zadania drogowe

MI: Ponad 215 mln zł na zadania drogowe w 8 województwach

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji kolejnych 10 programów inwestycji i 3 aneksy do programów inwestycji dla zadań drogowych w ośmiu województwach, których łączny koszt wynosi ponad 215 mln zł, podał resort infrastruktury

MI zrealizuje zadania drogowe w 8 województwach za łączną kwotę ok. 262 mln zł

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 10 programów inwestycji i 3 aneksy do programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to prawie 262 mln zł, podało Ministerstwo Infrastruktury (MI). Są to zadania związane z

MI zatwierdziło programy inwestycji dla 12 zadań drogowych za łącznie 300 mln zł

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 12 Programów Inwestycji dla zadań drogowych o łącznej wartości ok. 300 mln zł. Inwestycje te będą realizowane w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, opolskim, świętokrzyskim

Weber z MI: Obecnie w realizacji są zadania z programu budowy dróg za 53 mld zł

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - W ramach "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023" w realizacji znajdują się obecnie zadania o łącznej wartości ok. 53 mld zł, poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. "W ramach programu w tej chwili […] w realizacji

MI zatwierdził programy inwestycji na sieci dróg krajowych warte 582 mln zł

. Okres realizacji: 2022 Woj. zachodniopomorskie Przebudowa przepustu w ciągu DK 20 w m. Chociwel W ramach zadania rozebrane zostaną stare, zniszczone głowice przepustu, zostanie wykonany nowy przepust wraz z urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego  bariery, barieroporęcze

MI zatwierdziło 16 inwestycji na rzecz bezpieczeństwa ruchu za ok. 40 mln zł

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Minister infrastruktury zatwierdził do realizacji 16 programów inwestycji dla zadań drogowych o wartości ok. 40 mln zł, podał resort. Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś

Unibep rozwiązał umowę na prace drogowe na Ukrainie

weszła w fazę prac budowlanych. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami porozumienia, na dzień jego zawarcia, strony potwierdziły brak wzajemnych roszczeń związanych z realizacją umowy" - czytamy w komunikacie. We wrześniu 2017 r. Unibep informował, że zawarł umowę na realizację zadania pn

Oferta Aldesa Construcciones Polska za 692,5 mln zł wybrana na odcinek S7

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wartość oferty to ok. 692,5 mln zł. "Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa prawie 13 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która

MI skierowało do realizacji obwodnice Siedlec i Zambrowa

drogami krajowymi nr 63 i 66. Inwestycja będzie stanowiła także dopełnienie układu drogowego, który powstał po zrealizowaniu drogi ekspresowej S8, podano także. W ramach zadania powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości 7 km. Obwodnica Zambrowa zostanie

MI: Plan finansowy Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 r. został uzgodniony

powiatowej infrastruktury drogowej i dostosowanie ich do kryteriów przewidzianych w ustawie o FDS. Następnie wojewodowie przeprowadzą nabory uzupełniające, do wysokości maksymalnego limitu środków, określonego dla każdego z województw, podano także. Dofinansowanie ze środków FDS na zadania powiatowe i

Budimex ma umowę na budowę odcinka drogi S5 za 165,6 mln zł netto

systemie Projektuj i Buduj. Wykonawca zadania ma możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym. W takim wypadku musi w ciągu 5 miesięcy złożyć wniosek o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawca może także wykonywać zadanie bez

Rzeczkowska z MF: Wdrożenie nowego poboru opłat drogowych na początku 2020 r.

;Przejęcie zadań z dniem 1 lipca nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi obowiązkami dla przewoźników, dla podmiotów, które są zobowiązane do uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd droga płatną" - powiedziała Rzeczkowska na spotkaniu z dziennikarzami. "Zgodnie z przepisami nowelizacji ustawy o

MI skierowało do realizacji 3 obwodnice w woj. podlaskim

ekspresowej od końca realizowanej obwodnicy Suwałk do granicy państwa w Budzisku. W ramach zadania powstaną m.in. węzły drogowe: Suwałki Północ i Szypliszki, przebudowana zostanie infrastruktura techniczna oraz zbudowane drogi dojazdowe dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzenia ochrony środowiska

PORR i Mota-Engil CE mają umowę na odc. S1 Mysłowice-Bielsko Biała za 990 mln zł

zatwierdzony projekt wybudowana wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji pozwalających na użytkowanie tej trasy. Wykonawca będzie miał za zadanie wybudować m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), trzy węzły drogowe (Oświęcim, Wola, Brzeszcze

Trakcja ma umowę na 56,73 mln zł netto na budowę mostów w ciągu drogi nr 455

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Trakcja PRKiI ma umowę z gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje na wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres kontraktu na zadaniu pn. "03940 - Budowa mostów B. Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu

ZUE złożyło najtańszą ofertę, za 382,2 mln zł, na budowę linii tram. w Olsztynie

zadania: 791 dni od daty zawarcia umowy. Kryteria oceny ofert stanowią: 1) cena - waga: 60%, 2) okres dodatkowej rękojmi - waga: 10%, 3) organizacja robót - waga: 15%, 4) utrzymanie terminu mimo dodatkowych kolizji sieci - waga: 5%, 5) doświadczenie kierownika budowy - waga: 3%, 6) doświadczenie

MI zatwierdziło programy inwestycji dla obwodnic Osieka i Chmielnika

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził programy inwestycji dla obwodnic Osieka w ciągu drogi krajowej nr 79 oraz Chmielnika w ciągu dróg krajowych nr 73 i 78, podał resort. To kolejne zadania skierowane do realizacji w ramach programu budowy 100

Weber z MI: W fazie projektowania bądź budowy jest obecnie 1126 km dróg

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - W fazie projektowania bądź budowy w ramach "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023" znajduje się 89 zadań o wartości ponad 48 mld zł i długości 1126 km, poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Przypomniał, że budżet programu

Sejm przyjął projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

dofinansować także zadania wieloletnie. Z Funduszu będzie można również dofinansować zadania mostowe, ale tylko takie którym przyznano wsparcie na przygotowanie inwestycji z rządowego programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej – Mosty dla Regionów. Jak zapowiadano wcześniej

Ekonomiści Banku Pekao stworzyli dzienny indeks śledzący aktywność gospodarczą

połączenie wewnętrznych danych bankowych na temat aktywności klientów, przy zachowaniu pełnej ochrony danych osobowych i informacji handlowej oraz danych dostępnych publicznie" - powiedział główny ekonomista Banku Pekao Ernest Pytlarczyk, cytowany w komunikacie. Zadaniem nowego indeksu jest śledzenie

PORR ma umowę na dostosowanie 12 km DK18 do parametrów autostrady za 185 mln zł

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z PORR umowę na przebudowę i dostosowanie ok. 12 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady za ponad 185 mln zł, podała Dyrekcja. "Zwycięzca przetargu w ramach zamówienia ma za zadanie

Erbud ma umowę na ośrodek kliniczno-naukowy w Zabrzu za 132,1 mln zł

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Erbud podpisał umowę na zadanie inwestycyjne w trybie "zaprojektuj i wybuduj" pn.: "Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Zbigniewa Religi" w

Sejm za nowelizacją prawa o ruchu drogowym dot. uproszczeń rejestracji pojazdów

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy prawo o ruchu drogowym, zakładającą uproszczenie rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów, a także zmniejszenie zadań dla organów samorządowych w tym zakresie. Kierowcy nie będą też musieli posiadać przy sobie

Weber z MI: W tym roku co najmniej 15 przetargów na budowę obwodnic

ogłosimy co najmniej przetargów 15 na realizację tych zadań. Tak, że to kolejne środki, które angażujemy w takie obwodnice jak Żodyń, Gostyń, Gryfino, Strzelce Krajeńskie, Brzezie, Wąchock - te przetargi zostaną uruchomione jeszcze w tym roku" - powiedział Weber w Sejmie. "Na tę chwile mamy

Rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

. "Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych (zadań powiatowych i gminnych). Dofinansowanie obejmie także budowę, przebudowę i remonty dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym (zadania obronne). Wsparcie ma także dotyczyć

Konsorcjum ZUE ma umowę na prace w Gorzowie Wlkp. za 69 mln zł

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Konsorcjum ZUE podpisało z miastem Gorzów Wielkopolski umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach zadania pn. System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp." Wartość

Oferta Budimeksu za 333,5 mln zł najkorzystniejsza na odcinek S19 w podkarpackim

węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) będzie stanowił część szlaku Via Carpatia. Realizowany będzie w systemie "projektuj i buduj". Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

MSWiA planuje likwidację Inspekcji Transportu Drogowego

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) planuje likwidację Inspekcji Transportu Drogowego i przekazanie jej zadań pomiędzy inne, funkcjonujące obecnie organy, podał resort, odpowiadając na interpelację poselską. Resort podał, że 2 czerwca 2016

BGK: Wydatki KFD na rozwój infrastruktury drogowej wyniosą 11,7 mld zł w 2019 r.

poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie

GDDKiA rozpoczęła procedurę przetargową na 16 km autostrady A18

temat warunków udziału w przetargu, zakres zamówienia i termin składania ofert. Wykonawca będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię drogi numer 18 oraz jej otoczenie. W zakres inwestycji wchodzi również budowa dróg dojazdowych, przebudowa węzła Iłowa oraz budowa urządzeń infrastruktury

MI: Programy inwestycji dla obwodnic Dzwoli oraz Gorajca zatwierdzone

umowy w IV kwartale 2021 r. Inwestycje zostały ujęte w Programie budowy 100 obwodnic i w ramach zadań powstaną nowe odcinki drogi krajowej nr 74, klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym), o łącznej długości niemal 10 km, podano. "Dzięki budowie obwodnic Dzwoli i Gorajca nastąpi poprawa

MI: Ponad połowa zadań z Programu budowy 100 obwodnic skierowana do realizacji

Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - Minister infrastruktury zatwierdził program inwestycji dla obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45 i tym samym od momentu ogłoszenia listy zadań w "Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030" do realizacji skierowanych została już ponad

MI: Koszt budowy 100 obwodnic w l. 2020-2030 wyniesie ok. 28 mld zł

najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie

NIK: Przez 7 lat administracji nie udało się opracować optymalnego poboru e-myta

elektronicznej. I to należy uznać za największą porażkę administracji rządowej przy realizacji tego zadania" - stwierdzono również. Elektroniczny system poboru opłat za przejazdy autobusów, ciężarówek w transporcie drogowym oraz aut dostawczych drogami ekspresowymi, krajowymi i autostradami funkcjonuje w

MFPR: Rząd dofinansuje budowę mostu na Wiśle w ramach 'Mostów dla Regionów'

kozienickiego. Głównym celem rządowego programu jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. Na realizację programu rząd przeznaczył około 2,3 mld zł. W programie "Mosty dla Regionów" można było ubiegać się o dotację na dofinansowanie zadań dotyczących

CPK i GDDKiA podpisały porozumienie o współpracy przy inwestycjach drogowych

Marcin Horała podczas konferencji prasowej. P.o. dyrektora GDDKiA Tomasz Żuchowski przypomniał, że najważniejsze zadania drogowe związane z dojazdem do CPK to poszerzenie autostrady A2 do trzech pasów pomiędzy Warszawą a Łodzią oraz "duża" Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. "Co

Oferta konsorcjum Wasko za 37,4 mln zł wybrana w przetargu GDDKiA

Krajowych i Autostrad dla zadania pn. Integracja elementów Systemu Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S12, S17 i S19 – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym, podało Wasko. "Przedmiotem zamówienia jest: Integracja elementów Systemu Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S12, S17 i

GDDKiA ma umowę z firmą Polaqua na realizację odcinka A2 za ok. 559,2 mln zł

prac przewidywane jest jesienią 2023 r., podano w komunikacie. "Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa po nowym śladzie 12,5 km odcinka autostrady o przekroju dwujezdniowym, z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę

MI zatwierdziło do realizacji 12 programów inwestycji drogowych za 185 mln zł

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 12 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 185 mln zł, poinformował resort. "Są to zadania związane z rozbudową odcinków dróg krajowych i wzmocnieniem ich nawierzchni do

MIB zatwierdziło 11 inwestycji, których łączny koszt to 782 mln zł

Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził do realizacji 11 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 782 mln zł, poinformował resort. Są to zadania związane z budową obwodnic, rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych

MI: Jest umowa ws. budowy nowego mostu granicznego na Odrze k/Kostrzyna

Ministerstwo Infrastruktury umowy w tej sprawie, przypomina resort. Każde z państw poniesie koszty budowy obiektu po swojej stronie granicy. Inwestycję po stronie polskiej, wartości ok. 97 mln zł finansowaną ze środków budżetu państwa, zaplanowano na lata 2020-2025. Za wykonanie zadania odpowiedzialna jest

MIB: Nowe kryteria oceny wniosków samorządów na inwestycje drogowe

podczas naboru wniosków i realizacji zadań w poprzednich latach. Są one wynikiem współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i samorządów na rzecz usprawnienia procesu realizacji 'Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej'" - czytamy dalej.  Nowe kryteria oceny

MI zatwierdziła program inwestycji dla obwodnicy Zamościa

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził program inwestycji dla obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74. W ramach zadania powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości 19 km, podał resort. To kolejna

Budimex ma umowę na rozbudowę obwodnicy Łańcuta za 115,8 mln zł

umowa jest przykładem na to, że wspólne starania rządu i samorządu przynoszą efekty. Pokazuje to także, że realizujemy nie tylko duże zadania, ale nie zapominamy też o tych mniejszych. Mniejszych, jednak nie znaczy mniej ważnych, bo dzięki tej inwestycji znacząco poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców i

Resort infrastruktury skierował do realizacji pierwszą ze 100 obwodnic: Wąchocka

;Program budowy 100 obwodnic to poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. Dotrzymujemy słowa i zgodnie z zapowiedzią dzisiaj zatwierdzamy finansowanie dla pierwszego zadania z tego programu"

GDDKiA rozpoczęła postępowanie przetargowe na dwa odcinki S19 w woj. podlaskim

Zachód zaplanowany został węzeł Białystok Zachód łączący S19 z drogą ekspresową S8. Zadanie obejmować będzie budowę Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwodu Drogowego, 14 obiektów inżynierskich, w tym dwóch mostów - nad rzeką Supraśl i rzeką Białą, a także wiaduktu kolejowego nad torami linii Białystok - Ełk

PKP PLK i GDDKiA będą ściślej współpracować przy inwestycjach

na proces od przygotowania po realizację zadań zarządcy infrastruktury oraz partnerów'' – powiedział prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, cytowany w komunikacie Współpraca ma na celu koordynację i tym samym skrócenie procedur formalno-prawnych oraz wzajemną wymianę materiałów i

Mirbud wykona prace dla Portu Lotniczego Gdańsk za 14,3 mln zł brutto

Warszawa, 13.07.2016 (ISBnews) - Mirbud podpisał umowę z Portem Lotniczym Gdańsk na realizację zadania  'Budowa budynku magazynowego z funkcją administracyjną oraz układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", podała spółka. Wartość umowy brutto wynosi 14,3 mln

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym ws. przewozu osób

przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego. Ponadto licencja w zakresie przewozu osób taksówką będzie udzielana jedynie na określony obszar, a nie jak dotychczas także na określony pojazd. Jednocześnie do katalogu zadań Inspekcji Transportu Drogowego dodano

Budimex ma umowę na odcinek S61 w podlaskim za 278,16 mln zł netto

. "W ramach odcinka drogi ekspresowej S61 o długości 18 km powstanie węzeł drogowy Grabowo. Zadanie obejmuje także wykonanie części drugiej nitki obwodnicy Stawisk oraz przebudowanie fragmentu istniejącej jezdni obwodnicy. Realizacja zadania obejmuje budowę: 21 obiektów  inżynierskich, 59

Emilewicz: Tworzymy listę projektów z finansowaniem z Fund. Odbudowy i Rozwoju

około 160 mld euro, w tym ok. 125 mld euro w formie bezpośrednich dotacji. "Dzisiaj naszym największym zadaniem i wyzwaniem jest to, byśmy […]  potrafili te środki bardzo dobrze zainwestować […] Jeszcze dziś po południu mamy kolejne spotkanie uzgodnieniowe, międzyresortowe w

Prezydent podpisał ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

uwagi na niewystarczający poziom środków finansowych na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w powyższym zakresie. Wprowadzone regulacje mają przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości poprzez dofinansowanie autobusowego publicznego transportu

Oferta konsorcjum ZUE najkorzystniejsza w przetargu w Krakowie

Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Pełna nazwa zadania inwestycyjnego w Krakowie brzmi "Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła

MIB: Ponad 1,74 mld zł na bezpieczeństwo na drogach i mostach w tym roku

Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. "Pierwsze inwestycje z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PLMN zostały skierowane do realizacji w styczniu 2016 r. Było to 16 zadań o wartości 35 mln zł. Dziś do listy PLMN zostało dołączonych 276 kolejnych zadań. Limit

Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa najkorzystniejsza na odcinek S19 (aktual.)

Małopolski Północ (z węzłem), będący częścią trasy Via Carpatia, realizowany będzie w systemie "projektuj i buduj". Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami

GDDKiA: Oferta konsorcjum Polimeksu-Mostostalu najkorzystniejsza na odcinek S19

(z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem), będący częścią trasy Via Carpatia, realizowany będzie w systemie "projektuj i buduj". Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Adamczyk: ITD po przejęciu opłat drogowych zacznie prace nad jednolitym systemem

; - przypomniał minister. Adamczyk podkreślił także, że jednym z celów przekazania do ITD kompetencji w obszarze poboru opłat drogowych jest obniżenie kosztów. "Przejmując zadania ITD będzie mogła optymalizować koszty, państwo będzie miało nad nimi bezpośrednią kontrolę" - powiedział, dodając, że

Mirbud ma umowę na obwodnicę Poręby i Zawiercia za 415 mln zł

, decyzje niezbędne dla wykonania kontraktu, wykona roboty budowlane oraz uzyska decyzje o pozwoleniu na użytkowanie" - czytamy w komunikacie. Inwestycja obejmuje budowę dwóch węzłów drogowych: Kuźnica i Kromołów. W ramach zadania powstanie 12 obiektów inżynierskich: 7 wiaduktów, 4 mosty, przejście

PORR ma umowę na odcinek S16 Borki Wielkie - Mrągowo za 625,9 mln zł

na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, przypomina resort. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020-2023. Droga krajowa nr 16 stanowi główny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur w układzie równoleżnikowym. Trasa ta ma znaczenie międzynarodowe

Szersze uprawnienia drogówki. Za wysiadanie z auta podczas kontroli drogowej grozi ci 500 zł kary. A co z zasadą "ręce na kierownicy"?

bardziej przejrzyste, była potrzebna przede wszystkim tym osobom, którym przeszkadzał np. widok radiowozu stojącego w zatoczce autobusowej, gdzie nie można się zatrzymywać. – Policjant nie może być traktowany jako typowy uczestnik ruchu drogowego, ponieważ wykonuje zadania w zakresie dbania o

Erbud ma umowę warunkową na budynek mieszkalny w Szczecinie za 28,5 mln zł netto

warunkiem zawieszającym, że inwestorowi zostanie udzielony kredyt na realizację zadania inwestycyjnego w terminie do dnia 15 lutego 2019 r." - czytamy w komunikacie. Inwestorem jest Best Deweloper. Termin realizacji to okres 22.11.2018 - 26.08.2020, podano także. Grupa Erbud to polska grupa

Erbud Industry ma umowę z Tauronem na remont kotła w Sierszy za 21 mln zł netto

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Erbud Industry Południe, spółka pośrednio zależna w 99,3% od Erbudu, zawarła z Tauronem Wytwarzanie umowę na remont kapitalny kotła OFz-425 nr 2 w Elektrowni Siersza w Trzebini za 20,99 mln zł netto, podał Erbud. Termin realizacji zadania wyznaczono od 10

Umowa Unibepu na prace drogowe na Ukrainie za 14,8 mln zł wejdzie w życie 29 V

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Unibep otrzymał od Ministerstwa Finansów RP zawiadomienie o akceptacji treści kontraktu budowlanego zawartego pomiędzy spółką a Służbą Drogową w Obwodzie Lwowskim na realizację zadania pn. "Kompleksowy remont drogi użytku publicznego o znaczeniu krajowym T-14

MIB: Inspekcja Transportu Drogowego zajmie się poborem opłat od XI 2018 r.

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Sejm uchwalił nowelizację ustawy o drogach publicznych, która zakłada przeniesienie zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do Głównego Inspektora

Rząd przyjął ostateczną wersję projektu zrównoważonego budżetu na 2020 rok

dotyczących transportu: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym przez Fundusz Dróg Samorządowych; * realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości przez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o

Polaqua z najtańszą ofertą za 559,2 mln zł na odcinek autostrady A2

;- STECOL, Chiny 749 195 586,73 zł - Budimex, podano w komunikacie. Z zestawienia ofert wynika, że w zakresie kryteriów pozacenowych (przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy i termin realizacji kontraktu) oferty były jednakowe. "Wykonawca na realizację zadania będzie miał 36

Coraz chętniej donosimy policji na piratów drogowych. Nie akceptujemy też jazdy bez OC

Zmienia się podejście Polaków do łamania przepisów drogowych. Coraz mniej akceptujemy takie zachowania i upowszechniają się działania, które do niedawna uważane były za donosicielstwo. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), do którego zadań należy m.in. kontrola, czy posiadacze aut kupują

Chińska Stecol Corporation z najtańszą ofertą, wartą 530,8 mln zł na fragment A2

kryteriów pozacenowych wykonawcy zadeklarowali się jednakowo. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (w tym złożenie wniosku o ZRID po 10 miesiącach od daty rozpoczęcia). Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji

Erbud ma umowę na modernizację szpitala w Krakowie za 30 mln zł

Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Erbud podpisał ze Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie umowę na dwie realizacje w formule "zaprojektuj i wybuduj", poinformowała spółka. Łączna wartość kontraktu wynosi 30 mln zł, podano także. "Pierwsze z zadań zapisanych w

Rząd przyjął projekt budżetu na 2020 r. z 3,7% wzrostu PKB i zerowym deficytem

kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym przez Fundusz Dróg Samorządowych; - realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości przez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

GDDKiA wezwała kons. Vistalu o zwrot zaliczki i zapłatę kar na łącznie 20 mln zł

wykonanie zadania pn. 'Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73'. [...] wezwanie zostało skierowane do obu członków konsorcjum tj. Vistal Gdynia oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w restrukturyzacji" - czytamy w komunikacie. Wcześniej GDDKiA odstąpiła od umowy z

Rząd przyjął Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023, warty 107 mld zł

alternatywny (pozabudżetowy) sposób finansowania inwestycji drogowych przez powoływanie tzw. drogowych spółek specjalnego przeznaczenia, których zadaniem będzie pozyskiwanie środków finansowych na zasadach rynkowych na nowe inwestycje drogowe. W pierwszej kolejności przewidziano utworzenie drogowej spółki

Plany NIK na 2020 r. obejmują m.in. kontrolę finansów NBP za lata 2015-2020

administracji publicznej robią, by skutecznie wyeliminować z ruchu drogowego pijanych kierowców. Kontrola ma sprawdzić, czy odpowiednie organy i służby należycie wywiązują się z postawionych w tym zakresie zadań. NIK przyjrzy się też temu, czy Siły Zbrojne RP są w stanie szybko osiągnąć pełną gotowość

PGNiG ma porozumienie z NFOŚiGW ws. wsparcia programu 'Czyste Powietrze'

przetestuje w tym roku będzie mogła wpisać w zadania na nową perspektywę finansową, w której chce skupić się między innymi na kwiestiach klimatycznych. Do 31 marca ma powstać także mapa drogowa, której celem mają być zmiany w ustawie o efektywności energetycznej, zmierzające do włączenia tzw. białych

Rząd przyjął nowelę dot. przeniesienia poboru opłat za przejazd samochodami

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt zakłada przeniesienie zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach

MI: Konsultacje publiczne programu 100 obwodnic ruszają w piątek

obwodnic, natomiast w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64. Ponadto budowa obwodnic dużych miast i aglomeracji jest realizowana w ramach rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych (obwodnica Łodzi, Bydgoszczy, Częstochowy czy Rzeszowa). Zadania te są realizowane

MI skierowało do realizacji dwie obwodnice w woj. lubelskim

łącznej długości niemal 13 km. To kolejne zadania z województwa lubelskiego kierowane do realizacji w ramach programu budowy 100 obwodnic. "Dzięki budowie obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 74

Nierada z BGK: Nadwyżka środków w funduszu COVID-owym to ponad 17 mld zł

rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również

PUT Intercor z najlepszą ofertą w przetargu GDDKiA na A2 Kałuszyn - Groszki

, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). "Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa ok. 12 km autostrady od węzła Kałuszyn do węzła Groszki, będącej fragmentem A2 pomiędzy węzłem Kałuszyn (nazwa robocza

GDDKiA ogłosiła przetarg na Południową Obwodnicę Białegostoku w ciągu S19 i DK65

infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie. Przetarg obejmuje dwa zadania: S19 od węzła Białystok Zachód do węzła Księżyno (16,6 km) oraz S19 od węzła Księżyno do węzła Białystok Południe (7,9 km), wraz z budową DK65 od węzła Białystok Południe do planowanego ronda w rejonie Grabówki (13,6 km

Konsorcjum Wasko ma umowę z GDDKiA wartości 37,4 mln zł

ekspresowej S12, S17 i S19 – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym oraz prace projektowe i roboty budowlane dotyczące budowy zadania pn. "Integracja elementów Systemu Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S12, S17 i S19 – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym", podało Wasko

Erbud zrealizuje dla spółki Cedrowa projekt mieszkaniowy za 28,9 mln zł

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Erbud zawarł umowę ze spółką Cedrowa na realizację kompleksu budynków w Gdańsku za 28,9 mln zł, poinformowała spółka. "Przedmiotem kontraktu jest generalne wykonawstwo zadania pod nazwą 'Zespół F budynków mieszkalnych z usługami i parkingami podziemnymi

CPK ma umowę z PIG-PIB o współpracy w planowaniu, projektowaniu i budowie portu

master planu Portu Lotniczego Solidarność, którego wykonawca ma zostać wybrany na przełomie III i IV kwartału br. Zadaniem wykonawcy badań terenu będzie przygotowanie we współpracy z CPK m.in. wkładu do dokumentacji geologicznej i geofizycznej, map do celów projektowych, oceny stanu technicznego obiektów

Buximex ma umowę na odcinek S61 Wysokie-Raczki za 393,73 mln zł netto

Warszawa, 04.07.2018 (ISBnews) - Budimex podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział w Olsztynie umowę na "Projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 3: odc. węzeł Wysokie - m. Raczki", podała

Rząd przyjął zrównoważony budżet 2020, zakładający m.in. 7,1 mld zł wpłat z NBP

programu "Senior+", - zwiększenie wydatków na obronę narodową, tj. zaplanowano o ok. 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r., - wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, - zadania dotyczące transportu lądowego: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym

Sejm za użyciem nowoczesnych technologii do poboru opłat drogowych

, że wejście w życie ustawy w lipcu umożliwia przejęcie przez Krajową Administrację Skarbową od Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego (GITD) zadań związanych z budową i wdrożeniem systemu. "W związku z tym ten lipcowy termin jest istotny, żeby te inne terminy mogły być dotrzymane"

Spółki z grupy Strabag mają umowy na w odcinki S7 za łącznie 492 mln zł brutto

Warszawa, 22.01.2015 (ISBnews) - Strabag i Strabag Infrastruktura Południe zawarły z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowy na dwa zadania w ramach budowy odcinka S7 Nidzica - Napierki o łącznej długości 22,7 km, warte odpowiednio 229,4 mln zł i 263,1 mln zł brutto, podała

Oferty Budimeksu (1 037 mln zł) i Polaqua (749 mln zł) wybrane na odcinki S61

długości 19,463 km [S61] z nawierzchnią z betonu cementowego i przebudować 3 km S8 (nawierzchnia asfaltowa). Zadanie to firma wyceniła na 749 mln zł. Z kolei odcinek Suwałki - Budzisko ma już decyzję ZRID, więc Budimex - po podpisaniu umowy - ma zbudować 24,1 km dwujezdniowej drogi

Konsorcjum Mirbudu ma umowę na przebudowę odcinka A18 za 254 mln zł

parametrów autostrady (A18), za 254,15 mln zł, podała Dyrekcja. "Jest to odcinek, który zaczyna się w okolicach węzła Żary Zachód w stronę Wrocławia a kończy blisko 4 km przed węzłem Iłowa. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 roku. Zadaniem wykonawcy będzie realizacja robót budowlanych

Konsorcjum Mirbudu ma umowę na budowę obwodnicy Bolkowa za 73,45 mln zł brutto

pasach ruchu oraz przebuduje/rozbuduje odcinek drogi krajowej nr 5 o długości ok. 2,1 km. Zadanie obejmuje budowę 1 węzła drogowego, 3 skrzyżowań jednopoziomowych skanalizowanych, budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi: 3 estakady oraz 1 wiadukt drogowy, a nad drogą: 2 wiadukty" - czytamy w

Polaqua i Dragados z umową na odcinek S6 k/Kołobrzegu za 455 mln zł

ramach zadania powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 24 km. Roboty obejmą budowę węzła drogowego Kołobrzeg Zachód z DW nr 162, obustronnego miejsca obsługi podróżnych Jarkowo. Wybudowane zostaną wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt, przepusty, drogi wspomagające. Inwestycja będzie

GDDKiA chce przeznaczyć 1,5 mld zł na przebudowy dróg i bezpieczeństwo w 2019 r.

podnoszenie jakości istniejącej sieci drogowej zarządzanej przez GDDKiA. Realizowane następnie zadania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróży wszystkich uczestników ruchu" - czytamy w komunikacie. W ramach ogłaszanych przetargów drogowcy będą prowadzić działania inżynieryjne

PKP PLK ogłosiły przetarg na przebudowę fragmentu linii nr 139 za ok. 30 mln zł

Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły przetarg na przebudowę odcinka Żywiec - Węgierska Górka na linii Katowice - Zwardoń. Szacowana wartość zadania to około 30 mln zł, podał zarządca infrastruktury  "Inwestycja w ramach projektu pn

ZIiT z Krakowa unieważnił przetarg z udziałem ZUE

;Spółka powzięła informację o unieważnieniu przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne w Krakowie pn. 'Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu

Strabag IP wybrany do budowy odcinka S8 w mazowieckim za 306,9 mln zł

urządzeń ochrony środowiska (tj. ekranów, odwodnienia, przepustów, przejść dla zwierząt) oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (tj. bariery, oznakowanie pionowe), podano również. Termin zakończenia prac przewiduje się w przypadku zadania I w drugiej połowie 2019 r., a zadania II - w październiku 2018 r

MIB: Wnioski w programie rozwoju dróg gminnych i powiat. opiewają na 1,7 mld zł

zakończona. Program ma na celu udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. "Cieszy skala zainteresowania samorządów udziałem w Programie, bo pokazuje to, że

CPK: W tym roku rozpocznie się przygotowanie 563 km linii kolejowych do lotniska

różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Łącznie to 30 zadań inwestycyjnych i 1 789 km nowych linii kolejowych, których inwestorem jest spółka CPK i które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r., przypomniano. Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała informował wcześniej