja jest naturalna, w przeciwieństwie do tendencji przytulania się do Rosjan". Rymanowski z TVN24 wystawia Wałęsę posłowi Brudzińskiemu z PiS Dzisiaj w porannym programie TVN24 Bogdan Rymanowski gościł posła PiS Joachima Brudzińskiego. I zadał takie pytanie: - Jak podoba się panu

Piotr Rozwadowski: chaos w resorcie skarbu

Ministerstwem Skarbu stoją pilne zadania porządkowania struktury własnościowej w gospodarce. Na przekształcenia własnościowe niecierpliwie czekają strategiczne sektory polskiej gospodarki: elektroenergetyka, gazownictwo, przemysł obronny i stoczniowy, spółki wielkiej syntezy chemicznej i górnictwo węgla

Projekt stworzenia europejskich sił zbrojnych zagraża przyszłości NATO

Patriot (tzw. PAC-3), którego zadaniem jest przechwytywanie rakiet przeciwnika. Dodatkowo będą go wspierać zawieszone na orbicie satelity z działami laserowymi. Do stycznia tego roku przeprowadzono cztery testy z tak zwanymi kill vehicles, czyli antyrakietami. Narodowy System Obrony Antybalistycznej - jak

Historia Unii Europejskiej - Od końca II wojny światowej do 1995 r.

, podpisuje sześć państw. Oprócz Francji i Niemiec traktat podpisały: Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. 1954 Jak się niebawem okazało, jednoczenie Europy nie było zadaniem łatwym. Pierwszy kryzys nastąpił już trzy lata po powstaniu EWWiS. Sukces tej organizacji sprawił, że europejscy przywódcy